You are on page 1of 3

MEMRIA D'APLICACI

TTOL: canons i danses NOM I LLINATGES: M Teresa Ribot Nicolau CENTRE DE TREBALL: CEI Poporiol (Petra) A QUI VA ADREADA LA PROPOSTA: grup de 2-3 anys que estan separats en dues aules. A l'aula de les oques, sn infants de final d'any (4 d'ells encara duen bolquer) i a ms, hi ha 5 parelles de bessons que sn prematurs. L'aula dels conills sn infants de principi d'any i sn ms madurs en el desenvolupament de la parla i de l'atenci. Tots ells ja me coneixen del curs passat ja que estaiem tots junts amb una educadora de suport i aquest curs som tutora del grup de les oques i la relaci amb el grup dels conills s bona ja que encara ens veim a les activitats conjuntes. OBJECTIUS:

Regular el to, la postura i el moviment en relaci amb el propi cos, l'espai, el temps i els altres en el joc i en les diferents formes de representaci, com tamb en l'expressi de sentiments i emocions. Tenir una actitud de participaci, consens i responsabilitat dins la vida del grup.

CONTINGUTS:

Iniciativa en l'acci i per aprendre habilitats noves. Actitud d'escolta, d'ajuda i collaboraci vers els altres. Autonomia intellectual, social i tica. Exploraci espacial i de relaci amb altres persones i altres objectes envers l'adquisici de la prpia lateralitat. Exploraci i utilitzaci d'instruments musicals i producci de sons i ritmes senzills. Discriminaci de les qualitats del so: durada, intensitat, to i timbre. Descobriment i exploraci del propi cos com a eina d'expressi i comunicaci: el gest, la postura, el moviment i la veu. Participaci en el cant individualment i en grup, seguint el ritme i la melodia i respectant les indicacions gestuals que el modulen. Participaci en danses senzilles.

ACTIVITATS PLANIFICADES: El dit puja... Amb el grup de les oques Sol, solet Tipi tipi tap eram, sam-sam Amb el grup dels conills Jo tenc una pilota Un tren petit TEMPORALITZACI: OQUES CONILLS 5 minuts 5 minuts

MATERIALS I RECURSOS:

Fer una circular a cada infant per demanar als pares perms per enregistrar-los en vdeo. Sollicitar a una companya que ens gravi durant la realitzaci de l'activitat. Una cmera de vdeo per fer l'enregistrament. L'ordinador per fer la memria d'aplicaci. Internet per enviar el resultat de l'activitat.

OBSERVACIONS: Perqu els infants puguin aprendre tan danses com canons, s'han de fer moltes vegades per facilitar el seu aprenentatge. s a dir, els infants tan petits han de saber amb antelaci la can o la dansa per poder interpretar-la i cantar-la, primer observen i escolten i a poc a poc, la interioritzen per desprs interpretar-la. Com ja sabem, cada nin i nina t el seu ritme d'aprenentatge, per tant, hi haur infants que sabran cantar o ballar abans que d'altres, per l'objectiu s que l'aprenguin abans o desprs i a la seva manera. He triat aquestes canons i danses perqu aquest grup d'infants ja les coneixen del curs passat i es veu clarament com de cada vegada interpreten ms tots els moviments. Els nins i nines me tenen a jo com a model referent i repeteixen tot el que faig, hi ha infants que primer observen i desprs actuen i d'altres que del primer cop intenten fer el mateix moviment que jo.

RESULTAT DE L'APLICACI: Com he dit abans, de les canons escogides el grup d'infants ja les coneixien i per tant han interpretat i cantat les canons i danses correctament. No vaig tenir cap dificultat per realitzar l'activitat perqu sempre cantam canons i feim danses i la persona que ens va enregistrar en vdeo, tots els infants ja la coneixien i no es sentien observats. Amb el grup de les oques cantam en el moment de fer el bon dia i aquestes canons i d'altres, les feim cada dia. I amb el grup dels conills feim aquestes petites danses que tamb les coneixen i collaboren positivament.

La msica ha de tenir un lloc en l'educaci si volem desenvolupar la personalitat de manera integral. Estimula la capacitat de pensar, de memoritzar i de crear. s un estmul cap a la creativitat, a la vegada que facilita l'aprenentatge d'altres rees. La can s l'eix vertebrador de l'activitat musical a infantil. s molt important perque permet treballar el desenvolupament sensorial, social, emocional, de llenguatge i fsic. Les danses permeten treballar l'educaci rtmica i el moviment global de tot el cos a ms de la ubicaci de l'espai i el temps, a ms de tota l'expressi corporal a a ms de la socialitzaci.