You are on page 1of 2

Mga Maiikling Tula Para Sa Wika* (Tula) ni Miguel R.

Santos
by Mga Manunulat ng Nueva Ecija on Saturday, August 6, 2011 at 4:00pm May sariling wika ang ibon at isda, Iba ang sa aso, iba ang sa pusa. Iba't ibang bansa, kanya-kanyang wika Itaguyod natin ang wikang pambansa. Bakit mahalaga ang sariling wika? Ito'y kaluluwa ng mahal 'ting bansa. Wika rin ang buklod ng puso at diwa Nang tao sa Luson, Mindanaw, Bisaya. Wikang Pilipino pag ating ginamit Mangagkakaisa ang puso at isip. Hangaring umunlad ating makakamit, Sa mga dayuha'y hindi palulupig. Tingnan 'nyo ang Intsik, Aleman at Korya, Maging taga Rusya, Hapon, Amerika, Sila'y mauunlad; at ang wika nila? Ang sariling wika, di wika ng iba. Ako ay Tagalog, sila'y Ilokano, Siya'y Bisaya, kayo'y Bikolano, Kapampangan sila, iba'y Sibuwano, Binubuo natin, wikang Pilipino.

Mga taga Luson, Mindanaw, Bisaya, Iba't ibang lipi, iba't ibang diwa. Sila'y binubuklod ng iisang wika, Mamamayang lahat nitong ating bansa. Sa bansa kong ito'y isa lang ang wika, Wikang Pilipinong bigay ni Bathala. Masining ang kanyang awitin at tula, Lubha ring malalim, kanyang talinhaga. Wikang Pilipino'y maraming wikain, Mahigit pitumpo kapag bibilangin. Magpatuloy tayo na ito'y gamitin