DIGITALKAMERA

Komplett bruksanvisning

No

Takk for at du valgte et Nikon digitalt speilreflekskamera (SLR). For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle andre brukere av kameraet.
Symboler og begreper
For å gjøre det enklere å finne informasjonen, brukes følgende symboler og begreper:

D A 0

Dette ikonet markerer forholdsregler; informasjon som du bør lese før du bruker kameraet for å unngå skade på det. Dette ikonet markerer merknader; informasjon som du bør lese før du bruker kameraet.

Dette ikonet angir referanser til andre sider i denne håndboken.

Kamerainnstillinger
Forklaringene i denne håndboken forutsetter at standardinnstillingene benyttes.

Hjelp
Bruk kameraets innebygde hjelpefunksjon for hjelp med menypunkter og andre emner. Se side 11 for detaljer.

A For din sikkerhet
Les sikkerhetsinstruksene i "For sikkerhets skyld" før du bruker kameraet for første gang (0 x–xv).

Her finner du det
Finn det du ser etter i:

i i i

Innholdsfortegnelse.................. 0 Stikkordregister for spørsmål 0 og svar ........................................

iv ii

i i

Feilmeldinger............................ 0 224 Feilsøking .................................. 0 220

Indeks ......................................... 0 237

X Innledning s Grunnleggende fotografering z Mer om fotografering (Alle motivprogrammer) t Eksponeringskontrollene P, S, A og M x Live view y Ta opp og vise filmer
% Spesialeffekter

0

1

0 25 0 35 0 61 0 99 0 107 0 115 0 123 0 137 0 149 0 151 0 156 0 167 0 176 0 192 0 197
i

I Mer om avspilling Q Tilkoplinger o Avspillingsmenyen i Opptaksmenyen L Egendefinerte innstillinger g Oppsettsmenyen u Retusjeringsmenyen w Siste innstillinger / v Min meny n Tekniske merknader

Stikkordregister for spørsmål og svar
Finn det du leter etter ved hjelp av dette stikkordregisteret for spørsmål og svar.

Fotografering
i
Opptaksfunksjoner og komponeringsalternativer

0

Finnes den en rask og enkel måte å ta bilder på i? 26–29 Hvordan kan jeg raskt justere innstillingene for forskjellige motiver? 30–34 Kan jeg bruke spesialeffekter under fotografering? 115–121 Kan jeg velge lukkertid (eksponeringskontroll S)? 63 Kan jeg velge blenderåpning (eksponeringskontroll A)? 64 Hvordan tar jeg lange ("tids-") eksponeringer (eksponeringskontroll M)? 66 Hvordan kan jeg ta flere bilder som et enkelt fotografi? 78 Kan jeg komponere fotografier på skjermen (live view)? 99–106 Hvordan tar jeg opp filmer? 107–109

i Utløserfunksjoner
Kan jeg ta ett bilde av gangen eller flere i rask rekkefølge? Hvordan tar jeg bilder med selvutløseren eller en fjernkontroll? Kan jeg redusere lukkerstøy i stille omgivelser? 35 37 35 39, 42 43

i Fokusering
Kan jeg velge hvordan kameraet fokuserer? Kan jeg velge fokuspunktet?

i Bildekvalitet og -størrelse
Hvordan tar jeg bilder for utskrifter i store formater? Hvordan får jeg plass til flere bilder på minnekortet? 47–49

i Eksponering
Kan jeg gjøre fotografier lysere eller mørkere? Hvordan bevarer jeg detaljer i skygge- og høylysområder? 70 74, 76

i Bruke blitsen
Kan jeg stille inn blitsen til å avfyres automatisk når det er nødvendig? Hvordan forhindrer jeg at blitsen går av? Hvordan unngår jeg "røde øyne"? 50–53

Vise fotografier
i
Avspilling
Hvordan kan jeg vise fotografiene på kameraet? Hvordan kan jeg se mer informasjon om et fotografi? Kan jeg vise fotografier i en automatisk bildefremvisning? Kan jeg vise fotografier på en TV? Kan jeg beskytte fotografier fra å bli slettet ved et uhell?

0
123 124–128 136 146–148 132 133–135

i Sletting
Hvordan sletter jeg uønskete fotografier?

ii

Retusjere bilder

0

Hvordan lager jeg retusjerte kopier av fotografier? 176–191 Hvordan fjerner jeg "røde øyne"? 178 Hvordan lager jeg JPEG-kopier av RAW (NEF)-fotografier? 183 Kan jeg overlappe to NEF (RAW)-fotografier for å lage ett bilde? 181–182 Kan jeg lage en kopi av et bilde som ser ut som et maleri? 186 Kan jeg beskjære filmopptak i kameraet eller lagre stillbilder fra film? 111–113

Menyer og innstillinger
Hvordan justerer jeg innstillingene i informasjonsskjermen? Hvordan bruker jeg menyene? Hvordan kan jeg vise menyer på et annet språk? Hvordan unngår jeg at skjermen slår seg av? Hvordan fokuserer jeg søkeren? Kan jeg vise et rutenett på skjermen? Hvordan stiller jeg kameraklokken? Hvordan formaterer jeg minnekort? Hvordan gjenoppretter jeg standardinnstillingene? Finnes det en måte jeg kan hindre kameraet i å pipe? Hvordan får jeg hjelp med en meny eller en melding?

0
5–6 11–13 19, 171 160 23 103 19, 170 22 58, 152, 157 161 11, 224

Tilkoplinger
Hvordan kopierer jeg fotografier til en datamaskin? Hvordan skriver jeg ut fotografier? Kan jeg skrive ut fotografiene med opptaksdato?

0
137–138 139–145 141, 145, 163

Vedlikehold og ekstrautstyr
Hvilke minnekort kan jeg bruke? Hvilke objektiver kan jeg bruke? Hvilke blitser (Speedlights) kan jeg bruke? Hva slags annet tilbehør er tilgjengelig for mitt kamera? Hva slags programvare er tilgjengelig for mitt kamera? Hva gjør jeg med det medfølgende søkerdekslet? Hvordan rengjør jeg kameraet? Hvor kan jeg få service på kameraet mitt og få det reparert?

0
207 197 202 206 38 209

iii

Innholdsfortegnelse
Stikkordregister for spørsmål og svar ................................................................................ ii For sikkerhets skyld................................................................................................................... x Merknader.................................................................................................................................. xii

Innledning

1

Bli kjent med kameraet............................................................................................................ 1
Kamerahuset ...............................................................................................................................1 Funksjonsvelgeren....................................................................................................................3 Skjermen.......................................................................................................................................4 Informasjonsvisning .................................................................................................................5 Kommandohjulet ......................................................................................................................7 Søkeren ...................................................................................................................................... 10

Kameramenyene......................................................................................................................11
Bruke kameramenyene ........................................................................................................ 12

De første trinnene ...................................................................................................................14
Lade batteriet........................................................................................................................... 14 Sett inn batteriet..................................................................................................................... 15 Sette på et objektiv................................................................................................................ 17 Grunnleggende oppsett ...................................................................................................... 19 Sette inn et minnekort.......................................................................................................... 21 Formatere minnekortet........................................................................................................ 22 Justere søkerfokus.................................................................................................................. 23

Grunnleggende fotografering

25

Batterinivå og kortets kapasitet .........................................................................................25 "Pek-og-skyt"-fotografering (i- og j-funksjonene) .....................................................................................................26 Kreativ fotografering (motivprogrammer).....................................................................30
Funksjonsvelgeren................................................................................................................. 30 k Portrett.............................................................................................................................. 30 l Landskap.......................................................................................................................... 30 p Barn.................................................................................................................................... 31 m Sport .................................................................................................................................. 31 n Nærbilde .......................................................................................................................... 31 Andre motivprogrammer .................................................................................................... 32 o Nattportrett..................................................................................................................... 32 r Nattlandskap .................................................................................................................. 32 s Fest/Innendørs............................................................................................................... 32 t Strand/Snø ...................................................................................................................... 33 u Solnedgang..................................................................................................................... 33 v Skumring/Soloppgang ............................................................................................... 33

iv

w Kjæledyrportrett............................................................................................................33 x Stearinlys............................................................................................................................34 y Blomstring........................................................................................................................34 z Høstfarger ........................................................................................................................34 0 Mat.......................................................................................................................................34

Mer om fotografering (Alle motivprogrammer)

35

Utløserfunksjon ........................................................................................................................35
Selvutløser og fjernkontrollfunksjoner ...........................................................................37

Fokusering..................................................................................................................................39
Fokusfunksjon..........................................................................................................................39 AF-søkefeltfunksjon ...............................................................................................................42 Velge fokuspunkt....................................................................................................................43 Fokuslås......................................................................................................................................44 Manuell fokusering ................................................................................................................45

Bildekvalitet og -størrelse .....................................................................................................47
Bildekvalitet ..............................................................................................................................47 Bildestørrelse............................................................................................................................49

Bruke den innebygde blitsen ..............................................................................................50
Blitsfunksjon .............................................................................................................................51

ISO-følsomhet ...........................................................................................................................54 Fotografering med intervallutløser...................................................................................56 Gjenopprette standardinnstillingene ..............................................................................58

Eksponeringskontrollene P, S, A og M

61

Lukkertid og blenderåpning................................................................................................61
Eksponeringskontroll P (Programautomatikk) ............................................................62 Eksponeringskontroll S (Lukkerprioritert automatikk)..............................................63 Eksponeringskontroll A (Blenderprioritert autom.)....................................................64 Eksponeringskontroll M (Manuell) ...................................................................................65

Eksponering...............................................................................................................................68
Lysmåling...................................................................................................................................68 Eksponeringslås.......................................................................................................................69 Eksponeringskompensasjon...............................................................................................70 Blitskompensasjon .................................................................................................................72

Bevare detaljer i høylys og skygger...................................................................................74
Aktiv D-Lighting ......................................................................................................................74 Stort dynamisk område (HDR) ...........................................................................................76

v

Multieksponering ....................................................................................................................78 Hvitbalanse ................................................................................................................................81
Finjustering av hvitbalanse................................................................................................. 83 Manuell forhåndsinnstilling................................................................................................ 84

Alternative eksponeringer ...................................................................................................88 Picture Controls........................................................................................................................91
Velge en Picture Control ...................................................................................................... 91 Endre Picture Controls.......................................................................................................... 92 Lage egendefinerte Picture Controls .............................................................................. 95 Dele egendefinerte Picture Controls............................................................................... 97

Live view

99
Fokusering i live view..........................................................................................................100

Komponere bilder på skjermen..........................................................................................99

Ta opp og vise filmer

107

Ta opp filmer .......................................................................................................................... 107 Vise filmer................................................................................................................................ 110 Redigere filmer ...................................................................................................................... 111
Beskjære filmer......................................................................................................................111 Lagre valgte bilderuter.......................................................................................................113

Spesialeffekter

115

Fotografering med spesialeffekter................................................................................. 115
% Nattsyn............................................................................................................................116 g Fargeskisse....................................................................................................................116 ( Miniatyreffekt...............................................................................................................116 3 Bare Valgt Farge ..........................................................................................................117 1 Silhuett............................................................................................................................117 2 Lyse toner ......................................................................................................................117 3 Dempede Toner ..........................................................................................................117 Tilgjengelige alternativer i live view..............................................................................118

Mer om avspilling

123

Avspilling på full skjerm ..................................................................................................... 123
Opptaksinformasjon............................................................................................................124

Miniatyrvisning...................................................................................................................... 129 Kalenderavspilling................................................................................................................ 130 Se nærmere på: avspillingszoom.................................................................................... 131 Beskytte fotografier mot sletting.................................................................................... 132

vi

Slette fotografier................................................................................................................... 133
Fullskjerms-, miniatyr- og kalenderavspilling............................................................ 133 Avspillingsmenyen.............................................................................................................. 134

Lysbildefremvisninger ........................................................................................................ 136

Tilkoplinger

137

Tilkopling til en datamaskin.............................................................................................. 137
Før du kopler til kameraet ................................................................................................ 137 Kople til kameraet................................................................................................................ 138

Skrive ut fotografier ............................................................................................................. 139
Kople til skriveren ................................................................................................................ 139 Skrive ut bilder enkeltvis ................................................................................................... 140 Skrive ut flere bilder ............................................................................................................ 142 Lage en DPOF-utskriftsordre: utskriftsinnstilling ..................................................... 144

Vise fotografier på TV .......................................................................................................... 146
Standard-enheter................................................................................................................. 146 HD-enheter............................................................................................................................. 147

Menyveiviser

149

D Avspillingsmenyen: bildehåndtering ............................................................................... 149
Avspillingsmappe............................................................................................................ 149 Visn.alternativer for avspilling .................................................................................... 150 Bildevisning ....................................................................................................................... 150 Dreie til høydeformat..................................................................................................... 150

C Opptaksmenyen: opptaksalternativer............................................................................... 151
Nullstill opptaksmenyen............................................................................................... 152 Lagringsmappe ................................................................................................................ 152 Auto. fortegningskontroll............................................................................................. 153 Fargerom............................................................................................................................ 153 Støyred. ved lang eksponering .................................................................................. 154 Høy ISO-verdi.................................................................................................................... 154 Knapp for ISO-følsomhet.............................................................................................. 155

A Egendefinerte innstillinger: fininnstille kamerainnstillingene ......................................... 156
Nullstill egend. innstillinger......................................................................................... 157 a: Autofokus ........................................................................................................................... 158 a1: Valg av AF-C-prioritet.............................................................................................. 158 a2: Innebygget AF-fokus.lys ........................................................................................ 158 a3: Avstandsmåler........................................................................................................... 159 b: Eksponering ...................................................................................................................... 159 b1: EV-trinn for ekspon.ktrl. ......................................................................................... 159 c: Tidsbrytere/AE-lås ........................................................................................................... 159 c1: Utløser AE-L ................................................................................................................ 159 c2: Tidsbryt. for auto. avsteng..................................................................................... 160

vii

c3: Selvutløser ...................................................................................................................160 c4: Fjernkontrollens virketid ........................................................................................161 d: Opptak/visning.................................................................................................................161 d1: Pipesignal ....................................................................................................................161 d2: ISO-visning ..................................................................................................................161 d3: Filnummersekvens ...................................................................................................162 d4: Utløserforsinkelse .....................................................................................................162 d5: Datomerking ..............................................................................................................163 e: Alternativ eksp./blits .......................................................................................................164 e1: Blitsktrl. For innebygd blits....................................................................................164 e2: Auto. altern. eksp. innstilt ......................................................................................165 f: Kontroller .............................................................................................................................165 f1: Tildel E/Fn-knappen ................................................................................................165 f2: Tildel AE-L/AF-L-knappen .......................................................................................166 f3: Omvendt dreieretning .............................................................................................166 f4: Utløserlås ved tomt spor .........................................................................................166 f5: Omvendte indikatorer..............................................................................................166

B Oppsettsmenyen: kamerainnstillinger ................................................................................ 167
Skjermens lysstyrke.........................................................................................................168 Format for infodisplay....................................................................................................168 Automatisk infoskjerm...................................................................................................170 Videostandard...................................................................................................................170 Flimmerreduksjon ...........................................................................................................170 Tidssone og dato..............................................................................................................170 Språk (Language) .............................................................................................................171 Bildekommentar...............................................................................................................171 Automatisk bilderotering..............................................................................................172 Image Dust Off referansebilde ....................................................................................172 GPS ........................................................................................................................................174 Eye-Fi-opplasting .............................................................................................................175 Firmware-versjon .............................................................................................................175

N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier............................................................... 176
Lage retusjerte kopier.........................................................................................................177 D-Lighting...........................................................................................................................178 Korreksjon av rød øyerefleks........................................................................................178 Beskjær.................................................................................................................................179 Monokrom..........................................................................................................................179 Filtereffekter ......................................................................................................................180 Fargebalanse .....................................................................................................................181 Bildeoverlapping..............................................................................................................181 NEF (RAW)-prosessering................................................................................................183 Endre størrelse ..................................................................................................................184 Rask retusjering ................................................................................................................185 Rett opp...............................................................................................................................185 Fortegningskontroll ........................................................................................................185 Fiskeøye...............................................................................................................................186

viii

Fargekontur....................................................................................................................... 186 Fargeskisse......................................................................................................................... 186 Perspektivkontroll........................................................................................................... 187 Miniatyreffekt ................................................................................................................... 188 Bare valgt farge ................................................................................................................ 189 Direkte sammenligning ................................................................................................ 191

m Siste innstillinger/O Min meny .................................................................................. 192
Min meny ................................................................................................................................ 192

Tekniske merknader

197

Kompatible objektiver ........................................................................................................ 197
Kompatible CPU-objektiver ............................................................................................. 197 Kompatible objektiver uten CPU.................................................................................... 199

Eksterne blitser (ekstrautstyr)........................................................................................... 202
Nikon Creative Lighting System (CLS).......................................................................... 203

Annet tilbehør........................................................................................................................ 206
Godkjente minnekort ......................................................................................................... 207 Feste en strømforsyning og en nettadapter.............................................................. 208

Vedlikeholde kameraet....................................................................................................... 209
Oppbevaring ......................................................................................................................... 209 Rengjøring.............................................................................................................................. 209 Mikrofilteret ........................................................................................................................... 210

Vedlikeholde kameraet og batteriet: forholdsregler ............................................... 214 Tilgjengelige innstillinger.................................................................................................. 216 Minnekortkapasitet.............................................................................................................. 218 Eksponeringsprogram (eksponeringskontroll P)...................................................... 219 Feilsøking................................................................................................................................. 220
Skjerm ...................................................................................................................................... 220 Opptak (alle modi)............................................................................................................... 220 Opptak (P, S, A, M) .............................................................................................................. 222 Avspilling ................................................................................................................................ 223 Diverse ..................................................................................................................................... 223

Feilmeldinger ......................................................................................................................... 224 Spesifikasjoner....................................................................................................................... 227
Batterilevetid ......................................................................................................................... 236

Indeks........................................................................................................................................ 237

ix

For sikkerhets skyld
For å unngå skader på ditt Nikon-produkt, skader på deg selv eller andre, les følgende sikkerhetsregler i sin helhet før du bruker dette utstyret. Oppbevar disse sikkerhetsreglene på et sted der alle som bruker produktet, kan lese dem. Konsekvensene av å overse forholdsreglene som er oppført i denne delen, angis med følgende symboler: med dette ikonet. A Advarsler er merketNikon-produktet. For å unngå skader bør du lese alle advarslene før du bruker dette

❚❚ ADVARSLER A Hold solen utenfor bildefeltet
Når du fotograferer motiver i motlys må du passe på å holde solen godt utenfor bildefeltet. Sollys fokusert inn i kameraet når solen er i eller nær bildefeltet kan forårsake brann.

A Må ikke demonteres
Berøring av kameraets indre deler kan medføre skader. Ved funksjonsfeil bør kameraet kun repareres av en kvalifisert tekniker. Hvis produktet åpner seg som følge av et fall eller annet uhell, fjerner du batteriet og/eller nettadapteren. Ta deretter produktet med til et autorisert Nikon-verksted for inspeksjon.

A Ikke se på solen gjennom søkeren
Det kan oppstå permanente synsskader dersom du ser på solen eller andre sterke lyskilder gjennom søkeren.

A Ikke plasser nakkeremmen rundt halsen på barn/
spedbarn Hvis du plasserer nakkeremmen rundt halsen på et barn/spedbarn, kan det føre til at barnet kveles.

A Bruke søkerens diopterjustering
Når du håndterer søkerens diopterjustering med øyet inntil søkeren, må du passe på at du ikke ved et uhell får fingeren i øyet.

A Vær forsiktig når du bruker blitsen
• Hvis du bruker kameraet med blitsen nær huden eller andre objekter, kan det oppstå brannsår. • Bruk av blitsen nær motivets øyne kan forårsake midlertidig synssvekkelse. Vær spesielt oppmerksom når du skal fotografere små barn/spedbarn. Da må blitsen være minst én meter fra motivet.

A Ved funksjonsfeil må du slå av utstyret
øyeblikkelig Hvis du merker røyk eller uvanlig lukt fra utstyret eller nettadapteren (ekstrautstyr), kopler du fra nettadapteren og fjerner batteriet umiddelbart. Vær forsiktig slik at du unngår brannskader. Fortsatt bruk kan medføre skader. Etter at batteriet er fjernet må du ta med kameraet til et Nikon-godkjent servicesenter for kontroll.

A Unngå kontakt med flytende krystaller
Hvis skjermen knuses er det viktig at du unngår å få flytende krystaller fra skjermen på huden eller i øynene eller munnen. Pass også på at du ikke skjærer deg på knust glass.

A Må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser
Elektronisk utstyr må ikke brukes i nærheten av antennelige gasser. Det kan forårsake eksplosjon eller brann.

A Holdes utenfor barns rekkevidde
Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det oppstå skader.

x

A Forholdsregler ved håndtering av batterier
Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de håndteres feil. Overhold følgende forholdsregler når du håndterer batterier som brukes i dette produktet: • Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret. • Ikke kortslutt eller demonter batteriet. • Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteriet. Hvis du bruker en nettadapter, må du forsikre deg om at den er frakoblet. • Ikke prøv å sette inn batteriet opp-ned eller baklengs. • Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme. • Batteriet må ikke senkes ned i eller utsettes for vann. • Sett batteripoldekslet på batteriet før det transporteres. Batteriet må ikke transporteres eller oppbevares sammen med metallgjenstander, for eksempel halskjeder eller hårnåler. • Batterier kan ofte lekke når de er helt utladet. For å unngå skader på kameraet må du passe på å ta batteriet ut av kameraet når det er utladet. • Når batteriet ikke er i bruk, setter du på batteripoldekslet og oppbevarer det på et tørt og kjølig sted. • Batteriet kan være varmt like etter bruk eller når produktet har blitt brukt med batterikraft over en lang periode. Slå av kameraet og la batteriet bli nedkjølt før du tar det ut. • Avbryt bruken øyeblikkelig hvis du merker at batteriet har blitt misfarget, deformert eller har endret seg på andre måter.

A Følg behørige forholdsregler når du håndterer
laderen • Må holdes tørr. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen kan det resultere i brann eller elektriske støt. • Ikke kortslutt laderens poler. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det føre til overoppheting og skade på laderen. • Støv på eller i nærheten av metalldelene på støpselet bør fjernes med en tørr klut. Fortsatt bruk kan føre til brann. • Ikke kom i nærheten av laderen i tordenvær. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektriske støt. • Ikke håndter støpselet eller laderen når du er våt på hendene. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan det resultere i elektriske støt. • Må ikke brukes sammen med adaptere (støpsel) for ulike kontakter, konvertere for omforming mellom to spenninger (volt) eller med vekselrettere for likestrøm/vekselstrøm. Hvis disse forholdsreglene ikke overholdes, kan det skade produktet eller føre til overoppheting eller brann.

A Bruk riktige kabler
For å overholde produktbestemmelsene når du kopler til kabler, må du bare bruke kabler som leveres eller selges av Nikon til dette formålet.

A CD-ROM-plater
CD-ROM-platene som programvaren og håndbøkene ligger på, må ikke avspilles på en CD-spiller for musikk. Hvis du spiller av CD-ROM-plater i en musikk-CDspiller, kan du bli utsatt for hørselsskader eller skade utstyret.

xi

Merknader
• Ingen del av håndbøkene som følger med dette produktet, kan reproduseres, overføres, omskrives, lagres i et søkesystem eller oversettes til et annet språk i noen som helst form, uansett metode, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra Nikon. • Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i disse håndbøkene. • Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes bruk av dette produktet. • Selv om vi har gjort alt vi kan for å sørge for at informasjonen i brukerhåndbøkene er nøyaktig og fullstendig, setter vi pris på om du melder fra om eventuelle feil eller mangler til Nikons representant i ditt område (adresser er angitt for seg selv).

xii

Melding til forbrukere i Europa FORSIKTIG EKSPLOSJONSFARE DERSOM BATTERI BYTTES MED FEIL TYPE. KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE. Dette symbolet angir at dette produktet skal kasseres separat. Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land: • Dette produktet skal behandles som spesialavfall og kastes ved en miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall. • Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myndighetene som har ansvaret for avfallshåndtering. Dette symbolet betyr at batteriet skal kasseres separat. Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land: • Alle batterier skal behandles som spesialavfall, uansett om de er merket med dette symbolet, og skal kastes ved en miljøstasjon. Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall. • Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale renholdsmyndigheter.

xiii

Merknad om forbud mot kopiering eller reproduksjon Det å være i besittelse av materiale som er kopiert digitalt eller reprodusert med skanner, digitalkamera eller annen innretning, kan i seg selv være straffbart. • Gjenstander som det er forbudt ved lov å kopiere eller reprodusere Ikke kopier eller reproduser papirpenger, mynter, verdipapirer, obligasjoner utstedt av stat eller annen myndighet, selv om slike kopier eller reproduksjoner merkes "Prøveeksemplar". Kopiering eller reproduksjon av sedler, mynter eller verdipapirer som sirkuleres i utlandet, er forbudt. Med mindre tillatelse er forhåndsinnhentet fra myndighetene, er det forbudt å kopiere eller reprodusere ubrukte frimerker eller postkort som er utstedt av myndighetene. Det er forbudt å kopiere eller reprodusere frimerker utstedt av myndighetene og dokumenter med lovmessig sertifisering. • Vær forsiktig med kopiering og reproduksjon av visse dokumenter Myndighetene har utstedt forholdsregler om kopier eller reproduksjoner av verdipapirer utstedt av private selskaper (aksjer, veksler, sjekker, gavekort osv.), transportbevis (f.eks. månedskort o.l.) eller klippekort, unntatt når et minimum av nødvendige kopier skal tilveiebringes for forretningsmessig bruk av et firma. I tillegg er det forbudt å kopiere eller reprodusere pass utstedt av politiet, lisenser utstedt av offentlige organer eller private grupper samt identitetskort og billetter, slik som passersedler eller matkuponger. • Overhold opphavsretten Kopiering eller reproduksjon av opphavsrettslig beskyttet arbeid som bøker, musikk, malerier, tresnitt, trykk, kart, tegninger, filmer og fotografier er regulert av nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett. Ikke bruk dette produktet til å lage ulovlige kopier eller bryte lover om opphavsrett.

Kassering av datalagringsutstyr Vær oppmerksom på at selv om du sletter bilder eller formaterer minnekort eller annet datalagringsutstyr, slettes ikke de opprinnelige bildedataene fullstendig. Slettede filer kan noen ganger gjenopprettes fra kassert lagringsutstyr ved hjelp av kommersiell programvare. Dette kan føre til misbruk av personlige bildedata. Det er brukeres ansvar å sikre personvernet for denne typen data. Før du kasserer en datalagringsenhet eller overfører eierskapet til en annen person, bør du slette alle data ved hjelp av kommersiell programvare for sletting eller formatere enheten og deretter fylle den opp med bilder som ikke inneholder privat informasjon (for eksempel bilder av blå himmel). Pass også på å erstatte bilder som er valgt til forhåndsinnstilt manuell hvitbalanse (0 84). Vær nøye med å unngå skader ved fysisk destruksjon av datalagringsutstyr. AVC Patent Portfolio License DETTE PRODUKTET ER LISENSERT UNDER AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR PERSONLIG OG IKKEKOMMERSIELL BRUK AV EN KONSUMENT FOR Å (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVCVIDEO") OG/ELLER (ii) AVKODE AVC-VIDEO SOM BLE KODET AV EN KONSUMENT SOM VAR ENGASJERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER BLE INNHENTET FRA EN VIDEOTILBYDER SOM HAR LISENS TIL Å YTE AVC-VIDEO. INGEN LISENS GIS ELLER ANTYDES FOR NOEN ANNEN BRUK. DU KAN FÅ MER INFORMASJON FRA MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com.

xiv

Bruk bare originalt elektronisk utstyr fra Nikon Nikons kameraer inneholder komplekse elektroniske kretser. Bare originalt Nikon-tilbehør (inkludert batteriladere, batterier, nettadaptere og blitstilbehør) som er sertifisert av Nikon og spesielt beregnet til bruk sammen med dette digitale Nikon-kameraet, er konstruert for og påvist å virke innenfor Nikons driftsmessige og sikkerhetsmessige krav for disse elektroniske kretsene. Bruk av elektronisk ekstrautstyr som ikke er produsert av Nikon kan skade kameraet og gjøre garantien ugyldig. Bruk av tredjeparts oppladbare Li-ion batterier som ikke har det holografiske Nikon-merket vist til høyre, kan påvirke kameraets normale funksjon eller resultere i at batteriene overopphetes, tar fyr, sprekker eller lekker. Hvis du vil ha mer informasjon om originalt Nikon-tilbehør, kontakter du en autorisert Nikonforhandler.

D

Bruk kun originalt Nikon tilbehør Bare originalt Nikon tilbehør som er sertifisert av Nikon og spesielt beregnet for bruk med dette kameraet, fyller Nikons driftsmessige og sikkerhetsmessige krav. BRUK AV TILBEHØR FRA ANDRE PRODUSENTER ENN NIKON KAN SKADE KAMERAET OG GJØRE NIKON-GARANTIEN UGYLDIG.

A

Foreta service på kamera og tilbehør Kameraet er et presisjonsapparat og krever regelmessig service. Nikon anbefaler at du lar den opprinnelige forhandleren eller et autorisert Nikon-verksted inspisere kameraet hvert år eller hvert annet år, og at du har det på service én gang hvert tredje til femte år (merk at du må betale for slik service). Regelmessig inspeksjon og service anbefales særlig hvis du bruker kameraet profesjonelt. Alt tilbehør du bruker regelmessig med kameraet, for eksempel objektiver og blitsenheter (ekstrautstyr), bør følge med når du leverer inn kameraet til inspeksjon og service. Før du tar viktige bilder Før du skal ta bilder ved viktige anledninger (for eksempel i bryllup eller på reise), bør du ta et prøvebilde for å kontrollere at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tapt fortjeneste som kan være et resultat av produktfeil. Livslang læring Som et ledd i Nikons forpliktelse om "livslang læring" ved produktstøtte og opplæring finner du kontinuerlig oppdatert informasjon på følgende webområder: • For brukere i USA: http://www.nikonusa.com/ • For brukere i Europa og Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/ • For brukere i Asia, Oseania og Midtøsten: http://www.nikon-asia.com/ Besøk disse nettsidene med oppdatert informasjon om produkter, nyttige tips, svar på ofte stilte spørsmål fra brukerne (FAQ) og generelle råd om digital bildebehandling og fotografering. Du finner mer informasjon hos den lokale Nikon-representanten. Du finner kontaktinformasjon ved å gå til webadressen nedenfor: http://imaging.nikon.com/

A

A

xv

xvi

Innledning X
Bli kjent med kameraet
Bruk litt tid på å bli kjent med kamerakontrollene og -visningene. Det kan være lurt å sette et bokmerke i denne delen og slå opp i den mens du leser gjennom resten av håndboken.

Kamerahuset
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 24 25 13 14 15 16 17 18 10 19 20 11 22 23 21 29 26 27 28

X

1 2 3 4 5

6 7 8

9 10

Funksjonsvelger.......................3 Live view .........................99, 107 R Informasjonsknapp ...6, 103 Filmopptak ........................... 107 E Eksponeringskompensasjon ................................................71 N Blenderåpning ..................65 Blitskompensasjon ................73 Utløser ......................................28 Strømbryter...............................2 AF-lampe .................................41 Selvutløserlampe...................37 Lampe for reduksjon av rød øyerefleks .............................52 Infrarød mottaker (front) .....37 Kamerahusdeksel ............... 206

11 CPU-kontakter 12 Innebygd blits ........................ 50 13 M Blitsfunksjon....................... 50 Y Blitskompensasjon......... 73 14 Høyttaler................................110 15 Fokusplanmerke (E) ........... 46 16 Festeøye for bærestropp 17 Mikrofon ................................107 18 Kontaktdeksel 19 E Selvutløser ......................... 38 Fn Funksjonknapp ......... 9, 165 20 Påsettingsmerke.................... 17 21 Utløserknapp for objektivet............................. 18

22 Speil........................................ 212 23 Objektivfatning ...............17, 46 24 Deksel til tilbehørsskoen.................. 202 25 Tilbehørssko (for ekstra blitsenheter) ..................... 202 26 Tilbehørsterminal ............... 207 27 USB-kontakt og A/V-utgang Kople til en datamaskin ............................................. 138 Kople til en skriver............ 139 Kople til en TV .................. 146 28 HDMI minipin-kontakt ....... 147 29 Kontakt for ekstern mikrofon ............................ 109

1

Kamerahuset (Fortsatt)
2 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6 21 20 22

3 4 5

X

1 Søkerokular ............................ 38 2 Øyemusling i gummi ........... 38 3 G Menyknapp ......... 11, 149 Nullstilling med to knapper................................ 58 4 Infrarød mottaker (bak)....... 37 5 Skjerm.........................................4 Vise innstillinger ...................5 Live view .............................. 99 Avspilling på full skjerm ................................. 123 6 Stativfeste 7 Hendel for diopterjustering ................................................ 23

8 P Informasjonsredigering .............................. 5 Nullstilling med to knapper ................................58 9 A AE-L/AF-L-knapp ................................ 44, 69, 166 L Beskyttelseknapp .......132 10 Kommandohjul........................ 7 11 K Avspilling ........................123 12 Deksel til minnekortspor .....21 13 Multivelger..............................12 14 J OK-knapp ..........................12 15 X Avspilling/zoom inn ......131

16 Lampe for minnekortaktivitet ......21, 27 17 O Slettknapp Slette bilder under avspilling............................ 133 18 Strømforsyningsdeksel for ekstra strømforsyning .... 208 19 Lås for batterideksel ............ 15 20 Batterideksel .......................... 15 21 W Miniatyr/avspilling/ zoom ut .............................. 129 Q Hjelp-knapp ....................... 11 22 Batterilås ................................. 15

A

Strømbryteren
Drei strømbryteren som vist for å slå av kameraet.

Drei strømbryteren som vist for å slå på kameraet.

2

Funksjonsvelgeren
Du kan velge mellom disse funksjonene:
Eksponeringskontroll P, S, A og M Autofunksjoner
Velg disse funksjonene for enkel pek-ogskyt-fotografering. • i Auto (0 26) • j Auto (blits av) (0 26) Velg disse eksponeringskontrollene for full kontroll over kamerainnstillingene. • P—Programautomatikk (0 62) • S—Lukkerprioritert automatikk (0 63) • A—Blenderprioritert autom. (0 64) • M—Manuell (0 65)

X

Spesialeffekter
Du kan bruke spesialeffekter under fotografering. • % Nattsyn (0 116) • 3 Bare valgt farge • g Fargeskisse (0 116, 118) (0 117, 120) • ( Miniatyreffekt • 1 Silhuett (0 117) (0 116, 119) • 2 Lyse toner (0 117) • 3 Dempede toner (0 117)

Motivprogram
Kameraet optimaliserer automatisk innstillingene slik at de passer til motivet som er valgt med funksjonsvelgeren. Tilpass valget ditt til det motivet som skal fotograferes. • m Sport (0 31) • k Portrett (0 30) • l Landskap (0 30) • n Nærbilde (0 31) • p Barn (0 31) • h: Andre motiv (0 32)

A

Automatisk motivvalg (Live View)

Hvis du velger live view med funksjonen i eller j, aktiveres automatisk motivvalg ("Automatisk motivvelger"; 0 104) når autofokus brukes.

3

Skjermen
Skjermen kan vinkles og roteres som vist under.

X
Normal bruk

180° 90° 180°

Fold skjermen mot kameraet med skjermbildet ut. Denne posisjonen anbefales for normal fotografering.

Bilder med lav vinkel
Komponer live view-bilder med kameraet nært bakken.

Bilder med høy vinkel
Komponer live view-bilder mens du holder kameraet over hodet.

Selvportrett
Brukes til selvportrett i live view. Skjermen viser et speilbilde av hva som vil vises på det endelige bildet.

D

Bruke skjermen

Drei skjermen forsiktig innen de grensene som vises. Ikke bruk makt. Forbindelsen mellom skjermen og kamerahuset kan skades hvis disse forhåndsreglene ikke etterfølges. Fold skjermen tilbake med fronten inn mot kamerahuset for å beskytte den når kameraet ikke er i bruk.

A

Se også

Se "Komponere bilder på skjermen" for informasjon om hvordan du komponerer bilder på skjermen (0 99).

4

Informasjonsvisning
Kamerainnstillingene kan vises og justeres på informasjonsvisningen. Trykk på P-knappen en gang for å vise innstillingene, og en gang til for å endre innstillingene. Marker punktene ved hjelp av multivelgeren og trykk på J for å vise alternativene for det markerte punktet.
P-knappen
1 7 8 9 10 11 12 13 14 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

X

2 3 4 5

15

6

16

17

18

19 20

21

22

23

24

1 Opptaksfunksjon i auto/ j auto (blits av) .................26 Motivprogram.....................30 P, S, A og M-funksjoner ......61 Spesialeffekter.................. 115 2 Blenderåpning (f-nummer) ................... 64, 65 3 Lukkertid........................... 63, 65 4 Visning av lukkertid.................6 5 Visning av blenderåpning .....6 6 Indikator for automatisk valg av AF-søkefelt......................42 Indikator for 3D-følgefokus ................................................42 Fokuspunkt .............................43 7 Manuell blitsindikator ....... 164 Blitskompensasjonsindikator for ekstra blitsenheter.... 205 8 Datomerkingsindikator..... 163 9 Indikator for automatisk ISO-følsomhet .................. 155 10 Indikator for multieksponering...............79

11 12 13 14 15 16 17

18

19

HDR-indikator ........................ 76 Indikator for pipesignal .....161 Batteriindikator...................... 25 Indikator for GPS-tilkopling ..............................................174 Indikator for Eye-Fi-tilkobling ...............175 Hjelpikon ........................ 11, 224 Alternativ eksponeringsmengde med ADL ........................................ 90 Eksponeringsindikator......... 65 Indikator for eksponeringskompensasjon ................................................ 71 Fremdriftsindikator for alternative eksponeringer..................... 90 Antall gjenværende eksponeringer..................... 25 Opptaksindikator for hvitbalanse .......................... 85 Indikator for capture-funksjon ..............................................138

20 "K" (vises når det er igjen minne til mer enn 1 000 eksponeringer)....................25 21 Blitsfunksjon ...........................51 22 Blitskompensasjon ................72 23 Eksponeringskompensasjon ................................................70 24 Picture Control .......................91 25 Bildekvalitet ............................47 26 Bildestørrelse ..........................49 27 Hvitbalanse .............................81 28 ISO-følsomhet.........................54 29 Utløserfunksjoner ..................35 30 Fokusfunksjon ...............39, 100 31 AF-søkefeltfunksjon .....42, 101 32 Lysmåling ................................68 33 Aktiv D-Lighting......................74 34 Alternative eksponeringstrinn..............89

5

A

Skjule opptaksinformasjon

For å slå skjermen av, trykker du på R-knappen. Merk at skjermen slås av automatisk når du trykker på utløseren eller hvis ingen handlinger utføres iløpet av 8 sek. (for informasjon om å velge hvor lenge skjermen blir på, se egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng., 0 160)). Informasjonsvisningen kan gjenopprettes ved å trykke på R-knappen igjen.

X
R-knappen Informasjonsvisning Skjerm av

A

Dreie kameraet

Når kameraet dreies 90 °, vil opptakssinformasjonen dreies slik at den tilpasses kameraets retning.

A

Visning av lukkertid og blenderåpning

Disse visningene gir visuelle indikasjoner på lukkertid og blenderåpning. Kort lukkertid, stor blenderåpning (lite f-nummer). Lang lukkertid, liten blenderåpning (stort f-nummer).

Visningen endres til et bilde av funksjonsvelgeren når du dreier på funksjonsvelgeren.

A

Se også

For informasjon om å velge en utforming for informasjonsvisningen, se Format for infodisplay, (0 168). For informasjon om å velge hvorvidt informasjon skal vises automatisk, se Automatisk infoskjerm (0 170). For informasjon om indikatorene som vises i live view, se side 103.

6

Kommandohjulet
Kommandohjulet kan brukes med de andre kontrollene for å justere ulike innstillinger når opptaksinformasjon vises på skjermen.
M-knapp

E-knapp

X
Fn-knapp

Funksjonsvelger

Kommandohjul

Velg et motiv (h-funksjon; 0 32).

h-funksjon

Kommandohjul

Informasjonsvisning

Velg en spesialeffekt (qfunksjon; 0 115).

q-funksjon

Kommandohjul

Informasjonsvisning

Velg en kombinasjon av blenderåpning og lukkertid (eksponeringskontroll P; 0 62).
Eksponeringskontroll P Kommandohjul Informasjonsvisning

Velg en lukkertid (eksponeringskontroll S eller M; 0 63, 65).

Eksponeringskontroll S eller M Kommandohjul

Informasjonsvisning

7

Velg en blenderåpning (eksponeringskontroll A; 0 64).

Eksponeringskontroll A Kommandohjul

Informasjonsvisning

X

Velg en blenderåpning (eksponeringskontroll M; 0 65).
Eksponeringskontroll M E-knappen

+
Kommandohjul Informasjonsvisning

Angi eksponeringskompensasjon (eksponeringskontroll P, S eller A; 0 70).
Eksponeringskontroll P, S eller A E-knappen

+
Kommandohjul Informasjonsvisning

Velg blitsfunksjon (0 51).

+
M-knappen Kommandohjul Informasjonsvisning

Angi blitskompensasjon (eksponeringskontroll P, S, A eller M; 0 72).

+
P, S, A eller M M-knappen E-knappen

+
Kommandohjul Informasjonsvisning

8

Fn-knappens funksjon kan velges ved å bruke egendefinert innstilling f1 (Tildel E/Fn-knappen; 0 165), hvilket gir mulighet til å justere innstillingene ved å trykke på Fn (E)-knappen og dreie på kommandohjulet:
Fn (E)-knappen Utløserfunksjon (0 35) Bildekvalitet/størrelse (0 47)

+
Kommandohjul

X
ISO-følsomhet (0 54) Hvitbalanse (0 81)

Aktiv D-Lighting (0 74)

Auto. altern. eksponeringer (0 88)

9

Søkeren

1 2 3 4 5 6 7 8 9

X
10 11 12 13 14 15 16

Fokuspunkter............................................................43 Fokusindikator................................................... 27, 46 Automatisk eksponeringslås (AE) ........................69 Lukkertid ............................................................. 63, 65 Blenderåpning (f-nummer) ............................ 64, 65 Batteriindikator ........................................................25 Indikator for alternative eksponeringer.............88 "K" (vises når det er igjen minne til mer enn 1 000 eksponeringer)...........................................25 9 Blits klar-indikator....................................................28 10 Indikator for fleksiprogram ...................................62 11 Eksponeringsindikator............................................65 Visning av eksponeringskompensasjon.............71 Elektronisk avstandsmåler.................................. 159 1 2 3 4 5 6 7 8

Indikator for blitskompensasjon ......................... 72 Indikator for eksponeringskompensasjon........ 70 Indikator for automatisk ISO-følsomhet.......... 155 Antall gjenværende eksponeringer.................... 25 Antall bilder som gjenstår før bufferminnet er fullt ...............................27, 36 Opptaksindikator for hvitbalanse ....................... 85 Verdi for eksponeringskompensasjon ............... 70 Verdi for blitskompensasjon ................................ 72 Indikator for capture-funksjon........................... 138 ISO-følsomhet .......................................................... 54 16 Varselindikator....................................................... 224 12 13 14 15

D

Søkeren

Svartiden og lysstyrken på informasjonen i søkeren kan variere med temperaturen.

10

Kameramenyene
Du finner de fleste alternativene for fotografering, avspilling og oppsett i kameramenyene. Trykk på G-knappen for å vise menyene.

G-knappen

Kategorier
Velg mellom følgende menyer: • D: Avspilling (0 149) • C: Opptak (0 151) • A: Egendefinerte innstillinger (0 156) • B: Oppsett (0 167) • •

N: Retusjering (0 176) m/O: Siste innstillinger eller Min meny (Siste
innstillinger er standard; 0 192)

X

Glideren viser plassering i gjeldende meny.

Gjeldende innstillinger angis med ikoner.

Menyalternativer
Alternativer i gjeldende meny.

Hvis et d-ikon vises i nedre venstre hjørne på skjermen, kan hjelp vises ved å trykke på Q (W)-knappen. Trykk på 1 eller 3 for å bla gjennom skjermvisningen. Trykk på Q (W) igjen for å gå tilbake til menyene.

d

Q (W)-knappen

11

Bruke kameramenyene
Multivelgeren og J-knappen brukes til å navigere gjennom kameramenyene.
Flytt markøren opp J-knappen: Velg det markerte elementet Avbryt og gå tilbake til den forrige menyen Velg det markerte elementet eller vis undermenyen

X

Flytt markøren ned

Følg trinnene nedenfor for å navigere i menyene.

1

Vis menyene.
Trykk på G-knappen for å vise menyene.

G-knappen

2

Marker ikonet for gjeldende meny.
Trykk på 4 for å markere ikonet for gjeldende meny.

3

Velg en meny.
Trykk på 1 eller 3 for å velge ønsket meny.

12

4

Plasser markøren i den valgte menyen.
Trykk på 2 for å plassere markøren i den valgte menyen.

5

Marker et menypunkt.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et menypunkt.

X

6

Vis alternativene.
Trykk på 2 for å vise alternativene for det valgte menypunktet.

7

Marker et alternativ.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ.

8

Velg det markerte punktet.
Trykk på J for å velge det markerte punktet. Hvis du vil avslutte uten å velge, trykker du på Gknappen.

Legg merke til følgende: • Menypunkter som vises i grått er ikke tilgjengelige for øyeblikket. • Et trykk på 2 har hovedsaklig har samme effekt som å trykke på J, men det finnes tilfeller der du kun kan velge ved å trykke på J. • For å gå ut av menyene og gå tilbake til opptak, trykker du utløseren halvveis inn (0 28).

13

De første trinnene
Lade batteriet
Kameraet drives med et EN-EL14 oppladbart Litium-ion-batteri (inkludert). Før du bruker batteriet, bør du lade det i den medfølgende batteriladeren MH-24 for å få lengst mulig brukstid. Det trengs omtrent 1 time og 30 minutter for å lade batteriet helt opp når det er tomt for strøm.

A

Kontaktadapteren

X

Avhengig av land eller region for kjøp, kan det leveres en kontaktadapter med laderen. Formen på adapteren varierer med kjøpslandet eller regionen. Hvis en kontaktadapter følger med, skal du løfte opp veggpluggen og koble adapteren som vist til høyre. Sikre at kontakten er satt helt inn. Produktet kan ødelegges hvis du forsøker å fjerne kontaktadapteren med makt.

1 2

Ta av batteripoldekslet.
Ta av batteripoldekslet fra batteriet.

Sett inn batteriet.
Sett inn batteriet som vist i illustrasjonen på laderen.

D

Lade opp batteriet

Lad batteriet innendørs ved en temperatur mellom 5–35 °C . Batteriet vil ikke bli ladet dersom temperaturen er under 0 °C eller over 60 °C.

3

Sett i laderen.
CHARGE-lampen blinker mens batteriet lades.

D

Under lading

Ikke flytt laderen eller berør batteriet under ladingen. Hvis ikke denne forholdsregelen overholdes, kan det i sjeldne tilfeller resultere i at laderen viser at ladingen ferdig, selv om batteriet bare er delvis oppladet. Fjern og sett inn batteriet igjen for å begynne ladingen på nytt. Batteriet lades Lading ferdig

4

Ta ut batteriet når ladingen er ferdig.
Ladingen er ferdig når CHARGE-lampen slutter å blinke. Trekk ut laderen og fjern batteriet.

14

Sett inn batteriet.

1

Slå av kameraet.

A

Sette inn og ta ut batterier

Slå alltid av kameraet før du setter inn eller tar ut batterier.

2

Åpne dekslet til batterikammeret.
Lås opp (q) og åpne (w) batterikammerets deksel.
w q

X

3

Sett inn batteriet.
Sett inn batteriet i den retningen som vises (e), og bruk batteriet for å holde den oransje batterilåsen trykket til en side. Låsen låser batteriet på plass når det er helt satt inn (r).
r

e
Batterilås

4

Lukk dekslet til batterikammeret.

A

Ta ut batteriet

Slå av kameraet og åpne dekslet til batterikammeret. Skyv batterilåsen i retningen som vises med pilen for å frigjøre batteriet og ta så ut batteriet for hånd.

15

D

Batteriet og laderen

Les og følg advarslene og forsiktighetsreglene på sidene x–xi og 214–215 i denne håndboken. Ikke bruk batteriet ved temperaturer under 0 °C eller over 40 °C. Hvis ikke denne forhåndsregelen overholdes, kan batteriet skades eller dets ytelse kan påvirkes. Kapasiten kan bli redusert og ladetiden kan øke ved batteritemperaturer fra 0 °C til 15 °C og fra 45 °C til 60 °C. Hvis CHARGElampen flimrer under lading, kontrollerer du at temperaturen er innen korrekt område. Kople så fra laderen og ta ut og sett inn batteriet igjen. Hvis problemet fortsetter, stans bruken umiddelbart og ta batteriet og laderen med til din forhandler eller til en Nikon-autorisert servicerepresentant.

X

Ikke forsøk å lade et fulladet batteri. Hvis ikke denne forhåndsregelen overholdes vil det redusere batteriytelsen. Bruk bare laderen med kompatible batterier. Trekk ut laderen når den ikke er i bruk.

16

Sette på et objektiv
Pass på at det ikke kommer støv inn i kameraet når du tar av objektivet. Objektivet som oftest brukes i denne håndboken for illustrasjonsformål er et AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR-objektiv.
Brennviddemarkering Brennviddeskala Objektivdeksel Påsettingsmerke CPU-kontakter (0 198)

X
Bakre objektivdeksel

Fokuseringsring (0 45, 106) Zoomring (0 29)

A-M funksjonsbryter (se nedenfor) VR (bildestabilisator)-bryter (0 18)

1 2

Slå av kameraet. Fjern det bakre objektivdekslet og kamerahusdekslet.

3

Sett på objektivet.
Hold objektivets påsettingsmerke rettet inn med kamerahusets påsettingsmerke, og sett objektivet i kameraets bajonettfatning (q). Pass på at du ikke trykker på utløserknappen for objektivet, og vri objektivet mot klokkeretningen til det klikker på plass (w). Skyv A-M-bryteren til A (autofokus; hvis objektivet har en M/A-M-bryter, velger du M/A for autofokus med prioritering av manuell).

D

Automatisk fokusering

Automatisk fokusering støttes bare med AF-S- og AF-I-objektiver, som er utstyrt med autofokusmotorer. Automatisk fokusering er ikke tilgjengelig med andre AF-objektiv (0 197).

17

❚❚ Bildestabilisering (VR)
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR-objektiver støtter bildestabilisering (VR), som reduserer faren for uskarphet som følge av kamerabevegelse selv når kameraet panoreres. Dette gjør det mulig å bruke lengre lukkertider med opp til omkring 3 EV ved en brennvidde på 55 mm (målinger gjort av Nikon; virkningen kan variere med brukeren og opptaksforholdene). For å bruke bildestabilisator, skyver du VR-bryteren til ON (PÅ). Bildestabilisering aktiveres når utløseren trykkes halvveis ned, slik at virkningen av kamerabevegelse reduseres på bildet i søkeren og gjør det enklere å komponere bildet og fokusere både i autofokusmodus og manuell modus. Når kameraet panoreres, virker bildestabilisatoren kun på bevegelser som ikke er del av panoreringen (hvis for eksempel kameraet panoreres horisontalt, vil bildestabilisatoren kun virke på vertikale vibrasjoner), slik at det blir mye enklere å panorere kameraet jevnt i en jevn bue. Bildestabilisering kan skrus av ved å sette VR-bryteren på OFF (AV). Skru av bildestabilisatoren når kameraet monteres på et stativ, men la den være på hvis stativhodet ikke er sikret eller ved bruk av en kamerastøtte med ett bein.

X

A

Ta av objektivet

Pass på at kameraet er slått av når du tar av eller bytter objektiv. For å ta av objektivet, trykker du på og holder inne objektivets utløserknapp (q) mens du vrir objektivet med klokkeretningen (w). Sett på objektivdekslene og kamerahusdekslet når du har fjernet objektivet.

D D

CPU-objektiver med blenderringer

Hvis CPU-objektivet har en blenderring (0 198), låser du blenderen på minste åpning (høyeste fnummer).

Bildestabilisator

Ikke skru av kameraet eller ta av objektivet mens bildestabilisatoren er på. Hvis objektivets strømforsyning avbrytes mens bildestabilisatoren er på, kan objektivet skrangle når du rister på det. Dette er ikke en feil og kan rettes opp ved å sette på objektivet på nytt og slå på kameraet. Bildestabilisatoren virker ikke når den innebygde blitsen lades. Når bildestabilisatoren er aktivert, kan bildet i søkeren blir uskarpt etter at utløseren er utløst. Dette er ikke en feil; vent til at bildet i søkeren stabiliseres før du fotograferer.

18

Grunnleggende oppsett
En dialogboks for valg av språk vises første gang du skrur på kameraet. Velg språk og angi tid og dato. Du kan ikke ta fotografier før du har stilt inn dato og klokkeslett.

1 2

Slå på kameraet.
En dialogboks for valg av språk vises.

Velg et språk.
Trykk på 1 eller 3 for å markere ønsket språk, og trykk på J.

X

3

Velg en tidssone.
En dialogboks for valg av tidssone vises. Trykk på 4 eller 2 for å markere lokal tidssone (UTC-feltet viser forskjellen mellom valgt tidssone, og Coordinated Universal Time, eller UTC, i timer) og trykk på J.

4

Velg et datoformat.
Trykk på 1 eller 3 for å velge den rekkefølgen for visning av år, måned og dag. Trykk på J for å fortsette til neste trinn.

5

Slå sommertid på eller av.
Alternativer for sommertid vises. Sommertid er av som standard. Hvis det er sommertid i din lokale tidssone, trykker du på 1 for å markere På og trykker på J.

6

Still in dato og klokkeslett.
Dialogboksen til høyre vises. Trykk på 4 eller 2 for å velge et element, og på 1 eller 3 for å endre. Trykk på J for å stille inn klokken og gå tilbake til opptaksmenyen.

19

A A

Oppsettsmenyen

Innstillingene for språk og dato/tid kan til enhver tid endres med alternativene Språk (Language) (0 171) og Tidssone og dato (0 170) i oppsettsmenyen.

Klokkebatteriet

Kameraklokken får strøm fra en uavhengig, oppladbar strømkilde, som lades opp ved behov når hovedbatteriet legges i kameraet eller dersom kameraet får strøm fra strømforrsyningen EP-5A og nettadapteren EH-5b (ekstrautstyr) (0 208). Tre dagers opplading vil gi strøm til klokken i cirka en måned. Hvis en advarsel sier at klokken ikke er stilt når kameraet slås på, er klokkebatteriet utladet og klokken har blitt nullstilt. Still klokken på riktig dato og klokkeslett.

X A Kameraklokken like nøyaktig som de fleste armbåndsur og klokker. Sjekk klokken jevnlig Kameraklokken er ikke
mot andre mer nøyaktige klokker, og still den hvis det er nødvendig.

20

Sette inn et minnekort
Kameraet lagrer bilder på Secure Digital (SD) minnekort (ekstrautstyr; 0 207).

1

Slå av kameraet.

A

Sette inn og fjerne minnekort

Slå alltid av kameraet før du setter inn eller tar ut minnekort.

2

Åpne kortsporets deksel.
Skyv kortsporets deksel utover (q) og åpne kortsporet (w).

X

3

Sett inn minnekortet.
Hold minnekortet som vist til høyre, og skyv det inn til det går på plass med et klikk. Lampen for minnekortaktivitet lyser et par sekunder. Lukk minnekortsporets deksel.

D

Sette inn minnekort

Hvis du setter inn kortet opp-ned eller baklengs, kan du skade kameraet eller kortet. Kontroller at du setter inn kortet riktig vei.

Lampe for minnekortaktivitet

Dersom dette er første gang minnekortet blir brukt i kameraet etter at det er brukt eller formatert på annet utstyr, må du formatere kortet slik beskrivningen på side 22.

A

Fjerne minnekort

Etter å ha forsikret deg om at lampen for minnekortaktivitet ikke lyser, kan du skru av kameraet, åpne minnekortsporets deksel og trykke på kortet for å støte det ut (q). Deretter kan du ta ut minnekortet for hånd (w).

A

Bryteren for skrivebeskyttelse

Minnekort er utstyrt med en skrivebeskyttelsesbryter for å hindre at data går tapt ved et uhell. Når denne bryteren er i posisjon "låst" kan ikke minnekortet formateres og fotografier kan ikke tas eller slettes (et pip høres dersom du prøver å bruke utløseren). Skyv bryteren til "skriv"-posisjonen for å låse opp minnekortet.

Skrivebeskyttelsesbryter

4GB

4GB

4GB
Front

21

Formatere minnekortet
Minnekort må formateres før første gangs bruk, eller etter bruk eller formatering i annet utstyr. Formater kortet som beskrevet under.

D

Formatere minnekort

Når minnekortet formateres, slettes all data på kortet permanent. Pass på å kopiere alle fotografier og andre data som du ønsker å beholde til en datamaskin før du fortsetter (0 137).

X

1 2

Slå på kameraet. Vis formateringsalternativene.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Formater minnekort i oppsettsmenyen, og trykk på 2. For mer informasjon om bruk av menyene, se side 11.
G-knappen

3

Marker Ja.
For å avbryte uten å formatere minnekortet, trykker du på Nei og så på J.

4

Trykk på J.
Beskjeden til høyre vises mens kortet formateres. Du må ikke ta ut minnekortet, fjerne eller kople fra strømkilden før formateringen er ferdig.

D

Minnekort

• Minnekort kan være varme etter bruk. Vær forsiktig når du tar ut minnekort fra kameraet. • Ikke ta ut minnekort, slå av kameraet eller ta ut eller kople fra strømkilden under formatering eller mens data lagres, slettes eller kopieres til en datamaskin. Følges ikke denne forholdsregelen, kan data gå tapt, eller kameraet eller minnekortet kan bli skadet. • Ikke berør kortkontaktene med fingrene eller metallgjenstander. • Ikke bøy eller mist kortet i bakken, og pass på at det ikke utsettes for kraftige slag eller støt. • Bruk ikke kraft på kortrammen. Hvis du ikke følger denne forholdsregelen, kan kortet bli skadet. • Må ikke utsettes for vann, varme, høy fuktighet eller direkte sollys.

22

Justere søkerfokus
Kameraet er utstyrt med diopterjustering slik at det kan brukes av personer med ulik synsstyrke. Kontroller at søkeren er i fokus før du komponerer bilder i søkeren.

1 2 3

Ta av objektivdekslet. Slå på kameraet. Fokuser søkeren.
Drei hendelen for diopterjustering til søkerens visning og fokuspunktet er i skarp fokus. Når du håndterer diopterjusteringen og har øyet inntil søkeren, må du passe på at du ikke får fingeren eller en negl i øyet.

X

Fokuspunkt

A

Justere søkerfokus

Hvis du ikke kan fokusere søkeren som beskrevet ovenfor, kan du velge enkeltbilde autofokus (AF-S; 0 39), enkeltpunkt-AF (c; 0 42) og midtre fokuspunkt (0 43), og så fokusere på et høykontrast motiv i midtre fokuspunkt og trykke utløseren halvveis ned for å fokusere. Når kameraet har fokusert, bruker du diopterjusteringen for å få motivet skarpt i søkeren. Om nødvendig kan du justere søkerfokus ytterligere med korreksjonslinser (ekstrautstyr) (0 206).

23

X

24

Grunnleggende fotografering s
Batterinivå og kortets kapasitet
Før fotografering må du slå på kameraet og kontrollere batterinivået og antall bilder som gjenstår, i informasjonsvisningen eller søkeren (dersom skjermen er av, trykker du på P-knappen for å vise informasjonsvisningen; dersom skjermen ikke slår seg på er batteriet tomt og må lades).

❚❚ Batterinivå
Informasjonsvisning L K H H (blinker) Søker — — d d (blinker) Beskrivelse Batteriet er helt oppladet. Batteriet er delvis utladet. Lavt batterinivå. Gjør klart et fulladet reservebatteri, eller forbered lading av batteriet. Batteriet er utladet; utløseren er deaktivert. Lad eller bytt ut batteriet.

s

❚❚ Antall gjenværende eksponeringer
Informasjonsvisningen og søkeren viser antall bilder som kan lagres på minnekortet (verdier over 1 000 blir rundet ned til nærmeste hundre; f.eks. vises verdier mellom 1 200 og 1 299 som 1,2 K). Hvis kameraet viser en advarsel som sier at det ikke er nok minne for flere bilder, må du sette inn et annet minnekort (0 21) eller slette bilder (0 133).

25

"Pek-og-skyt"-fotografering (i- og j-funksjonene)
Dette avsnittet beskriver hvordan du tar bilder med i- og j-funksjonene, som er automatiske "pek-og-skyt"-funksjoner der de fleste innstillingene styres av kameraet i forhold til fotograferingsforholdene.

1
s

Slå på kameraet.
Ta av objektivdekslet og skru på kameraet. Informasjonsvisningen vil vises på skjermen.

2

Velg funksjon i eller j.
For å fotografere der bruk av blits ikke er tillatt, fotografere spedbarn eller ta bilder med naturlig belysning i dårlig lys, velger du automatisk funksjon (blits av) ved å dreie funksjonsvelgeren til j. Ellers kan du dreie velgeren til i (auto).

Funksjonsvelger

3

Gjør klart kameraet.
Når du komponerer bilder i søkeren, holder du kameraet med grepet i høyre hånd og lar kamerahuset eller objektivet hvile i venstre hånd. Hold albuene lett inntil overkroppen for støtte og plasser den ene foten et halvt skritt foran den andre for å holde overkroppen i ro. Hold kameraet som vist til høyre når du komponerer bilder i høydeformat (portrett). Med innstillingen j blir lukkertiden lenger i svakt lys; bruk av stativ anbefales.

4

Komponer fotografiet.
Komponer et bilde i søkeren der hovedmotivet er i minst ett av de 11 fokuspunktene.

Fokuspunkt

26

5

Trykk utløseren halvveis inn.
Trykk utløseren halvveis inn for å fokusere. Kameraet velger automatisk fokuspunkt. Hvis motivet er dårlig belyst, kan blitsen sprette opp og AF-lampen begynne å lyse.

6

Kontroller indikatorene i søkeren.
Når fokuseringen er ferdig, lyser de valgte fokuspunktene kort, et pip kan høres (et pip høres kanskje ikke dersom motivet beveger seg), og fokusindikatoren (I) vises i søkeren.
Fokusindikator I I (blinker) Beskrivelse Motivet er i fokus. Kameraet kan ikke fokusere ved bruk av autofokus. Se side 40.

s
Fokusindikator Bufferkapasitet

Mens utløseren er trykket halvveis ned, vises antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen ("t"; 0 36) i søkeren.

7

Ta bildet.
Trykk mykt inn utløseren resten av veien for å løse ut lukkeren og ta fotografiet. Lampen for minnekortaktivitet, ved siden av minnekortets spor, tennes og bildet vises på skjermen i noen få sekunder (bildet fjernes automatisk fra skjermen når utløseren på nytt trykkes halvveis ned). Ikke ta ut minnekortet, fjern eller frakople strømkilden før lampen har slukket og opptaket er ferdig.

Lampe for minnekortaktivitet

27

A

Utløseren

Kameraet har en totrinns utløser. Kameraet fokuserer når du trykker utløseren halvveis inn. Trykk utløseren helt inn for å ta fotografiet.

Fokuser: trykk halvveis inn

Ta bildet: trykk helt ned

A

Automatisk utkobling av lysmålere

s

Søkeren og informasjonsvisningen slås av dersom det ikke utføres noen handling i løpet av åtte sekunder (automatisk utkobling av lysmålere), for å redusere utlading av batteriet. Trykk utløseren halvveis ned for å reaktivere skjermen. Automatisk utkobling av lysmålere kan velges ved å bruke egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 160).

8s
Lysmålere på Lysmålere av Lysmålere på

A

Den innebygde blitsen

Er det nødvendig med ekstra lys for å få riktig eksponering med innstillingen i, spretter den innebygde blitsen opp automatisk når utløseren trykkes halvveis inn. Hvis blitsen er hevet, kan du bare ta fotografier når blits klar-indikatoren (M) vises. Hvis blits klar-indikatoren ikke vises, lades blitsen; løft fingeren fra utløseren og prøv igjen.

For å spare batteriet kan du lukke blitsen når den ikke er i bruk. Trykk den forsiktig ned til den går i lås med et klikk.

28

A

Bruk av zoomobjektiv
Zoome inn Zoomring

Bruk zoomringen til å zoome inn på motivet slik at det fyller et større område av bildet, eller zoom ut for å få med mer av motivområdet i det endelige bildet (velg lengre brennvidder for å zoome inn, kortere brennvidde for å zoome ut). Merk at når objektivet AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR brukes, kan endringer i zoom påvirke maksimal blenderåpning med opptil 11/3 EV. Kameraet tar imidlertid automatisk dette med i beregningen når eksponeringen settes, og du trenger ikke å gjøre noen endringer i kamerainnstillingene etter at zoom er justert.

Zoome ut

A

Rengjøre bildebrikken

Kameraet vibrerer mikrofilteret som dekker bildebrikken for å fjerne støv når kameraet slås på eller av (0 210).

s

29

Kreativ fotografering (motivprogrammer)
Kameraet byr på et utvalg av motivprogrammer. Ved valg av et motivprogram optimeres automatisk innstillingene for det valgte motivet. Slik blir kreativ fotografering enkelt: bare velg et motivprogram, komponer og ta bildet som beskrevet på sidene 26–29.

Funksjonsvelgeren
s
De følgende motivprogrammene kan velges med funksjonsvelgeren:
Funksjonsvelger

k Portrett
Brukes for portretter med myke, naturtro hudtoner. Hvis motivet er langt fra bakgrunnen eller hvis du bruker et teleobjektiv, blir bakgrunnsdetaljene utvisket slik at bildet gir inntrykk av dybde.

l Landskap
For landskapsbilder med friske farger i dagslys. Den innebygde blitsen og AFlampen skrus av. I svakt lys anbefales bruk av stativ for å unngå bevegelsesuskarphet.

30

p Barn
Brukes til øyeblikksbilder av barn. Klær og bakgrunnsdetaljer får friske og kraftige farger, mens hudtoner gjengis mykt og naturlig.

m Sport
Korte lukkertider fryser bevegelse for dynamiske sportsbilder hvor hovedmotivet skiller seg tydelig ut. Den innebygde blitsen og AF-lampen skrus av.

s

n Nærbilde
For nærbilder av blomster, insekter eller andre små motiver (makroobjektiver kan brukes for å fokusere på svært korte avstander). Bruk av stativ anbefales for å forhindre bildestøy.

31

Andre motivprogrammer
De følgende motivprogrammene kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til h og dreie kommandohjulet til ønsket motivprogram vises på skjermen.

Funksjonsvelger

Kommandohjul

Skjerm

s

o Nattportrett
Brukes for å oppnå en naturlig balanse mellom hovedmotivet og bakgrunnen i portretter tatt i svakt lys. Bruk av stativ anbefales for å forhindre bevegelsesuskarphet.

r Nattlandskap
Reduser støy og unaturlige farger i landskapsbilder tatt om natten, også bymotiver med gater opplyst av neonskilt. Den innebygde blitsen og AF-lampen skrus av. Bruk av stativ anbefales for å unngå bevegelsesuskarphet.

s Fest/Innendørs
Fanger stemningen i innendørs belysning. Brukes til fester og andre innendørs motiver.

32

t Strand/Snø
Fremhever en stemning med sterkt solskinn og lyset som glitrer i vann, snø eller sand. Den innebygde blitsen og AF-lampen skrus av.

u Solnedgang
Bevarer de dype fargene i solnedganger og soloppganger. Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av. I svakt lys anbefales bruk av stativ for å unngå bevegelsesuskarphet.

s

v Skumring/Soloppgang
Bevarer fargene i det svake lyset før soloppgang og etter solnedgang. Den innebygde blitsen og AF-lampen skrus av. I svakt lys anbefales bruk av stativ for å unngå bevegelsesuskarphet.

w Kjæledyrportrett
Brukes til portretter av aktive kjæledyr. AFlampen skrus av.

33

x Stearinlys
For fotografering tatt i levende lys. Den innebygde blitsen skrus av. I svakt lys anbefales bruk av stativ for å unngå bevegelsesuskarphet.

s y Blomstring

For blomsterenger, hager i blomstring og andre landskap med mange blomster. Den innebygde blitsen skrus av. I svakt lys anbefales bruk av stativ for å unngå bevegelsesuskarphet.

z Høstfarger
Fanger høstløvets klare rød- og gulfarger. Den innebygde blitsen skrus av. I svakt lys anbefales bruk av stativ for å unngå bevegelsesuskarphet.

0 Mat
Brukes til matbilder med friske farger. Bruk av stativ er anbefales for å unngå bevegelsesuskarphet; blitsen kan også brukes (0 50).

34

Mer z om fotografering (Alle motivprogrammer)
Utløserfunksjon
Velg mellom de følgende utløserfunksjonene:
Funksjon Beskrivelse Enkeltbilde: Det tas ett bilde hver gang du trykker på utløseren. Kontinuerlig: Kameraet tar opptil 4 bilder pr. sekund når utløseren holdes trykket inn. Selvutløser: Bruk selvutløseren for selvportretter eller for å redusere støy som følge av at kameraet rister (0 37). Fjernkontroll med utløserfors.: Lukkeren løses ut 2 sek. etter at utløserknappen på fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr) trykkes inn (0 37). Fjernkontroll med rask respons: Lukkeren løses ut når utløserknappen på fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr) trykkes inn (0 37). Lyddempet lukker: Som for enkeltbilde, bortsett fra at speilet ikke klikker tilbake på plass mens utløseren er trykket helt ned. Dette lar brukeren kontrollere tiden for klikket som lages av speilet, noe som også er stillere enn i enkeltbildefunksjon. Det høres heller ikke et pip når kameraet fokuserer, noe som holder støyen på en minimum i stille omgivelser.

8 I E " # J

z

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis fotograferingsinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativer for utløserfunksjon.
Marker aktuell utløserfunksjon i informasjonsvisningen, og trykk på J.

35

3

Velg en utløserfunksjon.
Marker en utløserfunksjon og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

A

Bufferminnet

Kameraet har et bufferminne for midlertidig lagring, slik at du kan fortsette å fotografere mens bildene lagres på minnekortet. Du kan ta serier med opptil 100 fotografier, men vær klar over at bildefrekvensen synker når bufferen er full. Mens fotografier tas opp på minnekortet, vil lampen for minnekortaktivitet ved siden av minnekortsporet lyse. Avhengig av antall bilder i bufferminnet, kan opptak ta noen få sekunder til noen minutter. Ikke prøv å fjerne minnekortet eller fjerne eller kople fra strømkilden før lampen for minnekortaktivitet er slukket. Slås kameraet av mens data fortsatt ligger i bufferen, slås ikke strømmen av før alle bilder i bufferen er tatt opp. Dersom batteriet blir utladet mens bildene ligger i bufferen, deaktiveres utløseren, og bildene overføres til minnekortet.

z

A

Bufferstørrelse

Omtrentlig antall bilder du kan lagre i bufferminnet med gjeldende innstillinger, vises i telleverksfeltet i søkerens eksponeringsteller mens utløseren trykkes inn. Illustrasjonen til høyre viser displayet når det er igjen plass til omtrent 27 bilder i bufferen.

A A

Automatisk bilderotering

Kameraets retning ved første bilde gjelder for alle bildene i samme serie, selv om kameraet dreies under fotograferingen. Se "Automatisk bilderotering" (0 172).

Opptaksmenyen

Utløserfunksjonen kan også velges ved å bruke alternativet Utløserfunksjon i opptaksmenyen (0 151).

A A

Fn-knappen

Utløserfunksjonen kan også velges ved å trykke på Fn-knappen og dreie kommandohjulet (0 165).

Se også

For informasjon om antall bilder som kan tas i en enkelt serie, se side 218.

36

Selvutløser og fjernkontrollfunksjoner
Selvutløseren og den trådløse fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr) (0 207) kan brukes til å redusere kamerabevegelser eller til selvportretter.

1 2

Sett kameraet på et stativ.
Sett kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn overflate.

Velg en utløserfunksjon.
Velg funksjonen E (selvutløser), " (fjernkontroll med utløserfors.) eller # (fjernkontroll med rask respons) (0 35; merk at dersom ingen handling utføres innen omtrent ett minutt etter at fjernkontrollfunksjon er valgt, vil kameraet automatisk gå tilbake til enkeltbilde, kontinuerlig eller lyddempet lukker).

z

3 4

Komponer fotografiet.
Fjernkontrollmodus: Kontroller fokuset ved å trykke utløseren halvveis ned. Ingen bilder blir tatt selv om utløseren trykkes helt ned.

Ta bildet.
Selvutløser: Trykk utløseren halvveis ned for å fokusere, og trykk så knappen helt ned. Selvutløserlampen begynner å blinke, og et pipesignal høres. To sekunder før bildet tas, slutter lampen å blinke, og pipingen kommer hurtigere. Lukkeren utløses ti sekunder etter at selvutløseren starter. Fjernkontrollmodus: Rett senderen på ML-L3 mot den infrarøde mottakeren på kameraet (0 1, 2) fra en avstand på 5 m eller mindre, og trykk på utløseren på fjernkontrollen ML-L3. I innstillingen fjernkontroll med utløserforsinkelse lyser selvutløserlampen i omtrent to sekunder før lukkeren utløses. I innstillingen fjernkontroll med rask respons blinker selvutløserlampen etter at lukkeren er utløst.

Merk at selvutløseren kanskje ikke starter, eller at et bilde kanskje ikke blir tatt dersom kameraet ikke kan fokusere eller i situasjoner der lukkeren ikke kan løses ut. Å slå av kameraet avbryter selvutløseren og fjernkontrollens utløserfunksjoner, og gjenoppretter enkeltbilde, kontinuerlig eller lyddempet lukker.

37

D A

Før du bruker fjernkontrollen Dekk søkeren
DK-20 øyemusling i gummi DK-5 søkerdeksel

Før du bruker fjernkontrollen for første gang, må du fjerne batteribeskyttelsen av plast. Når du tar bilder uten å se i søkeren, fjerner du øyemuslingen i gummi DK-20 (q) og setter inn det medfølgende søkerdekslet DK-5 som vist (w). Dette forhindrer lys fra å komme inn gjennom søkeren og påvirke eksponeringen. Ha godt grep på kameraet mens du fjerner søkerdekslet.

q

w

D

Bruke den innebygde blitsen

z

Før du tar et bilde med blits med eksponeringskontroll P, S, A, M eller 0, trykker du på M-knappen for å heve blitsen, og venter på at M-indikatoren vises i søkeren (0 50). Opptaket blir avbrutt dersom blitsen heves mens en fjernkontrollfunksjon er aktiv eller etter at selvutløseren har startet. Dersom blits er nødvendig vil kameraet bare reagere på ML-L3s utløserknapp når blitsen er ladet opp. I auto- eller motivprogrammer der blitsen spretter opp automatisk, vil blitsen begynne ladingen når en fjernkontrollfunkjon velges. Når blitsen er ladet spretter den automatisk opp og avfyres ved behov. Merk at kun ett fotografi tas når blitsen brukes, uavhengig av hvor mange bilder som er valgt under egendefinert innstilling c3 (Selvutløser; 0 160). Med blitsfunksjonene som støtter reduksjon av rød øyerefleks, lyser lampen for reduksjon av rød øyerefleks i omtrent ett sekund før lukkeren utløses i fjernkontrollfunksjonen med rask respons. Når fjernkontroll med utløserforsinkelse er valgt, lyser selvutløserlampen i to sekunder, etterfulgt av lampen for reduksjon av rød øyerefleks, som lyser i ett sekund før lukkeren utløses.

A

E-knappen

Selvutløseren kan også velges ved å trykke på E-knappen (0 165).

E-knappen

A

Se også

For informasjon om hvordan du velger selvutløserforsinkelsen og antall bilder som skal tas, se egendefinert innstilling c3 (Selvutløser; 0 160). For informasjon om hvordan du velger hvor lenge kameraet skal forbli i stand by-modus før fjernkontrollfunksjonen avbrytes, se egendefinert innstilling c4 (Fjernkontrollens virketid; 0 161). For informasjon om hvordan du kontrollerer pipesignalene ved bruk av selvutløser og fjernkontroll, se egendefinert innstilling d1 (Pipesignal; 0 161).

38

Fokusering
Dette avsnittet beskriver de fokusfunksjonene som er tilgjengelige når bildene komponeres i søkeren. Fokus kan justeres automatisk eller manuelt (se "Fokusfunksjon" nedenfor). Du kan også velge fokuspunkter for automatisk eller manuell fokusering (0 45) eller bruke fokuslås for å komponere fotografier på nytt etter fokusering (0 44).

Fokusfunksjon
Velg mellom de følgende fokusfunksjonene. Merk at AF-S og AF-C bare er tilgjengelig med eksponeringskontrollene P, S, A og M.
Alternativ AF-A AF-S Automatisk AF-valg EnkeltbildeAF Kontinuerlig AF Manuell fokusering Beskrivelse Kameraet velger automatisk enkeltbilde autofokus hvis motivet er stillestående eller kontinuerlig autofokus hvis motivet er i bevegelse. Lukkeren kan bare løses ut dersom kameraet kan fokusere. For stillestående motiver. Fokus låses når utløseren trykkes halvveis ned. Lukkeren kan bare løses ut dersom kameraet kan fokusere. For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer kontinuerlig mens utløseren holdes halvveis inne. Hvis motivet beveger seg, vil kameraet aktivere følgefokus for å forutsi den endelige avstanden til motivet og å justere fokuset etter behov (0 40). Med standardinnstillingen kan lukkeren bare løses ut dersom kameraet kan fokusere (0 158). Fokuser manuelt (0 45).

z

AF-C

MF

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis fotograferingsinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativer for fokusfunksjon.
Marker aktuell fokusfunksjon i informasjonsvisningen, og trykk på J.

39

3

Velg en fokusfunksjon.
Marker en fokusfunksjon og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

A

Følgefokus

I AF-C-funksjonen, eller når kontinuerlig autofokus er valgt i AF-A-funksjonen, vil kameraet starte følgefokus dersom motivet flytter seg mot eller bort fra kameraet mens utløseren holdes halvveis inne. Dette lar kameraet følge fokuset mens det forsøker å beregne hvor motivet vil være når lukkeren utløses.

D

Kontinuerlig AF

z

Når Fokus er valgt for egendefinert innstilling a1 (Valg av AF-C-prioritet; 0 158) og kameraet er i funksjonen AF-C eller når kontinuerlig autofokus er valgt i funksjonen AF-A, gir kameraet høyere prioritet til fokussvar (har en større fokusbredde) enn i funksjonen AF-S, og lukkeren kan løses ut før fokusindikatoren vises.

A

Få gode resultater med autofokus

Autofokus er ikke godt egnet for forholdene som er oppført nedenfor. Utløseren kan være deaktivert hvis kameraet er ute av stand til å fokusere under disse forholdene, eller så kan fokusindikatoren (I) vises og kameraet kan gi et pipesignal, med resultatet at lukkeren løses ut selv når motivet ikke er i fokus. Fokuser i disse tilfellene manuelt (0 45) eller bruk fokuslåsen (0 44) for å fokusere på et annet motiv på samme avstand før du komponerer fotografiet på nytt.
Det er liten eller ingen kontrast mellom motivet og bakgrunnen. Eksempel: Motivet har samme farge som bakgrunnen. Fokuspunktet inneholder motiver i forskjellige avstander fra kameraet. Eksempel: Motivet er i et bur. Motivet domineres av jevne geometriske mønstre. Eksempel: Persienner eller en vindusrad på en skyskraper. Fokuspunktet inneholder områder med sterkt kontrasterende lysstyrke. Eksempel: Halve motivet er i skygge. Gjenstander i bakgrunnen virker større enn motivet. Eksempel: Det er en bygning i bildefeltet bak hovedmotivet. Motivet inneholder mange fine detaljer. Eksempel: En blomstereng eller andre motiver som er små eller mangler variasjon i lysstyrke.

40

D

AF-lampen

Hvis motivet er dårlig belyst, tennes AF-lampen automatisk for å hjelpe AF-lampe autofokusfunksjonen når utløseren trykkes halvveis ned. AF-lampen tennes ikke: • I live view eller under filmopptak • Under manuell fokusering eller hvis live view er av og kontinuerlig autofokus er valgt (AF-C for fokusfunksjon, eller kontinuerlig AF er valgt for AF-A fokusfunksjon) • Hvis det midtre fokuspunktet ikke er valgt i c (Enkeltpunkt-AF), d (Dynamisk AF-område) eller f (3D-følgefok. (11 punkt)) AF søkefeltfunksjon (0 42, 43) • I fotograferingssituasjoner der AF-lampen ikke kan brukes (0 216) • Hvis Av har blitt valgt i egendefinert innstilling a2 (Innebygget AF-fokus.lys; 0 158) Lampen har en rekkevidde på omtrent 0,5–3,0 m; når du bruker lampen må du bruke et objektiv med en brennvidde på 18–200 mm og ta av solblenderen. AF-lampen slås av automatisk for å beskytte lampen etter en periode med kontinuerlig bruk. Normal funksjon vil fortsette etter en kort pause. Merk at lampen kan bli varm når den brukes flere ganger i rask rekkefølge.

z

A

Se også

For informasjon om fokusering i live view, se side 100. For informasjon om bruk av utløserprioritet i kontinuerlig AF, se egendefinert innstilling a1 (Valg av AF-C-prioritet, 0 158). Egendefinert innstilling d1 (Pipesignal; 0 161) kan brukes for å slå pipesignalets høyttaler på eller av.

41

AF-søkefeltfunksjon
Velg hvordan fokuspunktet for autofokus skal velges. Merk at d (Dynamisk AF-område) og f (3D-følgefok. (11 punkt)) ikke er tilgjengelig når AF-S er valgt som fokusfunksjon.
Alternativ c Enkeltpunkt-AF Dynamisk AFområde Beskrivelse Du velger fokuspunkt med multivelgeren (0 43); kameraet fokuserer kun på motiver i valgt fokuspunkt. Brukes til stasjonære motiver. I fokusfunksjonene AF-A og AF-C, velger du fokuspunkt med multivelgeren (0 43), og kameraet fokuserer basert på informasjonen fra fokuspunktene rundt det valgte punktet, dersom motivet kort forlater valgt punkt. Brukes med motiver som flytter seg uregelmessig. I fokusfunksjonene AF-A og AF-C, velger du fokuspunkt med multivelgeren (0 43). Hvis motivet flytter seg etter at kameraet har fokusert, bruker kameraet 3D-følgefokus for å velge nytt fokuspunkt og holde fokuset låst på det opprinnelige motivet mens utløseren holdes halvveis nede. Hvis motivet forlater søkeren, må du fjerne fingeren fra utløseren og komponere bildet på nytt med motivet i valgt fokuspunkt. Kameraet påviser automatisk motiver og velger fokuspunkt.

d

f

3D-følgefok. (11 punkt)

z
e Automatisk valg av AF-søkefelt

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativer for AF-søkefeltfunksjon.
Marker aktuell AF-søkefeltfunksjon i informasjonsvisningen, og trykk på J.

3

Velg en AF-søkefeltfunksjon.
Marker en AF-søkefeltfunksjon og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

42

A A

AF-søkefeltfunksjon

Valg av AF-søkefeltfunksjoner som er gjort i andre fotograferingsfunksjoner enn med eksponeringskontroll P, S, A eller M tilbakestilles når en annen opptaksfunksjon velges.

3D-følgefok. (11 punkt)

Når du trykker utløseren halvveis inn lagres fargene i området rundt fokuspunket i kameraet. Som en følge av dette kan 3D-følgefokus kanskje ikke gi de ønskede resultater med motiver som har samme farge som bakgrunnen.

A

Se også

For informasjon om tilgjengelige AF-søkefeltfunksjoner i live view, se side 101.

Velge fokuspunkt
I manuell fokusfunksjon eller når autofokus kombineres med andre AFsøkefeltfunksjoner enn e (Automatisk valg av AF-søkefelt), kan du velge mellom 11 fokuspunkter, og på denne måten komponere fotografier med hovedmotivet nesten hvor som helst i bildet.

z

1

Velg en annen AF-søkefeltfunksjon enn e (Automatisk valg av AF-søkefelt; 0 42).

2

Velg fokuspunkt.
Bruk multivelgeren til å velge fokuspunktet i søkeren eller informasjonsvisningen mens lysmålerne er på. Trykk på J for å velge midtre fokuspunkt.
Fokuspunkt

43

Fokuslås
Fokuslås kan brukes for å endre komposisjonen etter å ha fokusert med fokusfunksjon AF-A, AF-S eller AF-C (0 39), og på denne måten gjøre det mulig å fokusere på et motiv som ikke er i et fokuspunkt i den endelige komposisjonen. Dersom kameraet ikke kan fokusere ved hjelp av autofokus (0 40), kan fokuslås også brukes til å komponere bildet på nytt etter å ha fokusert på et annet motiv med samme avstand som det opprinnelige motivet. Fokuslås er mest effektivt når et annet alternativ enn e (Automatisk valg av AF-søkefelt) er valgt som AF-søkefeltfunksjon (0 42).

1
z

Fokuser.
Plasser motivet i valgt fokuspunkt og trykk utløseren halvveis ned for å starte fokuseringen. Kontroller at fokusindikatoren (I) vises i søkeren.

2

Lås fokus.
Fokusfunksjon AF-A og AF-C: Med utløseren trykket halvveis ned (q), trykker du på AE-L/AF-L-knappen (w) for å låse både fokus og eksponering (ikonet AE-L vises i søkeren; 0 69). Fokus forblir låst mens AE-L/AF-L-knappen er trykket ned, selv om du senere løfter fingeren fra utløseren. AF-S fokusfunksjon: Fokus låses automatisk når fokusindikatoren vises, og forblir låst til du fjerner fingeren fra utløseren. Fokus kan også låses ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen (se ovenfor).
Utløser

AE-L/AF-L-knapp

3

Komponer fotografiet på nytt og ta bildet.
Fokus forblir låst mellom opptak dersom du holder utløseren halvveis nede (AF-S) eller holder AE-L/AF-Lknappen nedtrykt, slik at flere fotografier kan tas etter hverandre med samme fokusinnstilling.

Du må ikke endre avstanden mellom kameraet og motivet så lenge fokuslåsen er aktiv. Hvis motivet beveger seg, fokuserer du på nytt med den nye avstanden.

A

AE-L/AF-L-knappen

Egendefinert innstilling f2 (Tildel AE-L/AF-L-knappen; 0 166) kontrollerer bruken av AE-L/AF-Lknappen.

44

Manuell fokusering
Manuell fokusering kan brukes når du ikke bruker et AF-S- eller AF-I-objektiv, eller når autofokus ikke gir det ønskede resultat (0 40).

1

Still inn objektivets fokusfunksjonsbryter.
Hvis objektivet er utstyrt med en M/A-M- eller A-Mfunksjonsbryter, skyver du bryteren til M.

A-Mfunksjonsbryter M/A-M-bryter

2

Fokuser.
For å fokusere manuelt vrir du objektivets fokuseringsring til bildet som vises på den klare delen av mattskiven i søkeren er i fokus. Du kan ta fotografier når som helst, også når bildet ikke er i fokus.

z

A

Velge manuell fokusering med kameraet

Hvis objektivet støtter M/A (autofokus med manuell prioritering), kan manuell fokusering også velges ved å sette kameraets fokusfunksjon til MF (manuell fokusering; 0 39). Fokuset kan da justeres manuelt, uavhengig av funksjonen som er valgt med objektivet.

45

❚❚ Den elektroniske avstandsmåleren
Hvis objektivet har største blenderåpning (lysstyrke) f/5,6 eller større, kan du bruke fokusindikatoren i søkeren til å kontrollere om motivet i det valgte fokuspunktet er i fokus (du kan velge fokuspunkt blant hvilket som helst av de 11 punktene). Når du har plassert motivet i det valgte fokuspunktet, trykker du utløseren halvveis ned og dreier objektivets fokuseringsring til fokusindikatoren (I) vises. Legg merke til at når du tar bilde av motiver som beskrevet på side 40, kan det hende at fokusindikatoren vises når motivet ikke er i fokus. Kontroller at motivet er i fokus i søkeren før du tar bildet.

A

Eksponeringsindikatoren

z

Hvis ønsket kan eksponeringsindikatoren brukes til å bestemme hvorvidt fokuspunktet ved manuell fokusering er foran eller bak motivet (0 159).

A

Fokusplanmerke

For å fastsette avstanden mellom motiv og kamera, kan du måle fra fokusplanmerket på kamerahuset. Avstanden mellom objektivets monteringsflens og fokusplanet er 46,5 mm.

46,5 mm

Fokusplanmerke

46

Bildekvalitet og -størrelse
Til sammen avgjør bildekvalitet og -størrelse hvor mye plass hvert fotografi tar opp på minnekortet. Større bilder med høyere kvalitet kan skrives ut større, men krever mer minne, slik at færre slike bilder kan lagres på minnekortet (0 218).

Bildekvalitet
Velg filformat og kompresjon (bildekvalitet).
Alternativ NEF (RAW) JPEG fine JPEG normal JPEG basic NEF (RAW) + JPEG fine NEF (RAW) + JPEG normal NEF (RAW) + JPEG basic Filtype NEF Beskrivelse Raw 14-bits data fra bildebrikken lagres direkte på minnekortet. Innstillinger som hvitbalanse og kontrast kan justeres på en datamaskin etter opptak. Tar JPEG-bilder med et kompresjonsforhold på omtrent 1 : 4 (fin kvalitet). Tar JPEG-bilder med et kompresjonsforhold på omtrent 1 : 8 (normal kvalitet). Tar JPEG-bilder med et kompresjonsforhold på omtrent 1 : 16 (grunnleggende kvalitet). To bilder tas: et NEF (RAW)-bilde og et JPEG-bilde med fin bildekvalitet. NEF/ JPEG To bilder tas: et NEF (RAW)-bilde og et JPEG-bilde med normal bildekvalitet. To bilder tas: et NEF (RAW)-bilde og et JPEG-bilde med grunnleggende bildekvalitet.

JPEG

z

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativene for bildekvalitet.
Marker aktuell bildekvalitet i informasjonsvisningen, og trykk på J.

47

3

Velg en filtype.
Marker et alternativ og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

A

NEF (RAW)-bilder

Legg merke til at valg av bildestørrelse ikke påvirker størrelsen på NEF (RAW)-bilder. Alternativ hvitbalanse (0 88), stort dynamisk område (HDR, 0 76) og datomerking (0 163) er ikke tilgjengelig med bildekvalitetsinnstilling NEF (RAW) eller NEF (RAW)+JPEG. NEF (RAW)-bilder kan vises på kameraet eller ved å bruke programvare som Capture NX 2 (ekstrautstyr; 0 206) eller ViewNX 2 (finnes på den medfølgende ViewNX 2 CD). JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder kan lages ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 183).

z

A A

NEF (RAW) + JPEG

Når bilder som er tatt med NEF (RAW) + JPEG vises på kameraet, vises bare JPEG-bildet. Når bilder som er tatt med disse innstillingene slettes, slettes både NEF- og JPEG-bildene.

Opptaksmenyen

Bildekvaliteten kan også justeres ved å bruke alternativet Bildekvalitet i opptaksmenyen (0 151).

A

Fn-knappen

Bildekvaliteten og -størrelsen kan også velges ved å trykke på Fn-knappen og dreie kommandohjulet (0 165).

48

Bildestørrelse
Bildestørrelsen måles i piksler. Velg blant følgende alternativer:
Bildestørrelse Størrelse (piksler) Utskriftstørrelse (cm) * # Large 4 928 × 3 264 41,7 × 27,6 $ Medium 3 696 × 2 448 31,3 × 20,7 % Small 2 464 × 1 632 20,9 × 13,8 * Omtrentlig størrelse ved utskrift på 300 dpi. Utskriftsstørrelsen i tommer er det samme som bildestørrelsen i piksler delt med utskriftsoppløsning i dots per inch (dpi; 1 tomme=omtrent 2,54 cm).

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

z

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativene for bildestørrelse.
Marker aktuell bildestørrelse i informasjonsvisningen, og trykk på J.

3

Velg en bildestørrelse.
Marker et alternativ og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

A A

Opptaksmenyen

Bildestørrelsen kan også justeres ved å bruke alternativet Bildestørrelse i opptaksmenyen (0 151).

Fn-knappen

Bildekvaliteten og -størrelsen kan også velges ved å trykke på Fn-knappen og dreie kommandohjulet (0 165).

49

Bruke den innebygde blitsen
Kameraet støtter flere typer blitsfunksjoner for fotografering av dårlig belyste eller bakbelyste motiver.

❚❚ Bruke den innebygde blitsen: funksjonene i, k, p, n, o, s, w og g

1 2

Velg en blitsfunksjon (0 51). Ta bilder.
Når utløseren trykkes halvveis ned spretter blitsen opp hvis den trengs, og avfyres når bildet blir tatt. Hvis ikke blitsen spretter opp automatisk, MÅ DU IKKE prøve å trekke den opp for hånd. Blitsen kan skades hvis du ikke følger denne forholdsregelen.

z

❚❚ Bruke den innebygde blitsen: eksponeringskontrollene P, S, A og M samt funksjonen 0

1 2 3
A

Hev blitsen.
Trykk på M-knappen for å heve blitsen.

Velg en blitsfunksjon (kun eksponeringskontrollene P, S, A og M; 0 51). Ta bilder.
Blitsen avfyres når det tas et bilde.
Senke den innebygde blitsen
M-knappen

For å spare strøm når blitsen ikke er i bruk, kan du trykke den forsiktig nedover til den går i lås med et klikk.

50

Blitsfunksjon
Tilgjengelige blitsfunksjoner varierer med valgt opptaksfunksjon:
i, k, p, n, s, w, g Auto Auto+reduksjon av Njo rød øyerefleks N j Av

o
Auto+synkronisering på Njr lang lukkertid+reduksjon av rød øyerefleks Nr j Auto+synkronisering på lang lukkertid Av N

0
Utfyllingsblits

N Nj

P, A Utfyllingsblits

S, M
N Utfyllingsblits

Reduksjon av rød øyerefleks Nj Reduksjon av rød øyerefleks Synkronisering på lang Nq Synkronisering på bakre lukkergardin Njp lukkertid+reduksjon av rød øyerefleks Np Synkronisering på lang lukkertid Synkronisering på bakre * Nq lukkergardin+på lang lukkertid * p vises i informasjonsvisningen når innstillingen er ferdig.

z

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativer for blitsfunksjon.
Marker aktuell blitsfunksjon i informasjonsvisningen, og trykk på J.

3

Velg en blitsfunksjon.
Marker en funksjon og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

51

A

Blitsfunksjoner

De blitsfunksjonene som er listet opp på forrige side kan kombinere en eller flere av følgende innstillinger, som vist med ikonet for blitsfunksjon: • AUTO (automatisk blits): Når belysningen er dårlig, eller motivet er i motlys, spretter blitsen opp automatisk når utløseren trykkes halvveis inn og avfyres når det er nødvendig. • j (reduksjon av rød øyerefleks): Brukes til portretter. Lampen for reduksjon av rød øyerefleks lyser før blitsen avfyres og reduserer "røde øyne". • j (av): Blitsen avfyres ikke uansett lysforhold eller om motivet er i motlys. • SLOW (synkronisering på lang lukkertid): Lukkertiden forlenges automatisk for å fange inn bakgrunnslys om natten eller i svakt lys. Brukes for å få med bakgrunnsbelysningen i portretter. • REAR (synkronisering på bakre lukkergardin): Blitsen avfyres rett før lukkeren lukkes, noe som skaper bølger av lys bak lysskilder i bevegelse (nedenfor til høyre). Hvis ikke dette ikonet vises, avfyres blitsen straks lukkeren åpnes (blitssynkronisering på fremre lukkergardin; den effekten dette gir med bevegelige lyskilder er vist nedenfor til venstre).

z

Synkronisering på fremre lukkergardin

Synkronisering på bakre lukkergardin

A

Velge en blitsfunksjon

Blitsfunksjonen kan også velges ved å trykke på M-knappen og dreie kommandohjulet (med eksponeringskontroll P, S, A, M og med funksjon 0, hever du blitsen før du bruker M-knappen til å velge blitsmodus).

+
M-knappen Kommandohjul Informasjonsvisning

A

Den innebygde blitsen

For informasjon om objektivene som kan brukes med den innebygde blitsen, se side 200. Fjern objektivets solblendere for å unngå skygger. Blitsen har en minimum rekkevidde på 0,6 m og kan ikke brukes i makroområdet med makro zoom-objektiver. Utløseren kan bli deaktivert et øyeblikk for å beskytte blitsen etter at den har vært brukt til flere etterfølgende skudd. Blitsen kan brukes på nytt etter en kort pause.

52

A

Tilgjengelige lukkertider med den innebygde blitsen
Lukkertid s 1/200–1/125 s 1/200-1 s
1/200–1/60

Følgende lukkertider er tilgjengelige med den innebygde blitsen. Funksjon i, k, p, s, w, g, P, A n, 0 o Funksjon S M Lukkertid s 1/200–30 s, Bulb
1/200–30

A

Blenderåpning, følsomhet og blitsområde
Blenderåpning ved ISO-ekvivalens på 400 800 1600 2,8 4 5,6 4 5,6 8 5,6 8 11 8 11 16 11 16 22 16 22 32 22 32 — 32 — — Omtrentlig område m 1,0–8,5 0,7–6,0 0,6–4,2 0,6–3,0 0,6–2,1 0,6–1,5 0,6–1,1 0,6–0,7

Blitsområdet varierer med følsomhet (ISO-ekvivalens) og blenderåpning. 100 1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 200 2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 3200 8 11 16 22 32 — — — 6400 11 16 22 32 — — — —

z

53

ISO-følsomhet
"ISO-følsomhet" er det digitale motstykket til filmhastighet. Jo høyere ISO-følsomhet, jo mindre lys trengs for å lage en eksponering. Dette muliggjør lengre lukkertider eller mindre blenderåpninger, men sjansen er da større for at bildet påvirkes av støy (tilfeldig plasserte lyse piksler, tåke eller linjer; støyen er spesielt sannsynlig på innstillingene Høy 0,3–Høy 2). Dersom du velger Auto stiller kameraet inn ISO-følsomheten automatisk i samsvar med lysforholdene.
Funksjon i, j, % P, S, A, M Andre opptaksmodi ISO-følsomhet AUTO 100–6400 i trinn på 1/3 EV; Høy 0,3, Høy 0,7, Høy 1, Høy 2 AUTO; 100–6400 i trinn på 1/3 EV; Høy 0,3, Høy 0,7, Høy 1, Høy 2

z

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativene for ISO-følsomhet.
Marker aktuell ISO-følsomhet i informasjonsvisning, og trykk på J.

3

Velg en ISO-følsomhet.
Marker et alternativ og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

54

A

AUTO

Hvis funksjonsvelgeren dreies til P, S, A eller M etter at AUTO er valgt som ISO-følsomhet i en annen funksjon, vil ISO-føslomheten som sist ble valgt med eksponeringskontroll P, S, A eller M bli gjenopprettet.

A

Opptaksmenyen

ISO-følsomheten kan også justeres ved å bruke alternativet Knapp for ISO-følsomhet i opptaksmenyen (0 155).

A

Se også

For informasjon om aktivering av automatisk kontroll av ISO-følsomhet med eksponeringskontroll P, S, A eller M, se side 155. For informasjon om hvordan du bruker alternativet Høy ISO-verdi i opptaksmenyen for å redusere støy ved høye ISO-verdier, se side 154. For informasjon om bruk av Fn-knappen og kommandohjulet for å velge ISO-følsomhet, se side 165.

z

55

Fotografering med intervallutløser
Kameraet kan ta bilder automatisk med forhåndsinnstilte intervaller.

D

Før opptaket

Før du begynner fotografering med intervallutløser, ta et testbilde med gjeldende innstillinger og kontroller resultatet på skjermen. Kontroller at kameraklokken er satt riktig, for å sikre at fotograferingen starter til ønsket tid (0 170). Bruk av stativ anbefales. Monter kameraet på et stativ før opptaket begynner. For å sikre at fotograferingen ikke blir avbrutt, må du sikre at batteriet er fullt oppladet eller bruke en EH-5b nettadapter og EP-5A strømforsyning (ekstrautstyr).

1
z

Velg Opptak med intervallutløser.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Opptak med intervallutløser i oppsettsmenyen, og trykk på 2.
G-knappen

2

Velg et starttidspunkt.
Velg mellom følgende oppstartsutløsere.

• For å starte opptaket med en gang, marker Nå og trykk på 2. Opptaket begynner omtrent 3 s etter at innstillingene er ferdig; fortsett til trinn 3. • For å velge en starttid, marker Starttidspunkt og trykk på 2 for å vise alternativer for starttidspunkt, som vist til høyre. Trykk på 4 eller 2 for å markere timer eller minutter, og trykk på 1 eller 3 for å endre. Trykk på 2 for å fortsette.

3

Velg intervallet.
Trykk på 4 eller 2 for å markere timer, minutter eller sekunder, og trykk på 1 eller 3 for å velge et lengre intervall enn den antatt lengste lukkertiden. Trykk på 2 for å fortsette.

56

4

Velg antall intervaller.
Trykk på 4 eller 2 for å markere antall intervaller (dvs. antall ganger kameraet tar bilder); trykk på 1 eller 3 for å endre. Trykk på 2 for å fortsette.

5

Start opptaket.
Marker På og trykk på J (for å gå tilbake til opptaksmenyen uten å starte intervallutløseren, markerer du Av og trykker på J). Den første opptaksserien tas på det angitte starttidspunktet eller etter omtrent 3 s hvis Nå ble valgt under Velg starttidspunkt i trinn 2. Opptaket fortsetter ved de valgte intervallene til alle bildene er tatt. Legg merke til at siden lukkertiden og tiden som trengs til å ta opp bildet på minnekortet kan variere fra opptak til opptak, kan intervallet mellom når et bilde tas opp og starten på neste bilde også variere.

z

A A

Dekk søkeren

For å forhindre at det kommer inn lys gjennom søkeren som kan forstyrre eksponeringen, fjern gummimuslingen og dekk søkeren med det medfølgende søkerdekslet DK-5 (0 38).

Andre innstillinger

Innstillingene kan ikke justeres under fotografering med intervallutløser. Uavhengig av valgt utløserfunksjon, tar kameraet ett bilde på hver intervall; i funksjonen J reduseres kamerastøyen. Alternative innstillinger (0 88), multieksponering (0 78) og stort dynamisk område (HDR; 0 76) kan ikke brukes.

A

Avbryte fotografering med intervallutløser

For å avbryte fotografering med intervallutløser, må du slå av kameraet eller dreie funksjonsvelgeren til en ny innstilling. Tilbakestilling av skjermbildet til standby-posisjon avbryter ikke fotografering med intervallutløser.

57

Gjenopprette standardinnstillingene
Kamerainnstillingene nedenfor og som listes opp på side 59 kan gjenopprettes til standardverdiene ved å holde knappene G og P nede samtidig i mer enn to sekunder (disse knappene er merket med en grønn prikk). Informasjonsvisningen slukkes et øyeblikk mens innstillingene nullstilles.

G-knappen

P-knappen

❚❚ Innstillinger som er tilgjengelige fra informasjonsvisningen
Alternativ Bildekvalitet Bildestørrelse Hvitbalanse 1 P, S, A, M ISO-følsomhet P, S, A, M k, l, p, m, n, o, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, g, (, 3, 1, 2, 3 Utløserfunksjon m, w Andre opptaksmodi Fokusfunksjon Søker Andre opptaksfunksjoner enn % Live view/film AF-søkefeltfunksjon Søker n, x, 0, 1, 2, 3 m, w i, j, k, l, p, o, r, s, t, u, v, y, z, g, 3, P, S, A, M Live view/film k, l, p, o, s, t, u, v, x, y, z m, r, w, %, g, 3, 1, 2, 3, P, S, A, M n, 0 Standard JPEG normal Stor Auto 100 Auto 54 0 47 49 81 Alternativ Lysmåling P, S, A, M Aktiv D-Lighting P, S, A, M Auto. altern. eksponeringer P, S, A, M Picture Control-innstillinger P, S, A, M Eksponeringskompensasjon %, P, S, A, M Blitskompensasjon P, S, A, M Blitsfunksjon i, k, p, n, w, g o s Enkeltpunkt-AF Dynamisk AFområde 42 Automatisk valg av AF-søkefelt Ansiktsprioritert AF Bredt fokusfelt101 AF Normalt fokusfeltAF P, S, A, M Standard Matrisemåling Auto Av Uendret 2 Av Av 0 68 74 88 91 70 72

z

Kontinuerlig Enkeltbilde

35

AF-A AF-S

39 100

Auto Automatisk synkronisering på langsom lukkertid 51 Auto+reduksjon av rød øyerefleks Utfyllingsblits

1 Fininnstilling nullstilles til 0. 2 Bare gjeldende Picture Control.

58

❚❚ Andre innstillinger
Alternativ Fokuspunkt 1 AE/AF-lås (holde) Andre opptaksfunksjoner enn i og j Fleksiprogram P HDR (High Dynamic Range) HDR-innstilling P, S, A, M Multieksponering Multieksponeringmodus P, S, A, M Standard Sentrum Av Av 0 43 166 62 Alternativ Spesialeffekter g Friske farger Konturer ( Retning Bredde 3 Farge Fargespekter Standard 0

0 0 Landskap Normal Av 3

118

119

Av

76

120

Av

78

1 Fokuspunkt vises ikke hvis e (Automatisk valg av AF-søkefelt) er valgt for AF-søkefeltfunksjon.

z

59

z

60

Eksponeringskontrollene P, S, A t og M
Lukkertid og blenderåpning
Eksponeringskontrollene P, S, A og M tilbyr forskjellige grader av kontroll over lukkertid og blenderåpning:

Beskrivelse Kameraet velger lukkertid og blenderåpning for optimal eksponering. Programautomatikk P Anbefales til øyeblikksbilder og i andre situasjoner der det er liten tid til å (0 62) justere kamerainnstillingene. Du velger lukkertid, og kameraet velger blenderåpning for å oppnå beste resultat. Lukkerprioritert S automatikk (0 63) Bruk dette alternativet for å fryse motiver i bevegelse eller gjøre dem uskarpe. Du velger blenderåpning, og kameraet velger lukkertid for å oppnå beste Blenderprioritert A resultat. Brukes til å gjøre bakgrunnen uskarp eller til å bringe både autom. (0 64) forgrunn og bakgrunn i fokus. Du velger både lukkertid og blenderåpning. Still lukkertiden på "BM Manuell (0 65) innstilling" eller "tid" for lang eksponeringstid.

Funksjon

t

D A

Objektivets blenderring

Når du bruker et CPU-objektiv med blenderring (0 198), låser du blenderringen på minste blenderåpning (høyeste f-tall). G-objektiver har ikke blenderring.

Lukkertid og blenderåpning

Samme eksponering kan oppnås med forskjellige kombinasjoner av lukkertid og blenderåpning. Korte lukkertider og større blenderåpninger fryser motiver i bevegelse og mykner bakgrunnsdetaljer, mens lange lukkertider og mindre blenderåpninger slører motiver i bevegelse og får frem bakgrunnsdetaljer. Lukkertid Blenderåpning

Kort lukkertid (1/1 600 s)

Lang lukkertid (1 s)

Stor blenderåpning (f/5,6) Liten blenderåpning (f/22) (Husk at desto høyere f-tall, jo mindre blenderåpning.)

61

Eksponeringskontroll P (Programautomatikk)
Med denne innstillingen justerer kameraet automatisk lukkertid og blenderåpning for optimal eksponering i de fleste situasjoner. Denne eksponeringskontrollen anbefales til øyeblikksbilder og andre situasjoner der du vil overlate innstillingene til kameraet – så du kan konsentrere deg helt om motivet. Slik fotograferer du med programautomatikk:

1

Drei funksjonsvelgeren til P.

Funksjonsvelger

2
t
A

Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Fleksiprogram

Med eksponeringskontrollen P, kan forskjellige kombinasjoner av lukkertid og blenderåpning velges ved å dreie på kommandohjulet ("fleksiprogram"). Drei kommandohjulet mot høyre for å velge store blenderåpninger (lave f-tall) som gjør bakgrunnsdetaljer uskarpe eller korte lukkertider som "fryser" bevegelse. Drei kommandohjulet mot venstre Kommandohjul for å velge små blenderåpninger (høye f-tall), som øker dybdeskarpheten, eller lange lukkertider som gjør bevegelser uskarpe. Alle kombinasjonene gir samme eksponering. Mens fleksiprogrammet er aktivt, vises en U (R)-indikator i søkeren og informasjonsvisningen. For å gjenopprette standardinnstillingene for lukkertid og blenderåpning, dreier du kommandohjulet til indikatoren ikke lenger vises, velger en annen modus eller slår av kameraet.

A

Se også

Se side 219 for mer informasjon om kameraets innebygde eksponeringsprogrammer.

62

Eksponeringskontroll S (Lukkerprioritert automatikk)
Når lukkerprioritert automatikk brukes, velger du lukkertiden, mens blenderåpningen som gir optimal eksponering, velges automatisk av kameraet. Bruk lange lukkertider for å gi inntrykk av bevegelse ved å gjøre motiver i bevegelse uskarpe, og korte lukkertider for å "fryse" motiver i bevegelse.

Lang lukkertid (1/1 600 s)

Kort lukkertid (1 s)

Slik tar du fotografier med lukkerprioritert automatikk:

1

Drei funksjonsvelgeren til S.

Funksjonsvelger

t

2

Velg lukkertid.
Lukkertiden vises i søkeren og informasjonsvisningen. Drei kommandohjulet og velg ønsket lukkertid mellom 30 s og 1/4 000 s.
Kommandohjul

3

Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.

63

Eksponeringskontroll A (Blenderprioritert autom.)
Med blenderprioritert automatikk velger du blenderåpningen, og kameraet velger automatisk den lukkertiden som gir optimal eksponering. Store blenderåpninger (lavt ftall) reduserer dybdeskarpheten, og slører motiver bak og foran hovedmotivet. Små blenderåpninger (høye f-tall) øker dybdeskarpheten og bringer frem detaljer i bakgrunnen og forgrunnen. Liten dybdeskarphet brukes vanligvis i portretter for å gjøre bakgrunnsdetaljer uskarpe, og stor dybdeskarphet i landskapsbilder for å bringe både forgrunn og bakgrunn i fokus.

Stor blenderåpning (f/5,6)

Liten blenderåpning (f/22)

t

Slik fotograferer du med blenderprioritert automatikk:

1

Drei funksjonsvelgeren til A.

Funksjonsvelger

2

Velg en blenderåpning.
Blenderåpningen vises i søkeren og informasjonsvisningen. Drei kommandohjulet for å velge ønsket blenderåpning fra verdier mellom minimum og maskimal for objektivet.
Kommandohjul

3

Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.

64

Eksponeringskontroll M (Manuell)
Med manuell eksponering velger du selv både lukkertid og blenderåpning. Slik fotograferer du med manuell eksponeringskontroll:

1

Drei funksjonsvelgeren til M.

Funksjonsvelger

2

Velg blenderåpning og lukkertid.
Kontroller eksponeringsindikatoren (se nedenfor), juster lukkertiden og blenderåpningen. Lukkertiden velges ved å dreie på kommandohjulet: Velg mellom verdier fra 30 s til 1/4 000 s eller velg "Bulb" eller "tid" for å holde lukkeren konstant åpen for en langtidseksponering 0 66). Blenderåpningen velges ved å trykke på N (E)-knappen og dreie kommandohjulet: Velg mellom verdier fra minimum og maksimalt for objektivet. Lukkertiden og blenderåpningen vises i søkeren og informasjonsvisningen.
Lukkertid Blenderåpning

t

Kommandohjul

N (E)knappen

Kommandohjul

3
A

Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Eksponeringsindikatoren

Hvis et CPU-objektiv er satt på, og en annen lukkertid enn "Bulb" eller "tid" er valgt, viser eksponeringsindikatoren i søkeren (nedenfor) og informasjonsvisningen hvorvidt bildet blir under- eller overeksponert ved aktuelle innstillinger (skjermvisningen varierer avhengig av valgene som er gjort i egendefinert innstillinger b1 EV-trinn for ekspon.ktrl. og f5, Omvendte indikatorer; 0 159, 166). Indikatoren blinker hvis grensene for eksponeringsmåleystemet overskrides. Optimal eksponering Undereksponert med 1/3 EV Overeksponert med over 2 EV

65

❚❚ Lange eksponeringstider (kun eksponeringskontroll M)
Velg følgende lukkertider til å fotografere lys som beveger seg, stjernene, nattlandskap eller fyrverkeri, med svært lang lukkertid. • B-innstilling (A): Lukkeren forblir åpen så lenge utløseren holdes inne. Stativ og fjernkabel MC-DC2 (ekstrautstyr) anbefales for å forhindre uskarphet (0 207). Lengde på eksponering: 35 s • Tid (&): Krever en fjernkabel ML-L3 (ekstratutstyr) (0 207). Blenderåpning: f/25 Start eksponeringen ved å trykke på utløseren på fjernkontrollen ML-L3. Lukkeren forblir åpen i tredve minutter eller til utløseren trykkes inn en gang til.

1
t

Gjør klart kameraet.
Sett kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil, jevn overflate. For å forhindre at kameraet går tomt for strøm før eksponeringen er ferdig, bruk et fulladet EN-EL14 batteri eller nettadapteren EH-5b med strømforsyningen EP-5A (ekstrautstyr). Merk at støy (lyse flekker, tilfeldige lyse piksler eller tåke) kan oppstå på lange eksponeringer; før du fotograferer velger du På for Støyred. ved lang eksponering i opptaksmenyen (0 154).

2

Drei funksjonsvelgeren til M.

Funksjonsvelger

3

Velg lukkertid.
Drei på kommandohjulet for å velge en lukkertid for B-innstilling (A). For en lukkertid på "tid" (&), velger du en utløserfunksjon for fjernkontrollen (0 35) etter å ha valgt lukkertiden. Kommandohjul

66

4

Åpne lukkeren.
B-innstilling: Etter fokusering, trykker du utløseren på kameraet eller fjernkabelen (ekstrautstyr) helt inn. Hold utløseren inne til eksponeringen er ferdig. Tid: Trykk utløseren på ML-L3 helt inn.

5

Steng lukkeren.
B-innstilling: Løft fingeren fra utløseren. Tid: Trykk utløseren på ML-L3 helt inn. Opptaket avsluttes automatisk etter 30 minutter.

t

67

Eksponering
Lysmåling
Velg hvordan kameraet skal beregne eksponeringen med eksponeringskontrollene P, S, A og M (ved andre innstillinger velger kameraet lysmålemetoden automatisk).
Beskrivelse Gir naturlige resultater i de fleste situasjoner. Kameraet bruker en 420-piksels RGBbildebrikke for å måle et brett område av bildet og stiller inn eksponeringen i henhold L Matrisemåling til spredningen av fargetoner, farger, komposisjon, og, med G- og D-objektiver (0 198), avstandsinformasjon (3D-fargematrisemåling; med andre CPU-objektiver bruker kameraet fargematrisemåling som ikke inkluderer 3D-avstandsinformasjon). Kameraet måler hele bildet, men tillegger størst vekt på midtområdet. Klassisk Sentrumsdominert M måling for portretter; anbefales ved bruk av filtre med en eksponeringsfaktor lysmåling (filterfaktor) over 1×. Kameraet måler ved aktuelt fokuspunkt. Alternativet brukes til å måle eksponeringen på motiver utenfor midten (hvis e Automatisk valg av AF-søkefelt er valgt for AF-søkefeltfunksjon under fotografering med søkeren, N Punktmåling som beskrevet på side 42, vil kameraet måle eksponeringen ved midtre fokuspunkt). Dette sikrer at motivet eksponeres korrekt, selv om det er store lysforskjeller mellom for- og bakgrunn. Metode

t

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis lysmålingsalternativene.
Marker aktuell målemetode i informasjonsvisningen, og trykk på J.

3

Velg en lysmålingsmetode.
Marker et alternativ og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

68

Eksponeringslås
Bruk eksponeringslås for å omkomponere bilder etter å ha brukt M (Sentrumsdominert lysmåling) og N (Punktmåling) for å måle eksponeringen; merk at eksponeringslåsen ikke er tilgjengelig i funksjonene i eller j.

1

Mål eksponeringen.
Plasser motivet i midten av bildet (sentrumsdominert lysmåling) eller velg fokuspunkt (punktmåling) og trykk utløseren halvveis ned for å fokusere og måle eksponeringen. Kontroller at fokusindikatoren (I) vises i søkeren.

2

Lås eksponeringen.
Med utløseren trykket halvveis ned og motivet plassert i fokuspunktet, trykker du på AE-L/AF-L-knappen for å låse eksponeringen.

Utløser

t

A

Eksponeringslås

Hvis På er valgt for egendefinert innstilling c1 (Utløser AE-L; 0 159), låses eksponeringen når utløseren trykkes halvveis ned. For informasjon om å endre AE-L/AF-L-knappens funksjon, se egendefinert innstilling f2 (Tildel AE-L/AF-L-knappen; 0 166).

AE-L/AF-L-knapp

Når eksponeringslåsen er aktivert, vises en AE-L-indikator i søkeren.

3

Omkomponer bildet.
Velg bildeutsnitt på nytt og ta fotografiet mens du holder AE-L/AF-L-knappen nede.

A

Justere lukkertid og blenderåpning

Når eksponeringslåsen er aktiv, kan følgende innstillinger justeres uten å endre den målte eksponeringsverdien: Funksjon Programautomatikk Lukkerprioritert automatikk Blenderprioritert autom. Innstilling Lukkertid og blenderåpning (fleksiprogram; 0 62) Lukkertid Blenderåpning

Merk at målemetoden i seg selv ikke kan endres når eksponeringslåsen er aktiv.

69

Eksponeringskompensasjon
Eksponeringskompensasjon brukes til å endre eksponeringen fra den verdien som foreslås av kameraet, slik at bildene blir lysere eller mørkere. Funksjonen er mest effektivt når den brukes sammen med M (Sentrumsdominert lysmåling) eller N (Punktmåling) (0 68). Velg mellom verdier fra –5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering) i trinn på 1/3 EV. Generelt sett gjør positive verdier motivet lysere, mens negative verdier gjør det mørkere.

t

–1 EV

Ingen eksponeringskompensasjon

+1 EV

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativer for eksponeringskompensasjon.
Marker eksponeringskompensasjon i informasjonsvisningen, og trykk på J.

3

Velg en verdi.
Marker en verdi og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

Du kan gjenopprette normal eksponering ved å stille eksponeringskompensasjonen på ±0. Eksponeringskompensasjonen nullstillles ikke når kameraet slås av, men den nullstilles dersom du velger en annen funksjon etter å ha valgt %.

70

A

E-knappen

Eksponeringskompensasjon kan også angis ved å trykke på E-knappen og dreie på kommandohjulet. Valgt verdi vises i søkeren og informasjonsvisningen. E-knappen Kommandohjul

–0,3 EV

+2 EV

A A A

Eksponeringskontroll M

Med eksponeringskontroll M, påvirker eksponeringskompensasjonen bare eksponeringsindikatoren; lukkertid og blenderåpning endres ikke.

Bruk av blits

Når blits brukes, påvirker eksponeringskompensasjonen både blinkstyrken og bakgrunnseksponeringen.

t

Se også

For informasjon om valg av størrelsen på trinn tilgjengelige for eksponeringskompensasjon, se egendefinert innstilling b1 (EV-trinn for ekspon.ktrl., 0 159). For informasjon om automatisk variende eksponering over en serie bilder, se side 88.

71

Blitskompensasjon
Blitskompensasjon brukes for å endre blitsstyrken fra det nivået som foreslås av kameraet, og dermed endre hovedmotivets lysstyrke i forhold til bakgrunnen. Velg mellom verdier fra –3 EV (mørkere) til +1 EV (lysere) i trinn på 1/3 EV. Generelt sett gjør positive verdier motivet lysere, mens negative verdier gjør det mørkere.

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

t

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativer for blitskompensasjon.
Marker blitskompensasjon i informasjonsvisningen, og trykk på J.

3

Velg en verdi.
Marker en verdi og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

Normal blitsstyrke kan gjenopprettes ved å stille blitskompensasjonen på ±0. Blitskompensasjonen nullstilles ikke når kameraet slås av.

72

A

Knappene Y (M) og E

Blitskompensasjonen kan også justeres ved å dreie kommandohjulet mens du trykker på knappene Y (M) og E. Valgt verdi vises i søkeren og informasjonsvisningen. Y (M)-knappen E-knappen Kommandohjul

–0,3 EV

+1 EV

A

Eksterne blitsenheter (ekstrautstyr)

Blitskompensasjon er også tilgjengelig med ekstra blitsenheter som støtter Nikon Creative Lighting System (CLS; se side 203). SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 tillater også at blitskompensasjon stilles inn med kontrollene på blitsenheten. Blitskompensasjonen som velges med en ekstra blitsenhet legges til blitskompensasjonen som velges med kameraet.

t

A

Se også

For informasjon om valg av størrelsen på trinnene som er tilgjengelige for blitskompensasjon, se egendefinert innstilling b1 (EV-trinn for ekspon.ktrl., 0 159).

73

Bevare detaljer i høylys og skygger
Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i høylys og skygger, og lager fotografier med naturlig kontrast. Brukes til scener med høy kontrast, for eksempel ved fotografering av et sterkt belyst motiv utendørs gjennom en dør eller et vindu eller når man tar bilder av skyggelagte motiver på en solskinnsdag. Funksjonen er mest effektiv når den brukes sammen med L (Matrisemåling; 0 68).

Aktiv D-Lighting: ! Av

Aktiv D-Lighting: Y Auto

t

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativer for Aktiv D-Lighting.
Marker Aktiv D-Lighting i informasjonsvisningen, og trykk på J.

74

3

Velg et alternativ.
Marker Y Auto, Z Ekstra høy, P Høy, Q Normal, R Lav eller ! Av og trykk på J. Hvis Y Auto velges, vil kameraet automatisk justere Aktiv D-Lighting i henhold til opptaksforholdene. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

D

Aktiv D-Lighting

Bildestøy (tilfeldig spredte lyse piksler, tåke eller linjer) kan oppstå på fotografier som er tatt med Aktiv D-Lighting. Ujevne skygger kan være synlige med noen motiver. Aktiv D-Lighting kan ikke brukes sammen med ISO-følsomheter på Høy 0,3 eller høyere. En innstilling på Y Auto tilsvarer Q Normal med eksponeringskontroll M eller når sentrumsdominert eller punktmåling brukes.

A

"Aktiv D-Lighting" kontra "D-Lighting"

Alternativet Aktiv D-Lighting i opptaksmenyen justerer eksponeringen før opptak for å optimalisere det dynamiske området, mens alternativet D-Lighting i retusjeringsmenyen (0 178) optimaliserer det dynamiske området på bilder etter opptak.

A

t

Opptaksmenyen

Aktiv D-Lighting kan også justeres ved å bruke alternativet Aktiv D-Lighting i opptaksmenyen (0 151).

A

Se også

For informasjon om automatisk variende eksponering med Aktive D-Lighting over en serie bilder, se side 88. For informasjon om bruk av Fn-knappen og kommandohjulet for å slå Aktiv D-Lighting på og av, se side 165.

75

Stort dynamisk område (HDR)
High Dynamic Range (HDR) gir et stort dynamisk område ved å kombinere to eksponeringer for å lage et enkelt bilde som fanger opp et bredt spekter med toner fra skygger og høylys, selv på motiver med sterke kontraster. HDR er mest effektivt når det brukes sammen med L (Matrisemåling) (0 68; med andre målemetoder, er en eksponeringsforskjell på Auto tilnærmet lik 2 EV). Blitsen kan ikke brukes når HDR er i bruk.

+
Første eksponering (mørkest) Andre eksponering (lysest) Kombinert HDR-bilde

1
t

Velg HDR (High Dynamic Range).
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker HDR (High Dynamic Range) i fotograferingsmenyen, og trykk på 2.
G-knappen

2

Aktiver HDR.
Marker HDR-innstilling og trykk på 2.

Alternativene til høyre vises. Marker På og trykk på J.

u vises i søkeren.

76

3

Velg eksponeringsforskjellen.
For å velge forskjellen i eksponering mellom de to bildene, markerer du Eksponeringsdifferanse og trykker på 2. Alternativene til høyre vises. Marker et alternativ og trykk på J. Velg høyere verdier for høykontrastmotiver, men legg merke til hvis en høyere verdi enn påkrevet velges gir det ikke nødvendigvis ønsket resultat; hvis Auto velges, justerer kameraet automatisk eksponeringen slik at det passer til motivet.

4

Velg mengden utjevning.
For å velge hvor mye grensene mellom de to bildene skal jevnes ut, markerer du Utjevning og trykker på 2. Alternativene til høyre vises. Marker et alternativ og trykk på J. Høyere verdier gir et jevnere sammensatt bilde.

t

5

Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Kameraet tar to eksponeringer når utløseren trykkes helt ned. "l u" vises i søkeren mens bildene kombineres; ingen bilder kan tas før opptaket er ferdig. HDR slås av automatisk etter at bildet er tatt. For å slå av HDR før bildet tas, dreier du funksjonsvelgeren til en annen innstilling enn P, S, A eller M.

D

Komponere HDR-bilder

Kantene på bildet kan bli beskjært. Det ønskede resultatet kan kanskje ikke bli oppnådd dersom kameraet beveges eller motivet beveger seg under fotografering. Bruk av stativ anbefales. Avhengig av motivet kan skygger vises rundt lyse motiver, eller lysringer kan vises rundt mørke motiver. Denne effekten kan reduseres ved å justere utjevningsmengden.

A

Se også

For informasjon om bruk av Fn-knappen for å velge en HDR-funksjon, se side 165.

77

Multieksponering
Følg fremgangsmåten nedenfor for å ta opp en serie på to eller tre eksponeringer i et enkelt fotografi. Multieksponering kan ta bruk av RAW-data fra kameraets bildebrikke for å lage farger om er merkbart bedre enn de i programgenererte fotografiske overlappinger.

❚❚ Lage en multieksponering
Multieksponeringer kan ikke tas i live view. Avslutt live view før du fortsetter. Vær oppmerksom på at med standardinnstillingene avsluttes opptaket og multieksponering foretas automatisk hvis det ikke utføres noen handling under omtrent 30 s.

A

Utvidede opptakstider

t

For å få et mellomrom mellom opptakene på mer enn 30 s, velger du På for alternativet Bildevisning (0 150) i avspillingsmenyen og forlenger forsinkelsen for skjermavstenging for bildevisning ved hjelp av egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.,0 160). Maksimalt mellomrom mellom eksponeringene er omtrent 30 s lenger enn det alternativet som er valgt i egendefinert innstilling c2. Hvis det ikke utføres noen handlinger innen 30 s etter at skjermen har slått seg av under avspilling eller bruk av menyer, avsluttes opptaket og det blir laget en multieksponering av de eksponeringene som er tatt så langt.

1

Velg Multieksponering.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Multieksponering i opptaksmenyen, og trykk på 2.
G-knappen

2

Aktiver funksjonen multieksponering
Marker Multieksponeringmodus og trykk på 2.

Alternativene til høyre vises. Marker På og trykk på J.

78

3

Velg antall bilder.
Marker Antall bilder og trykk på 2.

Dialogboksen til høyre vises. Trykk på 1 eller 3 for å velge antall eksponeringer som skal kombineres for å lage et enkelt fotografi, og trykk på J.

4

Velg økningsgraden.
Marker Automatisk økning og trykk på 2.

t
Disse alternativene vises. Marker et alternativ og trykk på J.

• På: Økning justeres i samsvar med antall eksponeringer som faktisk tas (økning for hver eksponering er satt til 1/2 for 2 eksponeringer, 1/3 for 3 eksponeringer). • Av: Økning justeres ikke ved opptak av multieksponeringer. Anbefales hvis bakgrunnen er mørk.

5

Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Med kontinuerlig utløserfunksjon (0 35) tar kameraet alle eksponeringene i en serie; fotograferingen vil bli pauset etter hver multieksponering. Med selvutløserfunksjon tar kameraet automatisk det antall eksponeringer som er valgt i trinn 3, uavhengig av alternativet som er valgt for egendefinert innstilling c3 (Selvutløser) > Antall bilder (0 160). Med andre utløserfunksjoner tas ett bilde hver gang utløseren trykkes inn; fortsett fotograferingen til alle eksponeringene har blitt lagret.

.

A

Indikatoren for multieksponering

Fremdriften vises av indikatoren for multieksponering i informasjonsvisningen. • $ (på): Kameraet er klart til å ta nye multieksponeringer. Trykk utløseren helt inn for å begynne opptaket. • $ (blinker): Fotografering pågår.

79

❚❚ Avbryte multieksponering
For å avbryte en multieksponering før spesifisert antall eksponeringer har blitt tatt, velger du Av for Multieksponering > Multieksponeringmodus i opptaksmenyen. En multieksponering vil bli laget fra de eksponeringen som har blitt lagret til det punktet. Hvis Automatisk økning er på, justeres økningen for å gjenspeile det antall eksponeringer som faktisk er tatt. Vær oppmerksom på at opptaket avsluttes automatisk hvis: • Funksjonsvelgeren dreies til en annen innstilling enn P, S, A eller M • En to-knapps nullstilling utføres (0 58) • Kameraet slås av • Batteriet blir utladet • En av eksponeringene slettes

D

Multieksponeringer

Ikke fjern eller bytt minnekortet mens du tar en multieksponering.

t

Informasjonen som finnes på displayet for avspilling av fotoinformasjon (inklusive lysmåling, eksponering, opptaksmodus, brennvidde, opptaksdato og kameraretning) gjelder det første bildet i multieksponeringen.

80

Hvitbalanse
Hvitbalansen sikrer at fargene forblir upåvirket av fargen på lyskilden. Automatisk hvitbalanse anbefales for de fleste lyskilder; med eksponeringskontrollene P, S, A og M, kan andre verdier velges hvis nødvendig, avhengig av lydkildens type:
v J I H N G M Alternativ Auto Glødelampe Lysstoffrør Direkte sollys Blits Skyet Skygge Manuell L forhåndsinnstilling Beskrivelse Automatisk justering av hvitbalanse. Anbefales for de fleste situasjoner. Bruk under glødelampebelysning. Bruk med lyskildene som er listet opp på side 82. Bruk med motiver i direkte sollys. Bruk med blits. Bruk i dagslys i overskyet vær. Bruk i dagslys med motiver i skyggen. Mål hvitbalansen eller kopier hvitbalanse fra et eksisterende bilde (0 84).

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

t

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativer for hvitbalanse.
Marker aktuell innstilling for hvitbalanse i informasjonsvisningen, og trykk på J.

3

Velg et alternativ for hvitbalanse.
Marker et alternativ og trykk på J. For å gå tilbake til opptak, trykk utløseren halvveis inn.

81

A

Opptaksmenyen

Hvitbalansen kan velges ved å bruke alternativet Hvitbalanse i opptaksmenyen (0 151), som også kan brukes til å finjustere hvitbalansen (0 83) eller måle en verdi for forhåndsinnstilling av hvitbalansen (0 84).

Alternativet I Lysstoffrør i menyen Hvitbalanse kan brukes til å velge lyskilden fra pæretypene som vises til høyre.

A

Fargetemperatur

t

Den oppfattede fargen til en lyskilde varierer med tilskueren og andre forhold. Fargetemperatur er et objektivt mål av en lyskildes farge og defineres med referanse til temperaturen som et motiv må varmes opp til for å utstråle lys i samme bølgelengder. Mens lyskilder med en fargetemperatur i nærheten av 5 000–5 500 K virker hvite, vil lyskilder med en lavere fargetemperatur, slik som glødelamper, virke litt gule eller røde. Lyskilder med en høyere fargetemperatur virker svakt blålig. Kameraets hvitbalansealternativer er tilpasset følgende fargetemperaturer: • I (natriumlamper): 2 700 K • H (direkte sollys): 5 200 K • J (glødelampe)/ • N (blits): 5 400 K I (varmt-hvitt lysstoffrør): 3 000 K • G (skyet) 6 000 K • I (hvitt lysstoffrør): 3 700 K • I (dagslys lysstoffrør): 6 500 K • I (kaldt-hvitt lysstoffrør): 4 200 K • I (høytemp. kvikksølvlampe): 7 200 K • I (dagslys-hvitt lysstoffrør): 5 000 K • M (skygge): 8 000 K

A

Fn-knappen

For informasjon om bruk av Fn-knappen og kommandohjulet for hvitbalanse, se side 165.

82

Finjustering av hvitbalanse
Hvitbalansen kan "finjusteres" for å kompensere for variasjoner i lyskildens farge, eller for å innføre en bevisst fargenyanse i et bilde. Hvitbalansen finjusteres ved å bruke alternativet Hvitbalanse i opptaksmenyen.

1

Vis alternativer for hvitbalanse.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Hvitbalanse i opptaksmenyen, og trykk på 2 for å vise alternativene for hvitbalanse.
G-knappen

2

Velg en hvitbalansefunksjon.
Merk et annet alternativ enn Manuell forhåndsinnstilling og trykk på 2 (hvis Lysstoffrør er valgt, markerer du en lystype og trykker på 2). Fininnstillingsalternativene til høyre vises. Finjustering er ikke tilgjengelig med Manuell forhåndsinnstilling av hvitbalansen.

t
Koordinater Justering

3

Finjustering av hvitbalanse.
Bruk multivelgeren til å finjustere hvitbalansen.
Øk blått

Øk grønt Øk gult Øk magenta

A

Finjustering av hvitbalansen

Fargene på finjusteringsaksene er relative, ikke absolutte. Ved for eksempel å bevege markøren mot B (blå) når en "varm" innstilling som J (Glødelampe) er valgt, blir fotografiene litt "kaldere", men de vil ikke bli virkelig blå.

4

Lagre endringene og avslutt.
Trykk på J.

83

Manuell forhåndsinnstilling
Manuell forhåndsinnstilling brukes for å registrere og hente tilbake egendefinerte hvitbalanseinnstillinger for opptak i blandet belysning eller for å kompensere for lyskilder med sterkt fargeskjær. Det finnes to måter å forhåndsinnstille hvitbalansen på:
Beskrivelse Et nøytralt grått eller hvitt motiv plasseres under den belysning som skal brukes i det Mål endelige bildet, og hvitbalansen måles av kameraet (se under). Bruk bilde Hvitbalansen kopieres fra et fotografi på minnekortet (0 87). Metode

❚❚ Måle en verdi for forhåndsinnstilling av hvitbalansen

1
t

Belys et referansemotiv.
Plasser et nøytralt grått eller hvitt motiv under den belysningen som skal brukes i det endelige fotografiet.

2

Vis alternativer for hvitbalanse.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Hvitbalanse i opptaksmenyen, og trykk på 2 for å vise alternativene for hvitbalanse.
G-knappen

3

Velg Manuell forhåndsinnstilling.
Marker Manuell forhåndsinnstilling og trykk på 2.

4

Velg Mål.
Marker Mål og trykk på J. Menyen til høyre vises. Merk Ja og trykk på J.

Beskjeden som vises til høyre vises før kameraet går inn i funksjonen manuell forhåndsinnstilling.

84

Når kameraet er klart til å måle hvitbalansen, vises et blinkende L (D) i søkeren og informasjonsvisningen.

5

Mål hvitbalansen.
Før indikatorene stopper å blinke, må du komponere referansemotivet slik at det fyller søkeren, og trykke utløseren helt inn. Det blir ikke tatt noe fotografi. Hvitbalansen kan måles nøyaktig, selv om kameraet ikke er i fokus.

6

Kontroller resultatet.
Hvis kameraet kunne måle en verdi for hvitbalansen, vises beskjeden til høyre, og a blinker i søkeren i omtrent åtte sekunder før kameraet går tilbake til opptaksmodus. For å gå tilbake til opptaksmodus med en gang, trykk utløseren halvveis inn. Hvis belysningen er for mørk eller for lys, kan det være at kameraet ikke klarer å måle hvitbalansen. En beskjed vises da i informasjonsvisningen og et blinkende b a i søkeren i omtrent åtte sekunder. Gå tilbake til trinn 4 og mål hvitbalansen igjen.

t

85

D

Måle forhåndsinnstilt hvitbalanse

Hvis ingen handlinger utføres mens skjermen blinker, avsluttes den direkte målingen når eksponeringsmålerene slås av. Automatisk utkobling av lysmålerene kan endres ved å bruke egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 160). Standardinnstillingen er åtte sekunder.

D

Forhåndsinnstilt hvitbalanse

Kameraet kan lagre bare en verdi for forhåndsinnstilt hvitbalanse av gangen. En eksisterende verdi vil bli erstattet når en ny verdi måles. Merk at eksponeringen automatisk øker med 1 EV når du måler hvitbalansen; når du fotograferer med eksponeringskontroll M, må du justere eksponeringen slik at indikatoren viser ±0 (0 65).

A

Andre målemetoder for måling av forhåndsinnstilt hvitbalanse

For å gå inn i forhåndsinnstilt målemetode (se over) etter å ha valgt forhåndsinnstilt hvitbalanse i informasjonsvisningen (0 81), trykker du på J i noen sekunder. Hvis hvitbalansen er tildelt Fn-knappen (0 165) og forhåndsinnstilt hvitbalanse er valgt ved å trykke på Fn-knappen og dreie på kommandohjulet, vil kameraet også gå inn i forhåndsinnstilt målemetode dersom Fn-knappen holdes inne i noen sekunder.

t A Studioomgivelser standard grått panel brukes som referansemotiv når du måler I studioomgivelser kan et
forhåndsinnstilt hvitbalanse.

86

❚❚ Kopiere hvitbalansen fra et bilde
Følg trinnene under for å kopiere en hvitbalanseverdi fra et bilde på minnekortet.

1

Velg Manuell forhåndsinnstilling.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Hvitbalanse i opptaksmenyen, og trykk på 2 for å vise alternativene for hvitbalanse. Marker Manuell forhåndsinnstilling og trykk på 2.

G-knappen

2

Velg Bruk bilde.
Marker Bruk bilde og trykk på 2.

3

Velg Velg bilde.
Marker Velg bilde og trykk på 2 (for å hoppe over de gjenværende trinnene og bruke det sist valgte bildet for forhåndsinnstilt hvitbalanse, velger du Dette bildet).

t

4

Velg en mappe.
Marker mappen som inneholder kildebildet og trykk på 2.

5

Marker kildebildet.
For å vise det markerte bilde i fullskjerm, trykker du på og holder nede X-knappen.

6

Kopier hvitbalansen.
Trykk på J for å stille forhåndsinnstilt hvitbalanse på hvitbalanseverdien i det markerte bildet.

87

Alternative eksponeringer
Alternative eksponeringer varierer automatisk eksponeringen, hvitbalansen eller Active D-Lighting (ADL) litt for hvert bilde og "varierer" aktuell verdi. Velges i situasjoner der det er vanskelig å stille inn eksponering, hvitbalanse eller Aktiv D-Lighting og der det ikke er tid til å kontrollere resultatene og justere innstillingene etter hvert bilde, eller for å eksperimentere med ulike innstillinger for samme motiv.
Alternativ Beskrivelse Varierer eksponeringen over en serie på tre bilder.

Alternativ k eksponering for AE Bilde 2: redusert Bilde 3: økt eksponering eksponering Alternativ Hver gang utløseren slippes, tar kameraet tre bilder, hver med litt endret m hvitbalanse hvitbalanse. Ikke tilgjengelig med bildekvaliteten NEF (RAW). Alt. eksponering Ta ett bilde med Aktiv D-Lighting av og et annet med aktuell innstilling for Aktiv ! med ADL D-Lighting. Bilde 1: uendret

t

1

Velg et alternativ for alternative eksponeringer.
Trykk først på G for å vise menyene. Marker deretter egendefinert innstilling e2 (Auto. altern. eksp. innstilt) og trykk på 2.
G-knappen

Alternativene til høyre vises. Marker ønsket eksponeringsalternativ, og trykk på J.

2

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

88

3

Vis eksponeringsalternativene.
Marker ønsket eksponeringsalternativ, og trykk på J.

4

Velg en eksponeringsøkning.
Marker en eksponeringsøkning og trykk på J. Velg mellom verdier fra 0,3 til 2 EV (Alternativ eksponering for AE) eller 1 til 3 (Alternativ hvitbalanse), eller velg ADL (Alternative eksponeringer med Aktiv D-Lighting).

5

Komponer et fotografi, fokuser og ta bildet.
Alternativ eksponering for AE: Kameraet varierer eksponeringen med hvert bilde. Det første bildet blir tatt med verdien som er valgt for eksponeringskompensasjon. Eksponeringsøkningen blir trukket fra den aktuelle verdien i andre bilde, og lagt til i det tredje bildet, og "varierer" fra aktuell verdi. De endrede verdiene kan være høyere eller lavere enn maksimal og minimal verdi for eksponeringskompensasjon, og gjenspeiles i verdiene som vises for lukkertid og blenderåpning. Alternativ hvitbalanse: Hvert bilde behandles for å lage tre kopier: en med aktuell innstilling for hvitbalanse, en med økt gulfarge, og en med økt blåfarge. Eksponeringstelleren i søkeren blinker hvis det ikke er nok plass tilgjengelig på minnekortet til å lagre tre bilder. Du kan fortsette å ta bilder når du har satt inn et nytt minnekort. Alt. eksponering med ADL: Det første bildet etter eksponeringen aktiveres tas med Aktiv D-Lighting av, det andre med aktuell innstilling for Aktiv D-Lighting (0 74; dersom Aktiv D-Lighting er av, vil det andre bildet bli tatt med Aktiv D-Lighting satt til Auto).

t

I kontinuerlig utløserfunksjon, pauses fotograferingen etter hver ekponeringsrunde. Hvis kameraet slås av før alle bildene i den alternative eksponeringssekvensen er tatt, fortsetter de alternative eksponeringene fra neste bilde i sekvensen når kameraet slås på.

89

A

Fremdriftsindikatoren for alternativ eksponering

Under alternativ eksponering for AE, vises fremdriften med eksponeringsindikatoren i informasjonsvisningen: • v: Kameraet er klart til å ta første bilde. • w: Kameraet er klart til å ta andre bilde. • x: Kameraet er klart til å ta tredje bilde. Under eksponering med Aktiv D-Lighting, understrykes mengden Aktiv D-Lighting som blir brukt i neste bilde i informasjonsvisningen.

A

Deaktivere alternative eksponeringer

For å deaktivere alternative eksponeringer og fortsette med normal fotografering, velger du OFF (AV) i trinn 4 på forrige side. For å avbryte alternative eksponeringer før alle bildene har blitt tatt, dreier du funksjonsvelgeren til en annen innstilling enn P, S, A eller M.

t A Alternative eksponeringer
Kameraet endrer eksponeringen ved å variere lukkertid og blenderåpning (eksponeringskontroll P), blenderåpning (eksponeringskontroll S) eller lukkertid (eksponeringskontrollene A og M). Hvis automatisk ISO-følsomhetskontroll er aktivert med eksponeringskontrollene P, S og A, vil kameraet automatisk variere ISO-følsomheten for optimal eksponering når grensen for kameraets eksponeringssystem blir overskredet; med eksponeringskontroll M, vil kameraet først bruke automatisk ISO-følsomhetskontroll for å gjøre eksponeringen så nært det optimale som mulig, og så variere denne eksponeringen ved å variere lukkertiden.

A

Se også

For informasjon om bruk av Fn-knappen og kommandohjulet for eksponeringsøkninger, se side 165.

90

Picture Controls
Nikons unike Picture Control-system gjør det mulig å dele bildebehandlingsinnstillinger, inklusive oppskarping, kontrast, lysstyrke, metning og nyanse, med kompatible enheter og programmer.

Velge en Picture Control
Kameraet tilbyr seks Picture Controls. Med eksponeringskontrollene P, S, A og M, kan du velge en Picture Control i samsvar med motivet eller scenetypen (i andre modi, velger kameraet automatisk en Picture Control).
Alternativ Q Standard R S T e f Beskrivelse Standardbehandling for balanserte resultater. Anbefales for de fleste situasjoner. Minimal behandling for naturlige resultater. Velg denne Picture Control til Nøytral fotografier som senere skal behandles eller retusjeres betydelig. Bildene bearbeides for å oppnå en virkning som et fargesterkt trykk. Velges til Friske farger fotografier der det legges vekt på primærfargene. Monokrom Ta monokrome fotografier. Portrett Behandle portretter for å oppnå naturlig hudtekstur og en avrundet virkning. Landskap Gir levende landskaper og bybilder.

t

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Hvis opptaksinformasjon ikke vises på skjermen, trykker du på P-knappen. Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.

Informasjonsvisning

P-knappen

2

Vis alternativer for Picture Control.
Marker ønsket Picture Control, og trykk på J.

3

Velg en Picture Control.
Marker en Picture Control og trykk på J. For å gå tilbake til informasjonsvisningen, trykker du utløseren halvveis inn.

91

Endre Picture Controls
Eksisterende forhåndsinnstilte eller egendefinerte Picture Controls (0 95) kan endres for å passe til motivet eller brukerens kreative hensikt. Velg en balansert kombinasjon av innstillinger med Hurtigjustering, eller foreta justering av individuelle innstillinger manuelt.

1

Vis menyen for Picture Control.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Still inn Picture Control i opptaksmenyen, og trykk på 2.
G-knappen

t

2

Velg en Picture Control.
Marker ønsket Picture Control, og trykk på 2.

3

Juster innstillingene.
Trykk på 1 eller 3 for å merke ønsket innstilling, og trykk på 4 eller 2 for å velge en verdi (0 93). Gjenta dette trinnet til alle innstillingene er justert, eller velg Hurtigjustering for å velge en forhåndsinnstilt kombinasjon av innstillinger. Standardinnstillingene kan gjenopprettes ved å trykke på O-knappen.

4
A

Lagre endringene og avslutt.
Trykk på J.

Tilpasninger av opprinnelige Picture Controls

Picture Controls som er tilpasset fra standardinnstillingene vises med en stjerne ("*").

92

❚❚ Picture Control-innstillinger
Alternativ Beskrivelse Velg alternativer mellom –2 og +2 for å redusere eller forsterke effekten av den valgte Picture Control (vær oppmerksom på at dette nullstiller alle manuelle justeringer). Hvis du for eksempel velger positive verdier for Friske farger blir fargene på bildene livligere. Ikke tilgjengelig med Nøytral, Monokrom og tilpasset Picture Controls. Bestemmer konturskarpheten. Velg A for å tilpasse oppskarpingen automatisk i samsvar med scenetype, eller velg verdier mellom 0 (ingen oppskarping) og 9 (desto høyere verdi, jo større oppskarping). Velg A for å tilpasse kontrasten automatisk i samsvar med scenetype, eller velg verdier mellom –3 og +3 (velg lavere verdier for å forhindre at høylysområder i portretter tatt i direkte sollys virker "utvasket", og høyere verdier for å bevare detaljer i tåkete landskap og andre motiver med liten kontrast). Velg –1 for å redusere lysstyrken, +1 for å øke den. Påvirker ikke eksponeringen. Bestemmer fargenes metning og friskhet. Velg A for å tilpasse metningen automatisk til motivet, eller velg en verdi mellom -3 og +3 (lavere verdier reduserer metningen, høyere verdier øker den). Velg negative verdier (ned til –3) for å gjøre det røde mer purpur, det blå mer grønt og det grønne mer gult, og velg positive verdier (opp til +3) for å gjøre det røde mer oransje, det grønne mer blått og det blå mer purpur. Simulerer effekten av fargefilter på monokrome fotografier. Velg mellom Off (Av), gul, oransje, rød og grønn (0 94). Velg fargenyansen som brukes i monokrome fotografier mellom B&W (svarthvitt), Sepia, Cyanotype (Blåkopi), Red (rød), Yellow (gul), Green (grønn), Blue Green (blå-grønn), Blue (blå), Purple Blue (purpurblå) og Purple red (purpurrød) (0 94).

Hurtigjustering

Manuelle justeringer (alle Picture Controls) Manuelle justeringer (bare ikke-monokrom) Manuelle justeringer (bare monokrom)

Oppskarping

Kontrast Lysstyrke Metning

t

Nyanse

Filtereffekter

Toning

D A

"A" (Auto)

Resultater for automatisk oppskarping, kontrast og metning varierer med eksponering og motivets plassering i bildet.

Forhåndsinnstilte Picture Controls kontra egendefinerte Picture Controls

De Picture Controls som ble levert med kameraet kalles forhåndsinnstilte Picture Controls. Tilpasset Picture Controls lages ved hjelp av endringer på eksisterende Picture Controls ved hjelp av alternativet Bruke Picture Control i opptaksmenyen (0 95). Både forhåndsinnstilte og tilpassede Picture Controls kan velges i informasjonsvisningen eller ved å bruke valget Still inn Picture Control i opptaksmenyen. Egendefinerte Picture Controls kan i tillegg lagres på et minnekort for å deles med andre kameraer av samme modell og kompatibel programvare (0 97).

A

Ekstra Picture Controls

Det kan finnes ekstra Picture Controls for nedlasting fra Nikons nettsider (0 xv).

93

A

Picture Control-rutenettet

Hvis du trykker på X-knappen i trinn 3, vises et Picture Control-rutenett. Det viser kontrast og metning for den valgte Picture Control i forhold til andre Picture Controls (bare kontrast vises når Monokrom er valgt). Slipp X-knappen for å gå tilbake til Picture Control-menyen.

Ikonene for Picture Controls som bruker automatisk kontrast og metning vises i grønt i Picture Control-rutenettet, og linjer vises parallelt med aksene på rutenettet.

A

Forrige innstillinger

Linjen under verdivisningen i innstillingsmenyen for Picture Controls viser den forrige verdien for innstillingen. Bruk dette som referanse når du justerer innstillingene.

t
A A
Egendefinerte Picture Controls
Alternativene som er tilgjengelige med egendefinerte Picture Controls er de samme som de alternativer som en egendefinert Picture Control var basert på.

Filtereffekter (kun Monokrom)

Alternativene i denne menyen simulerer effekten av fargefilter på monokrome fotografier. Følgende filtereffekter er tilgjengelige: Y O R G Alternativ Beskrivelse Gul Øker kontrasten. Kan brukes til å tone ned himmelens lysstyrke i landskapsbilder. Oransje Oransje gir mer kontrast enn gult, og rødt mer kontrast enn oransje. Rød Grønn Gjør hudtoner mykere. Kan brukes til portretter.

Merk at virkningen som oppnås med Filtereffekter er mer uttalt enn den som oppnås med glassfiltre på objektivet.

A

Toning (kun monokrom)

Hvis du trykker på 3 når Toning er valgt, vises alternativene for metning. Trykk på 4 eller 2 for å justere metningen. Metningskontroll er ikke tilgjengelig når B&W (svart/hvitt) er valgt.

94

Lage egendefinerte Picture Controls
De Picture Controls som leveres med kameraet kan tilpasses og lagres som egendefinerte Picture Controls.

1

Velg Bruke Picture Control.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Bruke Picture Control i opptakssmenyen, og trykk på 2.
G-knappen

2

Velg Lagre/redigere.
Marker Lagre/redigere og trykk på 2.

t

3

Velg en Picture Control.
Marker en eksisterende Picture Control og trykk på 2, eller trykk på J for å gå videre til trinn 5 og lagre en kopi av den markerte Picture Control uten endringer.

4

Rediger den valgte Picture Control.
Se side 93 for mer informasjon. For å avbryte eventuelle endringer og begynne på nytt med standardinnstillingene, trykker du på O-knappen. Trykk på J når innstillingene er ferdige.

5

Velg en plassering.
Marker en plassering for den egendefinerte Picture Control (C-1 til C-9) og trykk på 2.

95

6

Navngi Picture Control.
Dialogboksen til høyre vises. Nye Picture Tastaturfelt Controls gis navn automatisk ved at et tosifret tall legges til navnet på den eksisterende Navnefelt Picture Control. Fortsett til trin 7 hvis du ønsker å bruke standardnavnet. For å flytte markøren i navneområdet, dreier du på kommandohjulet. For å legge inn en ny bokstav ved gjeldende markørposisjon, bruk multivelgeren til å markere ønsket tegn i tastaturfeltet og trykk på J. For å slette tegnet ved gjeldende markørposisjon, trykk på O-knappen. Egendefinerte Picture Control-navn kan bestå av opp til 19 tegn. Eventuelle tegn etter 19 tegn slettes.

7
t

Lagre endringene og avslutt.
Trykk på X for å lagre endringene og avslutte. Den nye Picture Control vises på listen over Picture Control.

A

Bruke Picture Control > Gi nytt navn

Tilpassede Picture Controls kan når som helst gis nytt navn ved å bruke alternativet Gi nytt navn i menyen Bruke Picture Control.

A

Bruke Picture Control > Slett

Alternativet Slett i menyen Bruke Picture Control kan brukes til å slette valgte egendefinerte Picture Controls når de ikke lenger behøves.

A

Ikon for opprinnelig Picture Control
Ikon for opprinnelig Picture Control

Ikonet for den originale forhåndsinnstilte Picture Control, som den egendefinerte Picture Control er basert på, vises i øvre høyre hjørne på redigeringsdisplayet.

96

Dele egendefinerte Picture Controls
Egendefinerte Picture Controls som er opprettet med Picture Control Utility i ViewNX 2 eller annen programvare, som Capture NX 2 (ekstrautstyr), kan kopieres til et minnekort og lastes inn i kameraet. Også egendefinerte Picture Controls som er opprettet med kameraet kan kopieres til minnekortet og brukes i kompatible kameraer og programvarer, og så slettes når de ikke lenger behøves. For å kopiere tilpassede Picture Controls til eller fra minnekortet, eller for å slette tilpassede Picture Controls fra minnekortet, markerer du Laste/lagre i menyen Bruke Picture Control og trykker på 2. De følgende alternativene vises: • Kopier til kamera: Kopier egendefinerte Picture Controls fra minnekortet til egendefinerte Picture Controls C-1 til C-9 på kameraet og gi dem ønsket navn. • Slett fra kort: Slett valgte egendefinerte Picture Controls fra minnekortet. Dialogboksen til høyre vises før en egendefinert Picture Control slettes; marker Ja og trykk på J for å slette den valgte Picture Control. • Kopier til kort: Kopier en egendefinert Picture Control (C-1 til C-9) fra kameraet til ønsket sted (1 til 99) på minnekortet.

t

A

Lagre egendefinerte Picture Controls

Opp til 99 egendefinerte Picture Controls kan lagres på minnekortet til enhver tid. Minnekortet kan bare brukes til å lagre brukeropprettede egendefinerte Picture Controls. De forhåndsinnstilte Picture Controls som leveres med kameraet kan ikke kopieres til minnekortet, gis nytt navn eller slettes.

97

t

98

Live x view
Komponere bilder på skjermen
Følg trinnene nedenfor for å fotografere med live view.

1

Drei på bryteren for live view.
Speilet heves og bildet som fanges av objektivet vises på kameraskjermen. Motivet vises ikke lenger i søkeren.
Live view-bryter

2

Posisjoner fokuspunktet.
Posisjoner fokuspunktet over motviet som beskrevet på side 102.

x
Fokuspunkt

3

Fokuser.
Trykk utløseren halvveis inn. Fokuspunktet blinker grønt mens kameraet fokuserer. Hvis kameraet er i stand til å fokusere, vil fokuspunktet vises i grønt; hvis kameraet ikke kan fokusere vil fokuspunktet blinke rødt (merk at bilder kan tas selv om fokuspunktet blinker rødt; kontroller fokuset på skjermen før du tar bildet). Unntatt i funksjonene i og j, kan eksponeringen låses ved å trykke på AE-L/AF-Lknappen.

4

Ta bildet.
Trykk utløseren helt ned. Skjermen slås av og lampen for minnekortaktivitet lyser under opptaket. Ikke ta ut batteriet eller minnekortet eller koble fra den eksterne nettadapteren (ekstrautstyr) før lagringen er ferdig. Når du har tatt bildet vises det på skjermen i Lampe for minnekortaktivitet noen sekunder eller til utløseren trykkes halvveis ned. Kameraet vil da gå tilbake til live view. Drei på bryteren for live view for å avslutte.

99

Fokusering i live view
Følg trinnene nedenfor for å velge fokusfunksjon og AF-søkefeltområde samt plassering av fokuspunktet.

❚❚ Velge en fokusfunksjon
De følgene fokusfunksjonene er tilgjengelig i live view:
Alternativ EnkeltbildeAF-S AF AF-F Konstant AF MF Manuell fokusering Beskrivelse For stillestående motiver. Fokus låses når utløseren trykkes halvveis ned. For motiver i bevegelse. Kameraet fokuserer konstant under live view og filmopptak. Fokuser manuelt (0 106).

1
x

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.
P-knappen

2

Vis fokuseringsalternativene.
Marker aktuell fokusfunksjon i informasjonsvisningen, og trykk på J.

3

Velg et fokuseringsalternativ.
Marker et alternativ og trykk på J. For å gå tilbake til live view, trykker du på P.

100

❚❚ Velge en AF-søkefeltfunksjon
I andre funksjoner enn i og j, kan de følgende AF-søkefeltfunksjonene velges i live view:
Beskrivelse Kameraet oppdager og fokuserer automatisk på portrettmotiver vendt Ansiktsprioritert AF mot kameraet. Brukes til portretter. Brukes til håndholdte bilder av landskaper og andre motiver som ikke er Bredt fokusfelt-AF portretter. Bruk multivelgeren til å velge fokuspunkt. Brukes til å bestemme fokuspunktet nøyaktig på et valgt punkt i Normalt fokusfelt-AF rammen. Bruk av stativ anbefales. Motivfølgende AF Følg et valgt motiv ettersom det beveger seg gjennom bildefeltet. Alternativ

6 7 8 9

1

Plasser markøren i informasjonsvisningen.
Trykk på P-knappen igjen for å plassere markøren i informasjonsvisningen.
P-knappen

2

x

Vis AF-søkefeltfunksjoner.
Marker aktuell AF-søkefeltfunksjon i informasjonsvisningen, og trykk på J.

3

Velg en AF-søkefeltfunksjon.
Marker et alternativ og trykk på J. For å gå tilbake til live view, trykker du på P.

101

❚❚ Velge fokuspunkt
Fremgangsmåten for å velge fokuspunkt for autofokus varierer med alternativet som er valgt for AFsøkefeltfunksjon (0 101).

6 (Ansiktsprioritert AF): En dobbel gul ramme vises når kameraet oppdager et ansikt vendtmot kameraet (hvis flere ansikter oppdages, maksimalt 35, fokuserer kameraet på det nærmeste; for å velge et annet ansikt; bruk multivelgeren. 7/8 (Bredt og normalt fokusfelt AF): Bruk multivelgeren for å flytte fokuspunktet til et hvilket som helst punkt i bildefeltet, eller trykk på J for å plassere fokuspunktet i midten av bildet.

Fokuspunkt

x

Fokuspunkt

9 (Motivfølgende AF): Plasser fokuspunktet over motivet, og trykk på J. Fokuspunktet vil følge det valgte motivet når det beveger seg i bildefeltet. For å avslutte følgefokus, trykker du på J en gang til.
Fokuspunkt

D

Følge motivet

Det er ikke sikkert at kameraet kan følge motiv dersom de beveger seg raskt, forlater bildefeltet eller dekkes av andre motiver, synligt endrer størrelse, farge eller lysstyrke, eller er for små, store, lyse eller mørke eller har samme farge eller lysstyrke som bakgrunnen.

102

A

Live view-skjermen
t y q w e r u i o

Element q Opptaksfunksjon w "Ingen film"-ikon e Lydfilmindikator

Beskrivelse Den opptaksfunksjonen som er valgt med funksjonsvelgeren. Velg i eller j for automatisk motivvalg (kun autofokus; 0 104).

Indikerer at filmer ikke kan tas opp. Indikerer om film blir tatt opp med lyd. Gjenstående tid før live view avsluttes automatisk. Vises dersom r Gjenstående tid opptaket vil bli avsluttet i løpet av 30 s eller mindre. t Fokuseringsfunksjon Nåværende fokuseringsfunksjon. y AF-søkefeltfunksjon Nåværende AF-søkefeltfunksjon. Gjenstående tid Gjenstående opptakstid i filmmodus. u (filmmodus) Filmens Bildestørrelsen for filmer som er tatt opp i filmfunksjon. i bildestørrelse Nåværende fokuspunkt. Visningen varierer med valgt alternativ o Fokuspunkt for AF-søkefeltfunksjon (0 101).

0 26, 30, 61, 115 107 109 105 100 101 107 109 102

x

A

Visningsalternativer for live view-skjermen
Innringede områder indikerer kanter på filmbeskjæringer

Trykk på R-knappen for å veksle mellom visningsalternativene nedenfor.

Vis indikatorer

Skjul indikatorer*

Rutenett*

* En beskjæring som viser området som er tatt opp vises under filmopptak når en annen bildestørrelse enn 640 × 424 er valgt for Filminnstillinger > Filmkvalitet i opptaksmenyen (0 109; området utenfor filmens beskjærte bildeområde er grå under opptaket).

103

A

Automatisk motivvalg (Automatisk motivvelger)

Hvis live view er valgt med funksjonen i eller j, vil kameraet automatisk analysere motivet og velge passende opptaksmodus når autofokus er aktivert. Den valgte funksjonen vises på skjermen.

c Portrett d Landskap e Nærbilde f Nattportrett Z Auto b Auto (blits av) A Flimmer

Menneskelige portrettmotiver Landskap og bybilder Motiver nært kameraet Portrettmotiver komponert mot en mørk bakgrunn Motiver som passer funksjonene i eller j eller som ikke faller inn i kategoriene ovenfor

Det kan være at du vil legge merke til flimmer eller bånd på skjermen under live view eller når du tar opp filmer i visse belysninger, slik som lysstoffrør eller kvikksølvdamplamper. Flimmer og bånd kan reduseres ved å velge et Flimmerreduksjon-alternativ som passer med strømforsyningens frekvens (0 170).

A

Eksponering

x

Avhengig av motivet kan eksponeringen være forskjellig fra det som kan oppnås når live view ikke brukes. Lysmåling i live view blir justert slik at det passer visningen i live view, og resulterer i eksponeringer tett opp til hva som vises på skjermen. Med eksponeringskontrollene P, S, A og %, kan eksponeringen justeres med ±5 EV i trinn på 1/3 EV (0 70). Merk at effekten på verdier over +3 EV eller under –3 EV ikke kan forhåndsvises på skjermen.

A

HDMI

Når kameraet er tilkoplet videoutstyr med HDMI-grensesnitt, slås skjermen av og videoutstyret viser bildet slik det tas opp av objektivet, som vist til høyre. Hvis enheten støtter HDMI-CEC, velger du Av for alternativet HDMI > Styring av enhet i oppsettsmenyen (0 148) før du tar bilder i live view.

104

D

Fotografering med live view

For å forhindre at lys kommer inn i søkeren og påvirker eksponeringen, fjern øyemuslingen av gummi og dekk søkeren med søkerdekslet DK-5 som følger med før opptaket (0 38). Selv om det ikke vises på det endelige bildet, kan flimmer, bånd og forvrengninger være synlige på skjermen under lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper, hvis kameraet panoreres horisontalt, eller hvis en gjenstand beveger seg med høy hastighet gjennom bildefeltet. Sterke lyskilder kan forårsake etterbilder når kameraet panoreres. Lyse punkter kan også vise seg. Ved opptak med live view bør du unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i skade på kameraets indre kretser. Live view avsluttes automatisk hvis du tar av objektivet eller lukker skjermen (live view på et fjernsyn eller en ekstern bildeskjerm avsluttes ikke når skjermen lukkes) Live view kan bli automatisk avsluttet for å forhindre skade på kameraets indre kretser; gå ut av live view når kameraet ikke er i bruk. Merk at temperaturen i kameraets indre kretser kan øke, og bildestøy (lyse flekker, tilfeldige lyse piksler eller tåke) kan vises i de følgende tilfellene. Kameraet kan også bli merkbart varmt, men dette er ikke en feil: • Temperaturen i omgivelsen er høy • Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til å ta opp filmer • Kameraet har blitt brukt i kontinuerlig utløserfunksjon i lengre perioder Hvis en advarsel vises når du prøver å starte live view, må du vente til de indre kretsene har kjølet ned og så prøve igjen.

x

D

Nedtellingsvisning

En nedtelling vises 30 s før live view avsluttes automatisk (0 103; telleren blir rød 5 s før tiden går ut eller hvis live view er i ferd med å avsluttes for å beskytte de indre kretsene). Avhengig av opptaksforholdene, kan telleren vises umiddelbart når live view velges. Merk at selv om nedtellingen ikke vises i informasjonsvisningen eller under avspilling, så vil live view fremdeles avsluttes automatisk når timeren går ut.

105

D

Bruke autofokus med live view

I live view er autofokus tregere og skjermen kan bli lysere eller mørkere mens kameraet fokuserer. Kameraet kan være ute av stand til å fokusere i følgende situasjoner: • Motivet inneholder linjer som er parallelle med langsiden av bildefeltet • Motivet mangler kontrast • Motivet i fokuspunktet inneholder områder med sterkt varierende lysstyrke, eller motivet er punktbelyst, belyst av et neonskilt eller andre lyskilder som forandrer lysstyrke • Flimmer eller bånd vises under lysstoffrør, kvikksølvdamplampe, natriumlampe eller lignende belysning • Et stjernefilter eller andre spesielle filtre brukes • Motivet ser ut til å være mindre enn fokuspunktet • Motivet domineres av regelmessige geometriske mønstre (f.eks. persienner eller en vindusrad på en skyskraper) • Motivet er i bevegelse Merk at fokuspunktet noen ganger kan vises i grønt når kameraet ikke er i stand til å fokusere.

A

Manuell fokusering

For å fokusere i manuell fokusfunksjon (0 45), må du vri på objektivets fokuseringsring til motivet er i fokus.

x
For å forstørre visningen på skjermen opp til omtrent 7,7 × for nøyaktig fokusering, trykker du på X-knappen. Mens visningen gjennom objektivet zoomes inn, vises et navigasjonsvindu i grå ramme nederst til høyre på skjermen. Bruk multivelgeren for å rulle til områder av bildefeltet som ikke er synlig på skjermen (kun tilgjengelig dersom 7 (Bredt fokusfelt-AF) eller X-knappen 8 (Normalt fokusfelt-AF) er valgt for AF-søkefeltfunksjon), eller trykk på W for å zoome ut.

Navigasjonsvindu

106

Ta y opp og vise filmer
Ta opp filmer
Med live view kan du ta opp filmer.

1

Drei på bryteren for live view.
Speilet heves og søkerbildet vises på kameraskjermen i stedet for i søkeren.

D A

0-ikonet Før opptak
Live view-bryter

Et 0-ikon (0 103) indikerer at filmer ikke kan tas opp. Velg blenderåpning før opptak med eksponeringskontrollene A eller M (Hvis du bruker et PC-E-objektiv, kan du også justere blenderåpningen mens du tar opp i live view).

2

Fokuser.
Komponer startbildet, og fokuser som beskrevet i trinn 2 og 3 i "Komponere bilder på skjermen" (0 99; se også "Fokusering i live view" på sidene 0 100–102). Merk at antall motiver som kan oppdages i ansiktsprioritert AF er mindre under filmopptak.

y

3

Start opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen for å starte opptak (kameraet kan ta opp både bilde og lyd; ikke dekk til mikrofonen i fronten av kameraet under opptak). En opptaksindikator og tilgjengelig opptakstid vises på skjermen. Med unntak av funksjonene i og j, kan eksponeringen låses ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen (0 69) eller (med eksponeringskontrollene P, S, A resp. M og funksjonen %) endres opp til ±3 EV i trinn på 1/3 EV ved å bruke eksponeringskompensasjon (0 70). Merk at den innebygde mikrofonen kan ta opp støy fra objektivet under autofokus eller når bildestabilisering brukes.

Filmopptaksknapp Indikator for opptak

Gjenstående tid

107

4

Avslutt opptaket.
Trykk på filmopptaksknappen igjen for å avslutte opptaket. Opptaket slutter automatisk når maksimal lengde nås, minnekortet blir fullt, en annen funksjon velges, objektivet tas av eller skjermen lukkes (opptak med visning på et fjernsyn eller en ekstern bildeskjerm avsluttes ikke når skjermen lukkes).

A A

Ta bilder under filmopptak

For å avslutte filmopptak, ta et bilde, og gå tilbake til live view, trykker du utløseren helt ned og holder den i denne posisjonen til lukkeren løses ut.

Maksimal lengde

Hver filmfil kan ha en størrelse på opp til 4 GB og være 20 minutter lang. Legg merke til at opptak kan avsluttes før denne lengden er nådd, avhengig av minnekortets skrivehastighet (0 207). Filmer som er tatt opp med miniatyreffektfunksjonen, er opp til tre minutter lange når de spilles av.

D

Ta opp filmer

y

Flimmer, bånd og forvrenginger kan være synlige på skjermen og i den endelige filmen under belysning med lysstoffrør, kvikksølvdamp- eller natriumlamper eller hvis kameraet panoreres horisontalt eller et motiv beveger seg med høy hastighet gjennom bildefeltet (flimmer og bånd kan reduseres ved å velge et alternativ for Flimmerreduksjon som passer med strømforsyningens frekvens; 0 170). Sterke lyskilder kan forårsake etterbilder når kameraet panoreres. Ujevne kanter, uriktige farger, moaré og lyse punkter kan også forekomme. Unngå å peke kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder når du filmer. Hvis du unnlater å ta hensyn til denne forholdsregelen, kan det resultere i skade på kameraets indre kretser. Live view kan bli automatisk avsluttet for å forhindre skade på kameraets indre kretser; gå ut av live view når kameraet ikke er i bruk. Merk at temperaturen i kameraets indre kretser kan øke, og bildestøy (lyse flekker, tilfeldige lyse piksler eller tåke) kan vises i de følgende tilfellene. Kameraet kan også bli merkbart varmt, men dette er ikke en feil: • Temperaturen i omgivelsen er høy • Kameraet har blitt brukt i lengre perioder i live view eller til å ta opp filmer • Kameraet har blitt brukt i kontinuerlig utløserfunksjon i lengre perioder Hvis en advarsel vises når du prøver å starte live view eller filmopptak, må du vente til de indre kretsene har kjølt ned og så prøve igjen. Matrisemåling brukes uavhengig av målemetoden som er valgt. Lukkertiden og ISO-følsomhet justeres automatisk. Følgende innstillinger er tilgjengelige under opptak:
%, P, S A, M Andre opptaksmodi Blenderåpning Lukkertid — — PC-objektiver: Før eller under live view — Andre objektiver: Kun før live view — — ISO-følsomhet — — — Eksponeringskompensasjon ✔ ✔ —

A

Se også

For informasjon om å velge fokus og AF søkefeltfunksjon, se side 100. Se side 106 for informasjon om å fokusere i live view.

108

❚❚ Filminnstillinger
Velg filmkvalitet og lydalternativer. • Filmkvalitet: Velg blant følgende alternativer. Bildehastigheten avhenger av hva som er valgt for Videostandard i oppsettsmenyen (0 170):
Filmkvalitet Bildestørrelse Bildehastighet (piksler) 30 bps 1, 2 25 bps 2, 3 1 920 × 1 080 24 bps 30 bps 1 25 bps 3 1 280 × 720 24 bps 30 bps 1 640 × 424 25 bps 3 Kvalitet Bithastighet (høy/normal kvalitet) 18 Mbps/10 Mbps ★ høy/normal 10 Mbps/6 Mbps 8 Mbps/5 Mbps 4 Mbps/2 Mbps 20 min. 4 Maksimal lengde

r s k l o m n p
1 2 3 4

Tilgjengelig når NTSC er valgt som Videostandard. Sendes ikke til fjernsynet eller en ekstern bildeskjerm under opptak. Tilgjengelig når PAL er valgt som Videostandard. Filmer som er tatt opp med miniatyreffektfunksjonen, er opp til tre minutter lange når de spilles av.

• Mikrofon: Hvis du velger Mikrofon av tas ingen lyd opp. Velger du et annet alternativ aktiveres lydopptak og den innebygde mikrofonen eller stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr) (0 207) innstilles på valgt følsomhet.

1

y

Velg Filminnstillinger.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Filminnstillinger i opptaksmenyen, og trykk på 2.
G-knappen

2

Velg filmalternativer.
Marker ønsket element og trykk på 2. Marker så et alternativ og trykk på J.

A D

Bruke en ekstern mikrofon

Stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr) kan brukes til å ta opp lyd i stereo eller for å redusere støy som forårsakes av at vibrasjon fra objektivet tas opp under autofokus.

Nedtellingsvisning

En nedtelling vil vises i 30 s før filmopptaket avsluttes automatisk (0 103). Avhengig av opptaksforholdene, kan telleren vises umiddelbart når filmopptaket begynner. Merk at uansett hvor mye opptakstid som er tilgjengelig, så vil live view fremdeles avsluttes automatisk når tiden har gått ut. Vent til de interne kretsene kjøles ned før du fortsetter filmopptak.

109

Vise filmer
Filmer indikeres med et 1-ikon ved avspilling på fullskjerm (0 123). Trykk på J for å starte avspillingen.
1-ikon Lengde Nåværende posisjon/total lengde

Lydstyrke

Guide

Følgende handlinger kan utføres:
Hvis du vil Pause Spille av J Bruk Pause avspilling. Gjenoppta avspilling når filmen er satt på pause eller under tilbakespoling/fremoverspoling. Hastigheten dobles ved hvert trykk, fra 2× til 4× til 8× til 16×. Hold knappen nede for å spole til begynnelsen eller slutten av filmen (første bilde indikeres med et h-ikon i øverste høyre hjørne på skjermen; det siste bildet med i). Mens avspilling er satt på pause, spoles filmen tilbake eller fremover ett bilde av gangen; hold knappen nede for kontinuerlig spoling tilbake eller fremover. Trykk på X for å øke lydstyrken, W for å redusere den. For å redigere en film, trykker du på AE-L/AF-L mens filmen er pauset (0 111). Beskrivelse

y

Spole fremover/ tilbake

Justere lydstyrke Redigere film Gå tilbake til fullskjermsavspilling Avslutte og gå til opptak Vise menyene

X/W A

/K Tykk på 1 eller K for å gå tilbake til fullskjermsavspilling. Trykk utløseren halvveis inn. Skjermen slås av og bilder kan tas umiddelbart. G Se side 149 for mer informasjon.

A

2-ikonet

2 vises i fullskjerms- og filmavspilling hvis filmen ble tatt opp uten lyd.

110

Redigere filmer
Du kan gjøre klipp i en film for å lage redigerte filmkopier eller lagre valgte bilder som JPEG-stillbilder.
Alternativ Velg startpunkt Velg sluttpunkt Lagre valgt bilde Beskrivelse Lage en kopi der åpningsopptaket er fjernet. Lage en kopi der sluttopptaket er fjernet. Lagre en valgt bilderute som et JPEG-stillbilde.

Beskjære filmer
Følg trinnene nedenfor for å lage beskårne filmkopier:

1

Vis en film i fullskjerm.
Trykk på K-knappen for å vise bilder i fullskjerm på skjermen, og trykk på 4 og 2 for å bla gjennom bilderutene inntil filmen du vil redigere vises.
K-knappen

2

Velg et start- eller sluttpunkt.
Spill av filmen som beskrevet på side 110. Trykk på J for å starte og fortsette avspillingen, og på3 for å pause den. Hvis du vil beskjære åpningsbildet i kopien, må du pause på den første bilderuten du vil beholde; hvis du ønsker å beskjære slutten på kopien, må du pause på den siste bilderuten du vil beholde.

y

3

Vis retusjeringsmenyen.
Trykk på AE-L/AF-L-knappen for å vise retusjeringsmenyen.

AE-L/AF-L-knapp

111

4

Velg et alternativ.
For å lage en kopi som inkluderer den aktuelle bilderuten og alle etterfølgende bilderuter, markerer du Velg startpunkt i filmredigeringsmenyen og trykker på J. Velg Velg sluttpunkt hvis du vil lage en kopi som inkluderer den aktuelle bilderuten og alle foregående bilderuter.

5

Slett bilderuter.
Trykk på 1 for å slette alle bilderuter før (Velg startpunkt) eller etter (Velg sluttpunkt) aktuell bilderute.

6

Lagre kopien.
Marker Ja og trykk på J for å lagre den redigerte kopien. Om nødvendig kan kopien beskjæres som beskrevet ovenfor for å fjerne flere deler av filmen. Redigerte filmer indikeres med et f-ikon i fullskjermsavspilling.

y
D

Beskjære filmer

Filmer må være minst to sekunder lange. Hvis det ikke kan lages en kopi på gjeldende avspillingsplass, vises gjeldende plass i rødt i trinn 5 og det kan ikke lages noen kopi. Kopien vil ikke bli lagret hvis det ikke er nok plass på minnekortet. Bruk et helt oppladet batteri når du redigerer filmer for å unngå at kameraet uventet slår seg av.

A

Retusjeringsmenyen

Filmer kan også redigeres ved å bruke alternativet Rediger film i retusjeringsmenyen (0 176).

112

Lagre valgte bilderuter
Lagre en kopi av en valgt bilderute som et JPEG-stillbilde:

1

Vis filmen og velg en bilderute.
Spill av filmen som beskrevet på side 110. Sett filmen på pause på den bilderute du vil kopiere.

2

Vise retusjeringsmenyen.
Trykk på AE-L/AF-L-knappen for å vise retusjeringsmenyen.

AE-L/AF-L-knapp

3

Velg Lagre valgt bilde.
Marker Lagre valgt bilde og trykk på J.

y

4

Lag en stillbildekopi.
Trykk på 1 for å lage en stillbildekopi av gjeldende bilderute.

5

Lagre kopien.
Marker Ja og trykk på J for å lage en JPEGkopi av den valgte bilderuten. Stillbilder fra filmer indikeres med et f-ikon i fullskjermsavspilling.

A

Lagre valgt bilde

JPEG-filmstillbilder laget med alternativet Lagre valgt bilde kan ikke retusjeres. JPEGfilmstillbilder mangler noen kategorier med opptaksinformasjon (0 124).

113

y

114

%Spesialeffekter
Spesialeffekter kan brukes når du tar bilder.

Fotografering med spesialeffekter
De følgende effektene kan velges ved å dreie funksjonsvelgeren til q og dreie kommandohjulet til ønsket alternativ vises på skjermen.

Funksjonsvelger

Kommandohjul

Skjerm

A

NEF (RAW)

Hvis NEF (RAW)+JPEG er valgt for bildekvalitet med funksjonene %, g, ( eller 3, lagres kun JPEGbildet (0 47). Hvis NEF (RAW) er valgt, lagres JPEG-fotografier med kvaliteten fin i stedet for NEF (RAW)-bilder.

%

A A

1-ikonet

Hvis et 1-ikon vises med funksjonen g eller (, tas ingen bilder mens utløseren holdes inne i kontinuerlig utløserfunksjon.

Retusjeringsmenyen

Alternativene Fargeskisse (0 186), Miniatyreffekt (0 188) og Bare valgt farge (0 189) i retusjeringsmenyen kan brukes for å legge til disse effektene på eksisterende bilder.

115

% Nattsyn
Bruk under mørke forhold for å ta opp monokrome bilder med høy ISO-følsomhet (med noe støy i form av tilfeldige lyse piksler, tåke eller linjer). Autofokus er tilgjengelig kun i live view; manuell fokus kan brukes hvis kameraet ikke kan fokusere. Den innebygde blitsen og AF-lampen slås av; bruk av stativ anbefales for å forhindre uskarphet.

g Fargeskisse
Kameraet oppdager og fargelegger konturer for å lage en fargeskisseeffekt. Filmer som tas opp med denne funksjonen spilles av som en serie stillbilder i en lysbildefremvisning. Effekten kan velges under live view (0 118). Merk at skjermens oppfriskingshastighet faller når live view er aktiv og at bildehastigheten faller med kontinuerlig utløserfunksjon. Autofokus er ikke tilgjengelig under filmopptak.

% ( Miniatyreffekt

Fjerne motiver vises som miniatyrer. Filmer med miniatyreffekt spilles av ved høy hastighet. Ett filmopptak på 30 til 45 minutter som er tatt opp ved 1 920 x 1 080/ 30 bps komprimeres til en film som spilles av på omtrent 3 minutter. Effekten kan velges under live view (0 119). Merk at skjermens oppfriskingshastighet faller når live view er aktiv og at bildehastigheten faller med kontinuerlig utløserfunksjon. Lyd tas ikke opp med filmer, og autofokus er ikke tilgjengelig under filmopptak. Den innebygde blitsen og AF-lampen skrus av. I svakt lys anbefales bruk av stativ.

116

3 Bare Valgt Farge
Alle farger bortsett fra de valgte fargene tas opp i svart-hvitt. Effekten kan velges under live view (0 120). Den innebygde blitsen skrus av. I svakt lys anbefales bruk av stativ.

1 Silhuett
Sihuettmotiver mot lyse bakgrunner. Den innebygde blitsen skrus av. I svakt lys anbefales bruk av stativ.

2 Lyse toner
Brukes til lyse motiver for å skape bilder som ser ut til å være fylt med lys. Den innebygde blitsen slås av.

%

3 Dempede Toner
Brukes med mørke motiver for å skape dempede, dystre bildeeffekter med fremtredende høylyspartier. Den innebygde blitsen skrus av. I svakt lys anbefales bruk av stativ.

117

Tilgjengelige alternativer i live view
❚❚ g Fargeskisse

1

Velg live view.
Drei på live view-bryteren for å heve speilet og vise objektivets bildefelt på skjermen.

Live view-bryter

2

Juster alternativene.
Trykk på J for å vise alternativene til høyre (merk at alternativene midlertidig forsvinner fra skjermen under autofokus). Trykk på 1 eller 3 for å markere Friske farger eller Konturer, og trykk på 4 eller 2 for å endre. Friske farger kan økes for å gjøre fargene mer mettet, eller minskes for en utvasket, monokrom virkning, mens konturene kan gjøres tykkere eller tynnere. Hvis du øker tykkelsen på linjene, blir fargene samtidig mer mettet. Trykk på J når innstillingene er ferdige. Drei på live view-bryteren for å avslutte live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være aktive og vil også gjelde for bilder som er tatt med bruk av søkeren.

%

118

❚❚ ( Miniatyreffekt

1

Velg live view.
Drei på live view-bryteren for å heve speilet og vise objektivets bildefelt på skjermen.

Live view-bryter

2

Posisjoner fokuspunktet.
Bruk multivelgeren for å plassere fokuspunktet i det området som skal være i fokus, og trykk så utløseren halvveis ned for å fokusere (merk at alternativene forsvinner midlertidig fra skjermen under autofokus). For å midlertidig ta bort alternativene for miniatyreffekt fra skjermen og forstørre visningen på skjermen for nøyaktig fokusering, trykker du på X. Trykk på W for å gjennopprette visningen av miniatyreffekten.

3

Vis alternativene.
Trykk på J for å vise alternativene for miniatyreffekt.

%

4

Juster alternativene.
Trykk på 4 eller 2 for å velge retningen på området som skal være i fokus, og trykk på 1 eller 3 for å justere bredden.

5

Gå tilbake til skjermen for live view.
Trykk på J for å gå tilbake til live view. Drei på live view-bryteren for å avslutte live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være aktive og vil også gjelde for bilder som er tatt med bruk av søkeren.

119

❚❚ 3 Bare valgt farge

1

Velg live view.
Drei på live view-bryteren for å heve speilet og vise objektivets bildefelt på skjermen.

Live view-bryter

2

Vis alternativene.
Trykk på J for å vise alternativene for bare valgt farge.

3

Velg en farge.
Komponer et motiv i den hvite firkanten i midten av skjermen, og trykk på 1 for å velge fargen på motivet som den som skal bestå i det endelige bildet (kameraet kan ha problemer med å merke umettede farger; velg en mettet farge). For å zoome inn på midten av skjermen for mer nøyaktig fargevalg, trykker du på X. Trykk på W for å zoome ut.

Valgt farge

%

4

Velg fargespekter.
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller minke omfanget av lignende nyanser i det endelige bildet. Velg mellom verdier fra 1 til 7; merk at høyere verdier kan inkludere nyanser fra andre farger.

Fargespekter

5

Velg flere farger.
For å velge flere farger, dreier du på kommandohjulet for å merke en annen av de tre fargeboksene i toppen av skjermen og gjentar trinnene 3 og 4 for å velge en annen farge. Gjenta for en tredje farge dersom ønskelig. For å velge bort den markerte fargen, trykker du på O, eller trykker og holder nede O for å fjerne alle farger.

120

6

Gå tilbake til skjermen for live view.
Trykk på J for å gå tilbake til live view. Under fotografering lagres bare motiver med de valgte nyansene i farge; alle andre nyanser lagres i svart-hvitt. Drei på live view-bryteren for å avslutte live view. De valgte innstillingene vil fortsette å være aktive og vil også gjelde for bilder som er tatt med bruk av søkeren.

%

121

%

122

Mer I om avspilling
Avspilling på full skjerm
For å vise bilder, trykker du på K-knappen. Det siste bildet som er tatt, vises på skjermen.

K-knappen Hvis du vil Vise flere fotografier Vise opptaksinformasjon Vise miniatyrbilder Zoome inn et fotografi Slette bilder Endre beskyttelsesstatus Gå tilbake til opptak Vise menyene Retusjere et fotografi eller spille av en film G J W X O L (A) Bruk Beskrivelse Trykk på 2 for å vise bilder i den rekkefølgen de ble tatt, og på 4 for å vise bildene i omvendt rekkefølge. Trykk på 1 eller 3 for å vise informasjon om gjeldende fotografi (0 124). Se side 129 for mer informasjon om visning av miniatyrbilder. Se side 131 for mer informasjon om avspillingszoom. En dialogboks vises. Trykk på O på nytt for å slette fotografiet. For å beskytte bildet, eller for å fjerne beskyttelsen fra et beskyttet bildet, trykker du på L (A)-knappen (0 132). Trykk utløseren halvveis inn. Skjermen slås av og bilder kan tas umiddelbart. Se side 149 for mer informasjon. Lage en retusjert kopi av gjeldende fotografi (0 176). Hvis gjeldende bilde er markert med et 1-ikon for å vise at det er en film, trykker du på J for å starte avspilling av filmen (0 110).

I

123

Opptaksinformasjon
Opptaksinformasjon legges over bildene som vises i avspilling på full skjerm. Trykk på 1 eller 3 for å gå gjennom opptaksinformasjonen som vist nedenfor. Vær oppmerksom på at "kun bilde", opptaksdata, RGB-histogrammer, høylys og oversiktsdata bare vises hvis tilsvarende alternativ er valgt for Visn.alternativer for avspilling (0 150). GPS-data vises bare hvis det ble brukt en GP-1-enhet da fotografiet ble tatt.
1/ 12

1/ 12

NIKON D5100
LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE TIME(UTC) :N : 35 º 36. 371' :E : 1 39 º 43. 696' : 35m : 15/04/2011 : 01:15:29

–1. 3
100D5100 DSC _0001. JPG 15/04/2011 10 : 02 : 27 N OR AL ORMAL 4928x3264

1/ 250 F11 +1. 0

100

35mm

AUTO A6, M1
100D5100 DSC_0001. JPG 15/04/2011 10 : 02 : 27 NOR AL ORMAL 4928x3264

N I KON D5100

1/12

Filinformasjon

Ingen (kun bildet)

Oversikt

GPS-data

MTR, SPD, AP. EXP. MODE, I SO FOCAL LENGTH LENS AF / VR FLASH TYPE SYNC MODE ,

: , 1/ 250 ,F11 : , 100 : –1. 3 : 35mm : 18–55 / 3. 5–5. 6 : A / VR–On : Bu i l t – i n : : TTL-BL, +1. 0

Hø y l y s N I KON D5100

1/12

N I KON D5100

1/ 12

N I KON D5100

1/12

Høylys

RGB-histogram

Opptaksinformasjon

❚❚ Filinformasjon
1 2

3
1/12

I
4 5

9

100D5100 DSC _0001. JPG 15/04/2011 10 : 02 : 27

OR N ORM AL 4928x3264

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Beskyttelsesstatus ..................................................132 Indikator for retusjering .......................................177 Bildenummer/totalt antall bilder Filnavn ........................................................................218 Bildekvalitet................................................................ 47 Bildestørrelse.............................................................. 49 Opptakstidspunkt..................................................... 19 Opptaksdato............................................................... 19 Mappenavn...............................................................152

8

7

6

124

❚❚ Høylys *
1 2

3

1 2 3 4 5

Beskyttelsesstatus.................................................. 132 Indikator for retusjering....................................... 177 Høylyspartier i bildet Kameranavn Bildenummer/totalt antall bilder

* Blinkende områder indikerer høylys.

Hø y l y s N I KON D5100

1/12

4

5

❚❚ RGB-histogram
5 6 7 8
N I KON D5100 1/ 12

1 Beskyttelsesstatus.................................................. 132 2 Indikator for retusjering....................................... 177 3 Hvitbalanse .................................................................81 4 5 6 7 8 9
Finjustering av hvitbalanse................................83 Manuell forhåndsinnstilling...............................84 Kameranavn Histogram (RGB-kanal). Horisontal akse viser piksel-lysstyrke og vertikal akse viser antall piksler i alle histogrammer. Histogram (rød kanal) Histogram (grønn kanal) Histogram (blå kanal) Bildenummer/totalt antall bilder

1 2 3 4

9

A

I
Avspillingszoom

For å zoome inn på fotografiet mens histogrammet vises, trykk på X-knappen. Bruk X- og W-knappene for å zoome inn og ut, og bruk multivelgeren for å rulle bildet. Histogrammet oppdateres for å vise bare dataene for den delen av bildet som er synlig på skjermen.

125

A

Histogrammer

Kameraets histogrammer er bare veiledende og kan avvike fra dem som vises i bildeprogrammer. Eksempler på histogrammer vises nedenfor: Hvis bildet inneholder gjenstander med svært forskjellige lysverdier vil tonefordelingen være ganske jevn. Hvis bildet er mørkt, vil tonefordelingen forskyves mot venstre. Hvis bildet er lyst, vil tonefordelingen forskyves mot høyre.

Når eksponeringskompensasjonen økes, forskyves tonefordelingen mot høyre, og når eksponeringskompensasjonen reduseres, forskyves tonefordelingen mot venstre. Histogrammer kan gi en pekepinn om eksponeringen som helhet når sterkt lys gjør det vanskelig å se fotografiene på skjermen.

❚❚ Opptaksdata
1 2
MTR, SPD, AP. EXP. MODE, I SO FOCAL LENGTH LENS AF / VR FLASH TYPE SYNC MODE, ,
: , 1/ 250 ,F11 : , 100 : – 1. 3 : 35mm : 18 – 55 / 3. 5–5. 6 : A / VR– On : Bu i l t – i n : : TTL-BL, + 1 . 0

I

3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Beskyttelsesstatus ..................................................132 2 Indikator for retusjering .......................................177 3 Lysmåling .................................................................... 68 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lukkertid............................................................... 63, 65 Blenderåpning.................................................... 64, 65 Opptaksfunksjon ...............................26, 30, 61, 115 ISO-følsomhet 1 ......................................................... 54 Eksponeringskompensasjon ................................ 70 Brennvidde ...............................................................201 Objektivdata Fokusfunksjon ..................................................39, 100 VR-objektiv (bildestabilisator) 2 .......................... 18 Blitstype .....................................................................164 Styring av hovedblits 3 Blitsfunksjon............................................................... 51 Blitskontroll...............................................................164 Blitskompensasjon................................................... 72 Kameranavn Bildenummer/totalt antall bilder

N I KON D5100

1/12

12

13

126

14 Hvitbalanse .................................................................81
14 15 16 17 18 19 20 21 22
WHI TE BALANCE COLOR SPACE PI CTURE CTRL QUI CK ADJUST SHARPEN ING CONTRAST BR I GHTNESS SATURAT ION HUE
: AUTO, A6, M1

: s RGB : STANDARD :0 :3 :0 :0 :0 :0

15 16 17
1/12

N I KON D5100

18 19 20 21 22

Finjustering av hvitbalanse................................83 Manuell forhåndsinnstilling...............................84 Fargerom................................................................... 153 Picture Control...........................................................91 Hurtigjustering 4 ........................................................93 Original Picture Control 5 .......................................92 Oppskarping ...............................................................93 Kontrast ........................................................................93 Lysstyrke.......................................................................93 Metning 6 ......................................................................93 Filtereffekter 7 .............................................................93 Nyanse 6 ........................................................................93 Toning 7.........................................................................93

23 Høy ISO-støyreduksjon ........................................ 154
23 24 25 26 27
NOI SE REDUC. ACT . D–L I GHT. HDR RETOUCH COMMENT
: H I I SO, NORM

Støyreduksjon ved lang eksponering............. 154

: AUTO : AUTO, NORMAL : D– L I GHT I NG WARM F I L T ER CYANOTYPE TR I M : SPR I NG HAS COME.

24 Aktiv D-Lighting ........................................................74 25 HDR-eksponeringsdifferanse................................76
HDR-utjevning ...........................................................76

26 Retusjeringslogg .................................................... 176 27 Bildekommentar..................................................... 171
1/12

N I KON D5100

1 2 3 4 5 6 7

Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på. Vises bare hvis et VR-objektiv er montert. Vises bare hvis bildet ble tatt ved hjelp av ekstra blitsenhet med kommandofunksjon. Kun Picture Controls Standard, Friske farger, Portrett og Landskap. Nøytral, Monokrom og egendefinerte Picture Controls. Vises ikke med monokrome Picture Controls. Kun monokrome Picture Controls.

I

127

❚❚ Oversikt
1
1/ 12

2

3
NIKON D5100

4 12 13 5 26 25 14 15 16 17

1/ 250 F11 +1. 0 –1. 3

100

35mm

1/ 250 F11 +1. 0 –1. 3

100

35mm
18 19 21 20

24
100D5100 DSC_0001. JPG 15/04/2011 10 : 02 : 27 NOR AL ORMAL 4928x3264

23 22

6

11

10

9

8

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bildenummer/totalt antall bilder Beskyttelsesstatus ..................................................132 Kameranavn Indikator for retusjering .......................................177 Histogram som viser fordelingen av fargetoner i bildet (0 126). Bildekvalitet................................................................ 47 Bildestørrelse.............................................................. 49 Filnavn ........................................................................218 Opptakstidspunkt..................................................... 19 Opptaksdato............................................................... 19 Mappenavn...............................................................152 Lysmåling .................................................................... 68 Opptaksfunksjon ...............................26, 30, 61, 115 Lukkertid............................................................... 63, 65

Blenderåpning.................................................... 64, 65 ISO-følsomhet 1 ......................................................... 54 Brennvidde ...............................................................201 Indikator for GPS-data ..........................................174 Indikator for bildekommentar ...........................171 Aktiv D-Lighting........................................................ 74 Picture Control........................................................... 91 Fargerom ...................................................................153 Blitsfunksjon............................................................... 51 Hvitbalanse ................................................................. 81 Finjustering av hvitbalanse ............................... 83 Manuell forhåndsinnstilling .............................. 84 25 Blitskompensasjon................................................... 72 Styring av hovedblits 2 26 Eksponeringskompensasjon ................................ 70

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I

1 Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll på. 2 Vises bare hvis bildet ble tatt ved hjelp av ekstra blitsenhet med kommandofunksjon.

❚❚ GPS-data *
1 2

3 4 5 6

LATITUDE LONGITUDE ALTITUDE TIME(UTC)

:N : 35 º 36. 371' :E : 1 39 º 43. 696' : 35m : 15/04/2011 : 01:15:29

1 2 3 4 5 6 7 8
1/12

Beskyttelsesstatus ..................................................132 Indikator for retusjering .......................................177 Breddegrad Lengdegrad Høyde Coordinated Universal Time (UTC) Kameranavn Bildenummer/totalt antall bilder

N I KON D5100

* Data for filmer gjelder for starten av opptaket.

7

8

128

Miniatyrvisning
For å vise bilder på "kontaktkopier" med fire, ni eller 72 bilder, trykker du på W-knappen.
W W W W

X

X

X

X

Avspilling på fullskjerm Hvis du vil Vise flere bilder Vise færre bilder Markere bilder Vise det markerte bildet Slette det markerte bildet Endre beskyttelsesstatus for det markerte bildet Gå tilbake til opptak Vise menyene G J O Bruk W X

Kalenderavspilling Miniatyrvisning Beskrivelse Trykk på W-knappen for å øke antall viste bilder. Trykk på X-knappen for å redusere antall viste bilder. Når fire bilder vises, trykk for å se det markerte bildet på fullskjerm. Bruk multivelgeren eller kommandohjulet til å markere bilder for visning på fullskjerm, avspillingszoom (0 131), sletting (0 133) eller beskyttelse (0 132). Trykk på J for å vise det markerte bildet på fullskjerm. Se side 133 for mer informasjon.

L (A)

Se side 132 for mer informasjon.

Trykk utløseren halvveis inn. Skjermen slås av og bilder kan tas umiddelbart. Se side 149 for mer informasjon.

I

129

Kalenderavspilling
For å se på bilder som er tatt på en valgt dato, trykker du på W-knappen når 72 bilder vises.
W W W W

Avspilling på full skjerm

Kalenderavspilling Miniatyrvisning Miniatyrbildeliste

Trykk på W-knappen for å veksle mellom datolisten og listen over miniatyrbilder for den valgte datoen. Bruk multivelgeren til å markere datoer på datolisten eller til å markere bilder på miniatyrbildelisten.

Datoliste

Funksjonene som kan utføres avhenger av om markøren er i datolisten eller i miniatyrbildelisten:

I

Hvis du vil Veksle mellom datolisten og miniatyrbildelisten Gå tilbake til miniatyrvisning/ Zoome inn på det markerte bildet Markere datoer/ Markere bilder Veksle avspilling på full skjerm Slette markert(e) bilde(r) Endre beskyttelsesstatus for markert bilde Gå tilbake til opptak Vise menyene

Bruk W

Beskrivelse Trykk på W-knappen i datolisten for å plassere markøren i miniatyrbildelisten. Trykk igjen for å returnere til datolisten. • Datoliste: Gå tilbake til 72-bilders avspilling. • Miniatyrbildeliste: Trykk på og hold inne X-knappen for å zoome inn på det markerte bildet. • Datoliste: Markere dato. • Miniatyrbildeliste: Markere bilde.

X

J O L (A)

• • • •

Datoliste: Vis første bilde tatt på valgt dato. Miniatyrbildeliste: Vis det markete bildet. Datoliste: Slett alle bilder tatt på valgt dato. Miniatyrbildeliste: Slett det markerte bildet (0 133).

Se side 132 for mer informasjon. Trykk utløseren halvveis inn. Skjermen slås av og bilder kan tas umiddelbart.

G

Se side 149 for mer informasjon.

130

Se nærmere på: avspillingszoom
Trykk på X-knappen for å zoome inn på bildet som vises på fullskjerm eller på det bildet som i øyeblikket er markert i miniatyrbildevisning eller kalenderavspilling. Følgende handlinger kan utføres mens zoom er aktivert:
Hvis du vil Bruk Beskrivelse Trykk på X for å zoome inntil et maksimum av omtrent 31× (store bilder), 23× (medium bilder) eller 15× (små bilder). Trykk på W for å zoome ut. Mens fotografiet er zoomet inn, kan du bruke multivelgeren til å vise områder av bildet som ikke er synlige på skjermen. Hold multivelgeren inne for å rulle raskt til andre områder av bildet. Navigeringsvinduet vises når zoomgraden endres. Den delen av bildet som vises på skjermen indikeres med en gul ramme. Ansikter (opp til 35) som oppdages under zooming vises med hvite rammer i navigeringsvinduet. Trykk på P og bruk multivelgeren for å vise andre ansikter, eller trykk på J for å zoome inn på det valgte ansiktet. Trykk på P igjen for å gå tilbake til normal zoomgrad. Drei kommandohjulet for å vise samme område av andre bilder med gjeldende zoomgrad. J L (A) Avbryt zoomingen og gå tilbake til visning på fullskjerm. Se side 132 for mer informasjon. Trykk utløseren halvveis inn. Skjermen slås av og bilder kan tas umiddelbart. G Se side 149 for mer informasjon.

Zoome inn eller ut

X/W

Vise andre områder av bildet

Velge/zoome inn eller ut på ansikter

P

Vise andre bilder Avbryte zooming Endre beskyttelsesstatus Gå tilbake til opptak Vise menyene

I

131

Beskytte fotografier mot sletting
I fullskjerm-, zoom-, miniatyr- og kalenderavspilling, kan L-knappen brukes til å beskytte fotografier fra å bli slettet ved et uhell. Beskyttede bilder kan ikke slettes med O-knappen eller alternativet Slett på avspillingsmenyen. Vær oppmerksom på at beskyttede bilder vil bli slettet når minnekortet formateres (0 22). Slik beskytter du et fotografi:

1

Velg et bilde.
Vis bildet på fullskjerm eller med avspillingszoom, eller marker bildet i miniatyrbildelisten eller med kalenderavspilling.

Avspilling på full skjerm

Miniatyrvisning

Kalenderavspilling

2

Trykk på L (A)-knappen.
Fotografiet markeres med et P-ikon. For å fjerne beskyttelsen fra fotografiet slik at det kan slettes, vis fotografiet eller marker det i miniatyrbildelisten og trykk deretter på L (A)-knappen.

I
A
Fjerne beskyttelsen fra alle bildene

L (A)-knappen

For å fjerne beskyttelsen fra alle bilder i mappen eller mappene som i øyeblikket er valgt i menyen Avspillingsmappe, trykker du samtidig på L (A) og O-knappene i om lag to sekunder under avspilling.

132

Slette fotografier
For å slette fotografiet som vises i avspilling på full skjerm eller fotografiet som er markert i miniatyrbildelisten, trykker du på O-knappen. For å slette flere valgte fotografier, alle fotografiene tatt på en valgt dato eller alle fotografiene i gjeldende avspillingsmappe, bruk alternativet Slett på avspillingsmenyen. Når fotografiet er slettet, kan det ikke gjenopprettes.

Fullskjerms-, miniatyr- og kalenderavspilling
Trykk på O-knappen for å slette det gjeldende fotografiet.

1 2

Velg et bilde.
Vis bildet eller marker det i miniatyrlisten i miniatyr- eller kalenderavspilling.

Trykk på O-knappen.
En dialogboks vises.

O-knappen

I
Avspilling på full skjerm Miniatyrvisning Kalenderavspilling (miniatyrbildeliste)

3

Trykk på O-knappen igjen.
For å slette fotografiet, trykker du på O-knappen en gang til. For å avslutte uten å slette fotografiet, trykker du på K-knappen.

A

Kalenderavspilling

Under kalenderavspilling kan du slette alle bilder tatt på en valgt dato ved å markere datoen i datolisten og trykke på O-knappen (0 130).

133

Avspillingsmenyen
Alternativet Slett i avspillingsmenyen har følgende alternativer. Vær oppmerksom på at slettingen kan ta noe tid, alt etter hvor mange bilder som skal slettes.
Alternativ Q Valgte n Velg dato R Alle Beskrivelse Slett valgte bilder. Slett alle bildene tatt på en valgt dato. Slett alle bildene i mappen som nå er valgt for avspilling (0 149).

❚❚ Valgte: slette valgte fotografier

1

Velg Slett.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Slett i avspillingsmenyen, og trykk på 2.
G-knappen

2

Velg Valgte.
Marker Valgte, og trykk på 2.

I

3

Marker et bilde.
Bruk multivelgeren for å markere et bilde (for å vise det markerte bildet på fullskjerm, trykker du på og holder inne X-knappen).

4

Velg det markerte bildet.
Trykk på W-knappen for å velge det markerte bildet. Valgte bilder markeres med et O-ikon. Gjenta trinn 3 og 4 for å velge flere bilder. For å velge bort et bilde, markerer du det og trykker på W. W-knappen

5

Trykk på J for å fullføre handlingen.
En dialogboks vises. Marker Ja og trykk på J.

134

❚❚ Velg dato: slette fotografier som er tatt på en valgt dato

1

Velg Velg dato.
Marker Velg dato i slettemenyen, og trykk på 2.

2

Marker en dato.
Trykk på 1 eller 3 for å markere en dato.

For å vise bildene som er tatt på den markerte datoen, trykker du på W. Bruk multivelgeren til å rulle gjennom bildene, eller trykk på og hold inne X for å se gjeldende bilde på fullskjerm. Trykk på W for å gå tilbake til datolisten.

W-knappen

3

Velg den markerte datoen.
Trykk på 2 for å merke alle bilder som er tatt på den markerte datoen. Valgte datoer markeres med et M-ikon. Gjenta trinn 2 og 3 for å velge flere datoer. For å velge bort en dato, markerer du den og trykker på 2.

I

4

Trykk på J for å fullføre handlingen.
En dialogboks vises. Marker Ja og trykk på J.

135

Lysbildefremvisninger
Alternativet Lysbildefremvisning i avspillingsmenyen brukes til å vise en fremvisning av bildene i gjeldende avspillingsmappe (0 149).

1

Velg Lysbildefremvisning.
For å vise menyen for lysbildefremvisning, trykker du på G-knappen og velger Lysbildefremvisning i avspillingsmenyen.
G-knappen

2

Velg Start.
For å starte lysbildefremvisningen, markerer du Start i menyen for lysbildefremvisning, og trykker på J.

A

Velge et bildeintervall

For å velge hvor lenge hvert bilde skal vises, velg Bildeintervall og velg mellom alternativene til høyre, før du velger Start for å starte lysbildefremvisningen.

I

Funksjonene nedenfor kan utføres under lysbildefremvisningen:
Hvis du vil Hoppe tilbake/hoppe forover Vise ytterligere opptaksinformasjon Pause/gjenoppta lysbildefremvisning Avslutte til avspillingsmeny Avslutte til avspilling Avslutte og gå til opptak J G K Bruk Beskrivelse Trykk på 4 for å gå tilbake til forrige bilde og på 2 for å gå til neste bilde. Endre vist opptaksinformasjon (0 124). Pause visningen. Trykk igjen for å gjenoppta. Se side 149 for mer informasjon. Avslutt fremvisningen og gå tilbake til avspillingsfunksjon. Trykk utløseren halvveis inn. Skjermen slås av og bilder kan tas umiddelbart.

Dialogboksen til høyre vises når lysbildefremvisningen slutter. Velg Start på nytt for å starte på nytt, eller Avslutt for å gå tilbake til avspillingsmenyen.

136

Tilkoplinger Q
Tilkopling til en datamaskin
Dette avsnittet beskriver hvordan du bruker den medfølgende USB-kabelen UC-E6 til å kople kameraet til en datamaskin.

Før du kopler til kameraet
Før du kopler til kameraet, installer programmet på den medfølgende ViewNX 2 CDen. For å være sikker på at dataoverføringen ikke blir avbrutt, kontroller at kameraets EN-EL14 batteri er helt oppladet. Hvis du er i tvil, lad opp batteriet før bruk, eller bruk en EH-5b adapter og en EP-5A strømforsyning (ekstrautstyr).

❚❚ Medfølgende programvare
ViewNX 2 inkluderer funksjonen "Nikon Transfer 2" for kopiering av bilder fra kameraet til datamaskinen, hvor ViewNX 2 kan brukes til å vise på og skrive ut valgte bilder eller redigere fotografier og filmer. For mer informasjon, se ViewNX 2 netthjelp.

❚❚ Operativsystemer som støttes
Den medfølgende programvaren kan brukes med datamaskiner som kjører følgende operativsystemer: • Windows: Windows 7 (Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate), Windows Vista Service Pack 2 (Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate) og Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional). ViewNX 2 kjører som en 32-bits applikasjon i 64-bitsutgavene av Windows 7 og Windows Vista. • Macintosh: Mac OS X (versjon 10.4.11, 10.5.8, 10.6.6) Se nettsidene som er oppført på side xv hvis du vil ha oppdatert informasjon om operativsystemene som støttes.

Q

A D A

Kople til kabler

Kontroller at kameraet er av når du kopler grensesnittkablene til eller fra. Ikke bruk makt eller forsøk å sette kontaktene inn i vinkel. Lukk kameraets kontaktdeksel når kontakten ikke er i bruk.

Under overføring Windows

Ikke slå av kameraet eller kople fra USB-kabelen mens overføringen pågår. For å besøke Nikons nettsted etter at ViewNX 2 er installert, velg All Programs (Alle programmer) > Link to Nikon på Windows startmeny (internettforbindelse er påkrevd).

137

Kople til kameraet
Kople til kameraet med den medfølgende USB-kabelen UC-E6.

1 2 3

Slå av kameraet. Slå på datamaskinen.
Slå på datamaskinen og vent til den har startet.

Kople til USB-kabelen.
Kople USB-kabelen som vist. Ikke bruk makt eller forsøk å sette kontaktene inn i vinkel.

D

USB-hub

Kople kameraet direkte til datamaskinen, ikke kople kabelen via en USB-hub eller et tastatur.

4 5
Q

Slå på kameraet. Overfør fotografier.
Etter at du har fulgt veiledningen på skjermen for å starte Nikon Transfer 2, klikk på Start Transfer (Start overføring) for å overføre bilder (for mer informasjon om bruk av Nikon Transfer 2, start ViewNX 2 eller Nikon Transfer 2 og velg ViewNX 2 Help (ViewNX 2 Hjelp) på menyen Help (Hjelp)).

Start Transfer (Start overføring)

6
A

Slå av kameraet og kople fra USB-kabelen når overføringen er ferdig.
Nikon Transfer 2 lukkes automatisk når overføringen er ferdig.
Camera Control Pro 2

Camera Control Pro 2 (ekstrautstyr, 0 206) kan brukes til å styre kameraet fra en datamaskin. Når Camera Control Pro 2 brukes til å hente bilder direkte til en datamaskin, vil en indikator for hentemodus vises i søkeren og i informasjonsvisningen.

138

Skrive ut fotografier
For å skrive ut JPEG-bilder på en PictBridge-skriver via en direkte USB-tilkopling, følg fremgangsmåten nedenfor.
Ta fotografier Velg bilder for utskrift med DPOF-utskriftsordre (0 144) Kople kameraet til skriveren (se nedenfor) Skrive ut fotografier enkeltvis (0 140) Skrive ut flere fotografier (0 142) Kople fra USB-kabelen Lage indeksutskrifter (0 142)

A

Utskrift via direkte USB-tilkopling

Sørg for at EN-EL14 batteriet er helt oppladet eller bruk en ekstern EH-5b nettadapter og en EP-5A strømforsyning. Når du tar bilder som skal skrives ut direkte via en USB-tilkopling, sett Fargerom til sRGB (0 153).

Kople til skriveren
Kople til kameraet med den medfølgende USB-kabelen UC-E6.

1 2

Slå av kameraet. Kople til USB-kabelen.
Slå på skriveren og kople USB-kabelen som vist. Ikke bruk makt eller forsøk å sette kontaktene inn i vinkel.

Q

D

USB-hub

Kople kameraet direkte til datamaskinen, ikke kople kabelen via en USB-hub.

139

3

Slå på kameraet.
Et velkomstbilde vises på skjermen, fulgt av et display med et PictBridge avspillingsbilde.
q w

Skrive ut bilder enkeltvis

1

Velg et bilde.
Trykk på 4 eller 2 for å se flere bilder, eller trykk på 1 eller 3 for å vise informasjon om bildet (0 124). Trykk på X-knappen for å zoome inn på gjeldende bilde (0 131; trykk på K for å avslutte zoom). For å se på seks bilder av gangen, trykk på W-knappen. Bruk multivelgeren for å markere bilder, eller trykk på X for å vise markert bilde i fullskjerm.

2

Vis utskriftsvalg.
Trykk på J for å vise PictBridgeutskriftsalternativene.

Q

3

Juster utskriftalternativene.
Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ, og trykk på 2 for å velge.
Beskrivelse En meny med papirstørrelser vises (alternativer som ikke støttes av gjeldende skriver listes ikke opp). Trykk på 1 eller 3 for å velge papirstørrelse (for å skrive ut Papirstørrelse med standard papirstørrelse på valgt skriver, velg Skriverstandard), trykk deretter på J for å velge og gå tilbake til forrige meny. Menyen til høyre vises. Trykk på 1 eller 3 for å velge Antall kopier antall kopier (maksimum 99), trykk deretter på J for å velge og gå tilbake til forrige meny. Alternativ

140

Beskrivelse Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det støttes av gjeldende skriver. Menyen til høyre vises. Trykk på 1 eller 3 for å velge utskriftsstil fra Skriverstandard (skriv ut med nåværende skriverinnstillinger), Skriv ut Kant med kant (skriv ut bilder med en hvit kant), eller Ingen kant, trykk deretter på J for å velge og gå tilbake til forrige meny. Kun alternativer som støttes av gjeldende skriver vises. Menyen til høyre vises. Trykk på 1 eller 3 for å velge Skriverstandard (skriv ut med nåværende skriverinnstillinger), Skriv ut tidsmerking (skriv ut Tidsmerking klokkeslett og dato da bildet ble tatt), eller Ingen tidsmerking, og trykk deretter J for å velge og gå tilbake til forrige meny. Dette alternativet er bare tilgjengelig med skrivere som støtter beskjæring. Menyen til høyre vises. For å avslutte uten å beskjære bildet, marker Ingen beskjæring og trykk på J. For å beskjære bildet, marker Beskjær og trykk på 2. Beskjæring Dialogen til høyre vises hvis Beskjær velges. Trykk på X for å øke størrelsen på beskjæringen, W for å redusere. Velg beskjæringens plassering med multivelgeren og trykk på J. Vær oppmerksom på at utskriftskvaliteten kan synke hvis små beskjæringer skrives ut i store størrelser.

Alternativ

4

Start utskriften.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskriften. For å avbryte før alle kopier er skrevet ut, trykk på J.

Q

D

Datomerking

Dersom du velger Skriv ut tidsmerking i menyen PictBridge ved utskrift av bilder med datoinformasjon som er lagret med egendefinert innstilling d5 (Datomerking; 0 163), vil datoen vises to ganger. Datomerkingen kan bli beskjært fra bilder som beskjæres eller som skrives ut med kant.

141

Skrive ut flere bilder

1

Vis PictBridge-menyen.
Trykk på G-knappen på PictBridgeavspillingsbildet (se trinn 3 på side 140).

G-knapp

2

Velg et alternativ.
Marker et av følgende alternativer og trykk på 2.

• Utskriftsvalg: Velg bilder for utskrift. • Velg dato: Skriv ut en kopi av alle bilder som ble tatt på en valgt dato. • Utskrift (DPOF): Skriv ut en eksisterende utskriftsordre som er opprettet med alternativet DPOF-utskriftsordre i avspillingsmenyen (0 144). Gjeldende utskriftsordre vises i trinn 3. • Indeksutskrift: For å lage en indeksutskrift av alle JPEG-bilder på minnekortet, fortsett med trinn 4. Vær oppmerksom på at hvis minnekortet inneholder mer enn 256 bilder, blir bare de første 256 bildene skrevet ut.

3
Q

Velg bilder eller velg en dato.
Dersom du velger Utskriftsvalg eller Utskrift (DPOF) i trinn 2, trykk på 4 eller 2 for å bla gjennom bildene på minnekortet. For å vise markert bilde i fullskjerm, trykk og hold nede X-knappen. For å velge markert bilde til utskrift, trykk på 1. Bildet markeres med Zikonet og antall utskrifter blir satt til 1; trykk på 1 eller 3 for å angi antall utskrifter (inntil 99; for å fjerne markeringen av bildet, trykk på 3 når antall utskrifter er lik 1). Fortsett til alle bildene du ønsker å skrive ut er valgt.
X-knapp: Vise bilde i fullskjerm

D

Velge bilder for utskrift

NEF (RAW)-fotografier (0 47) kan ikke velges for utskrift. JPEG-kopier av NEF (RAW)-bilder kan lages ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 183).

142

Dersom du velger Velg dato i trinn 2, trykk på 1 eller 3 for å markere en dato og trykk på 2 for å slå markert dato på eller av. For å vise bildene som er tatt på den valgte datoen, trykk på W. Bruk multivelgeren til å bla gjennom bildene, eller trykk på og hold inne X for å vise gjeldende bilde i fullskjerm. Trykk på W igjen W-knapp: Vise bilder for valgt dato for å vende tilbake til skjermbildet for datovalg.

X-knapp: Vise markert bilde i fullskjerm

4

Vise utskriftsalternativer.
Trykk på J for å vise PictBridgeutskriftsalternativene.

5 6
A

Justere utskriftsalternativene.
Velg papirstørrelse, kant og tidsstempling som beskrevet på side 140 (det vises en advarsel hvis den valgte papirstørrelsen er for liten for en indeksutskrift).

Q
Start utskriften.
Velg Start utskrift og trykk på J for å starte utskriften. For å avbryte før alle kopier er skrevet ut, trykk på J.
Feil

Se side 224 for informasjon om hva du skal gjøre hvis det oppstår en feil under utskriften.

143

Lage en DPOF-utskriftsordre: utskriftsinnstilling
Alternativet DPOF-utskriftsordre på avspillingsmenyen brukes til å lage digitale "utskriftsordrer" for PictBridge-kompatible skrivere og enheter som støtter DPOF.

1

Velg Velg/still inn for menyalternativet DPOF-utskriftsordre på avspillingsmenyen.
Trykk på G-knappen og velg DPOF-utskriftsordre på avspillingsmenyen. Marker Velg/still inn og trykk på 2 (for å fjerne G-knapp alle bilder fra utskriftsordren, velg Fjerne markeringen av alle?).

2

Velg bilder.
Trykk på 4 eller 2 for å bla gjennom bildene på minnekortet. For å vise gjeldende bilde i fullskjerm, trykk og hold inne X-knappen. For å velge markert bilde for utskrift, trykk på 1. Bildet markeres med Z-ikonet og antall utskrifter vil bli satt til 1; trykk på 1 eller 3 for å angi antall utskrifter (inntil 99; for å fjerne markeringen av bildet, trykk på 3 når antall utskrifter er lik 1). Fortsett til alle bilder du ønsker å skrive ut er valgt.
X-knapp: Vise bilde i fullskjerm

Q

3

Vis merkingsalternativer.
Trykk på J for å vise datamerkingsalternativene.

144

4

Velg merkingsalternativer.
Marker følgende alternativer og trykk på 2 for å veksle det markerte valget på eller av (for å fullføre utskriftsordren uten å legge inn denne informasjon, fortsett til trinn 5). • Skriv ut opptaksdata: Skriv ut lukkertid og blenderåpning på alle bilder i utskriftsordren. • Skriv ut dato: Skriv ut opptaksdato på alle bilder i utskriftsordren.

5

Fullfør utskriftsordren.
Marker Utført og trykk på J for å fullføre utskriftsordren.

D

DPOF-utskriftsordre

For å skrive ut gjeldende utskriftsordre når kameraet er koplet til en PictBridge-skriver, velg Utskrift (DPOF) i PictBridge-menyen og følg fremgangsmåten i "Skrive ut flere bilder" for å endre og skrive ut gjeldende ordre (0 142). Alternativene DPOF-utskriftsdato og opptaksdata støttes ikke ved utskrift via en direkte USB-tilkopling; for å skrive ut opptaksdato på bilder i gjeldende utskriftsordre, bruk PictBridge-alternativet Tidsmerking. Alternativet DPOF-utskriftsordre kan ikke brukes hvis det ikke er nok plass på minnekortet til å lagre utskriftsordren. NEF (RAW)-fotografier (0 47) kan ikke velges med dette alternativet. JPEG-kopier av NEF (RAW)bilder kan lages ved hjelp av alternativet NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen (0 183). Det kan være at utskriftsordrer ikke skrives ut riktig hvis bildene er slettet med en datamaskin eller annen enhet etter at utskriftsordren ble laget.

Q

145

Vise fotografier på TV
Den medfølgende lyd-/videokabelen EG-CP14 kan brukes til å kople kameraet til et fjernsyn eller videospiller for avspilling eller opptak. En type C-miniplugg High-Definition Multimedia Interface (HDMI) kabel (ekstrautstyr fra tredjepartsleverandører) kan brukes til å kople kameraet til HD-videoenheter.

Standard-enheter
Før du kopler kameraet til et standardfjernsyn, bør du kontrollere at kameraets videostandard (0 170) passer til det som brukes i fjernsynet.

1 2

Slå av kameraet.
Slå alltid av kameraet før du kopler til eller fra lyd-/videokabelen.

Kople lyd-/videokabelen som vist.
Kople til videoutstyr Lyd (hvit) Video (gul)

Kople til kameraet

Q

3 4
A A

Still inn fjernsynet på videokanalen. Slå på kameraet og trykk på K-knappen.
Under avspilling vil bilder vises både på kameraskjermen og på fjernsynsskjermen. Vær oppmerksom på at kantene på bildene kanskje ikke vises.
Videostandard

Hvis det ikke vises noe bilde, kontroller at kameraet er riktig tilkoplet og at valget for Videostandard (0 170) passer med videostandarden som brukes i fjernsynet.

Fjernsynsavspilling

Bruk av en EH-5b nettadapter og EP-5A strømforsyning (ekstrautstyr) anbefales for lengre avspillinger.

146

HD-enheter
Kameraet kan koples til HDMI-enheter med en type C-miniplugg HDMI-kabel (ekstrautstyr fra tredjepartsleverandører).

1 2

Slå av kameraet.
Slå alltid av kameraet før du kopler til eller fra HDMI-kabelen.

Kople HDMI-kabelen som vist.

Kople til HD-enhet (velg kabel med kontakt for HDMI-enhet)

Kople til kameraet

3 4
D A

Still inn enheten på HDMI-kanalen. Slå på kameraet og trykk på K-knappen.
Under avspilling vil bilder vises på HD-fjernsynsskjermen eller –bildeskjermen; kameraets skjerm vil være slått av.
Lukk kontaktdekslet

Lukk kameraets kontaktdeksel når kontaktene ikke er i bruk. Fremmedlegemer i kontaktene kan forstyrre dataoverføringen.

Q

Audio

Når en film med lydopptak i stereo fra en ME-1 stereomikrofon (ekstrautstyr) (0 109, 207) vises på et fjernsyn som er tilkoplet kameraet via en lyd-/videokabel, vil lyden høres i mono. HDMItilkoplinger støtter stereolyd. Lydstyrken kan justeres med fjernsynets kontroller; kontrollene på kameraet kan ikke brukes.

147

❚❚ HDMI-alternativer
Alternativet HDMI i innstillingsmenyen styrer utgangsoppløsningen og kan brukes til å aktivere kameraet for fjernkontroll fra enheter som støtter HDMI-CEC (High-Definition Multimedia Interface–Consumer Electronics Control, en standard som tillater at HDMIenheter kan brukes til å styre eksterne enheter som de er koblet til).

Utgangsoppløsning
Velg formatet for bildeutmating til HDMI-enheten. Hvis Auto er valgt, vil kameraet automatisk velge passende format.

Styring av enhet
Hvis På er valgt for HDMI > Styring av enhet på innstillingsmenyen når kameraet er koplet til et fjernsyn som støtter HDMI-CEC og både kameraet og fjernsynet er på, vises skjermbildet til høyre på fjernsynet og fjernsynets fjernkontroll kan brukes i stedet for kameraets multivelger og J-knapp under avspilling på full skjerm og lysbildevisning. Hvis Av er valgt, kan ikke fjernsynets fjernkontroll brukes til å styre kameraet.

A A

HDMI-CEC-enheter

Når kameraet er koplet til en HDMI-CEC-enhet, vises ) i søkeren i stedet for antall gjenværende eksponeringer.

Styring av enhet

Se fjernsynets bruksanvisning for nærmere detaljer.

Q

148

Menyveiviser M
D Avspillingsmenyen: bildehåndtering
For å vise avspillingsmenyen, trykk på G og velg fanen D (avspillingsmeny).

G-knapp

Avspillingsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ Slett Avspillingsmappe Visn.alternativer for avspilling Bildevisning Standard — Gjeldende — På 0 134 149 150 150 Alternativ Dreie til høydeformat Lysbildefremvisning Bildeintervall DPOF-utskriftsordre Standard Av — 2s — 0 150 136 144

Avspillingsmappe
Velg en mappe for avspilling:
Alternativ

G-knapp ➜ D avspillingsmeny

Beskrivelse Kun bilder i valgt mappe for Lagringsmappe i opptaksmenyen (0 152) vises under avspilling. Dette alternativet velges automatisk når du tar et bilde. Dersom et Gjeldende minnekort settes inn og dette alternativet velges før det er tatt bilder, vises en melding om at mappen ikke inneholder bilder under avspilling. Velg Alle for å starte avspilingen. Alle Bilder i alle mapper vi være synlige under avspilling.

o

149

Visn.alternativer for avspilling

G-knapp ➜ D avspillingsmeny

Velg informasjonen som er tilgjengelig på avspillingsdisplayet med opptaksinformasjon (0 124). Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ, og trykk deretter på 2 for å velge alternativet for visning av opptaksinformasjon. M vises ved siden av valgte alternativer; marker og trykk på 2 for hvis du vil fjerne markeringen. For å gå tilbake til avspillingsmenyen, marker Utført og trykk på J.

Bildevisning

G-knapp ➜ D avspillingsmeny

Velg om bilder automatisk skal vises på skjermen rett etter opptak. Hvis Av er valgt, vil bilder kun vises ved å trykke på K-knappen.

Dreie til høydeformat

G-knapp ➜ D avspillingsmeny

Velg om bilder skal dreies til "høydeformat" (portrettretning) for visning under avspilling. Vær oppmerksom på at fordi kameraet selv allerede er i riktig retning under opptak, blir ikke bildene dreid automatisk under bildevisning.

Alternativ På

o

Av

Beskrivelse Bilder i "høydeformat" (portrettretning) dreies automatisk for visning på kameraets skjerm. Bilder tatt med Av valgt for Automatisk bilderotering (0 172) vises i "bred" (liggende) retning. Bilder i "høydeformat" (portrettretning) vises i "bred" (liggende) retning.

150

C Opptaksmenyen: opptaksalternativer
For å vise opptaksmenyen, trykk på G og velg fanen C (opptaksmeny).

G-knapp

Opptaksmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ Nullstill opptaksmenyen Lagringsmappe Bildekvalitet Bildestørrelse Hvitbalanse Lysstoffrør Still inn Picture Control Bruke Picture Control Auto. fortegningskontroll Fargerom Aktiv D-Lighting HDR (High Dynamic Range) Standard — — JPEG normal Stor Auto Kaldt-hvitt lysstoffrør Standard — Av sRGB Auto Av 1 0 152 152 47 49 81 82 91 95 153 153 74 76 Alternativ Støyred. ved lang eksponering Høy ISO-verdi Knapp for ISO-følsomhet P, S, A, M ISOfølsomhet Andre modi Auto. ISO-følsomhetsktrl. Utløserfunksjon Multieksponering Filminnstillinger Filmkvalitet 3 Mikrofon Opptak med intervallutløser Standard Av Normal 100 Auto Av Enkeltbilde Av 2 — Automatisk følsomhet (A) Av 4 0 154 154 54 155 35 78

109 56

1 Ved å nullstille alternativene på opptaksmenyen settes eksponeringsdifferansen til Auto og utjevning til Normal. 2 Nullstilling av alternativene på opptaksmenyen setter antall bilder til 2 og økningen til På. Nullstill opptaksmenyen kan ikke velges mens et opptak pågår. 3 Standardverdiene varierer ut fra hvilket land kameraet er kjøpt. 4 Nullstilling av alternativene på opptaksmenyen setter starttidspunktet til Nå, intervall til 1 min. og antall ganger til 1.

Merk: Avhengig av kamerainnstillingene kan noen punkter bli grå og utilgjengelige. For mer informasjon om alternativene som er tilgjengelige i hver opptaksmodus, se side 216.

i

151

Nullstill opptaksmenyen
Velg Ja for å nullstille innstillingene på opptaksmenyen.

G-knapp ➜ C opptaksmeny

Lagringsmappe

G-knapp ➜ C opptaksmeny

Du kan opprette, endre navn på eller slette mapper, eller velge i hvilken mappe etterfølgende bilder skal lagres. • Velg mappe: Velg mappen hvor etterfølgende bilder skal lagres.
D5100 (standardmappe) Gjeldende mappe Andre mapper (i alfabetisk rekkefølge)

• Ny: Opprett en ny mappe og navngi den som forklart på side 96. Mappenavn kan være på inntil fem tegn. • Gi nytt navn: Velg en mappe fra listen og gi den nytt navn som forklart på side 96. • Slett: Slett alle tomme mapper på minnekortet.

D

Mappenavn

På minnekortet starter alle mappenavn med et tresifret mappenummer som tilordnes automatisk av kameraet (f.eks. 100D5100). Hver mappe kan inneholde inntil 999 bilder. Under opptak lagres bilder i mappen med høyeste nummer og med valgt navn. Dersom et bilde tas når valgt mappe er full eller inneholder et bilde som er nummerert 9999, vil kameraet opprette en ny mappe ved å legge til én i nåværende mappenummer (f.eks. 101D5100). Kameraet behandler mapper med samme navn men med forskjellige nummer som samme mappe. Hvis for eksempel mappen NIKON er valgt som Lagringsmappe, vil bilder i alle mapper med navn som NIKON (100NIKON, 101NIKON, 102NIKON osv.) være synlige når Gjeldende er valgt som Avspillingsmappe (0 149). Navneendring endrer alle mapper med samme navn, men beholder mappenummereringen urørt. Velges Slett slettes tomme nummererte mapper, men andre mapper med samme navn slettes ikke.

i

152

Auto. fortegningskontroll

G-knapp ➜ C opptaksmeny

Velg På for å redusere tønnefortegning ved opptak med vidvinkelobjektiver og for å redusere puteformet fortegning ved opptak med teleobjektiver (vær oppmerksom på at kantene av det synlige området i søkeren kan være beskåret i det endelige fotografiet, og at tiden som trengs for å behandle fotografier før lagringen begynner kan øke). Dette alternativet kan kun brukes med type G- og D-objektiver (unntatt PC, fiskeøye og visse andre objektiver); resultatet garanteres ikke med andre objektiver.

A

Retusjering: Fortegningskontroll

For informasjon om å lage kopier av eksisterende fotografier med redusert tønne- og puteformet fortegning, se side 185.

Fargerom

G-knapp ➜ C opptaksmeny

Fargerommet bestemmer fargeskalaen som er tilgjengelig for fargegjengivelse. Velg sRGB for fotografier som skal skrives ut eller brukes "som de er" uten endringer. Adobe RGB har en større fargeskala og anbefales for bilder som skal behandles mye eller som skal retusjeres etter at de overføres fra kameraet.

A

Fargerom

Fargerom definerer samsvaret mellom farger og de numeriske verdiene som representerer dem i en digital bildefil. sRGB fargerom er mye brukt, mens Adobe RGB-fargerom er vanlig i forlags- og trykkerivirksomhet. sRGB anbefales når du tar bilder som: skal skrives ut uten endringer, vises i programmer som ikke støtter fargebehandling, eller skal skrives ut med ExifPrint, alternativet for direkte utskrift på enkelte hjemmeskrivere eller i fotobutikker og hos andre kommersielle utskriftsleverandører. Adobe RGB-fotografier kan også skrives ut med disse alternativene, men fargene blir ikke like friske. JPEG-bilder som er tatt med Adobe RGB-fargerom er DCF-kompatible; applikasjoner og skrivere som støtter DCF vil velge korrekt fargerom automatisk. Hvis programmet eller utstyret ikke støtter DCF, må du velge passende fargerom manuelt. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som følger med programmet eller utstyret.

i

A

Programvare fra Nikon

ViewNX 2 (følger med) og Capture NX 2 (ekstrautstyr) velger automatisk korrekt fargerom når du åpner fotografier som er laget med dette kameraet.

153

Støyred. ved lang eksponering

G-knapp ➜ C opptaksmeny

Hvis På er valgt, behandles fotografier tatt med lengre lukkertider enn 1 s for å redusere bildestøy (lyse flekker, tilfeldige lyse piksler eller tåke), noe som øker opptakstiden for bilder med cirka 1,5 til 2 ganger. Under behandling vil "l m" blinke i søkeren og det kan ikke tas flere bilder (slås kameraet av før behandlingen er ferdig, lagres bildet uten støyreduksjonsbehandling).

Høy ISO-verdi

G-knapp ➜ C opptaksmeny

Fotografier du tar med høy ISO-følsomhet, kan bearbeides for å redusere "støy".
Alternativ Beskrivelse Høy Reduser støy (tilfeldig plasserte lyse piksler, tåke eller linjer) spesielt i fotografier tatt Normal med høye ISO-følsomheter. Velg hvor mye støyreduksjon som skal utføres mellom Høy, Normal og Lav. Lav Støyreduksjon utføres bare ved ISO-følsomheter på ISO 1600 eller høyere. Mengden Av støyreduksjon er mindre enn mengden som utføres når Lav er valgt for Høy ISO-verdi.

i

154

Knapp for ISO-følsomhet
Justere ISO-følsomhet (0 54).

G-knapp ➜ C opptaksmeny

❚❚ Auto. ISO-følsomhetsktrl.
Dersom Av er valgt for Auto. ISO-følsomhetsktrl. når eksponeringskontroll P, S, A eller M brukes, forblir ISO-følsomheten uendret lik den verdien som er satt av brukeren (0 54). Når På er valgt, justeres ISO-følsomheten automatisk dersom optimal eksponering ikke kan oppnås ved den verdien du selv har valgt (ISO-følsomheten justeres til en passende verdi når blitsen brukes). Maksimalverdien for automatisk ISO-følsomhetskontroll kan velges med alternativet Maksimal følsomhet i menyen Auto. ISO-følsomhetsktrl. (velg lavere verdier for å unngå støy (tilfeldig plasserte lyse piksler, tåke eller linjer); minimumsverdien for automatisk ISO-følsomhetskontroll blir automatisk satt til ISO 100). Med eksponeringskontroll P og A, justeres følsomheten kun dersom undereksponering oppstår med lukkertiden som er valgt for Korteste lukkertid (1/2 000–1 s; med eksponeringskontroll S og M justeres følsomheten for optimal eksponering ved den lukkertiden du selv har valgt). Lengre lukkertider brukes bare hvis ikke optimal eksponering kan oppnås med den ISO-følsomhetsverdien som er valgt for Maksimal følsomhet. Hvis den ISO-følsomhet du har valgt er høyere enn den valgte verdien for Maksimal følsomhet, brukes verdien for Maksimal følsomhet i stedet. Når På er valgt, vises ISO-AUTO i søkeren og ISO-A i informasjonsvisningen. Disse indikatorene blinker når følsomheten endres fra verdien som du selv har valgt.

i
A
Automatisk ISO-følsomhetskontroll
Støy (tilfeldig plasserte lyse piksler, tåke eller linjer), er vanligere ved høyere følsomheter. Bruk alternativet Høy ISO-verdi i opptaksmenyen for å redusere støy (0 154). Legg merke til at ISOfølsomheten kan bli hevet automatisk når automatisk ISO-følsomhetskontroll brukes i kombinasjon med blitssynkronisering på lang lukkertid (tilgjengelig med kameraets innebygde blits og blitsenhetene SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-400 (ekstrautstyr)), for å unngå at kameraet velger for korte lukkertider.

155

A Egendefinerte innstillinger: fininnstille kamerainnstillingene
For å vise menyen for egendefinerte innstillinger, trykk på G og velg fanen A (meny for egendefinerte innstillinger).

G-knapp

Egendefinerte innstillinger brukes til å skreddersy kamerainnstillingene etter egne behov.

Grupper med egendefinerte innstillinger

Hovedmeny

Nullstill egend. innstillinger (0 157)

L

156

Følgende egendefinerte innstillinger er tilgjengelige:
Egendefinert innstilling Standard 0 Nullstill egend. innstillinger 157 a Autofokus a1 Valg av AF-C-prioritet Fokus 158 a2 Innebygget AF-fokus.lys På 158 a3 Avstandsmåler Av 159 b Eksponering b1 EV-trinn for ekspon.ktrl. 1/3 trinn 159 c Tidsbrytere/AE-lås c1 Utløser AE-L Av 159 c2 Tidsbryt. for auto. avsteng. Normal 160 c3 Selvutløser Selvutløserforsinkelse: 10 s, antall bilder: 1 160 c4 Fjernkontrollens virketid 1 min 161 d Opptak/visning d1 Pipesignal Høyt 161 d2 ISO-visning Av 161 d3 Filnummersekvens Av 162 d4 Utløserforsinkelse Av 162 d5 Datomerking Av 163 e Alternativ eksp./blits e1 Blitsktrl. for innebygd blits TTL 164 e2 Auto. altern. eksp. innstilt Alternativ eksponering for AE 165 f Kontroller f1 Tildel E/Fn-knappen Selvutløser 165 f2 Tildel AE-L/AF-L-knappen AE/AF-lås 166 f3 Omvendt dreieretning Nei 166 f4 Utløserlås ved tomt spor Utløser låst 166 f5 Omvendte indikatorer 166 Merk: Avhengig av kamerainnstillingene kan noen alternativer bli grå og utilgjengelige. For mer informasjon om alternativene som er tilgjengelige i hver opptaksmodus, se side 216.

Nullstill egend. innstillinger

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg Ja for å gjenopprette egendefinerte innstillinger til standardverdiene.

L

157

a: Autofokus
a1: Valg av AF-C-prioritet
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Når AF-C er valgt for fotografering med søkeren (0 39), styrer dette alternativet om fotografier kan tas når du trykker på utløseren (utløserprioritet) eller bare når kameraet er i fokus (fokusprioritet).
Alternativ G Utløser F Fokus Beskrivelse Du kan ta fotografier ved å trykke på utløseren. Bilder kan kun tast når kameraet er fokusert.

a2: Innebygget AF-fokus.lys

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg om den innebygde AF-lampen skal tennes for å støtte fokuseringen i svakt lys.

Alternativ

Beskrivelse AF-lampen tennes i svakt lys. AF-lampens fokuseringslys er bare tilgjengelig når begge kravene nedenfor er møtt:

1. AF-S er valgt for fokusfunksjonen (0 39) eller enkeltbilde autofokus er valgt når søkeren brukes i AF-A-modus. 2. e (Automatisk valg av AF-søkefelt) er valgt for AF-søkefeltfunksjon (0 42), eller et annet alternativ enn e er valgt og midtre fokuspunkt er valgt.
AF-lampens fokuseringslys tennes ikke for å støtte fokuseringen. Kameraet kan kanskje ikke fokusere med autofokus i svakt lys.

Av

A

Se også

L

Se side 41 for mer informasjon om bruk av AF-lampen. Se side 216 for informasjon om hvilke opptaksfunksjoner AF-fokuseringslyset kan brukes med. Se side 201 for begrensninger på objektiver som kan brukes med AF-fokuseringslys.

158

a3: Avstandsmåler

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg På for å bruke eksponeringsindikatoren til å avgjøre om kameraet er korrekt fokusert i manuell fokuseringsmodus (0 65; legg merke til at denne funksjonen ikke er tilgjengelig med eksponeringskontroll M, når eksponeringsindikatoren i stedet viser om motivet er korrekt eksponert).
Indikator Beskrivelse Kameraet er i fokus. Fokuspunktet er litt foran motivet. Fokuspunktet er godt foran motivet. Indikator Beskrivelse Fokuspunktet er litt bak motivet. Fokuspunktet er godt bak motivet. Kameraet kan ikke bestemme korrekt fokusering.

A

Bruke avstandsmåleren

Avstandsmåleren krever et objektiv med største blenderåpning på f/5,6 eller større, og kan ikke brukes sammen med live view. Det er ikke sikkert ønsket resultat kan oppnås i situasjoner hvor kameraet ikke er i stand til å fokusere automatisk (0 40).

b: Eksponering
b1: EV-trinn for ekspon.ktrl.
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg trinnene som skal brukes ved justering av lukkertid, blenderåpning, eksponering og blitskompensasjon samt alternative eksponeringer.

c: Tidsbrytere/AE-lås
c1: Utløser AE-L
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

L

Med standardinnstillingen Av, låses eksponeringen bare når du trykker på knappen AE-L/AF-L. Hvis du velger På, låses eksponeringen også når du trykker utløseren halvveis inn.

159

c2: Tidsbryt. for auto. avsteng.

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Dette alternativet bestemmer hvor lenge skjermen vil være på hvis ingen handlinger utføres under menyvisning og avspilling (Avspilling/menyer), mens bilder vises på skjermen etter opptak (Bildevisning) og under live view (Live view), samt hvor lenge eksponeringmålerne, søkeren og informasjonsvisningen er på når ingen handlinger utføres (Auto. utkobl. av eksp.måler). Velg kortere auto-av forsinkelser for å redusere strømforbruket fra batteriet.
Alternativ Beskrivelse (alle tider er omtrentlige) Tidsbryterne for automatisk avstengning er satt til følgende verdier: Auto. utkobl. av Avspilling/menyer Bildevisning Live view eksp.måler Kort 12 s 4s 3 min. 4s Normal 20 s 4s 3 min. 8s Lang 1 min. 20 s 10 min. 1 min. Foreta atskilte justeringer for tidsbryterne Avspilling/menyer, Bildevisning, Live view og Auto. utkobl. av eksp.måler. Når innstillingene er ferdige, marker Utført og trykk på J.

C Kort D Normal E Lang

F Egendefinert

A

Tidsbryt. for auto. avsteng.

Skjermen og søkeren vil ikke slå seg av automatisk når kameraet er tilkoplet til en datamaskin eller en skriver via USB.

c3: Selvutløser

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg utløserforsinkelse for selvutløseren og antall bilder som tas.

• Selvutløserforsinkelse: Velg utløserforsinkelse for selvutløseren.

L
• Antall bilder: Trykk på 1 eller 3 for å velge antall bilder som skal tas hver gang utløseren trykkes ned (velges en annen verdi enn 1 vil bildene bli tatt med 3 s intervaller).

160

c4: Fjernkontrollens virketid

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg hvor lenge kameraet skal forbli uendret før det avbryter sist valgte fjernkontrollerte utløsermodus og gjenoppretter tidligere valgte utløsermodus (0 37). Velg kortere tider for å øke batteriets levetid.

d: Opptak/visning
d1: Pipesignal
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg tonehøyden (Høyt eller Lavt) for pipesignalet som høres når kameraet fokuserer med enkeltbilde-AF (AF-S eller når enkeltbilde-AF er valgt for AF-A; 0 39), når fokus låses under live view, mens utløserens tidsbryter teller ned i selvutløsermodus eller modus for fjernkontroll med utløserforsinkelse (0 37), samt når et bilde blir tatt med funksjonen fjernkontroll med rask respons (0 37). Velg Av for å unngå å høre pipesignalet. Legg merke til at et pipesignal ikke vil høres i stille utløsermodus (modus J, 0 35). Gjeldende innstilling vises i informasjonsvisningen: 3 vises når pipelyden er på, 2 når den er av.

d2: ISO-visning

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg På for å vise ISO-følsomheten i søkeren i stedet for antall gjenværende bilder.

L

161

d3: Filnummersekvens

G-knapp ➜ Ameny for egendefinerte innstillinger

Når du tar et fotografi, navngir kameraet filen ved å legge til én i det sist brukte filnummeret. Dette alternativet styrer om filnummereringen fortsetter fra sist brukte nummer når du oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et nytt minnekort i kameraet.
Alternativ Beskrivelse Når du oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et nytt minnekort i kameraet, fortsetter filnummereringen fra det nummeret som sist ble brukt, eller fra det På høyeste filnummeret i gjeldende mappe, ut fra hvilket som er høyest. Hvis du tar et fotografi når gjeldende mappe inneholder et bilde med nummeret 9999, opprettes det automatisk en ny mappe, og filnummereringen starter på nytt fra 0001. Filnummereringen nullstilles til 0001 når du oppretter en ny mappe, formaterer minnekortet eller setter inn et nytt minnekort i kameraet. Vær oppmerksom på at en ny Av mappe opprettes automatisk hvis du tar et fotografi når gjeldende mappe inneholder 999 fotografier. Nullstiller nummereringen for På til 0001 og oppretter en ny mappe for neste bilde som Nullstill blir tatt.

D

Filnummersekvens

Hvis gjeldende mappe har nummer 999 og inneholder 999 fotografier eller et fotografi med nummer 9999, deaktiveres utløseren, og ingen flere fotografier kan tas. Velg Nullstill for egendefinert innstilling d3 (Filnummersekvens) og formater gjeldende minnekort eller sett inn et nytt minnekort.

d4: Utløserforsinkelse

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

I situasjoner der den minste kamerabevegelse kan gjøre bildene uskarpe, velger du På for å forsinke utløsing av lukkeren med omtrent 1 s etter at du har trykket på utløseren og speilet er hevet.

L

162

d5: Datomerking

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg den datoinformasjon som bilder skal merkes med når de blir tatt.
Alternativ Av a b c Dato Dato og klokkeslett Datoteller Beskrivelse Klokkeslett og dato vises ikke på bilder. Dato eller dato og klokkeslett settes på bilder som er tatt så lenge dette alternativet er aktivert.
15 . 04 . 2011 15 . 04 . 2011 10 : 02

Nye bilder merkes med en tidsmerking som viser antall dager mellom opptaksdatoen og en valgt dato (se nedenfor).

Ved andre innstillinger enn Av, merkes det valgte alternativet med ikonet d i informasjonsvisningen.

A

Datomerking

Dato registreres i den rekkefølge som er valgt for Tidssone og dato (0 170). Datoen vises ikke på NEF (RAW)- eller NEF (RAW)+JPEG-bilder og kan ikke legges til eller fjernes fra eksisterende bilder. For å skrive opptaksdatoen på bilder som er tatt med datomerking av, velg Tidsmerking i menyen PictBridge (0 141), eller velg Skriv ut dato i menyen DPOF-utskriftsordre for å skrive ut opptaksdato på alle bilder i gjeldende DPOF-utskriftsordre (0 141).

❚❚ Datoteller
Bilder som er tatt mens dette alternativet var valgt merkes med antall dager som gjenstår frem til en fremtidig dato eller antall dager som er gått etter en tidligere dato. Bruk dette til å holde rede på et barn som vokser eller til å telle ned antall dager frem til en bursdag eller et bryllup.

02 / 20 . 04 . 2011

02 / 24 . 04 . 2011

Fremtidig dato (to dager gjenstår)

Tidligere dato (to dager har gått)

Inntil tre atskilte datoer kan lagres på plass 1, 2 og 3. Første gang du bruker datotelleren vil du bli spurt om å velge en dato for plass 1; oppgi en dato med multivelgeren og trykk på J. For å endre denne datoen eller lagre flere datoer, trykk på 2 og legg inn en dato. For å bruke datoen som er lagret, marker plassen og trykk på J. For å velge et format for datotelleren, marker Visningsalternativer og trykk på 2 for å vise menyen til høyre. Marker et alternativ og trykk på J. Marker Utført i datotellermenyen og trykk på J når innstillingene er ferdige.

L

163

e: Alternativ eksp./blits
e1: Blitsktrl. For innebygd blits
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg en blitsmodus for den innebygde blitsen når du bruker eksponeringskontrollene P, S, A og M.
Alternativ 1 TTL Beskrivelse Blinkstyrken justeres automatisk etter forholdene. Velg blitsnivå mellom Full og 1/32 (1/32 av full effekt). Ved full effekt har den 2 Manuell innebygde blitsen et ledetall på 13 (m, ISO 100, 20 °C).

A

Manuell

Y-ikonet blinker i søkeren og informasjonsvisningen når Manuell er valgt og blitsen heves.

A

SB-400

Når en SB-400 blitsenhet (0 202) (ekstrautstyr) monteres og slås på endres Blitsktrl. for innebygd blits til Ekstern blits, slik at blitsstyringsmodus for SB-400 kan velges mellom TTL og Manuell.

A

Blitsstyring

L

Følgende blitsstyringsfunksjoner støttes når et CPU-objektiv brukes i kombinasjon med den innebygde blitsen eller blitsenhetene SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-400 (ekstrautstyr). • i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer: Informasjon fra kameraets 420-pikslers RGB-sensor brukes til å justere blitsstyrken til en naturlig balanse mellom hovedmotivet og bakgrunnen. • Standard i-TTL utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer: Blitsstyrken justeres etter hovedmotivet; lysstyrken i bakgrunnen blir ikke vurdert. Anbefales for bilder der hovedmotivet er vektlagt på bekostning av bakgrunnsdetaljer, eller når eksponeringskompensasjon brukes. Standard i-TTL-blitsstyring brukes med punktmåling eller når den velges med den ekstra blitsenheten. i-TTL balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer brukes i alle andre tilfeller.

164

e2: Auto. altern. eksp. innstilt

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg innstilling (eksponering, hvitbalanse eller Aktiv D-Lighting) ut fra hvilke alternative eksponeringsinnstillinger som er i bruk (kun eksponeringskontroll P, S, A og M; 0 88).

f: Kontroller
f1: Tildel E/Fn-knappen
G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg den funksjonen som Fn (E)-knappen skal ha. Dersom et punkt som er merket med en stjerne ("*") velges, vises et hvitt på svart ikon som tilsvarer punktet i informasjonsvisningen (Fn vises når Utløserfunksjon er valgt).
Fn-knapp Alternativ Selvutløser Beskrivelse Trykk på Fn (E)-knappen for å slå selvutløsermodus på eller av (0 38). Trykk på Fn (E)-knappen og vri kommandohjulet for å velge utløsermodus (0 35). Trykk på Fn (E)-knappen og vri kommandohjulet for å velge bildekvalitet og -størrelse (0 47). Trykk på Fn (E)-knappen og vri kommandohjulet for å velge ISO-følsomhet (0 54). Trykk på Fn (E)-knappen og vri kommandohjulet for å velge hvitbalanse (kun eksponeringskontroll P, S, A og M; 0 81). Trykk på Fn (E)-knappen og vri kommandohjulet for å velge Aktiv DLighting (kun eksponeringskontroll P, S, A og M; 0 74). Trykk på Fn (E)-knappen for å slå HDR (High Dynamic Range) på eller av (kun eksponeringskontroll P, S, A og M; 0 76). HDR avsluttes når et bilde tas eller når du trykker en gang til på Fn (E)-knappen. Hvis bildekvaliteten er satt til JPEG fine, JPEG normal eller JPEG basic, vises "RAW" i informasjonsvisningen, og det lagres en NEF (RAW)-kopi av det neste bildet som tas etter at Fn (E)-knappen trykkes inn. For å avslutte uten å lage en NEF (RAW)-kopi, trykk en gang til på Fn (E)-knappen. Dette alternativet har ingen virkning dersom Nattsyn, Fargeskisse, Miniatyreffekt eller Bare valgt farge er valgt under spesialeffekter. Trykk på Fn (E)-knappen og vri kommandohjulet for å velge eksponeringsøkning for alternative eksponering (både eksponering og hvitbalanse) eller for slå alternativ eksponering med ADL på eller av (kun eksponeringskontroll P, S, A og M; 0 88).

E

I Utløserfunksjon *

v størrelse * w m ! $

Bildekvalitet/ ISO-følsomhet * Hvitbalanse * Aktiv D-Lighting * HDR-innstilling

L

& + NEF (RAW)

t

Auto. altern. eksponeringer *

165

f2: Tildel AE-L/AF-L-knappen
Velg funksjonen for knappen AE-L/AF-L.
Alternativ AE/AFB lås Bare AEC lås Bare AFF lås

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Beskrivelse Fokus og eksponering låses mens AE-L/AF-L-knappen trykkes inn. Eksponering låses mens AE-L/AF-L-knappen trykkes inn.

AE-L/AF-L-knapp
Fokus låses mens AE-L/AF-L-knappen trykkes inn. Eksponeringen låses når du trykker en gang på AE-L/AF-Lknappen, og forblir låst til du trykker en gang til på knappen, eller til eksponeringsmålerne slås av. AE-L/AF-L-knappen starter automatisk fokusering. Utløseren kan ikke brukes til å fokusere.

E (holde)
A AF-ON

AE-lås

f3: Omvendt dreieretning

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Velg Ja for å snu dreieretningen for kommandohjulet.

f4: Utløserlås ved tomt spor

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Hvis du velger Aktiver utløser kan lukkeren utløses selv om det ikke er noe minnekort i kameraet, men kameraet lagrer ikke noen bilder (de vil derimot vises på skjermen i demomodus). Dersom Utløser låst velges, vil utløseren kun være aktivert når det er satt et minnekort i kameraet.

L f5: Omvendte indikatorer

G-knapp ➜ A meny for egendefinerte innstillinger

Med standardinnstillingen (V), vises eksponeringsindikatorene i søkeren og informasjonsvisningen med positive verdier til venstre og negative verdier til høyre. Velg (W) for å vise negative verdier til venstre og positive verdier til høyre.

166

B Oppsettsmenyen: kamerainnstillinger
Trykk på G for å vise oppsettsmenyen, og velg fanen B (oppsettsmeny).

G-knapp

Oppsettsmenyen inneholder følgende alternativer:
Alternativ Formater minnekort Skjermens lysstyrke Format for infodisplay Automatisk infoskjerm Rengjør bildebrikken Rengjør ved oppst./avsl. Lås speilet oppe for rengjøring 1 Videostandard 2 HDMI Utgangsoppløsning Styring av enhet Flimmerreduksjon 2 Standard — 0 Grafisk/svart På 0 22 168 168 170 Alternativ Tidssone og dato 2 Sommertid Språk (Language) 2 Bildekommentar Automatisk bilderotering Image Dust Off referansebilde GPS Auto. utkobl. av eksp.måler Bruk GPS til å stille kamerakl. Eye-Fi-opplasting 3 Firmware-versjon Standard Av — — På — 0 170 171 171 172 172

Rengjør ved oppst. og 210 avsl. — — Auto På — 212 170 148 170

Aktiver 174 Ja Aktiver — 175 175

1 Ikke tilgjengelig når batteriet nesten er utladet. 2 Standardverdiene varierer ut fra hvilket land kameraet er kjøpt. 3 Kun tilgjengelig når et kompatibelt Eye-Fi-minnekort er satt inn (0 175).

Merk: Avhengig av kamerainnstillingene kan noen punkter bli grå og utilgjengelige.

g

167

Skjermens lysstyrke

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Trykk på 1 eller 3 for å justere skjermens lysstyrke. Velg høyere verdier for å øke lysstyrken, lavere verdier for å redusere lysstyrken.

Format for infodisplay

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Velg mellom de følgende to formater for skjermens informasjonsvisning (0 5).

Klassisk (0 169)

Grafisk (0 5)

1

Velg et format.
Marker et alternativ og trykk på 2.

2

Velg en bakgrunnsfarge.
Marker en bakgrunnsfarge og trykk på J. Velg mellom blå, sort og oransje (Klassisk), eller grønn, sort og brunt (Grafisk).

g

168

Skjermbildet "Klassisk" vises nedenfor.
1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 4 5 6

19

20

21 22

23

18 17 25 26 27 28 29 30

24 31

2

1 Opptaksfunksjon i auto/ j auto (blits av) ................ 26 Motivprogrammer............. 30 Eksponeringskontroll P, S, A og M ...................................... 61 Modus for spesialeffekter .............................................. 115 2 Ikon for hjelp................. 11, 224 3 Blitsfunksjoner....................... 51 4 Blitskompensasjon ............... 72 5 Eksponeringskompensasjon ... 70 6 Picture Control ...................... 91 7 Bildekvalitet ........................... 47 8 Bildestørrelse ......................... 49 9 Hvitbalanse............................. 81 10 ISO-følsomhet....................... 54 11 Utløserfunksjoner ................. 35 12 Fokusfunksjoner........... 39, 100 13 AF-søkefeltfunksjon .... 42, 101 14 Lysmåling................................ 68 15 Aktiv D-Lighting.................... 74

16 Alternative eksponeringstrinn ................................................89 17 Indikator for manuell blits ..............................................164 Indikator for blitskompensasjon med ekstra blitsenheter...........205 18 Indikator for datomerking ..............................................163 19 Indikator for alternative eksponeringer ....................89 Alternativ eksponeringsgrad med ADL ..............................90 20 Lukkertid........................... 63, 65 21 Eksponeringsindikator .........65 Indikator for eksponeringskompensasjon ................................................71 Fremdriftsindikator for alternative innstillinger ....90 22 Blenderåpning (f-nummer) ......................................... 64, 65

23 Indikator for automatisk ISO-følsomhet................... 155 24 HDR-indikator ........................ 76 25 Indikator for automatisk valg av AF-søkefelt ..................... 42 Indikator for 3D-følgefokus ..................... 42 Fokuspunkt............................. 43 26 Indikator for Eye-Fi-tilkobling .............................................. 175 27 Indikator for pipesignal ..... 161 28 Batteriindikator ..................... 25 29 Indikator for GPS-tilkobling .............................................. 174 30 Antall gjenværende eksponeringer .................... 25 Opptaksindikator for hvitbalanse ......................... 85 Indikator for capture-funksjon ............. 138 31 Indikator for multieksponering .............. 79

A

Rotere kameraet

Når kameraet er snudd 90 ° snus opptaksinformasjonen tilsvarende for å stemme med hvordan kameraet er snudd.

g

169

Automatisk infoskjerm

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Hvis På er valgt vil informasjonsvisningen bli vist når utløseren trykkes halvveis inn; hvis bildevisning (0 150) er av, vil skjermbildet også vises umiddelbart etter opptak. Velg På hvis du jevnlig kontrollerer informasjonsvisningen under opptak. Hvis Av er valgt, kan du se informasjonsvisningen ved å trykke på P-knappen.

Videostandard

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Når du kopler kameraet til et fjernsyn eller en videospiller, må du kontrollere at kameraets videostandard samsvarer med utstyrets videostandard (NTSC eller PAL).

Flimmerreduksjon

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Reduserer flimmer og bånding når du tar opp under belysning med lysstoffrør eller kvikksølvdamplamper under live view eller filmopptak. Velg en frekvens som passer til den lokale strømforsyningen.

A

Flimmerreduksjon

Hvis du er usikker på den lokale strømforsyningens frekvens, kan du prøve begge alternativene og velge det alternativet som gir best resultat. Det kan være at flimmerreduksjon ikke gir ønsket resultat hvis motivet er svært lyst, du må da bruke eksponeringskontroll A eller M og velge en mindre blenderåpning (større f-nummer) før du starter live view.

Tidssone og dato

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Du kan endre tidssoner, stille inn kameraklokken, velge datoformat og slå sommertid på eller av.

Alternativ Tidssone

Beskrivelse Velg en tidssone. Kameraklokken stilles automatisk til klokkeslettet i den nye tidssonen. Still kameraklokken (0 19). Velg i hvilken rekkefølge dag, måned og år skal vises. Slå sommertid på eller av. Kameraklokken stilles automatisk én time frem eller én time tilbake. Standardinnstillingen er Av.

g

Dato og klokkeslett Datoformat Sommertid

170

Språk (Language)

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Velg hvilket språk kameramenyer og meldinger skal vises på. Følgende alternativer finnes:
Alternativ Beskrivelse Tsjekkisk Dansk Tysk Engelsk Spansk Fransk Indonesisk Italiensk Alternativ Beskrivelse Nederlandsk Norsk Polsk Portugisisk Russisk Finsk Svensk Tyrkisk Alternativ Beskrivelse Arabisk Tradisjonell kinesisk Forenklet kinesisk Japansk Koreansk Thai

Bildekommentar

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Legg inn en kommentar til nye fotografier når du tar dem. Kommentarer kan vises som metadata i ViewNX 2 (følger med kameraet) eller Capture NX 2 (ekstrautstyr; 0 206). Kommentaren er også synlig på siden med opptaksdata i visningen for opptaksinformasjon (0 127). • Utført: Lagre endringer og gå tilbake til oppsettsmenyen. • Kommentarer som er lagt inn: Skriv inn en kommentar, som beskrevet på side 96. Kommentarer kan inneholde inntil 36 tegn. • Legg ved kommentar: Velg dette alternativet hvis du vil legge kommentaren til alle etterfølgende fotografier. Du kan slå på eller av alternativet Legg ved kommentar ved å markere det og trykke på 2.

g

171

Automatisk bilderotering

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Bilder som er tatt mens På er valgt inneholder informasjon om hvordan kameraet er snudd, slik at de kan snus automatisk under avspilling eller når de ses på i ViewNX 2 eller Capture NX 2 (ekstrautstyr; 0 206). Følgende retninger registreres:

Liggende (breddeformat)

Kameraet rotert 90 ° med urviseren

Kameraet rotert 90 ° mot urviseren

Kameraretningen registreres ikke når Av er valgt. Velg dette alternativet når du panorerer eller fotograferer med objektivet pekende opp eller ned.

D A

Automatisk bilderotering

Kontinuerlig utløserfunksjon (0 35) vil opptaksretningen for første opptak gjelde for alle bilder i samme serie, selv om kameraet snus under opptaket.

Dreie til høydeformat

For å automatisk rotere fotografier i høydeformat (stående format) slik at de vises riktig under avspilling, velger du På for Dreie til høydeformat på avspillingsmenyen (0 150).

Image Dust Off referansebilde

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Innhent referansedata for alternativet Image Dust Off i Capture NX 2 (ekstrautstyr; for mer informasjon, se bruksanvisningen for Capture NX 2). Image Dust Off referansebilde er bare tilgjengelig når et CPU-objektiv er montert på kameraet. Det anbefales å bruke et objektiv med en brennvidde på minst 50 mm. Zoom helt inn hvis du bruker et zoomobjektiv.

1

Velg et startalternativ.
Marker et av følgende alternativer, og trykk på J. Hvis du vil avslutte uten å hente referansedata for fjerning av bildestøv, trykker du på G.

g

172

• Start: Meldingen til høyre vises og "rEF" vises i søkeren. • Rengjør brikken og start: Velg dette alternativet for å rense bildebrikken før oppstart. Meldingen til høyre vises, og "rEF" vises i søkeren når rengjøringen er fullført.

D

Rengjøring av bildebrikken

Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøring av bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at bildebrikken er rengjort. Velg kun Rengjør brikken og start hvis referansedata for fjerning av bildestøv ikke skal brukes med eksisterende fotografier.

2

Sikt inn på en konturløs, hvit gjenstand i søkeren.
Rett objektivet mot en lys, konturløs gjenstand på omtrent ti centimeters avstand slik at gjenstanden fyller hele søkeren, og trykk utløseren halvveis ned. I autofokusmodus blir fokus automatisk satt til uendelig, i manuell fokusmodus må fokus settes manuelt til uendelig.

3

Hent referansedata for fjerning av bildestøv.
Trykk utløseren helt inn for å hente referansedata for fjerning av bildestøv. Skjermen slås av når du trykker på utløseren. Vær oppmerksom på at støyreduksjon utføres hvis motivet er dårlig belyst, hvilket øker opptakstiden. Hvis referansegjenstanden er for lys eller for mørk, klarer kanskje ikke kameraet å hente referansedata for fjerning av bildestøv, og meldingen til høyre vises. Velg en annen referansegjenstand, og gjenta fremgangsmåten fra trinn 1.

D

Referansedata for fjerning av bildestøv

Du kan bruke de samme referansedataene for fotografier som er tatt med andre objektiver eller andre blenderåpninger. Referansebilder kan ikke vises med bildeprogramvare. Når du viser referansebilder på kameraet, ser du et rutemønster.

g

173

GPS

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Dette elementet brukes til å justere innstillingene for GPS-enheten GP-1 (ekstrautstyr). GP-1 kan koples til kameraets tilbehørsterminal (0 207) ved hjelp av kabelen som følger med GP-1, slik at informasjon om kameraets gjeldende posisjon kan registreres når det tas bilder. (Slå av kameraet før GP-1 tilkoples; for mer informasjon se bruksanvisningen for GP-1). Menyen GPS inneholder alternativene nedenfor. • Auto. utkobl. av eksp.måler: Velg om eksponeringsmålerne skal slås av automatisk når GP-1 er tilkoplet.
Beskrivelse Eksponeringsmålerne slås av automatisk dersom ingen handlinger utføres i den tidsperioden som er satt for egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. Aktiver avsteng., 0 160; for å gi kameraet tid til å innhente GPS-data, forlenges forsinkelsen med inntil ett minutt etter at eksponeringsmålerne aktiveres eller kameraet slås på). Dette reduserer strømforbruket fra batteriet. Deaktiver Lysmålerne slås ikke av mens GP-1 er tilkoplet. Alternativ

• Posisjon: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis GP-1 er tilkoplet, når den viser nåværende breddegrad, lengdegrad, høyde og koordinert universaltid (UTC), slik dette er meldt fra GP-1.

• Bruk GPS til å stille kamerakl.: Velg Ja for å synkronisere kameraklokken med tiden som angis av GPS-enheten.

A A

Koordinert universaltid (UTC) h-ikonet

UTC-data leveres av GPS-enheten og er uavhengig av kameraklokken. Tilkoplingsstatus vises av h-ikonet: • h (statisk): Kameraet har opprettet kommunikasjon med GP-1. Opptaksinformasjon for bilder tatt mens dette ikonet vises, inkluderer en ekstra side med GPS-data (0 128). • h (blinker): GP-1 søker etter et signal. Bilder tatt mens ikonet blinker inneholder ikke GPS-data. • Ikke noe ikon: Det er ikke mottatt noen nye GPS-data fra GP-1 på minst to sekunder. Bilder tatt når h-ikonet ikke vises, inneholder ikke GPS-data.

g

174

Eye-Fi-opplasting

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

Dette alternativet vises kun når det er et Eye-Fi-minnekort (ekstrautstyr fra tredjepartsleverandører) i kameraet. Velg Aktiver for å laste opp bilder til et forhåndsvalgt mål. Legg merke til at bilder ikke blir lastet opp dersom signalstyrken er utilstrekkelig. Følg alle lokale lover angående trådløst utstyr og velg Deaktiver når det er forbudt å bruke trådløst utstyr. Når et Eye-Fi-kort er satt inn, vises status for dette som et ikon i informasjonsvisningen: • d: Eye-Fi-opplasting er deaktivert. • e: Eye-Fi-opplasting er aktivert, men ingen bilder er tilgjengelige for opplasting. • f (statisk): Eye-Fi-opplasting er aktivert; kameraet venter på å starte opplasting. • f (animert): Eye-Fi-opplasting er aktivert; kameraet laster opp data. • g: Feil.

D

Eye-Fi-kort

Eye-Fi-kort kan sende ut trådløse signaler når Deaktiver er valgt. Hvis det vises en advarsel på skjermen (0 224), slår du av kameraet og fjerner kortet. Se Eye-Fi-kortets bruksanvisning, og rett eventuelle forespørsler til produsenten. Kameraet kan brukes til å slå på eller av et Eye-Fi-kort, men vil ikke nødvendigvis støtte andre Eye- Fi-funksjoner.

A

Eye-Fi-kort som støttes

Per januar 2011 kan følgende kort brukes: 2 GB SD Eye-Fi-kort i produktkategorien Share, 4 GB SDHC Eye-Fi-kort i produktkategorien Share Video og 8 GB SDHC-kort i produktkategorien Pro X2. Noen kort vil ikke være tilgjengelig i alle land eller regioner; ta kontakt med produsenten for mer informasjon. Eye-Fi-kort må kun benyttes i det landet de er kjøpt i. Pass på at Eye-Fi-kortets firmware er oppdatert til nyeste versjon.

Firmware-versjon
Viser kameraets aktuelle firmware-versjon.

G-knapp ➜ B oppsettsmenyen

g

175

N Retusjeringsmenyen: Opprette retusjerte kopier
Trykk på G for å vise retusjeringsmenyen, og velg fanen N (retusjeringsmeny).

G-knapp

Alternativene på retusjeringsmenyen brukes til å beskjære eller retusjere kopier av eksisterende bilder. Retusjeringsmenyen vises bare når et minnekort som inneholder fotografier, er satt inn i kameraet.
Alternativ i D-Lighting Korreksjon av rød j øyerefleks k Beskjær l Monokrom m Filtereffekter n Fargebalanse 0 178 178 179 179 180 181 o 0 1 2 e ( ) Alternativ Bildeoverlapping 1 NEF (RAW)-prosessering Endre størrelse Rask retusjering Rett opp Fortegningskontroll Fiskeøye 0 181 183 184 185 185 185 186 q g r u 3 f p Alternativ Fargekontur Fargeskisse Perspektivkontroll Miniatyreffekt Bare valgt farge Rediger film Direkte sammenligning 2 0 186 186 187 188 189 111 191

1 Kan kun velges ved å trykke på G og velge fanen N. 2 Kun tilgjengelig hvis knappen J trykkes inn under avspilling på full skjerm når et retusjert bilde eller et originalbilde vises.

A

Retusjere kopier

Med unntak av Bildeoverlapping og Rediger film > Velg startpunkt/Velg sluttpunkt, kan hver effekt bare brukes én gang (vær oppmerksom på at flere redigeringer kan resultere i tap av detaljer). Alternativer som ikke kan benyttes på valgt bilde vises i grått, og kan ikke velges.

A

Bildekvalitet

Bortsett fra kopier som er laget med Beskjær, Bildeoverlapping, NEF (RAW)-prosessering og Endre størrelse, har kopier fra JPEG-bilder samme størrelse og kvalitet som originalen, mens kopier fra NEF (RAW)-fotografier lagres som store JPEG-bilder med fin kvalitet. Tidsmerking lagt til med egendefinert innstilling d5 (Datomerking; 0 163) kan beskjæres eller bli uleselig med enkelte typer retusjering.

u

176

Lage retusjerte kopier
Lage en retusjert kopi:

1

Vis retusjeringsalternativene.
Marker ønsket element i retusjeringsmenyen og trykk på 2.

2

Velg et bilde.
Marker et bilde og trykk på J.

A

Retusjering

Det er ikke sikkert at kameraet kan vise eller retusjere bilder som er tatt med annet utstyr.

3

Velg retusjeringsalternativene.
For mer informasjon, se avsnittet for det valgte alternativet. For å avslutte uten å lage en retusjert kopi, trykk på G.

A

Forsinkelse for skjerm av

Skjermen slås av og menyen lukkes uten at en retusjert kopi opprettes dersom ingen handlinger utføres i en hvis periode; om ønskelig kan forsinkelsen forlenges ved å velge Lang for egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. avsteng.; 0 160).

4

Lag en retusjert kopi.
Trykk på J for å lage en retusjert kopi. Retusjerte kopier markeres med N-ikonet.

A

Lage retusjerte kopier under avspilling

Du kan også lage retusjerte kopier under avspilling.

u
Vis bildet på fullskjerm og trykk på J. Marker et alternativ og trykk på J. Lag en retusjert kopi.

177

D-Lighting

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

D-Lighting gjør skygger lysere og er dermed et ideelt alternativ for mørke motiver og motiver i motlys.

Før

Etter

Trykk på 1 eller 3 for å velge korrigeringsgrad. Effekten kan kontrolleres i redigeringsdisplayet. Trykk på J for å kopiere fotografiet.

Korreksjon av rød øyerefleks

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Dette alternativet brukes til å fjerne "røde øyne" forårsaket av blits, og er bare tilgjengelig for fotografier som er tatt med blits. Fotografiet du velger for reduksjon av rød øyerefleks forhåndsvises som vist til høyre. Kontroller reduksjonen av rød øyerefleks og lag en kopi som beskrevet i tabellen nedenfor. Vær klar over at korreksjon av rød øyerefleks ikke alltid gir det forventede resultatet, og at denne virkningen en sjelden gang kan bli brukt på deler av bildet som ikke er berørt av rød øyerefleks. Kontroller forhåndsvisningen nøye før du fortsetter.
Hvis du vil Zoome inn Zoome ut Vise andre områder av bildet Avbryte zooming Bruk X W Beskrivelse Trykk på X-knappen for å zoome inn, og på Wknappen for å zoome ut. Mens fotografiet er zoomet inn, kan du bruke multivelgeren til å vise områder av bildet som ikke er synlige på skjermen. Hold multivelgeren nede hvis du vil rulle raskt til andre områder av bildet. Navigasjonsvinduet vises når zoom-knappene eller multivelgeren brukes; området som nå vises på skjermen er markert med en gul ramme. Trykk på J for å avbryte zoomingen. Hvis kameraet oppdager røde øyne i det valgte fotografiet, lages det en bearbeidet kopi der virkningen er redusert. Det lages ikke noen kopi hvis kameraet ikke oppdager røde øyne.

J J

u

Lage en kopi

178

Beskjær

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Lage en beskåret kopi av det valgte fotografiet. Det valgte bildet vises med valgt beskjæring i gult. Opprett en beskåret kopi som angitt i tabell under.

Hvis du vil Øke størrelsen på beskjæringen Redusere størrelsen på beskjæringen Endre sideforhold på beskjæring Flytte beskjæring Lage en kopi

Bruk X W

Beskrivelse Trykk på X-knappen for å øke størrelsen på beskjæringen. Trykk på W-knappen for å redusere størrelsen på beskjæringen. Drei på kommandohjulet for å veksle mellom sideforholdene 3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, 1 : 1 og 16 : 9. Bruk multivelgeren til å flytte beskjæringen til et annet område av bildet.

J

Lagre gjeldende beskjæring som en separat fil.

A

Beskjær: bildekvalitet og -størrelse

Kopier av NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-bilder har en bildekvalitet lik JPEG fine (0 47). Beskårne kopier av JPEG-bilder har samme bildekvalitet som originalen. Størrelsen på kopien varierer med beskjæringsstørrelsen og sideforholdet, og vises i øvre venstre hjørne på skjermbildet for beskjæring.

A

Vise beskårne kopier

Avspillingszoom er ikke nødvendigvis tilgjengelig når du viser beskårne kopier.

Monokrom
Du kan lage kopier av fotografier i Svart-hvitt, Sepia eller Blåkopi (blå og hvit monokrom).

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Når Sepia eller Blåkopi velges, vises en forhåndsvisning av det valgte bildet. Trykk på 1 for å øke fargemetningen, eller på 3 for å redusere den. Trykk på J for å lage en monokrom kopi.

Øke metning

u
Reduser metning

179

Filtereffekter

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Velg mellom filtereffektene nedenfor. Når du har ha justert filtereffektene, som beskrevet nedenfor, trykker du på J for å kopiere fotografiet.
Alternativ Himmellys Beskrivelse Skaper en skylightfilter-effekt som gir bildet et mindre blålig preg. Virkningen kan du forhåndsvise på skjermen som vist til høyre. Oppretter en kopi med filtereffekter i varme toner, som gir bildet et "varmt", rødlig fargestikk. Virkningen kan forhåndsvises på skjermen.

Varmt filter Forsterker rødt

Du kan forsterke rødt (Forsterker rødt), grønt Forsterker grønt (Forsterker grønt) eller blått (Forsterker blått). Trykk på 1 for å øke virkningen, og på 3 for å redusere den. Forsterker blått Du kan føye stjerneskuddeffekter til lyskildene. • Antall punkter: Velg mellom fire, seks og åtte. • Filterstyrke: Velg lysstyrken til påvirkte lyskilder. • Filtervinkel: Velg punktenes vinkel. • Lengden på punktene: Velg punktenes lengde. • Bekreft: Forhåndsvis filtereffektene som vist til høyre. Trykk på X for å forhåndsvise kopien i full• skjerm. • Lagre: Lag en retusjert kopi.

Stjernefilter

Softfokus

Du kan føye til en softfokus filtereffekt. Trykk på 1 eller 3 for å velge filterstyrken.

u

180

Fargebalanse

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Bruk multivelgeren til å lage en kopi med endret fargebalanse som vist nedenfor. Virkningen vises på skjermen sammen med røde, grønne og blå histogrammer (0 125) som angir fargefordelingen i kopien.
Øk mengden grønt Lag en retusjert kopi Øk mengden blått Øk mengden gult

Øk mengden magenta

A

Zoom

For å zoome inn på det bildet som vises på skjermen, trykk på X-knappen. Histogrammet oppdateres for å vise data for bare den delen av bildet som vises på skjermen. Så lenge bildet er zoomet inn, trykk på knappen L (A) for å veksle frem og tilbake mellom fargebalanse og zoom. Når zoom er valgt, kan du zoome inn og ut med X- og W -knappene og rulle bildet med multivelgeren.

Bildeoverlapping

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Bildeoverlapping kombinerer to eksisterende NEF (RAW)-fotografier for å lage et enkelt bilde som lagres atskilt fra originalene. Resultatet benytter rådata fra kameraets bildebrikke og er merkbart bedre enn fotografier som er kombinert ved hjelp av et redigeringsprogram. Det nye bildet lagres med gjeldende bildekvalitet og størrelsesinnstillinger. Still in bildekvalitet og -størrelse før du lager en bildeoverlapping (0 47, 49, alle alternativer er tilgjengelige). For å lage en NEF (RAW)-kopi, må du velge bildekvaliteten NEF (RAW).

+

1

Velg Bildeoverlapping.
Marker Bildeoverlapping på retusjeringsmenyen og trykk på 2. Dialogboksen til høyre vises med Bilde 1 markert. Trykk på J for å vise en liste over NEF (RAW)-bilder laget med dette kameraet.

u

181

2

Velg det første bildet.
Bruk multivelgeren til å markere det første bildet i bildeoverlappingen. Trykk og hold på X-knappen hvis du vil vise det markerte fotografiet på fullskjerm. Trykk på J for å velge det markerte fotografiet og gå tilbake til forhåndsvisningen.

3 4

Velg det andre bildet.
Det valgte bildet vises som Bilde 1. Marker Bilde 2 og trykk på J. Velg deretter det andre fotografiet som beskrevet i trinn 2.

Juster økningen.
Marker Bilde 1 eller Bilde 2 og optimaliser eksponeringen for overlappingen ved å trykke på 1 eller 3 for å angi økningsverdier mellom 0,1 og 2,0. Gjenta for det andre bildet. Standardverdien er 1,0; velger du 0,5 deles økningen i to, og hvis du velger 2,0 dobles økningen. Effektene av forsterkningen vises i kolonnen Forh.v.

5

Forhåndsvis overlappingen.
Trykk på 4 eller 2 for å plassere markøren i kolonnen Forh.v., og trykk på 1 eller 3 for å markere Overl. Trykk J for å forhåndsvise overlappingen som vist til høyre (for å lagre uten forhåndsvisning, velg Lagre). Trykk på W for å gå tilbake til trinn 4 og velge nye fotografier eller justere økningen.

6

Lagre overlappingen.
Trykk på J mens det nye "dobbeltbildet" vises for å lagre overlappingen. Når du har laget en overlapping, vises resultatet i fullskjerm.

D

Bildeoverlapping

Overlappingen har samme bildeinformasjon (inklusive opptaksdato, lysmåling, lukkertid, blenderåpning, eksponeringsfunksjon, eksponeringskompensasjon, brennvidde og bilderetning) og verdier for hvitbalanse og Picture Control som det valgte fotografiet for Bilde 1.

u

182

NEF (RAW)-prosessering
Lage JPEG-kopier av NEF (RAW)-fotografier.

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

1

Velg NEF (RAW)-prosessering.
Marker NEF (RAW)-prosessering i retusjeringsmenyen og trykk på 2 for å vise en dialog for bildevalg med kun NEF (RAW)-bilder som er laget med dette kameraet.

2

Velg et fotografi.
Marker et bilde (for å vise det markerte bildet i fullskjerm, trykk ned og hold på X-knappen). Trykk på J for å velge det markerte fotografiet og gå videre til neste trinn.

3

Juster innstilingene for NEF (RAW)-prosessering.
Juster innstillingene som er listet opp nedenfor. Fargerom (0 153) settes til den gjeldende verdien valgt i opptaksmodus. Legg merke til at hvitbalanse ikke er tilgjengelig for bilder som er laget med multieksponeringer eller bilder som er laget med bildeoverlapping, og at eksponeringskompensasjon bare kan stilles til verdier mellom –2 og +2 EV.
Bildekvalitet (0 47) Bildestørrelse (0 49) Hvitbalanse (0 81) Eksponeringskompensasjon (0 70) Picture Control (0 91) Høy ISO-verdi (0 154) D-Lighting (0 178)

4

Kopier fotografiet.
Marker EXE og trykk på J for å lage en JPEG-kopi av det valgte bildet. Det ferdige bildet vises i fullskjerm på skjermen. Hvis du vil avslutte uten å kopiere fotografiet, trykker du på G-knappen.

u

183

Endre størrelse
Lage små kopier av valgte fotografier.

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

1

Velg Endre størrelse.
For å endre størrelse på valgte bilder, trykk på G for å vise menyene og velg Endre størrelse på retusjeringsmenyen.

2

Velg størrelse.
Marker Velg størrelse, og trykk på 2.

Alternativene til høyre vises. Marker et alternativ og trykk på J.

3

Velg bilder.
Marker Velg bilde og trykk på 2.

Marker bilder med multivelgeren og trykk på W-knappen for å velge eller oppheve et valg (for å vise det markerte bildet i fullskjerm, trykker du på X-knappen og holder den inne). Valgte bilder er merket med 1-ikonet. Trykk på J når utvalget er ferdig.

4
u

Lagre kopiene med endret størrelse.
En dialogboks for bekreftelse vises. Marker Ja og trykk på J for å lagre kopiene med endret størrelse.

184

A A

Vise kopier med endret størrelse Bildekvalitet

Avspillingszoom er ikke nødvendigvis tilgjengelig når du viser kopier med endret størrelse. Kopier av NEF (RAW)- eller NEF (RAW) + JPEG-bilder har bildekvaliteten JPEG fine (0 47). Kopier av JPEG-bilder har samme bildekvalitet som originalen.

Rask retusjering

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Lage kopier med økt metning og kontrast. D-Lighting brukes ved behov for å lysne mørke motiver eller motiver i motlys. Trykk på 1 eller 3 for å velge forsterkningsgrad. Du kan kontrollere virkningen i redigeringsdisplayet. Trykk på J for å kopiere fotografiet.

Rett opp

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Lage en opprettet kopi av det valgte fotografiet. Trykk på 2 for å dreie bildet medurs inntil fem grader i trinn på omtrent 0,25 grader, og trykk på 4 for å dreie det moturs (effekten kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet, vær oppmerksom på at kantene av bildet kan bli beskåret for å lage en firkantet kopi). Trykk på J for å kopiere fotografiet, eller trykk på K for å gå tilbake til avspilling uten å lage en kopi.

Fortegningskontroll

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Lage kopier med redusert periferisk fortegning. Velg Auto for å la kameraet korrigere fortegningen automatisk, og gjør så finjusteringer med multivelgeren, eller velg Manuell for å redusere fortegningen manuelt (vær oppmerksom på at Auto ikke er tilgjengelig for bilder tatt med automatisk fortegningskontroll, se side 153). Trykk på 2 for å redusere tønnefortegning, og på 4 for å redusere puteformet fortegning (effekten kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet, vær oppmerksom på at større mengder fortegningskontroll kan resultere i at mer av kantene blir beskåret). Trykk på J for å kopiere fotografiet, eller trykk på K for å gå tilbake til avspilling uten å lage en kopi.

D

Auto

Auto kan kun brukes med bilder som er tatt med type G- og D-objektiver (unntatt PC, fiskeøye og visse andre objektiver). Resultatet garanteres ikke med andre objektiver.

u

185

Fiskeøye

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Lage kopier som ser ut til å ha blitt tatt med et fiskeøye-objektiv. Trykk på 2 for å øke virkningen (dette øker også mengden av det som beskjæres av kantene på bildet), eller på 4 for å redusere den. Du kan kontrollere effekten i redigeringsdisplayet. Trykk på J for å kopiere fotografiet, eller trykk på K for å gå tilbake til avspilling uten å lage en kopi.

Fargekontur

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Lage en konturkopi av et fotografi og bruke kopien som grunnlag for maling. Du kan kontrollere effekten i redigeringsdisplayet. Trykk på J for å kopiere fotografiet.

Før

Etter G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Fargeskisse

Lage en kopi av et fotografi som ligner en skisse laget med fargeblyanter. Trykk på 1 eller 3 for å markere Friske farger eller Konturer, og trykk på 4 eller 2 for å endre. Friske farger kan økes for å gjøre fargene mer mettet, eller minskes for en utvasket, monokrom virkning, mens konturene kan gjøres tykkere eller tynnere. Tykkere konturer gjør fargene mer mettet. Du kan kontrollere effekten i redigeringsdisplayet. Trykk på J for å kopiere fotografiet, eller trykk på K for å gå tilbake til avspilling uten å lage en kopi.

u

186

Perspektivkontroll

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Lage kopier som reduserer virkningen av perspektiv tatt fra foten til et høyt motiv. Bruk multivelgeren til å justere perspektivet (vær oppmerksom på at større grad av perspektivkontroll resulterer i at mer av kantene blir beskåret). Du kan kontrollere effekten i redigeringsdisplayet. Trykk på J for å kopiere fotografiet, eller trykk på K for å gå tilbake til avspilling uten å lage en kopi.

Før

Etter

u

187

Miniatyreffekt

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Lage en kopi som ser ut som et fotografi av et diorama. Fungerer best på fotografier som er tatt fra et høyt utsiktspunkt.
Hvis du vil Trykk på Beskrivelse Velge retning W Trykk på W for å velge retning på området som er i fokus.

Hvis fotografiet vises i bredt (liggende) format, trykker du på 1 eller 3 for å plassere en ramme som viser området i kopien som vil være i fokus. Velge plassering Hvis fotografiet vises i høyt (stående) format (0 172), trykker du på 4 eller 2 for å plassere rammen som viser området i kopien som vil være i fokus. Fokusområde

Velge størrelse

Hvis området med effekten er i breddeformat (liggende), trykker du på 4 eller 2 for å velge høyde. Hvis området med effekten er i høydeformat (stående), trykker du på 1 eller 3 for å velge bredde. X Forhåndsvis kopien. Gå tilbake til avspilling på fullskjerm uten å lage kopi. Lag en kopi.

Forhåndsvise kopien Avbryte Lage en kopi

K
J

u

188

Bare valgt farge

G-knapp ➜ N retusjeringsmenyen

Opprette en kopi hvor kun utvalgte nyanser vises i farge.

1

Velg Bare valgt farge.
Marker Bare valgt farge i retusjeringsmenyen og trykk på 2 for å vise en dialogboks med bilder som kan velges.

2

Velg et bilde.
Marker et bilde (for å vise det markerte bildet i fullskjerm, trykk ned og hold på X-knappen). Trykk på J for å velge det markerte fotografiet og gå videre til neste trinn.

3

Velg en farge.
Bruk multivelgeren til å plassere markøren over et motiv, og trykk på L (A) for å velge fargen på motivet som den som skal bestå i den endelige kopien (kameraet kan ha problemer med å merke umettede farger; velg en mettet farge). For å zoome inn på bildet for nøyaktig L (A)-knapp fargevalg, trykker du på X. Trykk på W for å zoome ut.

Valgt farge

4

Marker fargeområdet.
Drei kommandohjulet for å markere fargeområdet for valgt farge.

Fargeområde

u

189

5

Velg fargeområdet.
Trykk på 1 eller 3 for å øke eller redusere området for tilsvarende nyanser som skal finnes med i det endelige bildet eller filmen. Velg verdier mellom 1 og 7. Vær oppmerksom på at høyere verdier kan omfatte nyanser fra andre farger. Du kan kontrollere effekten i redigeringsdisplayet.

6

Velg flere farger.
For å velge flere farger, drei kommandohjulet for å markere en annen av de tre fargeboksene øverst i skjermbildet og gjenta trinn 3–5 for å velge en annen farge. Gjenta om ønskelig for en tredje farge. For å oppheve valget av en farge, trykker du på O. For å fjerne alle farger, trykker du på og holder inne O.

7

Lagre den redigerte kopien.
Trykk på J for å kopiere fotografiet.

u

190

Direkte sammenligning
Sammenligne retusjerte kopier med originalfotografier. Dette alternativet er kun tilgjengelig dersom du trykker på J-knappen for å vise retusjeringsmenyen når en kopi eller original vises på fullskjerm.

1

Velg et bilde.
Ved avspilling på full skjerm, velger du en retusjert kopi (vises med N-ikonet) eller et fotografi som er blitt retusjert, og trykker på J.

2

Velg Direkte sammenligning.
Marker Direkte sammenligning på retusjeringsmenyen, og trykk på J.

3

Sammenligne kopien med originalen.

Alternativer som

brukes til å opprette Det opprinnelige bildet vises til venstre, den kopi retusjerte kopien til høyre, og alternativene som brukes til å lage en kopi, vises øverst på skjermen. Trykk på 4 eller 2 for å veksle mellom kildebildet og den retusjerte kopien. Hvis du vil vise det markerte bildet på fullskjerm, trykker du på og holder nede X-knappen. Hvis kopien ble laget fra to bilder ved hjelp av Bildeoverlapping, trykker du Opprinne- Retusjert på 1 eller 3 for å vise det andre kildebildet. Hvis lig bilde kopi det finnes flere kopier av det markerte kildebildet, trykk på 1 eller 3 for å se de andre kopiene. For å gå tilbake til avspillingsmodus, trykker du på K-knappen, eller trykk på J for å gå tilbake til avspilling med visning av det markerte bildet.

D

Direkte sammenligninger

Kildebildet vil ikke vises dersom kopien ble opprettet fra et bilde som senere er slettet eller som var beskyttet da kopien ble laget (0 132).

u

191

m Siste innstillinger/O Min meny
For å vise menyen med siste innstillinger, trykk på G og velg fanen m (siste innstillinger).

G-knapp

Menyen med siste innstillinger viser de 20 sist brukte innstillinger, med den sist brukte først. Trykk på 1 eller 3 for å markere et alternativ og trykk på 2 for å velge.

A

Fjerne elementer fra menyen siste innstillinger

For å fjerne et element fra menyen med de siste innstillingene, markerer du elementet og trykker på O-knappen. En dialogboks med bekreftende melding åpnes. Trykk på O-knappen en gang til for å slette valgt element.

Min meny
"Min Meny" er en egendefinert meny som gir deg rask tilgang til opp til 20 alternativer fra menyene for avspilling, opptak, egendefinerte innstillinger og oppsett. Velg O Min meny for m Siste innstillinger > Velg fane.

1

Velg Velg fane.
I menyen siste innstillinger (m), markerer du Velg fane og trykker på 2.

2

Velg O Min meny.
Marker O Min meny og trykk på J. Navnet på menyen endres fra "SISTE INNSTILLINGER" til "MIN MENY".

For å se de siste innstillingene igjen, velg m Siste innstillinger for O Min meny > Velg fane.

w

192

❚❚ Legge til alternativer på Min meny

1

Velg Legg til elementer.
I Min meny (O) markerer du Legg til elementer og trykker på 2.

2

Velg en meny.
Marker navnet på menyen som inneholder alternativet du vil legge til, og trykk på 2.

3

Velg et element.
Marker ønsket menyelementet og trykk på J.

4

Plasser det nye elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte det nye elementet opp eller ned i Min meny. Trykk på J for å legge til det nye elementet.

5

Legg til flere elementer.
Elementene som vises i Min meny, indikeres med en hake. Elementer som indikeres med V-ikonet kan ikke velges. Gjenta trinn 1–4 for å velge flere elementer.

w

193

❚❚ Slette alternativer fra Min meny

1 2

Velg Fjern elementer.
I Min meny (O), markerer du Fjern elementer og trykker på 2.

Velg elementer.
Maker elementer og trykk på 2 for å velge eller oppheve valg. Valgte elementer markeres med en hake.

3

Velg Utført.
Marker Utført og trykk på J. En dialogboks for bekreftelse vises.

4

Slett de valgte elementene.
Trykk på J for å slette de valgte elementene.

A

Slette elementer i Min meny

Hvis du vil slette elementet som er markert i Min meny, trykker du på O-knappen. En dialogboks med bekreftende melding åpnes. Trykk på O igjen for å slette det valgte elementet fra Min meny.

w

194

❚❚ Sortere alternativer i Min meny

1 2

Velg Ordne elementer.
I Min meny (O) markerer du Ordne elementer og trykker på 2.

Velg et element.
Marker det elementet du vil flytte, og trykk på J.

3

Plasser elementet.
Trykk på 1 eller 3 for å flytte elementet opp eller ned i Min meny og trykk på J. Gjenta trinn 2–3 for å plassere flere elementer.

4

Avslutte til Min meny.
Trykk på G-knappen for å gå tilbake til Min meny.

G-knapp

w

195

w

196

Tekniske merknader n
Les dette kapitlet for informasjon om kompatibelt ekstrautstyr, rengjøring og oppbevaring av kameraet, og hva du skal gjøre dersom det vises en feilmelding på skjermen, eller hvis du opplever problemer med kameraet.

Kompatible objektiver
Kompatible CPU-objektiver
Dette kameraet støtter kun autofokus med AF-S og AF-I CPU objektiver. AF-S objektiver har navn som begynner med AF-S, og AF-I objektiver har navn som begynner med AF-I. Autofokus støttes ikke med andre autofokus (AF) objektiver. Tabellen nedenfor lister funksjonene som er tilgjengelig med kompatible objektiver ved fotografering med søkeren:
Kamerainnstilling Fokusering MF (med elektronisk avstandsmåler) ✔ ✔ ✔3 ✔3 ✔6 Eksponeringsmodi Lysmåling L M 3D Farge N

Andre funksjoner Objektiv/tilbehør AF MF M ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔2 AF-S, AF-I NIKKOR 1 Andre AF NIKKOR type G eller D 1 — ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔2 PC-E NIKKOR — ✔ ✔3 ✔3 ✔ 3 — ✔ 2, 3 4 PC Micro 85 mm f/2,8 D — ✔ ✔ — ✔ — ✔ 2, 3 AF-S/AF-I telekonverter 5 ✔6 ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔2 Andre AF NIKKOR-objektiver (unntatt ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔2 — ✔7 objektiver for F3AF) 8 AI-P NIKKOR — ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔2 1 Bruk AF-S eller AF-I objektiver for å utnytte kameraet ditt best mulig. Bildestabilisering (VR) støttes med VR-objektiver. 2 Punktmåling i valgt fokuspunkt (0 68). 3 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling. 4 Kameraets systemer for lysmåling og blitsstyring fungerer ikke alltid riktig ved forskyvning og/eller skråstilling av objektivet, og heller ikke ved bruk av andre blenderåpninger enn den største. 5 Kan bare brukes med AF-S- og AF-I-objektiver. 6 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større. 7 Når du fokuserer på minste fokusavstand (nærgrensen) med objektivene AF 80–200 mm f/2,8, AF 35–70 mm f/2,8, AF 28–85 mm f/3,5–4,5 (ny) eller AF 28–85 mm f/3,5–4,5, kan det hende at fokusindikatoren vises selv om bildet på søkerens mattskive ikke er i fokus. Fokuser manuelt til bildet i søkeren er i fokus. 8 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større.

D A

IX NIKKOR-objektiver Objektivets f-tall

IX NIKKOR-objektiver kan ikke brukes. F-tallet i objektivets navn angir objektivets største blenderåpning.

n
197

A

Identifisere CPU-objektiver og type G- og D-objektiver

CPU-objektiver kjennetegnes ved CPU-kontaktene. Objektiver av type G og D kjennetegnes med en bokstav på objektivrøret. Type G objektiver har ikke blenderring. CPU-kontakter Blenderring

CPU-objektiv

Type G-objektiv

Type D-objektiv

n
198

Kompatible objektiver uten CPU
Objektiver uten CPU kan kun brukes med kameraet i modus M. Utløseren deaktiveres hvis en annen modus velges. Blenderåpningen må justeres manuelt med objektivets blenderring og kameraets lysmålesystem, i-TTL blitskontroll og andre funksjoner som krever et CPU-objektiv kan ikke brukes. Noen objektiver uten CPU kan ikke brukes; se "Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible," nedenfor.
Kamerainnstilling Fokusering MF (med elektronisk avstandsmåler) AF MF Funksjon Lysmåling

Objektiv/tilbehør M Andre modi L, M, N AI-, AI-modifisert NIKKOR eller Nikon Serie E1 — ✔ ✔ ✔2 — — objektiver Medical-NIKKOR 120 mm f/4 — ✔ ✔ ✔ 2, 3 — — Reflex NIKKOR — — ✔ ✔2 — — ✔ ✔2 — — PC NIKKOR — ✔4 ✔ ✔2 — — AI-type telekonverter — ✔5 PB-6 belgutstyr 6 — ✔1 ✔ ✔2 — — Auto mellomringer (PK-serien 11A, 12 eller 13; 1 2 — ✔ ✔ ✔ — — PN-11) 1 Med største blenderåpning på f/5,6 eller større. 2 Eksponeringsindikatoren kan ikke brukes. 3 Kan brukes med lukkertider som er et eller flere trinn lengre enn blitssynkronisert lukkertid. 4 Kan ikke brukes ved forskyvning eller skråstilling. 5 Med største effektive blenderåpning på f/5,6 eller større. 6 Monteres vertikalt (kan brukes horisontalt etter monteringen).

D

Tilbehør og objektiver uten CPU som ikke er kompatible

Følgende tilleggsutstyr og objektiver uten CPU kan ikke brukes sammen med D5100: • TC-16AS AF-telekonverter • Objektiver uten AI • Objektiver som krever fokuseringsenheten AU-1 (400 mm f/4,5, 600 mm f/5,6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11) • Fiskeøye (6 mm f/5,6, 7,5 mm f/5,6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5,6) • 2,1 cm f/4 • Mellomring K2 • 180–600 mm f/8 ED (serienummer 174041–174180) • 360–1200 mm f/11 ED (serienummer 174031–174127) • 200–600 mm f/9,5 (serienummer 280001–300490) • AF-objektiver til F3AF (AF 80 mm f/2,8, AF 200 mm f/3,5 ED, AF-telekonverter TC-16) • PC 28 mm f/4 (serienummer 180900 eller lavere) • PC 35 mm f/2,8 (serienummer 851001–906200) • PC 35 mm f/3,5 (gammel type) • Reflex 1000 mm f/6,3 (gammel type) • Reflex 1000 mm f/11 (serienummer 142361–143000) • Reflex 2000 mm f/11 (serienummer 200111–200310)

n
199

D

Den innebygde blitsen

Den innebygde blitsen kan brukes med objektiver med brennvidde 18–300 mm. I visse tilfeller kan det hende at blitsen ikke klarer å belyse hele motivet ved noen avstander eller brennvidder, og med objektiver som blokkerer lampen for reduksjon av rød øyerefleks i forhold til motivet kan reduksjonen av rød øyerefleks forstyrres. Fjern objektivets solblendere for å unngå skygger. Korteste avstand mellom blits og motiv er 0,6 m. Blitsen kan ikke brukes i makroområdet med zoomobjektiver som har makroinnstilling. På kortere avstand enn de som er angitt nedenfor, kan det hende at blitsen ikke klarer å belyse hele motivet:
Objektiv AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4 G IF-ED AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3,5–5,6 G ED VR AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED AF Zoom-Nikkor 18–35 mm f/3,5– 4,5 D IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor 18–70 mm f/3,5–4,5 G IF-ED AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR AF-S DX Zoom-Nikkor 18–135 mm f/3,5–5,6 G IF-ED AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G IF-ED, AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II AF Zoom-Nikkor 20–35 mm f/2,8 D IF AF-S NIKKOR 24 mm f/1,4 G ED AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G IF-ED AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR Zoomposisjon 24 mm 24 mm 35 mm 24–85 mm 28 mm 35 mm 28 mm 35 mm 45–55 mm 24 mm 28–35 mm 18 mm 24–70 mm 18 mm 24 mm 18 mm 24–135 mm 24 mm 35–200 mm 24 mm 28 mm 35 mm 24 mm 35 mm 50–70 mm 24 mm 28–120 mm 24 mm 35 mm 50–70 mm 28 mm 35 mm Minste avstand uten vignettering 2,5 m 1,0 m 1,5 m Ingen vignettering 1,0 m Ingen vignettering 1,5 m 1,0 m Ingen vignettering 1,0 m Ingen vignettering 1,0 m Ingen vignettering 3,0 m 1,0 m 2,0 m Ingen vignettering 1,0 m Ingen vignettering 2,5 m 1,0 m Ingen vignettering 1,0 m 1,5 m Ingen vignettering 1,0 m Ingen vignettering 1,5 m 1,5 m Ingen vignettering 1,5 m 1,0 m

n
200

Objektiv AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED

AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II PC-E NIKKOR 24 mm f/3,5 D ED * * Når objektivet ikke er forskyvd eller skråstilt.

Zoomposisjon 250 mm 350 mm 200 mm 250 mm 300 mm 350–400 mm 24 mm

Korteste avstand uten vignettering 2,5 m 2,0 m 5,0 m 3,0 m 2,5 m Ingen vignettering 3,0 m

Når blitsen brukes med objektivet AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED, kan den ikke belyse hele motivet på alle avstander.

D
• • • • •

AF-fokuseringslys
• • • • • AF-S Zoom-Nikkor 80–200 mm f/2,8 D IF-ED AF-S VR Nikkor 200 mm f/2 G IF-ED AF-S NIKKOR 200 mm f/2 G ED VR II AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4 G IF-ED AF-S NIKKOR 200–400 mm f/4 G ED VR II

AF-fokuseringslys kan ikke benyttes med følgende objektiver:
AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8 G ED AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6 G ED VR AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2,8 G IF-ED AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8 G ED VR II

På avstander under 1 m kan følgende objektiver blokkere AF-lampen og forstyrre autofokus når lysforholdene er dårlige:
• • • • • • • AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4 G ED VR AF-S Zoom-Nikkor 17–35 mm f/2,8 D IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2,8 G IF-ED AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3,5–5,6 G IF-ED AF-S DX NIKKOR 18–200 mm f/3,5–5,6 G ED VR II AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8 G ED • AF-S VR Zoom-Nikkor 24–120 mm f/3,5–5,6 G IF-ED • AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4 G ED VR • AF-S Zoom-Nikkor 28–70 mm f/2,8 D IF-ED • AF-S NIKKOR 35 mm f/1,4 G • AF-S NIKKOR 85 mm f/1,4 G • AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED

A

Beregne bildevinkel

Størrelsen på området som eksponeres av et 35 mm kamera er 36 × 24 mm. Størrelsen på området som eksponeres av D5100, er derimot 23,6 × 15,6 mm, og betyr at bildevinkelen hos et 35 mm kamera er omtrent 1,5 ganger bildevinkelen hos D5100. Den omtrentlige brennvidden til objektiver for D5100 i 35 mm format kan beregnes ved å multiplisere brennvidden til objektivet med 1,5. Bildeformat (35 mm format) (36 × 24 mm) Objektiv Bildediagonal Bildestørrelse (D5100) (cirka 23,6 × 15,6 mm) Bildevinkel (35 mm format) Bildevinkel (D5100)

n
201

Eksterne blitser (ekstrautstyr)
Kameraet støtter Nikon Creative Lighting System (CLS) og kan brukes med CLSkompatible blitser. Ekstra blitsenheter kan festes direkte i kameraets tilbehørssko, som beskrevet nedenfor. Tilbehørsskoen har en sikkerhetslås for blitsenheter med låsepinne, for eksempel SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-400.

1

Fjern dekslet til tilbehørsskoen.

2

Monter blitsenheten i tilbehørsskoen.
Du finner mer informasjon i bruksanvisningen til blitsenheten. Den innebygde blitsen avfyres ikke når det er montert en ekstra blits.

A D

Adapteren for synkroniseringskontakt AS-15

Når adapteren for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr) er montert i kameraets tilbehørssko, kan blitstilbehør tilkoples via en synkroniseringskabel.

Bruk bare Nikon blitstilbehør

Bruk bare Nikon blitsenheter. Negative spenninger eller spenninger over 250 V anvendt i tilbehørsskoen kan ikke bare forhindre normal drift, disse spenningene kan skade kameraets eller blitsens synkroniseringskrets. Før du bruker en Nikon blitsenhet som ikke er listet opp i dette avsnittet, må du kontakte en Nikon-autorisert servicerepresentant for mer informasjon.

n
202

Nikon Creative Lighting System (CLS)
Nikons avanserte Creative Lighting System (CLS) gir bedre kommunikasjon mellom kameraet og kompatible blitser, noe som igjen gir bedre blitsfotografering.

❚❚ CLS-kompatible blitser
Kameraet kan brukes med følgende CLS-kompatible blitser: • SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 og SB-R200:
Blits Funksjon SB-900 1 SB-800 SB-700 SB-600 SB-400 SB-R200 2 ISO 100 34 38 28 30 21 10 Ledetall 3 ISO 200 48 53 39 42 30 14 1 Hvis det er montert et fargefilter på SB-900 når AUTO eller N (blits) er valgt for hvitbalanse, vil kameraet automatiske oppdage filteret og justere hvitbalansen riktig. 2 Kan fjernstyres ved bruk av en SB-900, SB-800 eller SB-700 blits (ekstrautstyr), eller kommandoenheten for trådløs blitsfotografering SU-800. 3 m, 20 °C, SB-900, SB-800, SB-700 og SB-600 ved blitshovedposisjon 35 mm; SB-900 og SB-700 med standard belysning.

• Kommandoenheten for trådløs blitsfotografering SU-800: Hvis SU-800 monteres på et CLSkompatibelt kamera, kan den brukes som styringsenhet for fjernstyring av blitsene SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-R200 i opptil tre grupper. SU-800 er ikke utstyrt med blitslampe.

A

Ledetall

For å regne ut blitsens rekkevidde på full styrke, deler du ledetallet med blenderåpningen. Ved ISO 100 (for eksempel) har SB-800 et ledetall på 38 m (blitsens zoomhode i 35 mm-posisjon), vil rekkevidden med en blenderåpning på f/5,6 være 38÷5,6 eller cirka 6,8 meter. For hver dobling av ISO-følsomheten ganger du ledetallet med kvadratroten av to (cirka 1,4).

n
203

Følgende funksjoner er tilgjengelige med CLS-kompatible blitsenheter:
Blits Avansert trådløs blitsstyring Hoved-/styringsenhet Fjernstyrt blits SB-900 SB-900 SB-900 SB-700 SB-800 SB-700 SB-600 SB-400 SB-800 SB-700 SU-800 1 SB-800 SB-600 SB-R200

Blitsmodus/funksjon i-TTL balansert utfyllingsblits for ✔3 ✔4 ✔3 ✔4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ i-TTL digitale speilreflekskameraer 2 2 5 6 6 6 AA Blenderstyrt automatikk ✔ — — — ✔ — ✔ ✔ — — — — — ✔6 — — ✔6 — — A Automatikk uten TTL ✔5 GN Manuell, avstandsprioritert ✔ — — — — — — — — M Manuell ✔ ✔ ✔ ✔7 ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ RPT Repeterende blits ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — AF-fokus.lys for multiområde AF 2 ✔ — ✔ — ✔ — ✔ — — — Overføring av fargetemperaturinformasjon ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — fra blitsen REAR Synkronisering på bakre lukkergardin ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ j Reduksjon av rød øyerefleks ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — Automatisk motorzoom ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ — — — — 1 Bare tilgjengelig når SU-800 brukes til å styre andre blitser. SU-800 er ikke utstyrt med blitslampe. 2 CPU-objektiv er nødvendig. 3 Standard i-TTL-styring for digitale speilreflekskameraer brukes med punktmåling eller når den velges med blitsen. 4 Standard i-TTL blits for digitale speilreflekskameraer brukes med punktmåling. 5 Velges med blitsen. 6 Blenderstyrt automatikk (AA) brukes uansett hvilken innstilling du valgte på blitsen. 7 Kan velges med kameraet.

❚❚ Andre blitsenheter
Følgende blitser kan brukes manuelt og med automatikk uten TTL.
Blits SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-30, SB-27 2, SB-22S, SB-22, SB-23, SB-29 3, SB-26, SB-25, SB-24 SB-20, SB-16B, SB-15 SB-21B 3, SB-29S 3 Blitsfunksjoner SB-50DX 1 A Automatikk uten TTL ✔ — ✔ — M Manuell ✔ ✔ ✔ ✔ G Repeterende blits ✔ — — — Synkronisering på ✔ ✔ ✔ ✔ REAR bakre lukkergardin 4 1 Velg eksponeringskontroll P, S, A eller M, senk den innebygde blitsen og bruk bare ekstern blits. 2 Blitsfunksjonen settes automatisk til TTL og utløseren deaktiveres. Still blitsen på A (automatisk blits uten TTL). 3 Autofokus er bare tilgjengelig med objektivene AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8 G IF-ED og AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8 G ED. 4 Tilgjengelig når kameraet brukes for å velge blitsfunksjon.

n
204

D

Om eksterne blitsenheter

Se blitsens bruksanvisning for nærmere opplysninger. Hvis blitsen støtter CLS, ser du i delen om CLS-kompatible digitale speilreflekskameraer. D5100 er ikke kommet med i kategorien "digitale speilreflekskameraer" i bruksanvisningene for SB-80DX, SB-28DX og SB-50DX. Hvis en ekstern blits (ekstrautstyr) monteres i en annen opptaksmodus enn j, % eller 3, avfyres blitsen ved hvert opptak, selv i modi der den innebygde blitsen ikke kan brukes. Vær oppmerksom på at ekstra blits ikke kan brukes når HDR er i bruk. i-TTL blitskontroll kan brukes ved ISO-følsomheter mellom 100 og 6400. Ved høyere verdier enn 6400 kan det hende at ønsket resultat ikke kan oppnås på noen avstander eller med noen blenderåpninger. Hvis blits klar-indikatoren blinker i omtrent tre sekunder etter at du har tatt et bilde, er blitsen avfyrt med full styrke, og det kan hende at fotografiet blir undereksponert. Når du bruker synkroniseringskabelen SC-17, SC-28 eller SC-29 til å fotografere med blitsen separat fra kameraet, får du kanskje ikke riktig eksponering i i-TTL-modus. Vi anbefaler at du velger punktlysmåling for å bruke standard i-TTL blitskontroll. Ta et prøvebilde og kontroller resultatet på skjermen. For i-TTL-styring bør du bruke spredningsplaten eller adapteren for indirekte belysning som fulgte med blitsen. Ikke bruk andre spredningsplater, da de kan gi feil eksponering. Dersom kontrollene på de eksterne blitsenhetene SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-600 (ekstrautstyr), eller kommandoenheten for trådløs blitsfotografering SU-800 (ekstrautstyr) brukes til å stille inn blitskompensasjon, vises Y i informasjonsvisningen. SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SB-400 har reduksjon av rød øyerefleks, mens SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 og SU-800 har AF-fokuseringslys, men med følgende begrensninger: • SB-900: AF-fokuseringslys er tilgjengelig for alle fokuspunkter; men med 17–135 mm AF-objektiver er imidlertid autofokus bare tilgjengelig med de fokuseringspunktene som vises til høyre. 17–105 mm 106–135 mm • SB-800, SB-600 og SU-800: Med 24–105 mm AF-objektiver er AF-fokuseringslys bare tilgjengelig med de fokuseringspunkter som vises til høyre. 24–34 mm • SB-700: AF-fokuseringslys er tilgjengelig for alle fokuseringspunkter; men med 24–135 mm AF-objektiver er autofokus bare tilgjengelig med de fokuseringspunkter som vises til høyre. 35–105 mm

24–135 mm

n
205

Annet tilbehør
Da dette ble skrevet var følgende tilbehør tilgjengelig for D5100.
• Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14 (0 14–15): Ekstra EN-EL14 batterier kan kjøpes hos lokale forhandlere og hos Nikon-autoriserte servicerepresentanter. • Batterilader MH-24 (0 14): Lader EN-EL14 batterier. • Strømforsyning EP-5A, nettadapter EH-5b: Disse tilbehørene kan brukes til å gi kameraet strøm i lengre perioder (nettadapteren EH-5a og EH-5 kan også brukes). Strømforsyningen EP-5A kreves for å kople kameraet til EH-5b, EH-5a eller EH-5; se side 208 for nærmere detaljer. • Filtre som er ment for fotografier med spesialeffekter, kan forstyrre autofokus eller den elektroniske avstandsmåleren. • D5100 kan ikke brukes med lineære polarisasjonsfiltre. Bruk det sirkulære polarisasjonsfilteret C-PL eller C-PL II i stedet. • Et NC-filter anbefales for å beskytte objektivet. • For å forhindre skygging, anbefales det at du ikke bruker filter når motivet står i sterkt motlys, eller når det er en sterk lyskilde i bildefeltet. • Sentrumsdominert lysmåling anbefales med filtre som har eksponeringsfaktor (filterfaktorer) over 1 × (Y44, Y48, Y52, O56, R60, X0, X1, C-PL, ND2S, ND4, ND4S, ND8, ND8S, ND400, A2, A12, B2, B8, B12). Se filterets bruksanvisning for mer informasjon. • Korreksjonslinser DK-20C: For å imøtekomme individuelle synsforskjeller, leveres korreksjonslinser med styrke –5, –4, –3, –2, 0, +0,5, +1, +2 og +3 m–1 for montering på okularet når kameraets diopterjustering er i nøytral stilling (–1 m–1). Øyekorreksjonslinser bør bare brukes hvis du ikke kan fokusere skarpt med den innebygde diopterjusteringen (–1,7 til +0,7 m–1). Prøv korreksjonslinser før du kjøper dem, slik at du er sikker på at du kan fokusere skarpt. Øyemuslingen av gummi kan ikke brukes sammen med øyekorreksjonslinser. • Søkerlupe DG-2: DG-2 forstørrer sentrum av søkerbildet for større nøyaktighet under fokusering. Du trenger okularadapter (ekstrautstyr). • Okularadapter DK-22: DK-22 brukes ved montering av søkerlupe DG-2. • Vinkelsøker DR-6: DR-6 settes på søkerokularet i rett vinkel, slik at bildet i søkeren kan ses i rett vinkel i forhold til objektivet (for eksempel direkte ovenfra når kameraet står horisontalt). • Capture NX 2: En komplett bilderedigeringspakke med avanserte muligheter som justering av hvitbalanse og valgbare fargekontrollpunkter. • Camera Control Pro 2: For å fjernstyre kameraet fra en datamaskin, og lagre fotografiene direkte på harddisken i datamaskinen.

Strømforsyning

Filtre

Tilbehør for søkerokular

Programvare

Merk: Bruk de siste versjonene av Nikon programvare. Det meste av Nikons programvare har en automatisk oppdateringsfunksjon når datamaskinen er koblet til internett. Se nettsidene som er oppført på side xv hvis du vil ha oppdatert informasjon om operativsystemene som støttes. Kamerahusdeksler BF-1B og BF-1A: Kamerahusdekselet beskytter speilet, Kamerahusdeksel søkerskjermen og mikrofilteret mot støv når du ikke har et objektiv montert på kameraet.

n
206

Trådløs fjernkontroll ML-L3 (0 37): ML-L3 benytter et 3 V CR2025 batteri.

Fjernkontroller

Mikrofoner

Skyv låsen for batteridekslet mot høyre (q), sett en fingernegl inn i åpningen og åpne batteridekslet (w). Kontroller at batteriet settes inn i riktig retning (r). Stereomikrofon ME-1 (0 109)

D5100 er utstyrt med en tilbehørsterminal for fjernstyringskabler MC-DC2 (0 66) og en GPS-enhet GP-1 (0 174), som koples inn ved å passe sammen Utstyr for tilbehørsterminalen 4-merket på koplingen med 2 ved siden av tilbehørsterminalen (lukk kameraets kontaktdeksel når terminalen ikke er i bruk).

Godkjente minnekort
Følgende SD-minnekort er testet og godkjent til bruk i D5100. Kort med klasse 6 eller raskere skrivehastighet anbefales for filmopptak. Opptak kan avsluttes uventet ved bruk av kort med langsommere skrivehastighet.
SD-minnekort SanDisk Toshiba Panasonic 1 GB, 2 GB 1 Lexar Media Platinum II Professional SDHC-minnekort 2 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB SDXC-minnekort 3 64 GB

4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB 48 GB, 64 GB 4 GB, 8 GB — 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

1 Kontroller at eventuelle kortlesere eller andre enheter som kortet skal brukes med, støtter 2 GB-kort. 2 Kontroller at eventuelle kortlesere eller andre enheter som kortet skal brukes med, er SDHC-kompatible. Kameraet støtter UHS-1. 3 Kontroller at eventuelle kortlesere eller andre enheter som kortet skal brukes med, er SDXC-kompatible. Kameraet støtter UHS-1.

Andre kort er ikke testet. Kontakt produsenten hvis du vil ha mer informasjon om kortene ovenfor.

n
207

Feste en strømforsyning og en nettadapter
Slå av kameraet før du kopler til strømforsyningen og nettadapteren (ekstrautstyr).

1

Klargjør kameraet.
Åpne dekslene til batterikammeret (q) og strømforsyningen (w).

2

Sett inn strømforsyningen EP-5A.
Pass på å sette koplingen inn i den retningen som vises. Bruk strømforsyningen til å holde den oransje batterilåsen til en side. Låsen holder strømforsyningen på plass når strømforsyningen er satt helt inn.

3

Lukk batteridekslet.
Plasser strømforsyningens kabel slik at kabelen passerer gjennom strømforsyningssporet, og lukk batteridekslet.

4

Kople til nettadapteren.
Kople nettadapterens strømkabel til kontakten på adapteren (e) og EP-5A strømkabelen til likestrømskontakten (r). P-ikonet vises på skjermen når kameraet drives med nettadapteren og strømforsyningen.

e

r

n
208

Vedlikeholde kameraet
Oppbevaring
Når kameraet ikke skal brukes i en lengre periode, tar du ut batteriet og oppbevarer det på et kjølig, tørt sted med batteripoldekslet på plass. Oppbevar kameraet på et tørt, godt ventilert sted for å unngå mugg og jordslag. Ikke oppbevar kameraet med nafta eller kamfermøllkuler eller på steder som er: • dårlig ventilert eller utsatt for over 60 % luftfuktighet • nær elektriske apparater som genererer sterke elektromagnetiske felt, for eksempel fjernsynsapparater eller radioer • utsatt for temperaturer over 50 °C eller under –10 °C

Rengjøring
Fjern støv og rusk med en blåsebørste, og gni deretter forsiktig med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell Kamerahuset sand eller salt med en klut du har fuktet lett i destillert vann. Viktig: Støv eller andre fremmedlegemer inne i kameraet kan medføre skader som ikke dekkes under garantien. Disse glasselementene kan lett bli skadet. Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Hvis Objektiv, speil du bruker en sprayboks, må du holde boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å og søker fjerne fingeravtrykk og andre flekker bruker du litt objektivrengjøringsmiddel på en myk klut og rengjør forsiktig. Fjern støv og rusk med en blåsebørste. Når du fjerner fingeravtrykk og andre flekker, Skjerm tørker du forsiktig av overflaten med en myk klut eller semsket skinn. Ikke gni for hardt, siden skjermen kan bli skadet eller slutte å virke som den skal.

Ikke bruk alkohol, tynner eller andre flyktige kjemikalier.

D

Vedlikehold av kamera og tilbehør

Kameraet er et presisjonsinstrument og krever regelmessig vedlikehold. Nikon anbefaler at kameraet inspiseres av forhandleren eller en Nikon-autorisert servicerepresentant en gang hvert eller hvert annet år, og at det etterses hvert tredje til femte år (vær oppmerksom på at disse tjenestene ikke er gratis). Hyppig inspeksjon og vedlikehold anbefales spesielt hvis kameraet brukes profesjonelt. Alt tilbehør som brukes med kameraet regelmessig, slik som objektiver eller eksterne blitser, bør være med når kameraet skal inspiseres eller vedlikeholdes.

n
209

Mikrofilteret
Bildebrikken, kameraets "film", er utstyrt med et mikrofilter som forhindrer moaré. Hvis du mistenker at støv eller smuss på filteret virker inn på fotografiene, kan du rengjøre filteret ved hjelp av alternativet Rengjør bildebrikken på oppsettsmenyen. Filteret kan rengjøres til enhver tid ved hjelp av alternativet Rengjør nå, eller rengjøringen kan utføres automatisk når kameraet slås på eller av.

❚❚ "Rengjør nå"

1

Plasser kameraet med undersiden ned.
Rengjøring av bildebrikken er mest effektivt når kameraet plasseres med bunnen ned, som vist til høyre.

2

Vis menyen Rengjør bildebrikken.
Trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Rengjør bildebrikken på oppsettsmenyen (0 167) og trykk på 2.
G-knapp

3

Velg Rengjør nå.
Marker Rengjør nå og trykk på J.

Meldingen til høyre vises mens rengjøringen pågår.

n
210

❚❚ "Rengjør ved oppst./avsl."
Velg blant følgende alternativer:
Alternativ Rengjør når det 5 slås på Rengjør når det 6 slås av Rengjør ved 7 oppst. og avsl. Rengjøring av Beskrivelse Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang kameraet slås på. Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang kameraet slås av. Bildebrikken rengjøres automatisk hver gang kameraet slås på og slås av. Automatisk rengjøring av bildebrikke av.

1

Velg Rengjør ved oppst./avsl.
Vis menyen Rengjør bildebrikken som beskrevet i trinn 2 på forrige side. Marker Rengjør ved oppst./ avsl. og trykk på 2.

2

Velg et alternativ.
Marker et alternativ og trykk på J.

D

Rengjøre bildebrikken

Bruk av kamerakontrollene avbryter rengjøringen av bildebrikken. Det er ikke sikkert at rengjøring av bildebrikken vil bli utført ved oppstart dersom blitsen er slått på. Rengjøring utføres ved å riste mikrofilteret. Hvis støvet ikke blir helt fjernet ved å bruke alternativene i menyen Rengjør bildebrikken, rengjør du bildebrikken manuelt (0 212), eller snakk med en Nikon-autorisert servicerepresentant. Hvis rengjøring av bildebrikken utføres flere ganger etter hverandre, kan rengjøring av bildebrikken bli midlertidig deaktivert, for å beskytte kameraets interne kretssystem. Rengjøringen kan fortsette etter en kort pause.

n
211

❚❚ Manuell rengjøring
Hvis fremmedlegemer ikke kan fjernes fra mikrofilteret ved hjelp av alternativet Rengjør bildebrikken på oppsettsmenyen (0 210), rengjør du filteret manuelt som beskrevet nedenfor. Merk imidlertid at mikrofilteret er svært ømtålig og kan lett bli skadet. Nikon anbefaler at du bare lar Nikon-autorisert servicepersonell rengjøre filteret.

1 2 3

Lad batteriet eller koble til en nettadapter.
En pålitelig strømkilde er nødvendig under inspeksjon eller rengjøring av mikrofilteret. Slå av kameraet og sett inn et helt oppladet EN-EL14 batteri eller kople til en ekstern EH-5b nettadapter og EP-5A strømforsyningen.

Ta av objektivet.
Slå kameraet av og ta av objektivet.

Velg Lås speilet oppe for rengjøring.
Slå på kameraet og trykk på G-knappen for å vise menyene. Marker Lås speilet oppe for rengjøring på oppsettsmenyen og trykk på 2 (merk at dette alternativet ikke er tilgjengelig ved batterinivå H eller lavere).

G-knapp

4

Trykk på J.
Meldingen til høyre vises på skjermen. Hvis du vil gå tilbake til normal drift uten å kontrollere mikrofilteret, slår du av kameraet.

5 6

Hev speilet.
Trykk utløseren helt inn. Speilet heves og lukkergardinen åpnes, slik at mikrofilteret vises.

Undersøk mikrofilteret.
Hold kameraet slik at det kommer lys på mikrofilteret, og undersøk om det er støv og rusk på det. Hvis ingen fremmedelementer er tilstede, fortsetter du til trinn 8.

n
212

7

Rengjør filteret.
Fjern støv og rusk fra filteret med en blåsebelg. Ikke bruk en blåsebørste siden børstehårene kan skade filteret. Smuss du ikke kan fjerne med en blåsebørste, kan bare fjernes av Nikonautorisert servicepersonell. Du må ikke under noen omstendigheter berøre eller tørke av filteret.

8
A

Slå av kameraet.
Speilet går tilbake til nedre stilling, og lukkergardinen lukkes. Sett objektivet eller kamerahusdekselet på igjen.
Bruk en pålitelig strømkilde

Lukkergardinen på kameraet er ømtålig og kan lett bli skadet. Hvis kameraet slår seg av mens speilet er hevet, lukkes lukkergardinen automatisk. Følg disse forholdsreglene for å unngå skade på gardinen: • Ikke slå av kameraet eller fjern eller koble fra strømkilden mens speilet er hevet. • Hvis batteriet begynner å bli svakt mens speilet er hevet, hører du en pipelyd, og selvutløserlyset blinker for å varsle om at lukkergardinen lukkes og speilet senkes om cirka to minutter. Avslutt rengjøringen eller inspeksjonen umiddelbart.

D

Fremmedlegemer på mikrofilteret

Nikon tar alle mulige forholdsregler for å unngå at fremmedlegemer kommer i kontakt med mikrofilteret under produksjon og forsendelse. D5100 er imidlertid laget for å brukes med utskiftbare objektiver, og fremmedlegemer kan komme inn i kameraet når objektivene tas av eller skiftes. Når de først er inne i kameraet, kan disse fremmedlegemene feste seg til mikrofilteret og vises på fotografier som er tatt under visse forhold. For å beskytte kameraet når det er uten objektiv, kan du sette på igjen dekselet som følger med kameraet. Vær nøye med å først fjerne alt støv og andre fremmedlegemer på dekselet. Unngå å bygge objektiver i miljøer med mye støv. Hvis det kommer fremmedlegemer på mikrofilteret, rengjør du filteret som beskrevet ovenfor. Du kan også få det rengjort av Nikon-autorisert servicepersonell. Fotografier som påvirkes av fremmedlegemer på mikrofilteret, kan retusjeres ved hjelp av Capture NX 2 (ekstrautstyr, 0 206) eller med alternativer for å rense bildet som er tilgjengelig via noen tredjepartsbildeapplikasjoner.

n
213

Vedlikeholde kameraet og batteriet: forholdsregler
Må ikke falle: Funksjonsfeil kan oppstå hvis kameraet utsettes for harde støt eller vibrasjoner. Holdes tørt: Produktet er ikke vanntett, og det kan oppstå funksjonsfeil hvis det havner under vann eller utsettes for høy fuktighet. Rust på innvendige mekanismer kan forårsake skader som ikke kan repareres. Unngå raske temperaturendringer: Raske endringer i temperaturen, for eksempel når du går inn i eller ut av et varmt hus på en kald dag, kan forårsake kondens i produktet. Den enkleste måten å unngå kondens på er å legge kameraet i en tett veske eller plastpose før det utsettes for raske endringer i temperaturen. Holdes borte fra sterke magnetfelt: Ikke bruk eller oppbevar produktet i nærheten av utstyr som genererer sterk elektromagnetisk stråling eller magnetfelt. Sterke statiske utladninger eller magnetfelt som dannes av for eksempel radiosendere, kan påvirke skjermen, skade data som er lagret på minnekortet eller påvirke kameraets interne kretser. Ikke forlat objektivet mens det peker mot solen: Ikke la objektivet være rettet mot solen eller andre sterke lyskilder i en lengre periode. Sterkt lys kan svekke bildebrikken eller skape en hvit tåkeeffekt på fotografiene. Slå av produktet før du fjerner eller kopler fra strømkilden: Ikke frakople produktet eller fjern batteriet mens produktet er på eller mens bilder tas opp eller slettes. Hvis strømmen koples ut under slike omstendigheter kan det resultere i tap av data eller skade på produktminnet eller indre kretser. For å forhindre tilfeldig strømbrudd, må du ikke bære produktet fra et sted til et annet mens nettadapteren er tilkoplet. Rengjøring: Når du rengjør kamerahuset, bruk en blåsebørste til å fjerne støv og rusk forsiktig, og tørk deretter forsiktig av med en myk, tørr klut. Etter at kameraet har vært brukt på stranden eller ved sjøen, tørker du av eventuell sand eller salt med en lett fuktet klut (bruk rent vann), og deretter tørker du kameraet grundig. Objektivet og speilet kan lett bli skadet. Støv og rusk fjerner du forsiktig med en blåsebørste. Når du bruker en sprayboks, holder du boksen loddrett for å unngå å søle væske. For å fjerne fingeravtrykk eller en flekk på linsen, bruker du litt linserengjøringsmiddel på en myk klut og tørker forsiktig av. Se "Mikrofilteret" (0 210, 212) for informasjon om hvordan du rengjør mikrofilteret. Ta ikke på lukkergardinen: Lukkergardinen er svært tynn og kan lett bli skadet. Du må aldri legge trykk på gardinen, komme borti den med rengjøringsutstyr, eller utsette den for kraftig lufttrykk fra en blåsebelg. Hvis du gjør dette, kan gardinen få en rift eller bli deformert. Oppbevaring: For å forhindre mugg og jordslag, må kameraet oppbevares på et tørt, godt ventilert sted. Hvis du bruker en nettadapter, kobler du fra adapteren for å forhindre brann. Hvis det er lenge til neste gang kameraet skal brukes, tar du ut batteriet for å unngå lekkasje og oppbevarer kameraet i en plastpose sammen med et tørkemiddel. Du må imidlertid ikke oppbevare kameraetuiet i en plastpose siden dette kan svekke materialet. Merk at tørkemiddel etter hvert mister evnen til å absorbere fuktighet, og det må byttes ut med jevne mellomrom.

n
214

For å unngå mugg tar du kameraet ut av oppbevaringen minst én gang i måneden. Slå på kameraet, og utløs lukkeren noen ganger før du legger det bort igjen. Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Sett batteripoldekslet på før du legger bort batteriet til oppbevaring. Merknader om skjermen: Skjermen kan ha noen få piksler som alltid lyser, eller som ikke lyser. Dette er en karakteristisk egenskap ved alle TFT LCD-skjermer og innebærer ingen funksjonsfeil. Bilder som er tatt med kameraet, påvirkes ikke. Bilder på skjermen kan være vanskelige å se i sterkt lys. Ikke legg trykk på skjermen, siden den kan bli skadet eller slutte å virke som den skal. Støv og rusk på skjermen kan du fjerne med en blåsebørste. Du kan fjerne flekker ved å tørke overflaten forsiktig med en myk klut eller et semsket skinn. Hvis skjermen skulle gå i stykker, må du være forsiktig slik at du unngår skader fra glasskår. Du må også unngå at flytende krystaller fra skjermen berører hud eller kommer inn i øyne eller munn. Moaré: Moaré er et forstyrrende mønster som dannes som resultat av at regelmessige, gjentakende rutenett, som i et vevd stoff eller vinduer i en bygning, i bildene dine samvirker med bildebrikkens rutenett. Dersom du merker moaré i dine bilder, kan du prøve å endre avstanden til motivet, zoome inn eller ut, eller endre vinkel mellom kameraet og motivet. Batterier: Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de ikke håndteres riktig. Følg disse forholdsreglene når du håndterer batterier: • Bruk kun batterier som er godkjent for bruk i dette utstyret. • Ikke utsett batteriet for åpen ild eller sterk varme. • Hold batteripolene rene. • Sørg for at produktet er slått av før du bytter batteri. • Ta batteriet ut av kameraet eller laderen når det ikke er i bruk og sett på terminaldekslet. Disse enhetene trekker litt strøm fra batteriet selv når de er slått av og kan over tid lade ut batteriet slik at det ikke lenger fungerer. Hvis batteriet ikke skal brukes for en lengre periode, bør du sette det i kameraet og gjøre det helt utladet før du tar ut batteriet og oppbevarer det på et sted med en omgivelsestemperatur på 15 til 25 °C (unngå ekstremt varme eller kalde steder). Gjenta denne prosessen minst en gang hver sjette måned. • Dersom kameraet slås på og av flere ganger når batteriet er helt utladet vil batteriets levetid reduseres. Batteriet som har vært helt utladet må lades opp før bruk. • Batteriets innvendige temperatur kan stige mens batteriet er i bruk. Forsøk på å lade batteriet mens den innvendige temperaturen er hevet, svekker batteriets ytelse og det kan være at batteriet ikke lades eller bare lades delvis. Vent til batteriet har kjølnet før du lader det. • Fortsatt lading etter at batteriet er fullt ladet kan svekke batteriytelsen. • Et markert fall i tiden et fullt ladet batteri holder på ladingen når det brukes ved normal romtemperatur, viser at det må byttes. Kjøp et nytt EN-EL14 batteri. • Lad batteriet før du bruker det. Når du fotograferer ved viktige begivenheter, bør du ha klart et reservebatteri (EN-EL14) som er helt oppladet. Det kan av og til være vanskelig å kjøpe nye batterier på kort varsel. Vær oppmerksom på at batterikapasiteten har en tendens til å svekkes i kulde. Det er derfor viktig at batterier som skal brukes i kulde, er helt oppladet. Ha et reservebatteri på et varmt sted, og bytt om nødvendig mellom batteriene. Kalde batterier gjenvinner vanligvis noe av sin styrke når de varmes opp. • Brukte batterier er en verdifull ressurs. Vennligst gjenvinn batteriene i samsvar med lokale miljøvernbestemmelser.

n
215

Tilgjengelige innstillinger
Tabellen nedenfor lister opp de innstillingene som kan justeres i hver modus.
k, p, l, m, n, o, r, t, s u, v w % g ( ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — — — — — — — — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — — — — — — — — — ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 — — — — — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔3 ✔3 ✔3 — ✔3 — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 — ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 ✔3 — — — — — — — — — — — — — — — ✔ — — — — — — — — ✔3 — ✔3 — ✔3 — — — — — — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ x, y, z, 0, 3, 1, 2, 3 ✔ ✔ — — ✔ ✔ — — ✔ ✔ ✔ ✔3 — ✔ ✔ ✔ ✔3 ✔ ✔3 ✔3 — — — — — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bildekvalitet 2 Bildestørrelse 2 Hvitbalanse 2 Still inn Picture Control 2 Auto. fortegningskontroll Fargerom Aktiv D-Lighting 2 HDR (High Dynamic Range) 2 Støyred. ved lang eksponering Høy ISO-verdi Knapp for ISO-følsomhet 2 Utløserfunksjon 2 Multieksponering 2 Filminnstillinger Opptak med intervallutløser Fokusfunksjon (søker) AF-søkefeltfunksjon (søker) Fokusfunksjon (live view/film) AF-søkefeltfunksjon (live view/film) AE-L/AF-L-knapp (holde) Fleksiprogram Lysmåling Eksponeringskompensasjon Alternative eksponeringer Blitsfunksjon Blitskompensasjon a1: Valg av AF-C-prioritet a2: Innebygget AF-fokus.lys a3: Avstandsmåler b1: EV-trinn for ekspon.ktrl. c1: Utløser AE-L c2: Tidsbryt. for auto. avsteng. c3: Selvutløser c4: Fjernkontrollens virketid

i ✔ ✔ — — ✔ ✔ — — ✔ ✔ — ✔3 — ✔ ✔ ✔ ✔3 ✔ — — — — — — ✔3 — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

j ✔ ✔ — — ✔ ✔ — — ✔ ✔ — ✔3 — ✔ ✔ ✔ ✔3 ✔ — — — — — — — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

P ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

S, A, M ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Opptaksmenyen 1 Andre innstillinger 2 Egendefinerte innstillinger 4

n
216

1 2 3 4

S, A, i j P M d1: Pipesignal ✔ ✔ ✔ ✔ d2: ISO-visning ✔ ✔ ✔ ✔ d3: Filnummersekvens ✔ ✔ ✔ ✔ d4: Utløserforsinkelse ✔ ✔ ✔ ✔ d5: Datomerking ✔ ✔ ✔ ✔ e1: Blitsktrl. for innebygd blits — — ✔ ✔ e2: Auto. altern. eksp. innstilt — — ✔ ✔ f1: Tildel E/Fn-knappen ✔ ✔ ✔ ✔ f2: Tildel AE-L/AF-L-knappen ✔ ✔ ✔ ✔ f3: Omvendt dreieretning ✔ ✔ ✔ ✔ f4: Utløserlås ved tomt spor ✔ ✔ ✔ ✔ f5: Omvendte indikatorer ✔ ✔ ✔ ✔ Nullstill med Nullstill opptaksmenyen (0 152). Nullstill med nullstilling med to knapper (0 58). Individuelle innstillinger for HDR (High Dynamic Range) og multieksponering påvirkes ikke. Nullstilles når funksjonsvelgeren dreies til ny innstilling. Nullstill med Nullstill egend. innstillinger (0 157).

x, y, k, p, l, m, z, 0, n, o, r, t, 3, 1, s u, v w % g ( 2, 3 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — — — — — — — — — — — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Egendefinerte innstillinger 4

n
217

Minnekortkapasitet
Nedenstående tabell viser omtrentlig antall bilder som kan lagres på et 8 GB Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC-kort ved forskjellige bildekvaliteter og bildestørrelser.
Bildestørrelse Filstørrelse 1 Antall bilder 1 Bufferkapasitet 2 Stor 23,9 MB 244 10 NEF (RAW) + JPEG fine 3 Medium 20,8 MB 279 Liten 18,4 MB 311 11 Stor 20,4 MB 285 10 Medium 18,6 MB 307 NEF (RAW) + JPEG normal 3 Liten 17,4 MB 325 12 Stor 18,3 MB 311 10 Medium 17,5 MB 324 NEF (RAW) + JPEG basic 3 Liten 16,9 MB 333 12 NEF (RAW) — 16,4 MB 343 16 Stor 7,1 MB 844 Medium 4,4 MB 1 400 JPEG fine Liten 2,0 MB 3 300 Stor 3,9 MB 1 600 JPEG normal Medium 2,2 MB 2 900 100 Liten 1,0 MB 6 200 Stor 1,8 MB 3 300 JPEG basic Medium 1,1 MB 5 700 Liten 0,5 MB 11 400 1 Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen varierer med motivet det er tatt bilde av. 2 Maksimalt antall bilder som kan lagres i bufferminnet ved ISO 100. Antallet synker dersom støyreduksjon ved lange lukkertider (0 154) eller automatisk fortegningskontroll (0 153) er på. 3 Bildestørrelser gjelder kun for JPEG-bilder. Størrelsen på NEF (RAW)-bilder kan ikke endres. Filstørrelsen er total størrelse for NEF (RAW)- og JPEG-bilder. Bildekvalitet

A

Filnavn

Bilder lagres som bildefiler med navn i formen "DSC_nnnn. xxx," hvor nnnn er et firesifret nummer, fra 0001 til 9999, som tilordnes automatisk i stigende rekkefølge av kameraet. xxx er en av tre følgende bokstavforkortelser: "NEF" for NEF-bilder, "JPG" for JPEG-bilder eller "MOV" for filmer. I hvert fotografipar som registreres med bildekvalitetsinnstillingen NEF (RAW) + JPEG, har NEF- og JPEG-filene samme filnavn, men forskjellige filendelser. Kopier opprettet med bildeoverlapping (0 181) og alternativer for filmredigering (0 111) har filnavn som starter med "DSC_". Kopier som er opprettet med andre alternativer i retusjeringsmenyen har filnavn som starter med "CSC" (f.eks. "CSC_0001. JPG"). Bilder som er tatt med alternativet Fargerom i opptaksmenyen satt til Adobe RGB (0 153) har navn som begynner med en understrek (f.eks. "_DSC0001.JPG").

n
218

Eksponeringsprogram (eksponeringskontroll P)
Eksponeringsprogrammet for eksponeringskontroll P vises i følgende diagram:
F (objektivets brennvidde) ≤ 55 mm 55 mm < F ≤ 135 mm 135 mm < F

f1 f1,4 f2 f2,8

Blenderåpning

f4 f5,6 f8 f11 f16 f22 f32

f1,4 − f22

1

/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000
Lukkertid (sekunder)

Høyeste og laveste verdi for EV varierer med ISO-følsomheten. Diagrammet over er basert på en følsomhet som tilsvarer ISO 100. Med matrisemåling reduseres verdier over 161/3 EV til 161/3 EV.

n
219

Feilsøking
Hvis kameraet ikke virker som forventet, se listen over vanlige problemer nedenfor før du kontakter forhandleren eller et Nikonverksted.

Skjerm
Søkeren er ikke fokusert: Juster søkerfokus, eller bruk korreksjonslinser (0 23, 206). Skjermvisningen slås av uten varsel: Velg lengre forsinkelser for egendefinert innstilling c2 (Tidsbryt. for auto. Avsteng.; 0 160). Informasjonsvisningen vises ikke på skjermen: Utløseren er trykt halvveis ned. Dersom informasjonsvisningen ikke vises når du fjerner fingeren fra utløseren, kontroller at På er valgt for Automatisk infoskjerm (0 170) og at batteriet er ladet. Kameraet svarer ikke på kontrollene: Se "Om elektroniske kameraer," nedenfor. Lysstyrken i søkeren varierer og er dempet: Responstidene og lysstyrken i dette skjermbildet varierer med temperaturen.

A

Om elektroniske kameraer

I svært sjeldne tilfeller kan uvanlige tegn vises i skjermbildet, og kameraet kan slutte å virke som det skal. Vanligvis skyldes dette fenomenet en sterk statisk utladning utenfra. Slå av kameraet, ta ut og sett inn igjen batteriet (pass på at du ikke brenner deg), og slå på igjen kameraet. Hvis du bruker en nettadapter (ekstrautstyr), kobler du adapteren fra og deretter til igjen. Skulle kameraet fortsatt ikke fungere, ta kontakt med din forhandler eller en Nikon-autorisert servicerepresentant.

Opptak (alle modi)
Det tar lang tid før kameraet slår seg på: Slett filer eller mapper. Utløseren er deaktivert: • Minnekortet er låst eller fullt (0 21, 25). • Utløser låst er valgt for egendefinert innstilling f4 (Utløserlås ved tomt spor; 0 166) og det er ikke satt inn noe minnekort (0 21). • Den innebygde blitsen lades (0 28). • Kameraet er ikke i fokus (0 27). • Et CPU-objektiv med blenderring er montert, men blenderåpningen er ikke låst på høyeste f-tall (0 198). • Et objektiv uten CPU er montert, men kameraet er ikke i modus M (0 199). Bare ett bilde tas hver gang utløseren trykkes ned i kontinuerlig opptaksmodus: Senk den innebygde blitsen (0 50). Det ferdige bildet er større enn det som vises i søkeren: Søkerens horisontale og vertikale dekning av bildet er cirka 95 %.

n
220

Bilder er ute av fokus: • Et AF-S eller AF-I objektiv er ikke montert. Bruk et AF-S eller AF-I objektiv eller fokuser manuelt. • Kameraet kan ikke fokusere med autofokus (0 40). Bruk manuell fokus eller fokuslås (0 44, 45). • Kameraet er i manuell fokusmodus. Fokuser manuelt (0 45). Fokus låses ikke når du trykker utløseren halvveis ned: Bruk AE-L/AF-L-knappen til å låse fokus når live view er av og AF-C er valgt som fokusfunksjon eller når du fotograferer motiver i bevegelse i AF-A (0 44). Kan ikke velge fokuspunkt: • e (Automatisk valg av AF-søkefelt; 0 42) er valgt. Velg en annen AF-søkefeltfunksjon. • Trykk utløseren halvveis inn for å slå av skjermen eller aktivere lysmålerne (0 28). Motivfølgende AF ikke tilgjengelig: Velg en ikke-monokrom Picture Control (0 91). Kan ikke velge AF-søkefeltfunksjon: Manuell fokus valgt (0 39, 100). Bildestørrelsen kan ikke endres: Bildekvalitet satt til NEF (RAW) (0 48). Kameraet virker tregt når det skal ta fotografier: Slå av støyreduksjon for lang eksponeringstid (0 154). Tilfeldig spredte lyse piksler, tåke eller linjer ("støy") vises i fotografier: • Velg lavere ISO-følsomhet eller aktiver støyreduksjon for høy ISO-følsomhet (0 154). • Lukkertiden er lengre enn 1 s: bruk støyreduksjon ved lang eksponering (0 154). Det tas ikke noe foto når fjernkontrollens utløser trykkes inn: • Bytt batteri i fjernkontrollen (0 207). • Velg fjernstyrt utløsermodus (0 35). • Blitsen lades (0 28). • Tiden valgt for egendefinert innstilling c4 (Fjernkontrollens virketid, 0 161) har gått. Trykk kameraets utløser halvveis inn. • Sterkt lys forstyrrer fjernkontrollen. Pipesignalet høres ikke: • Av er valgt for egendefinert innstilling d1 (Pipesignal; 0 161). • Kameraet er innstilt på lyddempet lukkerutløsning (0 35) eller en film spilles inn (0 107). • MF eller AF-C er valgt som fokusfunksjon eller så beveger motivet seg når AF-A er valgt (0 39). Fotografiene er flekkete: Rengjør fremre og bakre objektivelementer. Hvis problemet vedblir, rengjør du bildebrikken (0 210). Bildene merkes ikke med dato: Bildekvaliteten er satt til et NEF (RAW)-alternativ (0 48). Lyd spilles ikke inn med filmene: Mikrofon av er valgt for Filminnstillinger > Mikrofon (0 109). Flimmer og bånding vises under live view eller filminnspilling: Velg en funksjon for Flimmerreduksjon som passer med strømforsyningens frekvens (0 170). Menypunkt kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige i alle modi.

n
221

Opptak (P, S, A, M)
Utløseren er deaktivert: • Et objektiv uten CPU er montert. Drei kameraets funksjonsvelger til M (0 65, 199). • Funksjonsvelgeren er dreid til S etter at lukkertiden er satt til "B-innstilling" eller "tid" i M-modus. Velg en ny lukkertid (0 63). Alle lukkertider er ikke tilgjengelige: Blits i bruk (0 53). Fargene er unaturlige: • Juster hvitbalansen slik at den passer til lyskilden (0 81). • Juster Still inn Picture Control-innstillingene (0 91). Kan ikke måle hvitbalanse: Motivet er for mørkt eller for lyst (0 85). Kan ikke velge bilde som kilde for forvalgt hvitbalanse: Bildet ble ikke laget med D5100 (0 87). Picture Control-effektene varierer fra bilde til bilde: A (auto) er valgt for oppskarping, kontrast eller metning. For å få ensartede resultater i en bildeserie velger du en annen innstilling (0 93). Lysmåling kan ikke endres: Automatisk eksponeringslås er aktiv (0 69). Eksponeringskompensasjon kan ikke brukes: Velg eksponeringskontroll P, S eller A (0 61, 70). Støy (rødlige områder eller andre uregelmessigheter) vises ved lang eksponering: Aktiver støyreduksjon ved lang eksponering (0 154).

n
222

Avspilling
NEF (RAW)-bilde vises ikke: Fotografiet ble tatt med bildekvaliteten NEF (RAW) + JPEG (0 48). Noen bilder vises ikke under avspilling: Velg Alle for Avspillingsmappe. Vær oppmerksom på at Gjeldende automatisk velges etter at det er tatt et bilde (0 149). Bilder i "høydeformat" (stående) dreies automatisk for visning i "bred" (liggende) retning: • Velg På for Dreie til høydeformat (0 150). • Fotografiet ble tatt med Av valgt for Automatisk bilderotering (0 172). • Kameraet er snudd mens utløseren var trykt inn i kontinuerlig utløsermodus, eller det ble pekt opp eller ned mens bildet ble tatt (0 36). • Fotografi vises i bildevisning (0 150). Kan ikke slette fotografi: • Bildet er beskyttet. Fjern beskyttelsen (0 132). • Minnekortet er låst (0 21). Kan ikke retusjere bilde: Fotografiet kan ikke redigeres mer med dette kameraet (0 176). Kan ikke endre utskriftsordre: • Minnekortet er fullt. Slett bilder (0 25, 133). • Minnekortet er låst (0 21). Kan ikke velge fotografi for utskrift: Fotografiet er i NEF (RAW)-format. Lag en JPEG-kopi med NEF (RAW)-prosessering eller overfør bildet til datamaskinen og skriv ut med medfølgende programvare eller Capture NX 2 (0 137, 183). Fotografiene vises ikke på TV-apparatet: • Velg riktig videostandard (0 170) eller utgangsoppløsning (0 148). • Lyd-/video- (0 146) eller HDMI- (0 147) kabelen er ikke riktig tilkoplet. Kan ikke overføre bilder til datamaskin: Operativsystemet er ikke kompatibelt med kameraet eller overføringsprogrammet. Overfør bilder fra minnekortet via en kortleser (0 137). NEF (RAW)-fotografier vises ikke i Capture NX 2: Oppdater til seneste versjon (0 206). Alternativet for fjerning av bildestøv i Capture NX 2 har ikke ønsket virkning: Rengjøring av bildebrikken endrer plasseringen av støv på mikrofilteret. Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert før rengjøring av bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på fotografier som tas etter at bildebrikken er rengjort. Referansedata for fjerning av bildestøv som ble registrert etter at rengjøring av bildebrikken ble utført, kan ikke brukes på fotografier som tas før bildebrikken er rengjort (0 173).

Diverse
Datoen for bildet er ikke riktig: Still inn kameraklokken (0 19, 170). Menypunkt kan ikke velges: Noen alternativer er ikke tilgjengelige ved visse innstillinger, eller når det ikke er satt inn minnekort (0 21, 176, 216).

n
223

Feilmeldinger
Dette avsnittet behandler indikatorene og feilmeldingene som vises i søkeren og på skjermen.

A

Advarselsikoner

En blinkende d i skjermbildet eller s i søkeren indikerer at en advarsel eller feilmelding kan vises i skjermbildet ved å trykke på Q (W)-knappen. Indikator Skjerm Søker Løsning Lås objektivets blenderring på B Sett objektivets blenderring på minste minste blenderåpning (blinker) blenderåpning (største f-tall). (høyeste f/-nummer). • Monter et ikke-IX NIKKOR-objektiv. F/s Objektivet er ikke på • Dersom et objektiv uten CPU er montert, velg (blinker) modus M. Utløseren er deaktivert. Slå av kameraet og lad eller bytt batteriet. Lad opp batteriet. d Batteriet kan ikke brukes. (blinker) Velg et batteri som er laget for Bruk et batteri som er godkjent av Nikon. bruk med dette kameraet. Oppstartsfeil. Slå kameraet av d/k Slå av kameraet, ta ut og sett inn batteriet, og slå på og deretter på igjen. (blinker) kameraet igjen. Batterinivået er lavt. Fullfør Avslutt rengjøringen med det samme, slå av handlingen og slå kameraet av — kameraet og lad opp eller bytt batteriet. umiddelbart. Klokkeslett er ikke angitt SD-kort er ikke satt i Minnekortet er låst. Skyv låsen til "skrive"posisjon. — Still inn kameraklokken.

0 18, 198 197 65 14, 15 206

2, 15 213
19, 170 21 21 207 22

S/s Slå av kameraet og kontroller at kortet er riktig satt (blinker) inn. ( Minnekortet er låst (skrivebeskyttet). Skyv kortets (blinker) skrivebeskyttelsesbryter til "skrive"-posisjon. • Bruk godkjente minnekort. • Formater kortet. Hvis problemet vedvarer kan kortet være ødelagt. Kontakt en Nikon-autorisert servicerepresentant. • Feil under oppretting av mappe. Slett filer eller sett (/k inn et nytt minnekort. (blinker) • Sett inn ett nytt minnekort. • Eye-Fi kort sender fortsatt ut trådløst signal etter at Deaktiver er valgt for Eye-Fi-opplasting. For å avslutte trådløs sending, slå av kameraet og fjern kortet.

Dette minnekortet kan ikke brukes. Kortet kan være ødelagt. Sett inn et annet kort.

21, 133 21 175

n
224

Indikator Skjerm Søker Løsning Ikke tilgjengelig hvis Eye-Fi(/k Eye-Fi-kortet er låst (skrivebeskyttet). Skyv kortets kortet er låst. (blinker) skrivebeskyttelsesbryter til "skrive"-posisjon. Dette kortet er ikke formatert. T Formater minnekortet, eller slå av kameraet og sett Formater kortet. (blinker) inn et nytt minnekort. • Reduser bildekvalitet eller -størrelse. j/A/s Kortet er fullt • Slett fotografier. (blinker) • Sett inn ett nytt minnekort. ● Kameraet kan ikke fokusere ved bruk av autofokus. — (blinker) Omkomponer bildet eller fokuser manuelt. • Bruk en lavere ISO-følsomhet. • Bruk et ND-filter (ekstrautstyr). • I modus: Motivet er for lyst. S Øk lukkertiden A Velg en mindre blenderåpning (større f/-tall) s % Velg en annen opptaksfunksjon (blinker) • Bruk en høyere ISO-følsomhet. • Bruk blitsen. Motivet er for mørkt • I modus: S Reduser lukkertiden A Velg en større blenderåpning (mindre f-tall) A Velg en annen lukkertid eller bruk manuell Ikke Bulb med S-innstilling (blinker) eksponeringskontroll. A Ikke Bulb med HDR-innst. Endre lukkertiden. (blinker) Menyer og avspilling er ikke tilgjengelige mens Opptak med intervallutløser — fotografering med intervallutløser pågår. Slå av kameraet. Blitsen er avfyret med full effekt. Kontroller bildet på — skjermen. Hvis det er undereksponert må du justere innstillingene og prøve på nytt. N Blitsen er i TTL-modus. Velg en (blinker) Endre den eksterne blitsens funksjonsinnstilling eller annen innstilling, eller bruk et bruk et CPU-objektiv. CPU-objektiv. • Bruk blitsen. • Endre avstanden til motivet, blenderåpningen, blitsens rekkevidde eller ISO-følsomheten. • Objektivets brennvidde er mindre enn 18 mm. Bruk en større brennvidde. N/s — • Blitsen SB-400 (ekstrautstyr) er montert. Blitsen er (blinker) satt på indirekte belysning eller så er fokuseringsavstanden meget kort. Fortsett opptaket. Øk om nødvendig fokuseringsavstanden for å unngå at skygger vises i bildet.

0 21 22 47, 49 133 21 27, 40, 45 54 — 63 64 116 54 50 63 64 63, 65 65, 76 57

53 197, 199 50 53, 54, 64 — —

n
225

Løsning 0 Feil oppstod ved oppdatering av firmware for ekstern s Blitsfeil blits. Kontakt en Nikon-autorisert — (blinker) servicerepresentant. Slipp utløseren. Hvis feilen vedvarer eller oppstår Feil. Trykk ned utløseren igjen. regelmessig, kontakter du en Nikon-autorisert — servicerepresentant. O Oppstartsfeil. Kontakt en (blinker) Nikon-autorisert Kontakt en Nikon-autorisert servicerepresentant. — servicerepresentant. Feil i autoeksponering Kan ikke starte live view. Vent Vent til de interne kretsene er avkjølt før du fortsetter 105, — til kameraet har kjølt seg ned. med live view eller et filmopptak. 109 Valgt mappe for avspilling inneholder ingen bilder. Mappen inneholder ingen 21, — Sett inn et annet minnekort eller velg en annen bilder. 149 mappe. Kan ikke vise denne filen. Filen er laget eller endret med en datamaskin eller et — 177 annet kameramerke, eller filen er ødelagt. Kan ikke velge denne filen. Minnekortet inneholder ingen NEF (RAW)-bilder som Ingen bilder til retusjering. — 183 kan brukes med NEF (RAW)-prosessering. Kontroller skriveren. Velg Fortsett for å fortsette (hvis Sjekk skriver. — —* alternativet er tilgjengelig). Papiret i skriveren har ikke samme størrelse som valgt Sjekk papiret. — størrelse. Legg i papir av riktig størrelse og velg —* Fortsett. Papirstopp. — Ordne papirstoppen og velg Fortsett. —* Tomt for papir. — Legg i papir av valgt størrelse og velg Fortsett. —* Sjekk blekktilførselen. — Kontroller blekket. Velg Fortsett for å fortsette. —* Tomt for blekk. — Bytt blekkpatron og velg Fortsett. —* * Se bruksanvisningen til skriveren for mer informasjon. Søker

Indikator Skjerm

n
226

Spesifikasjoner
❚❚ Nikon D5100 digitalkamera
Type Type Objektivfatning Effektiv bildevinkel Effektive piksler Effektive piksler Bildebrikke Bildebrikke Piksler totalt Støvreduksjonssystem Lagring Bildestørrelse (piksler) Filformat Digitalt speilreflekskamera Nikon F-fatning (med AF-kontakter) Ca. 1,5 × objektivets brennvidde (Nikon DX-format) 16,2 millioner 23,6 × 15,6 mm CMOS-sensor 16,9 millioner Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv (Capture NX 2 programvare er nødvendig, ekstrautstyr) • • • • 4 928 × 3 264 (L) • 3 696 × 2 448 (M) 2 464 × 1 632 (S) NEF (RAW): 14 bits, komprimert JPEG: JPEG-Baseline med kvaliteten fine (ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8) eller basic (ca. 1 : 16) kompresjon • NEF (RAW)+JPEG: Enkeltbilder lagres i både NEF (RAW)- og JPEG-format Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap; valgt Picture Control kan endres; lagring for egendefinerte Picture Controls SD- (Secure Digital), SDHC- og SDXC-minnekort DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Exchangeable Image File Format for digitale stillbildekameraer), PictBridge Speilreflekssøker med speilsøker på øyenivå Cirka 95 % horisontalt og 95 % vertikalt Cirka 0,78 × (50 mm f/1,4 objektiv ved uendelig, –1,0 m–1) 17,9 mm (–1,0 m–1) –1,7–+0,7 m–1 BriteView Clear Matte Mark VII mattskive av type B Hurtigreturnerende Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert

Picture Control-system Medier Filsystem

Søker Søker Motivdekning Forstørrelse Pupillavstand Diopterjustering Mattskive Speil Objektivets blenderåpning

n
227

Objektiv Kompatible objektiver

Autofokus er tilgjengelig med AF-S og AF-I objektiver. Autofokus er ikke tilgjengelig med andre type G- eller D-objektiver, AF-objektiver (IX NIKKORobjektiver og objektiver for F3AF støttes ikke) og AI-P objektiver. Objektiver uten CPU kan brukes med eksponeringskontroll M, men kameraets lysmåler vil ikke fungere. Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes med objektiver som har en største blenderåpning på f/5,6 eller større.

Lukker Type Lukkertider Blitssynkroniserte lukkertider Utløser Utløserfunksjoner Opptaksfrekvens Selvutløser Eksponering Lysmåling Lysmålingsmetode

Elektronisk styrt fokalplanlukker med loddrett bevegelse – 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid (krever fjernkontrollen ML-L3 (ekstrautstyr))
1/4 000

X=1/200 s, synkroniserer med lukkeren ved 1/200 s eller lenger 8 (enkeltbilde), I (kontinuerlig), E (selvutløser), " (Fjernkontroll med utløserfors.), # (fjernkontroll med rask respons), J (lyddempet lukker) Inntil 4 bps (manuell fokus, eksponeringskontroll M eller S, lukkertid 1/250 s eller kortere, og andre innstillinger på standardverdiene) 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 eksponeringer

TTL-måling med RGB-sensor på 420 piksler • Matrise: 3D farge-matrisemåling (type G- og D-objektiver), fargematrisemåling II (andre CPU-objektiver) • Sentrumsdominert: 75 % av måleresultatet fra 8 mm sirkel midt i bildefeltet • Punkt: Måler en sirkel på 3,5 mm (omtrent 2,5 % av bildefeltet) i midten av det valgte fokuspunktet Rekkevidde (ISO 100, f/ • Matrisemåling eller sentrumsdominert måling: 0–20 EV 1,4 objektiv, 20 °C) • Punktmåling: 2–20 EV Lysmålerkopling CPU Funksjon Programautomatikk (i auto; j auto, blits av); programmert auto med fleksiprogram (P); lukkerprioritert automatikk (S); blenderprioritert autom. (A); manuell (M); motivprogrammer (k portrett; l landskap; p barn; m sport; n nærbilde; o nattportrett; r nattlandskap; s fest/innendørs; t strand/snø; u solnedgang; v skumring/soloppgang; w kjæledyrportrett; x stearinlys; y blomstring; z høstfarger; 0 mat); spesialeffekter (% nattsyn; g fargeskisse; ( miniatyreffekt; 3 bare valgt farge; 1 silhuett; 2 lyse toner; 3 dempede toner) Eksponeringskompensasjon –5 – +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV Alternative • Alternative eksponeringer: 3 bilder i trinn på 1/3 eller 1/2 EV eksponeringer • Alternativ hvitbalanse: 3 bilder i trinn på 1 • Alternative eksponeringer med Aktiv D-Lighting: 2 bilder Eksponeringslås Eksponeringen låses på målt lysverdi med AE-L/AF-L-knappen

n
228

Eksponering ISO-følsomhet (anbefalt ISO 100 – 6400 i trinn på 1/3 EV. Kan også stilles inn på cirka 0,3, 0,7, 1 eller eksponeringsindeks) 2 EV (ISO 25600 ekvivalent) over ISO 6400; Auto. ISO- følsomhetskontroll tilgjengelig Aktiv D-Lighting Auto, Ekstra høy, Høy, Normal, Lav, Av Fokusering Automatisk fokusering TTL fasesøkende Nikon Multi-CAM 1000 autofokus sensormodul, 11 fokuspunkter (inklusive en korsformet sensor), og innebygd AF-lampe for fokuseringslys (rekkevidde cirka 0,5-3 m) Søkeområde –1 – +19 EV (ISO 100, 20 °C) Fokusfunksjoner • Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); automatisk valg av AF-S/AF-C (AF-A); følgefokus aktiveres automatisk ut fra motivets status • Manuell fokus (MF): Elektronisk avstandsmåling støttes Fokuspunkt Kan velges mellom 11 fokuspunkter AF-søkefeltfunksjon Enkeltpunkt-AF, dynamisk AF-område, automatisk valg av AF-søkefelt, 3D følgefokus (11 punkter) Fokuslås Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen Blits Innebygd blits i, k, p, n, o, s, w, g: Automatisk blits av automatisk "sprett opp"-type P, S, A, M, 0: Manuell "sprett opp"-type med utløserknapp Ledetall Cirka 12, 13 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C) Blitskontroll • TTL: i-TTL-balansert utfyllingsblits og standard i-TTL-blits for digitale speilreflekskameraer. Bruker RGB-sensor med 420-piksler sammen med den innebygde blitsen og blitsene SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-400 (i-TTL-balansert utfyllingsblits er tilgjengelig når matrisemåling sentrumsdominert lysmåling er valgt) • Blenderstyrt automatikk: Tilgjengelig med blitsene SB-900/SB-800 og CPUobjektiv • Autmatikk uten TTL: Blitser som støttes inkluderer SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 og SB-22S • Avstandsprioritert manuell styring: Tilgjengelig med SB-900, SB-800 og SB-700 Blitsfunksjon Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks, automatisk synkronisering på lang lukkertid, automatisk synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits, reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks, langsom synkronisering på bakre lukkergardin, synkronisering på bakre lukkergardin, av Blitskompensasjon –3 – +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV Blits klar-indikator Lyser når innebygd eller en ekstern blits som SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-400 (ekstrautstyr) er helt oppladet; blinker i 3 s etter at blitsen er avfyrt med full styrke Tilbehørssko ISO 518 blitskontakt med synkronisering, datakontakt og sikkerhetslås Nikon Creative Lighting Avansert trådløst blitssystem støttes med SB-900, SB-800 eller SB-700 som System (CLS) hovedblits eller SU-800 som styringsenhet. Overføring av informasjon om blitslysets fargetemperatur støttes med den innebygde blitsen og alle CLSkompatible blitser Kontakt for Med adapter for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr) blitssynkronisering

n
229

Hvitbalanse Hvitbalanse

Auto, glødelampelys, lysstoffrør (7 typer), direkte sollys, blits, skyet, skygge, manuell forhåndsinnstilling, alle med finjustering unntatt manuell forhåndsinnstilling. • Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); Konstant AF (AF-F) • Manuell fokusering (MF) Ansiktsprioritert AF, bredt fokusfelt AF, normalt fokusfelt-AF, motivfølgende AF Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet (kameraet velger fokuspunkter automatisk når ansiktsprioritert AF eller motivfølgende AF er valgt) Tilgjengelig med funksjonene i og j TTL-måling ved bruk av hovedbildebrikken Matrise • 1 920 × 1 080, 30 b/25 b/24 b, ★ høy/normal • 1 280 × 720, 30 b/25 b/24 b, ★ høy/normal • 640 × 424, 30 b/25 b, ★ høy/normal En bildehastighet på 30 b (reell bildehastighet 29,97 bps) er tilgjengelig når NTSC er valgt som videostandard. 25 b er tilgjengelig når PAL er valgt som videostandard. Den faktiske bildehastigheten med 24 b er 23,976 bps. MOV H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding Lineær PCM Innebygd monomikrofon eller ekstern stereomikrofon; justerbar følsomhet Vippbar 7,5-cm/3-tommers, cirka 921 000 punkters (VGA), lavtemperatur polysilikon TFT LCD-skjerm med 170 ° betraktningsvinkel, cirka 100 % bildedekning og justering av lysstyrke Fullskjerm og miniatyr (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) avspilling med avspillingszoom, filmavspilling, lysbildefremvisning, histogramvisning, visning av høylys, automatisk bilderotering og bildekommentar (inntil 36 tegn)

Live view Fokuseringsmotor AF-søkefeltfunksjon Automatisk fokusering Automatisk motivvalg Film Lysmåling Lysmålingsmetode Bildestørrelse (piksler) og bildehastighet

Filformat Videokomprimering Lydopptaksformat Lydopptaksutstyr Skjerm Skjerm

Avspilling Avspilling

n
230

Grensesnitt USB Videoutgang HDMI-utgang Tilbehørsterminal Lydinngang Språk som støttes Språk som støttes

Rask USB NTSC, PAL Type C mini-HDMI-kontakt Fjernstyringskabel: MC-DC2 (ekstrautstyr) GPS-enhet: GP-1 (ekstrautstyr) Stereo mini-kontakt (3,5 mm diameter) Arabisk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, thai og tyrkisk Et oppladbart EN-EL14 litium-ion batteri Nettadapter EH-5b med strømforsyning EP-5A (ekstrautstyr)
1/ 4

Strømkilde Batteri Nettadapter Stativfeste Stativfeste Dimensjoner/vekt Ytre mål (B × H × D) Vekt Bruksforhold Temperatur Luftfuktighet

tomme (ISO 1222)

Cirka 128 × 97 × 79 mm Cirka 510 g (kun kamerahus), cirka 560 g med batteri og minnekort men uten kamerahusdeksel 0–40 °C Under 85 % (ingen kondens)

• Hvis ikke noe annet er oppgitt, gjelder alle tallene for et kamera med fulladet batteri ved en temperatur på 20 °C. • Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.

n
231

Batterilader MH-24 Nominell 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maksimalt 0,2 A inngangsspenning Nominell 8,4 V likestrøm/0,9 A utgangsspenning Støttede batterier Nikon oppladbart litium-ion batteri EN-EL14 Ladetid Ca. 90 minutter hvis batteriet er helt utladet Brukstemperatur 0–40 °C Ytre mål (B × H × D) Cirka 70 × 26 × 97 mm uten universaladapter Vekt Cirka 89 g uten universaladapter Oppladbart litium-ion batteri EN-EL14 Type Oppladbart litium-ion batteri Nominell kapasitet 7,4 V/1 030 mAh Ytre mål (B × H × D) Cirka 38 × 53 × 14 mm Vekt Cirka 48 g uten kontaktdeksel AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR-objektiv Type Type G AF-S DX NIKKOR zoom-objektiv med innebygd CPU og F-fatning for bruk bare med digitale Nikon speilreflekskameraer med DX-format Brennvidde 18–55 mm Største blenderåpning f/3,5–5,6 Objektivoppbygging 11 elementer i 8 grupper (inkludert 1 asfærisk element) Bildevinkel 76 °–28 ° 50 ´ Brennviddeskala Gradert i millimeter (18, 24, 35, 45, 55) Avstandsinformasjon Signal til kameraet Zoom Manuell zoom med uavhengig zoomring Fokusering Automatisk fokusering som styres av en Silent Wave-motor, manuell fokusering Bildestabilisering Objektivforskyvningsmetode med voice coil-motorer (VCMs) Minste fokusavstand 0,28 m fra fokusplanmerket (0 46) ved alle zoomposisjoner Antall blader i 7 (avrundet blenderåpning) irisblenderen Irisblender Helautomatisk Blenderområde • 18 mm brennvidde: f/3,5–22 • 55 mm brennvidde: f/5,6–36 Lysmåling Full blender Filterstørrelse 52 mm (P=0,75 mm) Dimensjoner Cirka 73 mm diameter × 79,5 mm (avstand fra kameraets objektivmonteringskant) Vekt Cirka 265 g
Nikon forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinvaren og programvaren som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som kan være et resultat av eventuelle feil i denne bruksanvisningen.

n
232

❚❚ AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR-objektivet
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR er kun til bruk med digitale Nikon-kameraer med DX-format. Hvis kameraet er utstyrt med en AF-ON-knapp, aktiveres ikke bildestabiliseringen når AF-ON-knappen trykkes inn.

A

Bruke den innebygde blitsen

Når den innebygde blitsen brukes, må motivet være på en avstand på minst 0,6 m. Ta av solblenderen for å unngå vignettering (skygger som lages der enden av objektivet/solblenderen blokkerer lyset fra den innebygde blitsen). Kamera Korteste avstand uten vignettering D7000, D5000, D3100, D3000, D300-serien, D200, Ingen vignettering ved noen fokusavstand D100, D90, D80, D70-serien, D60, D50, D40-serien Fordi de innebygde blitsene på D100 og D70 bare kan dekke bildevinkelen til et objektiv med en brennvidde på 20 mm eller mer, oppstår vignettering ved en brennvidde på 18 mm.

D

Objektivpleie

• Hold CPU-kontaktene rene. • Fjern støv og rusk fra objektivflatene med en blåsebørste. For å fjerne fingeravtrykk og andre flekker bruker du litt etanol eller objektivrengjøringsmiddel på en myk, ren bomullsklut eller linseklut og rengjør fra midten og utover med sirkelbevegelser. Vær forsiktig så du ikke etterlater flekker eller berører glasset med fingrene. • Bruk aldri organiske løsemidler som tynner eller benzen til å rengjøre objektivet. • Objektivdekslet eller et fargenøytralt fitler (NC) kan brukes til å beskytte den fremre objektivlinsen. • Sett på front- og bakdekslene før du plasserer objektivet i den myke objektivposen. • Ikke løft eller hold objektivet eller kameraet i en ev. montert solblender. • Hvis ikke objektivet skal brukes i en lengre periode, skal det oppbevares på et kjølig, tørt sted for å forhindre mugg og rust. Ikke oppbevar objektivet i direkte sollys eller med møllkuler av nafta eller kamfer. • Hold objektivet tørt. Rust på innvendige mekanismer kan forårsake skader som ikke kan repareres. • Hvis objektivet legges på meget varme steder kan objektivdelene av armert plast skades eller fordreies.

n
233

A A
• • • •

Medfølgende tilbehør Ekstra tilbehør

• 52 mm frontdeksel av klikk på-type LC-52 52 mm filtre til å skru på Bakre objektivdeksler LF-1 og LF-4 Myk objektivpose CL-0815 Solblender HB-45 (festes som vist til høyre)

q

w

q

A

Merknad om vidvinkelobjektiver

Det kan være at autofokus ikke gir ønsket resultat med vidvinkel- og supervidvinkelobjektiver i følgende situasjoner: 1 Motivet fyller ikke fokuspunktet. Hvis ikke motivet fyller fokuspunktet, kan det være at kameraet fokuserer på bakgrunnen med resultatet at motivet ikke er i fokus.

Eksempel: Et fjernt portrettmotiv med noe avstand fra bakgrunnen 2 Motivet inneholder mange fine detaljer. Kameraet kan ha vanskelighet å fokusere på motiver som inneholder mange fine detaljer eller som mangler kontrast.

Eksempel: En blomstereng

I slike tilfeller bruker du manuell fokus, eller bruk fokuslåsen for å låse fokus på et annet motiv i samme avstand og omkomponer bildet. For mer informasjon, se "Få gode resultater med autofokus" (0 40).

n
234

❚❚ Standarder som støttes
• DCF Versjon 2.0: Design Rule for Camera File Systems (DCF, designregler for kamera filsystemer) er en mye brukt standard blant digitale kameraer. Den sørger for at kameraer av forskjellige merker er kompatible. • DPOF: Digital Print Order Format (DPOF) er en bransjestandard som muliggjør utskrift av bilder fra utskriftsordrer lagret på minnekortet. • Exif versjon 2.3: D5100 støtter Exif (Exchangeable Image File Format for digitale stillbildekameraer) versjon 2.3, en standard som gjør det mulig å bruke informasjon som er lagret sammen med fotografiene, til optimalisering av fargegjengivelsen når bildene skrives ut på en Exif-kompatibel skriver. • PictBridge: En standard som er utviklet i samarbeid med bransjene for digitale kameraer og skrivere. Den gjør det mulig å skrive ut fotografier direkte på en skriver uten å først overføre dem til en datamaskin. • HDMI: High-Definition Multimedia Interface er en standard for multimedia-grensesnitt som brukes i forbrukerelektronikk og AV-enheter som kan overføre audiovisuelle data og kontrollsignaler til utstyr som samsvarer med HDMI-standarden via en enkelt kabelforbindelse.
Informasjon om varemerker Macintosh, Mac OS og QuickTime er registrerte varemerker som tilhører Apple Inc. i USA og/eller andre land. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. PictBridge-logoen er et varemerke. Logoene SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoen og HighDefinition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC. Alle andre varenavn som er nevnt i denne håndboken eller i annen dokumentasjon du har fått med ditt Nikon-produkt er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere.

n
235

Batterilevetid
Antall bilder du kan ta med fulladede batterier varierer med batteriets tilstand og temperatur og hvordan kameraet brukes. Eksempeltall for batteriet EN-EL14 (1 030 mAh) er oppført nedenfor. • Enkeltbilde utløserfunksjon (CIPA-standard 1): Cirka 660 bilder • Kontinuerlig utløserfunksjon (Nikon standard 2): Cirka 2 200 bilder 1 Målt ved 23 °C (±2 °C) med et AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR-objektiv under følgende testforhold: objektiv i syklus fra uendelig til minste avstand og ett fotografi tatt med standardinnstillinger en gang hvert 30 s; etter at bildet ble tatt er skjermen slått på i 4 s; tester venter til lysmålerne slås av etter at skjermen er slukket; blitsen avfyrt ved full effekt for hvert annet bilde. Live view er ikke brukt. 2 Målt ved 20 °C med et AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6 G VR-objektiv under følgende testforhold: bildestabilisering av, kontinuerlig utløserfunksjon, fokusfunksjon satt til AF-C, bildekvalitet satt til JPEG basic, bildestørrelse satt til M (medium), hvitbalanse satt til v, ISO-følsomhet satt til ISO 100, lukkertid 1/250 s, fokus i syklus fra uendelig til minste avstand tre ganger etter at utløseren er trykt halvveis ned i 3 s; deretter tas seks bilder etter hverandre, skjermen slås på i 4 s og deretter av; syklusen gjentas så snart lysmålerne er slått av. Batteriets levetid kan reduseres ved å: • Bruke skjermen • Holde utløseren halvveis inne • Fokusere gjentatte ganger med autofokus • Ta NEF (RAW)-fotografier • Bruke lange lukkertider • Bruke GPS-enheten GP-1 (ekstrautstyr) • Bruke bildestabilisator (VR-modus, vibrasjonsreduksjon) med VR-objektiver Slik får du mest mulig ut av de oppladbare Nikon EN-EL14-batteriene: • Hold batterikontaktene rene. Tilsmussede kontakter kan redusere batteriets kapasitet. • Bruk batteriene umiddelbart etter at de er oppladet. Batterier utlades over tid hvis de ikke brukes.

n
236

Indeks
Symboler
i (Autofunksjon) ..................................... 26 j (Autofunksjon (blits av)) ................... 26 k (Portrett) ................................................. 30 l (Landskap).............................................. 30 p (Barn)........................................................ 31 m (Sport) ...................................................... 31 n (Nærbilde) .............................................. 31 h (Motivprogram) ............................ 32 o (Nattportrett)......................................... 32 r (Nattlandskap) ...................................... 32 s (Fest/Innendørs)................................... 32 t (Strand/snø)........................................... 33 u (Solnedgang)......................................... 33 v (Skumring/soloppgang).................... 33 w (Kjæledyrportrett) ............................... 33 x (Stearinlys) ............................................... 34 y (Blomstring) ........................................... 34 z (Høstfarger)............................................ 34 0 (Mat) .......................................................... 34 q (Spesialeffekter)..........................115 % (Nattsyn) ...............................................116 g (Fargeskisse).............................. 116, 118 ( (Miniatyreffekt)......................... 116, 119 3 (Bare valgt farge) ..................... 117, 120 1 (Silhuett) ...............................................117 2 (Lyse toner) ..........................................117 3 (Dempede toner) ...............................117 P (Programautomatikk)........................... 62 S (Lukkerprioritert automatikk)............ 63 A (Blenderprioritert automatikk) ......... 64 M (Manuell).................................................. 65 U (Fleksiprogram) ..................................... 62 m (Hvitbalanse) ........................................ 81 L (Manuell forhåndsinnstilling) ....... 84 8 (Enkeltbilde) ......................................... 35 I (Kontinuerlig)....................................... 35 E (Selvutløser).................................... 35, 37 " (Fjernkontroll med utløserfors.).. 35, 37 # (Fjernkontroll med rask respons).... 35, 37 J (Lyddempet lukker)............................ 35 a (Live view).............................................. 99 c (Enkeltpunkt-AF)................................ 42 d (Dynamisk AF-område).................... 42 e (Automatisk valg av AF-søkefelt) . 42 f (3D-følgefok. 11 punkter) ............... 42 6 (Ansiktsprioritert AF).............. 101, 102 7 (Bredt fokusfelt-AF)................. 101, 102 8 (Normalt fokusfelt-AF) ........... 101, 102 9 (Motivfølgende AF) .............. 101, 102 L (Matrisemåling).................................... 68 M (Sentrumsdominert lysmåling) ...... 68 N (Punktmåling)....................................... 68 Y (Blitskompensasjon) ......................... 72 E (Eksponeringskompensasjon)......... 70 d (Hjelp) ...................................................... 11 I (fokusindikator)............... 27, 44, 46, 69 N (blits klar-indikator) ............................. 28 3 ("Pipesignal" indikator).....................161

A
Adobe RGB................................................ 153 AE-L.................................................................69 AE-L/AF-L-knapp........................... 44, 69, 166 AE-lås..............................................................69 AF ............................................................ 39–44 AF-A ................................................................39 AF-C ...................................................... 39, 158 AF-F.............................................................. 100 AF-lampe ...................................41, 158, 201 AF-S....................................................... 39, 100 AF-søkefeltfunksjon........................ 42, 101 Aktiv D-Lighting.........................................74 Alt. eksponering med ADL (Auto. altern. eksp. innstilt) .............................................88 Alternativ eksponering for AE (Auto. altern. eksp. innstilt) ...............................88 Alternativ hvitbalanse (Auto. altern. eksp. innstilt) .............................................88 Alternative eksponeringer ........... 88, 165 A-M-funksjonsbryter .........................17, 45 Antall bilder .............................................. 236 AUTO (automatisk blits) ......................51, 52 Auto (Hvitbalanse) ....................................81 Auto. altern. eksp. innstilt.............88, 165 Auto. altern. eksponeringer................ 165 Auto. fortegningskontroll....................153 Auto. ISO-følsomhetsktrl. ....................155 Auto. utkobl. av eksp.måler ................ 160 Automatisk AF-valg ..................................39 Automatisk alternative eksponeringer.. 88 Automatisk bilderotering ....................172 Automatisk blits .........................................52 Automatisk fokusering .................... 39–44 Automatisk infoskjerm ......................... 170 Automatisk motivvelger ...................... 104 Automatisk utkobling av lysmålere ....28 Automatisk valg av AF-søkefelt (AF søkefeltfunksjon).....................................42 Avspilling................................................... 123 Avspilling på full skjerm ....................... 123 Avspillingsinformasjon................124, 150 Avspillingsmappe................................... 149 Avspillingsmeny...................................... 149 Avspillingszoom...................................... 131 Avstandsmåler......................................... 159

Blits (Hvitbalanse)......................................81 Blits klar-indikator ........................... 28, 205 Blitsens rekkevidde................................ 200 Blitsfunksjon................................................51 Blitskompensasjon....................................72 Blitsktrl. for innebygd blits .................. 164 Blitsområde .................................................53 Blitsstyring ................................................ 164 Blitssynkronisering, lukkertid............. 228 Blå................................................................. 181 Blåkopi........................................................ 179 Blått ................................................................83 Brennvidde ............................................... 201 Brennviddeskala ........................................17 Bruke Picture Control...............................95

C
Camera Control Pro 2............................ 206 Capture NX 2 ............................................ 206 CEC............................................................... 148 CLS ............................................................... 203 CPU-kontakter ......................................... 198 CPU-objektiv ..................................... 18, 197 Creative Lighting System .................... 203

D
Datamaskin............................................... 137 Dato og klokkeslett......................... 19, 170 Datoformat ........................................ 19, 170 Datomerking ............................................ 163 Datoteller................................................... 163 DCF versjon 2.0...............................153, 235 Digital Print Order Format139, 142, 144, 235 Direkte sammenligning ....................... 191 Direkte sollys (Hvitbalanse) ...................81 D-Lighting ................................................. 178 DPOF ...............................139, 142, 144, 235 DPOF-utskriftsordre......................142, 144 Dreie til høydeformat............................ 150 Dynamisk AF-område ..............................42

E
Egendefinerte innstillinger ................. 156 Eksponering ..................................61, 69, 70 Eksponeringsforskjell...............................77 Eksponeringsfunksjon .............................61 Eksponeringsindikator ............................65 Eksponeringskompensasjon .................70 Eksponeringslås .........................................69 Eksponeringsmålere.................................28 Eksponeringsprogram.......................... 219 Ekstern blits .....................................164, 202 Ekstra tilbehør.......................................... 206 Elektronisk avstandsmåler .....................46 Endre størrelse......................................... 184 Enkeltbilde-AF .................................. 39, 100 Enkeltpunkt-AF (AF-søkefeltfunksjon).... 42 EV-trinn for ekspon.ktrl. ....................... 159 Exif versjon 2.3................................153, 235 Eye-Fi-opplasting ................................... 175

B
Bakre objektivdeksel ................................17 Bare valgt farge ..............................120, 189 Batteri .....................................................14, 15 Beskjær ....................................................... 179 Beskjære filmer........................................ 111 Beskytte bilder......................................... 132 Bildeintervall (Lysbildefremvisning) 136 Bildekommentar ..................................... 171 Bildekvalitet.................................................47 Bildeoverlapping ....................................181 Bilder med høy vinkel ................................ 4 Bilder med lav vinkel .................................. 4 Bildestabilisator..........................................18 Bildestørrelse ..............................................49 Bildevinkel................................................. 201 Bildevisning .............................................. 150 B-innstilling..................................................66 Blenderprioritert autom..........................64 Blenderåpning.....................................61, 64 Blits ......................................... 28, 50, 51, 202

Tall
3D-fargematrisemåling .......................... 68 3D-følgefokus ............................................ 42 3D-følgefokus (11 punkter) (AFsøkefeltfunksjon) .................................... 42 420-piksels RGB-bildebrikke ................. 68

F
Fargebalanse............................................ 181 Fargekontur.............................................. 186 Fargerom ................................................... 153 Fargeskisse.......................................118, 186

n
237

Fargetemperatur .......................................82 Filinformasjon.......................................... 124 Filmer.......................................................... 107 Filminnstillinger...................................... 109 Filmkvalitet............................................... 109 Filmopptaksknapp................................. 107 Filnummersekvens ................................ 162 Filtereffekter...................................... 93, 180 Finjustering av hvitbalanse ...................83 Firmware-versjon ................................... 175 Fiskeøye..................................................... 186 Fjern elementer (Min meny)............... 194 Fjernkontroll ..................................... 37, 207 Fjernkontrollens virketid ..................... 161 Fjernstyringskabel .......................... 66, 207 Fjernsyn ..................................................... 146 Fleksiprogram.............................................62 Flimmerreduksjon............... 104, 108, 170 Fn-knapp ................................................9, 165 Fokusering ........................................... 39–46 Fokusfunksjon .................................. 39, 100 Fokusfunksjonsbryter.......................17, 45 Fokusindikator ......................27, 44, 46, 69 Fokuslås ........................................................44 Fokusplanmerke........................................46 Fokuspunkt.............................26, 42, 44, 46 Format for infodisplay .......................... 168 Formater.......................................................22 Formatere minnekort ..............................22 Forsterker blått (Filtereffekter) .......... 180 Forsterker grønt (Filtereffekter) ........ 180 Forsterker rødt (Filtereffekter)........... 180 Fortegningskontroll .............................. 185 Friske farger (Still inn Picture Control).... 91 f-tall ...................................................... 64, 197 Funksjonsvelger........................................... 3 Følsomhet.......................................... 54, 155

Innebygget AF-lampe .............................41 Intervallutløser, fotografering med....56 ISO-følsomhet .................................. 54, 155 ISO-visning ............................................... 161 i-TTL............................................................. 164 i-TTL balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer........... 164

Multieksponering...................................... 78

N
NEF ................................................................. 47 NEF (RAW)...........................................47, 183 NEF (RAW)-prosessering.......................183 Nettadapter..................................... 206, 208 Nikon Transfer 2 ............................ 137, 138 Nullstill .............................................. 152, 157 Nullstill egend. innstillinger ................157 Nullstill opptaksmenyen ......................152 Nøytral (Still inn Picture Control) ........ 91

J
JPEG ...............................................................47 JPEG basic ....................................................47 JPEG fine.......................................................47 JPEG normal ................................................47 Justere søkerfokus ....................................23

O
Objektiv ........................................17, 18, 197 Objektiv uten CPU ..................................199 Objektivdeksel ........................................... 17 Objektivets fokuseringsring.................. 17 Objektivets VR-bryter ....................... 17, 18 Objektivfatning...............................1, 17, 46 Omvendt dreieretning..........................166 Omvendte indikatorer...........................166 Opptaksdata .............................................126 Opptaksinformasjon .................... 124, 150 Opptaksmenyen......................................151 Ordne elementer (Min meny).............195 Oversikt.......................................................128

K
Kalender .................................................... 130 Kalenderavspilling ................................. 130 Kamerahusdeksel........................ 1, 17, 206 Kant (PictBridge)..................................... 141 Klokke.................................................. 19, 170 Klokkebatteri...............................................20 Kommandohjul............................................ 7 Kompatibelt objektiv............................ 197 Konstant AF.............................................. 100 Kontinuerlig AF................................ 39, 158 Kople en GPS til kameraet.......... 174, 207 Korreksjon av rød øyerefleks.............. 178 Korteste lukkertid................................... 155

P
Papirstørrelse (PictBridge) ...................140 Perspektivkontroll...................................187 PictBridge......................................... 139, 235 Picture Controls ......................................... 91 Pipesignal ..................................................161 Portrett (Still inn Picture Control)........ 91 Programautomatikk................................. 62 Punktmåling ............................................... 68 Påsettingsmerke........................................ 17

L
Lade et batteri ............................................14 Lagre valgt bilderute ............................ 113 Lagringsmappe....................................... 152 Lampe for minnekortaktivitet 21, 27, 36 Landskap (Still inn Picture Control) ....91 Legg til elementer (Min meny).......... 193 Liten (Bildestørrelse) ................................49 Live view............................................. 99, 107 Live view-bryter ............................... 99, 107 Lukkerprioritert automatikk..................63 Lyd-/videokabel...................................... 146 Lydstyrke ................................................... 110 Lysbildefremvisning.............................. 136 Lysmålere.................................................. 160 Lysmåling.....................................................68 Lysstoffrør (Hvitbalanse) .................81, 82 Lås speilet oppe for rengjøring......... 212

G
Gjenopprette ..............................................58 Glødelampe (Hvitbalanse) .....................81 GP-1....................................................174, 207 GPS .....................................................128, 174 GPS-data.................................................... 128 Grønn.......................................................... 181 Grønt..............................................................83 Gult....................................................... 83, 181

R
Rask retusjering .......................................185 REAR (synkronisering på bakre lukkergardin) ..................................... 51, 52 Redigere film .................................. 111, 113 Reduksjon av rød øyerefleks.......... 51, 52 Rengjør bildebrikken .............................210 Rett opp......................................................185 Retusjeringsmeny ...................................176 RGB..................................................... 125, 153 RGB-histogram.........................................125

H
H.264........................................................... 230 HDMI..................................................147, 235 HDMI-CEC.................................................. 148 HDR (stort dynamisk område) ..............76 Hendel for diopterjustering ........ 23, 206 Himmellys (Filtereffekter).................... 180 Histogram ................................................. 125 Hjelp...............................................................11 Hvitbalanse..................................................81 Høy (Følsomhet) ........................................54 Høy ISO-verdi........................................... 154 Høy oppløsning .............................147, 235 Høylys ......................................................... 125 Høyttaler.................................................... 110

M
Magenta ............................................. 83, 181 Maksimal følsomhet.............................. 155 Manuel forhåndsinnstilling (Hvitbalanse)......................................81, 84 Manuell ..................................................45, 65 Manuell fokusering................ 45, 100, 106 Matrisemåling ............................................68 Mattskive................................................... 227 Medium (Bildestørrelse) .........................49 Meny for oppsett.................................... 167 Mikrofon ..................................107, 109, 207 Miniatyreffekt ................................. 119, 188 Miniatyrvisning ....................................... 129 Minnebuffer .........................................27, 36 Minnekort ................................. 21, 207, 218 Minnekortkapasitet ............................... 218 Minste blenderåpning......................18, 61 Monokrom................................................ 179 Monokrom (Still inn Picture Control).91 Motivprogram ............................................30 MOV ............................................................ 218

S
Selvportrett ....................................................4 Selvutløser..........................................37, 160 Sentrumsdominert lysmåling............... 68 Sepia ............................................................179 Serie ........................................................ 36, 79 Sette på objektivet ................................... 17 Siste innstillinger.....................................192 Skjerm .........................................4, 5, 99, 123 Skjermens lysstyrke................................167 Skyet (Hvitbalanse)................................... 81 Skygge (Hvitbalanse)............................... 81 Slett ..............................................................133 Slette aktuelt bilde .................................133 Slette alle bildene ...................................134 Slette valgte bilder .................................134 SLOW (synkronisering på lang lukkertid). 51, 52 Softfokus (Filtereffekter).......................180

I
Image Dust Off referansebilde .......... 172 Indeksutskrift ........................................... 142 Informasjon ................................ 5, 124, 168 Informasjonsvisning................ 5, 168, 170 Infrarød mottaker......................................37 Innebygget AF-fokus.lys...................... 158

n
238

Sommertid .........................................19, 170 Speedlight.................................................202 Speil ........................................................ 1, 212 Spesialeffekter .........................................115 Språk (Language).............................19, 171 sRGB.............................................................153 Standard (Still inn Picture Control)..... 91 Standard i-TTL utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer ...........164 Start utskrift (PictBridge)............ 141, 143 Still inn Picture Control........................... 92 Stjernefilter (Filtereffekter)..................180 Stor (Bildestørrelse).................................. 49 Stort dynamisk område (HDR) ............. 76 Strømbryter ...................................................2 Styring av enhet (HDMI).......................148 Størrelse ....................................................... 49 Største blenderåpning............................ 46 Støyred. ved lang eksponering..........154 Svart-hvitt..................................................179 Synkronisering på bakre lukkergardin... 52 Synkronisering på fremre lukkergardin. 52 Synkronisering på lang lukkertid........ 52 Søker..............................................10, 23, 227 Søkerdeksel................................................. 38

T
Ta av objektivet ......................................... 18 Tid................................................................... 66 Tidsbryt. for auto. avsteng...................160 Tidsbryter .................................................... 56 Tidsmerking (PictBridge) .....................141 Tidssone ..............................................19, 170 Tidssone og dato .............................19, 170 Tilbehørsterminal ...................................207 Tildel AE-L/AF-L-knappen....................166 Tildel E/Fn-knappen........................ 9, 165 Tilgjengelige innstillinger....................216 Toning.................................................... 93, 94 Trykk utløseren halvveis inn .......... 27, 28 Trykk utløseren helt inn................... 27, 28 Type D-objektiv.......................................198 Type G-objektiv .......................................198

U
USB..................................................... 138, 139 USB-kabel ........................................ 138, 139 UTC ............................................. 19, 128, 174 Utgangsoppløsning (HDMI)................148 Utjevning..................................................... 77 Utløser ............................ 27, 28, 44, 69, 159 Utløser AE-L ..............................................159 Utløserforsinkelse...................................162 Utløserfunksjon......................................... 35 Utløserlås ved tomt spor......................166 Utskrift ........................................................139 Utskrift (DPOF).........................................142 Utskriftsvalg..............................................142

V
Valg av AF-C-prioritet............................158 Varmt filter (Filtereffekter)...................180 Velg dato....................................................142 Videostandard .........................................170 ViewNX 2....................................................137

n
239

240

Ingen kopiering eller reproduksjon av noen art skal foretas av denne veiledningen, hverken i sin helhet eller av enkeltdeler (med unntak av korte henvisninger i artikler eller anmeldelser) uten skriftlig godkjennelse fra NIKON CORPORATION.

SB1C01(1A)

6MB1131A-01

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful