1Ŧ Má blzul ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ LlneŦ

aŦ |a
bŦ cáLre
cŦ pe
dŦ de
2Ŧ Culoarea ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ florl esLe de neulLaLŦ
aŦ acesLul
bŦ acesLel
cŦ acestor
dŦ cesLela
3Ŧ Copacll incep a ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ prlmávaraŦ
aŦ inflorlL
bŦ inflorll
cŦ |nf|or|
dŦ inflorlLul
4Ŧ uacá vrel sá vllţ ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ acumŦ
aŦ vll
bŦ vlne
cŦ v|no
dŦ Ienl(l
3Ŧ lerl mŴam inLâlnlL cu surorlle ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ sLuden(lŦ
aŦ CelaullalL
bŦ ce|e||a|te
cŦ celorlalLe
dŦ celorlal(l
6Ŧ Marla lerl a cânLaL ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ
aŦ frumoasá
bŦ frumo;l
cŦ frumoase
dŦfrumos
7Ŧ Culoarea acesLel ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ esLe albáŦ
aŦ masá
bŦ mase
cŦ masel
dŦ mese
Ŧ uacá Le laLrá un câlneţ nu ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ Ŧ
aŦ sperla
bŦ Le sperle
cŦ te sper|a
dŦsperle
9Ŧ cesLe prá[lLurl ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ de Lenu(aŦ
aŦ au adusa
bŦ adus
cŦ au fost aduse
dŦau fosL adu;l
10Ŧ Marla ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ sáŴ;l sus(lná Leza sápLámâna LrecuLáŦ
aŦ trebu|a
bŦ va Lrebul
cŦ Lrebuleva
dŦ LrebulL
11Ŧ Irel sáŴml prezln(l colegll ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ ?
aŦLal
bŦtå|
cŦ Lale
dŦ La
12Ŧ nu vrel ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ dal ;l lul Mlhal?
aŦ såŴ|
bŦ sá
cŦ Ŷ;l
dŦ Ŵil
13Ŧ Mâlne ;coala ŦŦŦŦŦŦŦŦŦnumal la ora 9Ŧ
aŦ va fl deschls
bŦ va fll deschls
cŦ va f| desch|så
dŦva fll deschlsá
14Ŧ Mâlne ne vom scula ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ Ŧ
aŦ cu noaptea |n cap
bŦ cu noapLea la cap
cŦ la noapLea in cap
dŦ la noapLea la cap
13Ŧ ÞoLrlvlL párerll speclall;Lllorţ Lrenul acesLa nu esLe bun penLru ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ Ŧ
aŦ consLrulL
bŦ construc¡|e
cŦ LransporL
dŦ LransporLare
16Ŧ ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ náscuL va prlml LoaLá avereaŦ
aŦ Intâ|u|
bŦ lnLâlulul
cŦ lnLâllor
d ŦlnLâll
17Ŧ uecâL sá sLal acoloţ mal blne ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ cevaŦ
aŦ facl
bŦ fåcea|
cŦ al face
dŦ ar face
1Ŧ ldelle ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ sunL lncredlblleŦ
aŦ La
bŦ Lál
cŦ ta|e
dŦ sál
19Ŧ L un om ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ Ŧ
aŦ cumsecade
bŦ cumseface
cŦ cum se cade
dŦ sLra[nlce
20Ŧ Marln ;l ÞeLru sunL sLuden(lţ ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ inva(á inLoLdeauna impreunáŦ
aŦ dânsul
bŦ dânsele
cŦ dân¡||
dŦ dân;l
21Ŧ ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ vla(a a avuL aceasLá meserleŦ
aŦ LoL
bŦ Lo(l
cŦ LoaLe
dŦtoatå
22Ŧ uacá a; fl avuL banlţ ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ cumpáraL un avlonŦ
aŦ a¡ f|
bŦar fll
cŦ a; fll
dŦflsem
23Ŧ vorblL cu amândol ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ Ŧ
aŦ ;efl
bŦ ¡ef||
cŦ ;eful
dŦ ;efele
24Ŧ La a vruL ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ lec(laţ dar nŴa avuL LlmpŦ
aŦ såŴ¡| facå
bŦsá;l
cŦ sá ar
dŦ sŴar
23Ŧ ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ ochllŦ
aŦ |m| dor
bŦ má dor
cŦ má doare
dŦ iml doare
26Ŧ loaneţ ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ unde al fosL?
aŦ colego
bŦcolega
cŦ colegu
dŦ co|egu|e
27Ŧ ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ sunL veclnll no;LrlŦ
aŦ dumnea|or
bŦ dumnealul
cŦ dumneavoasLrá
dŦ dumneaLa
2Ŧ ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ daL la LusLrel cadourlŦ
aŦ |Ŵam
bŦ leŴan
cŦ il am
dŦ lŴam
29Ŧ ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ dlscurl a; aveaţ LoL a; mal cumpáraŦ
aŦ or|câ¡|
bŦ orlcâLe
cŦ orlcâLá
dŦ orlcâL
30Ŧ Ll esLe cel mal bun ŦŦŦŦŦŦŦŦŦ nolŦ
aŦ dln
bŦde
cŦ d|ntre
dŦdlnspre

f f € ¾ ° f f fn ¾ fn ¾ n fn ¾ n ¾ f  .

½fn °n ½f ½¯mff f  °€  °€ n  °€  °€  fnm ¾m fn¯ f  ° n ° I °  ¯ f¯ °i°n¾ ¾ ° f .

ff fni°f f €¯f¾m €¯Â n €¯f¾ €¯¾ . ff n f n n f n f .

f ffn ¾ f ¯f¾m ¯f¾ n ¯f¾ ¯ ¾  ¾ f m  .

 fnm fm°ni° ° f ¾½ f ¾½  n ¾½ f ¾½  n ¾ ½m© f ff ¾f f ¾ n f€¾f ¾ f€¾f   .f" .ff f f f n  f  I ¾m ¯½ °n – f f m n f f - f ¾m ¾m n       °f ¾m ¾¾°m f¾m½m¯i°f nm " fÂ.

i° ° ¯¾nf f n°f½ f °nf½ n°f½ ffnf½ n f°f½ f °nf½ f°f½ ffnf½  9½m ¾½ nf  °fn ¾f° ¾ °½ ° f n°¾ n°¾n n f°¾½ f°¾½f  f °i °i n °i °i  ni¾m¾ffn ¯f ° f €fn €mn f n f€fn f€fn n f °m¾nf½¯fmf f  . .i° Ânff f f€ ¾n¾ f€ ¾n¾ n f€ ¾n¾m f€ ¾n¾m °¯fff  .

  f f m n f ¾m °¯ f n¯¾ nf n¯¾ €fn n n¯¾ nf ¾f©°n ¾°°n    .f°Â9 ¾°¾ ° f i°¾ i°¾  n i°Â i°Â  f  n f fm fnmf€f f° f f€ f€ n f€ €¾ ¯  °fm ° f°f ¯½ °m fffffn f¾m¯ ¾  n¯½mf°f° .

 nf¯i° f  €  € n  €  €  ff f ¾m €fnm ¾m n ¾mf ¾ f  n  nf f° ff¯½ f  ¯ ¯m n ¯m f  ¯ f  f° f n – n –f n n – n –  ¾° n°°Â ° f€¾" f ¯° f ¯° f n ¯° ff¾m ¯° ff .

 f f¯ f° n  f¯ f¯  ff¾ nf  ¾nfÂf f f¯fn¯½mf f ni ni n nim ni  ¾ n ¯f ° f ° n ° °¾½ ° .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful