You are on page 1of 3

ACTA

Reuni rgan Coordinador de lAlumnat (OCA) Data: 10 de novembre de 2011 La reuni sinicia a les 13:30h i finalitza a les 16:30h

Assistents: Delegats: Jara Loureiro - 4rt periodisme 51 Aina Ramis - 2n periodisme 3 Carlota Galls - 1r periodisme 3 Gerard Ribas - 2n periodisme 3 Patrcia Jimnez - 2n periodisme Albert Snchez - 2n periodisme Laura Chverri - 2n periodisme Jlia Moutinho 2n publicitat i RRPP lex Argibay 2n publicitat i RRPP Marc Berengueras 2n publicitat i RRPP David Rubio 3r publicitat i RRPP Eva Garca 1r publicitat i RRPP Joan Vilatuba 1r publicitat i RRPP

Juntaris: Gabriel Rodrguez Juntari CAV Pol Larraza Juntari CAV Estella Muiz Juntria CAV Liss Roura Juntria Periodisme Gemma Domnguez Juntria Periodisme i claustral Adri Roca Juntari Publicitat i claustral

Excusats: Emma Estecha 1r publicitat i RRPP Adri Padilla 3r periodisme Nria Cienfuegos 4t publicitat i RRPP Laia Otero Hctor Cruz 3r periodisme 51 Laia Nonell juntria Sara Snchez 4t periodisme 52 Rubn Moreno periodisme 51

Ordre del dia: 1. Valoraci de la festa de la facultat 2. Candidats a representants dels estudiants a la Junta de facultat 3. Estat de la constituci del Consell dEstudiants de la UAB, esmenes al reglament i com es votaran. 4. Informe de la Junta de facultat del 26/10 5. Valoraci de la reuni de delegats del 3/11 6. Informe de la reuni OCA-deganat del 10/11 7. Precs i preguntes

Acords: 1. Valoraci de la festa de la facultat Els membres de lOCA denuncien que alg desenganxava els cartells. Tamb que es van robar diners, prcings i polseres de la paradeta de 4rt de periodisme. Sexplica quin va ser el motiu del tancament de la festa 30 minuts abans de lhora prevista, hi va haver queixes a seguretat pel soroll. Alhora, per, es comenta que va ser la millor festa en 3 anys i que els resultats econmics sn favorables, tan per lOCA com per les paradetes. Per lany vinent sinsta a una millor estratgia de comunicaci per fer conixer la Festa a tota la comunitat universitria. 2. Candidats a representants dels estudiants a la Junta de facultat Es fa una valoraci negativa de la baixa participaci dels estudiants a lhora de presentar-se com a candidats a les eleccions de la Junta de facultat. Es buscaran maneres de combatre aquesta baixa participaci, sobretot de cara a les eleccions que es celebraran el 24 de novembre. 3. Estat de la constituci del Consell dEstudiants de la UAB, esmenes al reglament i com es votaran. Es fa una explicaci de qu s el Consell dEstudiants de la UAB, com sha fet el reglament i les esmenes al reglament. Sexplica detalladament quin s el procediment a partir dara, com shan de votar aquestes esmenes i qu passar un cop votades. LOCA vota les esmenes, que sadjunten a continuaci. I escull els representants de la Facultat a lassemblea constituent del CEUAB, que seran Adri Roca, Pol Larraza i Liss Roura. Com a suplents, Carlota Galls, David Rubio i Gemma Domnguez. 4. Informe de la Junta de facultat del 26/10 LAdri Roca explica la Junta de facultat. En la Junta es va tractar lestat econmic de la Facultat, la millora de la comunicaci de la Facultat a travs del twitter i diversos blogs informatius, els ltims actes del 40 aniversari de la Facultat i el premi Honoris Causa atorgat a Isabel Steva Hernndez, Colita.

5. Valoraci de la reuni de delegats del 3/11 Hi ha queixes sobre la manca dinformaci sobre linforme final que han de presentar els delegats. Alguns assistents tamb es queixen de que no van rebre la convocatria o de que van enviar correu excusant la seva absncia i demanant com podien aconseguir la informaci que es donava a la reuni, no han rebut resposta. Es valora positivament la participaci, tot i que es denuncia que faltaven algunes classes. 6. Informe de la reuni OCA-deganat del 10/11 Es posposa aquest punt perqu la reuni no es celebrar fins el dia 16 de novembre. 7. Precs i preguntes No nhi ha.