MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa nr. 3 la O.METC nr. 2713/29.11.2007

CURRICULUM
PENTRU

NIVEL 3 AVANSAT ŞCOALA POSTLICEALĂ CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL GENERALIST DOMENIUL: SĂNĂTATE ŞI ASISTENłĂ PEDAGOGICĂ

– 2007 –

1

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

AUTORI:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Agapie SperanŃa, asistent medical, Spitalul Sf. Spiridon, Iaşi Alexandru Mihaela, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Dr. Bran Liliana, director, Şcoala Postliceală Sanitară Arad Cristescu Eugenia, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Iancu Elena, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Dr. Marcean Crin, director, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Merlă Doina, DirecŃia de Sănătate Publică Sibiu Staicu Olga, director, Şcoala Sanitară „C Davila” Feteşti Stanciu Maria, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa Stănescu Elena, director, Şcoala Sanitară „C. Davila” Piteşti Udma Florica, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa

COORDONARE:
• Romita Lupascu Tiglea, inspector general - MECT- DGMIP • Paula Posea, expert curriculum –MECT-CNDIPT

2

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT ŞCOALA POSTLICEALĂ Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Anul I: 42 săptămâni
Modulul 1: Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaŃiilor Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 2: Comunicare profesională Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 3: Anatomia şi fiziologia omului Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 4: Virusologie, bacteriologie, parazitologie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 5: Biochimie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 6: Embriologie şi genetică Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 7: Psihologie generală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 8: Sociologie, politici sociale şi de sănătate Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 9: Biofizică şi imagistică medicală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 10: Mediu şi sănătate Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 11: EducaŃie pentru sănătate Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 12: Farmacologie generală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 13: Bazele ştiinŃei nursing-ului Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 14: FiinŃa umană şi nursing-ul Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 30 ore 120 ore 30 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 60 ore 120 ore 60 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 90 ore 60 ore 30 ore 120 ore 60 ore 120 ore 60 ore

3

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Modulul 15: Semiologie medicală Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 16: Tehnici de nursing şi investigaŃii Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 17: ProtecŃia şi securitatea în muncă Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 18: Administrarea medicamentelor Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 30 ore 120 ore 90 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore

Numar total: din care: invatamant clinic:

1.560 ore (26 credite) 450 ore

Anul I: 42 saptamani. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 15 saptamani invatamant teoteretic si tehnic si 6 saptamani de invatamant clinic.

4

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

R. Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 30: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 31: Hematologie şi nursing în hematologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 32: Ortopedie. urologie şi nursing în afecŃiunile renale Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 27: Chirurgie generală şi nursing în chirurgia generală Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 28: Chirurgie toracică.L.Anul II: 42 săptămâni Modulul 19: Comunicarea în limba modernă Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 20: Management şi legislaŃie sanitară Total ore: din care:laborator tehnologic Modulul 21: Epidemiologie şi sănătate publică Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 22: Principii de bază ale cercetării Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 23: Pneumologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 24: Cardiologie şi nursing în cardiologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 25: Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 26: Nefrologie.R. traumatologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 33: Reumatologie şi nursing în reumatologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 34: Dermato-venerologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 35: Boli infecto-contagioase şi nursing specific Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 5 .L. cardiovasculară şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 29: O. şi nursing O.

in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic.008 ore Anul II: 42 saptamani.Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 36: Endocrinologie şi nursing în endocrinologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 37: Boli metabolice. 6 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . In semestrul II.680 ore (28 1. este prevazuta invatamantui clinic corespunzator modulului M 21: Epidimiologie si sanatate publica. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic. o zi / saptamana (cu durata de 8 ore). de nutriŃie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 38: NutriŃie şi dietetică Total ore: din care: invatamant clinic 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore Numar total: credite) din care: invatamant clinic: 1.

pediatrie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 48: Neurologie şi nursing în neurologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 49: Psihiatrie şi nursing în psihiatrie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 50: Anestezie – terapie intensivă şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 51: Conduită în urgenŃe medico .chirurgicale Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 52: Gerontologie.Anul III: 42 săptămâni Modulul 39: Managementul proiectelor de sanatate Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 40: Calitatea serviciilor de nursing Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 41: Deontologie şi etică profesională Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 42: Psihologie medicală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 43: Pedagogie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 44: Cercetare în nursing Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 45: Ginecologie şi nursing în ginecologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 46: Obstetrică şi nursing în obstetrică Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 47: Puericultură. geriatrie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 53: Oncologie şi nursing în oncologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 54: Îngrijiri paliative Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 55: Nursing comunitar Total ore: din care: invatamant clinic Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 60 ore 24 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 84 ore 120 ore 84 ore 120 ore 96 ore 120 ore 72 ore 120 ore 84 ore 120 ore 84 ore 120 ore 96 ore 120 ore 96 ore 7 .

680 ore (28 credite) din care: invatamant clinic: 984 ore Anul III: 42 saptamani. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic. 8 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Modulul 56: Ingrijiri la domiciliu Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 36 ore Numar total: 1. in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic. In semestrul II. este prevazuta invatamantui clinic in comunitate. o zi / saptamana (cu durata de 8 ore).

2. ÎnvăŃământul clinic de îngrijiri la nivel de asistent trebuie să aibă în ansamblul său o valoare educativă. ProporŃia consacrată învăŃământului clinic (stagii) trebuie să reprezinte cel puŃin jumătate din timpul consacrat învăŃământului total. b) observă situaŃiile sau condiŃiile fizice sau afective care exercită un efect important asupra sănătăŃii şi comunică aceste observaŃii celorlalŃi membri ai echipei sanitare. îngrijirea copilului şi pediatrie.600. Medicină generală şi specialităŃi medicale îngrijiri de 3. Sănătate mintală şi psihiatrie 3. II. de aceea: trebuie să existe un personal calificat suficient de numeros pentru a asigura o calitate satisfăcătoare a îngrijirilor de sănătate la nivel de asistent. asistentul medical generalist exercită următoarele funcŃii esenŃiale: a) dă îngrijiri competente persoanelor a căror stare le cere. medicină generală şi specialităŃi medicale. asistentul medical generalist trebuie să aprecieze în orice moment care sunt îngrijirile de care fiecare bolnav are nevoie şi să îi atribuie personalul corespunzător. Puericultură şi pediatrie A. 7. instituŃii de sănătate. inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu. la şcoală.3. 5. Chirurgie generală şi specialităŃi chirurgicale sănătate pentru: 3. Principii generale de sănătate şi îngrijiri de sănătate 3. În determinarea locurilor de stagiu trebuie să se Ńină seama de următorii factori: a.5. educaŃia sanitară. 4. Îngrijiri de sănătate 3. În toate serviciile în care elevii asistenŃi sunt repartizaŃi în cursul formării lor practice trebuie să existe în orice moment cel puŃin un asistent cu diplomă care poate asigura supravegherea şi suficient personal de alte categorii pentru a evita ca elevului să i se încredinŃeze sarcini fără valoare educativă pentru el. 6. Principii de 3.2. 3. ÎnvăŃământul clinic (stagii) trebuie să aibă ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel.Conform reglementărilor europene şi naŃionale.4. Îngrijiri de sănătate pentru persoanele în vârstă şi geriatrie B. Anatomie şi fiziologie 9 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. Este o instruire coordonată. c. b. Cu această responsabilitate.. I. Acesta include: 1. sănătate mintală şi psihiatrie (pe cât posibil într-un serviciu specializat). incluzând prevenirea bolii. ÎnvăŃământului clinic (stagii) – reprezintă instruirea efectuată în spitale. familial. chirurgie generală şi specialităŃi chirurgicale. Orientare şi etică profesională 2. ŞtiinŃe fundamentale 1. afective şi spirituale ale bolnavului în mediul spitalicesc. precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgenŃă. Numărul de ore de învăŃământ de bază pentru asistenŃi medicali generalişti trebuie fixat la minimum 4. de reanimare şi de transfuzie sanguină. trebuie să existe condiŃii satisfăcătoare în materie de sedii şi de material utilizate pentru îngrijirea bolnavilor. îngrijiri la domiciliu. Numărul de ore pentru învăŃământul teoretic şi tehnic nu trebuie să fie mai mic de o treime din timpul consacrat formării în totalitate. ÎnvăŃământului teoretic şi tehnic cuprinde: 1.6. c) formează şi dirijează personalul auxiliar necesar pentru a răspunde nevoilor serviciului de asistenŃă din orice instituŃie de sănătate. Igienă şi îngrijirile de sănătate a mamei şi nounăscutului 3. AsistenŃii cu diplomă din serviciile acreditate ca teren de stagiu trebuie să colaboreze la supravegherea şi formarea elevilor aflaŃi sub responsabilitatea instructoarelor şcolii. igiena şi îngrijirile mamei şi nou-născutului. la locul de muncă etc. îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie. Ńinând cont de nevoile fizice.

4. Principii de administraŃie 8. Profilaxie 6. Aspecte juridice ale profesiei 10 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ŞtiinŃe sociale 8. Biofizică şi biochimie 5.2. Psihologie 8. Farmacologie 8. Igienă 6. virusologie şi parazitologie 4.1. Patologie generală 3. LegislaŃie socială şi sanitară 8.2.2. Dietetică 6.3. Bacteriologie. Principii de învăŃare (pedagogie) 8. EducaŃie sanitară 7. Sociologie 8.5.1.6.

Administreaza o baza de date 4. să administreze o bază de date. din care 30 de ore laborator tehnologic. lista de selecŃie. consultarea documentaŃiei auxiliare. caseta de text. chenare.Modulul 1: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR Notă introductivă Modulul UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR se studiază pe parcursul anului I.pictograma. butonul. suporturi mobile. mărime font. se va parcurge cu aceleaşi conŃinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat din domeniul Sanatate si asistenta pedagogica. Asistent medical generalist. OperaŃii de operare asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul: inserare/ştergere. operaŃii asupra directoarelor şi fişierelor. configurarea tastaturii.2. La parcurgerea programei şcolare se va avea în vedere dobândirea competenŃelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională specific calificării. copiere/lipire. obiecte de lucru pe desktop. antet. Organizarea informaŃiilor în sistemul de operare Windows: creare directoare. în vederea asigurării pregătirii de specialitate pentru obŃinerea calificării de nivel 3 avansat.1. Elemente avansate de operare: modificarea configuraŃiei pentru desktop. După parcurgerea acestui modul. 2. să compare reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel. Acest modul. grupul de obiecte. tip caracter. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR. crt. Compara reprezentari grafice in aplicatiile Word si Excel 3. grosimea liniei. Utilizează sistemul de operare Windows ConŃinuturi 1. Persoana care va absolvi acest modul va fi responsabilă de execuŃia propriei activităŃi. Utilizeaza sistemul de operare Windows 2. dar şi de realizarea sarcinilor încredinŃate grupului din care face parte. Compară reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . specifica domeniului. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenta corespunzătoare modulului: 1. stil. font. redenumire. exploatare foi de calcul. 1. Modulul are alocat un număr de 60 de ore pe an. InterfaŃa sistemului Windows: obiecte grafice de interfaŃă . Structureaza si prezinta informatii din surse variate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Nr. elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows. NoŃiuni elementare de operare: pornirea şi închiderea calculatorului. să comunice prin Internet. Formatare document şi foi de calcul: setare pagină. grupare linii şi coloane. având atribuŃii de coordonare şi control. 11 C. să structureze şi să prezinte informaŃii din surse variate. fereastra obiectul fereastră. shortcut-uri. repornirea calculatorului. Parcurgerea programului permite elevilor să dobândească competenŃe suficiente şi cunoştinŃe care să le permită găsirea unui loc de muncă corespunzător calificării. 2. 1. şcoală postliceală. navigarea în şi între ferestre. fişiere. Comunica pe Internet 5. aliniere. 3. selectare culori. 4. configurarea imprimantei. Unitate de competenŃă Utilizarea calculatorului si tehnologia comunicaŃiilor CompetenŃe C.

dimensiune). 2. 5. Profesorii pot folosi informaŃii despre stilul de învăŃare al elevilor. 1. alfanumerice. ecuaŃii. 3. medie aritmetică). Metode de schimb al informaŃiilor: e-mail. sortare. autoevaluarea. localizare. scădere. urmând să le pună mai bine în valoare. Exploatarea unei baze de date: deschidere. accesare cont. expediere mesaje. 2. tip. permite diferenŃierea sarcinilor şi a timpului alocat. Tehnici de căutare adecvate surselor de informaŃii: motoare căutare Internet. sursa datelor. limbaj. urmând să le pună mai bine în valoare. subtotaluri. referinŃe absolute şi relative. Structura bazei de date: tabele (nume componente. indexare. de la simplu la complex. 4. Prezentare material realizat: operaŃii complexe de calcul tabelar. Comunică pe Internet C.5. filtrare. şir de caractere. Încărcarea unei baze de date: introducere şi validare date. bazele de date şi informaŃiile din surse variate vor corespunde domeniului profesional. 1.3. Internet. 3. Administrează o bază de date C. cuvinte-cheie. Tipuri de date: numerice. memo şi funcŃii pentru date de tip numeric. respectiv reprezentările grafice în aplicaŃiile Word şi Excel. tipărire. documente text.C. suprafaŃă diagramă. de uz general. baze de date corespunzatoare domeniului de activitate. grafice. cataloage.4. observaŃia sistematică a comportamentului elevilor. grupuri de cuvinte. Structurează şi prezintă informaŃii din surse variate subsol. Trasare diagrame: tip. OperaŃii asupra tabelului dintr-o bază de date: creare. poziŃionare pe o înregistrare. 3. diagrame. metoda practică. exerciŃiul. şabloane prezentări. respectiv asupra disponibilităŃilor sale. date calendaristice. 2. Prelucrarea informaŃiilor dintr-un tabel: sortare. 3. dezbatere on-line. dicŃionare. permite individualizarea învăŃării. permit diferenŃierea sarcinilor şi a timpului alocat. ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. Alegerea acestor activităŃi conduc la o orientare asupra celui care învaŃă. dialog. Alegerea acestor activităŃi oferă următoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care învaŃă. oferă maximul de deschidere. 1. 4. materiale scanate. normative. funcŃii simple (adunare. ActivităŃile la lecŃii pot fi variate astfel încât să garanteze că toate stilurile de învăŃare sunt atinse. proiectul. actualizare. date calendaristice. conversii. OperaŃii pentru transmitere informatii: crearea unui cont. grafice. fişiere de pe floppy şi CD-ROM. Inserare obiecte: imagini. Îmbinare informaŃii într-un mod coerent: conŃinut unitar. formatare. liste de discuŃie a informaŃiilor. logice. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor aplica activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. 12 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . închidere bază de date şi tabele. iar ordinea de parcurgere a conŃinuturilor este cea din tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor. fişiere multimedia. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR poate fi parcurs în mod independent. şir de caractere. forum. 5. Surse de informatii: baze de date. Se recomandă metode cum sunt: demonstraŃia.

pentru verificarea atingerii competenŃelor. de nivelul de cunoştinŃe anterioare ale grupului instruit. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. prin fişe individualizate. Instruirea prin activitatea la computer are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii tehnicieni devize şi măsurători în construcŃii. Evaluarea continuă şi sumativă este condiŃionată de evaluarea stabilită în Standardul de pregătire profesională. Nivelul de pregătire teoretică este realizat corespunzător. Sugestii metodologice Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. exerciŃiul. O competenŃă se evaluează o singură dată. În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ. Instruirea se va realiza în laboratorul de informatică cu o bună dotare materială şi cu softul corespunzător. condiŃiile de aplicabilitate şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării. demonstraŃia. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinŃelor şi de formare a deprinderilor. dezbaterea şi discuŃii în grup. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. 13 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . predominând studiul de caz. dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă. în funcŃie de dificultatea acesteia. Metodele de predare vor fi variate.

Unitate de competenŃă Comunicare profesională CompetenŃe C. încadrarea în timp. ConŃinuturi 1.Modulul 2: COMUNICARE PROFESIONALĂ Notă introductivă Modulul COMUNICARE PROFESIONALĂ reprezintă un modul de pregătire de specialitate pentru calificarea asistent medical generalist şi se va parcurge în anul I al şcolii postliceale. discuŃii. 1. manuale. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în Standardul de pregătire profesională. Argumentare prin idei clare. relevanŃă. statistici. 3. rapoarte. oferirea feedback-ului. persuasive. crt.Facilitarea comunicării eficiente prin: acceptarea de opinii diferite. 1. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 30 de ore de invatamat clinic. internet. 2. Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaŃiilor. metode de ascultare. procese verbale. concise. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 4. folosirea unui suport specific. relevante. adaptarea comunicării la nivelul de înŃelegere al auditorului. 3. asigurarea posibilităŃii de exprimare. Acest modul va dezvolta abilităŃi cheie elevilor ce doresc o asemenea calificare. mass-media. 2. Aplică tehnici de comunicare orală 3. adaptate contextului şi interlocutorului. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . prezentarea unor informaŃii. Metode de verificare a eficienŃei comunicării: obŃinerea feedback-ului. seminarii. 2. subiectul în cauză. publicaŃii de specialitate. 1. 4. vorbitor. InformaŃii selectate în funcŃie de complexitatea temei. verbale. 3. Programa şcolară se va utiliza împreună cu Standardul de pregătire profesională specific calificării. publicul Ńintă. SusŃinere: în situaŃii formale sau informale în funcŃie de numărul de vorbitori. prin modulaŃia vocii. documentaŃii întocmite corect. 2. Aplică tehnici de comunicare orală. prin alegerea tonului şi a vocabularului. Strategii de ascultare în funcŃie de situaŃie. ocazie. C. 2. informatizate. Realizează un raport formal. viteza vorbirii. prin articulare. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă 2. ConŃinutul şi structura raportului în funcŃie de: 14 C. Metode de comunicare adecvate: scrise. audio. prin comunicare non verbală. Surse de informaŃii: informaŃii interne şi externe. buletine informative. Realizează un raport formal Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICARE PROFESIONALA Nr. documentaŃie specifică. întreŃinerea unor discuŃii. stimularea creativităŃii. încurajarea discuŃiei. prin structură.

tipul informaŃiei. autoevaluarea. realizarea unui produs/proiect.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. O competenŃă se evaluează o singură dată. volumul şi nivelul de cunoştinŃe anterioare. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. ritmul de înŃelegere şi asimilarea cunoştiinŃelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. . fise de lucru( exemplu: realizarea unei succesiuni de idei clare. respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. coevaluarea. bine structurat. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. respectiv strategiile pentru o comunicare eficientă. Cadrele didactice. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de comunicare standardizata pe diferite teme profesionale( exemplu: prezentare de retete. de reactii adverse sau de contraindicatii). SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Indiferent de locul. proiectul. . ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. de indicatii terapeutice. pentru verificarea atingerii competentelor. fise autoevaluare.elevii învaŃă cel mai bine atunci când învăŃarea răspunde nevoilor lor. . Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială şi cu softul corespunzător pentru colectarea şi procesarea informaŃiilor şi redactarea rapoartelor formale. tehnicile de comunicare orală şi realizarea unui raport formal se vor exersa şi vor corespunde domeniului profesional. relevante si concise adaptate unui context dat). profesorii va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . prin fişe individualizate.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior la procesul de învăŃare. Dezvoltarea competenŃelor individuale vizate prin Standardul de pregătire profesională se va realiza prin exemplificare pe domeniul profesional. suportul ( grafica. proiect( exemplu: realizarea unui raport formal). fise de lucru. de moduri de administrare. Raport formal elaborat: document coerent.elevii au stiluri diferite de învăŃare. standardul de prezentare. dotarea cu material didactic. succesiunea logică. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. Instruirea 15 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. formatul) 3. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. momentul si persoana care face evaluarea. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. teste de evaluare. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. diferenŃiată Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire. adecvat scopului propus. tema in clasa. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Parcurgerea conŃinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreaza elevul. Modulul COMUNICARE PROFESIONALĂ poate fi parcurs independent. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. exercitii de utilizare a terminologiei profesionale. Sugestii metodologice Profesorul are libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. În elaborarea strategiei didactice. investigatia.

statistici. dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard. vizionări de casete video şi CD-uri. 16 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Nivelul de pregătire teoretică este realizat corespunzător. proiecte. Pentru realizarea competenŃelor pot fi derulate diverse activităŃi de învăŃare: documentare cu ajutorul internetului. vizite de documentare la agenŃii economici. teste de evaluare prin care elevii demonstrează că sunt capabili să atingă competenŃele din cadrul modulului. informare prin mass-media. publicaŃii de specialitate.prin activitatea de aplicaŃii practice de tehnoredactare la computer are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor de comunicare pentru viitorii asistenti medicali generalisti. discuŃii.

tesuturi. Caracterizeaza principalelor functii ale organismului 5. conjunctiv. compartimentele celulare si fiziologica (organizat – organitele celulare . diviziunea celulara (mitoza si meioza) 3. Niveluri de organizare anatomica si fiziologica C. structura osului. principalele grupe de muschi somatici (muschii capului.3. scheletul trunchiului. rol corpului uman 3. muscular. neorganizat – apa.structura muschiului. Analizeaza partile componente ale corpului uman 4. 3. Descrie elementele de fiziologie ( pe aparate si sisteme) ale corpului uman 6. scheletul membrelor) 3. Nomenclatura anatomica 1. organe. trunchiului si membrelor 2.1. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. scheletul (scheletul capului. Organizarea generala a corpului uman – regiuni. nervos. Axele si planurile de orientare in organism – parti componente ale descriere. Componentele anatomice de la nivelul capului. Modulul are alocate 120 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Topografia corpului – etajele si regiunile cavitatii abdomino-pelviene.Modulul 3: ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI Notă introductivă Modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI face parte din pregatirea generala din anul I. 2. muschii membrelor) 1. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI Nr. substante anorganice si organice). compozitia chimica a oaselor.2. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. 3. pentru calificarea: asistent medical generalist. C. Identifica si localizeaza principalele structuri morfofiziologice. aparate si sisteme 2. muschii trunchiului. Analizeaza partile componente ale gatului. muschii gatului. aparate si sisteme) – nivelurile de definitie si descriere organizare anatomica 2. Componentele anatomice ale principalelor corpului uman sisteme si aparate – denumire si localizare 3. rol 3. Sistemul osos. principalele ligamente si 17 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Clasifica nivelurile de organizare anatomica si fiziologica 3. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Celula – tipuri de celule. Tesuturile – clasificare (epitelial. In modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA. sangele). C. Unitate de competenŃă Anatomie si fiziologie umana CompetenŃe ConŃinuturi 1. Sangele – componente (elemente figurate si plasma sanguina) si proprietati 3. 1. localizare. crt. Sistemul muscular. caracterizare. Clasifica (celule. Identifica si localizeaza principalele parti componente ale corpului uman 2.

digestia gastrica. componente. determinare si reglare). fiziologia sistemului nervos. patologia articulatiilor (entorse si luxatii) 3. hemostaza. grupele sanguine (sistemul AOB si Rh) si importanta acestora (principiile transfuziei de sange. energetic si bazal – substantele energetice.) 2. respiratia celulara). sistemul limfatic). tensiunea arteriala (definitie. mobile). manifestarile externe ale contractiilor musculare 4. vascularizatia si inervatia inimii. structura. intestinul gros). fiziologia aparatului digestiv (digestia bucala. componente. proprietatile fizico-chimice ale urinei. factorii care o influenteaza.C. 4. 5. de reproducere) – descriere. Sistemul nervos – descriere. tipuri de metabolism (intermediar . structura. fiziologia aparatului excretor (formarea urinei. functiile ficatului 7. sistemul venos. fiziologia neuronului. respiratia (ventilatia pulmonara. Fiziologia muschilor. faringele. reproducerea (fecundatia. Aparatul respirator – descriere. nidatia si gestatia) 10. structura. Caracterizeaza principalele functii ale organismului C. reglarea respiratiei 5. reglarea circulatiei sangelui 6. semimobile. manifestarile activitatii cardiace). aparat genital masculin). pancreasul). fiziologia articulatiilor (sistemul de parghii). transportul gazelor in sange. 18 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . mictiunea) 9. Aparatul genital – descriere (aparat genital feminin. stabilirea compatibilitatii sanguine dintre mama si fat etc . fiziologia gonadelor. defecatia. difuziunea si schimburile de gaze la nivelul membranei alveolo-capilare. Descrie elementele de fiziologie (pe aparate si sisteme) ale corpului uman mezouri care leaga intre ele organele cavitatii abdomino-pelviene 1. splina (localizare. Aparatul cardio-vascular – descriere. Aparatul digestiv – descriere – cavitatea bucala. organele tubului digestiv din cavitatea abdominala (stomacul. deglutitia. mecanismele de reglare a temperaturii corpului) 8.digestia in intestinul subtire. esofagul. modificari patologice ale proprietatilor inimii. reglarea formarii urinei. Metabolismul – definitie. stabilirea paternitatii. specificarea aparatelor si sistemelor care le indeplinesc si a interrelatiilor dintre acestea 1. Principalele functii ale organismului uman (de relatie. lipidic. de nutritie. caile urinare. vascularizatia si inervatia rinichiului. Aparatul excretor – descriere. mecanismele termogenezei/termolizei. Artrologie–articulatiile fixe. digestia in intestinul gros. vascularizatia si inervatia plamanului. intestinul subtire. proprietatile muschilor. configuratia interna a inimii. structura. glandele anexe ale tubului digestiv (glandele salivare. Functiile sangelui. proteic. absorbtia produsilor de digestie). structura. arborele circulator (sistemul arterial.glucidic. rol). circulatia capilara. revolutia cardiaca. ficatul. fiziologia circulatiei sangelui (proprietatile functionale ale inimii.

sistemul nervos vegetativ). exercitii de grupare a diferitelor structuri (celule. tipuri de glande (hipofiza. Mecanisme specifice de adaptare a organismului la variatiile mediului intern si extern CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI poate fi parcurs in mod independent.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . 6. tiroida. organe. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.C. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. tesuturi. determinarea grupei sanguine si a Rh . calitatea si compozitia aerului si solului. Interrelatiile dintre functiile organismului uman 3. calitatea si cantitatea alimentelor si a apei. suprarenalele. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. proiectul. microorganismele patogene si parazitii. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. hormonii secretati si rolul acestora). etc. Se evalueaza numai competentele din acest modul. paratiroidele. timusul. vizual. 2.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. fiziologia analizatorilor 12. realizarea unui produs/proiect. pentru verificarea atingerii competentelor. venoase. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare a partilor componente ale corpului uman. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. tipuri de analizatori (cutanat. Analizatorii – descriere. gustativ.elevii au stiluri diferite de invatare . In elaborarea strategiei didactice. dezechilibre hidro-electrolitice. limfatice. proiect (exemple: analiza mecanismelor fiziologice care realizeaza homeostazia mediului intern. schema feed-back – ului endocrin). activitatea nervoasa superioara 11. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. epifiza – structura. compararea. .ului). Factorii perturbatori ai echilibrului organismului : . endocrine. evaluarea altor competente nefiind relevanta. fise de lucru. teste de evaluare. la procesul de invatare . olfactiv. fise autoevaluare. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. reflexul neconditionat.interni – hipoxia. rezolvarea de fise de lucru (exemple: localizarea si raporturile anatomice dintre organele abdominale. 19 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . demonstratia. aparate si sisteme) in functie de criterii date. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. encefalul. exercitii de utilizare a nomenclaturii anatomice. schema circulatiei arteriale. fiziologia centrilor nervosi (maduva spinarii. kinestezic. metabolice. acustico-vestibular). procese corticale fundamentale. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. descoperirea. Glandele endocrine – descriere. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu fiziologia sinapsei. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. mecanismul de feed-back 1. drogurile etc. problematizarea. momentul si persoana care face evaluarea. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. umiditatea. pancreasul endocrin.externi (temperatura. reflexul conditionat. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Indiferent de locul.

volumul si nivelul de cunostinte. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti medicali generalist”. observatia. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. folii de retroproiector. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase. tema in clasa. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. cataloage. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. studiul de caz. proiectul. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. preparate microscopice. dezbaterea etc. casete video. exercitiul. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. conversatia. desene. dotarea cu material didactic. munca independenta. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. preparate formolizate. simularea. planse. coevaluarea. autoevaluarea. 20 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . diapozitive. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. investigatia.Cadrele didactice. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. mulaje etc.

Leptospirele 2. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE. Toxiinfectiile alimentare – caracterizare.4. Micologie – generalitati 21 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . crt. streptococul. bacilul tetanic. Bacilii patogeni (bacilul coli. bacilul botulinic. Morfologia si fiziologia bacteriilor 2. Genul Brucella 2. Virusurile hepatice 1. Sindromul de imunodeficienta acuta dobandita 2.Modulul: 4 VIRUSOLOGIE.1.5. pentru calificarea: asistent medical generalist. Multiplicarea virusurilor 1. bacteriologie si parazitologie CompetenŃe ConŃinuturi C. shigele. bacilul lepros. epidemiologie 2. 6. agenti patogeni implicati ( salmonele. Virusurile poliomielitei 1. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: VIRUSOLOGIE.6. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza VIRUSOLOGIE. 4.2. Modulul are alocate 120 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic.1. germeni aerobi si anaerobi formatori de spori). Caracterizeaza infectiile nosocomiale 5. bacilul difteric.5. bacilul dizenteric.10. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE face parte din pregatirea generala din anul I. pneumococul.2. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele si om 3.8. Compozitia chimica a virusurilor 1. Cultivarea virusurilor 1.9. bacilul carbunos. 1. Descrie notiunile de epidemiologie 4. Virusurile gripale 1. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE Notă introductivă Modulul VIRUSOLOGIE.Cocii patogeni (stafilococul. 7. 5. Virusologia (inframicrobiologia) . streptococi. gonococul) 2. Caracterele generale ale virusurilor principalele tipuri de organisme cu potential 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Analizeaza principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om 2. Treponema pallidum 2.3. Analizeaza 1.3. vibrionul holeric. proteus. bacilul coli. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Rickettsiile 3. In modulul VIRUSOLOGIE. Morfologia si structura virusurilor patogen la om 1.7. bacilul Koch.generalitati 1. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE Nr. stafilococi. Patogenitatea bacteriilor 2. Clasificarea virusurilor 1. genul Salmonella. Unitate de competenŃă Virusologie. 8. Bacteriologie –generalitati 2. gangrena gazoasa) 2.4. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. meningococul. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de combatere a organismelor patogene.

Proprietatile macro. proteze organice). de mediu. hemodializa etc. Infectiile nosocomiale – definitie . Tricofitia 3. Protozoologie – generalitati. Favusul 3. corpi straini(canule i.. alcoolism. bacilii enterici Gram-negativi.factorii favorizanti: naturali. LCR. perioada de stare. dezinfectia. arsuri. diabet zaharat. Helmintologie – generalitati.etape: incubatia. splenectomie. Sporozoare. intradermoreactiile (IDR) 1. depistarea Ag microbiene. deratizarea 22 .Conditii predispozante: cateter urinar. reprezentanti (Arachnide.si micro. Pseudomonas si germenii anaerobi 1.etc. 5. sterilizarea. organismul receptiv . Agenti etiologici implicati in declansarea infectiilor nosocomiale: stafilococii. 2. Entomologie – generalitati. calea de transmitere. Caile de transmitere a organismelor patogene (directe si indirecte) 2. economicosociali etc. Flagelate. terapie cortizonica etc. Microsporia 3. Insecte) 1. reprezentanti (Plathelminti. sputa etc.v.indirecte: diagnostic serologic (depistarea si dozarea Ac). puroiul.directe: examen direct microscopic prin coloratii specifice.5. Candidoza si actinomicoza 4. .definitie . 3. sindroame mieloproliferative. 4. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele patogene si om C. Infuzori) 6. exsudatul. izolarea in cultura pura a germenului si realizarea antibiogramei . Nemathelminti) 7. etapa de debut. dezinsectia. 3.sange. Metodele de distrugere a organismelor patogene. personalul medical. Notiuni generale de parazitologie 5. 4. Procesul infectios: . catetere. Caracterizeaza infectiile nosocomiale C. 2. 2. materii fecale. Descrie notiunile de epidemiologie C. alti pacienti. Recoltarea probelor biologice si patologice: . mediul) .C.). reprezentanti (Rhizopode. 1. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 3. pneumococii. scaderea rezistentei antiifectioase a pacientilor(cei supusi la tratamente imunosupresoare. sectiile de ATI. Apararea organismului (mijloacele de aparare nespecifice si specifice) 1. cu afectiuni alergizante. cu arsuri. dezvoltarea unor tulpini de bacterii si fungi patogene. spalatura gastrica. chirurgie. 3. Epidermofitia 3.factori favorizanti: utilizarea materialelor si instrumentelor insuficient sterilizate sau nesterilizate. Metode de laborator pentru stabilirea diagnosticului etiologic al bolilor infectioase: . urina.organismelor participante la procesul infectios 2. vindecarea (posibil cronicizarea) -factorii determinanti: sursa de infectie.surse de infectie (flora indigena a pacientului.2. convalescenta.

discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. fise de lucru. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. proiectul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de observatie. descoperirea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. pentru verificarea atingerii competentelor. tema in clasa. observatia. 3. In elaborarea strategiei didactice. proiectul. proiect (exemple: schema raspunsului imun. vaccinoterapia. bacterii. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “ asistenti medicali generalist”. chimioterapia. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. Se evalueaza numai competentele din acest modul. exercitiul. Indiferent de locul. Medicatia profilactica si curativa impotriva organismelor patogene – antibioticoterapia. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Cadrele didactice. schema cailor de transmitere si raspandire a procesului infectios). exercitii de grupare a diferitelor organisme (virusuri. apiterapia CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul VIRUSOLOGIE. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. investigatia. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. momentul si persoana care face evaluarea. coevaluarea. studiul de 23 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . simularea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind VIRUSOLOGIA. autoevaluarea. conversatia. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. BACTERIOLOGIA SI PARAZITOLOGIA. demonstratia.combatere a organismelor patogene. problematizarea. rezolvarea de fise de lucru (exemple : compararea structurii si fiziologiei diferitelor tipuri de organisme patogene. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare a organismelor patogene la om. volumul si nivelul de cunostinte. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. caile de prevenire si combatere a organismelor patogene). atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. dotarea cu material didactic. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. munca independenta. fungi. fitoterapia. realizarea unui produs/proiect. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. paraziti) in functie de criterii date. fise autoevaluare. compararea. teste de evaluare. evaluarea altor competente nefiind relevanta.

preparate microscopice etc. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. poze. planse. diapozitive.caz. insectare. folii de retroproiector. dezbaterea etc. casete video. desene. 24 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: cataloage.

Unitate de competenŃă Biochimie CompetenŃe C.3. utilizarea specifica a resurselor metabolice. caracterizare. cai metabolice principale 3. hemograma. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului C. rolul lor in functionarea organismului 3. Stabileste importanta enzimelor. legaturile dintre acestea 1. glucide. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. Determinarea principalelor constante biologice: VSH. etc. patologia succesiva hiposau hiper.Vitaminele – generalitati. uremie. crt. electroforeza 2.Enzimele – biosinteza. clasificare.2. 5. proteine 25 C. lipidic. mod de actiune. biodegradare. Caracterizeaza metabolismul materiei vii 3. Biochimia sangelui – compozitie chimica. lipide) si anorganice(apa. hidroelectrolitic.Componentele materiei vii – elementele fundamentale (C. substante organice(proteine.Modulul 5: BIOCHIMIE Notă introductivă Modulul BIOCHIMIE face parte din pregatirea generala din anul I pentru calificarea: asistent medical generalist. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. proteic.glucidic. energetic si bazal – substantele energetice.O. hematocrit. mecanismele termogenezei / termolizei. Stabileste importanta enzimelor.P. cromatografie. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi si abilitati in analizarea si evaluarea notiunilor de BIOCHIMIE. cationi si anioni) 2. clasificarea. anabolism. mecanismele de reglare a temperaturii corpului). catabolism 2. 3. In modulul BIOCHIMIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza BIOCHIMIE.N. manifestarile legate de lipsa lor din organism 2. Structura si proprietatile materiei vii. timp de coagulare. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si compozitiei chimice a probelor biologice de analizat Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: BIOCHIMIE Nr. rol. dereglarile metabolice si efectele lor asupra organismului 1. Interrelatiile dintre diferitele tipuri de metabolism – caile metabolice comune. reglarea cailor metabolice.H.4. Metodele fizice utilizate in laborator: pH – metrie. rolul lor in organism. Caracterizeaza metabolismul materiei vii ConŃinuturi 1. glicemie. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .secretiei hormonale 1. spectrofotometrie. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic.1. Hormonii – definitie. Descrie componentele materiei vii si legatura dintre ele 2. Metabolismul – definitie. Descrie componentele materiei vii si legaturile dintre ele C.S). hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului 4. colesterolemie. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Tipuri de metabolism (intermediar.

proiectul. pentru verificarea atingerii competentelor. proiectul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. proiect (exemple: schema actiunii enzimelor in cadrul diferitelor reactii metabolice. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. cadrul de colaborare cu agentii economici. fise autoevaluare. realizarea unui produs/proiect. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul activitatea didactica va cuprinde formula unui parteneriat intre scoala si laboratoare (firme) acreditate sa gestioneze problemele specifice notiunilor de BIOCHIMIE. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . autoevaluarea.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . evaluarea altor competente nefiind relevanta. demonstratia. Se recomanda urmatoarele metode: observatia.compozitiei chimice a probelor biologice de analizat plasmatice 4. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. dar se au in vedere resursele locale pentru instruie. la procesul de invatare . analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : exercitii de clasificare a componentelor materiei vii. gastric si intestinal. teste de evaluare. Examenul urinei CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BIOCHIMIE poate fi parcurs in mod independent. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. compararea. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. timpului de coagulare etc.). 26 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Examenul sangelui 8. descoperirea. problematizarea. momentul si persoana care face evaluarea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Indiferent de locul. Biochimia materiilor fecale 7. exercitii de grupare a diferitelor elemente in functie de criterii date. In elaborarea strategiei didactice. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. coevaluarea. fise de lucru. baza materiala a scolii. tema in clasa. schema interrelatiilor metabolice). Se evalueaza numai competentele din acest modul. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. cerintele locale pentru pregatirea in calificarea asistent medical generalist.elevii au stiluri diferite de invatare . O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. schema actiunii hormonilor asupra diferitelor functii ale organismului. determinarea VSH-ului. dotarea cu material didactic. bila 5. rezolvarea de fise de lucru (exemple: determinarea solubilitatii vitaminelor. Biochimia digestiei – sucul pancreatic. sedimente 6.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. Biochimia urinei – compozitie chimica. Cadrele didactice. investigatia. volumul si nivelul de cunostinte. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

preparate microscopice. conversatia. 27 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. reactivi etc. dezbaterea etc. munca independenta. exercitiul. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. simularea. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. sticlarie si materiale de laborator. folii de retroproiector.Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOCHIMIA. studiul de caz. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. desene. observatia. microscop. produse biologice.

6. Enumera etapele dezvoltarii organismului uman. Unitate de competenta Embriologie si genetica Competente C1 Enumera etapele dezvoltarii organismului uman. 1. 3. endocrini. 2.1. ovogeneza.2. diencefalului.1. In modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA se regasesc abilitatile din unitatea tehnica de baza EMBRIOLOGIE SI GENETICA. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. 2. 1. dezvoltarea celor cinci vezicule cerebrale: evolutia miencefalului. Derivatele ectoblastului: . Cresterea statulara 2.1.1. telencefalului. pielii si anexelor ei. Clasifica bolile cu transmitere genetica si precizeaza rolul factorilor teratogeni. Cresterea: 2. segmentatia. . factori cu influenta in dezvoltarea postuatala (aparatul alimentar. organogeneza.dezvoltarea encefalului. Diferentierea: 2. spermatogeneza. dintilor 28 C2 Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale C3 Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor. Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale. metencefalului. .2. Lista competentelor specifice unitatilor de competenta corespunzatoare modulului: 1. Continuturi 1.factori exogeni materni in dezvoltarea embrio-fetala.2. endoblastul. Caracterizarea perioadei preembrionare: gametogeneza. pentru calificarea: asistent medical generalist.1. Analizeaza ereditatea caracterelor la om. Derivatele foitelor embrionare: 3. Factori de crestere: endogeni. Foitele embrionare: ectoblastul.dezvoltarea organului mirosului.2. diferentierea celulara. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cresterea tesuturilor si organelor 2. exogeni: .Modulul 6: EMBRIOLOGIE SI GENETICA Nota introductiva Modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA face parte din pregatirea generala din anul I. gastrulatia. Perioada embrionara: fecundatia.2.1.1. epifiziei. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Etapele de dezvoltare prenatala: 1.2.2. auzului. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: EMBRIOLOGIE SI GENETICA Nr.factori endogeni genetici. Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor. . mezoblastul.dezvoltarea hipofiziei. morfologica. 4.3.2.1.2. mezencefalului. 2.2.dezvoltarea ganglionilor spinali si a ganglionilor cranieni . blastulatia. 3. Perioada fetala.2. factori fizici. vazului. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. echilibrului.1. 5.1. factori socio-economici) 2. glandelor salivare. crt. 3. controlul dezvoltarii si diferentierii.

.factorii mutageni si mecanismul lor de actiune: factori fizici (radiatiile neionizate si ionizate). sternul.sinteza proteinelor: etape .2. Diviziunea reductionala (meioza): are loc in celulele germinale (sexuale) si consta in doua diviziuni nucleare succesive. Etapele mitozei: interfaza. boli poligenice) factorilor 5.reproducerea celulara si ciclul cromozomial.transmiterea (ereditatea) legata de cromozomii sexuali (gonozomica) Morfodisplazia: C5 Clasifica bolile 5.1.1. Derivatele endoblastului: . Segregarea hibrizilor in a II-a generatie 4.codul genetic: caracteristici . dimensiunea. ereditatea poligenica. metafaza. scheletul corpului. Segregarea independenta sau legea asortarii independente 4. . esofagului. Cromozomii: morfologia cromozomilor. Diviziunea celulara: mitoza (diviziunea indirecta). morfodisplazii ale procesului de cu transmitere sexualizare. amitoza (diviziunea directa) ereditatea 4. coastele.3. . stomacului. 4.dezvoltarea si evolutia intestinului primitiv in general . 4.monohibridarea: . diviziunea citoplasmei (citokineza). Transmiterea mendeliana: monohibridarea. chimici. Gena: . profza. membrelor.2.2. telofaza.dezvoltarea laringelui.3. glandelor sexulae. portiunii ileo-colice a intestinului. organelor genitale externe.1. C4 Analizeaza meioza (diviziunea reductionala).3. genetica si rolul genopatii (boli moleculare monogenice. rectului si vezicii urinare. diviziunea nucleului (cariokineza). evidentierea cromozomilor. Clasificare: mutatii genomice.1. cromozomiale.mutatii: sursa primara a variabilitatii organismelor. acizi nucleici. Legile lui Mendel 4.3. Uniformitatea hibrizilor primei generatii (generatia filiala F1) 4. morfodisplazii date de aberatii cromozomice.1. malformatii dobandite. biologici. gena.1.2.3.2. glandelor suprarenale. 4.transmiterea (ereditatea) autozomal recesiva . 4.1. Derivatele mezoblastului: dezvoltarea sistemului osos: coloana vertebrala.2.1. Histodisplazia teratogeni 5. 4.2.1. Diviziunea indirecta (cariokineza sau mitoza): om.structura chimica a acizilor nucleici (ADN.1. pancreasului 4. Etiologia 29 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . una reductionla si una mitotica ecuatoriala.notiunea de gena .3.1. Acizi nucleici: .2. duodenului.3.dezvoltarea limbii si a glandei tiroide . 3. Diviziunea directa (amitoza) caracterelor la 4.1. dihibridarea.2. muschilor.1. neurocraniului. aparatului cardio-vascular.3.transmiterea (ereditatea) autozomal dominanta.2. anafaza.2.2. ARN) . .functiile materialului genetic 4.2.3.3.transmiterea (ereditatea) autozomal codominanta . forma.1. fictului si cailor biliare. genice. Natura materialului genetic: cromozomi.

Se evalueaza numai competentele din acest modul. daltonismul Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA poate fi parcurs in mod independent. Factori ecologici: fizici (radiatiile ionizante. care asigura pregatirea la acest modul isi stabileste durata evaluarii fiecarei competente. compararea. accidente genetice in meiozagenitorilor. scheme. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.2. proiecte (ex: rasele si populatiile umane din punct de vedere genetic. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. anemia falciforma. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii.) Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. materni (starea fiziologica si patologica a mamei). conceptia evolutionista despre om etc. efectuarea hartilor cromozomiale. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. autoevaluarea. experiente efectuate in laborator pe soareci. coevaluarea. energia termica.elevii au stiluri diferite de invatare . fise autoevaluare. momentul si persoana care face evaluarea. Cadrela didactice. realizarea unui produs/proiect. Indiferent de locul. medicamentosi. tirozinoza. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. dotarea cu material didactic. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. pentru verificarea atingerii competentelor.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Factori genetici: constitutia genetica a embrionului. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . problematizarea. tema in clasa. In elaborarea strategiei didactice. demonstratia. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. la procesul de invatare . volumul si nivelul de cunostinte. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. factori mecanici). hemofilia. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. chimici. biologici. Maladii metabolice ereditare: fenilcetonuria. cretinismul sporadic cu gusa. evaluarea altor competente nefiind relevanta. 5. proiectul. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. investigatia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: lucrari de laborator pentru evidentierea cromozomilor mitotici la plante sau Drosophila melanogaster. teste de evaluare.1.2.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . alcoptonuria. fise de lucru. descoperirea. 30 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .malformatiilor: 5. albinismul. modificarea „aparatului genetic” in celula embrionara.2. procesul.

munca independenta. folii retroproiector. 31 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observatia. soareci de laborator etc. studiul de caz. dezbaterea. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. simularea. exercitiul. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind EMBRIOLOGIA SI GENETICA.Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. casete video. preparate microscopice. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. conversatia. preparate formolizate. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. cataloage. etc. planse. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. diapozitive. desene.

Identifica infrastructura psihicului uman 2.5 Subconstient 1.proces determinat social-istoric (comportament si cutume. psihicului uman C2.) Niveluri structural-functionale ale psihicului: 1. din care 60 ore de laborator tehnologic. ca proces secundar) 1.3 Personaj-social si masca 2.forma de reflectare ideal –subiectiva si de constructie a realitatii (imaginea. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice 3.6 Inconstient 1.15 Afectivitate Reglarea psihica a comportamentului 1.12 Memorie 1.2 Psihicul . mentalitati etc.1 Psihicul – forma a vietii de relatie (legea adaptarii.14 Motivatie 1.4 Teorii psihologice ale dezvoltarii psihice (Piaget. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Integreaza perceptiile interpersonale in practica profesionala Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PSIHOLOGIE GENERALA Nr.ca proces primar si trairea. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala.MODULUL 7: PSIHOLOGIE GENERALA Notă introductivă Modulul Psihologie generala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie generala.3 Psihicul.2 Persoana-personalitate 2.18 Vointa Conceptul de personalitate 2.4 Constient 1.7 Relatii intre structuri si functia de adaptare (reglare si autoreglare).1 Individ-individualitae 2.9 Perceptii 1. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului I de studiu si are alocate un numar de 120 ore.10 Reprezentari 1. Erickson) Structura personalitatii 32 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Unitate de crt.17 Atentie 1.8 Senzatii 1. Captarea si prelucrarea informatiilor 1.16 Comunicare si limbaj 1. traditii. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice functii de semnalizare) 1. Identifica infrastructura 1. Psihologie generala Competenta Continuturi Natura psihicului uman: C1.13 Imaginatie Stimularea si energizarea comportamentului 1. competenta 7. Kohlberg.11 Gandire 1.

flux verbal. creativitatea Relatii intre componente 2. 3. in grupuri. comportamentala. consistenta comportamentala. Experimenteaza problemele in globalitatea lor. psihologice. Atitudini si prejudecati 3. stereotipuri sexuale. “Bulgarele de zapada”).10 Temperament-aptitudini Comunicare nonverbala 3.8 Componentele unei atitudini:cognitiva.9 Dezvoltarea prejudecatilor: presiunea grupului. Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. Lucreaza in mod cooperativ. dezgust) 3. 33 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1 Semnificatia gesturilor. 2. proximitate.7 Aptitudinea. ca subiect matur.3 Paralimbaj (tonul si ritmul vocii. rasiale. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. 3.7 Încadrarea in sabloane: boala si bolnav. teama. simpatieantipatie.6 Covarianta (Kelly)-consens comportamental. in timp ce profesorul il ghideaza. specificitate comportamentala. surpriza.6 Temperament si tipologii: constitutionale. joc de rol. prima impresie. emotii) Formare impresii 3. tristete. studiul de caz. I se permite sa se exprime in mod creativ. trasaturi centrale.2 Expresii faciala: categoriile Osgood (fericire.4 Relatii interpersonale si de munca (efectul halo.10 Reducerea prejudecatilor: cooperare. activitati de predare . afectiva.C3.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. Integreaza Perceptiile interpersonale in practica profesionala 2. obedienta si conformism) Atractie interpersonala 3. 3. descoperirea inductiva si deductiva.recompense si competitie). furie. inteligenta.caracterul. “Caruselul”. atingere 3. familiaritate si similaritate de atitudini. pozitia corpului. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”.5 Atribuire dispozitionala si atribuire situationala 3. teoria “tapului ispasitor”. problematizare. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE GENERALA poate fi parcurs independent. ii ofera informatie “umpland vase goale”. contact vizual. expunerea. Nu se limiteaza doar la sala de curs. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. posturii. team-building.entitate biopsihosociala si culturala 2. observatie dirijata.8 Temperament-caracter 2. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate (studii socio umane).psihofiziologice 2.5 Personalitatea. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca . spatiu personal.9 Aptitudini-caracter 2. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: Elevul invata predominant descoperind. Elevul invata in mod activ. curiozitate. frustrare (personalitate prejudiciata).

-Introducere in psihologie Editura All. eseuri.Bucuresti. Lucru pe grupe: ”Prejudecatile sunt idei preconcepute despre anumite persoane sau situatii.-Introducere in psihologie-Editura Polirom.1997 Neculau. 1. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.S.Editura Fundatia Romania de maine. –Fundamentele psihologiei-Editura ProHUmanitate. joc de rol). analiza produselor (culegeri de date).Fundamentele psihologiei .D. probe practice (studiu de caz. Editura Humanitas Educational. momentul sau persoana care face evaluarea. coevaluarea in grupul de lucru. Bucuresti. test scris. 2. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala.M. Bucuresti. observarea sistematica a elevilor. Iasi. teste psihologice etc. Bucuresti .1998 Golu. referate. Seminar de discutii : “Formulati argumente pentru a sustine comportamentul unei persoane intr-o situatie data(ex:examen)” Seminar de discutii si / sau Joc de rol: “Alegeti o personalitate (din stiinta. Bucuresti. indiferent de locul. 5.. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. eseu cu numar de cuvinte prestabilit.. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. care asigura pregatirea la acest modul.P. durata evaluarii. Zlate.Psihosociologia familiei – Editura didactica si pedagogica.. 1996 Neveanu. arta.Acestea pot fi reduse prin contact social si cooperare/competitie? Argumentati” d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: casete video.3. Orrell. CD-uri.C. cumulativa (verificari partiale. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.2002 Hayes. Cretu. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. probe orale ( intrebari.F. Iasi. politica) si analizati modul ei nonverbal de a se prezenta si particulariza”. Cadrele didactice. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme...Balan. pe secvente mici). folii de retroproiector.Psihologie sociala . fisa de lucru. 4. evaluarea altor competente nefiind relevanta. manual pentru clasa a X-a.munca independenta. 6.Stefan. sau sumativa. manual pentru scoli normale ..N. T. ritmica. 8. 3. c) Sugestii cu privire la aplicatii (laborator): Lucru pe grupe: „Cum influenteaza motivatia unei actiuni stabilirea scopurilor si actiunilor ulterioare?Argumentati”.M.A. pe secvente mai mari ). Pe parcursul modulului. 3.P. grup de discutii) 2. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1.E.Psihologie.M. 1998 Stefanescu..O. 2000 34 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pentru a obtine acelasi nivel de performanta. Bucuresti. 2000 Zlate.Editura Polirom.Editura Didactica si Pedagogica. 2001 Zlate.-Psihologie. Se evalueaza numai competentele din acest modul.P. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. 7. referat. Recomandări bibliografice: Druta.

Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: SOCIOLOGIE. structuri semnificative: de comunicare. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE Nr.1 Problematica sociologiei: • concept de sociologie • problematica si funcŃiile sociologiei:probleme sociale. Analizează diferite politici sociale şi de sănătate. filozofică.1. umanizare. 1. pentru calificarea: asistent medical generalist. crt. POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul I. grupul de muncă: competiŃie şi cooperare.2 NoŃiuni de antropologie Antropologie fizică. caracteristici. politici sociale si de sanatate CompetenŃe C. Modulul are alocate 120 de ore din care 60 de ore de laborator tehnologic. conducerea. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală 4. socioafectivă. 35 C. • Max Weber. cognitivă. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE. 8. Descrie rolul cercetării sociologice 5. Elemente de sociologie a colectivităşii 2.Modulul 8: SOCIOLOGIE. Unitatea de competenŃă Sociologie.1 Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei.3. Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. mobilitate socială: dimensiunile pe verticala si orizontala -procesul de integrare sociala si reintegrare. colectivităŃile statistice şi sociale NoŃiunea de grup social mare: definiŃie. clasificarea grupurilor sociale mari.. naturalistă. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE.comportament uman. raportul dintre umanism şi antropologie Natura umană din perspectivă religioasă. ConŃinuturi tematice 1. socializare 2. Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei 2. În modulul SOCIOLOGIE.Talcott Parsons. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. colectivităŃi umane. socială 1.2. Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor 3. problematica demografică. stratificare socială.de prognoză socială praxiologică. socio culturală. structura. Forme de asociere:colectivităŃi umane: mulŃimea.realitate socială. statut şi rol social. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Grupuri sociale mici. funcŃii şi procese la nivelul grupului. clase sociale: structură şi stratificare socială. ViaŃa socială. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată SOCIOLOGIE.funcŃii:cognitivă . Emile Durkheim. relaŃii individ societate.

Rolurile sociale în relaŃia terapeutică: status social. paralimbaj. Tipuri de relaŃii asistent medical-pacient: • de complementaritate • conducere • cooperare • coparticipare Conflict de roluri: situaŃii conjuncturale.3.delimitarea eşantionului -organizarea acŃiunii practice -studiul pilot Chestionarul sociologic în anchete şi sondaje: -Definire. stingerea conflictului. juridică. Cultură organizaŃionala: institutii si organizatii. negocierea.al pacientului. non verbală. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală C. liderul formal si informal 2. reguli pentru pacient. 3. funŃiile familiei (economică.C.. condiŃiile constatiuirii grupului de muncă. Componente de design şi realizare în cercetarea sociologică Pregătirea cercetării: -elaborarea proiectului de cercetare -studierea bibliografiei -precizarea conceptelor -operaŃionalizarea conceptelor -stabilirea ipotezelor de lucru -alegerea metodelor şi tehnicilor -construirea instrumentelor de lucru . persuasiunea. Descrie rolul cercetării sociologice funcŃiile grupului de muncă. expectanŃe. interese şi prioritaŃi. biologică.2. 3.1 Elemente de sociologie medicală Institutia medicala Aspecte sociale ale bolii: noŃiunea de boală. socio-afectivă. posturi.Structura chestionarelor. atitudini faŃă de boală. limbaj. reguli pentru asistentul medical 4. tipologii ale familiei. modele alternative ale vieŃii de familie.4. familia in societate.2 Familia ca grup social: interpretarea sociologică a familiei.3. funcŃiile culturii. Strategii de controlcomunicarea verbală. conceptul de cultură. 3. evaluarea gravităŃii bolii. rol social al asistentului medical. consecinŃele bolii. Reguli de formulare a întrebărilor: -Clasificarea chestionarelor/ întrebărilor . sociologia culturii. 2. Logica întocmirii lor Eşantionarea sau cercetarea selectivă: -Cercetare pe bază de eşantion -Proceduri de eşantionare -Scheme de eşantionare şi tipuri de eşantionare -Tipuri de eşantioane Erori frecvente în anchete sau sondaje şi sursele lor -Conceptul de “eroare” -Surse principale de erori -Concluzii Finalitatea rezultatelor anchetelor şi sondajelor: -Metode şi tehnici simple de prelucrare a datelor -DistribuŃiile de frecvenŃe 36 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .3. atitudini. dinamica familiei contemporane.expresie facială.

C.5. Analizează diferitele politici sociale şi de sănătate

-Vizualizarea datelor prin reprezentări grafice -Procentele şi frecventele relative -Indicatorii caracteristicilor cantitative -Mărimile medii Metode de culegere a informaŃiei ObservaŃia sociologică: -Caracteristici -CondiŃii şi reguli ale observaŃiei sociologice -Tipuri de observaŃie sociologică -Valoarea şi limitele observaŃiei sociologice Experimentul sociologic: -Valoare şi specific -DefiniŃie şi concepte -Tipuri de experimente sociologice Metoda interviului sociologic: -Specificul interviului sociologic -Tipurile interviului sociologic -Regulile aplicării interviului Metoda analizei documentelor: -DefiniŃia documentului -Clasificarea documentului -Tehnici de documentelor Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, metode predilecte actuale: -Definirea şi specificul metodei anchetei sociologice -Tehnici de anchetă -Tipurile anchetei sociologice -Raportul dintre cercetare-anchetă-sondaj de opinie -Anchetă- interviu: comparaŃii Politica sociala: -conceptualizare, strategii si obiective, parteneriate -etapizarea(stabilirea agendei, formularea politicii, luarea deciziilor, implementare si evaluarea) -criterii de analiza a politicilor sociale: context sociopolitic, locul in ierarhia politica si agenda de lucru a executivului, parteneriate, identifcare resurse, vizibilitatea practicii Paradigme: funcŃionaliste, conflictualiste, interacŃioniste. Modele de sănătate: Bismark, Beverige, Semasko, Român (indicatori ai stării de sănătate) Politici sociale de sănătate: -obiectivele Uniunii Europene -direcŃii strategice in domeniul sănătăŃii in România

Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind SOCIOLOGIA, POLITICILE SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea, conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea, dezbaterea etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale, pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.
37

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe, scheme, casate video, CD - uri, folii de retroproiector. Repere bibliografice: 1. Sociologie Medicală, I. Lupu, I. Zanc Editura, Polirom1999 2. Sociologie, M. Georgescu, Casa CărŃii de ŞtiinŃă 2005 3. Sociologie generală, I. Mihăilescu, Editura Polirom 2003 4. Introducere în sociologie, A. Mihu, Editura Dacia 1992 5. EducaŃie şi sociologie, E.Durkheime, Editura didactică şi Pedagogică 1980

38

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Modulul 9: BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA
Notă introductivă Modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA face parte din pregatirea generala din anul I, pentru calificarea : asistent medical generalist. In modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. Analizeaza notiunile de biofizica medicala 2. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica 3. Descrie notiuni elementare de radiobiologie 4. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA Nr. crt. 9. Unitate de competenŃă Biofizica si imagistica medicala CompetenŃe C. 1. Analizeaza notiunile de biofizica medicala ConŃinuturi 1. Biofizica – definitie, descrierea caracterului interdisciplinar, exemplificarea legaturii cu disciplinele inrudite 1.2. Biofizica moleculara – proprietatile moleculelor care alcatuiesc materia vie si fenomenele la care iau parte acestea. a) biofizica moleculara a apei si a solutiilor apoase (fizica moleculara a lichidelor, structura moleculara a apei si a solutiilor apoase, notiuni de fizica a sistemelor disperse, fenomene de transport in solutii si prin membrana celulara) 1.3. Biofizica celulara a) biomecanica – definitie, principalele marimi utilizate in mecanica, prprietatile mecanice ale corpurilor solide, notiuni de mecanica fluidelor, aspecte biomecanice ale contractiei musculare, efecte biologice ale unor factori mecanici. b) notiuni de termodinamica biologica – definitia termodinamicii, sisteme termodinamice, fluxuri si forte termodinamice, principiile termodinamicii (I si II) si aplicatiile acestora in biologie. c) notiuni de bioelectricitate si de bioexcitabilitate – fenomenele electrostatice si electrocinetice, potentialul membranar de repaus, potentiale electrice celulare de actiune si propagarea acestora, excitabilitatea si legile acesteia 1. 4. Biofizica sistemelor complexe a) notiuni de bioacustica – sunetele auzite si caracteristicile acestora, biofizica receptiei auditive, elemente de fonatie, efectele biologice ale ultrasunetelor b) elemente de optica biologica – ochiul uman si proprietatile optice ale acestuia, biofizica receptiei vizuale, bioluminiscenta
39

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C. 2. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica

C. 3. Descrie notiuni elementare de
Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

c) receptia, prelucrarea si transmiterea la distanta a informatiei in sistemele biologice 1. Culegerea biosemnalelor – electrozi (definitie si exemple - de hidrogen, de argint clorurat, celule de calomel); transductori (definitie si tipuri – mecanoelectrici, magnetoelectrici, termoelectrici, fonoelectrici, pentru radiatii radioactive, fotoelectrici etc.); biosenzori (definitie si exemple – enzime, anticorpi, antigene etc.) 2. Sisteme de amplificare si de inregistrare a biosemnalelor – descriere, tipuri (inregistratoare grafice, osciloscop, etc.), domenii de utilizare (fonocardiograma, EKG, EEG, electrochimografia, oculografia, velocimetria Doppler etc.) 3. Bazele fizice ale imagisticii medicale 3.1. Roentgendiagnosticul 3.1.1. Radiatiile Roentgen – natura, proprietati fundamentale 3.1.2. Imaginea radiologica – mod de formare, semnificatie, particularitati 3.1.3. Tehnica generala a roentgendiagnosticului a) instalatia de roentgendiagnostic conventionala b) radioscopia cu ecran conventional (fluoroscopia) c) radioscopia televizata d) radiografia e) tomografia conventionala f) xeroradiografia g) radiografia digitala h) tomografia computerizata 3.2. Ultrasonografia (echografia) a) notiuni elementare de fizica a ultrasunetelor b) modurile investigarii echografice (modul A, modul TM, modul B, modul D); metode alternative (endoscopia ultrasonica, dirijarea punctiilor biopsice, ultrasonografia Doppler, prelucrarea digitala) c) imaginea echografica a structurilor fundamentale - lichidele pure (ex: bila, sangele, urina etc.) - lichidele „impure“ (ex: colectii purulente, tesuturi necrotice, chisturi etc.) - tesuturile moi (parenchimele) - structurile solide (ex: os, cartilaj, calcul etc.) - gazele - interfetele si peretii - formatiunile canaliculare - imagini parazitare (artefacte) 3.3. Imagistica RMN - principiu, treptele obtinerii imaginii RMN, producerea imaginii 3.4. Diagnosticul radioizotopic – radioactivitatea; imaginea radioizotopica – scintigrafia (scintigraful liniar si camera de scintilatie) si tomografia computerizata de emisie (TEC) 3.5. Termografia – principiu, definitie; termograful medical 4. Procedee terapeutice bazate pe factori fizici – principii si efecte terapeutice (termoterapia, crioterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, radioterapia, fototerapia – LASER) 1. Radiobiologia – definitie si domenii de studiu (radiobiologia generala si radiobiologia medicala sau
40

). Tehnici de iradiere – iradierea externa pe calea transcutanata sau pe calea mucoaselor cavitatilor naturale (teleiradiere sau teleradioterapie. Metode de protectie fizica impotriva radiatiilor – distanta cat mai mare intre sursa si individ. iradierea de contact sau curie-terapie). problematizarea. la diferite niveluri de organizare anatomica. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA poate fi parcurs in mod independent. demonstratia. radiatii corpusculare – alfa. beta. Efectele biologice ale radiatiilor ionizante – la nivel celular. neutroni. radioterapia antiinflamatorie. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. compararea. cancerogeneza. iradierea interna (cu izotopi artificiali – I 131. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. gamma. proiectul. fise de lucru. introdusi in organism pe cale metabolica) 4. moartea. in special cu modulele de anatomie si fiziologie umana. Principalele efecte – scurtarea nespecifica a vietii. anomalii ale embrionului si fatului. 41 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 1. deuteroni etc. descoperirea. la nivelul tesuturilor. beta. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. stadializarea clinica (preterapeutica –TNM si postchirurgicala – pTNM). P 32. iradierea repetata). Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare si clasificare a transductorilor. 4. proiect (exemple: analiza mecanismelor fiziologice modificate in urma iradierii. protoni. exercitii de schematizare a modului de actiune a biosenzorilor. cu finalitate de stadiu clinic I. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie clinica) 2. Au 198. clasificarea unor tumori dupa datele histopatologice. Radiatiile ionizante – caracterizare. Sievert ) 3.). Se recomanda urmatoarele metode: observatia. biochimie. la nivelul organismului (iradierea acuta. brahiradioterapie. In elaborarea strategiei didactice. III sau IV. teste de evaluare. realizarea unui produs/proiect. anomaliile genetice. formele de tratament radiologic antitumoral (curativ si paliativ) . tipuri de radiatii (raze X. dozimetria radiatiilor (definitie rad. rem. etc. dar este de preferat sa se aplice principiile interdisciplinaritatii. simularea. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. prezentarea principalelor tehnici de examinare specifice explorarii imagistice pe aparate si sisteme etc. timp cat mai mic petrecut in vecinatatea sursei si interpunere de ecrane intre sursa si individ. rezolvarea de fise de lucru (exemple: compararea diferitelor tehnici de imagistica medicala in functie de criterii date. radioterapia antitumorala) 2. raze gamma.). embriologie si genetica. Sursele de radiatii – radiatii X. II. Radioterapia – definitie si domenii de aplicatie (radiotepia cu efecte functionale. corpusculare 3. Bazele clinice ale tratamentului radiologic antitumoral – radiosensibilitatea si radiocurabilitatea tumorilor.radiobiologie C. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. fise autoevaluare. la nivelul organelor.

studiul de caz. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. 42 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . scheme. proiectul. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. echografice. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. dezbaterea. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. dotarea cu material didactic. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. planse. desene. momentul si persoana care face evaluarea. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. dispozitive de lucru. Cadrele didactice. munca independenta. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA . Indiferent de locul. pentru verificarea atingerii competentelor. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. diapozitive. conversatia. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. tema in clasa. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: casete video. simularea. volumul si nivelul de cunostinte. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. coevaluarea. folii de retroproiector. imagini radiografice.Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. autoevaluarea. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. etc. evaluarea altor competente nefiind relevanta. exercitiul. observatia. investigatia. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalist. tomografice etc.

durata acŃiunii lor asupra organismului uman 2.1. noŃiuni de ecologie generală. crt. Cunoaşterea factorilor sanogeni pentru păstrarea şi promovarea sănătăŃii 2. ramurile ecologiei. face parte din pregătirea specifică din anul I. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Interpretează elementele de profilaxie şi protecŃie III. paraziŃii.2.1 CompoziŃia chimică a aerului şi influenŃa sa asupra organismului uman 3. 10.definiŃia OMS. Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interelaŃie cu sănătatea ConŃinuturi tematice 1. DZ) şi factori externi care acŃionează asupra organismului şi se mai numesc factori de mediu sau ecologici.4. Unitatea de competenŃă Mediu şi sănătate CompetenŃe C. Factorii de mediu: factori fizici (temperatura. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. măsuri sanitare medicale şi nemedicale 3.3. Igiena aerului 3.2. în caracteristicile sale definitorii.1.3. Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interrelaŃie cu sănătatea 2. şi factori sociali rezultaŃi din acŃiunea omului asupra mediului sau din interrelaŃiile dintre oameni. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. 1. Sănătatea. radiaŃiile ionizate) chimici (substanŃe chimice existenŃe în natură) biologici (bacteriile. invatamant clinic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. fungi şi paraziŃi şi alte microorganisme) care acŃionează asupra organismului uman. Igiena ştiinŃă medicală care promovează sănătatea. Specifică noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului 3. elemente de ecologie umană.1. Poluarea aerului şi acŃiunea sa asupra sănătăŃii. Ecologia. 2. pentru calificarea: asistent medical generalist. medicina ştiinŃa de a păstra reda şi promova sănătatea 1.1. se adresează individului şi colectivităŃilor. Notă introductivă Modulul MEDIU ŞI SĂNĂTATE. II. Supravegherea sanitară corectă prin stabilirea unor indicatori cât mai precişi ai stării de sănătate. virusurile. 43 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . PrezenŃa factorilor patogeni care poate fi similară cu producerea bolilor 2.Modulul 10: MEDIU ŞI SĂNĂTATE I. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată MEDIU ŞI SĂNĂTATE. intensitatea. AcŃiunea factorilor de mediu asupra organismului uman şi sănătăŃii populaŃiei. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: MEDIU ŞI SĂNĂTATE Nr. Modificările apărute în medicină. 2. 1. În modulul MEDIU ŞI SĂNĂTATE. Factorii etiologici ai sănătăŃii: factori interni care pot avea o influenŃă decisivă în producerea anumitor afecŃiuni cunoscute sub denumirea de boli genetice sau ereditare (hemoglobinopatii ereditare.

3.3.3. Contaminarea aerului şi acŃiunea sa asupra sănătăŃii 4. Necesarul de apă şi modul de acoperire 4. Patologia neiinfecŃioasă transmisă prin apă 4. Caracteristicile de vârstă ale morbidităŃii prin boli infecto-contagioase. Îndepărtarea rezidurilor solide şi lichide 6. lipsa de supraveghere a copiilor.1.4.6. Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile în instituŃiile pentru copii. dotarea cu material didactic.2. igiena alimentelor 8.6.1 Boli transmisibile pe calea aerului.5.1.2. Interpretează elementele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile prin factorii de mediu 3.3. 1. metode şi tehnici pentru examinarea psihologică a copiilor şi adolescenŃilor 1. Igiena habitatului uman 7. 1.1.2 Măsuri de profilaxie Măsuri privitoare la sursa de infecŃie Măsuri privitoare la căile de transmitere Măsuri privitoare la organismul receptiv IV. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.3. Igiena apei 4. Fenomen explicabil prin particularităŃile de vârstă şi comportament 3. 1.2. Specifică noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului C.2. Criterii. 44 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . RadiaŃiile neionizate 7. Igiena localităŃilor şi relaŃia cu sănătatea. Igiena locuinŃei şi relaŃia sa cu sănătatea 8. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. 7. NecesităŃile nutritive ale omului sănătos 8.1. Valoare nutritivă. efecte. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Obiectivul şi importanŃa igienei copilului şi adolescentului.1. orientarea actuală.6. Igiena unităŃilor cu profil alimentar 1 Igiena copilului şi adolescentului 1. Igiena solului 5. RadiaŃiile ionizate: iradiere naturală şi artificială. Patologia infecŃioasă transmisă prin apă 4. 1. Igiena radiaŃilor 6.2. a solului 3. 1. Factori care favorizează producerea accidentelor (condiŃii deficitare de igienă a locuinŃei. Solul şi importanŃa sa sanitară 5.2.2. Criterii de apreciere a gradului de maturizare evolutivă. profilaxie 6. Prevenirea şi combaterea accidentelor la copii şi adolescenŃi. Poluarea sonoră şi influenŃa ei asupra sănătăŃii.6. Factori endogeni şi exogeni care influenŃează dezvoltarea umană. Organizarea măsurilor de luptă antiepidemică în instituŃiile pentru copii permanente şi sezoniere 1. CondiŃiile de potabilitate a apei 5. 1. 7.3. Igiena alimentaŃiei 8.1.C2.1.4.2. Caracteristicile generale ale dezvoltării fizice şi neuropsihice a copiilor şi tinerilor. a apei.

Sergiu Mănescu. etc. 1997 3. 1996 2. dezbaterea. Igienă. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind MEDIU ŞI SĂNĂTATE. exerciŃiul. simularea. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Vlaicu Editura Eurobit 1998 45 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observaŃia. casate video. munca independentă. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. folii de retroproiector etc. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Igienă şi ecologie alimentară B.Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. scheme. Repere bibliografice: 1. conversaŃia. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Editura Medicală.Ecologie umană. Editura Medicală. studiul de caz. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. CD – uri. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea.

modelul epidemiologic. măsuri posibile. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate. Strategia OMS . modelul etapelor vieŃii). fizică. Modulul are alocate 120 de ore din care 90. modul de viaŃă. intelectuală. metoda ştiinŃifică/a furnizării de informaŃii. 5. adăpost. ecosistem stabil. 2. Promovarea sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor: modele de abordare (modelul bazat pe înŃelegerea etiologiei bolilor. Defineşte educaŃia pentru sănătate. resurse confirmate. Implementează programe de educaŃie pentru sănătate. Defineşte educaŃia pentru sănătate ConŃinuturi tematice 1. piramida Maslow.1. invatamant clinic. conceptul de boală (definiŃii. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1. Unitatea de competenŃă Educatie pentru sanatate CompetenŃe C. 11. socială). strategii preventive (strategia bazată pe demersul individual. delimitarea obiectivelor. principii. Dimensiunile stării de sănătate: definiŃiile sănătăŃii. mediul. implicarea tehnologiei.2. stilul de viaŃă. dimensiuni). educaŃie. CondiŃiile esenŃiale pentru sănătate: pace. pentru calificarea: asistent medical generalist. metode de educaŃie în promovarea sănătăŃii (metoda şocului/înspăimântării.3. riscul de imbolnăvire. crt. ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor ϖ Unitatea de competenŃă: EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE Nr. Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos. persoanele la risc înalt. strategia populaŃională).1. indiferent). 4. În modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE. Trecerea de la educaŃia pentru sănătate la promovarea sănătăŃii: definiŃii.1. abordare holistică 2. baza. 3. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate. ConsecinŃele problemelor de sănătate. socio-demografici. educaŃionali. domenii de interes."Sănătate pentru toŃi în secolul XXI". dimensiunile sănătăŃii (emoŃională. metoda 46 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . abordări posibile. populaŃia Ńintă. Grupele de determinanŃi (OMS) direcŃi şi indirecŃi: macroeconomici. RelaŃia dintre educaŃia pentru sănătate şi promovarea sănătăŃii: delimitarea conceptelor. conceptul de sănătate.MODULUL 11: EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE ϖ Notă introductivă ϖ Modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE face parte din pregătirea specifică din anul I. factori (de risc. ocupaŃională. calea spre o sănătate mai bună. spirituală. 3. 2. populaŃia la risc. DeterminanŃii sănătăŃii: definiŃie. factori de mediu. de protecŃie. 2. 3. venituri. transmiterea cunoştinŃelor şi informaŃiilor. Obiectivele 11 şi 12. alimentaŃie. 2. dreptate.

schimbările dietei . Tipul de consum: servicii de sănătate. prieteni.3. Culegerea informaŃiilor privind stilul de viaŃă şi modul de viaŃă. Caracteristici socio-demografice.2. droguri.4. vecini. mortalitatea. relaŃionare cu mediul social. acŃiunile de promovare a sănătăŃii. Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos. secundară şi terŃiară). Caracteristicile stilului de viaŃă: 2. 2.2.1. metoda centrată pe comportament. rolul mass-mediei. 3. dieta) şi a factorilor de risc asociaŃi sănătăŃii. Consumul de substanŃe potenŃial nocive pentru organism.2. Obiective particulare pe domeniile specifice de aplicabilitate: alimentaŃia. act medical şi de îngrijire. Charta de la Ottawa (premisele sănătăŃii. Caracteristici necorespunzătoare ale stilului de viaŃă care pot afecta starea de sănătate: indicatori pentru evaluarea stilului de viaŃă (consum de tutun. igiena. cafea. locul de muncă). sex. 1. Ńigări. consumul de substanŃe nocive alcool. factori care influienŃează alegerea în alimentaŃie. condiŃii de locuit. ocupaŃia (tipul de activitate. implicarea şi responsabilizarea populaŃiei (întărirea acŃiunii comunităŃilor. 3. conduita psihică. Petrecerea timpului liber. 3. schimbarea comportamentului. 1. Indicatori utilizaŃi pentru evaluarea stării de sănătate a populaŃiei (speranŃa de viaŃă.2. tip de familie.1. stilul de viaŃă sănătos. Stilul de viaŃă şi modul de viaŃă: definiŃii. relaŃionarea cu mediul social. Cadrul social: mediu social. acŃiuni de promovarea unei alimentaŃii mai sănătoase (educaŃia publică directă. heroina). conduita psihică.3. metoda minimalizării răului produs. angajamentul în promovarea sănătăŃii. 1. obiective generale. locuri de muncă. Probleme de sănătate: 1.1. Dimensiunile modului de viaŃă: 3. combinaŃii între metode). 1. risc. 1. rolul profesioniştilor de sănătate (orientarea către viitor. etc). venit. Stabilirea populaŃiei Ńintă: populaŃia la risc. tutun. 2. primară. 2.2.. grupuri Ńintă). planificare familială. sănătatea ca şi concept pozitiv. igienă.M. Strategii de intervenŃie: strategii preventive (strategii 47 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Atitudini. rolul educaŃiei în nutriŃie. tranchilizante şi sedative. grupurile susceptibile de a-şi schimba comportamentul.S.motive şi bariere). 2. alimentar.C. reguli şi norme. categoriile profilaxiei (primordială. Scop şi obiective: 2.4. Consumul alimentar: bazele pentru promovarea unei alimentaŃii sănătoase (modele de consum alimentar. alcool. percepŃii: faŃă de religie. consum de alcool. droguri (solvenŃi. ectasi.1. mişcare fizică. halucinogene.3. 3. RelaŃii interpersonale: familie. metoda culturală. stimulente. 3. atitudini şi cunoştinŃe individuale. canabis. politica O. colegi. reorientarea serviciilor de sănătate). morbiditatea) şi calităŃii vieŃii (DALY). grupurile de populaŃie mai accesibile (şcoli. C. munca în aşezăminte şi comunităŃi. populaŃia cu risc înalt de îmbolnăvire. mişcarea fizică. metoda situaŃională. dezvoltarea aptitudinilor individuale). sex. apelul la o acŃiune internaŃională). consum de droguri. Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate afectivă/a centrării pe persoană.

regulile comunicării. 1. Cercetarea participativă. Implementează programe de educaŃie pentru sănătate. schimbarea socială).3. servicii de sprijin. obstacole. identificarea resurselor pentru a forma un comportament favorabil sănătăŃii. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. Resurse (umane. Promovarea sănătăŃii prin mass-media. 3. formularea de scopuri şi obiective strategice. standarde.5. CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE poate fi parcurs în mod independent. beneficiari. Comparare cu obiectivele propuse. Etape: identificarea şi caracterizarea consumatorilor. C. Beneficii obŃinute.5. strategii bazate pe demersul individului). sistemul de informaŃii.C. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. 3.4. tactice. elaborarea conŃinutului şi alegerea metodelor de folosit. Abordarea comunităŃii: echitate. rezultatele cercetării socio-medicale. 3. identificarea nevoilor şi ierarhizarea lor. Desfăşurarea programului: riscuri de acŃiune. acŃiuni conform obiectivelor. 1.7. principii pentru influienŃarea comportamentului. riscuri de program. plan de acŃiune. la procesul de învăŃare. măsuri ameliorative. intervenŃii clinice. schimbări ale comportamentului. 3. Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate. justificare. 3.6. Analiza rezultatelor: 1. documente specifice. 1. materiale de educaŃie (scrise şi audio-video). DocumentaŃie de program: chestionare. dezvoltarea comunităŃii. Stabilirea reŃelei de instituŃii pentru conlucrare. de formare de aptitudini. directe/indirecte). materiale de informare şi promovare a programului. educaŃională.1. materiale. în funcŃie de adresabilitate. stabilirea echipei. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. Comunicarea în procesul de educaŃie pentru sănătate (scopul şi funcŃiile comunicării. mijloace de comunicare. tipuri de comunicare. evaluarea rezultatelor procesului. premise privind realizarea programului. acŃiunea propriu-zisă de influienŃare. 2. percepŃia mesajelor privind sănătatea). 3. participarea comunităŃii. tactică şi operaŃională). ϖ ϖ populaŃionale. continuitatea programului. Feed-back: reevaluarea activităŃilor. rapoarte de etapă. comunicarea în cadrul echipei. revizuirea procedurilor. activitate multisectorială. abordări posibile (medicală. 1. surse de risc. Program de educaŃie pentru sănătate: definiŃie. gestionarea schimbărilor. 3. 1. comportamente.1. 2. beneficiul comunităŃii. Modele de educaŃie pentru sănătate. durata.4. reprezentarea grafică comparativă a indicatorilor de sănătate. orientată spre individ. Implicarea profesioniştilor de sănătate: educaŃia pentru sănătate nonformală/formală. 48 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tipuri de planificare (normativă.2. metode (clasificarea în funcŃie de calea de transmitere a mesajului. În elaborarea strategiei didactice. respectarea planului de acŃiune. recomandări de acŃiune. financiare. 3.1.2. informaŃionale).2. strategică.

Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. simularea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. dotarea cu material didactic. proiectul. tema în casă. coevaluarea în grupul de lucru. care asigură pregătirea la acest modul. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea."SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR". se recomandă următoarele metode: observaŃia. exerciŃiul. proiectul. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. descoperirea. Ed. 2002 49 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . probe practice (studiu de caz . Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. referat). filme. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. studiul de caz."METODE UTILIZATE ÎN MONITORIZAREA STĂRII DE SĂNĂTATE" . computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice etc. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. volumul şi nivelul de cunoştinŃe.problema de sănătate. Marcu. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. etc. CD-uri. 1. Mihai Gr. diapozitive. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul.Ed. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. ALL. proiect). problematizarea. Mihai Gr. modele explicative (scheme. investigaŃia. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. cabinete de întreprindere. conversaŃia. compararea. algoritmi optimali. Cadrele didactice. dezbaterea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind EDUCAłIA PENTRU SĂNĂTATE. desene. 1994 Aurelia Marcu. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Anca-Gabriela Vitcu . turul galeriei. probe scrise (test. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. studiul de caz. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Instruirea teoretică se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială iar instruirea practică se va realiza în unităŃi sanitare din reŃeaua comunitară (şcoli. proiectul. se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. comunităŃi cu populaŃie cu probleme medico-sociale). care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Indiferent de locul.• elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. ϖ Sugestii metodologice ϖ Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. folii de retroproiector. demonstraŃia. casete video. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. poster. scheme de desfăşurare). reprezentări grafice. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. planşe. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. 2. munca independentă. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. momentul şi persoana care face evaluarea. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. observaŃia. Marcu .

Modulul 12: FARMACOLOGIE GENERALĂ
I. Notă introductivă Modulul FARMACOLOGIE GENERALĂ face parte din pregătirea specifică din anul I, pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul, se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată . Modulul FARMACOLOGIE GENERALĂ are alocate 60 de ore din care 30 de ore laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. II. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Analizează noŃiunile de farmacologie generală (farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică) 2. Specifică noŃiunile de farmacodinamie 3. Interpretează elementele de farmacotoxicologie III. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: FARMACOLOGIE GENERALĂ Nr. Unitatea de crt. competenŃă 12. Farmacologie generală CompetenŃe C.1. Analizează noŃiunile de farmacologie generală, farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică ConŃinuturi tematice
1. NoŃiuni de bază; 2.1. DefiniŃii; farmacologie, medicament; 2.2. Ramurile farmacologiei; (cu caracter fundamental şi aplicativ): farmacocinetica, farmacodinamia, farmacotoxicologia, farmacografia, farmacoterapia, farmacoepidemiologia. 2. Biofarmacie generală; 2.1. Biodisponibilitatea medicamentelor; bioechivalenŃa, tipuri de echivalenŃă, biodisponibilitate absolută, relativă, optimală; 2.2. Factorii care influenŃează biodisponibilitatea: 2.2.1. LegaŃi de medicament; forma farmaceutică a substanŃei active; 2.2.2. LegaŃi de organism; generali (transferul prin membrane); particulari (calea de administrare, starea fiziologică, starea patologică). 2.2.3. Asocierea cu diverse substanŃe. 3. NoŃiuni de farmacocinetică 3.1. Transferul prin membrane: tipuri de membrane 3.1.1. Factori care influenŃează transferul (factori ce depind de substanŃa medicamentoasă, de membrană, de mediul din vecinătatea membranelor) 3.1.2. Tipuri de transfer: transfer pasiv, transfer specializat. 3.2. AbsorbŃia medicamentelor în organism. 3.2.1. Efecte la nivelul căilor de administrare. 3.2.2. Factori care influenŃează absorŃia: factori generali, factori particulari. 3.2.3. Căile de administrare şi factorii care influenŃează absorŃia şi biodisponibilitatea. 3.2.3.1.Căi naturale: orală, sublinguală, intrarectală respiratorie, oculară, intravaginală, uretrală, cutanată. 3.2.3.2. Căi artificiale:la nivel cardio-vascular: căile intravasculare: intravenoasă, intraarterială, intracardiacă; la nivel tisular: căile extravasculare care pot fi: subcutanată, intramusculară; calea intraosoasă, la nivelul seroaselor:
50

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.2. Specifică noŃiunile de farmacodinamie

căile intraseroase: intraperitoneală, intrapleurală, intrapericardică, intraarticulară, intrarahidiană, intraventriculară; 3.3. Distribuirea medicamentelor în organism se desfăşoară la nivelul Ńesuturilor şi cuprinde patru sub etape acestea fiind: transportul în sânge, difuziunea în Ńesuturi, distribuirea propriu-zisă, fixarea în Ńesuturi. 3.4. Epurarea exprimată cantitativ prin clearance şi tipuri de clearance: sistemic, plasmatic, de organ şi intrinsec. 3.5. Metabolizarea şi eliminarea medicamentelor: tipuri şi locuri de biotransformări (la locul administrării în sînge, ficat, plămân), eliminarea digestivă, respiratorie, cutanată, secreŃia lactată. 2. Farmacodinamie generală. 2.1. AcŃiunea farmacodinamică. 2.1.1. Etapele fazei farmacodinamice: legarea medicamentului, manifestări locale; 2.1.2. Parametrii: sensul, selectivitatea, potenŃa, eficacitatea maximă, durata; 2.2. Clasificarea medicamentelor MedicaŃia aparatului digestiv şi elemente de meta-bolism: Antiacide, antiulceroase, antiflatulente, antispastice. Anticolinergice, propulsive, preparate utilizate în terapia biliară şi hepatică. Antiemetice, antidiareice, antiinflamatoare şi antiinfecŃioase intestinale. Medicamente cu efect laxativ. Produse digestive inclusiv preparate pe bază de enzime.MedicaŃia obezităŃii, preparate diuretice. MedicaŃia antidiabetică.Vitaminele, biocatalizatorii organismului uman. SubstanŃele minerale şi tonice. MedicaŃia aparatului respirator. Preparate nazale decongestionate de uz topic şi sistemic. Preparate pentru zona oro-faringiană. Produse medicamentoase utilizate în tratamentul tusei şi răcelii antiastmatice. Alte preparate utilizate în afecŃiuni respiratorii. MedicaŃia antituberculoasă. Antibioterapia, sulfamidoterapia. MedicaŃia aparatului cardiovascular. Preparate cu acŃiune antiaritmică. Produse antianginoase. Vasodilatatoare cerebrale. Medicamente antihipertensive. MedicaŃia cu acŃiune ocitocică şi tocolitică. Ocitocice folosite pentru inducerea şi susŃinerea travaliului. Ocitocice folosite ca hemostatice uterine. Tocolitice stimulantele betaadrenergice Alte relaxante uterine. MedicaŃia cu acŃiune antineoplazică. Preparate chimioterapice, anticanceroase, imunodepresive. MedicaŃia sistemului musculo scheletic: Preparate antiinflamatoare şi antireumatice. Antiinflamatoare nesteroidiene, antiinflamatoare în combinaŃii, antireumatice specifice. Preparate topice pentru algii articulare şi musculare; antiinflamatoare de steroidiene de uz topic, alte produse topice pentru dureri articulare şi musculare. Preparate antigutoase. Medicamente pentru tratamentul afecŃiunilor osoase. Alte medicamente pentru afecŃiuni ale sistemului musulo-scheletic. MedicaŃia deprimantă a SNC: Epilepsia, principii de tratament şi medicamente utilizate.Boala Parkinson, tratamente medicaŃie şi scheme de tratamente.
51

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Miorelaxante centrale, mod de acŃiune, clasificare şi preparate cu acŃiune centrală. Bazele fiziologice ale farmacologiei SNV. Simpatomimetice şi parasimpatomimetice. GeneralităŃi şi reprezentanŃii de bază. MedicaŃia neuroleptică şi antihistaminică. MedicaŃia cu acŃiune analgezică Analgezice opioide, analgezice antipiretice şi antimigrenoase. MedicaŃia aparatului genito-urinar şi hormonii sexuali. Preparate hormonale sintetice. MedicaŃia ORL – scheme terapeutice şi reprezentanŃi. MedicaŃia dermatologică. Antifungice, emoliente şi protectoare, preparate pentru tratamentul rănilor şi ulceraŃiilor. Antipsoriazice, antibiotice şi chimioterapice de uz dermatologic. Corticosteroizi de uz dermatologic. Antiseptice şi dezinfectante utilizate în sectorul medical şi farmaceutic. MedicaŃia antihelmintică şi antiparazitară, antiprotozoare, antihelmetice. Preparate antimalarice, produse active în amebiază, tricomoniază, giardiază

2.3 InteracŃiuni medicamentoase: asocieri in vitro, in vivo (sinergism, antagonism). C.3. Interpretează elementele de farmacotoxicologie
3.1 Efecte secundare toxice şi adverse la nivelul: -SNC- efecte psihice şi neurologice -inimă: funcŃionale şi morfologice -aparat digestiv - funcŃionale şi morfologice -renal: nefropatii -respirator: astm bronşic -tegumente: prurit, erupŃie, fotoreacŃii - ototoxicitate -muşchi: miopatii Efecte adverse cancerigene, mutagene, imuno supresive. 3.2 IntoleranŃa: congenitală şi dobândită de specie, de grup, mecanisme imunologice. ToleranŃa înnăscută, dobândită (acută şi cronică) 3.3. FarmacodependenŃa psihică fizică Toxicomania („drug addiction”): monotoxicomanii şi politoxicomanii

IV. Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie, unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind FARMACOLOGIE GENERALĂ. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea, conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul practic, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea, studiul de caz, dezbaterea, etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale, pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe, scheme, casate video, CD – uri, folii de retroproiector,postere, pliante, prospecte de medicamente etc.
52

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Bibliografie: 1.Farmacologie generală A. N. Cristea Editura Didactică şi Pedagogică, RA 2. MEMO MED 2005, reactualizare

53

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

7. comuna primitiva. dezvoltarea si inovarea invatamantului 1. Evolutia dupa cel de-al II lea razboi mondial 1.1. competenta 13. practici magice. autoingrijirea 1. spitalele manastirilor si asezamintele medico-sociale orasenesti. vraci. XIV – XVIII 54 C2. Modulul are alocate 120 ore din care 60 ore. asistentii medicali-ajotoare ale medicului. calugarite 1. cavaleri. ingrijirea bolnavilor din comuna primitiva pana la primul razboi mondial: 1. invatamant clinic. Florence Nightingale – prima scoala laica 1. scoli pe langa biserici si ordine religioase.Modulul 13. Ingrijirea bolnavilor in sec.10.12. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Nr. 5. Descrie evolutia nursing-ului (ingrijirilor) de-a lungul istoriei Continuturi 1.9.11. Analizeaza functiile si rolul asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale. medici militari romani. pentru calificarea: asistent medical generalist. Bazele stiintei nursing-ului Competenta C1. ajutoarele medicului 1.1. ingrijiri acordate de vindecatori. Analizeaza principalele teorii specifice ale nursing-ului 4. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire proesionala.3.4. ICN 1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. calugari si calugarite 1. aparitia primei teorii de ingrijire.3. In modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI se pregatesc abilitatile din unitatea de competenta specializata BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI. 1. calugari. a spitalelor 1. 2.8.5 Activitati de ingrijire pana la al II lea razboi mondial: 1. vindecatorii rurali. 1. Explica dezvoltarea nursing-ului in tara noastra Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . procesul de ingrijire. Practica medicala din comuna primitiva pana la epoca feudala: 1. practici magice.2. medici laici.6. Unitatea de crt. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Nota introductiva Modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI face parte din pregatirea specifica din anul I. Descrie evolutia nursingu-lui (ingrijirilor) de-a lungul istoriei 2.2. ingrijiri realizate de tamaduitori 1. preoti. asistenti mediali profesionisti autonomi organizati in asociatii pe specialitati 1. Sintetizeaza competentele profesionale. calugari ortodocsi si catolici. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Explica dezvoltarea nursingu-lui in tara noastra 3. sclavagismul: ingrijiri realizate de preoti. Organizatii si asociatii profesionale: OMS. aparitia caselor de ingrijire. calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical. Societatea de Cruce Rosie. evul mediu: ingrijiri acordate de preoti.

XIX 3.ingrijiri efectuate de medici. evolutia edicinei si pregatirea cadrelor medii sanitare. Calitati si abilitati: fizice. Analizeaza 1. tehnico abilitatile personale manageriale. C3. Ingrijirea bolnavilor in sec. descoperirea. Definitia. rolurile si functiile asistentului medical medical si statutul sau in conform legislatiei in vigoare.1. functiile asistentului 1. 55 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Rogers. planificarea interventiilor. conceptia despre om. asistenta publica. Statutul asistentului medical in cadrul echipei medicale C5. compararea. Orem. 1. postulate.elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare .2. Henderson 1. valori. Sevin. N. XIX si pana in prezent. deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. beneficiar principalele teoriei stiintifice ale nursing-ului (client). vraci 2. C4. cadrul echipei medicale 2. morale. calugari.1. prima scoala pentru moase. ANA. definitia nursingu-lui. demonstratia. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Roy. calitatile si 1. rezultat.1. problematizarea. 2. ICN. interventii. Teorii: D. legislatia sanitara. scolile pentru ajutoarele medicilor civili si militari. OMS. organizarea sanitara 3. Strategia Sanatate 21. elemente cheie: scop.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Roper (tema centrala. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. M. baiesi. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte. Competente profesionale conform legislatiei 2. secifice asistentului medical Sugestii metodologice Modulul „BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI” poate fi parcurs in mod independent. evaluarea si reajustarea.elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare . dotarea cu material didactic. intelectuale. C.2. competentele profesionale. Progrese in ingrijirea bolnavilor in sec. proiectul plan de ingrijire. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. rolul asistentului medical. normelor europene. Neuman. Locul de munca. moase. Analizeaza rolurile si originea teoriei. Sintetizeaza conform legislatiei. surse de dificultate. Procesul de ingrijire: culegerea si analiza informatiilor. elemente cheie. B.2. fisa de lucru. barbieri-chirurgi. 3. Teoria V.elevii au stiluri diferite de invatare . efectuarea interventiilor. conceptia despre procesul de ingrijire. personalitatii reprezentative. marile epidemii.2. aplicabilitatea in practica ingrijirilor. M. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI”. moase 4.

conversatia. folii de retroproiector. studiul de caz. lucrul in grup. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). Indiferent de locul. fise de lucru. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. munca independenta. Se evalueaza numai competentele din acest modul. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. casete video. comun de performanta. planuri de ingrijire. Cadrele didactice. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. simulari. pentru verificarea atingerii competentelor. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. evaluarea altor competente nefiind relevanta. C. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. test scris. simularea. fise de lucru. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anuluio scolar. probe practice (studiu de caz – plan de ingrijire). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. discutiile.Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. 56 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .D – uri. scheme. momentul si persoana care face evaluarea. reviste.etc. SPP-ul stabileste un nivel national. exercitiul. carti.

din care 60 de ore. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării.6. sociologici). masticaŃie lentă cu gura închisă. pe nas. Stabileşte gradul de autonomie/dependenŃă a pacientului. a se îmbrăca. manifestările de independenŃa (respiraŃia silenŃioasa. a dormi. 2. ritm moderat. Aplică procesul de îngrijire (nursing). apartenenŃa la grupuri de interes divers. pentru calificarea: asistent medical generalist. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. fără efort. invatamant clinic. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici.5. a elimina. a se mişca. 1. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: FIINTA UMANA SI NURSING-UL Nr. a evita pericolele. sociologice. psihologici. independenŃa in satisfacerea nevoii.4. facies expresiv. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. 14. 14. In modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică de bază FIINTA UMANA SI NURSING-UL. Analizează nevoile fundamentale specifice funcŃiei umane.3. sociologici). Identifică etapele procesului de îngrijire (nursing). Nevoia a respira : DefiniŃia nevoii. 14. Analizează nevoile fundamentale specifice fiinŃei umane. manifestările de independenŃă (ingestie de alimente si de lichide in cantitate si calitate corespunzătoare vârstei.MODULUL 14: FIINTA UMANA SI NURSING-UL Notă introductivă Modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL face parte integrantă din pregătirea generală din anul I. a-si păstra o bună postură. psihologici. a respira. Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de dependenŃă. etc. a învăŃa. psihologici. Unitatea de crt. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. a se recrea. Fiinta umana si nursing-ul Competente C 1. a bea. 14. Nevoia a manca si a bea : DefiniŃia nevoii. manifestările de independenŃă (debit verbal facil. îngrijit. Nevoile fundamentale: a comunica. competenta 14.3. 14. ritmica. independenŃa in satisfacerea nevoii. independenŃa in satisfacerea nevoii. a se dezbrăca.1 Nevoia a comunica DefiniŃia nevoii. a se realiza. 1. Modulul are alocate 120 de ore. a manca. Surse de dificultate: fizice. reflex de deglutiŃie 57 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . a-şi menŃine temperatura in limite normale.1. a se odihni. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 14. coloraŃie normală a tegumentelor si mucoaselor).2.2. activităŃii. psihologice. a fi util.) 1. gesturi si posturi adecvate. Continuturi 1. atitudini de receptivitate si încredere in ceilalŃi. Identifică problemele de dependenŃă. limbaj clar si precis. a acŃiona conform propriilor credinŃe si valori. percepŃia obiectivă a mesajelor primite. lipsa de cunoştinŃe. a fi curat. sociologici).

obiceiuri alimentare sănătoase. Nevoia a elimina : DefiniŃia nevoii. 1. de a-si alege vestimentaŃia). manifestările de independenŃă (mişcări ample. 1. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. manifestările de independenŃă (număr de ore de somn corespunzător vârstei si activităŃii depuse. Nevoia a se ocupa de propria realizare: DefiniŃia nevoii. manifestările de independenŃă (capacitatea fizica si psihica de a se proteja de pericolele din mediu.8. articulaŃii mobile.10. îngrijită. Nevoia a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale: DefiniŃia nevoii. manifestările de independenŃă (valori constante ale temperaturii corporale 370 C in cavitatea bucală. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici.9. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. îngrijit si a-si proteja tegumentele : DefiniŃia nevoii. Nevoia a dormi si a se odihni : DefiniŃia nevoii. manifestările de independenŃă (autonomie. coloraŃie normală a tegumentelor. sociologici). fără modificări ale stării de cunoştinŃa si ale funcŃiilor vitale). independenŃa in satisfacerea nevoii. sociologici). piele uscata. postură adecvată. 1. psihologici. intimitate. somn liniştit.5. fanere curate si intacte. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. manifestările de independenŃă (eliminări fiziologice in limite normale. normotonie. manifestări de satisfacŃie. psihologici.40 C in regiunea axilară. ocupaŃie individuală care permite satisfacerea nevoii. integra. puls si T.4. sociologici).prezent. psihologici. sociologici). psihologici.12. utilizarea mecanismelor naturale de apărare. masuri preventive. valorizarea propriei munci. fără întreruperi si fără coşmaruri. psihologici. independenŃa in satisfacerea nevoii. stare de confort). sociologici). securitate fizică si psihologică). absenŃa eliminărilor patologice. sociologici). fără transpiraŃii. psihologici.A. 1. stare de confort. Nevoia a-si menŃine temperatura in limite normale : DefiniŃia nevoii. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. independenŃa in satisfacerea nevoii. 1. 1. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. 1. Nevoia a se îmbrăca si a se dezbrăca : DefiniŃia nevoii. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. stare de relaxare). adecvată rolului si temperaturii mediului ambiant. manifestările de independenŃă (deprinderi corecte. 1. 37. îmbrăcăminte curată. Nevoia a se mişca si a-si menŃine o buna postura : DefiniŃia nevoii. independenŃa in satisfacerea nevoii. Nevoia a evita pericolele: DefiniŃia nevoii. in limite normale). sociologici). imagine de sine pozitiva. nedureroase. luarea deciziei. independenŃa in satisfacerea nevoii.6. capacitatea fizică de a se îmbrăca si a se dezbrăca singur. sociologici). digestie lentă. independenŃa in satisfacerea nevoii. independenŃa in satisfacerea nevoii. manifestările de independenŃă (piele curată.30 C in cavitatea rectală si 36. psihologici. independenŃa in satisfacerea nevoii.7. 1. stare de confort). purtarea de obiecte semnificative. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. Nevoia a fi curat. psihologici. apartenenŃa la un grup social). stima de sine.11. stare de constituŃie normală). factorii 58 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . independenŃa in satisfacerea nevoii.

confuzie. dificultatea de a-si exprima sentimentele. Manifestări de dependenŃă: respiră cu dificultate. dezechilibru hidroelectrolitic.2. ortopnee. psihologici. utilizarea de obiecte religioase. bradipnee. comunicare ineficace la nivel intelectual.14. independenŃa in satisfacerea nevoii. edeme. expectoraŃie. greŃuri. educaŃie inadecvată. 2. angajarea in activităŃi sociale. sociologici). Nevoia a elimina: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre 59 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. Surse de dificultate: alterarea mucoasei tubului digestiv si a peristaltismului intestinal. refuzul alimentar. Nevoia a învăŃa: DefiniŃia nevoii. dezorientare. anxietatea. slăbire sau creştere in greutate. Manifestări de dependenŃă: anorexie. care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. etc. consum de droguri. psihologici. joc. etc. durere. achiziŃia de cunoştinŃe. 2. tulburările de gândire. tuse. izolare socială. tulburări de vorbire. de a se afirma. psihologici.13. comunicare ineficace la nivel afectiv. Nevoia a manca. neadaptarea la boală. Probleme de dependenŃă: dispnee. dificultatea sau imposibilitatea de a stabili relaŃii semnificative. 2. Probleme de dependenŃă: alimentaŃie inadecvata (deficit sau surplus).4.1. intoleranta digestiva. alterarea vocii. participarea la opere de caritate. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. Probleme de dependenta 2. achiziŃia de noi atitudini si abilitaŃi pentru a-si menŃine sănătatea). 1. cianoză. manifestările de independenŃă (divertisment. 2. sărăcia. tahipnee. obstrucŃia. diminuarea energiei. Manifestări de dependenŃă: tulburări senzoriale. Nevoia a se recrea: DefiniŃia nevoii. lipsa de cunoştinŃe. Surse de dificultate: inflamaŃia mucoasei. dificultăŃi de înŃelegere. sociologici). modificarea comportamentului faŃă de sănătate. deshidratare. anxietatea. interes pentru a învăŃa. limbaj incoerent. lipsa de cunoştinŃe. respiră pe nas. obstrucŃia. durerea. 1. clerance ineficient al cailor respiratorii. sociologici). epistaxis. manifestările de independenŃă (dorinŃă. surmenaj. Identifică problemele de dependenŃă. manifestările de independenŃă (gesturi si atitudini corporale.3. vărsături. Nevoia a comunica: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. tabagismul. Probleme de dependenŃă: comunicare ineficace la nivel senzo-motor. relaxare). apatie. disfagie. a bea: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. cu zgomot.C 2. independenŃa in satisfacerea nevoii. stare de receptivitate. statut socio-economic defavorizant. umanitare sau creative). asistarea la ceremoniile religioase. anxietate. deficitul de cunoştinŃe. loisir. senzaŃie de sufocare. apartenenŃa la grupuri religioase sau umanitare. stres. poluarea. Nevoia a respira: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Surse de dificultate: deficit senzorial.

temperatura inadecvată a mediului. drogurile. semne de deshidratare. obstrucŃia. iritabilitate. glob vezical. fatigabilitate. ticuri. Surse de dificultate: leziuni cerebrale. dificultatea de a-si păstra veşmintele curate. excesul de stimuli din mediu sau privare de stimuli. oboseala. dezinteres pentru îmbrăcăminte. 2. mânie. constrângeri fizice. retenŃia de urină.A. anxietatea. colici abdominale. refuzul de a se îmbrăca/dezbrăca. scăderea T. Surse de dificultate: atingere fizică. haine inconfortabile. medicamentoase. hematurie. somnolenŃă diurnă. piurie. Surse de dificultate: traumatisme. mişcări rapide si frecvente (mers si gestica). Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a dormi. condiŃii de munca inadecvate. alcoolismul. durerea. deformări. Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a se îmbrăca si a se dezbrăca. disconfort/ incomoditate. pierderi necontrolate de urină si de materii fecale. deficit senzorial. încercănat. hipersomnie. etc. Surse de dificultate: alterarea mucoasei intestinale. scăderea randamentului. infecŃia. surmenajul. schimbarea modului de viata sau a mediului ambiental. atrofie musculară. tulburări de gândire. situaŃii de criză. oligurie. alterarea centrilor nervoşi. diminuarea sau absenŃa mişcărilor.modul in care pacientul îşi satisface nevoia. situaŃia de criza. necoordonarea mişcărilor. hiperactivitate. cifoză. durere. rigiditate musculară. anchiloze. spasme. diaforeza. dificultatea de a rămâne in poziŃie adecvată. 2. anorexie. iritaŃia pielii. Probleme de dependenŃă: diareea. poliurie. stres. astenie. 2. tulburări de gândire. eliminare urinară inadecvată prin deficit sau surplus. veşminte inadecvate. lipsa de cunoştinŃe. conflicte sociale lipsa de cunoştinŃe. ataxie. etc. incontinenŃa de urină si materii fecale. flatulenŃă. Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a se mobiliza. anxietate. situaŃiile de criză. stresul. convulsii. Nevoia a dormi si a se odihni : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. euforie. cefalee. vezicale. Probleme de dependenŃă: inabilitatea de a se îmbrăca si a se dezbrăca. durere.6.7. constrângeri fizice. etc. crampe abdominale. Probleme de dependenŃă: imobilitate. stresul. disurie. Manifestări de dependenŃă: scaune frecvente de consistenŃă redusă sau crescută. alterarea centrilor nervoşi si a sistemului locomotor. balonare.5. Probleme de dependenŃă: insomnie. etc. Nevoia a se mişca si a-si menŃine o buna postura : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. dureri musculare. intoxicaŃii alimentare. etc. zgomotul. lipsa de cunoştinŃe etc. scolioză etc. tulburări de gândire. circulaŃie inadecvată. tulburările de gândire. lentoare in comportamentele verbale si nonverbale. postură inadecvată. lordoză. eşecul profesional. si a pulsului. anxietate. durerea. anurie. 60 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . facies palid. constipaŃia. diaforeză. Nevoia a se îmbrăca si a se dezbrăca : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia.

Probleme de dependenŃă: devalorizarea. pediculoză. sărăcia. Surse de dificultate: semne de insecuritate psihologică. dezorientare. lipsa de cunoştinŃe. lipsa de cunoştinŃe. 2. Surse de dificultate: atingere fizică. mediul insalubru. constrângeri fizice. anxietate. promiscuitatea. 2. dereglări in funcŃionarea hipotalamusului. durere. tulburări de gândire. 2. tulburări de gândire. condiŃii grele de muncă. dificultatea de a lua decizii si de a controla evenimentele. convulsii. diminuarea sau creşterea pulsului si a T. poluarea. eşec profesional. leziuni de grataj. Nevoia a fi curat.11. pierderea imaginii de sine. stres. lipsa de cunoştinŃe. de respingere. alterarea tegumentelor si fanerelor. deficit senzorial. la boli. constrângerile fizice. situaŃia de criză. Surse de dificultate: imobilizarea. tulburări de gândire. anxietate. Nevoia a se ocupa de propria realizare: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. piele caldă sau rece. cianoză.A. Nevoia a-si menŃine temperatura in limite normale : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. prezenŃa de tartru pe dinŃi).10.8. lipsa de cunoştinŃe. semne de inflamaŃie. la infecŃii. Manifestări de dependenŃă: piele murdara. Probleme de dependenŃă: vulnerabilitate faŃă de pericole. alterarea unor funcŃii. nevoia imperioasă de a dormi. semne de inflamaŃie. cefalee. dificultatea de a participa la activităŃi obişnuite sau noi. pierderea imaginii corporale. senzaŃie de frig sau de căldură. situaŃie de criză. etc. îngrijit si a-si proteja tegumentele : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. anxietate. Manifestări de dependenŃă: predispoziŃie la accidente. sentiment de inutilitate. dureri la nivelul regiunilor afectate. sărăcia. 2. Nevoia a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale: 61 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . condiŃii de mediu inadecvate. etc. diaforeză. Manifestări de dependenŃă: sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. dezinteres pentru igiena corporală. conflictul de rol. îmbrăcăminte inadecvată. halenă.12.. leziuni la nivelul tegumentelor.sărăcie. etc. neputinŃa. Nevoia a evita pericolele: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. circulaŃie inadecvată. etc. izolare. agitaŃie. surmenaj. expuneri excesive la căldură sau la frig. conflict de rol. halucinaŃii. secreŃii nazale. eşecul profesional. frisoane. situaŃii de criză. 2. edeme. anxietate. degerături/arsuri. conflicte de rol. depresie sau agresivitate. hipotermie. Probleme de dependenŃă: murdăria.9. atingerea integrităŃii fizice sau psihologice sau amândurora. stres. Manifestări de dependenŃă: temperatura corporală crescută (peste 380 C) sau scăzută (sub 360 C). Probleme de dependenŃă: hipertermie. fanere murdare (par gras. Surse de dificultate: handicap fizic. ignoranŃa. constrângeri din mediul social. roşeaŃă sau paloare. lipsa de cunoştinŃe. depresie sau agresivitate.

Etapele procesului de îngrijire: culegerea datelor. a manca si a bea. refuzul de a învăŃa. a măsurilor preventive. senzaŃie de pierdere a libertăŃii. pierderea – separarea. Nevoia a se recrea: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. Probleme de dependenŃă: culpabilitate. a fi curat. neînŃelegerea informaŃiilor. anxietate. implementarea planului de intervenŃii.13. dificultatea de a se concentra. a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale. planificarea intervenŃiilor. neadaptarea la boală. handicap. tulburări de gândire. 4. stres. mediul necunoscut. Manifestări de dependenŃă: tristeŃe. deficitul de cunoştinŃe. agresivitate. dureri. Surse de dificultate: atingere fizică. a se recrea. date fixe. pierderea imaginii si a stimei de sine. Elementele cheie ale etapelor procesului de îngrijire (nursing). stres. surmenaj. constrângeri familiale si sociale. Probleme de dependenŃă: neplăcere. situaŃia de criză. Probleme de sănătate: clasificare (actuale. dificultatea de a învăŃa măsurile preventive si curative. pierdere – separare. îngrijit. evaluarea.2. lipsa de cunoştinŃe. pierderea – separarea. Metode de culegere a datelor (observaŃia. Elemente de supraveghere si intervenŃii specifice problemelor de dependenŃă identificate la nevoile: a comunica. anxietate. dezinteres faŃă de sine.S. Manifestări de dependenŃă: poziŃie umilă – mişcări lente. situaŃiile de criză. Surse de dificultate: atingere fizica. tulburări de gândire. a-si menŃine temperatura in limite normale. diagnostice 62 C 4 Identifică etapele procesului de îngrijire (nursing). frustrare.14. tulburări de învăŃare. lipsa de cunoştinŃe. depresie. lipsa de receptivitate. situaŃia de criză. 2. Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de dependenŃă. a învăŃa. interviul). lipsa interesului de a învăŃa. 3. lipsa de educaŃie. durere. 2. lipsa de cunoştinŃe.1. a elimina. eşecuri personale si profesionale. singurătatea. 4. Nevoia a învăŃa: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. insomnie. manifestări de anxietate (tahicardie.4.. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pierderea imaginii si a stimei de sine. stres. obiective. tulburări de gândire. DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. clasificarea datelor (subiective. Manifestări de dependenŃă: insuficienta cunoaştere a bolii sale. descurajare. colaborative). hiperventilaŃie). formularea diagnosticului de nursing după modelul P. sentiment de inutilitate etc. autoînvinuire. Surse de dificultate: atingere fizică. a-si proteja tegumentele. plâns. pensionarea. 4. potenŃiale. Probleme de dependenŃă: ignoranŃa. analiza si interpretarea datelor. a se îmbrăca si a se dezbrăca. schimbarea rolului.3.E. Surse de culegere a datelor (primare si secundare). a tratamentului.C 3. 4. nemulŃumire. anxietate. agresivitate. deficit de diversificare a activităŃilor recreative. diagnosticele de nursing: definiŃie. a dormi si a se odihni. surmenaj. a respira. plictiseală. piele rece. date variabile). a evita pericolele. durere. incapacitatea de desfăşura activităŃi recreative – privilegiate. plâns. a se mişca si a-si păstra o bună postură. diminuarea interesului.

1. observaŃia dirijată. Revizuirea etapelor procesului de îngrijire (nursing). 6. tipuri de îngrijire (acută. elemente de supraveghere si intervenŃii specifice problemelor de dependenŃă. BilanŃul negativ: 6. recuperatorie). 4. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii.O. intervenŃii aplicate in funcŃie de priorităŃi. deprinderile si abilităŃile anterioare ale elevului. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII ale căror conŃinuturi se completează si se întrepătrund asigurând o viziune holistică asupra fiinŃei umane si nursing-ului. Paşi in procesul de evaluare: stabilirea criteriilor de evaluare / standardelor. priorităŃi de îngrijire. reformularea obiectivelor. simularea. generale. 5.1. dependenŃa in satisfacerea nevoii (probleme de dependenŃă. planul de nursing – rezultatele evaluării.3. alcătuirea unui glosar cu termeni specifici nevoilor. odihnă – repaus.4. care să permită: . lucrul in grup. Diagnostice de nursing: tipuri de probleme identificate.C 5. evaluarea. percepŃia de sine. Aplică procesul de îngrijire (nursing). agravată. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: exerciŃii de identificare. Evidente: F. 5. valori si credinŃe. metode de implementare.6. 6. modificarea planului de intervenŃii. comportamentale) 4. 6. 6. obiective: criterii de formulare (SPIRO). rol si relaŃii. . clasificarea datelor culese pe sisteme funcŃionale de sănătate: percepŃia sănătăŃii – gestionarea sănătăŃii. cronică. Planul de îngrijire: obiective adaptate resurselor pacientului si problemelor identificate. nutriŃie si metabolism. toleranŃa la stres. delegate. manifestările de independenŃă. discuŃia. Sugestii metodologice Pentru asigurarea continuităŃii in predare. nesatisfăcute – pacient dependent.aprecierea nevoilor persoanei îngrijite. Nevoile de bază: satisfăcute – pacient independent. conversaŃia. studiul de caz si problematizarea care dezvoltă gândirea critică. refacerea planului de îngrijire (nursing).2. manifestări de dependenŃă. C 6. – evoluŃie.5. se recomandă ca fiecare nevoie să fie prezentată după următorul plan: definiŃia nevoii. surse de dificultate). staŃionară. nivelul de independenŃă/dependenŃă. eliminare.5.3. compararea rezultatelor obŃinute cu standardele. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: dificultatea temei. sexualitate – reproducere. Tipuri de planuri de îngrijire (nursing). identificarea nereuşitelor. Criterii de revizuire: identificarea cauzelor bilanŃului negativ. Modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL trebuie parcurs in paralel cu modulele BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI. responsabilităŃi manageriale.2. studiu de caz. interdependente. independenŃa in satisfacerea nevoii. 6. activitate – mişcare. priorităŃi. 5. sistematic. creativitatea si toleranŃa faŃă de punctele de vedere diferite. Ca metode de predare/învăŃare se pot utiliza: expunerea. totalizarea rezultatelor evaluării. Culegere de date prin diverse metode. 6. 4.7.determinarea obiectivelor de îngrijire. volumul si nivelul de cunoştinŃe.6. Starea pacientului: ameliorată. clasificarea obiectivelor (specifice. Stabileşte gradul de autonomie / dependenŃă a pacientului NANDA. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare şi va avea ca scop antrenarea elevilor intr-un demers logic. .planificarea si implementarea intervenŃiilor specifice problemelor de dependenŃă. 63 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dotarea cu material didactic. BilanŃul îngrijirilor aplicate. IntervenŃii: autonome.

rezolvarea de sarcini. - 64 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. gestionarea cazului. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. întrebări structurate. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: teste de evaluare de tip itemi. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.evaluarea rezultatelor si reajustarea eventuală a unora din intervenŃii.

“nas în şa”. cush ingoid. Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Nr. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. eructaŃii. cardiovascular. Modificări observabile la inspecŃia generală Atitudini şi posturi: normală. epistaxis. vertij.2. renal AuscultaŃia . pirozis. “de paiaŃă”. torticolis. În modulul SEMIOLOGIE MEDICALĂ. “de mumie”.3. invatamant clinic. amenoree. opistotonus. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. durere. renal Palparea .definiŃie şi exemple 1.1. vultuos. aortic. cardiovascular. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. face parte din pregătirea specifică din anul I. decubit ventral. 2. competenŃă 15. pasivă. etc 2. Semne prin care se manifestă boala Semn fizic – semn obiectiv: definiŃie şi exemple Simptom – semn subiectiv: definiŃie şi exemple Sindrom .condiŃii şi mod de efectuare: general şi pe aparate: respirator. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală 3. cardiovascular. mixedematos. Unitatea de crt. renal PercuŃia . Faciesul: mitral. peritoneal. alte poziŃii forŃate). Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională.1. decubit lateral. hipertiroidian.2. pentru calificarea: asistent medical generalist.Modulul 15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Notă introductivă Modulul SEMIOLOGIE MEDICALĂ. 2. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi.1. forŃată (ortopneea. rinofima.colaterale – antecedente personale fiziologice – antecedente personale patologice CondiŃiile de viaŃă şi de muncă 1. cardiovascular.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator. 65 C. lupic. digestiv. digestiv. 2. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi ConŃinuturi tematice 1. tetanic. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Semiologie medicala CompetenŃe C. alte tipuri de facies. digestiv. extrasistole. Componentelor anamnezei Abordarea bolnavului Date generale Motivele internării Istoricul bolii Antecedentele bolnavului : antecedente heredo. Termeni medicali în efectuarea anamnezei Cefalee.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator. parkinsonian. ftizic. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată SEMIOLOGIE MEDICALĂ. Metode fizice de examen clinic InspecŃia . acromegalic. “cocoş de puşcă”. echimoze.

sindrom emfizematos. cefaleea. 3. discromiile. edemul. dispneea. tulburări trofice. hematuria. sindromul icteric. motilitate voluntară (mişcări spontane. sindromul clinic din hipertensiune cardiacă. 1. sindroame hemoragipare. sindrom meningeal. 3. „ebrios”. constipaŃia. pupilare). ticuri.durerea) Aparatul renal (anuria. „stepat”. trismus) 3. motilitate voluntară. „târât”. ganglioni limfatici. sindroame urinare. sindrom adenohipofizar. osteotendinoase. 66 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . „dansant”. expectoraŃia. oboseala. „cosit”. reflexe. sindromul din astm bronşic. Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni Modificări tegumentare de culoare pariditate. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. mişcări coreice. dotarea cu material didactic. noduli subcutanaŃi. echilibru dinamic (tulburari de mers: spasmodic. Principale simptome pe aparate şi sisteme Aparatul respirator (tusea. sindrom de condensare pulmonară. 2. durerea precordială. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. leziuni elementare ale pielii. erupŃii cutanate. vertijul. pierderea conştienŃei (sincopa. durerea toracică. circulaŃie venoasă colaterală superficială. Modificări observate în diferite sindroame Sindromul bronşitic. Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. dispneea. poliuria. edemele. disuria. nanism. „legănat”). mişcări involuntare) 3. palpitaŃiile. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. cunvulsii. febra 3. anorexia. „talonat”. obnubilarea. gigantism) şi tipul de constituŃie. alte simptome) Aparatul digestiv (greaŃa. icterul. Statura (normală. mişcări involuntare (tremurături. hemoptizia) Aparatul cardio circulator (palpitaŃiile. ataxia tabetică). amplitudinea mişcării). reflexe (reflexe cutanate. neoplazică. nicturia. diareea. vărsăturile.C. sindromul de insuficienŃă coronariană. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. sindromul din cancerul bronho pulmonar. echilibru static şi dinamic. sensibilitatea (tulburări de sensibilitate subiective şi obiective). stupoarea. „rigid”. sindroame anemice. fasciculaŃii musculare. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. coordonarea mişcărilor (ataxia cerebeloasă. clasificarea tipurilor de constituŃie Starea de nutriŃie (normală şi modificări patologice) Starea de conştienŃă: torpoarea. cianoza. sindrom de impregnare bacilară. sindroame pericardice. crampe funcŃionale. durerea colicativă) Sistemul ganglionar: adenopatii Sistemul nervos (atitudini. sindromul de insuficienŃă cardiacă. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind SEMIOLOGIA MEDICALĂ. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. hemoragii cutanate. Simptome cheie Durerea. sindromul colestatic. coma) Semne neurologice: echilibru static (proba Romberg). sindrom pleural. roşeaŃă. mioclonii. sindromul oclusiv intestinal. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.

Principii de medicină internă Harrison Editura Lider 1999 2. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. folii de retroproiector. munca independentă. exerciŃiul practic. Bibliografie: 1. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea.Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. conversaŃia. manechin etc. simularea. observaŃia. casate video. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. studiul de caz.Semiologie medicală de bază C. Stancu Editura Junimea1989 67 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dezbaterea. scheme. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. CD – uri. etc.

calcularea raŃiei alimentare. pregătirea patului.0.6. vezicală si vaginală. Efectuarea de sondaje. 16. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 16. 16. 1. pasivă. .captarea dejecŃiilor la bolnavul imobilizat.2. PuncŃia venoasă si capilară.3. Măsurarea. 1. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii şi investigaŃiei.schimbarea lenjeriei de pat cu bolnav in pat. clisme: sondajul gastric si duodenal. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Nr. Tehnici de nursing: 1. pe gastrostomă). tensiune arterială. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.observarea poziŃiei bolnavului in pat: activă.2. notarea si reprezentarea grafică a funcŃiilor vitale si vegetative: temperatură. artificială (enterală. pentru calificarea: asistent medical generalist. respiraŃie.0. 16.1. transferul. 1. Pregăteşte pacientul pentru tehnici si investigaŃii. . timpii unui pansament. inconştient. spălături. principii de realizare a pansamentului si bandajului. pasivă. scaun. mobilizarea si transportul bolnavului. 16. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională.schimbarea lenjeriei de corp la bolnavul imobilizat.alimentaŃia bolnavului: activă. . Asigurarea condiŃiilor de igienă si confort: . Îngrijirea plăgilor: pansamente. crt. proceduri). greutate si înălŃime corporala. serologice. 16. mijloace de fixare a pansamentului.4. ConŃinuturi 1. regimurile alimentare. InvestigaŃii 2. gastrică. vezical. Aplică tehnicile de nursing şi investigaŃiile. Recoltarea sângelui pentru examene de laborator: biochimice. externarea. 1. bandaje. Asigurarea evidentei şi mişcării bolnavilor: internarea. Asigură echipamentele şi materialele necesare. In modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică de bază TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII. parazitologice.5. auriculară.patul si anexele sale. invatamant clinic. eliminări (diureză. tratament.MODULUL 16: TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Notă introductivă Modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII face parte din pregătirea de bază din anul I. 2. spută. puls.1. vărsături).4.1. 68 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .3. . hematologice. Unitatea de competenŃă Tehnici de nursing si investigatii CompetenŃe C 1. . din care 90 de ore. spălătura oculară. Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaŃiile. .5. 1. forŃată (impusă de boală. Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaŃiile.schimbarea poziŃiei bolnavului in pat. Modulul are alocate 120 de ore. parenterală.

6. 2.0. 1. recoltarea urinei din 24 de ore. ploscă. obiecte de igienă. auxiliare.3. Instrumente si materiale pentru recoltarea secreŃiilor purulente: seringi si ace groase sterile. lame de sticla si lamele.1. 2. uscat. 2. 2. material de protecŃie (muşama. recipient curat. 69 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. garou. balanŃă antropometrică. urinar. lampă de spirt. 2. ploscă. stetoscop biauricular. uscate sau sterile. bacteriologice 2. feşi de tifon.3. soluŃii si materiale dezinfectante. bacteriologice si parazitologice. Instrumente si materiale pentru recoltarea urinei: sonde sterile. lighean etc. vacutainere pentru analizor. tensiometru. lanŃete. vezicule. material de protecŃie a patului. recipiente curate. 1. cilindru gradat.5. 2. trusă cu instrumente sterile.2.4. 2. câmp steril pentru hemocultură.6. tăviŃă renală. pustule). vezicale. otice. aleză). recipiente curate. Recoltarea urinei pentru examene biochimice. 2. bacteriologice. vaginale.C 2. tacâmuri. externare. Recoltarea secreŃiilor oculare. 1. recipient cu picurător. Documente de evidenŃă si mişcare: bilete de internare. balon sau flacon cu mediu de cultură.5. sondă rectală sterilă.1. Recoltarea secreŃiilor purulente din leziuni deschise si din colecŃii închise (abcese. garou. ceas cu secundar. 1.2. Recoltarea exudatului faringian. materiale de igienă si protecŃie. urinar. 1. tampoane. cateter vezical. Recoltarea materiilor fecale pentru examene biochimice.0. Instrumente si materiale pentru recoltarea materiilor fecale: coprocultor cu mediu de cultură. mânuşi de cauciuc. antiseptice.4. materiale pentru toaleta cavitaŃii bucale după vărsătură. Recoltarea sputei pentru examene citologice. comprese. soluŃii anticoagulante. eprubete sterile cu tampoane montate pe porttampoane. seringă Guyon.6. recipient cu lichidul de spălătură. 2. Materiale pentru recoltarea sputei: cutii Petri curate sau sterile. recipiente. Recoltarea vărsăturilor pentru examene toxicologice. soluŃii si materiale dezinfectante. creioane colorate. Instrumente si materiale pentru măsurarea si notarea funcŃiilor vitale si vegetative: termometru. soluŃii dezinfectante. 2. mânuşi. bazinet. pâlnie.4. 1. mască de tifon. Instrumente si materiale pentru efectuarea de spălături. materiale pentru toaleta cavităŃii bucale după recoltare. irigator. Materiale pentru recoltarea vărsăturilor: tăviŃa renală. Asigură echipamentele si materialele necesare. taliometru sau bandă metrică. canulă. tăviŃă renală. Instrumente si materiale pentru igiena plăgilor: măsuŃă rulantă. soluŃii adezive. tăviŃă renală. registru de intrări-ieşiri. foi de temperatură. tăviŃă renală. transfer. uscate sau sterile. casoletă cu material textil steril. Echipamente si materiale pentru tehnicile de nursing.5. sondaje si clisme: sonde digestive. Materiale pentru igiena si confort: lenjerie de pat si de corp. Instrumente si materiale pentru recoltarea sângelui pentru examene de laborator: seringi si ace sterile. 1. tub de gaze. Echipamente si materiale pentru investigaŃii 2. foaia de observaŃie. leucoplast.3.2. mânuşi de cauciuc. veselă. 2. Instrumente si materiale pentru efectuarea puncŃiei venoase si capilare: seringi si ace sterile. soluŃii si materiale dezinfectante. foaie zilnică de mişcare a bolnavilor internaŃi.8. cateter vezical steril.7.

Alegerea materialelor didactice se va face in strânsă corelaŃie cu specificul metodelor didactice utilizate. Tehnici care se executa dimineaŃa cu bolnav á jeun: recoltările de sânge. asigurarea confortului fizic. Pregăteşte pacientul pentru tehnici si investigaŃii. Activitatea cadrului didactic va fi complexă. exudat faringian.a. decizia si acordul implicit in cazul bolnavilor comatoşi. 4. echipamente si materiale sanitare adecvate. 4. reacŃiile pacientului. vaginale: specul auricular.2.C 3. Pregătirea psihică a pacientului pentru tehnici si investigaŃii de nursing: informarea. dezinfecŃia tegumentului. toaleta regiunii.1. evacuarea conŃinutului gastric prin spălătură. Aplică tehnicile de nursing si investigaŃiile. inconştienŃi. infectate. demonstraŃia.b.1. Efectuarea tehnicilor si investigaŃiilor de nursing: etape de execuŃie si timpi de execuŃie. norme de asepsie si antisepsie. 4. abexlang. Modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII trebuie parcurs in paralel cu modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL întrucât conŃinuturile se completează si se întrepătrund asigurând o viziune holistică asupra persoanei îngrijite si nursing-ului. clisma evacuatoare. Tehnici care asigură confortul: igiena. deprinderile si abilităŃile anterioare ale elevului. alimentarea. eprubete sterile. explicarea in termeni accesibili a tehnicii si investigaŃiei. Indicatori de apreciere a gradului de confort si de satisfacŃie a pacientului: facies. orientat. Tehnici care asigura suportul vieŃii: hemostaza si îngrijirea plăgilor sângerânde. 3. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii si investigaŃiei Sugestii metodologice 5.7.8.1. exerciŃiul practic. norme de protecŃie si securitate a muncii. eprubetă sterilă cu mediu de cultură. 2. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃii şi stagii clinice in unităŃi sanitare şi va avea ca scop formarea deprinderilor corecte şi a atitudinilor in efectuarea tehnicilor de nursing şi investigaŃiilor. C 4. efectuarea sondajului vezical in caz de retenŃie acută de urină. PriorităŃi in executarea tehnicilor si investigaŃiilor de nursing: 4. spută. urină. Indicatori de măsurare a eficacităŃii in funcŃie de tehnică si investigaŃie.1. 4.1. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: dificultatea temei. conversaŃia. valve vaginale. Pregătirea fizică a pacientului pentru tehnici si investigaŃii de nursing: îmbrăcarea/dezbrăcarea pacientului.1. fise tehnice. 70 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. 2. îndepărtarea corpilor străini oculari si auriculari. 5. volumul şi nivelul de cunoştinŃe.Ca metode de predare/învăŃare se pot utiliza: expunerea. obŃinerea consimŃământului si a colaborării pacientului conştient. Instrumente si materiale pentru recoltarea secreŃiilor otice. oculare. lame de sticlă.1. combaterea durerii şocogene. sondajul gastric si duodenal.c. observaŃia dirijată. motivarea gesturilor.5. mobilitate.1. comportament. dotarea cu material didactic. respectarea intimităŃii si a pudorii. iar aceea a elevului va consta in sarcini de lucru formulate corect pe competenŃele urmărite. C. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. sistarea alimentaŃiei pe cale orală. evoluŃia stării generale. mască de tifon. 3. poziŃionarea adecvată. Instrumente si materiale pentru recoltarea exudatului faringian: deschizător de gură. Se recomandă folosirea unor mijloace de învăŃământ moderne şi cât mai variate: retroproiector/ videoproiector. Măsurarea eficacităŃii tehnicii si investigaŃiei 5.2. centrată pe competenŃele ce trebuie atinse. măsurarea funcŃiilor vitale. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi.2.

exerciŃii practice. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. 71 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . îşi stabilesc durata fiecărei competenŃe. fişe de autoevaluare. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. care asigura pregătirea la acest modul.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: teste de evaluare de tip itemi. întrebări structurate. fişe tehnice. fişe de evaluare chest-list. Cadrele didactice.

Nota introductiva Modulul Protectia si securitate in munca face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Protectia si securitatea in munca . II . absenteism.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA Nr.2 norme protectia muncii. aerisire. familiarizarea cu mediul sanatate de munca. conflict intergrupuri. 72 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Asigura securitatea in munca Continuturi tematice Norme de protectie si securitate 1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. vigilenta.9 criterii de eficienta: timp de lucru.3 regulament de ordine interioara Riscuri 1. lovire.prin contagiune) 1.8 mediu. scopuri diferite. ierarhie profesionala. 2. resurse umane si materiale limitate. Modulul are alocate un numar de 60 ore. autocontrol.conditii necorespunzatoare (de incalzire.) 1. compromis. invatamant clinic. disponibilitate. drepturi si indatoriri. 1. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala.1 integrare profesionala: atributii. numar asistati si mod de implicare / solutionare in probleme de interes profesional (planuri aplicate si evaluate. abuz de droguri) 1. Protectie si securitate in munca Competenta C 1.3 dosar medical : vaccinari. conciliere si mediere) C.4 manipulare incorecta a instrumentarului/ aparaturii medicale (intepare. individuale. alcoolism. controale medicale periodice. strivire etc.2 Evalueaza propria Sanatate si disfunctionalitate 2. atitudini la nivel organizational (negociere. zgomote si vibratii. acomodare). conflicte afective. tehnici performante). satisfactie in munca: prezenta/absenta conflictelor. calitatea actelor de munca. Unitate de crt competenta 17. substante chimice sau iritante) 1.1 norme PSI. radiatii. 1. prin stres. ambiguitate organizationala.6 probleme specifice sanatatii personalului (fumat. incapacitate temporara de munca. suspensii de praf. Asigura securitatea in munca 2. umiditate. Aplica politica unitatii de prevenire a infectiilor intraspitalicesti III. interpersonale. din care 30 ore. cauze ale conflictelor (comunicare defectuoasa. colaborare. iluminat) Eficienta muncii 1. Evalueaza propria sanatate 3. solutionare conflicte: atitudini personale (evitare.2 competenta si caracteristici personale (cunostinte profesionale. statut profesional necorespunzator).MODULUL 17 : PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA I. 2. competitie.7 noxe profesionale (curenti de aer.5 boli profesionale (prin pozitii incorecte.

3. sprijin si incurajare.4 stres si surmenaj: persoane vulnerabile. in grupuri. vizitatori.recompense si competitie). simptome. pansamente. materiale utilizate). “Bulgarele de zapada”).4 igienizare: pamatuf. problematizare. cauze. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . resurse financiare si materiale. Sugestii metodologice Modulul PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA poate fi parcurs independent. “Caruselul”. 3. probe orale ( intrebari. zone cu risc crescut:exemple (nou nascuti. • i se permite sa se exprime in mod creativ.2. solicitari si raspunsuri ale managerului. expunerea. alimente. Aplica politica Conditii de baza ale prevenirii unitatii de prevenire a 3. ca subiect matur. • nu se limiteaza doar la sala de curs. carpe. beneficii pentru unitate si pentru sanatatea personalului. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. joc de rol. activitati de predare . 3. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru.1 circuite functionale (intrare/iesire personal.3 autoprotectie:spalare pe maini.2 analiza costuri si beneficii ale prevenirii: costuri materiale si umane. ace. boli infectocontagioase. circumstante. eseuri. observatie dirijata. • elevul invata in mod activ. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”. Metode de prevenire 3. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. C 3. galeti. antisepsie. lenjerie.. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1.7 dezinfectie (solutii. grup de discutii) 73 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3.5 izolare pacient (infectii intesinale. detergenti etc.) intraspitalicesti 3. managementul riscului. sectii boli infectioase). conditii de eficienta). instrumentar medical. echipament de protectie. ii ofera informatie “umpland vase goale”.indiferent de locul.munca independenta.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca.6 evacuare reziduuri (seringi. organizare si managemet). momentul sau persoana care face evaluarea. studiul de caz. Predarea modulului se face de catre asistenul medical cu modul de pedagogie. perfectionare si oportunitati de dezvoltare. prevenire (imbunatatirea climatului de lucruimplicare. bureti. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. • gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. 2. IV. • experimenteaza problemele in globalitatea lor. perii. asepsie. • lucreaza in mod cooperativ. material moale infectiilor etc. referate. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. 3. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: • elevul invata predominant descoperind. descoperirea inductiva si deductiva. in timp ce profesorul il ghideaza.

Grup national de etica (autor colectiv)-Cod de etica pentru asistenti medicali. Bucuresti.-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitateEditura Universul.1978 10.Editura Medicala. durata evaluarii.culegeri de date . Fry. folii de retroproiector. unitati medicale si scolare. metoda 6-3-5. American Nurses Association – Codul pentru nurse .1995 11. Sugestii bibliografice 1. cumulativa (verificari partiale..seminar de discutii/joc de rol) “Autoevaluare” (Criterii de eficienta si satisfactie profesionala.ritmica. ANR. test scris. Nicolau. evaluarea altor competente nefiind relevanta.1998 12. Pe parcursul modulului. Dutescu.observarea sistematica a elevilor . -Etos in medicina . 1979 74 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .T. OMS-Regional Office for Europe. sau sumativa. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. 1996 9. fisa de lucru. Lemon-Materiale de educatie in nursing.2.B. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. Copenhaga.etc. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8.Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali.. eseu cu numar de cuvinte prestabilit.Sara.10) d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. Marin.Gh. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.1998 3.Gh. Jurnalul de nursing .A.S.lucru individual) “Aplicarea Scalei de evaluarea stresului (Sursa:Lemon-materiale de educatie in nursing. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme.. Phillips 6-6. analiza produselor( culegeri de date). referat. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming. Miron.Ciornea. Bucuresti.1998 4. Cadrele didactice. 2001 5. care asigura pregatirea la acest modul. Bucuresti. 2. 3.1994 7. ANR.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica.1985 2. ANR.Editura Albatros. probe practice (studiu de caz. Buucuresti. ICN. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. sinectica. . numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu.Bucuresti. c) Sugestii cu privire la aplicatii (laborator) 1. coevaluarea in grupul de lucru. pe secvente mai mari). 1979 6.-Pledoarie pentru respect.Deontologie medicala. joc de rol). 3.Editura medicala. Exemple de teme pentru aplicatii: “Ce ar trebui sa spuna managerul in timpul dialogului de primire/instruire a noului angajat?” (Integrare profesionala .T.Etica aplicata. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. pe secvente mici). Editura Alternative.Vol..Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Se evalueaza numai competentele din acest modul. discutii panel. CD-uri. Scripcaru.

modificarea gustului. Urmareste evolutia bolnavului dupa administrare. forma de prezentare. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii. 4. invatamant clinic. functii vitale. cu termen de valabilitate 3. Incompatibilitate intre medicamentele indicate 1. 2. Urmareste evolutia bolnavului dupa Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3. foaie de observatie) 2. Identifica medicamentele prescrise. 18. pentru calificarea: asistent medical generalist. postura. parenterala. reteta.Cai de administrare: orala. 5. caldura. Cai de administrare: orala. foaie de observatie 1. termen de valabilitate 2. 1. Identifica medicamentelor medicamentele prescrise C. crt. Unitate de competenta Competente Continuturi 1. condica. respiratorie.Efecte terapeutice ale medicamentului observabile: Facies. 4. Informarea pacientului: conversatie. In modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR. aspect. pe mucoase. Materiale de unica folosinta . alte senzatii 3. reteta.Conditii de asepsie si antisepsie: spalarea mainilor. concentratie. respiratorie. Testare sensibilitate: interviu cu pacientul 1. Pregateste bolnavul C. folosirea manusilor de cauciuc. 2. percutanata. 3. Reactii induse: durere. confirmarea acceptului 2. 2. percutanata. 1. Pozitie pacient: adaptata caii de administrare 4.Orar si doza : indicate de medic prin documente medicale (condica. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. parenterala. Administreaza medicamentele C. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta : ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Nr. Aspectul calitativ al medicamentului : culoare. pe suprafata mucoaselor si a tegumentelor 3. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii C. Norme de asepsie si antisepsie: spalarea mainilor. materiale de unica folosinta etc. etc. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. comportament.Modulul 18: ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Nota introductiva Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR face parte din pregatirea specifica din anul II.Document medical: condica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. utilizarea manusilor de cauciuc. 75 Administrarea C. etc 2. 4. Reactii adverse: tegumentare. etc. Pregateste bolnavul. Administreaza medicamentele. Prescriptia medicala: reteta. 5.

dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum : scheme. fisa de lucru. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. adictii ( lcool. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. simulari. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. manechin. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor.administrare modificarea functiilor vitale. problematizarea. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. studiu de caz – plan de ingrijire). urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. simularea. mobilizare Sugestii metodologice Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR poate fi parcurs in mod independent. pentru verificarea atingerii competentelor. compararea. Cadrele didactice. demonstratia.elevii au stiluri diferite de invatare . Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. exercitiul. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. fise de lucru. anuntarea medicului 3. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. studiul de caz. scheme. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.dezbaterea. existente. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. folii de retroproiector. conversatia. observatia. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. 76 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . probe practice (demonstratie. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. momentul si persoana care face evaluarea. dotarea cu material didactic. volumul si nivelul de cunostinte. instrumentar si materiale sanitare diverse. descoperirea. planuri de ingrijire. munca independenta. . iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Restrictii impuse de administrarea unor medicamente : dieta. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. evaluarea altor competente nefiind relevanta.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. proiectul. cafea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. CD-uri. Indiferent de locul. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti medicali generalisti”. la procesul de invatare . In elaborarea strategiei didactice. planul de ingrijire. tutun). casete video. test scris. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR.

colegi sau de cei din jur. rapoarte. şcoala postliceală. -transmisiuni radio şi TV. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. in contexte profesionale semnificative 2. ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje orale. Elaboreaza mesaje scrise specializate. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 5. în contexte profesionale semnificative ConŃinuturi 1. . inclusiv numerice. În modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ. Comunicarea în limba modernă CompetenŃe C. 77 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . -prezentări (formale / informale) de produse / servicii. pentru calificarea asistent medical generalist. Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. laborator tehnologic. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. explicaŃii. privind specificaŃii de procese. inclusiv numerice. Surse şi tipuri de mesaje orale: -mesaje. Tipuri de informaŃii: . puncte de vedere. emise clienŃi. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. in contexte profesionale semnificative.1. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională.informaŃii factuale. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 4. priorităŃi. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale. 2. -opinii. in contexte profesionale 3. in contexte profesionale semnificative.Modulul 19: COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ Notă introductivă Modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ face parte din pregătirea anului II. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. conferinŃe (inclusiv video-conferinŃe). pe teme profesionale: instrucŃiuni. produse şi servicii. -discursuri. in contexte profesionale semnificative Tabel de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICAREA IN LIMBA MODERNA Nr Unitatea de crt. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. -conversaŃii telefonice. atitudini (pro.informaŃii. solicitări. contra. întrebări. neutră). formale şi informale directe. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate. anunŃuri publice. competenŃă 19. Exprima mesaje orale in limbaj complex.

1. opinii. prezentări.texte cu conŃinut operaŃional profesional: corespondenŃă.formate informale.raportări privind desfăşurarea unor evenimente. fişe tehnice. în contexte profesionale semnificative C. instrucŃiuni cereri. activităŃi şi procese de producŃie. procese verbale. fişe tehnice. . mesaje (inclusiv e-mail).faŃă în faŃă. în contexte profesionale semnificative. evaluări.idei. . . şedinŃe. 78 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Teme specifice: . reclame. Tipuri de texte: . ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje scrise specializate. materiale şi produse finite. anunŃuri. . robot telefonic. . rapoarte. în contexte profesionale semnificative.informaŃii factuale.2. documente de evidenŃă. sfaturi. fişe de evidenŃă. procese. faxuri. detalii de operare. 2. . idei. .4. .documente profesionale specifice specializării: manuale. opinii. relativ complexe. facturi pro-forma. formulare. evaluări). Tipuri de informaŃii: . legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. 3.texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. faxuri. operaŃii. . 1. Tipuri şi formate de documente şi texte funcŃionale: . .calitatea serviciilor / produselor.informaŃii factuale . puncte de vedere. .informaŃii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1. explicaŃii.discuŃii profesionale formale şi informale.C. explicaŃii. . Tipuri de informaŃii scrise: . note circulare. specificaŃii. . Tipuri de discurs: . Elaborează mesaje scrise specializate. procese. 3. descrieri şi specificaŃii de obiecte. inclusiv numerice. fişe de producŃie. . Exprimă mesaje orale în limbaj complex. despre produse şi servicii.organizarea locului de muncă.date privind: materii prime.informaŃii profesionale: instrucŃiuni. 2. Moduri de comunicare: . rapoarte.operaŃii. individual sau în grup. reclamaŃii.3. .formulare şi alte documente specifice specializării (facturi.prezentări.aranjamente şi instrucŃiuni de serviciu. 2. . date tehnice ale unor produse şi servicii.scurte rapoarte profesionale. . reclame. minute. pe teme de interes comun. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu C. referate.formate formale. circulare. oferte.elemente cheie din documente relevante.instrucŃiuni. procese verbale. .la telefon. oferte. Tipuri de informaŃii: .corespondenŃă profesională: scrisori. operaŃii şi procese tehnologice.dări de seamă.

elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv.interviuri individuale sau în grup. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă. în contexte profesionale semnificative 1. activităŃi profesionale zilnice. 2. 79 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. simularea. diferenŃiată Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire. dobândite anterior. cu superiori. mesajele orale sau scrise în limbă străină exersate vor corespunde domeniului profesional. . Parcurgerea conŃinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor . la procesul de învăŃare .în afara organizaŃiei: cu clienŃi. Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard. jocul de rol. . O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul.elevii participă cu cunoştinŃele lor. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.C. DiscuŃii profesionale: . cu potenŃiali clienŃi / parteneri. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Comunicare telefonică: .în interiorul organizaŃiei: cu subalterni. Se recomandă următoarele metode: conversaŃia. subalterni. respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. superiori. Participă la interacŃiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu.formală şi informală. ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. dotarea cu material didactic. .situaŃii sociale si profesionale formale şi informale.întâlniri formale / informale profesionale de rutină. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. . CorespondenŃă profesională: . . proiectul. respectiv informaŃiile. cu parteneri. în activităŃi profesionale zilnice.5. ritmul de înŃelegere şi asimilare a cunoştinŃelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. cu colegi. pentru modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . 3. Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ va fi parcurs cu aceleaşi conŃinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat fiind dezvoltat pe baza unei unităŃi de competenŃă pentru abilităŃi cheie. .interviuri telefonice individuale. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Sugestii metodologice Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. În elaborarea strategiei didactice.comunicări formale / informale cu parteneri şi clienŃi. volumul şi nivelul de cunoştinŃe anterioare ale elevilor.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare . legată de sarcini de serviciu.contacte de rutină cu colegi.elevii au stiluri diferite de învăŃare .

Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. pentru calificarea: asistent medical generalist. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Modulul are alocate 60 de ore teorie şi 36 de ore. Identifică politicile şi sistemele de sănătate 3. Precizează principiile managementului general 2. În modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ. laborator tehnologic. Analizează caracteristicile managementului sanitar 4. Aplică legislaŃia sanitară ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor ϖ Unitatea de competenŃă:MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ 80 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .MODULUL 20: MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ ϖ Notă introductivă ϖ Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: ϖ 1.

81 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .5. managementul schimbării (tipuri de schimbare. Controlul: evaluarea rezultatelor şi atingerii obiectivelor. Comunicarea managerială. 3. AbilităŃi necesare managerului. principii generale ale conducerii. rolurile managerului (interpersonale.2. 20. activităŃi. Management organizaŃional (definiŃie şi obiectiv. informaŃionale. 4. ConŃinuturi 1. delegarea autorităŃii (principii.6. Etapele procesului de management: 4. metode de raŃionalizare a timpului). tactică. Management general: 3. Schimbarea. 3. operaŃională). conducere şi control). 4.planificare. organizaŃii formale şi informale.Nr crt. variabile care influienŃează gradul de delegare).1.3. tipuri de planificare (strategică. 4.6. Sistemul de informaŃii: (structuri formale şi informale). noŃiuni de bază în utilizarea planificării. cultura organizaŃională. funcŃiile managementului (după Henri Fayol . 3. Precizează legislaŃie principiile sanitară managementului general. DefiniŃie.7. motivarea existenŃei managementului. decizionale).3.4. remunerare). Planificarea: definiŃie. metode/abordări după Mintzberg. 3. organizare. stabilirea obiectivelor şi priorităŃilor.2. Dezvoltarea performanŃei. Unitatea de CompetenŃe competenŃă Management şi C. componentele principale ale organizaŃiei. autoritatea (surse ale autorităŃii.4. managementul timpului de lucru (folosirea eficientă a timpului. tipuri de autoritate în management). Modele de gestiune a resurselor umane. 3. funcŃiile gestiunii resurselor umane (recrutarea şi selecŃia. strategii clasice ale procesului schimbării). 4.5. stresul organizaŃional). parametri de caracterizare a organizaŃiei. 4. responsabilitatea.1. Dirijarea: coordonarea personalului. Organizarea: împărŃirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare. Factori implicaŃi direct în desfăşurarea activităŃii: competenŃa. formarea şi dezvoltarea. managementul echipei. 4. tipuri şi mecanisme de luare a deciziei. evaluarea randamentului şi performanŃei. instrumente utilizate.

limitarea costurilor cu menŃinerea calităŃii îngrijirilor de sănătate). caracterul cuprinzător al serviciilor. RelaŃia sănătate-boală-îngrijiri de sănătate. performanŃa sistemelor de sănătate. principii de realizare a sistemelor de plată.2. mecanisme de alocare a resurselor. dezvoltarea serviciilor preventive bazate pe factorii de risc prevalenŃi. 1. administraŃia de sănătate). bugetul global.1.1. Principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate. piaŃa îngrijirilor de sănătate (beneficiar.C. Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate: 1. Reforma sistemului de sănătate din România.2. accesibilitate largă. plata bazată pe diagnostic. 3. eficienŃa sistemelor de sănătate. capitaŃia.1. stabilirea priorităŃilor. sistemul pieŃei libere. FinanŃarea serviciilor de sănătate. evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate (analiza cost-eficacitate. modele de sisteme de sănătate. universalitatea asigurării cu servicii.2. Reforma sistemelor de sănătate: 3. plata după timpul lucrat). mecanisme de plată (plata per serviciu. furnizor. priorităŃi: descentralizarea SIS. 2. analiza cost-utilitate. 3. analiza cost-beneficiu. pachetul de servicii de îngrijiri de sănătate furnizate de asistentul medical). Principiile economiei sanitare: 2. beneficiari de servicii de sănătate. analiza echităŃii în finanŃarea serviciilor publice de sănătate). scopurile şi obiectivele reformelor. cumpărarea şi contractarea serviciilor (practica independentă a asistentului medical. dezvoltarea serviciilor de sănătate comunitare. Identifică politicile şi sistemele de sănătate. 2. NoŃiuni şi termeni de bază privind definiŃia şi particularităŃile economiei sanitare. furnizori de servicii de sănătate. salariul. criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite Ńări (coerenŃa SIS. îmbunătăŃirea sistemului de formare a personalului de sănătate. modificarea metodelor de planificare şi gestionare. servicii de sănătate. definirea sistemelor de sănătate. 82 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate: spitalul ca organizaŃie (scopurile generale. îngrijirile de sănătate comunitare şi îngrijirile le domiciliu). 1. cabinetele stomatologice. unităŃile medico-sanitare ca organizaŃii. 2. roluri).2. Leadership în îngrijirile de sănătate. Nivelul terŃiar: unităŃi medicale de înaltă performanŃă. spitalul privat/pentru profit. scopul şi obiectivele. 3. înregistrările medicale. componente. 3. managementul resurselor umane. unităŃi medico-sociale).2. 3. sistemul informaŃional. interrelaŃiile profesionale.C. managementul timpului. modul de organizare al îngrijirilor primare de sănătate (cabinetele de medicina de familie. finanŃarea spitalului (spitalul public/non-profit. vârstnici. indicatori financiari. 1. cabinetele de specialitate private. DefiniŃie. Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate: 3. persoane cu handicap. satisfacŃia pacientului). Domeniile de aplicare a managementului sanitar: management strategic şi financiar în organizaŃiile de sănătate. indicatori ai calităŃii serviciilor. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 1. Analizează caracteristi-cile managementului sanitar. managementul calităŃii serviciilor de sănătate. funcŃiile. nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar. parteneriatul public-privat). circuitul bolnavului. Managementul serviciilor de îngrijiri primare de sănătate: serviciul de primire al pacienŃilor. tipuri de servicii. roluri manageriale. alte unităŃi medicale şi medico-sociale cu paturi (centre de îngrijire şi asistenŃă pentru copii.3. 83 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . structura. aprecierea performanŃei unui spital (indicatori de eficienŃă pentru paturile de spital. profesionişti de sănătate. secundar şi terŃiar).1. managementul stresului.1.3. tipuri.

2. modele explicative (scheme.M. demonstraŃia.R. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. 84 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Formarea profesională (legislatia in vigoare privind formarea initiala si continua a asistentilor medicali).). acreditarea. salarizare (legislatie in vigoare).R. DefiniŃie. proiectul. atribuŃii. Codul de etică şi deontologie profesională al O. hotărârile de guvern. legi organice şi ordinare.4. O. proiect). ordine de ministru. Desfăşurarea activităŃii: codul muncii in vigoare. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. referat). 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii. Legea nr. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare.U. 1. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). LegislaŃia privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: asigurările sociale de sănătate. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. sănătatea mintală. la procesul de învăŃare. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. poster.2. drepturile şi obligaŃiile cetăŃenilor. asistenŃa medicală acordată populaŃiei. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare.M. competenŃe. Autorizarea.A. NoŃiuni de drept medical: 1. 3.2. noŃiuni despre stat şi drept.M. atestarea şi reatestarea profesională (conform reglementarilor legale). AsociaŃii profesionale (Statutul şi Regulamentul O. turul galeriei. criterii specifice de ocupare a funcŃiilor şi gradelor sau treptelor profesionale. proiectul. nr. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. casele de asigurări sociale de sănătate. studiul de caz.A. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere.4. 3. reprezentări grafice. 150/2002 modificată şi completată prin actele ulterioare succesive. 1.M. algoritmi optimali.problema de sănătate.1. izvoare de drept medical (ConstituŃia României.M. activitatea de medicină legală. drepturile şi obligaŃiile asiguraŃilor. Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: 3.1. ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare ϖ Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ poate fi parcurs în mod independent. Aplică legislaŃia sanitară. asociaŃii sindicale (contractul colectiv de muncă). Domenii medicale cu reglementări speciale: medicina muncii. in vigoare.. dezbaterea. 3. compararea. probe practice (studiu de caz . analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor.C. problematizarea. evaluarea performanŃelor. actele cu caracter normativ elaborate de O. standarde.A. În elaborarea strategiei didactice.R.). administraŃia de sănătate publică.2. descoperirea.M. medicina experimentală. furnizorii de servicii de sănătate 2. 3.1. probe scrise (test. 2. drepturile pacienŃilor. transplantul de organe şi Ńesuturi. scheme de desfăşurare). asistenŃa socială. • elevii au stiluri diferite de învăŃare.3.

munca independentă. 1995. ConstanŃa. conversaŃia. folii de retroproiector. casete video. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. 1998 Cristian Vlădescu (coordonator) . 4. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Mihai Gr. diapozitive. Marcu ."Management sanitar" . 5."LegislaŃie medicală şi socială" . Ed. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. observaŃia. computer."Managementul serviciilor de sănătate" . soft etc. care asigură pregătirea la acest modul. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. simularea. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. investigaŃia. 2000 European Trening Foundation SJEP 9628 ."Sănătate publică şi management sanitar". ALL. Cadrele didactice. Indiferent de locul. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului.Ed. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. desene. etc. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. tema în casă. 1997. Expert. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. filme. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. 1994. dotarea cu material didactic. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. CD-uri. 7. 2004 Monitorul Oficial al României 85 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . volumul şi nivelul de cunoştinŃe. 3. planşe. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. studiul de caz. exerciŃiul. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul.Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. UniversităŃii "Lucian Blaga" din Sibiu. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ. proiectul. pentru verificarea atingerii competenŃelor.Ed. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. coevaluarea în grupul de lucru. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. 6. 1998 Liviu Cocora . se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale.Ovidius University Press. momentul şi persoana care face evaluarea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar.

invatamant clinic. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1. 2. Modulul are alocate 120 de ore. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 5.MODULUL 21: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ Notă introductivă ϖ Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ ϖ 86 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. din care 96 ore. 4. În modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. Măsoară şi analizează morbiditatea. 3. Aplică programe de sănătate publică. pentru calificarea: asistent medical generalist.. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. Monitorizează starea de sănătate. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăŃii publice.

Epidemiologia bolilor infecŃioase: Procesul epidemic. infecŃii aerogene. 21. metode folosite de epidemiologie. fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor de sănătate. Caracteristicile epidemiologiei bolilor cronice: DistribuŃia şi determinanŃii bolilor cronice în populaŃii diferite. 3. Unitate de competenŃă Epidemiologie şi sănătate publică CompetenŃe C. NoŃiuni de bază ale epidemiologiei: Definire. obiectul preocupărilor (grupurile populaŃionale populaŃie Ńintă de referinŃă. predicŃia în legătură cu numărul probabil al bolilor. Termenul de inferenŃe (generalizări) de tip cauzal elemente luate în consideraŃie în cazul asocierii epidemiologice. coerenŃa. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. insuficienŃa altor explicaŃii. analitice. infecŃii nozocomiale). dovada experimentală). Strategia bazată pe factori de risc comuni mai multor boli.1. relaŃia tip doză-efect. 2. relaŃia de cauzalitate dintre un factor şi boală (argumente: forŃa asociaŃiei. consistenŃa asociaŃiei. zooantroponoze. Caracterul cauzal al unor asociaŃii. Obiective: descrierea distribuŃiei bolilor/factorilor de risc în populaŃiile umane. Domenii de aplicare: în sănătatea publică. experimentale şi operaŃionale). ConŃinuturi 1. clasificarea epidemiologică a bolilor infecŃioase. relaŃia temporală. 87 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . controlul problemelor cronice de sănătate. grup particular de bolnavi). specificitatea. Supravegherea epidemiologică (infecŃii digestive. screening-ul şi studiile de prevalenŃă. explicarea etiologiei bolilor/modului de transmitere a acestora. strategia ecologică. plauzibilitatea. infecŃia HIV/SIDA. 4. crt.Nr. activitatea şi asistenŃa antiepidemică. Nivelele cercetării epidemiologice: nivelul cunoaşterii (cercetarea fundamentală) şi nivelul intervenŃiei (cercetarea aplicativă). în medicina clinică. parazitoze. Anchetele epidemiologice (descriptive.

DefiniŃie.generale.3. metode de comunicare a informaŃiei (faŃă în faŃă. Conceptul "structură-proces-rezultate" de analiză a determinanŃilor sănătăŃii în relaŃie cu calitatea vieŃii. stilul de viaŃă. 3.2. poluarea mediului. relaŃia dintre determinanŃi. Calitatea datelor (relevanŃa. 2. după apariŃie. Calitatea vieŃii şi organizarea serviciilor de sănătate (tipuri de modele de cercetare a calităŃii vieŃii . 2. indicele sărăciei). încrederea în sursa informaŃiei). şomajul. accesul la ingrijiri de sănătate şi determinanŃi indirecŃi . Modelul epidemiologic Denver (starea de sănătate influienŃată de biologia umană. situaŃiile de criză). comportament şi serviciile de sănătate). Modelul stării de sănătate. 88 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. 2.1.2. indicatori sintetici . specifice bolii. distribuŃia veniturilor între judeŃe/în interiorul judeŃului.1. Modele de sănătate publică: 1. factori sociali. DeterminanŃii majori ai principalelor probleme de sănătate şi condiŃionarea lor. sanitaŃia. nutriŃia. deces). concepte. 1. educaŃia. asocierea determinanŃilor în producerea efectului (boală. accesul la apa potabilă.4.2. după natură. analiza şi interpretarea datelor. tipuri de informaŃii (clasificarea după sursă.indicele dezvoltării umane.C. 1. 1. Probleme de sănătate publică: 3. exhaustivitatea. individualizate. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăŃii publice. modificările climei. Managementul sistemelor de informaŃii. indicele disparităŃii între sexe. scrisă. instrumente. după utilizare. nivelul de educaŃie). orală. după temporalitate.1. Managementul datelor şi al informaŃiilor medicale. factori sociodemografici. violenŃa mai ales în familie. 3. 1. după nivelul managerial. vizuală. consumul de droguri. indicele participării femeii. corectitudinea. electronică). habitatul. a determinanŃilor şi a intervenŃiilor (determinanŃi direcŃi . alcoolul. locuinŃele nesănătoase. sărăcia.produsul intern brut. după tip). mediu. după format.fumatul. după frecvenŃa de colectare. Modelul integrat al stării de sănătate (starea de sănătate influienŃată de sărăcie.

(concepte. anii de viaŃă ajustaŃi cu incapacitatea. statistica populaŃiei. Strategia naŃională de sănătate publică: starea de sănătate a populaŃiei. măsurarea natalităŃii şi fertilităŃii. densitatea.3. măsurarea mortalităŃii infantile. (indicatori ai stării de sănătate. indicatori ai stilului de viaŃă.2. 89 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . măsurarea natalităŃii şi fertilităŃii. îngrijirile de sănătate (nursingul) în contextul strategiei "Sănătate XXI". ani potenŃiali de viaŃă pierduŃi. principii directoare. sănătatea mintală. structura pe sexe. domenii prioritare de intervenŃie (boli netransmisibile. Propuşi de O. politica de sănătate a guvernului. 1.3. ImplicaŃiile statisticii şi dinamicii populaŃiei pentru serviciile de sănătate. anii de viaŃă ajustaŃi cu incapacitatea. Monitorizează starea de sănătate. 1. structura pe grupe de vârstă). indicatori de caracterizare a condiŃiilor de viaŃă şi muncă.3. ponderea în mediul urban/rural.1. măsurarea mortalităŃii generale şi specifice). boli transmisibile. protecŃia sănătăŃii.M. Propuşi de U.C.strategia "Sănătatea pentru toŃi în secolul XXI". măsurarea mortalităŃii infantile).E. evaluare. ani potenŃiali de viaŃă pierduŃi. 1.2. . Statistica populaŃiei (numărul.S. 2. dinamica populaŃiei. sănătatea familiei. Dinamica populaŃiei (concepte. caracteristici demografice şi sociale). scopul şi obiectivele strategiei naŃionale de sănătate publică. monitorizare. servicii preventive. Indicatori utilizaŃi în monitorizarea stării de sănătate a comunităŃii: 1. implementare. Metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice: 2. 2. repartiŃia teritorială. 2.1.

morbiditatea cu ITM.1. reprezentări grafice.1. utilizarea morbidităŃii în studiile epidemiologice descriptive. 2. definiŃia morbidităŃii. Abordarea morbidităŃii observate: unitatea de observare = evenimentul (cazul de îmbolnăvire. Morbiditatea şi tipurile de morbiditate: supravegherea bolilor acute şi cronice (caracteristici comune şi diferenŃiate).pe contingent.obiective.C. determinanŃii de mediu. construirea tabelelor şi reprezentarea grafică a datelor. sursa datelor şi informaŃiilor (date de rutină şi date obŃinute prin studii speciale . anchete medicale). morbiditatea succesivă . 2. Determinarea factoriilor de risc ca precursori ai bolilor. populaŃia la risc. comunităŃii. evoluŃia fenomenelor pe zone. 1. persoana bolnavă) şi aspectul morbidităŃii = fenomenul (incidenŃa. co-morbiditatea. formule de calcul. caracteristicile socioculturale. morbiditatea spitalizată. abordarea transversală şi abordarea longitudinală. indici de structură pentru incidenŃă/prevalenŃă . mortalitatea specifică. relevanŃa pentru implementarea unor programe de sănătate.starea de boală şi deteriorarea sănătăŃii. alimentaŃia şi nutriŃia). morbiditatea spitalizată. comparări între evoluŃia aspectelor din diferite perioade. screening. cu evaluări la nivel regional şi naŃional) descriere cantitativă şi evaluare cantitativă a aspectelor multidimensionale ale sănătăŃii într-o populaŃie (gruparea informaŃiilor .2. IncidenŃa. familiei. sistemul de îngrijiri de sănătate. morbiditatea cu invaliditate. 90 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Măsoară şi analizează morbiditatea. Măsurarea morbidităŃii observate: 2. Conceptul de vizualizare a informaŃiilor referitoare la sănătate (aplicabil la nivelul individului.4. morbiditatea cu incapacitate de muncă.2. calcularea relaŃiei dintre factorii de risc şi boală. Indicatorii de morbiditate: 3. prevalenŃa. morbiditatea individuală . 3.în dinamică). prevalenŃa.cercetări. metodologia de ierarhizare şi scala standardizată (sistemul de decile). 3.

evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Structura organizaŃională. ϖ ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ poate fi parcurs în mod independent.2. probe scrise (test. momentul şi persoana care face evaluarea. concluzii şi propuneri. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor.1. problematizarea. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. responsabilităŃi. Identificarea problemelor. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. criterii şi norme utile în control şi evaluare.1. probe practice (studiu de caz .3. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior.1. evaluări parŃiale.3. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. informaŃionale). rezultate aşteptate. descoperirea. specifice. reprezentarea grafică a informaŃiilor. 1. Prezentarea situaŃiei existente. Specificarea participanŃilor şi colaboratorilor. stabilirea populaŃiei Ńintă şi a beneficiarilor. Indiferent de locul. obiective (generale. utilizarea software-ului specializat). studiul de caz. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. demonstraŃia. planul activităŃilor. IniŃierea: 1. turul galeriei. materiale. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. Evaluarea: indicatori de monitorizare. care asigură pregătirea la acest modul. descrierea priorităŃilor şi formularea problemei de sănătate. 3. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Cadrele didactice. la procesul de învăŃare. Instrumente urmărite. 1. proiectul. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. Aplică programe de sănătate publică. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). În elaborarea strategiei didactice.4. 3. referat). organizarea implementării (resurse umane. dezbaterea. intermediare. Scop. financiare. 91 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . monitorizare. Implementarea: 3. 1. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. poster. analiza statistică. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. reprezentări grafice. pentru verificarea atingerii competenŃelor.2. (elemente de biostatistică. Estimarea bugetului. proiectul. modele explicative (scheme.C. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. algoritmi optimali. 1. 4.5. scheme de desfăşurare). durata programului.problema de sănătate. evaluare finală. 3. compararea. OportunităŃi şi constrângeri 2. operaŃionale). proiect). Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. Planificarea: 2. se recomandă următoarele metode: observaŃia.

computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice etc. filme. 1997 E. T. Iunie 2004 92 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2002 Beaglehole. ALL. Ed. Mihai Gr. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. Mihai Gr. Bonita. munca independentă. C. 1988 Strategia naŃională de sănătate publică . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. 1995. studiul de caz. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. volumul şi nivelul de cunoştinŃe."Practica epidemiologică în bolile transmisibile" Ed. 3. casete video. Marcu . pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. 1998 Aurelia Marcu. Bususioc. în cadrul împrumutului Băncii Mondiale. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. observaŃia. Măgureanu. 5. diapozitive. 2. se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Anca-Gabriela Vitcu – “Metode utilizate în monitorizarea stării de sănătate” – Ed. tema în casă. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. planşe. Bocârnea .Editura ALL. folii de retroproiector. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. exerciŃiul. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. C. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. dotarea cu material didactic."Bazele epidemiologiei" . 1994. coevaluarea în grupul de lucru. Kjellstrom . simularea.Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. proiectul etc. investigaŃia. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. 4. desene. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Marcu."Sănătate publică şi management sanitar". Medicală. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. CD-uri. 1.Document elaborat pentru Ministerul SănătăŃii de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate. 1997. R. conversaŃia.

Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice. procedee si instrumente de investigare stiintifica. principiul cognoscibilitatii. 1. procedee si instrumente de Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice. 3. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Nr. Argumenteaza importanta cercetarii iluzoriu. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. caracterul pasional. 2.2. 1. Concepte si termeni: teorie. Explica notiunile de metodologie si metoda. unitatea dintre intelegere si explicativ. volumul si nivelul de cunostinte. In modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. redactarea raportului final. 22. date cantitative si calitative. Sugestii metodologice Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII poate fi parcurs in mod independent. 93 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . caracterul limitat. interpretarea stiintifice 2. variabile. tehnica. tehnica. pentru calificarea asistent medical generalist. Etape: definirea problemei. principiul determinismului. 1. Unitatea de competenta Principii de baza ale cercetarii Competente Continuturi 1. invatamt clinic. investigare. Principii metodologice: unitatea dintre teoretic si empiric. stiintifice C. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. comunicarea concluziilor cercetarii. caracterul contradictoriu. crt. Postulatele cunoasterii stiintifice: principiul realismului. unitatea dintre cantitativ si calitativ. principiul regularitatii. Explica notiunile de metodologie si metoda. rezultatelor. selectarea C.3.Modulul 22: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Nota introductiva Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII face parte din pregatirea specifica din anul II. dotarea cu material didactic. 3.1. ipoteza. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Utilizeaza etapele unei cercetari bibliografiei. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. efectuarea cercetarii. formularea ipotezei. unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. Caracteristicile cunoasterii comune: caracterul C. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. alegerea planului de cercetare. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore.

proiectul dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. fisa de lucru. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori asistenti medicali generalisti. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. test scris. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. 94 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Indiferent de locul. reviste. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Se evalueaza numai competentele din acest modul. scheme. Cadrele didactice. exercitiul. momentul si persoana care face evaluarea. studiul de caz. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. problematizarea. C. simulari. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala.D – uri. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. folii de retroproiector. etc. conversatia. demonstratia.Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. munca independenta. fise de lucru. pentru verificarea atingerii competentelor. dezbaterea. carti. compararea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. existente. comun de performanta. descoperirea. SPP-ul stabileste un nivel national. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. probe practice (studiu de caz. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). simularea. discutiile si lucrul in grup. problematizare). care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. casete video.

durere. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. febra. Surse de dificultate 3. Obiectivul nursing: specificitate. 1. Interventii delegate: pregatirea pentru 95 C. cercetare documente medicale. Principalele afectiuni respiratorii: bronsite. 4. 3. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nr. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. modificari toracice. BPOC. C. invatamant clinic. mobilizare. igiena. supravegherea starii de constienta. hipertermie. risc de infectie. profilaxie. etiopatogenie. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. cianoza. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Semnele si simptomele afectiunilor aparatului respirator: tuse.2. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 2. pentru calificarea asistent medical generalist. performanta. profilaxia infectiilor. hidratare. realism. Manifestari de dependenta 2.2. junghi thoracic. 3.1. 3. alimentare. supravegherea functiilor vegetative. prevenirea complicatiilor. crt. pneumonii. principii de tratament). Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. observabilitate. observatie clinica. investigatii. Continuturi 1. comunicareineficace. simptomatologie. cancer pulmonar (definitie. 2.1. dispnee. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Culegere de date prin: interviu. expectoratie. obstructia cailor aeriene. pneumotorax. Interventii proprii: comunicare. vulnerabilitate.Modulul 23: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. Interventii: 3. 1. Identificaproblemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. Unitatea de competenta Pneumologie si nursing specific Competente C. Aplica interventiile proprii si delegate planificate.3.1.3. Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor viatale.2. 5. TBC. 23. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. Manifestari de independenta 2. Evalueaza indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de ingrijire. astm bronsic. ortopnee. dispnee. Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). educatie. Analiza si sinteza informatiilor: 2. 2. In modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. implicare. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. 2. risc de accidente.

problematizarea. 2. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. 2.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. fise de lucru. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. la procesul de invatare. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind PNEUMOLOGIA SI NURSING SPECIFIC. oxigenoterapie. seringi. stetoscop. administrarea tratamentului general si local. dotarea cu material didactic. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. inhalante. volumul si nivelul de cunostinte.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare.1. Materiale: placute Petrii.2.1 Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. . Sugestii metodologice Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. aspirarea secretiilor oso-faringiene. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. 96 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.1. ace.C.2. Metode si mijloace de pregatirea pacientului: 2. 1. etc. demonstratia. inhalatii.2. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. tensiometru.2. punctie pluerala etc. descoperirea. 2. planuri de ingrijire. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. In elaborarea strategiei didactice. proiectul. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . . solutii antiseptice. C. igiena etc. planul de ingrijire. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. gargarisme.elevii au stiluri diferite de invatare . 2. simulari. scuipatori. medicamente.4. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia.1. trusa perfuzie. tapotaj. aerosoli. asigurarea confortului psihic. Aplica interventiile proprii si delegate. instilatii. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. fisa de lucru. drenaj postural. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. informare. 1. compararea.5. Restructurarea planului de ingrijire: 2. termometru. 1. Instrumente: aparatura pentru oxigenoterapie. tuse asistata. recoltari sputa. Resurse materiale: 1. . 3. solutii perfuzabile. Pregatirea psihica: explicatii. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. Obiective stabilite: 1. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.

casete video. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. fesi. momentul si persoana care face evaluarea. conversatia. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Cadrele didactice. Se evalueaza numai competentele din acest modul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. dezbaterea.D – uri. studiu de caz – plan de ingrijire). Indiferent de locul. manechin. studiul de caz. 97 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. existente. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. folii de retroproiector. discutiile si lucrul in grup. C. pentru verificarea atingerii competentelor. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul.Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. comprese etc. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. comun de performanta. munca independenta. brancarda. exercitiul. evaluarea altor competente nefiind relevanta. probe practice (demonstratie. SPP-ul stabileste un nivel national. scheme. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. simularea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

4 Bolile pericardului :pericardita acuta . invatamant clinic. freamatele. Modulul are alocate 120 de ore din care 72 de ore. Simptome din partea altor aparate: respirator (tusea cardiaca . insuficienta mitrala. balonare.Modulul 24: CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE face parte din pregatirea specifica din anul II. zgomotele.2 Afectiunile valvulare: stenoza mitrala.1. Principalele afectiuni cadiovasculare: 21 Endocarditile: bacteriene si nebacteriene (definitie .A. tratament. investigatii. simptomatologie. tulburari de echilibru). de efort. hemiplegii). decubit. astenie. crt. insuficienta aortica. turgescenta venelor jugulare. Semne fizice: culoarea tegumentelor si mucoaselor. febra. forme clinice. sufluri. investigatii. genu-pectorala). tulburari de diureza . Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare 3. investigatii. mediastinopericardita. hepatomegalie). Simptome functionale: dispnee (cardiaca. durere (precordiala. Evalueaza rezultatele obtinute. simptomatologie.pericardita cronica constrictiva. 2.evolutie. pentru calificarea : asistent medical generalist.digestive (greturi. stenoza aortica. tratament). In modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatile de competenta tehnica specializata CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE. 24.2.etiopatogenie. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. ritm. cianoza. T. extracardiaca. tulburari de ritm. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunelor cardiovasculare 2. Unitatea de competenŃă Cardiologie si nursing in cardiologie Competente C 1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor cardi-vasculare ConŃinuturi 1.3 Bolile miocardului (definitie.amplitudine). tratament). Aplica interventiile proprii si delegate 5. evolutie. 2. evolutie.2. ameteli tulburari vizuale si auditive. simptomatologie. 2. anxietate. bombarea abdomenului. forme clinice. paroxistica). paralizii. tratament).5 Bolile congenitale ale inimii: cardiopatii congenitale necianogene. etiopatogenie. puls (frecventa. simptomatologie. alte cardiopatii valvulare (definitie. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 2. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 4. complicatii.dansul arterial. nervos (cefalee. varsaturi. socul apexian. anorexie tisulara. 1. evolutie. cianoza. cardiaca) palpitatii. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . profilaxie). Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare: 1. 2. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE Nr. etiopatogenie. simptomatologie. investigatii. cianogene (definitie. tratament) 98 C.ascita. pozitia bolnavului (ortopnee. accidente motorii trecatoare sau definitive (afazii. revarsatele pericardice neinflamatorii (definitie. etiopatogenie. hemoptizia). prognostic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardelor de pregatire profesionala .

carnet de sanatate. simptomatologie. 3. complicatii. hidratare. lipsa cunoasterii. percutie). cianoza. tablou clinic. 2. cum?. deficit de autoingrijire. 2. puls. 2. cu intrebari inchise/ deschise). evolutie. ce se poate face?. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. simptomatologie.evolutie. circulatie inadecvata. ascultatie.3.10 Hipotensiunea arteriala esentiala. a starii de constienta.11 Socul: definitie. investigstii tratament). risc de infectii. tratament. tegumente intacte. Diagnostic de ingrijire (nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). trimiteri. profilaxie).Culegerea de date( date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect. tratament. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. prevenirea complicatiilor. comunicare eficienta . stres). incordarea miscarilor.15 Anevrismele arteriale: boli functionale ale arterelor periferice. retete etc.TA. Manifestari de independenta: pacient constient. de ordin psihologic(anxietate . Independenta/ Dependenta 3.ectopice.3. palpitatii.16 Bolile venelor: tromboflebita. etiopatogenie. 99 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . simptomatologie.9. mediu. 3. clasificare.cand?) obiective pe termen scurt. culoarea tegumentelor normala. insuficienta cardiacaglobala (definitie. 2. 2. somn si odihna corespunzatoare. 2. 3. etiopatogenie. simptomatologie. simptome. clasificare. investigatii. tratament. performanta. evolutie. complicatii. edeme ale membrelor. lung. ortostatica (definitie. vulnerabilitate fata de pericole. Interventii proprii (autonome): comunicare . investigatii.9 Hipertensiunea arteriala (clasificare.8 Insuficienta cardiaca: stanga acuta si cronica. scrisori medicale. angina pectorala. 3. lipsa durerii. tratament) 3. in ce masura?.7. investigatii. alterarea starii de confort. fiziopatologie. complicatii. de ordin social (izolare. saracie). boli organice ale arterelor periferice (definitie. postura inadecvata. tratament) 2. escara de decubit. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. simptomatica. profilaxia infectiilor. comunicare ineficienta.6 Tulburarile ritmului cardiac: aritmiile sinuzale. imobilitate. temp) pastrate. 2. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2.tratament) 2. investigatii . realism. sindromul intermediar (definetie etiopatogenie. simptomatologie. tratament.modificari ale functiilor vitale.12 Sincopa si lesinul: definitie.7 Bolile arterelor coronare: cardiopatiile ischemice.8. implicare. simptome. profilaxie) 2. 3. observabilitate (cine?. etiopatogenie. mobilitate pastrata.5.C. insuficienta cardiaca dreapta acuta si cronica. prognostic tratament).6. prim ajutor. etiopatogenie. tratament. investigatii. tulburari de echilibru. tulburari in conducerea stimulilor (definitie. ce. evolutie. simptomatologie. varicele (definitie. semen vitale (respiratie. profilaxie. etiologie. risc de complicatii. observatie. cordul pulmonar cronic. etiopatogenie. Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. 3.14 Ateroscleroza: definitie.4. examen fizic (inspectie. palpare.1. tratament. infarctul miocardic. profilaxie). dispnee. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative.2. clasificare. etiopatogenie. Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale si vegetative. etiopatogenie. 3. evolutie. simptome.13 Moartea subita: etiopatogenie.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. investigatii. bilete de iesire din spital. Obiectivul nursing: specificitate. simptomatologie.

prevenirea complicatiilor pulmolare. pozitia pacientului. Respiratie artificiala : dezobstruarea cailor aeriene. mobilizare. rolul asistentei medicale. 100 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3.O. scop. pregatirea materialelor necesare. supraveghera pacientului. pregatirea dispozitivelor necesare. metode improvizate). igiena. administrarea anticuagulantelor si cardiotonicelor. pat . Materiale: garou. pregatirea materialelor necesare. Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu.2. 1. bacteriologice: pregatirea pacientului.. Interventii specifice: Interventii de urgenta: masaj cardiac extern.1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. intubatie orotraheala. rolul asistentei. seringi. aspirarea secretiilor . comprese. trusa de intubatie. trusa de intubatie (pregatirea materialelor necesare. Resurse materiale: Instrumente: pensa linguala. radiografia. 5. Punctia pericardica: definitie. stetoscop etc. Obiective stabilite: 1. stilet butonat. respiratie artificiala . trusa chirurgicala.C. hematologice. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. pozitie adecvata. radiocardiograma. asigurarea conditiilor de mediu. indicatii / contraindicatii. administrarea tratamentului general si local specific. igiena. tehnica de executie. testul Rumpel – Lee: pegatirea dispozitivelor si a materialelor necesare . angiocardiografia. Examenul radiologic: radioscopia. trusa de ventilatie. definitie. Electocardiograma. defibrillator.. Aplica interventiile proprii si delegate C. 1.10. flebografia. ecografia cardiaca: pregatirea pacientului. pregatirea pacientului. 4.gura la gura “ sau . masurarea pulsului central si periferic. medicamente. oscilometriea. pregatirea pacientului. respiratie artificiala. Masurarea TA. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. asigurarea confortului psihic etc. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate alimentare. electocardiogrf. educatie etc. scop. tehnici de executie. supravegherea functiilor vitale. montarea une perfuzii etc. sursa oxigen. sonde urinare. reorganizarea locului de munca. tensiometru. seringi pentru punctie. fonocadiograma . supraveghere bolnavului. Cateterismul cardiac: indicatii/ contraindicatii. materiale necesare.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. prevenirea complicatiilor. termometru etc. Oxigenoterapia: sursa de oxigen. supravegherea pacientului dupa punctie.1. supravegherea pacientului. supavegherea pacientului. tehnica de executie. solutii perfuzabile. tromboembolice (administrarea de anticoagulant). explicatii. masurarea presiunii venoase. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. trusa de pansat. asigurarea pozitiilor. a parametrilor masurati. notarea in F. a complicatiilor. tampoane. trusa perfuzie. imobilizare. tehnici de executie. 4. sursa de aspiratie.Pregatirea pacientului: Pregatirea psihica: informare. antiseptice.3. indicatii/ contraindicatii. oxigenoterapie. recoltari de sange si urina. carucior. satisfactia pacientului.O. notarea in F. 4. sonde de aspiratie. supravegherea bolnavului. materiale necesare. scop. respectarea regimului alimentar etc. 4.gura la nas”. monitor. Recoltarea analizelor biochimice. apexograma. reorganizarea locului de munca. determinarea masei de sange circulant: pregatire pacientului. pregatirea materialelor necesare.

Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. coevaluarea in grupul de lucru. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa.2. pentru verificarea atingerii competentelor. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. planul de ingrijire. fise de lucru. fise de lucru. demonstratia. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. dotarea cu material didactic. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. In elaborarea strategiei didactice. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. studiu de caz – plan de ingrijire). fisa de lucru. descoperirea. tema in clasa. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna (profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. . Instruirea se va realize in sali de demonstratie. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali. Indiferent de locul. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. simulari. problematizarea. 3. Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.elevii au stiluri diferite de invatare. planuri de ingrijire. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. probe practice(demonstratie. intermediara si finala. Se evalueaza numai competentele din acest modul. proiectul. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Evaluarea va fi ritmica. momentul si persoana care face evaluare. proiectul. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu character practice aplicativ: scheme.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Se recomada urmatoarele metode:observatia. . compararea. . 101 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. investigatia. test scris. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. la procesul de invatare.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare.

uri. CD. instrumentar si materiale sanitare diverse. simularea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea.Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. 102 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observatia. munca independenta. exercitiul. conversatia. dezbaterea. casete vdeo. scheme. manechin. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. studiu de caz. etc. folii de retroproiector. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor.

investigaŃii. odinofagie. paloare. colonul iritabil. Principalele afecŃiuni ale aparatului digestiv: 2. eructaŃie. 25. Modulul are alocate 120 de ore. investigaŃii. boala inflamatorie a intestinului.2. icter (localizare. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 25. sindromul dispeptic biliar. din care 72 de ore. principii de tratament) 2. competenta 25. pirozis. hipotensiune arteriala. 2. 25. tahicardie. caracteristici). hemoragia (clasificare. vărsăturile (clasificare. esofagita de reflux. invatamant clinic. simptomatologie. caracteristicile scaunului). Gastroenterologie C 1. ulcerul gastro-duodenal. Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale si vegetative (dispnee. tulburări de tranzit (diaree. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor aparatului digestiv. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile aparatului digestiv: 1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ale aparatului digestiv. 25. Unitatea de Competente crt. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.3.1. transpiraŃii profuze. AfecŃiunile esofagului: esofagita caustica. 25. simptomatologie. caşexie). investigaŃii.5. Analizează si nursing in semnele şi gastroenterologie simptomele specifice afecŃiunilor aparatului digestiv Continuturi 1. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. AfecŃiuni ale stomacului.4. sindroame pancreatice. gravitate). 1. edeme. pentru calificarea: asistent medical generalist.Modulul 25: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Notă introductivă Modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. Semne locale: durerea (caracteristici). Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.2. etiologie. intestinului subŃire si gros: gastrita acută si cronică. rectocolita ulcerohemoragică. hernia hiatală (definiŃie. In modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Nr. coma). etiologie. ciroza hepatică (definiŃie. etiologie. scăderea in greutate (denutriŃie. tulburări ale stării de cunoştinŃa (confuzie. colecistita acuta si cronica nelitiazică. parazitozele intestinale (definiŃie. AfecŃiuni ale glandelor anexe: hepatita cronica. anorexie. 103 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).2. inapetenŃă. constipaŃie sau alternanŃa intre cele două. simptomatologie. regurgitaŃie. caracteristici). encefalopatie.1.3. principii de tratament). disfagie. ascita.1. principii de tratament). 2. scăderea diurezei).

trusă pentru paracenteză abdominală. 3. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 4.2.1. colonoscop.2. apetit normal. 3. pregătirea pentru paracenteza abdominală. Materiale: trusă de perfuzat. Pregătirea psihică: informare. 4. a alimentaŃiei. rectoragii. igiena alimentaŃiei. crearea câmpului operator.1.2. semne vitale (R.3. asigurarea confortului psihic. sistarea alimentaŃiei pe cale orala. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. Transportul pacienŃilor: metode de transport (brancardă. 4. alimentaŃie adecvată. auscultaŃie).3. postura inadecvata. somn odihnitor. alimentare. examen fizic (inspecŃie.2. cercetarea documentelor medicale (F. recipiente pentru colectarea lichidului aspirat si a lichidului de ascită. metode: observaŃia. Probleme de dependenta: alterarea nutriŃiei. 4.. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. 2. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse C 2. igiena. clinică.Alimentatia pacienŃilor: naturală (activă. a stării de cunoştinŃă. mobilitate păstrată. materiale pentru reacŃia Rivalta.1. vărsături.2.2. obiective pe termen scurt. 3. icter. implicare.2. igienă. cearşaf). spălătura gastrică. scrisori medicale. derivate de sânge. tegumente intacte si normal colorate. dispnee.2. somnolenŃă. mânuşi de cauciuc.2.1. performanŃă. durere acuta/cronica. disconfort abdominal. T. interviul formal sau informal.O. gastroscop. realism. 4. modificarea tegumentelor si mucoaselor. stres). Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale aparatului digestiv). observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. edeme. palpare. irigator. materiale pentru clisma exploratoare (sulfat de bariu. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. sânge.3. 2. C 3.4. paracenteza abdominală 104 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . IntervenŃii de urgenŃă: aspiraŃia digestivă continuă sau intermitentă.1. P . artificială. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si tehnici. bilete de ieşire din spital.3.1. pasivă). Pregătirea pacientului: 4. 4. administrarea tratamentului general si local. reŃete.Obiectivul nursing: specificitate. poziŃie adecvată. T0) in limite normale. mobilizare/transport. bilete de trimitere. sărăcie). obŃinerea consimŃământului. pat). etc. explicaŃii. absenŃa durerii. hipotensiune arterială. golirea colonului. stare de constituŃie normală corespunzătoare vârstei si înălŃimii corporale.3. soluŃii perfuzabile. Resurse materiale: 4.2.2. fotoliu rulant.2. 4. profilaxie.1. risc înalt de sângerare. 3. melena. Manifestări de dependenŃă: durere. etc.A. rectosigmoidoscop). educaŃie. de ordin social (izolare. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. absenŃa eliminărilor patologice. IndependenŃă/DependenŃă 2. cântărire. carnet de sănătate. IntervenŃii specifice: 4.2.1. percuŃie.3.3.). profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. seringi. mediu si lung). canulă rectală.1. de ordin psihologic (anxietate. medicamente. risc înalt de alterare a conceptului de sine. hematemeza. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. Instrumente: sonde de aspiraŃie. exces de volum lichidian. endoscoape (esofagoscop. alterarea eliminării digestive. lipsa de cunoştinŃe. inapetenŃă. 2. trusă de transfuzie. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ale aparatului digestiv.

InvestigaŃii specifice: a. prevenirea socului neurogen si a tulburărilor de comportament prin administrarea de antialgice (in sindroamele pancreatice).1.1. colangiografia. 5. probe scrise de tip itemi.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă.5. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. rolul asistentului medical.O.3. casete video. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. evacuatoare. c. 4. locuri de electie. satisfacŃia pacientului. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. indicaŃii/contraindicaŃii. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. 105 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. Obiective stabilite: 5. jocuri de rol. 5. b. studiu de caz. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice. 5. materiale necesare. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe.4. supravegherea pacientului după puncŃie. decizional. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni ale aparatului digestiv. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. instrumentar si materiale sanitare adecvate. pregătirea pacientului. puncŃia hepatica si abdominala: definiŃie..1. Pentru aplicarea procesului de nursing. întrebări structurate. rolul asistentului medical.1. CD-uri. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. exerciŃii practice.3. rezolvarea de sarcini. rectosigmoidoscopia.C 5.3. tehnica de execuŃie. pregătirea bolnavului. prevenirea deshidratării prin hidratare parenterală. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. dezbateri. gestionarea cazului. incidente si accidente. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. 4. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. ca demers logic. colonoscopia. Prevenirea complicaŃiilor:prevenirea vărsăturilor. pregătirea bolnavului. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. oprirea hemoragiei prin aspiraŃie digestivă. examene radiologice: tranzitul baritat. scop. pregătirea produsului recoltat pentru examinare. administrarea de hemostatice. manechin. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. scheme. reorganizarea locului de muncă. notarea puncŃiei in F. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. examene endoscopice: esofagoscopia. 5. irigografia. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate.

miros). 26. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată NEFROLOGIE. etiopatogenie. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Notă introductivă Modulul NEFROLOGIE. etiopatogenie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni nefrologice şi 2. urologie si Nursing in afectiunile renale Competente C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor nefrologice şi urologice Continuturi 1. C 2. MalformaŃiile congenitale renale: ectopia renală. 2. AfecŃiuni nefrologice: glomerulonefrita acuta si cronică. principii de tratament). incontinenta de urina – caracteristici). Semne generale: alterarea aparent nejustificată a stării generale. din care 72 de ore. investigaŃii.4. tumorile renale (definiŃie. 2. bolile aparatului genital masculin – adenomul de prostată.5. hematemeza. sindromul nefrotic.2. halenă amoniacală. ischiuria. tulburări de micŃiune (polakiuria. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE. investigaŃii. Unitatea de competenta Nefrologie. Semne locale: durerea lombară uni sau bilaterala (caracteristici). invatamant clinic. cistalgia. principii de tratament). UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE face parte din pregătirea specifica din anul II. melena. pielonefrita acută si cronica. transpiraŃii profuze. simptomatologie.1. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). AfecŃiuni urologice: litiaza renală. disuria. hematuria. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: NEFROLOGIE. anuria. Principalele afecŃiuni nefrologice si urologice: 2.1. astenie fizică progresivă. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni nefrologice şi urologice. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 26.3.2. oliguria. tulburări cantitative (poliuria. insuficienŃa renală acută si cronică (definiŃie. principii de tratament). investigaŃii. crt. 26. 26. cancerul de prostată. simptomatologie. 26. tuberculoza renală (definiŃie. vărsături.3. varicocelul. hidrocelul. somnolenŃă sau chiar tulburări psihice. alternanŃa diaree-constipaŃie. piuria – caracteristici).4.1. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile nefrologice şi urologice: 1. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională.2. tulburări calitative ale urinei (culoare. 2. etiopatogenie. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Nr.Modulul 26: NEFROLOGIE. InfecŃii: infecŃia urinară. pentru calificarea: asistent medical generalist. accese febrile. rinichiul 106 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modulul are alocate 120 de ore. aspect. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. epistaxis. 26. In modulul NEFROLOGIE. simptomatologie. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor nefrologice şi urologice. 1. tulburări digestive cu inapetenŃă. greaŃă. oligoanuria.

obstrucŃii ale aparatului renal). medicamente. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. cistalgie.). mediu si lung). profilaxie. greaŃă. 3. surse de oxigen. Probleme de dependenŃă: alterarea eliminării urinare. soluŃii pentru spălătura vezicală.1. etc. IntervenŃii specifice: 4.urologice polichistic (definiŃie. T. crearea abordului vascular. poliurie. igiena. educaŃie.2. Materiale: casolete cu material textil. obŃinerea consimŃământului. crearea câmpului operator.3. 3. vărsături. cistoscop. realism. sonde Cook. a eliminării urinare. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. 2. îngrijirea stomelor. Instrumente: sonde vezicale. alterarea eliminării digestive.2. C 3. 4. pregătirea pentru dializă. 4. Traumatismele renale: definiŃie.1. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. principii de tratament. seringi. asigurarea confortului psihic. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. alterarea confortului. percuŃie.1.3.2.2. oligurie. 2. anxietate.1. trusa chirurgicala pentru îngrijirea plăgilor. 2. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. interviul formal sau informal. trusă de perfuzat. disconfort fizic.Obiectivul nursing: specificitate. agitaŃie. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.4. palpare. absenŃa durerii. Manifestări de dependenŃă: disurie. pungi pentru drenaj. pregătirea preoperatorie.1. mobilizare/transport.3. risc potenŃial de violenta. somn odihnitor. comunicare ineficace la nivel senzorial si afectiv. simptomatologie.2. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia.A. truse chirurgicale pentru crearea shunt-ului. tulburări de dinamică sexuală. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. Resurse materiale: 4. alimentare. investigaŃii. glob vezical.1.2. stres). fistulei arterio-venoase. odihnă insuficientă. 4. investigaŃii.1. pungi cu soluŃia de dializă. 107 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . administrarea tratamentului general si local. 2. 2.3. deficit de autoîngrijire. mobilitate păstrată. a stării de cunoştinŃa. Pregătirea psihică: informare. Pregătirea pacientului: 4.O. principii de tratament). observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . implicare. indicaŃii.2. simptomatologie. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. program de muncă inadecvat) lipsa de cunoştinŃe. poziŃie adecvata. semne vitale (R. 3. de ordin social (schimbarea modului de viaŃă. risc înalt de deteriorare a stării de sănătate. bilete de ieşire din spital. P . IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize. 4. feşi de tifon. clinica. IndependenŃă/DependenŃă 2.Dializa peritoneală si hemodializa: definiŃie. soluŃii perfuzabile. eliminări urinare normale din punct de vedere calitativ si cantitativ..2. 3. auscultaŃie). etc. reŃete.2. soluŃii antiseptice.1. bilete de trimitere. de ordin psihologic (anxietate. rezectoscop. obiective pe termen scurt. etiopatogenie. catetere TENCHKOFF. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. pungi pentru urină. îngrijiri postoperatorii. scrisori medicale.2. etiopatogenie. 4. etc.5. seringi Guyon. performanta. examen fizic (inspecŃie. igienă. dializoare. explicaŃii. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni.2.1. cercetarea documentelor medicale (F. confort psihic. T0) in limite normale.

5.3.2.3. ImplicaŃiile psihosociale ale dializei. materiale necesare. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate.2. transpiraŃie. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. a dezechilibrului hidro-electrolitic si acido-bazic 4. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. Pregătirea preoperatorie: 4.1. Prevenirea complicaŃiilor cardio-vasculare. indicaŃii/ contraindicaŃii.1. Îngrijirile postoperatorii legate de: igienă.4.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. pregătirea pacientului. materiale necesare. 5. casete video. 4. Pregătirea preoperatorie in urgente. Examene radiologice: radiografia abdominală pe gol. ureteroscopia. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului.6. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. 5.1. locuri de electie. InvestigaŃii specifice: 4. C 5. supraveghere si îngrijiri ulterioare. accidente. scop. PuncŃia renală: definiŃie. 4. cutanate. pregătirea bolnavului.2. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului.3. tehnica de execuŃie. supravegherea pacientului după puncŃie. hidratarea pacientului. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 5. indicaŃii/contraindicaŃii. incidente. rolul asistentului medical.pregătirea pacientului. constipaŃie. IntervenŃii de urgenŃă: sondajul vezical si montarea sondei á demeure. plaga operatorie. manechin. puncŃia vezicală. pregătirea pacientului. bilanŃul paraclinic (HLH. 4. Pregătirea generală: bilanŃul clinic general. cistostomia – definiŃie.3. Explorarea mecanismelor funcŃionale propriu-zise (clearance-uri la uree si creatinina).5. vărsături. pierderile lichidiene (sânge.1. glicemie). prevenirea complicaŃiilor: retenŃie de urină. 4. exerciŃii practice. tehnica de execuŃie. scop. Obiective stabilite: 5. evaluarea rezultatelor epurării extrarenale.5. scheme. 4. grup sanguin. combaterea durerii. Pregătirea din ziua precedentă si din ziua operaŃiei. rolul asistentului medical. jocuri de rol. 4.6. supravegherea bolnavului. 4. Examene endoscopice: cistoscopia. alimentaŃie.4.1. Pentru aplicarea procesului de nursing. pregătirea locală. alte complicaŃii de decubit. lichide de drenaj). 4. urină.b.a. 108 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . creatinina. mobilizare. dezbateri.3.2. urografia.4.5. cistografia. Supravegherea postoperatorie: aspectul general. 5. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. îngrijirea plăgii. pulmonare. parametri fiziologici. studiu de caz.3. materiale necesare. efectuarea dializei. hematocrit.1. uree. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. 4.4. instrumentar si materiale sanitare adecvate. satisfacŃia pacientului. teste de coagulare. pansamentul. CD-uri. pregătirea bolnavului. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.

Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar.ca demers logic. 109 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. rezolvarea de sarcini. decizional. probe scrise de tip itemi. gestionarea cazului. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni nefrologice si urologice. întrebări structurate.

Aplica interventiile proprii si delegate.11. In modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA. hiperemie. tumorile ficatului.Modulul 27 : CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA Nota introductiva Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA face parte din pregatirea specifica din anul II. Patologia stomacului si intestinului subtire: ulcerul gastric. Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare (ciroza. constipatie.2. febra. frison. crt. chistul hidactic hepatic. Peritonita 2. Infectii chirurgicale acute si cronice: 2. patologia ano-rectala. eructatie. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. contractura etc. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale.11. cancerul de colon. Continuturi 1.10. 2.4. Semne si simptomele prezente in chirurgia generala: anorexie. Patologia intestinului gros: rectocolita ulcero-hemoragica. investigatii principii de tratament): 2. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA Nr.5. neoplasmul gastric. Eventratia. tumefiere. Unitate de competenta Chirurgie generala si nursing in chirurgie generala. colecistita acuta).9. meteorism. 3. 4. cefalee.3. ulcerul duodenal.7. tahicardie. ocluzia intestinala. Modulul are alocate 120 de ore. Patologia esofagului 2. Principalele afectiuni chirurgicale: (definitie. apendicita. diaree. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. 2. rectoragii. 5. Abcesul cald 110 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . diverticuloza. din care 72 de ore . dispnee. Hidrosadenita 2. evisceratia 2. varsatura. Competenta C. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. regurgitatie. tumorile intestinului subtire. pirozis. Contuziile si plagile abdomenului etc. Patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta.6. Patologia chirurgicala a splinei 2. Herniile 2. melena. enteritele regionale (boala Crohn) 2. cancerul rectal.1. hematemeza. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. simptomatologie. etiopatogenie. 2. cronica. 2. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). pentru calificarea: asistent medical generalist.11. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Furunculul 2.8. adenopatie.1.1. 2. 2.11. greata. 27. abcesele ficatului. invatamant clinic.3. litiaza biliara.2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. neoplasmul de pancreas). durere.

3.1.1. aspiratie gastrica.4 Aplica interventiile proprii si delegat 2.8. Prevenirea complicatiilor postoperatorii (escare. Prioritati de ingrijire: reechilibrarea hidroelectrolitica. etc.2.9. alimentare. Antraxul 2. Tetanosul 2. Pregatirea psihica: informare.4. Blakmore. profilaxie. Sondaj gastric. educatie. igiena. 3. aspiratie). 3. deficit de autoingrijire. Obiective de ingrijire (nursing): specificitate. mese. 3. hepatica. Manifestari de independenta 2.11. Einhorn. Probleme de dependenta.11. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. camp operator etc. discutii cu echipa de ingrijire. duodenal. mobilizare. Resurse materiale: 1.6.1. Instrumente: trusa chirurgicala. echipament necesar oxigenoterapiei etc. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. Interventii proprii (autonome): comunicare. Materiale: camp steril.11. C.2. 2. trusa pentru punctie. 1. observabilitate. comprese sterile. trusa de pansat 2. diareea. igiena.7.1. abdominala). supravegherea functiilor vegetative. Analiza si sintetiza informatiilor obtinute din culegerile de date: 2. C. abcesul rece.2. solutii spalaturi.3. Alimentatie artificiala 3. Tuberculoza ganglionara. Erizipelul 2.11. pregatirea preoperatorie. retentie de 111 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . trusa perfuzie. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. clisme 3. Gangrena gazoasa 2. profilaxia infectiilor.11. risc de infectie.3. 3. alterarea tegumentelor si mucoaselor. perturbarea stimei de sine. devalorizarea. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. 2. implicare. familia si apartinatorii. tub Kehr. asigurarea confortului psihic 2. Surse de dificultate.8. Prelevari de produse biologice 3.6. sonde (Faucher. medicamente. Punctii (biopsica. a starii de constienta. Ingrijire stome 3. Interventii chirurgicale elementare 3.5.10 Pioemia. administrarea tratamentului general si local. observatie clinica. 1. tuburi de dren. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera sau a absorbi alimentele.2. Interventii specifice: 3. intoleranta la activitate. Septicemia 2.11. Flegmonul 2.12. Aplicare pansamente 3. mentinerea functiilor vitale. cercetare documente medicale.7. Interventii: 3. manusi sterile. alterarea imaginii corporale. ingrijiri postoperatorii. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu. explicatii. realism. anxietatea.11. performanta. 1. solutii perfuzabile.2. 2. deshidratarea.5. hidratare. dificultatea sau refuzul de a urma dieta. 1. alimentatie inadecvata prin deficit etc.C.1. Manifestari de dependenta 2. durerea. solutii antiseptice. prevenirea complicatiilor. alimentarea.4.3 Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing).2. diagnostice de ingrijire (nursing) specifice afectiunilor pacientilor :constipatia.

brancarda. Obiective stabilite: 1. discutiile si lucrul in grup. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. compararea. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : .elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate urina. planul de ingrijire. folii de retroproiector.1. fesi. dotarea cu material didactic. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. 112 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.1. pentru verificarea atingerii competentelor. dezbaterea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. fisa de lucru. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. . Indiferent de locul. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. casete video. volumul si nivelul de cunostinte. existente. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. scheme. proiectul. Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA poate fi parcurs in mod independent. conversatia. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. comprese etc. 2. manechin. 2.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. planuri de ingrijire. .) 1. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. In elaborarea strategiei didactice. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.C. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. descoperirea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. .elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. momentul si persoana care face evaluarea. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea.2. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Realizate . iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa.5. munca independenta. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.manifestari de dependenta care se mentin. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. simulari. fise de lucru.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. 1. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIA GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA. CD-uri. constipatie etc. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Nerealizate .2. studiul de caz. la procesul de invatare. problematizarea. simularea. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. exercitiul. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. demonstratia. observatia.elevii au stiluri dierite de invatare.

care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente.plan de ingrijire). probe practice (demonstratie. 113 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). test scris. Cadrele didactice. studiu de caz . numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

claudicatie intermitenta. confuzii. cardiovasculare. Identifica 2. hemoptizie. si nursing toracice si durere anginoasa. edem. 4. specific. 5. greturi. trombozele. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta CHIRURGIE TORACICA. culoarea tegumentelor normala. mobilitate pastrata. lipsa durerii. C. elefantiazisul.Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si toracica. tegumente intacte. crt. somn si odihna corespunzatoare. adenita si cardiovasculare. abcesul pulmonar. cercetare documente medicale. Prin parcurgerea programei scolare se sigura dobandirea competentelor descrise in stadardele de pregatire profesionala. Principalele afectiuni chirurgicale toracice si problemele de cardiovasculare: chistul hidatic pulmonar. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. 114 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). TA.Modulul 28: CHIRURGIE TORACICA. Culegerea de date prin diverse metode: interviu. limfangita. tuse uscata sau cu expectoratie. Modulul are alocate 60 ore din care 36 de ore. stenoza istmului aortic. tetralogia Fallot. 27. In modulul CHIRURGIE TORACICA. P. pericardita constrictiva sau diagnosticele de supurata. Manifestari nervoase: cefalee.3. anevrismele arteriale. si simptomele specifice cardiovasculara: cardiovasculara afectiunilor chirurgicale Semne clinice: junghi toracic. semne vitale( R. palpitatii. pleurezia dependenta si stabileste purulenta netuberculoasa. comunicare ineficienta senzo-motorie. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. sincope. 3. febra. ameteli. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.1 Manifestari de independenta: pacient constient. stenoza ingrijire (nursing) la mitrala. Nr.canalul arterial. familie si apartinatori. transpiratii. cianoza. 2. invatamant clinic. Nota introductiva Modelul CHIRURGIE TORACICA. pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si traumatismele toracice. Elaboreaza planul 1. dispnee expiratorie. stenoza aortica. discutii cu echipa de ingrijire. hipercapnie. lipotimii. pentru calificarea asistent medical generalist. Analizeaza semnele 1. hipoxie. T) in limite normale. Manifestari digestive: balonare. astenie fizica si psihica. fatigabilitate. Aplica interventiile proprii si delegate. varsaturi.2. Analiza si sinteza datelor: 2. tromboembolism pulmonar. 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. anxietate etc. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC Unitate de Competente Continuturi competenta Chirurgie C1. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata de CHIRURGIE TORACICA. de ingrijire (nursing) observatie clinica. dispnee de efort si repaus. varicele membrelor inferioare. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare. insomnii. C. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC.

comunicare ineficienta la nivel senzo-motor. sentiment de inferioritate. supravegherea functiilor vitale si vegetative.C. Resurse materiale: 1. garou elastic.4. canula intravenoasa. modificari ale functiilor vitale. 2. tegumente palide si reci. risc de complicatii. profilaxie.2.1 Instrumente: pensa hemostatica. seringi. ingrijiri postoperatorii. 1. alimentare. trusa de pansat.1.5. escare de decubit.2. pregatirea preoperatorie. mobilizare. trusa chirurgicala vasculara. supravegherea cailor vasculare. manusi sterile. camp steril. lipsa de cunostinte. 3. cianoza. educatie. 2. performanta. aparatura de oxigenoterapie. sonde de aspiratie sterile. 2. stres). 3. hipertermie. de ordin social. 1. 2. profilaxia infectiilor. inhalatii.1 obiective realizate . igiena. obiective nerealizate – manifestari de dependenta care se mentin. interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. trusa de perfuzie. Pregatirea psihica: explicatii. 1. igiena. pozitie adecvata. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. aspirarea secretiilor.1. 1. risc de infectie. fese etc. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. Interventii: 3. materiale de protectie. recoltari de secretii patologice. prevenirea complicatiilor. interventii autonome: comunicare. 2. tavita renala.Aplica interventiile proprii si delegate C. 1. observabilitate. depresie. hidratare. Pregatirea intraoperatorie Ingrijirea postoperatorie Prevenirea complicatiilor postoperatorii. efectuarea pansamentelor. solutii antiseptice. a starii de constienta. Obiectivul nursing: specificitate. diminuarea sau absenta miscarii. aparatura de monitorizare. durere.3 Surse de dificultate:de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului respirator si circulator) de ordin psihologic( anxietate. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. supravegherea drenurilor. realism. supravegherea plagii si a pansamentului. medicamente. asigurarea confortului psihic. trusa de anestezie de urgenta. risc de infectii. 3. administrarea tratamentului general si local.Obiective stabilite: 1. Metode si mijloace de pregatire a pacientului. Pregatirea preoperatorie.2. camp operator etc. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.2. comprese. alterarea starii de confort. 2. risc de accidente. implicare. masca. foarfeca. circulatie defectuoasa. durere acuta/cronica. toracocenteza. informare. solutii perfuzabile.manifestari de dependenta absente sau ameliorate.2 Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. Materiale: pansamente. 115 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing) = PES( problema + sursa de dificultate+manifestarea de dependenta) dispnee.

Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesioanala. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. proiectul. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent.2. conversatia. compararea. In elaborarea strategiei didactice. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. exercitiul. Se evalueaza numai competentele din acest modul. instrumentar si materiale sanitare diverse.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatiile fizice ale pacientului. Se pot utiliza ca metode de invatare : studiu de caz. momentul si persoana care face valuarea. observatia. pentru verificarea atingerii competentelor. 2. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. simularea. expunerea. descoperirea. test scris. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter aplicativ: scheme. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. Restructurarea planului de ingrijire: 2. manechin. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. casete video. folii de retroproiector. Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE TORACICA. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. evaluarea altor competente nefiind relevanta. dotarea cu material didactic. fisa de lucru. scheme. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. care trebuie respectat pentru a asigura un nivel unitar de pregatire. existente. elevii au stiluri diferite de invatare. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi intruiti. planuri de ingrijire. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. la procesul de invatare. munca independenta. Modulul are ca scop familiarizarea eleviilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIE TORACICA. etc. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. SPP-ul stabileste un nivel national comun cu performanta. volumul si nivelul de cunostinte. planul de ingrijire. demonstratia. dezbaterea.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. fise de lucru. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. problematizarea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. probe practice (demonstratie. studiu de caz-plan de ingrijirie). Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. simulari. 116 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . CD-uri. Indiferent de locul. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale.

PriorităŃi de îngrijire: menŃinerea funcŃiilor vitale.2. Otorinolaring ologie si nursing in otorinolaring ologie CompetenŃe C. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . mastoidită. dispnee. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii 2. implicare. observaŃie clinică. stomatită. simptomatologie.3. 2. risc de accidente. cercetare documente medicale. sociologice.3. alterarea vocii. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ORL ConŃinuturi 1. furuncul conduct auditiv extern. Modulul are alocate 60 de ore. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. comunicare ineficace la nivel senzorio – motor. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). edem. anosmie. laringită. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ORL. a stării de 117 C. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ORL.1. afonie. obstrucŃie. Obiectivul nursing: specificitate. obstrucŃie cu corpi străini. C. Surse de dificultate: fizice. inflamaŃie. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. 2. epistaxis. disfonie. 5. 4. risc de infecŃie. traumatisme. febră. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Unitate de crt. sinuzită. Manifestări de independenŃă. performanŃă.Modulul 29: OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINOLARINGOLOGIE Notă introductivă: Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II pentru calificarea: asistent medical generalist. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ORL. Analiza şi sinteza informaŃiilor 2. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: OTORINOLARINGOLOGIE SI OTORINOLARINGOLOGIE NURSING IN Nr. răguşeală. lipsa de cunoştinŃe 3. 3. hemoragie. În modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă specializată OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. 1. adenoidită. invatamant clinic. herpes. surditate. Semne clinice: durere. disfagie. AfecŃiuni (definiŃie. observabilitate 2. otită. durere etc. principii de tratament): rinită. parestezie faringiană. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 2. investigaŃii. dispnee. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). tumori 1. faringită. rinoree.2.1. otoree. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. hipoacuzie. realism. Manifestări de dependenŃă. competenŃă 29. psihologice. Probleme de dependenŃă si diagnostice de îngrijire (nursing): vulnerabilitate. 2. etiopatologie. ModalităŃi culegere date: interviu. obstrucŃia căilor aeriene. din care: 36 ore. polipoză.

seringă Guyon. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. puncŃia sinusurilor maxilare. anestezice. prevenire complicaŃii 3.2. instilaŃii. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Obiective stabilite 1. . sonde aspiraŃie. sondă laringiană. gargarisme. Sugestii metodologice Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE va fi parcurs independent. câmp operator etc. pipete etc. sursă aspiraŃie. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii. Instrumente: canulă traheală. IntervenŃii: 3. hidratare. soluŃii spălături auriculare. adenoidectomie. 3. seringi puncŃie. explicaŃii. igienă. pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii 1. profesorul trebuie să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . trusă perfuzie. linguală. spălături auriculare.2. Realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate 1. supraveghere funcŃii vegetative. mobilizare. igienă. laringiene. pensă Politzer. alimentare. auricular.elevii au stiluri diferite de învăŃare.1. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programa să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. laringiană.1. auricular. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. dezobstruarea căilor aeriene. buco-faringiene.elevii participă la procesul de învăŃare cu cunoştinŃele dobândite anterior. auditive. C. soluŃii perfuzabile. trusă chirurgicală. şi analize. . asigurarea confortului psihic 2. meşe. În elaborarea strategiei didactice. recoltări secreŃii nazale. sursă de oxigen. stilet butonat. Materiale: comprese.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. seringi. Restructurarea planului de îngrijire 2. 1.2. auriculare. dotarea cu material didactic. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului 2.5. inhalante.1. tampoane nazale. profilaxie. IntervenŃii proprii: comunicare. specul nazal. paracenteză auriculară. educaŃie 3. profilaxie infecŃii. aerosoli.2. inhalaŃii.elevii au nevoie de timp acordat special pentru analizarea compararea si asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin 2. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. Pregătire psihică: informare. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind OTORINOLARINGOLOGIA SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. trocare.1. soluŃii antiseptice. 118 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . de pansat.faringiene.C. Resurse materiale 1. aspirarea secreŃiilor oro . medicamente etc. oglindă Clar. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului 2.1. traheotomie. IntervenŃii specifice: tamponament nazal. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. conştienŃă.4. Pregătire fizică: poziŃie adecvată. auriculare. administrarea tratamentului general şi local. . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei.2. 1. laringectomie etc. amigdalotom.

pentru verificarea dobândirii competenŃelor. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. fişe de lucru. cărŃi. Evaluarea trebuie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregătire profesională. studiul de caz. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. 119 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să îl demonstreze elevul.Se evaluează numai competenŃele din acest modul. iar la sfârşitul modulului se realizează evaluarea sumativă. CD-uri. instrumentar si materiale sanitare diverse. manechin. Resursele materiale sunt variate: planşe. conversaŃia.munca independentă. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. proces de îngrijire. demonstraŃia. proiectul . Indiferent de locul. momentul si persoana care face evaluarea.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. descoperirea. Se recomandă următoarele metode: observaŃia clinică. protocol educativ.aplicativ: scheme. dezbaterea. casete video. Se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic . retroproiector şi folii. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. problematizarea. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie şi unităŃi sanitare cu o bună dotare materială (stagiu clinic). dramatizare. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. urmărindu-se aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale existente. scheme.

3. arsuri fizice. Modulul are alocat 60 de ore din care 36 de ore. 2. 2. anxietate datorită lipsei de cunoştinŃe. Principalele afecŃiuni oftalmologice: vicii de refracŃie. În modulul OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă specializată OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE. 1. plăgi. ochiul roşu. observaŃie clinică. comunicare ineficace la nivel senzorial. afecŃiuni inflamatorii ale ochiului. orjeletul. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Nr. arsuri chimice. diplopie. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II.MODULUL 30: OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE Notă introductivă Modulul . keratita. 2. intraoculari).3. DefiniŃie. durere.2. alterarea vederii. Culegerea de date prin: interviu. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 2. presbitism. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni oftalmologice. risc de complicaŃii. sociologice. simptomatologie. conjunctivita. risc de accidente. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 5. Probleme de dependenŃă şi de diagnostic de îngrijire (nursing) specifice afecŃiunilor oftalmologice: vulnerabilitate. Surse de dificultate: fizice. invatamant clinic. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). dacriocistita. lipsa de cunoştinŃe. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. Semnele şi simptomele prezente la pacientul cu afecŃiuni oftalmologice: scăderea acuităŃii vizuale. glaucomul. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. ConŃinuturi 1. 2. crt. principii de tratament. 4. iridociclita. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor oftalmologice. cercetare documente medicale. pentru calificarea: asistent medical generalist. durere. 30. cataracta. 120 C2 Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele (nursing) la pacienŃi cu afecŃiuni oftalmologice. blefarite. etiopatogenie. 2. secreŃii oculare – descriere. miopie. fotofobie. cecitate. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. risc de infecŃie. Analiza şi sinteza datelor obŃinute din culegerile de date: 2. corneeni.4. reacŃie pupilară. psihologice. Unitatea de competenŃă Oftalmologie şi nursing în oftalmologie CompetenŃe C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunii oftalmologice.1. corpi străini conjunctivali. Manifestări de independenŃă. investigaŃii. hipermetropie. Manifestări de dependenŃă. traumatisme ale ochiului şi corpi străini intraoculari (contuzii.

elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. pregătirea preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii.PriorităŃi de îngrijire: supravegherea şi menŃinerea funcŃiilor vitale şi vegetative. 2. trusă chirurgicală de pansat. 3. oftalmoscop.C3. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. 2. InstilaŃii şi unguente oftalmice.IntervenŃiile: 3. Diagnosticul = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestarea de dependenŃă). 1. 3.2. 2. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Tratament ortoptic. perfuzii cu Manitol 15 %. instrumentar chirurgical specific. seringi. analizarea informaŃiilor vechi şi a celor noi şi pentru ordonarea lor. spălături oculare. pansament ocular. C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 3.2. etc. 1. soluŃii perfuzabile. alimentare. Instrumente: tonometru. implicare. 1. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: elevii învaŃă când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare.3.manifestări de dependenŃă care se menŃin. asigurarea confortului psihic. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize.1.2.1. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. câmp operator. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic interactiv. observabilitate. igienă. Restructurarea planului de îngrijire: 2. profilaxia infecŃiilor. igienă. Materiale: comprese. Recoltare secreŃie oculară. mobilizare. prevenirea complicaŃiilor. soluŃii oftalmice. conversaŃia. Pregătirea psihică: informare.1. 2. 1.2.1. aport redus de lichide. cameră semiobscură.1. soluŃii anestezice. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind Oftalmologia şi nursingul în oftalmologie.1. performanŃă. a stării de conştienŃă. explicaŃii.Obiectivul nursing: specificitate. profilaxie.manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. administrarea tratamentului general şi local. Resurse materiale: 1. medicamente. trusă perfuzii. În elaborarea strategiei didactice. alimentaŃie hiposodată. Nerealizate. realism. 121 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . compararea. 3. Obiectivele stabilite: 1. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. în procesul de învăŃare. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului: 2. Sugestii metodologice Modulul: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie poate fi parcurs în mod independent. poziŃie adecvată. elevii au stiluri diferite de învăŃare. Realizate. tampoane. perimetru Forstek. hidratare.2. 1.2. diuretice. educaŃie. Se recomandă următoarele metode de învăŃare: expunerea. soluŃii antiseptice. IntervenŃiile specifice: 3. optotip. 2. C4. 3.

casete video. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul.observaŃia. realizarea unui plan de îngrijire. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. teste de evaluare. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. descoperirea. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. dotarea cu material didactic. simularea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: foaie de observaŃie. fişe de lucru. problematizarea. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. problematizarea. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar.P. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. planşe. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: atlase pentru instruire. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului.-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. momentul şi persoana care face evaluarea. 122 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . investigaŃia. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. folii de retroproiector. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. demonstraŃia. Cadrele didactice. ritmul de formare a deprinderilor pentru membri grupului de elevi instruiŃi. tema în clasă. studiul de caz. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor şi a atitudinilor faŃă de o sarcină dată. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. structurarea planului de îngrijiri. desene. Pregătirea practică se va realiza în sălile de demonstraŃie cu o bună dotare materială şi va avea o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. La aceste activităŃi se adaugă activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ în sala de demonstraŃie şi secŃii de spital de specialitate. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. S. Indiferent de locul. instrumentar şi materiale sanitare diverse etc.P. fişe de autoevaluare. manechin. evaluarea altor competenŃe nefiind relevante. diapozitive. fişe tip.

Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale si vegetative (dispnee. 31. Unitatea de competenta Hematologie si nursing in hematologie Competente C 1. simptomatologie. lipotimie. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. principii de tratament. etiologie.4. astenie fizică.). extremităŃi reci. scădere in greutate. bilete de ieşire din spital. principii de tratament). investigaŃii. clinică. simptomatologie. 2. Semne locale: durerea (caracteristici). Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative.2. In modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE. disfagie. simptomatologie. Modulul are alocate 60 de ore. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. tulburări de echilibru. clasificare. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. percuŃie. etiopatogenie.2. simptomatologie. 31. investigaŃii. carnet de sănătate. modificări ale fanerelor. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la 2. etiologie. hemoragia tegumentelor si mucoaselor (caracteristici). invatamant clinic.4. 31. 2. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 31. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor hematologice Continuturi 1. acrocianoză. scrisori medicale. 1. 2. palpare. etiopatogenie. reŃete.MODULUL 31: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Notă introductivă Modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II.1. 31. interviul formal sau informal. Hemofilia: definiŃie. examen fizic (inspecŃie. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 31. febră. din care 36 de ore. 2. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. etc.1. caracteristici). principii de tratament. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Nr. hipotensiune arterială. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor hematologice.1. crt. Principalele afecŃiuni hematologice: 2. auscultaŃie). investigaŃii. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni hematologice. IndependenŃă/DependenŃă 123 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cercetarea documentelor medicale (F. tahicardie.2. Hemopatii maligne: boala Hodgkin.2. adenopatii (caracteristici).1. Leucemia acuta si cronica: definiŃie. investigaŃii. paloare sau icter (localizare. mielomul multiplu (definiŃie.3. bilete de trimitere. pentru calificarea: asistent medical generalist. principii de tratament. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile hematologice: 1.5.3. 2.O. Anemiile: definiŃie. inapetenŃa. C 2. clasificare.

4. expunere la radiaŃii). profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor.1. PuncŃia ganglionara: definiŃie. 3. reorganizarea locului de muncă. C 4. risc înalt de infecŃie. Obiectivul nursing: specificitate.2. supravegherea pacientului in timpul si după transfuzie. administrarea tratamentului general si local. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative.2.3. alimentaŃie adecvată. sursă de oxigen.3. T0) in limite normale. dispnee. semne vitale (R.1.2.1.pacienŃii cu afecŃiuni hematologice. pungă cu gheaŃă. incidente. tegumente si mucoase normal colorate. determinarea grupelor sanguine si a factorului Rh.. notarea in F. Surse de dificultate de ordin fizic (modificări ale elementelor figurate. lipotimii. igiena.2. 4. soluŃii antiseptice. 4. materiale necesare. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . ace de unică folosinŃă. asepsie si antisepsie. tulburări cardio-respiratorii. 2. MT. obŃinerea consimŃământului. indicaŃii/contraindicaŃii. reorganizarea locului de muncă.2. medicamente hemostatice. obiective pe termen scurt. Instrumente: trusă pentru puncŃia osoasă. T. scop. trusă de transfuzie.3. inapetenŃă. PuncŃia osoasă. Pregătirea pacientului: 4. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.O. de ordin psihologic (anxietate.3. igienă. scop. 4. pregătirea produsului pentru examinare. incidente. performanŃă. 4. materiale necesare. alterarea mucoasei orale. proliferări ale sistemului hematopoetic). IntervenŃii specifice: 4. Resurse materiale: 4. 4.A. asigurarea confortului psihic. incidente. poziŃie adecvată.1. accidente.3.3.O. 4. 3. seringi. Elaborează planul de îngrijire (nursing). implicare. pregătirea pacientului. P.1. profilaxie.4. locuri de electie.2. mobilizare/transport. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. 3. IntervenŃii de urgenŃă: hemostaza. notarea in F. ganglionară. indicaŃii. Materiale: trusă de perfuzie. constituŃie normală. locuri de electie. mediu si lung). oboseala.4. de ordin social (condiŃii de muncă inadecvate. dureri etc. biopsia (definiŃie.. a sângerărilor. absenŃa eliminărilor patologice si a hemoragiilor. peteşii. educaŃie. meşe pentru tamponament nazal. oglindă frontală.2. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare.. abexlang. Probleme de dependenŃă: intoleranŃă la activitate. somn odihnitor. mobilitate păstrată. alimentare. 2. Transfuzia cu sânge: definiŃie. risc înalt de sângerare. 2. pregătirea produsului pentru examinare.2. protecŃie. hematoame.2. tehnica de execuŃie. Manifestări de dependenŃă: paloarea tegumentelor si mucoaselor.1. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analizei. hipotensiune arteriala. pregătirea pacientului. sânge si derivate de sânge (MER. 3. 124 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Manifestări de independenŃă: pacient conştient. scop.2. accidente.1. tehnica de execuŃie. C 3.3. lipsa de cunoştinŃe. vulnerabilitate crescuta fata de pericolele din mediu. disfagie.2.1. reorganizarea locului de munca. tahicardie. 4. realism. atelă gipsată. Pregătirea psihică: informare. accidente. supravegherea pacientului după tehnică. explicaŃii. alterarea nutriŃiei. soluŃii perfuzabile. pregătirea pacientului. indicaŃii/contraindicaŃii. imobilizarea. materiale necesare. supravegherea pacientului după puncŃie. absenŃa durerii. plasmă). tehnica de execuŃie. chimioterapice. stres).

Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni hematologice. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Prevenirea complicaŃiilor: prevenirea sângerărilor.1. jocuri de rol. studiu de caz. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor.1. Pentru aplicarea procesului de nursing. ca demers logic. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul.5. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate oxigenoterapia. 5. infecŃiilor. 5. instrumentar si materiale sanitare adecvate. satisfacŃia pacientului. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. întrebări structurate. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.1. 5. probe scrise de tip itemi. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. Obiective stabilite: 5.3. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice. decizional.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă. casete video. gestionarea cazului. manechin. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. scheme.1. complicaŃiilor legate de imobilizare si de administrarea citostaticelor.C 5. 4. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. CD-uri. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. 125 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . rezolvarea de sarcini. 5. dezbateri.2. exerciŃii practice.

torticolis. tratament. Afectiuni degenerative si inflamatorii: osteoporoza (definitie. lordoza. investigatii.1. 4.3. paloare.2. crt. 3. etiologie. mobilitatea anormala sau reducerea mobilitatii / imobilitate. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. plaga (aseptica. tratament). simptomatologie. Semne generale: alterarea functiilor vitale si vegetative (prabusirea tensiunii arteriale. Aplica interventiile proprii si delegate. Afectiuni congenitale: coxartroza congenitala. hipertermie. profilaxie). piciorul equin.Semne locale: durerea (localizare.. principii de tratament. deformarile coloanei vertebrale (cifoza. C. Unitate de Competente competenta Ortopedie.1. 2. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. transpiratii profuze. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. deformarea regiunii. 32. profunda). In modulul ORTOPEDIE. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul ORTOPEDIE. investigatii. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedico-traumatice. 1. crepitatii osoase. Analizeaza traumatologie si semnele si nursing specific simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice Continuturi 1. simptomatologie. tratament.Modulul 32: ORTOPEDIE. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nr. caracter) hemoragia (clasificare. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedicotraumatice Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . simptomatologie. Semnele si simptomele prezente in ortopedie si traumatologie: 1. 2. scurtarea aparenta sau reala a segmentelor (aprecierea scurtarii segmentelor osoase). Modulul are alocate 120 ore din care 96 de ore. prevenire). 1. hematomul. evolutie. septica. Infectii: osteita si osteomielita (definitie. 2. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. dispnee.2. etiopatogenie. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedico-traumatice. edemul. cianoza. tumori osoase (definitie. genu varum. tumefactia.TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ORTOPEDIE. pentru calificarea: asistent medical generalist. 2. puls filiform. impotenta functionala. etiopatogenie. genu valgum. 5. intreruperea diurezei). Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. complicatii – fractura patologica–. Principalele afectiuni ortopedico-traumatice: 2. 2. intensitate. scolioza – congenitale): definitie. gravitate). 126 C. superficiala. tahicardie. invatamant clinic.

2. principii de tratament. somn si odihna corespunzatoare. lipsa durerii. risc de complicatii. tegumente intacte. diagnostic diferential. 2. auscultatie. prim ajutor. Analiza si sinteza datelor: informatii semnificative. cum?. lung. deformari ale coloanei vertebrale si ale membrelor. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. ce. 1. implicare. Traumatismele membrelor: contuzii. 2. 2. simptomatologie. anchiloza. etiopaogenie. atonie musculara. 2. ce se poate face?. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. incoordonarea miscarilor. investigatii. vulnerabilitate fata de pericole. tegumente palide. principii de tratament. diminuarea sau absenta miscarii. crampa. a starii de constienta. Obiectivul nursing: specificitate. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. P. risc de infectii. 3. principii de tratament). alterarea starii de confort. performanta. investigatii. carnet de sanatate.3. edeme ale membrelor. investigatii. Traumatismele bazinului: definitie. palpare).4. principii de tratament). mediu. examen fizic (inspectie. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. 3.4.4. profilaxia infectiilor. Traumatisme ale capului: comotia si contuzia cerebrala (definitie. de ordin social (izolare. semne si simptome comune si patognomonice. Prioritati de ingrijire: supravegherea si mentinerea functiilor vitale si vegetative.2. cianoza.1. Interventii: 127 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fracturi (definitie. investigatii. cu intrebari inchise / deschise).Traumatisme vertebro-medulare: definitie. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect. simptomatologie. voletul costal (definitie.4. semne vitale (R. complicatii – pneumotoraxul –.4.C. retete. dispnee. luxatii. saracie). 3. 2. simptome. Manifestari de independenta: pacient constient. principii de tratament). 2. 2. observabilitate (cine ?. etiopatogenie. bilete de iesire din spital. prevenirea complicatiilor. Traumatisme: 2.5. To) in limite normale. Probleme de dependenta si diagnostic de ingrijire/ nursing (PES = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta): durere acuta / cronica. postura inadecvata. de ordin psihologic (anxietate. scrisori medicale. contractura musculara. comunicare ineficienta la nivel motor. TA.3. 1. entorse. circulatie inadecvata. stres). realism. modificari ale semnelor vitale. observatie.).2.4. escara de decubit. etiopatogenie. comunicare eficienta la nivel motor. etc. Surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului locomotor). atrofie musculara. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2. reci. culoarea tegumentelor normala. 2. risc de accidente. Traumatismele toracelui: fracturile costale.1.4. imobilitate. mobilitate pastrata. cand?). investigatii. etiopatogenie. in ce masura?. lipsa de cunostinte. trimiteri. obiective pe termen scurt.

pense anatomice si chirurgicale. materiale necesare. tehnica de executie. igiena. pregatirea produsului pentru examinare. Materiale: garou.O. 3.4. Punctia biopsica: definitie. 3. schimbarile de pozitie ale pacientului cu aparate gipsate si imobilizati. reorganizarea locului de munca. reorganizarea locului de munca. 2. prevenirea atrofiilor musculare si a anchilozelor. scop. 2. grup sanguin. Interventii specifice: 3. 1. scop. glicemie.. indicatii/contraindicatii.2. 3. 3. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. alimentare. foarfeci.3. seringi etc.5. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda.2. notarea in F. brancarda. 3. incidente accidente. incidente accidente. substante dezinfectante. mobilizare/transport. 4.1. administrarea tratamentului general si local.6. portac.9. pregatirea pacientului. Instrumente: pense hemostatice. notarea in F. Pregatirea generala: bilantul clinic general. supravegherea functiilor vitale si vegetative. tampoane. 3. loc. indicatii/contraindicatii. 3.. 3. trusa perfuzie. camp operator etc. Punctia articulara: definitie. 1.1. hematocrit. intubatia orotraheala. igiena. sursa de oxigen. 3. toaleta plagii. explicatii. Resurse materiale: 1.O. pipa Guedel. hidratare. bisturie. solutii perfuzabile. Pregatirea psihica: informare. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. A. metode improvizate). ATPA. pat.1.10. 3.8. supravegherea pacientului dupa punctie. asigurarea confortului psihic.10. prevenirea pneumoniei hipostatice. imagine radioscopica) pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului osteoarticular. ace chirurgicale. Pregatirea pentru interventie (in 128 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . a complicatiilor tromboembolice (administrarea tratamentului anticoagulant). Aplica interventiile proprii si delegate 3. pregatirea preoperatorie. 3. AINS.2. uree sanguina). supravegherea pacientului dupa punctie. fesi gipsate.. carucior. fesi. termometru etc.1.2.1 Interventii proprii (autonome): comunicare. pozitie adecvata. Pregatirea preoperatorie: 3. materiale necesare. 3.2. rolul asistentei medicale. Imobilizarea (provizorie – prim ajutor – si definitiva – aparatul gipsat). Examenul radiologic: metode radiologice (raze roentgen. profilaxie. examene de rutina obligatorii inainte tuturor interventiilor chirurgicale (TS-TC. profilaxia tetanosului).7. analgezice. tehnica de executie.C. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. Administrarea tratamentului anticoagulant.9. atele. Ingrijirea plagilor (hemostaza. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. educatie. manometru. pregatirea pacientului. Interventii de urgenta: oxigenoterapia. loc. pansamente si bandaje.C. pregatirea produsului pentru examinare. comprese. ingrijiri postoperatorii.

conversatia. constipatie. varsaturi.1.C. 129 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. exercitiul.3. 1. alte complicatii de decubit. 2. observatia. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. combaterea anxietatii.10. simulari.4. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . . Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. fise de lucru. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. Reintoarcerea in salon: transportul si pozitiile pacientului in pat. . demonstratia. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. hidratarea pacientului. dotarea cu material didactic. munca independenta. 3. 1. parametri fiziologici.1. pierderi prin dren).elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.10. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie.10. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. planuri de ingrijire. la procesul de invatare. 3.3. in ziua operatiei). Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate ziua precedenta. studiul de caz. proiectul. descoperirea. Supravegherea pacientului: aspect general. TRAUMATOLOGIA SI NURSING SPECIFIC.2. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. Pregatirea in urgente. Sugestii metodologice Modulul ORTOPEDIE. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ORTOPEDIA. In elaborarea strategiei didactice. Asigurarea confortului: igiena. 3. existente. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Obiective stabilite: 1. combaterea durerii. transpiratie. satisfactia pacientului. Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. 2. dezbaterea. simularea. 3. Ingrijirea postoperatorie: 3.10. compararea. discutiile si lucrul in grup. planul de ingrijire.2. 3. fisa de lucru. 5. volumul si nivelul de cunostinte.elevii au stiluri dierite de invatare. pierderi lichidiene (sange. . problematizarea.10.9. Restructurarea planului de ingrijire: 2. Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara.1. urina.2.

) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. fesi. studiu de caz . casete video. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. Cadrele didactice. comprese etc. probe practice (demonstratie. manechin. pentru verificarea atingerii competentelor. momentul si persoana care face evaluarea. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. brancarda. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. scheme. 130 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Se evalueaza numai competentele din acest modul. CD-uri. Indiferent de locul.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse.plan de ingrijire). test scris. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). folii de retroproiector.

simptomatologie. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 4. poliartrita reumatoida. coordonate. diagnostice de 131 C. discutii cu echipa de ingrijire.1. tahicardie etc. invatamant clinic. in decubit). Semne si simptome prezente la pacientul cu afectiuni reumatismale (durere.) 2. deformari osoase. durere). armonioase. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale 3. miscari (de abductie. exercitii fizice (active. sezand. flexie. stres). tumefiere. 33. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale 2. ankiloza 2. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Principale afectiuni reumatismale: reumatismul articular acut. febra. cercetarea documentelor medicale. atonie. Culegerea de date prin diverse modalitati (interviu. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE Nr. complete) 2. principii de tratament) 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale Continuturi 1.2 manifestari de dependenta: hipotonie. izometrice. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. investigatii.3 surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea sistemului locomotor. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . spondilita ankilozanta. contractura. ankiloza. familia si apartinatorii) 2. adductie. crt.2. de rezistenta. pentru calificarea: asistent medical generalist. Unitate de competenta Reumatologie si nursing in reumatologie Competente C. In modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. congestie. 2. extensie. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. lipsa de cunostinte (privind mentinerea tonusului si fortei musculare) 3. Probleme de dependenta. Aplica interventiile proprii si delegate 5.1 manifestari de independenta: pozitie corecta (in ortostatism. etiopatogenie. rotatie etc).Modulul 33: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE Nota introductiva Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE face parte din pregatirea de specialitate din anul II. reumatismul articular degenerativ (definitie. observatia clinica. de ordin sociologic (izolare). pasive. atrofie. de ordin psihologic (anxietate. redoare. Analiza si sinteza informatiilor obtinute din culegerile de date.

observabilitate 2. supravegherea functiilor vitale si vegetative. corticoterapie etc) 1.C. volumul si nivelul de cunostinte. planseta cu rotile. dotarea cu material didactic. scripeti. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. 1. substante medicamentoase. mobilizare. performanta. rulouri. asigurarea confortului psihic 2. injectia intraarticulara 1. etc. Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2. Aplica interventiile proprii si delegate C. tavita renala.1 Pregatirea psihica: informare.3.2 nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin 2. comunicare. hidroterapie. implicare. administrarea tratamentului general si local (electroterapie. masaj cu miscare activa. platou steril. Restructurarea planului de ingrijire 2.1 Interventii proprii: masaj. miscari izotone. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. 132 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . crizoterapie. parafina. vulnerabilitate fata de pericole etc. bai medicamentoase. realism. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind REUMATOLOGIA SI NURSING IN REUMATOLOGIE. manusi sterile. perne. namol. termoterapie.5. corsete. educatie 3. ultraviolete. prevenirea complicatiilor 3.2 Materiale: pat tare. 2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. comprese sterile. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate ingrijire (nursing): alimentatie inadecvata prin deficit. bicicleta ergonomica. explicatii. frictiuni. Interventiii specifice: miscari izometrice.obiective de ingrijire: specificitate. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. ergoterapie. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de dificultatea temei.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. alimentatie. profilaxia infectiilor. bai. pozitii functionale „incalzire musculara” 3. Obiective stabilite 1. substante antiseptice. In elaborarea strategiei didactice. chingi. Prioritati de ingrijire: calmarea durerilor.1 Instrumente: seringi si ace sterile 1. mese de elongatie. imobilitate. cura balneara.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.1 realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. Interventii 3.4. Obiective pe termen scurt si lung .2 Pregatirea fizica: rapaus articular. Resurse 1. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) C. ionizari. inele pentru maini. durere.

scrise). proiectul. simularea. la procesul de invatare . munca independenta. planse. lucrul in grup. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de autoevaluare. realizarea unui proiect. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Cadrele didactice. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. studiul de caz etc. Indiferent de locul. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de efectuare a culegerii de date. demonstratia. compararea si analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. problematizarea. fise terapeutice. munca independenta. carti. exercitii de identificare a problemelor de dependenta. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. observatia. fise de observatie.. diapozitive.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. planul de ingrijire. momentul si persoana care face evaluarea. dezbaterea. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea.elevii au stiluri diferite de invatare . care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. observatia. desene. Se pot utiliza metode de invatare: expunerea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. pentru verificarea atingerii competentelor.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. folii de retroproiector. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cun caracter interactiv. studiu de caz. 133 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. exercitiul. plan de ingrijire. teste de evaluare (orale. dezbaterea.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Pregatirea practica (stagiu clinic) se va realiza in sali de demonstratii si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. conversatia. existente. descoperirea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Resursele materiale trebuie sa contina o gama cat mai variata: casete video. Se recomanda urmatoarele metode: expunerea. conversatia. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala.

3. bula.2. DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul II. IndependenŃa si dependenŃa. leziuni de grataj. reŃete). Tuberculoza cutanata 2. 2. 2. dermatoze profesionale etc 2. semne vitale (R. dependenŃă şi discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. eritemul. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC.1. Tabelul de corelare a competentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: DERMATO. Semne locale: leziuni. absenŃa durerii. primare şi secundare: macula. comunicare eficientă la nivel afectiv şi motor. deschise. 1. sclerodermia. 2. 4. P. Boli cu transmitere sexuala: sifilisul. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenta corespunzătoare modulului: 1.Modulul: 34. vezicula. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor în dermatologie ConŃinuturi tematice 1. bilet de problemele de externare. Elaborează planul de îngrijire-nursing. candidozele mucoaselor etc 2. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni dermatologice. piodermite profesionale. întrebări închise.2. Dermatomicozele: epidermofiŃia. în limite dermatologice normale. febra. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. Unitatea de competenŃă Dermatovenerologie şi nursing specific CompetenŃe C.6. T).2. şancrul sifilitic. examen fizic etc stabileşte Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative diagnostice de 2. carnet sănătate. erupŃia.1. pentru calificarea: asistent medical generalist. ulceraŃia. Principalele afecŃiuni dermatologice: 2. cu afecŃiuni mobilitate păstrată. 134 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională.5. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. Semnele şi simptomele prezente în dermatologie 1.7. somn şi odihnă corespunzătoare. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. papilomatoză. tumora. Dermatoze alergice: urticaria. boala Paget. gonoree. 34. observaŃia. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. În modulul DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. îngrijire la pacienŃii 2. trimiteri. eczema. hiv 1. cercetarea Identifică documentelor medicale (foaia de observaŃie clinică. pustula. Colagenoze cutanate: lupusul eritematos. Semne generale: edeme. papula. alergia la medicamente. tricofiŃia.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. pruritul.4. durerea. scrisori medicale. Culegere de date prin diverse metode: interviuri cu C. scuama. Piodermitele: stafilodermiile. 5. 3. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. vărsături. frison. flictena. tumori maligne etc 2. TA.1. crt. invatamant clinic. Analizează semnele si simptomele specifice din afecŃiunile dermatologice. prezenŃa paraziŃilor. etc 2. streptodermiile. boala Bowen.1. tahicardie etc. Hematodermiile: leucoplazia.

transport. observabil. baghete plastic. alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. Pregătire generală: bilanŃ hidric general. dezinteres faŃă de măsurile de igienă şi de infecŃie. Pregătirea din zona intervenŃiei 135 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . sărăcie. supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. 2. pansamente şi bandaje 3.intervenŃii proprii: comunicare. neglijarea igienei.1.2.instrumente: seringi. slăbiciune şi oboseală. filctena. truse chirurgicale. plaga. hidratare.5. ansă de platină. durere.materiale: comprese. deces . papula. obiective pe termen scurt. percepŃia negativă a propriului corp. escara.3.5. confuzie. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 2. trusa oxigen.4. durere acută sau cronica.2. educaŃie etc . 2. soluŃii perfuzabile. medicamente. Obiectivul nursing: performanŃă. eritemul.psihologic: anxietate. alterarea confortului fizic şi psihic.3. şancru. 1. Resurse materiale: . tampoane de vată. divorŃ. pesimism. Elaborează planul de îngrijire nursing C. unguente. zăpadă carbonică etc. Pregătirea pacientului: . asigurarea confortului psihic.4. stilet butonat. mobilizare. etc . IntervenŃii specifice 3.2. Îngrijirea leziunilor. toaleta leziunilor şi ulceraŃiilor. lipsa de cunoaştere a obiceiurilor sănătoase de viaŃă. .lipsa cunoaşterii: neaccesibilitate la informaŃii. devalorizare. explicaŃii. Recoltarea produselor patologice. proces infecŃios. soluŃii anestezice. intervenŃii LASER. aparat LASER. Ńinută neîngrijită. lipsa de cunoaştere a măsurilor de igienă şi protecŃie. stres. pregătirea preoperatorie şi îngirjiri postoperatorii etc. stare depresivă . lipsa de informare asupra îngrijirilor preventive şi curative ale leziunilor pielii. termometru. mediu si lung. investigaŃii paraclinice (biochimice) etc 3. 1.5. realism. soluŃii antiseptice. sentiment de inferioritate.de ordin fizic: alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. etc . specificitate.C. igienă. feşi. 2. microscop. Diagnosticul de îngrijire format din problema+sursa de dificultate+manifestarea de dependenŃă. frustrare. refuzul de a se conforma tratamentului. 2. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. profilaxia infecŃiilor.4. Aplicarea unguentelor la nivelul leziunilor 3.intervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. alterarea imaginii de sine. cauterizare etc 3. ulceraŃia. lipsa interesului. durere. lame de sticlă. ace.1. crusta. Semne de dificultate: . câmp operator etc 3. incapacitatea urmării prescripŃiilor. prevenirea complicaŃiilor . alimentare. IntervenŃii electrocauter. risc de infecŃie. edeme ale membrelor. incontinenŃă sfincteriană.fizică: asigurarea confortului ambiental. educare. Probleme de dependenŃă: vulnerabilitate.social: izolare. electrocauter. poziŃie adecvată. secreŃii sânge 3. profilaxie. pustula. diminuarea motricităŃii. igienă. Pregătirea postoperatorie 3. Manifestări de dependenŃă: vezicula. sondă canelată. crème.psihică: informare.3. implicare. administrarea tratamentului local şi general. mese.

C. pentru verificarea atingerii competenŃelor.3. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 3. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de 136 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . analizarea informaŃiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. Indiferent de locul. descoperirea.5. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. dotarea cu material didactic. coevaluarea în grupul de lucru. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă.2 nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin. problematizarea. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. satisfacŃia pacientului 1. sau apărute pe perioada îngrijirii 2. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. la procesul de învăŃare . planuri de îngrijire. test scris. compararea.4.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăŃare . Supravegherea bolnavului: aspect general. simulări. fişe de lucru. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent.elevii au stiluri diferite de învăŃare . investigaŃia. proiectul. demonstraŃia. momentul şi persoana care face evaluarea. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.5. proiectul. Obiective stabilite 1.6. Îngrijiri postoperatorii 3. studiu de caz – plan de îngrijire). În elaborarea strategiei didactice. Prevenirea complicaŃiilor postoperatorii: retenŃie de urină. bilanŃ hidric. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. SSP – ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă.5. a atitudinii faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. tromboflebite etc 1. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei.5. constipaŃie. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul DERMATO. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. fişe de lucru. parametrii fiziologici.5.1 realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate.5. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). combaterea anxietăŃii 3. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. probe practice (demonstraŃie. fişa de lucru. planul de îngrijire. tema în clasă. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului 3. hidratarea pacientului 3. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. Asigurarea confortului: igiena. combaterea durerii.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. Se recomandă următoarele metode: observaŃie. Cadrele didactice. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: .

pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.elevi instruiŃi. etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. CD – uri.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. simularea. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. scheme. observaŃia. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. dezbaterea. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. studiul de caz. conversaŃia. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind DERMATO. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. folii de retroproiector etc. munca independentă. 137 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . casate video. exerciŃiul. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie.

Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 5. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni infecto contagioase C. rujeola. rinoree. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni infecto contagioase 3. În modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată infecto contagioase şi particularităŃi de îngrijire. Semne generale: febră. 35. tulburări circulatorii. hiv. frison. tahipnee. iritabilitate. modificări ale funcŃiilor vitale 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelarea competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. Principalele afecŃiuni infecto contagioase. răguşeală. pustula. tusea convulsivă. Unitatea de competenŃă Boli infectocontagioase şi particularităŃi de îngrijire CompetenŃe C. 1. IndependenŃa/ DependenŃa: 138 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . hipertermie. obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu întrebări închise deschise). vărsături.1. Boli infecŃioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfecŃii alimentare. observaŃie cercetare documente medicale (foaia de observaŃie clinică.contagioase.2.3. C şi infecŃii nosocomiale Boli infecŃioase cu poartă de intrare tegumentară şi variată. hepatita B. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. tuse seacă. difteria. trimiteri. dureri abdominale. ulceraŃia eritemul 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor infecto . ancheta epidemiologică 2.CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC ☺ Notă introductivă Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. Boli infecŃioase cu poartă de intrare respiratorie: varicela. Modulul are alocate 120 ore din care 96 ore. pneumoniile. meningita. parotidita epidemică. Elaborează planul de îngrijire (nursing) ConŃinuturi tematice 1. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor infecto contagioase C. greŃuri. obstrucŃia căilor respiratorii. etc. TBC pulmonar. discuŃii cu echipele de îngrijire şi aparŃinătorii. crt. inapetenŃă. gripa. febra tifoidă. reŃete. poliomielita. papula. Alte boli infecŃioase variate: rabia. hepatita virală. pentru calificarea: asistent medical generalist. scarlatina.1. vezicula.Culegerea de date ( date subiecte. Semne locale: leziuni la nivelul tegumentelor şi mucoaselor: macula.). Semnele şi simptomele prezente în afecŃiunile infecto contagioase 1. flictena. examen fizic. dizenteria. tetanos. cefalee. enterovirozele.MODULUL 35: BOLI INFECTO . 2. invatamant clinic. rubeola.2. scrisori medicale.

asigurarea confortului psihic 2.C.1. poziŃia adecvată. Obiective stabilite: 1. alcool mentolat.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . drenaj postural 1.2. seringi de diferite mărimii. Nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin. unguente creme. 1. profilaxia infecŃilor. 2. igienă 3. de ordin social ( izolare. Probleme de dependenŃă: alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. performanŃă. cum în ce măsură. deficit de autoângrijire 2. când?) obiective pe termen lung. igienă. seruri şi vaccinuri 2. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate C. mediu scurt. sondă de oxigen. pudre.4. profilaxie.1.3. tăviŃă renală cutii Petri.4. la procesul de învăŃare 139 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. recipiente pentru recoltarea produselor biologice. oxigenoterapie. 2. truse perfuzie. 3. IntervenŃii propii ( autonome) comunicare. alimentare. anxietate. Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres. medicamente inhalate.5. sondă laringiană. hidratare.2. sonde de aspiraŃie. potenŃial de suprainfecŃie a leziunilor. potenŃial de complicaŃii respiratorii.Realizate. Pregătirea pacientului: 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 2. ce.2. alterarea confortului psihic şi fizic.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăŃare . Planificarea intervenŃiei: adecvate manifestării de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent. Resurse materiale: 1.2. pipete.elevii au stiluri diferite de învăŃare . Manifestări de independenŃă: pacientul conştient. izoalare şi dietă. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. intubaŃie orotraheală. termometre. 2.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior.manifestare de dependenŃă absente sau ameliorate.1 DezobstrucŃia căilor respiratorii. vaccinuri şi anatoxine 1. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeŃa) Obiectivul nursing: specifitate. soluŃii antiseptice. observabilitate ( cine. Instrumente: canulă traheală. explicaŃii.Pregătirea psihică: informare. trocare. În elaborarea strategiei didactice. 1. spatulă.2. Materiale: comprese sterile. administrarea serurilor imune. implicare. educaŃie 2. administrarea tratamentului local şi general. tensiometru. digestive nervoase. mobilizare. aspirarea secreŃilor instilaŃii gargarisme. realism. soluŃile perfuzabile. anestezice.IntervenŃii specifice 3. mobilitate păstrată. 2.1. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. dezinteres faŃă de măsurile de igienă şi protecŃie. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative .1. prevenirea complicaŃiilor. sărăcie) lipsa cunoaşterii 2. satisfacŃia pacientului. comunicarea eficientă la nivel motor. ce se poate face.

evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. proiectul. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. investigaŃia. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. compararea. munca independentă. problematizarea. exerciŃiul. planuri de îngrijire. planul de îngrijire. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. analizarea informaŃiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. conversaŃia. folii de retroproiector. proiectul. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. descoperirea. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. CD . scheme. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. coevaluarea în grupul de lucru. 140 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Cadrele didactice. pentru verificarea atingerii competenŃelor. fişa de lucru. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. test scris. Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor specifice.. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. manechin. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. a atitudinii faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. casate video. studiul de caz. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. etc. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. fişe de lucru. Indiferent de locul. dotarea cu material didactic. observaŃia. Se recomandă următoarele metode: observaŃie. fişe de lucru. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. simularea. instrumentar şi materiale sanitare diverse. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. SSP – ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). demonstraŃia. dezbaterea. tema în clasă. simulări.uri. probe practice (demonstraŃie. studiu de caz – plan de îngrijire). momentul şi persoana care face evaluarea. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea.

Aspectul tegumentelor.2. Manifestări subiective 1. slăbirea 1.2. 4.1. PoziŃia.9. intensitate. crt. SughiŃul 1.1.2. 1. 1. Starea de nutriŃie: obezitatea-tipuri. Oboseala fizică si intelectuală. 5.2. dureri abdominale.2.1. Setea 1. Faciesul: hipertiroidian.2. 1.2.1. hipersomnie. 3. dispnee. hipopituitar. tulburări asociate.5.2. 1.3. acromegalic. diaree. 1. ameŃeli. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli endocrine.Cefaleea – cauze localizare.2. părul şi unghiile.tulburarile somnului – insomnie. 1.6. 36.2.7.1.3. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Nr.Statura – gigantismul.8. TranspiraŃie – localizare. Modificări ale oaselor şi muşchilor 141 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modulul are alocate 60 de ore din care 36 ore. constipaŃie.1. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. 1.Tulburari gastrointestinale: inapetenŃa. tulburări de vedere. 1. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).4.1. Aspectul ochilor 1. Manifestări obiective: 1. tulburări menstruale 1. Semne şi simptome prezente în bolile endocrine.2. În modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE. 1. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine.Modificări ale vocii.6.1. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 1.1. invatamant clinic.4. 2.5. coşmaruri.Tulburări ale aparatului genital: de instalare a pubertăŃii.Tulburari cardio-respiratorii: palpitaŃii. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. cushingoid. 1.1.1. mişcări şi contracŃii involuntare 1. addisonian. vărsături.1.Modulul 36: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Notă introductivă Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II semestrul II pentru calificare : asistent medical generalist. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. Unitate de CompetenŃe competenŃă Endocrinologie C. durată.1. Starea mentală 1. Analizează si nursing in semnele şi simptomele endocrinologie specifice bolilor endocrine ConŃinuturi 1.7. Edemul 1.2. hipotiroidian. nanismul.

Bolile hipofizei: adenomul cromofob. alterarea nutriŃiei (exces sau deficit).1. simptomatologie. furnicături. ) în limite normale. odihnă insuficientă. circulaŃie inadecvată. neadaptare la rol.2. postură inadecvată. vărsături. bilete de ieşire din spital.P. alterarea eliminărilor intestinale (diaree. pacientul cu boli 2. edeme. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial 2. reŃete. investigaŃii. scrisori medicale. vizual. investigaŃie. Bolile paratiroidelor: hiperparatiroidismul şi hipoparatiroidismul. simptomatologie. Surse de dificultate 2. examenul fizic (inspecŃie. dificultatea de a înŃelege informaŃia 2. Culegere de date (date obiective/ subiective) C. olfactiv. iritabilitate. investigaŃie. Manifestări de dependenŃă: tahipnee sau bradipnee. Surse de dificultate fizică: alimentaŃie şi hidratare insuficientă sau în exces.1. boala polichistică ovariană. absenŃa durerii.3. stabileşte diagnosticul etiopatogonie. ameŃeală. greutate peste normal sau sub normal. dispnee.1. endocrine sindromul adreno-genital. investigaŃii. etc. simptomatologie.definiŃie. guşa şi cretinismul. diaforeză. risc de infecŃie. dezechilibru endocrin metabolic. hipertermie. evoluŃie. Principalele boli endocrine. card de identificare. măsurători antropometrice). inapetenŃă.nanismul hipofizar. deformarea articulaŃiilor extremităŃilor. voce răguşită. tensiune arterială. somn şi odihnă corespunzătoare. 2. hidratare exagerată. respiraŃie 2.. deficit auditiv. Identifică 2. criptorhidian. mobilitate păstrată. hirsutismul. 2. risc de rănire. feocromocitomul-definiŃie. alterarea imaginii corporale. cooperare ineficientă la nivel individual. simptomatologie. alterarea echilibrului electrolitic şi hidric. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. pubertatea precoce şi întârziatădefiniŃie.2.1. hiperaldosteronismul. deplasare greoaie.10. tratament 2. epuizare. constipaŃie). carnet de sănătate. Analiza şi sistematizarea datelor: informaŃii semnificative.4. etiologie. Bolile glandelor suprarenale: boala Cushing. evoluŃie. constipaŃie. diminuarea peristaltismului. îngrijire (nursing). diabetul insipid-definiŃie. diaforeză. auscultaŃie. IndependenŃa / DependenŃa 2. etiologie.2. Probleme de dependenŃă: cefalee. disfuncŃie sexuală. hipotermie. etiologie. slăbiciune. cercetarea documentelor medicale Elaborează planul de (foaia de observaŃie clinică. interviu. Modificări ale semnelor vitale: temperatură. etiologie.acromegalia si probleme de gigantismul . tratament 2. tegumente nemodificate.). Bolile tiroidei: hipertiroidismul si boala lui Basedow. de îngrijire (nursing) la tratament. cancerul tiroidian –definiŃie. discuŃii cu membri echipei de îngrijire şi aparŃinătorii. tratament. Bolile gonadelor: hipogonadismul.observaŃie. simptome şi semne. trimitere. semne vitale (R. investigaŃie.3. C.5. polifagie. sindromul adipozodependenŃă şi genital insuficienŃa hipofizara.3.4.4. tratament 1. boala Addison. eunuchismul şi eunucoidismul.2. hipotiroidismul si mixedemul. diminuarea 142 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pierderea stimei de sine.TA. alterarea vocii 2.

lipide serice. tonusului muscular. restricŃii alimentare şi lichidiene.2. medicamente pentru acordarea ajutorului de urgenŃă în criza tireotoxică. tiroidă. frilozitate. 143 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . teamă de obezitate. alimentare. explicaŃii. fosforului. tulburări de gândire.1. ionogramă. Pregătirea psihică: informare. Diagnostic de îngrijire (nursing) =PES (problema +sursa de dificulate+ manifestarea de dependenŃă) 1. depresie. creatinină.1. observabilitate. asigurarea confortului fizic şi psihic. pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie 1.4. Examene imagistice: radiografia craniană şi a scheletului. administrarea tratamentului. hidratare. izotopi.4. (cine?. ameninŃarea conceptului de sine. iodemie. etc.2. Teste de stimulare sau inhibare a secreŃiei de hormoni pentru hipofiză. acizi graşi liberi.C. Surse sociologice: condiŃii de muncă inadecvate. Surse de dificultate legate de lipsa de cunoaştere 2. stress.2. gonade. radioiodocaptarea ) 3. creşterea toleranŃei la activitate 2. recipiente.1. paratiroide. a echilibrului hidric şi electrolitic. ionogramă. prevenirea complicaŃiilor. a stării de conştienŃă. InvestigaŃii 3.4. Alte examinări: examene oftalmologice (determinarea câmpului vizual şi a acuităŃii vizuale. când?. obŃinerea acordului 2.1. Surse de dificultate psihologice: anxietate. Recoltarea urinei pentru calciurie.4. frigiditate. performanŃă. oboseală.3. dozarea calciului. reprarenale. ecografia. educaŃia pacientului/familiei 2. nelinişte faŃă de diagnostic şi tratament. asigurarea dietei. truse de perfuzie. colesterol. tremurături ale membrelor. menŃinerea unei stări nutriŃionale adecvate.4. Pregătirea pacientului 2. restricŃii de tratament 3.2. dozarea catecolaminelor. soluŃii perfuzabile. iodurie. substanŃe pentru stimularea sau inhibarea secreŃiei de hormoni. rezonanŃa magnetică nucleară.1.1. în ce măsură?. IntervenŃii specifice 3.4. edeme.Resurse materiale : seringi. asigurarea confortului psihic. Examene de laborator: recoltarea sângelui pentru dozări hormonale. criza de tetanie.3. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. implicare. 2. ce se poate face?. obiective pe termen scurt mediu şi lung) 2. 3. criza addisoniană 2. realismul.1. Obiectivul nursing: specificitate. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. insuficienŃa resurselor familiale 2. cum?. poziŃia adecvată. frustrare. tomografia computerizată. material de dezinfecŃie. pierderea respectului de sine. neacceptarea bolii. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. probe cu izotopi radioactivi (scintigrama. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. igienă.4. îmbunătăŃirea aceptarea imaginii de sine.1. deprinderi alimentare deficitare. ce?.5. crearea unui mediu sigur. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de mediu. 3. 17-CS. uree. 2. obezitate. glicemie.

asigurarea confortului psihic şi fizic . purtarea cardului (carnetului) şi a medicamentelor de urgenŃă. 3. elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. elevii au stiluri diferite de învăŃare. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. înlocuirea celor interzise. creşterea aportului de potasiu. măsuri în caz de călătorie. substanŃele pentru corectarea gustului. acceptarea rolului de bolnav 3. Prevenirea complicaŃiilor : supravegherea funcŃiilor vitale.informarea pacientului şi obŃinerea consimŃământului. Reformularea obiectivelor – adaptate la resurselor pacientului/familiei 3. efectul terapeutic şi reacŃiile adverse. pregătirea câmpului operator 3. cale de administrare.îngrijiri generale comune altor intervenŃii.1. creşterea dozelor în caz de urgenŃă -Instruirea cu privire la dietă: scopul dietei. tipul şi cantitatea de alimente care trebuie evitate. evitarea excesului de lichide. testul hiperpneei provocate. compararea. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. factorii favorizanŃi şi agravanŃi. . observarea semnelor de deshidratare. acceptarea tratamentului cronic şi a limitărilor. orar. -Instruirea cu privire la tratament: denumirea medicamentelor. electromiograma.3. satisfacŃia pacientului 1. 144 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .ImportanŃa controlului periodic. Îngrijirea postoperatorie . examenul fundului de ochi). pe glanda tiroidă şi pe glandele suprarenale Obiectivele stabilite 1. reducerea riscului de rănire.5.C.5. EducaŃia pacientului /familiei -Informarea privind modul de producere al bolii. Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apărute în perioada îngrijirii 2. reflexograma ahiliană. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate.îngrijiri speciale după intervenŃiile pe craniu. conservarea resurselor bolnavului. Pregătirea preoperatorie : .2. -Instruirea pacientului /familiei cu privire la evitarea riscului de rănire .4. doze. elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. determinarea metabolismului bazal.pregătirea generală şi locală: bilanŃ clinic şi biologic. Planificare intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului.2. Criterii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. hidratare parenterală 3.

Se recomandă următoarele metode: observaŃia. fişe de lucru. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. simulări. plan de îngrijire. studiu de caz. plan de îngrijire. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. instrumente şi materiale sanitare. proiect de activitate. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. scheme.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. .elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. test scris. simularea. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. tema în clasă.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. problematizarea. observaŃia. folii de retroproiector. planuri de îngrijire. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. coevaluarea în grupul de lucru. fişe de lucru. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. CD-uri. planuri de educaŃie. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. fişe de lucru. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. descoperirea. investigaŃia. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. plan de îngrijire). Sugestii metodologice Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. proiect de activitate. proiectul. 145 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. exerciŃiul.conversaŃia. compararea. fişe de lucru. demonstraŃia. aplicaŃii pe caz concret. descoperirea.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. munca independentă. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. problematizarea. demonstraŃia.elevii au stiluri diferite de învăŃare . probe practice (demonstraŃie. dotarea cu material didactic. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. mulaje. . casete video.

numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. studiu de caz. planuri de îngrijire. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. probe practice (demonstraŃie. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. 146 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. tema în clasă. proiectul. investigaŃia. test scris. fişe de lucru. coevaluarea în grupul de lucru. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. plan de îngrijire). Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). planuri de educaŃie. aplicaŃii pe caz concret. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. simulări. fişe de lucru.

37. invatamant clinic. Principalele boli metabolice şi de nutriŃie. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriŃie. 5. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. poliurie. osteoarticulare. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. modificări ale tensiunii arteriale. 2. transpiraŃii. evoluŃie şi complicaŃii acute (comele) şi cronice (macroangiopatii. Analizează de nutriŃie şi semnele şi nursing specific simptomele bolilor metabolice şi de nutriŃie. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. tratamentul chirurgical in obezitate 2. simptomatologie. hepatice. Obezitatea – definiŃie şi epidemiologie. C. inapetenŃă.1. 2. tratament farmacologic. investigaŃii. Diabetul zaharat: definiŃie. etiopatogenie. tulburări de tranzit intestinal. infectiile. polidipsie. exercitiul fizic terapeutic. forme clinice. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC. Aplică intervenŃii proprii şi delegate.1. Semnele şi simptomele prezente în boli metabolice şi de nutriŃie: creşterea sau scăderea în greutate. pentru calificarea: asistent medical generalist. simptomatologie.2. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: BOLI METABOLICE. xantoame si xantelasmele etc. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli metabolice şi de nutriŃie. 147 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . exemple de afecŃiuni în care se întâlnesc. etiopatogenie. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. ComplicaŃiile obezităŃii. 2. 3. Studierea modulului se face în paralel cu cel de nutriŃie şi dietetică cu care realizează o bună legătură şi ajuta viitorul asistent să înŃeleagă mai bine particularităŃile îngrijirii în bolile metaboliconutriŃionale care în marea majoritate a cazurilor nu pot fi vindecate ci doar controlate prin îngrijire continuă comprehensivă. crt. 2. Dieta. dureri articulare şi musculare. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. – prezentare sumară. polifagie. astenie fizică.3.Modulul 37: BOLI METABOLICE. Profilaxia complicatiilor. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. tip 2). forme clinice (tip 1. Tratamentul nonfarmacologic – dieta si exercitiul fizic terapeutic în diabetul zaharat. Unitate de CompetenŃe competenŃă Boli metabolice. tratament combinat (insulina si ADO) Tratamentul comelor diabetice. DenutriŃia – definiŃie. Aceste particularităŃi se regăsesc în lista competenŃelor şi î criteriile de performanŃă din standardul de pregătire profesională. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. ConŃinuturi 1. Tratamentul farmacologic: insulină. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul BOLI METABOLICE. antidiabetice orale. 4. etiopatogenie. etc. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). flexibilă şi integrată. modificarile cutanate. În acest modul se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată BOLI METABOLICE. microangiopatii).

apetit nemodificat. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. a stării de conştienŃă. ce?. factori de risc – etiopatogenie. mobilizare. incoordonarea mişcărilor. Probleme de dependenŃă: imobilitate. examenul fizic (inspecŃie. postură inadecvată. igienă. fatigabilitate. medii.3. deficit de cunoştinŃe. Manifestări de independenŃă: pacient conştient.2. stres). ce se poate face?. IntoleranŃa la gluten (enteropatia glutenică sau boala celiacă) – definiŃie. TA. Obiectivul nursing: specificitate. Hiperuricemiile . îngrijire când?. planul de 1. 2. 2. de ordin social (izolare geografică. evoluŃie. absenŃa durerii. risc de rănire. circulaŃie inadecvată. Diagnostic de îngrijire = PES (problemă + sursă de dificultate + C. C. grave. somn şi odihnă corespunzătoare. 2. leziuni cutanate). educaŃia specifică si continuă. observaŃie. măsurători antropometrice: (nursing) la pacienŃii cu boli înălŃime. normal colorate. administrarea tratamentului.8. controlul şi asigurarea dietei. cercetare stabileşte documente medicale (foaia de observaŃe. Hipoglicemiile – definiŃie. organice. Dislipidemiile – definiŃie. evoluŃie. izolare socială). tegumente intacte. surplus în greutate. guta – definiŃie. Manifestări de dependenŃă: dificultate în deplasare. performanŃă. polifagie Surse de dificultate: de ordin fizic (sete. (nursing). Obiective de tratament: optimizarea stilului de viaŃă (dieta si efort fizic terapeutic). medicaŃia specifică.1. forme clinice şi simptomatologie. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative. în ce măsură?. complicaŃii. P. observabilitate (cine?. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. comunicare ineficientă la nivel motor şi senzorial. supravegherea eliminărilor.evoluŃie şi complicaŃii. epuizare. disconfort. sărăcie. etiopatogenie şi clasificare. greutate. cum?. funcŃionale). ancheta dependenŃă şi alimentară. clasificare.4. 2. scrisori şi trimiteri medicale. implicare. Principii de tratament. 2. Principii de tratament.5. diaree. Principii de tratament în hiperuricemiile asimptomatice şi in gută. forme clinice ( uşoare. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial. IndependenŃa/dependenŃa. complicaŃiile. eventualele operaŃii). risc de infecŃie. probleme de chestionare specifice (nutriŃional. Principii de tratament.a limentaŃie insuficientă.6. educaŃie. 2. simptomatologie. semne vitale (R. obiective pe termen scurt. disfuncŃie sexuală. alterarea percepŃiei vizuale. T0) în limite normale. investigaŃii. hidratare şi alimentare. buletine de analize/investigaŃii. factori de risc – etiopatogenie. investigaŃii. Identifica 1. investigaŃii. Sindromul X metabolic – definiŃie. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. bilete de externare din diagnosticul de spital. îngrijire carnet de sănătate. depistare şi evaluare. 2. mediu şi lung). reŃete etc. (in puseu si intercritic). oboseală.2. metabolice şi 2. etiopatogenie. de frecvenŃa alimentaŃie. simptomatologie. 2. de ordin psihologic (anxietate. pregătirea specială pentru operaŃie şi îngrijirea postoperatorie a 148 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . circumferinŃa abdominală). 2.1. tratamentul cronic. 2. mobilitate păstrată.).7. realism. dispnee. Tratament nonfarmacologic (dieta) şi farmacologic. de nutriŃie. profilaxila complicaŃiilor. Culegerea de date (subiective/obiective) prin: interviu direct. forme clinice şi asocieri morbide.2. alterarea stării de nutriŃie (exces). supravegherea alimentaŃiei şi respectarea dietei. investigarea stilului de viaŃă). lipsa informaŃiilor (în legătură cu boala. Elaborează manifestări de dependenŃă).

LDL. îngrijirea în cazul convulsiilor.2. 3. glucometru cu teste.3. Obiectivele şi principiile dietoterapiei. cântar – taliometru. 3. 2. activitate fizica. vârstă (diabetul la copil. Examenul coprologic simplu sau cu izotopi radioactivi.2.4. SubstanŃe pentru teste: glucoză. curba diurezei.3. Examene radiologice: radiografia articulară (guta). examen dermatologic.3. trigliceride. Comunicarea cu familia şi controlul aportului alimentar din afară. asigurarea poziŃiei. recipiente. 3. Controlul greutăŃii. întocmirea meniului cu respectarea cantităŃii de carbohidraŃi. anticorpi antigluten.5. izotopi radioactivi. urocultura. DZ tip2). observarea semnelor de deshidratare.1. 3. respectarea orarului meselor şi a ritmului de administrare a insulinei şi antidiabeticelor orale (ADO).3. xiloză. Recoltare urinei pentru: glicozurie. obŃinerea consimŃământului.7. 3. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. Hb glicozilată. testul de încărcare lipidică.4. lactoză. 3. Controlul şi asigurarea dietei. combaterea vărsăturilor. Trusă de perfuzie. corpi cetonici. examenul gastrointestinal (enteropatia glutenică) – rolul asistentei în pregătirea pacientului. Asigurarea dietei în funcŃie de greutate. soluŃii perfuzabile. T0 la intervale stabilite de medic. Administrarea tratamentului medicamentos 149 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . EducaŃia pacientului/familiei. Teste de evidenŃiere a malabsorpŃiei: testul cu xiloză.Prevenirea complicaŃiilor: supravegherea stării de conştienŃă.1. 3. măsuri de prevenire a infecŃiilor intercurente. ionogramă. 3. colesterol total.2. IntervenŃii specifice. garou. 3.C. Alte examene. 3.4. P. asigurarea confortului psihic. cu lactoză. Examenul fundului de ochi. 2. anticorpi anti muşchi neted.1. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. adolescent. tensiometru. 3. VSH.3.2. ace. Pregătirea pacientului. vârstă.1. supravegherea şi măsurarea R. proteine serice.4. cântărirea sau aprecierea folosind alte echivalenŃe pentru o porŃie. Instruirea pacientului/familiei pentru autoobservare şi autoîngrijire.6. Recoltare sângelui pentru: glicemie. Întocmirea planului pentru schimbarea stilului de viaŃă şi creşterea complianŃei (aderenŃei) la tratament. complicatii si comorbiditati asociate. panglică metrică. sulfat de bariu. pacientului cu diabet. 2. Testul de toleranŃă la glucoză oral (TTGO). TA. Pregătirea psihică: informare. Recunoaşterea semnelor comelor şi hipoglicemiei. evaluarea efectelor şi beneficiilor aplicării planului terapeutic. efectuarea injecŃiei cu insulină. determinarea glicemiei cu glucometru şi evidenŃa rezultatelor. testul excreŃie urinare de FIGLU (acid forminoglutamic). HDL. Resurse materiale Seringi. 1. talie. preferinŃe alimentare) Respectarea particularităŃilor în funcŃie de forma clinică (DZ tip1. obezitate şi denutritie. repartizarea pe mese. 3. ionogramă.3. a dozelor de insulină. Asigurarea dietei recomandate. acid uric. material de dezinfecŃie. varstnic) stare fiziologică (gravida cu diabet). supravegherea sondei urinare. HLG.4. respectarea restricŃiilor alimentare. explicaŃii. flacoane de insulină. proteinurie/24 h examenul sedimentului. 3. 3.

conversaŃia.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. Planificarea intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. 1. observarea reactiilor adverse (tulburari digestive la biguanide. fişe de lucru. descoperirea. . Pregătirea specială şi reechilibrarea preoperatorie. probe practice (demonstraŃie. 3. planuri de educaŃie. hipoglicemie la sulfonilureice. mulaje.elevii au stiluri diferite de învăŃare. insulina). Obiective stabilite: 1. satisfacŃia pacientului. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. demonstraŃia. plan de îngrijire. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. folii de retroproiector. 3. 1. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităŃile fizice (resurselor) pacientului/familiei. munca independentă. IntervenŃia chirurgicală la diabetic. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. problematizarea. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. instrumente şi materiale sanitare. casete video. supravegherea intraoperatorie. Sugestii metodologice Modulul BOLI METABOLICE.8. Respectarea dozelor şi orarului corelat cu alimentaŃia. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. fişe de lucru. 2. simularea. Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apar în perioada îngrijirii. exerciŃiul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. planuri de îngrijire.1. plan de îngrijire). Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. îngrijirea specială postoperatorie. fişe de lucru. observaŃia. 150 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .creativitatea si capacitatea de a lua decizii. studiu de caz. dotarea cu material didactic. . Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. . deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. incidente şi accidente alergice.2. cd-uri. simulări. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială.5. retenŃie hidrică. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: .C. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. aplicaŃii pe caz concret. compararea. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC. scheme. prevenirea complicaŃiilor. proiect de activitate. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. test scris.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind BOLI METABOLICE.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. tema în clasă. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. coevaluarea în grupul de lucru. proiectul. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. investigaŃia. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. 151 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor.

invatamant clinic. în diferite etape ale vieŃii sau situaŃii fiziologice. 2. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni. Strategia OMS „Sănătate 21”. In modulul NUTRITIE SI DIETETICA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata NUTRITIE SI DIETETICA. Modului are alocate 60 ore din care 36 ore. făcând parte din nevoile de bază ale individului.Modulul 38: NUTRITIE SI DIETETICA Nota introductivă Modulul NUTRITIE SI DIETETICA face parte din pregătirea specifica din anul II. 11 – un trai mai sănătos – şi obiectivul nr. 152 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . adoptată în 1998 la Copenhaga prin obiectivul nr. având în vedere că sfera sa de activitate cuprinde deopotrivă omul sănătos şi bolnav. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor in standardele de pregatire profesionala. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 3. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Promovează educaŃia nutriŃională a individului si familiei . 5. AlimentaŃia (dieta) este esenŃială pentru promovarea sănătăŃii. 12 – reducerea efectelor datorate alcoolului. 4. pentru calificarea asistent medical generalist. drogurilor şi tutunului – stabileşte direcŃii clare până în 2015 în realizarea cărora asistentul medical generalist are un rol important. Identifica nevoile nutritionale in functie devarsta activitate si starea individului. prevenirea bolilor şi existenŃa vieŃii. Identifică tulburări de alimentatie. Schimbarea stilului de viaŃă şi în principal al celui alimentar ar reduce simŃitor incidenŃa bolilor. omul în corelaŃie cu mediul său obişnuit de viaŃă. ar creşte calitatea şi durata vieŃii.

2 Laptele si produsele lactate 3.3.9 Condimente 3. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. NutriŃie si dietetică CompetenŃe C. cereala germinate. Prevenirea afecŃiunilor cronice 2.3 Sarurile minerale-caracteristici. surse.8 Bauturile nealcoolice 3. competenŃă 38.Surse alimentare. 2. produse fermentate lactic.rolul in organism. Lipidele-definitie.1 Glucidele sau carbo hidratiidefinitie.2. hedonismul. rolul in organism.Cl. Nevoile energetice şi plastice. Notiuni despre digestie si metabolism. activitate şi starea individului Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1 RaŃia calorică la nou născut şi sugarul mic 2. Bilantul hidric-aportul si eliminarea. rol. rolul in organism. stări fiziologice. Nevoi nutriŃionale în perioada copilăriei. 2. ConŃinuturi 1.Tabelul de corelare a competentelor si conŃinuturilor Unitatea de competenta: NUTRITIE SI DIETETICA Nr. Identifică nevoi nutriŃionale în funcŃie de vârstă.2.F.tulburari ale echilibrului acidobazic-notiuni generale. Mb. Vitaminele. 3 Grupe de alimente 3. Unitate de crt. EducaŃia nutriŃională. RaŃia alimentară. Vn.P.2. clasificare. factori de mediu. apa si sarurile minerale 2.3.Electroliti si tulburari electrolitice. 2.3. prevenirea 153 C. Surse alimentare.K. nevoile bazale în funcŃie de greutate. 1.tipul de activitate. Se. Apa-rolul apei si distributia apei in organism.5 Cerealele 3.3. Ni 2. RaŃia calorică la adolescenŃi. Cu 2. imbogatite in celuloza si substate pectice 4. 2. Cr.1. suprafaŃa corporală.1 Carnea si produsele de carne 3.clasificare.10 Produse alimentare de protectie: peste oceanic. Mn. aspecte religioase. Alimentele şi exerciŃiul fizic 1.S 2.Mg.2. Notiuni despre digestie si metabolism. stări patologice.Zn.3 Ouale 3.definitie 1. Notiuni despre digstie si metabolism. 2. vârstă. Bazele fiziologice ale comportamentului alimentar Aspecte socio-culturale ale alimentaŃiei. 2. Br.Proteinele-definitie.2 Microminerale: Fe .1.3 Oligoelemente: I. Macronutrienti . 1.3.4 Notiuni despre metabolismul mineral si tulburarile metabolice.6 Legumele si fructele 3.Na. Necesar hidric.Vtamine solubile si hidrosolubile si liposolubiledefinitie. Surse alimentare. Substante cu efecte vitaminice. Co.3. clasificare.1 Macrominerale: Ca.7 Produsele zaharoase 3.4 Grasimile 3.

2. fripturi. fizico-chimice. examenul fizic 1. coacere) 2. greutatea corporală în limite normale. chimice. Preparate culinare: supe. gustări. Piramida alimentelor 3. Alcătuirea dietei şi alegerea meniului 3.3.4.Indicatorii stilului de viaŃă sănătos.2.C.3. pâinea. AlimentaŃia enterală şi parenterală 2. climatul emoŃional. NoŃiuni de gastro-tehnie 2.3. stres determinat de boală. RaŃia calorică la adulŃi şi vârstnici.1. efectele fumatului. tendinŃe sociale.1. 2.4.2 Întocmirea planului de educaŃie pentru schimbarea stilului de viaŃă. 1.1. fructelor şi legumelor.Evaluarea stării nutriŃionale 1. Conservarea laptelui.2. date antropometrice. sarcină. Promovează educaŃia nutriŃională a individului şi familiei C. sosuri.2 Bulimia 2. 3. creştere.5. frigere. 2. comportamentul alimentar 1. efectele consumului de alcool. Tulburări nespecifice 154 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . sufleuri.4.2. Orarul porŃiilor. budinci. 2. aluaturi. convalescenŃă 1. alimentaŃia.2 Metode de păstrare şi conservare a alimentelor: fizice. RaŃia calorică în sarcină şi alăptare:ghidul dietei. Combinarea alimentelor 3. Alcătuirea dietei adecvate 3. mediul familial (obiceiuri). Stabilirea necesarului cantitativ şi calitativ pe caz concret Stabilirea preferinŃelor alimentare 3. Factori care influenŃează aportul alimentar: starea economică. ale stresului psiho-social. Rolul exerciŃiului fizic.Factori care influenŃează necesarul alimentar. Exemple de dietă raportată la vârstă şi greutate 3.3. stările patologice.3. cărnii şi peştelui.1. prelucrare termică (fierbere. InteracŃiunea dintre alimente şi medicamente 1. în aburi. EchivalenŃe pentru o porŃie 3. Boală supra alimentaŃiei 2.stări anabolice fiziologice. Stilul de viaŃă sănătos 1.3. Metode: anamneza. salate.1.repartizarea alimentelor pe mese 1. Tulburări de alimentaŃie 2. comportamentul alimentar. Metode de prelucrare şi preparare: prelucrare preliminară. Factorii care influenŃează aportul alimentar: clima.4. deserturi. biochimice 2. AlimentaŃie protectoare 2.4. Identifică tulburări de nutriŃie şi alimentaŃie obezităŃii. mediatizarea unor produse prin mass-media. ouălor.1 Anorexia nervoasă 2. boala 1.5.garnituri. ModeraŃie şi echilibru. obiceiuri alimentare nesănătoase.4. prăjire.1. intrări. Calitatea produselor-metode de apreciere a produselor de origine animală şi vegetal 2. cultura. complicaŃii ale sarcinii legate de aportul alimentar (prezentare sumară) 3.

a indicaŃiile terapeutice. aplicaŃii pe caz concret.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. foi de alimentaŃie. anemii. fişe de lucru. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: .2. în bucătăria spitalului. compararea. Prezentarea listei de alimente interzise îş permise 3.3.1. de nutriŃie şi nursing specific”. Comportamente inadecvate în copilărie 1. planuri de educaŃie.elevii au stiluri diferite de învăŃare.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. afecŃiuni renale. folii de retroproiector. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). 155 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . plan de îngrijire.5. descoperirea. Prezentare de meniuri folosite în spital şi ambulatoriu 2. tabele cu conŃinutul în principii alimentari. calcularea raŃiei alimentare. simulări. Întocmirea foii de alimentaŃiei Verificarea recomandărilor medicale. măsuri de control a alimentelor din afara. afecŃiuni cardio-vasculare şi HTA.5. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. Principii generale ale alimentaŃiei dietetice şi dieta în :bolile aparatului digestiv. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la situaŃiile reale. dotarea cu material didactic. Consilierea pacientului şi familiei 2. proiect de activitate. ficatului şi pancreasului. . analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃierii aspectelor semnificative. listă de alimente. . cd-uri. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Asigură respectarea dietei în diferite afecŃiuni 2.4. ImportanŃa dietei pentru tratarea bolii 2. Sugestii metodologice Modulul NUTRIłIE ŞI DIETETICĂ poate fi parcurs în mod independent şi în corelare cu modulul „Boli metabolice. muncă independentă. alcătuirea meniului. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind nutriŃia şi dietetica. expunere şi conversaŃie. 2.5. ustensile si materiale necesare realizării unor preparate culinare. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. problematizarea.C. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. fişe de lucru. planuri de îngrijire. . particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. PreferinŃe alimentare 2. Se recomandă următoarele metode: observaŃia şi exerciŃiul. probe practice (demonstraŃie. diabet şi boli de nutriŃie. creativitatea şi capacitatea de a lua decizii. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. studiu de caz. casete video. mulaje. 2. boli neoplazice. Instruirea sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. plan de îngrijire). scheme.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. test scris. ComplianŃa ( aderenŃa) pacientului l. simularea. fişe de lucru. Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. demonstraŃia.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Cadrele didactice vor realiza o permanentă legătură cu celelalte module studiate în anul II (boli de nutriŃie şi metabolice. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. coevaluarea în grupul de lucru. tema în clasă. proiectul. afecŃiuni de medicină internă şi chirurgicale). investigaŃia. 156 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. endocrine. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe.

Identifică proiectul de sănătate 2.Identifică proiectul de sănătate ConŃinuturi NoŃiunea de proiect de sănătate Caracteristicile unui proiect de sănătate Tipuri de proiecte de sănătate Fazele unui proiect. Notă introductivă Modulul Managementul proiectelor de sănătate se studiază la nivelul 3 avansat. Managementul unui proiect. . Reprezentarea planului de proiect Evaluarea proiectelor medicale.a dezvolta abilităŃi de concepere. Calitatea în managementul proiectelor de sănătate. planificare. Modulul se va utiliza împreună cu Standardul de Pregătire Profesională specific calificării. . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. în vederea elaborării şi redactării proiectelor.să-i sprijine pe coordonatori în îndrumarea elevilor. Implementează proiectul de sănătate 3. 157 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Aspecte generale. 39. 2.Modulul 39: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SANATATE 1. Metodologii de management de proiect de sănătate Planificarea resurselor . . şi are în vedere asigurarea pregătirii generale în viitorul domeniu de activitate.responsabilizarea pentru asigurarea calităŃii proiectelor.de a crea cultura managementului prin proiecte de sănătate. Scopurile acestui modul sunt: . monitorizare şi evaluare a proiectelor.Tipuri de resurse. . Tabel de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SĂNĂTATE Nr. abilităŃi şi deprinderi în managementul proiectelor de sănătate. din care 24 ore.de a oferi elevilor cunoştinŃe. crt. Monitorizează proiectul de sănătate 3. Unitatea de competenŃă Managementul proiectelor de sănătate CompetenŃa 1. Aspecte generale. laborator tehnologic. . Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competenŃelor descrise în Standardele de Pregătire Profesională.să-i sprijine pe elevi în eficientizarea muncii lor. având repartizate un număr de 60 de ore. -să-i ajute pe elevi în finalizarea cu succes a proiectelor.

în calificările din domeniile tehnice. registru de probleme.Controlul timpului: măsurarea activităŃilor. . în 158 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . precedenŃele.Alocarea resurselor pe activităŃi. . . Controlul resurselor . Parcurgerea conŃinuturilor modulului Managementul proiectelor de sănătate şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenŃelor tehnice generale aferente. Analiza utilizării resurselor. .Necesitatea schimbării. durata activităŃilor.Elemente de evaluare şi reevaluare a activităŃilor: compararea şi interpretarea estimărilor. costuri actuale şi cele prevăzute în planul de proiect.Nivelarea încărcării resurselor. Managementul resurselor . . avantaje/ dezavantaje). ActivităŃi. planul de calitate. Documentelor specifice. . . calitate.Implementează proiectul de sănătate 3. o poziŃie distinctă. produs. Controlul / verificarea configuraŃiei /produsului final.Planificarea activităŃilor:definirea activităŃilor. . raport de progres.Definirea calendarelor şi a programului de lucru.Tehnici şi metode de evaluare şi control al proiectelor medicale.Analiza.2. . Plan de evaluare a proiectelor.Controlul bugetului alocat: controlul pe durata de viaŃă a proiectului. Verificare. . comparare şi raportare cu planul de proiect. Se parcurge cu un număr de 60 de ore.Definirea resurselor . Nivelarea resurselor Gestionarea schimbărilor. . nefiind condiŃionat sau dependent de celelalte module din curriculum. Evaluarea proiectului de sănătate . replanificare.Analiza schimbării (impact. necesitatea schimbării). constrângerile dintre activităŃi. Documente specifice: planul de management al configuraŃiei. Criterii/cerinŃe de calitate a configuraŃiei / produsului final. 4. recomandări de acŃiune. . .Controlul progresului (timp. Monitorizează proiectul de sănătate Lansarea proiectului de sănătate . prognozelor şi rezultatelor obŃinute.Documente de raportare specifice: raport de sfârşit de etapă.Definirea etapelor.Gruparea pe faze.Declararea datei de începere a proiectului. planificare. analiza variaŃiilor Managementul configuraŃiei Componentele configuraŃiei / produsului final. Exportarea datelor Analiza execuŃiei.Documente specifice: cerere de schimbare. Sugestii metodologice: Modulul Managementul proiectelor de sănătate are în cadrul curriculum-ului.Histograma încărcării resurselor. Managementul etapelor. . produse. . cost. Controlul resurselor – timp şi buget alocat. ConŃinut şi dependenŃe. raportarea schimbărilor / problemelor configuraŃiei / produsului final.

ei învaŃă în moduri diferite. pe de o parte în plan orizontal. modulul oferă maximul de deschidere. cursanŃii învaŃă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaŃiile noi şi a le asocia cu “cunoştinŃele vechi”. grupurilor de studiu. fiind o structură elastică. în funcŃie de abilităŃi. pentru verificarea atingerii competenŃelor. utilizând în acest sens fişe de lucru. . Evaluarea la disciplina Managementul proiectelor de sănătate se va face prin: • lucrări individuale – studii de caz/analize O lucrare pentru proiecte din domenii de activitate cunoscute de către cursanŃi O lucrare prin care să se analizeze etapele identificate într-un proiect.formarea de perechi de cursanŃi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc.învăŃare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe cursant. . vizual. în plan vertical. . iar la şfârşitul lui se realizează evaluare sumativă.utilizarea verificării de către un coleg. în orice moment al procesului educativ. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: modulul este orientat asupra celui care învaŃă.gradarea sarcinilor de la uşor la dificil.prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuŃie sau grafic). Elaborarea documentelor/rapoarte specifice metodologiei de proiect utilizată. modulul poate încorpora. cursanŃii au stiluri proprii de învăŃare. . profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii ale educaŃiei: cursanŃii învaŃă cel mai bine atunci când consideră că învăŃarea răspunde nevoilor lor. Dobândirea competenŃelor pentru nivelul trei+ de calificare se va certifica pe baza rezultatelor obŃinute în urma aplicării instrumentelor de evaluare a competenŃelor. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educaŃiei permanente. probe orale). prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe scrise. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităŃi de lucru: DiferenŃierea sarcinilor şi timpului alocat. iar pe altă parte. pe care cursanŃii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. DiferenŃierea răspunsului. urmând să i le pună mai bine în valoare. prin: . verificării prin îndrumător. modulul permite individualizarea învăŃării şi articularea educaŃiei formale şi informale. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. noi mijloace sau resurse didactice. DiferenŃierea cunoştinŃelor.utilizarea autoevaluării şi solicitarea cursanŃilor de a-şi impune obiective.scopul pregătirii profesionale a cursanŃilor şi dezvoltării capacităŃilor care să le permită integrarea pe piaŃa muncii. O competenŃă se evaluează o singură data. cursanŃii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. cu viteze diferite şi din experienŃe diferite. prin: . Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă.abordarea tuturor tipurilor de învăŃare (auditiv. participanŃii contribuie cu cunoştinŃe semnificative şi importante la procesul de învăŃare. • proiect propriu sau în echipă Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Demonstrarea unei alte abilităŃi în afara celor din competenŃele specificate este lipsită de semnificaŃie în cadrul evaluării. peste / lângă alte module parcurse. practic sau prin contact direct).fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiŃi. Procesul de predare .fixarea unor sarcini deschise. respectiv asupra disponibilităŃilor sale. În elaborarea strategiei didactice. Rezultatele evaluării continue vor fi consemnate în foaia matricolă. CursanŃii trebuie evaluaŃi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenŃelor specificate. . alături de rezultatele de la celelalte discipline de cultură de specialitate şi de la disciplinele de cultură generală. prin: . 159 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

este esenŃială transmiterea unui feedback clar şi constructiv. observarea independentă. analiză). În cazul unei încercări nereuşite. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la cursanŃi a competenŃelor vizate de parcurgerea modulului. precum şi a sprijinului suplimentar de care cursantul are nevoie. Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument. 160 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . competenŃele determină conŃinuturile tematice. descrierea. este suficient un feedback de felicitare. metode expozitive (explicaŃia. deşi locul de desfăşuare a evaluării poate fi modificat.La încheierea cu succes a unei evaluări. interactiv şi centrat pe cursant. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Între competenŃe şi conŃinuturi este o relaŃie biunivocă. Pentru dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor prevăzute în SPP-uri. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor dorite. exemplificarea) poate conduce la dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor specifice calificării. cu pondere sporită pe activităŃile de învăŃare şi nu pe cele de predare. activităŃile de învăŃare predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. dar numai în limitele orarului şcolar. Acesta trebuie să includă discuŃii în legătură cu motivele care au dus la insucces şi identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. în funcŃie de: dificultatea temelor nivelul de cunoştinŃe anterioare ale grupului instruit complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat ritmul de asimilare a cunoştinŃelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. Pentru recuperare se poate propune o perioadă de către evaluator sau de către cursant. cum ar fi: • efectuarea unor lucrări de laborator • realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea directă. recomandăm ca în procesul de învăŃare–predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acŃiune.

Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competenŃelor descrise în Standardul de pregătire profesională. siguranŃa în îngrijire 2. echipe de lucru. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul activitatea didactică va cuprinde formula unui parteneriat între şcoală şi instituŃii acreditate să gestioneze probleme specifice de asigurarea calităŃii. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului : Precizează conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate AcŃionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire Descrie dimensiunea umana a calităŃii Aplica tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor de îngrijire III. eficacitatea îngrijirii. antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităŃii. crt. respect pentru pacient. 2.organizarea activităŃilor referitoare la calitate. de aplicare şi de implementare a sistemului de asigurare a calităŃii serviciilor de nursing. specificitatea îngrijirii.Dimensiunile calităŃii îngrijirilor de sănătate: accesibilitatea îngrijirii.Componentele managementului calităŃii în organizaŃiile de îngrijire a sănătăŃii: conducători vizionari. coordonarea activităŃilor referitoare la calitate. Unitatea de competenŃă Calitatea serviciilor nursing CompetenŃe C. cadrul de colaborare cu agenŃii economici. 2. 1.. asigurarea şi îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor furnizate. al şcolii postliceale pentru realizarea pregătirii de specialitate specifică domeniului Sănătate şi asistenŃă pedagogică. Modulul se va utiliza împreună cu Standardul de pregătire profesională specific calificării. Precizează conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate ConŃinuturi 1.Cerintele pentru implementarea unui sistem de asigurare a calităŃii: structura organizatorica. cerinŃele locale pentru pregătirea în calificarea de nivel 3 avansat asistent medical generalist. 2. AcŃionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . procesele. Modulul va dezvolta competenŃele din unitatea de competenŃă pentru abilităŃi cheie CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING. 3. 4. în vederea obŃinerii calificării de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. resursele. controlul calităŃii. orientare către pacient. folosirea unui 161 C. Persoana care va absolvi acest modul este responsabilă de execuŃia propriei activităŃi de asigurarea calităŃii serviciilor Nursing atât pe timpul desfăşurării procesului. procedurile. continuitatea îngrijirii. invatamant clinic. 1. 1. dar se au în vedere resursele locale pentru instruire: baza materială a şcolii. cât şi la finalul lui. Nota introductiva Modulul CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING se studiază pe parcursul anului al IIIlea. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi şi abilităŃi de analiză. dar şi de evaluare a cerinŃelor impuse pentru domeniul Sănătate şi asistenta pedagogica. eficienŃa îngrijirii. de îmbunătăŃire a calităŃii. II. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 36 de ore. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING Nr. schimbarea în practica nursing.Modulul 40: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING I. FuncŃiile managemetului calităŃii serviciilor de îngrijire: planificarea calităŃii. de interpretare. 40.

Orele de instruire teoretică se recomandă a se desfăşura în cabinete şi laboratoare de specialitate dotate cu material didactic corespunzător: retroproiector. acreditarea. fişe de control statistic.elevii învaŃă cel mai bine atunci când învăŃarea răspunde nevoilor lor .Promovarea profesională şi educaŃia continuă în nursing: motivarea.Instrumente de imbunatatire a calităŃii: instrumente ajutătoare: (brainstorming. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă şi diferenŃiată. instrucŃiuni de lucru. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Parcurgerea conŃinuturilor modulului CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING se va realiza integral.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare . 3. ciclul PDCA (planifică-executăverifică –acŃionează) principiul „zero defecte” 3. stratificare. la procesul de învăŃare 162 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . siguranŃa profesioniştilor. Aplică tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor de îngrijire model de proces recunoscut.Srategii de îmbunătăŃire a calităŃii: strategia Kaizen. colecŃie de reglementări tehnice şi normative specifice . pensionare. a proceselor. audit intern. creditarea. video. proceduri de sistem. responsabilităŃi. comunicarea între membrii echipei. normarea în nursing. 2. acces Internet.Sisteme de evaluare a calităŃii: autoevaluarea. 3. certificarea (ISO) 1. compensaŃii. acreditarea spitalelor. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor de analiză.C. managementul riscului. 1. IV. care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii. calculatoare cu programe de aplicaŃii pe tipuri de machete care vizează sistemul de management al calităŃii. acŃiuni corective (controlul infecŃiilor).şanse egale la angajare. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . planificarea resurselor umane.Documentatia pentru îmbunătăŃirea calităŃii: documentaŃia pentru sistemul de management al calităŃii conform standardelor ISO. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor proiecta activităŃi de învăŃare centrate pe elev. modele de formare a echipei. rezolvarea conflictelor. recrutarea. parcurgând tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile . delegarea responsabilităŃilor. 4. program. diagrame. fişe de lucru.Rolul managerilor în sistemele de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire: leadership în nursing. a sistemelor de lucru. 2. Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire şi de nivelul de performanŃă cerut pentru absolventul de şcoală postliceală cu specialitatea asistent medical generalist. educaŃia continuă.elevii au stiluri diferite de învăŃare . dobândite anterior. Descrie dimensiunea umana a calităŃii C. fişe de autoevaluare. interpretare a sistemului ce vizează asigurarea calităŃii. operaŃionale. 3.Precizeaza rolul resurselor umane şi strategiile de recrutare de personal: activităŃi. În elaborarea strategiei didactice. acŃiuni preventive (prevenirea îmbolnăvirii) satisfacerea pacientului. manualul acreditării-grupe de standarde specifice nursingului. selecŃia.Conceptul de imbunatatire continuă a calităŃii: îmbunătăŃirea continuă a performanŃelor. histograme. acreditarea JOINT Commission dosarul de îngrijire al pacientului 4. metoda întrebărilor) instrumentele calităŃii: grafice. portofolii.elevii participă cu cunoştinŃele lor.

Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activităŃilor privind asigurarea calităŃii serviciilor nursing. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevilor. pentru verificarea atingerii competenŃelor.. prin fişe individualizate. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Instruirea în laboratoare tehnologice are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti.ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. V. O competenŃă se evaluează o singură dată. 163 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile . SPP. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. pe baza standardelor de acreditare a unităŃilor sanitare. momentul şi persoana care face evaluarea. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Proiectarea evaluării competenŃelor se realizează prin stabilirea clară a programului şi a modului de evaluare.a documentaŃiei tehnice de specialitate din domeniu: SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităŃii. Indiferent de locul. dotarea cu material didactic.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. proiectarea şi implementarea sistemului calităŃii.

angajare). Unitate de competenta Deontologie si etica profesionala Competenta C1. 1. civila.Drepturile omului.independenta.maleficienta.Drepturile femeii in maternitate etc Raspundere si responsabilitate: 2.incredere. 164 C2. -aspecte etice ale ingrijirii (compasiune.2 drept medical. .forme de scolarizare. constiinta. -eroare si greseala in nursing. .devotament fata de profesie.Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant III.empatie. Raspunde din punct de vedere profesional.identificare personala (CI/BI.reputatie.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA Nr. 1.imagine pozitiva de sine.2 Valori si principii etice in nursing: . responsabilitateprofesionala. deontologia actului medical.cu nevoi specifice. fidelitate/confidentialitate. din care 36 ore. foaie de observatie. laborator tehnologic.Drepturile pacientului. sinceritate. . dreptate ( mod de impartire a adevarului). -principii etice: binefacere vs. -rolul de avocat al pacientului.putere/loialitate si libertate profesionala.4 Drepturi si libertati: . -implicarea pacientului in propria ingrijire. cu valori si principii de viata Continuturi tematice Totalitate si individualitate 1. stare civila. cu valori si principii de viata 2. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. crt.grija si afectiune. paternalism.1 raspundere . moral si legal 3. .egalitate. 1.libertate. veracitate vs. . . Nota introductiva Modulul Deontologie si etica profesionala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Deontologie si etica profesionala Modulul are alocate un numar de 60 ore.MODULUL 41 : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA I.3 Sisteme personale de valori: .culpa.fuga de raspundere.morala.legala.Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala . moral si legal Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 41.dosar medical) -ingrijire holistica:fiinta unica. competenta. -neglijenta. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Norme de exercitare (conform legilor in vigoare) 2. Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala. autonomie vs. nondiscriminare.Raspunde din punct de vedere profesional.Drepturile copilului.valori: viata.1 . II.

9 dileme etice ( ex:in boala canceroasa. Invatare continua si perfectionare profesionala 2.pierderea dreptului de practica. -standarde de ingrijire bazate pe probitate. invata in mod activ. continuare studii). inginerie genetica( genom uman si clonare). familiei. . -fisa postului.3 abuzuri: verbale.autonomie si delegare in nursing. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului. internet.4 competente profesionale pe baza SPP. . specializare in munca de echipa. sexuale.oportunitati de invatare( studiu individual. compasiune. brosuri). coordonare. medicamentoasa. Sugestii metodologice Modulul DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA poate fi parcurs independent.. colaborare). de institutionalizare. Calitate in nursing C3.inregistrare in registrul unic al asistentilor medicali. 3. 3. in grupuri. comunitatii (pliante. lucreaza in mod cooperativ. -principiul OSCAR: reglementarea climatului de lucru al conducerii unitatilor sanitare (obiectivitate. se exprime in mod creativ. .5 iatrogenie:de explorare. 3. Predarea modulului se face de catre asistentul medical cu modul de pedagogie. . solicitudine.8 Eutanasie. 3. in timp ce profesorul il ghideaza. . nu se limiteaza doar la sala de curs. media.obtinere atestat libera practica. Abordare in situatii de risc: 3. gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. daruire.6 eugenie.implicare in cercetarea in nursing. psihice.7 risc asumat (valoarea bunului supus riscului este mai mica decat efectul obtinut.fizice. 165 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . . . Acorda ingrijiri intr-un mediu 3.statut socioprofesional. experimenteaza problemele in globalitatea lor. comunicare eficienta. psihogena.acces in profesiune. depasirea competentelor ).incredere exagerata in propriile forte. elevul: invata predominant descoperind.3 autorizare si acreditare: . Bioetica 3. autonomie si responsabilitate) 2.2 persoana informata: -ghiduri de informare a pacientului.1 protocoale de ingrijire relatii profesionale terapeutic securizant (cooperare. fecundare in vitro/in vivo. abnegatie. 3. -atitudine etica in situatii terminale. activa. conferinte. SIDA) IV. -consimtamant sau refuz al ingrijirilor pe deplin informata. ca subiect matur. avort. risc evaluat (atitudine fata de un pacient agresiv).prezentari conunicari.participare la seminarii.

descoperirea inductiva si deductiva. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. observatie dirijata. V. analiza produselor( culegeri de date). CD-uri. unitati medicale si scolare. Phillips 6-6. cumulativa (verificari partiale. folii de retroproiector. activitati de predare .1985 2. momentul sau persoana care face evaluarea. lucrul in grup ( “Bolul pestelui de aur”. American Nurses Association – Codul pentru nurse . ANR. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. Bucuresti. pe secvente mici) si sumativa. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) 1. probe orale ( intrebari.indiferent de locul. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs.munca independenta. pe secvente mai mari ) . sinectica. durata evaluarii. coevaluarea in grupul de lucru.a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. 2. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. metoda 6-3-5. 3. “Bulgarele de zapada”). b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. eseuri. studiul de caz.observarea sistematica a elevilor.1998 166 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .ritmica. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. test scris. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. ii ofera informatie “umpland vase goale”. grup de discutii. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . discutii panel. referat. referate.joc de rol. care asigura pregatirea la acest modul . Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. Grup national de etica (autor colectiv) . problematizare. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Pe parcursul modulului. Cadrele didactice.eseu cu numar de cuvinte prestabilit. 2. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. “Caruselul”.recompense si competitie).Cod de etica pentru asistenti medicali. expunerea. Exemple de teme pentru aplicatii: “Ranile invingatorilor se vindeca mai repede decat ranile cele ale invinsilor” (vezi Totalitate si individualitate)-seminar de discutii “Implicatii etice ale ingrijirii pacientului cu tulburari psihice (ex:agresivitate)” (vezi Risc asumat/risc evaluat) . Sugestii bibliografice 1. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme. probe practice (studiu de caz.joc de rol).lucru in grup “Clarificarea propriilor valori” (vezi Sisteme personale de valori) – autoevaluare d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. 3. fisa de lucru. evaluarea altor competente nefiind relevanta.) 2.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. culegeri de date etc.

Scripcaru. Bucuresti.Gh. Fry.1994 7.1998 12. Nicolau. Jurnalul de nursing .Gh. Editura Alternative.1979 6.B.1998 4. ANR.3.1978 10. .Sara.2001 5. Marin.Editura medicala.Bucuresti.Editura Medicala. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8. Copenhaga. -Etos in medicina . Miron..Etica aplicata. Bucuresti.S.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica.Editura Albatros. ANR.Bucuresti.Deontologie medicala. 1996 9.Ciornea.1995 11.. CN. Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing.A.T. Dutescu.-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitate-Editura Universul.. 1979 167 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Lemon-Materiale de educatie in nursing.-Pledoarie pentru respect.T. Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali. OMS-Regional Office for Europe.

MODULUL 42: PSIHOLOGIE MEDICALA
I. Nota introductiva Modulul Psihologie medicala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie medicala. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore, din care 36 ore laborator tehnologic. II. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii 2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica 3. Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii III. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PSIHOLOGIE MEDICALA Continuturi tematice Nr. Unitate de Competenta crt competenta Arie de preocupari 42. Psihologie C1.Determina 1.1.Terminologie: factor,sanatate/boala,sanogeneza, medicala factorii psihici trauma psihica,adaptare psihofiziologica,exprimare in dinamica emotii,pulsiune(instinct),imitatie,identificare, sanatatii/ bolii

simptome psihosomatice(spasm,HTA, vertij versus manie, agresivitate) 1.2 Relatii asistent medical-pacient: intractiune sociala; afiliatie ( proximitate fizica,contact prin priviri, raspunsuri calde,prietenoase); autostima si egoidentitate (acceptarea autoimaginii de catre altii si acceptarea imaginii pe care o au altii despre sine); comunicarea diagnosticului de boala,empatie, motivatia de a fi “pacient” 1.3 Psihologia”situational-existentiala” a bolnavului: dependenta (acceptare,ajutor,protectie);separarea de habitatul personal;complianta pacientului(fuga in boala, neacceptarea bolii);psihosociologia spitalului(organizare administrativa-sociala,rol de bolnav si rol de pacient, nevroza de spital); 1.4 Stres si disfunctionalitati:cauze,vulnerabilitate la stres( mecanisme de coping,locus of control,retea de sprijin);trasaturi imunogene si disimunogene ale personalitatii; diagnostic de stres-clinic si de laborator; grila de evaluare a stresului; factori de risc pentru profesia medicala. Comportamente protectoare si de risc. 1.5 Credinte personale si tendinte fata de sanatate: influenta culturala( obiceiuri, traditii, mentalitati), educatie intrafamiliala, convingeri personale; comportamente adictive( consum de alcool, tutun, droguri etc) 1.6 Adaptare la stres: individuala (nivel de aspiratie si nivel de posibilitati/resurse;nevoile lui Ralphafiliere,securitate,noutatea experientei); colectiva (rezolvarea situatiilor conflictuale;apelul la reteaua de suport social,cresterea autocontrolului, prevenirea burn-out-ului profesional)
168

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica

C 3.Sustine pacientul in mentinerea / restaurarea

Tulburari functionale 1.7 Fisa biografica (traume, accidente, violente, carente afective) 1.8 Raspunsuri somatice ale emotiilor: Respiratorii ( rinoree,stranut in salve,crize de astm, hiperventilatie); cardiovasculare(tahicardie,HTA,crize anginoase,lipotimii,constrictie-paloare/vasodilatatie-eritem cutanat);digestive (pilorospasm,dischinezii biliare, hipersecretie HCL,hiperperistaltism); urogenitale(colici renoureterale,tulburari de dinamica sexuala); cutanate( prurit, eruptie); metabolice (anorexie, bulimie, obezitate, hiperglicemie); 1.9 Afectiuni de etiologie psihogena : boala ulceroasa, colon iritabil,dermatite atopice, astm bronsic, cardiopatie ischemica, HTA,TBC,tulburari menstruale,); psihologia pacientului infirm ; psihologia convalescentei Tipurile psihologice si boala 2.1 Tip de personalitate:A si C(elemente caracteristice); Tipologii constitutionale :Kretschmer(picnic, leptosom, atletic); Sheldon(endomorf, mezomorf, ectomorf); Eysenck (introvet,extravert);Heymans, Wiersma, La Senne (nervosi, sentimentali, pasionali, colerici, sanguinici,flegmatici,amorfi,apatici). Personalitati accentuate(demonstrativ,hiperperseverenti, hiperexacti,distimici, hipertimici, exaltati, anxiosi, emotivi) 2.2 Dimensiuni tipologice in biografie: reactii la boala ( recunoasterea,negarea,ignorarea,resemnarea); imagine de sine si detaliile corporale ( stima de sine) 2.3 Particularitati psihofiziologice legate de varsta si sex ( stadii,etape, crize); psihologia medicala a femeii (pacienta, asistenta medicala, gravida,lehuza);psihologia persoanei cu disabilitati; 2.4 Psihologia actului chirurgical ( incarcatura emotionala,ideea de prejudiciu,anxietatea,reducerea/ pierderea timpului de contact cu lumea,teama de necunoscut, noutatea anesteziei);interventii psihologice in preoperator, postoperator precoce si tardiv; Corelate psihologice ale bolii 2.5 Transformari psihocomportamentale induse de boala :tulburari nevrotice, supraalimentatie, sedentarism, fumat/droguri,reculul insertie/reinsertie sociala; regresia afectiva si comportamentala,evaziunea, exaltarea Eului,contagiunea informationala; 2.6 Psihologia medicamentului si complianta terapeutica:reactii adverse,dependenta medicamentoasa, prescrierea medicametelor( limite, presiuni), medicina alternativa); mijloace de crestere si evaluare a compliantei terapeutice; 2.7 Efectul placebo:variabile ale pacientului/medicului; indicatii si contraindicatii ale E.P. Modalitati de optimizare a actului de ingrijire 3.1 Calitate a vietii si obiective sanogenetice: indicatori de calitate a vietii( stare de bine;capacitate de functionare fizica,psihica, sociala, de rol ;factori extrafamiliali;bunuri si servicii ; mediu; posibilitati de informare;perfectionare
169

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

calitatii vietii

3.2 Dinamica relatiei asistent medical-pacient (relatie asimetrica vs.relatie simetrica): asteptarile pacientului si libertatea de decizie;automedicatie; 3.3Abordare in cazul pacientilor psihici activarea resurselor potentiale; autovalorizare,gandire pozitiva; 3.4 Iatrogenia psihogena : contradictii intre mesajul verbal si nonverbal; lipsa de tact; combaterea inchiderii in sine , menajarea si tactici de comunicare a vestilor proaste; 3.5 Timp de lucru si de loisir al pacientului: obiceiuri, presiuni; Abordare in situatii de criza si in faza terminala 3.6 Asistenta psihologica a pacientilor neoplazici: in faza de stabilire a diagnosticului( atitudine optimista, dar ferma); in perioada initierii tratamentului( abordare raportata la personalitatea pacientului); in recidiva sau stadiu terminal(sustinere ,suport emotional) 3.7 Abordare si consiliere in HIV pozitiv combaterea socului emotional, a negarii, autoculpabilizarii; detectarea depresiei si prevenirea sinuciderii; ascultare empatica,necritica sau judicativa; crearea unui mediu e suport social si spiritual; incredere si confidentialitae in actul ingrijirii; 3.8 Suport psihologic in ingrijiri paliative atitudine fata de pacient si familia acestuia; sustinere in faza de negare,confuzie,resemnare,acceptare traditii ,obiceiuri ; Psihoterapie 3.9 Psihoterapie suportiva simpla: activarea resurselor psihice personale ale pacientului; dezvoltarea resurselor fizice conservate; favorizarea exteriorizarii emotiilor, gandurilor; sustinere in acceptarea bolii; persuasiune ( cu elemente sugestive) 3.10 Ghid de schimbare a unui comportament nociv: sfaturi vs coercitie ( restrictii alimentare,alcool, tutun); cresterea motivatiei pentru schimbare; automonitorizarea comportamentelor legate de consum; 3.11 Terapia pierderii la copii: pregatirea copiilor pentru pierderi(afective, de persoane, de mediu stabil); terapie prin joc; verbalizarea sentimentelor si trairilor; comunicare terapeutica ( in boli incurabile) bazata pe incredere , siguranta protectie;

IV. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE MEDICALA poate fi parcurs independent. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate (studii socio umane). In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: elevul invata predominant descoperind, in timp ce profesorul il ghideaza; elevul invata in mod activ; lucreaza in mod cooperativ, in grupuri; nu se limiteaza doar la sala de curs; i se permite sa se exprime in mod creativ; gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential; experimenteaza problemele in globalitatea lor, ca subiect matur.
170

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. activitati de predare - invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica, descoperirea inductiva si deductiva, expunerea; 2. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca- recompense si competitie), ii ofera informatie “umpland vase goale”. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming, problematizare, observatie dirijata, studiul de caz, lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”, “Caruselul”, “Bulgarele de zapada”), joc de rol. 3. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru, referate, eseuri,munca independenta; Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala, pentru a obtine acelasi nivel de performanta ,indiferent de locul, momentul sau persoana care face evaluarea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. probe orale ( intrebari, grup de discutii,) 2. test scris, fisa de lucru, referat,eseu cu numar de cuvinte prestabilit; 3. probe practice (studiu de caz,joc de rol). Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea, coevaluarea in grupul de lucru, analiza produselor( culegeri de date),observarea sistematica a elevilor . Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului, se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: • formativa (continua,ritmica, pe secvente mici), • sau sumativa, cumulativa (verificari partiale, pe secvente mai mari) . Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul , isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme , durata evaluarii, numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. c) Sugestii cu privire la aplicatii ) 1. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs, unitati medicale,urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Ex. Problema reala: interventia chirurgicala. Grup de discutii : “Ideea de prejudiciu in actul chirurgical” Test scris :”Modalitati de crestere a compliantei pacientului”; Practic: “Studiu de caz-Reactia la boala”, 2. Aplicatiile vor urmari formarea de abilitati prin care elevul aplica,utilizeaza cunostintele detinute pentru a rezolva o problema aparuta,bazandu-se pe o relationare logica a informatiilor in raport cu un scop. Ex:Scop:Sustinerea pacientului in mentinerea/restaurarea calitatii vietii Grup de discutii:”Mod de abordare a unui copil cu neoplasm-comunicare de vesti proaste” Eseu (max.250 cuvinte):”Cresterea motivatiei de a renunta la consumul de alcool(tutun)” 3. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs, unitati medicale si scolare, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. 4. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming; sinectica; metoda 6-3-5; Phillips 6-6; discutii panel; d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video, CD-uri, folii de retroproiector,teste psihologice,etc. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. V. Sugestii bibliografice
171

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

2003 4. Lupu.Editura Polirom.I – Dinamica psihosociala a practicii medicale.1998 2.A.I – Psihologia medicala.A.I. 1996 172 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .-Tratat de psihologie medicala. Editura Sper.I. Athanasiu. Bucuresti. Bradu-Iamandescu. Bradu-Iamandescu. 2005 5.teorie si aplicatii.Sociologie medicala.D..I.Psihologia pierderii si terapia durerii.I.Buzducea. Rascanu.Editura Infomedica. 2002 7. Neculau. Iasi.Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti.R.1995 3.vol I..-Psihologie medicala si asistenta sociala.Editura Oscar Print..Manual de psihologie medicala.1.Editura Infomedica..Psihologie sociala.. Editura Infomedica.Zanc. 1996 8. Bucuresti. Editura Polirom.Editura Societatea Stiinta si tehnica. 1999 6. Bucuresti. Bradu-Iamandescu. Mitrofan.(coord).

Stadialitate 1. permanent. respectarea particularitatilor individuale si de varsta. principiul accesibilitatii cunostintelor. deprinderi. Pedagogie Competenta C1. ca actiune sociala specifica. II. Nota introductiva Modulul Pedagogie face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Pedagogie.ale formarii (atitudini. obiective .proximal. Utilizeaza comunicarea didactica 3.7 operationalizarea obiectivelor pedagogice: conditii generale.juridica.MODULUL 43: PEDAGOGIE I.) 173 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . psihologica.8 principii didactice: integrarea teoriei cu practica. pedagogica. capacitati. particularitati anatomo.caracter social-istoric. principiul sistematizarii si continuitatii in invatare.2 mediu. caracter necesar. 1. in dezvoltarea personalitatii 2. stadialitate psihosociala (Erickson-perioada intregii vieti). functii: crestere si dezvoltare fizica armonioasa.priceperilor si deprinderilor. ca actiune sociala specifica. Demers educational 1. in dezvoltarea personalitatii Continuturi tematice Factorii dezvoltarii ontogenetice: 1.invatarii. afectiv. stadialitate morala (Kohlberg-varsta cuprinsa intre 4-13 ani).priceperi si deprinderi).religioasa. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PEDAGOGIE Nr. principiul participarii active a elevului la procesul de predare.experiente. temperamentele si abordarea psihopedagogica.estetica.obiectiv.3 educatie –concept. Unitate de crt competenta 43.transmitere de informatii. Aplica metodologia invatarii si studiului individual III. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. predispozitii ereditare. 1.1 ereditate –concept.6 ideal educational –dimensiune sociala.psihomotor).4 stadii genetice si de varsta: stadialitate psihodinamica ( invatare pe parcursul intregii vieti. caracteristici: specific umane.asimilare de cunostinte. profesionala.tehnologica. . Evidentiaza rolul educatiei. Evidentiaza rolul educatiei . transmitere de norme etice. evaluare. achizitii ale invatarii( in plan cognitiv.laturi (intelectuala . moral-civica.5 stadialitate cognitiva ( Piaget-varsta cuprinsa intre 0-11/12 ani 15/16 ani). 1. igienosanitara). 1. Modulul are alocate un numar de 60 ore. invatare.fiziologice ale analizatorilor si activitatii SNC. rol. din care 36 ore laborator tehnologic. 1.caracter national si universal.nisa de dezvoltare.distal.

elemente componente) Adaptarea evaluarii 3. chestionare orala.relatii deficitare elev. lucrari practice. mese rotunde).continua. distorsiune.accidentala. crearea unui stil de munca activ. factori sociali. de natura psihofiziologica-stare de sanatate. motivatie si vointa. memorare.memorie de lunga durata.schema comunicarii (factori.baza tehnico-materiala necorespunzatoare. . 3. cauze insucces:familiale: familii dezorganizate. cursuri perfectionare. distanta. inteligenta. filtrare mesaje). competenta si tact pedagogic. training. Comunicare . pedagogice. teste docimologice.nonverbala. de iluminare.profesor. informala.4 evaluare rata succes-esec: strategii de promovare a succesului: familiale-familie activa. extrinseca.5 educatie interculturala concept. de tip algoritmizat. Rolul educatorului: 3.bruiaj.2 proiect tehnologie didactica (obiective.3 arta motivarii ( motivatie de realizare-intrinseca. . verificare prin lucrari practice.4 profilul educatorului ( personalitatea profesorului. consecinte pedagogice. conditii ale memorarii facile. Strategii de formare si educatie 2. nonformala. democratizarea vietii sociale) forme: (intraeducationale-postuniversitare. 174 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .autocontrolat).cod personal. pericolul transferului de autoritate. lucrul in grup) 3.Aplica metodologia invatarii si studiului individual Sisteme de educatie si forme de comunicare: 2.C2.capacitati psihologice.conditii bune de viata. subiectiva. observare si apreciere verbala. 3. conferinte. Educatia adultului 2. psihofiziologice-tulburari fiziologice.1 metodologia instruirii (strategii didactice:de tip expositiveuristic. volumul. blocaj. de incubatie. conditii precare.6 formare intelectuala: atentie. paravebala.recompensa meritata).7 creativitate umana: factori intelectuali.explozie demografica. tipuri de relatii profesor-elev).temeinice. comunicare didactica . psihocomportamentale psihosociale.invatare. de natura pedagogica-calitatea actului de predare. parinte singur.curriculum neadaptat. instrumentala. simpozioane. experientei. evaluare subiectiva. utilizarea timpului liber. factori: accelerarea schimbarilor. OSP necorespunzatoare.stil de predare. 2. sumativa. logica pedagogica. Creativitate 3.implicatii psihopedagogice. etape-perioada de preparare. multiplicarea profesiunilor.3 tip de evaluare: ritmica.formala. Utilizeaza comunicarea didactica C3.5 specificul invatarii umane:rezolvare de probleme.verbala.2 obiective: dobandirea autonomiei formative. 2. evolutia tehnologiei.caracteristici (dimensiune explicativa. 3.1 educatie . . autoevaluare. personalizarea comunicarii).spirit de independenta. cumulativa. de verificare. extraeducationale-munca intelectuala. nivel de aspiratii.

Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: . 3. • elevul invata in mod activ. .munca independenta.observarea sistematica a elevilor . • sumativa. Sugestii metodologice Modulul PEDAGOGIE poate fi parcurs independent. analiza produselor ( culegeri de date).) 2. . 2. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. problematizare. pe secvente mici). lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de necesitatea abordarii unor metode de educatie a adultului: • elevul invata predominant descoperind. Se evalueaza numai competentele din acest modul.joc de rol). b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. referat. 2. “Bulgarele de zapada”). 3. momentul sau persoana care face evaluarea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. “Caruselul”. care asigura pregatirea la acest modul . pentru a obtine acelasi nivel de performanta . in grupuri. studiul de caz. coevaluarea in grupul de lucru. unitati medicale si scolare. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. cumulativa (verificari partiale. grup de discutii.Phillips 6-6. ca subiect matur. observatie dirijata. • i se permite sa se exprime in mod creativ.brainstorming. ii ofera informatie “umpland vase goale”. • gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. expunerea. probe orale ( intrebari. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. durata evaluarii. Cadrele didactice.indiferent de locul. descoperirea inductiva si deductiva. .discutii panel. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane). • nu se limiteaza doar la sala de curs. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii.metoda 6-3-5. 3.joc de rol. • lucreaza in mod cooperativ. • experimenteaza problemele in globalitatea lor. eseuri. in timp ce profesorul il ghideaza. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. c) Sugestii cu privire la aplicatii 1.recompense si competitie). Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. pe secvente mai mari ) .sinectica.IV. . isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme . O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: • formativa (continua. referate. test scris. activitati de predare . probe practice (studiu de caz. Pe parcursul modulului. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. fisa de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica.eseu (ex: cu numar de cuvinte prestabilit). activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru.ritmica. Exemple de teme pentru aplicatii: 175 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

lucru pe grupe “Care sunt deosebirile intre invatarea observata la mamifere si cea specific umana?” (vezi Creativitatea) .5 ori mai repede decat verbalul” (vezi Comunicarea) . CD-uri.si nonverbalul sunt codificate de 4.“Argumentati de ce para. 176 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . folii de retroproiector.grup de discutii d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.proiecte de tehnologie didactica etc.

Intelegerea sau acceptarea tratamentului prescris: in functie de obiceiurile familiale.1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. 2. consum de droguri. clinic.1. nivelul educational etc. Explica metodele. sexul. Experimentul natural: definitie.4. 3. planificarea examinarilor periodice etc. investigatii etc. crt. Unitatea de competenta Cercetare in nursing Competente C. analize. conditii etc. Descrie principalele domenii de cercetare in nursing. Tehnici si instrumente: 2. de transfer.2. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. conditii. 1. socio-economica. 1. 2. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . rezultate. cu intrebari inchise/deschise.2.2. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CERCETARE IN NURSING Nr. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specifice calificarii. invatamant clinic. Promovarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor: alimentatia. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore.3.2. 2. sedentarismul. Metoda analizei Documentelor (analiza statistica si analiza de continut): bilet de trimitere. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. alterarea stimei de sine. motivatia pacientului.1. Explica metodele. Metode de cercetare: 1.3. 44. Grupele de populatie cu risc mare de imbolnavire: datorita stilului de viata. de iesire din spital. varsta. pentru calificarea asistent medical generalist. In modulul CERCETARE IN NURSING se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata CERCETARE IN NURSING. Descrie principalele domenii ale cercetarii in nursing Continuturi Domenii: 1. Procesul de ingrijire (nursing) pentru pacientii cu anorexie. conditiilor de mediu. 177 C. foaie de observatie. 1. 1. 1.1. Concepe un proiect de cercetare in nursing. fumatul. 1. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. Observatia clinica: definitie. etc. Ancheta demografica.Modulul 44: CERCETARE IN NURSING Nota introductiva Modulul CERCETARE IN NURSING face parte din pregatirea specifica din anul III. Interviul direct-indirect. obisnuintelor familiale etc.

iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. efortul cercetatorului etc. la procesul de invatare . conversatia. exercitiul. comun de performanta. momentul si persoana care face evaluarea.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Redactarea unui raport final cu propuneri si solutii. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. informarea forurilor ierarhic superioare interesate de problema cercetata. Concepe un proiect de cercetare in nursing.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. dotarea cu material didactic. C. sondajul de opinie.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Se evalueaza numai competentele din acest modul. obiective. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). SPP-ul stabileste un nivel national. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. simularea. semne clinice etc. a confidentialitatii informatiilor. dezbaterea. Analiza si interpretarea datelor: subiective. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. 3. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.elevii au stiluri diferite de invatare . munca independenta. Etapele cercetarii in nursing: 1 Pregatirea cercetarii: alegerea temei si a obiectivelor investigatiei. Chestionarul cu intrebari standardizate. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. stabilirea ipotezelor de lucru. Colectarea datelor necesare: activitatea de teren. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Sugestii metodologice Modulul CERCETARE IN NURSING poate fi parcurs in mod independent. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. compararea. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. observatia. studiul de caz. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. care respecta anonimatul persoanelor. Cadrele didactice. test scris. folii de retroproiector. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CERCETAREA IN NURSING. scheme.3.D – uri. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Indiferent de locul. alegerea mijloacelor de investigatie (metodele si tehnicile de cercetare). analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. 2. evaluarea altor competente nefiind relevanta.C. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. volumul si nivelul de cunostinte. pentru verificarea atingerii competentelor. 178 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . discutiile si lucrul in grup. 4. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.

Modulul: 45. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE
Notă introductivă Modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul III, semestrul I, pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore, invatamant clinic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ginecologice. 2. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacientele cu afecŃiuni ginecologice. 3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 4. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. 5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Nr. crt. 45. Unitate de CompetenŃe competenŃă Ginecologie şi C.1. nursing în Analizează ginecologie. semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ginecologice ConŃinuturi
1. Semne şi simptome prezente în afecŃiunile ginecologice. 1.1. Tulburările ciclului menstrual. 1.1.1. Tulburări în exces: menoragia (hipermenoreea), polimenoreea, metroragia, menometroragia; 1.1.2. Tulburări în minus: hipomenoreea, oligomenoreea, amenoreea. 1.1.3. Sindromul intermenstrual. 1.2. Hemoragia: cauze generala şi locale, cantitatea, ritmul şi durerea asociată, aspectul sângelui; hemoragii care survin în copilărie, în perioada pubertară şi la femeia în plină activitate genitală. 1.3. Leucoreea: debut, caracterul scurgerilor, circumstanŃe de apariŃie, semne funcŃionale asociate (prurit, arsuri, algii pelviene, dispareunie, usturimi la sfârşitul micŃiunii. 1.4. Durerea pelvină: intensitate (supraacută, acută, subacuta, cronică), timpul de apariŃie şi durata, localizare şi iradiere, factori provocatori sau paleativi; dispareunia. 2. Principalele afecŃiuni ginecologice. 2.1. InfecŃiile aparatului genital feminin. 2.1.1. Vulvovaginite: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.2. Bartholonita: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.3. Cervicite (metrite cervicale) şi displazii cervicale: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.4. Boala inflamatorie pelvină (BIP): definiŃie,
179

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.2. Identifică probleme de dependenŃă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientele cu afecŃiuni ginecologice.

C.3. Elaborează planul de îngrijire

etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.2. Tulburări de statică uterină şi incontinenŃa urinară – definiŃie, manifestări, investigaŃii, tratament. 2.2.1. DeviaŃii uterine. 2.2.2. Prolapsul genital – definiŃie, etiologie, evoluŃie, tratament. 2.2.3. IncontinenŃa urinară la femeie: cauze, investigaŃii, tratament. 2.3. Tumori ale aparatului genital. 2.3.1. Tumori benigne: fibromul uterin, tumori ovariene benigne, tumori secretante. DefiniŃie, semne şi simptome, investigaŃii, evoluŃie şi complicaŃii, principii de tratament. 2.3.2. Tumori maligne: leziuni precanceroase, cancerul de col şi corp uterin, cancerul de ovar: clasificare, simptomatologie şi investigaŃii, stadializare, evoluŃie şi pronostic, principii de tratament. 2.4. Patologia sânului. Patologia netumorală. Cancerul de sân. Etiopatogenie, morfopatologie, screening-ul cancerului mamar, clasificarea stadială, tratamentul. 2.5. Sterilitatea conjugală. ContracepŃia şi planificarea familială. 2.5.1. Sterilitatea şi infertilitatea. Definirea termenilor, implicaŃii psihologice, investigaŃii, tratament. 2.5.2. ContracepŃia hormonală. Dispozitivul intrauterin (DIU). Metode locale şi de barieră. 2.6. Menopauza: definiŃie, manifestări clinice, terapia de substituŃie. 1. Culegerea de date (date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu, observaŃie, cercetarea documentelor medicale (foaia de observaŃie clinică, bilete de ieşire din spital şi buletine de analiză, scrisori şi trimiteri medicale, reŃete, carnet de sănătate), discuŃii cu membrii echipei de îngrijire şi aparŃinătorii, participarea la examenul clinic general şi ginecologic, măsurarea temperaturii, pulsului, respiraŃiei, tensiunii arteriale. Analiza şi sistematizarea datelor semnificative. 2. IndependenŃa/dependenŃa. 2.1. Manifestări de independenŃă: stare de conştieŃă prezentă, R, P, TA, T0 în limite normale, mobilitate păstrată, alimentaŃie şi hidratare corespunzătoare, somn şi odihnă suficiente, confort asigurat, absenŃa durerii, eliminări urinare şi intestinale normale, lipsa scurgerilor vaginale, comunicare eficientă la nivel motor şi afectiv, sentiment de utilitate. 2.2. Probleme de dependenŃă: durere (supraacută, acută, subacută, cronică), mobilitate limitată, inapetenŃă, postură inadecvată, circulaŃie inadecvată, hipertermie sau hipotermie, vulnerabilitate crescută faŃă de infecŃii, rănire. 2.3. Surse de dificultate: anxietate, stress, lipsă de cunostinŃe, proces infecŃios. 2.4. Manifestări de dependenŃă: nervozitate, iritabilitate, sângerare uterină, ameŃeli, fatigabilitate. 2.5 Diagnostic de îngrijire (nursing) = PES (problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenŃă). 1. Obiectivul nursing: specificitate, performanŃă, implicare, realism, observabilitate (cine?, ce?, ce se poate face?, cum?, în ce măsură?, când?, obiective pe termen scurt, mediu şi lung).
180

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

(nursing).

C.4. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.

2. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative, a stării de conştienŃă, supravegherea scurgerilor vaginale, profilaxia infecŃiilor, prevenirea complicaŃiilor. 2.1. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare, hidratare şi alimentare, igienă, mobilizare, supravegherea eliminărilor, educaŃie. 2.2. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize, pregătirea pentru mici intervenŃii ginecologice, pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii, administrarea tratamentului general şi local. 1. Resurse materiale. 1.1. Instrumente: specul bivalv, valve vaginale, pense porttampon lungi, pense pentru col, pense pentru biopsie, chiurete, bisturiu, foarfece, histerometru, spatula Ayre, seringi de mărimi diferite, aparat Schultze, colposcop, histeroscop, celioscop, electrocauter, aparat pentru insuflaŃie. 1.2. Materiale: tampoane, comprese, soluŃii dezinfectante, recipiente pentru produsele recoltate, soluŃii pentru investigaŃii (acid acetic 3%, Lugol, nitrat de argint 5%, albastru de toluidină etc.), lame, lamele, manuşi, câmpuri, ace lungi de 10-15 cm şi groase de 0,8-1 mm, soluŃii anestezice, substanŃe de contrast (omnipaque, histeropaque, odiston, medicamente antihistaminice. 2. Pregătirea pacientei. 2.1. Pregătirea psihică: informare, explicaŃii, asigurarea confortului psihic, obŃinerea colaborării şi acordului, respectarea pudorii). 2.2. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental, asigurarea poziŃiei adecvate, toaleta locală, evitarea spălăturilor, a raportului sexual şi a administrării medicamentelor local, stabilirea momentului optim. 3. IntervenŃii specifice. 3.1. InvestigaŃii. 3.1.1. Examene de laborator: examenul secreŃiei cervicovaginale (bacteriologic şi parazitologic, determinarea PHului vaginal, examenul citohormonal, studiul glerei, examenul citotumoral Babeş-Papanicolau, dozări hormonale în sânge şi urină. 3.1.2. Examene endoscopice: histeroscopia, colposcopia, celioscopia. 3.1.3. Examene imagistice: ecografia, histerosalpingografia, rezonanŃa magnetică nucleară (RMN), tomografia computerizată (TC), mamografia, galactografia, xerografia, termografia. 3.1.4. Alte investigaŃii. PuncŃia vaginală (culdopuncŃia): definiŃie, scop, indicaŃii/contraindicaŃii, materiale necesare, pregătirea pacientei, tehnica efectuării puncŃiei (rolul asistentei), pregătirea produsului pentru examen, supravegherea după puncŃie, reorganizarea locului de muncă, notarea în foaia de observaŃie, incidente şi accidente, conduită. Curba termică bazală. Histerometria: indicaŃii/contraindicaŃii, incidente, accidente. 3.2. IntervenŃii ginecologice. 3.2.1. Biopsia: definiŃie, scop, locul recoltării (vulvă, vagin, cervix-col, endometru). 3.2.2. Chiuretajul uterin: definiŃie, scop, pregătirea
181

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

materialelor şi a pacientei, rolul asistentei în timpul tehnicii, observarea conŃinutului extras, recoltarea fragmentelor pentru examinare şi trimitere la laborator, supravegherea după intervenŃie, reorganizarea locului de muncă, notarea în foaia de observaŃie, incidente, accidente. 3.2.3. Spălătura vaginală: definiŃie, scop, indicaŃii şi contraindicaŃii, materiale necesare, pregătirea pacientei, executarea tehnicii, observarea aspectului, lichidului eliminat. 3.2.4. Tamponamentul vaginal: indicaŃii, contraindicaŃii, tehnică. 3.3. Pregătirea preoperatorie. 3.3.1. Pregătirea generală, susŃinerea psihică în intervenŃiile mutilante, bilanŃul stării de sănătate şi investigaŃii obligatorii. 3.3.2. Pregătirea specială: aseptizarea cavităŃii vaginale (spălare, meşare), examenul secreŃiei vaginale, pregătirea câmpului operator, îndepărtarea pilozităŃii, montarea sondei). 3.3.3. Pregătirea în urgenŃe: sarcina ectopică, chistul de ovar torsionat, necrobioza fibromului uterin. 3.4. Îngrijirea postoperatorie. 3.4.1. Transportul la salon, poziŃia în pat. 3.4.2. Supravegherea postanestezică. 3.4.3. Supravegherea faciesului, supravegherea funcŃiilor vitale, a diurezei, stări abdominale, reluării tranzitului intestinal, combaterea durerii, supravegherea pansamentului, reluarea alimentaŃiei, mobilizarea, prevenirea complicaŃiilor postoperatorii, educarea pacientei în vederea externării. 1. Obiective stabilite: 1.1. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate, satisfacŃia pacientului. 1.2. Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apărute î perioada îngrijirii. 2. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităŃile fizice (resurselor) pacientului/familiei. 3. Planificarea intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului.

Sugestii metodologice Modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea,conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic,creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe, mulaje, scheme, casete video, cd-uri, folii de retroproiector, instrumente şi materiale sanitare.
182

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

183 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . . Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. plan de îngrijire. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. probe practice (demonstraŃie. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. tema în clasă. compararea. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea.În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv.elevii au stiluri diferite de învăŃare . plan de îngrijire). simulări. . a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. problematizarea. planuri de educaŃie. planuri de îngrijire. coevaluarea în grupul de lucru. demonstraŃia. fişe de lucru. aplicaŃii pe caz concret. investigaŃia. proiectul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. studiu de caz. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. fişe de lucru. proiect de activitate. test scris. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. fişe de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Se recomandă următoarele metode: observaŃia. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. descoperirea.

3. înzăpezire.2.Glanda mamara – descriere. 3. repere obstetricale (creasta iliaca. Supraveghează travaliul normal. migratia. loc de nidatie si dezvoltare a sarcinii. Participă la identificarea şi supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. rol.2. travaliu precipitat şi naştere la domiciliu sau în ambulanŃă.Modulul 46: OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Modulul OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ face parte din pregătirea specifică din anul III semestrul I pentru calificare : asistent medical generalist. Bazinul moale – planseul pelviperineal. vaginul. Descrie aparatul genital feminin şi bazinul obstetrical.2. 1. Descrie aparatul genital feminin şi bazinul obstetrical.1.2.Notiuni de fiziologie a aparatului genital 2. Modulul are alocate 120 de ore din care 72 ore.1 Organele genitale externe: vulva 1. 2. nidatia. Functiile vaginului. stramtorile bazinului. linia arcuata). 3. Fecundatia.1. 2. Supraveghează perioada de lăuzire si revenirea femeii în familie.semne şi simptome de sarcină. promontoriu. Bazinul obstetrical.1.NoŃiuni de anatomie a aparatului genital 1. uterul. Pregătirea moaşelor prin programe speciale reduce parŃial competenŃele asistentului medical generalist în domeniul îngrijirii gravidei. nastrea naturala 2.1.Functiile ovarului: ovogeneza si functia endocrina 2. eclampsie). invatamant clinic. articulatia sacroiliaca. 2.5. Bazinul osos: alcatuire. Modulul cuprins în curriculum-ul asistentului medical generalist este absolut necesar având în vedere domeniul vast în care acesta poate să lucreze fiind pus în situaŃia de a îndeplini unele din atribuŃiile moaşei în situaŃii limită (izolare geografică. loc de fecundatie. 1. Analizează Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . lăuzei şi nou-născutului.Modificarile organismului in timpul sarcinii. 3. În modulul OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Nr. 2. sângerare. diametrele. organ de copulatie si de trecere a fatului.4.Functiile uterului: ciclu mestrual si reintinerirea endometrului.Functiile trompei: cale de trecere pentru elementele sexuale si ou. 46. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. inundaŃii. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. spina iliaca antero-superioara. mai ales în maternitate. trompa. simfiza pubiana si arcul pubian. Analizează modificările organismului în timpul sarcinii.Organele genitale: inerne: ovarul. Unitate de competenŃă Obstetrică şi nursing in obstetrica CompetenŃe C. tuberozitatea ischiatica. iminenta ilio-pectinee. naşterea normală şi nou-născutul în cazuri de urgenŃă 4. crt. ConŃinuturi 1.3. 5. Modificarile generale din partea sistemelor si aparatelor 184 C.

aspectul lichidului amniotic. 3. normala si 3. teste de laborator initiale.f. Perioadele si timpii nasterii in cazuri de 3. 3.1. pulsului.vegetative diminuate. manifestari neuropsihice.3. Conduita in perioada de dilatatie. Consultatiile prenatale din trimestrul II.Conduita in delivrenta: semnele dezlipirii placentei .1.Modificari locale 2. bataile cordului fetal. igiena muncii.Supravegherea prenatala 3.1.2. sarcinile asistentului medical privind monitorizarea mamei si copilului: masurarea urgenta tensiunii arteriale. 4. respectarea asepsiei si antisepsiei. 3.c. modificari de forma si volum ale uterului. modificările organismului in timpul sarcinii. nastere 1. activitatea. examenul obstetrical) si selectionarea gravidelor cu risc. Supraveghează 1. Asistarea nasterii in cazuri de urgenta nou nascutul 3.1.Problemele de dependenta in sarcina: alterarea confortului in legatura cu greŃurile şi vărsăturile. sangerarea gingiilor. observarea comportamentului.1.2.zisa pentru nastere normal. controlul integritatii placentei si a tesuturilor moi.Trimestrul III – uter marit de volum.4. manifestari deteminate de adaptarea a organismului la sarcina.Investigatii ultrasonice:auscultatia Doppler. modificarea caracteristicilor contractiilor. Adaptarea la rolul de mama.Investigatii paraclinice in sarcina. Examenul gravidei la termen travaliul Pregatirea propriu .2. semne urinare. ecografia.3. supavegerea b. 2. 2.3. 3. eliminarea dopului gelatinos. Semnele declansarii travaliului: contractii uterine ritmice si naşterea dureroase.Pregatirea gravidei ptr. nasterea. temperaturii.1.1.4.2. Sarcina normala – semne si simptome 2. 2. miscari fetale active. Influenta sarcinii asupra sexualitatii si familiei 4. arsura epigastrica. bataile cordului fetal. tulburari neuro.3. 2. cresterea in volum a uterului. cresterea excitabilitatii si contractilitatii. pregatirea prenatala (pregatirea mameloanelor pentru alimentatia la san). 3.4. examenul general pe aparate. parti mici fetale palpabile. deschidera colului. semne de suferinta fetala. alimentatia.2. C. semne digestive. semne si simptome de sarcina 185 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .4. asigurarea materialelor pentru primirea copilului. 2.3. Trimestrul II – amenoree. constipatia.Igiena sarcinii. igiena vestimentara si corporala.Educatia gravidei.Obiectivele consultatiei prenatale si luarea in evidenta. Medicamentele si sarcina.Trimestrul I: amenoreea. modificari de consistenta.1. 2.1. ingrijirea copilului. deficit de cunostinte in legatura cu evolutia sarcinii.4.Schema repetării testelor de laborator. III 3.Conduita in expulzia fatului: pregatira campului operator. starea membranelor si colului. Prima consultatie prenatala: bilantul starii de sanatate (anamneza. 2.Examene de laborator: teste imunologice si radioimunologice. miscari fetale. hemoroizi si varice. stabilirea varstei sarcinii si a datei probabile a nasterii. 4.2.Examenul lichidului amniotic: aminocenteza si amnioscopia.

Hemoragii din a doua jumatate: avortul din lunile V-VI. 1. 1. Patologia anexelor fetale. mola hidatiforma.Hemoragiile din sarcina.1. 1. profilapsia oftalmiei. inaltime si/sau greutate sub limita) conditii de peristaza neprielnice. 4. stabilirea scorului APGAR. 1. Distocii de dinamica si dilataŃie – noŃiuni sumare. 186 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . C.9. Participă 1.îngrijiri în apnee tranzitorie. ligaturarea şi secŃionarea cordonului. bolile hematologice. perioada a IV-a. diabetul.1. Sarcina cu risc prin factori materni de ordin general (varsta sub 20 sau peste 35 de ani.7.Disgravidia tardiva (hipertensiunea de sarcina). 1.2.4. reluarea activitatii fizice si sexuale. Primele îngrijiri acordate nou-născutului in sala de naştere: dezobstrucŃia. intocmirea planului de familie. sifilisul si supravegherea gonoreea. 1. ingrijire.1. prevenirea complicatiilor post – partum.3. C.Disgravidia precoce: ptialismul. perioada de 2. Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei Rolul parintilor dupa nastere.Preeclampsia si eclampsia. identificarea malformaŃiilor. traumatisme obstetricale. tardiva. Sarcina patologica la identificarea 1.11. refacerea fiziologica si anatomica a organismului matern). igiena sanilor si a alaptarii. 3.5. bolile renale.5. 1. intoxicatii cronice (alcoolism. sarcina extrauterina. 1. adaptarea bunicilor.4.Incompatibilitatea sanguina Rh si AOB. multiparitatea. pensarea. .Lauzia fiziologica – definitie. Patologia materna asociata cu sarcina: cardiopatiile.Anomalii de durata a gestatiei.3. bolile endocrine.Anomalii de numar.5. alimentatia lauzei. parinti cu deficiente senzoriale si motorii.4.Interventiile chirurgicale si sarcina.2.5. albă.3. 1. supravegherea functiilor vitale. abruptio placentae ruptura uterină. consum gravidelor cu de droguri).4. adaptarea copiilor existenti.Sarcina prelungita –suferinta fetala. cântărire şi măsurare. 1. masuri contraceptive. secretia lactata – culegerea datelor. Perioadele lauziei (imediata. cauze. placenta praevia. 1.Nasterea prematura: definitie. 1. plaga ombilicală. Supravegherea manifestarilor lauziei: scurgerea lohiilor.6. moartea fătului in uter.1.Hemoragii din prima jumatate: avortul. 4. 1. lauzie si involutia uterina.Boli proprii sarcinii. 1.2. .4. varsaturile incoercibile. Plan de educatie.Educarea lauzei pentru autoingrijire:igiena corporala si locala. bolile şi infectioase.Influenta sarcinii asupra bolii şi a bolii asupra risc obstetrical sarcinii. 1. revenirea in identificarea eventualelor probleme . bolile respiratorii. Supraveghează propriu-zisa. tabagism.îngrijiri în primele ore şi primele ore şi primele zile după externare: alimentaŃia şi igiena. primele ingrijiri acordate nou-nascutului prematur. distocii osoase. 1.2. antecedente obstetricale si ginecologice.10.3.Suferinta fetala. asfixia albastră. 1.Supravegherea lauzei in primele doua ore dupa nastere.8.

formatorul va alege cazuri tipice care să-i permită elevului să analizeze. observaŃia. risc de sangerare.Hemoragiile postpartum. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. demonstraŃia. munca independentă. proiect de activitate. ceea ce presupune cunoştinŃe şi abilităŃi în domeniu. . cd-uri. simularea. 3. particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. să ia decizii corecte. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. Instruirea sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. . creativitatea si capacitatea de a lua decizii. 3. plan de educaŃie.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. Planul de ingrijire pentru: 3. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. .7. risc de anemie. instrumente si materiale sanitare. HTA. folii de retroproiector.elevii au stiluri diferite de învăŃare. albuminurie. 187 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3.Ruptura prematura a membranelor. aplicaŃii pe caz concret.8. risc inalt de pierdere a starii de constienta. În cadrul pregătiri practice din spital. mulaje. Asistentul medical generalist lucrează alături de medicul de familie care are responsabilităŃi deosebite în supravegherea standard şi specială a gravidei în perioada prenatală şi postpartum (de lăuzie) la domiciliu precum şi a nou-născutului. dotarea cu material didactic. compararea. 3. simulări. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative.1.Hiperemeza gravidica (varsaturi incoercibile).2. problematizarea. alterarea echilibrului hidroelectrolitic. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic.4. exerciŃiul. 3. varsaturi incoercibile. 3.Placenta praevia. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. descoperirea. Probleme de ingrijire: hipersalivatie.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare.6. plan de îngrijire. 3.3. casete video. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . 3.2 Disgravidie tardiva (preeclampsie si eclampsie). conversaŃia.5. scheme.Abruptio placentae (apoplexia uteroplacentara).Nasterea prematura. fişe de lucru. Cadrul didactic trebuie să structureze conŃinuturile astfel încât să-i permită elevului să-şi însuşească baza de cunoştinŃe care să-l ajute la dobândirea competenŃelor stabilite având în vedere numărul relativ mic de ore teoretice şi pregătire practică. edeme. Sugestii metodologice Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ.Prolabare de cordon. dispnee. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. să-şi manifeste spiritul critic şi creativ. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. rsic de alterare a integritatii tegumentelor si posibil risc de infectie. Se recomandă următoarele metode: observaŃia.

Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. fişe de lucru. investigaŃia. plan de îngrijire.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. probe practice (demonstraŃie. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. studiu de caz. tema în clasă. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. proiectul. 188 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. insistânduse asupra situaŃiilor în care asistentul medical generalist este pus în situaŃia să hotărască şi să acŃioneze singur. joc de rol). test scris. coevaluarea în grupul de lucru. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul.

Ingrijirile nou-nascutului si sugarului 1. Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing). eritem fesier. alimentatia mixta. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PUERICULTURA. pentru calificarea asistent medical generalist. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III. Profilaxie ( profilaxia rahitismului) 1.Modulul 47: PUERICULTURA. eritem fesier febra tranzitorie) 1. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nr. Aplica interventiile proprii si delegate. hipotonie musculara. Unitatea de Competente competenta Puericultura. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi. criza genitala a nounascutu. Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical. genuvalgum/varum. dentitia de lapte si definitiva) 2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. 4. imunitate pasiva. cresterea staturala. Semne si simptome: dispnee. invatamant clinic.1. atonie musculara. cianoza. crt. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. 3. wheezing 189 C. calendarul imunizarilor) 3. scolioza. apnee. In modulul PUERICULTURA. Supravegheaza pediatrie si nursing activ cresterea si specific dezvoltarea copilului Continuturi 1. masurare) 1. Programul de imunizari si profilaxie 3. expectoratie. craniotabes.2.2. Calendarul imunizarilor (imunitate. 47. 2. persistenta pliului cutanat. cantarire. scaderea fiziologica in greutate. diversificarea alimentatiei sugarului) 2. Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. cresterea ponderala. 2. cifoza. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC. imunitate activa. tuse.1. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului. determinarea scorului Apgar reflexe arhaice. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.1. matanii costale.1. Dezvoltarea psihomotorie – etapele dezvoltarii psihomotorii 3.2. uscaciunea tegumentelor. Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii superioare. semn Chwostec. C. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PUERICULTURA. 5. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul PUERICULTURA. alimaenatatia artificiala. Alimentatia ( alimentatia naturala. edeme de foame. Principalele etape de crestere si dezvoltare.2. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului. Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si dezvolatarii. paloare persistenta.3. tiraj. ligaturarea lantului ombilical profilaxia oftalmiei gonococice. 6. disfagie.

insuficienta cardiaca. parazitoze intestinale. dezinteres fata de masurile de igiena. observabilitate 2 Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale. gastroenterita acuta.1. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera si absorbi substantele nutritive. igiena. hemofilie.D. alimentare.2. 2. astm bronsic. principii de tratament) 2. Modalitati de culegere de date: observatia clinica.3. convulsii tonice. performanta. profilaxie.A. a starii de constienta. sindromul dureros abdominal.. polakiurie. Afectiuni neo-natale: encefalopatia hipoxicischemica. sindroame hemoragice. Afectiunile copilului ( definitie. supravegherea functiilor vegetative. embolia. simptomatologie. amigdalite 2. profilaxia infectiilor. handicap motor si psihic 2. Afectiuni respiratorii: bronhopneumonia. disartrie. Elaborarea planului de ingrijire (planul nursing) polipnee. lipsa de cunostinte 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. gingivoragii etc. dureri abdominale. echimoza. anemii 2. hipo/hipercorticism. ascita. Afectiuni carentiale: sindromul de malnutritie (distrofia) rahitism-tetania rahitica.R. comunicare ineficienta la nivel afectiv. deshidratare. hemoragia cerebro-meningeala 2. vulnerabilitate.9.5. Afectiuni ale SNC: convulsii. Boli ale glandelor endocrine si de nutritie: hipo/hipertiroidism. anorexie.3. diaree. pleurezie ortopnee. convulsii tonicoclonice. varsaturi.4. malabsorbtie. junghi toracic. colaps vascular 2. disurie. jugulare turgescente.4. etiopatogenie. manifestari de dependenta 2. leucemii. risc de accidente. enurezis. Afectiuni digestive si glandele anexe: B. diabet zaharat 1. prevenirea complicatiilor 3. psihologica. stenoza valvulara.8. petesii. hematurie. suflu sistolic. melena. apetit exagerat. manifestari de independenta 2. alimentatie exagerata cantitativ/calitativ.2. Afectiuni ale sangelui: anemii. hepatite 2. alterarea procesului de crestere si dezvoltare 1.C. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copiii bolnavi C. Interventii: 3. epilepsie. tahicardie. comunicare ineficienta la nivel intelectual. educatie 190 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1.1.3. cercetare documente medicale.6. hepetomegalie. purpura epistaxis. deficit de cunostinte. avitaminoze 2. hiper/hipotensiune. glomerulonefrita 2. I. contuzie. realism. investigatii. Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale. pericardita. oligurie. alimentatie insuficienta cantitativ/calitativ. talasemie. sociologica. obstructia cailor respiratori. mobilizare. alterarea tegumentelor si mucoaselor.A. Interventii proprii: comunicare. hidronefroza. hidratare.7. Criterii – specificitate.. tenesme vezicale. discutii cu membrii echipei de ingrijire 2 Sinteza informatiilor 2. interviu apartinatori/copil. diaree. paralizia flasca. implicare. surse de dificultate: fizica. Afectiuni urinare: infectii ale tractului urinar.

realizate. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. explicatii. reformularea obiectivelor: adaptate capacitatilor copilului conform cu varsta si dezvoltarea 2. eprubete (vacutainere) trocare. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. drenaj postural. sonda Nelaton.elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare 191 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . nerealizate. solutii perfuzabile. dotarea cu material didactic. seringa Guyon. tampoane. punctie rahidiana. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2.manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. seringi. incubatoare cort de oxigen etc 1.5. recoltari secretii buco-nazo-faringiene. branula (fluturas) recipiente speciale pentru colectat urina la copii. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.6. pregatirea pentru investigatii si analize. ace punctie. asigurarea confortului psihic al copilului si al apartinatorilor 2. medicamente. camp operator 3. aspirarea secretiilor oro-faringiene instalatii. Pregatirea psihica: informare.. administrarea tratamentului general si local 1.P. substante de contrast 2. atela pentru imobilizat bratul. Interventii delegate: pregatirea si participarea la examenul clinic. paracenteza. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate copil/apartinatori 3. PEDIATRIA SI NURSING SPECIFIC”.C. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „PUERICULTURA. cantar de sugari.2. aerosoli.1. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte. pediometru. toracocenteza. ingrijiri de suplinire pentru sugar si copil mic 1.D.elevii au stiluri diferite de invatare . aspirator de secretii. trusa perfuzie.manifestari de dependenta care se mentin 2 Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil: 2. Instrumente: apasator de limba. Obiective stabilite: 1. probe functionale respiratorii.1. ace de punctie. anestezice.2. sonda de aspiratie. Materiale – comprese. solutii antiseptice. planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia copilului Sugestii metodologice Modulul „PUERICULTURA. Aplica interventii proprii si delegate C. Pregatirea fizica: pozitii adecvate.1. solutii de spalaturi. Resurse materiale: 1. igiena.2. sursa oxigen.elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare .2. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC” poate fi parcurs in mod independent. IDR la P. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . recoltarea sputei/urinei/materii fecale.1.2. masti de oxigen adecvate.

conversatia. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. comun de performanta. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. fise de lucru. exercitiul. lucrul in grup. casete video. probe practice (demonstratie. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. instrumentar si materiale sanitare diverse. munca independenta. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. scheme. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. momentul si persoana care face evaluarea.D – uri. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. demonstratia. Indiferent de locul. proiectul plan de ingrijire. planuri de ingrijire. studiu de caz – plan de ingrijire). C. manechin. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. simulari. - 192 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . simularea. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). folii de retroproiector. studiul de caz. compararea. evaluarea altor competente nefiind relevanta. test scris. Cadrele didactice. fise de lucru. descoperirea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. SPP-ul stabileste un nivel national. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. fisa de lucru. pentru verificarea atingerii competentelor. discutiile. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. problematizarea.

tremurături. obiective) prin diverse metode: intervin (direct-indirect cu întrebări inchise deschise). cefalee. mobilitate activă şi forŃă musculară. atrofie musculară. manifestări. dezorientare în timp şi spaŃiu. 2. pierderea memoriei. Identifică probleme de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afecŃiuni neurologice. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃi corespunzătoare modulului: 1. vertij. pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE se re găsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată. Unitatea de competenŃă: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Nr. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor neurologice 2. carnet de sănătate. Procese expansive cerebreale 2. NeuroinfecŃii 1. Patologia vasculară cerebrală 2. Epilepsia (definiŃie.6. afonie.8. Patologia spinală 2. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii 193 C2 Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . poliomiozitele) 2. paralizii. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. modificări R.10. crt. convulsii. ataxie. paralizii periferice izolate) 2. scrisori medicale. observaŃie cercetare documente medicale (foaia de observaŃie clinică. pareze. tulburări de mers.4. Cefaleea. examen fizic (inspecŃii. 2.11. Unitatea de competenŃă Neurologie şi nursing în neurologie CompetenŃe C1 Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor neurologice ConŃinuturi tematice 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor. dizartrie. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.2. principii de tratament) 2. bilete de ieşire din spital.5. nevralgia sciatică. trimiteri. hemipelgie.9. Patologia nervilor periferici (polinevrite.7. escare. invatamant clinic.MODULUL 48: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Notă introductivă Modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul III. 48.T. tetraplegie hipertonie. reŃete) discuŃii cu echipele de îngrijire şi aparŃinătorii. Patologia musculară (miastenia. Sindrom de neuron motor central şi periferic. incontinenŃă de urină şi materii fecale. ascultare). 3. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 5. Modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE are alocate 120 de ore din care 84 ore. Boala Parkinson 2. Principalele afecŃiuni neurologice: 2.1. nevralgiile 2. Come 2.3.Culegerea de date (date subiecte. paraplegie. Semnele şi simptomele prezente în neurologie: -atitudini particulare.O.

trocare. postură in adecvată.4. soluŃie oftalmică.2. perfuzor. transport. mediu scurt. soluŃii delegate perfuzabile. proprii şi 1. tegumente palide reci. de mediu social (izolare. ce. pregătirea pentru puncŃie rahidiană. IndependenŃa/DependenŃa: 2. Resurse materiale: 1. a anchilozei cauzate de imobilizarea de îngrijire (nursing) la pacient cu afecŃiuni neurologice. Aplică pense. Pregătirea pacientului: 2. intubaŃie orotraheală 3. Pregătirea fizică: asigurarea confortului optim. P. 2. Imobilitate. mobilizare. PuncŃia rahidiană (pregătirea psihică şi fizică a bolnavului.2. Îngrijirea cavităŃii bucale şi prevenirea uscării corneei la comatoşi 3. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeŃa) 1. obnubilare. igienă.1.1. explicaŃii. irigator. Manifestări de independenŃă: pacientul conştient. diureză) 3.2.1. circulaŃia periferică deficitară. substanŃe dezinfectante.4. Surse de dificultate de mediu fizic. Materiale: garou. a constipaŃiei. intelectual. analgezice. pregătirea pacientului pentru fund de ochi şi TACR 3. 2. escară de decubit.2. somn şi odihnă corespunzătoare. ce se poate face. mască de C4 oxigen. cum în Elaborează ce măsură. îngrijire administrarea tratamentului local şi general. oxigen. observabilitate (cine. 194 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . TO) în limite normale.2. prevenirea complicaŃiilor (nursing) 2. Dezorientare în timp şi spaŃiu. performanŃă. seringi. comunicarea coerentă eficientă. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi îngrijire reflective. igiena. urmărirea şi notarea eliminărilor (vărsăturilor . 2. Instrumente: ciocan de reflex. scutece unifolosibile. intervenŃiile seringi. funcŃiile vitale (R. ace. IntervenŃii specifice: 3.3. oftalmodinamometru. mobilitate bună orientare în timp şi spaŃiu prezentă. termometru. TA. 2. tensiometru. epubete. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize.1.7. de mediu psihologic (stres.2.8. alimentare. implicare. diminuarea sau absenŃa mişcării. muşama şi aleză. asigurarea confortului psihic 2. planul de 2. Prevenirea atrofiei musculare. 3. a stomatitei. 2. oftalmoscop. când?) obiective pe termen lung.semnificative. Prevenirea escarelor 3. introducerea între arcadele dentare a unui obievt moale de cauciuc. săracă) lipsa cunoaşterii 2. Obiectivul nursing: specifitate. aspirarea secreŃilor) 3. IntervenŃii propii (autonome) comunicare. solicitare intelectuală. IntervenŃii de urgenŃă : oxigenoterapie. uleiuri. comunicare ineficientă la nivel senzorial.5. 1. risc de accidente. somnolenŃă.1. IntervenŃii în crize de epilepsie ( poziŃionarea orizontală.3.Pregătirea psihică: informare. sonde vezical. poziŃia adecvată.6. imobilizarea bolnavului pentru a preveni eventualele loviri) şi după criză verificarea permeabilităŃii căilor respiratorii. sonde de aspiraŃie. C3 realism. a stării de conştienŃă. hidratare. poziŃionarea pacientului pregătirea materialului şi locului de puncŃie) 3. educaŃie 2.

3. Asigurarea confortului. Obiective stabilite: 1.11. feşi. Pregătirea preoperatărie : Tumori craniene Pregătirea generală bilanŃul clinic general funcŃiile vitale şi vegetative. sulfat de magneziu) 3. etc. igienă. 3.3.10.2. Pregătirea în urgenŃe 3. manechin. dezbaterea. urină. simularea. Planificarea intervenŃiei: adecvate manifestării de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului.10. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. folii de retroproiector. 3. CD – uri.8. conversaŃia.1. casate video. Pentru corectarea creşterii tensiunii intracraniene – perfuzie ( glucoză. Examenul radiologic ( radiografic simplă ) şi tomografia computerizată 3. Prevenirea complicaŃiilor postoperatorii retenŃie urinară 3. instrumentar şi materiale sanitare diverse (atele.6 Supravegherea pacientului ( aspectul general. Se verifică posibile hipotensiune posturală 1. brancardă.C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate prelungită 3. 1. transportul şi poziŃia în pat. sprijin psihologic pentru pacient şi familie. exerciŃiul. pregătirea locală (pilozitate) recoltari de laborator. vărsături). Pregătirea pentru intervenŃie ( în ziua precedentă. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea.2. în ziua operaŃiei). combaterea durerii. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. observaŃia.manifestare de dependenŃă absente sau analizate. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. parametrii fisiologici. 3.10.1. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.4. scheme. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.10. pierderi lichidiene ( sânge.10.10. obŃinerea acordului scris cerut de neurochirurg. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului.12. Pregătirea materialelor pentru îngrijirea postanastezică ( sondă de aspiraŃie. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. 3. Nerealizate: manifestare de dependenŃă care se menŃin. studiul de caz. dotarea cu material didactic.10. anxietăŃii. Reântoarcerea în salon.10. 3. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE. transfuzii 3. trusă pentru puncŃie lombară). satisfacŃia pacientului. 2. 3.10. comprese etc.) 195 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .10. Se pot utiliza ca metode de învăŃare : expunerea.5. munca independentă.Realizate.9. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. trusă pentru traheostomie. Îngrijirea postoperatorie 3.9 Administrare de oxigen.7.

inhibiŃia psiho-motorie. crt. manifestări psihice in boli cu localizare encefalica (traumatisme cranio-cerebrale. Tulburări ale personalităŃii: tipuri de personalităŃi dezarmonice. halucinaŃiile. manifestări psihice in boli generale (infecŃioase. 1. clasificare. tumori cerebrale. Principalele afecŃiuni psihice: 2. 49. agitaŃia. abulia. 1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli psihice. 2. 2. sugestibilitatea. tulburările instinctelor (alimentar. caracteristici. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. dislaliile etc. endocrine). 49. sexual). catatonia.MODULUL 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Notă introductivă Modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE face parte din pregătirea specifică din anul III. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor psihice Continuturi 1. de apărare. 49. atenŃia. fobiile. etiopatogenie. akatisia.3. bizareria.2.4. Modulul are alocate 120 de ore. epilepsii). Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Nevrozele: definiŃie. invatamant clinic. Tulburări ale conduitei motorii: manierismul. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).2. pentru calificarea: asistent medical generalist. disfaziile. clasificare. caracteristici. hipoestezia. Psihopatiile: definiŃie. memoria. 196 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . agitaŃia maniacală. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Nr. caracteristici. toxicomaniile): definiŃie. dislogiile. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor psihice.2. principii de tratament. Tulburări ale afectivităŃii si voinŃei: distimiile. din care 84 de ore. simptomatologie. Semne şi simptome prezente in bolile psihice: 1. psihomotorie. 2. principii de tratament si de recuperare. cenestopatia. dismneziile. catalepsia. In modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE. 1. Tulburări ale conştiinŃei (cantitative si calitative): definiŃie. impulsiunile.3. 49. Unitatea de competenta Psihiatrie si nursing in psihiatrie Competente C 1.1.4. disprosexiile.1. 2. vorbirea): hiperestezia. clasificare. hiperbulia. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 49. paratimiile. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.5. Patologia psihiatrică secundară altor boli: manifestări psihice din perioada purperală. Tulburări ale proceselor cognitive (percepŃia.1. stereotipia.3. 1. Psihozele toxice (alcoolismul. 49. gândirea.5. investigaŃii.4.

profilaxie. fără durere. perturbarea somnului. clasificare. 2. Psihozele endogene: paranoia. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize. Materiale: trusă de perfuzat.). capabil să se autoîngrijească.1. palpare. agitaŃie psihomotorie.1. stare crepusculară. alimentaŃiei.1. Probleme de dependenŃă: deficit de autoîngrijire.2. Pregătirea psihică: informare. clinică. comportamentului. bilete de ieşire din spital. fără idei sa tentative de auto-. protecŃie si autoprotecŃie. Obiectivul nursing: specificitate. tensiometre. examen psihic). contenŃia mecanică. tumori. soluŃii perfuzabile. materiale pentru contenŃie etc. neuroleptice incisive si sedative). igiena. inadaptare socială. scrisori medicale. Surse de dificultate: de ordin fizic (traumatisme.2. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor.2.O. tentativă de suicid. C 3. potenŃial crescut pentru violenŃă. simptomatologie.1. 3. simptomatologie. 3.2. percuŃie.7. 2. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. stetoscop. IndependenŃă/DependenŃă 2. administrarea tratamentului general si local. idei delirante. performanŃă.6. fără idei halucinatorii. Instrumente: seringi. criză de violentă. interviul formal sau informal. investigaŃii. prevenirea autoagresivităŃii si heteroagresivităŃii. bizarerii vestimentare. igienei. bilete de trimitere. neglijenŃă. sau heteroagresivitate. principii de tratament. 2. Pregătirea pacientului: 4. principii de tratament. 2. definiŃie. Manifestări de independenŃă: pacient cu mobilitate păstrata. cooperant. definiŃie. principii de tratament. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. psihoza maniaco-depresivă. comunicare verbală alterată.2. 2.2. etiopatogenie. alterarea procesului gândirii.5. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli psihice simptomatologie.2. mediu si lung). explicaŃii. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. insomnie. comprese. anxietate.4.2. 3. obiective pe termen scurt. cercetarea documentelor medicale (F. simptomatologie. 2. 4. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . clasificare.1. stereotipii. Oligofreniile. halucinaŃii. 3. hipnotice. izolare socială. cu semne vitale in limite normale. alterarea centrilor nervoşi). evenimente ameninŃătoare). IntervenŃii proprii (autonome): comunicare.1. de ordin psihologic (traume psihice. psihoterapie. liniştit.1. de ordin social (conflicte intrafamiliale. negativism alimentar. examen fizic (inspecŃie. Dementele: definiŃie. feşi de tifon. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. tentative de suicid. alimentare. principii de tratament. schizofrenia. realism. Manifestări de dependenŃă: lipsa de igienă. sonde digestive.3. reŃete etc. corifabulaŃie. investigaŃii. obŃinerea 197 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . carnet de sănătate. clasificare. 4. implicare. auscultaŃie. Resurse materiale: 4.perturbarea imaginii de sine. catatonie.2. medicamente (tranchilizante.C 2. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 4.1. educaŃie. sentimente de inferioritate sau megalomanie. 2. mobilizare. necomplianŃă. cu somn odihnitor. stres.3. ergoterapia. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. profesionale) lipsa cunoaşterii mijloacelor de a face fata împrejurărilor nefavorabile ale vieŃii.

Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. 4.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin.2. IntervenŃii specifice: 4. indicaŃii. de identificare şi rezolvare a problemelor de dependenŃă. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃa şi cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. 4. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: complexitatea şi dificultatea temei. IntervenŃii de urgenŃă: imobilizarea/contenŃia mecanică. pacient compliant. indicaŃii.3. In stagiul clinic. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. jocuri de rol. 5. Cadrele didactice care asigura pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. casete video („Zbor deasupra unui cuib de cuci”. comunicarea.Administrarea neurolepticelor: clasificare.1. ergoterapia. Psihoterapia. stabilirea de noi termene: adaptate la capacităŃile psihice si fizice ale pacientului. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate complianŃei. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in secŃii de psihiatrie si va avea ca scop formarea abilitaŃilor si atitudinilor necesare îngrijirii pacienŃilor cu boli psihice. apropiere – depărtare. psihanaliza:definiŃie. mod de realizare. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. „Drumul spre lumină”). asepsie si antisepsie. 4. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.3. 5. gestionarea cazului. să aibă experienŃe concrete legate de îngrijirea acestora. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate.2.2. 5. deprinderile şi abilităŃile anterioare ale elevului. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.2. scoaterea din sevraj. rezolvarea de sarcini. probe scrise de tip itemi. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: discuŃii de grup. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. exerciŃii practice. alimentaŃia enterală. decizional. . asigurarea unui mediu securizant fără excitanŃi psihici. manechin. Reformularea obiectivelor.3. continuitatea in îngrijire. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual. Obiective stabilite pe termen mediu si lung: 5. 198 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dezbateri. igienă.3. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. ca demers logic. 5. dezintoxicarea.1.1. pe tipuri de patologie precizate in conŃinuturile tematice.1. efecte secundare.3.4. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.1. scheme.C 5. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. pacient necompliant. obiective. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. dotarea cu material didactic. de comunicare si relaŃionare cu pacienŃii cu afecŃiuni psihice. AcŃiuni de susŃinere a eu-lui bolnavului psihotic: stabilirea de limite.3. 4. întrebări structurate. se recomandă studii de caz. poziŃie adecvată. elevul trebuie să-şi formeze capacităŃile de observare reflectivă. studiu de caz. sedarea. 4. instrumentar si materiale sanitare adecvate.

insuficienta respiratorie acuta. Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III pentru calificarea : asistent medical generalist. Analizeaza principalele tipuri de anestezie 2. 50. Anestezia locala Definitie. Analiza si sinteza datelor 2. Manifestari de dependenta 2. cercetare documente medicale. Culegere de date: interviu. Semne clinice: dispneee. comele. oligo-anurie.3. supravegherea pacientului 2.Tipuri de anestezie: 1. intoxicatii. Anestezia peridurala 1. socul. 2. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. starea de constienta. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice. profunzimea comei. stopul cardiorespirator. Rahianestezia 1.1.Modulul 50: ANESTEZIE – TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul ANESTEZIE . 4. materiale necesare.2. Surse de dificultate 3. bradicardie. In modulul ANESTEZIE . tahicardie. explicatii. Manifestari de independenta 2. hipotensiune. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire la pacientii cu afectiuni grave. insuficienta renala acuta. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave.2.3. Pregatirea fizica: preanestezia. intinderea si profunzimea arsurii.2. Aplica interventiile proprii si delegate 6. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Anestezia generala 1.3. Pregatirea psihica: informare.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ANESTEZIE . Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave C. circulatie inadecvata.Analizeaza principalele tipuri de anestezie INTENSIVA SI NURSING ConŃinuturi 1. eliminare 199 C. 1. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . apnee.2. 2. etc. 1. asigurarea conortului psihic 2. pozitie adecvata 1. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1.1. absenta pulsului. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee. observatie clinica. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave 3. Perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie generala.4. tulburarile de ritm si de conducere. invatamant clinic. fibrilatie. hipertensiune. Unitate de competenŃă Anestezie terapie intensiva si nursing specific CompetenŃe C.1.TERAPIE SPECIFIC Nr. arsuri.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: ANESTEZIE . crt. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 5. degeraturi.

mentinerea functiilor vitale.2. educatie 3.5. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANESTEZIE . camp operator 3. seringi si ace sterile. etc. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) C.6. profilaxia infectiilor. supravegherea starii de constienta. Aplica interventiile proprii si delegate C.1. mobilizare etc. Restructurarea planului de ingrijire : 2. performanta. aparatura pentru monitorizare. profilaxie. administrarea tratamentului general si local. observabilitate 2. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. afectare fizica si/sau psihica. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. truse de instrumente sterile. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. aparatura pentru respiratie asistata. traheotomie. supravegherea functiilor vegetative.1. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. aparatura pentru oxigenoterapie.Criterii obiective: specificate. substante antiseptice etc. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. implicare. 1. 1. platou steril. truse de perfuzie si transfuzie. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezete in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul ANESTEZIE .C. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. dotarea cu material didactic. asigurarea confortului psihic. alimentare. explicatii. 2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate inadecvata prin deficit.Prioritati de ingrijire. igiea.1.1. perfuzii. igiena. Materiale: pat special.2. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de 200 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . imobilitate. hidratare. 3. Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. resuscitarea cardio-respiratorie. oxigenoterapia. Obiective stabilite: 1.1. Interventii proprii: comunicare.Instrumente: tensiometru. 1.2.2. transfuzii. realism. 2. Interventii: 3. volumul si nivelul de cunostinte. Pregatirea psihica: informare. tavita renala. comunicare ineficace la nivel afectiv. mobilizare. pregatirea preoperatorie si ingrijirile portoperatorii. anxietate. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Resurse materiale 1. alimentare insuficienta cantitativ si calitativ. comunicare ineficace la nivel senzorio-motor.2. comprese sterile. 1. manusi sterile. supravegherea functiilor vitale – monitorizare.4.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. vulnerabilitate in fata pericolelor. 2. pansamente. aspirarea secretiilor oro – faringiene. prevenirea complicatiilor.

la procesul de invatare. planul de ingrijire. fesi. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. observatia.plan de ingrijire).elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. momentul si persoana care face evaluarea. existente. conversatia. casete video. . Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. dezbaterea.elevii au stiluri dierite de invatare. exercitiul. Cadrele didactice. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. scheme. munca independenta. studiul de caz. .) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. brancarda. demonstratia. fise de lucru.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. comprese etc. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. 201 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Se evalueaza numai competentele din acest modul. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. folii de retroproiector. compararea. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. In elaborarea strategiei didactice. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. planuri de ingrijire. studiu de caz . Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. discutiile si lucrul in grup. proiectul. pentru verificarea atingerii competentelor. descoperirea. manechin. CD-uri. simulari. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. fisa de lucru. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. test scris. probe practice (demonstratie. . Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul.elevi instruiti. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Indiferent de locul. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. simularea. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. problematizarea.

mişcări involuntare Renale:anuria. echilibru static şi dinamic. turgescenŃă venoasă. Aplică măsurile de urgenŃă.1.1. crt. edemul. roşeaŃă. Neurologice: tulburări de comportament. Produse patologice: sânge. coma). edemul căilor respiratorii.1. Analizează semnele şi simptomele specifice urgenŃelor 3. halena. icterul) erupŃii cutanate. ascita. pupile 1. tensiune arterială Atitudini şi posturi: pasivă. cianoza. melena Altele: febră. Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului 2.CHIRURGICALE Nr. hematemeza. criza epileptică. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. temperatură. pliul cutanat. Modificări de comportament: Starea de conştienŃă: torpoarea. Evaluează elementele de gravitate 4. circulaŃie venoasă colaterală superficială. durerea. pierderea conştienŃei (sincopa.CHIRURGICALE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. alte poziŃii forŃate). urticarie.2. obnubilarea. Analizează semnele şi simptomele specifice urgenŃelor Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 1. Unitatea de competenŃă Conduita în urgenŃe medico chirurgicale CompetenŃe C.CHIRURGICALE face parte din pregătirea specifică din anul III. frison.MODULUL 51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE Notă introductivă Modulul CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . pupilare) redoarea cefei. tulburări circulatorii .3. reflexe. cefalee. tuse. hemoptizie cardio vasculare: tulburări de ritm cardiac. hipertermie.2 Semne generale :puls. spută. redoarea cefei. hemoragii cutanate. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. Modificări tegumentare de culoare (paliditate. hipertensiune arterială. În modulul CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . de conştienŃă. Monitorizează evoluŃia pacientului Tabelul de corelarea competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . stupoarea. dispnee. confuzia. forŃată (ortopneea. motilitate. deglutiŃia. convulsii. Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului ConŃinuturi tematice 1. Stop cardio respirator: 202 C. globus vezical 2. hipotensiune arterială.2. Starea perceptivităŃii: răspunsuri motorii la stimuli senzoriali şi dureroşi Starea reactivităŃii: semne neurologice: reflexe (reflexe cutanate. globii oculari. sughiŃ. colaps cardio vascular. 5. amplitudine mişcări. digestive: vărsături. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. 51. pentru calificarea: asistent medical generalist. LCR. osteotendinoase. invatamant clinic. 2. Modificări ale funcŃiilor vitale: respiratorii: obstrucŃia căilor respiratorii. hipotermie.

şoc anafilactic. şocul.metabolice. stopul cardio respirator din sarcină 3. cardiopatii congenitale. stopul cardiac. politraumatisme craniene. droguri Comele: neurologice . ale membrelor. starea de conştienŃă. corpi străini. submersia.C. canule nazofaringiene. metabolice. secundare: hipertensiune arterială. Leziuni la nivelul scalpului. rezistenŃa. radiaŃii Electrocutarea şi trăsnetul: tipul curentului. cu alcool etilic. sindromul de explozie. balon de ventilaŃie. atropină. cardiomiopatii. abord venos periferic. eliberarea căilor respiratorii superioare. abdomenului Vârsta. laringospasm. laringoscop. tumefacŃii la nivelul faringelui. de coloană vertebrală. Materiale de urgenŃă: canule orofaringiene.3. preeclampsia şi eclampsia. spânzurarea. maxilofaciale şi orl. toracice. pneumotorax. permanentă sau intermitentă). septice 1. secreŃii bronşice. tensiunea. coma tireotoxică. xilină. şoc cardiogen. intoxicaŃii medicamentoase. hipotermia. Evaluează elementele de gravitate C. respiratorii circulatorii. urgenŃe metabolice hipoglicemie. sonde traheale. electrocutarea şi trăsnetul: tipul curentului. timpul scurs până la aplicarea îngrijirilor. muşcături de şarpe veninos. sulfat de magneziu. vasopresină etc) 2. ComplicaŃii: neurologice. oculare.3. coma mixedematoasă. criză hipertensivă. coma. şoc hipovolemic. trauma cardiacă non penetrantă). edem al mucoasei căilor aeriene. hematocrit. recoltări 203 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . medicamente (adrenalină.4. substanŃe de contrast. monoxid de carbon. insuficienŃa respiratorie acută. electroliŃi. Aplică măsurile de urgenŃă obstrucŃia căilor respiratorii superioare(sânge. Arsuri grave: termice. intoxicaŃii cu monoxid de carbon. angină pectorală. din intoxicaŃii exogene. epiglotite. disecŃie de aortă. medicamente. chimice. dislipidemii. hematocrit. oxigen. Anafilaxia: înŃepături de insecte. alimente IntoxicaŃii: alcooli toxici. criza astmatică. hipotermia. edem pulmonar acut. substanŃe caustice. hipotermia severă. şoc hemoragic. medicamente. digestive. hemoptizia gravă. sindromul de strivire. bronhospasm. administrare medicaŃie. coma hiperosmolară. convulsii. îngrijire plăgi. gâtului. amiodarona. toracelui. bicarbonat de sodiu. endocrine. Suport vital de bază (degajarea victimei. sindrom QT prelungit. balon Ambu. traumatisme. aspiraŃia sucului gastric). boli cardiace primare şi secundare (primare: boala cardiacă ischemică. ventilaŃie pe mască. electrice. de insecte arsuri. vărsătură. infarct miocardic. membrelor. ventilaŃie. 2. mască laringiană. intubaŃie masaj cardiac extern). manevra Heimlich. tensiunea. diabet zaharat. tulburări ale SNC. colapsul. alte semne neurologice Semne biologice: glicemie. embolie pulmonară. şoc septic. feŃei. AfecŃiuni: insuficienŃa respiratorie acută. clorură de calciu. terenul. insuficienŃa respiratorie(acută sau cronică. central. disritmii severe. poziŃia de siguranŃă. renale. pesticide. cardiace. abdominale. combitub. valvulopatii. ciuperci.

Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. poziŃie pacient… 2.CHIRURGICALE.comunicarea cu aparŃinătorii 5. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. submersie. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. casate video. etc. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. 4. simularea. intoxicaŃii. presiune parŃială oxigen 3. Riviş Editura Mirton 1997 5. Parametri vitali: puls. degerături. Monitorizează evoluŃia pacientului produse biologice. drenaj pleural.principiul autonomiei pacientului. munca independentă. Aspecte etice: sopul resuscitării. electrocutare. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. decizii de neîncepere a resuscitării. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Bibliografie: 1. Note de curs Consiliul NaŃional Român de Resuscitare 2006 204 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . exerciŃiul. arsuri grave. CD . coloraŃie tegumente. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. simularea. hematocrit. A. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. temperatură respiraŃie.C. Explorări: ECG. sondă gastrică. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. durerea. spânzurare. TA. ventilaŃie. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. come. instrumentar şi materiale sanitare diverse. 1. Echipa de prim ajutor Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO .UrgenŃe medico chirurgicale L. hemostază chirurgicală provizorie. scheme. Titircă Editura Medicală 2002 3. stare de conştienŃă. oprire a resuscitării. . protocoale resuscitare. Parametrii biologici: glicemie. dotarea cu material didactic. observaŃia. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.UrgenŃe medicale I. electroliŃi. manechin.5. dezbaterea.Ghid practic de medicină de urgenŃăprespitalicească Editura Libra 1995 4. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.Principii de medicină internă Harrison Editura Lider 2.uri. retroproiector. conversaŃia. studiul de caz. măsuri de prim ajutor în caz de politraumatisme. oprirea unei hemoragii.

a mobilităŃii fizice.5. demenŃele.1 Boli cardio-vasculare: infarctul miocardic. investigaŃii. Modulul are alocate 120 de ore.MODULUL 52: GERONTOLOGIE. scădere in greutate. 52. incontinenŃa de urină.1. spirituali-religioşi. 2.3. In modulul GERONTOLOGIE. hipotensiunea ortostatică. stările confuzionale. schimbări in fizionomie. invatamant clinic. Factorii care influenŃează îmbătrânirea umană: somaticiereditari. socio-culturali. 2. scăderea controlului emoŃional si a capacitaŃii de adaptare).2.1.1.2. Unitatea de competenta Gerontologie. arterita (definiŃie. tulburări de micŃiune. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Patologie geropsihiatrică si geroneurologică: tulburări psihice si neurologice in îmbătrânire. mentală si emoŃională. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. hipertensiunea arterială geriatrică. Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale (dispnee de efort si de decubit. anorexie. 2. tahicardie). ParticularităŃi somatice si psihologice ale vârstnicului: a) modificări fiziologice produse de îmbătrânire (scăderea acuităŃii senzoriale. atrofii musculare. 205 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională.2. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nr. deshidratare. pierderea autonomiei. 52.3. crt. b) modificări patologice: probleme de sănătate fizică. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul III. tratament). 52. simptomatologie. Analizează semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice. hipertensiune sau hipotensiune arterială. psihologici. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul GERONTOLOGIE.2.1. 52. Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană. Îmbătrânirea umană – noŃiuni generale: 1. Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană Continuturi 1. tulburări de somn.2. Principalele afecŃiuni ale persoanelor vârstnice: 2. C 2. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii vârstnici.1. accidentul vascular cerebral (definiŃie. constipaŃie. escare. 52. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. periodizarea vârstei a III-a. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GERONTOLOGIE. bilanŃul nevoilor de nursing. Analizează semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice 2.2. pierderi de memorie etc. tulburări de somn. incontinenŃa anală. 52. ankiloze. pentru calificarea: asistent medical generalist. 1. pierderi de cunoştinŃă. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată GERONTOLOGIE. geriatrie si nursing specific Competente C 1.1. rezistenŃa la schimbare. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 52.4. Semne locale: durerea (caracteristici). Semne si simptome prezente in afecŃiunile persoanelor vârstnice: 2. din care 84 de ore. modificări cutanate însoŃite de prurit.2.

etiopatogenie. simptomatologie.11 Aspecte medico-sociale: .1. incontinenŃa de urină. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. ulcerul de decubit (definiŃie.9. educaŃie. obiective pe termen scurt. 3. Stările terminale: atitudinea faŃă de moarte. principii de tratament) 2. incontinenŃa de urină. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize.2. .). Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. mediu si lung). pierderea controlului sfincterelor. carnet de sănătate. simptomatologie. a alimentaŃiei. crizele de adaptare). interviul formal sau informal. a orientării in timp si spaŃiu. bolile prostatei la bătrâni (definiŃie. depresie. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii.. 2.2. Elaborează planul de îngrijire (nursing) Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . igiena.4. P . sindromul de imobilizare.6. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . Manifestări de independenŃă: mobilitate păstrata.1. lipsa de cunoştinŃe. mobilizare. investigaŃii. 3.2. clinică. obezitatea (definiŃie. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale organice). investigaŃii. investigaŃii. etc.7. Patologia ischemică digestivă: refluxul gastro-esofagian. pierderea stimei de sine. organizarea îngrijirilor.10. bilete de ieşire din spital. stres. 2. T. profilaxia complicaŃiilor si a căderilor. cecitate.8. Manifestări de dependenŃă: hipoacuzie. T0) in limite normale. simptomatologie. scrisori medicale. 2. .2. Aspecte de geropatologie urinară: infecŃiile urinare.O.2.1. principii de tratament). si allopsihică alterarea integrităŃii tegumentelor.2. Diabetul zaharat tardiv. cercetarea documentelor medicale (F. somn odihnitor. 2.2. 3. 4. de ordin social (izolare. 206 C 4.2. IndependenŃă/DependenŃă 3. 2. asistenta morŃii. examen fizic si psihic. implicare. realism. principii de tratament).instituŃionalizarea vârstnicului (primirea.A.C 3. izolare socială.patologia pensionarii. risc crescut de accidentare. 2. autonomie in desfăşurarea activităŃilor de autoîngrijire.2. etiopatogenie. incontinenŃa anală (definiŃie. 4.3. bilete de trimitere. de ordin psihologic (anxietate.2. EducaŃia sanitară in geriatrie.2. alimentare.2. performanŃă. simptomatologie. principii de tratament) 2. a stării de cunoştinŃă. comunicarea). semne vitale (R. ankiloze. de materii fecale.2. 3. reŃete.2. fracturile de femur.2. orientare in timp si spaŃiu. instituŃionalizare). Administrarea medicamentelor in geriatrie. 2. investigaŃii.îngrijirea vârstnicului in familie. traumatisme etc. principii de tratament).3. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii vârstnici etiopatogenie. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. 2. vulnerabilitate crescută faŃă de pericolele din mediu.3. amnezie. 4. diminuarea mobilităŃii fizice. surditate.Obiectivul nursing: specificitate. supravegherea. abdomenul acut. pensionare. simptomatologie.4.5. Terapia ocupaŃională. Crizele de adaptare: cauze / prevenire. investigaŃii. Aspecte de geropatologie a aparatului locomotor: osteoporoza de involuŃie. dezorientare auto-. îngrijirile paliative. confuzie. etiopatogenie. Probleme de dependenŃă: scăderea acuităŃii senzoriale.

Pregătirea pacientului: 5. pe tipuri de patologie precizate in conŃinuturile tematice. crearea câmpului operator.1. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. recâştigarea autonomiei. Materiale: trusă de perfuzie. prevenirea complicaŃiilor legate de imobilizarea prelungită. imobilizarea. soluŃii perfuzabile. sonde vezicale.1. 207 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . volumul şi nivelul de cunoştinŃe. 6. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. gestionarea cazului. pungi pentru urină. Pregătirea psihică: informare. trusă pentru îngrijirea plăgilor. îngrijiri paliative. jocuri de rol.2. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: discuŃii de grup. 5. de identificare şi rezolvare a problemelor de dependenŃă. dezbateri. 5.1. feşi. 6.1.. exerciŃii practice. 5. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. stetoscop. studiu de caz. manechin. comprese. centre de zi) si va avea ca scop formarea abilitaŃilor si atitudinilor necesare îngrijirii persoanelor vârstnice. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. explicaŃii.2. igienă. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental.1. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. rezolvarea de sarcini.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin.1. Resurse materiale: 5. probe scrise de tip itemi. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.3. mânuşi de cauciuc. se recomandă studii de caz. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate administrarea tratamentului general si local. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). spitale de cronici. întrebări structurate. rezolvând sarcinile de lucru repartizate.2. terapia ocupaŃională. atele.2. dotarea cu material didactic. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. IntervenŃii specifice: montarea sondei á demeure. instrumentar si materiale sanitare adecvate. casete video. intervenŃii de suport si protecŃie socială. oscilometru. asigurarea confortului psihic.2.1. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi de profil (cămine. unguente de tip barieră. 6. 5. deprinderile şi abilităŃile anterioare ale elevului. poziŃie adecvată. decizional. tensiometru.3. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: complexitatea şi dificultatea temei.1.2.C 5. ca demers logic. instituŃionalizarea vârstnicului. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. obŃinerea consimŃământului.1. Instrumente: seringi. pampers. canulă rectală. 5. Obiective stabilite: 6. C 6. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice si psihice ale vârstnicului. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual. Resursele materiale trebuie sa cuprindă o gama cat mai variata: planşe. soluŃii antiseptice. 6. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.

crt. 2. 2. anatomie patologica. simptomatologie. paloare. forme clinice. tratament. simptomatologie. simptomatologie. tratament. tulburari urinare.5 Cancerul hepatic: etiopatogenie. simptomatologie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice. simptomatologie. complicatii. Modulul are alocate 120 din care 84 ore. tratament. 2.7 Boala Hodgkin: definitie .2 Semne generale: scaderea ponderala. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. tusea. tratament.1 Semne clinice : durerea(localizare. tratament.1. anatomie patologica. investigatii . forme clinice. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. anorexie. inflamatia. anatomie patologica. tratament. simptomatologie.6 Cancerul pancreasului: etiopatogenie. ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Nota introductive Modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE face parte din pregatirea pregatire specifica din anul III. Programa scolara se va utilize impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. tulburari de vedere. caracteristici). Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni oncologice . evolutie.Modulul 53. 53. anatomie patologica. etiopatogenie.9 Mielomul multiplu: definitie.2 Cancerul esofagului: etiologie. greturi. Unitate de competenta Oncologie si nursing in oncologie Competente C. pentru calificarea: asistent medical generalist. evolutie tratament. 2. 208 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. 1.3 Cancerul gastric: etiopatogenie. evolutie. alterarea functiilor vitale si vegetative etc. inapetenta. aspectul tegumentelor si mucoaselor. 2. invatamant clinic. 4. investigatii. investigatii. investigatii. Principalele afectiuni oncologice: 2. gravitate). profilaxie. 5. febra. 2.1 Cancerul bronhopulmonar: definitie. atelectazie. complicatii.Semne si simptome prezente in afectiunile oncologice 1. simptomatologie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice Continuturi 1. hipertensiunea intracraniana. pareze etc. varsaturi. Aplica interventiile proprii si delegate . icter mecanic. anatomie patologica. In modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE se regasesc abilitatile din competenta tehnica specializata ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE. evolutie. investigatii. 3. hemoragia (clasificare.4 Cancerul colonului si rectului: etiopatogenie. tulburari sfincteriene. simptomatologie. nevralgii. edeme. 2. anatomie patologica. intensitate). 2. investigatii. evolutie. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). caracter. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. evolutie tratament. tratament. etiopatogenie. tulburari de deglutitie. anxietate. dispneea( tipuri. Tabelul decorelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Nr. 8 Lupusul eritematos: simptomatologie. 2. expectoratia.

4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. 2. temp) pastrate. 2. a starii de constienta. tratament. 2. prevenirea complicatiilor. mediu. escare. palpare. risc de complicatii. simptomatologie. tratament. 2. dispnee. lung. postura inadecvata. ce.1 Interventii proprii( autonome): comunicare.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. culoarea tegumentelor normala. 2 Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire C. investigatii. tratament. comunicare eficienta. evolutie. evolutie. trimiteri. consiliere pacient. 2. 209 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . risc de accidente. alterarea starii de nutritie. administrarea tratamentului general si local specific (radioterapie. prevenirea complicatiilor. cianoza. alimentatie artificiala. imobilitate. tulburari de echilibru. asigurarea conditiilor de mediu. simptomatologie. asigurarea pozitiilor.1 Manifestari de independenta: pacient constient. percutie). scrisori medicale.14 Limfoamele maligne: etiopatogenie. lipsa durerii.10 Cancerul mamar si ovarian: etiopatogenie. circulatie inadecvata. comunicare ineficienta. ce se poate face?. observabilitate( cine?. profilaxia infectiilor. mobilizare. edeme ale membrelor. evolutie. alterarea starii de confort. saracie).cand?) obiective pe termen scurt. investigatii.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale. pregatire preoperatorie. mobilitate pastrata. investigatii. de ordin psihologic(anxietate . recoltari de sange si urina. 2. hidratare. 2. tulburari de deglutitie. 2. de ordin social(izolare . tratament. observatie. uter) : etipatogenie. 2. tratamente paleative si alternative. simptomatologie. 2. performanta. incordarea miscarilor. anatomie patologica. 2. forme clinice. educatie.Culegerea de date( date subiectiv/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect. modificari ale functiilor vitale si vegetative. carnet de sanatate. etc. cum?. igiena. examen fizic (inspectie. ingrijire stome. simptomatologie. palpitatii. lipsa cunoasterii. comunicare ineficienta. puls. retete. 2. corticoterapie). acceptarea imaginii de sine modificata. simptomatologie.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. 1.11 Cancerul organelor genitale(testicole. 3 Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2. tegumente intacte. stres). cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. 1. realism.15 Coriocarcinomul placentar: etiopatogenie. investigatii. tratament. etc.13 Feocromocitomul malign: etiopatogenie.TA. sentiment de inferioritate si modificare a imaginii de sine. aspirarea secretiilor.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. bilete de iesire din spital. vulnerabilitate fata de pericole.12 Tumorile cerebrale: etiopatogenie. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. semne vitale (respiratie. evolutie. chimioterapie. simptomatologie. somn si odihna corespunzatoare. cu intrebari inchise/ deschise). investigatii. prostate. implicare.C. in ce masura?. deficit de autoingrijire. ascultatie. risc de infectii. evolutie tra tament. Independenta/ Dependenta 2. Obiectivul nursing: specificitate. investigatii.

electrocauter etc. RMN.4 . supravegherea functiilor vitale si vegetative. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. 2. combaterea anxietatii. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii.2 Asigurarea confortulu: igiena. trusa de perfuzie. Materiale: comprese. 3. 3. anestezice.7 Electrocardiograma: pregatirea pacientului. 3. constipatie.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. 3. a complicatiilor. 1. manusi chirurgicale. sursa de oxigen. trusa chirurgicala. tehnica de executie. trocare. sonde Blekmore.8. 2. etc. respiratie artificiala. 9. 3. manusi chirurgicale. 2. 3.O. ace punctie. satisfactia pacientului.6 Examenul radiologic: radioscopia. tampoane. solutii de perfuzat. tomografii. 3. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). stetoscop. escare. tehnica de executie. in ziua operatiei). 9. ) hidratarea pacientului. scintigrafii: pregatirea pacientului pentru explorare.8. intubatie orotraheala. 3. sonde gastrice. Obiective stabilite: 1. 3.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. valve vaginale. 210 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . traheostomie. montarea unei perfuzii. mamografia. transfuzoare. 1. ecografii. Ingrijiri postoperatorii 3.1 Supravegherea pacientului: aspectul general. Recoltarea analizelor biochimice . parametrii fiziologici. seringi.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. carucior.5 Masurarea TA. prevenirea complicatiilor pulmolare. perfuzoare. pungi colectoare. asigurarea confortului psihic. sursa de aspiratie. masurarea pulsului : pregatirea pacientului . pat . Resurse materiale: Instrumente : trusa de intubat. ace punctie . pregatite dispozitivelor necesare. combaterea durerii. tromboflebite. radiografia. pozitie adecvata. trusa de pansat. pierdiri de lichide(sange. transpiratii. 3. notarea in F. trusa de ventilatie.1 Pregatirea psihica : : informare. tensiometru. explicatii. bacteriologice : pregatire pacientului. urina. complicatii pulmonare. solutii antiseptice. Obiective stabilite: 1.3 Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor.9. Pregatirea pacientului: 2. imobilizare. seringa Guyon.8 Pregatirea preoperatorie: 3. examene de rutina obligatorii inaintea tuturor interventiilor chirurgicale. 9.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. mese. sange etc. oxigenoterapie. metode improvizate).1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. supavegherea pacientului.2 Pregatirea pentru interventie ( in ziua precedenta. 4 Aplica interventiile proprii si delegate C. varsaturi. irigoscopia.1 Pregatirea generala: bilantul clinic general. tehnica de executie. monitor. 3.C. igiena etc. Interventii specifice: 3. hematologice. sonde urinare. canula traheala. rolul asistentei. etc. 3. 5 Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1. medicamente. pregatirea materialelor necesare.

proiectul. pentru verificarea atingerii competentelor. Indiferent de locul. In elaborarea strategiei didactice. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. dotarea cu material didactic. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. simulari. munca independenta. coevaluarea in grupul de lucru. dezbaterea. Modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. Se evalueaza numai competentele din acest modul. . la procesul de invatare. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. conversatia. fise de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). . O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . tema in clasa. proiectul. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. demonstratia. observatia.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Conditii de aplicare didactica si de evaluare. test scris. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. 211 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . planul de ingrijire. Se recomada urmatoarele metode: observatia.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna (profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. compararea. descoperirea. studiu de caz. etc. probe practice(demonstratie. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu caracter practice aplicativ: scheme. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. fisa de lucru. momentul si persoana care face evaluare. Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. simularea. fise de lucru. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. unitati sanitare cu o buna dotare materiala .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.elevii au stiluri diferite de invatare. exercitiul.3. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. evaluarea altor competente nefiind relevanta. planuri de ingrijire. studiu de caz – plan de ingrijire). problematizarea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. investigatia. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. .

folii de retroproiector.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. manechin. 212 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .uri. scheme. instrumentar si materiale sanitare diverse. CD. casete vdeo.

2. ϖ ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: ÎNGRIJIRI PALIATIVE 213 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 4. pentru calificarea: asistent medical generalist. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). În modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată ÎNGRIJIRI PALIATIVE.MODULUL 54: ÎNGRIJIRI PALIATIVE ϖ ϖ Notă introductivă Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE face parte din pregătirea specifică din anul III. Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1. invatamant clinic. 3. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu stări avansate şi terminale de boală. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională.

etiopatogenie. principii de tratament). Unitate de competenŃă Îngrijiri paliative CompetenŃe C. constipaŃie/diaree). leziuni cutanate. ConŃinuturi Semne şi simptome prezente în stările avansate şi terminale de boală: Durere (localizări. anxietat etc. investigaŃii. digestive decompensate (definiŃie. scrisori medicale.Nr. investigaŃii. surse de dificultate Probleme de dependenŃă. Principalele afecŃiuni care determină stări avansate şi terminale de boală: Cancerul (definiŃie. discuŃii cu echipa de îngrijire. căderile. "gura nefuncŃională". investigaŃii. escare. drepturile persoanelor muribunde. simptomatologie. la mirosuri etc. alterare a mobilităŃii. manifestări de dependenŃă . la moarte). crt. alterare a integrităŃii tegumentelor/mucoaselor. intoleranŃă la activitate. simptomatologie. reŃete etc). examen fizic (inspectie. principii de tratament. observaŃie clinică. prurit). caracter). etiopatogenie. trimiteri. inapetenŃă. astenie. tulburări respiratorii. simptomatologie. la lumină/întuneric. C. la pierderi grave. profilaxie). principii de tratament). investigaŃii. hiper/hipotermie. alterare a imaginii de sine. Comele (definiŃie. simptomatologie. tulburări de somn. sindromul de imobilizare. cardiace. îmbătrânirea calitativă. 54. hipersensibilitate la frig şi cald. tulburări digestive (sete. principii de tratament. investigaŃii. cercetare documente medicale (foaie de observaŃie clinică. IncontinenŃa. simptomatologie. la zgomot/linişte. AfecŃiuni cronice respiratorii. greŃuri. cu întrebări deschise/închise).2. tulburări de somn. carnet de sănătate. Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală. intensitate. tulburări psihice. reacŃiile muribunzilor în faŃa morŃii. profilaxie). Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative. teama de moarte. îmbătrânirea şi dependenŃa. etiopatogenie. alterare a eliminării. auscultaŃie. ModalităŃi culegere date (date obiective şi date subiective): interviu (direct/indirect. afectare spirituală. bilete de ieşire din spital. principii de tratament profilaxie). alterare a percepŃiilor senzoriale. Sinteza informaŃiilor: manifestări de independenŃă. (dermite. arsuri. 214 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . etiopatogenie. investigaŃii. principii de tratament. teama de abandon.1. boli asociate îmbătrânirii (etiopatogenie. inflamaŃie. renale. tulburări urinare. BătrâneŃea: definiŃie. AVC (definiŃie. modificări ale mucoasei bucale. etiopatogenie. familia şi aparŃinătorii. etapele adaptării (la boală cronică. SIDA (definiŃie. vărsături. alterare a procesului de comunicare. profilaxie). simptomatologie. palpare). tipare de a muri trăind. diagnostice de îngrijire (nursing): alterare a nutriŃiei. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu stări avansate şi terminale de boală. Moartea: definiŃie.

braunule. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Obiective de îngrijire: criterii: specificitate. acompaniament relaŃional. planul de îngrijire. soluŃii perfuzabile. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. fişe de lucru). Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). demonstraŃia. fizioterapie. aparate şi instrumente de fizioterapie. simulări. momentul şi persoana care face evaluarea. probe practice (demonstraŃie. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. susŃinere fizică: poziŃie adecvată. studiu de caz . proiectul. asigurarea calităŃii vieŃii până la sfârşit. compararea. filozofie. acompaniamentul relaŃional. implicare. igienă. observabilitate. delegate: administrarea tratamentului simptomatic general şi local. acceptarea morŃii. formarea şi atitudinea personalului de îngrijire. ace. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente şi tiparului de a muri trăind al pacientului.plan de îngrijire).C. abandonarea muribundului. C. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. realism. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. sonde. hidratare. În elaborarea strategiei didactice. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). problematizarea. planuri de îngrijire. igienă etc Obiective stabilite: realizate: se menŃine calitatea vieŃii. ϖ ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE poate fi parcurs în mod independent. probe scrise (test scris.3. C.4. seringi. Materiale şi instrumente adecvate intervenŃiilor: aparat de electroterapie. mobilizare pasivă. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. trusă de perfuzie. PriorităŃi de îngrijire: managementul durerii. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. performanŃă. la procesul de învăŃare. asigurarea confortului psihic. principiile îngrijirii. cauze. medicamente specifice combaterii durerii şi a simptomelor etc. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. pampers.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. IntervenŃii proprii şi delegate: proprii: comunicare. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. fişa de lucru. electroterapie. îngrijirea cavităŃii bucale. nerealizate: alterarea calităŃii vieŃii. Reformularea obiectivelor: adaptate la etapa şi starea în care se află pacientul. 215 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . susŃinerea familiei pe timpul doliului. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. îngrijirea escarelor. monitorizarea semnelor vitale. moarte în demnitate şi pace. Conceptul de îngrijiri paliative: definiŃie. SusŃinere psihică şi fizică: susŃinere psihică: informare. Indiferent de locul. trusă de mică chirurgie. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. alimentare. fişe de lucru. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. controlul simptomelor. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. explicaŃii. descoperirea.

1992 C.Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. manechin. 4. pentru verificarea atingerii competenŃelor. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. 1999 LucreŃia Titircă . simularea. brancarda. feşi. ViaŃa Medicală Românească."Nursing geriatric" Ghilezan N. casete video. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. ALL. desene. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: planşe. Bucuresti. Şerban Stoianovici . Moses . – "Oncologie generala" – Editura Medicala. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. comprese etc). ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. 216 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . CDuri. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind ÎNGRIJIRI PALIATIVE. Medicală. proiectul. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale.Ed. exerciŃiul. 2003 5. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. atele. Bibliografie recomandată: Constantin Bogdan. care asigură pregătirea la acest modul.. studiul de caz. 2. etc. folii de retroproiector. Borundel . munca independentă. dezbaterea. 3. conversaŃia.Ed. scheme. instrumentar şi materiale sanitare diverse (seringi si ace. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. coevaluarea în grupul de lucru. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor."Manual de îngrijiri speciale acordate pacientului de asistenŃii medicali" . Cadrele didactice. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie şi unităŃi sanitare cu o bună dotare materială.Ed."Geriatrie practică" 6. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie dotarea cu material didactic. Bucureşti. observaŃia de: dificultatea temei. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. investigaŃia. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Bucureşti."Tehnica îngrijirii bolnavului" . numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. C. tema în casă. 1995 1. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Bălăceanu-Stolnici ."Manual de medicină internă pentru cadre medii" .

îngrijirea indivizilor. să stabilească relaŃii interpersonale. 1. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitara (nursing) 1. familiilor. implicarea familiei si indivizilor in luarea deciziei.2. Unitate de CompetenŃe crt. beneficiari. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate.M. Rezumă comunitar particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate ConŃinuturi 1. competenŃă 55.2. Ńinând seama de particularităŃile acestora.1. invatamant clinic.Modulul 55: NURSING COMUNITAR Nota introductivă Modulul NURSING COMUNITAR face parte din pregătirea specifică a anului III pentru calificarea asistent medical generalist. bolnavilor cu afecŃiuni cronice şi în fază terminală.2. familia ca unitate de baza. Promovarea recuperarii. obiectivul principal fiind promovarea sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor. aprecierea periodica si 217 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 1. Identifică problemele de sănătate a familiei. 1.4.2. 5. 2. să se încadreze în echipa de îngrijire şi multifactorială. Nursing C. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile.5.3.6.2. Preceptele ingrijirii sanatatii in comunitate: activitate stabilita pe baza nevoilor si a planului general de sanatate. 1.2. 1. Tabelul de corelare a competentelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: NURSINGUL ÎN COMUNITATE Nr.N. Definitia dupa O. Sprijinirea serviciilor comunitare. 1.1. SusŃinerea serviciilor primare de ingrijire a sanatatii. grupurilor în comunitate.1. 1. 1.2. 1. scopuri. scopuri si obiective clare. 3. Elementele practicii sanatatii comunitare. 4. solicită calităŃi deosebite din partea asistentului medical generalist care trebuie dezvoltate în perioada pregătirii pentru a-i permite în viitor să îndeplinească si roluri de educare şi instruire.2. Promovarea unui stil de viata sanatos.A): actiuni de baza. Aprecierea nevoilor si evaluarea serviciilor.3. se asigură dobândirea competenŃelor descrise în acesta. Parcurgerea modului va permite cursantului să facă legături interdisciplinare. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa Asociatia Americana de Sanatate Publica: actiuni de baza. Prin parcurgerea programei care se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Tratarea tulburarilor si afectiunilor prin interventii directe si indirecte. să acorde îngrijiri adaptate.S. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: Rezumă particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate). integrarea cetăŃenilor in servicii pentru intreaga comunitate. Activitatea în comunitate este complexă. promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate. În acest modul se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată NURSING COMUNITAR Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. beneficiari. scopuri. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa American Nurses Association (A.

varsta. teoria holistica. Sanatatea familiei: definita O. comunitate. scoli. flora si fauna. . sanatate biologica.3. sociala. implicatii in ingrijirea sanatatii in comunitate (nursing comunitar). Definitia comunitatii. nebiologic.acordarea ingijirilor in familie. 3.4. Modelul Rogers.2. diferente culturale si spirituale.4 Modelul sistemelor comportamentale Johnson.2. particularitati de clima. 2.2.Caracteristicile comunitatii. Indicatori medicali.1.membru activ al echipei de ingrijire. ingijiri de sanatate ocupationala. -dezvoltarea practicii ingrijirilor de sanatate prin gandire critica si cercetare. tipuri de familie.3.membru al echipei de ingrijiri. Rolul si functiile asistentului medical generalist in comunitate. persoanelor varstnice si bolnavilor psihici.1. Modeloul de adaptare Roy. 2. 1. asistentul .2.3. Indicatori sociologici. netraditional.3.1. Caracteristicile familiei: sistem social. 2. 1.3. ocupationala. fizica. buna pregatire a asistentului medical.M. 3. ciclul de viata al familiei.2. 2. asezare geografica. probleme socio-economice (venit mediu. facilitator. 1.1 Definitii: traditional. biologic. 2. Modele conceptuale – definitie. Conceptul despre sanatate.3. 2. norme si valori culturale.3. psihica si sociala.2.2. Conceptul despre om. domenii de angajare a populatiei). densitate. 2. Roluri: educator si pedagog. stadii de dezvoltare in timpul ciclului vietii. Tierney. dirijarea clientului si familiei catre resurse comunitare. 2.6.3. 1. populatie cu venituri sub nivelul minimal.S.5.transmiterea cunostintelor catre beneficiarii serviciilor de ingrijire sau personalul din sistemul de sanatate. 2. 3.Dimensiunile starii de sanatate: emotionala. Modelul sistemelor Newman 2. 2.1 Conceptul despre om: definitia individului.3. Sanatatea individului. pacientilor cronici si in stadiul terminal. 2. rurala).3.1. 1. Conceptul de familie. Conceptul de comunitate. spirituala. . supravegherea personalului de ingrijire.1.2. 2. acordarea ingrijirilor conform recomandarilor medicale. intelectuala. omul ca unicat. 1. colectivitati. Indicatori economici. planificare programelor de educatie continua si asumarea responsabiliatii. 2. nivel general de educatie. structura populatiei ( numar.2.Modelul autoingrijirii Orem. Logan. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate în comunitate) continua a starii de sanatate.2.C.3. rata somajului. grupuri minoritare etnice si religioase).3. familie. 1. Cunoasterea comunitatii: localizare (urbana. Indicatori demografici: structura familiei. 1. functii de baza. utilizarea inregistrarilor. 1. 218 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . notiuni de baza. Functii: . Modelul Henderson. 2. 2. influenta mediului inconjurator. consilier.7 Modelul Ropper.

factori culturali.4. chimici. costurile serviciilor. Caracteristicile ingrijirilor primare. 3. incredere. 4. Stabilirea obiectivelor pe termen lung. comportamentali. civilizatie etc. a copilului si planificarea familiala. Identifică problemele de sănătate a familiei.2. Efectuarea interventiilor cu implicarea membrilor comunitatii. 1. Definitia ingrijirilor primare. 1. accesibilitatea la servicii de sanatate. Conceptul de ingrijiri primare. Niveluri de interventie: prevenirea primara. Planificarea. serviciile de sanatate). 2.intrarea in relatie: .4.2. 3.4.factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii: factori naturali (fizici. Intocmirea planului de ingrijiri de sanatate: stabilirea responsabilitatilor. evaluarea de etapa (intermediara). Definitia. 2. reprezentanti ai autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale.5.4. 3.1. obiectul sanatatii comunitare. evaluarea finala. Elemente cheie : promovarea nutritiei sanatoase. Aprecierea nevoilor comunitatii.1. anchete epidemiologice. 219 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate.2.1. capacitatea de a se adapta la situatie. tertiara. Stabilirea prioritatilor. educatie pentru recunoasterea problemelr de sanatate si cunoasterea metodelor de prevenire. 2. 3.5. masuri de igiena. Reformularea unor obiective. diferenta dintre ingrijirile individuale si cele colective. imunizarea. Implicarea membrilor echipei multifactoriale: echipa de ingrijire.3. Sanatatea comunitatii.asigurarea confidentialitatii. 3. 3.tehnici de comunicare: ascultare. respectarea demnitatii. termenelor. mediu si scurt – respectarea principiilor privind enuntarea obiectivelor. . Aplicarea planului. Analiza datelor: selectarea datelor semnificative. 3. reprezentanti ai unitatilor sanitare si responsabili de programe nationale.4.3. ingrijirea mamei.2. ambientali. nevoi fudamentale.4. 3. Culegerea datelor: -starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania. factori artificiali (economici.) 1. Accesibilitatea la ingrijiri primare de sanatate. 2. factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii (biologici. Stabilirea interventiilor in concordanta cu obiectivele proprii si planurile nationale. screening-ul si studii de prevalenta. biologici). Aprecierea starii de sanatate a familiei.1. formularea diagnosticului starii de sanatate a colectivitatii. defavorizate. initierea de noi actiuni in functie de rezultatele asteptate. 2. profesionali. . Evaluarea rezultatelor:evaluarea initiala. 2. 3. empatie.2. identificarea problemelor. Culegerea datelor: 1. secundara.3. Stabilirea scopului. 2. concentrare. 1. exprimare clara.1. ingrijiri paliative. Vizita la domiciliu: . tratament adecvat in caz de imbolnavire si accidente. 2. C.1. someri. Comunitatea ca unitate de ingrijit (client). identificarea grupurilor vulnerabile. prevenirea si controlul imbolnavirilor endemice. C.

relatii sociale: cu prietenii. Persoane varstnice. alimentatie.prevenirea abandonului si abuzului.odihna si timpul liber.2. lipsa asigurarilor de sanatate si a accesului la ingrijiri medicale.habitatul: locuinta (spatiu de locuit adecvat.4. sociologie.Notiuni despre ingrijirea prematurului la domiciliu. 2. .persoanei. 4.educative.apartenenta religioasa.2. 2. 4. dotari. cu vecinii. spatiul din jurul locuintei. prescolarul.Notiuni despre ingrijirea copilului: . Nevoi specifice de ingrijire si educatie de-a lungul vietii. . Influenta dizabilitatii si bolii asupra copilului.1. Descrierea familie si a factorilor care pot influenta starea de sanatate a acesteia: . in divort. Consiliere in caz de : boli grave.relatii intre membrii familiei: intre parinti (soti). ingrijire. Femeile gravide. . 3.1. mediu necorespunzator. . parinti – copii. scolarul si adolescentul – nevoi de educatie. relatiile cu bunicii. . comportamentul fata de sanatate. 4.stabilirea scorului APGAR pentru familie 2.observarea comportamentului parintilor si\sau substitutului matern.membri: numar.dezvoltarea psihomotorie a copilului 0 – 1 an. familiei.1. 3. Sindromul de carenta afectiva si retardul: . Instruirea persoanelor care acorda ingrijiri pentru recuperare si reducerea impactului. puericultura si pediatrie. imunizarile.observarea comportamentului copilului.3. consum de droguri. deces. Nivel de educatie redus. 3. obiceiuri alimentare: .aplicarea prevederilor Conventiei pentru drepturile copilului.2. Familia cu probleme: 3.Tulburari majore in familie: familia conflictuala.2. 4. . gerontologie si geriatrie).2. Sustinerea familiei in situatii de criza. suferinta 220 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2.alimentatia: adecvata. venituri insuficiente pentru intretinerea familiei.nivel cultural si de educatie. psihologie. intretinere igiena).1. obstetrica. pentru mentinerea sanatatii si identificarea problemelor de sanatate.2. satisfacerea nevoilor familiei. starea de sanatate. 3. .4.mediu si sanatate. ( Sintetizarea si aplicarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite la modulele de educatie pentru sanatate.legatura cu membrii echipei multidisciplinare. posibilitati de recreere: . 2. 2. violenta in familie. probleme deosebite. . monoparentala. conditiile la locul de munca. abandonata. stuctura pe varste. preocupari cultural. Tinerii si adultii tineri..3. Masuri de educatie in scopul reducerii factorilor de risc si ingrijiri adecvate situatiilor constatate in familie. 3. .3. dieta si obiceiuri alimentare necorespunzatoare. Probleme de sanatate si disfunctionalitati la nivelul familiei. 4. . Rolul asistentului medical in educarea familiei.nivel economic: venit. pedagogie. . . dezorganizata.activitatea profesionala: profesia membrilor familiei.

evaluarea resurselor umane si materiale. jocul de rol. de cunoştinŃele însuşite anterior şi de gradul de dificultate. in mod deosebit cele referitoare la îngrijiri.executarea interventiilor autonome si delegate in conformitate cu legislatia in vigoare. . de colaborare cu specialiştii din alte domenii pentru a putea gestiona cazurile cu care se confruntă în comunitate. psihica. . discuŃii în grup. . Pentru atingerea competenŃelor acestui modul evaluarea are un rol deosebit.aplicarea protocoalelor de ingrijire.aplicarea programelor nationale.anxietate. unitatile sanitare. Sugestii metodologice În elaborarea strategiei didactice la parcurgerea modulului NURSING COMUNITAR profesorul va Ńine seama de particularităŃile formării adulŃilor: motivarea. cu probleme socio-economice. 3. fişe de lucru. . implicarea. organizatii neguvernamentale.verificarea si respectarea recomandarii medicale. . 2. data şi semnătura. participarea. În cadrul modulului elevii trebuie dirijaŃi să folosească analiza şi sinteza pentru a realiza o coerenŃă între cunoştinŃele însuşite anterior în alte module.alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul de autoingrijire Orem. profesorii vor decide asupra numărului de ore repartizat fiecărei teme. automedicatia si consumul excesiv de medicamente. Grupuri vulnerabile. consumul de droguri. studiu de caz. . observare dirijată. .2. 221 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fumatul.participarea la campanii de educatie. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări. urmărind în final realizarea criteriilor de performanŃă şi atingerea competenŃelor necesare pentru a lucra ca asistent medical generalist în comunitate.planificarea ingrijirilor si stabilirea orarului impreuna cu bolnavul. . În funcŃie de particularităŃile individuale sau de grup. respectand recomandarea medicala.legatura cu autoritatile.evidenta activitatii si transmiterea informatiilor semnificative. unde elevii să poată îndeplini pe rând rolul de moderator şi animator. Elevii vor fi ajutaŃi să-şi dezvolte abilităŃile de comunicare.instruirea si implicarea familiei in ingrijire si supraveghere. teste scrise. . Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile. portofolii.respectarea legislatiei. brainstorming. Ingrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici si in stadiu terminal.explicarea nevoilor muribundului. risc de accidente. 1. .evaluarea rezultatelor ingrijirilor. Orele de teorie se vor desfăşura în săli de clasă sau de instruire practică dotate corespunzător cu materiale şi mijloace audio-vizuale care să permită aplicarea metodelor participativ-active: rezolvarea de probleme. lipsa de educatie si a accesului la servicii de diagnostic si tratament. . 1. Masuri de sustinere si combatere. 1. pacienŃilor cu afecŃiuni cronice şi în stadiu terminal. 5.1 Grupuri defavorizate: minoritati etnice si religioase.organizarea actiunilor individuale sau pentru grupuri.C. . . Comportamente la risc: consumul de alcool. de stabilire a relaŃiilor interpersonale. discuŃii în grup). familia. carnete de apreciere care să cuprindă sarcina. . legătura cu realitatea şi punctele de interes ale cursanŃilor. . saracia. modelul Roper bazat pe dependenta|independenta activitatilor vietii in diferite etape. . mediul inconjurator nesigur. -raportarea periodica a rezultatelor si reajustarea planului de ingrijiri.evaluarea gradului de dependenta. depresie.

culegerea datelor semnificative. numărul evaluărilor.Evaluarea pregătirii practice se realizează prin activităŃi concrete în comunitate: vizita la domiciliu. metodele de evaluare vor fi stabilite de cadrele didactice în funcŃie de etapele parcurse în pregătire. întocmirea planului de îngrijiri şi executarea unor îngrijiri. 222 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ancheta în familie. efectuarea unor activităŃi educative. Datele evaluării.

Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare. Continuturi tematice 1. Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijire la domiciliu: • Componenta echipei operationale • Modele de fise de post. Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate. 56. pentru calificarea asistent medical generalist.2. Integrarea serviciilor de ingrijire la domiciliu in sistemul asigurarilor sociale de sanatate conform legislatiei in vigoare. 145/1997 privind Asigurarile Sociale de Sanatate. • Lista serviciilor de asistenta primara acordate de medicul de familie si personalul medical de care dispune. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: Ingrijiri la domiciliu Nr. Modulul are alocate 60 de ore. 3. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.MODULUL: 56: ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Notă introductivă: Modulul INGRIJIRI LA DOMICILIU face parte integranta din pregatirea specifica din anul III. • Norme legislative privind ingrijirile medicale la domiciliu. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului 1. In modulul INGRIJIRI LA DOMICILIU se regasesc abilitati din unitatea de competenta tehnica specializata INGRIJIRI LA DOMICILIU. 2. 4.1. crt. Elaboreaza planul de ingrijire. Unitatea de competenta Ingrijiri la domiciliu Competente C1. Rezuma serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist. • Legea Nr. invatamant clinic. HG privind activitatile de voluntariat in domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice. • Contractul – cadru privind acordarea asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate. 1. din care 36 de ore. la domiciliul persoanelor asistate. 223 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardul de pregatire profesionala. Rezuma serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist.

Sugestii metodologice Cadrele didactice vor decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de complexitatea ei.2. obtinerea consimtamantului • Incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea 2. Comunicarea cu pacientul/sustinatorul legal. 3. Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate.2. 2. Drepturile beneficiarului • Contractul de ingrijire la domiciliu in care sunt precizate drepturile si obligatiile partilor • Norme de etica si deontologie in ingrijirea la domiciliu 4. C3. studiu de caz. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic-aplicativ: discutii de grup. de deprinderile si abilitatile ce trebuie formate la elevii instruiti.1. Protocoale de ingrijire • Obiective de nursing • Echipamente si materiale adecvate • Etape de interventie • Inregistrarea datelor in fisa de vizite la domiciliu 3. rezolvand sarcinile de lucru repartizate. Elevii vor fi pusi in situatii de invatare in grup si individual. Evaluarea initiala • Evaluarea nevoilor – fise standard • Informarea clientului/sustinatorului legal. Norme generale • prevenirea infectiilor – echipamente de protectie personala.1. exercitii practice. distrugerea obiectelor si materialelor contaminate (Legea protectiei mediului nr 137/1995 republicata) • Reguli de siguranta la domiciliu 3. Elaboreaza planul de ingrijire. Reajustarea planului de ingrijire in caz de rezultate nefavorabile in conformitate cu recomandarile medicale. Planul de ingrijiri • Servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor identificate • Obiectivele planului de ingrijire: criterii de formulare in functie de nevoile si resursele clientului • Stabilirea prioritatilor de ingrijire • Stabilirea planului de ingrijire individualizat 3. dezbateri.4. jocuri de rol.C2.1.3. 224 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . obtinerea consimtamantului informat. C4. Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare.2. Bilantul ingrijirilor aplicate • analiza periodica a nevoilor • examene de bilant • gradul de realizare a obiectivelor • satisfactia pacientului/familiei 4. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Bibliografie 1. • Ingrijirea la domiciliu – Ghid practic pentru asistentii medicali. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. intrebari structurate. servicii de ingrijiri la domiciliu sub stricta supraveghere a asistentilor medicali cu drept de libera practica. Evaluarea stagiului clinic se va face printr-o proba complexa desfasurata la domiciliul pacientului. coordonatorul lucrarii: Ana TUDORAN. evaluarea altor competente nefiind relevanta. (Dr. Evaluarea trebuie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. probe scrise de tip itemi. Cluj-Napoca. 2001 225 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . gestionarea cazului. Valentin VLADU – Director executiv al Fundatiei de Ingrijiri Comunitare) 2. Stagiul clinic se va desfasura in centre de zi pentru ingrijirea varstnicilor. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Editura ECHINOX. 1998 – Fundatia de Ingrijiri Comunitare. • Serviciile de ingrijiri la domiciliu . Modulul are ca scop dezvoltarea abilitatilor sociale ale elevilor prin asigurarea instruirii clinice in afara spitalelor. fise de observare a atitudinilor si a etapelor de executie a interventiilor.ghid de practica . numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.Editura LEAL. rezolvarea de sarcini de lucru. Se evalueaza numai competentele din acest modul. protocoale de ingrijire.Resursele materiale trebuie sa cuprinda atat materiale si instrumente de exersare a deprinderilor de ingrijire cat si modele de documente standard folosite pentru inregistrarea si evaluarea ingrijirilor la domiciliu.