ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟ

HEBIC) 30/06/2010
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0100001

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202046

0100002

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202185

0100003

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202091

0100004

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202199

0100005

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202097

0100007

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202101

0100008

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205025

0100009

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202623

0100010

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202207

0100012

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202870

0100013

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202895

0100014

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205034

0100015

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3203647

0100016

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205223

0100017

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΝΕΓΓΥΩΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202999

0100018

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 6799389

0100019

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202858

0100023

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202703

0100024

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202716

0100025

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202825

0100027

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202731

0100028

Κ. Κ/ΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202918

0100029

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202554

0100030

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202566

0100031

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3203764

0100032

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202571

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 1 από 186

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0100033

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202881

0100034

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202694

0100035

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 6799310

0100038

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 6799302

0100039

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ Γ΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205023

0100040

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202884

0100042

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202794

0100043

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3203630

0100044

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΤΙΤΛΩΝ (ΗΔΑΤ)

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202793

0100045

Κ. Κ/ΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202807

0100046

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202148

0100047

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202157

0100048

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
(Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ.)

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202178

0100049

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 6799393

0100050

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΑΜΕΙΩΝ)

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 6709542

0100051

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202801

0100052

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202773

0100053

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 6709212

0100055

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202278

0100056

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Ι.Ε.Τ.Α.

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 6170435

0100057

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202155

0100058

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202226

0100059

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 6799386

0100060

Κ. Κ/ΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205256

0100061

Κ. Κ/ΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205247

0100062

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3203730

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 2 από 186

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0100063

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Δ/ΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 6799378

0100064

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202723

0100065

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205079

0100066

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205115

0100067

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205129

0100068

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205144

0100069

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205143

0100070

Κ. Κ/ΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3203397

0100071

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202330

0100072

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202667

0100078

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΚΑ ΤΟΥ
Ν.3586/2007 ΚΑΙ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Α.Ν. 1611/1950

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202525

0100080

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αμερικής 3, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3205173

0100081

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202350

0100082

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202405

0100083

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202374

0100084

Κ. Κ/ΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202415

0100085

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202381

0100086

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3203861

0100087

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3202392

0100088

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 6799309

0100089

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

Μεσογείων 341, ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, τηλ. 210 6799387

0100091

Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3203719

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 3 από 186

) Μεσογείων 341. τηλ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ.T. 210 3205015 0100188 Κ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ.T. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Βενιζέλου 21. 210 3203741 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Κ/ΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (I.Ε. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 210 3202489 0100095 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Μεσογείων 341.E. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ (I. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (I. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0100092 Κ.T. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 6170513 0100193 Κ. 210 6170454 0100197 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ.A.E. τηλ. τηλ.Τ. τηλ. Βενιζέλου 21.Ε.) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΛΑΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ (I. 210 6799342 0100404 Κ.A. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. Βενιζέλου 21. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 6170441 0100196 Κ. τηλ. 210 3205184 0100406 Κ.E. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 6170413 0100189 Κ. 210 6170492 0100194 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αμερικής 3. τηλ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (I.) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ.) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. τηλ.T.A. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. Κ/ΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (I.E.E. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ (I. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. 210 3202200 0100094 Κ. τηλ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 6170442 0100401 Κ. 210 6170424 0100190 Κ.) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341.) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3.) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. τηλ. τηλ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 6170463 0100195 Κ.T. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Βενιζέλου 21. Βενιζέλου 21. 210 3202606 0100096 ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ι. τηλ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.A.T. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΩΣΗΣ ΚΕΡΜΑΤΩΝ (I. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ.A. 210 6799427 0100403 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κ. Κ/ΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΟΣΟΛΗΨΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. Σελίδα 4 από 186 . Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ.A. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (I.E. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 3205052 0100097 Κ.T.A.E. τηλ. 210 3205055 0100098 Κ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. 210 3202868 0100402 Κ.) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341.) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ.) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ.A. Βενιζέλου 21. τηλ. τηλ. 210 3205282 0100093 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 6170433 0100191 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ.T.E. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 3202076 0100405 Κ.E.A. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ.T. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. 210 6170431 0100192 Κ.Α.

Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Βενιζέλου 21. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 6799333 0100409 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 3202316 0100418 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 3203827 0100427 Κ. 210 3202345 0100419 Κ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. τηλ. Βενιζέλου 21. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Ελ. 210 3203836 0100415 Κ. τηλ. 210 3203263 0100412 Κ. 210 3202399 0100425 Κ. Βενιζέλου 21. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 3203845 0100429 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Βενιζέλου 21. Βενιζέλου 21. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Βενιζέλου 21. τηλ. 210 3202424 0100422 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 3202305 0100416 Κ. τηλ. Βενιζέλου 21. τηλ. 210 3202438 0100421 Κ. Βενιζέλου 21. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 3203829 0100428 Κ. τηλ. Βενιζέλου 21. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0100407 Κ. Βενιζέλου 21. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 3202608 0100417 Κ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. τηλ. τηλ. 210 3202406 0100424 Κ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Βενιζέλου 21.Ε. 210 3203854 0100430 Κ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Βενιζέλου 21. τηλ. τηλ. 210 3202376 0100423 Κ. 210 6799348 0100410 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 3202488 0100408 Κ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 6799436 0100411 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. Βενιζέλου 21. Βενιζέλου 21. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 3202488 0100413 Κ. τηλ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Μεσογείων 341. Βενιζέλου 21. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. Βενιζέλου 21. Βενιζέλου 21. Βενιζέλου 21. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 3203841 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Βενιζέλου 21. τηλ. τηλ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. Βενιζέλου 21. τηλ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. Βενιζέλου 21. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 3203817 0100414 Κ. 210 3202980 0100426 Κ. Σελίδα 5 από 186 . 210 3202416 0100420 Κ.

210 3202050 0100434 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. τηλ. Σελίδα 6 από 186 . ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 3203751 0100445 ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ελ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 6709277 0100451 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 6709101 0100449 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ.Ε. Βενιζέλου 21. Βενιζέλου 21. 210 3202155 0100452 Κ. 210 3205088 0100437 ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Κ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 210 3202355 0100448 Κ. Βενιζέλου 21.ΕΠΕ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ. τηλ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 151 30 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 3205044 0100442 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αμερικής 3. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ.ΔΙ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. τηλ. 210 3203775 0100446 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΠΣ Αμερικής 3. Βενιζέλου 21. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Αμερικής 3. 210 3205124 0100436 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Αμερικής 3. τηλ. 210 3205015 0100443 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0100431 Κ. τηλ. τηλ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. 210 3205015 0100435 Κ. 210 3205103 0100440 ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Κ. 210 6709190 0100433 Κ. Βενιζέλου 21. 210 3205015 0100438 ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 3203660 0100447 Κ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ.Χ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. 210 3205015 0100439 Κ. 210 3203830 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. τηλ. 210 3205103 0100441 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 3205242 0100450 Κ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. τηλ. Βενιζέλου 21. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. τηλ. Βενιζέλου 21. Βενιζέλου 21. τηλ. 210 3203746 0100444 Κ. Βενιζέλου 21. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ.

ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ.Α. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. τηλ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. 210 3205103 0100466 Κ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0100453 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Βενιζέλου 21. 210 6709130 0100457 Κ. τηλ. τηλ. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ.Ε. 210 3202308 0100903 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 381 10 ΒΟΛΟΣ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. 210 3205103 0100467 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 6709290 0100458 Κ. Αλεξάνδρου & Ζαρίφη. 210 3203846 0100455 Κ.Ε. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. 25210 20222 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ.Τ. 210 3203831 0100454 ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. Βενιζέλου 21. 25510 26585 0101112 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Μομφεράτου 17 και Ριζοσπαστών.Σ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε. τηλ. Κ/ΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π. τηλ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. τηλ. 210 3205015 0100461 Κ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. 210 3202392 0100463 Κ. Βενιζέλου 21. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 3205310 0100459 Κ. Κ/ΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ελ.Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. 210 3202132 0101110 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Σκαλτσοδήμου 4.Σ. 210 3203326 0100911 ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Κ. Σελίδα 7 από 186 . ΤΚ 102 50 ΑΘΗΝΑ. Βενιζέλου 21. 210 3203160 0100464 Κ. τηλ. 210 3202392 0100462 Κ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. τηλ. τηλ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ. 26710 22223 0101115 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Αργοναυτών 52. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Μεσογείων 341. 26410 48446 0101111 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Βασ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ελ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ελ. τηλ. Βενιζέλου 21. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 3. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 24210 23441 0101117 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Πτολεμαίων 6. 210 3202552 0100460 Κ. 210 3205011 0100465 Κ. τηλ. Βενιζέλου 21. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. Βενιζέλου 21.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 210 6709505 0100456 Κ. Βενιζέλου 21.) Ελ.

28310 22258 0101146 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Πλατεία Ελευθερίας 1. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. Καράγιωργα. 28410 28446 0102203 ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ Κανελλοπούλου 36.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 22310 66221 0101133 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Κύπρου 88. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. τηλ. τηλ. 26610 39406 0101128 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Αγ. τηλ. Μοάτσου 1 & Σ. τηλ. ΤΚ 831 00 ΣΑΜΟΣ. τηλ. ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. 3. 27310 26330 0101152 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 28ης Οκτωβρίου 11. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. τηλ. τηλ. Ανδρέου 49-51 & Κολοκοτρώνη.Ε. ΤΚ 590 33 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ ΗΜΑΘΙΑΣ. 26910 27617 0102205 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Καρακανδά. τηλ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. 22650 28912 0102212 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Περιφερειακή οδός 56. ΤΚ 651 10 ΚΑΒΑΛΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 2710 222321 0101154 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 71. τηλ. ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΤΚ 621 22 ΣΕΡΡΕΣ. 26810 27977 0102220 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Θεσσαλονίκης 131. Αντιστάσεως και Δήμητρος. τηλ. τηλ. 22410 43911 0101148 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ Θεμιστοκλή Σοφούλη 77. τηλ. ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ. Σελίδα 8 από 186 . τηλ. 26210 31728 0101145 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Θ. ΤΚ 731 34 ΧΑΝΙΑ. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ. 2410 535690 0101135 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Παύλου Κουντουριώτη 9. τηλ. ΤΚ 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΚ 261 10 ΠΑΤΡΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0101119 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 25. 25410 22775 0101140 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Αγ. Φιλοθέου 18 & Αθανασοπούλου. τηλ. Γεωργίου 1. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 23850 22534 0101156 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Ανδρέα Παπανδρέου 2. τηλ. 2310 591000 0101123 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 2. 23310 24680 0102224 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 72. τηλ. 2610 639710 0101142 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Πλατεία Σ. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ. τηλ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. τηλ. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. 27210 22442 0101127 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Πλατεία Δημαρχείου. 28210 42768 0102201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιμενείδου 20. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. 25310 34045 0101132 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Πλατεία Διάκου. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. 22730 27287 0101149 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Μεραρχίας 11. ΤΚ 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ. 2810 346161 0101121 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 4. 2510 223303 0101126 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αριστομένους 27. τηλ. ΤΚ 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 210 5542667 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. τηλ. τηλ. 26510 26243 0101125 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 26. 22510 28474 0101137 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Γεωργίου Σταύρου 7-15. 26220 27472 0102209 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ Επισκ. 24620 22195 0102234 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Διοικητήριο. τηλ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. τηλ. Δημητρακάκη. τηλ. 23810 23548 0102237 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Εθν. τηλ. 23210 55270 0101150 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Ευαγγελίστριας 95.

23410 22679 0102265 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Αριστοτέλους και Γκέρτσιου 22. τηλ. 22370 22360 0102261 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Λεωφ. τηλ. 23710 22274 0102325 ΠΟΡΟΥ ΠΟΡΟΣ Πούντα (Σταυρός) Πόρου. 24410 21660 0102260 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Γ. τηλ. τηλ. τηλ. 22920 22579 0102285 ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ Σοφοκλέους 17. ΤΚ 321 00 ΛΕΙΒΑΔΙΑ. 22420 28597 0102284 ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ Κτίριο Ροδαλάκη. τηλ.Υ. τηλ. 22210 62289 0102364 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Μιχαήλ Λιβανού 66. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 26950 28428 0102244 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ελευθερίας 6. τηλ. 22610 28664 0102286 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Άγγελου Σικελιανού 1. 27410 23402 0102271 ΚΩ ΚΩΣ Α΄ Δ. τηλ. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ. 24310 28201 0102363 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Δύο Δέντρα Χαλκίδα. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0102241 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Κωνσταντίνου Λομβάρδου 18. τηλ. Σητείας. 22540 23104 0102295 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Λιμάνι Μεσολογγίου. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ. Κονδύλη & Αθ. ΤΚ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.Ο. Κω. Σελίδα 9 από 186 .ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. 15.Ο. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 26650 22991 0102245 ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ Επαμεινώνδα 3. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. 22710 44227 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 23510 24819 0102264 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 50. τηλ. 24630 23336 0102337 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ Δ.Υ. ΤΚ 843 00 ΝΑΞΟΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 180 20 ΠΟΡΟΣ.Ο. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ. τηλ. τηλ. 26340 28916 0102309 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ Ηρακλέους 4. 25520 29082 0102324 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Χαριλάου Τρικούπη 33. τηλ. τηλ. Κυριαζή. 22810 82625 0102351 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Κολοκοτρώνη και Πτολεμαίου. τηλ.Υ. 28430 22950 0102341 ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ Μπαμπαλιώτου 27. ΤΚ 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. τηλ. Κύκνων 2. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. τηλ. 24610 34783 0102266 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Πατρών 83. Μύρινας. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. 22850 25532 0102308 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Διοικητήριο. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. ΤΚ 195 00 ΛΑΥΡΙΟ. 26450 22588 0102287 ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΣ Δ. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ.Υ. 22980 22312 0102326 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Πολυτεχνείου. ΤΚ 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ. τηλ. 22620 27770 0102258 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ανδρέα Παπανδρέου 22. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. 26310 22301 0102307 ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ Χώρα Νάξου. τηλ. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. 27520 27288 0102320 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ιπποκράτους 30. τηλ. τηλ.Ο. ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Κατερίνης. 26820 22610 0102327 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Εθνικής Αντιστάσεως 26. 24670 83803 0102262 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α΄ Δ. ΤΚ 814 00 ΛΗΜΝΟΣ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ.

ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Σταδίου 38. ΤΚ 104 40 ΑΘΗΝΑ. Ειρήνης 123. 210 2281694 0110062 ΑΓ. Θ. ΣΥΓΓΡΟΥ Ν. τηλ. τηλ. 210 8843669 0110063 ΟΔ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 188 63 ΠΕΡΑΜΑ . Βενιζέλου 167. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 352 & Λασκαράτου 1. 210 6460628 0110067 ΑΝΩ ΗΛΥΣΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γρ. 210 6421734 0110059 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Αξαρίου & Αγ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. 210 4172630 0110072 ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ Ακτή Θεμιστοκλέους 14-16. 210 9306437 0110077 ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 187 & Ευπαλίνου. ΘΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Φαραντάτων 54. τηλ. ΤΚ 104 43 ΑΘΗΝΑ. Παναγούλη. Αυξεντίου 86. 700 Θεσπιέων . τηλ. 210 3345243 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 210 4520100 0110073 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Γούναρη 137 & Όλγας. τηλ. 210 7488419 0110068 ΟΔ. τηλ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. 210 9590861 0110054 ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Βουλή των Ελλήνων. ΤΚ 111 41 ΑΘΗΝΑ. Μύρωνος. ΤΚ 104 42 ΑΘΗΝΑ. 210 5180161 0110046 ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ Δυρραχίου 1. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας . 210 2692415 0110080 ΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΥΨΕΛΗ Κερκύρας 54. τηλ. Παύλου 93. τηλ. τηλ. τηλ. 210 8616345 0110058 ΓΚΥΖΗ ΑΘΗΝΑ ΓΚΥΖΗ Γκύζη 34-36. τηλ. Συγγρού 259. ΤΚ 731 00 ΧΑΝΙΑ.Ε. ΤΚ 171 23 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. ΤΚ 171 22 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. 210 5120242 0110047 ΑΓ. 210 3239750 0110057 ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΚΥΨΕΛΗ Κρίσσης 97 & Άνθειας 23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ Παλαιολόγου 6. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. 210 3342724 0110042 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ Λεωφ. 210 5713955 0110048 ΡΕΝΤΗ ΑΓ. ΤΚ 121 37 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΣΜΥΡΝΗ Ελ. ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ Λεωφ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 2589710 0110044 ΛΕΩΦ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110040 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αιόλου 86. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. ΤΚ 113 62 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 100 21 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 4833546 0110049 ΑΓ. Μαραθώνος 87. Πέτρουλα 10 & Αλ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. ΤΚ 102 32 ΑΘΗΝΑ. 210 2471155 0110075 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφ. 210 9358939 0110064 ΟΔ. 210 7789500 0110051 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λεωφ. ΣΜΥΡΝΗ Λεωφ. ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 185 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 18. τηλ. ΤΚ 121 35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ. τηλ. Αχαρνών 457 & Οδ. ΤΚ 114 75 ΑΘΗΝΑ. 210 9602184 0110074 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Σωτ. τηλ. τηλ. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ . ΤΚ 182 33 ΑΓ. ΤΚ 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κυκλαμίνων 9. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Αγορακρίτου 3. 210 4417288 0110071 ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑ Βασ. 28210 64486 0110043 ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Λεωφ. τηλ. 210 8659342 0110079 ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟ (ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ) Πρωτεσιλάου 60 & Αιακού. Ελ. ΤΚ 115 23 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 8229058 0110070 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. τηλ. Πεντέλης 50. 210 5727109 0110060 ΟΔ. τηλ. Σελίδα 10 από 186 . 210 6600501 0110076 ΛΕΩΦ. τηλ. Βενιζέλου (κεντρική πλατεία Κουνουπιδιανών) Χανίων . ΤΚ 133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. ΤΚ 112 53 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 113 64 ΑΘΗΝΑ. 210 8041522 0110053 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαροκόπου 73 & Γρυπάρη. ΣΟΦΟΥΛΗ Ν. ΤΚ 143 43 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ. τηλ.

210 2756193 0110091 ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ) Σαλαμίνος 4. 210 9013613 0110095 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Εθν. τηλ. ΤΚ 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αχαρνών 165. Πέτρου Ράλλη 213. Αθηνών . τηλ. 210 2404500 0110092 Ν. ΤΚ 187 56 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ Λιοσίων 117. 210 3340204 0110105 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιεράς Οδού 310 & Σούτσου. τηλ. τηλ. 210 2284200 0110110 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 98. 210 6783201 0110101 ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Σωκράτους 11. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Καρ. τηλ. ΤΚ 172 37 ΔΑΦΝΗ. ΤΚ 112 55 ΑΘΗΝΑ.Σουνίου 30 & Κέκρωπος. 210 3340538 0110104 ΠΛ. τηλ. 210 7246048 0110096 ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφ. Παύλου 34. Κηφισίας 178 & Αγησιλάου. ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Φορμίωνος 143. 22990 69697 0110086 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κυπρίων Αγωνιστών 4 & Φιλικής Εταιρίας . ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. τηλ. 210 9940326 0110087 ΣΠΑΤΩΝ ΣΠΑΤΑ Βασ. ΤΚ 104 32 ΑΘΗΝΑ. 210 7661941 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. 210 6283034 0110108 ΒΑΘΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αχαρνών 2. 210 5625251 0110084 ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 197. τηλ. τηλ. Σοφίας. ΤΚ 142 32 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ . 210 8897129 0110111 ΟΔ. 22990 40010 0110098 ΘΗΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 4. ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. ΤΚ 105 52 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. ΤΚ 135 61 ΑΓ. τηλ. 210 4903460 0110089 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Πλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Σαλαμίνος 83. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. 210 3340828 0110103 ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Χρυσοσπηλιώτισσας 9Α’. ΤΚ 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ. ΤΚ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. ΤΚ 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ. 210 9738639 0110090 ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΣ Αιμιλιανού Γρεβενών 42. 210 3472133 0110099 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. 210 2616755 0110113 ΑΓ. 210 4327465 0110097 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Λεωφ. ΤΚ 104 46 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΑ. ΤΚ 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. Σοφίας 43 & Νεαπόλεως. ΤΚ 105 62 ΑΘΗΝΑ. 210 8230587 0110083 ΝΤΑΜΑΡΑΚΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ Θηβών 309. Πόρτο Ράφτη 1. 210 5386116 0110107 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Διονύσου 42. ΤΚ 104 40 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 3343806 0110109 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 386. ΤΚ 190 01 ΚΕΡΑΤΕΑ. Βασ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. Σερβίας 6. 210 7652779 0110093 ΠΛ. ΤΚ 105 60 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 5908801 0110085 ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑ Λεωφ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 11. τηλ. τηλ. τηλ. ΠΛΥΤΑ ΔΑΦΝΗ Ηλιουπόλης 84 & Παλαμά 38. ΤΚ 112 57 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ. 210 6633947 0110088 ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Λεωφ. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ.Ε. τηλ. 210 2014313 0110114 ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ Αγ. Αντιστάσεως 41-45 & Πανιωνίου. τηλ. τηλ. ΛΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 288. 210 8641298 0110112 ΑΓ. τηλ. τηλ. ΤΚ 111 41 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. 210 6523596 0110100 ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Λεωφ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110081 ΠΛ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 118 51 ΑΘΗΝΑ. Μεσογείων 226 & Αετιδέων. τηλ. Σελίδα 11 από 186 .

210 8326752 0110126 ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Θηβών 61 & Νεοκλέους. ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 182 33 ΑΓ. 210 8816674 0110144 ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ Πλ. 210 9228116 0110143 ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Χαλκοκονδύλη 5-7. 210 3607201 0110140 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Βασ. ΤΚ 113 63 ΑΘΗΝΑ. 210 7510663 0110118 ΠΛ. τηλ. ΤΚ 104 34 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ . τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Ν. ΤΚ 123 51 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ . ΤΚ 117 41 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 104 45 ΑΘΗΝΑ. 210 6622492 0110141 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Κηφισίας 273 & Ανδριανού. Βουλιαγμένης 208 & Έλλης. Παπανδρέου 56. ΤΚ 116 32 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 106 81 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 104 42 ΑΘΗΝΑ. 210 2931270 0110123 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λεωφ. τηλ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης 102. ΤΚ 195 00 ΛΑΥΡΙΟ. τηλ. τηλ. ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. 210 3834890 0110117 ΑΓ. 210 6283137 0110142 ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΚΑΚΙ Βεϊκου 95. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΝΕΑΠΟΛΗ Λεωφ. τηλ. 210 8917303 0110122 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Αγ. ΤΚ 172 35 ΔΑΦΝΗ. ΤΚ 118 54 ΑΘΗΝΑ. 210 8813038 0110120 Ν. ΤΚ 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Πλ. τηλ. ΤΚ 105 56 ΑΘΗΝΑ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓ. 210 9712450 0110116 ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ανδρέα Μεταξά 23. τηλ. 210 6283053 0110121 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Α. ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. τηλ. τηλ. 210 3343501 0110130 ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ Παπαφλέσσα 57-59 & Νυμφών 12. ΤΚ 104 44 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ. 210 2021893 0110135 ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ Λένορμαν 134-136. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 106 77 ΑΘΗΝΑ. 210 5693684 0110125 ΘΥΜΑΡΑΚΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Παρασκευοπούλου 41Α. Κωνσταντίνου 88. τηλ. τηλ. Σελίδα 12 από 186 . 210 5733379 0110127 ΟΔ. τηλ. 210 5125218 0110132 ΟΔ. 210 3461459 0110139 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Σκουφά 11-13. Ιωνίας 166-168. ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελ. Βενιζέλου 132. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110115 ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗ Λεωφ. 210 2751650 0110129 ΠΛ. 210 5153980 0110137 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελ. 210 3349619 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 210 2836766 0110134 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου. Βενιζέλου 96 & Κρήτης. ΤΚ 114 72 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. ΤΚ 142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. Γλυκερίας 3. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Γ΄ Σεπτεμβρίου 75. ΤΚ 157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 210 2912700 0110131 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ Λένορμαν 255 & Κλεώβιδος. ΤΚ 146 71 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ. τηλ. Παπάγου 79. 210 6443500 0110133 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Φιλολάου 152-156. τηλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ. 210 7295203 0110128 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ Βυζαντίου 79-81 & Βιθυνίας. Μητροπόλεως 3. ΤΚ 111 44 ΑΘΗΝΑ. 210 4815686 0110146 ΠΛ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. ΤΚ 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ. τηλ. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 106 73 ΑΘΗΝΑ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ Κεντρική Λαχαναγορά. 210 7787326 0110124 ΑΓ. Μεταξά 13. ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Φορμίωνος 11Α’ & Θεαγένους 17. 210 9503208 0110138 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ Ιεράς Οδού 25-29. τηλ. τηλ. Αλεξάνδρας 100. Βενιζέλου 59. τηλ. τηλ. 22920 61010 0110145 ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΑΓ. τηλ.

ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ 25ης Μαρτίου & Παρίτση 67. ΚΟΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ Ν. τηλ. τηλ. Δημητρίου 89-91. ΤΚ 116 33 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΤΚ 173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Σοφίας. 210 3348630 0110148 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Μακρυγιάννη 88. τηλ. 210 6883441 0110179 Ν. ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ. Ελευθερωτών. 210 7017982 0110177 Ν. ΤΚ 116 34 ΑΘΗΝΑ. 210 7271925 0110161 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ Λαμ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ Ειρήνης & Γιαννοπούλου 15. ΤΚ 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ. Δεκελείας 90 & Επταλόφου. 210 7795301 0110171 ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΡΟΣ Πειραιώς 202. 210 6724480 0110180 ΑΓ. τηλ. ΜΑΚΡΗΣ Ν. ΤΚ 117 43 ΑΘΗΝΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Ανδρίκου & Βασ. ΤΚ 190 05 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ . Βενιζέλου 35. 210 9701550 0110157 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ευτυχίδου 45. 210 6642011 0110162 ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Τριών Ιεραρχών 115 & Ιώνων 18. ΤΚ 104 31 ΑΘΗΝΑ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Πανεπιστημίου 8 & Βουκουρεστίου. τηλ. 210 9306507 0110154 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρασίνου Λόφου 11. 210 3348337 0110164 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Εθνάρχου Μακαρίου 52 & Αρκαδίας. 210 2827568 0110155 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Πανεπιστημίου 68 & Πατησίων. ΤΚ 106 79 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ. ΤΚ 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ . ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Λεωφ. 210 3695047 0110152 Ν. ΤΚ 143 41 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Μαραθώνος 32. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Χρεμωνίδου 46. ΙΩΝΙΑΣ Ν. τηλ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ. ΤΚ 185 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 118 52 ΑΘΗΝΑ. ΣΜΥΡΝΗΣ Ν. τηλ. 210 2777014 0110151 ΟΔ. 22940 91942 0110150 Ν. τηλ. ΤΚ 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ . τηλ. 210 3478611 0110175 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αμφιτρίτης 5. τηλ. 210 7217268 0110173 ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Κειριάδων & Αγ. ΤΚ 175 61 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. ΤΚ 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ . ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. 210 3343710 0110156 ΑΓ. ΤΚ 171 23 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. 210 3452240 0110163 ΟΔ. 210 2584910 0110167 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Αχιλλέως 19 & Κολωνού. 210 6080051 0110181 ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΣΟΥΡΜΕΝΑ Ιασωνίδου 71 & Πλαπούτα. ΤΚ 118 53 ΑΘΗΝΑ. 210 6995167 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΣΜΥΡΝΗ Ελ. 210 9829548 0110176 ΑΓ. τηλ. ΤΚ 106 76 ΑΘΗΝΑ. ΜΑΚΡΗ Λεωφ. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. Αικατερίνης 80. τηλ. τηλ.ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μιχαλακοπούλου 91 & Κερασούντος. τηλ. Γερμανού Χριστιανουπόλεως & Θαρύπου 30. τηλ. Συγγρού 44. ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Σεβαστουπόλεως 142. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 104 36 ΑΘΗΝΑ. Σελίδα 13 από 186 . τηλ. 210 5220701 0110168 ΑΓ. τηλ. τηλ. ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Σόλωνος 75. ΤΚ 153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . 210 9637551 0110182 ΟΔ. ΤΚ 117 42 ΑΘΗΝΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110147 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Λεωφ. 210 9226580 0110153 Ν. Μελετίου 55. ΤΚ 112 57 ΑΘΗΝΑ.Ε. 210 5706406 0110165 Ν. Μεσογείων 429. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. 210 3475590 0110172 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ξενοκράτους 34. 210 4816082 0110178 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλ. τηλ. 210 8835475 0110169 ΟΔ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Αγ. 210 4895600 0110149 Ν. ΚΟΣΜΟΣ Πλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Ηρακλείου 243. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν.

HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110183 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25ης Μαρτίου 147 & Μακεδονίας. ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. 210 4144811 0110192 ΟΔ. 210 4911724 0110194 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφ.Δραγούμη 11 & Μητροπόλεως. ΤΚ 185 41 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 2810 304101 0110205 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λεωφ. 210 4538961 0110190 ΛΕΩΦ. 2310 244268 0110208 ΟΔ. 2310 510490 0110210 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι. 2810 304942 0110207 ΟΔ. τηλ. ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαυρολένης 4.Ε. τηλ. ΤΚ 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ηρώων & Πλούτωνος. τηλ. τηλ. τηλ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 277. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λεωφ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χαρ. τηλ. ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 384 46 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ. τηλ. 210 5980550 0110188 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Γρ. ΤΚ 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Καραϊσκάκη 78 & Λακωνίας. τηλ. ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ναυαρίνου 10 & Λεωχάρους 30. 2310 594557 0110211 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Δημοκρατίας 13 & Μ. 210 4144000 0110197 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑ Θηβών 137 & Φλωρίνης. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 210 4810054 0110196 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μπουμπουλίνας 2 & Α. Βλαχάκου 49 & Ροδόπης 1. τηλ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δημοκρατίας 27 & Ανδρούτσου. τηλ. ΤΚ 716 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ . ΤΚ 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΤΚ 540 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. τηλ. 2310 290327 0110213 ΟΔ. ΚΟΣΜΟΣ Λαγουμιτζή 74. ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. τηλ. Λαμπράκη & Ταξιαρχών 89. τηλ. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 210 4979383 0110189 ΒΡΥΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 87. 2810 282236 0110204 ΛΕΩΦ. τηλ. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Όλγας 195. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. Αντιστάσεως 3. ΤΚ 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 24210 60766 0110203 ΠΛ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΥ Ν. ΤΚ 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 5542292 0110200 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λεωφ. ΤΚ 185 42 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διοικητηρίου 15. τηλ. ΤΚ 187 55 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. Καλοκαιρινού 229. 2310 406806 0110212 ΟΔ. τηλ. Ικάρου κ’ Καζαντζίδη. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Ν. τηλ. τηλ. τηλ. 210 4653084 0110186 ΑΓ. ΤΚ 117 44 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 2310 295851 0110214 ΠΛ. τηλ. Εθν.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λεωφ. ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λέοντος Σοφού 13. ΤΚ 181 20 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. 210 5061680 0110184 ΑΓ. 210 5576533 0110201 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιάσονος 50. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ερμού 28. Δημοκρατίας 33. τηλ. 24210 90839 0110202 Ν. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ. 210 4127009 0110199 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πλ. 210 4144674 0110193 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Γρεβενών 10 & Αντιόχειας. τηλ. τηλ. 2310 560928 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Μιαούλη. τηλ. 210 4622055 0110195 ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΜΙΝΙΑ Δωδεκανήσου 26 & Ερμουπόλεως. Σελίδα 14 από 186 . Βολίδη 35. ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αν/χου Παν. Μπότσαρη. 210 4144311 0110191 ΑΚΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ (ΖΕΑ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτής Κονδύλη 12. ΙΩΝΙΑ Απ. 210 9013062 0110185 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ιπποκράτους 198 & Χίου. ΤΚ 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ. 210 4624459 0110187 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ Στρ. 210 4917380 0110198 ΛΕΩΦ. τηλ. ΤΚ 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Βαμβακά 3 & Ρεμπέλου 1.

23920 31132 0110233 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κ. 27210 72151 0110221 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μεγ. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 22970 26930 0110243 ΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΑ Πλ. 2310 839586 0110235 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά 239. 2310 763728 0110241 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ Λεωφ. Βάρναλη 1. τηλ. ΤΚ 262 22 ΠΑΤΡΑ.οδός Πατρών . 23920 42120 0110238 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μακρυγιάννη & Βούλγαρη 2. τηλ. τηλ. τηλ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑ Λεωφ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. ΤΚ 564 30 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. Δραγούμη 1. ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 2310 346224 0110240 ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μεγ. τηλ. Ομονοίας 1-3 & Ηλείας. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 680 07 ΔΙΚΑΙΑ. ΤΚ 570 08 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 2610 226216 0110230 ΟΔ. ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εγνατίας 152. Αλεξάνδρου 2.Ε. 2610 637551 0110228 ΠΛ.Πύργου. τηλ. 2310 783206 0110248 ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΣΤΡΟΣ Αθηνών 5. Δημοκρατίας & Πλάτωνος. τηλ. τηλ. ΤΚ 546 41 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 262 24 ΠΑΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 552 36 ΠΑΝΟΡΑΜΑ. τηλ. Μπότσαρη 142 & Ιωνίας 70. 2310 651062 0110236 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 91 & Γιαννιτσών 46. 22750 22565 0110247 ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΑ Βέροιας 26.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. 2610 322709 0110232 Ν. 25560 31201 0110244 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗ Πλ. τηλ. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΠΑΤΡΑ Κορίνθου 336 & Παπαφλέσσα. ΤΚ 575 00 ΕΠΑΝΟΜΗ. Δημαρχείου. ΤΚ 512 00 ΔΕΣΚΑΤΗ. ΤΚ 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αγ. ΤΚ 651 10 ΚΑΒΑΛΑ. 27550 22907 0110249 ΒΑΡΔΑΣ ΒΑΡΔΑ Εθν. τηλ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Πλ. 24930 31593 0110245 ΑΓ. ΤΚ 833 00 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ. τηλ. ΑΓ. 2310 380455 0110219 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Κομνηνών 51 & Βαζελώνος. Αλεξάνδρου 75 & Ευαγγελισμού. ΤΚ 270 52 Σ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Κ. 2610 637434 0110226 ΛΕΩΦ. ΤΚ 544 53 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 570 04 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ. 2310 295961 0110224 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ελ.Σ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110215 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ι. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. τηλ. Τριάδος 22-24. τηλ. ΤΚ 564 31 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. τηλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγ. τηλ. 26230 71034 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 561 23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. 2310 560609 0110237 ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗ 25ης Μαρτίου 2. 2310 732232 0110223 ΠΛ. ΤΚ 262 24 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ. Σελίδα 15 από 186 . τηλ. 2610 327202 0110229 ΠΛ. 2310 912258 0110234 ΟΔ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Ν. Τριών Συμμάχων. τηλ. 2310 235427 0110217 ΟΔ. Βενιζέλου 72. ΤΚ 567 28 ΝΕΑΠΟΛΗ . τηλ. Κηρύκου. τηλ. τηλ. Δημητρίου 116. ΤΚ 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 2510 450105 0110216 ΟΔ. Μελά 18. Αλεξίου. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 481815 0110220 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αριστομένους 25 & Νικηταρά 1. τηλ. τηλ. ΒΑΡΔΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κωνσταντινουπόλεως 46 & Ιλιάδος. Γούναρη & Κορίνθου 327. ΚΗΡΥΚΟΣ Πλ. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π. 2310 639144 0110225 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Πλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΒΟΥΔ ΠΑΤΡΑ Αγ. 2310 264621 0110218 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 124. ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΓ. 2310 667609 0110239 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κομνηνών 65.ΤΟΥΜΠΑ Μ. ΤΚ 180 10 ΑΙΓΙΝΑ.

Ο. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓ. ΤΚ 320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ. 24410 29472 0110279 ΠΛ. ΤΚ 640 03 ΚΡΗΝΙΔΕΣ. τηλ. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. ΤΚ 263 32 ΠΑΤΡΑ. Σελίδα 16 από 186 . τηλ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 23ης Οκτωβρίου 11. τηλ. τηλ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Π. ΤΚ 190 15 ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ. τηλ. 2310 542332 0110266 ΛΕΩΦ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110250 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ Ι. 24210 58830 0110271 ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ Γ. τηλ. ΤΚ 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 2610 335110 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. Δροσίνη 21. 27230 31295 0110283 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ Θεσπρωτικό. τηλ. τηλ. τηλ. Κων. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 22630 22931 0110286 ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ 28ης Οκτωβρίου 2. 2310 823725 0110252 ΟΔ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. 26830 31511 0110284 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Α. τηλ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. 22680 22600 0110291 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ Ευβοίας 149 & Ανθείας. τηλ. Αθηνών 45. ΤΚ 412 21 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 570 03 ΑΓ. 25410 28341 0110275 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΔΡΑΜΑ Εθνικής Επαναστάσεως 4. Γεωργίου 26. τηλ. ΤΚ 540 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Αθηνών. 2310 846521 0110255 ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΛΕΧΑΙΝΑ Κανάρη & Πραντούνα 18. 22620 59000 0110273 ΠΛ. ΤΟΥΜΠΑ Γρ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Υψηλάντου 2. ΤΚ 270 53 ΛΕΧΑΙΝΑ. τηλ. ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ν. τηλ. ΤΚ 200 03 ΑΓ. 26510 26321 0110263 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ Ελ. ΣΑΡΟΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΧΑΪΝΑ ΧΑΛΚΙΔΑ Λεωφ. Ζέρβα 20. 26610 30333 0110281 ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΓΑ Σπύρου Λιβαδά 9. ΧΟΡΤΑΤΖΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Κουντουριώτου 129-131 & Χορτάτζη. τηλ. 25930 51192 0110261 ΝΑΠ. τηλ.Λαμπράκη 197. ΤΚ 542 48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 640 02 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ. 25210 33688 0110276 ΟΔ.Ε. Σακελλάριου 19. Δραγούμη 3. τηλ. ΖΕΡΒΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ναπ.Ε. 27210 86912 0110289 ΑΓ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. ΤΚ 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. τηλ. τηλ.Κορίνθου. 26230 23652 0110256 Ν. τηλ. 22950 37967 0110272 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Τανάγρας & Οινόης. ΤΚ 240 06 ΜΕΘΩΝΗ ΠΥΛΙΑΣ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 573 00 ΧΑΛΑΣΤΡΑ. 2310 792564 0110264 ΑΓ. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 483 00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. τηλ. 2310 729910 0110265 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26ης Οκτωβρίου 3. τηλ. 2310 304060 0110258 ΟΔ. Αλεξάνδρας 30.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λεωφ. 28310 22009 0110260 ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ Ομονοίας 3. 2310 927079 0110285 ΒΙΛΙΩΝ ΒΙΛΙΑ Ι. τηλ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΓ. τηλ. ΤΚ 241 01 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Καραμανλή 142. Βενιζέλου 5. 23430 41388 0110251 ΑΓ. Χαϊνά 16. Αθηνών . 22210 79420 0110267 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιωλκού 86. 2410 239981 0110253 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. ΤΚ 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Καραολή 50 Α. ΤΚ 320 01 ΑΛΙΑΡΤΟΣ. ΤΚ 190 12 ΒΙΛΙΑ. τηλ. Όλγας 95 & Ιατρού Ζάννα. 27410 67333 0110290 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΣ Λεωφ. 26840 31719 0110282 ΜΕΘΩΝΗΣ ΜΕΘΩΝΗ Επισκόπου Γρηγορίου. ΤΚ 480 60 ΠΑΡΓΑ. 2510 516666 0110287 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ Ακρίτα 139 & Ναυαρίνου. ΤΚ 613 00 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ. τηλ. ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ Λεωφ. τηλ.

22870 21497 0110293 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΛΗΞΟΥΡΙ Λεωφόρος Ριζοσπαστών 24. Ψαρογιάννη. ΤΚ 848 00 ΜΗΛΟΣ. 23840 23361 0110321 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Νικ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 26460 41075 0110325 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Μητροπόλεως 63. τηλ. ΤΚ 300 06 ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. 24680 31780 0110297 ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Πλ. 26420 22497 0110323 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πλατεία Ελευθεριάδη. 26960 31931 0110300 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Ελ. Δημοκρατίας 240. τηλ. 22340 22210 0110312 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ Ι. Αντιστάσεως 3. τηλ. τηλ. Κούνδουρου & Ν.Ε. ΤΚ 250 10 ΑΙΓΕΙΡΑ. ΤΚ 614 00 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ. τηλ. τηλ. ΤΚ 532 00 ΑΜΥΝΤΑΙΟ. Γάτου & Θόαντος. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. ΤΚ 703 00 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ. τηλ. 22650 28225 0110313 ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΣ Εμπειρίκου 53. 24940 22280 0110302 ΑΓ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. τηλ. ΤΚ 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ. ΤΚ 500 02 ΤΣΟΤΥΛΙ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110292 ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΣ Τριοβάσαλος. Κιλκίς. Μουσείου.Σ. 22330 22226 0110318 ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΙΔΗΨΟΣ Ομήρου 1. ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ. τηλ. ΤΚ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ. τηλ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ρ. τηλ. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Πλαστήρα. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. Μελά 14. Οικονόμου. 24220 21201 0110309 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Σισίνη 1 & Δεληγιάννη. ΤΚ 400 03 ΑΓΙΑ. ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ. Σελίδα 17 από 186 . τηλ. 23860 22218 0110311 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Εθν. Σούλου 6. Βενιζέλου 62. Έλλης. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΤΚ 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ. ΤΚ 350 02 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ. τηλ. ΤΚ 352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ.Ο. 26710 91100 0110296 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙ Π. 23310 34004 0110326 ΑΡΝΑΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑ Κεντρική Πλατεία. 26710 22389 0110316 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Πλ. 26910 26054 0110305 ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Εθνάρχου Μακαρίου 19. τηλ. τηλ. ΤΚ 282 00 ΛΗΞΟΥΡΙ. τηλ. ΤΚ 305 00 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 22230 24489 0110308 ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ Αθηνών 12. 26220 28518 0110310 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ Μεγ. τηλ. τηλ. 22820 22232 0110314 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΣ Νικηταρά 2. 26320 22219 0110306 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. τηλ. Αλεξάνδρου 2. ΤΚ 845 00 ΑΝΔΡΟΣ. ΤΚ 304 00 ΑΙΤΩΛΙΚΟ. 22410 27320 0110299 ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑ Π. τηλ. 26410 60003 0110304 ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ Μητροπόλεως 1 & Κλεομ. 23430 31210 0110324 ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΣΤΑΚΟΣ Οδ. Αθηνών-Πατρών και Ικάρου. 28410 22499 0110303 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Π. ΤΚ 584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ. τηλ. Στράτου 189 & Δ. τηλ.Ε. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ. 23720 22518 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 26810 80006 0110317 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ Εθνικής Αντιστάσεως 15. ΤΚ 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 25510 64602 0110307 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙ Λεμπέση & Παπαθανασίου. τηλ. τηλ. 22260 22303 0110319 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ Κύπρου 37 & Δημοκρατίας. 28910 22452 0110301 ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγιόκαμπου 1. ΤΚ 343 00 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ. τηλ. τηλ. 27510 65005 0110315 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Σιτεμπόρων 14.

τηλ. 26650 28809 0110348 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Κ. 26740 32017 0110357 ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑ 28ης Οκτωβρίου 20.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 22260 52627 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Αντιστάσεως 24. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. τηλ. 25340 22074 0110355 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Πλ. 25530 26500 0110337 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Μεγ. Ελευθερίας. ΤΚ 270 54 ΖΑΧΑΡΩ. ΤΚ 300 08 ΘΕΡΜΟ. ΤΚ 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ. τηλ. 24620 22254 0110332 ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟ Ιωάν. 27950 31210 0110336 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 28ης Μαΐου 2. τηλ. 22670 42286 0110339 ΔΟΜΟΚΟΥ ΔΟΜΟΚΟΣ Δημοκρατίας 33. 24670 43677 0110345 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Πλ. ΤΚ 190 08 ΕΡΥΘΡΕΣ. Θεολογίτη. Ελευθερίας 1. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. Αλεξάνδρου 31. 23820 82719 0110331 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ Ταλιαδούρη 4 κ΄ Καραϊσκάκη . 27410 54180 0110335 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ Δημητσάνα. 22650 82623 0110354 ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΣ Ηρώων 7. Σισίνη 96. τηλ. ΤΚ 522 00 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ. Αντιστάσεως 78. τηλ. τηλ. τηλ. 27630 22471 0110330 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Βελίκα Ρώμα 3. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ. Γρηγοράκη. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ. τηλ. ΤΚ 283 00 ΙΘΑΚΗ. 26430 22298 0110328 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ Στρ. ΤΚ 273 00 ΓΑΣΤΟΥΝΗ. τηλ. ΤΚ 350 10 ΔΟΜΟΚΟΣ. ΤΚ 624 00 ΗΡΑΚΛΕΙΑ . ΤΚ 692 00 ΙΑΣΜΟΣ. ΤΚ 232 00 ΓΥΘΕΙΟ. τηλ. Α. Αλεξάνδρου 32. ΤΚ 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. ΤΚ 847 00 ΘΗΡΑ. 26250 31400 0110347 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Εθν. 23810 37502 0110341 ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 6ης Οκτωβρίου 77. ΤΚ 200 06 ΒΡΑΧΑΤΙ. 26230 32395 0110329 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ Ν. Καραμανλή 6. ΤΚ 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. 25920 23444 0110343 ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΡΥΘΡΕΣ Εθν. τηλ. 25930 22436 0110350 ΘΗΒΩΝ ΘΗΒΑ Πινδάρου 94. 26950 48945 0110346 ΖΑΧΑΡΩΣ ΖΑΧΑΡΩ Πολυχρονοπούλου. ΤΚ 244 00 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ. τηλ. 25210 60624 0110338 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟ Κεντρική Πλατεία. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 300 02 ΒΟΝΙΤΣΑ. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 320 03 ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ.Ε. ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. τηλ. 22860 22662 0110352 ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟ Χαριλάου Τρικούπη. 22620 25126 0110351 ΘΗΡΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙ (ΘΗΡΑ) Φηρά. ΤΚ 641 00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ. 22320 22665 0110340 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Πλ. τηλ. 28420 22207 0110356 ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ Δουρείου Ίππου 1. 24930 22588 0110342 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Φρίξου Παπαχρηστίδη 81. ΤΚ 220 07 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ. τηλ. Σκιαδά 8. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110327 ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 17. τηλ. Παύλου & Φρειδερίκης 16. τηλ. 27330 22316 0110333 ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙ Βραχάτι. ΤΚ 640 04 ΘΑΣΟΣ. Σελίδα 18 από 186 . τηλ. ΤΚ 330 54 ΔΕΛΦΟΙ. τηλ. 26440 22347 0110353 ΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΦΟΙ Βασ. τηλ. τηλ. 23250 22877 0110349 ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ Λεωφ. τηλ. Σολωμού 1. 22630 62449 0110344 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ Μεγ.

Ευαγγελισμού. Φεραίου. 27610 22316 0110383 ΚΩ ΚΩΣ Αντιναυάρχου Ιωαννίδη & Ρ.Ε. τηλ. Κοβατζή 2. ΤΚ 823 00 ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ. Αιτωλού 1. ΤΚ 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ. 23410 22593 0110377 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Π. 22650 33922 0110359 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αβέρωφ 4. ΤΚ 422 00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. τηλ. Στάη. 22530 22588 0110362 ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗ Πλ.Τζαβέλα 18 & Κυργίου. Ρ. Γεωργίου. τηλ. ΤΚ 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ. ΤΚ 571 00 ΚΟΥΦΑΛΙΑ. Λ. ΤΚ 832 00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ. τηλ. τηλ. ΤΚ 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. 22420 23317 0110384 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΑ Φιλίππου & Αγ. τηλ. τηλ. τηλ. 24670 55901 0110373 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ειρήνης 5. ΤΚ 801 00 ΚΥΘΗΡΑ. 22730 32242 0110370 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ευγ. ΤΚ 840 01 ΙΟΣ.Πύργου 61. τηλ. 22450 22409 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 22370 22961 0110371 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Ι. 24610 25882 0110378 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ορφέως & Θησέως 1. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. τηλ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 245 00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ. Κότσικα & Καρύστου. τηλ. τηλ. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.Ε. τηλ. Αποδήμων Καρπαθίων 12. ΤΚ 340 03 ΚΥΜΗ. τηλ. 26510 35200 0110363 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Π. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 27420 22493 0110376 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 167. 22240 22205 0110372 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 11ης Νοεμβρίου 27. τηλ. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Χαραλάμπους. ΤΚ 852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ. 27540 21604 0110386 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ Βορείου Ηπείρου 56. ΤΚ 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ. τηλ. τηλ. 22220 22205 0110382 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Νοσοκομείου 9. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110358 ΙΤΕΑΣ ΙΤΕΑ 28ης Οκτωβρίου 61. 22720 22249 0110368 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Κεντρική Πλατεία. Ελευθερίας 6 & Α. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. τηλ. 26930 22293 0110364 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25ης Μαρτίου. ΤΚ 340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ. τηλ. ΤΚ 332 00 ΙΤΕΑ ΦΩΚΙΔΑΣ. 22430 28553 0110367 ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ Καρδάμυλα. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. 26610 83901 0110375 ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ Πλ. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. 23910 54048 0110385 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙ Οδός Παντανάσσης. τηλ. 26550 22272 0110387 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Λεωφ. τηλ. 25310 54906 0110379 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Εθν. Μελά 1. ΤΚ 811 07 ΚΑΛΛΟΝΗ. τηλ. 23510 57021 0110374 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Ευγενίου Βουλγάρεως 63. τηλ.Ο. 26920 22212 0110365 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Πλ. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. 26510 54741 0110360 ΙΟΥ ΙΟΣ Πλ. 27410 24445 0110380 ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥΘΗΡΑ Πλ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Σελίδα 19 από 186 . ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΚ 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ. τηλ. ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ. 24410 64005 0110369 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ Γοργύρας. τηλ. Πατρών . τηλ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. Φεραίου. 24320 23384 0110366 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Πλ. 22860 91565 0110361 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗ Καλλονή. τηλ. ΤΚ 857 00 ΚΑΡΠΑΘΟΣ. Αντιστάσεως 7. τηλ. 27360 31209 0110381 ΚΥΜΗΣ ΚΥΜΗ Κωσταρού Βάμβα 34.

τηλ. Βύρωνα 13. Ν. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ . ΤΚ 223 00 ΛΕΩΝΙΔΙ. 22730 28683 0110402 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 25ης Μαρτίου 28. τηλ. 22470 22166 0110404 ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Αγγελή Γοβιού 2. 22350 22881 0110392 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙ Αγ. 27320 22411 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ. τηλ. 22270 31223 0110405 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟ Λεωνίδιο. τηλ. 25ης Μαρτίου 191.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. 22660 22089 0110407 ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑ Γούτου 1. τηλ. 22890 22650 0110417 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟ Κεντρική Πλατεία. 26560 41296 0110418 ΜΟΛΑΩΝ ΜΟΛΑΟΙ Πλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 242 00 ΜΕΣΣΗΝΗ. τηλ. ΤΚ 350 08 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 240 04 ΚΟΡΩΝΗ. ΤΚ 704 00 ΜΟΙΡΕΣ. τηλ. Παπαναστασίου 48.Αντιστάσεως. Μελά 87. ΤΚ 734 00 ΚΙΣΣΑΜΟΣ. Υψιπύλης. 26450 21140 0110400 ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ Πλ. τηλ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. 27250 22300 0110390 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Πλ. 23520 81025 0110395 ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ Ν. Ιωάννου. 22510 57100 0110416 ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ Μέλπως Αξιώτη 6. ΤΚ 240 02 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110388 ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ Ξενοφώντος 100. Παπαγεωργίου 3. 2410 596312 0110398 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Μπουφίδου 2. 26310 22402 0110413 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗ Πλ. Ελ. ΤΚ 340 04 ΜΑΝΤΟΥΔΙ. 22530 71165 0110408 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙ Μεταλλωρύχων. 22960 26360 0110412 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Λ. τηλ. ΤΚ 831 00 ΣΑΜΟΣ. τηλ. 28920 23184 0110415 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Κουντουριώτη 29. ΤΚ 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. τηλ. 27440 63563 0110403 ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΣ Λακκί. τηλ. Βενιζέλου. τηλ. 22540 22414 0110401 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ Θεμ. ΤΚ 814 00 ΜΥΡΙΝΑ. ΤΚ 811 08 ΜΗΘΥΜΝΑ. τηλ. ΤΚ 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Ζέρβα & Κολοκοτρώνη 21. τηλ. ΤΚ 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ. ΤΚ 230 52 ΜΟΛΑΟΙ. Αγίου Δημητρίου. Παντελεήμονα 46. τηλ. 22310 57601 0110397 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Αλ. ΤΚ 572 00 ΛΑΓΚΑΔΑΣ. τηλ. ΤΚ 330 53 ΛΙΔΩΡΙΚΙ. Γάσπαρη 82. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ. 23940 22666 0110396 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Καποδιστρίου 1. τηλ.Ε. 27240 22392 0110410 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Λ. 28220 22070 0110391 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Γεράσιμου Βασιλειάδη 34. 27910 22811 0110411 ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ 28ης Οκτωβρίου 68. Σελίδα 20 από 186 . ΤΚ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. τηλ. Δημάκου. 27570 22498 0110406 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Λοχ. ΤΚ 340 05 ΛΙΜΝΗ . τηλ. Σοφούλη 71. 22270 22075 0110409 ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ Πλ. τηλ. 26840 29115 0110394 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟ Παρθενίου Βαρδάκα και Αφροδίτης. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 480 62 ΚΑΝΑΛΑΚΙ. 22610 28433 0110399 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Ι. τηλ. Αγ. 26250 22377 0110389 ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΗ Πλ. ΤΚ 270 55 ΚΡΕΣΤΕΝΑ.Εθν. τηλ. ΤΚ 222 00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 854 00 ΛΕΡΟΣ. ΤΚ 191 00 ΜΕΓΑΡΑ. 27220 22503 0110414 ΜΟΙΡΩΝ ΜΟΙΡΕΣ Λεωφ. ΤΚ 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ.

27520 23655 0110428 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ Πλ. 26820 22207 0110449 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 25ης Μαρτίου 48. 25520 27717 0110441 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 28ης Οκτωβρίου. ΤΚ 432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ . τηλ. 25330 22055 0110438 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Πραξιτέλους Κονδύλη 7. ΤΚ 694 00 ΞΥΛΑΓΑΝΗ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110419 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ Γ. τηλ. τηλ. Κωστελένου. 28410 31035 0110432 ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ Χώρα. ΤΚ 180 20 ΠΟΡΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ. 24630 22809 0110450 ΠΥΛΟΥ ΠΥΛΟΣ Πλ. τηλ. ΤΚ 632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ. τηλ. ΤΚ 592 00 ΝΑΟΥΣΑ. τηλ. 27340 22380 0110425 ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Θεοφίλου 1. τηλ. τηλ. 23220 23270 0110429 ΝΕΜΕΑΣ ΝΕΜΕΑ Φλοιούντος 3. Ναυτοσύνης. τηλ. 23330 24277 0110431 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. ΤΚ 660 33 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ. τηλ. τηλ. 22510 82686 0110446 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΣ ΠΛΩΜΑΡΙ Κεντρική Πλατεία. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. ΤΚ 270 65 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ. 25410 45806 0110436 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Π. ΤΚ 821 01 ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ. Καραϊσκάκη 5. ΤΚ 812 00 ΠΛΩΜΑΡΙ . Αλεξάνδρου. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ. τηλ. 22350 51310 0110421 Ν. 24450 41241 0110420 ΜΩΛΟΥ ΜΩΛΟΣ Λεωνίδου 7. ΤΚ 323 00 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ. ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. τηλ. ΤΚ 240 01 ΠΥΛΟΣ. ΤΚ 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. ΤΚ 350 09 ΜΩΛΟΣ . τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 620 42 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ. 23320 26911 0110426 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τζαβέλα 85. ΤΚ 230 53 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. ΖΙΧΝΗ Εγνατίας & Μεγ. ΖΙΧΝΗΣ Ν. 26340 21011 0110427 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ Σιδηράς Μεραρχίας 16 & Ναυαρίνου. 25230 22452 0110434 ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Ν. 22980 25951 0110448 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Ελ. ΤΚ 430 60 ΜΟΥΖΑΚΙ . 22610 32681 0110443 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Αμπελοκήπων & Μεγ.& Κ. ΤΚ 204 00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. 27430 22301 0110437 ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗ Βασ. 23240 22281 0110424 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Λεωφόρος Σπάρτης 110. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ Οσίας Παρασκευής 35. 23990 21665 0110435 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Κονίτσης 13. ΤΚ 622 00 ΝΙΓΡΙΤΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 205 00 ΝΕΜΕΑ. 23730 21305 0110423 Ν. τηλ. 23430 22725 0110444 ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΛΑΜΑΣ Μαντοπούλου & Ηρ. Αλεξάνδρου. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Ν. τηλ. Παύλου 20 & Μαρώνειας 2. Μπογατσόπουλου 1. 26240 22501 0110439 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Πλ. 27230 22202 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 630 80 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ. Πολυτεχνείου.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Βενιζέλου 1. τηλ. τηλ. 22520 32212 0110447 ΠΟΡΟΥ ΠΟΡΟΣ Παραλιακή οδός Γ. ΤΚ 843 00 ΝΑΞΟΣ. τηλ. Τριών Ναυάρχων. ΤΚ 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ. 22850 22187 0110433 ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Σωκράτους 17 & Υψηλάντου. 27460 22342 0110430 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 57. ΤΚ 724 00 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ.Ε. 24440 22997 0110445 ΠΑΠΑΔΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΣ ΠΑΠΑΔΟΣ Παπάδος. ΤΚ 811 06 ΠΑΠΑΔΟΣ. 22710 55316 0110440 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Βασ. Σελίδα 21 από 186 . τηλ. Κωνσταντίνου 81. ΜΟΥΔΑΝΙΑ Δ. τηλ. Τσαλδάρη 45 & Αραβαντινού. τηλ. τηλ. Τζαβούρα 9.

τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 22980 73673 0110471 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ Παραλιακή οδός. ΤΚ 433 00 ΣΟΦΑΔΕΣ. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. 22360 43697 0110463 ΣΑΠΩΝ ΣΑΠΕΣ Παπαδήμα 22. Καράγιωργα. τηλ. τηλ. Σ. 23230 23050 0110465 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Πλ. τηλ. ΤΚ 585 00 ΣΚΥΔΡΑ. τηλ. ΤΚ 503 00 ΣΙΑΤΙΣΤΑ. τηλ. Ντάπιας. 24240 22224 0110472 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Μητρ. ΤΚ 844 00 ΠΑΡΟΣ. 25320 22378 0110464 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ομονοίας 4. 23810 81187 0110474 ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ Φαλάρων 3. 25ης Μαρτίου 23. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110451 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Πλ.Αγ. τηλ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. 24650 21294 0110473 ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑ Εθν. ΤΚ 740 52 ΠΕΡΑΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. 27970 22147 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. ΤΚ 180 50 ΣΠΕΤΣΕΣ.Γεωργίου. ΤΚ 621 22 ΣΕΡΡΕΣ. Ιακώβου 11 & Φιλελλήνων. 22980 52578 0110481 ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΤΡΟΠΑΙΑ Πλ. τηλ. ΤΚ 662 00 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ. Αγ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. ΤΚ 693 00 ΣΑΠΕΣ. τηλ. Σελίδα 22 από 186 . 22470 34040 0110459 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΦΙΛΙΑΤΕΣ Πλ. Δημητρίου. 24430 23170 0110476 ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ Παραλία Τήνου. 24310 45011 0110478 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Εθνικής Αντιστάσεως 9 και 28ης Οκτωβρίου. 22410 54005 0110462 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ Πλ. 27310 23845 0110469 ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ Καλομενοπούλου 5. 28340 22289 0110457 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Γ. ΤΚ 370 03 ΣΚΟΠΕΛΟΣ. τηλ. 28920 51697 0110480 ΥΔΡΑΣ ΥΔΡΑ Παραλία Ύδρας. τηλ. τηλ. Κύπρου. 22830 22328 0110477 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 28ης Οκτωβρίου 13. ΤΚ 353 00 ΣΤΥΛΙΔΑ. ΤΚ 462 00 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. 23210 90101 0110466 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ Παπαναστασίου & Καταπότη. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. τηλ. 28310 22221 0110461 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Πλ. 22810 98002 0110470 ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΠΕΤΣΕΣ Πλ. ΤΚ 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ. ΤΚ 702 00 ΤΥΜΠΑΚΙ. ΤΚ 463 00 ΦΙΛΙΑΤΕΣ. ΤΚ 220 08 ΤΡΟΠΑΙΑ. Κ. ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ.Ε. 25220 22186 0110458 ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΤΜΟΣ Σκάλα. Ελευθερίας 1. 26640 22452 0110460 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Τσουδερών 18. τηλ. ΤΚ 350 03 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ. τηλ. 25540 23320 0110468 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Λεωφ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. Παπανδρέου 11. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. τηλ. τηλ. 22840 21298 0110456 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Πέραμα. Αντιστάσεως 26. 22380 22425 0110475 ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΟΦΑΔΕΣ Κεντρική Πλατεία. 26660 22040 0110455 ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ Παροικιά. τηλ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. τηλ. Καραμανλή 57. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. ΤΚ 855 00 ΠΑΤΜΟΣ. ΤΚ 180 40 ΥΔΡΑ. 26210 29777 0110453 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πολυτεχνείου 37.Συμφιλίωσης. Εθν. Παλαιολόγου 106. 23710 22175 0110454 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Κ. ΤΚ 684 00 ΣΟΥΦΛΙ. 28430 22502 0110467 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙ Πλ. 2710 371110 0110479 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙ Τυμπάκι. ΤΚ 623 00 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. τηλ. τηλ. ΤΚ 842 00 ΤΗΝΟΣ. τηλ.

28210 73351 0110496 ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5ης Μαΐου. τηλ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. 210 6657090 0110634 ΟΔ. 2810 304872 0110626 ΠΛΑΤΕΙΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 391. ΤΚ 505 00 ΣΕΡΒΙΑ. τηλ.Ε. Σούδας. τηλ. 26830 22338 0110487 ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΕΣ Πλ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 23820 63506 0110625 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 25ης Αυγούστου & Κορωναίου. Βενιζέλου 9. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. 22210 69310 0110489 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Τζανακάκη 1. Ομονοίας 6. 23850 22026 0110485 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑ Κεντρική Πλατεία. 210 6783399 0110615 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Παπαναστασίου 66. 210 4318071 0110636 ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗ Λεωφ. ΤΚ 153 54 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ. τηλ. 22290 62203 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφ. ΤΚ 685 00 ΦΕΡΕΣ. ΤΚ 187 58 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. 24910 23156 0110484 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Μεγ. τηλ. 2410 530285 0110622 ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΗ Λεωφ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. 28210 89650 0110495 ΠΛ. 25550 24810 0110488 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Ελ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγίου Δημητρίου 286Α & Πυθαγόρα. 24920 22034 0110483 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ Λαμίας & 28ης Οκτωβρίου. 27610 32228 0110486 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ Μπιζανίου 259. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΤΚ 340 08 ΕΡΕΤΡΙΑΣ. ΤΚ 230 55 ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ. ΤΚ 243 00 ΦΙΛΙΑΤΡΑ. τηλ. Ελευθερίας . τηλ. τηλ. ΤΚ 171 24 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. 24270 21282 0110493 ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΑ 117 Εθνομαρτύρων 13 & Λασσάνη. 210 8976371 0110623 ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρτάκης 54 & Αγχιάλου.Μονεμβασιάς. τηλ. Γρ. 24640 21337 0110494 ΣΟΥΔΑΣ ΣΟΥΔΑ Πλ. τηλ. τηλ. τηλ. Λαμπράκη 407 και Μακρυγιάννη. ΧΑΝΙΩΝ 1866 ΧΑΝΙΑ Κορωναίου 18. ΤΚ 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ. Σελίδα 23 από 186 . τηλ. τηλ. Κηφισίας 178 & Αγησιλάου. ΤΚ 230 51 ΣΚΑΛΑ . ΤΚ 731 36 ΧΑΝΙΑ. 28210 38901 0110490 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Κανάρη 8. τηλ. τηλ. 22210 37871 0110639 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Φιλοσόφου Μενεδήμου 59. τηλ. τηλ. ΤΚ 482 00 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ. ΤΚ 851 04 ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ. τηλ. τηλ. ΤΚ 341 00 ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 210 9801710 0110635 ΓΡ. Οδός Σπάρτης . 22410 95538 0110637 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Σωκράτους 7 & Ευκλείδη. 22710 23949 0110491 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Αγ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. τηλ. 210 9329303 0110624 ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ Θεμιστοκλέους 22. ΤΚ 732 00 ΣΟΥΔΑ. 2410 555631 0110638 ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΝΗΘΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Αθ. Πανωρά. 25910 23300 0110492 ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ Παπαδιαμάντη & Γ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110482 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ Κεντρική Πλατεία. τηλ. τηλ. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. τηλ. τηλ.Αναγυρούντος18 . ΤΚ 413 36 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 184 53 ΝΙΚΑΙΑ. τηλ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. Λαυρίου 19 . Δημητρίου 2. ΤΚ 173 42 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΤΚ 370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ. 27350 22776 0110497 ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΒΛΑΧΙΩΤΗ Εθν. τηλ. 210 4912711 0110630 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Λεωφ. Αλεξάνδρου 28. τηλ. 27350 41591 0110614 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 731 34 ΧΑΝΙΑ. ΤΚ 401 00 ΤΥΡΝΑΒΟΣ. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΗ. ΤΚ 583 00 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΠΕΛΛΑΣ. Διάκου 52 .

τηλ.Μάμα 47. τηλ. 210 2819250 0110653 ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στρατηγού Ν. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΗ. τηλ. Μεσογείων 320. Δεκελείας 225. τηλ. ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφ. 210 7253337 0110658 ΟΔ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. Φιξ 2. ΤΚ 196 00 ΜΑΝΔΡΑ.Ε. 210 4949143 0110643 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ελ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 134 51 ΖΕΦΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΚ 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. 210 4610844 0110652 ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ι. ΓΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Λεωφ. ΤΚ 143 42 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Λεωφ. ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ούλωφ Πάλμε 38 & Καλλιστράτους. 22670 31496 0110642 ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Δερβενακίων 44 & Καλλικράτους. ΤΚ 186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. 210 5223997 0110665 ΑΓ. ΤΚ 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σπ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ευρυπίδου & Πολυκλείτου 23. Κηφισίας 99. Ειρήνης 46 . 22650 42312 0110641 ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΡΑΧΟΒΑ Αράχοβα Βοιωτίας. 210 5066574 0110649 ΛΕΩΦ. 210 6512641 0110651 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Κανελλοπούλου & Κλαπανάρα 2. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. ΤΚ 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. 210 2715920 0110664 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ Σπύρου Πάτση 2. ΤΚ 181 22 ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. ΤΚ 111 43 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ . 210 6529790 0110647 ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Παναγίας Γρηγορούσας 40. 210 5550807 0110656 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Βασ. τηλ. 210 8974423 0110668 ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Παλαιολόγου & Αγ. τηλ. ΤΚ 330 52 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ. ΤΚ 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 104 45 ΑΘΗΝΑ.8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. 2310 676869 0110646 ΑΝΩ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λ. ΤΚ 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 210 8329321 0110662 ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΟΙΞΗ Μαραθώνος 79-81 & Ναυαρίνου. ΤΚ 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑ.Τ. Κυριακής. Βενιζέλου 5. ΤΚ 145 69 ΑΝΟΙΞΗ. 26510 65017 0110650 ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΓ. τηλ. 210 5738740 0110661 ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Στρατηγού Καλάρη 71 & Λιοσίων 294.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 210 6396543 0110667 ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑ Θέμιδος 1. ΤΚ 118 55 ΑΘΗΝΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110640 ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙ Ν. τηλ. τηλ.Ε. 210 2382202 0110648 ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25ης Μαρτίου 22 & Λεωνίδου. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. τηλ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Ν. 2310 949049 0110645 ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λ. ΤΚ 151 21 ΠΕΥΚΗ. 210 7487966 0110660 Ν. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 104 41 ΑΘΗΝΑ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Αχαρνών 381. 210 3464126 0110671 ΜΕΓΑΡΟΥ Ο. τηλ. 210 6105140 0110672 ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Λεωφ. Ρόκκα 102. Σελίδα 24 από 186 . ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ. τηλ. ΤΚ 553 37 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΚ 570 10 ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 210 6850341 0110670 ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ Ορφέως 77-79. τηλ. Παπανικολάου 29Β. ΤΚ 116 34 ΑΘΗΝΑ. 210 8954010 0110657 ΟΔ. τηλ. Περικλέους 49. 210 3348432 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 210 2018236 0110666 ΟΔ. ΕΛΠΙΔΟΣ ΑΓ. τηλ. ΤΚ 320 04 ΑΡΑΧΟΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. τηλ. Παύλου 65. τηλ. τηλ. Μερκούρη 21. Κηφισίας 6 . 210 8142391 0110663 ΛΕΩΦ. τηλ. τηλ. 210 9415487 0110669 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. τηλ. τηλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Μεσογείων 445 & Ελπίδος 1. 210 6120488 0110675 ΕΙΔ. ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μονεμβασίας 2. Γράμμου Ιωαννίνων 49.

ΤΚ 105 59 ΑΘΗΝΑ. ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Κυριαζή 23 & Αγ. ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ . ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. 210 9477890 0110725 ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Βασ. Κηφισίας 64 & Πρεμετής. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 173 42 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Βουλιαγμένης 112 & Ζαμάνου 1. ΤΚ 115 25 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Γ΄ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αριστείδου 6. ΤΚ 106 72 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 4936871 0110714 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λεωφ. ΤΚ 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφ. τηλ. 210 2323169 0110710 ΛΕΩΦ. τηλ. τηλ. Μαραθώνος 40. ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. τηλ. τηλ. ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αχιλλέως 21 & Αλκυόνης 70. 210 9628853 0110716 ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Λεωφ. Δημοκρατίας & Κερκύρας. 210 8081563 0110690 ΕΙΔ. 210 3347561 0110691 ΕΙΔ. τηλ. Αθήνας 41 & Φανερωμένης. τηλ. ΤΚ 190 09 ΡΑΦΗΝΑ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Β΄ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αριστείδου 6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. ΤΚ 173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 2310 290057 0110681 ΕΙΔ. 22990 48490 0110680 ΕΙΔ. Σοφίας. τηλ. ΤΚ 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. 210 9670964 0110684 ΟΔ. ΤΚ 105 62 ΑΘΗΝΑ. 210 6801244 0110694 ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Κατεχάκη 34 & Σκαλίδη 16-18. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. 22940 67461 0110713 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΝΙΚΑΙΑΣ Ελλησπόντου 25 και Ηρακλέους. τηλ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. τηλ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. τηλ. ΘΗΣΕΩΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελ. τηλ. ΤΚ 174 55 ΑΛΙΜΟΣ. Μεσογείων 1 & Βασ. τηλ. 8021502 0110727 ΟΔ. 210 6779407 0110695 ΟΔ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Λεωφ. ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Σοφίας 85. ΑΝΤΙΟΠΗΣ ΑΓ. τηλ. ΤΚ 190 10 ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ. Κ. τηλ. ΤΚ 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. ΦΛΥΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ζήνωνος 2 & Δουκ. Βουλιαγμένης 366. 210 5775726 0110698 ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Θουκυδίδου 47 & Κοντοσταύλου 2. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Πρωτόπαπα 15 & Ζήνωνος .Δημητρίου. Γεωργίου. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Βάρναλη 1. ΒΑΡΝΑΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κ. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ.330. τηλ. τηλ. 210 3347582 0110692 ΠΛ.Ε. ΤΚ 184 51 ΝΙΚΑΙΑ. 210 9850582 0110699 ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Καρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. 210 9934042 0110721 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αλεξάνδρου 79. 210 6812191 0110729 ΟΔ. ΤΚ 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ. τηλ. ΤΚ 134 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ. ΤΚ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 210 9763114 0110697 ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Βασ. τηλ. Ηρακλείου 47. 210 3664153-4 0110709 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟ Λεωφ. Α. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110677 ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑ 28ης Οκτωβρίου 18. Σελίδα 25 από 186 . 22940 23976 0110708 ΜΟΝΑΔΑ PRIVATE BANKING ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αμερικής 13. τηλ. Σερβίας 6. τηλ. Δημητρίου 39 & Αντιόπης. τηλ. ΤΚ 105 59 ΑΘΗΝΑ. Πλακεντίας. 210 9882546 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 6252509 0110712 ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Λεωφ. τηλ. 210 9703074 0110686 ΟΔ. Βενιζέλου 328 . 210 4598941 0110706 ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ Αραφηνιδών Αλών 8. 210 4144645 0110682 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Λεωφ. ΤΚ 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 3340333-4 0110702 ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτής Μιαούλη 65. 210 8104320 0110715 ΛΕΩΦ. 210 6106849 0110711 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Γαλήνης & Ποταμού 25. τηλ. 210 7727352 0110724 ΛΕΩΦ. Φυλής 161 & Βασ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λεωχάρους 30. 210 6120552.

ΤΚ 412 23 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. Αντ. 2610 637280 0110787 ΟΔ. τηλ. 2410 255688 0110784 ΟΔ. τηλ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Πλ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πλ. τηλ. ΙΩΝΙΑΣ Ν. 28310 55228 0110759 ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ 25ης Μαρτίου 9. τηλ. τηλ. 22510 27938 0110763 ΟΔ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ . 2310 295290 0110746 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Λεωφ. 27410 28487 0110788 ΟΔ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ελ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Αποστόλου Παύλου 48 & Κολιάτσου. Σελίδα 26 από 186 . ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ανδρούτσου 30 & Πλατείας Ύδρας. 26950 41414 0110749 ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμάρα 6. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. Πατρών Γερμανού 32. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Ασκληπιού & Κορωνίδος 2. τηλ. τηλ. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ. 2310 458770 0110745 ΠΛ. ΤΚ 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ . ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. Γεωργίου & Αντωνοπούλου 12. τηλ. ΤΚ 262 22 ΠΑΤΡΑ. Ελευθερίου. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. 210 9575244 0110738 ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΒΑΣ. ΤΚ 570 13 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ. 26710 25191 0110748 ΟΔ. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ . η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. 2510 231413 0110764 ΟΔ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. τηλ. 210 5779706 0110736 ΠΛ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σμύρνης 25 & Ρ. 23210 63201 0110767 ΟΔ. 22710 21739 0110762 ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Κουντουριώτη 77. ΚΡΗΝΗΣ ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. 27210 81443 0110789 ΑΚΤΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Ακτής Δυμαίων 25Α & Σκαγιοπουλείου. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. ΜΑΙΖΩΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Μαιζώνος 51 & Ζαΐμη. 2610 333515 0110793 ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Μητροπολίτου Αντωνίου & Ζαΐμη. τηλ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 113-115. Δημοκρατίας 251. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110733 ΟΔ. 25410 28301 0110778 ΦΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΦΑΡΟΣ Λεωφ. 22410 32847 0110760 ΦΑΡΚΑΙΝΑΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Αεροπ. 24210 22592 0110782 ΠΛ. 24610 34205 0110765 ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΛΥΜΠΟΣ Παλ.ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ταβουλάρη 3. 24310 77889 0110785 ΟΔ. τηλ. ΠΙΕΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Πιερίων 5 & Μανδηλαρά. Κουντουριώτου 84. τηλ. τηλ. ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Σαπφούς 103 & Μακεδονίας. 210 2791830 0110741 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Κομνηνών 71. ΤΚ 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. Χούρδου. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 2810 341556 0110756 ΟΔ. Τρίτση 113. τηλ.Ε. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Λεωφ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. τηλ. 26610 35180 0110754 ΟΔ. ΤΚ 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ . 25510 26944 0110781 ΟΔ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιάσονος 91. Ροδοκανάκη 38. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. Βασ. ΕΛ. ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Γκέρτσου 37. 23510 27528 0110766 ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 29ης Ιουνίου 10. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Βασιλικών 20. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. τηλ. Ηρακλείου 293. τηλ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Σαράντα Εκκλησιών 3Α & Αγ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. τηλ. ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Παν. Αριστοτέλους 6. τηλ. τηλ. 23310 62765 0110777 ΟΔ. τηλ. 26210 30710 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Βενιζέλου 36 Α’ & Ηπείρου. ΤΚ 621 23 ΣΕΡΡΕΣ. 2310 689790 0110744 Ν. ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 22310 22632 0110755 ΟΔ. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. Τσαλδάρη 16-20.

ΤΚ 210 51 ΕΡΜΙΟΝΗ. 28250 51626 0110822 ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΣ Ιερισσός Χαλκιδικής. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ Μητροπόλεως 83. ΤΚ 620 53 ΡΟΔΟΠΟΛΗ. 28970 31152 0110805 ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ελ. ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Φιλελλήνων 17 & Κοσμά Αιτωλού 2. 26910 29540 0110804 ΜΑΛΙΩΝ ΜΑΛΙΑ Ελ. Φυντανίδη 28. ΤΚ 264 41 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 856 00 ΣΥΜΗ. τηλ. 26510 27966 0110795 ΛΕΩΦ. τηλ. τηλ. τηλ. 28230 41430 0110807 ΣΚΥΡΟΥ ΣΚΥΡΟΣ Κεντρική Πλατεία. ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Κανάρη 3. ΤΚ 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ. Δημοκρατίας. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. τηλ. τηλ. τηλ. 22840 31317 0110809 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ρήγα Φεραίου 41. 22380 51116 0110831 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Εθνικής Αντιστάσεως 40-46 & Λασσάνη. τηλ. τηλ. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. ΤΚ 340 07 ΣΚΥΡΟΣ. Παντελή Πίκου. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. 26810 79712 0110798 ΠΛ. ΤΚ 700 14 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 40. τηλ. τηλ. ΤΚ 370 05 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ. 2310 450903 0110832 ΣΥΜΗΣ ΣΥΜΗ Σύμη. Παναγοπούλου. ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Λεωφόρου Ειρήνης 80.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 360 70 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ. ΤΚ 853 01 ΚΕΦΑΛΟΣ . ΤΚ 350 11 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ. ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Έλληνος Στρατιώτη 86 & Λεμεσσού. 22370 97300 0110825 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ Πλατ. 22410 28185 0110821 ΒΡΥΣΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Ανδρέα Πολέντα 7. 27540 31180 0110817 ΟΔ. 2610 434701 0110820 ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ Εθν. 22360 24720 0110826 ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ Πυθαγόρειο. τηλ. Σελίδα 27 από 186 . ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Πλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 23970 22325 0110814 ΟΔ. 23740 22711 0110812 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗ Γ. τηλ. 23770 22914 0110823 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Περιοχή Πατητήρι. 22460 72294 0110833 ΠΛ. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 28970 22377 0110806 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ Παλαιόχωρα. ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110794 ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 7Γ’. 26820 23041 0110796 ΠΛ. τηλ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. ΤΚ 840 03 ΣΙΦΝΟΣ. ΤΚ 730 01 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ. 2410 610455 0110815 ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗ Παραλία Ερμιόνης. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ. τηλ. ΤΚ 375 00 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ. τηλ. τηλ. 24240 65777 0110824 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ Ραπτόπουλο Ευρυτανίας. 24310 74692 0110834 ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ ΚΩ ΚΕΦΑΛΟΣ Πλ. ΤΚ 831 03 ΣΑΜΟΣ. 22310 32952 0110802 ΠΛ. ΤΚ 630 77 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ. 22730 61886 0110830 ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑ Αχιλλέως 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Αβέρωφ & Σιδηράς Μεραρχίας. τηλ. τηλ. 23270 22695 0110813 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ Εγνατίας 18. τηλ. Βενιζέλου 106. τηλ. τηλ. 24250 23006 0110811 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ Κασσάνδρεια. τηλ. Βενιζέλου 79 Α. τηλ. ΤΚ 570 21 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ. ΤΚ 350 13 ΠΕΛΑΣΓΙΑ. ΤΚ 700 07 ΜΑΛΙΑ . τηλ. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ. 26410 46789 0110801 ΟΔ. τηλ. 22220 91802 0110808 ΣΙΦΝΟΥ ΣΙΦΝΟΣ Απολλωνία Σίφνου. 22420 71783 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. Αντιστάσεως 38. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. ΤΚ 730 07 ΒΡΥΣΕΣ . τηλ.Ε.

2610 622433 0110837 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ Ρήγα Φερραίου 10. Καραμανλή & Ι. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Κανακάρη 193. Ανεξαρτησίας 1. Διάκου & Νικ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙ.Παπανδρέου 17. 23750 72123 0110839 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 28ης Οκτωβρίου 21. τηλ. ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ . ΤΚ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρτέμιδας 41-43. τηλ. ΤΚ 590 35 ΚΟΠΑΝΟΣ .61182. τηλ. ΤΚ 344 00 ΨΑΧΝΑ . Μεταξά 8. 2310 751554 0110840 ΒΙ. ΤΚ 630 81 ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ. τηλ. 23320 43481 0110861 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρικάλων & Άρτας 43. ΤΚ 851 11 ΜΕΓΙΣΤΗ. ΤΚ 350 01 ΜΑΛΕΣΙΝΑ. 22460 49054 0110845 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Καμαριώτισσα. τηλ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Κολοκοτρώνη 7 & Γρηγορίου Ε'. τηλ.61666.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.ΠΕ.ΠΕ. ΤΚ 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Λαρίσης 84 & Νεαπόλεως.Ε. 23520 31597 0110851 ΕΙΔ. ΜΑΡΜΑΡΑ Ν. τηλ. 2410 619320 0110866 ΛΕΩΦ. τηλ. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ . 22880 22681 0110844 ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ) ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ Μεγίστη. ΤΚ 680 02 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΤΚ 420 32 ΠΥΛΗ . τηλ. ΤΚ 163 44 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 570 14 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 2810 288076 0110867 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λευκίμμη. Δημοκρατίας 16Β. τηλ. ΤΚ 563 34 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ. Σελίδα 28 από 186 . ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Πλ. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. τηλ. τηλ. 2410 596236 0110855 ΕΙΔ. ΤΚ 570 19 ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ. ΤΚ 840 02 ΙΟΥΛΙΔΑ . 2710 234877 0110843 ΚΕΑΣ ΚΕΑ (ΤΖΙΑ) Ιουλίδα Κέας. Δημοκρατίας 96. τηλ. Πλαστήρα. Κωνσταντίνου. τηλ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Παπαναστασίου 48. τηλ. 22330 52498 0110836 ΠΛ. τηλ. τηλ. 2310 559024 0110873 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. Καρρά. Α2 & Α4 Γωνία. ΤΚ 190 16 ΑΡΤΕΜΙΣ. ΤΚ 413 34 ΛΑΡΙΣΑ. 23530 22080 0110875 ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Πλ. 24210 68053 0110860 ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Ερμού 35. τηλ. 2810 304928 0110854 ΕΙΔ. 23970 65193. ΤΚ 383 34 ΒΟΛΟΣ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110835 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑ Πλ. 26510 54718 0110856 ΕΙΔ. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. Γεωργίου Α΄ & Κορίνθου 244. τηλ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιομηχανική Περιοχή Θεσ/νίκης. 22280 25400-1 0110863 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αθ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓ. 2310 795214 0110842 ΠΛ. 24330 22576 0110838 Ν. 24340 23210 0110862 ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Αβάντων 20. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 490 80 ΛΕΥΚΙΜΜΗ . Αγ. Παπανδρέου 11 & Στυλιανού Ζερβίδη. 2610 278342 0110858 ΑΓ. τηλ. ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Πλ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αβέρωφ 4. Μαραθώνος 109. τηλ. 210 6616414 0110871 ΑΓ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 22940 82001 0110874 ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Λεωφ. ΤΚ 420 31 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ. 23920 21802 0110865 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Χατζημιχάλη 49. τηλ. ΜΑΡΜΑΡΑΣ Πλ. ΤΚ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ. τηλ. Κ. 2310 486352 0110864 ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ρωμανού 19 & Ανθέων. τηλ. ΤΚ 603 00 ΑΙΓΙΝΙΟ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ.61300 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λεωφ. ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 25ης Αυγούστου 35. τηλ. τηλ. ΤΚ 600 63 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. 210 9757200 0110872 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ . 25510 41750 0110847 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ Ι. τηλ. τηλ. 26620 25274 0110870 ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ.

Μαραθώνος 13. τηλ. 2610 321349 0110883 ΑΓ. 210 2477464 0110891 ΜΕΓΑΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 566 26 ΣΥΚΕΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. τηλ. τηλ. Γαλαξία & Ευρυδάμαντος. 2310 666990 0110881 ΟΔ.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. 210 3344862 0110890 ΛΕΩΦ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 564 30 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 136 74 ΑΧΑΡΝΑΙ. Βαρβάρας 1. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Θερμαϊκού 70. τηλ. Θηβών 491. 210 8140079 0110894 ΒΙ. 2310 633011 0110897 ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΣΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Εθνική Οδός Γύρου .Αχιλλείου Κέρκυρας. ΤΚ 373 00 ΑΓΡΙΑ . ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. Παπανδρέου 2. 26510 27209 0110885 ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΜΜΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ και Β΄ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Εμμ. 210 9092240 0110892 ΛΕΩΦ. τηλ. ΤΚ 145 65 ΑΓ. τηλ. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ . 210 2852941 0110878 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12ο χλμ. 2310 487789 0110879 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Φιλικής Εταιρείας 51-53. Πάρνηθος 149 & Σπάρτης. 2410 579501 0110884 ΟΔ.Ε. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0110876 ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α. ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 210 4180881 0110880 ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αγ. Βιοτεχνικό Πάρκο Ωραιοκάστρου. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓ. Παντελεήμονος 10 & Βαλτετσίου. 26610 37170 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. παλαιάς Εθνικής Οδού Λαρίσης-Αθηνών. τηλ. τηλ. ΤΚ 117 45 ΑΘΗΝΑ.ΠΑ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. ΤΚ 131 23 ΙΛΙΟΝ. ΤΚ 185 39 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1ο χλμ. τηλ.Αεροδρομίου. 2310 808251-9 0110895 ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προφήτη Ηλία 36. τηλ. ΤΚ 555 35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Θεσσαλονίκης . ΤΚ 263 34 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ . 2310 319310 0110896 ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΚΕΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επταπυργίου 44 & Καλπακίου. 210 2613543 0110893 ΑΓ. Μπενάκη 5. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. ΘΗΒΩΝ ΙΛΙΟΝ Λεωφ. Σελίδα 29 από 186 . τηλ. ΤΚ 565 33 ΠΟΛΙΧΝΗ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Ακρωτηρίου 62 Πάτρα. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ανεξαρτησίας 70. Συγγρού 103-105. 24280 92350 0110877 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ.

τηλ. ΤΚ 113 62 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 106 80 ΑΘΗΝΑ. Βενιζέλου 155 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΓΚΥΖΗ Λεωφ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Στρατηγού Τόμπρα 3. 210 3221424 0120019 ΛΕΩΦ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεωφ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. τηλ. ΤΚ 104 37 ΑΘΗΝΑ. 210 9233342 0120026 ΠΛ. 210 8670921 0120003 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. τηλ. ΤΚ 117 41 ΑΘΗΝΑ . 210 8841281 0120008 ΠΛ. τηλ. 210 8211673 0120013 Ν. ΤΚ 114 73 ΑΘΗΝΑ . τηλ. Βουλιαγμένης 244 . ΤΚ 117 42 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 3229022 0120007 ΟΔΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ Κυψέλης 32 & Λευκάδος . ΙΩΝΙΑ Ανδρ. ΙΩΝΙΑΣ Ν. 210 7244292 0120005 ΣΚΟΥΦΑ ΑΘΗΝΑ Σκουφά 66-68 & Ασκληπιού . τηλ. 210 6465461 0120025 ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΚΟΥΚΑΚΙ Βεϊκου 93. ΤΚ 116 34 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 106 73 ΑΘΗΝΑ. 210 3242507 0120023 ΛΕΩΦ. ΤΚ 104 33 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 112 57 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. τηλ. τηλ. ΤΚ 142 31 Ν. ΤΚ 173 43 ΑΓ. τηλ. τηλ. τηλ.157 . 210 3213230 0120016 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Θεμιστοκλέους 4 & Πανεπιστημίου . τηλ. ΙΩΝΙΑ. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ. Συγγρού 2 & δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΤΚ 106 79 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 104 34 ΑΘΗΝΑ. 210 8229103 0120027 ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 243 . 210 7785811 0120032 ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Πειραιώς 209 . ΤΚ 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΚ 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. τηλ. 210 3822207 0120018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Πανεπιστημίου 11 & Αμερικής . 210 3610986 0120006 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Μητροπόλεως 45 . ΤΚ 102 35 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 3620590 0120034 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Σκουφά 6. τηλ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Οθωνος 6. 210 9710627 0120029 ΑΓ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. 210 9569862 0120004 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ευτυχίδου 21 & Σπ. ΤΚ 104 45 ΑΘΗΝΑ. 210 5229422 0120010 ΠΛ. 210 9220670 0120021 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Ανδρέα Λαζαράκη 19 . τηλ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. Κάλβου 23 . ΤΚ 105 56 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 5227142 0120009 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Πειραιώς 70 & Θερμοπυλών . 210 5985440 0120031 ΙΛΙΣΙΩΝ ΙΛΙΣΙΑ Παπαδιαμαντοπούλου 44 . 210 2799564 0120015 ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνάς 14 . ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΠΟΛΙΑ Λιοσίων 143. Αρεοπαγίτου 1 . ΤΚ 112 54 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 104 35 ΑΘΗΝΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120001 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Σοφοκλέους 11 . Μερκούρη .Ε. ΒΑΘΗΣ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Γ' Σεπτ/ρίου 41Α & Μάρνης & Αβέρωφ . 210 3210911 0120002 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Πατησίων 152 . τηλ. τηλ. 210 8210271 0120012 ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 100 . Σελίδα 30 από 186 . ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. τηλ. τηλ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Αχιλλέως 2 . ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 153 42 ΑΓ. ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑ. 210 2113500 0120028 ΔΑΦΝΗΣ ΑΓ. 210 6009360 0120030 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 230 . Αλεξάνδρας 95 . 210 8946857 0120022 ΠΛ. 210 3643438 0120035 ΚΟΡΑΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Σταδίου 34 & Κοραή 1. 210 3282365 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 3460024 0120033 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ακαδημίας 56 . ΤΚ 106 78 ΑΘΗΝΑ.

Βενιζέλου 210 Α . Δημοκρατίας & Κουταϊση 1 . Παλαιολόγου 2 & Κυδωνίων. τηλ. ΤΚ 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ. 210 8063402 0120043 ΕΡΥΘΡΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λεωφ. ΤΚ 175 61 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. 210 5127714 0120039 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κηπουπόλεως 2 & Περικλέους. τηλ. τηλ. 210 8088250 0120100 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ Μακράς Στοάς 15 . ΤΚ 123 51 ΑΓ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 2136321 0120041 Ν. Σελίδα 31 από 186 . ΤΚ 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. Λαύρας . ΤΚ 115 24 ΑΘΗΝΑ. 210 4912579 0120103 ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΚΑΜΙΝΙΑ Αθηνών 61 & Ηπείρου . ΤΚ 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΚ 163 41 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ. ΤΚ 104 42 ΑΘΗΝΑ. ΒΑΡΒΑΡΑ . Χατζοπούλου. ΤΚ 186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. τηλ.97 . ΚΟΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ Α. Κηφισίας 107 & Πανόρμου . τηλ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. Αμφιθέας 78 & Ανδρομάχης . 210 4524106 0120106 ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτή Μιαούλη 35-39 . Αθηνών 78 .Ε. ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 111 41 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Εθν. τηλ. τηλ. τηλ.Ν. 210 5063695 0120040 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Αγ. 210 9236983 0120051 ΑΓ. 210 9521680 0120052 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημοσθένους 37 & Χαροκόπου . ΤΚ 184 51 ΝΙΚΑΙΑ. τηλ.Σοφίας 48 . 210 4293819 0120107 ΓΡΗΓ. 210 9322964 0120042 ΠΛ. 210 9834210 0120059 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Κυριαζή 36 . 210 8842960 0120047 ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ Χρυσοστόμου Σμύρνης 131 & Βουτσά . ΤΚ 117 44 ΑΘΗΝΑ. Μουτσοπούλου 18 . ΣΜΥΡΝΗΣ Ν. τηλ. 210 9960577 0120045 ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Τρίτωνος 103 . ΤΚ 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ.Καλοκαιρινού . τηλ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120036 ΠΑΛ. τηλ. ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Βασ . τηλ. ΤΚ 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 113 62 ΑΘΗΝΑ. ΣΜΥΡΝΗ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Τρυφ. ΤΚ 171 21 Ν. 210 9924533 0120056 ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Θηβών 45 & Σαγγαρίου . 210 9569223 0120053 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 386 & Αγ. ΤΚ 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 162 31 ΒΥΡΩΝΑΣ. 210 5446024 0120058 ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑ Λεωφ. 210 2288068 0120054 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ελ. 210 7662201 0120049 Ν. 210 6912602 0120044 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. Κύπρου 51 . Αντιστάσεως . τηλ. τηλ. 210 4926022 0120112 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑ Αρχιπελάγους 37 & Σικελίας 1 . Αλεξάνδρου 2 . ΤΚ 185 40 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ. 210 4126486 0120109 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πλ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρηγ. τηλ. Βενιζέλου 73. τηλ. τηλ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αγ. 210 4173935 0120104 ΑΓ. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ελ. 210 9810700 0120046 ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΚΥΨΕΛΗ Ευελπίδων 85 & Ωλένου . Γλυκερίας 5. τηλ. 210 4613890 0120105 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτ. 210 9629826 0120113 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ Στρατάρχου Καραϊσκάκη 84 . Λαμπράκη 95 . 210 5911371 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 121 37 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. τηλ. 210 9833302 0120037 ΛΕΩΦ. 210 5752172 0120057 ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ. ΤΚ 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. 210 4174721 0120102 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Καρακουλούξη 44-46 . ΣΜΥΡΝΗ Κ. τηλ. Βενιζέλου 147 . Φραντζή 38. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. τηλ. τηλ.

τηλ. ΤΚ 118 54 ΑΘΗΝΑ. 210 8053449 0120130 ΛΕΩΦ. 210 4008555 0120117 ΠΟΡΟΥ ΠΟΡΟΣ Δ. τηλ. ΤΚ 157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. ΜΑΚΡΗ. Μαραθώνος 79 . 210 4834056 0120116 ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗ Λ. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Λεωφ. τηλ. Ηρακλείου 313 & Βοιωτίας 1-3. τηλ. ΤΚ 142 32 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. Ποσειδώνος 45 & Κανάρη 2 . τηλ. Σελίδα 32 από 186 . 22980 26150 0120118 ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ Πρωτεσιλάου 63 & Αιάκου. 210 6779776 0120137 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μιχαλακοπούλου 159 & Αγ. Δεκελείας 104 . ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 141 22 Ν. ΤΚ 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ. 210 2520748 0120132 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λεωφ. ΤΚ 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ. ΤΚ 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 2405120 0120142 ΙΑΣΩ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Λεωφ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ . ΤΚ 151 21 ΠΕΥΚΗ . 22940 90203 0120135 Ν. τηλ. ΤΚ 116 32 ΑΘΗΝΑ.Ε. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λεωφ. ΤΚ 115 25 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 180 10 ΑΙΓΙΝΑ. τηλ. Ηρώων. ΤΚ 180 20 ΠΟΡΟΣ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 73. ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. ΨΥΧΙΚΟΥ Ν. Βάρναλη 12 & 25ης Μαρτίου. 210 8033002 0120133 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λεωφ. τηλ. ΜΑΚΡΗ Λεωφ. 210 5725906 0120126 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Μεσογείων 228 & Περικλέους . τηλ. ΤΚ 190 05 Ν. 210 2634843 0120119 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. Αντιστάσεως 105 & Κλαζομενών. ΤΚ 173 41 ΑΓ. Κηφισίας 340. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 6851110 0120131 Ν. τηλ. ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. 210 6253084 0120144 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. τηλ. ΤΚ 143 41 Ν. Κατεχάκη 22. 210 7488101 0120138 ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Κειριαδών 37Α. ΨΥΧΙΚΟ. 210 6131647 0120146 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ Εθν. 210 2830815 0120128 ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΣ Λάμπρου Κατσώνη 18 & Αιμ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. 210 7295040 0120147 ΦΙΛΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ Φιλολάου 160 -164 . 210 3413824 0120139 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Λεωφ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. τηλ. Κηφισίας 37-39. 210 6032720 0120141 ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙ Φιλαδελφείας 31 & Κωνστ/πόλεως. τηλ. τηλ. Κηφισίας 338. ΤΚ 154 51 Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγ. 210 9730333 0120123 ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Λεωφ. 210 9836787 0120124 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ Κ. Πεντέλης 34-36. τηλ. 210 6105748 0120143 Ν. Παπάγου 85 & Δημοκρατίας . ΤΚ 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Ειρήνης 14 . 210 6022226 0120140 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφ. Πεντέλης & Αίαντος 2. ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΤΚ 181 20 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. 210 2759900 0120129 ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Λεωφ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. Παναγή Τσαλδάρη 85. τηλ. ΤΚ 145 63 ΚΗΦΙΣΙΑ. Θωμά. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. τηλ. τηλ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. 210 6535545 0120127 Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΨΥΧΙΚΟ Λεωφ. ΜΑΚΡΗΣ Ν. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120114 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Σερρών 52. ΤΚ 174 55 ΑΛΙΜΟΣ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 210 4941494 0120115 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Στρατηγού Μακρυγιάννη 103. ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. Μαραθώνος 34. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ. τηλ. τηλ. 210 7564095 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. Δημοκρατίας 36 . Γρεβενών . 22970 28664 0120122 ΑΓ. ΤΚ 187 57 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. τηλ. 210 7485002 0120134 Ν. Δημητρίου 100 . Δούζινα 50 & Πλ. 210 6774750-1 0120136 ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ Λεωφ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Λεωφ. τηλ. Δημοκρατίας 28.

22210 22732 0120201 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Πλ. ΤΚ 174 56 ΑΛΙΜΟΣ. Γ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. Δημοκρατίας & Αναστασιάδη 2 . ΤΚ 352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. Κων/νου 18. τηλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 . τηλ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λεωφ. ΤΚ 190 15 Ν. 210 5548101 0120216 ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ Λεωφ. τηλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 34 . τηλ. τηλ. 210 6644550 0120219 ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ Πλ. ΤΚ 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ. Αθηνών 1 . ΠΑΛΑΤΙΑ. τηλ. 22310 20715 0120203 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Δημ. Παπανδρέου & Δεληγιάννη. Φλέμινγκ 3. ΤΚ 320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ. 22620 31684 0120224 ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΗ Ηφαίστου 2 . ΤΚ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. τηλ. Καρπενησιώτου 24 . 22230 22781 0120213 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Αθ. ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΑ. ΤΚ 145 69 ΑΝΟΙΞΗ. ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. τηλ. 22610 29785 0120204 ΘΗΒΩΝ ΘΗΒΑ-ΚΕΝΤΡΟ Πινδάρου & Αντιγόνης . τηλ. Δροσίνη 11-13. τηλ. 22990 25032 0120211 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Διηνείρας 5 & Οίνεως . ΤΚ 188 63 ΠΕΡΑΜΑ. 210 6250116 0120149 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Πλ. τηλ. Παύλου 159 & Ικτίνου. 210 8974150 0120225 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Χαριλάου Τρικούπη 10 . 22260 52552 0120207 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ 25ης Μαρτίου 18 . 26410 26500 0120202 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Βασιλικών 28. Μαραθώνος 79 & Ναυαρίνου. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑΣ. ΤΚ 190 09 ΡΑΦΗΝΑ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ.Δημοκρατίας 56 & Ηρώων Πολυτεχνείου. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΗ. ΚΗΦΙΣΙΑ Ιλισίων. 22650 28254 0120206 ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑ 8ης Μαϊου . 210 2814036 0120151 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλ. ΤΚ 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. τηλ. Τρικούπη 7. τηλ. τηλ. 22940 25182 0120217 ΣΠΑΤΩΝ ΣΠΑΤΑ Βασ. Σοφίας . τηλ. τηλ. ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. τηλ. Βενιζέλου . HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120148 Ν. 210 6833197 0120152 ΩΡΩΠΟΥ ΩΡΩΠΟΣ Γ. 22910 37114 0120222 ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΑ Λεωφ.Κεντρική Πλατ. 210 6633100 0120218 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ Βασ. τηλ. 22370 22923 0120215 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ιερά Οδός 32 & Χ"γεωργίου 1 . ΤΚ 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. 210 9958243 0120158 ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΓ. Αιολίας & Πλατάνου. 210 6218671 0120200 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΕΝΤΡΟ Κριεζώτου & Καραμουρτζούνη. ΤΚ 190 10 ΚΑΛΥΒΙΑ. 22990 47265 0120221 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Πλ. 210 5573386 0120210 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Λεωφ. Πόρτο Ράφτη 40 & Μιχαιρίνας. ΤΚ 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑΣ. τηλ. τηλ. 22920 25379 0120209 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λεωφ. τηλ. τηλ. 22950 38380 0120156 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ Λεωφ. 26340 28311 0120212 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙ Πλ. Ελευθ.Ε. τηλ. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. Μητροπόλεως & Ι. ΤΚ 195 00 ΛΑΥΡΙΟ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν. Ειρήνης 133 & Ιερολοχιτών 2. τηλ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Ευαγγελιστρίας 14 . τηλ. τηλ. Σελίδα 33 από 186 . 210 4022911 0120157 ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Λεωφ. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Ιστιαίας. ΤΚ 190 13 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ. 22330 23113 0120208 ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ Πλ. Φρειδερίκης 2 & Βασ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ.Ηρώων Πολυτεχνείου 8. 22620 27923 0120205 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ Πλ. Καλιαγκάκη 3 . τηλ. ΤΚ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ. Ιωνίας 32 & Χαρ. τηλ. τηλ. ΤΚ 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ. τηλ. Ελευθερωτών & Βασ. 26310 26411 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Γάτου 1 .

ΤΚ 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ. ΤΚ 401 00 ΤΥΡΝΑΒΟΣ.Ε. 210 9839232 0120235 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΣΠΑΤΑ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. 210 2696070 0120240 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Λεωφ. Πάρνηθος 132Α & Λαθέας. τηλ. ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ. 24220 21185 0120309 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ Κεντρική Πλατεία . Βουλιαγμένης & Θέτιδος 12. Συγγρού 187. τηλ. ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Αγ. τηλ. τηλ.ΣΜΥΡΝΗ Λεωφ. 24910 22158 0120308 ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ Αθηνών 12 & Φιλελλήνων . ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. Σελίδα 34 από 186 . Δημοκρατίας 45. 24410 21801 0120304 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Παρθεναγωγείου 14 . τηλ. ΑΡΤΑΚΗΣ Ν. Αντιστάσεως 10 (Παραλ. ΤΚ 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. 22960 26555 0120234 ΕΛ. ΤΚ 190 03 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ. τηλ. 24210 33310 0120301 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Μαρίνου Αντύπα & Κούμα 6 . 2410 532342 0120302 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλούτωνος 12 & Διάκου . 2410 628828 0120246 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Ρήγα Φεραίου 15. 210 3532288 0120236 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Βασ. ΤΚ 174 56 ΑΛΙΜΟΣ. 210 5068465 0120243 ΜΕΝΙΔΙ ΜΕΝΙΔΙ Λεωφ. τηλ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. Κρυστάλλη & Λ. Πλαστήρα. τηλ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120227 Ν. Πόρτο Ράφτη.Σπυρίδωνος 18. ΤΚ 187 55 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. 210 9959017 0120238 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Ν. 210 4632238 0120245 ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑ Φαρσάλων 108 & Πελασγών. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Λεωφ. Κουκουφλή. τηλ. ΤΚ 153 44 ΓΕΡΑΚΑ. ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΑ. 210 9315170 0120239 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. τηλ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ.ΣΜΥΡΝΗ. 22990 74731 0120241 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΓ. ΤΚ 106 76 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 2912281 0120242 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25ης Μαρτίου και Βούτσαλη. Βενιζέλου 204. τηλ. Αναργύρων 59 & Ν. ΤΚ 175 63 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. 26650 22403 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Αντιστάσεως 103 . τηλ. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. ΤΚ 346 00 Ν. Βύρωνα 2. 24920 22351 0120310 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Εθν. τηλ. τηλ. 22210 44080 0120231 ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑ Λεωφ. Εθν. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ. ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ.ΑΡΤΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Λεωφ. Παύλου 107-109 & Πλαστήρα 54. 22310 46848 0120247 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Λεωφ. Ελευθερίας 1 . 26820 22200 0120305 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Κ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. τηλ. Οδός) . τηλ. 210 7220109 0120233 ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ 28ης Οκτωβρίου 106 . τηλ. 210 5789308 0120300 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ Ιάσονος 47 . 210 9636274 0120248 ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Εθναρχου Μακαρίου 17. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. 210 2404925 0120244 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφ. ΤΚ 136 72 ΜΕΝΙΔΙ. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. 26510 27005 0120306 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Ξενοπούλου 3. τηλ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. ΤΚ 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ. τηλ. 210 6048551 0120232 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Μαρασλή & Υψηλάντου 45-47. 26810 27680 0120307 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ Λαρίσης 1 & Ν. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΛΙΜΟΣ Λεωφ. τηλ. Μαραθώνος 92. τηλ. Ελ. τηλ. τηλ. ΑΡΤΑΚΗ. ΤΚ 135 61 ΑΓ. ΤΚ 171 21 Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Λεωφ. Βουλιαγμένης 550. 210 8993325 0120237 ΛΕΩΦ. ΤΚ 191 00 ΜΕΓΑΡΑ. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. 24310 27481 0120303 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Πλ.

ΤΚ 422 00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. ΤΚ 343 00 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ. ΚΩΝΣΤ/ΝΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ-ΚΕΝΤΡΟ 23ης Οκτωβρίου 29 . τηλ. τηλ. τηλ. 24320 23530 0120326 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Κουτρουμπή & 8ης Μεραρχίας. ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ναπ. τηλ. Ειρήνης 3 . ΤΚ 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ. 26660 22965 0120316 ΑΓ. τηλ. 210 9618196 0120340 ΠΛ. τηλ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120311 Ν. 26620 24925 0120329 ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Λαρίσης 7. ΤΚ 353 00 ΣΤΥΛΙΔΑ. 210 6463213 0120342 ΑΓ. 22410 27715 0120348 ΙΟΥ ΧΩΡΑ Νηλέως Κόδρου . ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αρτεμισίου 34. ΤΚ 400 03 ΑΓΙΑ. 23520 82789 0120357 ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 25ης Μαρτίου 13 & Ξανθίππου . τηλ. 24210 60192 0120312 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 6ης Οκτωβρίου 121. τηλ. τηλ. ΤΚ 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ. ΤΚ 384 46 Ν. ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ. 22260 22760 0120350 ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ Συνταγματάρχου Αντ. 22860 91474 0120349 ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ Θερμοποτάμου 6. τηλ. 2810 222912 0120400 ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ Ι. τηλ. ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ. τηλ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ. τηλ. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑ Λεωφ. τηλ.Ε. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 24210 72331 0120318 ΛΕΩΦ. τηλ. Βολονάκη 1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΒΟΛΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 26450 26551 0120327 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗ 21ης Μαρτίου 370. τηλ. 2310 518343 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Βενιζέλου 49. 2610 325155 0120346 ΑΓ. Ικάρου 50 . 26830 23111 0120324 ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ Μητροπόλεως 1 & Διβριώτη . ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. τηλ. τηλ. 24930 22207 0120314 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑ Κεντρική Πλατεία . Σελίδα 35 από 186 . Ιθακησίου 1. ΓΚΥΖΗ ΑΘΗΝΑ Πλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 840 01 ΙΟΣ. Ρήγα 9 . 210 5154798 0120338 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Βουκουρεστίου 30 . 26510 20150 0120321 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 5. 210 8657316 0120335 ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Λένορμαν 115 & Αίμονος 2 . ΤΚ 104 42 ΑΘΗΝΑ. Ζέρβα 4-6 . ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 22380 24340 0120325 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Τρικάλων 64 . Δραγούμη 21. τηλ. Γκύζη & Δελαπόρτα 1. 210 6140319 0120333 ΠΛ. ΤΚ 113 64 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ. 24940 24200 0120330 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Κηφισίας 90 & Κονίτσης 3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΓ. 2310 544360 0120402 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δωδεκανήσου 28 & Πολυτεχνείου . ΤΚ 114 74 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ. 26550 22761 0120315 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Κ. ΤΚ 714 08 Ν. ΤΚ 462 00 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΥΨΕΛΗ Φαιδριάδων 2 . τηλ. τηλ. τηλ. 210 6525681 0120358 Ν. τηλ. ΤΚ 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 262 24 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 482 00 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ. τηλ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αυστραλίας & Μιχ. 2410 281016 0120317 ΠΛ. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ Ηλείας 69-71. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 24270 23213 0120354 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟ Βασ. τηλ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΤΚ 412 21 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 490 80 ΛΕΥΚΙΜΜΗ. Καραμανλή 73 . 210 4203016 0120345 ΑΓ. ΤΚ 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ Λεωφ. 210 3631417 0120339 ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ιασωνίδου 18 .

Ολγας 183 . ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. Ανδρέα Παπανδρέου 72. ΤΚ 190 01 ΚΕΡΑΤΕΑ. τηλ. ΤΚ 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 22990 68433 0120436 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ Γ . ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Κωνσταντίνου Καραμανλή 124. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. 2310 327750 0120428 ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑ Αμπελοκήπων 42. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. Καλλιδοπούλου 38 & Δελφών 54. ΤΚ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ. τηλ. ΤΚ 553 37 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ. τηλ. Κων/νου & Γ. τηλ.Ε. τηλ. 2310 316613 0120421 ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνείου 10 . τηλ. 2310 721821 0120427 Ν. 2310 792756 0120416 ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ Μεγάλου Αλεξάνδρου 113. ΤΚ 546 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μπότσαρη 107 . 2310 211330 0120426 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΚΕΝΤΡΟ Βενιζέλου 106 . ΤΚ 546 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Βιομηχανική Περιοχή. 22520 41522 0120439 ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ ΧΙΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ Απλωταριάς 19 . τηλ. 2310 604700 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 2310 316115 0120422 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗ Λαγκαδά 230 . ΤΚ 561 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. ΟΛΓΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ Βασ. τηλ.Θ. ΤΚ 564 31 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΤΚ 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 817781 0120409 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγ. ΤΚ 813 00 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ. ΤΚ 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. Ολγας 13 . τηλ.Κουβελίδη 63 . 2310 922059 0120414 ΣΙΝΔΟΥ ΒΙ. ΤΚ 573 00 ΧΑΛΑΣΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 22710 23838 0120443 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 37 & Αριστοτέλους 5. 2310 437631 0120419 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ Αγ. ΤΚ 555 35 ΠΥΛΑΙΑ.ΠΕ. 2310 411502 0120407 ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παύλου Μελά 14 . ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΝΤΡΟ Αγ. 2310 950142 0120430 ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΛΦΟΙ Στρ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 266283 0120408 ΒΑΣ. ΤΚ 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. 23920 29320 0120429 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Γρηγορίου Λαμπράκη 203. Πιερίδη. τηλ. 2310 865348 0120433 ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑ Στ. τηλ. ΤΚ 542 48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. Δημητρίου 66 . ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 544 53 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 239413 0120413 ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥΜΠΑ Μ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120405 ΑΓ. ΤΚ 564 29 ΠΟΛΙΧΝΗΣ. Μωραϊτου . 2310 822445 0120411 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. Σπυρίδωνα 9 . τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΠΑΝΤΩΝ ΞΥΛΑΔΙΚΑ Μοναστηρίου 165 . ΤΚ 567 28 ΝΕΑΠΟΛΗ. 2310 263252 0120444 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Μακρυγιάννη 106 & Κ. Παπαναστασίου 148 . τηλ. 2310 654066 0120423 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΚΕΝΤΡΟ Κομνηνών 20 . ΤΚ 551 34 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 2310 220600 0120406 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ Χιλής 2 & Κερασούντος .ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 2310 545801 0120418 ΒΟΤΣΗ ΒΟΤΣΗ Εθνικής Αντιστάσεως 5 . 2310 266280 0120410 ΝΤΕΠΩ ΝΤΕΠΩ Βασ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 570 19 ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ. 2310 926900 0120420 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Αλ. 2310 799397 0120415 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ 22ας Οκτωβρίου 8 . Σοφίας 38 . τηλ. ΤΚ 552 36 ΠΑΝΟΡΑΜΑ. Σελίδα 36 από 186 . 2310 341681 0120425 ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗ Ολυμπιάδος 98 . 2310 639191 0120412 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγγελάκη 12. τηλ. 2310 766161 0120417 ΑΓ. τηλ.

τηλ. Ιωαννίνων 5Α. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 455 00 ΑΝΑΤΟΛΗ. Μουδανιών . ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. τηλ. Βενιζέλου 15 . 23810 23710 0120510 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Αλεξίου Κομνηνού 3 . τηλ.5. 24620 24263 0120518 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙ Βασ.Ν. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. 23220 22631 0120526 ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ Π. 23810 81085 0120521 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΕΝΤΡΟ 16ης Οκτωβρίου 33. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 23210 22341 0120506 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Μ. τηλ. ΤΚ 585 00 ΣΚΥΔΡΑ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 622 00 ΝΙΓΡΙΤΑ. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. Εμπορίου 1 & Δ. 23410 22473 0120516 ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Πλ. 23430 41235 0120520 ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑ Αργυρουπόλεως 27 . Αντωνίου 1 . ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. Κων/νου 26 . ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Θεοδώρων 123. ΤΚ 592 00 ΝΑΟΥΣΑ. 25210 32296 0120503 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Παρασίου 5. ΤΚ 613 00 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ. Βενιζέλου 17 . η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 25410 22454 0120507 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Βερμίου 3 . 25520 22334 0120513 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Δημ. 2310 385550 0120500 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ελ.Καραολή & Σμύρνης. τηλ. Δημοκρατίας 210 . 25310 22541 0120504 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Αγ. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. Γκόνου Γιώτα . τηλ. ΤΚ 684 00 ΣΟΥΦΛΙ. 2510 222322 0120501 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Αμύντα 1 & Β. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 23510 25428 0120522 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ελ. τηλ. Σολωμού . τηλ. τηλ. 25530 22411 0120523 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ Διοικητηρίου 13 . τηλ. ΤΚ 505 00 ΣΕΡΒΙΑ. ΤΚ 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ . ΤΚ 621 21 ΣΕΡΡΕΣ. ΤΚ 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120445 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ 12ο χλμ. Αιμιλιανού 8 . 2310 473733 0120446 ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΗ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ. ΤΚ 584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ. τηλ.Ε. 23840 21390 0120525 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ Αθαν. Μελά & Μακεδοναμάχων 26. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. Γεωργίου Β' 146 . τηλ. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης . 24670 42435 0120524 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ Κύπρου 3. τηλ. 23820 22259 0120512 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Αγ. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑΣ. 25510 26420 0120505 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Βασιλέως Βασιλείου 16. τηλ. τηλ. 24670 22435 0120511 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Πλ. τηλ. 26510 85876 0120450 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26ης Οκτωβρίου 28 και Αναγεννήσεως 2. Φιλίππου 3 . 23310 71354 0120509 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Ευριπίδου 1 . ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗΣ. 24630 24834 0120515 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΕΝΤΡΟ 21ης Ιουνίου 137 . 23850 28758 0120502 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Εθνικής Αμύνης 13 . ΤΚ 522 00 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ. τηλ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Αργυρού & Δημοκρατίας 1 . 23330 23263 0120514 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Βασ. τηλ. τηλ. 24610 49060 0120508 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Πλ. Σελίδα 37 από 186 . 24640 21527 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Βετσοπούλου 141 . Βενιζέλου 11 . 25540 22228 0120519 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ Ελευθ. τηλ. τηλ. 23320 22319 0120517 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ Πλ.

27210 22521 0120607 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Εθνομαρτύρων 12. 27460 22153 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΜΟΥΔΑΝΙΑ. Αντίστασης 32 . 26220 27271 0120609 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Εθν. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΤΚ 590 31 ΜΕΛΙΚΗ. τηλ. 2610 277764 0120603 ΕΡΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ Ερμού 83 . τηλ. ΤΚ 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ. 27410 22202 0120610 ΝΕΜΕΑΣ ΝΕΜΕΑ Δερβενακίων 49 . ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 24650 23340 0120536 ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ελευθ. ΤΚ 532 00 ΑΜΥΝΤΑΙΟ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. τηλ. 23860 22414 0120534 Ν. τηλ. τηλ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Ειρήνης. 23250 22748 0120531 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Πλ. τηλ. τηλ. 26910 23201 0120606 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΕΝΤΡΟ Ιωαν. τηλ. ΤΚ 572 00 ΛΑΓΚΑΔΑ. ΤΚ 205 00 ΝΕΜΕΑ. 2410 612804 0120547 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Βασιλέων Γεωργίου & Παύλου. 2610 620017 0120604 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ Λεωφ. ΤΚ 413 34 ΛΑΡΙΣΑ. ΜΟΥΔΑΝΙΑ Εθνικής Αντίστασης 1 . τηλ. τηλ. 27520 28346 0120605 ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ Μητροπόλεως 20 .Ε. 23940 22122 0120529 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Μεγ. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ. 2310 384340 0120554 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Κοραή 1 & Σταδίου 34. τηλ. Αμαλίας 9 . ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. τηλ. Αναπλιώτου 7 & Σφακτηρίας . 23430 22383 0120530 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Ελ. τηλ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. Βενιζέλου 11 . τηλ. τηλ. τηλ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Ν. 25410 76911 0120548 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ Φροίξου Παπαχρηστίδη 112. ΤΚ 623 00 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Σοφίας 3 . ΤΚ 641 00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. τηλ. 2710 222173 0120608 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Καλαβρύτων 17. ΤΚ 503 00 ΣΙΑΤΙΣΤΑ. τηλ. 23730 21157 0120535 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 17 . τηλ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 500 02 ΤΣΟΤΥΛΙ. 23310 62670 0120539 ΜΕΛΙΚΗΣ ΜΕΛΙΚΗ Κεντρικής 39. 24610 26000 0120550 ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ Ανδρούτσου 35 & Κάτω Παναγιάς. ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ. τηλ. 27510 67601 0120601 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Ερμού & Συλλαϊδοπούλου . ΤΚ 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ. Σελίδα 38 από 186 .Γαρουφαλιά. ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ. Πανδώρας & Βαλταδώρων. ΤΚ 632 00 Ν. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. 23230 24550 0120532 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Οδός Ασκληπιού θέση " Λουκι". τηλ. Ανδρέα 53 . ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. τηλ. τηλ. Κων/νου & Ελένης . 26210 22813 0120602 ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ Αγ. τηλ. 23710 22800 0120533 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ Πλ. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. Βας. τηλ. ΤΚ 624 00 ΗΡΑΚΛΕΙΑ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. τηλ. 26810 28200 0120546 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑ Χατζημιχάλη 81.Αλεξάνδρου 152 . τηλ. τηλ. 210 3282511 0120600 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ Βασ. Ελευθερίας 14 . ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ. 25920 23002 0120549 ΠΛ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. ΤΚ 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ. 23310 811111 0120544 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Αβερώφ 19 . τηλ. 25910 22342 0120545 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Περιφερειακής οδού Άρτας & Π. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120528 ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ Λουτρών 9 & Γκοσίου 1 . 24680 31774 0120537 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Μητροπόλεως 32 . Αγ. Βενιζέλου 5 & 25ης Σεπτεμβρίου.

ΤΚ 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ. ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. ΤΚ 230 52 ΜΟΛΑΟΙ.5. 2610 315844 0120620 ΠΥΛΟΥ ΠΥΛΟΣ Πλ. ΤΚ 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Μουδανιών . 27220 22511 0120618 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ Λεωφ. τηλ. τηλ. 27340 22255 0120619 ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ Γούναρη 28 & Μαιζώνος. Τριών Ναυάρχων . τηλ.ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κωνστντινουπόλεως 230 & Δημοκρίτου. τηλ. Κεφαλά 2 & Παπαναστασίου . ΤΚ 262 23 ΠΑΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΣΑ. τηλ.Ε. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 27320 22336 0120614 ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΛΕΧΑΙΝΑ Ντίνου Ψυχογιού 1. ΤΚ 230 53 ΝΕΑΠΟΛΗ. τηλ.Κυπαρισίας. τηλ. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. τηλ. ΤΚ 232 00 ΓΥΘΕΙΟ. Αναργύρων .ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 2610 274093 0120643 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Κ. Σοφίας 64 . ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑΣ. 2610 314466 0120634 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟ Κεντρική Οδός Λεωνιδίου. 27310 25236 0120624 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Ιωάννου Ιωάννου 145. 27610 32210 0120613 ΜΟΛΑΩΝ ΜΟΛΑΟΙ Κεντρική Πλατεία Μολάων . Φρειδερίκης. τηλ. Γεωργίου Β΄ 2. Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης . τηλ. Βοιων 126 . ΤΚ 222 00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. τηλ. ΤΚ 242 00 ΜΕΣΣΗΝΗ. 2310 544856 0120648 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Μ. 27910 22420 0120622 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Ελ.Αντύπα κ΄ Κούμα 6. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. τηλ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 262 22 ΠΑΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 263 32 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 223 00 ΛΕΩΝΙΔΙΟΝ. 2410 258315 0120649 ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΡΤΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ 12ο χλμ. 27210 85108 0120626 ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ Εθνικής Αντίστασης 44. 27440 28771 0120623 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Κων. τηλ. ΤΚ 270 53 ΛΕΧΑΙΝΑ. 27570 22601 0120635 ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟ Βασ. 2810 244232 0120641 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Αγ. Παλαιολόγου 101. ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Αγ. τηλ. ΤΚ 243 00 ΦΙΛΙΑΤΡΑ. Οδός Πύργου . ΤΚ 270 54 ΖΑΧΑΡΩ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. τηλ. τηλ. 210 3236646 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. Κρυστάλλη & Λ. Βενιζέλου 17 . 26250 34713 0120640 ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΡΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 66 . ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ. ΤΚ 204 00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. Ανδρέα 53 . 27330 23920 0120636 ΖΑΧΑΡΩ ΖΑΧΑΡΩ Εθν. τηλ. τηλ. ΤΚ 240 01 ΠΥΛΟΣ. 24610 49396 0120647 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ι. 2310 385700 0120646 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Βερμίου 3 .Δραγούμη 21. ΤΚ 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 26510 70050 0120644 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ελευθ. Σελίδα 39 από 186 . 26230 22269 0120617 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗ Πολυτεχνείου 41.Ν. τηλ. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 27230 22398 0120621 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Π. 27540 22140 0120633 ΨΑΡΟΦΑΪ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Ακρωτηρίου 92. 27420 23240 0120627 ΑΓ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑΣ. Βενιζέλου 41 & Ξενοφώντος . 2310 365446 0120650 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Πανεπιστημίου 11 & Αμερικής . Βύρωνα 2. 27430 24341 0120625 ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΚΕΝΤΡΟ Αριστομένους 67 . 2610 426682 0120628 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙ Αγ. 2510 225727 0120645 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120611 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑ Χαράλαμπου Φουρναράκη & Βασ.

ΤΚ 174 56 ΑΛΙΜΟΣ. Αιολίας & Πλατάνου. ΤΚ 848 00 ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟ.Παραλία Νάξου . ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. Βενιζέλου 109 & Καπετάν Σήφη . Φανερωμένης 60 & Μ. τηλ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν. 28310 29661 0120710 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ Θεμιστοκλή Σοφούλη 53.33 . Βουλιαγμένης 550. 22520 32404 0120709 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Πλ. τηλ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. τηλ. 22410 33820 0120715 ΑΓ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 22710 24361 0120704 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 66 . 210 4651269 0120723 ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ -ΚΕΝΤΡΟ Λίμνη Μυκόνου. τηλ. ΤΚ 812 00 ΠΛΩΜΑΡΙ. Βουλγάρεως 74 . 22830 22491 0120717 ΜΥΡΙΝΑΣ ΜΥΡΙΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Π. ΤΚ 842 00 ΤΗΝΟΣ. ΤΚ 843 00 ΝΑΞΟΣ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 22510 28172 0120706 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 40-42 . ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ . 210 6208528 0120652 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μ. Σταύρου 1 . 26610 39714 0120701 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Βύρωνος 2 . τηλ. 210 5159060 0120700 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Ευγ. Ηρώων 22 . 25930 22883 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. τηλ. 22890 22488 0120726 ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ 18ης Οκτωβρίου . ΤΚ 721 00 ΑΓ. 210 8066159 0120655 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λεωφ. τηλ. Αλεξάνδρου 2. τηλ. ΤΚ 282 00 ΛΗΞΟΥΡΙ.Ε. Κύδα 78 . 26950 22338 0120708 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙ Κεντρική Αγορά . τηλ. Βενιζέλου 2 . ΤΚ 734 00 ΚΙΣΣΑΜΟΣ. τηλ. 210 4112541 0120653 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 90 κ΄ΚΟΝΙΤΣΗΣ. Δημοκρατίας 56 & Ηρ. ΤΚ 814 00 ΜΥΡΙΝΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ. Αιγαίου 20 . HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120651 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Ρούσου Κούνδουρου 43-45 . 28430 28385 0120720 ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΣ Κεντρική οδός Τριοβάσαλου Μήλου. τηλ. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. τηλ. τηλ. 22730 32221 0120712 ΝΑΞΟΥ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ Χώρα. 210 9901672 0120657 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΦ. Κουντουριώτη 39 . Πολυτεχνείου. Σελίδα 40 από 186 . 22810 82338 0120703 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 832 00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ. ΤΚ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ. 28210 28333 0120707 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ Ελ. τηλ. ΤΚ 104 41 ΑΘΗΝΑ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Μητροδώρου 22. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 731 32 ΧΑΝΙΑ. ΚΗΦΙΣΙΑ Ιλισίων.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΛΙΜΟΣ Λεωφ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. τηλ. 22850 22209 0120713 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ Πλ. τηλ. ΤΚ 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 26710 91212 0120714 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Αβέρωφ & Καρπάθου 33. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. τηλ. τηλ. 2610 274093 0120656 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΩΦ. 2810 226188 0120705 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Π.ΣΤΟΑΣ 15. ΤΚ 640 04 ΘΑΣΟΣ. ΤΚ 151 25 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ . 22870 22263 0120721 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ Λ. τηλ. 26710 22334 0120702 ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ Γ. 22540 22300 0120718 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ Σκαλίδη 31. τηλ. ΤΚ 831 00 ΣΑΜΟΣ. τηλ. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑ . 28410 22779 0120716 ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ Παραλία Τήνου & Τριών Ιεραρχών . ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. τηλ. ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. Εθνικής Αντιστάσεως . ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 22730 23701 0120711 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΣ Καρλόβασι Σάμου . 28220 22034 0120719 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ Ελ.

τηλ. τηλ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Εθνική Οδός Ρόδου-Λίνδου. Κωνσταντά 12 . τηλ. ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Πλ. Πλατεία Ομονοίας. ΤΚ 811 07 ΚΑΛΛΟΝΗ. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 700 14 ΛΙΜ. 22410 30773 0120742 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Πολ. 22430 22581 0120741 ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΔΟΣ Εθν. τηλ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Πλ. ΤΚ 844 00 ΠΑΡΟΣ. ΤΚ 851 00 ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. 22410 87680 0120750 ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΤΜΟΣ Σκάλα Πάτμου. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Αλεξάνδρου 1 . τηλ. τηλ. Μ. 22840 21764 0120731 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Μάρκου Πορταλιού 26. τηλ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 854 01 ΛΕΡΟΣ. ΤΚ 847 00 ΘΗΡΑ. 62 Μαρτύρων 80 . τηλ. τηλ. τηλ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. 2810 284902 0120740 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Πατριάρχου Μαξίμου . ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. τηλ. ΤΚ 731 32 ΧΑΝΙΑ . 22470 25780 0120749 ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. 22450 22330 0120746 ΛΙΜ. 28210 28347 0120745 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 25ης Μαρτίου . Ελευθερίας & Κ. 22430 61352 0120748 ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΣ Λακκί Λέρου. τηλ. Ηρακλειδών 2Α. 22410 93168 0120737 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Κεντρική Πλατεία Φηρών . Βασιλείου 1 & Ελ. 22860 22534 0120738 ΓΕΩΡ. ΤΚ 859 00 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ. 28970 24860 0120747 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Πέρα Γιαλός.Παροικιά . η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 28310 22575 0120732 ΛΕΩΦ.Ε. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. 22470 34140 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. 22410 27652 0120736 ΙΑΛΥΣΟΥ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ Λεωφ. 22420 22659 0120730 ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΑΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ Πλ. τηλ. ΤΚ 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28920 24444 0120729 ΚΩ ΚΩ Ασκληπείου 2 . τηλ. 28420 24400 0120735 ΠΑΛ. ΤΚ 851 01 ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ. ΤΚ 852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ. 22530 23215 0120744 ΠΛ. τηλ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Γεωργίου Παπανδρέου 60 . Βενιζέλου . Μαντώς Μαυρογένους. τηλ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΙΜ. ΤΚ 855 00 ΠΑΤΜΟΣ. ΤΚ 704 00 ΜΟΙΡΕΣ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0120728 ΜΟΙΡΩΝ ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κόρακα 46. ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Ακρίτα . Σελίδα 41 από 186 . ΤΚ 857 00 ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. 2810 254969 0120734 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ Κωστούλα Αδριανού 12 . τηλ. Μητσοτάκη . 26610 44730 0120743 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ Παύλου Κουντουριώτη 30 . Αντίστασης 66 & Διγ.

ΤΚ 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ. τηλ. ΤΚ 104 32 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. τηλ. 210 3260000 0140102 ΣΤΟΑΣ ΑΘΗΝΑΙ Μητροπόλεως 66-68. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑΙ. 210 3238542 0140121 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Κολοκοτρώνη 1.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ Σταδίου 40. τηλ. τηλ. ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑΙ. 210 3241039 0140130 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λεωφόρος Παπάγου 17. τηλ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ. τηλ. ΤΚ 105 52 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. 210 9762465 0140114 ΛΕΚΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Λέκκα 15. ΤΚ 105 63 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. 210 3229491 0140115 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Πατριάρχου Ιωακείμ 2. τηλ. 210 3644932 0140125 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Εθνικής Αντιστάσεως 9. τηλ. 210 7247363 0140116 ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λεωφόρος Συγγρού 224. 210 3212001 0140106 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ Λεωφόρος Αθηνών 103. τηλ. τηλ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. τηλ. 210 9827352 0140119 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ευτυχίδου 40. ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑΙ. 210 5241483 0140105 ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ Αθηνάς 16. ΤΚ 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 210 7708311 0140113 ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 181. τηλ. ΤΚ 116 34 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. τηλ. 210 7754305 0140131 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ομήρου 40. τηλ. ΤΚ 104 47 ΑΘΗΝΑΙ. 210 7243879 0140112 ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λεωφόρος Μεσογείων 2. ΤΚ 106 73 ΑΘΗΝΑΙ. 210 7294079 0140108 ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ Θεάτρου 9. τηλ. ΤΚ 102 52 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. τηλ. 210 7514478 0140120 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ Φιλελλήνων 6. τηλ. 210 8840111 0140124 ΜΕΡΛΙΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Μέρλιν 5. ΤΚ 157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 210 9511356 0140110 ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ Λεωφόρος Κηφισίας 214. 210 6725583 0140111 ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Ξενοκράτους 46. ΤΚ 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ. 210 3388320 0140104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΑΘΗΝΑΙ Στουρνάρα 55. 210 3245430 0140103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Ελευθερίου Βενιζέλου 14. 210 9354870 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 3436398 0140107 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Ηροδότου 29. τηλ. 210 3247114 0140109 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σιβιτανίδου 23. ΤΚ 106 76 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. ΤΚ 172 37 ΔΑΦΝΗ. ΤΚ 106 74 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. τηλ. 210 4123457 0140128 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ Ελευθερίου Βενιζέλου 3. 210 8071824 0140118 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αγίου Αλεξάνδρου 4. 210 4121721 0140126 ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Πλατεία Λουδοβίκου 6. ΤΚ 105 62 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. 210 8084780 0140122 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 21. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑΙ. 210 9580891 0140117 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 17ο χιλ. ΤΚ 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. ΤΚ 175 61 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. τηλ. ΤΚ 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑΙ. 210 4176944 0140127 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Γρηγορίου Λαμπράκη 156. Σελίδα 42 από 186 . τηλ. 210 8949415 0140123 ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΥΨΕΛΗ Σποράδων 45. ΤΚ 113 61 ΑΘΗΝΑΙ.

ΤΚ 173 43 ΑΓ. ΤΚ 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ. ΤΚ 180 20 ΠΟΡΟΣ-ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ. Νο 17. τηλ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. τηλ. 22970 28717 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 6830109 0140146 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Λεωφόρος Κηφισίας 60. ΤΚ 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. τηλ. τηλ. 210 8029215 0140149 ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ ΚΟΥΚΑΚΙ Λεωφόρος Συγγρού 80-88. τηλ. ΤΚ 180 10 ΑΙΓΙΝΑ. 210 4916736 0140135 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λεωφόρος Ανδρέα Γ. 210 6436043 0140143 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου 69. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ. Παπανδρέου 43. 210 8000613 0140154 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 106. τηλ. 210 6625955 0140148 ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Λεωφόρος Ειρήνης 21. ΤΚ 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. 22980 25923 0140161 ΑΙΓΙΝΗΣ ΑΙΓΙΝΑ Λεωφόρος Δημοκρατίας. τηλ. ΤΚ 111 45 ΑΘΗΝΑΙ. 210 2754962 0140138 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγίου Ιωάννου 44-46. 210 2011742 0140151 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 275. 210 8077969 0140140 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ ΡΟΥΦ Πέτρου Ράλλη 8. 210 9764060 0140157 ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Ερμού 27. τηλ. ΤΚ 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ. τηλ. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. τηλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγίου Δημητρίου 35. τηλ. 210 6011753 0140139 ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ Ιλισίων 25. 210 5311339 0140152 ΓΟΥΔΗ ΓΟΥΔΗ Παπαδιαμαντοπούλου 154. τηλ. 210 6197710 0140147 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Βασιλέως Κωνσταντίνου 190. ΤΚ 118 55 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΚ 185 37 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 87-89. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 9768440 0140136 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κ. τηλ. 210 9647250 0140155 EDEN MARE ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Λεωφόρος Ποσειδώνος 73. τηλ. τηλ. 210 6123891 0140158 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λεωφόρος Μεσογείων 258-260. ΤΚ 157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. Σελίδα 43 από 186 . ΤΚ 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140132 ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Σαχτούρη 65. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ. ΤΚ 143 41 Ν. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. τηλ. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΤΚ 151 25 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. 210 4180010 0140133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λεωφόρος Κωνσταντινουπό-λεως 51-53. τηλ. ΤΚ 117 41 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. τηλ. 210 8953504 0140144 ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ Αθηνών-Πειραιώς 74Α. 210 5780094 0140134 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ 7ης Μαρτίου 44. 210 9880294 0140156 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. ΤΚ 151 21 ΠΕΥΚΗ. 210 6543160 0140159 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. 210 4813454 0140145 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αγίας Παρασκευής 11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 210 3427711 0140141 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Αγίας Γλυκερίας 18. τηλ. ΤΚ 114 71 ΑΘΗΝΑΙ. 210 7754614 0140153 ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Λεωφόρος Κηφισίας 340. ΤΚ 153 42 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. τηλ. 210 2584135 0140160 ΠΟΡΟΥ ΠΟΡΟΣ Πλατεία Ηρώων . Ευσταθιάδη 1. 210 2223762 0140142 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 142. ΤΚ 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. ΤΚ 185 47 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. τηλ. τηλ. 210 9242760 0140150 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ Αχαρνών 364. ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 145 63 ΚΗΦΙΣΙΑ. ΤΚ 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. τηλ. 210 9933180 0140137 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Λεωφόρος Ηρακλείου 273.

210 6668223 0140174 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλατεία Ελευθερίας 24. τηλ. 210 4944275 0140175 ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Παναγή Τσαλδάρη 60. 210 5561447 0140169 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. ΤΚ 190 05 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ. 210 9656873 0140183 ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΚΟΛΩΝΟΣ Λέρνορμαν 104. τηλ. 210 7646922 0140173 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφόρος Μαραθώνος 56. 210 2691912 0140170 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λεωφόρος Πεντέλης 31. ΤΚ 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΤΚ 115 23 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. 210 9815610 0140192 ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Λεωφόρος Καλαμακίου 2Α. τηλ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. 22980 53096 0140194 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ ΑΘΗΝΑΙ Χατζηγιάννη Μέξη 5. 210 6109752 0140189 ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Π. τηλ. 22940 99752 0140177 ΠΛΑΚΑΣ ΠΛΑΚΑ Λυσικράτους 6. 210 2110355 0140168 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 4-6. 210 7294713 0140196 ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κηφισιάς 1. ΤΚ 145 75 ΣΤΑΜΑΤΑ. τηλ. ΤΚ 181 20 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. 210 3216650 0140178 ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ ΜΕΝΙΔΙ Αριστοτέλους 172. τηλ. 210 5135927 0140184 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λεωφόρος Δημοκρατίας 79. ΤΚ 105 58 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. ΤΚ 135 61 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. τηλ. τηλ. 210 5738776 0140176 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Λεωφόρος Μαραθώνος 81. 210 6775831 0140166 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λουίζης Ριανκούρ 64. 210 4640936 0140181 ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΡΟΣ Πειραιώς 202. τηλ. ΤΚ 104 43 ΑΘΗΝΑΙ. 210 6984055 0140167 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 302Α. 210 9830192 0140193 ΥΔΡΑΣ ΥΔΡΑ Παραλία Ύδρας. τηλ. 22980 75343 0140188 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Λεωφόρος Κηφισίας 44. τηλ. ΤΚ 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ. 210 2821687 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 210 6141647 0140172 ΒΥΡΩΝΟΣ ΒΥΡΩΝΑΣ Νεαπόλεως 22. 210 6216493 0140164 ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ Λεωφόρος Κηφισίας 200. 210 2407005 0140179 ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΣΕΠΟΛΙΑ Δυρραχίου 20. ΤΚ 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140162 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ Πατησίων 172. τηλ. τηλ. 210 6130293 0140171 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-GENERALI ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Βασιλίσσης Σοφίας 1. τηλ. τηλ. 210 8101342 0140185 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λεωφόρος Δημοκρατίας 33. ΤΚ 180 50 ΣΠΕΤΣΕΣ. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΗ. ΤΚ 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ. ΤΚ 111 41 ΑΘΗΝΑΙ. Σελίδα 44 από 186 . ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. ΤΚ 174 55 ΑΛΙΜΟΣ. 210 3450986 0140182 ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑ Λεωφόρος Ποσειδώνος 4. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 141 21 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. ΤΚ 136 74 ΑΧΑΡΝΕΣ. τηλ. ΤΚ 180 40 ΥΔΡΑ. τηλ. ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΤΚ 112 57 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΚ 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. 210 5150172 0140180 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Λεωφόρος Φανερωμένης 19. τηλ. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 5576134 0140186 ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΠΕΤΣΕΣ Παραλία Ντάπιας . 210 8661473 0140163 ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΡΟΣΙΑ Λεωφόρος Σταμάτας 1. ΤΚ 104 44 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. τηλ. ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ. ΤΚ 151 25 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αχιλλέως 17-19. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ.

22230 29836 0140237 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μ. 22310 37662 0140213 ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 248. 26410 26882 0140221 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Ιλάρχου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα 81. τηλ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. τηλ. ΤΚ 117 45 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. ΤΚ 190 13 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ. 22210 21745 0140201 ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑ Κεντρική Πλατεία. 22620 58645 0140216 ΓΚΥΖΗ ΓΚΥΖΗ Γκύζη 16. ΤΚ 153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΤΚ 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ. τηλ. τηλ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140197 ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΣ Άγγελου Σικελιανού 16Α. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 114 75 ΑΘΗΝΑΙ. 22210 75440 0140234 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙ Ιωάννη Μπαϊρακτάρη 2. 22610 25473 0140231 ΘΗΒΩΝ ΘΗΒΑ Πινδάρου 61. ΤΚ 320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ. 210 6529581 0140215 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Τανάγρας 17. ΤΚ 141 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 22910 42240 0140204 ΘΗΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Αποστόλου Παύλου 41. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. 210 9408208 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΑ. Σελίδα 45 από 186 . τηλ. 210 6072600 0140210 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Καραγιαννοπούλου 6. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ-ΕΡΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Λεωφόρος Μεσογείων 493. τηλ. τηλ. ΤΚ 184 53 ΝΙΚΑΙΑ. ΤΚ 142 33 ΠΕΡΙΣΣΟΣ. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. 210 6926963 0140208 ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΑΤΑ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. τηλ. 210 9967632 0140238 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Αμβροσίου Φραντζή 30. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. ΤΚ 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ. 210 6434794 0140217 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ Μαρίνου Αντύπα 88. 210 2752335 0140218 ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ Πανδοσίας 15. τηλ. τηλ. ΤΚ 118 51 ΑΘΗΝΑΙ. 210 4973200 0140214 ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Βουτσινά 67. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 210 8034322 0140200 ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Λεωφόρος Βενιζέλου 5. 26340 29291 0140222 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Λόρδου Βύρωνος 23. ΤΚ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 305 00 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ. 210 7297793 0140220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Χαριλάου Τρικούπη 11. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. τηλ. ΤΚ 321 00 ΛΕΙΒΑΔΙΑ. τηλ. 210 3531463 0140209 Λ. 22260 53643 0140202 ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 25ης Μαρτίου 11. 26310 24903 0140223 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Νικολάου Στράτου 37. 26420 24392 0140230 ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ Μπουφίδου 6. 210 3475973 0140206 ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ Λεωφόρος Μεσογείων 121. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. τηλ. 22620 29749 0140233 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΧΑΪΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ Λεωφόρος Χαϊνά 97. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ. τηλ. 22310 52850 0140211 ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Θερμοπυλών 83 . τηλ. τηλ. 210 2934841 0140219 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 117. 210 6526714 0140203 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Βασιλέως Παύλου 4. 210 2717333 0140199 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΑΝΑΛΗΨΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λεωφόρος Πεντέλης 39Α. τηλ. Γερουλάνου 9. 210 9220119 0140239 ΘΗΣΕΩΣ-ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 302. ΤΚ 161 22 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. ΤΚ 111 42 ΑΘΗΝΑΙ.

τηλ. τηλ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. τηλ. 210 6026395 0140246 ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ Περικλέους 3. ΤΚ 196 00 ΜΑΝΔΡΑ. 22990 63105 0140274 ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ 28ης Οκτωβρίου 95. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Στρατηγού Ν. 210 4177772 0140260 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ΠΛ. τηλ. τηλ. τηλ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αγίου Κωνσταντίνου 8 . τηλ. Σελίδα 46 από 186 . 210 9615824 0140267 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ Λεωφόρος Λαυρίου 164. 26410 48627 0140276 ΑΧΑΡΝΩΝ-ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕΝΙΔΙ) Πάρνηθος 37. ΤΚ 320 04 ΑΡΑΧΩΒΑ. Ρόκκα 80. ΤΚ 195 00 ΛΑΥΡΙΟ. 210 5902056 0140249 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ Καμπάνη 1.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140240 ΑΡΑΧΩΒΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑ Πλατεία Λάκκα. ΤΚ 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. 26430 23891 0140282 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ Πλατεία Δημοσθένους 1. ΤΚ 182 33 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ. ΤΚ 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 210 6647243 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. 210 4611274 0140256 ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ Φιλικής Εταιρίας 2. ΤΚ 183 44 ΜΟΣΧΑΤΟ. 22960 21442 0140275 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου-Αντιρρίου. 22670 32561 0140241 ΙΤΕΑΣ ΙΤΕΑ 28ης Οκτωβρίου 47. τηλ. τηλ. ΤΚ 186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. ΤΚ 332 00 ΙΤΕΑ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. 22370 25612 0140251 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ-ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΛΙΜΑΝΙ Ναυαρίνου 23. ΤΚ 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ. τηλ. 210 2460530 0140277 ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑ ΠΛ. τηλ. ΤΚ 300 02 ΒΟΝΙΤΣΑ. ΤΚ 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ. τηλ. 210 5228043 0140261 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λεωφόρος Δημοκρατίας 88. 210 9764181 0140262 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ Ξάνθου 2. 210 4538915 0140259 ΦΙΛΩΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ Φίλωνος 45. τηλ. ΤΚ 191 00 ΜΕΓΑΡΑ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. 22650 34162 0140242 ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑ Ιωάννου Γάτου 6. ΑΓ. τηλ. 210 4834455 0140253 ΒΡΥΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ Ηρώων Πολυτεχνείου 96. 210 4631774 0140248 ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ Καραϊσκάκη 64. τηλ. τηλ. ΤΚ 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. τηλ. 210 2483225 0140244 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λεωφόρος Αθηνών 64. ΤΚ 104 31 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. 210 4952777 0140255 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφόρος Δημοκρατίας 27. ΤΚ 187 55 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. 210 5711275 0140245 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙ 3ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης. 22650 72294-5 0140243 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Λεωφόρος Φυλής 178. ΤΚ 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ. 210 6775786 0140263 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ Γεωργίου Γεννηματά 22. 210 4837092 0140250 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ζηνοπούλου 7. τηλ. τηλ. τηλ. 210 3261764 0140252 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Σολωμού 57. 210 6655256 0140269 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Πλατεία Μαρκόπουλου. ΤΚ 165 62 ΤΕΡΨΙΘΕΑ. τηλ. ΤΚ 181 20 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. 210 4286767 0140254 ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Ταξιαρχών 57. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. 22920 23095 0140247 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Εθνικής Αντιστάσεως 177. 210 5557522 0140278 ΒΟΝΙΤΣΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 1. ΤΚ 153 54 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ. ΤΚ 163 44 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 133 42 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. ΤΚ 136 74 ΑΧΑΡΝΕΣ.

24210 83860 0140312 ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ Βασιλέως Κωνσταντίνου 113. ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 383 34 ΒΟΛΟΣ. τηλ. ΤΚ 171 22 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. τηλ. ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ. 24320 77825 0140332 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Καποδιστρίου 8. 2410 259000 0140307 ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ Π.Ο. τηλ. 2410 283278 0140308 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ 25ης Μαρτίου 5. τηλ. 2410 628606 0140316 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ Παραλιακή Οδός. τηλ. ΤΚ 210 61 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ. 22950 34956 0140288 ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 73Α. τηλ. τηλ. 24910 23612 0140303 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 72. 24220 26101 0140313 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 2ας Νοεμβρίου 47. τηλ. ΤΚ 413 36 ΛΑΡΙΣΑ. 210 2850278 0140300 ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 23. ΤΚ 340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ. 24310 24812 0140331 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Τρικάλων 26. ΤΚ 415 00 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ. τηλ. ΤΚ 124 62 ΧΑΪΔΑΡΙ. 210 5820242 0140290 ΒΕΪΚΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου 46. 24210 27261 0140311 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΙΣ Αθηνών 2. τηλ. τηλ. τηλ. 24210 39401 0140315 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ Πρώτης Μεραρχίας 7. 2410 592411 0140305 ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 6ης Οκτωβρίου 115. 22330 22693 0140309 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ Αεροδρομίου 61. τηλ. 22240 22789 0140297 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ Πόρτο Χέλι. 2410 254701 0140302 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ Λαμίας 14. 210 2853200 0140294 ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 152. ΤΚ 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ. ΤΚ 413 34 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 382 22 ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ. 24930 24476 0140306 ΚΥΠΡΟΥ-ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ Κύπρου 78. 2410 288497 0140304 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Κοζάνης 26Α. ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΑ. 210 2281601 0140299 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Δεξαμενής 2. τηλ. 24210 22269 0140314 ΑΝΑΥΡΟΥ ΒΟΛΟΣ Πολυμέρη 153.Ε. τηλ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140283 ΣΠΑΤΩΝ ΣΠΑΤΑ Βασιλέως Παύλου 171. τηλ. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. 2410 238197 0140310 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιάσονος 60. 210 2932890 0140292 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφόρος Ηρακλείου 353. τηλ. 24310 34175 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 210 9344601 0140295 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Σαχτούρη 86. ΤΚ 422 00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. ΤΚ 190 15 ΩΡΩΠΟΣ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Σελίδα 47 από 186 . τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 112 54 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΚ 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. τηλ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. 24410 21869 0140330 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Ηρώων Αλβανικού Μετώπου 30-34. 27540 51862 0140298 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Αχαρνών 330. ΤΚ 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ. ΤΚ 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ. ΤΚ 412 23 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. ΤΚ 370 03 ΣΚΟΠΕΛΟΣ. τηλ. Αθηνών-Θεσσαλονίκης και Ηφαιστίωνος. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. 24240 24215 0140320 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Πλατεία Ελευθερίας . τηλ. τηλ. τηλ. 210 6630516 0140284 ΩΡΩΠΟΥ ΩΡΩΠΟΣ Γεωργίου Δροσίνη 17.

ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. 210 2620050 0140368 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ Φιλαδελφείας 215. τηλ. 210 8220271 0140359 ΨΥΧΙΚΟΥ-ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ Λεωφόρος Κηφισίας 218. Βλαχάκου 38-40. Γούναρη 131. τηλ. Σελίδα 48 από 186 . τηλ. ΤΚ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ. τηλ. τηλ. 210 3639211 0140354 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 23ο χλμ. ΤΚ 145 65 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. ΤΚ 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. ΤΚ 174 56 ΑΛΙΜΟΣ. 210 8979510 0140346 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25ης Μαρτίου 21-23. 210 6618453 0140341 ΥΓΕΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Ερυθρού Σταυρού 9. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 116 34 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. ΤΚ 104 33 ΑΘΗΝΑΙ. 210 2280634 0140358 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ΠΛ. τηλ. τηλ. 210 4212296 0140338 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 25. 210 9949508 0140362 ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΙΛΙΣΣΙΑ Σπύρου Μερκούρη 72. τηλ. 210 9902631 0140357 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 339. τηλ. τηλ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140337 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Αντιπλοιάρχου Παν. 210 6911790 0140350 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 66. τηλ. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ. τηλ. 210 9333659 0140347 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Παναγή Τσαλδάρη 20. 210 7520016 0140364 ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΟΙΤΥΛΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 40. ΤΚ 116 32 ΑΘΗΝΑΙ. 210 6233541 0140344 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΘΗ ΑΘΗΝΑΙ ΚΕΝΤΡΟ Χαλκοκονδύλη 33. 210 6090268 0140340 ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ Λεωφόρος Μαραθώνος 103. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. 210 6910435 0140367 ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ Πρωτεσιλάου 66. ΤΚ 163 43 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 5223552 0140345 ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΗ Δυρραχίου 1. 210 9802613 0140349 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λεωφόρος Κηφισίας 56. ΤΚ 114 72 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. 210 6840179 0140342 ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΛΕΒΙΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ Λεβίδου 6. τηλ. ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 3ης Σεπτεμβρίου 56. 210 6725808 0140360 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Β' ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ανδρέα Παπανδρέου 69. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. 210 3413043 0140353 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ ΝΕΑΠΟΛΗ Ιπποκράτους 86. 210 7239855 0140363 ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Φιλολάου 171. τηλ. 210 9564785 0140351 ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Τριών Ιεραρχών 36. ΤΚ 175 64 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. ΤΚ 185 45 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. τηλ. 26510 20127 0140378 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ Δημητρίου 2Α. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ. 210 6849803 0140361 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λεωφόρος Πρωτόπαππα 14. 24920 25360 0140385 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Δ. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. ΤΚ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ. ΤΚ 104 32 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΚ 118 51 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΗ. ΤΚ 111 44 ΑΘΗΝΑΙ. ΤΚ 151 23 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ. 210 2323733 0140371 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πλατεία Δημοκρατίας. 210 9638311 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 3505270 0140355 ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΣ Λεωφόρος Ιωνίας 148. ΤΚ 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 123 51 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας. ΤΚ 401 00 ΤΥΡΝΑΒΟΣ. 210 5690223 0140339 ΓΕΡΑΚΑ-ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ ΓΕΡΑΚΑΣ Κλεισθένους 223. τηλ. ΤΚ 115 23 ΑΘΗΝΑΙ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 210 5710218 0140348 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Λεωφόρος Αμφιθέας 80. ΤΚ 166 71 ΓΛΥΦΑΔΑ.

26510 45164 0140410 ΑΡΤΗΣ ΑΡΤΑ Φιλελλήνων 11. τηλ. ΤΚ 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. 26510 90788 0140404 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου. τηλ. 22940 67701 0140394 ΣΥΓΓΡΟΥ-ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Λεωφόρος Συγγρού 259. 210 2692887 0140396 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ-ΓΟΥΔΗ ΓΟΥΔΗ Νοσοκομείο Παίδων "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" (1ος όροφος). τηλ. ΤΚ 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. ΤΚ 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 2310 481530 0140485 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Γρηγορίου Λαμπράκη 221. ΤΚ 115 27 ΓΟΥΔΗ. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. ΤΚ 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σελίδα 49 από 186 . τηλ. 2310 520030 0140474 ΕΡΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ερμού 55. 2310 668458 0140480 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγίας Σοφίας 52. τηλ. ΤΚ 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 9404949 0140395 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ-ΙΛΙΟΝ ΙΛΙΟΝ Θηβών 510. ΤΚ 564 29 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 131 23 ΙΛΙΟΝ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 561 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 26650 27303 0140473 ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λαγκαδά 12. τηλ. 26810 26672 0140420 ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Θεοφάνους 8. 2310 539786 0140483 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Μεταμορφώσεως 1. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. 26510 21032 0140401 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟ Βασιλείου Ζαούση 1. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ. 210 4008384 0140398 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ-ΠΑΤΗΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Αναπαύσεως 47. 2310 699374 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 8945157 0140390 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 165. τηλ. τηλ. ΤΚ 542 50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 210 6095771 0140399 ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Λεωφόρος Καποδιστρίου 68. τηλ. ΤΚ 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 2310 824400 0140479 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά 190. τηλ. τηλ. τηλ. 210 7489951 0140397 ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφόρος Σαλαμίνος 84. τηλ. 26560 42396 0140403 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Δωδώνης 147. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. ΤΚ 570 13 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ. ΤΚ 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ. τηλ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Νικολάου Πλαστήρα 16. 2310 908780 0140487 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Κομνηνών 85. ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. τηλ. 210 6899729 0140400 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αβέρωφ 13. ΤΚ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ. τηλ. 2310 280352 0140481 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Ελευθερίας 29. 210 5311037 0140389 ΕΥΡΥΑΛΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 137. 2310 268775 0140476 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ελευθερίου Βενιζέλου 87. τηλ. ΤΚ 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. ΤΚ 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 9578380 0140392 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Λεωφόρος Μαραθώνος 38. τηλ. ΤΚ 187 57 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140386 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 18. τηλ. 2310 731927 0140477 Ν. ΤΚ 142 35 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. τηλ. 2310 942072 0140482 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μοναστηρίου 315. ΤΚ 553 37 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. τηλ. 2310 324303 0140478 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασιλίσσης 'Ολγας 109. ΤΚ 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 9601040 0140388 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 185. τηλ. 26820 27652 0140430 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Εθνικής Αντιστάσεως 18. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΤΚ 171 22 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ.

27230 28318 0140510 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Εθνομαρτύρων 9. τηλ. 2710 232230 0140511 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Κολοκοτρώνη 11. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών. 26210 30391 0140561 ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Ερμού 6. τηλ. ΤΚ 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ. 27550 52466 0140547 ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ Πλατεία Ευαγγελιστρίας. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 263 34 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 250 06 ΑΚΡΑΤΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 270 53 ΛΕΧΑΙΝΑ. 27420 28038 0140552 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Πλατεία 25ης Μαρτίου 18. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ. τηλ. ΤΚ 230 51 ΣΚΑΛΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 245 00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 222 00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ. 26960 32547 0140549 ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 63. τηλ. 27410 27163 0140551 ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ Πλατεία Ελευθερίας 12. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 232 00 ΓΥΘΕΙΟ. τηλ. ΤΚ 240 01 ΠΥΛΟΣ. 27330 24950 0140522 ΣΚΑΛΑΣ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5ης Μαΐου. τηλ. 27540 22253 0140540 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ Πλατεία Ενδεκάτης. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. τηλ. 26910 68533 0140532 ΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Πλατεία Ψηλών Αλωνίων 14. ΤΚ 262 24 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 220 01 ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ. 2610 336346 0140533 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Ακρωτηρίου 13. τηλ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. τηλ. 2610 638830 0140531 ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ Γερμανού 10-12. 27210 29286 0140501 ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αριστομένους 42. 27210 87297 0140502 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗ Λοχαγού Πετρουλάκη 2. ΤΚ 242 00 ΜΕΣΣΗΝΗ. τηλ. ΤΚ 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ. τηλ. ΤΚ 265 04 ΡΙΟ. τηλ. 27440 62942 0140559 ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΛΕΧΑΙΝΑ Πολυτεχνείου 1. τηλ. τηλ. τηλ. 27410 69414 0140548 ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑ 64ο χλμ. ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ. 27510 61813 0140542 ΑΣΤΡΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ Μαυροθαλασσίτη 2. τηλ. 2610 450004 0140535 ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΡΙΟ Αθηνών 20. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. 27210 97933 0140506 ΠΥΛΟΥ ΠΥΛΟΣ Πλατεία Τριών Ναυάρχων. 27530 23995 0140530 ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέα 63. τηλ. τηλ. Σελίδα 50 από 186 . τηλ. 27220 24960 0140504 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Πλατεία Γεωργίου Καλαντζάκου. τηλ. 27410 81271 0140550 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δαμασκηνού 57. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. τηλ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 2610 994074 0140539 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙ Παντανάσσης 42. 2610 312542 0140534 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Εθνική Οδός Αθηνών-Πατρών 2. 27520 96178 0140541 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΣ Πλατεία Αγίου Πέτρου. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ. τηλ. 27610 24973 0140505 ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ναυαρίνου 89. ΤΚ 264 41 ΠΑΤΡΑ. 27310 23396 0140521 ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟ Βασιλέως Γεωργίου 1. 27910 23257 0140520 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Λυκούργου 98. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140500 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αριστομένους 24. τηλ. ΤΚ 200 03 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ. 26220 24870 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 26230 22936 0140560 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Πατρών 4. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

22730 38203 0140607 ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Αεροπόρου Ροδοκανάκη 39. 22410 38558 0140594 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΡΟΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΑΡΟΚΟΥ Γεωργίου Θεοτόκη 71. τηλ. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. τηλ. 22840 33913 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 22820 22638 0140623 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΘΗΡΑ Επαρχιακή Οδός Φηρών-Πύργου. ΤΚ 621 23 ΣΕΡΡΕΣ. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. ΤΚ 270 65 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. Παροικιά. 24610 41944 0140576 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Φρίξου Παπαχρηστίδη 114. 25910 22579 0140575 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Παύλου Μελά 9. τηλ. Σελίδα 51 από 186 . τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ. τηλ. τηλ. 22730 24687 0140603 ΚΕΑΣ ΚΕΑ Κορησσία. ΤΚ 641 00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. 23330 53230 0140587 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Καλλιθέα. 22850 26100 0140621 ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ Ματογιάννη 41. 22880 22702 0140604 ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ Πλατεία Ελευθερίας 4. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. τηλ. τηλ. 25920 24385 0140585 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ Εγνατίας 17. ΤΚ 840 03 ΣΙΦΝΟΣ. 23970 23332 0140586 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Βετσοπούλου 60. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. Εθνικής Οδού Κερκύρας-Παλαιοκαστρίτσας. ΤΚ 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 2510 229045 0140593 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Εθνικής Αντιστάσεως 83. 22850 31952 0140606 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ Οδός Γοργύρας. τηλ. τηλ. τηλ. 22710 24212 0140620 ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ Παπαβασιλείου 1. 23740 25540 0140589 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΗΠΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΗΠΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 39. 210 2387460 0140599 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ Καλλονή. ΤΚ 845 00 ΑΝΔΡΟΣ. ΤΚ 811 07 ΛΕΣΒΟΣ. 24270 23187 0140625 ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ Εκατονταπυλιανής. 22530 24080 0140600 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Βλαστού 5. 22810 77499 0140628 ΣΙΦΝΟΥ ΣΙΦΝΟΣ Απολλωνία. τηλ. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. ΤΚ 842 00 ΤΗΝΟΣ. τηλ. ΤΚ 630 77 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. 22830 23701 0140605 ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΧΑΛΚΕΙΟΝ ΝΑΞΟΥ Φιλώτι. τηλ. ΤΚ 370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ. τηλ. 22710 27528 0140601 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Παύλου Κουντουριώτου 15. ΤΚ 843 00 ΝΑΞΟΣ. ΤΚ 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. τηλ. 26610 40530 0140596 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟ Λεωφόρος Φυλής 54. τηλ. 22860 28658 0140624 ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ Ακτή Εθνάρχου Μακαρίου 1. 26240 23531 0140571 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΕΡΡΕΣ 29ης Ιουνίου 21. τηλ. ΤΚ 844 00 ΠΑΡΟΣ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. ΤΚ 832 00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ. ΤΚ 831 00 ΣΑΜΟΣ. τηλ. 22510 29336 0140602 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ Λεωφόρος Θεμιστοκλή Σοφούλη 103. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. τηλ. τηλ. τηλ. 22840 24810 0140626 ΝΕΩΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 5Β. τηλ. ΤΚ 847 00 ΘΗΡΑ. ΤΚ 570 21 ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ. τηλ. 26610 39302 0140595 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 4ο χιλ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140562 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Πραξιτέλους Κονδύλη 2. 23210 27583 0140574 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Ελευθερίου Βενιζέλου 124. ΤΚ 843 02 ΧΑΛΚΕΙΟΝ ΝΑΞΟΥ. 22890 23400 0140622 ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΣ Γεωργίου Εμπειρίκου 40. τηλ. τηλ. ΤΚ 134 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ. ΤΚ 840 02 ΚΕΑ.

ΤΚ 700 07 ΜΑΛΙΑ. ΤΚ 244 00 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ. ΤΚ 731 00 ΧΑΝΙΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. ΤΚ 844 01 ΠΑΡΟΣ. 28210 73320 0140661 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Γιαμαλάκη 7. τηλ. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 730 14 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ. τηλ.Ε. τηλ. τηλ. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟΝ. 26740 33690 0140659 ΜΑΛΙΩΝ ΜΑΛΙΑ Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 120. τηλ. 28410 26616 0140672 ΚΩΛΕΤΤΗ ΝΑΥΠΛΙΟ Κωλέττη 4. Δρακούλη. τηλ. 22470 26012 0140645 ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Λεωφόρος Μάρκου Πορταλίου 5. τηλ.Ο. τηλ. τηλ. 22420 28426 0140642 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Αυστραλίας 88-92. 26610 21890 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. 2810 283154 0140662 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. ΤΚ 262 23 ΠΑΤΡΑ. 2610 278550 0140656 ΝΥΔΡΙΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Κεντρική Οδός Λευκάδος-Βασιλικής. ΤΚ 731 00 ΧΑΝΙΑ. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. 2810 229563 0140668 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Π. τηλ. τηλ. τηλ. 22410 28951 0140641 ΚΩ ΚΩΣ Ακτή Κουντουριώτου 5. 22860 23802 0140631 ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΣ Πλατεία Μιαούλη 6. 22840 53501 0140630 ΦΗΡΩΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΘΗΡΑ Πλατεία Φηρών. 2810 226941 0140665 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 110. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. τηλ. 28210 68396 0140669 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. τηλ. τηλ. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28910 23507 0140650 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ Πλατεία Κολοκοτρώνη 13. τηλ. ΤΚ 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 854 01 ΛΕΡΟΣ. 28420 28080 0140663 ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ Λεωφόρος Παύλου Κουντουριώτου 29-31. 28970 31226 0140660 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Χάληδων 106. 2810 528241 0140648 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Σφακιανάκη 46. Χανίων-Καστελλίου Κισσσάμου. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. ΤΚ 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ. 28310 55546 0140664 ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μαυρολένης 18-20. 26930 23070 0140680 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Ευγένιου Βουλγάρεως 75Α. 28970 23143 0140667 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 94. 22810 87882 0140640 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Πλατεία Κύπρου 12. ΤΚ 704 00 ΜΟΙΡΕΣ. Σελίδα 52 από 186 . ΤΚ 700 14 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. 28310 24063 0140646 ΜΟΙΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΙΡΕΣ 25ης Μαρτίου 96. 27520 28161 0140679 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου 40. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140629 ΝΑΟΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ Νάουσα Πάρου. ΤΚ 283 00 ΙΘΑΚΗ. 27430 28753 0140653 ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Μιχαλακοπούλου 2. 28920 22082 0140647 ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λάππα 1. τηλ. τηλ. ΤΚ 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 847 00 ΘΗΡΑ. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. τηλ. ΤΚ 204 00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. 27630 29064 0140652 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Πλατεία Αγίου Βλασίου. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 22410 31590 0140643 ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΣ Λακκί. ΤΚ 703 00 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ. 28210 20073 0140649 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Ελευθερίου Βενιζέλου 140. 26450 92973 0140658 ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ Παραλιακή οδός Γ.

τηλ. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. ΤΚ 840 05 ΣΕΡΙΦΟΣ. τηλ. ΤΚ 546 41 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 280 86 ΠΟΡΟΣ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 2810 241015 0140698 ΠΟΡΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΟΡΟΣ-ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Παπάγου 6. τηλ. τηλ. 2310 286902 0140710 ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μάρκου Μπότσαρη 22. τηλ. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 570 22 ΣΙΝΔΟΣ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 570 10 ΠΕΥΚΑ. ΤΚ 561 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 582127 0140714 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Κομνηνών 9. ΤΚ 544 53 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 552 36 ΠΑΝΟΡΑΜΑ. 26610 37953 0140683 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Λεωφόρος Αντωνίου Τρίτση 59. 28220 83300 0140689 ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Ν. Παπανικολάου 66. τηλ. 26740 72752 0140699 ΣΕΡΙΦΟΥ ΛΙΒΑΔΙ ΣΕΡΙΦΟΥ Λιβάδι . ΤΚ 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 22810 51780 0140700 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μητροπόλεως 19. 2310 227823 0140705 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 25ης Μαρτίου 109. 2310 759455 0140716 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μεγάλου Αλεξάνδρου 29. 2310 726993 0140717 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγίου Δημητρίου 132. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 942098 0140712 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Εθνικής Αντιστάσεως 29. ΤΚ 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ. ΤΚ 734 00 ΚΙΣΣΑΜΟΣ. τηλ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ Λεωφόρος Ικάρου 50. 2310 311158 0140706 ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Θ. 2310 796634 0140719 ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ Ανδρέα Παπανδρέου 208.ΠΕ. τηλ. τηλ. ΤΚ 551 34 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. ΤΚ 716 01 Ν. 2310 233216 0140708 ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κομνηνών 26. ΤΚ 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 563 34 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ. Σοφούλη 59. τηλ. τηλ. 2310 346091 0140715 ΝΕΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΝΕΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ Ανδρέα Παπανδρέου 60. τηλ. 2310 232304 0140709 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ιωνος Δραγούμη 32. ΤΚ 566 26 ΣΥΚΙΕΣ. 2310 429825 0140707 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παύλου Μελά 2. 2310 456359 0140713 ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΥΚΑ 3η Γ. τηλ. 2310 836630 0140703 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 95. 2310 203231 0140718 ΒΙ. τηλ. ΤΚ 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 26710 25181 0140684 ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Πλατεία Αγίου Μηνά 10. 2310 531815 0140704 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 43. 2310 487493 0140721 ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ Μεγάλου Αλεξάνδρου 100. 26450 26570 0140685 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙ Πλατεία Αλιβιζάτων 3. 2310 563500 0140702 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασιλίσσης 'Ολγας 57.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140681 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ Καποδιστρίου 80. 2310 768402 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σελίδα 53 από 186 . τηλ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΝΔΟΣ. τηλ. 2310 625312 0140720 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ Παπάγου 36. τηλ. ΤΚ 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 551 31 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. τηλ. 2310 848441 0140711 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥΜΠΑ Αρτάκης 22. 26710 93630 0140688 ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ Καστέλλι Κισσάμου. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 2310 267311 0140701 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εγνατία Οδός 2. ΤΚ 282 00 ΛΗΞΟΥΡΙ. τηλ.

τηλ. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. τηλ. ΤΚ 555 35 ΠΥΛΑΙΑ. τηλ. τηλ. 23430 20166 0140738 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ Εθνικής Αντιστάσεως 28. 2310 686986 0140730 ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑ Προφήτου Ηλία 54. τηλ. τηλ. 22430 28321 0140781 ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΩΣ Λόρδου Βύρωνος 19. ΤΚ 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ. 22460 71122 0140792 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 47. 22420 22914 0140785 ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ Άγιος Κήρυκος. 2310 315631 0140731 ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Βρυούλων 26. ΤΚ 640 04 ΘΑΣΟΣ. 2310 633188 0140736 ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗ Αγνώστου Στρατιώτου 13. 2310 603325 0140737 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Μεγάλου Αλεξάνδρου 123. τηλ. 23230 25695 0140735 ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΙΕΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 3. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 26610 34392 0140788 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 84. 2810 255078 0140790 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Λεωφόρος Παύλου Κουντουριώτου 134. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 28430 24671 0140794 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ Δημοτική Οδός Χώρας-Αεροδρομίου. τηλ. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ. 2310 588675 0140740 ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Μηχανιώνας 2. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΤΚ 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. τηλ. ΤΚ 570 19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 23910 54748 0140739 ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ Λεύκης 2. τηλ. 2810 231448 0140779 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Παραλιακή Οδός. τηλ. 26950 22336 0140775 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΝΩΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφόρος Κνωσσού 198. 22750 24074 0140787 ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Πλατεία Ηρώων Κυπριακού Αγώνος. τηλ. ΤΚ 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 565 33 ΠΟΛΙΧΝΗ. ΤΚ 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ. 23920 75753 0140725 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 118. τηλ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140722 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28ης Οκτωβρίου 74. 2310 778998 0140726 ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "FLORIDA" ΘΕΡΜΗ Γεωργικής Σχολής 114. τηλ. ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. τηλ. 2310 811431 0140728 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ασκληπιού 26. τηλ. ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 2310 384221 0140732 ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ Πατριάρχου Διονυσίου 1. τηλ. τηλ. Σελίδα 54 από 186 . ΤΚ 570 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δημητριάδη 2-4. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. 28310 28777 0140791 ΣΥΜΗΣ ΣΥΜΗ Μουράγιο Σύμης. τηλ. ΤΚ 833 00 ΙΚΑΡΙΑ. 23710 21025 0140729 ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑ 25ης Μαρτίου 13. τηλ. ΤΚ 564 29 ΕΥΚΑΡΠΙΑ. τηλ. τηλ. 2310 789658 0140724 ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αμπελοκήπων 50. 25210 30214 0140733 ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ Κ. ΤΚ 566 25 ΣΥΚΙΕΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 22890 26160 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 25930 22341 0140734 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Βασιλέως Γεωργίου 50. 23920 3 6906 0140741 ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κώττα Ρούλια 12. ΤΚ 623 00 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. 2310 518103 0140772 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Πλατεία Αγίου Μάρκου. ΤΚ 571 00 ΚΟΥΦΑΛΙΑ. 2310 483022 0140727 ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 38. τηλ. ΤΚ 570 04 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ. ΤΚ 856 00 ΣΥΜΗ. ΤΚ 852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ.

24620 80269 0140900 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Πλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ. 2510 228930 0140810 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Πλατεία Εμπορίου 11. 23510 20337 0140841 ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ Κωνσταντίνου Καραμανλή 25. τηλ. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. 23520 41084 0140850 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 11ης Νοεμβρίου 9. τηλ. τηλ. τηλ. 23810 21932 0140873 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ Λοχαγού Ν. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. ΤΚ 584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΚ 851 01 ΡΟΔΟΣ. 23850 26217 0140860 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Βενιζέλου 39. 24610 35893 0140861 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Βασιλίσσης Σοφίας 1. 23320 25501 0140840 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Πλατεία Ελευθερίας 4. τηλ. 23410 25270 0140890 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ Πλατεία Αιμιλιανού 26. τηλ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. ΤΚ 585 00 ΣΚΥΔΡΑ. 22410 95227 0140800 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ομονοίας 56. 23310 22913 0140831 ΝΑΟΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ Πλατεία Καρατάσιου 5. 25520 29673 0140922 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Βασιλέως Αλεξάνδρου 20. 23310 28153 0140830 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Μαλακούση 10. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. τηλ. τηλ. 26630 63637 0140799 ΙΑΛΥΣΣΟΥ ΙΑΛΥΣΣΟΣ Ιερού Λόχου 2. τηλ. τηλ. 25510 82033 0140920 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφόρος Δημοκρατίας 238. 25510 26417 0140921 ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Βασιλέως Κωνσταντίνου 70. τηλ. 24650 22985 0140870 ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 26. 24630 23876 0140863 ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 9. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. τηλ. 22540 24850 0140798 ΑΧΑΡΑΒΗΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΧΑΡΑΒΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αχαράβη Κέρκυρας. τηλ. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ. ΤΚ 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. ΤΚ 600 65 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ. τηλ. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. τηλ. τηλ. 23820 25937 0140872 ΕΔΕΣΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑ Εγνατία 23. Παπαδοπούλου 9. 25310 37610 0140919 ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφόρος Δημοκρατίας 1. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 23840 28760 0140880 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 163. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ.Τ. τηλ. τηλ. τηλ.. τηλ. 25530 22396 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 24670 27314 0140855 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Στεφάνου Δραγούμη 15. Σελίδα 55 από 186 . ΤΚ 592 00 ΝΑΟΥΣΑ. 23510 79112 0140820 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Άρμεν 5. 23210 26573 0140815 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Τζαβούρα 20. τηλ. ΤΚ 814 00 ΜΥΡΙΝΑ . τηλ. ΤΚ 632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ. τηλ. ΤΚ 621 22 ΣΕΡΡΕΣ. τηλ. 23730 25380 0140816 ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Κασσάνδρου 30.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140795 ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Πλατεία Ο. ΤΚ 503 00 ΣΙΑΤΙΣΤΑ.Ε. 25410 23631 0140910 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πλατεία Ειρήνης 51. Βασιλέων Γεωργίου & Παύλου 2. 25210 22651 0140829 ΠΙΕΡΙΩΝ-ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΟΙΑ Πιερίων 126. 23810 88472 0140871 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Χατζηδημητρίου 65. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ. τηλ.

ΤΚ 175 63 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. τηλ. ΤΚ 145 65 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 210 9851229 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 6400114 0140992 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ Λεωφόρος Αθηνών-Καλάμου. 210 4416600 0140984 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χελμού 19. 22940 24159 0140981 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ Λεωφόρος Ειρήνης 139-141. ΤΚ 152 36 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ. 210 6217398 0140985 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ (ΛΟΥΤΣΑ) Αρτέμιδος 25. τηλ. ΤΚ 190 16 ΑΡΤΕΜΙΣ. 22940 83128 0140987 ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 27. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΛ. 22950 53557 0140993 ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Λεωφόρος Συγγρού 137. 210 6137484 0140988 ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΠΟΛΥΓΩΝΟ Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 4. τηλ. τηλ. τηλ. 210 4290208 0140970 ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ Χρυσοστόμου Σμύρνης 3. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓ. τηλ. ΤΚ 190 14 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ.ALPHA BANK HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0140960 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Ακτή Μιαούλη 89. τηλ. ΤΚ 114 76 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. ΤΚ 190 09 ΡΑΦΗΝΑ. Σελίδα 56 από 186 . ΤΚ 188 63 ΠΕΡΑΜΑ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 5060662 0140996 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. 210 9370607 0140994 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25ης Μαρτίου 81. ΦΑΛΗΡΟΥ Λεωφόρος Αγίας Βαρβάρας 114. ΤΚ 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. ΤΚ 185 38 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ.

210 5988322 0150007 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Μαιζώνος 104. τηλ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.Ειρήνης 40 & Κανάρη. ΤΚ 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. 210 6918567 0150015 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Μ. ΤΚ 114 73 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΤΚ 104 33 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 105 62 ΑΘΗΝΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0150001 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ Λ. τηλ. ΤΚ 173 43 ΑΓ.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ.Γούναρη 21-23. τηλ.Τσαλδάρη.Βενιζέλου 5. 23210 25306 0150016 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Πατησίων 343. τηλ. 210 3230751 0150003 ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ Πλατεία Ιωαν. 210 6891352 0150031 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Διονυσίου Σκυλοσόφου 5. τηλ. ΤΚ 621 00 ΣΕΡΡΕΣ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 136 71 ΜΕΝΙΔΙ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. 210 4179333 0150005 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 6. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 184 54 ΝΙΚΑΙΑ. ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 104 40 ΑΘΗΝΑ.ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Ν.Κηφισίας 64-66. 210 2468600 0150013 ΑΓ. τηλ. 2410 536140 0150011 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λ.Βενιζέλου 113. 210 2283596 0150017 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Υμηττού 89. τηλ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 6200912 0150023 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Ελ. τηλ. ΤΚ 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ. 210 6975457 0150002 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΘΗΝΑ Κολοκοτρώνη 13.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.Μεσογείων 109-111. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 9703630 0150014 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΘΗΝΑ Λ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 6975662 0150022 Ν. ΤΚ 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. 26510 24696 0150021 ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Σταδίου 65.Ράλλη. 210 5223313 0150010 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Κύπρου 24-28.Ε. 210 7756385 0150027 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Πλατεία Βουνακίου. ΤΚ 146 71 Ν. 22710 22425 0150028 Λ. 2310 236130 0150006 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 245 & Καπ/στρίου. ΤΚ 111 44 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ.Ανδρόνικου 1 .ΕΡΥΘΡΑΙΑ. Κολοκοτρώνη 1-3. ΤΚ 116 33 ΑΘΗΝΑ. 210 4951605 0150025 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κύπρου 36. τηλ. Σελίδα 57 από 186 . ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. 23310 22848 0150024 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Πλ. τηλ. τηλ. 210 6227060 0150004 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ. τηλ. 22310 25855 0150019 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 73. τηλ. 210 9948131 0150026 ΙΛΙΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Νυμφαίου 1-3 & Μιχαλακοπούλου. τηλ. 210 7517750 0150018 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Καποδιστρίου 3. 210 9515287 0150030 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ανδ. τηλ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Βατάτζη 67. τηλ. τηλ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 210 6465634 0150029 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δαβάκη 50 & Ανδρομάχης. τηλ.Δαβάκη 13 & Π. Μεταξά. Παπανδρέου 87. 210 9924535 0150012 ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙ Δεκελείας 15. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 24310 23630 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 8818475 0150020 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Κρυστάλλη 7. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 2610 276174 0150008 ΜΑΡΝΗ ΑΘΗΝΑ Μάρνη 11.

ΦΑΛΗΡΟΥ Ν. ΤΚ 142 31 Ν.Παπανδρέου 35 .Σιδηροδρομικού Σταθμού 2. ΤΚ 264 41 ΠΑΤΡΑ. τηλ. τηλ. 27440 64564 0150054 ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ Κλεισθένους 30. τηλ. 25510 23172 0150060 ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ Μπουφίδου 25 & Χριστοδούλου. τηλ. τηλ. 2310 536262 0150041 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Π. Αντίστασης 18. 26210 25768 0150053 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Αλκυωνιδών 1 & Εθν.Βασιλείου. 26557 41444 0150051 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ 4ης Οκτ/ρίου & Μεσολογγίου 1. τηλ. τηλ.Βενιζέλου 32. Αντίστασης. τηλ. 210 2791118 0150036 ΠΛ. 27410 26442 0150039 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κυρίλλου Λουκάρεως 6.ΙΩΝΙΑ. ΤΚ 105 63 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 28420 28072 0150049 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Α.Ιεζεκιήλ & Κολοκοτρώνη. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. 27420 24171 0150055 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Μ. ΤΚ 105 55 ΑΘΗΝΑ.ΙΩΝΙΑΣ Ν. Βενιζέλου 56-62. ΤΚ 321 00 ΛΕΙΒΑΔΙΑ. 210 5743408 0150048 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Κοθρή & Θεοτοκοπούλου. 24610 36333 0150047 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Θηβών 201 & Αγ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Πατησίων 171 & Λ. τηλ. ΤΚ 733 00 ΧΑΝΙΑ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 22210 81227 0150033 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Ερμού 87-89. 24410 27986 0150056 ΠΑΤΡΑΣ Β ΠΑΤΡΑ Έλληνος Στρ/τη 89 & Λάρνακος. ΤΚ 112 52 ΑΘΗΝΑ. 28210 27710 0150050 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Κεφαλόβρυσο.Παλαμά 3. 26410 21694 0150044 ΑΓ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ.Κ.ΦΑΛΗΡΟ Αθηνών . ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. 2810 286419 0150040 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διοικητηρίου 16. ΤΚ 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ.Μελά . τηλ.Καραγιάννη. τηλ. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. 210 6975501 0150034 ΠΛ. 28410 23414 0150045 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Λ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0150032 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Ελ. Σελίδα 58 από 186 . 22510 20961 0150059 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λ. τηλ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ.Δημοκρατίας 325. 210 6975561 0150037 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιάσωνος 75. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. τηλ. 23410 24560 0150058 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Αρχιπελάγους & Χίου. 2510 832678 0150042 Ν. 26650 24033 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 721 00 ΑΓ.Δούκα. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. τηλ. ΤΚ 440 06 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ. ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ. 27210 28558 0150046 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Πανδώρας 2 Μέγαρο Μητροπόλεως. τηλ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 28ης Οκτωβρίου 11. 25410 28013 0150052 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Πατρών 38 & Γ. τηλ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.Αρχοντάκη 11.Περαιώς 66-68.Ε. τηλ. ΤΚ 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΙΩΝΙΑ Ελ. τηλ. τηλ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ Ερμού 1 & Πλ. τηλ. 22610 87160 0150061 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Αγίων Αποστόλων 7. Συντάγματος. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. 210 4825278 0150043 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Αναστασιάδη 5. τηλ. 210 8648163 0150035 Ν. ΤΚ 185 47 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 2610 437723 0150057 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 59 & Καυκάσου. τηλ. τηλ. 24210 29815 0150038 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Εθν.

τηλ. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. 28310 50360 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 2410 285207 0150088 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΣ Πλατεία Αγίου Πέτρου. ΤΚ 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ.Βασ.Κηφισίας 264-266 & Ομήρου 1. 2310 753082 0150078 ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΥΔΑ ΚΡΗΤΗΣ Πεδίο Βολής Κρήτης. τηλ. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. 2310 541674 0150077 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28ης Οκτωβρίου 39. τηλ. 26610 30460 0150070 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ορφέως 26.ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2410 283309 0150084 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ Λ.ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΘΗΝΑ Στρατ. 25310 29409 0150071 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Ε.ΣΜΥΡΝΗ Ομήρου 73 & Ελ. 23820 24182 0150069 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Σ.Κηφισίας 64. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 4674240 0150090 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Ι. τηλ. ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. τηλ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ. τηλ. 25910 22403 0150075 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. 210 6666870 0150086 Λ. ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ.Μαραθώνος 58 & Υακίνθου.Τανάγρα. τηλ. 2310 649598 0150082 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Βουλιαγμένης 85. . Παπάγου . ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. 210 6197800 0150085 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λ.Α.Γκορτσολόγλου 73. 210 6021737 0150080 Ν.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 23850 23636 0150063 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 25ης Μαρτίου 63. ΤΚ 153 44 ΠΑΛΛΗΝΗ. 27510 25760 0150089 ΝΑΥΣΤ. 210 6553060 0150073 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Φιλελλήνων 16.Βενιζέλου 64. ΤΚ 154 51 ΨΥΧΙΚΟ. τηλ. τηλ. & Μ. 27310 21003 0150091 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Πλατεία 4 Μαρτύρων 22. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ναύσταθμος Σαλαμίνας.ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.Κωνσταντίνου 251. 210 9339245 0150081 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αντώνη Τρίτση & Λευκης. 26810 79101 0150074 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Ελ. τηλ. τηλ.Όλγας 201. τηλ. ΤΚ 320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ. Σελίδα 59 από 186 . τηλ. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ.Ευσταθίου. τηλ.Πεντάγωνο. τηλ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. τηλ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. τηλ. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ. τηλ. ΤΚ 10 20 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 411 00 ΛΑΡΙΣΑ.Σαμαρά 3. τηλ.Παπαδοπούλου 2. 2810 330152 0150087 110 Π. τηλ. τηλ. ΤΚ 171 21 Ν. 210 9633202 0150083 ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΛΑΡΙΣΑ Ηρώων Πολυτεχνίου 169 . τηλ.Δημοκρατίας 61 . 24630 26262 0150064 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Αμερικής 65 & Γ. ΤΚ 546 46 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 6776177 0150066 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Περδικάρη 11 . 28210 63165 0150079 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Λ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. τηλ. Βενιζέλου 32. τηλ.Μ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 110 Πτέρυγα Μάχης. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0150062 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Παύλου Μελά 76. 2710 223791 0150068 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Δ. 2310 411123 0150076 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 185.Ε. τηλ. τηλ. 26820 23530 0150067 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 28ης Οκτωβρίου 13. τηλ. 22620 58548 0150072 ΣΤΡΑΤΟΠ. 22410 23903 0150065 ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Λ. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ. ΤΚ 562 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Β. τηλ. ΤΚ 412 23 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λ. ΤΚ 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 731 00 ΣΟΥΔΑ.

ΤΚ 145 65 ΑΓ. 210 6000443 0150096 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Κωνσταντινουπόλεως 191. τηλ. ΤΚ 713 06 ΚΡΗΤΗ. τηλ. 23920 76164 0150124 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανδ. τηλ. τηλ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Λ. ΤΚ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ. τηλ. ΤΚ 570 19 ΠΕΡΑΙΑ. ΤΚ 106 74 ΑΘΗΝΑ. Παπανδρέου 155. 25520 81370 0150097 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 25ης Μαρτίου 8. τηλ. ΤΚ 175 61 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 2693651 0150106 ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ Επαμεινώνδα 30 & Δράκου 20. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 2510 45980 0150120 ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Καλαμακίου 13. 210 4287158 0150101 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Καψάλη 7. 210 3214282 0150108 ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΣ Πλατεία Υψιπύλης . τηλ. τηλ. 23510 46120 0150098 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παγκάλου 87 & Ιεράς Οδού. ΤΚ 174 55 ΑΛΙΜΟΣ.ΜΑΚΡΗ. ΤΚ 153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Λ. Επιχ. τηλ. Θεσ/κης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 43.Κηφισίας 280. τηλ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 2310 902500 0150117 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΝΗΣΩΝ ΑΘΗΝΑ Λ. ΤΚ 567 28 ΝΕΑΠΟΛΗ. 22940 96279 0150110 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Λ. τηλ. ΤΚ 731 00 ΧΑΝΙΑ.Βεϊκου 9-11. 22540 25855 0150109 Ν. τηλ. τηλ. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. Επιχ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. Σελίδα 60 από 186 . ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ. Αθήνας ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λ. 210 8034815 0150114 Κέντρο Μεγ. 210 9681555 0150103 Π. 210 8955120 0150122 ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ Χειμάρας 1 & Κύπρου. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. 2310 519801 0150116 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γρηγορίου Λαμπράκη 158 & Επιδαύρου. τηλ. 25210 45221 0150094 ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΑ Κισσάμου 97. τηλ. ΤΚ 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ. 2310 632990 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. 28210 70037 0150095 ΑΓ. τηλ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. ΤΚ 135 61 ΑΓ. τηλ.Αλεξάνδρου 34-36. τηλ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 9814746 0150104 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Χηλής 6. ΤΚ 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ.ΦΑΛΗΡΟ Αγ. τηλ. ΤΚ 190 05 Ν. τηλ. 210 7654021 0150123 ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αμπελοκήπων 36 & Κρήτης. τηλ. τηλ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. τηλ.ΜΑΚΡΗΣ Ν.ΜΑΚΡΗ Λ. τηλ.Παπανδρέου 4. 210 6976918 0150118 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Λ. 2310 410223 0150105 ΑΓ.ΦΑΛΗΡΟΥ Π.Μεσογείων 455.ΣΤΕΦΑΝΟΣ.Ε. 2810 337501 0150119 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Εθνικής Αντιστάσεως 8. τηλ. 210 2925711 0150111 ΑΓ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ.Μεσογείων 109-111.Δημοκρατίας 45. 210 6839590 0150115 Κέντρο Μεγ.Πλαστήρα. τηλ. 210 5561945 0150099 ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνίου 59. τηλ. ΤΚ 814 00 ΛΗΜΝΟΣ. τηλ. 22620 23950 0150107 ΚΟΡΑΗ ΑΘΗΝΑ Κοραή 7.Παύλου 94.Πεντέλης 62.Μαραθώνος & Ν. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓ. ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. τηλ. 210 8141915 0150112 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λ. ΤΚ 191 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χελμού 9-11. 210 7294344 0150102 ΓΛΥΦΑΔΑΣ Β ΓΛΥΦΑΔΑ Α. 210 9859244 0150121 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Βασ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. τηλ. Εθνικής Αντιστάσεως 137. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0150093 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Καραϊσκάκη 9.

τηλ. Αλεξάνδρου 55 & Σμύρνης 14. 22810 87681 0150133 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Σπύρου Τρικούπη 8. ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. τηλ.Σαλαμίνας. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 141 22 Ν. ΤΚ 187 56 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ.ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. τηλ. ΤΚ 105 55 ΑΘΗΝΑ. Καραολή 6. 210 9635777 0150147 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 25ης Μαρτίου 92 & Ζουμετίκου. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗΣ. Σελίδα 61 από 186 . Δημοκρατίας 61. 210 6975171 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. 210 7230018 0150145 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 91. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β΄. 210 2584610 0150146 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ιασωνίδου 57 & Αμαζόνων. τηλ. ΤΚ 561 23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 210 6976055 0150501 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΛΟΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Μεσογείων 109-111. ΤΚ 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 210 2848802 0150500 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΘΗΝΑ Ερμού 87-89. 2310 778543 0150139 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μεγ. ΤΚ 831 00 ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ. Γεωργίου 42. 23810 29866 0150137 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β΄ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Β΄ Ναπολ. 26310 51455 0150134 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ Θεμιστοκλή Σοφούλη 73. ΤΚ 546 40 ΒΑΣ. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. τηλ. 22420 26903 0150130 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Θεσσαλονίκης 2. 210 9707413 0150149 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Γεωργίου Παπανδρέου 68. τηλ. τηλ. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. 24670 87291 0150132 ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ Εθνικής Αντιστάσεως 50. τηλ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΤΚ 172 35 ΔΑΦΝΗ. τηλ. ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ . 2310 321626 0150148 ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗ Μιχ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 143 41 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. τηλ. ΤΚ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βασ. τηλ. τηλ. 22990 63098 0150142 ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης 75 & Σύρου 60. ΤΚ 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ. τηλ. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ.8. 210 8025215 0150141 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Πλατεία Δημοσθένους Σωτηρίου 24. τηλ. Σοφίας 66. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 210 4821984 0150131 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Λ. 26510 30102 0150138 ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ Μεγ. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. 210 4007430 0150136 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Εγνατίας 38 & Καπετάν Ακρίτα. τηλ. τηλ. 210 8100990 0150128 ΒΑΣ. Κύκνων 28. 210 2856448 0150126 ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Λ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0150125 Ν. τηλ.Ε. Ζέρβα 10. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ηρακλείου 388 & Καρακωνσταντίνου. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ. 2310 460405 0150144 ΝΙΜΤΣ ΑΘΗΝΑ Μονής Πετράκη 10. ΤΚ 115 10 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 151 21 ΠΕΥΚΗ. 210 8222340 0150143 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Ταβάκη 6 . Αλεξάνδρου 44 & Παπαφλέσσα. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. ΤΚ 113 61 ΚΥΨΕΛΗ. Ερήνης 18. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ . τηλ. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 22730 25276 0150135 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 25ης Μαρτίου 251 & Λ. 2310 743756 0150140 ΜΑΡΟΥΣΙ Β ΜΑΡΟΥΣΙ Βασ. 210 6148912 0150127 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λεωφ. 2310 867530 0150129 ΚΩ ΚΩΣ Νυμφαίας & Σκεύου Ζερβού 1.

Σελίδα 62 από 186 . 210 2750101 0160260 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Λεωφ. ΤΚ 181 21 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. 210 9515433 0160169 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Λεωφ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. 24210 23384 0160366 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Διονύσου 23. 210 2935020 0160261 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφόρος Αθηνών 31-33.Πολυτεχνείου 40 & Σωτήρος Διός . 210 3419050 0160262 ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αστιγγος 6. 210 9606330 0160264 ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΗ Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου 6. 210 9318040 0160268 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ανδρέα Παπανδρέου 47. ΤΚ 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. τηλ. ΤΚ 105 55 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 171 23 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. 210 2118030 0160164 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ Πανόρμου 82. τηλ. ΤΚ 115 23 ΑΘΗΝΑ. 210 2478040 0160161 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού & Αντωνοπούλου 7. 210 4639100 0160163 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Πατησίων 376. τηλ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. Γούναρη 167-169 & Προφήτη Ηλία. ΤΚ 111 41 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. 210 3215493 0160069 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΜΗΡΟΥ) ΑΘΗΝΑ Ομήρου 23.Ηρακλείου 318 & Παρνασσού. 27210 67030 0160162 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Λεωφόρος Δημοκρατίας & Ερμού 2. 22710 84300 0160362 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Μεσογείων 202 & Σαρανταπόρου. 22310 45790 0160360 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Εθνικής Αμύνης 47 & Εφέδρων Αξιωματικών. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΗ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ.Τρικούπη 138. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 146 64 ΚΗΦΙΣΙΑ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 106 72 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 106 82 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. τηλ. τηλ. 210 4141750 0160266 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 392Α. 210 6001600 0160267 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ελευθ. 210 6858083 0160269 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Καραγιαννοπούλου 1 και Πλ. Ευρώτα και Τρινεμίας. 210 4102200 0160263 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Δ. 210 8979355 0160265 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ηρ. τηλ. 210 8218397 0160067 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Πλ. ΤΚ 104 47 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 187 56 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. 210 3669040 0160160 ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ) Φιλαδελφείας 29 & Κωνσταντινουπόλεως.Βενιζέλου 49 & Καλυψούς.ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0160065 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Ελευθ. τηλ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ.Βενιζέλου 19 & Ομήρου. τηλ. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. 210 5734213 0160167 ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Χαρ. τηλ. 210 8000270 0160168 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ. τηλ. τηλ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. τηλ. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. Γαλατσίου 81 & Δωριέων 2. τηλ. 210 3226202 0160066 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 28ης Οκτωβρίου 46. τηλ.Πάρκου 3. ΤΚ 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ.Βενιζέλου 55. 25210 58450 0160361 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Απλωταριάς 62. ΤΚ 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ. ΤΚ 146 71 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ. τηλ. 210 5626120 0160364 ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ Κηφισού. 210 6931130 0160166 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Θηβών 215 & Ευκλείδου. τηλ. τηλ. 210 6565050 0160363 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Γρηγορίου Λαμπράκη 178. τηλ. 210 6128942 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ.Μοναστηρακίου 12. 210 6256470 0160365 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Δημητριάδος 227. τηλ.

ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ. τηλ. 23820 82763 0160568 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Αγ. ΤΚ 184 53 ΝΙΚΑΙΑ. 28210 88850 0160768 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Μεραρχίας 27.Δημητρίου 31 & Αρμοδίου 34. τηλ.Βενιζέλου. τηλ. 2810 225918 0160766 ΛΕΩΦ. ΤΚ 173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0160367 ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΡΟΣ Πειραιώς 226. ΤΚ 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 22610 81992 0160870 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ Κηφισίας 149. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. τηλ. ΤΚ 621 00 ΣΕΡΡΕΣ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ.Ολγας 205. τηλ. Δίκα. τηλ. ΤΚ 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ.Γεωργίου 2 και Πλατεία Ειρήνης. 210 9954707 0160869 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Μπουφίδου 9.Βενιζέλου 131. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 26210 36800 0160868 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανδρ. τηλ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. τηλ. τηλ. 210 5313228 0160765 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Εβανς 10. τηλ. 23310 66824 0160566 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ομονοίας 96 & Αρχελάου . τηλ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. τηλ. 2510 622500 0160567 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ελευθ. 23210 51035 0160865 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 234 & Ελ. τηλ. ΤΚ 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. ΤΚ 546 46 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. 210 9761671 0160369 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Γεωργ. 25310 27079 0160569 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Κύπρου 36 & Ανδρούτσου. Σελίδα 63 από 186 . τηλ. 210 3413280 0160368 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγ.Τρικούπη 29 & Μακρή. 2610 242730 0160667 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κολιάτσου 44. 2310 325327 0160565 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Βενιζέλου 21. τηλ. 2810 321909 0160767 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Κριάρη 31-33. 2310 422101 0160468 ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χάλκης 8Α. 210 8943041 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 2310 252180 0160465 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μητροπόλεως 58 & Βογατσικού. 210 4941408 0160866 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Χαρ. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 161 21 ΠΑΓΚΡΑΤΙ. 27410 80904 0160668 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ευφρονίου 47 & Ουμπλιανής 2. ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ. τηλ. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. τηλ. 26410 23225 0160867 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Πατρών 11 & Καστόρχης. ΤΚ 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 555 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ.Ποσειδώνος 18. ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 23510 49820 0160872 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Μεταξά & Δούσμανη 9. ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 731 36 ΧΑΝΙΑ. 210 6120392 0160871 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 19ης Μαΐου 22 & Ν. τηλ. 2310 802050 0160469 ΝΕΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κωνσταντίνου Καραμανλή 145. 210 7292035 0160669 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 285.Παπανδρέου 159.Παπανδρέου 36 & Λ. τηλ. τηλ. τηλ.Δημοκρατίας 83. τηλ. 2310 264554 0160466 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λέοντος Σοφού 1 & Δωδεκανήσου 25. τηλ. ΤΚ 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. 2310 385500 0160467 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. τηλ. 2410 537455 0160665 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 48. τηλ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 210 2849256 0160460 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 136. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ.

τηλ. τηλ. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 24610 54000 0160882 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Λ. τηλ. 210 3667130 0160890 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΈΟ ΨΥΧΙΚΟ Αδριανείου 23. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. Σελίδα 64 από 186 . 210 6624238 0160880 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΥΛΗ Λαγκαδά 301. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. τηλ. Βενιζέλου 43α. τηλ.ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0160873 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Ριζοσπαστών Βουλ. τηλ. ΤΚ 145 69 ΑΝΟΙΞΗ. 2310 649527 0160881 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Τσόντζα 3-5 . τηλ. 28310 21660 0160886 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Ελ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. 26610 48200 0160874 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Μεταμορφώσεως 16. 2310 465300 0160876 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πυρσινέλλα 7-9. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. τηλ. Μαραθώνος 79. 25410 84000 0160878 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. 2310 428306 0160875 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ Πλ. τηλ. τηλ. τηλ.Πολυλά. τηλ. ΤΚ 115 25 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 2696200 0160899 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφόρος Μαραθώνος 43.Κων/νου & Αλαγιάννη 2. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. 24310 79240 0160896 ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΟΙΞΗ Λεωφ.Παραμάνα 2. 22410 44560 0160895 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 28ης Οκτωβρίου 63-65. ΤΚ 564 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 788810 0160898 ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ Ιδομενέως 46 & Νέστορος.Κουντουριώτη 127 . 26510 65040 0160877 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Π. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.7 & Ιακ. 210 8004400 0160897 ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΑ Κωνσταντίνου Καραμανλή 124. ΤΚ 570 08 ΔΙΑΒΑΤΑ.Δημοκρατίας 139-141 & Τυρολόης. 22210 63050 0160887 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Ακαδημίας 54. τηλ. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 210 5582970 0160892 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Αβέρωφ & Παλαμά 17-19. 25510 38874 0160879 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Βασ. τηλ. 210 6663600 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ.Τσαλδάρη & Πλατείας Βασιλέων Γεωργίου και Παύλου. ΤΚ 106 79 ΑΘΗΝΑ. 210 6720150 0160891 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λεωφόρος Δημοκρατίας 13 & Αχαρνών.

Σελίδα 65 από 186 . ΤΚ 172 35 ΔΑΦΝΗ. 210 8996270 0172021 ΦΟΙΒΗΣ. τηλ. 210 7257300 0172032 ΚΟΡΑΗ ΑΘΗΝΑ Κοραή 5. τηλ. Τρικούπη 60. Ηρακλείου 285 & Μητροπολίτη Τιμοθέου. Παύλου 63 & Ποσειδώνος. Ιωάννου 40. τηλ. τηλ. ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΗΝΑ Ηροδότου 14. 210 8774340 0172014 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφ. ΤΚ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ. 210 3335923 0172033 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Βασ. ΤΚ 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. 210 3288710 0172018 ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 110 & Δεριγνύ 72-74. τηλ. 210 6256400 0172025 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 9 & Νικολαϊδου 86. ΤΚ 153 42 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΤΚ 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. 210 3335087 0172012 ΑΜΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αμαλίας 2-4. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 8258030 0172019 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Λεωφ. ΤΚ 153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.Ε. τηλ. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. τηλ. ΤΚ 105 52 ΑΘΗΝΑ. Κηφισίας 221. τηλ. Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2. Ποσειδώνος 67. τηλ. 210 5565700 0172026 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. 210 6026280 0172034 ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΡΕΝΤΗ ΜΟΣΧΑΤΟ Δαβάκη 2-4 & Πύργου. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172009 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Λεωφ. Κηφισίας 41 & Αργολίδος. Κηφισίας 252. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 115 23 ΑΘΗΝΑ. 210 9859180 0172029 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ Κοραή 3. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας & Ρούπελ 4. 210 8984080 0172022 ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗ Μ. ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΙΩΑΝΝΟΥ. τηλ. τηλ. τηλ. ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑ Φοίβης 17. Ποσειδώνος 26 & Ρήγα Φεραίου. 210 5205150 0172024 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ 17ο χλμ. τηλ. 210 9374770 0172037 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ. Μεσογείων 429. τηλ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. ΤΚ 183 44 ΜΟΣΧΑΤΟ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 105 59 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 106 75 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΤΚ 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 6145200 0172015 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ομήρου 70. 210 8257200 0172027 ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ Πρωτεσιλάου 65 & Ιδομενέως 30-32. 210 6085820 0172010 ΑΓ. Πεδίον Άρεως. 210 2721000 0172036 ΟΜΗΡΟΥ. τηλ. ΤΚ 174 55 ΑΛΙΜΟΣ. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. Βενιζέλου 167. Αλεξάνδρας 32 & Σπ. τηλ. τηλ. ΤΚ 104 34 ΑΘΗΝΑ. 210 4839430 0172035 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Λεωφ. τηλ. Κωνσταντίνου 110. τηλ. ΤΚ 114 73 ΑΘΗΝΑ. Πλατεία Δαβάκη. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. τηλ. 210 3259280 0172013 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφ. 210 9769210 0172023 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑ Αθηνάς 61. 210 8984020 0172020 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Βασ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 6085800 0172011 ΣΤΑΔΙΟΥ & ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Σταδίου 4. Αλεξάνδρου 3 & Μ. τηλ. 210 6931080 0172017 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ Αριστείδου 4. 210 2694080 0172028 ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Λεωφ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. 210 5205100 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 3335410 0172030 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 104 32 ΑΘΗΝΑ. 210 9374680 0172039 ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Γ' Σεπτεμβρίου 6 & Σατωβριάνδου 12. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ. Καραολή & Δημητρίου 2. ΤΚ 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 210 9534000 0172038 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25ης Μαρτίου 9Α. 210 6234810 0172031 ΗΡΟΔΟΤΟΥ.

τηλ. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ. τηλ. ΤΚ 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ. Συγγρού 46 & Πετμεζά 7. Αθηνών 80 & Μηριόνου 2-4. ΒΑΣ. ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172040 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Πλ. Τσαλδάρη 73 & Ηροδότου. ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΑ. 210 2854930 0172061 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Αιόλου 4 & Αδριανού 66. Βενιζέλος". 210 2587980 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. 210 5788100 0172047 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Δημαρχείου 20. ΤΚ 117 42 ΑΘΗΝΑ. 210 6835670 0172054 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λεωφ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Βασ. ΤΚ 105 56 ΑΘΗΝΑ. 210 9758040 0172067 ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ ΑΘΗΝΑ Φωκίωνος Νέγρη 29. ΤΚ 104 41 ΑΘΗΝΑ. 210 8258060 0172045 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Πατησίων 380. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 9537120 0172071 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 77 & Αννέων 2. Αυξεντίου 30 & Ούλωφ Πάλμε. τηλ. 210 9250400 0172053 ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λεωφ. 210 6639000 0172042 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αμφιτρίτης 8-10 & Πρωτέως 7. τηλ. τηλ. τηλ.Ε. 210 6931100 0172044 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Πατησίων 70 & Κότσικα. 210 5783020 0172049 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑ Μητροπόλεως 5 & Νίκης 9. 210 5318100 0172048 ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ. τηλ. τηλ. Παγκρατίου & Φρύνης 1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. τηλ. ΤΚ 143 41 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 2588070 0172059 Λ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Παν. Μακαρίου 9 & Ελ. τηλ. τηλ. Σελίδα 66 από 186 . Ακαδημία Πλάτωνος. τηλ. 210 7566200 0172041 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ Λεωφ. τηλ. τηλ. 210 3288740 0172052 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΤΚ 104 34 ΑΘΗΝΑ. Σοφοκλή Βενιζέλου 72 & Δημοκρατίας. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Εθνάρχου Μακαρίου 33. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΣΠΑΤΑ Αεροδρόμιο "Ελ. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΩΝ 80 ΑΘΗΝΑ Λεωφ. 210 5159000 0172070 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Χαροκόπου 72 & Ρήγα Φεραίου. 210 7471010 0172058 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 421. ΤΚ 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 210 3419010 0172066 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Πλατεία Καναρίων 2 & Σκρα. ΤΚ 115 23 ΑΘΗΝΑ. Πεντέλης & Παπάγου 3. Βενιζέλου 1. ΤΚ 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 3256080 0172050 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 2. τηλ. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. 210 3387370 0172051 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Πανεπιστημίου 20. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Λαυρίου 146. 210 3542224 0172063 ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ Χειμάρρας 19 & Κολοκοτρώνη. 210 8667020 0172068 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ Εθν. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ. 210 9856130 0172043 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ Πανόρμου 70-72. ΤΚ 111 43 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 113 61 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 175 61 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. ΤΚ 118 51 ΑΘΗΝΑ. 210 6836610 0172055 ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ Λεωφ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 106 73 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 116 34 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 111 41 ΑΘΗΝΑ. 210 2116270 0172046 ΤΣΑΛΔΑΡΗ. 210 4839460 0172069 Λ. Κηφισίας 274. τηλ. 210 7613700 0172065 ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Τριών Ιεραρχών 110. Βενιζέλου 1. ΤΚ 185 47 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ. 210 3256630 0172062 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ "ΕΛ. 210 6771450 0172057 ΙΛΙΣΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γρ. ΣΟΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΤΚ 141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ. ΤΚ 106 72 ΑΘΗΝΑ. τηλ. Κηφισίας 334 & Ελ. 210 3670220 0172060 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Λεωφ. ΤΚ 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ. τηλ.

Μαραθώνος 50 & Ελ. 210 2487000 0172098 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 210 6257000 0172097 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Σωτηρίου Πέτρουλα 18. τηλ. 210 7475980 0172080 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ Ιπποκράτους 80 & Μεθώνης 4. 210 2447830 0172075 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Αλεξιουπόλεως 48. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. 210 6145230 0172096 ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 2-6 & Γρηγορίου Ε΄ 1. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172072 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λεωφ. ΤΚ 112 53 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. Συγγρού 87. ΤΚ 118 55 ΑΘΗΝΑ. 210 7256850 0172095 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ. ΤΚ 173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΤΚ 146 71 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ. τηλ. ΤΚ 117 44 ΑΘΗΝΑ. 210 5318120 0172093 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Ιφιγενείας 5. 210 9273670 0172094 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Λεωφ. τηλ. τηλ. ΤΚ 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ. 210 6663620 0172079 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Μιχαλακοπούλου 157. Αγίου Δημητρίου 173. τηλ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γούναρη 16. τηλ. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 6565000 0172077 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2ας Μεραρχίας 7 & Φίλωνος. 210 9758170 0172087 ΤΑΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. 210 9948750 0172076 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λεωφ. ΤΚ 117 45 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. Ηλία Ηλιού 70 & Κριτίου 30. τηλ. Ν. ΤΚ 106 80 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΤΚ 118 53 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑ. Μεσογείων 218. τηλ. ΤΚ 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 276. 210 3392680 0172081 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Λεωφ. Ράλλη 2. τηλ. Πλατεία Ηρώων. τηλ.Ε. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. 210 8100400 0172073 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λεωφ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. τηλ. 210 4588500 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 9608280 0172082 ΣΥΓΓΡΟΥ 87 ΑΘΗΝΑ Λεωφ. Κάτω Πατήσια. ΤΚ 114 75 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 7471040 0172074 ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΑΧΑΡΝΕΣ Λεωφ. τηλ. τηλ. Πεντέλης 69. τηλ. τηλ. Παπάγου 87 & Αγίου Θεράποντος 2. Βενιζέλου. 210 2801680 0172085 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεωφ. 210 6471120 0172092 ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 285. ΤΚ 157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. ΤΚ 111 47 ΑΘΗΝΑ. Εθνικής Αντιστάσεως 49-55 & Πανιωνίου 26. τηλ. τηλ. Λόφος Αξιωματικών . τηλ. τηλ. ΤΚ 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. τηλ. 210 5159020 0172089 ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κέννεντυ 129 & Κρυονερίου 1. 210 9294082 0172083 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χελμού 27. 210 4139600 0172103 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. 210 2853070 0172102 ΓΟΥΝΑΡΗ. τηλ. 210 8667000 0172099 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ. Γεωργ. 210 3418180 0172091 ΓΚΥΖΗ ΑΘΗΝΑ Γκύζη 28. Παπανδρέου 44 & Νίκης. ΤΚ 136 75 ΑΧΑΡΝΕΣ. Σελίδα 67 από 186 . 210 3419030 0172088 ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Δυρραχίου 65 & Δράμας 169. ΤΚ 104 43 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. 210 4101950 0172104 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτή Μιαούλη 47-49. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Ιασωνίδου 81 & Πλάτωνος 1α. ΤΚ 133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. Αλεξ. 210 5783000 0172090 ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Σπύρου Πάτση 129. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Ομορφοκκλησιάς 26 & Αφαίας 1. Πειραιώς 205 & Παναγή Τσαλδάρη. 210 8004460 0172084 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Λεωφ. τηλ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΑΡΟΥΣΙ Θησέως 46 & Δημ. 210 2935000 0172078 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφ. τηλ. Πάρνηθος 23-25. τηλ. ΤΚ 145 65 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

Χρυσοστόμου Σμύρνης 3 & Μεσολογγίου 2. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 22960 89320 0172118 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ Λεωφ. ΤΚ 115 25 ΑΘΗΝΑ. Σελίδα 68 από 186 . τηλ. ΤΚ 188 63 ΠΕΡΑΜΑ. ΤΚ 190 05 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ. ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ Φιλολάου 131 & Ευμένους. τηλ. Σαλαμίνος 74. ΤΡΙΑΔΟΣ. 210 6145180 0172136 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΓ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 106 77 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΚ 185 40 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 5788800 0172135 ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Λεωφ. 22980 29930 0172141 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. Μαραθώνος 137 & Καφετζή. 210 6413010 0172142 ΝΕΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑΣ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 135 61 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. Αναγυρούντος 35. ΤΚ 134 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ. Δημοκρατίας & Λεονάρδου Λαδά. 22940 40820 0172119 ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΗ Λεωφ. 210 4023160 0172131 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Πλατεία Δημοσθένους Σωτηρίου 24. ΤΚ 151 21 ΠΕΥΚΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΗ. 210 5626100 0172106 ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ. Αρτέμιδος 3. Συνοικισμός Αμφιάλης. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 4101980 0172108 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λεωφ. ΤΚ 181 21 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. Δημοκρατίας 37 & Κολοκοτρώνη. ΤΚ 116 31 ΑΘΗΝΑ. 210 4139180 0172114 ΑΓ. 210 8979320 0172120 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Λεωφ. 210 7471100 0172139 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Λεωφ. τηλ. 210 4015960 0172117 ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ 28ης Οκτωβρίου 46 & Χρήστου Μωραΐτη. ΑΓ. Μακρυγιάννη 75. 210 9859320 0172133 ΓΟΥΒΑΣ ΑΘΗΝΑ Ηλιουπόλεως 47 & Αλεξίου 14. Δαβάκη 14. ΤΚ 116 32 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αντιπλοιάρχου Παν. τηλ. 210 5581120 0172116 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφ. ΤΚ 190 16 ΑΡΤΕΜΙΔΑ. ΤΚ 191 00 ΜΕΓΑΡΑ. ΤΚ 173 42 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 210 4254460 0172107 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ. ΡΕΝΤΗΣ. 210 7608620 0172143 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αγίων Αναργύρων 31 & Κεφαλληνίας. τηλ. ΤΚ 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ. Γρηγορίου Λαμπράκη 142 & Δημητρακοπούλου. τηλ. ΤΚ 162 31 ΒΥΡΩΝΑΣ. τηλ. 210 9273410 0172134 Λ. τηλ. τηλ. Βασιλίσσης Σοφίας 97 & Τιμολέοντος Βάσσου. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεομήτορος 62. Γρηγορίου Λαμπράκη 136. τηλ. 210 9485170 0172140 ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΠΕΤΣΕΣ Πλατεία Αγοράς (Ρολογιού).ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. 210 6930930 0172138 ΞΕΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Ξενίας 28 & Παπαδιαμαντοπούλου 57. τηλ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Θηβών 246-250 & Φαναρίου 1. 22970 29890 0172125 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟ Λεωφόρος Φυλής 163 & Βασιλέως Γεωργίου. 22940 69340 0172121 ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δωδεκανήσου 39 & Βαλτετσίου. ΤΚ 180 50 ΣΠΕΤΣΕΣ. Παλαιολόγου 4 & Πλατείας Αγ. τηλ. τηλ. τηλ. ΡΕΝΤΗΣ Κων. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Βλαχάκου 7 & Πολυδεύκους. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Μακράς Στοάς 17. 210 3849040 0172129 ΦΙΛΟΛΑΟΥ.Ε. ΤΚ 182 33 ΑΓ.ΑΡΤΕΜΙΟΣ. 210 4139310 0172115 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λεωφ. 210 2694060 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. Ρέντη . ΤΚ 180 10 ΑΙΓΙΝΑ. Ι. 210 7566220 0172130 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ Λεωφόρος Ειρήνης 121. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172105 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Λεωφ. Ι. ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 187 57 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. ΘΗΒΩΝ. τηλ. τηλ. 210 2322200 0172126 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΘΗΝΑ Τζωρτζ 4. ΤΚ 184 54 ΝΙΚΑΙΑ. 22990 61200 0172132 ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ. Ειρήνης 11 & Χρυσοστόμου Σμύρνης 1. 210 4838120 0172137 ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Κατεχάκη 27 & Καπετάν Χρονά 13. 210 4139340 0172124 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ Παραλιακή Λεωφ. Πλατεία Κάνιγγος. ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 207 & Πλ. Καμίνια. τηλ. Ι.

ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΧΑΡΝΕΣ Κωνσταντίνου Καραμανλή 94. τηλ. 26340 38260 0172158 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ Γιδογιάννου & Σαλώνων 7. 22620 40060 0172161 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ Σπυρίδωνος Τρικούπη & Πλατείας Μάρκου Μπότσαρη. ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 22210 47000 0172167 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή & Βασιλέως Κωνσταντίνου. 210 4281840 0172146 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25ης Μαρτίου 101 & Θράκης. τηλ. 22620 82040 0172156 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΡΕΤΡΙΑ Φιλοσόφου Μενεδήμου 58. Πλατεία Αταλάντης. τηλ. ΤΚ 352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ. τηλ. ΤΚ 111 46 ΑΘΗΝΑ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. 22610 89150 0172153 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. 210 6803260 0172169 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Γερασίμου Βασιλειάδη 27. τηλ. τηλ. 210 5326700 0172149 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ. ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ Αγγελή Γοβιού & Ελ. 210 5552610 0172171 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ Ευελπίδων 49-51 & Καλινόβου. τηλ.Ε. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172144 ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ Κουντουριώτη. ΤΚ 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. ΤΚ 340 08 ΕΡΕΤΡΙΑ. ΤΚ 136 78 ΑΧΑΡΝΕΣ. τηλ. ΤΚ 196 00 ΜΑΝΔΡΑ. ΤΚ 346 00 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ. τηλ. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ. τηλ. 22260 69450 0172166 ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 66. τηλ. τηλ. ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ Καποδιστρίου 11 & Αγίου Νικολάου. τηλ. 22330 81120 0172163 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ. ΤΚ 320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ. 22650 79460 0172159 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ζαχαρία Παπαντωνίου 2 & Δημητρίου Κοτσιμπού. Πλατεία Σερφιώτου. 22350 27000 0172170 ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑ Στρατηγού Νικολάου Ρόκκα & Νικολαΐδου. 210 2721020 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Νέο Ηράκλειο. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. ΤΚ 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ. τηλ. τηλ. Λιμάνι Λαυρίου. τηλ. 210 2934170 0172148 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 76 & Παύλου Μελά 49. ΤΚ 190 13 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ. τηλ. 22210 37050 0172154 ΑΒΑΝΤΩΝ. 26310 50000 0172162 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Αίαντος Λοκρού. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Καλλίπολη. 22370 89210 0172160 ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΑ Λεωφ. 210 8258120 0172172 ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σολωμού 34-36 & Φαλάνθου 1-3. ΤΚ 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 141 21 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. Πλατεία Ησαΐα. 22910 78320 0172168 ΠΛ. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 26410 30200 0172151 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Βασιλικών 18. τηλ. 22210 37070 0172155 ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ Πινδάρου 82. ΤΚ 113 62 ΑΘΗΝΑ. 22290 33000 0172157 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Ιντζέ 6. τηλ. ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ Κριεζώτου & Μπαλαλαίων. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. 210 2447000 0172150 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Εθνική Οδός Αντιρρίου . τηλ. τηλ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Παπανικολή 154. τηλ. θέση Λαθέα. ΤΚ 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. 26410 37000 0172165 ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑ Βασιλίσσης Σοφίας & Βαλτετσίου. 22310 66860 0172164 ΣΤΑΙΚΟΥ.Ιωαννίνων & Καλλέργη. τηλ. 210 5788160 0172173 ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μαρίνου Αντύπα 35 & Σοφάδων 2. 22920 69550 0172145 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Στεφάνου Σκουλούδη 30 & Νεοσοίκων 136-138. τηλ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. ΤΚ 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΚ 302 00 ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ. τηλ. Αθηνών 3. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. 22310 53270 0172152 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Μπουφίδου 3. ΚΕΝΝΕΝΤΥ. ΤΚ 350 08 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ. 210 5065970 0172147 ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ Ιωάννου Φωκά 92 & Έρσης 2. τηλ. ΤΚ 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ. τηλ. ΤΚ 195 00 ΛΑΥΡΙΟ. Βενιζέλου 2. ΤΚ 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ. Σελίδα 69 από 186 . ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ Ιωάννη Στάικου 14 & Κύπρου 68.

τηλ. 2310 254860 0172208 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ. ΤΚ 551 34 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 380 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεωφόρος Βουλιαγμένης 380 & Σπύρου Μήλιου 2 & Δωδεκανήσου. Ηρακλείου 1. ΤΚ 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 546 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΘΗΝΑ Αγίου Κωνσταντίνου 14. 210 9483170 0172188 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Λεωφ. ΟΛΓΑΣ. τηλ. Ελευθερίου Βενιζέλου 288 & Ευριπίδου. τηλ. τηλ. ΤΚ 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 557400 0172210 ΒΑΣ. ΤΚ 173 42 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 210 9903020 0172200 ΑΓ. 210 9856680 0172181 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Ιδρυτών Δήμου Δραπετσώνας 7 & Χατζοπούλου 2. 210 9903000 0172194 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ Λεωφ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172174 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λεωφόρος Π. τηλ. 210 8667040 0172197 Λ. 210 5205080 0172183 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λεωφ. τηλ.Γ. ΤΚ 184 51 ΝΙΚΑΙΑ. Αθηνών . τηλ. τηλ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. ΣΜΥΡΝΗ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Ελευθερίου Βενιζέλου 170. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εθνικής Αντιστάσεως 101-103. ΤΚ 175 62 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. Αμφιθέας 99 & Άρεως 101. ΤΚ 105 53 ΑΘΗΝΑ. 2310 403030 0172211 ΒΑΣ. τηλ. Σελίδα 70 από 186 .130. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 210 9606360 0172180 ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Λεωφ. τηλ. Άνω Κυψέλη. ΤΚ 104 44 ΑΘΗΝΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. ΘΗΒΩΝ. ΣΟΦΙΑΣ. Ελευθερίας (Κουμουνδούρου).Ε. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. Καραϊσκάκη & Σπύρου Οικονόμου. 210 4215010 0172193 Λ. 2310 254730 0172203 ΑΓ. 2310 483300 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΡΕΝΤΗ ΑΓ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγγελάκη 18. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ. Ι. 210 4654600 0172189 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. τηλ. 2310 254880 0172202 ΑΓΓΕΛΑΚΗ. ΤΚ 175 63 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εγνατίας 81. τηλ. 210 3259580 0172192 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ. τηλ. τηλ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. τηλ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 457. Πλ. 210 5158080 0172186 ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ Αραφηνιδών Αλών 6. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 2322220 0172185 ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΘΗΝΑ Λένορμαν 180 & Ινούς 1. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 9485360 0172196 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ Καυκάσου 159 & Φαιδριάδων 128 . τηλ. ΤΚ 182 33 ΑΓ. Ν. ΡΕΝΤΗΣ. Ιπποκράτους 201 & Σάμου. Πρωτόπαπα 12 & Πλατεία 28ης Οκτωβρίου. Βετσοπούλου 87 & Α.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. τηλ. 210 5626200 0172199 Λ. ΤΚ 546 46 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 350 01 ΜΑΛΕΣΙΝΑ. 2310 557380 0172212 ΕΘΝ. ΑΛΙΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφόρος Αλίμου 76 & Αεροπορίας & Υψηλάντου. τηλ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγίου Δημητρίου 77. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Δ. ΤΚ 190 14 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ. τηλ. ΤΚ 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 210 4215160 0172198 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Λεωφ. ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. τηλ. τηλ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 145. Δημοκρατίας 71 & Αλεξάνδρου Παναγούλη. ΤΚ 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 8100420 0172184 ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙ Παναγίας Γρηγορούσας 45 & Κορυτσάς. ΡΕΝΤΗΣ Θηβών 152. ΤΚ 186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. 22940 29240 0172187 ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου. Όλγας 199. ΤΚ 134 51 ΖΕΦΥΡΙ. τηλ. 23330 53460 0172209 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αντιγονιδών 17. Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 22950 51000 0172195 ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λεωφ. ΤΚ 123 51 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ. ΤΚ 104 31 ΑΘΗΝΑ. 22330 53000 0172176 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Γούναρη 199-201 & Ιλίου 23. ΤΚ 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. 210 9903040 0172175 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑ Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου & Αίαντος 39. 210 4639000 0172182 ΑΓ. ΤΚ 190 09 ΡΑΦΗΝΑ. Παπάγου. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 113 64 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. τηλ. 210 9373400 0172191 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Παναγή Τσαλδάρη (Πειραιώς) 47.

2310 460820 0172222 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ίωνος Δραγούμη 28 & Σολωμού. τηλ. τηλ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 170. ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΟΙΑ Πιερίων 202 & Αναγνωστοπούλου 1. ΤΚ 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ίωνος Δραγούμη 5. ΤΚ 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. Βενιζέλου 5 & Τσουπέλη. τηλ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παπαναστασίου 1. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 331430 0172228 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. τηλ. 2310 351000 0172227 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Κομνηνών 33. Παπανδρέου 79. 2310 886060 0172231 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά 188 & Γρ. Λαμπράκη 71. ΤΚ 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ. ΤΚ 592 00 ΝΑΟΥΣΑ. Πυλαία. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 80. 2510 621410 0172246 ΚΕΝΤΡ. ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ Βεργίνας 22. 2310 679300 0172225 ΣΥΚΕΩΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 2 & Κατούνη. Παραμάνα 1. ΣΤΑΘΜΟΥ. Παπαναστασίου 117 & Στρ. τηλ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γιαννιτσών 25 & Αναγεννήσεως 52. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ Ομόνοιας & Παύλου Μελά. 2310 289500 0172220 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Μεταμορφώσεως 1 & Πόντου. τηλ. ΤΚ 542 50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 132 & Εθν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΚΙΕΣ Νικολάου Παρασκευά 2. τηλ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ.Αεροδρομίου. 2310 712430 0172215 Ι. Λαμπράκη 1. 2310 254920 0172223 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ. τηλ. ΤΚ 543 51 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. τηλ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ. 23310 78360 0172244 ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Βενιζέλου 2 & Πλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 12ο χλμ Θεσσαλονίκης . ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ Ομόνοιας 50. ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΟΙΑ Ελ. Μενεμένη. τηλ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ελ. ΤΚ 570 08 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.Ε. 23320 59900 0172245 ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 23310 78320 0172243 ΑΓ. τηλ. τηλ. 2310 643750 0172232 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ισιδώρου 2 & Γρ. 2310 256710 0172239 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αλ. τηλ. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 225. ΤΚ 566 25 ΣΥΚΙΕΣ. Όλγας 82. ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 2510 621440 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 567 28 ΝΕΑΠΟΛΗ. 25210 57650 0172237 ΚΑΤΟΥΝΗ. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 887900 0172229 Σ. τηλ. 24620 29000 0172241 ΒΕΡΓΙΝΑΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. 2310 474500 0172235 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ Ηπείρου 41 & Διοικητηρίου. Αλεξάνδρου 36. 2310 954180 0172233 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. ΤΚ 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 679330 0172226 ΒΟΥΛΓΑΡΗ. 2310 557430 0172216 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ Πλατεία Αν. ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. Βενιζέλου 73. τηλ. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ. τηλ. Σελίδα 71 από 186 . τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 0172213 ΠΛ. ΤΚ 564 29 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 2310 557240 0172238 ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 561 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. τηλ. Αμύνης. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κωνσταντίνου Καραμανλή 30. ΤΚ 552 36 ΠΑΝΟΡΑΜΑ. 2310 460500 0172218 ΙΩΝΙΑΣ. τηλ. τηλ. Γενναδίου 50. Καρατάσου. τηλ. 25210 58410 0172242 ΠΙΕΡΙΩΝ. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 351020 0172240 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 16. 2310 557320 0172230 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. τηλ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. 2310 293600 0172234 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΜΗ Ασκληπιού 10. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μεγ. ΤΚ 561 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λεωφ. 2310 712400 0172214 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ. 2310 557350 0172224 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ Αν. τηλ.

ΚΑΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Βενιζέλου 7 & Ιουστινιανού. 23940 20900 0172269 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ. Δημοκρατίας & Ποσειδώνος. τηλ. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. τηλ. τηλ.Ε. 24650 47080 0172275 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΟΖΑΝΗ Παύλου Μελά 10. τηλ. τηλ. ΤΚ 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 24670 87220 0172249 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 115-117. ΤΚ 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ. τηλ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Μεγ. τηλ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 23910 54680 0172272 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κτίριο Διοίκησης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Πλατεία Ελευθερίας 7. Ύδρας 3. 23210 68400 0172257 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ. τηλ. ΤΚ 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Αλεξάνδρου 10. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ. ΤΚ 570 13 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ. ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ. τηλ. ΤΚ 570 19 ΠΕΡΑΙΑ. τηλ. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 564 29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 809000 0172266 ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Σμύρνης 31 & Πλ. τηλ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 71 & Ψαρών. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου. ΤΚ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ Βασιλέως Βασιλείου & Βασιλέως Αλεξάνδρου 1. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. Σολωμού & Τσαλοπούλου 2. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. 2310 387050 0172263 ΝΟΣ. Νέα Κρήνη . 24610 49510 0172251 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 25ης Μαρτίου 45 & Στ. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. 2310 257820 0172273 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στίλπωνος Κυριακίδη 1. 23510 47920 0172255 ΜΕΓ. 23710 21850 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Πλαστήρα & Κουγιουμτζίδη 8. Πλατεία Νικοτσαρά. 24630 54960 0172252 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ν. τηλ. τηλ. 2310 644000 0172265 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Λεωφ. ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ Διον. τηλ. ΤΚ 621 22 ΣΕΡΡΕΣ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. 23920 21960 0172268 ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑΣ Κων/νου Γκόσιου 4 & πάροδος Κων/νου Γκόσιου. 23210 49800 0172258 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Ν. τηλ. ΤΚ 574 00 ΣΙΝΔΟΣ. 23820 84460 0172253 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Δημοκρατίας 1 & Εγνατίας 13. τηλ. 25910 47420 0172248 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Μεγ. ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. Πανεπιστημιούπολη. 25920 21240 0172271 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΑ Εθνικής Αντιστάσεως 39 & Μακεδονίας. Γονατά. 2310 808320 0172264 ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΣ Αντώνη Τρίτση & Ιθάκης 85. Ομονοίας). Βενιζέλου & Παπαδάτου ή Γραικοπούλου. 2310 954160 0172270 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. τηλ. Βενιζέλου 115. 23250 28380 0172261 ΣΙΝΔΟΥ ΣΙΝΔΟΣ Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. τηλ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Περιφερειακή Οδός . τηλ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΟΣΜΟΣ Μεγ. Σελίδα 72 από 186 . τηλ. Αλεξάνδρου & Γράμμου 1. 24610 49030 0172276 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 22ας Απριλίου 1854. ΤΚ 621 21 ΣΕΡΡΕΣ. ΤΚ 624 00 ΗΡΑΚΛΕΙΑ. ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Κωνσταντίνου Καραμανλή 28. 23850 49100 0172259 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ Τζαβούρα & Κύπρου (Πλ. τηλ. 2310 968610 0172274 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Μητροπόλεως 22. τηλ. ΤΚ 632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ. Αλεξάνδρου 81 & Μακεδονομάχων. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172247 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Ελ. ΤΚ 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ. τηλ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΚ 572 00 ΛΑΓΚΑΔΑΣ. τηλ. 23410 36300 0172250 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 641 00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ. 2310 460630 0172267 ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑ Αμπελοκήπων 34 & Κρήτης. 23730 66050 0172260 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Ελ. Χάσου 26. 23510 47950 0172256 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΤΚ 571 00 ΚΟΥΦΑΛΙΑ. τηλ.Νέα Ευκαρπία.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λεωφ. τηλ. 2310 570270 0172262 ΕΥΟΣΜΟΥ. τηλ. ΤΚ 503 00 ΣΙΑΤΙΣΤΑ. 23810 51030 0172254 ΠΛ. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ.

Παπανικολάου 66. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. ΤΚ 480 60 ΠΑΡΓΑ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. τηλ. τηλ. τηλ. 26510 01100 0172406 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Λεωφ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. 26710 27850 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΤΚ 622 00 ΝΙΓΡΙΤΑ. τηλ. 26650 29740 0172405 ΠΛ. Παπανδρέου 16-20 & Μ. τηλ. 2310 582010 0172285 ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΣ Βασιλέως Γεωργίου 23. 25310 85130 0172358 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗ 2ο χλμ. ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ Μ. τηλ. 23810 51970 0172279 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ Αθανασίου Αργυρού 28. τηλ. ΤΚ 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ. ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 4ο χλμ Εθν. Οδού Κέρκυρας . η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 26840 33500 0172450 ΕΘΝ. ΤΚ 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ. 25410 84750 0172353 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Βασιλέως Γεωργίου 4. Σολάρι. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. τηλ. Βενιζέλου & Βασ. 23520 21310 0172282 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ Αγίας Παρασκευής 2-4. τηλ. τηλ. Στεφάνου. Βενιζέλου 11 & Κυδωνίων. 2310 558050 0172281 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πλατεία Ελευθερίας & Ενιππέως. Αλεξάνδρου 1 & Μπουμπουλίνας 2. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. τηλ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Φιλικής Εταιρείας & Φιλίππου. ΤΚ 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ. 26510 69950 0172408 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Ελ. 25520 21360 0172352 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ. 25540 20070 0172400 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Ελευθ.Παλαιοκαστρίτσας. τηλ. ΤΚ 570 10 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ. 26820 89910 0172410 ΓΡΑΜΜΟΥ. Καραολή & Θερμοπυλών 2. Σελίδα 73 από 186 . τηλ. τηλ. Αντώνη Τρίτση 110 & Ρόκκου Βεργωτή. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Ιωάννου Θεοτόκη 21. ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Αποστόλων 7-9. Πύρρου. τηλ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. τηλ. τηλ. 25320 21170 0172357 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Συνοικία Θεάτρου. 25410 45130 0172359 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙ Ελευθερίου Βενιζέλου 10. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ.Καβάλας. ΤΚ 522 00 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Λεωφόρος Γράμμου 16. ΤΚ 563 34 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ. τηλ. 24670 44640 0172283 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ Πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 24. τηλ. 25530 20370 0172356 ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΠΕΣ Παπαδήμα 41. ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172277 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ Δημοκρατίας 32. 26510 69970 0172411 ΠΑΡΓΑΣ ΠΑΡΓΑ Αλεξάνδρου Μπάκα & Σπύρου Λειβαδά. Δωδώνης 173. τηλ. 23220 20350 0172280 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ-ΚΟΡΔΕΛΙΟ Α. ΤΚ 532 00 ΑΜΥΝΤΑΙΟ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 585 00 ΣΚΥΔΡΑ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. 23770 21170 0172350 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφόρος Δημοκρατίας 227. 26510 90500 0172407 ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ. ΤΚ 570 10 ΠΕΥΚΑ. 26610 81610 0172452 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Κωνστ. Πλατεία Κιλκίς. τηλ. 26610 81540 0172451 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ. ΤΚ 693 00 ΣΑΠΕΣ. τηλ. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 25310 84610 0172354 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Βενιζέλου 36. ΤΚ 684 00 ΣΟΥΦΛΙ. ΤΚ 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Λομβάρδου 16 & Διον. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πλατεία Δημοκρατίας & Αβέρωφ 1. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ. τηλ. 26810 21600 0172403 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Αγ. 23860 20240 0172284 ΠΕΥΚΩΝ ΠΕΥΚΑ Λεωφόρος Τρίτης Γ. 26950 25380 0172453 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Λεωφ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 25510 87000 0172351 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Κωνσταντινουπόλεως 207. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πυρσινέλλα 6. Εθνικής Οδού Ξάνθης . 2310 359570 0172278 ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑ Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Πέτρου Σαχίνη 12. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ.

27310 87000 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. ΤΚ 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Συνοικία Κράθιον. ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου 52 & Κολοκοτρώνη. ΤΚ 250 06 ΑΚΡΑΤΑ. Γεωργίου Β' 8-10. Εθνικής Οδού Σπάρτης . τηλ. 27520 47010 0172519 Γ. 2610 243310 0172508 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Μεγ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172454 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Ιωάννου Μελά 187. 27410 49296 0172518 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ Κύπρου & Βαρβάκη 2. 27440 62857 0172511 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Κων. 26230 36000 0172531 ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ Ξενοφώντος 155. τηλ. τηλ. ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ Έλληνος Στρατιώτου 85 & Λευκωσίας 21. τηλ. Καλαντζάκου. ΤΚ 242 00 ΜΕΣΣΗΝΗ. 26910 62580 0172514 ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Βασιλείου Θεοδωσάκου & Εθελοντών Αιμοδοτών. 2710 230750 0172504 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. τηλ. ΤΚ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ. Βασ. ΤΚ 232 00 ΓΥΘΕΙΟ. τηλ. τηλ. ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ Μαιζώνος 173 & Κανάρη. 2610 243420 0172505 ΜΑΙΖΩΝΟΣ. ΤΚ 200 03 ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ. 27350 24290 0172515 ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ. τηλ. Ποσειδώνος 48. 27510 27000 0172503 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Πλ. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ. τηλ. Βενιζέλου 3 & Πλάτωνος. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. τηλ. ΤΚ 264 41 ΠΑΤΡΑ. τηλ. τηλ. 27610 62280 0172528 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙ Αγίων Αναργύρων (Πλατεία Κύπρου) & Αγίου Δημητρίου. 27410 78000 0172510 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Λεωφ. ΤΚ 230 51 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ. τηλ. τηλ. Σελίδα 74 από 186 . τηλ. ΤΚ 245 00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ. Ανδρέου 107 & Ασκληπιού. ΤΚ 270 55 ΚΡΕΣΤΕΝΑ. 2610 362870 0172522 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗ Δημοτική Οδός Λοχαγού Ηλία Πετρουλάκη 3. 26250 25030 0172532 ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟ Ηρακλέους 2 & Ευρυκλέους. Αλεξάνδρου 3 & Θεμιστοκλέους. 27420 20130 0172527 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 25ης Μαρτίου & παρόδου Αλεξ. τηλ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. τηλ. τηλ. Σισίνη 127 & Μανουρά. 27540 27080 0172529 ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑ Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου . 26450 20000 0172500 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΣ Βασιλέως Κωνσταντίνου 6 & Παναγή Τσαλδάρη. τηλ. ΤΚ 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ. ΤΚ 263 32 ΠΑΤΡΑ. ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ Γεωργίου Παπανδρέου 104 & Ιωνίας. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. Συνοικία Αγίου Μηνά. 27550 27000 0172526 ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών . ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 26930 26020 0172525 ΑΣΤΡΟΥΣ ΑΣΤΡΟΣ Επαρχιακός Δρόμος Άστρους . ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. Πλατεία Γ. ΤΚ 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΐΑ. Βενιζέλου 34 & Κουντουριώτου. ΤΚ 262 22 ΠΑΤΡΑ. τηλ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Παλαιολόγου 124 & Θερμοπυλών. ΤΚ 273 00 ΓΑΣΤΟΥΝΗ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Ελ. ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ.Γυθείου. 27220 29170 0172523 ΕΛ. 26220 20020 0172517 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 71ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Αθηνών . ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ.Κορίνθου .Πατρών 48 & Αράτου. Καλαντζάκου. τηλ. τηλ. ΤΚ 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ. τηλ. 27330 29160 0172533 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 2ο χλμ. 27440 60600 0172524 ΚΑΤΩ ΑΧΑΐΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΐΑ Πλατεία Παπαγιαννοπούλου 15. 27210 67000 0172513 ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ Μητροπόλεως 2 & Ερμού.Ε. 2610 456110 0172516 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Ελ. ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ Αγ.Πατρών. 2610 362760 0172507 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ. 26210 40000 0172509 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κολοκοτρώνη 6.Κορίνθου. τηλ. 27310 89730 0172512 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Πολυχάρους 1 & Αριστομένους 43Β. τηλ. τηλ.Λεωνιδίου. τηλ. τηλ. 26960 36000 0172530 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ Στρατηγού Γ.

τηλ. Κανάρη 14 & Φιστέλ ντε Κουλάνς. ΤΚ 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. ΤΚ 384 46 Ν. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. τηλ. 24220 29360 0172617 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ Αντώνη Βασιλείου 86. τηλ. Πλαστήρα 21. τηλ. τηλ. 24270 29340 0172605 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ν. ΤΚ 412 23 ΛΑΡΙΣΑ. ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ Παναγούλη 11-13. τηλ. 24210 94300 0172611 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Ασκληπιού 32. ΒΟΛΟΣ Ν. ΤΚ 422 00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Σελίδα 75 από 186 .ΙΩΝΙΑΣ. ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Βασίλη Τσιτσάνη 183. ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΟΣ Ιερού Λόχου 7 & Αμερικής. 24910 28200 0172619 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Κοζάνης 18.Ε. Θέση Καρόδρομος. τηλ. 24210 77000 0172614 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΤΚ 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ. ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 113. 2410 556060 0172615 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Τρικάλων 26 & Σιδηροδρόμου. ΤΚ 412 23 ΛΑΡΙΣΑ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας . Κεντρική Πλατεία Αλμυρού. ΤΚ 847 00 ΘΗΡΑ. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ Λεωφ.Αθήνας. τηλ. ΤΚ 840 02 ΚΕΑ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ.181. Ερμούπολη. 24450 43460 0172618 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ Καναδά 2 & Αχιλλέως. 24940 24530 0172622 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 6ης Οκτωβρίου 90. τηλ. τηλ. ΤΚ 430 60 ΜΟΥΖΑΚΙ. Πηγαδάκια. ΤΚ 843 00 ΝΑΞΟΣ. 24920 26480 0172621 ΑΓΙΑΣ ΑΓΙΑ Λαρίσης 11. τηλ. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. 24310 63340 0172612 Ν. 24310 63310 0172700 ΠΛ. τηλ. Καρτάλη. ΤΚ 400 03 ΑΓΙΑ. 22810 79740 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 22420 47460 0172708 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ Θεμιστοκλή Σοφούλη 89 & Φωτιάδου. τηλ. ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ 1ο χλμ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. 22510 34100 0172710 ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως 12. τηλ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. τηλ. ΤΚ 383 34 ΒΟΛΟΣ. 22710 81920 0172703 ΚΕΑΣ ΚΕΑ Κορρησία. ΤΚ 401 00 ΤΥΡΝΑΒΟΣ. ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 831 00 ΣΑΜΟΣ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172600 ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ Παπαδιαμάντη 59. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. τηλ. τηλ. τηλ. 22410 43110 0172701 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ. ΤΚ 848 00 ΜΗΛΟΣ. Αλεξάνδρου 4. 2410 539570 0172608 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. τηλ. τηλ. τηλ. 24410 47000 0172606 ΜΕΓ. 22880 27000 0172704 ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΣ Τριοβάσαλος. τηλ. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. τηλ. Ειρήνης 2 & Γεωργίου Αβέρωφ 1. τηλ. ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ. ΤΚ 415 00 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ. τηλ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. 22410 44670 0172702 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Πλ. 2410 554620 0172609 ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ. ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ Μεγ. 22870 27000 0172705 ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ Παπαβασιλείου & Δημ. 22730 21000 0172709 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Κουντουριώτη 17. 24210 77270 0172613 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Λαρίσης 179 . 2410 593310 0172620 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ Καραολή Δημητρίου 23-25. ΚΥΠΡΟΥ. τηλ. ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΟΣ Εθνικής Αντιστάσεως 28. τηλ. 22860 21000 0172707 ΚΩ ΚΩΣ Μαρμαρωτό. ΤΚ 370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ. 22850 29410 0172706 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΘΗΡΑ Καρτεράδος. τηλ. Οδού. 2410 556020 0172610 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιάσονος 66-70 & Κ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. τηλ. 24930 29720 0172623 ΤΣΙΤΣΑΝΗ. 24320 78530 0172616 ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ Βασιλέως Κωνσταντίνου 117. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. ΤΚ 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ.

τηλ. Νέο Καρλόβασι. Μηνά 1-3. 22730 38230 0172716 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ Μητροπολίτου Διον. ΤΚ 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28920 27010 0172769 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ Ηρώων Πολυτεχνείου & Βαρδαντώνη. Ελ. ΤΚ 700 07 ΜΑΛΙΑ. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 731 35 ΧΑΝΙΑ. Μαυρογένους.Ε. Φραγκιαδάκη 1. ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. 28430 29870 0172771 ΜΟΙΡΩΝ ΜΟΙΡΕΣ 25ης Μαρτίου 187 & Λογίου. τηλ. 22540 26230 0172712 ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ Πλατεία Μ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Έβανς 7. 2810 391960 0172756 ΑΓ. ΤΚ 852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ. ΤΚ 832 00 ΣΑΜΟΣ. 22410 62250 0172719 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Παραλιακή οδός Αγ. ΤΚ 840 03 ΣΙΦΝΟΣ. Βενιζέλου 13. Παροικιά. ΤΚ 716 01 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ. ΚΡΗΤΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πλ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 39. τηλ. ΤΚ 814 00 ΛΗΜΝΟΣ. 28210 29100 0172761 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ. τηλ. 28420 90080 0172768 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙ Λεωφόρος Κόκκινου Πύργου. 22430 59380 0172750 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ Λεωφ. 2810 264330 0172765 ΕΜΜ. 22830 29210 0172718 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. τηλ. 28410 86000 0172757 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Π. τηλ. Συνοικία Δραφάκι. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 1866. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Κνωσού 255-259 & Νάθενα. ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28970 35060 0172774 Ε. Σελίδα 76 από 186 . 28310 21870 0172758 ΠΛ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0172711 ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΣ Γαροφαλλίδου 1. 22890 29300 0172715 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ Γοργύρα 17. ΤΚ 734 00 ΚΙΣΣΑΜΟΣ. ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ Εμμ. τηλ. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ. ΤΚ 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28920 27740 0172772 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Ελευθερίου Βενιζέλου. Νικολάου. τηλ. Ικάρου & Ηροδότου 140. 62 Μαρτύρων 146. ΤΚ 702 00 ΤΥΜΠΑΚΙ. 2810 247610 0172752 Γ. 2810 264460 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. Παπανδρέου 46-50. τηλ. ΤΚ 703 00 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ. Ακτή Βασιλέως Κωνσταντίνου. ΤΚ 704 00 ΜΟΙΡΕΣ. τηλ. ΤΚ 714 09 ΚΝΩΣΣΟΣ. 22840 35000 0172714 ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ Νέα Περιφερειακή Οδός Λιμένος-Χώρας Μυκόνου. τηλ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. τηλ. Πλατεία Καλλονής. Οικισμός Πόθιας. 2810 215110 0172755 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Βασιλικά Βουτών. τηλ.Σ. Μύρινα. Χώρα. Περιοχή Αγίων Αποστόλων. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 28210 25000 0172766 ΒΙ. Κεντρική Πλατεία Απολλωνίας. τηλ. 22840 27000 0172713 ΣΙΦΝΟΥ ΣΙΦΝΟΣ Απολλωνία. τηλ. τηλ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ. ΤΚ 731 34 ΧΑΝΙΑ. 2810 382620 0172767 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Δημοκρατίας 37. τηλ. τηλ. ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 70. τηλ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. τηλ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ. τηλ. 62 Μαρτύρων 97 & Διον. 2810 247370 0172754 ΚΝΩΣΟΥ ΚΝΩΣΣΟΣ Λεωφ. Κνωσού & Γ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. 22530 24320 0172717 ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ Παραλιακός δρόμος Τήνου. 2810 247250 0172751 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΤΚ 842 00 ΤΗΝΟΣ. ΤΚ 844 00 ΠΑΡΟΣ. τηλ. ΤΚ 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ. 28910 25050 0172773 ΜΑΛΙΩΝ ΜΑΛΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 135.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης. τηλ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. τηλ. τηλ. ΤΚ 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. Κουντουριώτη 105. ΤΚ 716 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 2810 302810 0172753 ΕΒΑΝΣ. Τζανακάκη 54 & Μπονιαλή. 28220 83450 0172770 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ Αλεξάνδρου Παναγούλη & Πραισού. ΤΚ 811 07 ΚΑΛΛΟΝΗ.

Βενιζέλου 9.Σταυρού. Ανδρέου 26 & Κολοκοτρώνη. ΤΚ 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 4225660 0260006 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλατεία Δουρου 8. 210 9958412 0260020 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Βουλιαγμένης. ΦΑΛΗΡΟΥ Π. τηλ. ΤΚ 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρ. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 175 61 Π. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. 210 8015800 0260027 ΜΑΡΟΥΣΙ DELPHI CENTER ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. ΣΜΥΡΝΗ Ελ. Αλεξάνδρου. τηλ. τηλ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑ. ΣΜΥΡΝΗΣ Ν. ΤΚ 171 23 Ν. 210 7214140 0260035 Π. 210 3637741 0260013 ΠΛ. τηλ. τηλ. Βενιζέλου 39 & Ατταλείας.ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΛΗ 20ο Χλμ Εθν. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΚ 106 73 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. Σελίδα 77 από 186 .Οδού 259 & 25ης Μαρτίου. 210 9680861 0260033 Ν. τηλ.Κηφισίας 98 & Ερ. ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑ Πλ. Ο. τηλ. Κηφισίας 56 . τηλ. 210 9313931 0260034 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ευτυχίδου 23. 210 2135121 0260012 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΚΕΝΤΡΟ Αγ. τηλ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 6852500 0260008 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ελ. τηλ. ΤΚ 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ. 210 6196754 0260028 20 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ . 210 4587787 0260030 ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καρόλου Ντήλ 13 . ΚΕΝΤΡΟ Όθωνος 8 . 210 3337000 0260026 ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ Π. ΤΚ 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.Λ. 2610 621719 0260016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λ. τηλ. 210 4914313 0260014 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ελ. ΤΚ 116 34 ΑΘΗΝΑ.ΦΑΛΗΡΟ.Ε. τηλ.Οδού Αθηνών-Λαμίας . τηλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ.Π. 24210 36107 0260019 ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Μ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Λ. 2810 337020 0260023 ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Κύπρου 79. 210 5774738 0260010 ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λεωφόρος Συγγρού 360. 2410 534100 0260024 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αρτάκης & Λεμεσού 7. ΤΚ 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. Ακτή Μιαούλη 83 & Φλέσσα. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260002 ΛΕΩΦ. 2310 242060 0260031 ΠΛ. 210 6916009 0260017 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ. ΚΕΝΤΡΟ Σκουφά 5-7. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ. Εσπερίδων 3 . 210 9850348 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 544 53 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΚ 111 46 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ. 210 8981607 0260005 ΓΡ. ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ. τηλ. τηλ. Βεϊκου 3. Παπανδρέου 11. Βενιζέλου 124. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ. 210 5310284 0260018 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. 2310 458260 0260015 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ. τηλ.Μαξίμου 2 & Δηληγιάννη. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. Γούναρη 2 & Βασ. τηλ. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 145 65 ΕΚΑΛΗ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ Σολωμού 1 & Ολύμπου. Κηφισίας 117.ΣΜΥΡΝΗ. ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 210 3254195 0260004 ΛΕΩΦ. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ.ΦΑΛΗΡΟ. τηλ. τηλ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Φιλελλήνων 1 & Όθωνος. τηλ. 210 8136146 0260029 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου & Κορωναίου. Ποσειδώνος . τηλ. τηλ. τηλ. 210 9406861 0260011 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Λ. ΚΕΝΤΡΟ Ατλαντος 2Α & Λ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑΣ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. 210 8129500 0260003 ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ. 210 9962309 0260009 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Δ. Α. Λαμπρακη 138. ΚΕΝΤΡΟ Ιάσωνος 62.Γερουλάνου 2 & Λεωφ. 2310 952070 0260025 ΟΔΟΥ ΟΘΩΝΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ.

ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. τηλ. ΤΚ 116 34 ΑΘΗΝΑ. Κηφισιάς 340. 210 4133039 0260051 Ν. 210 8035960 0260055 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Μακρυγιάννη 67. Οδού Αθηνών-Λαμίας & Γαλήνης 17 . Ράλλη 55. τηλ. τηλ. 210 9579011 0260045 ΟΔΟΥ ΑΓ. 210 5815105 0260067 ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ ΤΑΥΡΟΣ Π. τηλ. Δημοκρατίας & Α. τηλ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λ. 210 6627853 0260041 ΒΑΣ. 210 3461120 0260069 ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗ Λ. 210 6252371 0260044 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ. 210 9417900 0260056 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 11. ΤΚ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. Αλεξάνδρου 27. τηλ.ΨΥΧΙΚΟ Λ. Κ. Πολυτεχνείου 42-44. ΤΚ 104 33 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. τηλ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. 2310 944900 0260052 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΚΕΝΤΡΟ Λ. 25ης Μαρτίου 80 . ΤΚ 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ. 210 7222240 0260065 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΥ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. 210 9226138 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Πατήσιων 207. ΤΚ 412 23 ΛΑΡΙΣΑΣ. 210 4116201 0260060 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Μ. Σελίδα 78 από 186 . ΤΚ 154 51 Ν. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260036 ΑΓ. 210 5561761 0260057 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Λ. ΤΚ 106 73 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 172 35 ΔΑΦΝΗ. ΚΕΝΤΡΟ Π.ΨΥΧΙΚΟ. 2310 556525 0260043 Ν. ΤΚ 561 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. τηλ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. 210 8827220 0260053 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λ. τηλ. ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ. 210 3212575 0260063 ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΡΗ ΑΘΗΝΑ. 210 5750800 0260066 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Λ. ΤΚ 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 210 6773379 0260037 ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 114 & Δ. Παπανδρέου 2. 2310 286170 0260039 ΟΔΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 162. τηλ. τηλ. Ολγας & 25ης Μαρτίου. 26210 23964 0260062 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 112 53 ΑΘΗΝΑ. τηλ.Γούναρη . τηλ. ΟΛΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. ΤΚ 143 41 Ν. Δεκελείας 79.Κωνσταντίνου 228. ΜΟΥΣΕΙΟ Πατησίων 57. ΚΕΝΤΡΟ Αιόλου 98 & Σταδίου 56 . Αθηνών 187. ΚΕΝΤΡΟ Κανάρη 23. ΤΚ 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ. ΤΚ 117 42 ΑΘΗΝΑ. 210 8663244 0260048 ΑΓ. τηλ. Ηρ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. Καραμανλή 57 & Αλ. τηλ. Βενιζέλου 167. ΤΚ 546 46 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 210 9717855 0260072 ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΚΟΥΚΑΚΙ Βεϊκου 16. 210 3612027 0260064 ΟΔΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΘΗΝΑ Υμηττού 62 & Κόνωνος. τηλ. 2310 720128 0260061 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ 28ης Οκτωβρίου 6. Βουλιαγμένης 186. 2310 866200 0260042 PORTO CENTER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26ης Οκτωβρίου 90. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. τηλ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 153 42 ΑΓ. τηλ.ΕΡΥΘΡΑΙΑ 17ο Χλμ Εθν. Τσαλδάρη 89 & Μεσολογγίου. 210 6006600 0260046 ΟΔΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν. Παπαναστασίου. 2410 288681 0260040 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Β. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΨΥΧΙΚΟ Ν. ΚΕΝΤΡΟ Λ. 210 2531788 0260050 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ. 210 8221872 0260049 Ν. τηλ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 122 & Κοδριγκτώνος. Ιωάννου 45.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 210 5055520 0260059 ΑΚΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτη Κονδύλη 26-28. ΤΚ 112 51 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ.

ΚΕΝΤΡΟ Μητροπόλεως 41 & Μνησικλέους. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. 22940 69100 0260097 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ Σιδηράς Μεραρχίας 97 & Θεσσαλονίκης. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 210 3606511-5 0260102 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΘΗΝΑ Μιχαλακοπούλου 151. ΤΚ 114 71 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ.ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΒΡΥΩΝΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 99 & Σαχτούρη 37. Λαμπράκη 123. 210 7486820 0260104 ΚΟΡΑΗ ΑΘΗΝΑ. Αντιστάσεως 26. τηλ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. Τρικούπη 135 & Εκάλης. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ. 210 3244752-4 0260106 ΑΓ. 210 8085310 0260096 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Λεωφ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. Δημητρίου. Κηφισού 89 & Ανδρούτσου. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Ν.ΙΩΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓ. ΤΚ 262 26 ΠΑΤΡΑΣ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Εθν. τηλ. τηλ. ΤΚ 262 22 ΠΑΤΡΑΣ. 210 2626222 0260076 ΒΡΥΩΝΗ . Μαραθώνος 100. 24630 82103 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 105 56 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. Μαραθώνος 26. 24210 25129 0260082 ΟΔΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ. ΕΡΥΘΡΑΙΑ Χαρ. Σολωμού & Π. τηλ. ΤΚ 551 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ . 210 4812570 0260109 ΠΛ. 2610 322664 0260083 ΠΛ.Ε. ΚΕΝΤΡΟ 25ης Μαρτίου 25. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. ΚΕΝΤΡΟ Γούναρη 58 & Ι.Ρύσιο . ΤΚ 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 27410 72830 0260113 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. Βενιζέλου 188. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 39-41 & Γούναρη. ΤΚ 145 65 ΑΓ. 210 9585591 0260107 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Λεωφ. ΚΕΝΤΡΟ Βουκουρεστίου 22. τηλ. τηλ. ΤΚ 135 61 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. ΤΚ 154 51 ΨΥΧΙΚΟ. τηλ. 210 6459070 0260101 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ.Οδού Θεσ/κης-Αεροδρομίου Ν. ΤΚ 146 71 Ν. 210 6716877 0260092 ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ Λιμένας Μυκόνου. 210 4972300 0260108 ΡΕΝΤΗ ΑΓ.ΡΕΝΤΗΣ Λεωφ. τηλ. Ιωακείμ 1. ΕΡΥΘΡΑΙΑ. ΤΚ 111 44 ΑΘΗΝΑ. 210 3243742-4 0260105 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 190 05 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ.Κηφισίας 212. ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 181 20 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. 23920 20120 0260095 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Κηφισίας 271 & Ηρώδου Αττικού 1. Εθν. τηλ. 210 4515150 0260077 ΒΕΡΟΙΑΣ . Σελίδα 79 από 186 .ΙΩΝΙΑ Δ. τηλ. ΤΚ 570 19 ΠΕΡΑΙΑ. Βλάχου. 210 2795791 0260074 ΑΓ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260073 ΣΤΑΘΜΟΥ Ν.Αλεξάνδρας 118 & Ασκληπιού 191. τηλ. τηλ. τηλ. 210 7792903 0260103 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λεωφ. Γρ. 210 8000591 0260111 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Πατησίων 345Β.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αγ. ΤΚ 182 33 ΑΓ. τηλ. τηλ. τηλ. ΜΑΡΟΥΔΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ Καλαβρύτων 32 & Χρυσοστόμου. 210 6218340 0260094 ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αμπελοκήπων & Ανθέων 25. τηλ. 23310 72321 0260078 ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Δημητριάδος 171 . τηλ. 210 4119470 0260110 Ν. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. τηλ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Κοραή 7 & Πανεπιστημίου 37. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Παπάγου 70 & Μαράτου. Αναργύρων 62.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χελμού 12. 2610 312735 0260088 HYATT REGENCY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 Χλμ. ΚΕΝΤΡΟ Μητροπόλεως 38 & Αγ. 210 6031080 0260099 ΟΔΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΤΚ 142 34 Ν. 22890 79130 0260093 ΑΓ. τηλ. τηλ.ΙΩΑΝ. 27520 26430 0260098 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφ. ΤΚ 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑ. 2310 476447 0260091 ΦΑΡΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Λ.ΡΕΝΤΗΣ. 210 2021200 0260112 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ.ΙΩΝΙΑ.

2710 226509 0260127 ΠΛ. Αυξεντίου 2-4. 23410 25971 0260131 ΠΛ. ΚΕΝΤΡΟ Βασ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. 26650 22721 0260116 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. τηλ. Δημοκρατίας 9. 22610 27186 0260120 ΠΛ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ 2ας Μεραρχίας 16 & Φίλωνος 103-105. ΚΕΝΤΡΟ Ευγ. 28210 53745 0260136 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. 62 Μαρτύρων 1. 22210 21581 0260118 ΟΔΟΥ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Κουντουριώτου 78 & Β. 23750 71197 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. 28310 24716 0260137 ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Απλωταριάς 60. 210 9220220 0260142 ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙ Λ. ΚΕΝΤΡΟ Βασ. 2510 833066 0260130 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ. ΚΕΝΤΡΟ Εθν. Τσεβά. ΚΕΝΤΡΟ 21ης Ιουνίου & Διογένους. τηλ. τηλ. 2310 857785 0260123 ΠΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Συγγρού 112. τηλ. τηλ. 2310 535564 0260121 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ. 22620 25298 0260147 Ν. ΤΚ 731 00 ΧΑΝΙΑ. 22310 35681 0260122 ΑΓ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. ΤΚ 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΚΕΝΤΡΟ Βασ. Αντιστάσεως 10. 25410 29974 0260128 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. ΚΕΝΤΡΟ Διονυσίου Σολωμού 62. τηλ. τηλ. Σελίδα 80 από 186 . ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. Δραγούμη 22. ΜΑΡΜΑΡΑ Ν. τηλ. τηλ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Πλ. Γεωργίου 46.Σοφίας. ΚΕΝΤΡΟ Ι. 2310 921715 0260125 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά 232. ΤΚ 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. Όλγας 70. Γεωργίου 19. ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. 2310 668480 0260126 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 174 55 ΚΑΛΑΜΑΚΙ. ΤΚ 564 29 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. Βενιζέλου & Αρχοντάκη. 23210 66228 0260132 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ. Κωνσταντίνου 2. ΤΚ 546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΚΕΝΤΡΟ Μπουφίδου 4 & Σπυρίδωνος. Αντιστάσεως & Δαρειώτου 10. 2310 438600-1 0260140 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΚΕΝΤΡΟ Κριεζώτου & Φαρμακίδου 3. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 2310 262968 0260119 ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ. 210 9855222 0260143 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ. τηλ. ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ. Όλγας 6 & Όθωνος. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Πινδάρου 100 & Γ. τηλ. 22710 28402 0260138 ΟΔΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. 210 4137202 0260146 ΘΗΒΩΝ ΘΗΒΑ.Βουλγάρεως 97 & Αγ. ΤΚ 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 27210 81966 0260129 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ.Ε. ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΒΑΡΔΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 11. 2810 257126 0260135 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. τηλ. 2310 844511-2 0260139 ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αιγαίου 77Α. Παλαμά. ΚΕΝΤΡΟ Βασ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.Καλλέργη. τηλ. ΤΚ 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260115 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Εθν. τηλ. ΤΚ 630 81 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. ΚΕΝΤΡΟ Φιλελλήνων 5 & Κ. τηλ. τηλ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. ΤΚ 117 41 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 621 22 ΣΕΡΡΕΣ. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 26410 33565 0260134 ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. Μπότσαρη & Καρακάση 71. 25310 28830 0260141 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. τηλ. ΜΑΡΜΑΡΑΣ Ιωάννη Καρρά. ΚΕΝΤΡΟ Κολοκοτρώνη & Τζαβέλλα. τηλ. ΒΑΣ. 26610 40331 0260117 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ. Ρ. 24310 71981 0260124 ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μ. ΚΕΝΤΡΟ Μεσσήνης 2 & Είρας. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. Ποσειδώνος 31 & Γρ. τηλ. τηλ.

28410 23730 0260171 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ. τηλ. 26910 25995 0260153 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ. τηλ. Παπανδρέου 23. 2310 649040 0260178 ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ Πειραιώς 9-11. 28420 28946 0260165 ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΛΙΜΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ι. ΤΚ 106 78 ΑΘΗΝΑ. 26220 25653 0260155 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Δεληγιώργη 2 & Μαυροκορδάτου. ΚΕΝΤΡΟ Ελ. 210 5249450 0260180 ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ Σόλωνος 93-95. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 2810 361970 0260169 ΑΓ. ΤΚ 630 74 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. τηλ. 28430 23960 0260172 ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μοίρες Ηρακλείου. ΤΚ 565 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μακαρίου 29 . τηλ. 28920 22380 0260173 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟ Δημαρχιακό Μέγαρο. Παπανδρέου 66-68. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. 210 2836711 0260183 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λεωφ. τηλ. Παντελεήμονος 6 & Βαλτετσίου. ΤΚ 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 900252 0260150 ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αλ. 210 9635960-4 0260176 ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καραολή Δημητρίου 124 & Σαλαμίνος.ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Καποδίστρια 1. 2310 775170 0260177 ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγ. 24210 61121 0260160 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ Πατρ. ΤΚ 566 25 ΣΥΚΕΕΣ. ΤΚ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. τηλ. 28970 31050 0260168 ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ . ΚΕΝΤΡΟ Άρμεν 18. τηλ. 210 5775104 0260185 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Λεωφόρος Αμφιθέας 70. ΤΚ 264 41 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 567 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ. τηλ. Φαληράκι Ρόδου. ΦΑΛΗΡΟ. ΤΚ 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. ΚΕΝΤΡΟ Κων. ΤΚ 551 31 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. ΤΚ 713 07 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28970 22510 0260166 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. τηλ. Λαμπράκη 200. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ.ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ Ελληνος Στρατιώτου 108 . ΚΕΝΤΡΟ Ι. τηλ. τηλ. τηλ. 210 3303440 0260181 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεμιστοκλή Σοφούλη 67. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 704 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΚ 851 00 ΦΑΛΗΡΑΚΙ. Βενιζέλου 27. 22410 87001 0260164 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Πλατεία Ελευθερίας. 25210 21253 0260159 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Λαρίσης & Παπαφλέσσα 126. ΤΚ 105 52 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. Σελίδα 81 από 186 . ΤΚ 700 14 ΛΙΜΗΝ ΧΕΡ/ΣΟΥ. Βενιζέλου 148. 28910 23306 0260167 ΜΑΛΙΩΝ ΜΑΛΙΑ Ελ. 2310 618222 0260151 ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ . τηλ. Βαρθολομαίου Α΄. 26310 24220 0260156 ΟΔΟΥ ΑΡΜΕΝ-ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ.Παλαιολόγου & Κλεομβρότου. 2310 628790 0260184 ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Εθν. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ. 27310 25820 0260154 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Δεληγιάννη 17. ΤΚ 383 34 ΒΟΛΟΣ. 2610 437250 0260152 ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ. τηλ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ. τηλ. ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΤΚ 175 64 Π. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260148 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γρ. ΚΕΝΤΡΟ Μητροπόλεως 38. 210 9841170 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Γ.Ε. τηλ. ΤΚ 703 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Λεωφόρος Κνωσσού 96. ΤΚ 700 07 ΜΑΛΙΑ. τηλ. τηλ. 2310 411360 0260182 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Λεωφ. Κούνδουρου 9. Παπαναστασίου 85. ΤΚ 721 00 ΑΓ. 26560 41984 0260175 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ιασωνίδου 54. 23720 41006 0260163 ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Πλάτανος. τηλ. ΤΚ 562 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

τηλ. ΦΡΕΑΤΙΔΑ Ακτή Μουτσοπούλου 78 & Υγείας 2. 210 2836725 0260187 ΑΓ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Καλαμιώτου 3. τηλ. 210 3231116 0260205 ΛΕΩΦ. ΚΕΝΤΡΟ Πανεπιστημίου 36. ΤΚ 106 79 ΑΘΗΝΑ. Ηρακλείου 332. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. 210 7515490 0260188 ΣΤΡ. τηλ. τηλ. ΤΚ 111 45 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 116 33 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. Ακτή Μιαούλη 75. τηλ.ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Λεωφ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΚ 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. ΚΑΛΑΡΗ . 210 5140758 0260195 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Ελ.Ε. ΤΚ 570 13 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. τηλ. ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Λεωφ. τηλ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. ΟΛΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πράσινου Λόφου 3. τηλ. 210 4184780 0260199 ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΚΕΝΤΡΟ Μ. ΤΚ 117 43 ΑΘΗΝΑ. 210 6980013 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ. 210 3601011 0260202 ΟΔΟΥ ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσαμαδού 7. 27440 68080 0260196 ΛΕΩΦ. 24670 86576 0260198 ΖΕΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 4652044 0260197 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Λ. Ποσειδώνος 10. τηλ. 210 8544350 0260189 ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑ Λεωφ. Ο.ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Φιλολάου 180. ΚΕΝΤΡΟ Λέοντος Σοφού 18. 210 9219661-3 0260208 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Κονδύλη 34 & Μούγλων 1. 22210 80615 0260214 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Υμηττού 107 & Ιφικράτους . τηλ. 210 8970440 0260190 ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΛΜΥΡΟΣ Ιάσωνος 4. τηλ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ. τηλ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ . Κύκνων 4 & Αθηνάς & Λαζάρου Ρίζου. ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. 2410 256430 0260218 ΟΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Σεβαστουπόλεως 90 & Σλήμαν. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Σελίδα 82 από 186 . ΤΚ 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ. 23510 24979 0260211 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ-ΒΑΣ. 25520 28826 0260193 ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ Λένορμαν 122. 2310 695022 0260192 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Κωνσταντινουπόλεως 246. ΚΕΝΤΡΟ Τσιμισκή 27. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Εθνικής Αντιστάσεως 1. 210 5223841 0260216 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Μοναστηρίου 157. τηλ. ΤΚ 141 22 Ν. Βενιζέλου 30 & Φίλωνος. Σαλαμίνας 270. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Ελευθ. τηλ. 210 4915217 0260209 ΟΔΟΥ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πελασγίας 5.Π. 210 2715001 0260206 ΟΔΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 526960 0260207 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Καλλιρόης 19. τηλ. 210 7511702 0260215 ΒΑΘΗΣ ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΚΙΖΑ. 2310 815840 0260213 ΟΔΟΥ ΕΛ. Αλεξάνδρου & Κούμα. 2310 511630 0260217 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ.Λ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ . ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. ΤΚ 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Βενιζέλου 46. ΤΚ 104 32 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ.Κ. ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. 2310 235521 0260204 ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 546 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Καλάρη 40 & Πρετεντέρη. 210 4284420 0260201 ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 104 44 ΑΘΗΝΑ. 210 4115626 0260203 ΤΣΙΜΙΣΚΗ 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Βασιλίσσης Όλγας 135. ΚΕΝΤΡΟ Χαλκοκονδύλη 29. ΤΚ 105 63 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. 24220 26560 0260191 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ Κομνηνών 38. ΤΚ 116 32 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 5740104 0260210 ΟΔΟΥ ΕΘΝ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260186 Ν. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. τηλ. ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Στρ.

210 8949251 0260246 ΟΔΟΥ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Φορμίωνος 77 & Φιλολάου. τηλ. τηλ. τηλ. 210 9833550 0260222 ΟΔΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ. 210 4838053 0260221 ΟΔΟΥ ΑΓ. 23820 24996 0260220 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Πειραιώς 66. ΤΚ 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΦΑΛΗΡΟ. ΚΕΝΤΡΟ Διοικητηρίου 18. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΤΚ 105 61 ΑΘΗΝΑ. ΚΕΝΤΡΟ Αποστόλου Λουκά & Πρόνοιας 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. ΚΕΝΤΡΟ Αγίας Σοφίας 46. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. Ποσειδώνος. 24310 76660 0260234 ΑΓ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. τηλ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Μεγάλου Αλεξάνδρου 27. τηλ. ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. 210 6755722 0260239 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ. τηλ. 210 9594261 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Σελίδα 83 από 186 . ΚΕΝΤΡΟ Πανεπιστημίου 13. Βουλιαγμένης 224. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. 210 2021200 0260245 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Αθηνών 6. Βενιζέλου 3. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. τηλ. 2310 524057 0260244 ΑΓ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Ιάσωνος & Μπορέλ 16.ΤΟΥΜΠΑ ΤΟΥΜΠΑ Παπάφη 118-120 & Κλεάνθους. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. 210 3220555 0260249 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ. τηλ. 210 2919210 0260254 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Πατησίων 125. 210 3232736 0260223 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ. 24410 75601 0260231 ΒΕΡΟΙΑΣ . ΚΕΝΤΡΟ Π. τηλ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Ευριπίδου 5 & Πραξιτέλους 40-44. ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. ΤΚ 173 43 ΑΓ. ΤΚ 113 62 ΑΘΗΝΑ. 210 6002896 0260236 ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης 44 & Παξών 2-4.ΜΕΓ. τηλ. τηλ. 210 3237947 0260243 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΚΕΝΤΡΟ Π. τηλ. ΤΚ 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑ. ΨΥΧΙΚΟ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. ΤΚ 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ. 25210 38901 0260251 ΑΓ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛ. Λαττα. ΦΑΛΗΡΟ Αγ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ . τηλ. τηλ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. 210 7524832 0260247 ΟΔΟΥ ΑΓ. 26950 26053 0260250 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ. ΤΚ 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 2310 903601 0260253 ΟΔΟΥ ΒΕΪΚΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου 47 & Ελπίδος. 210 8814000 0260255 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αργυρουπόλεως 2Α. ΤΚ 112 51 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 621 00 ΣΕΡΡΕΣ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΤΚ 175 61 ΠΑΛ. ΚΕΝΤΡΟ Μεραρχίας 19-21. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Π. ΚΕΝΤΡΟ Ελ. ΚΕΝΤΡΟ Αδριανού 140 & Τριποδων 29. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 111 44 ΑΘΗΝΑ. ΛΙΜΑΝΙ Όθωνος-Αμαλίας & Πατρέως 1. 210 9706605 0260252 ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΦΗ . ΤΚ 105 58 ΑΘΗΝΑ. 2610 270110 0260248 ΠΛΑΚΑΣ ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260219 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. 2310 286000 0260233 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ. 23310 70701 0260232 ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ.Ε. Κάβδα 6 & Ηπείρου. 24610 40984 0260240 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. ΚΕΝΤΡΟ Αθανασίου Διάκου & Κονδύλη 14. τηλ. τηλ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Λ. 24210 34721 0260225 ΟΔΟΥ ΕΛ. ΚΕΝΤΡΟ Νικολάου Πλαστήρα 19. 23210 24520 0260224 ΟΔΟΥ ΙΑΣΩΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ.ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 345Β. Αλεξάνδρου 2 & Λεωφ. τηλ. Μελά 6. ΤΚ 154 51 Ν. τηλ. ΤΚ 153 43 ΑΓ. ΤΚ 544 53 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. 210 8827612 0260237 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΙΛΤΟΝ Μιχαλακοπούλου 35-37. τηλ.Δημοκρατίας 4 & Αρχιεπ. 210 7258012 0260238 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ Σολωμού 5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 439. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. τηλ. 2510 229334 0260226 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

210 6536672 0260282 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟ Α. Σοφίας 6 & Κοραή . 210 6852208 0260269 ΛΕΩΦ. 26610 38813 0260297 ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 23840 24581 0260293 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ. τηλ. ΕΚΘΕΣΗ Βασιλικών 32. ΤΚ 731 31 ΧΑΝΙΑ. ΚΕΝΤΡΟ Εθνάρχου Μακαρίου 20. Κων. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 27210 86418 0260261 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΣ. 22410 28106 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ.Σμύρνης 10. ΤΚ 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ.ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΟΣ. τηλ.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Σοφίας 69 & 28ης Οκτωβρίου 26. Σελίδα 84 από 186 .ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Ε. ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. ΤΚ 546 42 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Μαχητών. τηλ. 26410 46488 0260266 ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ . ΤΚ 191 00 ΜΕΓΑΡΑ. 26210 31922 0260268 ΟΔΟΥ ΑΓ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΚΕΝΤΡΟ Λ. 2310 321073 0260258 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λ. ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. 22230 25031 0260279 ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Β. 2310 709820 0260283 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. τηλ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 563 34 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ. ΚΩΝ. ΚΕΝΤΡΟ 28ης Οκτωβρίου 23. 210 2401900 0260274 ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ. Παπανδρέου 17. ΤΚ 145 63 ΚΗΦΙΣΙΑ. 2310 868904 0260299 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ. 210 7230008 0260287 ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΙΔΗ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. ΤΚ 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. τηλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αγίας Παρασκευής 94 & Παλαιολόγου 91. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Βας. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260257 ΛΕΩΦ. ΤΚ 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ. ΚΕΝΤΡΟ Αναστασιάδη 3 & Βότση. 210 2622665 0260260 ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ . 22960 23448 0260286 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Εθνικής Αντιστάσεως 116 & Φιλαδελφείας 19. 22610 20310 0260294 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ατταλείας και Ιεράς Οδού 197. τηλ. Αλεξάνδρας 31. τηλ. Δημοκρατίας 51-53 & Κων/πόλεως. 210 9966910 0260284 ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Λεωφ. 28210 91075 0260289 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 28ης Οκτωβρίου 47 . ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. τηλ. 22310 50800 0260276 ΛΕΩΦ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. Καραμανλή 175. τηλ. 27510 20277 0260265 ΟΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ . ΤΚ 584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ. ΚΕΝΤΡΟ Θεσσαλονίκης 3 & Πεσ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. τηλ. Δημοκρατίας 288. ΤΚ 187 55 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. τηλ. Συγγρού 194. τηλ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λεωφ. 210 8060555 0260281 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λεωφ. 25510 29056 0260270 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 210 8084146 0260285 ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ Κολοκοτρώνη 5. τηλ. Κηφισίας 270. 2810 281424 0260277 ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λεωφ. 210 4326450 0260259 ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ Πρωτεσιλάου 79 & Νέστορος. ΤΚ 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 210 5310084 0260295 ΛΕΩΦ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δικαιοσύνης 65.ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. τηλ. τηλ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ . τηλ. ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ. τηλ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. ΚΕΝΤΡΟ Δελφών 74 & Ορέστου 45. 210 9576000 0260278 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙ 25ης Μαρτίου & Παπαθανασίου. 2310 753307 0260292 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ Χρυσ. τηλ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Πατρών 59. ΤΚ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ. ΚΕΝΤΡΟ Σκαλίδη 5. ΚΕΝΤΡΟ Αρτέμιδος & Μεσσήνης. τηλ. 26510 38800 0260273 ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙ Φιλαδελφείας 26 & Κων/πολεως . ΤΚ 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ.Κύπρου 90. Μεσογείων 216.

2310 467030 0260337 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ.Ε. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260302 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. Παύλου 166 & Αισχύλου . 23810 21880 0260323 ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΣΕΠΟΛΙΑ Δυρραχίου 62. ΤΚ 124 62 ΧΑΪΔΑΡΙ. τηλ. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Λεωφ. ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΑ. τηλ. 210 6129149 0260317 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Μοναστηρίου 46. ΚΕΝΤΡΟ Βασ. 22810 82769 0260341 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ Δεληγιώργη 55-59. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Μπότσαρη 2. ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ Λ. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ. Γεωργίου 19. ΚΕΝΤΡΟ Πλατεία Φαρμάκη 2. ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ. 27420 27383 0260326 ΒΟΤΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Εθνικής Αντιστάσεως 54 & Καζάζη 9. τηλ. Δημοκρατίας & Μ. 26810 76110 0260312 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ. ΤΚ 402 00 ΕΛΛΑΣΟΝΑ. Εμμανουήλ Πορτάλιου 23. Αλεξάνδρας 136. τηλ. 2810 310706 0260331 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΚΕΝΤΡΟ Καβέτσου 16. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. τηλ. τηλ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Μιχαήλ Βόγδου 14-16. 25410 62610 0260315 ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Λεώφ. 2310 480075 0260327 ΛΕΩΦ. τηλ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. Αντιστάσεως 23. 210 8992711 0260306 ΟΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. τηλ. ΤΚ 104 43 ΑΘΗΝΑ. 24930 25472 0260330 ΓΙΟΦΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. τηλ. 210 5202480 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 6634893 0260335 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λ. 22510 47693 0260320 ΛΕΩΦ. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. τηλ. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ. Σκουφά 74 & Βλαχούτση. ΚΕΝΤΡΟ Πλατεία Ν. τηλ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λεώφ. Ειρήνης 44. τηλ. Παύλου 82 . 210 5578752 0260336 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ Ελευθερίου Βενιζέλου 26 & Ταβάκη 1. τηλ. τηλ. Χιώτη 4. ΤΚ 115 24 ΑΘΗΝΑ. 210 6998790 0260304 ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Αιτωλικού 61 & Παλαμηδίου. τηλ. τηλ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. τηλ. 210 6138962 0260329 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ Πάνου Ζήνδρου 7. 62 Μαρτύρων 183. ΤΚ 242 00 ΜΕΣΣΗΝΗ. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. τηλ. 22710 43420 0260314 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. ΤΚ 185 45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. Βασ. ΚΕΝΤΡΟ Ν. Πεντέλης 52 & Κύπρου. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. 26340 29845 0260303 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 67-69 & Ευρυτανίας. τηλ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. ΚΕΝΤΡΟ Πλατεία Αιμιλιανού. 22850 26025 0260339 Λ. Σελίδα 85 από 186 . 210 5776976 0260328 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λ. Αιγαίου 22. 210 5151726 0260324 ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ Εθν. ΤΚ 151 21 ΠΕΥΚΗ. τηλ. τηλ. 210 4080038 0260305 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Λεωφ. τηλ. 210 9944775 0260322 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 24620 25817 0260338 ΝΑΞΟΥ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ Παραλία Χώρας. 27220 26066 0260319 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ. 28310 58285 0260334 ΣΠΑΤΩΝ ΣΠΑΤΑ Βασ. ΤΚ 104 37 ΑΘΗΝΑ. Αθηνών 364 & Λιδωρικίου. ΤΚ 715 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. 25310 28830 0260310 ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΡΟΣ Πειραιώς 226. ΤΚ 843 00 ΝΑΞΟΣ. Ειρήνης 15. ΤΚ 114 71 ΑΘΗΝΑ. 210 3413808 0260311 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ. 210 6412661 0260340 ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Εθνικής Αντιστάσεως & Επτανήσου.

τηλ. τηλ. ΤΚ 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ. τηλ. ΤΚ 230 51 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΤΚ 222 00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ. τηλ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. 210 2933691 0260349 ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ Χρυσοστόμου Σμύρνης 101 & Αγ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. ΤΚ 180 10 ΑΙΓΙΝΑ. 210 7649122 0260350 ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ηρώων Πολυτεχνείου & Χρυσοστόμου Σμύρνης.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. τηλ. ΤΚ 141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ. Παροικιά. ΤΚ 352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ. Αντιστάσεως 21. 210 7770165 0260365 ΟΔΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Δωδώνης 41 & Λίνας Τσαλδάρη 2 . ΤΚ 847 00 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. ΤΚ 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260342 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Ρόκκου Βεργωτή 5. 27610 66260 0260369 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟ Φυλής & Καματερού 2-4. τηλ. ΤΚ 831 00 ΣΑΜΟΣ. τηλ. τηλ. 2310 335120 0260367 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Σ. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 22990 24105 0260355 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙ Αγ. ΤΚ 574 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 8814180 0260354 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Πλατεία Δημ. Βενιζέλου & Χαλκίδας 1. 22840 23523 0260360 ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5ης Μαϊου. ΤΚ 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ. Δημητρίου 4.ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ Ευελπίδων 61-63. τηλ. 2310 795157 0260351 ΑΧΑΡΝΩΝ & ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 358-360. 210 2854340 0260368 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 25ης Μαρτίου 50. 22410 29719 0260358 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Αγίου Νικολάου & Π. τηλ. τηλ. ΤΚ 263 34 ΠΑΤΡΑ. τηλ.Ε. 210 6997430 0260362 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Δημοτική Πλατεία Φηρών. 2610 346067 0260345 ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Διονυσίου Σολωμού 9. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. ΣΟΦΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Βασ. 27540 23570 0260356 ΚΩ ΚΩΣ Εθνικής Αντιστάσεως & Νυμφαίας. 27910 27201 0260359 ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ Θέση Προμπονα. ΤΚ 134 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ. 22970 28852 0260372 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ Εθν. τηλ. τηλ. τηλ. Σοφίας 16. τηλ. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. ΤΚ 555 35 ΠΥΛΑΙΑ. ΤΚ 844 00 ΠΑΡΟΣ. Παπαβασιλείου. ΤΚ 592 00 ΝΑΟΥΣΑ. Σελίδα 86 από 186 . τηλ. 27350 24173 0260361 ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Άντερσεν 1. τηλ. 26820 61211 0260348 ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ Ναρκίσσου 2 & Φωκά. 22330 81100 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Σωτηρίου & Γ. τηλ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ . τηλ. Πεντέλης 74 & Ηβης. 26510 65510 0260371 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ Λεωφόρος Δημοτρατίας 6. τηλ. ΤΚ 115 21 ΨΥΧΙΚΟ. ΤΚ 245 00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ. τηλ. 26510 44277 0260366 ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑ Προφήτη Ηλία 44 & Ι. 210 6829574 0260353 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ . Γιαννούδη. 210 2114785 0260352 Λ. Σκάλα Λακωνίας.ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λ. ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Λεωφόρος Παπανδρέου 18. Σοφούλη 1. Κεφαλά. ΤΚ 111 45 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 22730 80940 0260364 ΒΑΣ. 22420 27740 0260357 ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Εθνικής Αντιστάσεως & Λεμεσσού. 210 2324010 0260370 ΛΕΩΦ. τηλ. 23320 20200 0260346 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Ελευθερίου Βενιζέλου & Κολοβού. τηλ. 26710 27161 0260343 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Στέφανου Δραγούμη 17. τηλ. 22860 25851 0260363 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ Θεμ. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. ΤΚ 113 62 ΑΘΗΝΑ. Σοφίας 124. ΤΚ 162 31 ΒΥΡΩΝΑΣ. 23850 46947 0260344 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Ακρωτηρίου 167. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ.

ΑΡΤΑΚΗ . ΤΚ 171 23 Ν. 210 6655650 0260382 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ Αρτέμιδος 47. τηλ. ΕΛ. 210 6829330 0260385 ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΚΟΖΑΝΗ. ΣΜΥΡΝΗΣ Β' Ν. ΤΚ 152 36 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ. ΜΟΥΔΑΝΙΑ 11ο χλμ Εθν. ΑΡΤΑΚΗ Εθνικής Αντιστάσεως 101. Μουδανιων. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260373 ΛΕΩΦ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ.THE MALL Ανδρέα Παπανδρέου 35. τηλ. τηλ. τηλ. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Ν. τηλ. ΣΜΥΡΝΗ. ΤΚ 632 00 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΙΑ. ΤΚ 814 00 ΛΗΜΝΟΣ. τηλ. ΤΚ 551 32 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 210 8100300 0260401 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Λεωφόρος Μαραθώνος 125. 210 3418140 0260390 ΛΕΧΑΙΝΩΝ . 210 6104040 0260395 COSMOS MEDITERRANEAN ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ .Οδού Θεσσαλονίκης-Ν. 2810 289911 0260374 ΧΟΛΑΡΓΟΥ . τηλ. τηλ. 210 4080280 0260398 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ-ΛΑΡΙΣΑ Καραολή Δημητρίου 6 & Μπουμπουλίνας . ΚΕΝΤΡΟ Λ. τηλ. Φωτίου 3.Καλοκαιρινού 19 . τηλ. τηλ. 210 6256150 0260387 ΙΣΤΙΑΙΑΣ . τηλ. ΤΚ 413 34 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ. 2410 672050 0260399 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Τρικάλων 30. τηλ. ΤΚ 572 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΚ 136 74 ΑΧΑΡΝΑΙ. Γρηγόρη 2. ΤΚ 118 51 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ. ΤΚ 422 00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. ΤΚ 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 555 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΚ 190 09 ΡΑΦΗΝΑ. 23940 20690 0260377 Ν. Λαυρίου 194-196 & Κωνσταντινουπόλεως. τηλ. Θέση Ψαλίδι Μαρούσι. 210 9856780 0260384 ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗ Καποδιστρίου 70. ΤΚ 186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. Βενιζέλου 190. ΤΚ 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ. ΤΚ 346 00 Ν. ΤΚ 151 21 ΜΑΡΟΥΣΙ. 26450 21250 0260381 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Λ. 2310 483270 0260389 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Μυρμιδόνων & Τριών Ιεραρχών 8-10. ΣΜΥΡΝΗ. ΛΕΧΑΙΝΑ Πραντούνα & Κανάρη. 24610 50100 0260386 ΠΛ. ΜΟΥΔΑΝΙΑ Ζαφειρίου 3 & Κύπρου. ΤΚ 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ.. 23430 20440 0260380 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Ξεν. τηλ.ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑ 28ης Οκτωβρίου 97. ΑΡΤΑΚΗ.ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ Ελαιών 29 & Δήμητρας. Σελίδα 87 από 186 . η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. τηλ. ΤΚ 153 54 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ. τηλ. 24320 78150 0260400 ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 20. Υψηλάντου & 17ης Νοεμβρ. τηλ. ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ Σμύρνης 41 & Βρυούλων. ΕΛΑΙΩΝ . τηλ. ΓΚΕΡΤΣΟΥ Γκέρτσου 5 & Πατρ. 22210 633200 0260394 THE MALL ATHENS ΜΑΡΟΥΣΙ . τηλ. ΜΟΥΔΑΝΙΑ. 22940 69300 0260402 ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ Πάρνηθος 129-131.Ν.ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Περικλέους 47. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Θουκιδίδου & Σοφοκλή. 23730 66020 0260378 ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ Αραφηνιδών Αλών 6. 210 2447810 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 25910 47380 0260392 ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ Κλεισθένους & Μακαρίου. τηλ. 22940 40800 0260383 Ν. ΤΚ 190 16 ΑΡΤΕΜΙΔΑ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. τηλ. ΤΚ 270 53 ΛΕΧΑΙΝΑ. 22540 29140 0260397 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Εθνικής Αντιστάσεως 173-175 & Ελευθερίου Βενιζέλου.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ερατούς & Ελ. 22260 69410 0260388 ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. ΤΚ 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ. Αλεξάνδρου 11.Ε. τηλ. τηλ. 26230 29320 0260391 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ. 22940 29010 0260379 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Μεγάλου Αλεξάνδρου 103. τηλ. ΤΚ 152 37 ΦΙΛΟΘΕΗ. ΤΚ 174 55 ΑΓ. ΤΚ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ. ΤΚ 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ. 2310 474230 0260396 ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΣ Πλατεία Υψιπύλης (ΟΤΕ). ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 210 6564650 0260375 ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ . 210 9856740 0260376 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μ. 210 6083814 0260393 Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεομήτορος 61.

22430 51784 0260422 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Εθνική Οδός Λάρισας-Κοζάνης 3 & Χαροκόπου. ΤΚ 145 75 ΔΡΟΣΙΑ. 24270 29335 0260411 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ασκληπιού. 210 4015860 0260407 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ελ. 25930 58392 0260428 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Βενιζέλου 6-8. ΤΚ 564 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. Ιεροθέου 95-97 & Ατρειδών & Αγήνορος . 24640 24455 0260414 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Δημητρίου Βετσοπούλου & Θεμ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Κανάρη 2. ΤΚ 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. Γιδογιάννη 10. τηλ. Σελίδα 88 από 186 . 23330 25211 0260415 ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β΄ ΤΡΙΠΟΛΗ. τηλ. ΠΑΤΡΩΝ Λεωφόρος Πατρών 83. ΤΚ 845 00 ΑΝΔΡΟΣ. τηλ. 25530 22762 0260429 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ . ΤΚ 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ. Βενιζέλου 31. 210 3523990 0260430 ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΗ Λεωφ. Εμπειρίκου & 25ης Μαρτίου. 210 4137810 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. τηλ.ΚΡΗΤΗΣ Ν. ΤΚ 195 00 ΛΑΥΡΙΟ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260403 Ν. τηλ. 210 9608040 0260406 ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗ Π. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. Τσαλδάρη 28-30. ΤΚ 623 00 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. ΤΚ 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.ΑΘΗΝΑ 2004 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Παναγούλη.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Αγ. 210 9655565 0260431 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Γ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΤΚ 166 73 ΒΑΡΗΣ. τηλ. ΤΚ 415 00 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ. ΤΚ 852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ. τηλ. τηλ. 210 7713613 0260413 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Εθνιμαρτύρων 117 & Φλέμιγκ. 2710 231270 0260416 ΚΟΡΙΝΘΟΥ Β΄ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΤΚ 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. 23210 28330 0260408 ΑΓ. τηλ. 210 5788520 0260409 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Μακρυγιάννη 92-94. Σαλώνων & Ι. ΤΚ 106 77 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 26410 57808 0260432 ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΜΙΝΙΑ Δωδεκανήσου 37 & Βαλτετσίου.Κ. ΚΕΝΤΡΟ Ναυπλίου & Λεωφ. ΤΚ 320 09 ΤΑΝΑΓΡΑ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Ν. ΤΚ 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ. Βάρης Κρωπίας 4 & Μπενάκη Τσαγκαράκη. ΛΕΩΦ. τηλ. Σοφούλη. ΤΚ 622 00 ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ. τηλ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΑΓ. τηλ. 23920 36790 0260421 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Κάλυμνος. ΤΚ 121 35 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ . τηλ. ΟΗΕ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Εθνική Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 47. Θέση Λούκι. τηλ. 28102 46380 0260404 ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΡΟΣΙΑ Λεωφόρος Μαραθώνος 7. 2410 593255 0260423 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ Τανάγρας 24. Αθηνών Λαυρίου 1. 210 8131464 0260405 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ιθάκης 17 & Γούναρη 129. 210 3802433 0260419 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ Γαρδίκα 4. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 187 57 ΑΜΦΙΑΛΗ. ΤΚ 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 640 04 ΘΑΣΟΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 716 01 Ν. 27410 72043 0260417 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΚΡΗΤΗ Ικάροθυ 26. ΤΚ 842 00 ΤΗΝΟΣ .Ε. ΤΚ 570 04 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 370 02 ΣΚΙΑΘΟΣ. Πόθια. ΤΚ 505 00 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ. 22620 57055 0260424 ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. τηλ. 23220 20136 0260420 Ν. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. τηλ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ. 2310 588710 0260410 ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ Θέση Λουτράκι . ΤΚ 142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. ΤΚ 185 40 ΚΑΜΙΝΙΑ. τηλ.Αμμουδιά. τηλ. τηλ. 22650 72691 0260418 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ Βεραντζέρου 3. 22920 69340 0260425 ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΣ Γ. 22820 29023 0260426 ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ Θέση Πλάκα. 22830 24766 0260427 ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ Θεαγένους 4. ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. τηλ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ. τηλ. 23710 22708 0260412 ΙΛΙΣΙΩΝ ΙΛΙΣΙΑ Ούλωφ Πάλμε 17. τηλ.

ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. Ο. 23810 51813 0260460 ΟΔΟΥ ΑΝΔΡ. 22370 25042 0260442 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Αγ. 22410 73244 0260452 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ Οδός Γοργύρας . 22410 92424 0260449 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αιγαίου Πελάγους 1Α. ΘΕΣΗ ΒΙΒΑΡΙ Εθν. ΤΚ 571 00 ΚΟΥΦΑΛΙΑ. ΤΚ 133 41 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ . ΤΚ 173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΩΦ. 24910 26603 0260437 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΚ 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 5220133 0260444 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ Ποσειδώνος & Ιάσωνος 19.Ε. ΤΚ 204 00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. 2310 924070 0260458 ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ' ΧΑΛΚΙΔΑ. 210 2836740 0260462 ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Ακτή Μιαούλη 83. τηλ. τηλ. ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ. Δημοκρατίας 36. τηλ. 210 9576515 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. ΤΚ 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ. Παπανδρέου 65 & Σόλωνος 22. Καρπενησιώτη 37. τηλ. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΚΕΝΤΡΟ Κασσάνδρου 45. τηλ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260433 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ Εθν. τηλ. Σελίδα 89 από 186 .Λ. ΤΚ 104 41 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 9329582 0260456 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Γ' ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. 22210 28160 0260459 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΚΥΔΡΑ Μεγ. 26960 39260 0260436 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ Λαρίσης 23 & Θέτιδος. 210 8665846 0260439 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Οδός Πατρών-Πύργου & Οιβώτα. Χαίνά & Π. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Α. τηλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΧΑΜΙ-ΑΓ. τηλ. 22730 32046 0260453 ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Φαρσάλων 53 & Δράμας. 210 9717210 0260457 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ελ. 27430 26730 0260443 ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ Λεωφ. 26610 26730 0260446 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εθνικής Αντιστάσεως 30. τηλ. ΤΚ 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ. τηλ. ΘΕΣΗ ΣΟΛΑΡΗ Εθνική Οδός Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. τηλ. 2410 554588 0260454 ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ-ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΚ 250 06 ΑΚΡΑΤΑ.Π. τηλ. 210 9711056 0260455 ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΩ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Αρτάκης 88 & Αγίας Σοφίας 55. Ηρακλειδών 301. Βουλιαγμένης 6.Βενιζέλου 13 & Κουντουριώτου 19 . τηλ. ΤΚ 171 24 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. ΛΕΩΦ. τηλ. ΧΑΙΝΑ Λεωφ. ΤΚ 585 00 ΣΚΥΔΡΑ. Πατρών 19. τηλ. τηλ. ΤΚ 553 37 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ. Βλασίου 13 & Ι. ΤΚ 570 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ηρακλείου 421. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βίτσι 4 & Αγίου Δημητρίου 197.ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΕΩΦ. ΤΚ 832 00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ. 210 9671925 0260445 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ΄ ΚΕΡΚΥΡΑ. 27540 51905 0260434 ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΥΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λεωφ. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. τηλ. ΤΚ 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ. τηλ. ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ Δημοσθένους & Σκρά 40. 23910 54670 0260447 ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΚ 851 01 ΡΟΔΟΣ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. τηλ. τηλ. 2310 676791 0260435 ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΚΡΑΤΑ. 210 4287840 0260441 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Αθ. ΤΚ 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ. τηλ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Λεωφ. Ιωάννη 48. τηλ. 210 5695514 0260448 ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΣ Λεωφ. ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ. ΤΚ 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. Οδός Κρανιδίου-Πόρτο Χελίου . ΤΚ 141 22 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. Οδός Κορίνθου-Πατρών. Αλεξάνδρου 18. ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δημοκρατίας 70 & Αισχύλου. Παπανικολάου & Σικελιανού 9.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. 23510 30249 0260438 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ Πλατεία Κανάρη 3 & Κρίσσης 1-3 & Φαιδριάδων 4-6. 210 2487201 0260450 ΛΕΩΦ. 210 6829127 0260461 ΛΕΩΦ. 210 9606280 0260451 ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ Αυσταλίας 82-84 & Μακρυγιάννη 1. ΤΚ 113 64 ΚΥΨΕΛΗ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . ΤΚ 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. ΤΚ 213 00 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ. τηλ. Αθηνών 46 & Σερβίων 12. 26930 24523 0260440 ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. ΤΚ 166 75 ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

22530 23902 0260464 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Β' ΚΟΜΟΤΗΝΗ. 2310 018980 0260471 ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ Σαρωνίδα. ΤΚ 143 43 ΧΑΛΚΙΔΟΝΑ. 28210 95240 0260473 ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΧΑΛΚΙΔΟΝΑ Δεκελείας 37. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ Υψηλάντου 1 & Σκεπαστού . Ηρακλείου 214. 25310 73661 0260465 ΕΥΟΣΜΟΥ Β΄ ΕΥΟΣΜΟΣ Μαιάνδρου 88. 22210 53388 0260490 ΠΛ.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ. 210 6148739 0260496 ΟΔΟΥ ΤΖ. Παίδων 1-3. Πολυτεχνείου & Δ. 210 8227160 0260483 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Β ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Αθηνάς 24. τηλ. τηλ. ΤΚ 157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. ΤΚ 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ. τηλ. τηλ. ΠΑΛΑΤΑΚΙ Στρ. τηλ. ΤΚ 575 00 ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΜΙΚΡΑ. ΚΟΛΩΝΑΚΙ Πατριάρχου Ιωακείμ 41. τηλ. ΜΑΒΙΛΗΣ Δορυλαίου 8 & Σούστου 11. τηλ. ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ Λ. Κωνσταντίνου 139. 2310 387404 0260466 ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ . ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Άρτας-Ιωαννίνων. ΤΚ 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260463 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ Κεντρική Οδός Καλλονής. ΤΚ 131 21 ΙΛΙΟΝ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΤΚ 190 13 ΣΑΡΩΝΙΔΑ. τηλ. Καραισκάκη 72. ΙΩΝΙΑ Ειρήνης 49. Σελίδα 90 από 186 . τηλ. 26810 21224 0260470 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 24410 80105 0260476 GOLDEN HALL ΜΑΡΟΥΣΙ Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη. Τερτίτη. τηλ. Κέννεντυ 118. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. τηλ. ΙΩΝΙΑ Ν. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. τηλ. Σαρωνίδας Σαρωνίδας 41 & Κεφαλληνίας. 210 2725086 0260510 Ν. ΤΚ 173 43 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Μουστεράκη 12. Δημητρίου 89. τηλ. ΙΩΝΙΑ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. Ειρήνης 111. τηλ. ΤΚ 142 34 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΤΚ 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ. τηλ. 210 7290741 0260475 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Β' ΚΑΡΔΙΤΣΑ Ηρ. Οδ. τηλ. 210 6836071 0260478 ΓΟΥΔΗ ΓΟΥΔΗ Πλ. 24210 85504 0260511 ΠΑΛΑΤΑΚΙ-ΧΑΙΔΑΡΙ ΧΑΙΔΑΡΙ.ΙΛΙΟΝ ΙΛΙΟΝ. ΤΚ 188 63 ΠΕΡΑΜΑ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τζ. ΤΚ 731 31 ΧΑΝΙΑ. Ν. τηλ. τηλ. 210 2752213 0260516 ΚΟΡΩΠΙΟΥ Β ΚΟΡΩΠΙ Βασ. ΤΚ 340 02 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Κισσάμου & Ι. ΤΚ 384 46 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ. 210 9769471 0260515 ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ-Ν.Κερίου. ΤΚ 124 61 ΧΑΙΔΑΡΙ . ΤΚ 181 20 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. 210 6620968 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ίωνος Δραγούμη 7 & Οπλοποιού. 23920 65990 0260469 ΑΡΤΑΣ Β ΑΡΤΑ. τηλ. ΜΑΒΙΛΗΣ ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 104 45 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. τηλ. 210 4958218 0260487 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Αγίου Ιωάννου Ρώσσου 33. ΤΚ 106 74 ΚΟΛΩΝΑΚΙ. τηλ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Λιοσίων & Ευαλκίδου 5. Ζακύνθου . τηλ. ΠΕΡΙΦΕΡ. ΤΚ 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. ΤΚ 113 61 ΚΥΨΕΛΗ. ΘΗΒΩΝ Θηβών 464. Ρήγα Φεραίου & Φιλικής Εταιρίας. τηλ. 210 2409938 0260495 ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 35. τηλ. 210 5760469 0260499 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ Βυζαντίου 89. τηλ. 210 5317884 0260514 ΜΠΡΑΧΑΜΙ Β' ΜΠΡΑΧΑΜΙ Αγ. 210 6412055 0260492 ΜΕΝΙΔΙΟΥ Γ ΑΧΑΡΝΑΙ Πάρνηθος 32. 210 2588632 0260474 ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΗΝΑ. 210 5785925 0260467 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Β ΖΑΚΥΝΘΟΣ Στραβοπόδη 12 & Εθν.Ε. 22910 55722 0260472 ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ-ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ. τηλ. ΤΚ 811 00 ΚΑΛΛΟΝΗ . ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. τηλ. 210 7701202 0260479 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ Λεωφ. 210 8665614 0260482 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ. 210 4419240 0260480 ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη 27. 26950 24336 0260468 ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δημοτικό Διαμέρισμα Τριλόφου. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 104 46 ΑΘΗΝΑ. ΠΛ.

210 9536942 0260519 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Β ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 2710 231270 0265517 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου & Κορωναίου. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. 210 3719001 0265504 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PORTO CENTER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26ης Οκτωβρίου 90. 210 8000684 0265511 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π. τηλ. τηλ. 210 2111757 0265515 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ Αγ. ΤΚ 564 29 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ.Κωνσταντίνου 228. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 145 78 ΚΗΦΙΣΙΑ. 2810 337081 0265518 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Π. Οδού Αθηνών-Λαμίας . Ανδρέα 26 & Κολοκοτρώνη . ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. 210 3337373 0265501 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. Μακαρίου 29 . 22890 78074 0265500 ATHENS LARGE CORPORATE DIVISION ΑΘΗΝΑ. 210 3477501 0265513 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 358 . τηλ. 210 8129510 0265502 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ. τηλ. τηλ. τηλ. ΜΥΚΟΝΟΣ Ματθαίου Ανδρονίκου & Αρτέμιδος . ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 22710 44117 0265525 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Καλλιρόης 19. τηλ. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ. 210 9292651 0265526 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ. τηλ. ΡΑΛΛΗ ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 2310 332910 0260521 ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ . ΚΕΝΤΡΟ Αυσταλίας 82-84 & Μακρυγιάννη 1. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0260517 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ Β ΚΑΛΛΙΘΕΑ.360 & Καυτατζόγλου . 210 9958417 0265507 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Β. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ Χαροκόπου 32. 2310 608599 0265524 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ. τηλ. Πατρών Γερμανού 1 & Χαινά 67 . τηλ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. 25510 81821 0260520 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . 210 6627856 0265509 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑ 17ο Χλμ Εθν. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. ΤΚ 415 00 ΛΑΡΙΣΑ . Κηφισιας 117. ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. τηλ. Σελίδα 91 από 186 . ΟΗΕ.ΡΑΛΛΗ Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 8ο χλμ Περιφεραικής Εθνικής οδού . 2610 223902 0265516 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ. Αιγαίου 22. ΚΕΝΤΡΟ Ναυπλίου & Λεωφ. ΚΕΝΤΡΟ Κοραή 3. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΚ 117 43 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 2310 554808 0265505 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Εθν. 22210 22618 0265522 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά 301. 2410 922551 0260522 ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΙΑ .Ε. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Ευσταθίου & Άρδα. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. Π. Ράλλη 55. τηλ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ.ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΙΑ . 210 5771220 0265506 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Γερουλάνου 2 & Πολεμιστών . ΚΕΝΤΡΟ Αμαλίας 20 & Σουρή 5. τηλ. ΤΚ 111 45 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ Κομνηνών 27 & Ιασωνίδου . τηλ. 22410 73244 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC.

ΤΚ 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. τηλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0265583 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Μιχαλακοπούλου 35-37.Ε. Αντιστάσεως 26. ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. τηλ. 2310 592733 0265566 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ. 2410 566170 0265568 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Λ. ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 2510 835821 0265575 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΚΕΝΤΡΟ Ορφέως 1. 26510 39627 0265612 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙ Φιλαδελφείας 26 & Κων/πολεως . Σελίδα 92 από 186 . τηλ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0265527 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ. 28210 90725 0265626 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ. Ακτή Μιαούλη 75. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Ελ. τηλ. τηλ. 210 4225666 0265554 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ. τηλ. Ηρακλείου 332.Λ. 24310 75632 0265581 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. ΤΚ 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Ιάσωνος 62. 22310 50800 0265621 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ. 25310 37994 Μεσογείων 455. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ Καλαμιώτου 3.Π. Αλεξάνδρας 31. Δημοκρατίας 288. ΤΚ 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. ΤΚ 153 43 ΑΓ. τηλ. τηλ. 26610 38438 0265630 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΤΚ 731 31 ΧΑΝΙΑ. 210 6082058 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 4284420 0265552 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσαμαδού 7. ΤΚ 105 63 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 24210 39745 0265529 THESSALONIKI LARGE CORPORATE DIVISION ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΚΕΝΤΡΟ Καρόλου Ντηλ 13. τηλ. ΤΚ 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Ο. ΚΕΝΤΡΟ Βλαχλέιδου 5. 210 4856181 0265572 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 27410 72830 0265580 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ. τηλ. . ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΚΕΝΤΡΟ Εθν. τηλ. 25510 29737 0265609 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 2310 242060 0265535 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΚ 105 52 ΑΘΗΝΑ. ΚΕΝΤΡΟ Αθανασίου Διάκου & Κονδύλη 14. ΕΚΘΕΣΗ Βασιλικών 32. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. ΚΕΝΤΡΟ Λέοντος Σοφού 18. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. ΚΕΝΤΡΟ Σκαλίδη 5. τηλ. Βενιζέλου 3. 210 2715002 0265556 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. 210 2401900 0265613 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ. ΚΕΝΤΡΟ Μ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. 210 5271737 0265608 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. τηλ. τηλ. Πειραιώς 66 . τηλ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. 210 7233604 0265597 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Πειραιώς 9-11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 3226683 0265555 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Λεωφ. Αλεξάνδρου 9 & Κούμα.

ΑΘΗΝΑ Σινιόσογλου 6 & Παναγούλη.ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α. Μπότσαρη 2. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. 28310 58281 0265645 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λ. 2310 459701 0265643 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ. 210 3522731 0268034 ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ . τηλ. 2310 375574 0268035 ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ & ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. τηλ. τηλ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ .ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ίωνος Δραγούμη 52. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. ΠΕΡΙΦ. Εμμανουήλ Πορτάλιου 23.ΚΡΗΤΗ Μαρτύρων 25ης Αυγούστου & Κορωναίου. τηλ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 2610 634674 0268036 ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ & ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. τηλ. ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ . ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ . ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. Σελίδα 93 από 186 . HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0265631 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Άρτας-Ιωαννίνων. 24210 39730 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC.ΒΟΛΟΣ Ιάσωνος 62. ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ . τηλ.ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέα 26 & Κολοκοτρώνη. τηλ. 210 5579133 0268033 ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ & ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ.Ε. 26810 21222 0265640 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εθνικής Αντιστάσεως 54 & Καζάζη 9. 2810 337111 0268037 ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΩΝ & ΒΟΛΟΣ. ΤΚ 142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δημοκρατίας & Μ.

τηλ. τηλ. 210 9550280 0280206 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λεωφ. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΥ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μητροπόλεως 34. ΤΚ 142 31 Ν.MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0280101 Λ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑ. 2310 289041 0280201 ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Σταδίου 23. τηλ. Δημοκρατίας 28 & Βασ. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 587610 0280117 ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πλ. τηλ. ΟΛΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Ηρακλείου 303 & Ιφιγένειας 1. ΤΚ 564 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΙΩΝΙΑ. 210 5783100 0280210 ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Αθηνάς 12. ΣΜΥΡΝΗ. τηλ. τηλ. ΙΩΝΙΑΣ Ν. 2310 385860 0280114 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εθν. ΤΚ 546 26 ΒΑΡΔΑΡΗΣ. 2310 254240 0280125 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λαγκαδά & Τζαβέλα 1. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΙΩΝΙΑ Λ. Βενιζέλου 77 & Καραολή. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 2310 453332 0280115 ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιφεριακή Οδός & Λεύκης. Γεωργίου 2. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ. 210 3258800 0280203 Ν. Λαμπράκη 178. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. τηλ. 23920 21412-3 0280121 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή & Ιωνος Δραγούμη 8. τηλ. 2310 244272 0280111 ΑΓ. ΤΚ 546 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 866600 0280103 ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25ης Μαρτίου 19. 2310 588630 0280127 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ελ. ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑ. Ολγας 148. Αλεξάνδρου 14 & Θερίσσου. 2310 695892-3 0280119 ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αμπελοκήπων 46. τηλ.Ε. ΤΚ 561 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 688094 0280104 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δημ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΤΚ 563 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 139 & Χαλκίδος 3. Παπανδρέου 65. 2310 324061 0280109 ΠΛ. τηλ. Καραολή 3. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. τηλ. 2310 502400 0280122 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. τηλ. Καραμανλή 97 & Μπότσαρη. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 2310 721863 0280108 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25ης Μαρτίου 125 & Δανιόλου. 210 3253811 0280211 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΘΗΝΑ Παπαδιαμαντοπούλου 141. ΤΚ 551 31 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. τηλ. 2310 941981 0280124 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παύλου Μελά 25. τηλ. 2310 501400 0280102 ΒΑΣ. ΤΚ 570 13 ΩΡΙΑΟΚΑΣΤΡΟ. ΤΚ 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Δημοκρατίας & Δωδεκανήσου 2. ΤΚ 567 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σελίδα 94 από 186 . ΤΚ 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 564 29 ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ. Βενιζέλου 147. ΤΚ 171 21 Ν. ΤΚ 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Παν. 210 7758001 0280212 ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΤΚ 570 09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 2717741 0280204 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ανδρέα Παπανδρέου 77. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Συγγρού 167. 210 9304520 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. ΤΚ 105 61 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τσαλδάρη 16-20. 2310 462333 0280105 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μεταμορφώσεως 4. τηλ. 2310 951131 0280107 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μ. ΣΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λέοντος Σοφού 18. ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ.Αντιστάσεως 22. 2310 566750 0280118 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λεωφ. ΤΚ 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. τηλ. 2310 402060 0280106 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γρ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 570 19 ΠΕΡΑΙΑΣ. 2310 581510 0280128 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28ης Οκτωβρίου 33. 210 6829780 0280205 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ. 2310 757825 0280123 Ν.

Παπάγου 19. ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. Κηφισίας 208. τηλ. τηλ. ΤΚ 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ. 210 8613173 0280230 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Ανδρέα Παπανδρέου 2 & Σερίφου. 210 9758000 0280252 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 1 ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ευτυχίδου 35-37. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΤΚ 173 41 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγ. ΤΚ 153 42 ΑΓ. ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ. τηλ. 210 5319811 0280216 ΑΓ. Ιεράς Οδού 193. ΤΚ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ. ΤΚ 145 65 ΑΓ. τηλ. ΤΚ 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ. Παναγή Τσαλδάρη 65. Κωνσταντίνου 156. ΤΚ 112 56 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 116 34 ΠΑΓΚΡΑΤΙ. ΤΚ 136 71 ΜΕΝΙΔΙ. τηλ. Βενιζέλου 164. 210 2447750 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 210 9949310 0280242 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Φορνέζη 2 & Ελ. 210 8668000 0280247 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑ Μητροπόλεως 53. ΤΚ 146 71 Ν. 210 7471120 0280224 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Ερμού 30. 210 8100000-4 0280231 ΨΥΧΙΚΟΥ 1 ΨΥΧΙΚΟ Λεωφ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. 210 6641900 0280239 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τατοϊου 96. τηλ. 210 5324054 0280228 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Γλαδστώνος 1 & Περικλέους. τηλ. τηλ. ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. τηλ. τηλ. Σελίδα 95 από 186 . ΤΚ 112 51 ΑΘΗΝΑ. 210 9763745 0280229 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 178-180 & Αγ. 210 6628293 0280218 ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ Λεωφ. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 1 Ν. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Μελετίου. ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ΤΚ 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ. Πατησίων 206. Λαυρίου 148. τηλ.MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. 210 6776991 0280232 Ν. 210 2693400 0280223 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Πόντου 58 (πάροδος Μιχαλακοπούλου). 210 2929399 0280226 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Δημ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1 ΑΓ. Μαραθώνος 135 & Θεσσαλονίκης. 210 9769230 0280220 ΙΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Ιλίου 37 & Ναυσικάς. τηλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Λεωφ. ΤΚ 157 73 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. τηλ. 204 0280225 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου 46. ΤΚ 172 35 ΔΑΦΝΗ. ΤΚ 154 51 Ν. 210 8056978-9 0280227 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 50. Αλεξάνδρου 18 & Κανάρη 38. 210 6048862 0280219 ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ Μεγ. Ράλλη 4-6 . ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. 210 7489000 0280234 ΑΓ. Μεσογείων 400. ΤΚ 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ. τηλ. 22990 41203. ΤΚ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ. τηλ. τηλ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0280215 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑ Ιερά Οδός & Αβέρωφ 1.Ε. 210 3256560 0280248 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ ΑΘΗΝΑ Χαλκοκονδύλη 13. τηλ. ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. 210 7256270 0280253 ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙ Πάρνηθος 15. τηλ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓ. ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χελμού 24. 210 6217148 0280217 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Βασ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. τηλ. ΕΡΥΘΡΑΙΑ. ΤΚ 104 32 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 105 56 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΨΥΧΙΚΟ. τηλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 210 6015800 0280235 ΑΙΓΑΛΕΩ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ Λεωφ. 210 5203300 0280250 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. Δημητρίου 26. τηλ. 210 9547402 0280244 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λεωφ. τηλ. 210 8072279 0280233 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λεωφ. τηλ. 210 2855920 0280241 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κύπρου 54 & Ηλεκτρουπόλεως. Βενιζέλου 63. 210 5787590 0280245 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. 210 5988420 0280237 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ Λεωφ.

ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΙΑ. 210 5068686 0280273 ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Λεωφ.ΜΑΚΡΗ. ΤΚ 171 23 Ν. 210 9638530 0280286 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Ν. τηλ. Πεντέλης 94 & Π. 22940 40145 0280289 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λεωφ. 210 2486792 0280283 ΤΑΥΡΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Πειραιώς 204 & Μακεδονίας 1. τηλ. ΒΑΡΒΑΡΑ Ελ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. 210 8170000 0280259 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Τσακάλωφ 2. 210 6923813-815 0280269 PRIVATE BANKING BRANCH ΑΘΗΝΑ Λεωφ. τηλ. 210 5611552 0280288 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Λεωφ. ΤΚ 143 41 Ν. Κηφισίας 24. Μπακογιάννη 2. Ιασωνίδου. τηλ. ΣΜΥΡΝΗΣ Ν. τηλ. ΤΚ 166 75 Λ. ΤΚ 106 72 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 151 23 ΑΘΗΝΑ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0280257 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1 ΓΑΛΑΤΣΙ Λεωφ. τηλ. τηλ. 56. 210 6630598 0280285 ΛΕΩΦ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Πετρουπόλεως 97 Α. 210 8100114 0280267 ΕΚΑΛΗΣ ΕΚΑΛΗ Θησέως 67. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Λ. Αλεξάνδρου & Κουντουριώτου 1. ΤΚ 131 21 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 190 16 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ. τηλ. ΤΚ 145 65 ΕΚΑΛΗ. Αρτέμιδος 31 & Αύρας. 210 7562221 0280275 ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ. τηλ. τηλ. Κηφισίας 242 & Παναγίτσας 2. Κηφισίας 82. 210 6232340 0280290 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Λεωφ. ΤΚ 151 21 ΠΕΥΚΗ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 151 25 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 123 51 ΑΓ. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑΣ. ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΥ. Μεσογείων 119. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. 210 2692833 0280278 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Λεωφ.Ε. ΤΚ 190 05 Ν. τηλ. τηλ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. Ποσειδώνος 50. τηλ. ΒΑΡΒΑΡΑ. ΤΡΙΑΔΑΣ . Φυλής 87. Αθηνών 98. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Λεωφ. Αναργύρων 53. 22940 50098 0280287 ΑΓ. τηλ. ΛΙΟΣΙΑ Λεωφ. τηλ. τηλ. τηλ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Λεωφ. ΤΚ 111 43 ΓΑΛΑΤΣΙ. 210 3606741 0280263 Ν. ΤΚ 134 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ηλιουπόλεως 37 & Αίνου . ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΩΝ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αγ. ΤΚ 174 56 ΑΛΙΜΟΥ. Ειρήνης 43. 210 3350000 0280266 ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΙΑ Λεωφ. ΑΘΗΝΩΝ Λ. ΤΚ 115 26 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ. 210 6984439 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Κηφισίας 24 Α. 210 8170000 0280270 ΑΓ. 210 8137878 0280268 ΕΡΡΙΚΟΥ ΝΤΥΝΑΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΤΚ 151 25 ΜΑΑΡΟΥΣΙ. Βενιζέλου 59-61. ΤΚ 116 31 ΑΓ. Φυλής 181 & Κολοκοτρώνη.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. 210 9802272 0280280 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν.ΜΑΚΡΗ Μαραθώνος & Λυκείου. Βενιζέλου. Μεγ. 210 5139374 0280276 ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 3ης Σεπτεμβρίου 83 & Φερρών 12. 210 9311000 0280264 ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ Κηφισίας & Ερθυρού Σταυρού 4. 210 6142050 0280274 ΑΓ. τηλ. ΤΚ 106 73 ΚΟΛΩΝΑΚΙ. Σελίδα 96 από 186 . τηλ. ΤΚ 133 41 Α. ΤΚ 104 34 ΒΙΚΤΩΡΙΑ. ΑΘΗΝΩΝ Λεωφ. τηλ. ΣΜΥΡΝΗ Ελ. τηλ. Μεσογείων 107. Γαλατσίου 100. ΣΜΥΡΝΗ. Δεκελείας 92-94. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. 210 8839658 0280277 ΑΓ. τηλ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓ. 210 6920233 0280272 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. 210 2323901 0280282 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Α. τηλ. 210 9609840 0280279 ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ Λεωφ. τηλ. Παύλου 198. Βουλιαγμένης 6.MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΑΓ. 210 2589863 0280281 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟ Λεωφ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. ΤΚ 135 61 ΑΓ. τηλ. τηλ. τηλ. ΛΙΟΣΙΑ. 210 2934200 0280258 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2 ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφ. ΤΚ 104 42 Λ. 210 3451074 0280284 ΣΠΑΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ Βασ. 210 8170200 0280265 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Πανεπιστημίου 16.

ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 5582217 0280309 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑΣ Λεωφ. τηλ. Ράλλη 235. 210 9884559 0280304 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Π. τηλ. τηλ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. τηλ. ΤΚ 731 35 ΧΑΝΙΑ. Βενιζέλου 5. Σελίδα 97 από 186 . 210 4580550 0280302 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Κύπρου 61. ΦΑΛΗΡΟ Αχιλλέως 54.Καλάμου. 210 8995467-468 0280310 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Σερρών 49. 210 4911536 0280306 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 181 20 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. τηλ. 210 5560033 0280293 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ Λεωφ. ΤΚ 175 61 Π. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΗ. 210 4254410 0280319 Π. 28210 79000 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΦΑΛΗΡΟΥ Π. 210 4327016 0280401 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Βενιζέλου 27. τηλ. 23210 85900 0280405 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Βύρωνος & Κανούτα. τηλ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πλατεία Ρούσβελτ 10-12. 401 0280315 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1 ΓΛΥΦΑΔΑ Λαζαράκη 10. ΤΚ 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ.Ε. τηλ. 22950 53155 0280294 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Οδυσσέως 1. τηλ. τηλ. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ. τηλ. ΤΚ 186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. Αλεξάνδρου 21. 210 5244585 0280295 ΛΗΤΩ ΛΗΤΩ Μουσσών 7-13. 210 4616085 0280312 ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρηγορίου Λαμπράκη 91. τηλ. 210 4944325 0280311 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Εθν. τηλ. τηλ. ΤΚ 118 51 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ. 210 4598400.Αντιστάσεως 177. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Βάρης & Δυρραχίου 1. τηλ. Μακρυγιάννη 105. τηλ. ΤΚ 621 25 ΣΕΡΡΕΣ. 24310 77611 0280406 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Μυλωνογιάννη & Κριάρη . ΤΚ 191 00 ΜΕΓΑΡΑ. 210 4139520 0280314 ΠΕΙΡΑΙΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτή Μιαούλη 91. Παύλου 73. ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΤΚ 190 14 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ. Τσίγκου. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0280291 ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Τριών Ιεραρχών 56-58. τηλ. 26510 25266 0280403 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Ελ. ΤΚ 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. 210 4131836 0280313 ΠΕΙΡΑΙΑ . 210 9672000 0280301 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κολοκοτρώνη 116 & 2ας Μεραρχίας. τηλ. τηλ. ΦΑΛΗΡΟ Αγ. τηλ. ΤΚ 185 57 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. ΤΚ 114 25 ΛΗΤΩ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. τηλ. τηλ.MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. 2510 223700 0280402 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πλατεία Δημοκρατίας 12. 210 8944170 0280303 Π. Βασ. 22960 23833 0280323 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Σαλαμίνος 62. τηλ. ΦΑΛΗΡΟ. 210 6931151 0280296 ΒΑΡΗ ΒΑΡΗ Λ.Π. τηλ.Γερμανού 2 & Τζαβέλλα. 210 9600935 0280308 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λεωφ. ΤΚ 104 37 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ. τηλ. ΦΑΛΗΡΟΥ 1 Π. τηλ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. 210 4838760 0280307 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Γούναρη 227 & Κρίτωνος. 24610 47110 0280404 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Βενιζέλου 129 & Ραφτούδη 3. 210 8980750 0280318 Π. ΦΑΛΗΡΟ. ΡΑΛΛΗ-ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ Π. 210 3417272 0280292 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 60. Αθηνών . ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΚ 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 9856200 0280320 ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ Μελετίου Ζαχαρία 27. Δημοκρατίας & Αθ. τηλ. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 175 62 Π. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ. ΤΚ 185 35 ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ.

ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. ΤΚ 731 35 ΧΑΝΙΑ. τηλ. τηλ. 26950 29999 0280418 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού & Μητροπέτροβα 10.ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΟΣ 5ο χλμ Λ. 23210 97500 0280436 ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΚΑΒΑΛΑΣ Βενιζέλου 17 & Δραγούμη. 22410 69409 0280421 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Γαμβέτα & Δημητριάδος 251. 2810 264860 0280414 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δαμασκηνού 49. τηλ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. τηλ. 27210 63470 0280419 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Αποστόλου Σούζου 2 & Βιζυηνού. τηλ. 23310 72963-72983 0280426 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Ριζοσπαστών Βουλευτών Ιονίου Βουλ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. τηλ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑΣ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. τηλ. τηλ. 23310 76160 0280434 ΑΓ. 25510 84842-3 0280423 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Καζατζή 19. 2810 288732 0280417 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Λομβάρδου 35. 24410 75643 0280429 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ιδης 26-28. ΤΚ 713 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 24210 76777-8 0280422 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρκαδιουπόλεως & Λεωφ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ. 22210 89791 0280409 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Εθν. & Βράϊλα. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. Μακαρίου 28 & Εθελοντών Δωδεκανησίων.MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. τηλ. 2610 621155 0280413 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 62 Μαρτύρων 150 & Παύλου Μελά. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. τηλ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. τηλ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Αιγαίου 22-24. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. ΤΚ 721 00 ΑΓ. ΤΚ 621 22 ΣΕΡΡΩΝ. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. 28210 90940 0280432 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριστομένους 59. ΤΚ 851 00 ΑΣΓΟΥΡΟΥ. 27310 22461-22463 0280425 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κεντρικής 123. ΛΙΝΔΟΥ . τηλ.Ανδρέου 82. 26410 28880 0280424 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Λεωφ. 28410 89990 0280435 ΣΕΡΡΩΝ 1 ΣΕΡΡΩΝ Λεωφ. Κορνάρου 31. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ. Βενιζέλου 17. 22310 31886 0280412 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Αγ. 26910 68400 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ. Παλαιολόγου 69. 27210 62750 0280433 ΒΕΡΟΙΑΣ 1 ΒΕΡΟΙΑΣ Βενιζέλου 1. 27410 76560 0280415 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Λεωφ.Λίνδου. τηλ. τηλ. 22710 81160 0280416 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ . Κων. τηλ. τηλ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Πλατεία Ελ. 25210 55444 0280411 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Καποδιστρίου 12 . ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. τηλ. τηλ. Σελίδα 98 από 186 . τηλ. τηλ. 22410 33220 0280410 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Ερυθρού Σταυρού 11 & Λαμπριανίδη. 2810 285300 0280431 ΧΑΝΙΩΝ 1 ΧΑΝΙΑ Κυδωνίας 39. τηλ. 26610 35948 .Ε. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Ρόδου .39851 0280427 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Μανωλοπούλου 4. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟΥ. Δημοκρατίας . HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0280407 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Καραολή & Σμύρνης . ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑΣ. 25410 83160 0280408 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Κριεζώτου 50. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. τηλ. 25310 82857 0280420 ΛΕΩΦ. τηλ. Μεραρχίας 2. 26210 21913 0280428 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Βασαρδιάνη 23. τηλ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. τηλ. 2510 622000 0280437 ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ Ασημάκη Φωτίλα 1 & Ζαϊμη. τηλ.

ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑΣ. 27420 27342 0280464 ΛΑΜΙΑ ΓΑΛΑΝΕΊΚΑ ΛΑΜΙΑ ΓΑΛΑΝΕΊΚΑ Παπασιοπούλου 57. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. τηλ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑΣ. 22310 53360 0280465 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ Θεμιστοκλή Σοφούλη 43. τηλ.40561 0280455 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αθανασίου Διάκου 30. τηλ. Ελευθερίας . ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΥΣ. 26610 88010 0280445 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δωδώνης 147. Κωνσταντίνου. τηλ. τηλ. ΤΚ 632 00 ΜΟΥΔΑΝΙΑ. Βενιζέλου 2 & Ολύμπου. τηλ.ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑΣ Ακρωτηρίου 89 & Θάσου. 28420 80454 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 831 00 ΣΑΜΟΣ. τηλ. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ. τηλ. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Καζαντζίδη & Βοσπόρου. τηλ. 24210 91800 0280448 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 28ης Οκτωβρίου 4-6. 24620 87193 0280462 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 25ης Μαρτίου 77. Αργους 49. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ. 27510 68228 0280459 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Χατζηδημητρίου 69. τηλ. τηλ. τηλ. 22620 84070 0280470 ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΑ Κασσάνδρας 4-6. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗΣ. τηλ. 28310 21830 0280440 ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ Κύπρου & Σχοινούσης. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 23820 81034 0280460 Ν. 27520 29359 0280458 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΥΣ Μπελίνου 18 & Ζωγράφου 2. 2410 531211 0280453 ΛΑΡΙΣΑΣ 2 ΛΑΡΙΣΑΣ Πατρόκλου & Δευκαλίωνος 16. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 22210 62400 0280442 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Πολυχρονίου Κωνσταντά 10. 23510 23440 0280457 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Λεωφ. Στ. 2610 362480 0280451 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Κύπρου 70. 22510 40265. 22850 29250 0280441 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 ΧΑΛΚΙΔΑΣ Συγγρού 1. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ. τηλ. ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. τηλ.Ε. τηλ. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λεωφ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ. ΤΚ 853 00 ΚΩ. Σελίδα 99 από 186 . 2410 539100 0280454 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Λήμνου 1.MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑΣ. τηλ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑΣ. 22420 49605 0280472 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0280438 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε. τηλ. 24670 86132 0280456 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Π. 26450 23117 0280467 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 25ης Μαρτίου & Πλ. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 23850 44604 0280468 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Σκουφά & Αγ. τηλ. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟΥ. ΤΚ 716 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΚ 843 00 ΝΑΞΟΣ. Γεωργίου Μόδη. Πορταλιού 14. ΤΚ 383 34 ΒΟΛΟΥ. 2710 230700 0280449 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ . 23730 65288 0280471 ΚΩ ΚΩ Ασκληπιού 3. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ. τηλ. τηλ. τηλ. 22730 22082 0280466 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γολέμη 5-7. Ελευθερίας 10. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑΣ. ΤΚ 263 34 ΠΑΤΡΑΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑΣ. 26810 77008 0280469 ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑΣ Πινδάρου 96. Τσαλδάρη & Πλ. 2410 537020 0280452 ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΛΑΡΙΣΑΣ Ελ. τηλ. 26510 90940 0280446 ΒΟΛΟΥ 1 ΒΟΛΟΥ Λαρίσης 157 & Γκούρα. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. 24630 20846 0280463 ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟΥ Εθνικής Αντιστάσεως 31-33. 2810 286400 0280461 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Μεγάλου Αλεξάνδρου 11.

ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 264 41 ΕΛΛ. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0280473 ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ Δρόμος Αεροδρομίου . ΤΚ 281 00 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. τηλ.MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ. Τρίτση & Συνδικαλιστών 3. Στρατιώτου & Λευκωσίας 21. τηλ.Θέση Σκάλαδο.ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ Ελλη.Ε. 26340 38620 0280476 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Α. Σελίδα 100 από 186 . τηλ. τηλ. 2610 429301 0280475 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τζαβέλα 3. 26710 27920 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 22890 25557 0280474 ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΕΛΛ.

τηλ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 171 23 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. 210 5706000 0320012 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Κονδύλη 6. 210 6283300 0320011 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Εθνάρχου Μακαρίου 31. 2310 374500 0320007 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Αβέρωφ 20. ΤΚ 172 36 ΑΓ. 210 6283300 0320211 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΡΔΑΡΗ Γιαννιτσών 31 & Πατριάρχου Κυρίλλου. 210 4857020 0320015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ελευθερίου Βενιζέλου 53. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. τηλ. τηλ. 210 6621180 0320023 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 3384800 0320003 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ. τηλ. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ. ΤΚ 562 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. Βενιζέλου 34 & Μιχελιδάκη. 210 2897700 0320006 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Καλαποθάκη. ΤΚ 731 32 ΧΑΝΙΑ. Τρίτση. 210 6595900 0320411 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 215. τηλ. τηλ. 210 9793760 0320004 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λ. 210 9374640 0320016 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 4.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0320001 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Βασ. τηλ. 2410 539450 0320028 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη 3 & Αγ. 2310 588510 0320026 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 35. 210 3384810 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Βουλιαγμένης 273. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ. τηλ. τηλ. τηλ. Ανδρέα 45. τηλ. 2310 561600 0320009 ΝΕΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ Λ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 2310 561600 0320311 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λ. τηλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. τηλ. 2610 240370 0320029 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Ελ. Σοφίας 11 & Μέρλιν. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. Σελίδα 101 από 186 . τηλ. ΤΚ 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. Σοφίας 11 & Μέρλιν. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ.Μεσογίων 250. 210 6930870 0320021 ΚΟΡΩΠΙ ΚΟΡΩΠΙ Βασιλέως Κωνσταντίνου 84. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. 210 4115740 0320017 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ Πανόρμου 68. ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.Κων/νου Καραμανλή (Νέα Εγνατία) 162 & Μαυρομιχάλη 40. 2310 392100 0320010 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Μιλτιάδου 3. ΤΚ 115 23 ΑΘΗΝΑ. 26510 69500 0320008 ΟΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΒΑΡΔΑΡΗ Γιαννιτσών 31 & Πατριάρχου Κυρίλλου. τηλ. τηλ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 562 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ. Δημοκρατίας 43. τηλ. τηλ. 210 5581040 0320024 ΕΥΟΣΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΣ Ελάτης 5 & Αντ. 210 8980498 0320013 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 215. Ηρακελίου 374. ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. 28210 26100 0320111 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑ Μιλτιάδου 3. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ. 210 6595900 0320005 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 4257040 0320611 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Βασ.Μεσογίων 250.

210 8187-800 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC.ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0340100 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑ Λ. ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ. Σελίδα 102 από 186 . Κηφισίας 24Β. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

INTESA SANPAOLO S.P. 210 3316833 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC.A ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Ευριπίδου 11. Σελίδα 103 από 186 .A HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0350001 INTESA SANPAOLO S. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.P. ΤΚ 105 61 ΑΘΗΝΑ. τηλ.

ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. 24610 42174 0360200 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Βασ.Ε. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ.. Σελίδα 104 από 186 . τηλ. Σοφίας 22. 24630 82005 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. Π. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0360100 ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Τσόντζα 3-5.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Συν.

210 6970000 0370009 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Π. Ράλλη 241 & Μούγλων.PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α. 210 6970000 0370006 ΛΑΡΙΣΣΑΣ ΛΑΡΙΣΣΑ Κύπρου 66 & Πανός 68.Ε. τηλ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. Ιωακείμ 20. τηλ. 210 6970000 0370018 ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λαγουμιτζή 22 & Χαριλάου Τρικούπη 1 . 210 6970000 0370010 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ. τηλ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. τηλ. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 115 27 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. τηλ. ΙΩΝΙΑ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ.ΜΑΡΤΙΟΥ Λεωφ. ΤΚ 142 31 Ν. Βενιζέλου 156. ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. τηλ. ΙΩΝΙΑ Λ. τηλ. τηλ. 210 6970000 0370012 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κολοκοτρώνη 13. 210 6970000 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 6970000 0370020 ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ Χρυσοστόμου Σμύρνης 90. 210 6970000 0370031 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. τηλ. τηλ. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. 210 6970000 0370024 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Βασ. Μαραθώνος 106. Καραμανλή 129 . τηλ. τηλ. 210 6970000 0370015 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Βας. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΤΚ 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ. 210 6970000 0370007 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κυρίλλου Λουκάρεως 15 & Αμαλθείας. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 6970000 0370013 Ν. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΣΑ. ΤΚ 171 23 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. τηλ. Κων. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . 210 6970000 0370030 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 310. Σοφίας 126 & Φειδιππίδου. τηλ. 210 6970000 0370016 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 21ης Αυγούστου & Γλαύδστωνος.ΜΑΡΤΙΟΥ. ΤΚ 184 53 ΝΙΚΑΙΑ. 210 6970000 0370008 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Π. 210 6970000 0370028 ΑΙΓΑΛΕΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 310. ΤΚ 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΚ 106 75 ΚΟΛΩΝΑΚΙ. 210 6970000 0370002 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Όθωνος 92 & Κηφισίας 254.133. ΤΚ 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ. τηλ.ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ . τηλ. ΤΚ 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ. Σελίδα 105 από 186 . τηλ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 6970000 0370003 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δημ. τηλ. τηλ. Ηρακλείου 301. 210 6970000 0370011 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Πατρ. Γούναρη 14 & Τσαμαδού. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΗΝΗ. Κωνσταντίνου 61. τηλ. τηλ. 210 6970000 0370017 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέου 111 . τηλ. τηλ. ΤΚ 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ. Βενιζέλου 47. τηλ. 210 6970000 0370014 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιάσονος 77 ΣΤ & Κ. 210 6970000 0370021 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ελ. τηλ. 210 6970000 0370029 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ Ομονοίας 102 και Εθνάρχου Μακαρίου. ΤΚ 115 23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. 210 6970000 0370026 ΠΑΛΗΝΗΣ ΠΑΛΗΝΗ Λεωφ. τηλ.Καρτάλη 19. 210 6970000 0370005 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμ ισκή 12 & Βενιζέλου 16. 210 6970000 0370004 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Δούσμανη 26. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. 210 6970000 0370025 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανδρέα Παπανδρέου 26. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0370001 ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Σταδίου 48 & Σανταρόζα 1. 210 6970000 0370027 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ναπολέοντος Ζέρβα 5. τηλ. 210 6970000 0370022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. τηλ.Μαραθώνος 106. Τσαλδάρη 75-77. τηλ.ΕΣΛΙΝ & ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Έσλιν & Αμαλιάδος 20. 210 6970000 0370019 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ . ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ.113.

Σελίδα 106 από 186 . ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0370032 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανδρέα Παπανδρέου 26. 210 6970000 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC.PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α. 210 6970000 0370034 ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ Βλαταριάς 17-19. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. τηλ. 210 6970000 0370033 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ Κριάρη 32. τηλ. τηλ. ΤΚ 731 35 ΧΑΝΙΑ.Ε.

ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. τηλ. τηλ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Πατησίων 184.ΦΑΛΗΡΟ Πρωτέως 7 & Αμφιτρίτης 10. 210 8037274 0380107 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Αγίας Γλυκερίας 8-10 & Ιπποκράτους. 210 7473151 0380105 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Βασιλέως Παύλου 84. 210 9769321 0380127 ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ Νέστορος 115 & Ιδομενέως. τηλ. τηλ. Πεντέλης 37.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. 210 2588625 0380131 Ν. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. τηλ. 210 9949558 0380110 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λ. Βενιζέλου. τηλ. τηλ. τηλ.Ε. 210 2139958 0380108 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Ανδρέα Παπανδρέου 11. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0380101 ΑΓ. ΤΚ 184 51 ΝΙΚΑΙΑ. τηλ. 210 9536502 0380111 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Λ. 210 8996428 0380106 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λ. Κηφισίας 375 & Χαριλάου Τρικούπη. τηλ. 210 9557177 0380122 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λ. ΨΥΧΙΚΟ Δ. τηλ.ΦΑΛΗΡΟΥ Π.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.ΙΩΝΙΑ.Αντιστάσεως. τηλ. τηλ. 210 5785803 0380119 ΠΛ. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγίου Δημητρίου 18. ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. τηλ. Ράλλη 8. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ.ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α. 210 4949096 0380125 Π.ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βασιλέως Γεωργίου Α' 14. ΤΚ 173 41 ΑΓ. 210 5319713 0380103 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Χατζηαντωνίου 14 & Δ. ΤΚ 112 57 ΑΘΗΝΑ. Βασιλείου 5 & Περικλέους. 210 6561023 0380123 ΠΛ. 210 6146642 0380104 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΘΗΝΑ Λ. Συγγρού 182 & Ευαγγελιστρίας. ΤΚ 116 35 ΑΘΗΝΑ. Σελίδα 107 από 186 . τηλ. 210 9949497 0380130 Ν. ΤΚ 143 41 Ν. τηλ. Ηρακλείου 193 & Ελ Αλαμέιν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. ΤΚ 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 210 7567930 0380118 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λ. 210 6018991 0380102 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Θηβών 413. ΕΡΥΘΡΑΙΑ Λ. ΤΚ 115 23 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ. τηλ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 71 & Ραιδεστού 2. ΤΚ 154 51 Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ Ν. τηλ. τηλ. τηλ. 210 7297104 0380113 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Πόντου 1 & Ελευθ. 210 9374331 0380116 Ν. 210 9859528 0380126 ΑΓ. 210 2693114 0380128 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Δαμάρεως 2 & Εθν. 210 8037271 0380114 Ν. 210 2723102 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 171 23 Ν. 210 8986016 0380109 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λ. τηλ.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗ Ελευθερίου Βενιζέλου 43. τηλ. 210 6770403 0380117 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Ευτυχίδου 28-30. ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. τηλ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. τηλ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 6.ΣΜΥΡΝΗΣ Ν. ΤΚ 106 75 ΑΘΗΝΑ. Ελευθερίου Βενιζέλου 212. τηλ. Μεσογείων 244 & Φανερωμένης. ΤΚ 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ. Κηφισίας 236. 210 8003338 0380115 Ν. 210 7568022 0380129 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κύπρου 89. Κηφισίας 6.ΨΥΧΙΚΟ. 210 4102131 0380124 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 254 & Ανακρέοντος 1. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ Λ. 210 8665546 0380120 ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λ. τηλ. 210 6236614 0380112 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.ΦΑΛΗΡΟ. Εθνάρχου Μακαρίου 31. Ειρήνης 23 & Μιαούλη 2.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. ΤΚ 175 61 Π. ΕΡΥΘΡΑΙΑ.ΣΜΥΡΝΗ. τηλ. ΤΚ 145 64 Ν. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 153 42 ΑΓ.

τηλ. 210 9859081 0380143 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ΠΑΝ. τηλ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Λ. Δημοκρατίας 19 & Ελ. ΤΚ 113 61 ΑΘΗΝΑ. 210 3416557 0380140 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ Στρατάρχου Καραϊσκάκη 43. Γρηγορίου Λαμπράκη 114 & Ερεχθείου. τηλ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. τηλ. τηλ. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΚΙΖΑ. Κηφισίας 222. ΤΚ 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. Τσαλδάρη 56 & Ζήνωνος 1. 210 7569971 0380154 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Δήμητρος 8 & Ηρώων Πολυτεχνείου. τηλ. Ελευθερίας & Αριστοτέλους 1. 210 2409972 0380162 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΠΛ. ΤΚ 174 55 ΑΛΙΜΟΣ. 210 3316168 0380133 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Λ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 135 61 ΑΓ. τηλ. τηλ. ΤΚ 111 41 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 2116347 0380151 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Β. 210 7297482 0380136 ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Αθανασιάδου 9 (Πάροδος Σούτσου). Στρατάρχου Παπάγου 28.Ε. Συγγρού 350. Σελίδα 108 από 186 . ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΤΚ 152 31 ΦΙΛΟΘΕΗ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. 210 8665871 0380153 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΘΗΝΑ Φιλολάου 152-156 & Φιλεταίρου 22 . 210 6470541 0380142 ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Λεωφ. τηλ. τηλ. 210 4082901 0380145 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφ. τηλ. τηλ. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Παν. τηλ. ΤΚ 112 53 ΑΘΗΝΑ.ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α. Κωνσταντίνου 123. Βενιζέλου. ΤΚ 118 51 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 9429531 0380139 ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Τριών Ιεραρχών 110 & Επακρέων και Ιώνων. 210 7473642 0380147 Ν. 210 8979042 0380156 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Μακρυγιάννη 77 & Σολωμού 66. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πράσινου Λόφου 9 & Φιλύρων. 210 9483731 0380157 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ιασωνίδου 62. 210 4599068 0380138 INTERAMERICAN ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λεωφ. 210 5565335 0380155 ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑ Βασιλέως Κωνσταντίνου 94. ΤΚ 114 72 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 8665968 0380135 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Μιχαλακοπούλου 31-33. Μαραθώνος 38 & Κύπρου 2. τηλ. τηλ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. 210 9651703 0380158 ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 85 & Χαρ. τηλ. 210 6752891 0380160 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Πατησίων 59. 210 6149091 0380159 ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗ Λεωφ. 210 5326139 0380141 Λ. τηλ. ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ.Τρικούπη. τηλ. Βενιζέλου 163-165. τηλ. Ειρήνης 21 & Ελευθ. τηλ. ΤΚ 136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ). 210 5786215 0380144 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφ. 210 6470544 0380137 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ. 210 8846092 0380161 ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙΔΙΟΥ) ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΝΙΔΙ) Πάρνηθος 27. ΤΚ 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 151 21 ΠΕΥΚΗ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ. 210 2693441 0380150 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Πατησίων 362. Βενιζέλου 1. 210 5699890 0380134 ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ Φωκίωνος Νέγρη 27 & Αγίας Ζώνης 2. 210 2856143 0380148 ΑΓ.ΔΑΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ. 210 9511268 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. ΤΚ 181 22 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. τηλ. ΤΚ 104 44 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 157 71 ΖΩΓΡΑΦΟΣ. τηλ. ΤΚ 187 55 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. τηλ. ΤΚ 116 31 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. 210 6620243 0380152 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 266 & Φολεγάνδρου 25. 210 6664212 0380146 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΣ Λεωφ. ΤΚ 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0380132 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Πανεπιστημίου 25-29. Αλεξάνδρας 110. τηλ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Ηρώων Πολυτεχνείου 5. ΤΚ 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ.

τηλ. 2610 241161 0380302 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Εθνικής Αντίστασης 21. 26340 25279 0380205 ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ Δροσοπούλου & Πατρόκλου 27. τηλ. τηλ. Μαραθώνος 3. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. τηλ. ΤΚ 187 56 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. τηλ. ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 210 6841048 0380183 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ Νέου Φαλήρου & Καμπάνη . Μεσογείων 264. τηλ. 210 5062228 0380167 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Γεωργίου Παπανδρέου 42. ΤΚ 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. Κηφισίας 141 & Μαραθωνοδρόμων 79. τηλ. Πεντέλης 25. τηλ. τηλ. τηλ. 26410 25620 0380204 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Ίντζε 3. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. τηλ. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 182 33 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ. 210 3453144 0380174 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΘΗΝΑ Πανόρμου 74 & Λαρίσης. ΤΚ 153 54 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ. τηλ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. Ασίας 61-63. τηλ. 210 4839043 0380201 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Καραμουρτζούνη 1 & Κριεζώτου. 22310 53222 0380301 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέα 101 & Γεροκωστοπούλου. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΤΚ 145 72 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0380163 ΔΡΟΣΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λεωφ. Μαραθώνος 91. 210 9608792 0380181 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Λεωφ. 210 3511725 0380182 ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Λ. τηλ. ΤΚ 116 31 ΑΘΗΝΑ. 210 6520251 0380176 ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λεωφ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΤΚ 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 210 7667616 0380172 ΚΗΦΙΣΙΑΣ-ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφ. 210 2811260 0380168 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Λεωφ. 27210 62447 0380304 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Πατρών 5.ΚΟΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ Καφαντάρη 5-7.Ε. Λαυρίου 162. τηλ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 210 6147849 0380173 ΤΑΥΡΟΣ ΤΑΥΡΟΣ Πειραιώς 226. 22990 25405 0380179 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γούναρη 19. τηλ. 210 6085221 0380171 ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ Αγίας Σοφίας 35.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λεωφ. 210 9013004 0380178 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Ερμού 24Α. ΤΚ 115 24 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 3318796 0380165 ΓΟΥΔΙΟΥ ΓΟΥΔΙ Μ. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. 210 4082181 0380177 Ν. τηλ. 22940 95095 0380169 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Περικλέους 51. τηλ. ΤΚ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ. τηλ. 27410 75144 0380303 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αριστομένους 44. ΤΚ 190 05 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ. 22210 62600 0380202 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης 3 & Πεσόντων Μαχητών. ΤΚ 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. 210 8130651 0380164 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Φιλελλήνων 1 & Όθωνος 2. 210 4190159 0380180 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Γούναρη 132. 22610 88071 0380203 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Χαριλάου Τρικούπη 4. τηλ. Σαλαμίνος 65. 210 7754733 0380166 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25ης Μαρτίου 99 & Θεσσαλίας 79.ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α. τηλ. 210 6529668 0380170 ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΡΑΚΑΣ Κλεισθένους 171 & Αρίωνα. 210 6927600 0380175 ΙΑΣΩ GENERAL ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λεωφ. ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. 26210 23705 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. τηλ. Σελίδα 109 από 186 . ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ.

τηλ. 2710 242916 0380306 ΣΠΑΡΤΗ ΣΠΑΡΤΗ Λεωφ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. 26910 60540 0380308 ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Άργους 5. 2310 250852 0380502 ΒΑΣ. ΤΚ 546 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Ο Λάρισας. τηλ. ΤΚ 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 570 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.) ΛΑΡΙΣΑ 2ο χλμ. τηλ. τηλ. 2310 587044 0380510 ΕΡΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ερμού 36. Π. τηλ. ΤΚ 543 52 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σελίδα 110 από 186 . τηλ. 2310 330122 0380504 ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ Μεγάλου Αλεξάνδρου 56 & Σμύρνης 7. τηλ. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. 2310 988202 0380514 ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 128. Αντιστάσεως 79 & Μεγ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0380305 ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ 28ης Οκτωβρίου 10. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 488271 0380507 Β. 2310 478256 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 24310 75814 0380407 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Βασ.Παπαναστασίου 90. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. ΤΚ 567 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Γεωργίου 35 & Αετοράχης 1. ΤΚ 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Πύρρου 3. τηλ. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ. 2410 579696 0380402 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Πυρσινέλλα 16 & Γ. 26820 24984 0380409 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Αποστόλων & Πάργας. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.Ο. Λαμπράκη 176. τηλ. ΤΚ 546 44 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Ε. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ. ΤΚ 412 23 ΛΑΡΙΣΑ.Ε. 2310 989125 0380506 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αιγαίου 85 & Λευκωσίας. 27520 27942 0380309 ΠΑΤΡΩΝ-ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑ Γούναρη 57. ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. τηλ. 2410 556287 0380405 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Πλαστήρα 32. τηλ. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. ΤΚ 564 31 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. 27310 21871 0380307 ΑΙΓΙΟ ΑΙΓΙΟ Μητροπόλεως 21 & Παναγιωτοπούλου. Βενιζέλου 30 & Νεοχωρίου. 26650 25399 0380410 ΛΑΡΙΣΑΣ (Π. 24410 77507 0380406 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Καποδιστρίου 12 & Ασκληπιού. τηλ. 2310 700222 0380505 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αλεξ. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. 26510 83651 0380403 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιάσονος 69 & Λώρη 1. τηλ. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Ε. 2310 488677 0380512 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ελ. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. Βασιλίσσης Ολγας 171 & Γραβιάς. 2410 282133 0380501 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 13 & Αγίου Μηνά 16. τηλ. ΤΚ 551 34 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 561 23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. τηλ. 2310 253966 0380515 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αλεξάνδρου Παπάγου 32. ΤΚ 412 23 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. 24210 29431 0380404 ΛΑΡΙΣΑΣ (ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) ΛΑΡΙΣΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 112 & Χρυσοστόμου Σμύρνης. ΤΚ 262 25 ΠΑΤΡΑ. Αθηνών & Κασταλίας. τηλ. 2310 500823 0380513 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γ. 26810 24736 0380408 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Σπηλιάδου 6-8. 2310 889201 0380508 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Ελευθερίου Βενιζέλου 66 & Πέραν 21. 2310 251812 0380511 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εθν. Αλεξάνδρου.ΟΛΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λ.ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α. ΤΚ 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 729188 0380509 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Μακρυγιάννη 58 & Σίνα. 2610 620767 0380401 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Παναγούλη 27. τηλ. τηλ. τηλ. 2310 888613 0380503 ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25ης Μαρτίου 117 & Νεμέας. τηλ. τηλ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 73. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. τηλ. τηλ. Σακκά.

ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε.
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0380516

ΠΕΡΑΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Αμπελοκήπων 55, ΤΚ 570 19 ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ, τηλ. 23920 21711

0380517

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπόλεως 22 & Κομνηνών, ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 2310 250947

0380518

ΜΕΝΤΙΤΕΡΕΝΙΑΝ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΥΛΑΙΑ

11ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, ΤΚ 555 01 ΠΥΛΑΙΑ, τηλ. 2310 475672

0380519

ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ

ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ

Σμύρνης 30, ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, τηλ. 2310 435599

0380520

ΠΥΛΑΙΑ

ΠΥΛΑΙΑ

Προφήτη Ηλία 67 & Μακεδονίας, ΤΚ 555 35 ΠΥΛΑΙΑ, τηλ. 2310 323589

0380521

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

Λεωφ. Δημοκρατίας 30 & Κομνηνών, ΤΚ 570 13 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, τηλ. 2310
690873

0380522

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Κομνηνών 14, ΤΚ 552 36 ΠΑΝΟΡΑΜΑ, τηλ. 2310 347329

0380523

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Αγίου Γεωργίου 16, ΤΚ 632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ, τηλ. 23730 26834

0380601

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Ομόνοιας 54, ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ, τηλ. 2510 620675

0380602

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εθνικής Αντιστάσεως 6, ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ, τηλ. 23510 46781

0380603

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ

25ης Μεραρχίας 9, ΤΚ 621 00 ΣΕΡΡΕΣ, τηλ. 23210 65435

0380604

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ

Ελευθερίου Βενιζέλου 30, ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ, τηλ. 24610 39056

0380605

ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑ

Μητροπόλεως 72 & Εληάς 2, ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ, τηλ. 23310 21531

0380606

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Αποστόλου Σούζου 6, ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 25310 35312

0380607

ΔΡΑΜΑ

ΔΡΑΜΑ

Εθνικής Αμύνης 65 & Επαναστάσεως, ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ, τηλ. 25210 35208

0380608

ΞΑΝΘΗ

ΞΑΝΘΗ

Μ. Καραολή 58-60, ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ, τηλ. 25410 83228

0380609

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Σβορώνου 8 & Αποστόλου Λουκά 30, ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, τηλ. 23820 82680

0380610

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

21ης Ιουνίου & Πόντου, ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 23410 26226

0380611

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Λεωφ. Δημοκρατίας 347, Σουλίου & Ειρήνης, ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,
τηλ. 25510 89041

0380701

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)-1

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πλατεία Κορνάρου & Βικέλα 3, ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810 331650

0380702

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)-2

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Λεωφ. Δημοκρατίας 83 & Καλαμά, ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810 361430

0380703

ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΣ

Εθνάρχου Μακαρίου 29, ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ, τηλ. 22410 70353

0380704

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Λ. Καβέτσου 10 & Ικτίνου, ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ, τηλ. 22510 37527

0380705

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ

Πλατεία Γεωργίου Θεοτόκη 4-10, ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ. 26610 41423

0380706

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΣ

Πολυτεχνείου 7, ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ, τηλ. 22710 22927

0380707

ΧΑΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ

Α. Παπανδρέου 11-13Α , ΤΚ 731 00 ΧΑΝΙΑ, τηλ. 28210 43700

0380708

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Λεωφ. Πορταλίου & Παπαναστασίου, ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ, τηλ. 28310 50773

0380709

ΚΩΣ

ΚΩΣ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 34 & Θεόφραστου, ΤΚ 853 00 ΚΩΣ, τηλ. 22420 48022

0380800

ΑΛΙΜΟΣ BUSINESS

ΑΛΙΜΟΣ

Πολεμιστών & Γερουλάνου 1, ΤΚ 174 55 ΑΛΙΜΟΣ, τηλ. 210 9928644

0380801

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ BUSINESS

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Δαφνίδος & Ιφιγενείας 10, ΤΚ 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 210 2838931-2

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 111 από 186

ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε.
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0380802

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BUSINESS

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Παναγή Τσαλδάρη 65, ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, τηλ. 210 5787691

0380803

ΧΟΛΑΡΓΟΣ BUSINESS

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Μεσογείων 267 & Τζαβέλλα 67, ΤΚ 155 62 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, τηλ. 210 6753484

0380804

ΠΕΙΡΑΙΑΣ BUSINESS

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Βασ. Γεωργίου 14-14Α, ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τηλ. 210 4131449

0380805

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ BUSINESS

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Λεωφ Συγγρού 182, ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210 9557514

0380806

ΠΑΛΛΗΝΗ BUSINESS

ΠΑΛΛΗΝΗ

Λεωφ. Μαραθώνος 38 & Κύπρου, ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ, τηλ. 210 6664212

0380807

ΕΛΕΥΣΙΝΑ BUSINESS

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ηρώων 2, ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, τηλ. 210 5565442

0380808

ΜΑΡΟΥΣΙ BUSINESS

ΜΑΡΟΥΣΙ

Λ.Κηφισίας 10-12, ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ, τηλ. 210 6899693

0380809

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ BUSINESS

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

25ης Μαρτίου 99 & Θεσσαλίας 79, ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 210 5065766

0380810

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ BUSINESS

Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Αιγείου & Φυγαλείας, ΤΚ 145 64 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, τηλ. 210 6254331

0380811

ΤΑΥΡΟΣ BUSINESS

ΤΑΥΡΟΣ

Πειραιώς 226, ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ, τηλ. 210 3469808

0380831

ΧΑΛΚΙΔΑ BUSINESS

ΧΑΛΚΙΔΑ

Καραμουρτζούνη 1 & Κριεζώτου, ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ, τηλ. 22210 85157

0380835

ΠΑΤΡΑ BUSINESS

ΠΑΤΡΑ

Αγίου Ανδρέου & Γεροκωστοπούλου, ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 241160

0380836

ΚΑΛΑΜΑΤΑ BUSINESS

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Αριστομένους 44, ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, τηλ. 27210 87660

0380845

ΛΑΡΙΣΑ BUSINESS

ΛΑΡΙΣΑ

2ο χλμ. Π.Ε.Ο Λάρισας, Αθηνών & Κασταλίας, ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ, τηλ. 2410
556289

0380855

ΛΕΩΦ.ΝΙΚΗΣ BUSINESS

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νϊκης 3, ΤΚ 542 50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 2310 252498

0380856

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ BUSINESS

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Ανδριανουπόλεως 1 & Μητροπ. Κυδωνίων, ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, τηλ. 2310
403884

0380857

ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ BUSINESS

ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Μακρυγιάννη 58 & Σίνα, ΤΚ 564 31 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2310 587031

0380858

ΣΙΝΔΟΣ BUSINESS

ΣΙΝΔΟΣ

Νικόλαου Πλαστήρα 24, ΤΚ 574 00 ΣΙΝΔΟΣ, τηλ. 2310 796260

0380875

ΚΟΖΑΝΗ BUSINESS

ΚΟΖΑΝΗ

Ελ. Βενιζέλου 30, ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ, τηλ. 24610 39410

0380877

ΚΑΒΑΛΑ BUSINESS

ΚΑΒΑΛΑ

Ομόνοιας 54, ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ, τηλ. 2510 220628

0380878

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ BUSINESS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Λεωφ. Δημοκρατίας 347, Σουλίου & Ειρήνης, ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ,
τηλ. 25510 89042

0380885

ΗΡΑΚΛΕΙΟ BUSINESS

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πλατεία Κορνάρου & Βικέλα 3, ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810 390192

0380886

ΧΑΝΙΑ BUSINESS

ΧΑΝΙΑ

Ανδρέα Παπανδρέου 11-13, ΤΚ 731 32 ΧΑΝΙΑ, τηλ. 28210 55558

0380895

CORPORATE BANKING ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Λεωφ. Συγγρού 182, ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210 9548823

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 112 από 186

ΜΠΕ ΕΝ ΠΕ ΠΑΡΙΜΠΑ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙΣ ΣΕΡΒΙΣΙΣ
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0390001

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Βασ.Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 7468500

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 113 από 186

HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0400001 FGA BANK G. τηλ.H. Σελίδα 114 από 186 .B. ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ Λ. 210 9988777 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.M.B. Βουλιαγμένης 580Α.FGA BANK G.M.H.

ΤΚ 684 00 ΣΟΥΦΛΙ. τηλ. 23310 26220 0430311 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Δ. 23330 23301 0430312 ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ Χρήστου Πετρίδη 4. τηλ.Γερμανίδη 9 . τηλ. 25930 22940 0430231 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ Πλατεία Στέφου 156. 23220 22611 0430233 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ Κεντρ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. τηλ. 25510 41603 0430114 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙ Ερμού 8. τηλ. τηλ. τηλ.Σταυρούπολης . τηλ. ΤΚ 623 00 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. 25210 36204 0430211 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Ελευθερίου Βενιζέλου 25. τηλ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0430110 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ελ. τηλ. ΤΚ 694 00 ΞΥΛΑΓΑΝΗ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 23240 22210 0430232 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ Σταυριανοπούλου 4-6. τηλ. 25920 22211 0430221 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ερυθρού Σταυρού 66. 25330 22181 0430210 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 131. ΤΚ 670 62 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 693 00 ΣΑΠΠΕΣ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. ΤΚ 660 37 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ. 25560 31500 0430116 ΦΕΡΩΝ ΦΕΡΡΕΣ Δημοκρίτου 22. 25520 22537 0430113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ανώνυμη Παραλιακή οδός Καμαριώτισσας . ΤΚ 622 00 ΝΙΓΡΙΤΑ. 23210 22320 0430235 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ελευθερίου Βενιζέλου 6. 23320 22315 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ.Ηρώων 9& Χαρ. 25420 22336 0430131 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Λεωφ. ΤΚ 641 00 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ. 25340 22101 0430134 ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗ Πλατεία Ελευθερίας 14 . τηλ. τηλ. ΤΚ 662 00 ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ. ΤΚ 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.Καραόλη 74. 25910 22373 0430223 ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΑΣΟΣ 18ης Οκτωβρίου .Παπαχρηστίδη 103. 25230 22230 0430212 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Βασιλ. 25510 26312 0430111 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Βενιζέλου 2. 25220 22044 0430220 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Φρ. τηλ. 25310 36732 0430132 ΣΑΠΠΩΝ ΣΑΠΠΕΣ Χρ. ΤΚ 592 00 ΝΑΟΥΣΑ. 25530 23311 0430112 ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Κωνστ/πόλεως 220. τηλ. ΤΚ 680 02 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. 25210 90207 0430213 ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗ Ελευθερίου Βενιζέλου 50. τηλ. ΤΚ 651 00 ΚΑΒΑΛΑ.Τρικούπη. τηλ. τηλ. τηλ. 23250 22581 0430310 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Παύλου Μελά 13. ΤΚ 620 42 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ. ΤΚ 660 33 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ. 25540 22208 0430115 ΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΚΑΙΑ 28ης Οκτωβρίου 126. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. 23230 22230 0430236 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Γεωρ. τηλ. 2510 228545 0430222 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Ελευθερίου Βενιζέλου 134. 23220 31272 0430234 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Νικολάου Πλαστήρα 12. τηλ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. ΤΚ 640 04 ΘΑΣΟΣ. τηλ.Βενιζέλου 38. ΤΚ 685 00 ΦΕΡΡΕΣ. τηλ. τηλ. Σελίδα 115 από 186 . Τσιτσωνη 1.Βετσοπούλου 30. ΤΚ 624 00 ΗΡΑΚΛΕΙΑ. τηλ. ΤΚ 621 21 ΣΕΡΡΕΣ. ΤΚ 680 07 ΔΙΚΑΙΑ.Οδος Νιγρίτας Μαυροθάλασσας. τηλ. τηλ. ΤΚ 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. τηλ. ΤΚ 620 49 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ. 25320 22038 0430133 ΙΑΣΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Κωνσταντινουπόλεως 76. 25550 22495 0430121 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Μ. ΤΚ 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ.Μανάση 1. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 692 00 ΙΑΣΜΟΥ. 25410 22310 0430122 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Κεντρική Πλ.

ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Παύλου Μελά 21. ΤΚ 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ. 23730 21001 0430363 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Δημάρχου Καραγκάνη 1. τηλ. 23940 20920 0430323 ΣΟΧΟΥ ΣΟΧΟΣ Καρακολη 14. τηλ.& Μαξ. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. 24670 22562 0430420 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ Κ. ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ. Δημοκρατίας 115. Σελίδα 116 από 186 . 2310 793570 0430326 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ Εθν. Πατίκα 12. τηλ. 24640 21516 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 23930 22200 0430327 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ Φ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. ΤΚ 583 00 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΣΗ. τηλ. ΤΚ 572 00 ΛΑΓΚΑΔΑ. 24620 23356 0430421 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 11ης Οκτωβρίου & Πατρ. τηλ. ΤΚ 590 32 ΠΛΑΤΥ . τηλ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. Σανταλίδη 2-4. ΤΚ 603 00 ΑΙΓΙΝΙΟ. ΤΚ 573 00 ΧΑΛΑΣΤΡΑ. 23820 23015 0430342 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Ευστρατίου Στουγιαννάκη 5. 23810 88398 0430350 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ίωνος Δραγούμη 9. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. 23710 22306 0430364 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ Κεντ/κος πεζόδρομος Κασσανδρείας.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0430313 ΜΕΛΙΚΗΣ ΜΕΛΙΚΗ Κεντρική Πλατεία. Γεωργίου & Λαζάρου Φωτιάδη (Εμπορικό Κέντρο). ΤΚ 585 00 ΣΚΥΔΡΑ. ΤΚ 570 07 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ. 23430 31202 0430331 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Αγίου Γεωργίου 10. ΤΚ 570 12 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 614 00 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ. 23410 51300 0430340 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑ Κύπρου 59. ΤΚ 584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ. τηλ. ΤΚ 522 00 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ. τηλ. 23310 81501 0430314 ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΛΑΤΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 23. 23840 21216 0430341 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Δημ. 24670 42444 0430411 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Δαβάκη & 3ης Σεπτεβρίου 18.Φωτίου Β'16. τηλ. Ταλιαδούρη 11. τηλ. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ. τηλ. 23330 63122 0430320 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριστοτέλους 13. ΤΚ 632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ. τηλ. τηλ. 23950 22213 0430324 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Εθνικής Αντιστάσεως 2. 23740 22205 0430410 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ Β. 24630 22807 0430423 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Ελ. ΤΚ 505 00 ΣΕΡΒΙΑ. ΤΚ 570 02 ΣΟΧΟΣ. τηλ. τηλ. 23960 23205 0430330 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πλατ. ΤΚ 500 01 ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ. Βενιζέλου 11. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ. τηλ.Οδος Θεσ/κης-Καβάλας. 24680 22285 0430424 ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΑ Βαλαωρίτου 4& Μακρυγιάννη . 23720 22208 0430361 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ Αγ. τηλ. 23910 22001 0430325 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 4. ΤΚ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ. ΤΚ 590 31 ΜΕΛΙΚΗ. 23510 23321 0430351 ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟ Λεωφ. ΤΚ 570 06 ΒΑΣΙΛΙΚΑ. 2310 296180 0430321 ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΑΓΚΑΔΑ Λουτρών 27. 23530 22356 0430360 ΑΡΝΑΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑ Αριστοτέλους 49. ΤΚ 630 77 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ. ΤΚ 610 02 ΧΕΡΣΟ. 23410 28140 0430332 ΧΕΡΣΟΥ ΧΕΡΣΟ Λαχανόκηποι 2. τηλ. 24610 22125 0430422 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Φιλίππου 2. 23810 24312 0430343 ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ Βασιλέως Παύλου 68. τηλ.Παπαδοπούλου 6. τηλ. τηλ. 23820 61179 0430344 ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΚΥΔΡΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 3. τηλ. τηλ. τηλ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0430430

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Πλατ.Αγ.Κων/νου & Ελένης 8, ΤΚ 532 00 ΑΜΥΝΤΑΙΟ, τηλ. 23860 22227

0430431

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Ταγματάρχου Σωτηρίου 4, ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. 23850 28123

0430510

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Αθαν.Μπλατσούκα 14, ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ, τηλ. 24410 71701

0430511

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΟΦΑΔΕΣ

Αγίου Γεωργίου 26, ΤΚ 433 00 ΣΟΦΑΔΕΣ, τηλ. 24430 22202

0430512

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙ

58, Αντώνη Βασιλείου, ΤΚ 430 60 ΜΟΥΖΑΚΙ, τηλ. 24450 41266

0430513

ΠΑΛΑΜΑ

ΠΑΛΑΜΑΣ

Γρηγ.Γουλιάνου-Πατρ.Γρηγορίου 52Α, ΤΚ 432 00 ΠΑΛΑΜΑΣ, τηλ. 24440 22924

0430514

ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ

ΠΡΟΑΣΤΙΟ

Πατρ. Γρηγορίου Ε' & Αδαμαντίου Κοραή, ΤΚ 430 70 ΠΡΟΑΣΤΙΟ, τηλ. 24410
51333

0430520

ΑΓΙΑΣ

ΑΓΙΑ

25ης Μαρτίου 33 , ΤΚ 400 03 ΑΓΙΑ, τηλ. 24940 22260

0430521

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

6ης Οκτωβρίου 54, Κ.Πλατεία, ΤΚ 402 00 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, τηλ. 24930 24582

0430522

ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

ΛΑΡΙΣΑ

Νικηφ.Μανδηλαρά 25, ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ, τηλ. 2410 253588

0430523

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Κεντρική Πλατεία Τυρνάβου, ΤΚ 401 00 ΤΥΡΝΑΒΟΣ, τηλ. 24920 24321

0430524

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΦΑΡΣΑΛΑ

28ης Οκτωβρίου 3, ΤΚ 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ, τηλ. 24910 25000

0430525

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

ΣΥΚΟΥΡΙΟ

Αγιου Κωνσταντίνου 1, ΤΚ 400 06 ΣΥΚΟΥΡΙΟ, τηλ. 24950 51213

0430526

ΛΑΡΙΣΑΣ Β'

ΛΑΡΙΣΑ

Ίωνος Δραγούμη 3, ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ, τηλ. 2410 530533

0430527

ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΕΣΚΑΤΗ

Κεντρ.Πλατεία Δεσκάτης, ΤΚ 512 00 ΔΕΣΚΑΤΗ, τηλ. 24620 31416

0430528

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

Χατζημιχάλη 81, ΤΚ 413 34 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ, τηλ. 2410 614222

0430530

ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΛΜΥΡΟΣ

Ιάσωνος 9 & Β.Γεωργίου, ΤΚ 371 00 ΑΛΜΥΡΟΣ, τηλ. 24220 21145

0430531

ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΣ

Λ.Δημητριάδος 42, ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 24210 23753

0430532

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ

Ρήγα Φεραίου 40, ΤΚ 375 00 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ, τηλ. 24250 23505

0430540

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Τρικάλων 18, ΤΚ 422 00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, τηλ. 24320 23849

0430541

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Ασκληπιού 16, ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ, τηλ. 24310 27390

0430542

ΠΥΛΗΣ

ΠΥΛΗ

Νικ. Πλαστήρα & Τρικάλων - Άρτας 17, ΤΚ 420 32 ΠΥΛΗ, τηλ. 24340 22176

0430543

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

Δαβάκη 4 & Βασιλίσσης Όλγας, ΤΚ 420 31 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ, τηλ. 24330 23130

0430610

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟ

Παπαιωάννου 21 & Παλαμά, ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ, τηλ. 26410 22341

0430611

ΑΣΤΑΚΟΥ

ΑΣΤΑΚΟΣ

Εθνικής Αντίστασης & Έλλης , ΤΚ 300 06 ΑΣΤΑΚΟΣ, τηλ. 26460 41433

0430612

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

Βασιλέως Κων/νου, ΤΚ 305 00 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, τηλ. 26420 22333

0430613

ΘΕΡΜΟΥ

ΘΕΡΜΟ

Κων/νου Διαλέτη 14, ΤΚ 300 08 ΘΕΡΜΟ, τηλ. 26440 22246

0430614

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Ελευθέρων Πολιορκημένων 2, ΤΚ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, τηλ. 26310 22244

0430615

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Ψαρου & Αποκαύκου, ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, τηλ. 26340 27214

0430616

ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΒΟΝΙΤΣΑ

Ελ.Βενιζέλου 2, ΤΚ 300 02 ΒΟΝΙΤΣΑ, τηλ. 26430 22303

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 117 από 186

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0430617

ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΚΑΤΟΥΝΑ

Ξενοφώντος Μαυρομάτη , ΤΚ 300 04 ΚΑΤΟΥΝΑ, τηλ. 26460 31360

0430618

ΚΑΤΟΧΗΣ

ΚΑΤΟΧΗ

Αρχαίας Αινειάδος 1, ΤΚ 300 07 ΚΑΤΟΧΗ, τηλ. 26320 91312

0430619

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ

Χαρ.Τρικούπη 127 , ΤΚ 300 11 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ, τηλ. 26350 22690

0430620

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Μεσογείων 246, ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, τηλ. 210 6521227

0430621

ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΕΓΑΡΑ

Γ.Μαυρουκάκη 26, ΤΚ 191 00 ΜΕΓΑΡΑ, τηλ. 22960 29310

0430622

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ηρώων Πολυτεχνείου 37, ΤΚ 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τηλ. 210 4176192

0430623

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Παν/μίου 23 & Εδουάρδου Λω, ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ , τηλ. 210 3298679

0430624

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Παν/μίου4 & Κριεζώτου, ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3697593

0430626

ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

Αγ.Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 182 33 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, τηλ. 210 4827437

0430627

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Δ.Λιάκου 12 & Φυλής, ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, τηλ. 210 5575705

0430628

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Πλ.Ηρώων & Π.Μαραθώνα, ΤΚ 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, τηλ. 22940 66772

0430629

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΟΡΩΠΙ

Βασ.Κωνσ/νου 159, Κορωπί, ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ, τηλ. 210 6624273

0430630

ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ

Πινδάρου 90, ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ, τηλ. 22620 29068

0430631

ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ

Φίλωνος 26, ΤΚ 321 00 ΛΕΙΒΑΔΕΙΑ, τηλ. 22610 28447

0430632

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

Κηφισού 36, ΤΚ 323 00 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ, τηλ. 22610 32665

0430633

ΒΑΓΙΩΝ

ΒΑΓΙΑ

25ης Μαρτίου , ΤΚ 320 02 ΒΑΓΙΑ, τηλ. 22620 61500

0430640

ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ

Ιωαν.Στριμμένου 6α, ΤΚ 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ, τηλ. 22260 52829

0430641

ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΚΑΡΥΣΤΟΣ

Πλατεία Αμαλίας 4, ΤΚ 340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ, τηλ. 22240 22254

0430642

ΚΥΜΗΣ

ΚΥΜΗ

Γ. Παπανικολάου 21-23, ΤΚ 340 03 ΚΥΜΗ, τηλ. 22220 22256

0430644

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 40, ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ, τηλ. 22210 85442

0430650

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Τσιτσαρα 2, ΤΚ 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τηλ. 22370 22018

0430660

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

Αθαν.Ευταξία 27, ΤΚ 350 02 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ, τηλ. 22340 22211

0430661

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Οιλεως & Αβραάμ, ΤΚ 352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ, τηλ. 22330 23552

0430662

ΔΟΜΟΚΟΥ

ΔΟΜΟΚΟΣ

Θαυμακων 17, ΤΚ 350 10 ΔΟΜΟΚΟΣ, τηλ. 22320 22163

0430663

ΛΑΜΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ

Καπποδιστρίου 36, ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ, τηλ. 22310 22257

0430664

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

Παύλου Μπακογιάννη 23, ΤΚ 350 11 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ, τηλ. 22360 22523

0430665

ΜΩΛΟΥ

ΜΩΛΟΣ

Πλατ.Ελευθερίας 2, ΤΚ 350 09 ΜΩΛΟΣ, τηλ. 22350 51070

0430670

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

Καραισκάκη 20 & Σαλώνων, ΤΚ 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ, τηλ. 22650 28257

0430671

ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

ΛΙΔΩΡΙΚΙ

Λοχαγού Γάσπαρη 157, ΤΚ 330 53 ΛΙΔΩΡΙΚΙ, τηλ. 22660 22016

0430710

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ

Βασ.Πύρρου 15, ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ, τηλ. 26810 27622

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 118 από 186

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0430720

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Αγ.Αποστόλων 19, ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, τηλ. 26650 22310

0430721

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Κων/νος Καραμανλής, ΤΚ 462 00 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, τηλ. 26660 22244

0430722

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΑΤΕΣ

Πλατεία Παντελή Κουφαλα, ΤΚ 463 00 ΦΙΛΙΑΤΕΣ, τηλ. 26640 22617

0430730

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ

ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ

Δομ.Θεοτακόπουλου 3, ΤΚ 440 02 ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ, τηλ. 26570 22343

0430731

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δαγκλή 9 & Κοραή, ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ. 26510 26531

0430732

ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΚΟΝΙΤΣΑ

Πλατεία Πολυτεχνείου 1, ΤΚ 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ, τηλ. 26550 22311

0430733

ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΕΤΣΟΒΟ

Κεντρική Πλατεία, ΤΚ 442 00 ΜΕΤΣΟΒΟ, τηλ. 26560 41224

0430740

ΠΑΡΓΑΣ

ΠΑΡΓΑ

Σουλίου 4 & Κων/λεως, ΤΚ 480 60 ΠΑΡΓΑ, τηλ. 26840 31208

0430741

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Θέση Φόρος, ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ, τηλ. 26820 22203

0430742

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

Μπιζανίου 214, ΤΚ 482 00 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ, τηλ. 26830 23796

0430743

ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΝΑΛΑΚΙ

Αγίου Παντελεήμονα 44, ΤΚ 480 62 ΚΑΝΑΛΑΚΙ, τηλ. 26840 22180

0430810

ΑΡΓΟΥΣ

ΑΡΓΟΣ

Βασιλίσσης Σοφίας 17, ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ, τηλ. 27510 67327

0430811

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΚΡΑΝΙΔΙ

Πλατεία Κύπρου & Αγ. Αναργύρων, ΤΚ 213 00 ΚΡΑΝΙΔΙ, τηλ. 27540 21636

0430812

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ

Μπουμπουλίνας 37 & Πολυζωίδου 12, ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ, τηλ. 27520 22050

0430820

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

Δημήτσανα Αρκαδίας, ΤΚ 220 07 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, τηλ. 27950 31222

0430822

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Παπαιωάννου & Λεων. Ζέρβα 5, ΤΚ 222 00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, τηλ. 27910 22224

0430824

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ

Πλατεία Αγ. Βασιλείου & Πετροπούλου, ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ, τηλ. 2710 226311

0430825

ΤΡΟΠΑΙΩΝ

ΤΡΟΠΑΙΑ

Τρόπαια Αρκαδίας, ΤΚ 220 08 ΤΡΟΠΑΙΑ, τηλ. 27970 22700

0430826

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΣΤΡΟΣ

Άστρος , ΤΚ 220 06 ΑΣΤΡΟΣ, τηλ. 27550 22010

0430827

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΙΟ

21ης Ιανουαρίου, ΤΚ 223 00 ΛΕΩΝΙΔΙΟ, τηλ. 27570 22401

0430830

ΑΙΓΙΟΥ

ΑΙΓΙΟ

Μητροπόλεως 28, ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ, τηλ. 26910 22310

0430833

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Εθνικ.Αντιστάσεως 15, ΤΚ 250 01 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, τηλ. 26920 23091

0430834

ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ

Αγίου Ανδρέα 123, ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 242905

0430835

ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ

Αραξου 5 & Οιβωτα, ΤΚ 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ, τηλ. 26930 22029

0430836

ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ

ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ

Ευριπίδου 15, ΤΚ 263 31 ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ, τηλ. 26940 31220

0430840

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Λ.Όθωνος-Αμαλίας 24&25ης Μαρτιου, ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ, τηλ. 26220 28773

0430841

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ

Επικουρειου Απόλλωνα, ΤΚ 270 61 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ, τηλ. 26260 22101

0430842

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

25ης Μαρτίου 14α, ΤΚ 270 62 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, τηλ. 24260 31125

0430843

ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΑΧΑΡΩ

Δημοσ.Δρόμος Πύλου-Κυπαρισσίας , ΤΚ 270 54 ΖΑΧΑΡΩ, τηλ. 26250 31685

0430844

ΚΡΕΣΤΑΙΝΩΝ

ΚΡΕΣΤΑΙΝΑ

Ξενοφώντος 52, ΤΚ 270 55 ΚΡΕΣΤΑΙΝΑ, τηλ. 26250 22203

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 119 από 186

22540 22207 0430911 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Παύλου Κουντουριώτη 13 . 27630 31218 0430879 ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΗ Πέτρου Ράλλη . 26240 31204 0430850 ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙ Ελ.Θεάτρου & Γερ. ΤΚ 200 06 ΒΡΑΧΑΤΙ. ΤΚ 240 01 ΠΥΛΟΣ. ΤΚ 230 52 ΜΟΛΑΟΙ. Βενιζέλου 77. τηλ. ΤΚ 245 00 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. 27330 22901 0430861 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑ 5ης Μαίου. Στάη. τηλ. τηλ.Γιαννακόπουλου 1.Σιδηροδρομικού Σταθμού 3 & Μητροπετροβα. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. 27610 22226 0430873 ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ Βασ. τηλ. 27420 22227 0430853 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δαμασκηνού 53. τηλ. 27310 24410 0430863 ΜΟΛΑΩΝ ΜΟΛΑΟΙ Κεντρική Πλατεία Μολάων. 27250 22133 0430880 ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΥΘΗΡΑ Κεντρική Πλατεία Δημ. 27430 28211 0430860 ΓΥΘΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟ Αρχ. τηλ. τηλ. ΤΚ 270 53 ΛΕΧΑΙΝΑ. τηλ. ΤΚ 240 04 ΚΟΡΩΝΗ. 27460 22710 0430855 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Αδαμοπούλου 11 &Κολοκοτρωνη . τηλ. 27240 22340 0430874 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗ Κεντρική Πλατεία.Αντιστάσεως 25 & Αρατου 4. 26230 32223 0430849 ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΠΕΛΟΠΙΟ Εθνική Πύργου-Ολυμπίας. ΤΚ 243 00 ΦΙΛΙΑΤΡΑ. 22510 27761 0430912 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗ Π. ΤΚ 180 20 ΠΟΡΟΣ. 27410 26690 0430854 ΝΕΜΕΑΣ ΝΕΜΕΑ Πλατεία Ηρώων 5α. 27320 22433 0430870 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ Βασ. τηλ. Σελίδα 120 από 186 . ΤΚ 801 00 ΚΥΘΗΡΑ. ΤΚ 811 07 ΚΑΛΛΟΝΗ. 27220 22861 0430875 ΠΥΛΟΥ ΠΥΛΟΣ Πλατ.Κωνσταντίνου & Σκλήρη. 27630 22231 0430871 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Λεωφ. ΤΚ 270 52 ΒΑΡΔΑ. 27610 32222 0430877 ΔΩΡΙΟΥ ΔΩΡΙΟ Καλατζάκου. τηλ. τηλ. ΤΚ 240 02 ΜΕΛΙΓΑΛΑ.Τριών Ναυάρχων. τηλ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 232 00 ΓΥΘΕΙΟ. 26210 22520 0430848 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ Γιαν. τηλ. 27360 31540 0430881 ΠΟΡΟΥ ΠΟΡΟΣ Παραλιακή Οδός. ΤΚ 205 00 ΝΕΜΕΑ. ΤΚ 242 00 ΜΕΣΣΗΝΗ. ΤΚ 204 00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ.Γεωργίου Β 22 . τηλ. τηλ. τηλ.Καψάλη. τηλ. ΤΚ 814 00 ΛΗΜΝΟΣ. τηλ. 27350 22219 0430862 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Κων/νου Παλαιολόγου 45 . ΤΚ 244 00 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ.Στρατηγοπούλου. τηλ. τηλ. τηλ. 22530 22208 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. τηλ. ΤΚ 240 11 ΔΩΡΙΟ. 26230 71638 0430847 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Πλατεία Αυγερινού.Καπποδιστρίου. 27430 32101 0430852 ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ Εθν.Μπραντούνα 7. τηλ. 27230 22201 0430876 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΑ Πλ. 27410 52290 0430851 ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙ Γ. 27210 29376 0430872 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 47. 27650 31731 0430878 ΧΩΡΑΣ ΧΩΡΑ Π. 26230 22343 0430846 ΒΑΡΔΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡΔΑ Συμβολή οδών Πατρών-Πύργου & Βασιλέως Κων/νου. τηλ. τηλ.Κουντουριώτου 58. ΤΚ 273 00 ΓΑΣΤΟΥΝΗ. ΤΚ 200 09 ΔΕΡΒΕΝΙ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0430845 ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΛΕΧΑΙΝΑ Χρ. ΤΚ 230 51 ΣΚΑΛΑ . τηλ. ΤΚ 270 65 ΠΕΛΟΠΙΟ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 246 00 ΧΩΡΑ. τηλ. 22980 22237 0430910 ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΣ Λιμένας Μυρινας. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. Μπαλλη 290 .

τηλ. 26610 39404 0431221 ΠΑΞΩΝ ΠΑΞΟΙ Γαιος Παξών. τηλ. 28210 27212 0431142 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΣ Ηρώων Πολυτεχνείου . ΤΚ 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 28250 22217 0431141 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Στρατηγού Τζανακάκη 82. ΤΚ 844 00 ΠΑΡΟΣ. 22810 88966 0431016 ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ Πλατεία Ελευθερίας. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ.Σφακιανάκη 18. τηλ. 22730 32223 0430930 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Αλ. τηλ. τηλ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0430920 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ Θεμιστ. Πάχνου 9. 26710 22341 0431231 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ & ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ. 2810 229503 0431111 ΜΟΙΡΩΝ ΜΟΙΡΕΣ 25ης Μαρτίου 56.Εθνικής Αντιστάσεως 2. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 704 00 ΜΟΙΡΕΣ. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. τηλ. 28410 22290 0431121 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Κόρακα & Ομηρείας 1. 28910 31284 0431114 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αρχ. τηλ. ΤΚ 845 00 ΑΝΔΡΟΣ. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. τηλ. 28310 58053 0431140 ΒΑΜΟΥ ΒΑΜΟΣ Ι. τηλ. τηλ. ΤΚ 730 08 ΒΑΜΟΣ. 2810 246310 0431120 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μιχ. 28910 23444 0431113 ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΚΑΣΤΕΛΙ Λεωφ.Εμπειρίκου. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ. 28340 22511 0431132 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εμμ.Ζαβιτσιανού 15. τηλ. 26450 22320 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. ΤΚ 734 00 ΚΙΣΣΑΜΟΣ. Σελίδα 121 από 186 . τηλ. 22860 22261 0431012 ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΣ Λεωφ. 22730 23870 0430921 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ Ιπποκράτη Ζαίμη. ΤΚ 740 52 ΠΕΡΑΜΑ. τηλ. τηλ. τηλ. 28310 22453 0431131 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ Πέραμα Κρήτης. ΤΚ 843 02 ΝΑΞΟΣ.Πρωτοπαπαδάκη. τηλ. τηλ. 26710 91261 0431240 ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ Βαθύ Ιθάκης. τηλ. 22820 23728 0431110 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 703 00 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ.Πλατεία. ΤΚ 700 06 ΚΑΣΤΕΛΙ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Πορταλίου 5-7. τηλ. 22710 28848 0431011 ΘΗΡΑΣ ΘΗΡΑ Θήρα. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ.Φραντζεσκάκη 19. 26620 31213 0431230 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Πλατεία Ρωμανού. 26740 32875 0431241 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Κολοκοτρώνη 16. ΤΚ 490 82 ΠΑΞΟΙ. ΤΚ 842 00 ΤΗΝΟΣ.Εθνικής Αντίστασης 4. Κεντρ. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. ΤΚ 832 00 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ. τηλ.Ηρακλείου. 28220 22100 0431210 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ελ. 22830 22225 0431017 ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΣ Γ. 28430 28276 0431130 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Ηγουμένου Γαβριήλ 22.Μακαρίου 10. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. τηλ. ΤΚ 847 00 ΘΗΡΑ. ΤΚ 731 00 ΧΑΝΙΑ. 26950 42772 0431220 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Κ.Αργοστολι. 28920 22214 0431112 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Λεωφ. ΤΚ 831 00 ΣΑΜΟΣ. 22840 21223 0431015 ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ Ακτή Πέτρου Ράλλη 54. ΤΚ 283 00 ΙΘΑΚΗ.Βενιζέλου 8. 28420 28683 0431122 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ Κων/νου Καραμανλή 16.Σοφούλη 37. τηλ. τηλ. 22850 22818 0431014 ΠΑΡΟΥ ΠΑΡΟΣ Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους. ΤΚ 282 00 ΛΗΞΟΥΡΙ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ . τηλ.

τηλ. ΤΚ 175 61 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ.Τσαλδάρη 75 & Ηροδότου . 210 7512566 0431413 ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 229. τηλ. 210 8817487 0432005 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ερατοσθένους 33. ΤΚ 104 40 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. 22430 28305 0431312 ΚΩ ΚΩΣ Ελευθ. 210 9587003 0431502 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μοναστηρίου 15.Βενιζέλου & Κοραή 1. 2310 518243 0431505 ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Πολυτεχνείου 43. τηλ. τηλ. τηλ. 210 6923988 0431415 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφόρος Κύπρου 52. ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 104 44 ΚΟΛΩΝΟΣ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. 210 9584969 0432017 ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ Νικηφορίδου 35. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. 210 2756667 0432013 ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΟΛΩΝΟΣ Λένορμαν 146. τηλ. 210 5985070 0431411 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25ης Μαρτίου & Β. 210 3230522 0432003 ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Ηρακλείου 201. 210 9836452 0432011 ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΚΟΥΚΑΚΙ Βείκου 79-81. 210 9426533 0432016 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ. ΤΚ 115 23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. ΤΚ 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ. τηλ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. 210 7013406 0432006 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λεωφ. ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 22410 22333 0431410 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Κων/λεως & Δημαρχείου 22. τηλ.Ράλλη 3. τηλ. 210 6440607 0432010 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αγ. 210 5132583 0432014 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αδμήτου 9 & Πλατεία Αττικής 4. 210 5739700 0431417 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 406. ΤΚ 112 54 ΠΑΤΗΣΙΑ. 210 9346808 0431412 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Χρεμωνίδου & Υμηττού 119. ΤΚ 153 42 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0431310 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ Πατριάρχου Μαξίμου 19. Αλεξάνδρας 227 & Κηφισίας. 22420 28501 0431313 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Γ. ΤΚ 116 33 ΠΑΓΚΡΑΤΙ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. Σελίδα 122 από 186 . 23920 36320 0432001 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΤΖΙΑ ΑΘΗΝΑ Ευπόλιδος 8. ΤΚ 113 62 ΚΥΨΕΛΗ. 210 6013258 0431418 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου 2. 210 8221586 0432015 ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελευθ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 570 04 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ. ΤΚ 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. τηλ.Βενιζέλου 59. τηλ. τηλ. τηλ.Βενιζελου 228-230. 210 8641986 0431414 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σεβαστουπόλεως 129& Δαβάκη. τηλ. τηλ. 210 2913904 0431419 ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Δημ. 210 9918037 0431416 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Παν. τηλ. τηλ. ΤΚ 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. 210 4941254 0431422 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δημοσθένους 110.Κων/νου. 210 7658144 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Χαρίτου 9-11. ΤΚ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ. 210 8022988 0431421 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 232.Μελετίου 106. 210 9226470 0432012 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Λεωφ. ΤΚ 117 42 ΚΟΥΚΑΚΙ. ΤΚ 112 52 ΑΘΗΝΑ . ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 116 35 ΠΑΓΚΡΑΤΙ. ΤΚ 184 53 ΝΙΚΑΙΑ. ΤΚ 142 31 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ.Αλεξάνδρου 34-38. ΤΚ 162 31 ΒΥΡΩΝΑΣ. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 210 8617007 0432004 ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΥΨΕΛΗ Κέρκυρας 51.

Καραόλη 18 Πλ.Σμύρνης 90. 210 9959112 0432046 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Εθν. Σικελιανού 11. τηλ. τηλ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0432018 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Ιπποκράτους 62. τηλ. τηλ. 210 9812335 0432050 ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Δημητρίου 78 & Καραόλη. 210 9738654 0432043 ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ΙΛΙΣΙΑ Χαραλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. τηλ. ΤΚ 116 31 ΔΑΦΝΗ. τηλ. ΤΚ 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 7710312 0432045 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λεωφόρος Ειρήνης 30. 210 2636336 0432055 ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Αρτάκης 90 Πλ. 210 3608785 0432019 ΙΛΙΣΙΩΝ ΙΛΙΣΙΑ Ιλισσίων 3-5.Αντύπα & Καραγιώργη 2. ΤΚ 133 45 ΛΙΟΣΙΑ. ΤΚ 106 80 ΑΘΗΝΑ . 210 2475535 0432034 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ Αγγ. ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. τηλ. ΤΚ 113 61 ΚΥΨΕΛΗ. ΤΚ 118 52 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ. ΤΚ 181 20 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. 210 9232419 0432028 ΓΚΥΖΗ ΓΚΥΖΗ Βαλτινών 29 & Βαρβάκη. 210 5022102 0432054 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Κύπρου 32. ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 210 6850440 0432038 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Ανδρέα Λαζαράκη 6 . 210 9821868 0432026 ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ Χρυσ. 210 9015132 0432024 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΑΡΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία Κανάρη 7. τηλ. 210 6719675 0432037 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πλάτωνος 1. 210 4958622 0432053 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25ης Μαρτίου 85.Μακαρίου. τηλ. τηλ. 210 8642163 0432025 ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑ Λεωφ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΤΚ 112 54 ΠΑΤΗΣΙΑ. Αθηνα. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 135 61 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. 210 8822706 0432032 ΠΑΛΑΙΟ ΤΕΡΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΑ Αχαρνών 320. 210 3456808 0432052 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Γρηγορίου Λαμπράκη 139. 210 8946662 0432039 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Μιλτιάδου 5 & Δροσίνη 16. τηλ. ΤΚ 115 28 ΙΛΙΣΙΑ. ΤΚ 175 62 ΑΜΦΙΘΕΑ. τηλ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγ. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ.Μούσκου 12.Μητροπόλεως 10. 210 8086348 0432040 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗ Μ. 210 6436793 0432029 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. τηλ. 210 7237534 0432047 ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΙ Λεωφόρος Καλαμακίου 13.Αντιστάσεως 74&Εθν.Αλεξάνδρας 91 & Δροση . ΤΚ 174 55 ΚΑΛΑΜΑΚΙ. τηλ.Καλογήρων. 210 6436688 0432031 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αχαρνών 69 & Παιωνίου . τηλ. τηλ. ΤΚ 114 74 ΓΚΥΖΗ. τηλ. 210 9718555 0432041 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ ΑΓ. 210 2029438 0432027 ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Αμβροσίου Φραντζή 32. τηλ. 210 2719898 0432051 ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Τριών Ιεραρχών 87. τηλ. ΤΚ 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ. ΤΚ 171 23 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. 210 9357523 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 210 7795950 0432044 ΓΟΥΔΗ ΓΟΥΔΗ Παπαδιαμαντοπούλου 146.Σκαντζουράκη. ΤΚ 157 73 ΓΟΥΔΗ. Σελίδα 123 από 186 . ΤΚ 111 44 ΠΑΤΗΣΙΑ. τηλ. ΤΚ 114 74 ΑΘΗΝΑ. τηλ.Αμφιθέας 93. ΤΚ 173 41 ΑΓ. ΤΚ 117 45 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. 210 2024222 0432033 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΛΙΟΣΙΑ Πλατ. τηλ. 210 7797214 0432022 ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗ Ηλιουπόλεως 66 & Καφαντάρη. ΤΚ 172 35 ΔΑΦΝΗ. ΤΚ 104 40 ΑΘΗΝΑ . τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 157 71 ΙΛΙΣΙΑ. ΤΚ 141 21 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ. τηλ. 210 7793392 0432020 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παπάγου 116.

ΤΚ 190 09 ΡΑΦΗΝΑ. ΤΚ 190 16 ΑΡΤΕΜΙΔΑ. τηλ. ΤΚ 195 00 ΛΑΥΡΙΟ. ΤΚ 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ.Συγγρού 173. ΤΚ 180 10 ΑΙΓΙΝΑ. τηλ.Α. Βενιζελου 116 & Μπουμπουλί-νας . 22970 24933 0432077 Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Γ΄ Σεπτεμβρίου 45. ΤΚ 123 51 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ. ΤΚ 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. ΤΚ 151 22 ΠΕΥΚΗ.Κηφισίας 375. τηλ. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. 210 4656513 0432079 ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης 7. 22940 29115 0432083 ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Εθνάρχου Μακαρίου 21. ΤΚ 186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. 210 9419283 0432066 ΩΡΩΠΟΥ ΩΡΩΠΟΣ Γεωργίου Δροσίνη 23α . τηλ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. ΤΚ 146 71 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ. ΤΚ 163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. τηλ. τηλ. τηλ. Μαραθώνος 54. 210 6034316 0432090 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑ Λεωφόρος Αρτέμιδος 73. τηλ. τηλ. ΤΚ 145 69 ΑΝΟΙΞΗ. ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΚ 136 71 ΜΕΝΙΔΙ. τηλ. 210 6917047 0432087 ΑΝΟΙΞΗΣ ΑΝΟΙΞΗ Λεωφ. τηλ. Σελίδα 124 από 186 . η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.Καραισκάκη & Κερασούντος 3. ΤΚ 190 15 ΩΡΩΠΟΣ. 210 8080394 0432071 ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΜΗΤΕΡΑ ΠΕΥΚΗ Ερυθρού Σταυρού 6. τηλ. 210 8991502 0432086 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 68 & Καρύστου. 210 6895537 0432068 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Αγων Πολυτεχνείου & Καραισκάκη. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. Μαραθώνος 85. ΤΚ 143 43 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ. 22940 29115 0432080 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λεωφόρος Δημοκρατίας 73. τηλ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. τηλ. ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. 210 5761650 0432084 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 389 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. 210 9736546 0432085 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Βασιλέως Παύλου 79. 210 8079O40 0432076 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΙΓΙΝΑ Πηλέως Λεωφ. 210 8101330 0432081 ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Λεωφόρος Ειρήνης 27. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. 210 8230498 0432078 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αγίου Μηνά 3. τηλ. 210 3315334 0432089 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφ. ΤΚ 145 61 ΠΕΥΚΗ. ΤΚ 115 23 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. ΤΚ 151 23 ΠΕΥΚΗ. ΤΚ 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. 210 8004458 0432088 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνάς 37.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνών 241. 210 5447129 0432073 ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Χαριλάου Τρικούπη 121&Λ. τηλ. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. 210 4630174 0432069 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ιασωνίδου 45. 210 8056153 0432082 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Λεωφόρος Μαραθώνος 143. 210 2513902 0432059 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΓ. τηλ. 210 8678729 0432060 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Λεωφ. 210 5822960 0432065 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Χρυσοστόμου Σμύρνης 124. 22950 32512 0432067 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Πεντέλης 34. τηλ. 210 6831212 0432072 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Ελ.Τ ΠΕΥΚΗ Νίκης 2. ΤΚ 105 54 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 190 05 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ. ΤΚ 104 46 ΑΓ. τηλ. ΤΚ 104 33 ΑΘΗΝΑ. 210 9633946 0432070 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0432056 ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙ Δεκελείας 27 & Δημοσθένους . Δημοκρατίας 29& Δάμωνος.Βουλιαγμένης 389. 22920 22980 0432063 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ Στρ. 210 2464447 0432057 ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Δεκελείας 24 . ΤΚ 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ. 210 9320004 0432062 ΛΑΥΡΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟ Ηρώων Πολυτεχνείου & Σμηναγού Κατσαρού. 22940 80084 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ.

210 3417846 0432098 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Γ. 210 6640152-3 0432093 ΦΙΞ ΦΙΞ Λεωφ. 25530 51133 0432121 ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΑ Κεντρική Πλατεία. τηλ. τηλ. ΤΚ 134 51 ΚΑΜΑΤΕΡΟ. τηλ. ΤΚ 118 55 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ. ΤΚ 190 03 ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.Λαμπράκη 106-108. τηλ. τηλ. ΤΚ 117 43 ΑΘΗΝΑ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0432091 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Λιμένας Μεσογαιας. ΤΚ 640 03 ΚΡΗΝΙΔΕΣ. 23210 52111 0432235 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗ Νικολάου Τόσκα 247α. 25910 51805 0432223 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 66Α ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ερυθρού Σταυρού 66Α.Εταιρείας 48.Παύλου 122.Βάρης Κορωπίου & Αρτέμιδος 2. 2510 830440 0432234 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΙΚΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Κων/πόλεως 20 . ΤΚ 620 55 ΡΟΔΟΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. 210 4130465 0432156 ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τζαβέλα 46 & Αλεξάνδρου . 25410 51100 0432123 ΑΒΑΤΟΥ ΑΒΑΤΟ Άβατο. 23270 22552 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 185 33 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. τηλ. 210 2838767 0432099 ΓΕΡΑΚΑ ΓΕΡΑΚΑΣ Κλεισθένους 219. ΤΚ 640 07 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ. τηλ. τηλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. τηλ. 25210 36794 0432220 ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Οδος Νίκης 29. τηλ. 25940 21666 0432221 ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΡΗΝΙΔΕΣ Φιλίππου 45. τηλ. τηλ. ΤΚ 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Πάτση 62. 210 4184281 0432154 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρ. 210 9242927 0432094 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Λεωφ. ΤΚ 151 25 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. 2510 517380 0432222 ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗ Κεραμωτή. τηλ. Παπανδρέου 43 & Νίκης. τηλ. τηλ. 210 4224734 0432157 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ. Συγγρού 49. 25410 41141 0432151 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σαχτούρη 57. ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΑ. 210 6196633 0432095 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Γούναρη 177 & Ανθέων . Θέση Βουρλέζα. 210 9606010-2 0432096 ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ Πριάμου 110 & Πρωτεσιλάου. 210 6004024 0432100 ΒΑΡΗΣ ΒΑΡΗ Λεωφ. ΤΚ 621 22 ΣΕΡΡΕΣ. τηλ. τηλ.Χατζηκυριακού 27-31. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΗ. ΤΚ 680 10 ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ. ΤΚ 670 61 ΑΒΔΗΡΑ. 25210 51447 0432211 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Εθνικής Αμύνης 27. τηλ. τηλ. τηλ. Δημοσθένους 5. τηλ. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. τηλ. 210 8976210 0432103 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Παπακωνσταντίνου 1. ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 22990 23511 0432104 ΣΠΑΤΩΝ ΣΠΑΤΑ Βασ. ΤΚ 185 39 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 2321133 0432111 ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ Κωνσταντινουπόλεως 70. τηλ. 22990 86211 0432092 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑ Πλ. 210 2696011 0432097 ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ Σπ. Σελίδα 125 από 186 . ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. Ευαγγελιστρίας. 210 6632402 0432105 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παγκάλου 40 & Λιάσκου. ΤΚ 660 31 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ. 210 4180392 0432152 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φιλ. 210 5543628 0432107 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟ Λεωφ. ΤΚ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου & Χειμάρας 11. ΤΚ 640 11 ΚΕΡΑΜΩΤΗ. 210 4180153 0432210 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ Πλατεία Ελευθερίας. ΤΚ 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. ΤΚ 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 166 74 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ. Πλ. τηλ. ΤΚ 672 00 ΑΒΑΤΟ. ΤΚ 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ. τηλ. Φυλής 177.

Πλατεία. Λαχαναγορά. 23240 71760 0432305 ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΩΤΗ Κεντρ.ΟΛΓΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0432236 ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ Ελ.Αντιστάσεως 37. ΤΚ 571 00 ΚΟΥΦΑΛΙΑ. τηλ. ΤΚ 575 00 ΕΠΑΝΩΜΗ. 25540 41215 0432307 ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ 28ης Οκτωβριου 82.Δημητρίου 95α & Σοφοκλέους. 2310 433322 0432327 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 25ης Μαρτίου 117. τηλ. ΤΚ 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 570 08 ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 25930 51382 0432304 ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΥΣ ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ Παύλου Μελά 9 .Αντιστάσεως 28 . 2310 731467 0432314 ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗ Αγ.Παπανδρέου Και Ανατ. 2310 945046 0432326 ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εθν. 23210 88798 0432301 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ελ. ΤΚ 610 03 ΜΟΥΡΙΕΣ. 2310 849873 0432323 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εγνατίας 63. τηλ. τηλ. 2310 231805 0432338 ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρ. 23920 41844 0432336 ΜΟΥΡΙΩΝ ΜΟΥΡΙΕΣ Σ/σμος Κάτω Σουρμενών 11.Αλεξάνδρου 60. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 551 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 640 02 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ. 2310 852488 0432321 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ Παύλου Μελά 17 . τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 620 45 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ. τηλ. 23310 25603 0432313 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μεγ. 2310 782553 0432320 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παπαναστασίου 18 . ΤΚ 620 41 ΡΟΔΟΛΕΙΒΟΣ. 23430 41370 0432334 ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΕΠΑΝΩΜΗ 25ης Μαρτίου 10. Σελίδα 126 από 186 . ΤΚ 613 00 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ. ΤΚ 544 53 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ. τηλ. τηλ.Παντελεήμονα 7. τηλ. 25520 71130 0432308 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟ Ελ. ΤΚ 621 00 ΠΡΟΒΑΤΑ. ΤΚ 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 570 12 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ. 23410 31395 0432337 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ίωνος Δραγούμη 4. Όλγας 175. 2310 268933 0432324 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγ. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 620 47 ΠΡΩΤΗ. 23240 61400 0432306 ΤΥΧΕΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΥΧΕΡΟ Νίκης 20. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 23240 31593 0432310 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Βενιζέλου 43-45. ΤΚ 565 33 ΠΟΛΙΧΝΗ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. 2310 308310 0432328 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Αλεξάνδρου 24 . ΤΚ 612 00 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ. ΤΚ 546 45 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. ΤΚ 546 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Καραμανλή 171. 2310 624539 0432329 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΑ Εθν. 23910 54403 0432330 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ Καπεταν. ΤΚ 663 00 ΔΟΞΑΤΟ. 2310 261076 0432325 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ Ανατολικής Θράκης 67. τηλ. ΤΚ 567 28 ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ.Βενιζέλου 27. ΤΚ 561 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 23930 31360 0432322 ΒΑΣ. 25210 66111 0432309 ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ Εγνατίας 38 & Ιερουσαλήμ. τηλ. 2310 459789 0432319 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ. τηλ. ΤΚ 680 01 ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ. 2310 766088 0432339 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Μ. τηλ.Ρωμιλίας 92. τηλ.Βενιζέλου 39. 2310 662600 0432316 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αιγαίου & Χαλδιας 2 . τηλ. Γκώνου 13. τηλ.Βενιζέλου 86α . 2510 227617 0432303 ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 2 . 23430 22909 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 680 03 ΤΥΧΕΡΟ.

τηλ. τηλ. ΤΚ 370 01 ΖΑΓΟΡΑ. τηλ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. 24670 61020 0432421 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ Πλατ. 23510 21355 0432349 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟ Αγίου Νικολάου 10. τηλ. ΤΚ 600 61 ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ. ΤΚ 504 00 ΒΕΛΒΕΝΔΟ. τηλ. 2310 383110 0432360 ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΣ Κεντρική Πλατεία Ιερισσού. τηλ. ΤΚ 546 21 ΘΕΣ/ΚΗ. Β΄ 6. 2310 643790-2 0432348 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Μεγάλου Αλεξάνδρου & Αριστοτέλους 1. τηλ. ΤΚ 630 75 ΙΕΡΙΣΣΟΣ. 24640 31530 0432425 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Ιπποκράτους 6. ΤΚ 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. τηλ. τηλ. 2410 253593 0432526 ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Ρουσβελτ & Πρωτοπαππαδάκη 2. 24280 76306 0432532 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Αντωνοπούλου 87 & Αλεξάνδρας. τηλ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. 2310 226764 0432345 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κουντουριώτου 11. ΤΚ 630 86 ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ.Αλεξάνδρου 73. τηλ. 2310 305611 0432354 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γεωργικής Σχολής4. 24650 21666 0432422 ΦΙΛΩΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ ΦΙΛΩΤΑ Μ. ΤΚ 374 00 ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ. τηλ. 24920 31098 0432525 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Παύλου Μελά 3. τηλ. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. τηλ. 23990 21777 0432362 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ Κεντρικηή Πλατεία Καρυών. τηλ. 24610 38282 0432509 ΚΕΔΡΟΥ ΚΕΔΡΟΣ Κέδρος. τηλ. Σελίδα 127 από 186 . ΤΚ 630 88 ΝΙΚΗΤΑΣ.Τρια. 2310 460580 0432347 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά 293. 23770 24083 0432363 ΝΙΚΗΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Μ. 24240 22527 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 630 80 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ. 2410 255376 0432527 ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΣ Κεντρ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0432341 ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΥΟΣΜΟΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 13. ΤΚ 503 00 ΣΙΑΤΙΣΤΑ. τηλ. ΤΚ 520 50 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ. 23770 22582 0432361 ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ Αγίας Παρασκευής & Αυγερίδου 14. ΤΚ 370 03 ΣΚΟΠΕΛΟΣ. 2310 935390 0432344 ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗ Εθνικής Αμύνης 40. 24210 37837 0432533 ΖΑΓΟΡΑΣ ΖΑΓΟΡΑ Ζαγορά.Πηγάδια 286. ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ. τηλ.Αλεξάνδρου 87. ΤΚ 543 52 ΘΕΣ/ΚΗ. 24430 31570 0432523 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Γκολτσίου 1 & Θερμοπυλών 5. τηλ. τηλ. ΤΚ 530 70 ΦΙΛΩΤΑ . 2310 574154 0432343 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗ Γρ. 23530 31522 0432353 ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολυτεχνείου 32 . 23750 22522 0432411 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 4ης Αυγούστου. τηλ. 24950 41425 0432530 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ Ελ. τηλ. 24430 51385 0432511 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ Λεοντάρι Καρδίτσας . ΤΚ 433 00 ΚΕΔΡΟΣ.Λαμπράκη 209. ΤΚ 400 07 ΠΥΡΓΕΤΟΣ. ΤΚ 404 00 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ .Πλατεία. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. 24630 41518 0432424 ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ ΒΕΛΒΕΝΔΟ Στ. Κλεάνθη & Φιλ.Αεροπορίας 37. τηλ.Αλεξάνδρου 50. 2310 502866 0432346 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗΣ Δημητρίου Καραολή 1. 23520 81875 0432350 ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ Μεγ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 570 01 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΚ 564 29 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. τηλ. 24260 22681 0432534 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ Σκόπελος. ΤΚ 555 35 ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΚ 430 63 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0432536

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

Λεωφ. Ειρήνης 22 , ΤΚ 384 46 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ, τηλ. 24210 63894

0432540

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Τσιτσάνη 10, ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ, τηλ. 24310 36844

0432541

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΟΙΧΑΛΙΑ

Δημοκρατίας 6, ΤΚ 423 00 ΟΙΧΑΛΙΑ, τηλ. 24330 31939

0432610

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟ

Καραπατά & Ευρυτανίας, ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ, τηλ. 26410 20735

0432611

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ

Χαρ.Τρικούπη 172, ΤΚ 300 03 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ, τηλ. 26410 51595

0432616

ΜΥΤΙΚΑ

ΜΥΤΙΚΑ

Αγ. Νικολάου 87 , ΤΚ 300 19 ΜΥΤΙΚΑ, τηλ. 26460 81322

0432622

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΣ

Αδάμαντας, ΤΚ 848 00 ΜΗΛΟΣ, τηλ. 22870 22346

0432631

ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

Αθηνών 56, ΤΚ 320 01 ΑΛΙΑΡΤΟΣ, τηλ. 22680 22761

0432632

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟ

Πλ.Ηρώων 2, ΤΚ 320 05 ΔΙΣΤΟΜΟ, τηλ. 22670 22779

0432633

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΘΗΒΩΝ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

Κεντρ.Πλατεία Σχηματαρίου, ΤΚ 320 09 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, τηλ. 22620 59168

0432640

ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΙΔΗΨΟΣ

Ερμού & Εθνικής Αντιστάσεως, ΤΚ 343 00 ΑΙΔΗΨΟΣ, τηλ. 22260 23377

0432641

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

Ελ. Βενιζέλου 40, ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ, τηλ. 22210 24585

0432644

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΛΙΒΕΡΙ

Κων/νου Μπακολα 26 , ΤΚ 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ, τηλ. 22230 22700

0432645

ΨΑΧΝΩΝ

ΨΑΧΝΑ

Αβαντων, ΤΚ 344 00 ΨΑΧΝΑ, τηλ. 22280 23226

0432646

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ΜΑΝΤΟΥΔΙ

Κ. Πλατεια Μαντουδιου, ΤΚ 340 04 ΜΑΝΤΟΥΔΙ, τηλ. 22270 22947

0432647

ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΛΙΜΝΗ

Αγγ.Γοβίου 12 , ΤΚ 340 05 ΛΙΜΝΗ, τηλ. 22270 31122

0432648

ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

Β. Κωνσταντίνου 93, ΤΚ 340 06 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, τηλ. 22290 37447

0432660

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ

Παλαιά Εθνική Οδός Λαμίας - Αθηνών 59, ΤΚ 350 15 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ, τηλ.
22340 49741

0432661

ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΑΤΕΙΑ

Κεντρ.Πλατεία Ελάτεια, ΤΚ 350 04 ΕΛΑΤΕΙΑ, τηλ. 22340 31510

0432662

ΜΑΛΕΣΣΙΝΑΣ

ΜΑΛΕΣΣΙΝΑ

Αγ.Κωνσταντίνου 33, ΤΚ 350 01 ΜΑΛΕΣΣΙΝΑ, τηλ. 22330 51010

0432664

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

Κεντρ.Πλατεία, ΤΚ 350 03 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ, τηλ. 22360 43433

0432665

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΣΤΥΛΙΔΑ

Φαλαρων 8, ΤΚ 353 03 ΣΤΥΛΙΔΑ, τηλ. 22380 23371

0432666

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ

Πλατεία Πάρκου 10, ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ, τηλ. 22310 38602

0432667

ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ

Στράτου 14 , ΤΚ 350 10 ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ, τηλ. 22320 71276

0432668

ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ

ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

Εθν.Αντιστάσεως 29, ΤΚ 350 07 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ, τηλ. 22330 31111

0432670

ΙΤΕΑΣ

ΙΤΕΑ

Μεταμόρφωσης 17 , ΤΚ 332 00 ΙΤΕΑ, τηλ. 22650 33062

0432710

ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

ΚΟΜΠΟΤΙ

Πλ.Καπετάνου 32, ΤΚ 470 40 ΚΟΜΠΟΤΙ, τηλ. 26810 65516

0432730

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ

Αγ.Παντελεημονα 97, ΤΚ 440 04 ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ, τηλ. 26530 31274

0432731

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αγίας Μαρίνης 12, ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ. 26510 36801

0432732

ΔΑΓΚΛΗ 9 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δαγκλή 9, ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τηλ. 26510 34380

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 128 από 186

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0432741

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ

Διαδόχου Κων/νου 113 , ΤΚ 483 00 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ, τηλ. 26830 31545

0432810

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΡΓΟΥΣ

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

Πλ.Αγίας Τριάδος 4, ΤΚ 210 55 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ, τηλ. 27520 44433

0432811

ΕΡΜΙΟΝΗΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ

Παραλία Ερμιόνης, ΤΚ 210 51 ΕΡΜΙΟΝΗ, τηλ. 27540 31195

0432812

ΛΙΓΟΥΡΙΟΥ

ΛΙΓΟΥΡΙΟ

Λεωφ.Ασκληπίου 58, ΤΚ 210 52 ΛΙΓΟΥΡΙΟ, τηλ. 27530 22741

0432824

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

ΛΕΒΙΔΙ

Κεντρ.Πλατεία, ΤΚ 220 02 ΛΕΒΙΔΙ, τηλ. 27960 22256

0432830

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΚΡΑΤΑ

Ν. Σουλιώτη, ΤΚ 250 06 ΑΚΡΑΤΑ, τηλ. 26960 22887

0432832

ΠΑΤΡΕΩΣ 6 ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΤΡΑ

Πατρέως 6, ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 274197

0432833

ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

Σπηλιωτοπούλου 4, ΤΚ 250 07 ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ, τηλ. 26920 31460

0432834

ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ

Γούναρη 61 , ΤΚ 262 25 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 225483

0432835

ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ

Έλληνα Στρατιώτη 5, ΤΚ 262 23 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 433314

0432836

ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ

Κορίνθου & Αρατου 33, ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 225237

0432837

ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ

ΠΑΤΡΑ

Ιεροθέου & Σμύρνης 92 , ΤΚ 262 24 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 336418

0432838

ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΑ

Ανθειας 233 , ΤΚ 263 32 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 323638

0432839

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ

Τριων Ναυάρχων Πατρών 54&Κορ/θου, ΤΚ 262 22 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 331538

0432846

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ

Ν.Γκουντζουρη 67, ΤΚ 270 51 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ, τηλ. 26230 54724

0432847

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ

Μανωλοπούλου & Γρηγορίου Ε, ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ, τηλ. 26210 29962

0432848

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

Πλατεία Ιατρού Σπετζαρη, ΤΚ 270 50 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ, τηλ. 26230 41330

0432849

ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Δουμά 12, ΤΚ 270 65 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, τηλ. 26240 22061

0432853

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ελ.Βενιζέλου 57 & Μεγ. Αλεξάνδρου , ΤΚ 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ, τηλ. 27440 63404

0432854

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Δημητρίου Ζιουβα 12, ΤΚ 200 01 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, τηλ. 27410 54864

0432856

ΓΚΟΥΡΑΣ

ΓΚΟΥΡΑ

Γκούρα, ΤΚ 200 14 ΓΚΟΥΡΑ, τηλ. 27470 51257

0432862

ΚΡΟΚΕΩΝ

ΚΡΟΚΕΕΣ

Σταδίου 3, ΤΚ 230 57 ΚΡΟΚΕΕΣ, τηλ. 27350 71495

0432863

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΑΩΝ

ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΟΛΑΩΝ

Ακτή Βοιών 172, ΤΚ 230 53 ΝΕΑΠΟΛΗ ΜΟΛΑΩΝ, τηλ. 27340 22749

0432871

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Σπάρτης 40, ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ, τηλ. 27210 91424

0432872

ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ

ΚΟΠΑΝΑΚΙ

Τζανετοπούλου, ΤΚ 240 03 ΚΟΠΑΝΑΚΙ, τηλ. 27650 22212

0432874

ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ

ΠΕΤΑΛΙΔΙ

Κεντρ.Πλατεία, ΤΚ 240 05 ΠΕΤΑΛΙΔΙ, τηλ. 27220 31655

0432875

ΜΕΘΩΝΗΣ

ΜΕΘΩΝΗ

Ελ.Βενιζέλου 3, ΤΚ 240 06 ΜΕΘΩΝΗ, τηλ. 27230 31570

0432911

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

ΠΛΩΜΑΡΙ

Πλωμάρι, ΤΚ 812 00 ΠΛΩΜΑΡΙ, τηλ. 22520 32675

0432912

ΠΑΠΠΑΔΟΥ

ΠΑΠΠΑΔΟΣ

Παπάδος Γέρας, ΤΚ 811 06 ΠΑΠΠΑΔΟΣ, τηλ. 22510 83100

0432921

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

Αγ.Κηρυκος, ΤΚ 833 00 ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ, τηλ. 22750 23232

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 129 από 186

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0432930

ΠΥΡΓΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΠΥΡΓΙ

Α.Θεοτοκά, ΤΚ 821 02 ΠΥΡΓΙ, τηλ. 22710 72223

0433012

ΦΙΛΟΤΙΟΥ

ΦΙΛΟΤΙ

Κεντρ.Πλατεία, ΤΚ 843 02 ΦΙΛΟΤΙ, τηλ. 22850 31700

0433013

ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΑΜΟΡΓΟΣ

Καταπολα Αμοργού, ΤΚ 840 08 ΑΜΟΡΓΟΣ, τηλ. 22850 71008

0433016

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΣ

Ευαγγελιστράκι-Αργύραινα, ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ, τηλ. 22890 23204

0433017

ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

ΓΑΥΡΙΟ

Πλ.Γαυρίου, ΤΚ 845 01 ΓΑΥΡΙΟ, τηλ. 22820 71308

0433108

ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΑΖΙ

Ελ. Βενιζέλου 193, ΤΚ 712 02 ΓΑΖΙ, τηλ. 2810 821991

0433109

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Αρχοντοπούλου 9 , ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810 283868

0433110

ΠΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βίτσι & Λυκτού 1, ΤΚ 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810 221233

0433111

ΕΒΑΝΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έβανς 29, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810 220084

0433112

ΠΥΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πύργος Ηρακλείου, ΤΚ 700 10 ΠΥΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, τηλ. 28930 22505

0433113

ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ

Ανω Βιάννος, ΤΚ 700 04 ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΣ, τηλ. 28950 22180

0433114

ΚΡΟΥΣΩΝΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πλ.Αγίας Τριάδος, ΤΚ 700 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810 711377

0433115

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΤΥΜΠΑΚΙ

Λεωφ.Κόκκινου Πύργου, ΤΚ 702 00 ΤΥΜΠΑΚΙ, τηλ. 28920 51124

0433116

ΑΣΗΜΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ

ΑΣΗΜΙ

Κνωσού, ΤΚ 700 16 ΑΣΗΜΙ, τηλ. 28930 31130

0433117

ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΑΝΩΓΕΙΑ

Λεωφ.13ης Αυγούστου, ΤΚ 740 51 ΑΝΩΓΕΙΑ, τηλ. 28340 31198

0433118

ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ

Ελ. Βενιζελου 145, ΤΚ 700 14 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, τηλ. 28970 22990

0433119

ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ

ΤΖΕΡΜΙΑΔΕΣ

Τζερμιάδες Λασηθίου, ΤΚ 720 52 ΤΖΕΡΜΙΑΔΕΣ, τηλ. 28440 22390

0433120

ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Εθνικής Αντιστάσεως4, ΤΚ 724 00 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, τηλ. 28410 31315

0433130

ΣΠΗΛΙΟΥ

ΣΠΗΛΙ

Σπήλι Ρεθύμνου, ΤΚ 740 53 ΣΠΗΛΙ, τηλ. 28320 22254

0433140

ΚΑΛΥΒΩΝ

ΚΑΛΥΒΕΣ

Καλύβες, ΤΚ 730 03 ΚΑΛΥΒΕΣ, τηλ. 28250 31682

0433141

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Ελ.Βενιζέλου 42, ΤΚ 730 01 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, τηλ. 28230 41333

0433142

ΚΑΝΤΑΝΟΥ

ΚΑΝΤΑΝΟΣ

Ελ.Βενιζέλου 101, ΤΚ 730 04 ΚΑΝΤΑΝΟΣ, τηλ. 28230 22231

0433143

ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ

Κεντρ.Πλατ. Βουκολίων , ΤΚ 730 02 ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ, τηλ. 28420 31535

0433144

ΠΛΑΤΕΙΑΣ 1866 ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΝΙΑ

Πλατεία 1866 13, ΤΚ 731 35 ΧΑΝΙΑ, τηλ. 28210 91524

0433145

ΚΑΘΥΣΤΕΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εθνικής Αντιστάσεως 2, ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, τηλ. 2810 332886

0433220

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΑΡΟΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ

Γεωργίου Θεοτόκη 60-62, ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ. 26610 45325

0433221

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ

ΛΕΥΚΙΜΜΗ

Πλατεία Αγ.Θεόδωρων, ΤΚ 490 80 ΛΕΥΚΙΜΜΗ, τηλ. 26620 22450

0433310

ΛΕΡΟΥ

ΛΕΡΟΣ

Αγία Μαρίνα, ΤΚ 854 00 ΛΕΡΟΣ, τηλ. 22470 23234

0433313

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΣ

Αμερικής 15, ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ, τηλ. 22410 27763

0433314

ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΦΑΛΗΡΑΚΙ

Λεωφ. Ρόδου - Λίνδου , ΤΚ 851 05 ΦΑΛΗΡΑΚΙ, τηλ. 22410 85635

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 130 από 186

η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 857 00 ΚΑΡΠΑΘΟΣ. Σελίδα 131 από 186 .Λεωφ. ΤΚ 851 02 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ. 22450 22003 0433316 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Κεντρ.Αρχαγγέλου. τηλ. τηλ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0433315 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Πηγάδια. 22440 22191 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC.

Παύλου 140 & Αγ. 210 4112610 0470108 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Λ. τηλ. τηλ. 210 6753526 0470130 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Θέτιδος 3. τηλ. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ . ΤΚ 152 34 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 5786291-7 0470120 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Ελ. 210 5313492 0470106 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λ. ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. τηλ. ΦΑΛΗΡΟΥ Π. τηλ. τηλ.ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λ. τηλ. 210 2854039 0470138 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Δημοκρατίας 67. ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ. 210 9850983 0470126 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Βασ. ΦΑΛΗΡΟ Αγ. τηλ. Βασιλείου. ΤΚ 154 51 Ν. Δεκελείας 88 & Πανόρμου. τηλ. ΤΚ 175 61 Π. ΣΜΥΡΝΗΣ Ν. τηλ. 210 6664315-25-35 0470118 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λ. τηλ. τηλ. Μεσογείων 254. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. Μαραθώνος 31. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν.Αλεξάνδρου 27& Αφροδίτης. 210 8665125 0470113 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Λ. τηλ. 210 9575311 0470107 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρ. 210 6561341-8 0470119 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Εθν. 210 3241172-4 0470102 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. ΤΚ 174 55 ΑΛΙΜΟΣ. τηλ. ΤΚ 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ. τηλ. Βενιζέλου 22 & Πρωτοπαπαδάκη 14. Λαμπράκη 130. ΤΚ 143 41 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 210 3642911 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 172 35 ΔΑΦΝΗ. 210 6997115 0470111 ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Π. 210 8982325 0470105 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 261 & Λογοθέτου 1. Παρασκευής 38-40. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ.ΦΑΛΗΡΟ. Ελ. ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ. Κηφισίας 269 & Μητρ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 9769027 0470115 ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 386. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. 210 8080379 0470114 ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗ Καραολή 12-16. τηλ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΑ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 6106671 0470103 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αγ. ΤΚ 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. Ράλλη 223. τηλ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Λ. Ιακώβου. Παπανδρέου 3 & Λ. ΤΚ 104 46 ΑΘΗΝΑ . ΤΚ 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. Ποσειδώνος. ΨΥΧΙΚΟ Λ.Μακαρίου 7 .Μελά 4. ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 171 22 Ν. 210 29340205 0470121 ΣΠΑΤΩΝ ΣΠΑΤΑ Βασ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. ΤΚ 115 24 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. Ηρακλείου 396. ΣΜΥΡΝΗ. ΤΚ 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΚ 153 44 ΠΑΛΛΗΝΗ. ΤΚ 116 34 ΠΑΓΚΡΑΤΙ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 7292168 0470110 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 75 & Αχαίας. 210 9858031 0470117 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λ. Βουλιαγμένης 44. 210 6850301 0470104 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Α. τηλ. 210 2589350-52 0470123 ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Ποσειδώνος & Μεγίστης 49. 210 5582550 0470139 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Σκουφά 21. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Αχαρνών 163 & Αγ. ΤΚ 185 32 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ. 210 2116530 0470116 Π.Βενιζέλου 168. ΤΚ 111 41 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ. 210 8995992 0470128 Ν.Π. Παλαιολόγου 11-13 & Αδραμυττίου . Παύλου 89. ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. Μελετίου 115. 210 9840621 0470129 ΨΥΧΙΚΟΥ Ν. 210 6630230-6 0470122 Ν. 210 8105366 0470137 Ν. τηλ. τηλ. ΤΚ 141 22 Ν. τηλ.ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0470101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Μητροπόλεως 10. Κηφισίας 62. 210 4929716 0470112 ΑΓ. τηλ. ΨΥΧΙΚΟ. Σελίδα 132 από 186 . Κηφισίας 340. ΣΜΥΡΝΗ Κων. 210 3364150 0470109 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ευτυχίδου 35 & Πρατίνου. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ.

ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λ. τηλ.Όθωνος Αμαλίας 37. τηλ. ΤΚ 321 00 ΛΕΙΒΑΔΙΑ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. 2610 240160-7 0470502 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Γιατράκου 2 & Νέδοντος. 28210 36130-5 0470663 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Χορτάτζη 33 & Κουντουριώτη 158. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. Πάρνηθος 119 & Αριστοτέλους. τηλ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 22210 62583-3 0470631 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Ελ. Βασιλείου 2 & Βασ. τηλ. Εθν. 26510 83280 0470451 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 4ο χλμ. Σοφίας 42. τηλ. ΤΚ 105 54 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. 26410 39650-7 0470191 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Καποδιστρίου 29.Σμύρνης & Οδ. Βενιζέλου . 210 2637552 0470143 ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ Αθηνάς 35. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. 28310 21634-9 0470711 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Βασ. ΤΚ 412 23 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. τηλ. Αρεοπαγίτου & Σολωμού 10. 23510 46890-5 0470726 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Ι. 24410 41486-7-8 0470401 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 15. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ. 2410 537885 0470321 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιάσονος 52 & Ηπείρου . ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ. τηλ. ΤΚ 731 35 ΧΑΝΙΑ. τηλ. 23410 25480 0470721 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. τηλ. Σελίδα 133 από 186 . ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. Αντιστάσεως 11. 24610 49161 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ.ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0470140 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Γ΄ ΜΑΡΟΥΣΙ Βασ. Βενιζέλου. τηλ. 2810 330212 0470662 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Κόρακα & Καραϊσκάκη 32. 2410 555366-72 0470320 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Ηλιοδώρου 6. τηλ. 210 3254275 0470190 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Ηλία Ηλιού 10 Β. Τράντα & Στοάς. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. 27410 73671-3 0470601 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Αρεθούσης & Ελ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ.Ανδρέα 28 . ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. Ελύτη. 24210 31043 0470322 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Ασκληπιού 30. 25210 57890-2 0470717 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ Λέκκα 23-25. τηλ. τηλ. 23210 97581-7 0470716 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Εθνικής Αμύνης 12. 22610 81297 0470319 ΛΑΡΙΣΑΣ Β΄ ΛΑΡΙΣΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 156. 24310 63181-86 0470323 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Υψηλάντου & Βαλβή 19. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. τηλ. ΤΚ 136 73 ΑΧΑΡΝΑΙ. τηλ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ.Παλαιοκαστρίτσας . ΤΚ 621 21 ΣΕΡΡΕΣ. τηλ. τηλ. 26610 44582 0470501 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Αγ. τηλ. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 26210 20290-7 0470505 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Ερμού 26 & Αδειμάντου. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. 22310 66104-11 0470192 ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ Γεωργαντά 53. Δημοκρατίας 22 & Φωτάκη. 27210 63380-6 0470503 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Εθνομαρτύρων 8. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. 2710 230207-13 0470504 ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Μανολοπούλου 28. τηλ. τηλ. τηλ. 210 2477574-80 0470142 ΙΛΙΟΝ ΙΛΙΟΝ Ιδομενέως 19 & Ναυσικάς 45.Οδού Κέρκυρας . ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. Αλεξάνδρου. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 210 6147356 0470141 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΧΑΡΝΑΙ Λ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 22510 25234 0470641 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Εθν. τηλ. 22410 43704 0470661 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ . τηλ.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εθν. ΤΚ 546 24 ΘΕΣ/ΚΗ ΚΕΝΤΡΟ. ΤΚ 570 09 ΘΕΣ/ΚΗ ΚΑΛΟΧΩΡΙ. τηλ. 2510 232214-16 0470751 ΘΕΣ/ΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μητροπόλεως 17. τηλ. Αντιστάσεως 7. ΤΚ 542 48 ΘΕΣ/ΚΗ Ν.ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0470731 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Μητροπόλεως 23. Όλγας 10. ΟΛΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λ. τηλ. 2310 587434-5-6 0470801 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Μιχάλη Καραολή 97 & Ικονίου. Δημοκρατ'ιας 59. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.Ύδρας 10. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. τηλ. 25510 80167 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 2310 868913 0470753 ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΘΝ. 25310 83460-7 0470803 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λ. 25410 83480-6 0470802 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Λ. ΤΚ 564 30 ΘΕΣ/ΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 2310 700531-8 0470757 ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25ης Οκτωβρίου 51. τηλ. Βασ. 2310 488022 0470754 ΘΕΣ/ΚΗΣ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εγνατίας 2-4. ΤΚ 546 26 ΠΛ. τηλ. 2310 242490 0470752 ΘΕΣ/ΚΗΣ ΒΑΣ. 23310 77680-6 0470741 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Βενιζέλου 10 . 2310 323023-63 0470759 ΘΕΣ/ΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λαγκαδά 293. τηλ. ΤΚ 546 40 ΦΑΛΗΡΟ. 2310 789067 0470758 ΘΕΣ/ΚΗΣ Ν. Σελίδα 134 από 186 . 2310 501161-7 0470755 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28ης Οκτωβρίου 41. τηλ. τηλ. ΤΚ 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ. Ηρώων & Παπαδήμα. τηλ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. τηλ.ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κων/νου Καραμανλή 112. ΤΚ 551 34 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. τηλ.ΕΓΝΑΤΙΑ.

ΤΚ 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0480100 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αχιλλέως 8. Σελίδα 135 από 186 . 210 9487000 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ.

ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. ΤΚ 542 29 ΒΟΥΛΓΑΡΗ. τηλ. 25310 83767 0495410 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ ΒΑΣ. τηλ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' . ΤΚ 563 34 ΚΟΡΔΕΛΙΟ. 210 9948002 0491110 ΜΕΝΙΔΙ ΜΕΝΙΔΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 35Α & Λ. 27210 63730 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 2710 221488 0497210 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΡ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. 25410 83650 0496410 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΒΟΤΣΗ 15. τηλ. τηλ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 100 & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 40. τηλ.Ο.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. τηλ. 210 6596200 0491070 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28. 23730 66040 0494100 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 58 ΚΑΙ ΣΚ. ΟΛΓΑΣ 265 ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ. 210 8004010 0491090 ΊΛΙΟΝ ΊΛΙΟΝ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 74 & ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ. 210 4100450 0491030 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΣ. Ε. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΤΚ 163 43 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 136 73 ΜΕΝΙΔΙ. ΦΑΛΗΡΟ. ΤΚ 131 22 ΊΛΙΟΝ. ΤΚ 564 30 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. ΤΚ 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ. 26610 29100 0496810 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Β. 26410 39620 0496610 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 2ο Χιλ. τηλ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ. τηλ. 22610 89863 0493100 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 4. ΤΚ 632 00 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ. τηλ. τηλ.ΑΘΗΝΑ Λ. τηλ. τηλ. 210 2696260 0491100 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΟΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8 & ΙΡΙΔΟΣ 2. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. 210 2853710 0491060 Π. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 290.Ε. 23310 74710 0493730 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΑΓ. 2310 588750 0493310 ΒΕΡΟΙΑ ΒΕΡΟΙΑ ΠΙΕΡΡΙΩΝ 79 & ΗΦΑΙΣΤΟΥ. ΤΚ 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 2478070 0492610 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 14. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 2510 622420 0495310 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΜΠΟΥ 4. τηλ. 2310 403905 0493130 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟ Α. 26810 21307 0497100 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΠΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ. ΣΟΦΟΥ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 58 & ΑΓ. τηλ. τηλ. ΤΚ 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΦΑΛΗΡΟ Π. ΤΚ 175 61 Π. τηλ. τηλ. 2310 312150 0493150 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ 301. τηλ. 2310 253140 0493110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 277. 210 6620990 0491040 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 265 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ. τηλ. 2310 574534 0493140 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 171. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0491010 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 2 ΚΑΙ ΝΕΔΟΝΤΟΣ. 24210 76461 0495100 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΓΚΛΗ 6 & ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. τηλ. 210 6596401 0491020 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛ. τηλ. ΤΚ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ. 210 5577240 0491080 ΑΝΟΙΞΗ ΑΝΟΙΞΗ Λ. ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ 6. 2410 549160 0494210 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΥ ΙΩΛΚΟΥ 19 Ή (ΕΛ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. Σελίδα 136 από 186 . τηλ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 1. τηλ. ΤΚ 546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 145 69 ΑΝΟΙΞΗ. τηλ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. ΤΚ 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 155 62 ΑΘΗΝΑ. 210 5316203 0491050 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Γ. ΤΚ 382 21 ΒΟΛΟΣ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 103. τηλ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. τηλ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 11 & ΖΕΡΒΙΔΗ 2. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓ. τηλ. ΤΚ 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. 2310 567885 0493120 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣ. τηλ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 99. τηλ.

Ε. 27520 47001 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Σελίδα 137 από 186 . HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0497520 ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 5. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ. τηλ.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.

3249586. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 3249531.ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΝΤΕΡΑΤ ΙΡΑΝ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0503400 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 25-29.3249577 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΑΘΗΝΑ 105 64. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. Σελίδα 138 από 186 .

τηλ. τηλ. ΤΚ 183 46 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. 210 5319340 0540027 ΙΛΙΟΝ ΙΛΙΟΝ Πρωτεσιλάου 74 και Μενελάου. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. τηλ. τηλ. 210 3317660 0540002 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Ευριπίδου 23. ΦΑΛΗΡΟ Τρίτωνος 39. τηλ. τηλ. 28310 21340 0540013 ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 227. 26510 83690 0540011 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ Εθνικής Αντιστάσεως 38. 210 4257110 0540014 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Π. ΤΚ 122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 6754010 0540029 ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΑΡΟΥΣΙ Δελφών 1. τηλ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 210 6930110 0540016 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ Χατζημιχάλη-Γιάνναρη 50-52. 2610 242720 0540005 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ιφιγενείας 50. 210 3317590 0540003 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ Πανός 7. 210 5202640 0540020 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 17. τηλ. 26910 68360 0540007 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26ης Οκτωβρίου 10. τηλ. ΤΚ 154 51 ΨΥΧΙΚΟ. Μεσογείων 449. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. ΤΚ 104 32 ΑΘΗΝΑ. 2310 253820 0540023 ΚΟΡΑΗ ΑΘΗΝΑΙ Κοραή 10 και Πανεπιστημίου.Παλαιολόγου 104. ΤΚ 731 32 ΧΑΝΙΑ. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. 210 4839620 0540009 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Αλκμάνος 23 και Μαιάνδρου. τηλ. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. τηλ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 210 6018370 0540019 ΒΑΘΗΣ ΑΘΗΝΑΙ Χαλκοκονδύλη 40-42. 2310 486420 0540012 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟ Κουντουριώτη 73. 210 6100780 0540030 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Κων. 210 7297510 0540010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 28ης Οκτωβρίου 45. 210 8985420 0540018 ΑΓ. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν. ΤΚ 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ. τηλ. Λαύρας . τηλ. 210 2856900 0540006 ΑΙΓΙΟ ΑΙΓΙΟ Ζαϊμη 13 Πλατεία Αγ. τηλ. 2410 549870 0540004 ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ Αγ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 4101920 0540021 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Βουλιαγμένης 331. Τσαλδάρη 40 και Ραβινέ. ΤΚ 175 61 Π. ΤΚ 153 43 ΑΓ. τηλ. ΤΚ 141 22 Ν. τηλ. τηλ. ΤΚ 546 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Λ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0540001 ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ Σωκράτους 17. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. 28210 23140 0540017 ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑ Ανδρέα Παπανδρέου 8-10. ΤΚ 163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. τηλ.ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α. 210 3319390 0540024 Π. 210 9769920 0540022 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μητροπόλεως και Κομνηνών 8. ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑΙ. τηλ. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ. τηλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 27310 89520 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΦΑΛΗΡΟΥ Π. τηλ. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ. Σελίδα 139 από 186 . ΤΚ 113 61 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 210 5787330 0540015 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ Σεβαστουπόλεως 95. 2310 566090 0540008 ΜΟΣΧΑΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ Πειραιώς 62 & Φλωρίνης. τηλ. 210 8846240 0540026 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 310-312. τηλ. 210 9858980 0540025 ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ Κυψέλης 57 και Αγ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. ΦΑΛΗΡΟ. Μελετίου 1. ΤΚ 105 52 ΑΘΗΝΑΙ. 210 2693720 0540028 ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Κηφισίας 294 και Ν. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ.Ε. Παρίτση 1-7. ΤΚ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Ανδρέα 74.

ΤΚ 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. τηλ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. τηλ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. 25210 58230 0540035 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΑ Κονδύλη 18. τηλ. 27410 77090 0540044 ΜΕΝΙΔΙ ΜΕΝΙΔΙ Σαλαμίνος 15. ΤΚ 106 73 ΚΟΛΩΝΑΚΙ. Βασιλείου 10. ΤΚ 564 31 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 210 2724660 0540060 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης 15. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. τηλ. τηλ. Βασιλ. ΤΚ 142 31 Ν.Ε. 22410 44180 0540048 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Παράδρομος Περιφερειακής Οδού και Μακρυγιάννη. 210 9947040 0540056 Ν. Σελίδα 140 από 186 . τηλ. τηλ. 210 3648400 0540047 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ 25ης Μαρτίου 1 και Εθελοντών Δωδεκανησίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 71. ΤΚ 621 21 ΣΕΡΡΕΣ. τηλ. τηλ. 23310 74640 0540055 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Φλέμινγκ 6. Ιωάννη Λογοθετών 18 και Μούτσα. 22610 85440 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 25410 84980 0540058 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Ελ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ.Βενιζέλου 58. ΤΚ 157 71 ΙΛΙΣΙΑ. ΤΚ 136 71 ΜΕΝΙΔΙ. 2810 334300 0540046 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Σκουφά 28 και Βουκουρεστίου 46-48. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. ΣΜΥΡΝΗ. 210 6899710 0540038 ΠΑΤΗΣΙΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Πατησίων 378 και Θεοτόκη 2. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. τηλ. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. 24210 76750 0540040 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Π. τηλ. ΙΩΝΙΑ Ηρακλείου 222-224. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. 210 7569740 0540051 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Βασ. 210 8994810 0540052 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25ης Μαρτίου 115 και Κων/νου Καραμανλή. 24310 63150 0540036 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Πλατεία Ελευθερίας 1. ΣΜΥΡΝΗΣ Ν. Μελά 10 και Ιπποκράτους. τηλ. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. ΙΩΝΙΑ. Ελ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΤΚ 116 33 ΠΑΓΚΡΑΤΙ. τηλ. τηλ. 22210 62370 0540059 Ν. τηλ. τηλ. 210 9532510 0540042 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Αλεξάνδρας και Σαμάρα. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. τηλ. ΤΚ 171 23 Ν. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 210 2117300 0540039 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Δημητριάδος 34 και Κοραή. 2710 230080 0540034 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Ηπείρου 16 και 28ης Οκτωβρίου. Βενιζέλου 162. 210 7472330 0540050 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Φιλολάου 8 και Φορμίωνος. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ.ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. ΙΩΝΙΑΣ Ν. τηλ. 23510 45230 0540037 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ανδρέα Παπανδρέου 79. ΤΚ 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. Κων/νου 77. τηλ. τηλ. 210 6620640 0540033 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Ουάσιγκτων 36. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 9311010 0540057 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Θερμοπυλών 7 και Σμηναγού Μητράκη. 26950 25110 0540054 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Βενιζέλου 4 και Μούμογλου. τηλ. τηλ. 24610 50740 0540041 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λεωφ. 210 2447650 0540045 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 23. ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ. τηλ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. ΣΜΥΡΝΗ Λ. τηλ. 23210 97830 0540032 ΚΟΡΩΠΙ ΚΟΡΩΠΙ Λεωφ. 26610 81420 0540043 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Εθνικής Αντιστάσεως 30. 2310 588700 0540049 ΙΛΙΣΙΑ ΙΛΙΣΙΑ Γρηγορίου Αυξεντίου 20 και Κλείτου 3. ΤΚ 111 41 ΠΑΤΗΣΙΑ. Παύλου 88. 2310 335140 0540053 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Αγ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0540031 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ Β.

τηλ. Βενιζέλου 117. Ελ. 210 5699720 0540084 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Λεωφ. τηλ.Ε. τηλ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. 210 6095760 0540085 ΠΙΚΕΡΜΙ ΠΙΚΕΡΜΙ Λεωφ. τηλ. Δημοκρατίας 26. Σελίδα 141 από 186 . τηλ. ΤΚ 117 42 ΣΥΓΓΡΟΥ. Δημοκρατίας 58. ΤΚ 124 62 ΧΑΙΔΑΡΙ. τηλ. 210 2139710 0540076 ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ Ιθώμης 6. ΤΚ 564 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 146 71 Ν. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. 210 6034770 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ.Βενιζέλου & Ερυθρού Σταυρού & Δοϊράνης. 24410 47020 0540075 ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου 22 & Αθανασίου Διάκου. Μαραθώνος 28. 25310 84460 0540063 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0540061 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λ. 210 4101570 0540078 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λεωφόρος Πεντέλης 36 & Αναλήψεως. 25510 84478 0540070 ΣΒΩΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σβώλου 32. τηλ. τηλ. Δημοκρατίας 47. ΕΡΥΘΡΑΙΑ. τηλ. 26410 39080 0540074 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Πλαστήρα & Καρτερού. τηλ. Μεσογείων 224 & Αετιδέων. ΤΚ 175 63 ΑΜΦΙΘΕΑ. 2310 254650 0540071 Ν. Νικολάου 3 & Δημολιούλια. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. 210 9273490 0540067 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ Ελ. ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. τηλ. ΤΚ 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ. Αθηνών 292 & Λευκάδος 2. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. 2510 622400 0540068 ΑΜΦΙΘΕΑ Π. ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ν. ΤΚ 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. 210 5580850 0540062 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Ηροδότου 12. τηλ. τηλ. Δημοκρατίας & Χαρ. ΤΚ 181 21 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ.ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. ΕΡΥΘΡΑΙΑ Λ. τηλ. ΤΚ 263 32 ΠΑΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 190 09 ΠΙΚΕΡΜΙ. 210 9891280 0540069 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. Συγγρού 56. 210 6043260 0540086 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Εθνικής Αντιστάσεως 66 & Ελευθερίου Βενιζέλου & Αργοστολίου 18648. Μαραθώνος 46 & Ρήγα Φεραίου 2. ΤΚ 186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. ΤΚ 104 43 ΣΕΠΟΛΙΑ. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. 210 4082140 0540073 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ Πλ. 22310 53010 0540066 ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΗ Αρτέμωνος 64 & Καφαντάρη 12. ΤΚ 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ. 23820 81860 0540088 ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ Αγίου Μελετίου 196-198. τηλ. τηλ.Δημοκρατίας 248 & Λεονταρίδου. 2610 527550 0540083 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Λεωφ. 227710 40690 0540080 ΧΑΙΔΑΡΙ ΧΑΙΔΑΡΙ Λεωφ. 210 7608350 0540077 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Φιλολάου 8 & Φορμίωνος 58. 210 9200630 0540065 ΛΑΜΙΑ ΛΑΜΙΑ Αγ. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑ. 210 5325790 0540081 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αθηνών 2 & Αρτέμιδος. τηλ. τηλ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. 210 6560480 0540064 ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ Λ. Βαρβάρας 4 & Πραξιτέλους. Τρικούπη. 210 6090360 0540090 ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφ. τηλ. 210 5156710 0540089 ΓΕΡΑΚΑΣ ΓΕΡΑΚΑΣ Κλεισθένους 75. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. τηλ. 210 6255690 0540072 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λ. τηλ. τηλ. Γρηγορίου Λαμπράκη 166. 210 4639200 0540087 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Χατζηδημητρίου 13 & Βουλκούδη 3 58100. ΤΚ 187 56 ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. τηλ. ΤΚ 116 31 ΔΑΦΝΗ. 210 68991206 0540079 ΧΙΟΣ ΧΙΟΣ Ηρώων Πολυτεχνείου & Σγούτα & Κοντολέοντος. ΦΑΛΗΡΟ Αγ. ΤΚ 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ. 27210 67050 0540082 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Ακρωτηρίου 240 .

2410 233890 0540503 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Γούναρη 2 & Αφροδίτης . ΤΚ 412 23 ΛΑΡΙΣΑ. 210 8056850 0540510 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Αυγούστου 23. τηλ. Σελίδα 142 από 186 . ΤΚ 173 42 ΑΓ. τηλ. τηλ. 210 9011270 0540508 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Τριών Ιεραρχών 79 & Μελιταίων 12. 210 3416330 0540509 ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Δήμητρας 17. τηλ.Ε. ΤΚ 177 44 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. τηλ. 210 5787560 0540507 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μπακνανά 42. Θηβών 73 & Θεσπρωτίας. 24320 78480 0540506 ΛΕΩΦ. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. 22340 29110 0540505 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Κονδύλη 24. 210 9856593 0540502 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 23ης Οκτωβρίου 122. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΤΚ 118 51 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ. τηλ. τηλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. ΦΗΒΩΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. τηλ. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0540501 ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΓ.ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α. ΤΚ 121 31 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 422 00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεομήτορος 62 Δ . 210 9606500 0540504 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ Εθνικής Αντιστάσεως. 2810 334300 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 350 02 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ.

ΤΚ 731 36 ΧΑΝΙΑ. τηλ.Σταυρού 36 & Ηπείρου 1. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0551010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ Μιχαλακοπούλου 91. ΤΚ 106 75 ΑΘΗΝΑ.Αντιστάσεως 101. 2310 236131 0553020 ΕΘΝ.Παναγούλη 10. ΤΚ 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ. 22410 28603 0555030 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Σκαλίδη 77. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 7499050 0551060 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Α. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. 210 4220255 0551120 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφ. 210 6034540 0553010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μητροπόλεως 27. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. 210 5719006 0551110 ΓΡ. 210 6146120 0551090 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Παν. 210 7499700 0551020 ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Π. τηλ. τηλ.FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α. τηλ. 210 4118711 0551040 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Τατοίου 73 & Χαρ. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ. τηλ.Βενιζέλου 86.Γεωργίου. τηλ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. τηλ.Λαμπράκη 101 & Βασ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. 210 6231405 0551050 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Μιχαλακοπούλου 91 & Κερασούντος. 2610 222534 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ/ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρ. 210 3243891 0551030 ΝΟΤΑΡΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Νοταρά 62 & Σωτ. τηλ. τηλ.Ιωακείμ 40. τηλ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Εθν. 210 9596900 0551080 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Βασ.Τρικούπη . ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ. τηλ.Σοφίας 22. τηλ. τηλ. 210 8941888 0551070 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ.Μαραθώνος 19.Διός. τηλ. τηλ. Σελίδα 143 από 186 . τηλ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. 2310 495027 0553310 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ερ.Ε. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ. τηλ. 26610 46121 0557010 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέα 68 . ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.Τσαλδάρη 58 & Πολυκράτη. ΤΚ 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ.Αλεξάνδρας 27. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ.Παπανδρέου 3. 2510 230803 0554010 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Αλ. 2810 342737 0555020 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Εθνάρχου Μακαρίου 46. ΤΚ 551 34 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 28210 83003 0556010 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Λ. 2410 253400 0555010 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Πλατεία Ελευθερίας.

Σελίδα 144 από 186 .GMAC Bank GmbH HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0590001 GMAC Bank GmbH ΜΑΡΟΥΣΙ Λ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 151 25 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ. 210 6163500 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Κηφισίας 62.

HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0601050 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λεωφ. 210 9497199 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 9497139-42 0601095 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λεωφ. ΤΚ 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ.V.THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N. Σελίδα 145 από 186 .. ΤΚ 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ..Συγγρού 348.Συγγρού 348.

τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Σελίδα 146 από 186 . ΤΚ 121 33 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. 210 5709900 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC.FCE BANK PLC HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0610001 FCE BANK PLC ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 4 & Γονατά. .

τηλ. 210 4596500 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0640001 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτή Μιαούλη 45. Σελίδα 147 από 186 .

ΤΚ 731 32 ΧΑΝΙΑ. Σελίδα 148 από 186 . 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 105. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0690001 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ ΕΛ. 28430 29940 0690026 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΛΕΩΦ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. τηλ. 28970 26060 0690019 ΜΟΙΡΩΝ ΚΡΗΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ . τηλ. 28920 54030 0690025 ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 2 & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 28420 90450 0690017 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19. τηλ. τηλ. τηλ. 28410 91480 0690024 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗ ΛΕΩΦ. 28220 83150 0690006 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΚΡΗΤΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ.Ε. ΚΝΩΣΟΥ 212. 28910 25080 0690027 ΜΥΣΣΙΡΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ & ΠΙΚΑΤΩΡΟΥ 2 . 2810 264320 0690021 ΛΕΩΦ. τηλ. ΤΚ 731 14 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ. ΤΚ 730 07 ΒΡΥΣΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ. ΚΝΩΣΟΥ ΚΡΗΤΗ ΛΕΩΦ. 28310 21980 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 28230 83060 0690007 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗ ΗΡ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗ ΛΕΩΦ. ΤΚ 730 06 ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ. ΤΚ 734 00 ΚΙΣΣΑΜΟΣ. 28210 83780 0690005 ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ. 28210 25500 0690003 ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΡΗΤΗ ΒΡΥΣΣΕΣ. τηλ. 2810 302370 0690014 ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗ ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ. ΤΚ 700 14 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. 28210 83520 0690015 ΣΟΥΔΑΣ ΚΡΗΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΔΑΣ. Π. τηλ. τηλ. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. ΤΚ 716 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28250 83050 0690004 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ. ΚΙΣΣΑΜΟΣ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 730 05 ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ. ΤΚ 731 31 ΧΑΝΙΑ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. 28220 83350 0690008 ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΚΡΗΤΗ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ. ΤΚ 732 00 ΣΟΥΔΑ. ΤΚ 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 30. τηλ. ΙΚΑΡΟΥ 75. τηλ. ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. ΣΥΓΓΟΥ 68. ΙΚΑΡΟΥ ΚΡΗΤΗ ΛΕΩΦ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 75. τηλ. τηλ. ΤΚ 704 00 ΜΟΙΡΕΣ. ΤΚ 703 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28210 23580 0690016 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33. 2810 215000 0690022 ΛΕΩΦ. 2810 247340 0690023 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗ ΡΟΥΣΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 58. τηλ. ΤΚ 702 00 ΤΥΜΠΑΚΙ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. 28240 83390 0690009 ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 112. 28210 83290 0690010 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗ Λ. τηλ. ΤΚ 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28310 21035 0690012 ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗ ΛΕΩΦ. ΤΚ 730 01 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ. 210 3389540 0690013 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗ 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 19. τηλ. τηλ. ΤΚ 117 42 ΑΘΗΝΑ. ΕΛ. ΤΚ 734 00 ΚΙΣΣΑΜΟΣ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ Συν. ΤΚ 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 28920 27780 0690020 ΛΕΩΦ. τηλ. τηλ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28-32. τηλ. τηλ.

η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 115 28 ΑΘΗΝΑ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1. τηλ.ΜΠΕ ΕΝ ΠΕ ΠΑΡΙΜΠΑ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0700201 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Βασ. 210 7468000 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Σελίδα 149 από 186 .

Μεσογείων 109-111. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 210 6234081 0710037 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Δήμητρας 16. 210 8994011 0710035 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λεωφ. τηλ. Βασ Παύλου 86 & Διγενή. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. τηλ. 210 6960000 0710003 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 8. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. Σελίδα 150 από 186 .Μεσογείων 216. τηλ. 210 9854819 0710030 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ Δημητρίου Βασιλείου 18 & Κόδρου. Κηφισίας & Κασσαβέτη 1.ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. τηλ. Μεσογείων 109-111. τηλ.ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτή Μιαούλη 93. 210 6856683 0710039 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 14 & Καραολή & Δημητρίου. ΤΚ 116 34 ΠΑΓΚΡΑΤΙ. 210 6960000 0710020 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Αγ. 210 4290120 0710002 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Φωτεινής 23 . τηλ. ΤΚ 185 38 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 2310 286044 0710004 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Αλεξάνδρου 7. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 175 61 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. Μεσογείων 109-111. 210 9333994 0710021 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ. τηλ. ΤΚ 171 21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. τηλ. 210 9680359 0710027 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αγ. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ. 210 6960000 0710006 PERSONAL BANKING . τηλ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. ΤΚ 153 43 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΤΚ 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ. 210 7512267 0710034 ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Λεωφ. 210 6960000 0710005 ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. 210 8068457 0710038 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ανδρέα Παπανδρέου 28. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. τηλ. 210 6397487 0710022 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Γρηγορίου Λαμπράκη 24. Μεσογείων 109-111. Μεσογείων 449. 210 3644313 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 210 6537583 0710036 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Λεωφ. τηλ. τηλ. ΤΚ 154 51 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ. τηλ. 210 6960000 0710007 ELECTRONIC BANKING ΑΘΗΝΑ Λεωφ.HSBC BANK PLC HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0710001 ΠΕΙΡΑΙΑ . 210 4129703 0710040 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Βουκουρεστίου 15. 210 6729591 0710033 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Υμηττού 64 & Κόνωνος . Μεσογείων 109-111. τηλ. τηλ.

UNICREDIT BANK AG HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0720565 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Ηρακλείτου 7. Σελίδα 151 από 186 . ΤΚ 106 73 ΚΟΛΩΝΑΚΙ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. 210 3640940 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC.

210 6007528. Κουντουριώτη 158. Όλγας 281 & Κύμης. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. τηλ. Πλ. Σελίδα 152 από 186 . Συγγρού 367. τηλ. 210 2851205. 210 6021820. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Λεωφ. ΦΑΛΗΡΟ Λεωφ. Γαλατσίου 125. 2610 271020. 2310 363000 0730004 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Παύλου Μελά 45. 28210 26200-26249 0730013 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΓ. τηλ. 26269 0730026 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΝΩΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λεωφ. 2310 363151-199 0730015 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Λεωφόρος Τατοΐου 97Α & Μάνης 1 . ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Ελ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. Κώνστα 4. ΤΚ 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 210 3600484 0730002 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λεωφ. τηλ. τηλ. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 210 9765711. τηλ. 28310 88500-99 0730030 ΙΔΙΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιάσωνος 81-83 & Εργατικού Κέντρου . ΤΚ 731 34 ΧΑΝΙΑ. τηλ. ΤΚ 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. 2810 282575. 28420 27815-18 0730019 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Κορίνθου 224. τηλ. τηλ. 2410 562000-199 0730014 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗ Μοναστηρίου 200. ΤΚ 184 50 ΝΙΚΑΙΑ. ΤΚ 546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 153 43 ΑΓ. τηλ.Κισσάμου. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 6021630 0730021 ΙΔΙΩΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Τάρπον Σπρίνγκς 9-11. τηλ. ΤΚ 121 31 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. 210 2220584. 210 5774466. ΤΚ 113 64 ΑΘΗΝΑ. Βενιζέλου 146. 2220997 0730024 ΙΔΙΩΤΩΝ Λ. 210 4916586 0730018 ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Κωστούλα Ανδριανού 79. 22410 23225. Βουλιαγμένης 266. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. 210 4175308 0730003 ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ερμού 35. τηλ. τηλ. ΤΚ 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ. Αντιστάσεως 21-23. Κόμβος Εθνικής Οδού. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Λεωφ.7 0730005 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΓ. τηλ. 2810 308360-79 0730027 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ Φαιδριάδων 3. 6004346 0730012 ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Στρ. 286978 0730023 ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Λεωφ.2 0730006 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πλ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΑ 9ο χλμ Εθνικής Οδού Χανίων . τηλ. τηλ. Ηρακλείου 315 & Βοιωτίας. τηλ. τηλ. 28210 66250. Μεσογείων 507. τηλ. τηλ. ΤΚ 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 21770 0730022 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ (ΠΑΡΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αρκολέοντος 3 & Κορωναίου. ΦΑΛΗΡΟ. ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ . ΤΚ 385 00 ΒΟΛΟΣ. 2810 308400-99 0730011 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓ. Δημοκρατίας 76. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεωφ. 2310 363100-49 0730010 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΟΦΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1ο χλμ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. ΤΚ 730 14 ΧΑΝΙΑ. 210 8618056 0730028 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λεωφ. τηλ. τηλ. τηλ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. τηλ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. Εθν. Κνωσσού 255Γ. Αγάλματος. 2844480 0730016 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λεωφ. 210 2830101. 3083 0730007 ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΕΩΦ. 210 6418000 0730009 ΙΔΙΩΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 24210 37351-54 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. Αλεξάνδρας 170. Τζανακάκη 94-96. 210 5574488 0730017 ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Σολωμού 4. Πλατεία Δαβάκη. 2842242 0730025 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΓ. Ηρακλείου . Βενιζέλου 284. 210 9407080.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0730001 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΆΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Μητροπόλεως 9. τηλ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Ελευθερίας 40 & Αβέρωφ.1 0730008 ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΕΩΦ. ΤΚ 173 43 ΑΓ.Μοιρών. ΣΥΓΓΡΟΥ Π. τηλ. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 9400511 0730029 ΙΔΙΩΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Π. ΤΚ 141 22 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 175 64 Π. τηλ. 2810 229802. τηλ. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ . 2722 0730020 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Νικ.

τηλ. 210 8014431 0730058 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Βασιαρδάνη 12 & Κουμουνδούρου. Βενιζέλου 28 & Φίλωνος. 23210 97730 0730052 ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης 1 & Μπουφίδου. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. 210 8643002. 210 8970692 0730033 ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Ελ. τηλ. Μαραθώνος 115. 210 6252150. 27210 6355064 0730055 ΙΔΙΩΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΑΡΝΗΣ ΑΘΗΝΑ Μάρνης 15 & Στουρνάρα. τηλ. τηλ. τηλ. Βασιλείου 5. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. Βενιζέλου 58. Κηφισίας 330. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ. 28920 25126-9 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 166 72 ΒΑΡΚΙΖΑ. ΤΚ 146 71 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. τηλ. 2310 363200-363219 0730036 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Μητροπολίτου Μεθόδιου 1. τηλ. 22310 67820 0730051 ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Βασ. Λαμπράκη 132 & Δελφών . ΤΚ 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 363250-9 0730050 ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Λεωνίδου 9. 210 9023875. τηλ. τηλ. 24310 79900-49 0730042 ΙΔΙΩΤΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Πλατεία Κανάρια 4. ΤΚ 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 22940 90912. ΤΚ 104 46 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 6828604-5 0730032 ΙΔΙΩΤΩΝ ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑ Βασ. 210 5220792 0730056 ΙΔΙΩΤΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ ΡΑΦΗΝΑ Χρυσοστόμου Σμύρνης 6. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. ΤΚ 190 05 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ. 210 9349696 0730045 ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ηλία Ηλιού 64-66. τηλ. τηλ. 210 9719471 0730043 ΙΔΙΩΤΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λεωφ. 9022966 0730046 ΙΔΙΩΤΩΝ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Αχαρνών 205 & Νιόβης. τηλ. 6254174 0730038 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ Βρύση Μυκόνου. ΤΚ 190 09 ΡΑΦΗΝΑ. τηλ. Βενιζέλου 71. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. τηλ. ΤΚ 104 33 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 181 21 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. 210 5447665 0730049 ΙΔΙΩΤΩΝ ΟΔΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή 128. ΤΚ 621 23 ΣΕΡΡΕΣ. ΤΚ 562 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 90914 0730041 ΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 28ης Οκτωβρίου 21. τηλ. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. Πεντέλης 84. 26610 40533 0730037 ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ. 26510 83850 0730061 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Μαρτίου 98. ΤΚ 117 44 ΑΘΗΝΑ. 23310 77700 0730054 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8 & Ψάλτη. 24410 79700 0730059 ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λ. ΤΚ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. 8643108 0730047 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Γρ. 210 8102826 0730044 ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ελ. Κωνσταντίνου 96. 22890 28696-8 0730039 ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ 28ης Οκτωβρίου 31. ΤΚ 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ. ΤΚ 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Σελίδα 153 από 186 . η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0730031 ΙΔΙΩΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΩΦ. 22210 69800-21 0730034 ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25ης Μαρτίου 133 & Πλαταιών. ΤΚ 171 22 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ. Γεωργίου 34. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. 2310 363220-39 0730040 ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Λεωφ. τηλ. 2310 363080-89 0730035 ΙΔΙΩΤΩΝ ΒΑΣ. Μεσογείων 248. 22610 87960 0730053 ΙΔΙΩΤΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Μαλακούση 14. 210 6526116-8 0730060 ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αβέρωφ 20. τηλ. ΤΚ 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. ΤΚ 704 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ. Κηφισίας 269. 22940 26710-3 0730057 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ Λ.

Δημοκρατίας 236. τηλ. τηλ. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ. τηλ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Μεγ. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. ΤΚ 152 32 ΑΘΗΝΑ. 2710 230580 0730083 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ελ. τηλ. ΤΚ 117 42 ΑΘΗΝΑ. 210 4121388 0730069 ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΙΞ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. 210 6829268-9 0730073 ΙΔΙΩΤΩΝ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ Πινδάρου 68. 2410 532468 0730067 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Χαλκίδος 31. τηλ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. ΤΚ 383 34 ΒΟΛΟΣ. Ειρήνης & Πολυτεχνείου 19. ΤΚ 264 42 ΠΑΤΡΑ. 26210 20430-9 0730079 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κολιάτσου 63 & Περιάνδρου. Αλεξάνδρου 3. Καραολή 63. Συγγρου 76. τηλ. 210 4294665 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 210 9241536-7 0730070 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. 8990610 0730086 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Αναστασιάδη 8. τηλ. ΤΚ 106 78 ΑΘΗΝΑ. τηλ. 23510 47240 0730082 ΙΔΙΩΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Εθνομαρτύρων 10. 27310 89960-79 0730090 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Λεωφ. 2510 621040 0730084 ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΣ Λαρίσης 150. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Σελίδα 154 από 186 . ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ. τηλ. 24210 90350 0730085 ΙΔΙΩΤΩΝ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΑ Βασ. ΤΚ 104 41 ΑΘΗΝΑ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0730062 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΓΥΪΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Αμερικής 57 & Θεοδότου. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. 22620 89530-49 0730074 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΣ Καποδιστρίου 9. τηλ. 25210 58070 0730072 ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ανδρ. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. 25510 89850 0730071 ΙΔΙΩΤΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Περικλέους Κάβδα 6Α. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. Αθηνών 72. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. τηλ. 2610 432616 0730063 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Αιγαίου 81. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. 26820 89700 0730091 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΙΛΩΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φίλωνος 137 & Φιλελλήνων . Βενιζέλου2 & Λιούφη. τηλ. 210 5135049 0730065 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Ακαδημίας 71 -73. 210 2581421-23 0730068 ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΡ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. τηλ. Παύλου 67 & Διγενή. Βενιζέλου 39. τηλ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. τηλ. 25410 84200 0730076 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΩ ΚΩΣ Ασκληπιού & Αυστραλίας . Λαμπράκη 85 & Ολυμπίας. Παλαιολόγου 59. 210 3302935 0730066 ΙΔΙΩΤΩΝ Μ. 27510 28080 0730075 ΙΔΙΩΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Μιχ. ΤΚ 111 43 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. 26410 30230 0730087 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 63. τηλ. τηλ. τηλ. 2310 363270 0730064 ΙΔΙΩΤΩΝ Λ. 22420 47040 0730077 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Ελ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρ. ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. τηλ. τηλ. 25310 83570 0730081 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ειρήνης 16. τηλ. 23410 77060 0730088 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Βασ. ΤΚ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ. 24610 54050 0730078 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Μανωλοπούλου 14 & Γκοτσίνα. Πύρρου 5. 210 8990510. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. τηλ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. Παπανδρέου 73 & Ομήρου. 27410 74820 0730080 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Σοφίας Βέμπω 17. τηλ. 26810 21680 0730089 ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Κων.

τηλ. τηλ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Δωδώνης 115. 210 3217106.Πλατεία Αγ.ΘΗΒΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λ. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ.Παπανδρέου. τηλ.Θηβών 197. τηλ. ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ Λεωφ. 23810 51780 0730095 ΙΔΙΩΤΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Αγίων Αποστόλων 27. 210 4819226 0730099 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΙΜΟΣ Λεωφ. ΤΚ 157 72 ΖΩΓΡΑΦΟΥ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0730092 ΙΔΙΩΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ταβουλάρη 4. 210 4619975 0730104 ΙΔΙΩΤΩΝ Λ. τηλ.Βενιζέλου 100 & Α.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Λεωφ. 26950 25010 0730093 ΙΙΔΩΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λεωφ. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. τηλ. 7480717 0730094 ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Εγνατίας 26. ΤΚ 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ. ΤΚ 291 00 ΑΙΓΙΟ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ. τηλ. τηλ. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. ΤΚ 567 27 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. 210 7480406. 210 6616881. 210 2448170 0730119 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Λ. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Λεωφ. Νίκης 9. ΤΚ 263 32 ΠΑΤΡΑ. Θηβών 383. 6616884 0730101 ΙΔΙΩΤΩΝ Ν. 2310 363330 0730106 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Αρχαίας Ήλιδος & Πλατεία Ελευθερίας. ΤΚ 105 54 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 567 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Δημοκρατίας 17. τηλ. ΤΚ 143 41 Ν.Οικονόμου 7 & Γερμανού. τηλ. τηλ. 210 5785202-3 0730105 ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λ. 3217102 0730117 ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΛ.Δεκελείας 81. 22510 48360 0730097 ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΕΩΦ. τηλ. τηλ.Στρατού 2Α & Λαγκαδά 232. ΤΚ 187 56 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ. 28210 97476. τηλ. τηλ. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ.Μαραθώνος 120.2517377 0730102 ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Μπάφρα 10. 26650 29720 0730096 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Π. τηλ. 26910 68900 0730115 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Υμηττού 72. 26510 85930 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 112 52 ΑΘΗΝΑ. 2610 635640 0730113 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Μηθύμνης 39. 2310 636453 0730118 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙ Αθηνών 19 & Θεοφράστου. τηλ. τηλ. τηλ.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν. τηλ. Παπάγου 95. ΤΚ 162 32 ΒΥΡΩΝΑΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 136 73 ΜΕΝΙΔΙ. τηλ. ΤΚ 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ. 210 8616154 0730114 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ Κλεομ. ΤΚ 174 56 ΑΛΙΜΟΣ. τηλ.Κουντουριώτου 25.Κηφισού 1 & Πειραιώς . 210 6963710 0730108 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 1866 ΧΑΝΙΑ Κυδωνίας 79. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 95710 0730109 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ Μητροπόλεως 10. τηλ. 210 9839917 0730100 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Λεωφ. 26220 38240 0730107 ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ Ιδομενέως 66 & Δαναών. τηλ. 2310 363300 0730098 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Λεωφ. 210 7015875 0730116 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Αθηνάς 13 & Κακουργοδικείου. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 731 34 ΧΑΝΙΑ. ΤΚ 116 34 ΑΘΗΝΑ.Λαύρας. 210 2517708. 210 5315445 0730120 ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Ανδρέα Παπανδρέου 3. ΤΚ 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ.Ποσειδώνος 50 & Μ. 23820 84440 0730103 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λ.Μπότσαρη. 210 6963690 0730110 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Παπακωνσταντίνου 3. 210 8982774 0730121 ΙΔΙΩΤΩΝ Λ. τηλ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ελ. 210 7608688 0730112 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Ακρωτηρίου 2. Σελίδα 155 από 186 . 22990 40012-15 0730111 ΙΔΙΩΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΒΥΡΩΝΑΣ Χρυσοστόμου Σμύρνης 102 & Ηλιουπόλεως. τηλ.

ΤΚ 115 27 ΑΘΗΝΑ. 28430 20050-51 0730127 ΙΔΙΩΤΩΝ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Κηφισίας 324-326. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. τηλ.Κύκνων 36. τηλ. 24910 22259 0730150 ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ Σιδηράς Μεραρχίας 13. τηλ. ΤΚ 851 01 ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ. 210 6630426 0730146 ΙΔΙΩΤΩΝ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λ.ΠΑΝΤΩΝ) ΑΘΗΝΑ Λ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 6963970 0730129 ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΕΠΟΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Β. τηλ. 26710 20131 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓ. 2410 562082 0730144 ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 79-81.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0730122 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΓ. τηλ. ΤΚ 145 65 ΑΓ. ΤΚ 713 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. 210 9511317-18 0730133 ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Μεγ. Βεργωτή 1. τηλ. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ.Θησέως 97. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Ν. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ. 2810 308480 0730142 ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ελ. τηλ. ΤΚ 632 00 Ν. Καποδίστρια και Επισκόπου Ζαχαρία. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. τηλ. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ. ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΑ. τηλ. 210 5157575 0730130 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28ης Οκτωβρίου 131. 210 8055639 0730136 ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λ. Αλεξάνδρου 40. ΤΚ 570 08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 210 6217364 0730123 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑ Κύπρου 29. τηλ. ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ. 210 9949547 0730124 ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ Φειδιππίδου 26. 27420 38020 0730139 ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Λ. Φανερωμένης 14. ΤΚ 104 43 Ν. 210 7765010 0730125 ΙΔΙΩΤΩΝ Ν. 2310 577137 0730131 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Λ. Καραμανλή 124. Βενιζέλου (Ιωλκού) 17 & Βολονάκη. 22410 71210 0730149 ΙΔΙΩΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ 25ης Μαρτίου 11-13 & Ανθίμου Γαζή . τηλ. ΤΚ 104 43 ΣΕΠΟΛΙΑ. ΤΚ 151 21 ΠΕΥΚΗ. ΤΚ 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. 24210 44680 0730143 ΙΔΙΩΤΩΝ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Φαρσάλων 61 & Θρασυβούλου Ορεστιάδας. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χελμού 17. ΣΤΕΦΑΝΟΣ. τηλ. τηλ. 210 6727293 0730128 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 12Α. 2810 528289 0730147 ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τζαβέλα 85. Καζαντζίδη 2. ΤΚ 132 31 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. 62 Μαρτύρων 58. ΤΚ 723 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 373 00 ΒΟΛΟΣ. τηλ. 210 4658516 0730140 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25ης Μαρτίου 67. 23730 26920 0730126 ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ Ι. τηλ. τηλ. 2310 289534 0730137 ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ιεράς Οδού 17. 23850 46382 0730134 ΙΔΙΩΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ Ευαγγελιστρίας 2. 24620 29120 0730135 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ Λ.Ειρήνης 37. ΤΚ 164 51 ΑΘΗΝΑ. 26340 38350 0730148 ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΙΑΛΥΣΟΣ ΡΟΔΟΥ Λ. Σελίδα 156 από 186 .Ηρακλειδών 363 & Μανδηλαρά . ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. Ηπείρου 134. ΤΚ 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΤΚ 403 00 ΦΑΡΣΑΛΑ. τηλ. 27520 26248 0730151 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Λ. τηλ. ΤΚ 561 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. 210 5068604 0730141 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λ. τηλ. τηλ. τηλ.ΜΟΥΔΑΝΙΑ Τζαβούρα 10. τηλ. 210 5325751 0730145 ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ ΣΠΑΤΑ Βασιλέως Παύλου 145. ΤΚ 716 01 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ. 210 5562557 0730138 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΙΑΤΟΥ ΚΙΑΤΟ Εθνικής Αντιστάσεως 31.ΜΟΥΔΑΝΙΑ. 24670 86691-93 0730132 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΑΓ. ΨΥΧΙΚΟ. ΤΚ 190 04 ΣΠΑΤΑ.

ΤΚ 185 41 ΚΑΜΙΝΙΑ. 210 5205312 0730162 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΡΑΙΑ Αμπελοκήπων 54. τηλ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 36310049 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. ΤΚ 190 01 ΚΕΡΑΤΕΑ. ΤΚ 620 44 ΣΕΡΡΕΣ. 22810 79060 0730168 ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Εθνικής Αντιστάσεως 46Α. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 135 61 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.Σουνίου 39. 210 4813165 0730166 ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Ελ. Καραμανλή 137. τηλ. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. 2310 460600 0730301 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Μητροπόλεως 9. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. 210 9639301 0730161 ΙΔΙΩΤΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΟΜΟΜΟΙΑ Πειραιώς 25. 210 6418000 0730309 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0730311 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΑΓ. 2310 363000 0730304 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Πλ. τηλ. 23210 25525 0730153 ΙΔΙΩΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Κωνσταντινουπόλεως 221. 210 4294665 0730303 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ερμού 35. τηλ. τηλ. ΤΚ 551 32 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. 2410 562000-199 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίαντος 2 & Εθνικής Αντίστασης. 26610 81750 0730170 ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΑΛΙΑ Ελ. ΤΚ 105 52 ΑΘΗΝΑ. 210 6007528. 2310 942745 0730155 ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 25ης Μαρτίου 69. 28210 26200-26249 0730313 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. Μεσογείων 507. ΤΚ 551 33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. 25520 75000 0730154 ΙΔΙΩΤΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥΜΠΑ 17ης Νοεμβρίου & Τερψιθέας. ΤΚ 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. 27440 28355 0730167 ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ Εθνικής Αντιστάσεως 48. ΤΚ 731 34 ΧΑΝΙΑ. Βενιζέλου 146. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. 6004346 0730312 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Στρ. τηλ. τηλ. τηλ. Τζανακάκη 94-96. 26970 31340 0730171 ΙΔΙΩΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ Σμύρνης 23. Αλεξάνδρας 170. ΤΚ 543 52 ΤΟΥΜΠΑ. τηλ. 24630 53635 0730156 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αγίων Αναργύρων 47. τηλ. 210 2402335 0730158 ΙΔΙΩΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Δ. τηλ. Ελευθερίας 40 & Αβέρωφ. τηλ. 2310 366049 0730165 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΚΑΜΙΝΙΑ Αγίου Ελευθερίου 48. 2810 229802. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Λεωφ. τηλ. τηλ. ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0730152 ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕΡΡΕΣ Βενιζέλου & Ιθάκης. τηλ. Αθηνών . ΤΚ 700 07 ΜΑΛΙΑ. Σελίδα 157 από 186 . 210 2696569 0730157 ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΧΑΡΝΕΣ Λεωφ. Βενιζέλου 54. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Λεωφ. 23330 28211 0730159 ΙΔΙΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Πλ. 26450 24549 0730160 ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ιασωνίδου 68 & Κολχίδος. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. τηλ. τηλ. τηλ. Βενιζέλου 79Α. ΤΚ 570 19 ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ. τηλ. 210 5785202-3 0730306 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛ. 210 3600484 0730302 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φίλωνος 137 & Φιλελλήνων 8. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 153 43 ΑΓ. 2310 366020 0730163 ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑ Λεωφ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ Ελ. τηλ. ΤΚ 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. Βετσοπούλου 21 & Παύλου Μελά.Θηβών 197. τηλ. 22990 66100 0730164 ΙΔΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΗ Αλεξάνδρου Παπάγου 40 . ΤΚ 570 01 ΘΕΡΜΗ. ΤΚ 136 77 ΑΧΑΡΝΑΙ. Αγίου Μηνά 27. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΑ . ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. 3083 0730308 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λ. τηλ.

ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Κηφισίας 330. ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. 24410 79700 0730360 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Αβέρωφ 20. 26610 40533 0730338 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΣ Βρύση Μυκόνου. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. ΤΚ 385 00 ΒΟΛΟΣ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 2310 363151-199 0730315 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Λεωφόρος Τατοΐου 97Α & Μάνης 1 . 27210 63550 0730358 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Βασιαρδάνη 12 & Κουμουνδούρου. ΤΚ 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. τηλ. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ. Βασιλείου 5. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΤΚ 321 00 ΛΕΙΒΑΔΙΑ. 2722 0730321 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Τάρπον Σπρίνγκς 9-11. 28920 25126-9 0730364 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λ. τηλ. Δημοκρατίας 76. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. 22610 87960 0730353 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Μαλακούση 14. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. 22410 23225. τηλ. 24310 79900-49 0730342 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Πλατεία Κανάρια 4. 2810 282575. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. 22310 67820 0730351 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Βασ. 210 3217106. 23210 97730 0730352 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης 1 & Μπουφίδου. τηλ. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 21770 0730322 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ (ΠΑΡΚΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αρκολέοντος 3 & Κορωναίου. 28310 88500-99 0730330 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Ιάσωνος 81-83 & Εργατικού Κέντρου . ΤΚ 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 2842242 0730329 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Π. 210 5135049 0730370 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. Καραμανλή 137. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. Βενιζέλου 28 & Φίλωνος. 24210 37351-54 0730331 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ . 25510 89850 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 286978 0730324 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λ. τηλ. ΤΚ 136 77 ΑΧΑΡΝΑΙ. 28420 27815-18 0730319 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Κορίνθου 224. τηλ. τηλ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. 210 9719471 0730348 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑ Αθηνάς 13 & Κακουργοδικείου. 3217102 0730350 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Λεωνίδου 9. Κουντουριώτη 158. 210 5574488 0730318 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Κωστούλα Ανδριανού 79. Δημοκρατίας 236. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 104 41 ΑΘΗΝΑ. 2610 271020. ΤΚ 105 54 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. 23310 77700 0730354 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8 & Ψάλτη.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0730314 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΄Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗ Μοναστηρίου 200. ΤΚ 621 23 ΣΕΡΡΕΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Λεωφ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. ΤΚ 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. Σελίδα 158 από 186 . 22890 28696-8 0730341 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 28ης Οκτωβρίου 21. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. τηλ. τηλ. 2844480 0730316 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Λεωφ. 210 6828604-5 0730333 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Ελ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ.ΛΕΩΦ. τηλ. Αθηνών 72. 210 2851205.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΧΑΡΝΕΣ Λεωφ. τηλ. τηλ. ΤΚ 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. ΤΚ 704 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. 210 2830101. τηλ. τηλ. 26510 83850 0730361 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 25ης Μαρτίου 98. 22210 69800-21 0730336 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑ Μητροπολίτου Μεθόδιου 1. τηλ.

τηλ. τηλ. 22620 89530 0730374 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΣ Καποδιστρίου 9. 210 6477821. τηλ. τηλ. Αλεξάνδρας 170. Καραολή 63. 24610 54050 0730378 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΠΥΡΓΟΣ Μανωλοπούλου 14 & Γκοτσίνα. τηλ. 210 6477821. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. τηλ. 27410 74820 0730380 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Σοφίας Βέμπω 17. τηλ. 27510 28080 0730375 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Μιχ. τηλ. 23410 77060 0730388 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Βασ. Σελίδα 159 από 186 . 648 0730505 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ' ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. τηλ. 210 4294665 0730602 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Μπάφρα 10. ΤΚ 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 22420 47040 0730377 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Ελ. 26210 20430 0730379 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κολιάτσου 63 & Περιάνδρου. τηλ. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ. τηλ. τηλ. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. 25310 83570 0730381 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ειρήνης 16. 648 0730507 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε' ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φίλωνος 137 & Φιλελλήνων 8. ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ. 26950 25010 0730394 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Εγνατίας 26. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ.Κουντουριώτου 25. τηλ. τηλ. Αλεξάνδρας 170.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0730371 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Περικλέους Κάβδα 6Α. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. τηλ. ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. τηλ. 210 6477821. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. Βενιζέλου 39. τηλ. 26650 29720 0730396 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Π. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. τηλ. τηλ. 25410 84200 0730376 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΩ ΚΩΣ Ασκληπιού & Αυστραλίας .Στρατού 2Α & Λαγκαδά 232. 2310 363330 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 26410 30230 0730387 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 63. τηλ. 210 4819226 0730501 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. 22510 48360 0730398 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟ Πειραιώς 1 & Λεωφ. ΤΚ 115 21 ΑΘΗΝΑ. 26810 21680 0730389 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Κων. ΤΚ 654 03 ΚΑΒΑΛΑ. 23810 51780 0730395 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Αγίων Αποστόλων 27. Αλεξάνδρας 170. τηλ. 27310 89860 0730390 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Λεωφ. Βενιζέλου2 & Λιούφη. 2710 230580 0730383 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ελ. ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ. Πύρρου 5. 210 6477821. 2510 621040 0730386 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Αναστασιάδη 8.Κηφισού. Ειρήνης 26 & Πολυτεχνείου. 648 0730502 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β' ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. τηλ. ΤΚ 567 27 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ. 648 0730504 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ' ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Λεωφ. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. 23510 47240 0730382 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Εθνομαρτύρων 10. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Αλεξάνδρας 170. 25210 58070 0730373 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ Πινδάρου 68. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. τηλ. τηλ. τηλ. Παλαιολόγου 59. ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ. τηλ. τηλ. 26820 89700 0730392 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ταβουλάρη 4. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ. 23820 84440 0730605 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ.

Αλεξάνδρου 40. ΤΚ 723 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 413 35 ΛΑΡΙΣΑ. τηλ. Καποδίστρια και Επισκόπου Ζαχαρία. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. τηλ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0730606 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Ερμού & Πύρρωνος.Θησέως 97. ΠΑΝΤΩΝ) ΑΘΗΝΑ Λ. ΤΚ 145 65 ΑΓ. 2810 308480 0730643 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Φαρσάλων 61 & Θρασυβούλου Ορεστιάδας. Θηβών 383. 210 6418102 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 23730 26920 0730626 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ Ι. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ. 26510 85930 0730622 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. τηλ. 210 6418390 0730625 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. Σελίδα 160 από 186 . ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 620 44 ΣΕΡΡΕΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ. τηλ. 210 5562557 0730638 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΑΤΟ ΚΙΑΤΟ Εθνικής Αντιστάσεως 31. τηλ. ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ. ΤΚ 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. τηλ. τηλ. 24620 29120 0730637 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ιεράς Οδού 17. ΤΚ 716 01 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ. 2410 562082 0730647 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τζαβέλα 85. ΤΚ 263 32 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ. 26710 20131 0730652 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕΡΡΕΣ Βενιζέλου & Ιθάκης. 24670 86691-93 0730632 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΑΓ. τηλ. τηλ. τηλ. 25520 75000 0730702 ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φίλωνος 137 & Φιλελλήνων 8. τηλ. Καζαντζίδη 2. Δωδώνης 115. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 632 00 Ν. ΤΚ 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ. 23850 46382 0730634 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ Ευαγγελιστρίας 2. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.ΜΟΥΔΑΝΙΑ Τζαβούρα 10. 210 9511317-18 0730633 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Μεγ. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. Βεργωτή 1. τηλ. τηλ. 2610 635640 0730619 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Λ. 27420 38020 0730639 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Λ. τηλ. τηλ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓ. 28430 20050-51 0730631 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Λ. Φανερωμένης 14. τηλ.Κύκνων 36. ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 210 8982774 0730621 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λ. τηλ. τηλ. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. 210 5315445 0730620 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Ανδρέα Παπανδρέου 3. 22990 40012-15 0730612 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ Ακρωτηρίου 2. ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ. 27520 96317 0730651 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Λ.ΜΟΥΔΑΝΙΑ. 26340 38350 0730650 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ Σιδηράς Μεραρχίας 13. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χελμού 17. 210 5562577 0730641 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Λεωφ. 26220 38240 0730610 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Παπακωνσταντίνου 3. τηλ. ΤΚ 189 00 ΣΑΛΑΜΙΝΑ. τηλ.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Ν. 23210 25525 0730653 ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Κωνσταντινουπόλεως 221.

22370 23202 0740106 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Θερμοπυλών 76. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 22330 80444 0740104 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Παύλου Μπακογιάννη 23. Π. ΤΚ 351 00 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. ΤΚ 352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ. 22310 29902 0740107 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Γιαγτζή 34. Σελίδα 161 από 186 . Διάκου 1. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0740101 ΚΕΝΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Αθ. ΤΚ 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ. 22650 22005 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ.Ε. 22360 24740 0740105 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Αθανασίου Καρπενησιότη 4. 22310 39100 0740103 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εθνικής Αντιστάσεως 6. ΤΚ 361 00 ΚΑΡΠΕΝΙΣΙ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ Συν.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Συν. ΤΚ 455 00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 26510 83818 0750300 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ Λ. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 26510 83335 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 26510 30520 0750200 ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Γ΄ Σεπτεμβρίου 7β. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0750100 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΠΕΙΡΟΣ Αβέρωφ 12.Ε. τηλ. Π. τηλ. ΤΚ 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Σελίδα 162 από 186 . τηλ. Πανεπιστημίου. 26510 45466 0750400 ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ ΗΠΕΙΡΟΣ Πυρσινέλλα 1.

Πετροπούλου 1. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ.Ο. ΤΚ 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ. 2610 420068 0770020 ΑΙΓΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Ασημάκη Φωτήλα .ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0770010 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Μιχαλακοπούλου 66. ΤΚ 263 32 ΠΑΤΡΑ. 2610 368500 0770012 ΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Αθηνών 7. Π. 26230 75895 0770051 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Πλατεία Πιά. 26910 61981 0770021 ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Αχαϊκής Συμπολιτείας 77. τηλ. 26210 21888 0770041 ΒΑΡΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Π. τηλ. ΤΚ 264 41 ΠΑΤΡΑ. τηλ. ΤΚ 270 52 ΒΑΡΔΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. τηλ.Πύργου 63. ΤΚ 250 10 ΑΙΓΕΙΡΑ. τηλ. 26960 39080 0770030 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Πατρών . ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. τηλ. Πατρών . 26930 25900 0770040 ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Τ. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. 2610 240800 0770011 ΓΛΑΥΚΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Λ. Σελίδα 163 από 186 .Ε. τηλ. ΤΚ 280 80 ΣΑΜΗ. τηλ. 26340 24101 0770060 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Λομβάρδου 48. τηλ. ΤΚ 265 04 ΡΙΟ. 26740 23030 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ.Πύργου 98. Αλεξάνδρου 93. ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑ. 2610 910120 0770013 ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Λάρνακος 3. Γλαύκου 93. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ. 26950 25570 0770071 ΣΑΜΗΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Μ.Ε.Περικλέους 1. τηλ.

τηλ. 22450 29040 0790080 ΝΙΣΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Μανδράκι Νίσυρος. τηλ. 22440 29040 0790060 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Δημοκρατίας & Ακροπόλεως. 22420 48900 0790090 ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Καλυθιές Ρόδου. Σελίδα 164 από 186 . 22430 50901 0790040 ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ηρακλειδών 1. ΤΚ 853 00 ΛΕΡΟΣ. 22440 29240 0790130 ΚΑΣΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Φρύ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0790010 ΡΟΔΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Πλ. 22460 70704 0790150 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Δωδεκανήσου & Χάλκης. τηλ. ΤΚ 852 00 ΚΑΛΥΜΝΟΣ. Π. ΤΚ 851 02 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ. 22470 41300 0790190 ΣΥΜΗΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Σύμη Γυαλός. ΤΚ 858 00 ΚΑΣΟΥ. Ακαδημίας. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 851 03 ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΣ. ΤΚ 856 00 ΣΥΜΗ. τηλ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. τηλ. ΤΚ 850 01 ΛΕΙΨΟΙ. 22410 52833 0790170 ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Πλατεία Αγίου Νικολάου. τηλ. 22450 42730 0790140 ΤΗΛΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Λιβάδια. τηλ. 22410 86290 0790100 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Εθνικής Αντιστάσεως 51. 22420 91450 0790160 ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Πλατεία Ελευθερίας. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. Βενιζέλου 46. ΤΚ 851 05 ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟΔΟΣ. 22410 38600 0790020 ΚΩΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Μητροπόλεως 22. τηλ. τηλ. 22410 94350 0790050 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Πλατεία Αγίου Αντωνίου. ΤΚ 853 02 ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ ΚΩ.Ε. τηλ. ΤΚ 851 06 ΚΑΜΕΙΡΟΥ. ΤΚ 851 09 ΛΙΝΔΟΥ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. τηλ. τηλ. 22410 98180 0790120 ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Λάρδος. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 853 00 ΚΩΣ. τηλ. 210 4100066 0790880 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Εθνικής Αντιστάσεως 51. 22410 80600 0790110 ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Σορωνή. 22460 71332 0790200 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ακτή Μιαούλη 21. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. 22420 20280 0790030 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ελ. 22410 80550 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 857 00 ΠΗΓΑΔΙΑ. τηλ. ΤΚ 851 01 ΙΑΛΥΣΟΣ. ΤΚ 853 03 ΜΑΝΔΡΑΚΙ. ΤΚ 850 02 ΤΗΛΟΥ. 22470 22421 0790180 ΛΕΙΨΩΝ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Λιμάνι.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Συν. τηλ. τηλ.

τηλ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. Σελίδα 165 από 186 .ΜΠΑΝΚ ΟΦ ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0810001 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Πανεπιστημίου. 210 3251901 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 35. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

ΤΚ 151 25 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. τηλ. Σελίδα 166 από 186 . τηλ. ΤΚ 546 43 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 210 9887103 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. τηλ. ΤΚ 154 51 ΑΘΗΝΩΝ. τηλ. τηλ. τηλ. 210 8018346 0840011 Π. τηλ. 210 9248160 0840020 ΝΕΑ ΙΟΝΙΑ ΝΕΑ ΙΟΝΙΑ Λεωφ. ΤΚ 105 57 ΑΘΗΝΩΝ. τηλ. ΤΚ 185 35 ΠΕΙΡΑΙΩΣ.Πολυτεχνίου 51.ΦΑΛΗΡΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αχιλλέως 53α. τηλ. 210 6080095 0840016 ΓΛΥΦΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑ Ι. 210 6773620 0840025 Ν. Κοραή & Καραίσκου. ΤΚ 175 61 ΦΑΛΗΡΟΥ. τηλ. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑΣ. ΤΚ 115 23 ΑΘΗΝΩΝ. Ράλλη. Θεοτόκη 1 & Πατησίων 340. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 210 8833510 0840007 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ Λεβίδου 16. ΤΚ 185 36 ΠΕΙΡΑΙΩΣ. τηλ. τηλ. 210 2797613 0840021 ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΑΡΟΥΣΙ Λεωφ. 210 6143603 0840040 ΦΑΛΗΡΟ CENTER Π. τηλ. ΤΚ 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. τηλ. 210 8033816 0840039 ΜΑΡΟΥΣΙ CENTER ΜΑΡΟΥΣΙ Χατζηαντωνίου 11 & Δημ. ΤΚ 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. ΤΚ 112 57 ΑΘΗΝΩΝ. Δημητρίου 3. τηλ. τηλ. 210 7262276 0840028 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Π. τηλ. ΤΚ 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 210 7296010 0840005 ΚΟΡΑΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Πλ. ΤΚ 181 20 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. τηλ. τηλ. Δροσοπούλου 54. τηλ. ΤΚ 155 61 ΑΘΗΝΩΝ. 2310 266021 0840004 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Πατρ. 210 9319440 0840026 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Εθνικής Αντιστάσεως 50. τηλ. ΤΚ 175 62 Π. Μεταξά 41. ΤΚ 145 62 ΑΘΗΝΩΝ.ΦΑΛΗΡΟΥ. Ιασωνίδου 64. ΤΚ 111 41 ΑΘΗΝΩΝ. 2410 612407 0840019 ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΟΥΚΑΚΙ Λεωφ. 210 2114627 0840037 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Λεωφ. ΤΚ 106 76 ΑΘΗΝΩΝ. 210 6106660 0840022 ΒΑΣ. τηλ. 24670 81801 0840018 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ Ηρ. ΤΚ 142 31 ΑΘΗΝΩΝ. Ολγας 103. 210 9633941 0840038 ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ ΒΡΙΛΛΗΣΙΑ Λεωφ. ΤΚ 116 34 ΑΘΗΝΩΝ. 210 9568654 0840014 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 38. Μελά 48. τηλ. 210 9834000 0840012 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κ. Ιωακείμ 51. 210 4223984 0840006 ΚΥΨΕΛΗ ΚΥΨΕΛΗ Ι. 210 5777040 0840027 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ευτυχίδου 34. ΤΚ 153 42 ΑΘΗΝΩΝ. ΣΜΥΡΝΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ελ. ΤΚ 152 33 ΑΘΗΝΩΝ. Κηφισίας 62.Βάρναλη 13. 210 3238020 0840002 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙ Ακτη Μιαούλη 47-49 . Μεσογείων 204. ΤΚ 117 42 ΒΕΙΚΟΥ. ΤΚ 546 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. ΟΛΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Βασ. Συγγρού 54. Κηφισίας 340. 210 6841526 0840013 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ανδρ. 210 8940094 0840017 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Γράμμου 121. τηλ. 210 4292850 0840003 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιμισκή 21. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. Βενιζέλου 33. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ. 210 6913792 0840015 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγίου Ιωάννου 22. τηλ.CITIBANK International plc HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0840001 ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Οθωνος 8 . Πεντέλης 29. Ηρακλείου 350. 210 4943750 0840029 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Λεωφ. ΤΚ 171 23 ΑΘΗΝΩΝ. 210 6537111 0840030 ΠΑΤΗΣΙΑ ΠΑΤΗΣΙΑ Κ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. ΤΚ 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ. 2310 865220 0840024 ΨΥΧΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟ Λεωφ. τηλ. Αλεξάνδρου 29 & Αφροδίτης 45. τηλ. ΦΑΛΗΡΟ Αγ. τηλ.

ΤΚ 262 21 ΠΑΤΡΑΣ. 210 2693140 0840047 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 222. τηλ. τηλ. Κύπρου 69. 2310 488530 0840059 ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗ Καποδιστρίου 54. τηλ. 210 5319860 0840048 ΚΟΡΩΠΙ ΚΟΡΟΠΙ Βασ. ΤΚ 542 49 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 210 8982016 0840804 ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου 55 & Λητούς 1. ΤΚ 157 73 ΑΘΗΝΩΝ. Αλεξάνδρου 19. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 210 7609501 0840061 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΑΛΑΜΑΚΙ Καλαμακίου 18. ΤΚ 653 02 ΚΑΒΑΛΑΣ. 2310 334387 0840785 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ CENTER ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 25ης Μαρτίου 5. ΤΚ 131 22 ΙΛΙΟΝ. ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΥ. 210 5787793 0840788 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 25ης Αυγούστου 46. ΤΚ 122 41 ΑΙΓΑΛΕΩ. ΤΚ 121 34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑΣ. 210 6620110 0840049 ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ Αγίου Ανδρέου 36. ΤΚ 135 61 ΑΓ. ΤΚ 551 32 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 166 73 ΒΟΥΛΑ. ΤΚ 162 32 ΒΥΡΩΝΑ. 2610 240573 0840050 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λουδοβίκου 14 & Ναυαρίνου . ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. τηλ. ΤΚ 116 46 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. 22210 75044 0840045 ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Πλ. Σελίδα 167 από 186 . 210 4949431 0840072 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Λεωφ. ΤΚ 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑΣ. τηλ. ΤΚ 106 77 ΑΘΗΝΩΝ. ΤΚ 561 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. ΤΚ 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Λεωφ. 210 3300202 0840046 ΑΓ. Κάνιγγος 17. ΕΡΥΘΡΑΙΑ Λεωφ. Βενιζέλου 50. τηλ. τηλ. ΤΚ 184 50 ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Κων/νου 49. ΤΚ 145 64 ΑΘΗΝΩΝ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 163 45 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. ΤΚ 194 00 ΑΘΗΝΩΝ. τηλ. Αντύπα 2. 210 9830790 0840063 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Λεωφ. ΤΚ 174 55 ΑΛΙΜΟΥ. Κηφισίας 40. 210 6816141 0840060 ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ Κύπρου 2. 210 4190210 0840051 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ Αργοναυτών 23 & Ιωλκού. ΤΚ 142 35 ΦΙΛΟΘΕΗΣ. τηλ. τηλ. 210 2696082 0840802 ΓΛΥΦΑΔΑ CENTER ΓΛΥΦΑΔΑ Σ. ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ν. ΤΚ 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. τηλ. Κηφισίας 373. ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΩΝ. Καραγιωργα 5 & Φαίδρας. τηλ. 26510 83260 0840053 ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΑ Βασ. τηλ. 210 9934516 0840065 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ Μεγ. Παύλου 108. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. τηλ. Δημοκρατίας 49. 2510 622139 0840070 ΝΙΚΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 278 & Μουγλών. 210 2913079 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 2310 729114 0840044 ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ Ελ. ΤΚ 164 51 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. 210 9702016 0840042 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Μεγ. τηλ. Αλεξάνδρου 42. Κανάρια & Μαρ. 27410 76150 0840055 Ν. τηλ. Παπάγου 5. 210 7475120 0840074 ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λεωφ. τηλ. 24210 76380 0840052 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Βλαχλείδη 5. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. 210 8996480 0840054 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κολιάτσου 35 & Ερμού. 2810 300713 0840801 ΙΛΙΟΝ ΙΛΙΟΝ Πρωτεσιλάου 101. τηλ.CITIBANK International plc HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0840041 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Πλ. τηλ. 27210 62583 0840080 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 25ης Μαρτίου 116 * Πλαταιών. 210 7475270 0840077 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αριστομένους 83. τηλ. τηλ. 210 8003550 0840056 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Κομνηνών 71.

τηλ.CITIBANK International plc HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0840805 ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΗ Παπαναστασίου & Καραολή 1. Βενιζέλου 73. ΤΚ 151 27 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ. ΤΚ 112 54 ΠΑΤΗΣΙΩΝ. Ειρήνης 28. 210 3240847 0840813 ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ Περιφεριακή Μυκόνου . ΤΚ 145 72 ΔΡΟΣΙΑΣ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗΣ. 210 8100100 0840809 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 92-94. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 8135515 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 210 8062042 0840808 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Α. 210 2526833 0840810 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Παπανικολή 20 & Παπαναστασίου. ΤΚ 105 61 ΑΘΗΝΩΝ. ΤΚ 124 61 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. 22890 29120 0840815 ΠΕΙΡΑΙΑΣ CENTER ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γρ. 210 2230127 0840807 ΠΕΥΚΗ ΠΕΥΚΗ Λ. ΤΚ 172 35 ΔΑΦΝΗΣ. Μαραθώνος 37. τηλ. τηλ. Παπανδρέου 2β. ΤΚ 151 21 ΠΕΥΚΗΣ. Μαραθώνος 7. 210 9536527 0840818 ΧΑΪΔΑΡΙ ΧΑΪΔΑΡΙ Επαύλεως 2-4 & Στρ. Λαμπράκη 69-71. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. 210 9763515 0840806 ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ Αχαρνών 312 & Σίφνου 54. Δραφάκι. 210 4082330 0840811 ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗ Λ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 143 41 Ν. τηλ. 210 6666885 0840812 ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Παπαρηγοπούλου 3 & Σταδίου. τηλ. τηλ. ΤΚ 185 34 ΠΕΙΡΑΙΩΣ. τηλ. 210 4190153 0840816 ΚΑΛΛΙΘΕΑ CENTER ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ελ.Αεροδρομίου. ΤΚ 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. Σελίδα 168 από 186 . ΤΚ 187 56 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΤΚ 846 00 ΜΥΚΟΝΟΥ. 210 5318300 0840821 ΔΡΟΣΙΑ ΔΡΟΣΙΑ Λεωφ. Καραϊσκάκη. τηλ.

28440 89080 0870026 ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ ΚΡΗΤΗ Μακρύς Γιαλός. τηλ. ΤΚ 700 07 ΜΑΛΙΑ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗ Σοφ. τηλ. τηλ. 28910 25000 0870013 ΑΡΧΑΝΩΝ ΚΡΗΤΗ Κεντρική πλατεία Αρχανών . 28910 33010 0870020 ΛΕΥΚΗΣ ΚΡΗΤΗ Κεντρική πλατεία Ζίρου . τηλ. Μεταξάκη. τηλ. ΤΚ 714 14 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0870002 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗ 62 Μαρτύρων 31. 2810 335060 0870004 ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Ελ. τηλ. ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. 28920 27630 0870012 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Ελ. 2810 302350 0870011 ΜΟΙΡΩΝ ΚΡΗΤΗ 25ης Μαρτίου 98. ΤΚ 724 00 ΝΕΑΠΟΛΗ. Βενιζέλου 116. ΤΚ 704 00 ΜΟΙΡΕΣ. ΤΚ 702 00 ΤΥΜΠΑΚΙ. 2810 373730 0870010 ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗ Ηροδότου 146. 28330 20200 0870033 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗ Πέραμα . Κόρακα & Ομηρείας 1. 28970 29930 0870019 ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Λ. Βενιζέλου 9 & Μελ. 28340 20700 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 28930 29010 0870018 ΜΑΛΙΩΝ ΚΡΗΤΗ Ελ. 2810 744000 0870006 ΑΣΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Ασήμι Μονοφατσίου . ΤΚ 716 01 Ν. τηλ. 28410 90890 0870025 ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Τζερμιάδο . τηλ. τηλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Βενιζέλου 227. Καλέργη & Κόρακα. 28430 29590 0870027 ΣΕΙΣΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Σείσι . 28930 33000 0870008 ΓΕΡΓΕΡΗΣ ΚΡΗΤΗ 25 Μαρτύρων 78. Ιωάννου 55. τηλ. 28940 42200 0870009 ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΡΗΤΗ Στρυμώνος & Πελοπονήσου . Κόκκινου Πύργου. τηλ. ΤΚ 700 10 ΠΥΡΓΟΣ. τηλ. 2810 264020 0870003 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗ Γ. τηλ. ΤΚ 740 61 ΑΜΑΡΙ. ΤΚ 700 07 ΜΑΛΙΑ. Σελίδα 169 από 186 . ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ.ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. τηλ. 28410 90420 0870022 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗ Μ. τηλ. ΤΚ 701 00 ΑΡΧΑΝΕΣ. τηλ. τηλ. ΤΚ 720 55 ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. τηλ. Βενιζέλου 161. Παπανδρέου 28.Ε. ΤΚ 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 700 14 ΛΙΜ. τηλ. τηλ. τηλ. ΤΚ 720 59 ΧΑΝΔΡΑΣ. ΤΚ 700 06 ΚΑΣΤΕΛΙ. ΤΚ 720 51 ΚΡΙΤΣΑ. Π. ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ. Βενιζέλου 6Β. ΤΚ 740 52 ΡΕΘΥΜΝΟ. Ηρακλείου . ΤΚ 720 52 ΟΡΟΠΕΔΙΟ. Βενιζέλου & Καζαντζάκη . 28970 32571 0870017 ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗ Πύργος Μονοφατσίου. 28420 90440 0870023 ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗ Ελ. τηλ. τηλ. ΤΚ 724 00 ΝΕΑΠΟΛΗ. 28430 29850 0870024 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗ Μπότη Σφακιανάκη 6. ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. τηλ. ΤΚ 713 05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. ΒΑΡΒΑΡΑ. τηλ. ΤΚ 721 00 ΑΓ. ΤΚ 700 03 ΑΓ. 28970 29170 0870016 ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΚΡΗΤΗ Αγ. ΤΚ 701 00 ΑΡΧΑΝΕΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 2810 753220 0870014 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Λεωφ. 28430 91290 0870021 ΑΓ. 28310 21810 0870032 ΚΟΥΡΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗ Φουρφουράς.Βιάννου. Καζαντζάκη 5. 28410 90950 0870028 ΚΡΙΤΣΑΣ ΚΡΗΤΗ Κριτσά. 2810 372150 0870005 ΠΕΖΩΝ ΚΡΗΤΗ Λεωφ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. 28920 54010 0870015 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗ Ελ. 28430 29250 0870031 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗ Ν. τηλ. ΤΚ 700 16 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 703 00 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ. τηλ. ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28410 91140 0870029 ΙΤΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗ Παλαίκαστρο. τηλ.

τηλ. ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. Καλοκαιρινού 195. Κνωσσού 205 . 28950 41166 0870097 ΚΟΣΜΩΝ ΚΡΗΤΗ Κόσμων 12. 2810 792400 0870075 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗ Επισκοπή Ηρακλείου . 28940 32200 0870074 ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΚΡΗΤΗ Βενεράτο . 2810 247600 0870078 ΓΟΥΒΩΝ ΚΡΗΤΗ Κόμβος Γουβών . ΤΚ 731 00 ΧΑΝΙΑ. Αντιστάσεως 95. 28940 29100 0870073 ΖΑΡΟΥ ΚΡΗΤΗ Ζαρός . τηλ. . ΤΚ 731 36 ΧΑΝΙΑ. ΤΚ 700 03 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 731 34 ΧΑΝΙΑ. 28250 83190 0870043 ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΚΡΗΤΗ Αλικιανός . 2810 772300 0870076 ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΡΗΤΗ Κεντρική Οδός Βιάννου . τηλ. τηλ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗ Λεωφ. τηλ. ΤΚ 700 08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28340 21760 0870035 ΣΠΗΛΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Κεντρική Οδός Σπηλίου . 28210 47010 0870042 ΚΑΛΥΒΩΝ ΚΡΗΤΗ Καλύβες . 22870 28210 0870090 ΠΑΤΕΛΩΝ ΚΡΗΤΗ Ολύμπου 97 & Σόλωνος. ΤΚ 121 34 ΑΘΗΝΑ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. Παναγή Τσαλδάρη 17 & Δημητρακοπούλου 2. ΤΚ 713 07 ΠΑΤΕΛΕΣ . 28320 20060 0870041 ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ Αποκορώνου 55.Ε. ΤΚ 703 00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. τηλ. τηλ. τηλ. Κισσάμου 137. 210 9538040 0870053 ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Κολοκοτρώνη 66. 28210 36960 0870044 ΓΟΓΟΝΗ ΚΡΗΤΗ Αναγνώστου Γογονή 54. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ . 2810 334840 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 848 00 ΜΗΛΟΣ. τηλ. 28210 49310 0870046 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗ Λ. 28210 36770 0870045 ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Ελ. τηλ. τηλ. τηλ. Πορτάλιου 28. 210 5788150 0870065 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Πολυτεχνείου 27-29. ΤΚ 700 04 ΒΙΑΝΝΟΣ. τηλ. ΤΚ 176 72 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. ΤΚ 730 03 ΧΑΝΙΑ. 28920 32200 0870071 ΛΕΩΦ. τηλ. τηλ. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 2810 361700 0870091 ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΚΡΗΤΗ Θραψανό Καστελλίου (εντός αγροτικού Συνεταιρισμού). τηλ. ΤΚ 731 35 ΧΑΝΙΑ. Σελίδα 170 από 186 . ΤΚ 700 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 2810 361720 0870072 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΡΗΤΗ Αγία Βαρβάρα . Συγγρού 246 & Δαβάκη . Βενιζέλου 102 .ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. 28950 23000 0870077 Λ. ΤΚ 105 64 ΑΘΗΝΑ. ΤΚ 714 09 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28210 84100 0870051 ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ομήρου 8. 2810 361490 0870093 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΜΠΑΡΟΥ ΚΡΗΤΗ Εμπαρος Ηαρκλείου (Εντός Αγροτικού Συνεταιρισμού). 28910 41858 0870092 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΡΗΤΗ Παπαναστασίου 129. ΤΚ 740 53 ΣΠΗΛΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΡΗΤΗ Λ. ΤΚ 730 05 ΧΑΝΙΑ. 28970 43340 0870080 ΜΗΛΟΥ ΜΗΛΟΣ Καρόδρομος . τηλ. Π. τηλ. ΤΚ 700 14 ΛΙΜ. τηλ. 2310 385600 0870066 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εθν. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0870034 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΡΗΤΗ Εμμ. 210 3257010 0870052 ΣΥΓΓΡΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Λεωφ. 2310 384400 0870070 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗ Άγιοι Δέκα. 210 4227920 0870054 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Φειδιππίδου 17-19 & Μεσογείων. τηλ. 210 7474350 0870055 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Λ. ΤΚ 700 06 ΘΡΑΨΑΝΟ ΚΑΤΕΛΛΙΟΥ. ΤΚ 700 11 ΔΑΦΝΕΣ. ΤΚ 115 25 ΑΘΗΝΑ. τηλ. ΤΚ 551 34 ΘΕΣ/ΚΗΣ. ΤΚ 700 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ . τηλ. ΤΚ 546 26 ΘΕΣ/ΚΗΣ. τηλ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ.

τηλ. ΤΚ 713 06 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Σελίδα 171 από 186 . 2810 338800 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0870098 ΙΚΑΡΟΥ ΚΡΗΤΗ Λ.Ε.ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. Ικάρου 5. Π.

τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0880101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΡΑΚΗ Λ. τηλ. ΤΚ 684 00 ΣΟΥΦΛΙ. 25520 27875 0880121 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΡΑΚΗ Ελ. τηλ. 25540 23180 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 682 00 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ.Ε.28. ΤΚ 683 00 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ. 25510 80290 0880111 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΘΡΑΚΗ Πλ. 25530 26721 0880131 ΦΕΡΩΝ ΘΡΑΚΗ 50ου Συντάγματος 7. Π. Βενιζέλου 5. 25550 24650 0880141 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΘΡΑΚΗ Ελ. Βενιζέλου 89. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ. ΤΚ 685 00 ΦΕΡΕΣ. Δασείου 26 .ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. Δημοκρατίας 158. Σελίδα 172 από 186 . τηλ. τηλ. ΕΒΡΟΥ Συν.

Σελίδα 173 από 186 . ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Συν.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. Π. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 24410 40099 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC.Ε. ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0890010 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ταλιαδούρου & Κολοκοτρώνη .

24340 71727 0910105 ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 167 & ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ. ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ. Σελίδα 174 από 186 .ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συν. ΤΚ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ. ΤΚ 420 32 ΠΥΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΤΚ 422 00 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. τηλ. ΤΚ 420 31 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ. τηλ. 24330 23100 0910107 ΒΟΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 1Α & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ.Ε. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 2410 251088 0910106 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 29. τηλ. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ. 24310 76100 0910102 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΛ. τηλ. 24210 76674 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. 24310 21427 0910104 ΕΛΑΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ & ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0910101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 3. 24320 24416 0910103 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΑΠΠΑ. Π. τηλ. τηλ.

27410 99355 0920016 ΛΟΥΤΡΩΝ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Λεωφόρος Επιδαύρου. 27410 93331 0920020 ΚΙΑΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Αράτου 5. Π. τηλ. τηλ. 27410 84477 0920014 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νικηταρά 13. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. τηλ. ΤΚ 201 00 ΣΟΦΙΚΟ. Σελίδα 175 από 186 . τηλ. ΤΚ 202 00 ΚΙΑΤΟ. 27210 88130 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0920010 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ερμού 3.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Συν. τηλ. ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. τηλ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ. ΤΚ 204 00 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ. 2710 238287 0920080 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νέδοντος & Κολοκοτρώνη 2. 27510 69272 0920060 ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 28ης Οκτωβρίου 23. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. ΤΚ 200 08 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ. 27410 50316 0920024 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Π. ΤΚ 205 00 ΝΕΜΕΑΣ. τηλ. Τσαλδάρη 4.Ε. ΤΚ 201 00 ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ. ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ. τηλ. 27420 20972 0920022 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Π. τηλ. Τσαλδάρη 33. Γεωργίου Α 6. 27460 23255 0920040 ΑΡΓΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Β. τηλ. 27410 34289 0920018 ΣΟΦΙΚΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πλατεία Σοφικού. ΤΚ 200 01 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ. 27430 24145 0920026 ΝΕΜΕΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Παπακωνσταντίνου 49.

Σελίδα 176 από 186 . 22240 31710 0930091 ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εθνικής Αντιστάσεως 53. ΤΚ 346 00 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ. τηλ. ΤΚ 340 06 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ. ΤΚ 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ. τηλ. ΤΚ 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ. 22280 25096 0930080 ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Παραλιακή Οδός. τηλ. 22240 22835 0930050 ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 28ης Οκτωβρίου 9. τηλ. Κότσικα 20 . HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0930010 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Βενιζέλου 12. 22210 61808 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ.Ε. ΤΚ 340 01 ΚΑΡΥΣΤΟΣ. τηλ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 340 15 ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ. 22210 55828 0930020 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Βράκα 10. τηλ. 22210 74570 0930012 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Αγ. Ιωάννου 25. Π. 22260 56080 0930060 ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Βασ. τηλ. 22290 39000 0930070 ΨΑΧΝΩΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Αβάντων 12. ΕΥΒΟΙΑΣ Συν. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. τηλ. 22210 82200 0930011 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Αρεθούσης 245. τηλ. 22230 29780 0930030 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ιωαν. ΤΚ 341 00 ΒΑΣΙΛΙΚΟ. ΤΚ 344 00 ΨΑΧΝΑ. Κωνσταντίνου 143.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ" Συν. Π.Ε.
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0940010

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 5, ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ, τηλ. 23510 30996

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 177 από 186

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ Συν. Π.Ε.
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0951001

ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7, ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ, τηλ. 25210 20650, 28400

0951020

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

, ΤΚ 663 00 ΔΟΞΑΤΟΥ, τηλ. 25210 69555

0951030

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εμπορικό Κέντρο Πλατεία Δημοκρατίας , ΤΚ 662 00 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, τηλ.
25220 22225

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 178 από 186

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
HEBIC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ

0961100

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Κύπρου 24, ΤΚ 135 10 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, τηλ. 210 2690019

0961101

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Ιερά Οδός 280 & Θηβών, ΤΚ 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ. 210 5312308

0961102

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ

28ης Οκτωβρίου 5, ΤΚ 151 10 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, τηλ. 210 6144450

0961103

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΘ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Φειδιππίδου 2 & Βασ.Σοφίας, ΤΚ 115 26 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 7799862

0961105

ΒΥΡΩΝΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ

Χρ.Σμύρνης 80, ΤΚ 162 10 ΒΥΡΩΝΑΣ, τηλ. 210 7668618

0961107

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

Μαραγκού 3, ΤΚ 166 10 ΓΛΥΦΑΔΑ, τηλ. 210 8946722

0961109

ΔΑΦΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΑΦΝΗ

Αγ.Δημητρίου 5 & Μπουμπουλίνας, ΤΚ 173 43 ΔΑΦΝΗ, τηλ. 210 9763867

0961110

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ

Λεωφ. Γούναρη 131 & Ιθάκης 18, ΤΚ 165 61 ΓΛΥΦΑΔΑ, τηλ. 210 9638380

0961111

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Παπάγου 95, ΤΚ 157 10 ΖΩΓΡΑΦΟΣ, τηλ. 210 7780054

0961113

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ελ.Βενιζέλου 140, ΤΚ 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210 9575990

0961115

ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ευπόλιδος 8, ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑ , τηλ. 210 3246030

0961116

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ

Κηφισίας 283, ΤΚ 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ, τηλ. 210 8018144

0961117

ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ

ΚΟΥΚΑΚΙ

Δημητρακοπούλου 68, ΤΚ 117 41 ΚΟΥΚΑΚΙ, τηλ. 210 9220364

0961118

ΚΥΨΕΛΗΣ

ΚΥΨΕΛΗ

Κυψέλης 62, ΤΚ 113 10 ΚΥΨΕΛΗ, τηλ. 210 8225862

0961120

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Αχαρνών 157 & Κύμης, ΤΚ 104 46 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 8653972

0961122

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Μακρυγιάννη 98, ΤΚ 183 45 ΜΟΣΧΑΤΟ, τηλ. 210 4826262

0961124

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Λ.Αλεξάνδρας 75, ΤΚ 114 74 ΝΕΑΠΟΛΗ, τηλ. 210 6453241

0961125

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.Βενιζέλου 56-60, ΤΚ 142 31 Ν.ΙΩΝΙΑ, τηλ. 210 2718082

0961126

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Κ.Παλαιολόγου 4, ΤΚ 171 10 Ν.ΣΜΥΡΝΗ, τηλ. 210 9318139

0961127

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Δεκελείας 99, ΤΚ 143 10 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, τηλ. 210 2580957

0961128

ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Δώρου 4, ΤΚ 104 31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 5223208

0961130

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Υμηττού 99 & ΄Ακρωνος, ΤΚ 116 10 ΠΑΓΚΡΑΤΙ, τηλ. 210 7013913

0961131

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Αμφιτρίτης 6, ΤΚ 175 10 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, τηλ. 210 9818124

0961132

ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΑ

Πατησίων 303-5, ΤΚ 111 10 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 2235577

0961133

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Π.Τσαλδάρη & Θηβών 201, ΤΚ 121 10 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, τηλ. 210 5711884

0961134

ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ

Λιοσίων 159-161, ΤΚ 104 45 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 8252958

0961135

ΠΛ.ΚΑΝΙΓΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Πατησίων 24, ΤΚ 106 77 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3847501

0961136

ΠΛ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Ερμού 78, ΤΚ 105 51 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3246502

0961137

ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Πλ.Συντάγματος, ΤΚ 103 10 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3246506

0961140

ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ

Πεσμαζόγλου 2-6, ΤΚ 101 75 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3704780

Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC, η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους.

Σελίδα 179 από 186

26310 28450 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. ΤΚ 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ. 210 4526852 0961304 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΄Εβρου 52. 210 5540793 0961210 ΜΕΝΙΔΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙ Πάρνηθος 102 & Σωκράτους. ΤΚ 123 51 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ. Κωνσταντίνου 294. 2448984 0961270 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΟΡΩΠΙ Βασ. τηλ. ΤΚ 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ. 210 9730483 0961153 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 427. τηλ. ΤΚ 181 10 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ. τηλ. 210 6825205 0961144 ΨΥΧΙΚΟΥ ΨΥΧΙΚΟ Δημοκρατίας 4. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0961142 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ Α. 210 4114640 0961302 ΑΚΤΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ Ιάσονος 2. 210 6251460 0961183 ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ Πρωτεσιλάου 93 & Δαναών. ΤΚ 192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΤΚ 185 02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. ΤΚ 191 00 ΜΕΓΑΡΑ. τηλ. τηλ. 210 2131695 0961166 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ρ. 210 7248784 0961180 ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ Ελ.Ράλλη. 26410 58720 0961410 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ελ. ΤΚ 131 10 ΙΛΙΟΝ. τηλ. 210 5027456 0961297 ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Λεωφ.Φεραίου 1 & Μ.Πεντέλης 48. Αντίστασης 59. ΤΚ 185 03 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. τηλ. 210 4175123 0961363 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ Πλ. ΤΚ 154 51 ΧΟΛΑΡΓΟΣ. τηλ. ΤΚ 152 10 ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 6657245. τηλ.Δημητρίου 139 & Χρ. ΤΚ 153 10 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.Λαυρίου 13 & Φλέμινγκ. ΤΚ 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ.Δημοκρατίας 2.Αντύπα. 210 4617131 0961306 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Καρυταίνης 3. ΤΚ 184 53 ΝΙΚΑΙΑ. τηλ.Ε. ΤΚ 136 74 ΑΧΑΡΝΕΣ. 210 7483377 0961161 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙ Αγ. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 210 2448981.6132042. ΤΚ 187 10 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. Βενιζέλου 163&Καποδιστρίου. τηλ. τηλ. 210 6022330 0961279 ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ Θ.Γλυκερίας 11. 210 4919688 0961400 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ Αναστασιάδη 2.Χόνδρου 35. ΤΚ 157 02 ΖΩΓΡΑΦΟΣ. Κολοκοτρώνη 5. ΤΚ 118 51 ΑΘΗΝΑ. 210 6132076. ΤΚ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ. τηλ. τηλ. ΤΚ 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ . 210 6544801 0961194 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΣ Μεσογείων 267 & Τζαβέλα. τηλ. 210 9938761 0961169 ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Τριών Ιεραρχών 163 & Κυκλώπων. ΤΚ 111 47 ΓΑΛΑΤΣΙ. ΤΚ 184 10 ΝΙΚΑΙΑ. 210 4916771 0961315 ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Καραΐσκου 121. 210 2690941 0961185 ΠΑΠΑΓΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ Κύπρου 24. τηλ. 6657247 0961300 ΗΛ. 210 5696780 0961152 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΡ. τηλ. τηλ. ΤΚ 173 10 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τσαμαδού 5. τηλ. Σελίδα 180 από 186 . 22960 81851 0961285 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Λ.Σμύρνης. τηλ. τηλ.Τ. ΤΚ 163 10 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 210 6011635 0961157 ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ Γρ. 210 6657244. 210 3425207 0961170 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Ε. ΤΚ 156 69 ΠΑΠΑΓΟΣ. ΤΚ 146 71 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ. Παπανδρεου 3-5. τηλ.Πολιορκημένων & Γρ. 210 6755985 0961151 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Χανίων 36. Αυξεντίου 63 & Γάζης. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγ. τηλ. ΤΚ 132 10 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ. τηλ. 210 4940794 0961308 ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑ 7ηςΜάρτη&Π. τηλ. τηλ. 210 6517999 0961207 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Περσεφόνης 15. ΤΚ 154 10 ΨΥΧΙΚΟ. τηλ.61320224 0961288 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 25ης Μαρτίου 71.

ΤΚ 345 00 ΑΛΙΒΕΡΙ. τηλ. τηλ. τηλ.Σπριγκς & Καρπάθου 22. τηλ. ΤΚ 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ. ΤΚ 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 28920 24582 0962981 ΠΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΗΡ/ΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Λεωφ. 283401 0962974 ΜΟΙΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΙΡΕΣ 25ης Μαρτίου 55. 22410 73585 0962300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 14ης Μαΐου 22. ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 272 00 ΑΜΑΛΙΑΔΑ. 2810 286722. τηλ. ΤΚ 291 00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ.Φωτήλα 25-27. τηλ. 22620 21844 0961965 ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ Γεωργαντά 57. τηλ. 23310 23407 0962900 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Βιαννού 1. 22230 24838 0962500 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Ζηνοπούλου 36. ΤΚ 713 06 ΠΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΚ 471 00 ΑΡΤΑ.Λαμπράκη. 26220 27782 0962800 ΒΕΡΟΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑ Μητροπόλεως 35. Εθνικής Αντίστασης. ΤΚ 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ. 26810 72562 0961800 ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ Κανακάρη 103.ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΩΝ Λ. ΤΚ 262 25 ΠΑΤΡΑ. τηλ. 26650 24585 0963100 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριστοτέλους 14. 22610 81412 0962055 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ Γ. τηλ.Βενιζέλου 7. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μ.21167 0962656 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Λομβάρδου 32. 2610 455113 0961853 ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΓΙΟ Ασ. τηλ. 22210 21215 0962452 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙ Ταμυναίων 5 . Μπουσίου 6. τηλ. 2810 344735 0963058 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ελ. ΤΚ 704 00 ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΤΚ 212 00 ΑΡΓΟΣ. ΤΚ 851 00 ΡΟΔΟΣ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0961479 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τζαβέλλα 74. Σελίδα 181 από 186 .ΚΟΡΑΚΑ Θερίσσου 6. τηλ. τηλ. 2710 234786 0961700 ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑ Πλ. 24620 85551 0962100 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ Εθνικής 'Αμυνας 23. 27520 25306 0961600 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ Πλ. Βενιζέλου 18& Ισαίου. τηλ. τηλ.ΓΟΥΝΑΡΗ ΛΕΩΦ. ΤΚ 251 00 ΑΙΓΙΟ. 26950 28480 0962700 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Πατρών 12-14.Τ. 26910 21477 0961961 ΘΗΒΩΝ ΘΗΒΑ Επαμεινώνδα 33.ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 341 00 ΧΑΛΚΙΔΑ. ΤΚ 322 00 ΘΗΒΑ. ΤΚ 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΚ 321 00 ΛΕΙΒΑΔΙΑ. ΤΚ 264 41 ΠΑΤΡΑ. 2310 279304 0963102 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ. 2810 286524 0962910 ΠΛ.. Αντισ. ΤΚ 461 00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ.Σοφίας 24. ΣΤΡ/ΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ελληνος Στρατιώτου 39.Ε. τηλ. τηλ. 2310 727255 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 26210 35980 0962753 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ Ελ. 25510 33664 0962400 ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ Ελ. ΤΚ 511 00 ΓΡΕΒΕΝΑ. ΤΚ 303 00 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ. τηλ. ΤΚ 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. τηλ. 22370 21538. ΚΟΡΑΚΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΛ. 25210 33024 0962200 ΡΟΔΟΥ ΡΟΔΟΣ Τ. τηλ. τηλ. τηλ. τηλ. 2810 319824 0962920 ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Λεωφόρος Ικάρου 71.7. ΤΚ 716 01 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΚΡΗΤΗΣ. Γούναρη 77-79. τηλ. τηλ. ΤΚ 271 00 ΠΥΡΓΟΣ. ΤΚ 661 00 ΔΡΑΜΑ. τηλ. ΤΚ 591 00 ΒΕΡΟΙΑ. Βενιζέλου 4. 27510 63458 0961565 ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ Μπουμπουλίνας 27 & Βασ. ΤΚ 681 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ. Παύλου 11. ΤΚ 561 10 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ. τηλ. 26340 28136 0961553 ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΣ Β. τηλ. 2610 272076 0961810 ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. τηλ. τηλ. 2610 224947 0961805 ΛΕΩΦ.Κολ/τρώνη 8&Γ. Αλεξάνδρου 30&Εθν. Ικάρου 47. ΤΚ 262 10 ΠΑΤΡΑ.

τηλ.΄Ολγας 219 & Σκιάθου. τηλ.Παπανδρέου 53 & Φρ. τηλ. τηλ. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. τηλ. ΤΚ 565 33 ΠΟΛΙΧΝΗ. τηλ.Ε. ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ. 27310 20482 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 561 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 525025 0963126 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ. 2310 257721 0963106 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α. ΤΚ 570 19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 844321 0963155 ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ Γρ. Αντιστάσεως & Νοταρά 60. ΤΚ 542 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 543 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 26610 37391 0963610 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Γεωργίου Θεοτόκη 30. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ Δελφών 8. ΤΚ 551 33 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. τηλ. 24410 75675 0963500 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Αθ. 2310 383840 0963115 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ Αντιγονιδών 6 & Πτολεμαίων. 2310 920767 0963131 ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΑΙΑ Αμπελοκήπων 39. τηλ. ΤΚ 567 10 ΝΕΑΠΟΛΗ. τηλ. ΤΚ 546 43 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 841 00 ΣΥΡΟΣ. Σελίδα 182 από 186 . ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ. ΤΚ 453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. τηλ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. ΤΚ 540 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 75721 0963152 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΘΕΣ. Δημητρίου 95. 23410 70182 0963900 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Ελ. Διάκου 30. 23920 75171. ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ. ΤΚ 540 07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2310 421677 0963109 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΑΒΑΚΗ 40(ΠΡΩΗΝ ΑΛΕΞ. τηλ. τηλ. ΤΚ 231 00 ΣΠΑΡΤΗ. ΤΚ 453 33 ΙΩΑΝΝΙΝΑ. ΤΚ 540 02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 546 46 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Βενιζέλου 1.Θεοτόκη 23Α. τηλ. 26510 83240 0963300 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑ Ερ.Λαμπράκη 175. ΤΚ 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0963104 ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Συμβολή Τσιμισκή . 2310 759076 0963169 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ. 24610 31797 0963966 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 25ης Μαρτίου 70 και Σοφούλη 1. τηλ. 2310 940787 0963163 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ. 28ης Οκτωβρίου 25.Σταυρού 34. 2310 640900 0963200 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Φώτου Τζαβέλλα 5. 75272. 24670 86988 0963600 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Ι. ΤΚ 501 00 ΚΟΖΑΝΗ. τηλ. 2310 601010 0963130 ΤΟΥΜΠΑΣ ΤΟΥΜΠΑ Παπάφη 140. ΤΚ 281 00 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. τηλ. τηλ. 2310 458966 0963185 ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΧΝΗ Αγ. 2310 636969 0963107 ΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 84. τηλ. Αιγαίου 104. 24630 24560 0964005 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Εθν.Ισαύρων. τηλ. ΤΚ 570 01 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.Παλαιολόγου 117. τηλ. 2310 244804 0963164 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 25ης Μαρτίου & Κων/λεως. 2510 224703 0963400 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Καραϊσκάκη 19.Ρούσβελτ . 2310 302992 0963166 ΕΥΟΣΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ. Παντελεήμονος 17 . ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. τηλ. 26710 25535 0963860 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 97. ΤΚ 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 651 10 ΚΑΒΑΛΑ. τηλ. τηλ. 2310 858633 0963108 ΝΤΕΠΩ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΤΕΠΩ Β. τηλ. τηλ. 27410 81880 0964100 ΣΥΡΟΥ ΣΥΡΟΣ Σπερχειού 18. τηλ. τηλ.42969 0963752 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Λιθοστρώτου & Σωτήρος. τηλ. τηλ. 26510 37656 0963210 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Κυργίου 5 & Αράχθου. ΤΚ 564 29 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ.Βύρωνος . 26610 42990. ΤΚ 544 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Αγ. 22810 88453 0964200 ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗ Κ.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Λαγκαδά 234.ΠΑΠΑΓΟΥ). ΤΚ 611 00 ΚΙΛΚΙΣ.

ΤΚ 741 00 ΡΕΘΥΜΝΟ. τηλ. ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α. τηλ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Μουσείου 1 & Ηρώων Πολυτεχνείου . ΤΚ 384 46 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. 23210 53966 0965700 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Σαράφη 13. τηλ. 23850 46650 0966053 ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ Σαλώνων 6. τηλ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πλ. 2410 613432 0964451 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0964300 ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑ Παναγούλη 60 . ΤΚ 621 33 ΣΕΡΡΕΣ. 26820 22322 0965300 ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ Λ.Ουγκώ. Σταθμού 12 &Μητροπέτροβα. Σμύρνης 1&Υψηλάντου . 23810 25576 0965105 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ειρήνης 35 &Πάροδος Ειρήνης. ΤΚ 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ. Ειρήνης 27. τηλ. τηλ.Τ. 28410 28099 0964455 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Μ. ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ. 26450 21755 0964700 ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ Δημητριάδος 93 κ Κουταρέλια. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. 22650 72173 0966177 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΘΕΣ. 27210 97331 0964900 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ Χρ. τηλ.Ζάκκα 42 & Δημ. τηλ. 24210 39151 0964766 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Λ. 22730 25388 0965600 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Χρ. τηλ. Ελευθ. ΤΚ 731 00 ΧΑΝΙΑ. ΤΚ 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ. 22310 52925 0965810 ΛΑΜΙΑΣ Β' ΛΑΜΙΑ Αθηνών 27 & Ασωπού. τηλ. ΤΚ 821 00 ΧΙΟΣ. ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ. 28210 27738 0966300 ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ Ομήρου 6. ΤΚ 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ. 22510 40550 0964662 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ Ευστρ. 25310 31700 0965567 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ Σμύρνης 2 . τηλ. ΤΚ 411 10 ΛΑΡΙΣΑ. Κοφρή 27.29334 0965968 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 25ης Μαρτίου 9. ΤΚ 351 00 ΛΑΜΙΑ. ΤΚ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ. 25410 64405 0965003 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ελ. Βενιζέλου 2 & 28ης Οκτωβρίου. ΤΚ 831 00 ΣΑΜΟΣ. Σελίδα 183 από 186 .Βαθύ. Βενιζέλου & Σβορόνου 2. τηλ. ΤΚ 383 33 ΒΟΛΟΣ. 28310 23167 0965400 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Αγίου Γεωργίου 5. τηλ. τηλ. 28420 22854 0964500 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Κουντουριώτου 49&Ερμού 68-70. τηλ. ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. ΤΚ 631 00 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ. 23820 83720 0965059 ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Δημοκρατίας 7. τηλ. ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ. τηλ. ΤΚ 582 00 ΕΔΕΣΣΑ. 23510 33652 0965263 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ Λ. τηλ. 24210 85959 0964800 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Σ.Ε. τηλ. 24310 35888 0965800 ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ Κολοκοτρώνη 31 κ Δημολιούλια. τηλ. τηλ. ΤΚ 671 00 ΞΑΝΘΗ. 22310 48025.62. ΤΚ 481 00 ΠΡΕΒΕΖΑ. Τζανακάκη 62-64. Μπρωκούμη 16. Ειρήνης 40.Μακρή. ΤΚ 731 34 ΧΑΝΙΑ. 22710 40640 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 23710 23233 0966200 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Πλατεία 1866 9-11. ΤΚ 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ. 28210 76605 0966210 Β ΧΑΝΙΩΝ Β ΧΑΝΙΩΝ Στρ. τηλ. τηλ. ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ. τηλ. τηλ. τηλ.Κουντουριώτη 100&Β.

210 4102349 0970003 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ερμού & Καρόλου Ντήλ 35. Σελίδα 184 από 186 . 210 3694100 0970002 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ακτή Ποσειδώνος 2.ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0970001 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ακαδημίας 40. τηλ. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 2610 272769 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. 2310 253056 0970004 ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ Αγ. τηλ. τηλ. ΤΚ 262 23 ΠΑΤΡΑ. ΤΚ 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΚ 101 74 ΑΘΗΝΑ. τηλ. Ανδρέου 6. ΤΚ 185 31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ.

22510 48121 0980106 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Πλατεία Κάλλονης. ΤΚ 814 00 ΜΥΡΙΝΑ. Π. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 22530 29345 0980108 ΜΥΡΙΝΑΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Πλατεία ΚΤΕΛ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Συν. τηλ. τηλ. 22540 23333 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. τηλ. ΤΚ 811 07 ΚΑΛΛΟΝΗ. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0980100 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Κουντουριώτη 75.Ε. Σελίδα 185 από 186 . ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ.

ΣΕΡΡΩΝ Συν.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. Σελίδα 186 από 186 . ΤΚ 621 21 ΣΕΡΡΕΣ. Βασιλείου & Ν.Ε. 98060. 23210 98050. Π. Πλαστήρα. η κάθε Τράπεζα μεριμνά τόσο για την ορθότητα των στοιχείων που την αφορούν όσο και για την ομοιομορφία της εμφάνισής τους. 98030 Σύμφωνα με τον κανονισμό έκδοσης του ευρετηρίου HEBIC. HEBIC ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΟ 0990010 ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Βασ. τηλ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful