Fizicieni romani

Scoala românească de fizică a adus contribuţii importante la dezvoltarea societăţii româneşti,dar şi la patrimoniul ştiinţific şi tehnic mondial. În perioada anterioară a cuceririi independenţei de stat (1877) se afirmă fizicianul şi matematicianul Emanoil Bacaloglu În domeniul fizicii au avut contribuţii importante Ştefan Procopiu, Horia Hulubei. Horia Hulubei - prof. universitar la Bucureşti. Contribuţii in fizica atomică şi nucleară ("Analiza fină chimică prin raza X"). Unul dintre iniţiatorii cercetărilor romaneşti in domeniul fizicii atomice. Colectivul condus de Horia Hulubei a facut cercetari valoroase în domeniul izotopilor radioactivi şi al aplicaţiilor lor în prospectiuni geologice, medicina etc. Eugen Bădărău - Contribuţii în spectroscopie, acustică, fizica plasmei. Cornel Haţegan Contribuţ ii în domeniul reacţiilor nucleare. Ştefan Hepites - Contribuţii în climatologie, geofizică, seismologie. Dragomir Hurmuzescu - Inventatorul unui tip de electroscop care ii poartă numele. Lucrări în domeniile electricităţii, razelor X. Colaborator al soţilor Curie. Eugeniu Ivanov - Contribuţii în ingineria nucleară. A descoperit noi izomeri nucleari din domeniul microsecundei si milisecundei. Augustin Maior - Lucrări în domeniul telefoniei multiple şi în fizica teoretică (gravitaţia, termodinamica radiaţiilor, teoria cuantelor). Rodica Mănăilă – Contribuţii în domeniul semiconductorilor. Victor Mercea - Lucrări în domeniile fizicii moleculare, mecanicii fluidelor. Contribuţii la producerea apei grele (brevete de invenţii). Stefan Micle - lecţii de popularizare a chimiei, fizicii şi ştiinţelor naturii. A organizat primul laborator universitar de chimie şi a ţinut primul curs de elctricitate optică, insoţit de experimente. Constantin Miculescu - Cercetări în domeniile termodinamicii, opticii, acusticii.

fizicii statistice. al propagării undelor electromagnetice.Stabilit în Franţa (1926). al spectrului oxigenului. Invitat de Marie Curie să lucreze la Institutul de Radium din Paris (1926-1930). mecanicii cuantice. Poincare" (1930). director al acestui institut din 1932.Specialist în fizica cristalelor. Andrei Popovici .A contribuit la realizarea şi optimizarea energetică a sistemului complex de obţinere a apei grele Paul C.defectoscopice cu raze X . A introdus metodele optogalvanice în spectroscopia cu laseri. Petrescu .Specialist în fizica plasmei. Cristea Musceleanu . Hermann Oberthfizician german originar din România. a elaborat proiectul unei rachete cu 3 trepte. Cercetări în domeniul fizicii matematice. descărcărilor electrice în gaze.Contribuţii în fizica particulelor elementare. mineralogia. Studii asupra gazelor ionizate. A creat în domeniul metalurgiei. metode moderne spectroscopice. A demonstrat (independent de fizicianul nipon H. fiind propus pentru premiul Nobel.Primul român doctor in fizică (1889).Lucrări de fizică teoretică în domeniile teoriei relativităţii. Dimitrie Negreanu . Valeriu Novacu . . conversiei termoionice. pentru explorarea cosmosului. Lucrari si studii ("Racheta pentru zborul în cosmos"). In 1497. Marius Sabin Peculea . gravitaţia. Yukava) existenţa mezonilor. Unul dintre întemeietorii astronauticii moderne. Constantin Mihul . magnetismul. Alexandru Proca . apoi la Institutul "H. Lucrări privind electricitatea.Lucrări de termodinamică.Contribuţii la studiul gazelor ionizate. A conceput (1942) primele rachete balistice de mare distanţă din lume. radioactivitate. metalografice şi Ioan-Ioviţ Popescu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful