P. 1
39 Lectie Demo Standarde Inter Nation Ale de ate IAS IFRS

39 Lectie Demo Standarde Inter Nation Ale de ate IAS IFRS

|Views: 1|Likes:
Published by Selena Alexandru

More info:

Published by: Selena Alexandru on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

EM D

E IV ŢI T C RA LE NST O Ă

INTRODUCERE
Cursul de Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară elaborat de Institutul EUROCOR reprezintă modalitatea cea mai accesibilă şi eficientă de a dobândi cunoştinţele care vă sunt necesare pentru aplicarea acestor standarde şi, în egală măsură, pentru stabilirea strategiilor şi a politicilor contabile la nivelul întreprinderii. Orientarea contabilităţii spre satisfacerea cu prioritate a necesităţilor informaţionale ale puterii publice a făcut ca multă vreme contabilul să fie considerat un intrus în întreprindere, un „rău necesar”. Aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate şi raportare financiară, prin recurgerea la raţionamentul profesional, îi oferă specialistului contabil puteri sporite, fiind în acelaşi timp şi o sursă suplimentară de responsabilitate. În aceşti ani s-a susţinut ideea că un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului era apreciată prin prisma eforturilor sale de a minimiza costul fiscal al unei afaceri. Considerăm că sintagma a rămas valabilă, însă cu o altă justificare. În condiţiile aplicării standardelor internaţionale de contabilitate, un contabil iscusit este acela care, prin raţionamentul profesional, obţine situaţii financiare utile şi credibile atât pentru investitori şi manageri, cât şi pentru celelalte categorii de utilizatori ai informaţiei contabile. Modul în care specialistul contabil înţelege realitatea dintr-o întreprindere depinde în mod fundamental de pregătirea sa profesională şi de experienţa acumulată în timp. O contabilitate sinceră este aceea care surprinde în situaţiile financiare realitatea economică a întreprinderii. Acest obiectiv va fi atins numai în cazul în care contabilul va înţelege că respectarea restricţiilor fiscale şi a aspectelor juridice ale unei afaceri nu trebuie să se facă cu preţul sacrificării realităţii economice. Cursul se adresează celor care stăpânesc la un nivel mediu contabilitatea financiară a întreprinderii. Materialul cursului a fost conceput astfel încât să permită însuşirea cât mai bună a informaţiilor prezentate, prin utilizarea a numeroase exemple, aplicaţii şi exerciţii. Cursul are o latură practică accentuată, respectându-se în toate cazurile principiul trecerii de la practic spre teoretic, care facilitează considerabil aplicarea conceptelor şi tehnicilor studiate la situaţii reale. Cursul de Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară vă oferă posibilitatea obţinerii cunoştinţelor şi deprinderilor de bază necesare pentru a activa cu succes într-o companie ale cărei situaţii financiare sunt întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de contabilitate. Dat fiind că aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate se va extinde treptat la nivelul tuturor companiilor importante din ţara noastră, vă felicităm pentru faptul că aţi ales să fiţi cu un pas înaintea celorlalţi în dobândirea acestor cunoştinţe atât de utile şi apreciate pe piaţa forţei de muncă. Vă dorim mult succes!

Un element important pentru reuşita învăţării este cel al trecerii de la practic la teoretic. Pentru a avea foarte clar în minte obiectivele pe care trebuie să le atingeţi prin parcurgerea fiecărui modul. pentru valorificarea în mod curent a cunoştinţelor dobândite. . fiecare modul debutează cu o scurtă parte de introducere. Pentru verificare. Dorim să vă atragem atenţia asupra modalităţii speciale de concepere şi prezentare a lecţiilor. la începutul lecţiei vă vor fi prezentate succint principalele cunoştinţe şi deprinderi pe care trebuie să le dobândiţi prin parcurgerea cu atenţie a informaţiilor prezentate. o dată cu prezentarea elementelor de teorie. În completarea acestor aplicaţii. la sfârşitul modulelor vă prezentăm rezolvarea exerciţiilor. care vă vor ajuta în dobândirea unor informaţii complete şi de actualitate. ce constituie o modalitate eficientă de verificare a gradului de însuşire a cunoştinţelor prezentate. În plus. Fiecare modul se încheie cu o temă pentru acasă. care cuprinde o lucrare monografică globală şi teste grilă de autoevaluare. Pentru a sesiza utilitatea şi aplicabilitatea aspectelor prezentate. pentru a vă consolida cunoştinţele. ce vă va permite parcurgerea cu maximă uşurinţă a materialului de curs: Fiecare modul are o anumită structură didactică. prezentate sub forma unor caiete. Fiecare cursant EUROCOR are un profesor personal. lecţiile cuprind numeroase exemple şi exerciţii.2 Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară Modul de organizare a cursului Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară Materialul cursului se compune din 16 module. care prezintă cele mai importante aspecte analizate în cadrul acestuia. care vă vor fi utile în rezolvarea testului de evaluare finală. Acolo unde va fi cazul. care se va păstra pe întreg parcursul acestui curs. indicaţiile referitoare la rezolvarea temelor pentru acasă şi la colaborarea cu profesorul dumneavoastră sunt menţionate la sfârşitul modulului. vor fi anexate materiale suplimentare (vocabular pentru termenii folosiţi. principiu care este respectat prin utilizarea unor aplicaţii care sunt dezvoltate progresiv. tiparul îngroşat – bold – este folosit pentru evidenţierea noţiunilor importante). De asemenea. diverse anexe). veţi beneficia în finalul cursului de un CD. Folosim reprezentări grafice pentru înlesnirea însuşirii cunoştinţelor (de exemplu. la sfârşitul fiecărui modul veţi găsi un rezumat.

la pagina 18) – în felul acesta vor fi evidenţiate exemplele utilizate Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă. care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din modulele acestui curs. urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită comentariile sale pe marginea acestora. Pentru ca studiul dumneavoastră individual să fie cât mai uşor şi eficient. în cadrul aceluiaşi modul sau într-un modul anterior (de exemplu în modulul 3. Vă recomandăm să rezolvaţi tema doar după parcurgerea integrală şi atentă a materialului prezentat. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului. exemple şi exerciţii. principiile şi informaţiile importante A – indică aplicaţiile de la care se porneşte în abordarea aspectelor teoretice – semnalează exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare 2 (21) – indică faptul că subiectul respectiv a mai fost tratat anterior. în cadrul lecţiilor se folosesc următoarele simboluri şi semne: – desemnează noţiunile. Din punctul de vedere al numărului de pagini. conţinând secţiuni teoretice. ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. un model de recapitulare şi de temă pentru acasă.Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară 3 Temele propuse în fiecare modul vor fi expediate pe adresa Institutului EUROCOR. .

activele şi datoriile eventuale Categorii de provizioane pentru riscuri şi cheltuieli: evaluare şi contabilizare Categorii de evenimente ce survin posterior închiderii exerciţiului Subvenţiile publice şi costurile împrumuturilor (IAS 20. IAS 38) Definirea şi evaluarea iniţială a imobilizărilor corporale şi necorporale Contabilizarea cheltuielilor ulterioare privind imobilizările corporale şi necorporale Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale Evaluarea posterioară recunoaşterii iniţiale Contractele de locaţie (IAS 17) Clasificarea contractelor de locaţie Evaluarea şi contabilizarea contractelor de locaţie finanţare Evaluarea şi contabilizarea contractelor de locaţie simplă Deprecierea activelor (IAS 36) Identificarea activelor care au înregistrat pierderi de valoare Calculul valorii recuperabile şi a pierderii de valoare a unui activ Noţiunea de Unitate Generatoare de Trezorerie (UGT) Calculul valorii recuperabile şi contabilizarea pierderii de valoare a unei UGT Reluarea pierderilor de valoare Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli şi evenimente ce survin după data închiderii exerciţiului (IAS 37. IAS 23) Contabilizarea subvenţiilor referitoare la active Contabilizarea subvenţiilor de exploatare Rambursarea subvenţiilor publice Tratamente contabile privind costurile împrumuturilor Calculul costului încorporabil Modulul 2 Modulul 3 Modulul 4 Modulul 5 Modulul 6 Modulul 7 Modulul 8 . IAS 10) Delimitări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli. IAS 11) Delimitări şi evaluări privind stocurile Delimitări şi evaluări privind contractele de construcţie Metoda terminării lucrărilor Metoda procentului de avansare Venituri din activităţile ordinare (IAS 18) Principalele categorii de venituri din activităţi ordinare ce cad sub incidenţa normei IAS 18 Vânzările pe credit Veniturile din dobânzi şi dividende Imobilizările corporale şi necorporale (IAS 16.4 Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară Programa cursului Standarde internaţionale de contabilitate Modulul 1 Întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare (IAS 1) Coordonatele europenizării şi internaţionalizării sistemului contabil românesc Cererea şi oferta de informaţie contabilă în cazul întreprinderilor care aplică standardele internaţionale de contabilitate Bilanţul contabil şi poziţia financiară a întreprinderii Contul de profit şi pierdere şi performanţa financiară a întreprinderii Stocurile şi lucrările în curs de execuţie (IAS 2.

IAS 21) Factorii ce determină variaţia capitalurilor proprii Schimbări de estimări Schimbări de metode contabile Corectarea erorilor fundamentale Retratarea situaţiilor financiare în condiţiile unei economii (hiper)inflaţioniste (IAS 29) Caracteristicile unei economii hiperinflaţioniste Delimitarea elemente monetare/nemonetare Poziţia monetară Retratarea situaţiilor financiare conform IAS 29 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare (IFRS 1) Cine aplică IFRS şi de când? Situaţii financiare ce trebuie prezentate de o întreprindere care aplică IFRS Reconcilierile ce trebuie prezentate de entitate odată cu adoptarea IFRS Primele situaţii financiare ce trebuie prezentate când o entitate aplică pentru prima dată IFRS Combinări de întreprinderi (IFRS 3) Contabilitatea operaţiilor de grupare prin contabilizarea metodei costului de achiziţie Calculul diferenţelor din evaluare şi a diferenţelor de achiziţie la valoarea justă Rezultatul consolidat Procentajul de interes şi de control Tabloul de trezorerie consolidat Plată pe bază de acţiuni (IFRS 2). rezultatul fiscal. erorile fundamentale şi schimbările de metode contabile. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării şi activităţi întrerupte (IFRS 5) Informaţii ce trebuie prezentate de entitatea care aplica IFRS 4 (politici. reconcilieri. Efectele variaţiilor cursurilor monedelor străine (IAS 1. procedee. Exploatarea şi evaluarea resurselor minerale (IFRS 6) Informaţii prezentate de entitatea care face plata pe bază de acţiuni Evaluarea la valoare justă a bunurilor şi serviciilor primite de entitate ca o compensare indirectă a instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii Informaţii financiare ce trebuie prezentate la exploatarea şi evaluarea resurselor minerale Contracte de asigurări (IFRS 4). IAS 8. diferenţele permanente şi diferenţele temporare Active/datorii de impozit amânat: recunoaştere şi contabilizare Reconcilierea între rezultatul contabil şi rezultatul fiscal Tabloul fluxurilor de trezorerie (IAS 7) Necesitatea şi avantajele informaţiilor privind fluxurile de trezorerie Clasificarea activităţilor generatoare de fluxuri de trezorerie Aspecte particulare privind prezentarea tabloului fluxurilor de trezorerie Întocmirea tabloului fluxurilor de trezorerie Situaţia variaţiilor capitalurilor proprii. Beneficiul sau pierderea net(ă) al(a) perioadei.Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară 5 Modulul 9 Impozitul pe profit (IAS 12) Delimitări privind rezultatul contabil. obiective referitoare la gestiunea riscului) Contabilitatea activelor imobilizate deţinute în vederea vânzării şi informaţii ce trebuie prezentate cu privire la acestea Modulul 10 Modulul 11 Modulul 12 Modulul 13 Modulul 14 Modulul 15 Modulul 16 .

Ei. Aceste informaţii sunt oferite de bilanţul contabil şi definesc poziţia financiară a întreprinderii (potrivit terminologiei cadrului conceptual al IASB). respectiv datorii curente nete Total active minus datorii curente Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli Venituri în avans Capital şi rezerve După cum puteţi observa. că majoritatea categoriilor de utilizatori de informaţie contabilă sunt interesaţi să cunoască informaţii despre: – – – – volumul şi structura activelor întreprinderii. iar pe ultimă poziţie se găsesc capitalurile proprii. Bilanţul contabil şi poziţia financiară a întreprinderii Cred că aţi reţinut deja. apoi datoriile (posturile rubricilor D. ci unul dintre modelele recomandate de Directiva a IV-a europeană (model de inspiraţie britanică). managerii. Este necesar să reţineţi că acest model nu are ca sursă modelul recomandat de I.6 Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară Pentru a vă familiariza cu structura lecţiilor. H. G. riscurile pe care şi le asumă întreprinderea.S. H. E. Cum s-ar putea explica preferinţa pentru un asemenea format de bilanţ? Să nu uităm că managerii (cei care stabilesc politicile contabile la nivelul întreprinderii dumneavoastră) au fost mandataţi de proprietari (acţionari) să le gestioneze afacerea. Active imobilizate Active circulante Cheltuieli în avans Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an Active circulante. Din prima lecţie. Desigur. D. B şi C). aşa cum v-aţi fi aşteptat să fie. prin parcurgerea modului de faţă veţi afla răspunsul la această întrebare. Marile posturi bilanţiere sunt: A. B. 1 „Prezentarea situaţiilor financiare”. J. veţi pune întrebarea: de ce acest compromis? Cu siguranţă. am selectat câteva secvenţe din materialul de curs. G. din cele expuse anterior. I. F. trebuie să furnizeze periodic informaţii privind averea proprietarilor. lichiditatea acestor active (capacitatea întreprinderii de a le transforma în bani întrun orizont de timp). C. structura financiară (raportul între capitalurile proprii şi datoriile întreprinderii). I).A. am selectat căteva definiţii şi exemple folosite pentru a ilustra aspectele legate de bilanţul contabil. . în bilanţ sunt dispuse mai întâi activele (posturile rubricilor A. Dar să revenim la modelul de bilanţ pe care trebuie să îl întocmească întreprinderile care aplică standardele contabile internaţionale.

pe o durată de 7 ani cu o dobândă de 15% pe an.m.000 u.m. s-ar afla în situaţia ca. pe o durată de 6 luni cu o dobândă de 30% pe an. Acest utilaj este un activ pe termen lung (imobilizat). pe o durată de 10 ani cu o dobândă de 10% pe an. Cu aceşti bani ar trebui achitate toate datoriile întreprinderii. Varianta 3: credit de 20. – întreprinderea speră ca din lichidităţile obţinute să poată rambursa creditul şi să plătească dobânzile aferente. averea proprietarilor este reprezentată de capitalurile proprii. Este foarte probabil ca din exploatarea utilajului pe această perioadă să nu se fi obţinut suficiente lichidităţi băneşti pentru a putea rambursa creditul. întreprinderea se va afla în dezechilibru financiar. În general. Rubrica E reprezintă indicatorul „fond de rulment”. Rubricile E şi F reprezintă indicatori economico-financiari. costul creditului este mult mai mare decât în cazul celorlalte variante. .000 u.000 u. implicaţi în analize. a cărui durată de utilizare este de 10 ani. să fie obligată să ramburseze creditul. Finanţarea se va face printr-un credit. în fundamentarea unor decizii. are la bază ecuaţia ACTIVE – DATORII = CAPITALURI PROPRII şi explică averea proprietarilor.). iar restul se va distribui proprietarilor. Iată care sunt posibilităţile de creditare: Varianta 1: credit de 20. după numai 6 luni. acest indicator se determină astfel: B+C–D–I Dar ce semnifică fondul de rulment? Cunoaşteţi deja faptul că mai toţi utilizatorii de informaţie contabilă sunt interesaţi să cunoască dacă întreprinderea îşi asigură continuitatea activităţii sau va dispărea într-un viitor apropiat.Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară 7 Dacă întreprinderea dumneavoastră s-ar lichida. Altfel. Prin urmare. Opţiunea de preferat este varianta 3 din următoarele motive: – întreprinderea se aşteaptă să obţină lichidităţi băneşti din exploatarea utilajului pe o perioadă de 10 ani. de sorginte anglo-saxonă. şi. Care ar fi opţiunea corectă pentru ca întreprinderea să-şi asigure echilibrul financiar? Dacă întreprinderea ar opta pentru prima variantă. implicit. Întreprinderea are posibilitatea să finanţeze achiziţia utilajului prin credite bancare. Varianta 2 oferă şi ea premisele realizării echilibrului financiar doar dacă întreprinderea va obţine în cei 7 ani suficiente lichidităţi din exploatarea utilajului pentru a rambursa creditul şi a plăti dobânzile. Exemplu Întreprinderea dumneavoastră are în planul de investiţii achiziţia unui utilaj (costul de achiziţie este de 20.m. O astfel de opţiune generează un dezechilibru financiar. deci transformate în bani. În plus. activele ar trebui să fie vândute. Varianta 2: credit de 20. Acest model de bilanţ.m. continuitatea activităţii este asigurată dacă întreprinderea se află în echilibru financiar. În contextul bilanţului listă.000 u.

credite primite pe termen lung 300 (din care cu scadenţa în anul următor 20). să fixăm particularităţile acestui model de bilanţ pornind de la următoarea aplicaţie: A Cunoaştem următoarele informaţii (toate cifrele sunt exprimate în mii de lei): rezerve 50. provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 30. provizioane pentru deprecierea mărfurilor 5. clienţi 60. capital social 120. în activul bilanţului nu ar trebui să figureze decât acele elemente (numite resurse economice) care sunt susceptibile să aducă în viitor întreprinderii bani (lichidităţi băneşti) sau elemente care se pot transforma rapid în bani (echivalente de lichidităţi) şi care pot fi evaluate în mod credibil (fiabil).8 Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară Concluzia este că o întreprindere se află în echilibru financiar dacă pentru finanţarea unui activ pe termen lung va folosi o sursă de finanţare pe termen lung. chirii plătite în avans 30. Identificarea şi alocarea activelor Potrivit referenţialului contabil internaţional. ca diferenţă între total active şi datorii curente (datorii pe termen scurt). rezerve din reevaluare 20. titluri de participare 40 (din care titluri în valoare de 10 vor fi vândute în anul următor). cheltuieli de dezvoltare 100. clădiri 50. . Sursele de finanţare pe termen lung se mai numesc şi capitaluri permanente ale întreprinderii. Capitalurile permanente = Capitalurile proprii + Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an + Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli Fondul de rulment = Capitaluri permanente – Active imobilizate sau Fondul de rulment = Active circulante + Cheltuieli în avans – Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an – Venituri în avans Fondul de rulment este indicatorul prin care se apreciază echilibrul financiar pe termen lung al întreprinderii. La rândul ei. venituri în avans 60 (din care subvenţii pentru investiţii 40). echipamente tehnologice 80. cheltuielile de constituire 5. El exprimă „capitalurile permanente” sau sursele de finanţare pe termen lung ale întreprinderii. în cele ce urmează. mărfuri 35. iar pentru finanţarea unui activ pe termen scurt va folosi o sursă de finanţare pe termen scurt. impozit pe profit de plătit 10. Vă propun. amortizarea clădirilor 10. rubrica F reprezintă un alt indicator semnificativ în analizele financiare. avansuri plătite furnizorilor 20 (din care pentru stocuri 10). furnizori 150 (din care cu scadenţa mai mare de un an 100). conturi la bănci 600. amortizarea echipamentelor tehnologice 25. El reprezintă excedentul de capitaluri permanente după finanţarea imobilizărilor şi care ar putea fi utilizat în finanţarea activelor circulante. credite primite pe termen scurt 70 (din care pentru un credit de 40 s-a amânat scadenţa cu 2 ani). Standardele contabile internaţionale fac referire la lichidităţi şi echivalente de lichidităţi utilizând expresia avantaje economice viitoare. În cele ce urmează vom proceda la identificarea şi alocarea acestor elemente marilor posturi bilanţiere (de la A la J). rezultatul exerciţiului 200. titluri de plasament 30 (din care titluri în valoare de 10 reprezintă o garanţie pentru un credit a cărui scadenţă este de 5 ani).

500 aferente cifrei de afaceri şi 1. Aceasta nu include taxa pe valoarea adăugată (deoarece veniturile nu cuprind decât avantaje brute primite sau de primit de către întreprindere în contul să.000. Cifra de afaceri este constituită din vânzări de bunuri. În cadrul elementelor financiare sunt incluse şi posturile de ajustare a imobilizărilor financiare şi investiţii financiare. Identificarea şi alocarea elementelor de cheltuieli şi venituri În cadrul veniturilor din exploatare. despre care se cunosc următoarele informaţii (valori exprimate în u.000. diferenţele favorabile de curs valutar.m.): venituri din vânzarea produselor finite 10. lucrări şi de servicii legate de activitatea de bază a întreprinderii. ALFA a achiziţionat titlurile BETA la un preţ de 10 u. Cheltuielile şi veniturile financiare sunt mai detaliate. Exerciţiul 9 Determinaţi cifra de afaceri netă şi rezultatul din exploatare pentru societatea ALFA. Care sunt veniturile/cheltuielile ocazionate de această tranzacţie? .000. Exerciţiul 10 Societatea ALFA vinde 100 titluri de participare (acţiuni) emise de BETA la un preţ de vânzare de 12 u. Cheltuielile financiare sunt reprezentate de cheltuielile cu dobânzile. cheltuieli cu remuneraţiile personalului 2. din care 1.000.000. în timp ce sumele încasate în contul terţilor nu sunt avantaje în favoarea întreprinderii şi nu conduc la creşterea capitalurilor proprii) şi reducerile de preţ acordate (comerciale şi financiare).000. venituri din operaţii speculative cu titlurile de plasament./acţiune. locul primordial îl ocupă cifra de afaceri. cheltuieli cu materiile prime 2. venituri din vânzarea mărfurilor 5. redevenţe 1. diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor. pentru a surprinde anumite tranzacţii particulare care ar putea apărea pe piaţa de capital. am selectat câteva exerciţii din modulul 1 care vă vor ajuta la fixarea informaţiilor şi la o autoverificare a cunoştintelor.m. cheltuieli cu chirii. subvenţii pentru exploatare primite 30.850. creanţelor şi datoriilor în devize. Constituie venituri financiare dividendele şi dobânzile de încasat (sau încasate). Cesiunea de investiţii financiare pe termen scurt sau pe termen lung generează venituri/cheltuieli financiare.500 aferente cheltuielilor cu materiile prime. fie că sunt realizate sau nu. generate de operaţii speculative cu titluri de plasament (când costul de achiziţie al acestora este mai mare decât preţul de vânzare).m.Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară 9 În continuare./acţiune. cheltuieli cu mărfurile 500. TVA colectată 2.

67 ..000 × 4/12 = 333. Înregistrările contabile aferente exerciţiului N sunt următoarele: 1 aprilie N – achiziţia obligaţiunilor: +A -A = 506 Obligaţiuni 5121 Conturi la bănci în lei 50.000 × 1 u. Pe 1 august N.m. Din modulul 3 am selectat căteva fragmente pentru exemplificare.000 de lei/obligaţiunea.m. b) dobânda aferentă perioadei în care întreprinderea a deţinut titlurile 1.33 666. Pentru aplicarea prevederilor normei. dobânda aferentă obligaţiunilor în valoare de 1.000 u.000 de obligaţiuni la un preţ unitar de 500. doar dobânda ulterioară achiziţiei este recunoscută ca venit. ce reprezintă o recuperare a costului de achiziţie şi se deduce din acesta. societatea a achiziţionat 1. A La data de 1 aprilie N. societatea încasează dobânda pentru obligaţiuni aferentă perioadei 1 august N-1 – 30 iulie N.33 u./obligaţiune. va fi descompusă după cum urmează: a) dobânda aferentă perioadei 1 august N-1 – 1 aprilie N (perioadă în care titlurile nu erau deţinute) 1. în valoare de 1 u./ obligaţiune = 1.m. -A = 5121 Conturi la bănci în lei % 766 506 Obligaţiuni Venituri din dobânzi 1.m. Veniturile din dobânzi şi dividende Aceste venituri sunt recunoscute dacă îndeplinesc criteriile de recunoaştere în funcţie de următoarele baze: Veniturile din dobânzi sunt recunoscute în funcţie de timpul scurs. Atunci când dobânzile primite sunt aferente unei perioade anterioare achiziţiei investiţiei purtătoare de dobânzi (de exemplu obligaţiuni).000 333.000 × 8/12 = 666.10 Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară Tabelele şi exemplele au rolul de a facilita asimilarea informaţiei prezentate în curs.m.000 1 august N – încasarea dobânzii: +A +V.67 u.

000 acţiuni BETA la un preţ de vânzare de 20 u. în valoare de 60. Atunci când dividendele sunt declarate din rezultatul net al perioadei anterioare achiziţiei. programe informatice. Exemplu Printr-un contract de licenţă se cedează dreptul de utilizare asupra unui program informatic fără a se impune franşizorului nici o constrângere.000 28 septembrie N – încasarea dividendelor din rezultatul exerciţiului N-1 (reprezintă o recuperare a costului de achiziţie): +A -A = 5121 Conturi la bănci în lei 503 Acţiuni 60. brevete. drepturi de autor. cum ar fi mărci. Venitul din dividende este recunoscut când este stabilit dreptul acţionarului la dividende. .m. venitul este recunoscut după metoda liniară pe durata contractului. Această tranzacţie este. A La 1 octombrie N sunt achiziţionate 1. Pe 28 septembrie N s-au primit dividende pentru acţiunile BETA din rezultatul exerciţiului N-1.m. o vânzare şi venitul este recunoscut la data încheierii contractului. Partea din dividende aferente perioadei anterioare achiziţiei reprezintă o recuperare a costului de achiziţie al acţiunilor şi se deduce din acesta. Exemplu Dacă printr-un contract de licenţă este cedat dreptul de utilizare asupra unei tehnologii pentru o perioadă specificată. acestea sunt deduse din costul de achiziţie al acţiunilor.000 Dacă dividendele sunt declarate din rezultatul net al exerciţiului financiar în care are loc achiziţia. sunt recunoscute conform dispoziţiilor acordului aplicabil. Înregistrările contabile aferente exerciţiului N sunt următoarele: 1 octombrie N – achiziţia acţiunilor BETA: +A -A = 503 Acţiuni 5121 Conturi la bănci în lei 20./acţiune.00 u. în fond.Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară 11 Venitul din redevenţe primit pentru utilizarea activelor societăţii. venitul din dividende este recunoscut pentru partea ce corespunde perioadei ulterioare achiziţiei.

la o rată a dobânzii de 20% pe an. Rambursarea unei subvenţii din exploatare Rambursarea unei subvenţii din exploatare trebuie imputată cu prioritate asupra oricărui venit în avans neamortizat. Exemplu La începutul exerciţiului N. La sfârşitul lunii aprilie.m. deoarece nu a respectat condiţiile prevăzute pentru acordarea acesteia. societatea ALFA rambursează subvenţia. întreprinderea ALFA primeşte un credit pe termen lung de 100 u. rambursarea trebuie contabilizată imediat la cheltuieli. pentru acoperirea cheltuielilor cu dobânda. Cu această ocazie primeşte o subvenţie de 12 u..m. Cazul 1: întreprinderea a recunoscut subvenţia drept venit Înregistrările aferente lunii ianuarie: – primirea creditului: +A 5121 Conturi la bănci în lei = +D 1621 Credite bancare pe termen lung 100 – încasarea subvenţiei: +A 5121 Conturi la bănci în lei = +V 7418 Venituri din subvenţia de exploatare pentru dobânda datorată 12 – înregistrarea dobânzii aferente lunii ianuarie: +Ch 666 Cheltuieli privind dobânzile = +D 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1.67 (100× 20%×1/12) . legat de subvenţie.12 Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară Noţiunile teoretice prezentate sunt însoţite de numeroase aplicaţii practice prezentate sub forma unor exemple ce fac referire la situaţii posibile din activitatea companiilor. În acest sens vă prezentăm câteva fragmente din modulul 8. În măsura în care rambursarea este mai mare decât venitul în avans sau atunci când nu există un venit în avans.

000 u.Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară 13 – trecerea la venituri în avans a subvenţiei aferente dobânzilor perioadelor următoare: Subvenţia aferentă lunii ianuarie = 12/12 = 1 u.m.000 u.000 – 30.000 = 80.67 (100× 20%×1/12) – trecerea la venituri a subvenţiei aferente dobânzii lunii curente: -D 472 Venituri în avans = +V 7418 Venituri din subvenţia de exploatare pentru dobânda datorată 1 – rambursarea subvenţiei de 120. -D 472 Venituri în avans = -A 5121 Conturi la bănci în lei 8 . Venitul în avans = 12 – 1 = 11 u.: a) imputarea cu prioritate asupra venitului în avans aferent subvenţiei: Venitul în avans este de 110.67 (100× 20%×1/12) – trecerea la venituri a subvenţiei aferente dobânzii lunii curente: -D +V 472 Venituri în avans = 7418 Venituri din subvenţia de exploatare pentru dobânda datorată 1 Înregistrările aferente lunii aprilie: – înregistrarea dobânzii aferente: +Ch 666 Cheltuieli privind dobânzile = +D 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1.m.m.m. -V 7418 Venituri din subvenţia de exploatare pentru dobânda datorată = +D 472 Venituri în avans 11 Înregistrările aferente lunilor februarie şi martie: – înregistrarea dobânzii aferente: +Ch 666 Cheltuieli privind dobânzile = +D 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1.

+D % 666 Cheltuieli privind dobânzile 12 1 11 472 Venituri în avans – înregistrarea dobânzii aferente perioadei curente: – înregistrarea dobânzii aferente perioadei curente: +Ch 666 Cheltuieli privind dobânzile = +D 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1.67 – deducerea din cheltuieli a cotei părţi din subvenţie: -D 472 Cheltuieli înregistrate în avans = -Ch 666 Cheltuieli privind dobânzile 1 .14 Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară b) imputarea la cheltuieli a restului din subvenţia rambursată: +Ch 6588 Alte cheltuieli din exploatare = -A 5121 Conturi la bănci în lei 4 Cazul 2: întreprinderea a dedus subvenţia din cheltuială Înregistrările aferente lunii ianuarie: – primirea creditului: +A 5121 Conturi la bănci în lei +D = 1621 Credite bancare pe termen lung 100 – încasarea subvenţiei: +A 5121 Conturi la bănci în lei = -Ch.67 Înregistrările aferente lunilor februarie şi martie: – înregistrarea dobânzii aferente perioadei curente: +Ch 666 Cheltuieli privind dobânzile = +D 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1.

precum şi cele corespunzătoare descoperirilor de cont. IAS 23 oferă o listă de elemente care pot fi considerate componente ale costului împrumuturilor: a) dobânzile aferente împrumuturilor pe termen scurt şi pe termen lung. b) amortizarea reducerilor sau primelor aferente împrumuturilor.Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară 15 Înregistrările aferente lunii aprilie: – înregistrarea dobânzii aferente perioadei curente: +Ch 666 Cheltuieli privind dobânzile = +D 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1. în măsura în care acestea sunt privite ca o ajustare a cheltuielilor cu dobânda. d) cheltuielile de finanţare aferente contractelor de locaţie-finanţare.67 – deducerea din cheltuieli a cotei părţi din subvenţie: -D 472 Venituri în avans = -Ch 666 Cheltuieli privind dobânzile 1 – rambursarea subvenţiei: a) imputarea cu prioritate a subvenţiei rambursate asupra veniturilor în avans: -D 472 Venituri în avans = -A 5121 Conturi la bănci în lei 8 b) imputarea la cheltuieli a restului din subvenţia rambursată: +Ch 666 Cheltuieli privind dobânzile = -A 5121 Conturi la bănci în lei 4 Tratamente contabile privind costurile împrumuturilor Norma IAS 23 vizează tratamentul contabil al costurilor îndatorării. c) amortizarea cheltuielilor complementare realizate în scopul obţinerii împrumuturilor. . e) diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor în valută. Acestea cuprind dobânzile şi alte costuri suportate de o întreprindere în legătură cu împrumutul de fonduri.

pentru sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor. veţi găsi un rezumat.2 Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli sunt obligaţii cu exigibilitate (scadenţă) sau valoare incertă (nesigură). prin politica sa făcută publică sau printr-o declaraţie. apărută ca urmare a unor evenimente trecute. apărută ca urmare a unor evenimente trecute şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte.3 Obligaţiile curente legale sunt cele care rezultă din contracte. dar care nu este recunoscută.5 7. Obligaţiile curente implicite sunt cele care rezultă din acţiunile întreprinderii în cazul în care: a) prin practici anterioare. deoarece: – nu este sigur că vor fi necesare resurse pentru stingerea acestei obligaţii. potrivit căreia ea îşi va onora responsabilităţile.16 Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară La sfârşitul fiecărui modul. 7. la data bilanţului. b) este probabil ca o ieşire de resurse care să afecteze avantajele economice să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă. care nu pot fi în totalitate sub controlul întreprinderii. singurele obligaţii recunoscute sunt cele existente la data bilanţului. Vă prezentăm în cele ce urmează un exemplu selectat din finalul modulului 7. din dispoziţii legale sau reglementare şi din elementele de jurisprudenţă (deciziile tribunalelor). c) poate fi realizată o bună estimare a valorii obligaţiei. REZUMATUL MODULULUI 7 7.4 Nu vor fi recunoscute provizioane aferente costurilor pe care le va suporta întreprinderea pentru desfăşurarea activităţii în viitor. Prin datorie contingentă se înţelege: a) o obligaţie contingentă.1 7. Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: a) o întreprindere are o obligaţie curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior. Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.6 Un activ contingent (eventual) este un activ posibil care apare din evenimente trecute şi a cărui existenţă va fi confirmată doar de producerea sau nu a unuia sau a mai multor evenimente viitoare nesigure care nu sunt cu totul sub controlul întreprinderii.7 . În bilanţul întreprinderii. 7. – valoarea obligaţiei nu poate fi evaluată suficient de exact. 7. b) a indus acestora o aşteptare. 7. aceasta a indicat terţilor că îşi va asuma anumite responsabilităţi. b) o obligaţie curentă.

ce precizează cel puţin: – activitatea sau partea de activitate vizată. 7. Dacă evenimentele reflectă condiţii existente la data închiderii exerciţiului.8 7. pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă. fie la prezentarea lor în notele explicative. costurile legate de un provizion pot fi prezentate la valoarea acestuia diminuată cu suma recunoscută pentru rambursare. 7. 7. Provizioanele vor fi revizuite cu prilejul fiecărui bilanţ şi ajustate. 7.13 Pierderile din exploatare până la data restructurării nu sunt incluse în provizioane. 7. În cazul în care. cu excepţia cazului în care sunt legate de un contract oneros (deficitar). 7. . pentru stingerea unei obligaţii. atunci trebuie să se procedeze la ajustarea situaţiilor financiare. provizionul trebuie anulat.12 O întreprindere are o obligaţie de restructurare numai dacă:  Are un plan formalizat şi detaliat de restructurare. – principalele zone afectate.  A creat persoanelor vizate o aşteptare conform căreia ea va derula restructurarea fie începând să execute planul.10 Întreprinderea nu trebuie să recunoască provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.14 Evenimentele ulterioare sunt definite de IAS 10 ca acele evenimente atât favorabile. 7.9 În contul de profit şi pierdere. Câştigurile din înstrăinarea preconizată a activelor nu sunt luate în consideraţie la evaluarea provizionului. – data la care planul va fi pus în aplicare.16 Evenimentele care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare sunt acele evenimente care au apărut după data de închidere a bilanţului şi care se referă la anumite condiţii care nu existau la acea dată. funcţia şi numărul aproximativ al membrilor personalului care vor primi indemnizaţii de concediere. – cheltuielile/plăţile ce vor fi angajate. dar înainte de data la care situaţiile financiare sunt autorizate pentru emitere. fie anunţându-le principalele sale caracteristici. Aceasta este data la care situaţiile financiare sunt semnate de directori sau de conducere şi aprobate pentru publicare sau pentru prezentarea lor către utilizatori. cât şi nefavorabile care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare sunt autorizate pentru depunere. chiar dacă vânzarea activelor este o componentă a restructurării. pot conduce fie la ajustarea situaţiilor financiare.11 Un contract este considerat oneros (deficitar) atunci când costurile inevitabile implicate în stingerea obligaţiilor asumate depăşesc beneficiile economice estimate a fi obţinute de pe urma acestuia.15 Evenimentele care au loc după data bilanţului.Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară 17 7. nu mai este probabilă o ieşire de resurse care încorporează avantaje economice. – localizarea.

– valoarea de utilitate – 35 u. valoare contabilă netă). Valoarea recuperabilă este: a) max (valoare de utilitate. b) max (preţ net de vânzare. d) max (valoare utilitate.. valoare contabilă netă). Care sunt înregistrările contabile privind recunoaşterea şi reluarea deprecierii echipamentului tehnologic? a) În exerciţiul N: 105 6813 În exerciţiul N+1: 2913 2131 b) În exerciţiul N: 6813 În exerciţiul N+1: 2913 2131 = = 7813 105 8 7 = 2913 15 = = 7813 105 8 4 = = 213 2913 7 8 . Am ales spre exemplificare fragmente din tema modulului 6.. 2.. – amortizarea cumulată – 20 u. iar durata de amortizare este reestimată la 5 ani. preţ net de vânzare).. preţ net de vânzare).m.m. La sfârşitul exerciţiului N.m. valoarea justă a echipamentului este de 52 u... TEMA PENTRU ACASĂ 6 1.m.m. e) min (valoare de utilitate.m. La sfârşitul exerciţiului N+1. – rezervă din reevaluare existentă – 7 u. – preţul net de vânzare – 20 u. fiecare modul conţine o tema pentru acasă. preţ net de vânzare). c) min (valoare de utilitate.18 Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară Pentru verificarea modului în care au fost asimilate cunoştinţele. întreprinderea deţine un echipament tehnologic despre care se cunosc următoarele informaţii: – valoarea contabilă – 70 u.

Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară 19 c) În exerciţiul N: 105 6813 În exerciţiul N+1: 2913 2131 d) În exerciţiul N: 105 6813 În exerciţiul N+1: 2131 2913 e) În exerciţiul N: 6813 În exerciţiul N+1: 2913 3..m. 4. Pentru activul A. iar pentru celelalte două active nu pot fi determinate nici preţul net de vânzare. 0 u. . 1.667 u.m.m.m.m.500 u. 5. 7..m. 5.m.000 u..m. şi respectiv de 15. 1. poate fi determinat preţul de vânzare de 7.. c) 3.500 u. e) 0 u.m.875 u. c) plata de salarii.m.m.m. b) plăţi de impozit pe profit. e) fluxuri generate de restructurări de activităţi în care întreprinderea nu este angajată.m. 3.340 u..000 u. = 7813 15 = 2913 15 = = 105 7813 8 4 = = 213 2913 7 8 = = 7813 105 8 32 = = 213 2913 7 8 În previzionarea fluxurilor viitoare de trezorerie.m. 0 u. 2. B şi C..000 u..625 u..330 u.m.m. Valoarea recuperabilă a UGT este de 20. b) 2.m. nici valoarea de utilitate. 5. O UGT este alcătuită din activele A.000 u..m..330 u.m. se ţine seama de: a) încasări şi plăţi de dobânzi.500 u.330 u.000 u. care au o valoare contabilă netă de 10. Cum va fi alocată deprecierea UGT între activele componente? a) 3.000 u. d) fluxuri generate de reparaţii capitale în care întreprinderea nu este angajată.m.. 3..500 u. d) 10.

20 Standarde internaţionale de contabilitate şi raportare financiară Temele se rezolvă pe formulare speciale. dispuse la sfârşitul fiecărui caiet.ro .33. vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR. www. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru.225. înscriindu-vă la cursul Standarde internaţionale de contabilitate! tel.eurocor. Cu acest formular de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs. 021/33.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->