P. 1
A pszichoszociális segítségnyújtás gyakorlati szerepe katasztrófák után

A pszichoszociális segítségnyújtás gyakorlati szerepe katasztrófák után

|Views: 21|Likes:
Published by Jei Ke

More info:

Published by: Jei Ke on Nov 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

Sáfár Brigitta

A pszichoszociális segítségnyújtás gyakorlati szerepe – az EURESTE program
A különböző országok eltérő válaszadó struktúrával rendelkeznek katasztrófák esetén, és eltérő az is, hogy kik hogyan reagálnak egy vészhelyzet emberi vonatkozásait illetően.1 A segítőcsoportok számos - katasztrófahelyzetben közreműködő - szervezetből és hatóságból állnak, melyeknek meghatározott szerepük van a segítségnyújtásban. A hatóságok szerepe veszélyhelyzet esetén kulcsfontosságú is szükségszerű, a segítségnyújtás hogy a irányításában, elismerjék koordinációjában, hiszen törvényi kötelességük gondoskodni az érintettekről. A nevezettek biztonságérzetének szempontjából hatóságok problémáikat, és a legmegfelelőbb segítséget kapják meg tőlük. A kormányzati szervek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok, illetve a hatáskörükbe tartozó szervezetek feladata az események kiértékelése, valamint a levont tanulságok alapján a jövőbeni megelőzésről való gondoskodás.
A katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzoltó, rendőr illetve elsősegélynyújtást végző szakemberek az érintettek számára az első kapcsolatot jelentik katasztrófa vagy terrortámadást követően, amikor az emberek még veszélyben vannak. Az ő elsődleges feladatuk a sebesültek mentése, ellátása és védelme, azok igényeihez igazodva, valamint a kár felmérése és a megfelelő erőforrások mozgósítása. A különböző civil szervezetek, egyesületek befogadó szerepet töltenek be a katasztrófák által érintett emberek számára, gyakorlati elintéznivalókhoz segítséget nyújtanak, a szociális, jogi, biztosítási igényeket kielégítik. Meghallgatják, és pszichoszociális tanácsadást végeznek, valamint szükség esetén mentálhigiénés vagy pszichológus szakemberhez irányítják az érintetteket.2 A mentális egészséggel foglalkozó szakemberek, családi és szociális hálózatok, valamint egyházi és vallási szervezetek képviselői segítenek az embereknek védett lelki közösséget biztosítani az átélt traumák után. Lelki segítségnyújtást végeznek, újból cselekvésre próbálják ösztönözni az érintetteket, pszichopatológiás reakciók esetén pszichiáterek, pszichoterapeuták foglalkoznak az arra rászorulókkal. A mentális segítségnyújtást végző szakemberek feladata a pszicho-szociális segítséget nyújtó civil szervezetek önkénteseinek az összehangolása, valamint a segítők lelki támogatása.

Jorge Rodriguez- Monica Zaccarelli Davoli-Ricardo Pérez : Guía práctica de salud mental en situaciones de desastres (serie de manuales y guías sobre disastres no. 7.). PAHO/WHO 2000. p. 26-41. 2 By Raquel E. Cohen - Pan American Health Organization : Mental health services in disasters: manual for humanitarian workers. PAHO, 2000.
1

3 A legtöbb érintett arról számol be. Belga Vöröskereszt kiadványa – Eureste. nélkülözhetetlen. hogy az érintettekkel való kapcsolattartás őszinte és nyílt legyen. veszélyhelyzet feldolgozása. Brüsszel. Ez a probléma – nem megfelelően felkészített segítő esetében – akkor is fennállhat. Felkészülés az érintettekkel való kommunikációra Válság. ám mindez egyénenként változó. hogy nem is tudják felfogni. amit nem-verbálisan kommunikálunk.3 . így ügyelnünk kell arra. valamint annak pszichológiai és szociális hatásai az egyes személyekben nem egyformán zajlanak le. esetenként úgy érzik. amelyeket a valós szükségletek szerint határoznak meg. hogy azok a segítők. 2006.1. 5 Segítségnyújtás katasztrófa és terrortámadás esetén – Belga Vöröskereszt kiadványa. vagy fejezünk ki. Mivel a kimondott szavaknál sokkal többet elárulnak gesztusaink. p. a mentésre. akik az érintettek pszicho-szociális szükségleteire rögtön tudnak reagálni. akik mentési és ellátó feladatot végeznek. mintha külső szemlélői lennének egy lelassított filmnek. ISBN 2-930434-16. Az egyénekre és csoportokra gyakorolt hatások csak napokkal. hiszen a mentéssel foglalkozó szakemberek számára elsődleges a minél gyorsabb beavatkozás. hogy álljanak rendelkezésre olyan képzett segítők is.4 A katasztrófa. Különösen fontos.az érintettek időérzékelése is összezavarodik. A veszélyhelyzeti gyorsbeavatkozási rendszerekre más normák vonatkoznak. azaz a szubjektív idő nincs feltétlenül összhangban a valós idővel. hiszen az elvesztegetett perceken emberéletek múlhatnak. itt az alapszükségletek azonnali kezelésére. Válsághelyzetben az élet mechanizmusai a sérülékeny pontok mentén megszakadnak. Brüsszel. Wee Routledge : Disaster mental health services: a primer for practitioners (series in psychosocial stress) 2005. Eureste Handbook. Az érintett személyekre gyakorolt egyes kedvezőtlen hatások oka lehet az. követni a történteket. hetekkel vagy hónapokkal az eseményt követően válnak láthatóvá és értékelhetővé. ha a beavatkozást megfelelően átgondolják és végrehajtják. 81-136. Ez elsősorban a pszichológiai segítségnyújtók munkájára vonatkoztatható. 2006. Diane Meyers-David F. hogy a vele foglalkozó segíteni szándékozó személy kifejezésmódja és kimondott szavainak tartalma között összeegyeztethetetlenség tapasztalható. valóban a munkájukra tudjanak koncentrálni.5 A segítségnyújtó rendszernek folyamatos támogató eljárásokat kell biztosítania. hogy időérzékelésük változó. Mivel fontos. hogy amikor az érintett személlyel kapcsolatba lépünk.és stressz helyzetben az emberek a szokásosnál kevésbé tudnak megbirkózni a helyzettel. Veszélyhelyzetekben – legyen az katasztrófa. Az érintettek igen személyes módon élik 3 4 Segítségnyújtás katasztrófa és terrortámadás esetén. hiszen így tudunk vele hatékonyan kommunikálni. próbáljunk meg ráhangolódni az illető szubjektív idejére. hogy verbális kommunikációnknak összhangban legyen azzal. ezért nagyon fontos. terrorcselekmény vagy akár tömegbaleset . Ezt akkor is szem előtt kell tartanunk. máskor olyan gyorsan peregnek számukra az események. ha elsődleges célunk a katasztrófa hatására kialakult lelki trauma enyhítése. sürgősségi ellátásra és a pánik megelőzésére fektetik a hangsúlyt.

1. esetleg tömeges pánikreakciót idézhet elő. a kétirányú kommunikáció megerősíti az érintettet abban. Az információt minden esetben ellenőrizni kell. Cohen : Mental health service sin disasters: instructor’s guide. Több esettanulmány hangsúlyozza.amikor az önkéntes segítők képzése még csak folyamatban volt . Enhancing psychological support. a mindennapi életbe való visszatalálást tűzi ki célul. a társadalmi különbségek. hiszen a hiteles és pontos információk hiánya szorongást válthat ki. 2007. hogy elismerik a 6 7 Raquel E. 24-75. hogy még napjainkban is szokatlan. A pszichoszociális támogatás során el kell érni. 2000. A helyszíni végrehajtási intézkedések csak akkor lehetnek hatékonyak. Mindez természetesen nem igaz. Minden esettanulmány tanulsága azonos: nem szabad arra várni. p. amely az átélt szenvedések feldolgozását. valamint azt jelzi. PAHO/WHO. és láthatóak lesznek a szociális rendszer gyengeségei. hogy a katasztrófát elszenvedett emberek keresik meg a segítőt. ha vannak olyan megfelelően képzett segítők. hiszen az aktuális mentális állapotuk nem teszi lehetővé. majd az ellenőrzött. előfordulhat az is. Geneva. A válság hatásainak hatékony elhárítása érdekében három szinten kell beavatkozni: egyéni. az erőforrások mozgósítására alkalmas. hiányosságai. illetve nem lehet előre megjósolni a beavatkozás sikerességét. a katasztrófa-esemény az egyébként természetes kapcsolatokat felborítja. meglévő struktúrákra támaszkodva. hogy mennyire fontos a segítők kezdeményező szerepe. Az azonnali információáramlás. hogy a veszélyhelyzet.de már komoly segítő erőt jelentettek a túlélők és a segítők között megteremteni a kapcsolatot. hiteles forrásoktól érkező friss hírek után újabb és újabb információkkal kell szolgálni. akik a válsághelyzetben koordinált módon reagálnak az egyének szükségleteire. hogy az átélt élmények mennyire mély nyomokat hagytak az elszenvedő személyben. és a beavatkozás első fázisában még nem lehet tudni. hogy aktívan viselkedjenek. ám . Tájékoztatás Már a korai szakaszban meg kell kezdeni a kommunikációt a meglévő információk birtokában. International Federation of Red Cross.érje akármekkora csapás is az embert – nehéz felszabadulni a társadalom által hosszú évek során belénk táplált konvenciók alól. IFRC. interperszonális és társadalmi szinten.át a válságot és annak hatásait. 1. .7 Nagy általánosságban el lehet mondani azt is. hogy személyes természetű érzelmi vagy pszichológiai problémáinkat egy kívülálló személlyel osszuk meg. Az izlandi Vöröskereszt önkénteseit és mentálhigiénés szakembereit először egy 1999-es földrengés után mozgósították . hogy aktív résztvevői legyenek annak a folyamatnak. A szélsőséges helyzetekben még inkább élesednek az ellentétek. Az érintetteket a beavatkozás során mindig aktív szereplőknek kell tekinteni. Ez a társadalom nagy része szerint a gyengeség jele. hogy az egyén nem képes megbirkózni az őt körülvevő helyzettel.6 Nagyon fontos az azonnali segítség: egy katasztrófát követően közvetlen pszichológiai szükségletek merülnek fel.

az okok. IFRC. hogy az események folytán megszakad a hozzátartozókkal való kapcsolat. 2006. ha a katasztrófa szándékosan előidézett cselekmény következménye. hollétére korlátozódik. Az emberi méltóság. hogy a helyzetet. így nem. Geneva. hogy nem fordulnak szakemberhez.8 A kulturális különbségek szem előtt tartása sokszor kulcsfontosságú lehet. Joseph O. hogy a katasztrófa milyen mértékben érintette őket. Az információt az érintett lakosság kulturális és kommunikációs szokásainak megfelelően kell átadni. hiszen számos kultúrában különböző mítoszok kapcsolódnak a lélekhez és a mentális egészséghez. 18-20. a felmerülő kérdések összetettsége miatt. hogy másoknak nem számít fontosnak az ő szenvedésük. 9 Prewitt Diaz. Az érintettek információ iránti igénye elsősorban szeretteik fizikai hogylétére. körülmények. illetve azt élhetik meg. Ez a bizalomépítés nem megy mindig egyszerűen. 2001. Brüsszel. Az érintettek információ adási igénye . barátaikról nem tudnak biztos információt. a számukra különféle szinteken elérhető támogatás és az anyagi kártérítéshez. Nehéz megbirkózni azzal az érzéssel.10 1. Ilyen jellemző mítosz. . valamint a katasztrófa mértéke. A késői kommunikációt úgy érzékelhetik. a közvetlenül érintett.problémáját. sérülést szenvedett személyek állapota. valamint arra. így ők ezt nem problémának tekintik. pp. az elszenvedett veszteséget. hogy a megváltozott körülmények hatására ideiglenesen idegenekkel kell összetartó közösséget alkotni. hogy – még ha már önmagukat biztonságba tudhatják – rokonaikról. így nem feltétlenül számíthatnak egymásra. 2006.amelyet szeretteiknek és a hatóságoknak saját magukról és állapotukról elmondanak . következménye. 10 Segítségnyújtás katasztrófa és terrortámadás esetén – Belga Vöröskereszt. tömeges 8 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies : Psychological support : best practices from Red Cross and Red Crescent programmes. mint a lakosság védelmére megtett óvintézkedések. a segítségkérés és – nyújtás lehetőségei. Ezekben az országokban a helyi Nemzeti Társaságok önkéntesei a mentális egészséggel kapcsolatos felvilágosító tevékenységet végeznek. melyeket átéltek. eseményeket. A kérdések között elsőként maga az esemény mibenléte szorul tisztázásra. A másodlagosan felmerülő kérdések az olyan problémák orvoslásához kapcsolódnak. de vissza is utasítják a segítségnyújtást. ARC. kiváltképp.2.a katasztrófahelyzet történéseit írja körül. hanem áldásnak. mondjuk terrorcselekményé. : Advances in Disaster Mental Health and Psychological Support. a külvilág nem veszi komolyan. elkövetők. Eureste Handbook. hogy a mentálisan zavarodott ember az istenek üzenetét tolmácsolja. az összetartozás és a biztonság megőrzése A legfélelmetesebb a katasztrófák áldozatai számára talán az.9 Az érintettek információ iránti igényét közvetlenül a katasztrófa után nehéz kielégíteni. egészségügyi ellátáshoz. komolyan veszik az őt ért traumát. Nehéz elfogadni. jogi képviselethez való jog.

A tapasztalatok azt mutatják. Guideline for assessment in emergencies. hiszen az érintettek számítanak arra. addig nem lehet felmérni a lelki megrázkódtatás mértékét sem. Ezen a ponton már sérül a környezetbe vetett bizalom.közúti. ami nagymértékben megnehezíti a segítők munkáját. hogy mi zajlik bennük. és a történtek ellenére pontosan ugyanolyan fontos tagjai a társadalomnak.vagy ipari baleseté. 11 . ahol a bekövetkezett katasztrófa vagy International Committee of the Red Cross and International Federation of Red Cross. Geneva. sokszor keresnek felelősöket. ezt minden körülmények között tiszteletben kell tartani. addig – reális oknál fogva – felfokozott érzelmi állapotban van. Mindez azért is nagyon fontos. hogy ők nem tehetnek a velük történt eseményekről. Az érintetteket tehát első lépésként olyan helyszínre kell szállítani. IFRC. Meg kell erősíteni őket abban. Biztosítani kell őket arról. és – különösen terrorcselekmények esetében – olyan biztonságos helyre szállításuk. mert amíg az érintett nincs biztonságban. így amíg nem kerül védett helyszínre. kísérni. A veszélyérzethez mindig félelem vagy a félelem szülte harag érzelmi megnyilvánulásai társulnak. hogy a katasztrófahelyzetet vagy terrorcselekményt átélt személyeknél felmerül a kapcsolatfelvétel igénye a többi túlélővel. mint családtagjaik. Jogos igényük. ICRC. védekező szerepe van. az összetartozás megerősítése. Az eseményekkel való megbirkózásban rengeteget segíthet a családi háló megléte. mint korábban. mint ahogyan azt is tolerálni kell. Ezen felül legalább ennyire fontos a társadalom reagálása és a reagálás mikéntje. hogy mindenki más módon reagál és birkózik meg egy tragikus helyzettel. hogy az illetékesek megtesznek mindent annak érdekében. Az egyének különbözőségeit azonban el kell ismerni: a gyász egyénenként illetve kultúránként különböző lehet. ugyanis ezek az emberek jobban megérthetik azt. hogy a társadalmi környezet kijelentse és tudomásul vegye. ám ne kezeljék őket áldozatokként. ahol kisebb a kockázata hasonló esemény újbóli bekövetkeztének.11 A legalapvetőbb intézkedés az érintettekről való gondoskodás. hogy mihamarabb helyreálljon a saját és környezetük hétköznapi élete. hogy – még ha egy terrorcselekmény elkövetőjét nem is lehet mindjárt felelősségre vonni – a közvélemény morálisan elítéli az elkövetőket. megkapjanak minden segítséget. Ennek a magatartásnak. esetleg „gyanúsnak” találnak másokat. a biztonságosnak ítélt helyzet helyreállásáig. Egy ilyen helyzetben megszakadhatnak az emberi kapcsolatok. az érzelmi kötődések fenntartása. A gyakorlati munka egyik fontos pontja tehát az eseményeket elszenvedők adatainak pontos felvétele a helyszín elhagyása előtt. az tragédia. és az emberiségbe vetett hit is meginoghat. hogy ami velük történt. 2008. Általában igen nagy a biztonság és védelem iránti igény a válságot közvetlenül követő időszakban.

Később. mint a testi sérülést elszenvedetteké. hogy tiszteletben tartsuk az egyén intim szféráját. így viselkedésük média általi bemutatása legalább annyira etikátlan. hogy csupán a segítővel szeretnék megosztani gondolataikat. mégsem szabad lehetőséget adni arra.terrorcselekmény nem veszélyezteti tovább a testi illetve lelki épségüket. a személyes élmények feltárására.12 A megrázó eseményt átélt emberek sokszor nem úgy viselkednek. hogy szabad utat engedjenek érzelmeiknek. American Red Cross. hogy a katasztrófa borzalmait öncélú. Közvetlen a katasztrófa után még nincs lehetőség arra. Állapotuk közszemlére bocsátása még tovább fokozhatja bennük a kényelmetlenség érzését. hogy a felvételeken látható érintettek megőrizhessék a méltóságukat. akkor azt ország-világ kísérheti figyelemmel. 2006. Ekkor tiszteletben kell tartani az érintetteknek azt a kívánságát. hogy egyénileg. Még fontosabb a magánszféra tiszteletben tartása a gyászolók esetében.al. hogy minden emberben meg lehet a belső képesség arra. hogy megismerjék és megértsék a történteket. Ilyen esetben természetesen a laikus segítségnyújtót is köti a titoktartás. úgy az érzelmekre időt kell szánni. Alapvető tény. valamint nem szabad a 12 Prewitt Diaz. a pánik megelőzésére tett erőfeszítések. Joseph O. Szem előtt kell tartani azt is. hogy ezzel bárki visszaéljen. A későbbi szakaszban újabb és újabb hírekkel járulhatnak hozzá a lakosság tájékoztatásához. mikor a közvetlen veszélyhelyzet elhárult. . szem előtt kell tartani. hogy saját lelki ereje által megbirkózzon a helyzettel. televíziós operatőröknek tiszteletben kell tartani az érintettek személyiségi jogait. : Advances in Disaster Mental Health and Psychological Support. vagy szeretteik körében éljék meg a gyászt. Mindez csak akkor szolgálja a közösség érdekeit. hiszen tájékoztatják a nyilvánosságot. illetve amennyiben így tesznek. szenzációhajhász módon mutassák be. et. szükség van az egyéni megközelítésre. Amennyiben mégis a lelki támogatóhoz fordulnak segítségért. így egy kitelepítés során lehetőség szerint ne válasszuk szét a családokat. A média szerepe nagyon fontos a katasztrófák utáni első szakaszban. a segítségnyújtásra fordított időt mindenkinek egyéni tempójához kell igazítani. és ezzel tovább súlyosbítsa az átélt trauma hatásait.. addig hagyni kell. A magánélet tiszteletben tartásának hiánya az érintettek számára nagyon fájdalmas. hiszen ekkor még sokkal fontosabb a tömegek megnyugtatása. ha úgy kívánja. hiszen így még annak lehetőségét is elveszik tőlük. Nem szabad arra törekedniük. ahogyan azt a mindennapokban tennék. ha a média képviselői betartják a szakmai etika alapvető normáit. Bár az érintettek ebben a helyzetben teljesen kiszolgáltatottak. hogy egyéni problémákkal foglalkozzanak a segítők. Az újságíróknak. hogy a legtöbb ember veszélyhelyzet esetén sem hajlandó biztonságosabb helyre menni a családtagjai nélkül. így amíg az érintettek – a lehetőség tudatában – nem jeleznek látható igényeket a segítségre. Katasztrófák után nagyon fontos.

hogy szabad folyást engedjenek érzelmeiknek. A segítségnyújtás módszerei.gyászolókat annak a sokknak kitenni. hogy felismerjék azt a helyzetet. melyek révén önállóan meg tudnak birkózni a helyzettel. 2. másrészt pedig pontos információt kaphattak az igénybe vehető segítségről. hogy ne az érintettek helyett oldjuk meg a problémákat. Ez az együttműködés végül nagyon hasznosnak bizonyult: egyrészről sikerült tájékoztatni a lakosságot arról. Lényeges azonban. eszközei . hogy gyakorlati segítséget is igényelnek a lelki támogatás mellett. pszichológus. hogy megfelelő döntéseket hozzanak. Azonban az önkéntes segítők feladata az is. hogy képessé váljanak érzelmi stabilitásuk visszanyerésére. ami az érintettekben a veszélyhelyzet során keletkezett.13 13 Segítségnyújtás katasztrófa és terrortámadás esetén. Amikor egy autószállító komp süllyedt el Észtország és Svédország között a Finn Vöröskereszt gyors együttműködést sürgetett a médiával. A médiával való kapcsolat fontossága más aspektusban is felmerült az eset kapcsán: szenzációhajhász újságírók próbáltak fotókat készíteni a kiszolgáltatott túlélőkről. hiszen az őket ért trauma hatására nem tudnak megbirkózni még a hivatalos ügyeik intézésével sem. Ezeknek a problémáknak az elkerülésében is fontos szerepet kapnak az önkéntes segítők. hogy a televízió képernyőjén lássák elhunyt hozzátartozójuk földi maradványait. hogy elsirassák a múltat. p. csak segítsük őket abban. a gyászról. A katasztrófában közvetlenül és közvetve érintettek érzelmi egyensúlyának a helyreállítása is fontos. 2006. és ezáltal újra azt érezhessék. ha teret biztosítunk számukra. és hogyan segíthetnek megbirkózni az érzéseikkel. és elősegítjük azon képességeik felszínre törését. Előfordulhat. Akkor tudjuk segíteni az érintetteket a kezdeti szakaszban. Brüsszel.egyéni szükségletek szerint A katasztrófahelyzetet átélt személyek számára a legfontosabb. pszichiáter szakemberek bevonására csak ritkán van szükség. A gyakorlati jellegű problémák megoldásának sikere oldja azt a feszültséget. Belga Vöröskereszt – Eureste. hogy milyen pszichés reakciók várhatóak az érintetteknél. Az önkéntes pszichológiai segítségnyújtóknak így még fontosabb szerep jutott: elhatárolni az érintetteket az újságíróktól. Ezeket a feladatokat az önkéntes segítségnyújtók fel tudják vállalni. 41-46. fotósoktól. Hosszabb távon azonban azt is lehetővé kell tenni számukra. amikor elengedhetetlen a szakember segítsége. védeni a személyiségi jogaikat. Ez a folyamat szükséges ahhoz. hogy valaki meghallgassa őket. ismét önállóan hozhatnak döntéseket a sorsuk felől. megélhessék a gyászt. . és erőt kapjanak az újrakezdéshez. hogy a saját kezükben van az életük irányítása. és eltereli a figyelmet a veszteségekről.

ami viszonylag közel helyezkedik el a katasztrófa helyszínéhez. így a túlélők és mások számára is. a tájékoztatás és segítségnyújtás helye. Továbbá lehetővé kell tennünk számukra. rajzolással segítjük kifejezni a gyermeknek. hogy a kapott tájékoztatás után a szükségleteiknek megfelelő döntéseket tudjanak hozni. hogy a kijelölt területen. hogy együtt lehessenek a számukra ismert felnőttekkel. A helyszínen az érintettek számára megfelelően koordinált módon biztosítja a megfelelő tájékoztatást és segítséget. Ez a folyamat gyorsítható. ne legyenek elszakítva azoktól a személyektől. vagy esetleg nem akarnak semmilyen körülmények között egyedül lenni. Psycho-social assistance for children affected by armed conflict. 2. idővel rendszerint visszaáll a korábbi fejlettségi szint. Ez a későbbiekben nagyon fontos szerepet kap.15 A befogadó központok fő célja. sokkal ritkábban fordul elő. Ezek a helyszínek csak ideiglenes megoldást kínálnak egy esetleges kiürítésnél. 2006. 15 Committee on Disaster Research in the Social Sciences: Future Challenges and Opportunities. ha az átélt élményeket játékokkal. Geneva. USNAP. hiszen így információval szolgálhatnak azok számára. szellemi és lelki fejlettségüknek megfelelően. de már a biztonságos zónán belül található. komolyabb katasztrófák esetén – amikor nem biztosított az otthonokba való visszatérés – gondoskodni kell a kitelepített lakosság másfajta elhelyezéséről. hogy partnerként kezeljük őket.illetve eltűnt személyekről. így hamarabb visszatérnek a mindennapi életbe. akik rögtön a katasztrófa után hírt szeretnének kapni a sérült. akikben megbíznak. hogy átmenetileg regressziót mutat a fejlődésük: a nemrég szobatisztaságra szokott gyermekeknél megeshet. hogy éjszaka bepisilnek. viszont az ő esetükben is fontos. hogy a későbbiekben szakember segítségére szoruljanak. 14 International Federation of Red Cross. Humanitárius segítő központ.14 Némely gyermeknél előfordulhat. valamint felvegyék személyes adataikat. a „mindent egy helyen” elv alapján. objektumban biztonságba helyezhessék az érintett lakosságot. Egy katasztrófát követően – a tapasztalatok szerint – célszerű befogadó és tájékoztató központokat kell felállítani egy olyan helyen. Ezek a visszaesések azonban átmeneti jellegűek. Egy ilyen központ a katasztrófa valamennyi érintettje. . IFRC.Gyermekek esetében más módszereket kell alkalmazni. National Research Council (NRC) : Facing hazards and disasters: understanding human dimensions. 1999. szolgáltatások széles körét biztosítva kívánják segíteni a katasztrófa által közvetlenül érintetteket. fogadóközpontok A humanitárius segítő központok átfogóan és hosszú távon.1. A különböző szolgáltatások abban segítik az érintetteket.

hogy meddig. hiszen a traumatikus események hatására az érintettek nem tudják feldolgozni a rengeteg információt. az információ továbbítás és a lelki támogatás folyamatában ugyanaz a személy legyen. tájékoztatják a családot a keresési. azon kívül. Különösen . pszichológiai-.2. Ezek a családi kapcsolattartók biztosítják a folyamatos kommunikációt az érintettek és a katasztrófa utáni teendőket ellátó hatóságok között. ki kell magukból beszélni a feltoluló érzéseket. hogy a hozzátartozóktól begyűjtsék a sérültek és a halottak azonosításához szükséges információkat. amelyek segítséget nyújthatnak az érintettek szükségleteinek kielégítésében. a katasztrófa esemény bekövetkezése után minél hamarabb segítőt kell kijelölni az egyes érintett családok mellé. családok számára a Nemzetközi Szövetség vagy a Nemzeti Társaságok családi kapcsolattartót jelölnek ki.2. esetleg megemlékezések rendezése. terrorcselekményt átélt ember fájdalmát és félelmeit az értheti meg leginkább. hogy a családok számára kijelölt segítségnyújtó a hivatalos ügyek intézése. Ahhoz. Támogató hálózatok Egy veszélyhelyzetet. helyreállítási munkák alakulásáról. Feladataik a kapcsolatok fenntartása mellett különböző szaktanácsadások: jogi-. meghaltak vagy súlyosan megsérültek. A segítő így már az esemény utáni legkritikusabb időszakban az érintett családok mellett állhat. de a Vöröskereszttől is kaphatnak támogatást. és ilyenkor egy higgadt támogató segíthet tisztán látni. hogy a traumatikus eseményt az érintettek fel tudják dolgozni. vagy családterápiás. 4. amelyek megkönnyítik a katasztrófa által érintettek egymás közötti kapcsolattartását. Néhány szolgáltatást maguk az érintettek szerveznek meg. A segítő központokban összegyűjtött adatok alapján olyan támogató hálózatokat hoz létre a Vöröskereszt Nemzetközi Szövetsége. és milyen jellegű szolgáltatásra lenne szükségük. A Nemzetközi Szövetség programja alapján. Ezek a kijelölt személyek hidat képeznek a családok és a hivatalos szervek között. hogy sorstársakkal oszthatják meg élményeiket. gondolatokat.2. katasztrófát. hogy szeretnének-e részei lenni ennek a hálózatnak. és hogy mindezt kellő érzékenységgel és tapintattal kezeljék. illetve. kiigazodni a zűrzavarban. aki maga is átélte ugyanazt a szörnyűséget. Családi kapcsolattartók A katasztrófák által legsúlyosabban érintett személyek. úgy. Egyeztetnek azokkal a szervekkel. Természetesen az érintettek maguk dönthetik el.3. valamint képzések tartása. A kapcsolattartó szerepe nagyon fontos az érintettekkel való kommunikációban: az ő feladatuk. hogy a bürokrácia érzéketlenségét kiiktatják a rendszerből. akiknek a hozzátartozói eltűntek. A leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében törekedni kell arra. A „legsúlyosabban érintett” ez esetben azokat az embereket jelöli. Ilyenkor kulcsfontosságú szerepet tölthet be.

p. hogy az eltűntekről információt tudjanak adni az aggódó hozzátartozók számára. Lehetőséget biztosítanak a túlélők közötti kapcsolatfelvételre. ha valaki szükségét érzi a támogatásnak. A katasztrófákat követően a Nemzetközi Szövetség a helyi Nemzeti Társaságokkal és az illetékes hatóságokkal közösen honlapokat hoz létre. mint az „életjel-küldés” a cunami után.akik pusztán nem tudták feldolgozni az akkor átélt eseményeket. szakemberek elérhetőségeiről. de azokét is. mint az Egyesült Államok gyakori. 2001. amelyek a telefonos segélyvonalakhoz hasonlóan működnek. ahol az operátorok várják azoknak az embereknek a hívását. ezáltal e-mail-ben értesítik azokat a személyeket.4. A telefonos segítők esetében is lényeges.16 Fejlett országokban. e-mail-ben értesítik arról. Geneva. A telefonos segélyvonalak másik fontos szerepe a telefonos lelki-segítségnyújtás azok számára. akik arra vágynak. akik elvesztették hozzátartozójukat. hogy valaki meghallgassa őket. akik az állapotukból adódóan még kevésbé képesek személyes ügyeik intézésére. egyesületek. hogy a helyreállítások után is kapcsolatot tartanak a katasztrófa-eseményeket átélt személyekkel. de a helyi 16 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies :Psychological support : best practices from Red Cross and Red Crescent programmes. Telefonos segélyvonalak és honlapok A telefonos segélyvonalak fontos. Egyrészről a humanitárius segítő és tájékoztató központ szolgáltatásairól szolgálnak bővebb információval: tájékoztatnak arról. 2. hogy pontosan informáljanak az érintettek szempontjából fontos szervezetek. akik a gyűjtőközpontban megadták elérhetőségüket.nagy segítséget jelent a kapcsolattartó a sérült túlélők számára. Ezen felül lényeges. vagy tanácsokkal szolgáljon a trauma feldolgozását illetően. 47-52. Elsődleges funkciójuk a tájékoztatás. hogy hol és milyen módon vehetnek igénybe pszichoszociális támogatást. ami a sérültek és a halottak azonosításában meghatározó szerepet tölt be. valamint olyan egyéni üzenetküldési lehetőséget biztosítanak a túlélők számára. Ezek a honlapok adnak tájékoztatást a rendelkezésre álló szolgáltatásokról és az igénybevétel módjáról. akik az egyedi eseteket szakszerűen képesek kezelni. Ez ugyan nem személyes megkeresés. A Kathrina hurrikán pusztítása után a mai napig működnek azok az ingyenes hívható telefonos segélyvonalak. A folyamatosan kiegészített adatbázis lehetőséget biztosít arra is. IFRC. Segíti a hatóságok működését adatgyűjtéssel és adatnyilvántartással. kiegészítő szerepet töltenek be a humanitárius segítő és tájékoztató központ mellett. hogy a hívásokat felkészült személyek fogadják. és milyen jellegű támogatásokat lehet igénybe venni. Hírlevél küldő szolgáltatást is működtetnek. hogy hová lehet fordulni. vagy akár otthonukat a katasztrófa során. tájékoztatást adnak a támogatási formákról. tények közlése a katasztrófával kapcsolatosan. .

kezelésére. az érintettek helyzetéről. átlássák azt a folyamatot. 18 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies :Psychological support : best practices from Red Cross and Red Crescent programmes. elejét véve a rémhíreknek. 122-148. csak ellenőrzött. sorsközösséget tud vállalni velük. 2. hogyan tér vissza az élet a normális kerékvágásba. katasztrófa pszichológiai aspektusait. hogy legyen olyan személy. reakcióik jogosságát illetően. ahol a katasztrófákkal kapcsolatos teendőket ismerteti a lakossággal. hogy a kezdeti hírdömping után. Ez a módszer nagyon hatékony egy ilyen nagy és – természeti katasztrófák által – veszélyeztetett országban. 2001. tájékoztató kampányokat juttat el az érintettekhez. szükségleteiket kielégítő erőforrásokról. p. Az információt a közlés előtt mindig meg kell vizsgálni. milyen óvintézkedéseket dolgoznak ki hasonló események megelőzésére.18 Segít. 17 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies :Psychological support : best practices from Red Cross and Red Crescent programmes.Nemzeti Társaság tapasztalatai alapján nagyon hatékony. hogy ezáltal megerősítést nyerjenek félelmeik. aki átérzi az ő érzéseiket. . pletykáknak. p. ami bennük zajlik és megbirkózzanak a bennük kavargó érzésekkel. hogy a túlélők megértsék egy-egy veszélyhelyzet. 47-52. Önsegítő csoportok A katasztrófák után az érintettek számára fontos. 2001.6. A pontos tények ismertetésével a média felhívhatja a közvélemény figyelemét a katasztrófával kapcsolatos legfontosabb adatokra és a teendőkre. ahol a lakosság többsége hozzáfér a televíziók és rádiók adásához. Média A bekövetkezett katasztrófa után a lehető leggyorsabban médiapontokat kell kialakítani. hogy a közvélemény számára némiképpen világosabbá tegyék a történteket. ott a média nagyon fontos szerepet tud játszani azáltal. Geneva.17 2. Geneva. Azokban az országokban. hiteles forrásból származó információt szabad leközölni. különös tekintettel a segítségnyújtás pszichológiai aspektusaira. hogy a folyamatosan beérkező információkat minél gyorsabban lehessen közölni a lakossággal.5. IFRC. Szükségesek még a háttéranyagok. A Kolumbiai Vöröskereszt rendszeres adással jelentkezik az egyik rádiócsatornán. hogy tudatosságot növelő. Tájékoztat az eseményt követő intézkedésekről. hiszen sokan ezen e-mailek hatására keresik fel az Amerikai Vöröskereszt pszichológiai segítőközpontjait. Mivel ezt a lelkiállapotot teljes egészében csak olyan személy képes megérteni. a viszonylagos helyreállítás időszakában is kapjanak híreket az emberek arról. hírmagyarázatok is. a sajtótermékekhez. Fontos még. IFRC.

akit – valamilyen tekintetben – érintettek az események. de legfőképpen egymás érzelmi támogatása. kapcsolatot tartanak a hatóságokkal és segítik a hivatalos ügyek intézését. ám ez nem azonos a kisebb önsegítő. Katasztrófák által komolyan veszélyeztetett területeken pedig informálnak a katasztrófák pusztító hatásainak lehetséges csökkentéséről. vannak bevált rendszerek. Workshop compendium. akár anélkül. amelyek kisebb-nagyobb problémák esetén támogatást nyújtanak. támogató csoportokkal. Ahhoz. J. 2000. hagyományai vannak a rászorulók lelki támogatásának? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása segít megfelelő alapot teremteni a helyi pszichoszociális munkának. felmérik az érintettek szükségleteit. Ezek a csoportok létszámukat. A tradicionális segítő struktúrát így újraalkották a lelki-támasz program segítségével. Sok esetben azonban az is előfordulhat.19 Ezen felül összefogják a gyászolókat. hanem a katasztrófa után eltelt rövid vagy hosszabb idő után tudatosul az érintettekben az igény a sorstársakkal való kommunikációra. ezeket a mechanizmusokat kell felhasználnunk katasztrófák esetén is. a közös problémamegoldás. illetve tevékenységi körüket tekintve lehetnek nagyobb vagy kisebb csoportok. vagy annak egy része rászorul. ezért célszerű az érintettek részvételével önsegítő csoportokat létrehozni. amennyiben a közösség. fel kell tennünk a kérdést: Kihez szokott fordulni a lakosság támogatásért? Milyen kultúrája. 1998. egy újabb katasztrófa bekövetkezése esetén fontos teendőkről. 20 Kristoffersen. . A humanitárius segítőközpontok rendszerint már a túlélők számára alkotnak segítő csoportokat. Danish Red Cross. igény szerint akár szakember bevonásával. hogy a meglévő támogató-hálózatot hatékonyan tudjuk felhasználni a pszichoszociális támogatóprogram során.20 19 Raquel E. azonban minden esetben elsődleges cél a csoport tagjainak kölcsönös érzelmi támogatása. A csoport lényege a tapasztalatcsere. vagy akár a technológiai fejlettségnek megfelelően a világhálón keresztül érintkezhetnek egymással. A katasztrófa természetétől és az adott kultúrától függően más tevékenységgel alakulhatnak önsegítő csoportok. melyek ezen a nagy csoporton belül alakulnak és működnek tovább akár egészen hosszú távon. hanem – a helyi hagyományoknak megfelelően otthonaikban látták vendégül egymást. Stress management and psychological support. Prepared by the Center for Crisis Psychology. Az önsegítő csoportok személyesen. Minden közösségben léteznek hagyományai a segítségnyújtásnak. hogy nem a segítőközpont tevékenysége nyomán jönnek létre ezek a csoportok. Bergen. Cohen : Mental health services in disasters: instructor’s guide By Pan American Health Organization (PAHO). Norway. A törökországi földrengés után a helyi Nemzeti Társaság nem a segítő központokban rendezett csoportos beszélgető foglalkozást a nőknek.

amelyek pszichológus szakember segítségét teszik szükségessé. a személyes szimpátia nem jelentheti azt. A segítőknek be kell tartaniuk azt az íratlan szabályt. IFRC. hogy az érintettek biztonság iránti igénye ki legyen elégítve ahhoz. azonban kitűnik a csoportból. hogy a csoportosan vezetett beszélgetés jóval hatékonyabb az egyéni foglalkozásoknál. így a segítő hamarabb szakember segítségét kérheti. tudatosul az emberekben. A csoportos beszélgetés segíti az érintettek helyzettel való megbirkózásának képességét. hogy az átélt eseményeket kibeszélhessék magukból. és nyitott átvitt értelemben is: nincs keretek közé szorítva a beszélgetés. A segítők feladata továbbá az is. Minderről a biztonságos légkörről a képzett segítőknek kell gondoskodniuk. hogy a saját. 2001. A csoport nyitott a túlélők. 21 . Ebben az esetben képzett segítő jelenléte. 22 WHO: Mental Health in Emergencies .22 A csoportos beszélgetések során lényeges. érzéseit. A csoportos beszélgetések során kialakul a sorsközösség érzése. 2003.7. és ki merjék mondani a fejükben kavargó gondolatokat. feldolgozni a veszteségeket. hogy minden rászoruló egyformán fontos. és visszacsatolást kaphassanak más túlélőktől. hogy nincsenek egyedül a problémájukkal. hogy az egyén több figyelmet kap a többiek rovására. hogy megnyíljanak a többi érintett előtt. A bekövetkezett tragikus esemény miatt zavart személyek pszichoszociális ellátása szempontjából minél hamarabb ki kell alakítani a beszélgető csoportokat. hogy visszatereljék életüket a megszokott mederbe. Geneva. hogy ezeken a csoportos beszélgetéseken tényszerűen számoljanak be az eseményekről. amelyek átmenetet képeznek egy egyszerű társaságbeli mélybeszélgetés és a szakember által vezetett csoportterápia között. 177-191. Geneva. tájékoztassák az érintetteket az elkövetkezendő időszak teendőiről. ha valaki nagyon eltérően viselkedik. Beszélgető csoportok A traumatikus élményt átélt személyek számára szinte minden esetben kulcsfontosságú. mindenki lehetőséget kap arra. World Health Organization.2. A Koszovói tapasztalatok rávilágítanak arra. Az önsegítő csoportokon belül gyakran – speciális csoportként – beszélgető csoportok alakulnak. a felmerülő lelki jelenségek természetéről. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies : Psychological support : best practices from Red Cross and Red Crescent programmes.Mental and Social Aspects of Health of Populations Exposed to Extreme Stressors. p.21 A segítők számára is több információt közvetít egy csoportos foglalkozás: természetes. hozzátartozók részére. és erőt ad. a beszélgetés során ugyanis felszínre kerülhetnek azok a szükségletek is. A nagyobb törődést igénylő személyeket pedig szakember gondjaira kell bízni. egyedi módján fejtse ki gondolatait. csillapításuk módjáról és az igénybe vehető segítségről. a beszélgetések levezetésében való aktív közreműködése szükséges. hogy mindenki másképp dolgozza fel az eseményeket. Department of Mental Health and Substance Dependence. segít túllépni a traumatikus eseményen.

amikor krónikus poszt-traumás állapot alakult ki. a későbbiekben. hiszen az önkéntes segítségnyújtók pontosan be tudnak számolni az érintett személy korábbi állapotáról. Az optimális eredmény elérésének érdekében lényeges. Belga Vöröskereszt – Eureste. és szakember gondjaira kell bízni az érintett személyt. hanem éppen egyre intenzívebbé válik.8.23 A pszichológus szakemberek számos terápiás szemléletmódot. mind pedig a professzionális segítségnyújtó számára. . hogy az érintettek nagy része a szociális háló és a segítők által nyújtott pszichoszociális támogatás segítségével képes megbirkózni a helyzettel. a pszichoterápia során is tarthassák vele a kapcsolatot. hogy az átélt esemény okozta szorongás. Fontos megemlíteni. fájdalom az idő múlásával nem mérséklődik. Az érintett személyek egy részénél előfordulhat. technikát alkalmaznak a súlyos lelki traumán átesett személyek szenvedésének enyhítésére:         Pszicho-dinamikus analitika Kognitív viselkedésterápia Interaktív rendszerszemléletű terápiás módszer Művészetterápia Egzisztencialista-humanista megközelítésű terápiás módszer Transzperszonális megközelítésű terápiás módszer Hipnoterápia EMDR-terápia Fontos. Brüsszel. A segítségnyújtást a kritikus esemény első pillanatától koordináló segítőknek nagy a felelősségük a segítségre szorulók megfelelő szakellátáshoz való irányításában. sürgősségi ellátására vannak felkészítve. pszichiáter szakemberek terápiás beavatkozására csak az érintettek kis hányadánál van szükség. 41-47. hogy a szükséges kezelést megkapják. p. és visszacsatolásként szolgáljon mind a laikus. leginkább olyankor. 2006. Pszichoterápia A Vöröskereszt által kiképzett laikus segítők elsősorban a katasztrófa vagy terrorcselekmények érintettjeinek azonnali. hogy ez a kapcsolattartás folyamatos legyen. pszichiáter szakemberek közötti kapcsolatfelvétel szintén nagyon fontos lehet. Pszichológus. hogy azok az érintettek. és annak biztosításában. 23 Segítségnyújtás katasztrófa és terrortámadás esetén. akik korábban már bizalmukba fogadták az önkéntes segítőt. A laikus pszichológiai segítségnyújtók és a pszichológus. Ezeket a jeleket a Vöröskereszt által kiképzett segítségnyújtóknak fel kell ismerni.2.

Szem előtt kell tartani. hogy az érintett gyermekek érezzék az irántuk tanúsított empátiát. felfogni azt a veszteséget. Geneva. kiiktatja a folyamatból az idegennel való megbarátkozás. mint amilyenek a gyermekek. így gyakran helyi pedagógusok látják el ezt a feladatot. és így sokkal hamarabb jut eredményhez. helyi emberekre bízza. Sokszor a szülők megnyugtatása. hogy a gyermekek nem feltétlenül értik. ugyanakkor azzal. ismerik az igényeiket. Nagyon jó példa erre a Nemzetközi Szövetség „Fegyveres konfliktusok által veszélyeztetett gyermekek” (CABAC) programja. esetleg belefoglalják az oktatásba. A gyermekek különleges lelki gondozása A katasztrófák által okozott traumatikus élmények még azokra a higgadt felnőtt emberekre is komoly hatással vannak. Koplewicz-Marylene Cloitre: Caring for kids after trauma. hogy az operatív segítségnyújtást a gyermekek által ismert. A programot a tanárok sokszor a helyi igényekhez alakítják. vagy más – már létező – közösségi programhoz csatolják. Psycho-social assistance for children affected by armed conflict. sokszor csak a felnőttek pánikreakciójára reagálnak riadalommal. és komolyan veszik a problémáikat. hogy segítsenek feldolgozni a háborúk borzalmait az érintett gyerekeknek. Ilyen esetekben a segítőknek nagy gondot kell fordítaniuk a szülők vagy más felnőttek pszichoszociális támogatására. 2006. Mivel a gyermekeknek még inkább szükségük van támaszra. 24 . pszichológiai támogatása már kedvező hatással bír az érintett gyermekekre is.25 A Nemzetközi Szövetség ezzel a programmal bővebb tájékoztatást ad a helyi segítőknek. 25 International Federation of Red Cross. hogy mi történik körülöttük. érzéseik náluk meghallgatásra találnak. hogy segítőjük ura a helyzetnek. 1999. lényeges.4. mint a felnőtt érintetteknek. disaster and death: a guide for professionals. amelyet átéltek. hogy ezekhez a felnőttekhez bizalommal fordulhatnak. és higgadtan kezeli az eseményeket. Az ő munkájuk esetében az a legfontosabb. Éppen ezért a gyermekeket ért traumatikus élmények hatásainak csökkentését nagyban befolyásolja az őket körülvevő felnőttek lelkiállapota. akik egyébként képesek tárgyilagosan kezelni a történteket. Ezek az önkéntes pszichológiai segítségnyújtók fel vannak készítve a gyerekekkel való foglalkozásra.3. ahol iskolai tanítókat vonnak be önkéntes segítőnek. az őszinte segítőkészséget és azt. IFRC. Harold S. mert gondolataik. az elfogadás fázisát. Gyermekek esetében azonban több problémát is meg kell vizsgálniuk a segítőknek. tanároknak a pszichológiai támogatás mibenlétéről. New York University Child Study Center. hogy a gyermekek azt érezzék. amikor – az emlékekre és érzelmekre erőteljesen ható – esemény nem várt reakciókat vált ki az érintett gyermekekből.24 A Vöröskereszt által kiképzett és delegált segítségnyújtók gyakran specializálódnak olyan különleges igényekkel bíró csoportokra. Ez a higgadtság akkor a legszükségesebb.

Koszovóban és Beslanban is alkalmazott művészetterápia részei. 4. magukat a lelki gondozást végző hivatásos vagy önkéntes személyeket. Az ő pszichológiai szűrésük és folyamatos felügyeletük elengedhetetlen feltétele annak. amellyel az esemény vonatkozásában fejlődhet. 2006. hogy segíteni tudjanak másoknak. A játék esetében legjellemzőbb szituáció az. hogy új élményekkel gazdagodjanak. 26 . Fontos. el tudják mutogatni mindazt. 27 Az önkéntes segítőknek is fel kell tudni ismerni a poszt-traumás stresszre utaló jeleket. hanem eszköz a gyermek számára. hogy megismételjen egy-egy helyzetet. a velük történtek feldolgozására. ami velük történt. hogy ha a gyermek terrortámadásról vagy háborúról rajzol. és megtalálja a helyzettel való megbirkózás módját. Éneklés. Koplewicz. A segítők mentális védelme A pszichoszociális segítségnyújtás különböző aspektusait vizsgálva ki kell emelni egy különösen veszélyeztetett csoportot. Ezek a tevékenységek jelentős eredményeket értek el kiváltképp gyerekeknél. tánc. A katasztrófák elszenvedői gyakran lehetetlennek érzik. A traumatizált gyermek állapotának értékelésében és ellátásában a rajzok felhasználása kétféle nehézséget okozhat. Ez nagyban segíti az események feldolgozását. Az egyik az.4. disasters and professionals – New York University Child Study Center. hogy a gyermek irányítson. ezáltal új perspektívát adva az életüknek. 27 Psycho-social assistance for children affected by armed conflict.26 A rajzolás szintén egy nagyon hatékony módszer a katasztrófahelyzetet átélt gyermekekben felgyülemlett feszültség csökkentésére. Geneva: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. amit éreznek. A kreatív tevékenységek abban segítenek az érintetteknek. akik nem képesek megnyílni és elmondani. Az ilyen játékok során a segítőnek feltétlenül hagynia kell. Marylene Cloitre : Caring for kids after trauma. Ezt a módszert azoknál az egyéneknél használják. az még nem feltétlenül jelenti azt. abban a tényben. rajzolás – a CABAC programban. ami foglakoztatja őket. amikor a gyermek újrajátssza a katasztrófát. hogy időben pszichológus szakember gondjaira bízhassa a rászoruló gyermeket. hiszen minden impulzus az őket ért traumatikus élményt idézi fel bennük. hogy azok után.A legismertebb és leghatékonyabb módszerek a gyermekek esetében a játék és a rajzolás. szép és jó dolgokra gondoljanak. 1999. a feszültség oldását. hogy a kezelés során a rajzolás ne csak a trauma újraélésének egy formája legyen. hiszen a módszer lényege a szavak nélküli kommunikáció. viszont le tudják rajzolni. A trauma jele máshol található. A másik buktató a traumás ismétlés. a traumatikus eseményt. hogy lehetetlen az esemény lelki feldolgozása vagy szimbolizálása. és értelmet adhat a helyzetnek. Harold S. hogy traumatizált. és előhívja a régi szép emlékeket a katasztrófa előtti időkből.

29 A beavatkozásban résztvevő személyek fokozottan ki vannak téve a felkavaró élményeknek. a tehetetlen küzdelemnek. A munkatársak megfelelő kiválasztása növelheti a segítők eredményességét. hogy az ő mentális állapotuk is folyamatosan ellenőrizve legyen. hogy egy esetleges elhúzódó veszélyhelyzet során legyenek a helyszínen olyan szakemberek. ha az illető személyen lelki zavar jelei mutatkoznak. Ezek a beszélgetések erősítik a mentésben résztvevő csoportok egységét és összetartozását. áthelyezésre kell törekedni. Megerősítik őket abban. érzések kibeszélése. Fontos. akik folyamatosan figyelemmel kísérik a laikus pszichoszociális segítségnyújtók állapotát. 29 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: Managing stress in the field. Wee Routledge: Disaster health services: a primer for practitioners (series in psychosocial stress) 2005. Ezt különböző tesztek. és félhetnek további támadásoktól. ami erőt ad további feladataik elvégzéséhez. hogy – akár egyénileg. ezért elengedhetetlen. 2001. a testi-lelki fáradtságnak. hiszen a segítők is emberek. A mentésben részt vevő és a sürgősségi feladatokat ellátó vöröskeresztes. képzéssel és szimulációs gyakorlatokkal. Geneva. hogy a veszélyhelyzet elmúltával ne alakuljon ki a segítőkben szorongásos kórkép. hogy a laikus segítségnyújtók egymást is meg tudják hallgatni. IFRC. a feszültségoldás. tréningek segítségével mérik. annak érdekében. A segítségnyújtók támogatása lehetőséget biztosít arra. akik aggódhatnak saját biztonságukért.A segítők – legyenek akármilyen jól képzettek – egy bekövetkezett katasztrófa helyzetben történő beavatkozás során maguk is hatalmas lelki traumának vannak kitéve. a tapasztalatok.28 Mindenekelőtt a megelőzésre kell törekedni: a Nemzetközi Szövetség irányelvei szerint úgy kell kiválasztani a leendő önkéntes pszichológiai segítségnyújtókat. és közbe tudjanak avatkozni. hiszen még a legtapasztaltabb segítőket is megviselhetik az események. illetve egyéb civil és hivatalos szervek egy csapatként dolgoznak a katasztrófák helyszínén. hiszen ennyi borzalom láttán még a mentálisan erős embereknek is szüksége van lelki támogatásra. hogy pszichésen alkalmasak legyenek veszélyhelyzetekben másokat segítve helytállni. Kulcsfontosságú továbbá az is. Az ilyen események után legalább ennyire fontos a másodlagos megelőzés. A madridi terrorcselekmények idején a Spanyol Vöröskereszt hivatásos és önkéntes segítségnyújtói is egymásnak nyújtottak lelki támaszt. akár csoportosan – kibeszéljék az érzéseiket. Lehetőség szerint a művelet során rendszeres váltásra. . így a pszichológiai segítségnyújtóknak különös figyelmet kell fordítani ennek a csapatnak a tagjaira is. így oldva egymásban a felgyülemlett feszültséget. csoportos tréningekkel és felkészítéssel pedig még hatékonyabbá tehető a segítők munkavégzése. hogy a 28 Diane Myers-David F.

hogy a már bekövetkezett katasztrófákat és az azzal járó veszteségeket nem lehet meg nem történtté tenni. hogy egy adott személy számára túl sok a ránehezedő teher. egyéni és közösségi igényeknek megfelelően lehet reagálni a katasztrófák által érintett lakosság pszichoszociális szükségleteire. ezekre a kiváló emberekre komoly figyelem jusson. ha csak pihen az illető. Enhancing psychological support. Ez egy átlagember életében meglehetősen ritka dolog. és – ha kell – támogassák egymást. „burn-out” tréningeken vesznek részt. ahol képzett szakemberek segítenek feldolgozni számukra a látottakat-hallottakat. hogy lelkükön könnyíthessenek és. hogy a segítőkre. ami még inkább arra inspirálja őket. hogy minden helyzetben. Sokszor elég. mentési tevékenység során tapasztalt reakcióik normálisak. vagy esetleg elvesztette alkalmasságát a segítői feladatra. A Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége élen jár a lakosság pszichológiai és szociális jólétének érdekében kifejlesztett hatékony válaszadó eszközök alkalmazásában. hogy ha valakinek komolyabb segítségre van szüksége. ezért nem csoda. emberiek és nincsenek egyedül az érzéseikkel. 2007. az ő lelkiállapotukat is folyamatosan figyelemmel kísérje szakember. de olyan is előfordulhat. tréningeken. hogy ezt a fajta segítőtevékenységet igazán nem lehet hivatásszerűen űzni. hogy a hozzájuk hasonló munkát végző emberek milyen érzelmi nehézségekkel küzdenek feladataik elvégzése során. és az ő segítségükkel – szükség esetén – széles rétegek részesülhetnek a lelki támogatásból. egy esélyt. A beszélgetések során szembesülhetnek azzal. hogy a módszerek változatossága biztosítja azt.sürgősségi. hogy segítsenek nekik megbirkózni a veszteséggel. IFRC. vagy legalábbis szünetet kell tartani egy-egy eset között. hogy más területen próbáljanak tevékenykedni. a gyásszal.30 Sokszor az bizonyul feldolgozhatatlannak a segítők számára. 30 International Federation of Red Cross. Geneva. A pszichoszociális segítségnyújtás módszereit és eszközeit vizsgálva megállapíthatjuk. hogy nem tudtak érdemben segíteni. Ezért fontos. de tudomásul kell venni. Ilyenkor a tréner-szakemberek javasolják számukra. Ezek a szakemberek képesek megítélni azt is. A katasztrófahelyzetekben rendszeresen fellépő pszichológiai segítségnyújtók – jó gyakorlat szerint – ún. Az alkalmazott módszerek kiválóan alkalmazhatóak a laikus pszichoszociális segítségnyújtók számára. és egy ideig nem vesz részt krízis segítői munkában. A segítők kezet nyújtanak a rászorulóknak. és rendszeresen vegyenek részt továbbképzéseken. hogy figyeljenek oda egymásra. . máskülönben az illető egy idő után összeroppan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->