FINANŢARE EUROPEANĂ PENTRU PROIECTE DE COOPERARE TERITORIALĂ

OBIECTIVUL COOPERARE TERITORIALĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA

1

cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic (în cadrul cooperării transnaţionale).R. constituit din contribuţiile tuturor statelor participante în cadrul acestor programe.R. 4.) 1. Autoritate Naţională şi Punct Transnaţional de Contact Autoritate Naţională şi Punct Naţional de Contact Autoritate Naţională Autoritate Naţională 7.D.T.2013. Pentru fiecare dintre programele de cooperare teritorială europeană există un buget unic.1. având astfel acces la un buget total de 1. 5.E.E. prin intermediul unor proiecte gestionate în comun de partenerii din statele participante.T. Denumirea programului Rolul M. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE) Programul Operaţional INTERREG IVC Programul Operaţional URBACT II Programul ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale Autoritate de Management Autoritate Naţională Autoritatea de Management în Ungaria Autoritatea de Management în Ungaria Autoritatea de Management în Franţa Autoritatea de Management în Franţa Ministerul Dezvoltării Sustenabile şi Infrastructurii din Marele Ducat al Luxembourgului Direcţia de Planificare Spaţială şi Dezvoltare Autoritatea de Management în Slovacia 3. România este eligibilă pentru Obiectivul Convergenţă şi Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană (C. Nr. 2. Informaţii generale privind Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană În perioada 2007-2013.) al Fondurilor Structurale. Programul Operaţional INTERACT 2007-2013 Autoritate Naţională şi Persoana Naţională de Contact 2 .D. Specificul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană presupune cooperarea regiunilor din România cu regiuni din statele vecine (în cadrul cooperării transfrontaliere). 6. Autoritatea de Management (AM) Programe finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (F.586 miliarde euro. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Tursimului (MDRT) gestionează/participă la gestionarea a 11 programe de cooperare teritorială la care participă România în perioada 2007 . precum şi cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene (în cadrul cooperării interregionale).

infrastructura de frontieră. Ca regulă generală. care este responsabil pentru: reprezentarea partenerilor în relaţia cu structurile de gestionare a programului. mediu. turism. 9.P.T. cultură. resurse umane. Beneficiarii eligibili sunt. Programe finanţate prin Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) 8. este 90% din fonduri comunitare şi 10% din fonduri naţionale. organisme de drept public 3 . Fiecare dintre programele de cooperare teritorială are reguli specifice în ceea ce priveşte numărul minim şi maxim de parteneri. şi I. educaţie. fiind necesar un număr minim de parteneri care provin din statele participante la program. autorităţi publice locale (ex: Consiliul Judeţean Bihor). autorităţi publice centrale (ex: Ministerul Mediului şi Pădurilor).D. antreprenoriat. iar pentru programele finanţate din E.II. transferul contribuţiei FEDR. în general. Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Neagre 20072013 Autoritate Comună de Management Autoritate Comună de Management Autoritatea Comună de Management se află în Ungaria 10. vizează: dezvoltarea urbană (integrată). I.R. sănătate.E.Specificul programelor de cooperare teritorială Principiile de implementare ale acestor programe sunt cooperarea între statele participante în programe (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun). energie.N. co-finanţarea pentru programele finanţate din F.E.1. Proiectele sunt comune.I. competitivitatea deschisă (în cadrul unor apeluri de propuneri de proiecte comune) şi selecţia proiectelor în cadrul comitetelor de monitorizare/ selecţie (din care fac parte reprezentanţi din toate statele participante la program). transportul.. Domeniile care pot primi finanţare în cadrul programelor C. Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră RomâniaSerbia Autoritate de Management 1.T. cercetare-dezvoltare. Partenerii trebuie să desemneze un lider de proiect.A este 85% din fonduri comunitare şi 15% din fonduri naţionale. Programul Operaţional Comun Autoritate Naţională de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Slovacia-RomâniaUcraina 2007-2013 III. Programul de cooperare finanţate în cadrul Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) 11./ENPI/IPA către beneficiarii participanţi la operaţiune şi coordonarea dezvoltării şi implementării proiectului.P. social.

D. De la bugetul de stat Pentru programele finanţate din F. cât şi de Autoritatea Naţională şi Punctul Naţional de Contact/ Infopoint (pentru programele în care România este A. suportând de la bugetul de stat o parte din co-finanţarea naţională şi acordând avansuri pentru anumite programe. PO INTERREG IVC.N. organisme de drept privat (O.. astfel cum este definită la lit.E.R. acordă atât sprijin financiar. M. nr. universităţi de stat. având acces la fondurile nerambursabile (în cadrul PO Ro-Bg şi PO S. PO URBACT II se acordă maxim 13% din totalul de cheltuieli declarate eligibile în cadrul proiectului.mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie/ organului de conducere sau de supervizare al acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă.şi maxim 15% din totalul cheltuielilor declarate eligibile în cadrul proiectului pentru liderii de proiect/ partenerii care sunt organizatii neguvernamentale – persoane juridice de drept privat din România.A..1. (PO România-Bulgaria 2007-2013.N.I. (PO „România-Ucraina-Republica Moldova 20072013”. C.U. . PO „Marea Neagră 2007-2013”) se acordă maxim 8% din totalul de cheltuieli declarate eligibile în cadrul proiectului pentru liderii de proiect/partenerii care sunt instituţii publice/ organizaţii neguvernamentale . care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: . a).D.C.). a). Beneficiarii privaţi (SC) pot participa ca parteneri în proiecte.organisme de drept public din România . cât şi sprijin tehnic pentru dezvoltarea de proiecte şi identificarea de parteneri din statele participante în diferitele programe. În cazul Programului ESPON 2013 participanţii la proiecte nu contribuie cu finanţare proprie (cheltuielile eligibile sunt rambursate integral din bugetul Programului ESPON 2013). organizaţii internaţionale. institute naţionale de cercetare etc.-uri: camere de comerţ.R.). Sprijin financiar Pentru sprijinirea beneficiarilor români în participarea la proiectele de cooperare teritorială europeană.R.D.G.T.E.(conform definiţiei autorităţii contractante din O. B.N.N. organisme de management al euroregiunilor.G. în majoritate. structuri asociative ale autorităţilor locale. sau de către un alt organism de drept public. Pentru PO Sud Estul Europei şi PO Ungaria-România se acordă maxim 13% din totalul de cheltuieli declarate eligibile în cadrul proiectului pentru liderii de proiect/partenerii care sunt instituţii publice/organizaţii neguvernamentale . universităţi şi institute de cercetare).se află în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante. 1.. a). .E nu s-au lansat încă apelurile de propuneri de proiecte pentru acest tip de beneficiari.D. sau de către un alt organism de drept public.P.G. astfel cum este definită la lit.N.este finanţat. şi Secretariatul Tehnic Comun (pentru programele în care România este Autoritate de Management). 34/20061 ex: A. Definiţie conform O. Pentru programele finanţate din E.M. Sprijinul este acordat atât de A. 1 4 . sau unui alt organism de drept public. aşa cum este definită la lit. de către o autoritate contractantă. grupări europene de cooperare teritorială din zona de graniţă (pentru programele de cooperare transfrontalieră) şi de la nivelul întregului teritoriu (pentru programele de cooperare transnaţională şi interregională). În cadrul Programului ESPON 2013 sunt eligibile pentru finanţare şi instituţiile de cercetare private) sau în calitate de subcontractori ai partenerilor (în managementul şi implementarea proiectului).R.T.R. 34/2006: organism de drept public = organism cu personalitate juridică.organisme de drept public din România. aferente beneficiarului din România.

Sprijin tehnic în dezvoltarea de proiecte şi identificarea de parteneriate – contacte Program Structura (din Romania) Autoritatea de Management Contact Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.R.ro.ro Tel: 0356 426360 Fax: 0356 426361 Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M. Fax: 0372111456 e-mail: ioana. Timişoara) (www. 15% contribuţia proprie a beneficiarului).A.infocooperare.G. www.ro ) fax: +40. precum şi de normele metodologice ale acestui act normativ.ro) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră pentru Graniţa România-Bulgaria (BRCT Călăraşi) (www.T.ro-ua-md. 1.309 e-mail:oana. din co-finanţarea de la bugetul de stat pentru fiecare partener român. Fax: 0242 313 092 e-mail: bogdan. România-Serbia Secretariat Tehnic Comun POC România Ucraina Republica Moldova Autoritate Comună de Management 5 . “Bazinul Mării Neagre 2007-2013” şi POC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013 se acordă avans pentru demararea proiectelor.D.P.ro. din fonduri nerambursabile.T.mdrt.456. Plăţi în avans Pentru PO România-Bulgaria 2007-2013 şi PO Ungaria-România se acordă avans pentru demararea proiectelor. www.musat@calarasicbc.R. Condiţiile de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat şi a avansurilor sunt reglementate de O.ro) Director executiv: Anca Lolescu e-mail: anca.111. Fax: 0242 313 092 e-mail: nicoleta.brct-timisoara.2. INTERREG IVC. pentru beneficiarii din Serbia.mincu@calarasicbc.glavan@mdrt.372.lolescu@brct-timisoara.calarasicbc. stabilite în contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea de Management (pentru beneficiarii din România.infocooperare.eu) Director BRCT: Nicoleta Mincu (Tel: 0242 313 091. 46/2007 cu modificările şi completările ulterioare.D. Şef serviciu: Oana Cristea tel: 0372.111.P. PO România-Serbia.Pentru programele finanţate din I. nr.cbcromaniabulgaria.infocooperare.andronescu@mdrt.D.ro. www.111. Pentru PO Sud Estul Europei.T.) (www.romania-serbia.R. Pentru PO „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”.C.) (www.ro Biroul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (B.ro) Şef Secretariat Tehnic Comun: Bogdan Muşat (Tel: 0242 313 091. 13% de la bugetul de stat şi 2% contribuţia proprie a beneficiarului. www.cbcromaniabulgaria.ro tel:0372. PO URBACT II şi Programul ESPON 2013 nu se acordă avans.net. www.ro) Coordonator program: Ioana Glăvan (Tel: 0372 111 369.T.R.) (www.eu.mdrt. (PO România-Serbia) se asigură 15% co-finanţare din cheltuielile eligibile ale acestora. www.net . având în vedere valoarea redusă a acestor proiecte.popescu@mdrt.ro ) Şef serviciu: Daniela Popescu e-mail: daniela.309 PO RomaniaBulgaria 20072013 Secretariat Tehnic Comun Autoritate de Management PCT -I.ro) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.A.

net / www.eu. 1.huro-cbc.T.R.huro-cbc. 440026 Paul Dancu (Tel: 0040-261-716994 Fax: 0040-261-710395) Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.carp@brecoradea.tutuianu@mdrt. tel: 0372 111 369. e-mail: andreea.D.R. www.ro ) Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M. Iaşi) (www.R.Tehnic România-Ucraina Comun 2007-2013 Autoritate Naţională Birou Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.ro ) Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.ro) Persoane de Contact: Graţiana Carp.ro) Manager program:Roxana Panaite Racoviţă Jalova (Tel: 0749196330.) (www.southeast-europe. Fax: 232-260.R.ro.T.brctsuceava.ro ) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.eu.infocooperare.ro) Manager de Program: Anamaria Marinescu (Tel: 0749 196 335 Fax: 0372 111 456.T.ro ) Director Executiv: Marcela Slusarciuc (Tel.) (www.ro) Manager de Program/ Punct Naţional de Contact: Andreea Ţuţuianu (Tel: 0372 111 317.T.urbact.ro. www.infocooperare. Fax: 0230-530055 e-mail: marcela. 0742 196 177 fax: 0372 111 456. www.petcu@mdrt.ro ) Manager de program: Sorina Canea (Tel:0372.D.infocooperare.net.racovita@mdrt.) (www.ro) Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi (B.apostu@brctiasi.: 0230-530 049.vigu@brecoradea. www.R.2007-2013 Secretariat Tehnic Comun Autoritate Comună de Management POC Bazinul Mării Neagre 2007-2013 Autoritatea Nationala Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava (B.646 e-mail: ion.R.R.ro) Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Oradea (BRECO Oradea) (www.costetchi@mdrt.infocooperare. mobil: 0749 196 163.) (www.slusarciuc@brctsuceava.ro) Consiliul Judeţean Satu Mare Piaţa 25 octombrie.infocooperare.D.R.309.D. www.marinescu@mdrt. int 1921 Fax: 0372.T. Fax: 0372 111 456. Fax: 0372111456 e-mail: roxana. Fax: 0372 111 456 e-mail robert. 0749 196 341 Fax: 0372 111 456.canea@mdrt.ro) 6 .eu.456 e-mail: sorina.) www.ro) Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.C.ro Ofiţer de Implementare: Robert Costeţchi (Tel: 0372 111 332 ext.T.C.111.interact-eu.southeast-europe. Suceava) (www.ro ) Director Executiv: Ion Apostu (Tel.ro) Manager de Program: Simona Ene Tel: 0372 111 326.net .T.infocooperare. e-mail: anamaria.D. email: gratiana. 1833.net . Daliana Vigu (Tel: 0259 473 174 Fax: 0259 473 175.D.ro) Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului (M.fintinariu@mdrt.brctiasi. Punct Naţional de Contact: Simona Arghire tel: 0372 111 326.111.infocooperare.646.) (www. www.) (www.T.ro) PO UngariaRomânia 20072013 Infopoint Autoritatea Naţională PO Sud Estul Europei Punct Naţional de Contact Autoritatea Naţională PO INTERREG IV C Punct Naţional de Contact Autoritate Naţională POC Secretariat Ungaria-Slovacia. daliana. e-mail: simona.D. e-mail: simona.brecoradea.T. nr.R.: 0232-270.blacksea-cbc.

46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale.D. reţeaua de dezvoltare urbană Punct Naţional de Diseminare Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului(M. Mobil: 0749 196 946.net / www. PO INTERREG IVC.D. în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora pentru Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană.T. (PO România-Serbia) E.ro ) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M.mdrt. Să aplice legislaţia achiziţiilor publice privind implementarea activităţilor proiectului. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.P.infocooperare.N.R.Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions (Procedura de achiziţii specifică proiectelor de cooperare la graniţele externe UE) 7 .) Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială PO INTERACT 2007-2013 Autoritate Naţională/ Persoana Naţională de Contact Autoritate Naţională Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (M. POC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013. PO URBACT II.ro. respectand condiţiile menţionate în art.U. după cum urmează: Instrument de finanţare/Program F.D. (PO Marea Neagră 2007. precum şi cele aferente cheltuielilor neeligibile) asigurând.R.ro/_documente/coop_teritoriala/granite_interne/espon/i ndex. PO Ungaria . 34/2006. resursele financiare necesare pentru efectuarea cheltuielilor.T.htm). PO URBACT II. Programul ESPON 2013) I.mdrt.popa@mdrt.G nr. PO România-UcrainaRepublica Moldova 20072013. espon2013@mdrt. (PO RomâniaBulgaria 2007-2013.ro) Programul ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale 1. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.T. mobil: 0749 196 119 Fax: 0372 111 456.G nr.URBACT II Programul pt.D.A.I. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Manager de program: Delia Elena POPA. cu modificările şi completările ulterioare PRAG.3. e-mail: simona.interact-eu. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.E. www. privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.R.ro http://www.Slovacia România-Ucraina 20072013) Beneficiar Beneficiari proiecte Procedura aplicabilă O. Fax: 0372 114 587 e-mail: delia.infocooperare.România. până la rambursare. (Tel: 0372 114 560.ro Persoana Naţională de Contact: Simona Arghire (Tel: 0372 111 317.Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions (Procedura de achiziţii specifică proiectelor de cooperare la graniţele externe UE) O.espon.petcu@mdrt. POC Ungaria. PO „Sud Estul Europei”. cu modificările şi completările ulterioare Beneficiari proiecte Beneficiari proiecte – Autoritati Contractante Beneficiari proiecte – care nu sunt Autoritati Contractante PRAG. Să notifice Autoritatea Naţională din România privind depunerea unui / unor proiecte de Cooperare Teritorială Europeană (necesară pentru semnarea contractelor de cofinanţare aferente PO Ungaria-România. PO Sud Estul Europei.) (www. 34/2006.P.) (www.2013.eu.R. Principalele obligaţii ale beneficiarilor Să previzioneze şi să programeze în bugetul anual sumele necesare derulării proiectului (aferente cheltuielilor eligibile.ro www. PO INTERREG IVC ).U.

lolescu@brct-timisoara. câte una pentru fiecare regiune. are ca scop asigurarea validării cheltuielilor.Bulgaria 2007-2013 Organism de control de prim nivel Unitatea de Control de Prim Nivel – BRCT Călăraşi Coordonator/ Controlor (Contact) ADRIAN MELENTE RADU GRIGORE Controlor de prim nivel Călăraşi. email: livia.T. Str. 910019 Fax: 004 0242 313 092 Tel: 004 0242 313 091 adrian.C. Bratianu. înainte de transmiterea acestora către liderul de proiect şi se exercită asupra totalităţii cheltuielilor efectuate de către beneficiarii din România.melente@calarasicbc.ro radu. Cod Postal. Str.banu@brecoradea. Alegerea unităţii teritoriale abilitate să efectueze controlul se face în funcţie de regiunea în care este localizat proiectul.infocooperare. Str. nr. Fax: 0259 473 175.ro LIVIA BANU Coordonator BRECO Oradea Oradea. Datele de contact ale celor 8 unitati teritoriale MDRT sunt disponibile pe www.România Unitatea de Control de Prim Nivel – BRECO Oradea POC România-Ucraina-Moldova POC Marea Neagră 2007-2013 POC Ungaria-Slovacia-RomâniaUcraina 2007-2013 PO „Sud Estul Europei” PO INTERREG IVC PO URBACT II Programul ESPON 2013 8 Unităţi Teritoriale MDRT. 1 Decembrie 1918 nr. 0372 111 388 Mobil 074 919 6175 marieta. 8 Tel: 0259 473 174.E.ro MARIETA ENACHE Coordonator pentru toate toate Unităţile Teritoriale Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Camera 419 Tel: 074 919 6175 Tel. Controlul de prim nivel realizat pentru beneficiarii din România ai programelor de C.enache@mdrt.ro 8 .Serbia Unitatea de Control de Prim Nivel – BRCT Timişoara PO Ungaria .5 Fax: 0356 426361 Tel: 0356 426360 email:anca. Proclamaţia de la Timişoara Nr.1. Programe PO România. Parcul I.ro PO România .ro ANCA LOLESCU Director executiv Timişoara.Să solicite controlul de prim nivel pentru cheltuielile efectuate în România.grigore@calarasicbc.

9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful