Mikroişlemciler 1 Final

02/06/2004

1. Bellekte ardarda bulunan 64 bitlik verideki “1” den “0” a ve “0” dan “1” e geçiş adedini belirleyen programı yazın. 30 2. Bellekte 8 bitlik sayılardan oluşan 8x8 lik A ve B matrislerini çarparak elde edilen 16 bitlik sayılardan oluşan C matrisini A ve B matrislerinden hemen sonra yerleştiren programı yazın. 30 3. N elemanlı 8 bitlik sayı dizisini küçükten büyüğe doğru sıralayacak altprogramı yazın 30 4. Şekilde verilen düzeneğe ilişkin bir tanımlama yaparak, gerekli gördüğünüz noktaları belirleyip, bu noktalarda olması gereken işaretleri eşzamanlı olarak çiziniz. 20

Mikroişlemciler 1 Final (2. Öğretim)

02/06/2004

1. Bellekte 1000H adresinden başlayan 64 bitlik verideki tek numaralı bitlerdeki “1” lerin sayısını 0100,0101H adresine, çift numaralı bitlerdeki “1” lerin sayısını 0102,0103 adresine yazan programı yazın. 30 2. Bellekte 8 bitlik sayılardan oluşan 8x8 lik A ve B matrislerini çarparak elde edilen 16 bitlik sayılardan oluşan C matrisini A ve B matrislerinden hemen sonra yerleştiren programı yazın. 20 3. 1000H adresinden 1FFFH adresine kadar 16bitlik rasgele düzende yerleştirilmiş verilerin tek ve çift olanlarının ortalamalarını ayrı ayrı bulacak programı yazın. (tek ve çift sayıların kaç adet olduğu bilinmiyor) 30 4. Şekilde verilen düzeneğe ilişkin bir tanımlama yaparak, gerekli gördüğünüz noktalarda olması gereken işaretleri eşzamanlı olarak çiziniz. Burada yönlendirme devresi ne amaçla kullanılmıştır, açıklayarak gerekli kontrol işaretini çizin. 20

Yönlen dirme

Yönlen dirme

Mikroişlemciler 1 Final Mazeret Sınavı 1. Bellekte ardarda bulunan DS te 5000H adresinden başlayan 1000H bytelık verideki 0., 1., 2., ... 15. bitlerdeki “1” lerin kaçar tane olduklarını bularak DS te 2000 adresinden başlayan 16 adet 16 bitlik sayıya yazan ASM programı yazın. 30 2. Bellekte 8 bitlik sayılardan oluşan 8x8 lik A matrisi DS te 1000H adresinden başlamaktadır , benzer B matrisi 2000H adresinden başlamaktadır, A ve B matrislerinin çarpılmasıyla elde edilen ve 16 bitlik sayılardan oluşan C matrisi 3000H adresinden itibaren yerleştirilecektir. Gerekli ASM programı yazın 40 3. DS te 2000H adresinden başlayan 1000 elemanlı 32 bitlik sayı dizisini küçükten büyüğe doğru sıralayacak altprogramı yazın. 30 Sınav süresi 90 dakikadır.

MİKROİŞLEMCİLER 1 VİZE (I. EĞİTİM)

15.04.2004

Verilen her komut çalıştırıldığında her bir komuttan sonra saklayıcıların ve hafızanın alacağı değerleri bulun. Başlangıç değerleri aşağıda verilmiştir. AH=AF, AL=15H, SI=1000H CS=0000H BH=33H, BL=DDH, DI=1009H SS=2000H 2000:1000 2000:1001 2000:1002 2000:1003 2000:1004 2000:1005 2000:1006 2000:1007 2000:1008 2000:1009 2000:100A 2000:100B CH=45H, CL=00H, BP=1005H DS=2000H 2C BB DF AC 88 C3 34 6F 09 F8 A0 BC (2) (3) (5) (5) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (4) DH=BFH, DL=28H SP=1008H ES=3FF0H 2100:1000 2100:1001 2100:1002 2100:1003 2100:1004 2100:1005 2100:1006 2100:1007 2100:1008 2100:1009 2100:100A 2100:100B 2C BB DF AC 88 C3 34 6F 09 F8 A0 BC

1) 2) 3) 4)
5)

6) 7)
8) 9) 10)

11) 12)

MOV AH,CX MOV CL,[BX] MOV DH,[BP+DI+2] MOV [200AH],AX MOV 1006H, BL MOV CS,[1008H] ADD AX,DATA[BX+SI] POP CX PUSH BP ADD TABLE[BP],DX MOV [BP+SI],DX

Hafızada 8086 nın çalışma düzenine göre ters sırada yerleştirilmiş iki adet 32bit sayıyı toplayan programı yazın (25) 2100:1000 2000:1001 2000:1002 2000:1003 2000:1004 2000:1005 2000:1006 2000:1007 2000:1008 2000:1009 2000:100A 2000:100B SAYI1 H SAYI1 MH SAYI1 ML SAYI1 L SONUÇ H SONUÇ MH SONUÇ ML SONUÇ L SAYI2 H SAYI2 MH SAYI2 ML SAYI2 L

SAYI1 32 BİT

SONUÇ 32 BİT

SAYI2 32 BİT

13. A merkezinden 8 anahtar ile B ve C odalarındaki 8 Lamba kontrol edilecektir. Aynı

zamanda A merkezinde B ve C odalarında bulunan 8 er adet uyarı anahtarının durumu da 16 adet lamba ile gösterilecektir. Düzenekte 8 adet veri hattı ve 3 adet de kontrol hattı kullanılacaktır. a) Gerekli düzeneği blok diyagram olarak çizerek çalışmasını açıklayınız. (20) b) Kontrol hatlarında olması muhtemel dalga şekillerini çiziniz. (10)
14. Verilen komut kodları için programa ilişkin komutları belirleyiniz (10) 2000:1000 2000:1001 2000:1002 2000:1003 2000:1004 2000:1005 2000:1006 2000:1007 2000:1008 2000:1009 2000:100A 2000:100B MOV op1,op2 ADD op1,op2 SUB op1,op2 MUL op2 RCR op1 ADC op1,op2 SBB op1,op2 DIV op1 CALL op1 JMP op1 AND op1,op2 OR op1,op2

ZZZ= r/m 000 001 010 011 100 101 110 111

Mod=00 BX+SI BX+DI BP+SI BP+DI SI DI Doğrudan BX

Mod=01 BX+SI+DISP8 BX+DI+DISP8 BP+SI+DISP8 BP+DI+DISP8 SI+DISP8 DI+DISP8 BP+DISP8 BX+DISP8 W=1 AX CX DX BX SP BP SI DI

Mod=10 BX+SI+DISP16 BX+DI+DISP16 BP+SI+DISP16 BP+DI+DISP16 SI+DISP16 DI+DISP16 BP+DISP16 BX+DISP16

Mod=11 W=0 W=1 AL AX CL CX DL DX BL BX AH SP CH BP DH SI BH DI

ADR MOD XXYYYZZZ XX= mod YYY= reg ZZZ= r/m

Reg=YYY W=0 000 001 010 011 100 101 110 111 AL CL DL BL AH CH DH BH

KOMUT DEST,SRC D=0 ise mod ve r/m DEST, reg SRC D=1 ise mod ve r/m SRC, reg DEST W=0 ise 8 bit saklayıcı W=1 ise 16 bit saklayıcı

Sınav süresi 80 dakika olup, ders notlarına bakılmaz.

BAŞARILAR

MİKROİŞLEMCİLER 1 VİZE (II. EĞİTİM)

15.04.2004

Verilen her komut çalıştırıldığında her bir komuttan sonra saklayıcıların ve hafızanın alacağı değerleri bulun. Başlangıç değerleri aşağıda verilmiştir. AH=AF, AL=15H, SI=2002H CS=0000H BH=33H, BL=DDH, DI=2009H SS=2100H 2000:1000 2000:1001 2000:1002 2000:1003 2000:1004 2000:1005 2000:1006 2000:1007 2000:1008 2000:1009 2000:100A 2000:100B CH=45H, CL=00H, BP=0005H DS=1F00H 2C BB DF AC 88 C3 34 6F 09 F8 A0 BC DH=BFH, DL=28H SP=0008H ES=3FF0H 2100:1000 2100:1001 2100:1002 2100:1003 2100:1004 2100:1005 2100:1006 2100:1007 2100:1008 2100:1009 2100:100A 2100:100B 2C BB DF AC 88 C3 34 6F 09 F8 A0 BC

1) MOV AX,BX (2) 2) MOV CL,[BX] (3) 3) MOV DH,[BP+DI+2] (5) 4) MOV [200AH],CS (5) 5) MOV 1006H, AL (3) 6) MOV CS,[DI ] (4) 7) SUB DATA[BX+SI],AX (4) 8) POP SI (5) 9) PUSH AX (5) 10) MUL BYTE PTR TABLE[BP] 11) MOV [BP+SI],DX (4) çarpan programı yazın (25) 2100:1000 2000:1001 2000:1002 2000:1003 2000:1004 2000:1005 2000:1006 2000:1007 2000:1008 2000:1009 2000:100A 2000:100B SONUÇ H SONUÇ MH SAYI1 H SAYI1 L SAYI2 H SAYI2 L

(5)

12) Hafızada 8086 nın çalışma düzenine göre ters sırada yerleştirilmiş iki adet 16bit sayıyı SONUÇ 16 BİT SAYI1 16 BİT SAYI2 16 BİT

Bir kumanda merkezinden aynı hat üzeindeki 32 adet uyarı lambası en az sayıda kablo kullanılarak yakılıp söndürülmek isteniyor. Gerekli düzeneği blok diyagram olarak çizerek çalışmasını açıklayınız.

a) Gerekli düzeneği blok diyagram olarak çizerek çalışmasını açıklayınız. (20) b) Kontrol hatlarında olması muhtemel dalga şekillerini çiziniz. (10) 13) Verilen komut kodları için programa ilişkin komutları belirleyiniz (10)
2000:1000 2000:1001 2000:1002 2000:1003 2000:1004 2000:1005 2000:1006 2000:1007 2000:1008 2000:1009 2000:100A 2000:100B MOV op1,op2 ADD op1,op2 SUB op1,op2 MUL op2 RCR op1 ADC op1,op2 SBB op1,op2 DIV op1 CALL op1 JMP op1 AND op1,op2 OR op1,op2

ZZZ= r/m 000 001 010 011 100 101 110 111

Mod=00 BX+SI BX+DI BP+SI BP+DI SI DI Doğrudan BX

Mod=01 BX+SI+DISP8 BX+DI+DISP8 BP+SI+DISP8 BP+DI+DISP8 SI+DISP8 DI+DISP8 BP+DISP8 BX+DISP8 W=1 AX CX DX BX SP BP SI DI

Mod=10 BX+SI+DISP16 BX+DI+DISP16 BP+SI+DISP16 BP+DI+DISP16 SI+DISP16 DI+DISP16 BP+DISP16 BX+DISP16

Mod=11 W=0 W=1 AL AX CL CX DL DX BL BX AH SP CH BP DH SI BH DI

ADR MOD XXYYYZZZ XX= mod YYY= reg ZZZ= r/m

Reg=YYY W=0 000 001 010 011 100 101 110 111 AL CL DL BL AH CH DH BH

KOMUT DEST,SRC D=0 ise mod ve r/m DEST, reg SRC D=1 ise mod ve r/m SRC, reg DEST W=0 ise 8 bit saklayıcı W=1 ise 16 bit saklayıcı

Sınav süresi 80 dakika olup, ders notlarına bakılmaz.

BAŞARILAR

MİKROİŞLEMCİLER 1 VİZE (I. EĞİTİM)

04.05.2001

1. Bir kumanda merkezinden aynı hat üzeindeki 32 adet uyarı lambası en az sayıda kablo kullanılarak yakılıp söndürülmek isteniyor. Gerekli düzeneği blok diyagram olarak çizerek çalışmasını açıklayınız. 2. Mikroişlemci mimarisindekomut kuyruğu kullanmanın avantajının nasıl ortaya çıktığını mikroişlemcinin komutları işleme şekli üzerinden açıklayın. Komut kuyruğunun işe yaramadığı durumlar olabilir mi? Açıklayın. 3. Verilen program parçası çalıştırıldığında herbir komuttan sonra saklayıcıların ve hafızanın alacağı değerleri bulun. Başlangıç değerleri aşağıda verilmiştir. AX=3F27, BX=A040, CX=1004, DX=2266,SI=1000, DI=2000,CS=0000,DS=4E00, Segment offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F DATA 5000 : 1000. 30, 02, 30, 04, 15, 2A, F0, 40, 00, 10, 03, 10, 06, 10, 11, 0B MOV CX,3000H MOV BH,CH MOV BL,08 MOV [1000H]AX MOV [BX+3],CX MOV DX,[SI] MOV DX,[DI+1004H] MOV [SI+6],DX MOV [SI+2000H],DX MOV DS,5000H MOV AX,[1000H] MOV [SI+4],AX 4. Hafızada 8086 nın çalışma düzenine göre ters sırada yerleştirilmiş iki adet 32bit sayıyı toplayan programı yazın 2100:1000 2000:1001 2000:1002 2000:1003 2000:1004 2000:1005 2000:1006 2000:1007 2000:1008 2000:1009 2000:100A 2000:100B SONUÇ H SONUÇ MH SONUÇ ML SONUÇ L SAYI1 H SAYI1 MH SAYI1 ML SAYI1 L SAYI2 H SAYI2 MH SAYI2 ML SAYI2 L PROG 0000:1000

SONUÇ 32 BİT

SAYI1 32 BİT

SAYI2 32 BİT

1 (30), 2 (20), 3 (40), 4 (30) VE SINAV SÜRESİ 75 DAKİKADIR. BAŞARILAR

MİKROİŞLEMCİLER 2 FİNAL SINAVI (I. ÖĞRETİM) (SINAV CEVAP KAĞIDINA YALNIZCA AD VE SOYADINIZIN İLK HARFLERİ İLE NUMARANIZI YAZINIZ!!!) 1. Port1 4. bitinden 1200baud 7bit tek parite ve 1 stop bit olarak gelen ve 00H değeri ile sonlandığı bilinen verilerin yazılımla çözülerek 1000H adresinden itibaren yerleştirilmesi isteniyor. Parite hatası olduğunda port1 0. bitindeki ledin yanması, 1 sn süre ile veri gelmesi durursa port1 1. bitindeki ledin yanması gerekmektedir. 00H sayısı ile veri gelişi sonlanırsa port1 0. ve 1. bitlere bağlı ledler yansın. Gerekli programı yazın. 2. y(n)= ½ * x(n) + 1/p * Y(n-k) şeklinde verilen ve amacı ses ekosu gerçekleştirmek olan ifade yardımıyla 125uS hızında örneklenen ses bilgisini kullanarak eko genliği 8bitlik p katsayısı ile kontrol edilen ve eko zamanı (örnek cinsinden) 1000-8000 arasında olabilen k katsayısı ile kontrol edilecektir. + (3BH) ve –(3CH) tuşları ile p katsayısı, 2 (32H) ve 3(33H) tuşları ile eko zamanı k ayarlanabilecektir. Gerekli programı yazınız. Tuştakımı tarama kesme hizmet programının 20uS sürdüğünü varsayınız. 3. İçinde CALL PUSH POP komutları bulunan birbirinden bağımsız dört program NMI kesmesi ile zaman paylaşımlı olarak çalıştırılacaktır. Kesme hizmet programını ve ilk koşullama programlarını yazarak, NMI girişine uygulanan işaretin 1Hz ile 200KHz arasında olması durumunda karşılaşılabilecek olayları belirtiniz. Yazdığınız kesme hizmet programı için en uygun kesme hızı hangi değerde olmalıdır, gerekçeleri ile açıklayınız. Yazılan tüm programların satırlarında açıklamalar bulunacaktır, ders notlarını ve yardımcı kaynakları kullanmak serbesttir. 1. ve 2. sorular 50 puan 3. soru 100 puandır. Toplam 100 puanlık soru seçilecektir. Sınav süresi 90 dakikadır.

MİKROİŞLEMCİLER 2 FİNAL SINAVI (I. ÖĞRETİM) (SINAV CEVAP KAĞIDINA YALNIZCA AD VE SOYADINIZIN İLK HARFLERİ İLE NUMARANIZI YAZINIZ!!!) 1. (G) Her biri en az 8 satırdan oluşan ve max 2KB bellek alanı gerektiren 4 adet metin (ASCII formatta dizilmiş) seri bir yazıcı ile kağıda basılacaktır. Metin sonları 00H değeri ile ve satır sonları 01H değeri ile gösterilmektedir. Seri yazıcının tampon belleği 2KB tır. Seri yazıcı bir yazma işini tamamladıktan sonra 08H değeri göndererek yeni yazma işlemine hazır olduğunu bildirmektedir. Seri yazıcıya metin alanlarını (METIN1, METIN2, METIN3, METIN4) gönderen ve yukarıda belirtilen koşulları sağlayan programı yazınız. (metin içinde geçen karakterlere ilişkin ASCII sayılar 30H ile 7FH arasında olabilmektedir) 2. (G) PWM metodu ile port1 0,1,2,3 bitlerinden 4 bitlik çözünürlüğe sahip, port2 4,5,6,7 bitlerinden 8 bit çözünürlüğe sahip toplam 8 PWM işareti eşzamanlı olarak üretilmek isteniyor gerekli programı yazınız. Tüm işaretler için PWM peryodu (hem 4bit hem de 8bit PWM için) yaklaşık olarak 255ms olsun istenmektedir. Çözümünüzde gerekli yazılı açıklamaları yapın (PWM darbe sürelerinin 1000H ile 1007H adresinde bulunduğunu varsayın) 3. (G) İçinde CALL PUSH POP komutları bulunan birbirinden bağımsız iki program NMI kesmesi ile zaman paylaşımlı olarak çalıştırılacaktır. Kesme hizmet programını ve ilk koşullama programlarını yazarak, NMI girişine uygulanan işaretin 1Hz ile 200KHz arasında olması durumunda karşılaşılabilecek olayları belirtiniz. Yazdığınız kesme hizmet programı için en uygun kesme hızı hangi değerde olmalıdır, gerekçeleri ile açıklayınız. Yazılan tüm programların satırlarında açıklamalar bulunacaktır, ders notlarını ve yardımcı kaynakları kullanmak serbesttir. 1. ve 2. sorular 50 puan 3. soru 100 puandır. Toplam 100 puanlık soru seçilecektir. Sınav süresi 90 dakikadır.

MİKROİŞLEMCİLER 2 MAZERET SINAVI 1. y(n)= ½ * x(n) + y(n-k) + y(n-k-400) şeklinde verilen ve amacı ses ekosu gerçekleştirmek olan ifade yardımıyla 125uS hızında örneklenen ses bilgisini kullanarak eko zamanı (örnek cinsinden) 1000-8000 arasında olabilen k katsayısı ile kontrol edilecektir. + (3BH) ve –(3CH) tuşları ile eko zamanı k ayarlanabilecektir. Gerekli programı yazınız. Tuştakımı tarama kesme hizmet programının 20uS sürdüğünü varsayınız. 2. Her biri en az 8 satırdan oluşan ve max 2KB bellek alanı gerektiren 4 adet metin (ASCII formatta dizilmiş) seri bir yazıcı ile kağıda basılacaktır. Metin sonları 00H değeri ile ve satır sonları 01H değeri ile gösterilmektedir. Seri yazıcının tampon belleği 2KB tır. Seri yazıcı bir yazma işini tamamladıktan sonra 08H değeri göndererek yeni yazma işlemine hazır olduğunu bildirmektedir. Seri yazıcıya metin alanlarını (METIN1, METIN2, METIN3, METIN4) gönderen ve yukarıda belirtilen koşulları sağlayan programı yazınız. (metin içinde geçen karakterlere ilişkin ASCII sayılar 30H ile 7FH arasında olabilmektedir) 3. ADC’den okunan 8 bitlik değerlere bağlı olarak 220Volt AC gerilimle çalışan lambanın ışık şiddeti %0 ile %50 arasında denetlenmek isteniyor (yalnızca pozitif alternans denetlenebiliyor). Lamba şebekeye tristör kontrollu bağlanmıştır. ADC den maximum düzeyde işaret geldiğinde lamba %50 ışık şiddeti, minimum düzeyde işaret geldiğinde %0 ışık şiddeti verecek şekilde tristörün ateşleme açısı denetlenecektir. ADC örnekleme işlemi denetim işlemini engellemeyecek şekilde uygun zamanda gerçekleştirilsin. Gerekli düzeneği çizerek, ilgili programı yazın ve program satırlarında gerçekleşen olayları açıklayın. Yalnız iki soru seçilecektir, sorular 50 şer puandır.

MİKROİŞLEMCİLER 2 DERSİ EK SINAVI (I. ÖĞRETİM) 1. Mikroişlemci NMI girişine bağlı 1ms peryodu olan karedalga işaret ile port1 7. bite bağlı olan butonun basılı kalma süresi 3 haneli display sisteminde gösterilmek isteniyor. a) Uygulama için gerekli donanımın blok şemasını çizin. (5) b) 0.1sn cinsinden buton basma süresini displayde gösterecek programı yazın (gecikme programı yazılmayacak NMI girişindeki işaret referans alınacaktır) (20) c) Kesme hizmet programının 1ms den uzun sürmesi durumunda ortaya çıkabilecek durumları belirtiniz. (10) 2. Asenkron seri porttan 9600baud 8bit 2stop bit ve paritesiz olarak gelen veri paketi ile port1 0. bite bağlı tristörün ateşleme açısı kontrol edilmek isteniyor, şebeke gerilimi sıfır geçişlerini sezme port1 2. bitten yapılmaktadır. Seri olarak gelen ateşleme açısı bilgisi 0180 arasında derece cinsindendir, aralık dışında gelen değerleri dikkate almayan ve tristör ateşleme açısını derece cinsinden seri gelen verilere bağlı olarak kontrol eden programı yazın. (25) 3. Ultrasonik olarak 0.1 cm hassasiyetle ölçülen hedefin uzaklığı BCD kodlanarak seri porttan 1200 baud 2stopbit ve tek parite olarak gönderilmek isteniyor. Gerekli programı yazınız. (25) 4. y(n)= ½ * x(n) + 1/p * y(n-k) şeklinde verilen ve amacı ses ekosu gerçekleştirmek olan ifade yardımıyla 125uS hızında örneklenen ses bilgisini kullanarak eko genliği 8bitlik p katsayısı ile kontrol edilen ve eko zamanı 0.1-1sn arasında (örnek cinsinden 800-8000) olabilen k katsayısı ile kontrol edilecektir. + (3BH) ve –(3CH) tuşları ile p katsayısı, 2 (32H) ve 3(33H) tuşları ile eko zamanı k ayarlanabilecektir. Gerekli programı yazınız. Tuştakımı tarama kesme hizmet programının 20uS sürdüğünü varsayınız. (30) Yazılan programların açıklama satırları bulunacaktır, hatırlama amacıyla 2 adet önü ve arkası kendi el yazınızla yazılı üzerinde adınız soyadınız bulunan A4 kağıdı kullanmak serbesttir. Sınav süresi 90 dakikadır. BAŞARILAR

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.