You are on page 1of 4

WHEN I SAY THAT I LOVE YOU

Franky Sihombing

YOU FEEL THAT YOU'RE LONELY IT DOESN'NT PROVE THAT YOU ARE ALONE YOU FEEL THAT NOBODAY WANT YOU IT DOESN'T MEAN THAT NO ONE CARES ABOUT YOU REFF: LISTEN TO THE WORD I SAY THAT I WILL ALWAYS BY YOUR SIDE YOU MEAN EVERYTHING TO ME THAT I WILL NEVER LEAVE YOU CAUSE I LOVE YOU SO IF YOU THINK THAT YOU'RE NOTHING BUT FOR ME YOU ARE SOMETHING BEAUTIFUL YOU THINK THAT YOU CAN'T DO ANYTHING BUT YOU CAN DO A LOT OF THINGS WITH ME WHEN I SAY THAT I LOVE YOU IT'S MEAN I GIVE THE BEST FOR YOU WHEN I SAY THAT I LOVE YOU I WILL GIVE EVERYTHING FOR YOU NO MORE FEAR ABOUT THE FUTURE AND BLAME FOR THE PAST I'LL GIVE EVERYTHING WHEN I SAY THAT I LOVE YOU I WANT YOU TO KNOW THAT I DIED FOR YOU I WANT YOU TO KNOW THAT I'LL GIVE ALL MY LIFE FOR YOU WHEN I SAY THAT I LOVE... SAY THAT I LOVE YOU

Lee Hom Wang Li Hong - Ni Bu Zhi Dao De Shi


hu die zha ji ci yan jing cai xue hui fei xing ye kong sa man le xing xing dan ji ke hui luo di

wo fei xing dan ni zhui luo zhi ji hen kao jin huan ting jian hu xi dui bu qi wo que mei zhuo jin ni ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi ni de lei di xiang qing pen da yu sui le man di zai xin li qing xi

ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin pan xuan zai ni kan bu jian de gao kong li duo de shi ni bu zhi dao de shi

hu die zha ji ci yan jing cai xue hui fei xing ye kong sa man le xing xing dan ji ke hui luo di wo fei xing dan ni zhui luo zhi ji hen kao jin huan ting jian hu xi dui bu qi wo que mei zhuo jin ni ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi ni de lei di xiang qing pen da yu sui le mandi

zai xin li qing xi

ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin pan xuan zai ni kan bu jian de gao kong li duo de shi ni bu zhi dao de shi wo fei xing dan ni zhui luo zhi ji ni bu zhi dao wo wei shen me li kai ni wo jian chi bu neng shuo fang ren ni ku qi ni de lei di xiang qing pen da yu sui le man di zai xin li qing xi

ni bu zhi dao wo wei shen me hen xia xin pan xuan zai ni kan bu jian de gao kong li duo de shi ni bu zhi dao de shi