PAPAN CERITA Tajuk Video : Kebudayaan di Sabah

ULASAN SUARA (Narration)
skrip masa

BIL

VISUAL (video/animasi/gambar foto)
bahan masa

AUDIO (muzik latar/kesan khas)
bahan masa

JUMLAH MASA

CATATAN

1

Video : Pengenalan Sabah

Tajuk lagu : Sayang Kinabalu

8.32..

7..9.2-.8. & 2:.3 2..71494 -.

-.: $.3.3$.08.8.3 2.  %.-.8 -.:                        ..:...33. & $  %%  '/04 !0303.

               .