CkNI kCLAC

namlrnlceť
mll[eko 1 sol[a
secer pola kg
kakao 100gr
peLLlLe keks 1
margarln 2/3
kokos 100gr
grozdlce 100gr

L[esn[acl lll oraslţ po zel[lţ u man[lm kollclnamaŦ

Þrlpremať
lsLoplLl secer u mll[eku na lagano[ LemperaLurlŦ nakon sLo se s[edlnl u lsLo[
sm[esl lsLoplLl margarlnŦ lsLovremeno lzlomlLl rukama keksţ Le pom[esaLl sa
kakaaomţ kokosom l grozdlcama (po zel[l dodaLl l[esnlk l orahe)Ŧ Cb[e sm[ese
s[edlnlLlŦ Sm[esu lsLresLl u pleh l osLavlLl na hladen[eŦ 3 mlnuLa nakon hladen[a
po vrhu sm[ese posuLl malo kokosa radl dekoracl[eŦ

- -f¯°n ¯© Á©f Á o ½f– ff– ½  ¾ ¯f–f°$ ¾– – n – © Á°©fnf¾ ½ © ¯f°©¯q°f¯f  9½ ¯f ¾½Á o ¯© °ff–f°© ¯½ f -f°Á¾ ¾© °¾© ¾¯© ¾¾½¯f–f° ¾ ¯ °¯f¯f ¾ ½¯© Áf¾f fff¯ ¾¯– nf¯f%½ © f© Á°f % © ¾¯© ¾ ¾© ° ¯© ¾¾ ¾½ ¾f°ff °© ¯°f°f°f °©f ½¾¯© ¾ ½¾¯f¾ff fn© .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful