57 Phùng Khoang - (04) 8587 4483

giặt là công cộng

chợ Triều Khúc - (04) 8587 4458

BẢNG GIÁ GIẶT KHÔ LÀ HƠI
(Áp dụng từ ngày 01/11/2011)

B

QUẦN
QU

Á

O

LOẠI

TÊN HÀNG

ĐƠN VỊ

GIẶT NƯỚC

GIẶT KHÔ

LÀ HƠI

ÁO VEST NAM / NỮ

CÁI

45,000

ÁO VEST NAM / NỮ MỎNG (1 LỚP)

CÁI

40,000

ÁO DA GHILE

CÁI

50,000

ÁO DA NGẮN

CÁI

70,000

ÁO DA DÀI

CÁI

80,000

ÁO DA MĂNG TÔ

CÁI

100,000

ÁO GIẢ DA GHI LÊ

CÁI

45,000

ÁO GIẢ DA NGẮN

CÁI

50,000

ÁO GIẢ DA DÀI

CÁI

60,000

AÓ GIẢ DA MĂNG TÔ

CÁI

70,000

ÁO KHOÁC LÔNG VŨ NGẮN (BO GẤU)

CÁI

50,000

ÁO KHOÁC LÔNG VŨ DÀI

CÁI

60,000

ÁO KHOÁC LÔNG VŨ MĂNG TÔ

CÁI

70,000

ÁO KHOÁC MỎNG ( 1 LỚP) - DẠ/NHUNG/LEN/NỈ/BÒ/GIÓ

CÁI

40,000

20,000

ÁO KHOÁC NGẮN (BO GẤU) - DẠ/NHUNG/LEN/NỈ/BÒ/GIÓ

CÁI

45,000

20,000

ÁO KHOÁC DÀI - DẠ/NHUNG/LEN/NỈ/BÒ/GIÓ

CÁI

55,000

20,000

ÁO KHOÁC MĂNG TÔ - DẠ/NHUNG/LEN/NỈ/BÒ/GIÓ

CÁI

65,000

20,000

ÁO KHOÁC GHI LÊ - DẠ/NHUNG/LEN/NỈ/BÒ/GIÓ

CÁI

25,000

12,000

ÁO LEN NHỎ CÁC LOẠI

CÁI

18,000

ÁO LEN DÀY

CÁI

30,000

ÁO LEN MỎNG

CÁI

23,000

ÁO PHÔNG CÁC LOẠI

CÁI

18,000

12,000

ÁO SƠ MI CÁC LOẠI

CÁI

18,000

12,000

ÁO SƠ MI TƠ TẰM

CÁI

25,000

12,000

ÁO GHI LÊ MỎNG CÁC LOẠI

CÁI

20,000

12,000

ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG CÁC LOẠI

CÁI

40,000

20,000

QUẦN ÂU, BÒ, THÔ, NHUNG CÁC LOẠI

CÁI

18,000

12,000

QUẦN THỂ THAO

CÁI

18,000

12,000

QUẦN CỦA BỘ ÁO DÀI

CÁI

15,000

12,000

QUẦN LEN/DẠ

CÁI

20,000

12,000

QUẦN DA

CÁI

40,000

BỘ COMPLE NAM/NỮ

BỘ

60,000

25,000

BỘ THỂ THAO

BỘ

40,000

20,000

BỘ KÝ GIẢ

BỘ

50,000

25,000

BỘ ĐỒ NGỦ

BỘ

30,000

BỘ ĐỒ NỈ

BỘ

40,000

BỘ ÁO DÀI TÂN THỜI

BỘ

50,000

25,000

BỘ ÁO DÀI NHUNG

BỘ

55,000

25,000

Page 1

20,000

57 Phùng Khoang - (04) 8587 4483

giặt là công cộng

chợ Triều Khúc - (04) 8587 4458

BẢNG GIÁ GIẶT KHÔ LÀ HƠI
(Áp dụng từ ngày 01/11/2011)

LO
LOẠI
ẠI KHÁC

RÈM

CHĂN

V Á Y

LOẠI

TÊN HÀNG

ĐƠN VỊ

GIẶT NƯỚC

GIẶT KHÔ

LÀ HƠI

VÁY 1 LỚP - LEN/DẠ/NHUNG/THÔ

CÁI

35,000

20,000

VÁY 2 LỚP - LEN/DẠ/NHUNG/THÔ

CÁI

40,000

20,000

VÁY NGỦ

CÁI

20,000

VÁY DẠ HỘI

CÁI

50,000

25,000

CHÂN VÁY LEN/DẠ/NHUNG/THÔ

CÁI

18,000

12,000

CHÂN VÁY GIẢ DA

CÁI

25,000

CHÂN VÁY DA

CÁI

40,000

VÁY CƯỚI

CÁI

100,000

40,000

VÁY CƯỚI & PHỤ KIỆN (TÙNG + VOAN + GĂNG TAY)

CÁI

120,000

50,000

CHĂN LÔNG VŨ

CÁI

90,000

CHĂN LÔNG TRUNG QUỐC

KG

12,000

CHĂN BÔNG HÓA HỌC (> 3.5KG=15.000Đ/KG)

KG

17,000

CHĂN HÈ THU CÁC LOẠI (TRẦN BÔNG)

CÁI

30,000

VỎ CHĂN MỎNG, GA GIƯỜNG CHUN (KO TRẦN BÔNG)

CÁI

20,000

VỎ CHĂN, GA GIƯỜNG TRẦN BÔNG

CÁI

30,000

VỎ GỐI MỎNG

CÁI

5,000

VỎ GỐI TRẦN BÔNG

CÁI

8,000

RUỘT GỐI ĐƠN

CÁI

18,000

RUỘT GỐI ÔM

CÁI

23,000

RUỘT GỐI LÔNG VŨ

CÁI

45,000

RÈM ĐĂNG TEN

KG

30,000

RÈM NHUNG

KG

20,000

RÈM VẢI

KG

20,000

RÈM TRẢI BÀN ĂN

KG

30,000

THÚ NHỒI BÔNG LỚN

CON

60,000

THÚ NHỒI BÔNG TRUNG

CON

50,000

THÚ NHÒI BÔNG NHỎ

CON

40,000

THÚ NHỒI BÔNG BÉ

CON

25,000

TÚI XÁCH TAY CÁC LOẠI

CÁI

30,000++

BA LÔ CÁC LOẠI

CÁI

30,000++

MŨ LƯỠI TRAI/PHỚT/VẢI/ THÔ/DA

CÁI

25,000

MŨ DA CÁC LOẠI

CÁI

40,000

GiÀY VẢI

ĐÔI

30,000

GIẦY THỂ THAO

ĐÔI

35,000

GIẦY DA

ĐÔI

45,000

BỐT CÁC LOẠI

ĐÔI

50,000

GĂNG TAY DA

ĐÔI

20,000

CA VÁT

CÁI

THẢM TRẢI SÀN LEN/DẠ/NHUNG

KG

Chú ý:
+ Chăn lông Trung Quốc KHÔNG tính quá 60,000VND/chăn
+ Chăn bông hóa học KHÔNG tính quá 70,000VND/chăn
+ Bộ ga gường + 02 vỏ gối + vỏ chăn KHÔNG tính quá 70,000VND/bộ

Page 2

10,000
20,000