Please make my translation smooth. 1.

Không chờ UNICEF và WHO khuyến cáo, các bà mẹ VN trước đây đều biết sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất không có gì thay thế được.Từ nguồn sữa mẹ VN các thế hệ VN nên người, thông minh dũng cảm làm rạng danh dân tộc VN. Before the recommendation of UNICEF and WHO, Vietnamese mothers had known that breast milk is the best and irreplaceable source of nutrition. Many Vietnamese generations grow into a good people who are intelligent, courageous enough to bring fame to VietNam. 2.Cho đến thời điểm hiện nay VN còn thuộc nhóm nước nghèo, cuộc sống của đông đảo người dân chưa phải đã dư dả để học đòi theo cách sinh hoạt của các nước phương Tây giàu có. Hi ện nay c ác n ư ớc ph ư ơng T ây c ũng đang khuy ến kh ích ng ư ời d ân nu ôi con b ằng s ữa m ẹ v ì kh ông c ó lo ại s ữa n ào t ốt h ơn s ữa m ẹ. Up to this time VN has been in poor country group and most people lives have not been convenient enough to follow the Western lifestyle. Nowadays, Western countries encourage their citizens to feed children with breast milk because no kind of milk is better than breast milk. 3. "Thị trường dành cho người tiêu dùng thu nhập thấp đang là lỗ trống trong nền kinh tế thế giới". Đó là nhận định của Laercio Cardoso, chuyên gia theo dõi thị trường dành cho người tiêu dùng thu nhập thấp cho tập đoàn sản xuất xà bông nổi tiếng Unilever của Anh và Hà Lan.

" The market for low income consumers is a hole in the world's economy". That is the judement of Mr. Laercio Cardoso, a specialist in reseaching the market for low income consumers of Unilever, a famous shampoo corporation of Great Britain and Holland.

4. Đây là hệ quả tất yếu của khuynh hướng đã tồn tại trong một thời gian dài trước đây khi nhiều hãng sản xuât, tập đoàn kinh doanh coi người có thu nhập thấp không phải là đối tượng chủ yếu của họ mà đối tượng khách hàng phải là người lắm của nhiều tiền.

This is inevitable consequence result of this trend which has existed for a long time when many manufacturers and trade corporation regarded the wealthy people not the low income people as their main target customers.

5. Họ thậm chí không được liệt kê vào khái niệm "người tiêu dùng" mà bị coi như

những nạn nhân cần được cứu giúp là chính.

They even are not classified as " consumer" but victims who need to be aided. 3. "Thị trường dành cho người tiêu dùng thu nhập thấp đang là lỗ trống trong nền kinh tế thế giới". Đó là nhận định của Laercio Cardoso, chuyên gia theo dõi thị trường dành cho người tiêu dùng thu nhập thấp cho tập đoàn sản xuất xà bông nổi tiếng Unilever của Anh và Hà Lan.

" The market for low income consumers is a hole in the world's economy". That is the judement of Mr. Laercio Cardoso, a specialist in reseaching the market for low income consumers of Unilever, a famous shampoo corporation of Great Britain and Holland.

4. Đây là hệ quả tất yếu của khuynh hướng đã tồn tại trong một thời gian dài trước đây khi nhiều hãng sản xuât, tập đoàn kinh doanh coi người có thu nhập thấp không phải là đối tượng chủ yếu của họ mà đối tượng khách hàng phải là người lắm của nhiều tiền.

This is inevitable consequence result of this trend which has existed for a long time when many manufacturers and trade corporation regarded the wealthy people not the low income people as their main target customers.

5. Họ thậm chí không được liệt kê vào khái niệm "người tiêu dùng" mà bị coi như những nạn nhân cần được cứu giúp là chính.

They even are not classified as " consumer" but victims who need to be aided. 1.Không chờ UNICEF và WHO khuyến cáo, các bà mẹ VN trước đây đều biết sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất không có gì thay thế được. Từ nguồn sữa mẹ VN các thế hệ VN nên người, thông minh dũng cảm làm rạng danh dân tộc VN.

Even before UNICEF's and WHO's recommendations, Vietnamese mothers had learnt that breast milk is the best and an irreplaceable source of nutrition for infants. From this nourishing resource, generations of Vietnamese children have grown up into

bright and brave citizens that the country can be proud of.

Comments: Câu thứ 2 trong đoạn văn trên mang nhiều cảm tính, không hợp với tính cách truyền thông và khoa học (factual) của câu 1. Những câu văn mang cảm tính (emotional hay passionate) chỉ nên dùng trong văn chương, thi ca, hoặc tuyên truyền. Trộn lẫn hai thể loại như vậy sẽ làm cho văn phong mất đi tính nhất quán.

2.Cho đến thời điểm hiện nay VN còn thuộc nhóm nước nghèo, cuộc sống của đông đảo người dân chưa phải đã dư dả để học đòi theo cách sinh hoạt của các nước phương Tây giàu có.

To this day, VN still belongs to the group of underdeveloped countries, and making ends meet still remains a struggle for most of its people to adopt a Western way of life.

Hiện nay các nước phương Tây cũng đang khuyến khích người dân nuôi con bằng sữa mẹ vì không có loại sữa nào tốt hơn sữa mẹ.

Today, Western countries are also encouraging women to breast feed their babies because maternal milk has been found to be superior than any source of newborn's nutrients. 3. "Thị trường dành cho người tiêu dùng thu nhập thấp đang là lỗ trống trong nền kinh tế thế giới". Đó là nhận định của Laercio Cardoso, chuyên gia theo dõi thị trường dành cho người tiêu dùng thu nhập thấp cho tập đoàn sản xuất xà bông nổi tiếng Unilever của Anh và Hà Lan.

" Market for the low income consumers represents a huge void in today's world economy", noted Laercio Cardoso, a specialist in low income consumers market research of Unilever, a prominent shampoo manufacturing conglomerate in Great Britain and Holland.

4. Đây là hệ quả tất yếu của khuynh hướng đã tồn tại trong một thời gian dài trước đây khi nhiều hãng sản xuât, tập đoàn kinh doanh coi người có thu nhập thấp không

phải là đối tượng chủ yếu của họ mà đối tượng khách hàng phải là người lắm của nhiều tiền.

This is an inevitable ending to a long time trend when many manufacturers and business conglomerates regarded the wealthy, not the low income mass, as the bulk of their target customers.

5. Họ thậm chí không được liệt kê vào khái niệm "người tiêu dùng" mà bị coi như những nạn nhân cần được cứu giúp là chính.

They weren't even conceived as the "consumers" but rather the victims, who for the most part just needed help. Hbae787 did an excellent job of smoothing out the translations. There is however one small error in idiomatic usage:

Hiện nay các nước phương Tây cũng đang khuyến khích người dân nuôi con bằng sữa mẹ vì không có loại sữa nào tốt hơn sữa mẹ.

Today, Western countries are also encouraging women to breast feed their babies because maternal milk has been found to be superior than any source of newborn's nutrients. For comparisons using superior or inferior, the preposition to be used is "to" superior to inferior to Today, Western countries are also encouraging women to breast feed their babies because maternal milk has been found to be superior to any source of newborn's nutrients. 1.Cái chuyện vui lúc tuổi đã xế chiều của bà chị tôi được bắt đầu như sau: The delightful story in late of my cousin lifetime was begun as follows.

2.Cách đây khoảng bảy, tám năm, một bà chị khác lập nghiệp ở xứ Bờ Biển Ngà có làm giấy báo lãnh cho chị Bơ sang ở bên đó. Hai bà vốn hợp tính nhau từ thời con gái, về già đều là những tín đồ rất nết na của đạo Phật, có ăn ở với nhau ít năm cuối chắc cũng êm ấm.

About seven or eight years ago, another cousin of mine, who settled in Coâte D’Ivoire, had made a commitment to sponsor for Bo’s emigration. . Both my cousins have been inherently harmonious since they were young, then they both were the faithful of Buddhism, so they could get on well with each other. 3.Đã nghĩ mọi việc xong xuôi chỉ còn đợi ngày đi thì bà bên kia lại viết thư về báo hoãn, vì nghe đâu chính phủ bên ấy sẽ thay đổi, sẽ đổi hẳn, nên vợ chồng phải di chuyển cơ nghiệp qua Pháp.

Everything would have been finished, and Cousin Bo only waited for the departure if there had not been a letter of informing about the postponement. Since the Cote D’Ivoire’s government could collapse, her family had to move to France. 4. Nói vậy thì biết vậy, chứ còn cái gì sau đó ai mà biết. We had to believe in what she said because it was impossible to find what was hidden under her words 5. Chi Bơ tuổi Sửu, cái số ấy là vât vả lắm, một đời hầu hạ các ông em bà em, rút luôi lại trắng tay.

Cousin Bo’s age is ox, such hard is her destiny, she has spent all her lifetime on waiting on her cousins, and has nothing now. 6.Xưa nay chị Bơ chỉ biết sống cho các em, dựa dẫm vào các em, vui buồn hộ mọi người, nay các em kéo nhau đi tuốt tuột, còn trơ lại có một mình, ăn không ra bữa, ngủ không ra giấc, chẳng có cái gì riêng đề mà lo mà buồn, đi lại như cái bóng, va vào cái này đụng vào cái kia của hai căn buồng vừa ấm vừa tối, nghĩ thật tội.

She always lives for her younger cousins, depends on them, enjoys their happiness and shares their sadness, now they all go away and leave her alone with no happiness, no sadness, nothing of her own . She goes back and forth all day long by herself like a shadow, hits against something, knocks down something in two humid and dark rooms.I feel sorry for her.

7.Ai cũng than thở là rất tội mà không một ai mở miệng mời bà chị nhất họ tới ở nhà mình để tiện bề chăm sóc, vợ chồng tôi cũng thế. Everybody feels sorry for her but no one would like to invite the oldest cousin to their

family so that they can take care of her, so does my family.

8.Lúc khoẻ đã vậy, lúc ốm thì sao, ốm một trận rồi chết cũng đã vất vả, lại ốm đến vài năm mới thật rầy rà.Cũng may trong họ còn có chị Đại. Chị có quyền la mắng tất cả mà không ai dám giận vì chị ăn ở rất thật lòng, lại rất thạo việc.

Taking care of her when she is healthy seems a difficult work, and it is more difficult when she is ill, especially for a long time. Fortunately, our clan still has Cousin Dai. She has the right to scold all of us without worrying of reactions because she lives truthfully and she was experienced in all our clan’s works.

9.Việc người sống và người chết của cả một họ mà không có chị dúng tay vào là y như bê bết. Nói cho đúng chị cũng không dúng tay, một ngón tay cũng không động đậy, mà chỉ dùng miệng thôi, tính giùm cho thôi.

These will become problems without her helps. In fact, she does nothing, she never helps anyone by her specific works. But she helps everyone by her head. She manages, arranges, works out to urge people carrying out all. Such things have to solve in such way. DEAR FRIENDS ! Pls help me translate into English:

Cho đến nay, những người đấu tranh dân chủ trong nước vẫn chưa thể kết hợp chặt chẽ để tạo thành một nhóm vững chãi . Đây chính là khuyết đìểm làm cho phong trào dân chủ thiếu mãnh lực thu hút giới thanh niên , sinh viên gia nhập. Thiếu giới trẻ , những cuộc đấu tranh phản kháng lẻ tẻ từ cụ HMC , Trần Khuê, Phạm Quế Dương , Nguyễn Đan Quế v.v... trở nên lạc lõng và thiếu mất sức công phá . I suggest st like this: So far, supporters of democracy had not united closely enough to form a strong party. It was this downside that made democratic activities less attractive to the youth. As a result, many discreted uprisingse led by HCM, Tran Khue, Pham Que Duong, Nguen Dan Khue etc became isolated and less effective. Please give comments if you find neccesary.

QUOTE (sunflower @ Dec 25 2005, 05:27 PM) 1.Cái chuyện vui lúc tuổi đã xế chiều của bà chị tôi được bắt đầu như sau: The delightful story in late of my cousin lifetime was begun as follows. 2.Cách đây khoảng bảy, tám năm, một bà chị khác lập nghiệp ở xứ Bờ Biển Ngà có làm giấy báo lãnh cho chị Bơ sang ở bên đó. Hai bà vốn hợp tính nhau từ thời con gái, về già đều là những tín đồ rất nết na của đạo Phật, có ăn ở với nhau ít năm cuối chắc cũng êm ấm. About seven or eight years ago, another cousin of mine, who settled in Coâte D’Ivoire, had made a commitment to sponsor for Bo’s emigration. . Both my cousins have been inherently harmonious since they were young, then they both were the faithful of Buddhism, so they could get on well with each other. 3.Đã nghĩ mọi việc xong xuôi chỉ còn đợi ngày đi thì bà bên kia lại viết thư về báo hoãn, vì nghe đâu chính phủ bên ấy sẽ thay đổi, sẽ đổi hẳn, nên vợ chồng phải di chuyển cơ nghiệp qua Pháp. Everything would have been finished, and Cousin Bo only waited for the departure if there had not been a letter of informing about the postponement. Since the Cote D’Ivoire’s government could collapse, her family had to move to France. 4. Nói vậy thì biết vậy, chứ còn cái gì sau đó ai mà biết. We had to believe in what she said because it was impossible to find what was hidden under her words 5. Chi Bơ tuổi Sửu, cái số ấy là vât vả lắm, một đời hầu hạ các ông em bà em, rút luôi lại trắng tay. Cousin Bo’s age is ox, such hard is her destiny, she has spent all her lifetime on waiting on her cousins, and has nothing now. These paragraphs are all tricky and I find it extremely challenged, however, I still want to make a try. I am sure that some of you will have better translation. In the latter half of lifetime, a delightful story happenned to my my sister as followed. (The passive voice is not suitable here, I reckon, although it is translated in that way) Seven or eight years ago, another sister of mine, who had setted in Ivory Coast (or Coâte D’Ivoire), spondored for Ms Bo's emigration. Both my sisters had been inherently harmonious since they were young. As being aged, they became faithful believers of Buddhism. For that reason, they would get along well with each other. (I have no comments for the third paragraph since the translation is quite good.) Ms Bo could not do anything but believe what the other sister said. Despite that fact, there might be hidden things that the sister did not let Ms Bo know.

Ms Bo's starsign is Ox. which destined a hard life for her. She spent most of her lifetime on taking care of her parents but in return, what she got was nothing. (There are a lot of discrepancies between English and Vietnamese version as well as among translators's points of view in this case. I hope that my translation has caught author's genuine ideas) 1.Cái chuyện vui lúc tuổi đã xế chiều của bà chị tôi được bắt đầu như sau: An amusing story about my cousin Bo in her old age begins like this :

2.Cách đây khoảng bảy, tám năm, một bà chị khác lập nghiệp ở xứ Bờ Biển Ngà có làm giấy báo lãnh cho chị Bơ sang ở bên đó. Hai bà vốn hợp tính nhau từ thời con gái, về già đều là những tín đồ rất nết na của đạo Phật, có ăn ở với nhau ít năm cuối chắc cũng êm ấm. About seven or eight years ago, a female cousin of Bo’s who lived in the Ivory Coast filed the immigration paperwork for Bo to go to that country. The two cousins had been getting along so well since childhood, plus they both were devoted Buddhists so it was expected that the two shouldn‘t have any problem spending their later years together.

3.Đã nghĩ mọi việc xong xuôi chỉ còn đợi ngày đi thì bà bên kia lại viết thư về báo hoãn, vì nghe đâu chính phủ bên ấy sẽ thay đổi, sẽ đổi hẳn, nên vợ chồng phải di chuyển cơ nghiệp qua Pháp. Everything was thought to be ready for Bo and she just waited for the departure date. Then, she received a letter from her cousin stating that the departure had to be postponed because her cousin's family was planning to move to France. A political upheaval was expected to happen to the government of the Ivory Coast.

4. Nói vậy thì biết vậy, chứ còn cái gì sau đó ai mà biết. All Bo could do is to take the letter at its face value since she couldn't read between the lines.

5. Chi Bơ tuổi Sửu, cái số ấy là vât vả lắm, một đời hầu hạ các ông em bà em, rút luôi lại trắng tay.

A person whose zodiac sign is the Ox like Bo must be destined for hardship. Having spent her lifetime taking care of her cousins, Bo now felt she got nothing in return. My try:

6.Xưa nay chị Bơ chỉ biết sống cho các em, dựa dẫm vào các em, vui buồn hộ mọi người, nay các em kéo nhau đi tuốt tuột, còn trơ lại có một mình, ăn không ra bữa, ngủ không ra giấc, chẳng có cái gì riêng đề mà lo mà buồn, đi lại như cái bóng, va vào cái này đụng vào cái kia của hai căn buồng vừa ấm vừa tối, nghĩ thật tội.

All along sister Bo has been devoting to her cousins, looking after, sharing their happiness as well as sorrow. Now they're all grown and have gone on with their life. She were left all alone, missing them she has not been able to feel the taste of a good meal nor able to have a good night sleep. She had noone around to look after or care for but a sad and empty feeling. It's a pity! She walked as a shadow, back and forth banging herself against things between two humid, dark, empty rooms.

7.Ai cũng than thở là rất tội mà không một ai mở miệng mời bà chị nhất họ tới ở nhà mình để tiện bề chăm sóc, vợ chồng tôi cũng thế.

All of her relatives expressed their feeling sorry for her. However, noone offered to bring her to his/her house to take care of her, including my spouse and I.

8.Lúc khoẻ đã vậy, lúc ốm thì sao, ốm một trận rồi chết cũng đã vất vả, lại ốm đến vài năm mới thật rầy rà.Cũng may trong họ còn có chị Đại. Chị có quyền la mắng tất cả mà không ai dám giận vì chị ăn ở rất thật lòng, lại rất thạo việc.

It was not even easy when she were healthy, let alone when she were sick. Being sick once and die was to much of a problem already. Being sick for seveal years was truly a problem and a lot of work (for the ones who took care of her) . Fortunately, there is sister Dai in the family. Sister Dai can scold anybody without being mad at and that's because she is honest and knows how to solve problems.

9.Việc người sống và người chết của cả một họ mà không có chị dúng tay vào là y

như bê bết. Nói cho đúng chị cũng không dúng tay, một ngón tay cũng không động đậy, mà chỉ dùng miệng thôi, tính giùm cho thôi.

Taking care of the living as well as the dead's business in the family were definitely a mess without her. The truth is that she did not have to do anything, not even lifting a finger. She just knows how to allocate and tell people what to do. 10. Vậy là chị tôi đi lấy chồng, nói cho đúng là giả đò lấy chồng, về danh nghĩa vẫn có giấy giá thú, nhưng ông ở nhà ông, bà ở nhà bà, cơm ai nấy ăn, giường ai nấy nằm, không có gì khác trước.

Finally, my cousin got married. But, in fact, her marriage was in name only. On paper, they were husband and wife, but they did not live together. He lived in his house, she lived in her house, each person had their own life, everything was not different from them before

11.Chị Đại với chị Hoàng là hai bà hay nói tục nhất họ, nói những chuyện đến các em, và các cháu ngồi nghe cũng phải đỏ mặt, nên chị Đại cũng có những lời bình luận về sự ở riêng này, chị nói tục lắm tôi không tiện viết ra đây.

Cousin Dai and Cousin Hoang are the two most foul-mouthed people in the clan. They ............that their younger cousins, their nieces and nephews who listen to them must be red with shame. And certainly, Cousin Dai also could not have no remark on their separate living , but she ...........that I could not write down here

12.Lấy chồng lần thứ nhất mà không có chạm ngõ, không ăn hỏi, không cưới xin gì cả, đến bữa cơm thân mật trong gia đình cũng phải hai tháng sau mới dám làm, nghĩ cũng tội. Mà là con cháu nhà quan hẳn hoi.

The first time she got married, yet there was no plighting visit, no engagement ceremony, no wedding party, even a simple family meal, which she just dared held 2 month after that, although she was also born into an aristocratic family. Poor my cousin

13.Tháng đầu chị tôi đi lấy chồng tôi không dám lại thăm. Sợ chi tôi ngượng, tôi cũng sợ tôi ngượng. Nhưng tôi vẫn thấp thỏm đợi cái bữa ăn mà chị và ông anh sẽ mời. Nói cho thật, không phải vi miếng ăn, mà muốn đến để quan sát một chút.

For the first month of her marriage, I hadn't dared come to visit her. I was afraid that she would be shamed, and I would be, too. But I was still eager to wait for their invitation to the meal. Admittedly, I did not go there to eat but to “observe” a bit. Sunflower,

Khi dịch V-A mà gặp những đoạn tiếng Việt không đúng văn phạm tiêu chuẩn, ta phải chuyển nó thành chuẩn mực rồi hãy dịch thì bài translation mới hay. Thế nào là cú pháp Việt Nam tiêu chuẩn ? Cũng không khác English là mấy: cũng phải là trong câu có chủ, động và túc từ ; chấm câu chính xác, không được lủng củng, lê thê (runon sentences); ngôn từ phải trong sáng; từ ngữ sử dụng phải đúng nghĩa v.v...

Thí dụ khi gặp đoạn :

10. Vậy là chị tôi đi lấy chồng, nói cho đúng là giả đò lấy chồng, về danh nghĩa vẫn có giấy giá thú, nhưng ông ở nhà ông, bà ở nhà bà, cơm ai nấy ăn, giường ai nấy nằm, không có gì khác trước.

Nếu cứ thế để nguyên mà dịch, thì có thể đưa đến hậu quả word-by-word như sau :

Hence my cousin got married, to say the truth she pretended to get married, by namesake there was a marriage certificate, but he lived in his house, she lived in hers, everybody ate their own rice, everybody slept in their own bed, and there was nothing changed.

Em đọc có thấy khiếp không ? Cho nên ta phải chuyển thành :

10. Vậy là chị tôi đã đi lấy chồng, nhưng đó không phải là một cuộc hôn nhân thực sự. Tuy rằng trên danh nghĩa hai người vẫn có giá thú nhưng ai ở nhà người ấy,

không ai phải lo cho ai và vẫn chẳng có gì khác trước.

Bây giờ thì dễ translate chưa nào.

So my cousin has eventually got married but in fact it wasn't really a marriage. Though legally a couple, they lived separately and had almost nothing to do with each other. To them, nothing have been changed.

Dĩ nhiên khi đã quen rồi thì em không cần phải viết lại đoạn văn tiếng Việt nữa, chỉ nghĩ phác ở trong đầu rồi dịch ra English. 11.Chị Đại với chị Hoàng là hai bà hay nói tục nhất họ, nói những chuyện đến các em, và các cháu ngồi nghe cũng phải đỏ mặt, nên chị Đại cũng có những lời bình luận về sự ở riêng này, chị nói tục lắm tôi không tiện viết ra đây.

Cousin Dai and Cousin Hoang owned the two worst foul mouths among the clan. They were so vulgar that the younger cousins, nieces and nephews turned red-faced when listening to them. On Bo and her husband's living separately, cousin Dai couldn't help but blurted out her usual remarks too dirty to be written here.

12.Lấy chồng lần thứ nhất mà không có chạm ngõ, không ăn hỏi, không cưới xin gì cả, đến bữa cơm thân mật trong gia đình cũng phải hai tháng sau mới dám làm, nghĩ cũng tội. Mà là con cháu nhà quan hẳn hoi.

Her marriage didn't involve any plighting visit, engagement ceremony, or a wedding party. Even a simple gathering dinner had to wait for two months. For a mandarin descendant, it was so pitiable.

13.Tháng đầu chị tôi đi lấy chồng tôi không dám lại thăm. Sợ chi tôi ngượng, tôi cũng sợ tôi ngượng. Nhưng tôi vẫn thấp thỏm đợi cái bữa ăn mà chị và ông anh sẽ mời. Nói cho thật, không phải vi miếng ăn, mà muốn đến để quan sát một chút.

During Bo's first month of marriage, I couldn't bring myself to visit her. I was afraid it

would be awkward for both of us. But I was still anxiously waiting for their invitation to the gathering dinner. Frankly, it wasn't the food that interested me. It was my curiosity that hungered to see what have happened. 1. The level of aggregation in an accounting information system refer to the various levels at which accounting related data and information is recorded and summarized.

Cấp độ thu thập dữ kiện trong một hệ thống thông tin kế toán nghĩa là những cấp độ khác nhau trong việc ghi nhận và tóm lược các dữ liệu về kế toán. 2. Audit risk is ex ante concept and thus it is referred to as achievable level of risk rather than an ex post concept of an achieved level of risk. Mức rủi ro của sai sót (khả năng sai sót) trong kiểm toán là một khái niệm về "điều chưa xảy ra" và do đó nó được gọi là mức rủi ro có thể đạt được, chứ không phải là "việc đã xảy ra", một khái niệm của mức rủi ro (mà đã) đạt được. Thanks Eteam. May all great things be with you and family this Tet. Ceicil, "You and yours" means "You and your family", or "You and your loved one(s)" Other spin-offs : - You and your significant other : You and your spouse, or lover (gf or bf). - You and your other half : Same as above. Could anyone tell me what the equivalents of these words are in English: tuyên truyền (positive meaning), ổ dịch, làm sống động hơn, thực chất hơn (this is from ASEM) tuyên truyền : to spread the news; to publicize; to announce; to educate the public; to make known; to raise the public's awareness ổ dịch : outbreak site; epidemic zone làm sống động hơn : make something more lively; to liven up something; to stir up interest in something thực chất hơn : more genuine; having more substance; true grit What is a friend? 1,A single soul dwelling in two bodies 2, Of all the thing which wishdom provides to make life entirely happy much the greatest is the possession of friendship 3 A friend is the one who come in when the whold world has gone out

Mong các bác edit lại phần tiếng Việt giúp em. 1. Là 2 cơ thể nhưng có chung một linh hồn 2. trong tất cả những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống, tình bạn là thứ quý giá nhất. 3. Một người bạn sẽ ở bên ta khi mọi người quanh ta xa lánh ta

QUOTE (ngdtt @ Mar 1 2006, 03:16 AM) What is a friend? 1,A single soul dwelling in two bodies 2, Of all the thing which wishdom provides to make life entirely happy much the greatest is the possession of friendship 3 A friend is the one who come in when the whold world has gone out

Thế nào là một người bạn?

1- Một tâm hồn trong hai thể xác 2- Trong tất cả những điều tốt đẹp của cuộc sống mà sự khôn ngoan đem lại, có được tình bạn là điều tuyệt vời nhất. 3- Một người bạn là người ở lại khi mà cả thế giới bỏ rơi bạn. please help me translate these following words into English. I have tried several times but I do not satisfy with my verson. It just like "word by word" and it is so bad that I dare not to post it here. Please help.

Mỗi năm đào tạo từ 45 đến 60 cán bộ khoa học trình độ thạc sĩ ,được trang bị những kiến thức cơ sở và chuyên ngành ở trình độ cao về Công nghệ Nano-Micro, Điện tử Viễn thông và Mạng, truyền thông. Đó là các lĩnh vực khoa học có khả năng kết nối giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng và là cơ sở cho công nghiệp nói chung và một số ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt nam. Yes, thanks Sir. I remember that " to satisfy" was corrected by "be satisfied" in this forum, but I forgot.

Here is my verson.

Each year, 45 to 60 staffs woking in scientific fields are trained. They are equiped

with basic and specialized knowledge about Micro-Nano technology, Electronics and Telecommunication and Network and Telecommunication. These scientific fields are capable of connecting the fundermental and practical research and are the base for developing the industry in general and some other key industries in Vietnam. Yes, thanks Sir. Here is my try:

Pls correct me if I 'm wrong. Thanks a lot.

Each year, there are about from 45 to 60 scientists trained on master degree, and supplied the basic knowledge as well as special knowledge with the high level in Nano-Micro technology, electronics – telecommunications and internet. This science field can combine the basic research and apply research, is also a basic for the common industry and the target industries in Viet Nam. Here is another version:

Annually, there will be approximately 45 to 60 scientific staffs trained at the master’s level (or at the graduate level). They will be instructed in basic and advanced-level knowledge of Nano-Micro Technology, Electronics, Telecommunications, and Internet Communication. These scientific disciplines are capable of making the connection between fundamental and applied research, and they serve as a foundation for the development of industry in general and several other key target industries in Vietnam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful