Taburan Normal

1

Objektif Pembelajaran


2

Untuk memperkenalkan taburan kebarangkalian yang
lazimnya digunakan dalam membuat keputusan.
Untuk menggunakan konsep nilai jangkaan dalam
membuat keputusan.
Untuk menunjukkan kegunaan taburan kebarangkalian
yang manakah patut digunakan dan bagaimana
mencari nilainya.
Untuk
memahami
penghadan
setiap
taburan
kebarangkalian yang digunakan

.Ciri-ciri Taburan Normal         3 Ia adalah taburan selanjar Ia adalah taburan simetri Ia adalah asimtot kepada paksi Ia adalah uni-modal Ia adalah keluarga kepada keluk Keluasan di bawah keluk ialah 1. Keluasan disebelah kiri min ialah 1/2. Keluasan disebelah kanan min ialah 1/2.

Fungsi Ketumpatan Kebarangkalian Taburan Normal 1  x   1    2 f (x)  e     2 Dimana :   min X   Sisihan piawai X  = 3. 2 4 .14159. . e  2. . . .71828.

Keluk Normal dengan Min dan Sisihan Piawai yang Berbeza 5 .

Taburan Normal Piawai   Taburan normal dengan – Min sifar. dan – Sisihan piawai 1 Formula Z – mempiawaikan sebarang taburan normal Z 6 X    Skor Z – dikira dengan formula Z – nombor sisihan piawai dimana nilainya adalah menyisih dari min .

0987 0.3289 0.0871 0.06 0.0478 0.0557 0.0359 0.4998 0.4997 0.4998 0.4803 0.3577 0.3315 0.1443 0.1103 0.40 3.09 0.4997 0.10 1.3621 0.0714 0.4998 7 .3531 0.1141 0.3849 0.07 0.3599 0.4998 0.4990 0.0040 0.3888 0.4987 0.10 0.90 1.3461 0.4997 0.02 0.0832 0.4990 0.3264 0.3186 0.3554 0.1026 0.00 0.3212 0.4988 0.3643 0.0753 0.3869 0.0120 0.4989 0.3749 0.3770 0.0438 0.4812 0.4998 0.4989 0.3438 0.3238 0.4798 0.1293 0.4998 0.4788 0.03 0.01 0.4997 0.3810 0.4772 0.3340 0.3485 0.00 0.20 0.30 0.0319 0.3997 0.4998 0.3907 0.0948 0.0279 0.0793 0.00 1.1255 0.3925 0.3508 0.20 0.0398 0.3159 0.4817 3.50 0.4989 0.3790 0.05 0.0636 0.0199 0.4997 0.4997 0.1217 0.3708 0.0239 0.1331 0.3830 0.4997 0.4997 0.3729 0.4987 0.00 0.3686 0.4015 2.4987 0.4998 0.0080 0.4808 0.3665 0.0675 0.4998 0.1179 0.04 0.4997 0.1064 0.3389 0.0517 0.1406 0.4793 0.4988 0.3413 0.1517 0.0910 0.1480 0.4783 0.1368 0.4998 0.Jadual Z Second Decimal Place in Z Z 0.0596 0.4778 0.3365 0.3980 0.3944 0.0160 0.00 3.4998 0.08 0.3962 0.0000 0.

10 1.00 0.20 0.00 0.3849 0.0478 0.0871 1.Jadual Kebarangkalian Normal Piawai P(0  Z  1)  0.3461 1.0793 0.10 0.01 0.3643 0.02 0.0080 0.0000 0.3686 0.3413 0.0040 0.3869 0. 3413 Z 8 0.3438 0.00 0.0438 0.0832 0.0398 0.3665 0.20 0.3888 .

9 . kebarangkalian mencapai skor melebehi berbagai jeda GMAT boleh ditentukan. min skor GMAT ialah 494 dan sisihan piawai lebih kurang 100.Contoh 1 Graduate Management Aptitude Test (GMAT) banyak digunakan untuk keperluan memasuki sekolah siswazah pengurusan di USA. Andaikan skor GMAT adalah bertaburan normal. Di dalam beberapa tahun kebelakangan. Apakah kebarangkalian skor yang dipilih secara rawak daripada ujian GMAT ini di antara 600 dan nilai min? Iaitu.

06  100 100 10  = 494  = 100 X=600 .Contoh P(485  X  600)|  = 494 dan  = 100) = ? X- 600 .494 106 Z    1.

3708 0.06  100 100 P(485  X  600) = P(0  Z  1.3508 0.2054 0.7 0.1772 0.3554 0.1664 0.3315 0.06 .1700 0.4147 X- 600 .3925 0.3023 0.4115 0.2764 0.2454 0.3907 0.2157 0.494 106 Z    1.2422 0.1808 0.3078 0.03 0.2486 0.2673 0.3729 0.3289 0.3790 0.4099 0.2123 0.3238 0.3944 0.3770 0.3485 0.3980 0.3264 0.2734 0.2704 0.3 0.05 0.2995 0.4131 0.3554 11 Z=0 Z=1.07 0.9 1.4082 0.8 0.2389 0.2357 0.1 1.3531 0.3749 0.0 1.3340 0.Z 0.04 0.06) = 0.4 0.1736 0.3051 0.2794 0.2967 0.6 0.06 0.3962 0.5 0.3554 0.2019 0.2088 0.3577 0.2 1.

4803 = 0.0197 Z=2.0197 .5000 .06) = 0.06 -> 0.4803 0.4803 Z=0 12 0.494 206    2.06 100 100  = 494  = 100 X = 700 Dari jadual Z: Z=2.0.500 0.06 P(Z>2.Contoh 2 Apakah kebarangkalian memperolehi skor lebih besar daripada 700 pada ujian GMAT jika min ialah 494 dan sisihan piawai 100? X > 700 P(X > 600)|  = 494 dan  = 100) = ? Z X-  700 .

7313 .500 0.56 ialah 0.2313) = 0.Contoh 3 Bagi ujian GMAT yang sama.2313 = 0. apakah kebarangkalian skor kurang daripada 550? P(X <550)|  = 494 dan  = 100) = ? X- 550 .56  100 100  = 494  = 100 X=550 Keluasan di bawah keluk bagi Z = 0.494 56 Z    0.5000 + 0.2123 0.2123 Z=0 13 Z=0.56 P(X <550) = P(Z < 0.

1735 Z=-0.3264 = 0.1735 Z=-0.94   .5000 0.3264 0.94 100 100 P(Z<-0.94)=P(Z>0.494 .94 .1735 0.5000 0.5000 – 0.94) = 0.94 14 0.3264 0.0.Contoh 4 Apakah kebarangkalian memperolehi skor kurang daripada 400 di dalam ujian GMAT?  = 494  = 100 X=400 P(X <400)|  = 494 dan  = 100) = ? Z X-   400 .

194   1.94  = 494  = 100 X = 600 0.06) = 0.8289 15 Z=-1.4738 P(-1.06 .94 100 100 0.494 106   1.06 100 100  300 .94 < Z < 1.494 .3554 + 0.Contoh 5 Apakah kebarangkalian memperolehi skor di antara 300 dan 600 untuk ujian GMAT yang sama? X = 300 P(300  X < 600| = 494 dan  100) = ? Z Z X-  X-   600 .4738 = 0.3554 Z=0 Z=1.

144   .44 Z= -0.494 .4251 Z=-1.44  = 494  = 100 .0.44 < Z < -0.1700 = 0.Contoh 6 Apakah kebarangkalian untuk mem-perolehi skor di antara 350 dan 430 bagi ujian GMAT yang sama? X = 350 X=430 P(X 350 < X < 430| = 494 dan  = 100) = ? Z X- Z   X-  350 .0.44) = 0.4251 .2551 P(-1.1700 0.44   .44 100 100  450 .44 100 100 0.494 .1.2551 16 0.

mereka menerbitkan kos perbelanjaan hotel. apakah purata kos hotel di Johor Baharu? Andaikan kos hotel adalah bertaburan normal.3665 17 =?  = RM36 X = RM449 . Jika 86.65% daripada kos hotel di Johor Baharu adalah kurang daripada RM449 dan jika sisihan piawan kos hotel ialah RM36.Contoh 7 Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan menerbitkan kos perjalanan untuk beberapa bandar di Malaysia.65% 0. P(Z < z) = 0.3665 z = ??????? 86. Khususnya.

2019 0.3907  = RM449 – (RM36)(1.8 0.04 .3665 0.4 0.6 0.02 0.3438 0.0080 0.1985 0.1179 0.0910 0.1 0.3708 0.3665 z = 1.1 1.11  RM36 Z 0.1554 0.3212 0.1664 0.5 0.2257 0.3159 0.0000 0.0832 0.3643 0.3238 0.1950 0.2357 0.1591 0. 1.0517 0.2611 0.0478 0.0040 0.2642 0.11 18 0.2939 0.3186 0.0398 0.03 0.3849 0.9 1.3869 X -  RM449 .2291 0.3686 0.0 0.2 0.0120 0.3413 0.3485 0.3 0.2580 0.1255 0.2 P(Z < z) = 0.7 0.2910 0.0 1.1915 0.01 0.1217 0.2673 0.2967 0.00 0.Z 0.2881 0.1293 0.0871 0.11) = RM449 – RM39.3461 0.0438 0.2324 0.1628 0.96 = RM409.3888 0.0793 0.

– Selaraskan untuk keselanjaran – Selesaikan masalah taburan normal 19 .Penghampiran Normal kepada taburan Binomial   Taburan normal boleh digunakan untuk penghampiran bagi taburan binomial Tatacara: – Tukarkan parameter binomial kepada parameter normal – Adakah selang  ± 3 terletak diantara 0 dan n? Jika YA. teruskan. jangan gunakan penghampiran normal. jika TIDAK.

p σ  n.Penghampiran Normal bagi Binomial: Penukaran Parameter Persamaan Penukaran  = n.q 20 .p.

p = (60)(0.55 21 .p.30) (0.30) = 18 σ  n.Contoh Penukaran Katakan x merupakan taburan normal.30)  3.30)  = n. carikan P(X|n=60 dan p=0.q  (60)(0.

35 0 22 10 20  + 3 = 7.55) = 18 ± 10.35 30 40 50 60 n 70 .65  .3 = 7.Memeriksa Selang  ± 3 = 18 ± 3(3.

P(X 25|n=60 dan p=0.50 X -0.50 Kebarangkalian binomial.50 X< -0.50 <X< +0.Pelarasan Keselanjaran 23 Nilai yang hendak ditentukan Pelarasan X> +0.5|  = 18 dan  = 3.50 dan – 0.30) Adalah hampir dengan kebarangkalian normal P(X 24.50 X -0.50 X +0.55) .50 dan +0.

0336 24 z=1.55)  = 18  = 3.50 – 0.5 X- 24.5000 Kebarangkalian bagi nilai Z ialah 0.P(X 24.18 Z   1.83  3.83) = 0.4664 z=0 P(Z 1.4664 = 0.4664.55 X = 24.83 . oleh itu: 0.55 0.5|  = 18 dan  = 3.5 .

Geraf Penghampiran Normal bagi Binomial 25 .

26 .

 342.  .1!03.257.3472.-.07.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful