P. 1
Program A

Program A

|Views: 6|Likes:
Published by Alex Roitman

More info:

Published by: Alex Roitman on Nov 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

STIMATĂ(E) DOAMNĂ/ DOMN ___________________________ Vă invităm să participaţi la Conferinţă ştiinţifică internaţională FAMILIE, RELIGIE, LEGE: DIALOG ŞTIINŢIFIC – IDENTITĂŢI

ŞI POLITICI care va avea loc la 9 noiembrie 2011, ora 10.00, în incinta Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei (str. 31 august 1989, 121 A), sala de conferinţe

ŞEDINŢA ÎN PLEN 10.00-11.15 Moderator-dr., conf. Lilia ZABOLOTNAIA Cuvânt de salut: Anatol PETRENCU, prof., dr. hab., preşedintele INIS “ProMemoria” Aurelia CORNEŢCHI, vice-directorul Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei ES Anton COŞA, Episcopul Bisericii Catolice din Republica Moldova

ACTIVITATEA ÎN CADRUL SECŢIILOR 11.30 - 13.30 Secţia Confesiunea religioasă şi familia. Tradiţii şi obiceiuri în familie Moderator- dr., conf. Nicolae FUŞTEI
Familia în tradiţia creştină, dr. în teologie, dr. în istorie Nicolae FUŞTEI, IISD al AŞM, INIS “ProMemoria” Rolul familiei în educaţia creştină a tinerei generaţii, Angela LEVINŢA Implicarea Bisericii din Ţara Moldovei şi provincia Basarabia la soluţionarea diferendelor din cadrul familiei la începutul secolului al XIX-lea, dr. în istorie Teodor CANDU, IISD al AŞM, Arhiva Naţională a RM Obiceiuri şi tradiţii în familia basarabeană. Dimensiunea spirituală (sec. XIX), dr. în istorie Diana EŢCO, IISD al AŞM Tradiţii şi obiceiuri de nuntă în Basarabia secolului al XIX-lea, cerc. ştiinţ. stagiar Elena COJOCARI, IISD al AŞM Familia evreiască între tradiţionalism şi modernitate, drd. Alexandru ROITMAN, USM Семейные обряды и традиции евреев Молдовы, доктор наук Евгений БРИК, научный сотрудник Института культурного наследия АНМ Consideraţii asupra tradiţiilor în familie, dr. Viorica ŢURCAN, IPC al AŞM

Comunicări:
Abordarea antropologică a familiei, dr. Lilia ZABOLOTNAIA, IISD al AŞM, INIS “ProMemoria” Семья как ценность в контексте традиций и современности, писатель Борис МАРИАН, председатель Молдавского Национального комитета ПДЕ Платформа «Диалог-Евразия» (ПДЕ), доктор Феридун ТЮФЕКЧИ, представитель Международной общественной организации Платформа «Диалог-Евразия (ПДЕ)» со штаб-квартирой в Стамбуле (Турция) Familii nucleare, familii extinse în Transilvania sud-estică în secolul al XVIIlea şi la începutul secolului al XVIII-lea, dr. în istorie Şarolta SOLCAN (România)

Coordonatori ai conferinţei: dr., conf. Lilia ZABOLOTNAIA dr., conf. Alina FELEA

11.15-11.30 Pauză de cafea

Învăţătoarea din RSSM (1950-1970), drd. Nadejda SCOBIOALĂ, UPS “Ion Creangă
Imaginea femeii din epoca contemporană în manualele de istorie, dr. în istorie Angela LISNIC, UPS “Ion Creangă”, drd. Sofia ARSENI, UPS “Ion Creangă Chestiunea familiei în contextul Perestroikai, 1985-1988. Programul republican: Familia, drd. Diana CAŞU, IISD al AŞM "Boala-bolnavul-Comunitatea" sau o scurta reflectare asupra imaginii bolii si bolnavului în mentalitatea populară, cercet.şt. Natalia GRĂDINARU, IPC al ASM

europeană, dr. în ştiinte politice Ion Duminica, cerc. şt. sup., şeful sectiei "Minoritati etnice", Centrul de Etnologie a IPC al AŞM Declaraţia Universală a Drepturilor omului: norme politico-morale, convenţionale-imperative ori constituţional-fundamentale?, dr. în drept Ilie MĂMĂLIGĂ, confer. cerc. IISD al AŞM Rolul TV in viata familiei moderne, dr. Violeta ŢIPA, IPC al AȘM

Secţia Societate, familie şi viaţă privată Moderator- dr. Victor ŢVIRCUN Destinul Roxandrei Lupu prin prisma testamentului ei, dr. Vladimir MISCHEVCA, IISD al AŞM, dr. Florin MARINESCU (Grecia) Contribuţii noi la studierea familiei Cantemireştilor, dr. Victor ŢVIRCUN, UPS “Ion Creangă” Divorţul, desfrâul şi beţia- realitatea vieţii private (sec. XVIII-înc. sec. al XIX-lea), dr. în istorie Alina FELEA, IISD al AŞM, INIS „PROMEMORIA” Проблема личной свободы женщины от социального и семейного гнета в Росийской империи в работах писателей демократов ХIX века, drd. Tatiana NICHITINA, UPS “Ion Creangă” Destine tragice în paginile dosarelor deportaţilor, dr. în istorie Ion VARTA, cerc. şt. Tatiana VARTA, IISD Contribuţii la genealogia familiei Profesorului Ion Hâncu, dr. în istorie Sergiu TABUNCIC, IISD al AŞM, INIS „PROMEMORIA” Familia în societatea sovietică: teorii şi practici totalitare, dr. în istorie Adrian DOLGHI, magistru în istorie Victoria DOLGHI

13.45-14.00 Şedinţa de totalizare

Secţia Realităţi demografice. Politici sociale şi culturale. Legislaţie Moderator- dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ
Reglamentarea juridică a relaţiilor familiale în Moldova până şi după instaurarea dependenţei de Imperiul Otoman, dr. Dumitru GRAMA, IISD al AŞM Familia şi relaţiile demografice în satele româneşti de pe cursul inferior al Nistrului la hotarele sec. XVIII-XIX, dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ, IISD al AŞM Cadrul legislativ şi evoluţia demografică a familiilor minorităţilor confesionale în Basarabia în secolul al XIX, dr. conf. Ion GUMENÂI, USM Familia la bulgarii basarabeni în sec. XIX, drd. Ivan DUMINICA, Universitatea din Veliko Tîrnovo, Bulgaria Temă rezervată, mg. Ludmila BARBĂ

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA INSTITUTUL DE ISTORIE SOCIALĂ “PROMEMORIA” MUZEUL NAŢIONAL DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE A MOLDOVEI

Conferinţă ştiinţifică internaţională

Integrarea socială a romilor din Republica Moldova – parte componentă în cadrul procesului politic de integrare

FAMILIE, RELIGIE, LEGE: DIALOG ŞTIINŢIFIC – IDENTITĂŢI ŞI POLITICI

CHIŞINĂU 2011

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->