ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေနတဲ့ ေတာ္လွန္တပ္ဖြဲ႕ပါ

ျမန္မာျပည္တြင္ အစိုးရသစ္တက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၀င္
ႏို ဘာလ ၃ရက္ေန႔က အစုိးရႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပဏာမ သေဘာတူညီခဲ့သည့္

DKBA

ကလို႔ထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္ကို

ကရင္သတင္းဌာန (ေကအုိင္စီ)မွ သတင္းေထာက္ ေစာသိန္းျမင့္က ႏိ၀င္
ု ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားခ်က္
ျဖစ္ပါသည္။
KIC - အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဘာလဲ။
ဗုိလ္မႉးဆန္းေအာင္ - အပစ္အခတ္ရပ္စဲရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းက ဒီလုိပါ။ အခုတက္လာတဲ့အစုိးရသစ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေ ရးကို
လုိ လားတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခ်င္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔တပ္ဖဲြ႕ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကမ္း လွမ္းတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ မသြားဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ဘယ္ေတာ့မွ မရဘူး။ တစ္ဖက္ကလည္း
ျပည္သူေတြက ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို တကယ္တ မ္း လုိလားေနတယ္။ ဒီလုိစစ္ျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ စစ္ကို ရြံတယ္။ မလုိလားဘူး။
ဒီလုိ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ ေၾကာင့္ သူတုိ႔အိုးအိမ္ေတြကို စြန္႔ရတယ္။ ဥယ်ာဥ္ၿခံေတြကို ပစ္ခြာရတယ္။ ရိတ္ခ်ိန္တန္လည္း
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ မရိတ္ရ ဘူး။ ေျပာင္း
ျပည္သူေတြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ အစည္းအ ေ

(ေျပာင္းဖူး )ဆုိလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မခ်ဳိးရဘူး ။ က်ေနာ္တုိ႔ေဒသက

၀း ထုိင္ေသးတယ္။ အခု သူမ်ား

(အစိုးရ) ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေတာင္းတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းတယ္။ လုပ္ရမလား၊ မလုပ္ရ ဘူးလား။ သူတုိ႔နဲ႔ တုိင္ပင္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔သေဘာထားေတြကို

ေတာင္းဆုိတာရွိတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း လုပ္ပါ။ အပစ္အခတ္

ရပ္စဲေရး စစ္မွန္လုိ႔ လက္နက္မအပ္ရဘူးဆုိရင္ လုပ္ပါလုိ႔

က်ေနာ္တုိ႔ကို တုိက္တြန္းတယ္။ ဟိုး နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ ေျပာင္းရမယ့္ ကိစၥတုန္းကလည္း သူတုိ႔

(ျပည္သူလူထု)နဲ႔

တုိင္ပင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ေျပာင္းရမယ္။ လက္မွတ္ ထုိးရမယ္။ အဲဒါကို ထုိးရမလား၊ မထုိးရ

ဘူးလား။

သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ကို ေျပာတယ္။ လက္မွတ္မထုိးနဲ႔။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ျဖစ္သြားလုိ႔ရွိ ရင္ သူမ်ားေက်းကၽြန္ဘ

ျဖစ္သြားမယ္။ ေျပာတာရွိတယ္။ ျပည္သူေတြက ဟုိးပထမ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို လက္မွတ္မထုိးဖုိ႔ ေျပာတာလည္း
ျပည္သူပဲ။ စစ္ဆုိတာ မေကာင္းဘူး။ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္၊

စစ္ရဲ႕ အနိ႒ာ႐ုံေအာက္မွာ ေနရတာ လူေတြက လည္း

အရမ္း မ်က္ႏွာငယ္တယ္။ ဆင္းရဲတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ သူဘယ္ေလာက္အထိ ေျပာင္းလဲမလဲ။ က်ေနာ္
တုိ႔လည္း စစ္ေသြးႂကြတဲ့ စစ္အုပ္စုမဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိလားေနတဲ့ ေတာ္လွန္တပ္ဖဲြ႕ပါ။
တုိင္းရင္း သားေတြပဲ ။ က်ေနာ္တုိ႔ သက္ေသျပတဲ့အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
ယူတယ္။ ေလာ ေလာဆယ္ေတာ့ လုံေလာက္တဲ့ အေနအထား မရွိေသးဘူးေပါ့။ ေနာက္ေနာင္ တျဖည္းျဖည္း က်ေနာ္တုိ႔
ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအ တြက္ေတြ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း တင္သြားဖုိ႔ ရွိတယ္။

KIC - အရင္က ဒီေကဘီေအဟာ အစုိးရကို ခုခံေတာ္လွန္ေနတဲ့ အဖဲြ႕ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေကအဲန္ယူ၊ ရခုိင္၊ ေက်ာင္းသားတပ္မ

ေတာ္ စတဲ့အဖဲြ႕ေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ထားတယ္။ အခု ဒီေကဘီေအက အပစ္အခပ္ရပ္စဲ ေရးယူလုိက္ၿပီးဆုိေတာ့ ေရွွ႕႔ဆက္
သူတုိ႔နဲ႔ ဘယ္လုိပူးေပါင္းသြားဖုိ႔ ရွိေသးလဲ။
ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္

-

ဒီလုိပါ။ ခုနေျပာတဲ့ မဟာမိတ္တပ္ဖဲြ႕အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းတဲ့

ေအဘီရဲ႕ေက်ာင္းသားေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ရခုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဇုိမီးတပ္ဖဲြ႕ေသာ္လည္းေကာင္း လာပူးေပါင္းတယ္။

သူတုိ႔လည္း သူတုိ႔ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ လက္နက္ကုိင္ၿပီး ေတာ္လွန္တုိက္ခုိက္ေနတာပဲ။ က်ေ နာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကို အဟန္႔အတား
သြားလုပ္လုိ႔လည္း မရပါဘူး။ သူ႔ယုံ ၾကည္ခ်က္နဲ႔သူ သြားေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
လုပ္တယ္။ မင္းမလုပ္နဲ႔။ အဲလုိသြားေျပာလုိ႔ လည္း မရဘူးေလ။ သူတုိ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မဟာမိတ္အေနနဲ႔
သြားေနမွာေပါ့။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း အရ

င္က ေသေဖာ္ရွင္ဖက္ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ကို ရန္သူလုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔

မသတ္မွတ္ပါဘူး။ ဒါ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ညီေနာင္ေတြ။ တခ်ိန္က က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ေတာ္ လွန္ေရး အတူတူ လက္တဲြခဲ့တဲ့သူေတြပဲ။
သူတုိ႔က က်ေနာ္တုိ႔ကုိ မလုပ္နဲ႔လည္း ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။ ရန္သူလုိလည္း က်ေနာ္တုိ႔ မသတ္မွတ္ပါဘူး ။
KIC - ေနာက္ေနာင္မွာ အကယ္၍မ်ား အစုိးရက ေကအဲန္ယူကို ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္တဲ့ေနရာမွာ ဒီေကဘီေအကို

အကူအညီ ေတာင္းလာလုိ႔ရွိရင္ ဒီေကဘီေအအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ရပ္တည္မလဲ။
ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္

-

က်ေနာ္တုိ႔ ဒီေကဘီေအကို မသတ္ဘူး၊ မပစ္ဘူး ဆုိလုိ႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ တုိက္ဖုိ႔

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ပူးတဲြတုိက္ဖုိ႔လည္း ဦးသိန္းစိန္စစ္အစိုးရနဲ႔လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးတာ မရွိပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ကို သစၥာ ေဖာက္ အေသရရ အရွင္ရရ တုိက္လာမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ကိုယ္ က်ေနာ္တုိ႔
ကာကြယ္ရမယ့္ အေနအထားေတာ့ ရွိတာေပါ့ေနာ္။
KIC - ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွာရွိတဲ့ ကရင္အသုိင္းအ ၀ုိင္းက ေျပာၾကတယ္။ ဒီပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈဟာ စစ္မွန္တဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈ

မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေရရွည္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဗုိလ္မွဴးတုိ႔အေနနဲ႔ သူတုိ႔ေတြ
နားလည္ ေအာင္ ဘယ္လုိေျပာခ်င္ပါသလဲ။
ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္ - ဒီလုိေပါ့ေလ။ လူေတြေျပာၾကတယ္။ ခုႏွစ္ရက္သားသမီးေတြကလည္း ကိုယ့္ထမင္းကိုယ္စားၿပီးေတာ့
သူမ်ားအေၾကာင္းေျပာမွပဲ ေက်နပ္တယ္။ စစ္မွန္တာ မစစ္မွန္တာ။ ေရႊေတာင္မွ စစ္မစစ္ ျပဒါးနဲ႔ ေကၽြးၿပီးမွ သိရတာကိုး။
ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆုိတာ စစ္မွန္လား၊ မစစ္မွန္လားဆုိတဲ့ လုပ္ၿပီးေပါင္း

ၿပီးမွပဲ စစ္မွန္ မစစ္မွန္ဆုိတာ အေျဖေပၚမွာေပါ့ဗ်ာ။

ဒီလုိႀကိဳေျပာ ၿပီးေတာ့ ႀကိဳၿပီးေ ၀ဖန္လုိ႔ မရဘူး။ ႀကိဳေျပာ ႀကိဳေ ၀ဖန္မယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္
ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြ အကုန္လုံး ပ်က္ျပယ္သြားမယ္။
KIC - အရင္တုန္းက ေကအဲန္ယူဟာ မိခင္အဖဲြ႕အစည္း လုိ႔ ဗုိလ္မႉးတုိ႔က ေျပာၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ အခုခ်ိန္မွာ ေကအဲန္ယူက

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မလုပ္ဘူး။ ဒီေကဘီေအက လုပ္သြားတဲ့အေပၚမွာ ေကအဲန္ယူကို ဆန္႔က်င္ရာ မေရာက္ဘူးလား။
ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္ - အဲဒါ ၾကည့္တဲ့သူေတြရဲ႕ အေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ဆန္႔က်င္တဲ့ မ်က္လုံးနဲ႔ၾကည့္ရင္ေတာ့
ဆန္႔က်င္တယ္ လုိ႔ပဲ သူတုိ႔ျမင္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ အင္မတန္လုိအပ္တဲ့ မ်က္လုံးနဲ႔ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဒါသူတုိ႔
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္တာ ေကာင္းတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ ေကာင္းတယ္။ သူတုိ႔ ျမင္မွာပဲ။ အဓိကက
ၾကည့္တဲ့လူေတြရဲ႕ မ်က္လုံးေပၚမွာပဲ မူတည္ တယ္ေပါ့ေနာ္။
KIC

-

ဒီႏွစ္

စက္တင္ဘာလတုန္းက ဒီေကဘီေအကို စနစ္တက် ျပန္လည္ ဖဲြ႕စည္းခ်ိန္မွာ

ကလုိ႔ထူးေဘာဌာနခ်ဳပ္ေအာက္က ကလုိ႔ထူး ၀ါးနဲ႔ ကလုိ႔ထူးလားဗ်ဴဟာဆုိၿပီး ဖဲြ႕စည္းထားတယ္။ အခု အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးလုပ္တာ ကလုိ႔ထူး ၀ါးေကာ၊ ကလုိ႔ထူး လားပါ အကုန္လုံး အက်ဳံး ၀င္ပါလား။
ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္ - ကလုိ႔ထူးေဘာလက္ေအာက္ခံမွာ ကလုိ႔ထူး ၀ါးနဲ႔ ကလုိ႔ထူး ၀ါး ႏွစ္ခုရွိတယ္ေနာ္။ ကလုိ႔ထူး

၀ါး၊

ကလုိ႔ထူး လား အကုန္ပါပါတယ္။ ကလုိ႔ထူး ၀ါးဘက္က တာ ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း သြားၿပီး ၫႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတာ ပါတယ္။
ကလုိ႔ထူးလား ဘက္က တာ

၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ပါတယ္။ အခုလည္း က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ ေဆြးေႏြး

တာ ကလုိ႔ထူး ၀ါးက

ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ပါ တယ္။ ကလုိ႔ထူးလားက ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ေဆြးေႏြးတာလည္း
ပါတယ္။ အခု က်ေနာ္တုိ႔ ေတာ တြင္းတစ္ေနရာမွာ ေဆြးေႏြးတာလည္း ပါတယ္။

KIC - အခု ကခ်င္ေဒသဘက္မွာ တုိက္ပဲြအေျခအေနက တစ္ရက္ထက္တစ္ရက္ ဆုိးလာသလုိ လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေတြလည္း ဆုိးလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီေကဘီေအက အစုိးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့
ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫႊတ္ေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ အဟန္႔အတား မျဖစ္ဘူးလား။
ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္ - ဒါကေတာ့ ဒီလုပ္ရပ္က မဆန္းပါဘူး။

ဟိုးအရင္တုန္းကလည္း ဒီလုိပဲ လုပ္ေနတာဟာ။ ဒါကို

အဆန္းလုပ္ ၿပီး ဆန္းတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ဒါ ႐ုိး႐ုိးေလးပဲ။ အရင္တုန္းက လုပ္တာလည္း သူမ်ား ေျပာတာပဲ။
စစ္ေရးေလ့လာသူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူေတြေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းေရးရာ
ေလ့လာသူေတြေသာ္လည္းေကာင္း အရင္ကလည္း ဒီလုိပဲ လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါ ဆန္းတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ မရပါဘူး။

KIC

-

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယာယီေနထုိင္ရန္

သေဘာတူညီ ခ်က္သာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီ ယာယီသုံးထားျခင္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပပါလား။
ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္

-

ယာယီဆုိတာက

ဒီလုိပါ။ က်ေနာ္တုိ႔စခန္း ဒီ

၂ခုတည္းရွိတာ။ က်ေနာ္တို႔တပ္နဲ႔

ေလာက္မွမေလာက္တာ။ လုံမွ မလုံေလာက္ပဲဟာ။ ဒါပဲ က်ေနာ္တုိ႔ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီဆုိရင္ ဒီႏွစ္ခုပဲ။ ေဟ့ မင္းတုိ႔ ဒါပဲ
လက္မွတ္ထုိးထားတယ္။ ဒီေလာက္ပဲ ရမယ္။ ေနာက္ဆုိ ဟုိဒင္းလုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူးဆုိတာ ဒါလည္း သက္ေသ
သာဓကတစ္ခုပဲ မဟုတ္လား။ က်ေနာ္ တုိ႔ ဒီေကဘီေအရွိတာ ဒီတစုထဲ။ ဒီဆုံဆည္းၿမိဳင္နဲ႔ ျမ ၀တီနားမွာရွိတာမွ မဟုတ္ဘဲ။
က်ေနာ္တုိ႔ ဒီေကဘီေအက တပ္မဟာ (၅)၊ (၁)၊ (၆)၊ (၇) ရွိတယ္ မဟုတ္လား။ ဒီ
လက္မွတ္ထုိးရင္ ေနာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရင္ ခက္မယ္ေလ။

၂ခုပဲ သြားၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳၿပီး

KIC - ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ျမ ၀တီၿမိဳ႕မွာ ယာယီဆက္ဆံေရး႐ုံး ဖြင့္ထားမယ္ဆုိၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္

သေဘာ တူ လက္မွတ္ေရးထုိးၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ျဖစ္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဘာေတြ တင္ျပေဆြးေႏြးဖုိ႔
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတာ ရွိပါသလဲ။
ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္ -

က်ေနာ္တုိ႔တပ္ဖဲြ႕ေတြရဲ႕ ေရွ႕ေရး စား

၀တ္ေနေရးေတြ။ ေနာက္ၿပီး လူထုကို က်ေနာ္တို႔

အလုပ္အေကၽြးျပဳ ဖုိ႔။ က်ေနာ္တုိ႔လူထုေတြ လုိအပ္ေနတဲ့ ပညာေရးေတြ၊ က်န္းမာေရးေတြ ဒါေတြကို က်ေနာ္တုိ႔က
ဆက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးရမွာ ေပါ့။

KIC

-

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ

အစုိးရနဲ႔အတူ ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ဒီေကဘီေအ

ဘယ္အခန္းက႑က ေန ဘယ္လုိ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ရွိလဲ။
ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္- ဥပမာ ႏုိင္ငံေတာ္က က်ေနာ္တုိ႔ကို ယုံၾကည္တယ္။ ဒီျပည္တြင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ေတာ့ ၀ုိင္း၀န္းကူညီပါ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ဗုိလ္ခ်ဳ

ပ္ေစာလားပြယ္အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ကမ္းလွမ္းမႈေတြ၊

ေတြ႕ဆုံမႈ ေတြ လုပ္မယ္၊ ေျပာမယ္ ရွိတယ္ေပါ့။ ကိုယ့္အတုိင္းအတာနဲ႔ ငါ သြားလုပ္ေပးမယ္။ ငါ လုပ္လုိ႔ရမယ္ဆုိတာ
လက္ရွိႏုိင္ငံေတာ္ က ကိုယ့္ကို မယုံၾကည္ဘူး။ မင္းအလုပ္မဟုတ္ဘူး။ သြားေျပာလုိ႔ရွိရင္ ကိုယ့္လုပ္လုိ႔ရမွာ
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအ တြက္က မင္းတုိ႔မွာ တာ

၀န္ရွိတယ္။

မဟုတ္ဘူး။

၀ုိင္း၀န္းပ့ံပိုးဖုိ႔ လုိတယ္။ အဲဒီအျမင္နဲ႔ ျမင္လုိ႔ရွိရင္

က်ေနာ္တုိ႔လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ၀န္းရံေပးဖုိ႔ ေျပာေပးမယ္။ ဒီအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပံ့ပိုးၿ

ပီးေတာ့ တည္ ေဆာက္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္လုပ္ဖုိ႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲဖုိ႔

အရင္တည္ေဆာက္ရတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပါးစပ္နဲ႔သာ ေျပာၿပီး ျပည္နယ္ေတြမွာ ေသနတ္သံေတြ

ေပါက္မယ္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒါ ဘာမွျဖစ္မလာဘူး။ ကိုယ့္လုပ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ၿပီး ေတာ့ ကုိယ္လုိခ်င္တ့ဲ ဥစၥာကို
ၫႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး အခ်ိန္ေပးမွ ရလာတဲ့ ရလဒ္အေပၚမွာ အေျဖဘယ္ေလာက္ေပၚလဲ အဲဒါကို ျပန္ ဆန္းစစ္ရမွာေပါ့။
က်ေနာ္တုိ႔အေမေတာင္မွ မုန္႔ဖုိးေတာင္းတာ တခါမွ လုံလုံေလာက္ေလာက္ေပးတာ မရွိတာပဲဟာ။
KIC - ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ အစုိးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတဲ့ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာမ်ား ထပ္ေျပာခ်င္ေသးလဲ။
ဗိုလ္မႉးဆန္းေအာင္ - က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တာ စစ္အစုိးရကို ေၾကာက္လုိ႔လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ လက္ရွိ က်ေနာ္တုိ႔
ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကို လုိလားတာ က်ေနာ္တုိ႔ သက္ေသျပရမယ္။ တကယ္တမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ ျဖစ္မယ္ဆုိရင္
က်ေနာ္တုိ႔ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးက ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္သြားမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ ျဖစ္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ေဟ့ မင္းတုိ႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလုပ္နဲ႔ ေျပာရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လုပ္ရမွာပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ မလုပ္ဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္
မလုပ္လုိ႔မရဘူး ေျပာရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အလုိလုိ ပ်က္ျပယ္သြားမယ္။ က်ေနာ္ေျပာတာ ရွင္းရွင္းေလးပဲ။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful