GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN DƯỚI GÓC ĐỘ CỦA XÃ HỘI HỌC.

Giá trị của bản thân được hình thành trên niềm tin và môi trường sống, trong đó mối quan hệ tương tác qua lại của cá nhân và xã hội tạo cho cá nhân các kinh nghiệm và kỹ năng sống độc lập trong cộng đồng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Oanh, về giá trị của cá nhân. Những thất bại trong cuộc sống và trên con đường lập nghiệp của các bạn trẻ ở Việt Nam, có thể xem bắt nguồn từ các nguyên nhân đánh giá thấp, không tự tin vào giá trị và năng lực của bản thân mình. Điều này dẫn đến tính ỷ lại, ngại các thử thách và quan trọng là không thể nói lên chính kiến của mình. Điều tôi muốn nói thêm ở đây, chính là sự giáo dục của gia đình và vai trò của xã hội trong việc hình thành nhân cách con người hay nói cách khác là hình thành các giá trị của cá nhân. Phương pháp giáo dục của gia đình đối với con cái: Cách giáo dục con cái trong gia đình chiếm phần quan trọng trong việc hình thành các giá trị của cá nhân đối với con trẻ. Điều này, quyết định sự thành công trong cuộc sống của chúng sau này. Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội ngày càng cao, sự kỳ vọng của gia đình đối với con cái ngày càng tăng lên: con cái phải thành đạt trong cuộc sống mới chính là một gia đình kiểu mẫu và có uy tín trong xã hội. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ hiện nay không còn chú ý nhiều đến việc giáo dục con trẻ mà hầu như chuyển giao toàn bộ cho nhà trường và xã hội. Con cái làm theo ý cha mẹ ở đây chỉ còn mang vai trò tình cảm khi mà đạo hiếu của Việt Nam ta vẫn chiếm phần quan trọng. Trong một cuộc điều tra xã hội học gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh với 600 hộ gia đình( không phân biệt nhóm tuổi), có đến 42,9% các bậc cha mẹchỉ dành 5 đến 15 phút trong ngày cho việc học hành và giáo dục con cái và dành một giờ trở lên chỉ chiếm 22,89% ). Qua số liệu trên

Chỉ làm theo suy nghĩ của người khác. Gia đình với việc hình thành các giá trị nền tảng cho con trẻ là vô cùng quan trọng. Những giá trị này hình thành nhân cách của con người.cho ta thấy việc giáo dục con cái hiện nay của các gia đình đều trông chờ vào việc giáo dục của Nhà trường và xã hội. Vai trò cung cấp tri thức cho cá nhân của Nhà trường chỉ mang vai trò nền tảng. trong quá trình phát triển ở xã hội các tri thức dần dần được củng cố và phát triển mạnh lên. Đây là kiểu giáo dục gia đình chủ động trong việc hình thành các nhân cách của con trẻ mà các gia đình cần phải thay đổi hơn là đặt nặng vào các kỳ vọng mà các cá nhân đó không thể thực hiện được. Đây như là việc rèn luyện ý chí. thậm chí không còn ý chí và nghị lực. Các bạn chỉ làm những điều mà cha mẹ và nhà trường thấy vui. như các tổ . Môi trường xã hội hóa là nơi mà cá nhân thực hiện các mối quan hệ của mình với xã hội nhằm mục đích tái tạo và thu nhận kinh nghiệm xã hội. các bạn trẻ rơi vào một con đường sáo mòn của các hình thức cũ phải dựa vào các giá trị khác và mất dần đi niềm tin vào bản thân. Phần lớn giá trị căn bản của xã hội sẽ được các cá nhân tiếp nhận khi đang còn nhỏ thông qua gia đình. Trẻ phải được rèn luyện các kỹ năng để sau này đối mặt với cuộc sống. bạn bè và xã hội. Lệ thuộc vào điều này. kỹ năng sống và suy nghĩ độc lập. Ở đây. Vai trò xã hội trong việc hình thành các giá trị của bản thân: Xã hội đóng vai trò quan trọng không kém trong việc hình thành giá trị của bản thân. Kiểu giáo dục đặt kỳ vọng quá nhiều vào con trẻ và bắt chúng làm theo các mong muốn của gia đình nên khi ra đời trẻ không quen suy nghĩ độc lập. phù hợp với ý nguyện của cha mẹ và xã hội. tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. mà quên đi cái giá trị nền tảng làm nên một cuộc sống của cá nhân đó là giá trị của bản thân. ta cũng nên nói đến mối liên lạc với các đoàn thể trong xã hội của cá nhân mà trong đó các cá nhân là các thành viên trong nhóm. các bạn trẻ chỉ làm những việc theo kỳ vọng của cha mẹ và nhà trường.

. bạn sẽ thành công hơn so với nếp suy nghĩ cũ. kênh thu tiếp cá nhân. Thông qua các mối liên hệ với các đoàn thể nhằm tạo cho bạn bản sắc riêng và thông qua các bản sắc riêng ấy để hình thành các giá trị của bản thân. Vì với các vị trí trong xã hội thì cá nhân có các vai trò khác nhau ở những địa điểm và thời gian khác nhau. xã hội thì cũng nên xem lại các mối liên lạc của mình đối với gia đình và xã hội có thật sự bền vững hay không ? Điều đầu tiên bạn nên có các mối quan hệ xã hội rộng và bền vững nhằm tạo cho mình bản lĩnh trong cuộc sống của xã hội. sở thích của cá nhân phù hợp với các chuẩn mực của xã hội quy định. Biết suy nghĩ và hành động đúng mục đích. Đây là môi trường quan trọng thứ 2 của cá nhân ngoài gia đình. Giới trẻ ngày này đang dần hình thành các giá trị bản thân thông qua sự nỗ lực học hành.nhóm khác… Các cá nhân thu nhận các kinh nghiệm của xã hội theo các con đường mà nhóm đó tiếp cận. Hãy bước đi bằng đôi chân và lý trí của mình. Đây là điều chúng ta cần quan tâm ở dưới các góc độ khác nhau về giá trị bản thân của các cá nhân. Điều này làm cho giới trẻ hiện nay ít phụ thuộc vào người khác. Cá nhân không thể làm theo sự lựa chọn của mình. Tạo sao bạn lại không thoát khỏi vỏ bọc của sự tự ti để khẳng định bản thân mình.chức Đoàn Hội. các Câu lạc bộ . Các gương học tập và thành công trong giới trẻ hiện nay được nhắc đến nhiều trong cuộc sống. chịu sức ép của gia đình. tham gia vào các hoạt động xã hội.đội .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful