Minimizarea funcţiilor cu diagrame Karnaugh

2. Minimizarea funcţiilor cu diagrame Karnaugh
Reguli generale
• se grupează 1 şi X adiacente în grupuri cât mai mari de dimensiune egală cu o putere a lui 2 (de ex 1, 2, 4, 8, sau 16). Alte dimensiuni ale grupurilor formate nu sunt permise. Scopul este de a include fiecare valoare de 1 în cel puţin un grup. Valorile X pot rămâne negrupate. Procedura de formare a grupurilor este completă atunci când nu a mai ramas nici un 1 negrupat. la formarea grupurilor pot fi considerate adiacente si elementele de pe marginile opuse sau colturile diagramei; fiecărui grup îi va corespunde un termen de tip produs, format din variabilele care îşi păstrează valoarea pentru toate elementele grupului. Dacă variabila are valoare 1 se trece in expresia produsului direct, iar dacă are valoarea 0 atunci se trece negat. după identificarea termenilor de tip produs corespunzătoare tuturor grupurilor expresia finală a funcţiei se obţine printr-o operaţie de adunare (SAU logic) intre toţi termenii de tip produs dacă exista parametrii in diagramă (alte valori decât 1 sau X), aceştia se consideră pentru început egali cu 0 şi se minimizează funcţia conform regulilor precedente. După minimizare parametrii vor fi consideraţi egali cu 1 şi grupaţi cu elementele 1 şi X în mod obişnuit. Un parametru îşi validează grupul, adică va fi inclus în termenul de tip produs corespunzător grupului din care face parte.

• • • •

Exerciţii
Problema 1. Să se minimizeze următoarea funcţie logică dată prin diagrama Karnaugh:

Rezolvare: f = a + b Problema 2. Să se minimizeze următoarea funcţie logică dată prin diagrama Karnaugh:

Rezolvare: f = b + a ⋅ c Observaţie: atenţie la numerotarea grilei – 11 îşi schimbă locul cu 10 pentru a permite unei variabile să-şi păstreze valoarea ;a trecerea dintre oricare două căsuţe adiacente 1

Să se minimizeze următoarea funcţie logică dată prin diagrama Karnaugh: Rezolvare: f = abc + a ⋅ c + b ⋅ c Problema 4. Să se minimizeze următoarea funcţie logică dată prin diagrama Karnaugh: Rezolvare: f = b + a ⋅ c + c ⋅ d Problema 6. Problema 5.Minimizarea funcţiilor cu diagrame Karnaugh Problema 3. Să se minimizeze următoarea funcţie logică dată prin diagrama Karnaugh: Rezolvare: f = b + c + A ⇒ b + c Observaţie: adăugarea lui a nu este corectă deoarece rezultă din gruparea a 2 valori X rămase libere în ciuda faptului că toate elementele de 1 au fost deja grupate. Să se minimizeze următoarea funcţie logică dată prin diagrama Karnaugh: 2 .

m şi m sunt parametrii diferiţi. Să se minimizeze următoarea funcţie logică: f=P0+P1+P5+P7 Rezolvare: f = a ⋅ b + ac Problema 9. Observaţie: pentru funcţii date ca şi termeni canonici. Să se minimizeze următoarea funcţie logică: f=P0+P2+P8+P10 3 . diagramele Karnaugh se completează după cum urmează: Problema 8.Minimizarea funcţiilor cu diagrame Karnaugh Rezolvare: f = a ⋅ c + ac + b ⋅ d + bcd + m ⋅ cd Problema 7. În consecinţă nu pot fi grupaţi împreună. Să se minimizeze următoarea funcţie logică dată prin diagrama Karnaugh: Rezolvare: f = a ⋅ c + a ⋅ d + b ⋅ d + m ⋅ a ⋅ b + m ⋅ a ⋅ b Observaţie: chiar dacă ţin de aceeaşi variabilă.

Minimizarea funcţiilor cu diagrame Karnaugh Rezolvare: f = b ⋅ d Problema 10. Să se minimizeze următoarea funcţie logică: f=P1+P2+P5+P6+P9+P10+P13+ P14. Să se exprime rezultatul cu ajutorul operaţiei logice ŞI-NU. Ne folosim de teorema lui DeMorgan: f = cd + cd = cd ⋅ cd Problema 12. Să se minimizeze funcţia logică definită prin următorul tabel de adevăr: 4 . Să se minimizeze următoarea funcţie logică calculând termenii canonici de tip produs: f = a ⋅ b ⋅ d + a ⋅ b ⋅ c ⋅ d + a ⋅ b ⋅ c ⋅ d Pentru început se introduce variabila lipsă în primul termen înmulţind cu c + c = 1 : f = a ⋅b⋅d⋅ c + c + a ⋅b⋅c⋅d + a ⋅b⋅c⋅d = = a ⋅b⋅d⋅c + a ⋅b⋅d⋅c + a ⋅b⋅c⋅d + a ⋅b⋅c⋅d = = P4 + P6 + P12 + P14 În următorul pas se completează diagrama Karnaugh cu termenii canonici: ( ) Rezolvare: f = b ⋅ d Problema 11.

Minimizarea funcţiilor cu diagrame Karnaugh abcd 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 f 1 1 0 0 X X 1 m X X n n X 1 1 0 Rezolvare: f = c + bd + m ⋅ ab + n ⋅ a b 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful