Chọn file setup được tô xanh!

Sau đó ta được cái bảng này:

Chọn NEXT ta được cái bản này:

Đánh chọn như hình trên.Rồi chọn tiếp NEXT!Ta được 1 cái bảng khác!

Gõ số serial vào như hình dưới đây! Chỉ cần hàng đầu tiên. 2 hàng còn lại gõ tùy ý!

Xong chọn tiếp NEXT! Ta được cái bảng dưới đây!

Chọn Custom Rồi chọn tiếp NEXT!!!

Chọn NEXT!!

Đợi 1 lúc nha!

Ta được cái bảng này rồi chọn Continue

Không cần quan tâm Nhấn OK luôn ha!!

Lại thêm 1 cái nữa!

Chọn như hình kế bên nếu muốn. Tiếp tục chọn Continue

Nhấn ok luôn

Đợi tiếp nha!

Tới cái này là đi được hơn nữa đường rồi đấy!!!!

Chọn OK

Sắp xong rồi đó!

Hãy thực hiện như trong hình ấy!!

EXIT NHA!!!!

Chọn Yes đi nào!!!!

Xong rồi đấy !! Dễ không?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful