ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ

ΚΕΡ∆Η ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Κεφάλαιο 3

Αλληλεξάρτηση και εµπόριο
!

Η οικονοµική εξετάζει πως οι
κοινωνίες παράγουν και διανέµουν τα
αγαθά προσπαθώντας να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες και
επιθυµίες των µελών τους

Μικροοικονοµική

Ε.Σ. Σαρτζετάκης

2

οδηγούµενοι στην οικονοµική αλληλεξάρτηση ! Μικροοικονοµική Ε.Πως ικανοποιούµε τις ανάγκες και τις επιθυµίες. . Σαρτζετάκης 4 . ! Τα άτοµα και οι κοινωνίες βασίζονται στην εξειδικευµένη παραγωγή και την συναλλαγή ως µέσα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν από την σπανιότητα των πόρων Μικροοικονοµική Ε. .Σ. Σαρτζετάκης 3 Αλληλεξάρτηση και εµπόριο ! Μια γενική παρατήρηση .Σ. Μπορούµε να είµαστε αυτάρκεις ! Μπορούµε να εξειδικευόµαστε και να συναλλασσόµαστε µε τους άλλους.

Σαρτζετάκης 6 . . ! Τι προσδιορίζει την παραγωγή και το εµπόριο.Σ. . Σαρτζετάκης 5 Γιατί η αλληλεξάρτηση είναι το πρότυπο. ! Μικροοικονοµική Ε. ! Η αλληλεξάρτηση προκύπτει καθώς τα άτοµα βελτιώνουν τη θέση τους όταν εξειδικεύονται και συναλλάσσονται µε τα άλλα άτοµα Μικροοικονοµική Ε.Αλληλεξάρτηση και εµπόριο ! Από την παρατήρηση αυτή προκύπτουν δύο ερωτήµατα. Γιατί η αλληλεξάρτηση είναι το πρότυπο.Σ.

µόνο δύο αγαθά (πατάτες και κρέας) . . .Προσδιοριστικοί παράγοντες παραγωγής και εµπορίου ! Ο τύπος της παραγωγής και του εµπορίου εξαρτώνται από τις υπάρχουσες διαφορές στο κόστος ευκαιρίας Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 7 Απλοποιηµένο παράδειγµα της σύγχρονης οικονοµίας ! Ας υποθέσουµε ότι υπάρχουν. µόνο δύο άτοµα (ένας γεωργός πατατών και ένας κτηνοτρόφος) ! ! Τι θα παράγει ο καθένας. Σαρτζετάκης 8 . . Γιατί θα ανταλλάξουν προϊόντα. Μικροοικονοµική Ε. . . . .Σ.Σ.

Σαρτζετάκης Αυτάρκεια Κρέας (κιλά) (α) Τα όρια παραγωγικών δυνατοτήτων του πατατοπαραγωγού Ποιος τρέχει τώρα να συνεννοηθεί µε τον cow boy…… µια χαρά είµαστε έτσι Κατανάλωση και παραγωγή σε αυτάρκεια 2 1 0 Μικροοικονοµική A 2 4 Ε.Σ.Αυτάρκεια ! Αγνοώντας ο ένας το άλλον: Ο καθένας καταναλώνει ότι παράγει Σ’ αυτή την περίπτωση. το όριο παραγωγικών δυνατοτήτων συµπίπτει µε το όριο καταναλωτικών δυνατοτήτων ! ! ! Χωρίς ανταλλαγή. Σαρτζετάκης Πατάτες (κιλά) 10 . τα οικονοµικά κέρδη ελαττώνονται Μικροοικονοµική 9 Ε.Σ.

Σ.Σ.. 20 B 0 2½ Μικροοικονοµική Κατανάλωση και παραγωγή σε αυτάρκεια 5 Πατάτες (κιλά) Ε. Τι είναι αυτό… πρέπει να τρέχεις και στον αγρότη. Σαρτζετάκης 12 .Αυτάρκεια Κρέας (κιλά) 40 (β) τα όρια παραγωγικών δυνατοτήτων του κτηνοτρόφου Εµπόριο. Σαρτζετάκης 11 Εξειδίκευση και εµπόριο ! Και οι δύο ωφελούνται εάν εξειδικευτούν στην παραγωγή του προϊόντος στο οποίο είναι καλύτεροι και µετά ανταλλάξουν κάποιες ποσότητες ! ! Ο γεωργός θα παράγει πατάτες Ο κτηνοτρόφος θα παράγει κρέας Μικροοικονοµική Ε.

Επέκταση των ορίων παραγωγικών δυνατοτήτων Κρέας (κιλά) (α) Αύξηση κατανάλωσης του γεωργού Κατανάλωση µε εµπόριο Καθόλου άσχηµο αυτό το εµπόριο.Σ.Σ. Σαρτζετάκης Πατάτες (κιλά) 14 . 2 2½ 3 Κατανάλωση µε εµπόριο 5 Ε. Σαρτζετάκης Επέκταση των ορίων παραγωγικών δυνατοτήτων Κρέας (κιλά) 40 24 21 20 (α) Αύξηση κατανάλωσης του κτηνοτρόφου Παραγωγή µε εµπόριο Γ B* B Κατανάλωση και παραγωγή σε αυτάρκεια 0 Μικροοικονοµική Μήπως θα έπρεπε να εξειδικευτώ κι άλλο. δίνω 1 κιλό πατάτες και παίρνω 3 κιλά κρέας A* 3 Κατανάλωση και παραγωγή σε αυτάρκεια 2 Παραγωγή µε εµπόριο A 1 0 2 Μικροοικονοµική 4 Πατάτες (κιλά) 3 13 Ε.

Σ. κρέας κρέας κρέας 2½ κιλά 2 κιλά για 1 κιλό πατάτες πατάτες πατάτες Κέρδη από το εµπόριο 2 κιλά κρέας 1 κιλό πατάτες 21 κιλά 1 κιλό κρέας κρέας 3 κιλά ½ κιλό πατάτες πατάτες Η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήµατος ! Οι διαφορές στο κόστος παραγωγής προσδιορίζουν τα παρακάτω ! ! Ποιος θα παράγει τι Τι ποσότητες κάθε προϊόντος θα ανταλλαχθούν Μικροοικονοµική Ε. κρέας για 1 κιλό πατάτες 3 κιλά κρέας 3 κιλά πατάτες Κτηνοτρόφος 20 κιλά 24 κιλά ∆ίνει 3 κ.Τα κέρδη από το εµπόριο Χωρίς εµπόριο Με εµπόριο Παραγωγή και Παραγωγή κατανάλωση Γεωργός 1 κιλό κρέας 2 κιλά πατάτες 0 κιλά κρέας 4 κιλά πατάτες Εµπόριο Κατανάλωση Παίρνει 3 κ. Σαρτζετάκης 16 .

Σαρτζετάκης 17 Απόλυτο πλεονέκτηµα ! Συγκρίνει την παραγωγικότητα ενός ατόµου.∆ιαφορές στο κόστος παραγωγής ! Υπάρχουν δυο τρόποι µέτρησης των διαφορών στο κόστος παραγωγής: ! ! Ο αριθµός των ορών που απαιτούνται για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος (για παράδειγµα. επιχείρησης ή κράτους µε αυτήν κάποιου άλλου Μικροοικονοµική Ε.Σ.Σ. ενός κιλού πατάτες) Το κόστος ευκαιρίας από την παραίτηση της παραγωγής ενός για το άλλο αγαθό Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 18 .

λέγεται ότι έχει απόλυτο πλεονέκτηµα στην παραγωγή αυτού του αγαθού Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 19 Συγκριτικό πλεονέκτηµα ! Συγκρίνει τους παραγωγούς ενός προϊόντος στη βάση του κόστους ευκαιρίας που έχουν Μικροοικονοµική Ε.. εγώ έχω το εισροών για την απόλυτο πλεονέκτηµα στην παραγωγή κρέατος παραγωγή µιας αλλά και πατάτας!!! µονάδας προϊόντος.Σ. Σαρτζετάκης 20 .Σ.Καλά αφού είµαι τόσο «µεγάλος» γιατί συναλλάσσοµαι µε τον αγρότη. Απόλυτο πλεονέκτηµα ! Ο παραγωγός που χρειάζεται µικρότερη ποσότητα Εποµένως.

Καθόλου καλό Ερώτηση! Κοίτα να δεις ο αγρότης..Συγκριτικό πλεονέκτηµα ! Ο παραγωγός µε το χαµηλότερο κόστος ευκαιρίας στην παραγωγή ενός αγαθού. Μικροοικονοµική Ε. συγκριτικό πλεονεκτηµατάκι. µού’ φαγε!το πλεονέκτηµα στις πατάτες… τουλάχιστον µου µένει το πλεονέκτηµα στο κρέας Αλλά για κάθε παραπάνω κιλό πατάτες χάνω µόνο ½ κιλό κρέατος… Καλό εεε. µπας κι έχω κανένα πλεονέκτηµα και σε ποιοτουλάχιστον αγαθό. Ποιος έχει το συγκριτικό Βρε. λέγεται ότι έχει το συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παραγωγή αυτού του αγαθού Μικροοικονοµική 21 Ε. Σαρτζετάκης Για κάθε παραπάνω κιλό κρέατος χάνω 2 κιλά πατάτες…. Σαρτζετάκης 22 .Σ.Σ.

Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 24 . θα µε πείτε πλεονέκτη.Σ. αλλά θα µπορούσα να έχω το συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παραγωγή και των δύο αγαθών.Σ.. Σαρτζετάκης 23 Η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήµατος ! ! Το συγκριτικό πλεονέκτηµα και οι διαφορές στο κόστος ευκαιρίας είναι οι βάσεις της εξειδίκευσης και του εµπορίου Όταν δύο δυνητικά συναλλασσόµενα άτοµα έχουν διαφορετικά κόστη ευκαιρίας. µπορούν να ωφεληθούν και οι δύο από το εµπόριο Μικροοικονοµική Ε.Ερώτηση! Ξέρω..

.Σ. Κόστος ευκαιρίας. . πατάτες κλπ. Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 26 . Σαρτζετάκης 25 Ερώτηση! Θα έπρεπε να ξαναπαίξει µπάσκετ ο Michael Jordan ή να φυτέψει κήπο µε ντοµάτες. . Κέρδη από ανταλλαγές.Τα οφέλη του εµπορίου ! Το εµπόριο µπορεί να ωφελήσει όλα τα µέλη µιας κοινωνίας καθώς επιτρέπει στον καθένα να εξειδικευτεί στις δραστηριότητες στις οποίες έχει το συγκριτικό πλεονέκτηµα Μικροοικονοµική Ε.Σ. . . Απόλυτο πλεονέκτηµα. .

Σ. ∆είξε διαγραµµατικά τα όρια των παραγωγικών δυνατοτήτων των δύο χωρών Από τα δεδοµένα του πίνακα και µετρώντας µονάδες του αγαθού Α στον κάθετο και µονάδες του αγαθού Β στον οριζόντιο άξονα.Άσκηση! Ας υποθέσουµε ότι τα όρια των παραγωγικών δυνατοτήτων των χωρών Χ και Y όσον αφορά τα αγαθά A and Β δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Χ Y A 500 50 B 250 150 Υποθέτουµε ότι το κόστος ευκαιρίας είναι σταθερό. Σαρτζετάκης Y A 500 50 B 250 150 a. και εποµένως οι παραπάνω δύο παρατηρήσεις αρκούν. Μικροοικονοµική ∆ιάγραµµα 1 Ε.Σ. Τα νούµερα στον πίνακα περιγράφουν πόσο από κάθε αγαθό µπορεί κάθε χώρα να παράγει όταν εξειδικευτεί απόλυτα στην παραγωγή αυτού του αγαθού. παίρνουµε το ∆ιάγραµµα 1. Μικροοικονοµική Χ Άσκηση! 27 Ε. Σαρτζετάκης 28 .

Για την χώρα Y. αυτό ισούται µε την κλίση της καµπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. Το κόστος ευκαιρίας µιας παραπάνω µονάδας του B είναι 2 µονάδες του A. δηλαδή το ανά µονάδα κόστος ευκαιρίας είναι 1/2 µονάδα του B). Σαρτζετάκης 30 .Σ. το υπολογίζουµε αντιλαµβανόµενοι ότι για να παράγει η χώρα Χ 500 µονάδες του A θα πρέπει να χάσει 250 µονάδες του B. το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής µιας παραπάνω µονάδας του αγαθού Α είναι 1/2 µονάδα του αγαθού Β. Μικροοικονοµική Ε. Μικροοικονοµική Χ Άσκηση! 29 Ε. µπορούµε ν πούµε ότι η χώρα X έχει το συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παραγωγή του Α. Υπολόγισε το κόστος ευκαιρίας της κάθε χώρας για κάθε αγαθό Για την χώρα Χ.Άσκηση! Χ Y A 500 50 B 250 150 b. Η παραγωγικότητα της χώρας Χ στην παραγωγή του Α είναι 10πλάσσια αυτής της χώρας Y] Καθώς το κόστος ευκαιρίας της χώρας Χ στο να παράγει µία παραπάνω µονάδα του A είναι µικρότερη αυτού της χώρας Y (1/2<3). Σαρτζετάκης Y A 500 50 B 250 150 c. το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής µιας παραπάνω µονάδας του A είναι 3 µονάδες του B. ενώ το κόστος ευκαιρίας µιας παραπάνω µονάδας του B είναι 1/3 µονάδα του A. Καθώς η παραγωγικότητα της χώρας Χ είναι µεγαλύτερη στην παραγωγή και των δύο αγαθών. Εποµένως η χώρα Y έχει το συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παραγωγή του B. (καθώς υποθέτουµε σταθερό κόστος ευκαιρίας. Με σταθερό κόστος ευκαιρίας.Σ. Ποια χώρα έχει το απόλυτο και ποια το συγκριτικό πλεονέκτηµα και σε ποιο αγαθό. η χώρα αυτή έχει το απόλυτο πλεονέκτηµα στην παραγωγή και των δύο αγαθών [Όταν η χώρα Χ εξειδικεύεται τελείως µπορεί να παράγει περισσότερες µονάδες και από τα δύο αγαθά.

Υπάρχουν κέρδη από την συναλλαγή για την χώρα Χ. Σαρτζετάκης Y A 500 50 B 250 150 Τα όρια των καταναλωτικών δυνατοτήτων της χώρας Y επεκτείνονται (όπως δείχνει το διάγραµµα 2) καθώς η χώρα αυτή µπορεί τώρα να καταναλώνει έως και 300 µονάδες του A καθώς ανταλλάσσει 1 µονάδα του B για 2 µονάδες του A. ∆ιάγραµµα 2 Μικροοικονοµική Ε. η χώρα X παραµένει στην ίδια κατάσταση όπως και πριν. Αντίθετα.Χ Άσκηση! Y A 500 50 B 250 150 d. Είναι λοιπόν τελείως αδιάφορη. Εποµένως θα πρέπει να δεχτεί την πρόταση.Σ. Σαρτζετάκης 32 . Η χώρα Χ προτείνει ανταλλαγή µε τιµή ίση µε το δικό της κόστος ευκαιρίας.Σ. Μικροοικονοµική Χ Άσκηση! 31 Ε. Θα πρέπει η χώρα Y να δεχθεί. Υποθέτουµε ότι η κάθε χώρα εξειδικεύεται πλήρως στην παραγωγή του αγαθού στο οποίο έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα.

Η χώρα X θα µειώσει τα όρια των καταναλωτικών της δυνατοτήτων αν δεχτεί συναλλαγές 1 µονάδας του A για λιγότερες από 1/2 µονάδες του B. Η χώρα Β θα δεχτεί να συναλλαχτεί µόνο εάν παίρνει περισσότερες από 1/3 µονάδες του A για κάθε µονάδα του B.Σ. Μικροοικονοµική ∆ιάγραµµα 2 Ε. Σαρτζετάκης 34 .Σ. Εποµένως θα αποδεχτεί συναλλαγές αν παίρνει περισσότερες από 1/2 µονάδες του B για κάθε µονάδα του Α που δίνει. Σαρτζετάκης 33 Περίληψη ! Η εξειδίκευση και το εµπόριο επιτρέπει στα άτοµα να απολαµβάνουν µεγαλύτερες ποσότητες και ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών Μικροοικονοµική Ε.Χ Άσκηση! Y A 500 50 B 250 150 e. Ποια είναι τα όρια των κοινά αποδεκτών σχετικών τιµών.

Σ. Σαρτζετάκης 36 . έχει το συγκριτικό πλεονέκτηµα Τα κέρδη από το εµπόριο προσδιορίζονται από το συγκριτικό και όχι το απόλυτο πλεονέκτηµα Μικροοικονοµική Ε. Σαρτζετάκης 35 Περίληψη ! Το συγκριτικό πλεονέκτηµα εφαρµόζεται όχι µόνο στα άτοµα αλλά και στις χώρες Μικροοικονοµική Ε.Περίληψη ! ! ! Το άτοµο που µπορεί να παράγει ένα αγαθό µε την µικρότερη ποσότητα εισροών έχει το απόλυτο πλεονέκτηµα Το άτοµο πού έχει το µικρότερο κόστος ευκαιρίας.Σ.

ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τέλος Κεφαλαίου 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful