FONTS D’INFORMACIÓ GENERALS I ESPECIALITZADES EN ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓ I URBANISME

Nom de la font
Bibliotècnica

ADRECES GENERALS Adreça Descripció
http://bibliotecnica.upc.edu/ Web del Servei de Biblioteques de la UPC. A partir d’aquesta pàgina tindreu accés a TOTS els recursos informatius que us poden oferir les biblioteques de la UPC: bases, de dades, revistes electròniques a text complet, catàleg dels fons de les biblioteques, etc. A partir d’aquesta pàgina podeu accedir als recursos i serveis de de la biblioteca de l’ETSAB

Biblioteca ETSAB

http://bibliotecnica.upc.edu/ETS AB/

CATÀLEGS DE BIBLIOTEQUES
Els catàlegs de biblioteca ens permeten conèixer la col·lecció d’una determinada biblioteca o centre d’informació. De manera general, als catàlegs de biblioteca NO trobarem referències d’articles de revistes. Trobarem: llibres, títols de revista (no els articles), tesis, CD-Rom, vídeos, DVDs, informes, etc.

Nom de la font
Catàleg de la UPC

Adreça
http://cataleg.upc.edu/

Descripció
Base de dades amb les referències dels documents que es troben a les biblioteques de la UPC Trobareu els documents existents a les biblioteques de les universitats públiques catalanes (inclosa la UPC) i altres institucions (llibres, títols de revistes, tesis, vídeos, etc.) Catàleg col·lectiu de universitàries espanyoles les biblioteques

Catàleg Col·lectiu de les biblioteques de les universitats catalanes

http://ccuc.cbuc.cat/

Catàleg REBIUN (Red Españolas de Bibliotecas Universitarias) British Library

http://rebiun.crue.org

http://catalogue.bl.uk

Library of Congress

http://catalogue.bl.uk

Biblioteques públiques de Catalunya – Diputació de Barcelona

http://sinera.diba.cat/

Catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques de la Diputació de Barcelona

14/02/2011

Página 1

Lleida.bne. Lleida.cat/indices.es/cgiPeriòdiques (BNE) bin/wsirtex?FOR=WBNCCPP4 Biblioteques públiques de l'Estat Biblioteca Nacional de España Catàleg mantingut per la Biblioteca Nacional de España amb què es poden cercar les publicacions periòdiques que es conserven en més de 1. llibres antics.000 biblioteques espanyoles http://www. la tecnologia i la medicina a Catalunya i les terres de parla catalana. Tarragona i Terres de l’Ebre http://elmeuargus. així com un índex de fons amb els noms dels científics o institucions científiques dels quals es coneix l’existència d’un fons documental històric Biblioteques d'investigació i universitàries españoles Catàleg bibliogràfic del CSIC http://bibliotecas.htm?opt=btn_catalog Catàleg de les biblioteques especialitzades de la Generalitat valenciana Cartoteca de l’ICC http://www. País Basc.es/bpe/cargarFi Catàleg únic que dóna accés al fons de 52 ltroBPE.html Directori de webs de biblioteques d'investigació i universitàries d'Espanya. Aragó.cat/cat/HomeICC/Inici/Cartografia Cartoteca de l?institut Cartogràfic de Catalunya http://www.csic.html Generalitat de Catalunya Biblioteques especialitzades de la http://www.upv. Castella-La Manxa. Informática y TecNOlogia (MECANO) Catàleg Col·lectiu de Publicacions http://servicios.es/otrosca t/webuni. La Rioja.gva. Tarragona i Terres de l’Ebre Biblioteques especialitzades de la http://beg. Página 2 14/02/2011 .menu?p_estilo=200 d'enginyeria i d'actes de congressos mantingut per la Universitat Politècnica de València Catalogo Colectivo de HeMEroteCAs Españolas de Ingenieria. Castella i Lleó.begv. Principat d'Astúries i Regió de Múrcia) http://catalogo. Cantàbria.bne. Galícia.cat/search*cat Catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques de Girona. conservació i difusió del patrimoni documental de la ciència.Biblioteques públiques de Catalunya – Girona.csic.g encat. Conté un índexs d'aquelles institucions i arxius que conserven fons de científics.icc.es/ Catàleg dels documents disponibles a la Xarxa de biblioteques del Consejo Superior de Investigaciones Científicas http://www. Canalitza els fons documentals de caràcter cientificotècnic vers la xarxa d'arxius i actua com un punt de recollida i distribució d'informació.net/vtls/catala Catàleg de les biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya n/vtls-basic.biblioteques.gencat. Extremadura.sac. recopilat pel CSIC http://aleph. Comunitat Valenciana.do?&cache=init&layout= biblioteques públiques estatals i de 15 xarxes de bpe&language=es biblioteques públiques de Comunitats Autònomes (Andalusia.es/pls/obib/est_ Catàleg col·lectiu de revistes electròniques mec.es/uhtbin/w Catàleg del fons de la Biblioteca Nacional de ebcat Espanya format per llibres publicats a partir de 1831. fullets impresos fins al 1830.es/begv/va Generalitat Valenciana l_begv. Comunitat de Madrid. Navarra.mcu.php Servei d'Arxius de Ciència Servei web que permet la localització.

org/portal/en/index. Caldrà buscar les paraules clau en els diferents idiomes possibles en què poden estar escrits els documents.es/ Descripció Base de dades de sumaris del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya Elaborat per la Universidad de La Rioja. inclosa la British Library Catàleg col·lectiu internacional mantingut per les biblioteques membres d'OCLC (Online Computer Library Center) Archives Hub Systeme universitaire de documentation (Sudoc) The European Library COPAC library catalogue Worldcat .000 revistes i 350.ac. http://archiveshub.html europees http://copac. especialitzades i nacionals del Regne Unit i d'Irlanda. revistes. Nom de la font Sumaris del CBUC Adreça http://sumaris. en nom del Consorci de Biblioteques d'Investigació (CURL en sus siglas en inglés). out=catBibliografico&language=e singularitat o riquesa.000 articles de revista en castellà DIALNET http://dialnet. centre de dades nacional de la Universitat de Manchester.uk/ Catàleg col·lectiu de biblioteques universitàries.fr Sistema universitari de documentació francès que conté més de 5 milions de referències de monografies.mcu. http://search. mapes i plànols.sudoc. vídeos. partitures i enregistraments sonors http://www.abes.Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic Espanyol manuscrits.ac.do?cache=init&lay o privades que.the OCLC Union Catalog Catàleg col·lectiu internacional mantingut per les biblioteques membres d'OCLC (Online Computer Library Center) BASES DE DADES DE SUMARIS DE REVISTES Aquestes bases de dades permeten buscar articles de revistes entre la col·lecció de revistes que reben en una biblioteca concreta. formen part del Patrimoni s Històric Espanyol.es/ 14/02/2011 Página 3 . gravats. Inclou més de 2. dibuixos i fotografies.es/patrimoniob Catàleg de llibres i altres fons bibliogràfics de ibliografico/cargarFiltroPatrimoni biblioteques i institucions espanyoles públiques oBibliografico.uk/ Catàleg descriptiu de col·leccions arxivístiques existents a les universitats i col·legis universitaris del Regne Unit que es troba al MIMAS. per la seva antiguitat. revistes i diaris. etc.cbuc. http://corail.theeuropeanlibrary Catàleg col·lectiu de les biblioteques nacionals . tesis.unirioja.

edu/  Bases de dades Oxford University Press http://bibliotecnica. entre els quals destaca Kluwer (integrat a Springer des de 2005) També accés als llibres electrònics SpringerLink i a la col·lecció de monografies "Lecture Notes in Computer Science" (LNCS).edu/  Bases de dades http://bibliotecnica. a l’article a text complet.upc. Accés a partir de l'any 1996.upc. tecnologia i de l'economia. i bases de dades així com una sèrie de recursos professionals i administratius Emerald és una base de dades produïda per MCB que dóna accés a més de 130 revistes multidisciplinars. manuals actuals de protocols de laboratori.edu/  Bases de dades http://bibliotecnica. llibres online. Arts & Sciences I Collection. Nom de la font Blackwell Adreça http://bibliotecnica.edu/  Bases de dades http://bibliotecnica. i Blackwell.upc. Presenta prop de 1. a partir de l'any 1999.upc.edu/  Bases de dades Col·lecció bàsica d’arts i ciències. Base de dades que conté el text complet de les revistes editades per Taylor & Francis.edu/  Bases de dades Descripció Pàgina web de la ACM (Association for Computing Machinery) siguin revistes o proceedings ScienceDirect és la plataforma de consulta per la base de dades de revistes d'Elsevier. Accés al text complet de les revistes de l´editorial Oxford University Press.COL·LECCIONS DE REVISTES ELECTRÒNIQUES Ens permeten localitzar un número concret d’una revista i també buscar quins articles hi ha sobre un tema concret. Text complet de les revistes publicades per Springer-Verlag i altres editors. Accés al text complet Elsevier (ScienceDirect) JSTOR http://bibliotecnica.edu/  Bases de dades SpringerLink Sage http://bibliotecnica. treballs de gran referència. Base de dades bibliogràfica i de sumaris.upc. inclou el text complet de part de les seves revistes. amb especial èmfasi en les ciències socials i la biblioteconomia. d’un autor determinat etc. Accés al text complet de les revistes publicades per les editorials John wiley & Sonsc Inc.upc.upc. accessible des de 1996.upc.edu/  Bases de dades http://bibliotecnica.edu/  Bases de dades Taylor & Francis Wiley InterScience Periodicals Index Online http://bibliotecnica. Wiley InterScience Emerald Managment Xtra 111 http://bibliotecnica. de temàtica multidisciplinar però amb especial atenció a l'àmbit de la ciència.upc.000 revistes. Inclou les subcol·leccions "Lecture Notes in Artificial Intelligence" (LNAI) i "Lecture Notes in Bioinformatics" (LNBI). Es tracta d'uns 525 títols. Base de dades que dóna accés a 390 títols de revistes electròniques de l'editorial SAGE Publications. si la revista està subscrita per la biblioteca.upc. accessible des de 1997.edu/  Bases de dades http://bibliotecnica.upc. Es pot accedir.edu/  Bases de dades 14/02/2011 Página 4 .

Caldrà buscar quina base de dades ens interessa consultar en funció de la nostra especialitat. així com en direcció i administració d'empreses. noves tecnologies.es/xbcr/default Plataforma de la Diputació de Barcelona per a la .ICE Virtual Library http://bibliotecnica.edu  Col·leccions  Edicions UPC http://bibliotecnica. Nom de la font Avery Adreça http://bibliotecnica. El 75% de les revistes no estan cobertes a cap altre lloc. Nom de la font Safari Tech Books Online Adreça http://bibliotecnica.htm consulta de 251 títols de publicacions locals. Es pot buscar per la matèria del document Base de dades que conté 100 diccionaris lingüístics i multidisciplinars en línia.upc. als llibres electrònics es pot accedir directament des dels ordinadors autoritzats o a través de l’accés remot. http://www.edu  Col·leccions  Oxford Reference Online Oxford Reference Online BASES DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES I DE TEXT COMPLET Aquestes fonts d’informació ens permeten localitzar un document (la seva referència bibliogràfica i/o el text complet) a partir d’un tema determinat. història i pràctica de l'arquitectura.000 referències per any d'aproximadament unes 800 revistes publicades en més de 40 països. publicats per Oxford University Press. planificació urbana.edu  Col·leccions  Safari Tech Descripció Safari Tech Books Online és una base de dades que conté més de 630 llibres electrònics a text complet especialitzats en informàtica. Catàleg en línia que permet conèixer el fons Página 5 Base de datos 14/02/2011 .edu/  Bases de dades Fons local de publicacions periòdiques Base de dades editada per Thomas Telford que conté el text complet de tots els articles publicats als proceedings de l'Institut d'Enginyers Civils (ICE).upc. La majoria són accessibles des d’ordinadors autoritzats i via accés remot.edu/  Bases de dades Descripció Conté referències bibliogràfiques d'articles sobre disseny arquitectònic. Disposen d’un cercador que permet buscar per paraula clau i d’aquesta manera localitzar el capítol concret del document on es troba el què ens pot interessar.upc.upc. Llibres consultables en format PDF. L'Avery Index actualment produeix 15. Llibres digitals d'Edicions UPC http://bibliotecnica. etc. comerç electrònic i temes relacionats.000 articles consultables des de el primer número. Actualment hi ha més de 20. alguns d’equivalències a altres llengües. COL·LECCIONS DE LLIBRES ELECTRÒNICS Tal com les revistes electròniques.diba.upc. de temàtica variada i que abasten un ample període històric que es remunta fins al segle XIX. disseny interior.

upc.upc.documental del COAM http://bibliotecnica. Banc digital d’imatges en color editat per Pidgeon Audiovisual i World Microfilms. Girona i Tortosa) ICONDA (International CONstruction DAtabase) és una base de dades que conté al voltant de 550. Tarragona. conferències. llibres.upc. Col•leccions d’altre gent han estat afegides i es continuen incorporant. Base de datos bibliográfica que contiene más de 175.000 referències procedents de més de 400 publicacions especialitzades (revistes.upc.upc.000 referencias de artículos de revistas científicas del área de la ciencia y la tecnología editadas en España.edu/  Bases de dades http://bibliotecnica. El catàleg de la Biblioteca i Centre de Documentació del Col•legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya permet consultar el fons de llibres. Com a base de dades referencial d’articles de revistes inclou el buidat exhaustiu de quasi una trentena de revistes especialitzades en arquitectura. Lleida. legislació i gran part dels articles de revista i retalls de premsa que es troben a les biblioteques de les diferents demarcacions del COAC (Barcelona. Aquest arquitecte tenia el costum de dedicar la meitat de cada any a viatjar pel món occidental i fotografiar l’obra dels arquitectes que admirava (Frank Lloyd Wright i Louis Kahn). La sèrie es va iniciar quan l’arquitecte polonès Tadeusz Barucki va cedir els drets de publicació de les seves diapositives.000 recursos d’informació a la web. La col·lecció està formada per 58 grups de diapositives originals publicats a mitjans dels vuitanta i l’any 2003. construcció i urbanisme publicades a l’estat espanyol i un buidat selectiu d’articles sobre Madrid (obres i projectes) i arquitectes madrilenys apareguts a altres revistes espanyoles i estrangeres. Base de datos bibliográfica que contiene más de 500. reports. enginyeria civil i arquitectura. seleccionades per especialistes.edu/  Bases de dades de monografies.edu/  Bases de dades http://bibliotecnica.upc. vídeos. articles de revistes i fons antic de la Biblioteca del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). tesines i literatura no convencional) en el camp de la construcció.edu/  Bases de dades Intute: Arts and Humanities http://bibliotecnica.edu/  Bases de dades Masters of Architecture http://bibliotecnica. capítols de monografies.000 referencias de artículos de revistas científicas especializadas en ciencias sociales y humanidades editadas en España. Accés a un llistat de 18.edu/  Bases de dades ICONDA (SP) http://bibliotecnica.edu/  Bases de dades Bases de Datos del CSIC: ICYT (Ciencia y Tecnología) Bases de Datos del CSIC: ISOC (Humanidades y Ciencias Sociales) Catàleg de la Biblioteca del COAC http://bibliotecnica. per a la recerca i l’ensenyament.upc. Página 6 14/02/2011 . sobre arts i humanitats.

Inclou articles de més de 400 revistes de tots els aspectes de l'arquitectura publicades a 45 països. Exemples de dipòsits que contè són: el Dspace.upc. L´Arxiu Gràfic de l´Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona. incrementant el seu impacte en la docència i la recerca de tot el món.). Actualment amb el suport de l´actual direcció de l'Escola. Actualització anual. dibuixos… Portal format pel conjunt de dipòsits institucionals oberts de la UPC. l'Arxiu Gràfic de l'ETSAB. El portal té com a missió garantir la preservació de la producció docent i de recerca cientifica i tècnica de la universitat. entrevistes i debats protagonitzats pels arquitectes i dissenyadors relacionats amb l'arquitectura més importants del segle XX (Norman Foster. Idioma:Català. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General).. Tesis doctorals-TDX i PFC/TFC/Tesines.upc. arquitectura i arqueologia. maximitzant la seva visibilitat i.edu/  Bases de dades RIBA online catalogue http://bibliotecnica.edu/  Bases de dades Col·lecció de conferències. conserva una part de la documentació.edu/  Bases de dades UPCommons: portal d'accés obert al coneixement de la UPC http://upcommons.E-prints UPC. Proveïdor:Universitat Autònoma de Barcelona. predecessora de l´Escola d'Arquitectura. preus de referència de mà d'obra. Frank Ghery.es/grafic/ BEDEC ITeC http://bibliotecnica.edu/ Arxiu Gràfic de l´ETSAB http://descartes. fins els Projectes Final de Carrera actuals.000 elements constructius.upc.upc. generada per l´activitat docent d'aquesta institució al llarg de la seva història.edu/  Bases de dades Recursos a internet d´art i arquitectura http://bibliotecnica. Conté més de 150. Els fons inclouen des de projectes de l´Escola de Mestres d´Obres de Barcelona (1850 a 1870).upc. Inclou registres amb enllaços a pàgines web i portals temàtics de tot el món sobre art. Base de dades feta pel bibliotecari Ramon Soler (UAB. Banc paramètric produït per l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC). Leonard Manasseh. El catàleg de la British Architectural Library del Royal Institute of British Architects (RIBA) recull informació del seu fons des de 1978. el Dspace.upc.. Títols inclosos: Página 7 14/02/2011 . a més de llibres. Maxwell Fry.Revistes UPC. conseqüentment. Ron Herron. materials i maquinària i plecs de condicions tècniques i normativa vigent a Catalunya i l'estat Espanyol. A partir de 1979 la biblioteca de l´ETSAB s´ha encarregat de la catalogació i conservació d'aquests fons. s´estan recatalogant i digitalitzant per a fer-los accessibles per internet.Pidgeon Digital http://bibliotecnica.

reunides per diverses institucions europees. especialitzada en llibres d'arquitectura.upc.edu/  Bases de dades Actar http://bibliotecnica. Urbaline.upc. Consulta gratuïta de les referències de les normes ISO. Bona sel·lecció de recursos a Internet sobre arquitectura.Videoteca digital de la UPC http://bibliotecnica.upc.edu/  Bases de dades Nom de la font Suscrinorma AENOR RECERCA DE NORMES TÈCNIQUES I LEGISLACIÓ Adreça Descripció Referència de la norma: www. fotografia i disseny gràfic. La Videoteca digital de la UPC és un projecte de col·laboració entre el Servei de Biblioteques i Documentació.aenor.000 publicacions periòdiques · Més de 300 newswires · Més de 10.000 referències bibliogràfiques sobre urbanisme i ordenació del territori.500 registres. urbanisme i construccio.iso. Architecture and building: net resources EEVL Més de 3.org/iso/en/CatalogueListPage.edu/  Bases de dades http://bibliotecnica. l'Escola Politècnica de Castelldefels (EPSC) i l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) que té per objectiu la creació d'una plataforma que permeti publicar a Internet els enregistraments de vídeo disponibles a la universitat. etc.000 diaris internacionals i locals · Més de 3. i s'hi pot accedir a partir dels corresponents llistats alfabètics. És creat i mantingut per un equip d'especialistes de la informació procedents d'un gran nombre d'universitats i institucions del Regne Unit.000 informes d'empresa · Més de 4.edu/  Bases de dades BROWN.es Suscrinorma AENOR conté la col·lecció completa de normes UNE així com la base de dades referencial de normes i projectes de norma UNE. Base de dades que dóna accés a recursos incloent: · Més de 1.) que es poden consultar de forma conjunta o per separat. matemàtiques i informàtica en Internet.edu/  Bases de dades Urbadoc http://bibliotecnica. Jeanne. Urbadoc conté més de 700. Urbamet.edu/  Bases de dades Factiva http://bibliotecnica.upc.CatalogueList 14/02/2011 . L’accés complet al document és de pagament Página 8 Catàleg normes ISO http://www. Web de l'editorial Actar.upc.000 llocs web en més de 20 llengues · Més de 30.upc. Els diferents títols que es troben disponibles a la col·lecció estan organitzats per títols i per autors.000 fotografies http://bibliotecnica. EEVL és un servei gratuït que proporciona accés ràpid i segur a informació sobre enginyeria. Urbadoc conté diverses bases de dades (Acompline. Urbaterr.

upc. Actualització diària. jurisprudència a partir del 1979.es  Bases de dades Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) http://bibliotecnica. Tribunal Económico Central i Audiències Provincials des del 1992.Information Handling Services (IHS) http://www.209 expedients urbanístics de 31 municipis de la província de Barcelona aprovats per la Comissió Territorial d'Urbanisme i corresponents a les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat.upc. resolucions vinculants de la Dirección General de Tributos des del 1998.es  Bases de dades Proveïdor internacional de normes tècniques de la majoria d’organitzacions. es tracta de 1.upc. Audiencia Nacional. Gazeta és la col·lecció històrica (1824-1967) dels textos Página 9 . Sumaris des de gener de 1996 fins a desembre de 2001 DOGC: normes urbanístiques 1985-2002 de l'àmbit Accés al web del Diari Oficial del a Generalitat de Catalunya on trobar la normativa urbanística dels municipis de Barcelona entre 1985 i 2002. II.upc. Accés obert.es  Bases de dades DOGC normes urbanístiques 19852002 Barcelona http://bibliotecnica.upc. Text complet des de gener de 2002 en endavant. Lleida.es  Bases de dades Boletín Oficial del Estado (BOE) http://bibliotecnica.ihserc. resolucions dels Tribunals Superiors de Justícia.upc. S'ha de seleccionar l'opció de "Acceso al servicio Westlaw". 14/02/2011 http://bibliotecnica. III i V (des de 1995)del Boletín Oficial del Estado.com/ Vlex http://bibliotecnica. comarques de l'Ebre i Tarragona. En total. convenis col·lectius des del 1979. Base de dades que conté les Seccions I (des de 1960). Text complet i sumaris de les lleis i decrets publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. legislació europea des del 1952. Legislació estatal des del 1929. També inclou llibres i revistes electròniques jurídiques espanyoles. També es troben disponibles expedients corresponents a Girona. estatal i comunitària.es  Bases de dades Boletín Oficial del Estado (BOE).es  Bases de dades Aranzadi http://bibliotecnica. A través del seu catàleg es pot saber quina norma ens pot interessar Base de dades de legislació (1968-) i jurisprudència (1995-) a text complet autonòmica.

etc. Són molt útils per recuperar una gran quantitat d’informació a partir d’un seguit de termes. Nom de la font 14/02/2011 Adreça Descripció Página 10 . sobre els temes de ciències aplicades i tecnologia.es/eE-Portal de cartografia portals/cartografia/home/home.Col·lecció històrica Gazeta (1824-1967) digitalitzats de les publicacions que van precedir l'actual BOE: Gaceta de Madrid.ndltd.educacion. Projecte internacional per posar a disposició dels usuaris tesis doctorals de tot el món. universitat on s'ha llegit.upc. Gaceta española. matèria de la tesi.org/ CARTOGRAFIA Nom de la font Adreça Descripció Portal de cartografia de les Biblioteques de la UPC http://bibliotecnica.theses. títol. així com fer cerques per autor. Base de dades que recull informació bibliogràfica sobre les tesis doctorals llegides a Espanya des del 1976. economia.upc. Gazeta del gobierno.es  Bases de dades Descripció Conté referències d'informes i altres tipus de literatura grisa.org/ http://www. Gaceta de la República. Permet la consulta remota a través d’Internet del text complet de les tesis. tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. ciències socials i humanitats TESIS DOCTORALS Nom de la font Adreça TDX http://www. Gaceta de la regencia de las Españas. RECERCA D’INFORMES TÈCNICS Nom de la font Adreça Sigle http://bibliotecnica. TESEO http://www.tesisenxarxa.es/teseo Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.net/ Descripció El Servidor de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) conté. en format digital.asp CERCADORS D’INTERNET Els cercadors d’Internet permeten recuperar la informació a partir de la recerca per paraula clau.

com Yippi http://yippy.com Cercador especialitzat en la recerca d’informació científica Google Scholar http://scholar.intute.Scirus www. Nom de la font TechXtra Adreça http://www.av.ucr.google.google.com/ Cercador d’articles de revistes i altres documents científics El cercador general més utilitzat actualment Cercador anterior a Google Google www.com/ Cercador especialitzat en la recerca d’informació científica Ingenta http://www.com/ DIRECTORIS D’INTERNET Els directoris ordenen en categories temàtiques una selecció de recursos que podem trobar a la xarxa.com/ Cercador que agrupa resultats per categories els Altavista www.bing.com Fast Search www.uk/ Descripció Recull d’adreces web d’interès en el món de la ciència i de la tècnica Directori de recursos especialitzats dirigit a la comunitat acadèmica Directori de recursos especialitzats dirigit a la comunitat acadèmica Recopilació d’adreces web d’interès de tots els camps del saber Recopilació d’adreces web d’interès de tots els camps del saber Directori d’adreces ordenat per matèries Directori d’adreces ordenat per Página 11 INFOMINE http://infomine.org/ Yahoo Directory http://dir.uk/ Open Directory Project http://dmoz.google.techxtra.com/ Google Directory 14/02/2011 http://www.org/ Internet Public Library http://www.ipl.com/dirhp .com Un dels cercadors més antics de la xarxa Cercador de Microsoft Bing http://www.ac.yahoo.ingentaconnect.edu/ Intute http://www. Són útils per recuperar els millors webs d’una categoria concreta.ac.alltheweb.scirus.

matèries 14/02/2011 Página 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful