Introducció a Internet

Cerca a Internet I
Operador
AND

Funció

Exemples

Busca documents que continguin competicions vela totes les paraules especificades. parts motor combustió No cal escriure’l, s’aplica per defecte.

OR

Busca documents que continguin conflicte OR disputa com a mínim una de les paraules cotxe OR automòbil clau. Serveix per incloure sinònims.

“”

Busca documents que continguin “contracte d’arrendament de la paraula o frase exacta finques urbanes” indicada entre cometes.
Substitueix una o més paraules. S’introdueix en cerques entre “” “una imatge * mil paraules” “Zapatero * ayudas”

*

Cerca a Internet I
Operador
site:

Funció
Busca per llengua o domini

Exemples
colectivo site:.ar

inurl: allintitle: related: define:

Busca documents que continguin relojería inurl:glosario la paraula indicada a l’URL. autónomo inurl:boe Busca documents que continguin allintitle:revista economía totes les paraules indicades al títol. Busca pàgines relacionades amb related:www.un.org la pàgina especificada. Busca la definició de la paraula indicada. define: cookie define: URL