You are on page 1of 79
FUNDATIA UNIVERSITARA HYPERION UNIVERSITATEA HYPERION PACULTATEA DE PSIHOLOGIE - SOCIOLOGIE Prof. univ. dr. EMIL VERZA PSIHOLOGIA VIRSTELOR se (HYPERION BUCURESTI ¢ 1993, Toate dreptuiterezervate EDITURH HYPERION Xt Argument Capitol pitt Capitol Capitol V, Capitol V Caittal VL CUPRINS Obicetl 5 metodologl stulei in pslologavrseor 1, Continual imperanateoeion pac a pihoogi vitor 2 Metedcgin sii a ping vitor Stadia evolu uma 1 Froese pihogectil i piinamicd 2 Step de ahora dined tamales dor eros pice Deut itt 1 Embeolgia lace ntratriae 2 Nasteea condi de nocmaizare 3. Dezvolres impure a copia Perloadaantepreycolarh (prima copii) 1 Canctersl opie generale 2 Comuniarea ave spatant 3. Conduit emojionl-atectva 4: Acti fie de sociaiare Periondnpreyeoara(adaua copie) 1 Dervolare pote comsoueasutogomiet 2 Devils pie comune Tnsugilor ‘e personaite 5. Conduite verbal Butea pesos 4c maior pesonati Pevioda solar mick (a trea copliie) Dezvotarea biofiiek 2 Dervis pitch 5 olla sical dc peronaite Cepitott vi. Perioada pubertigh T Derolares Bofiick 2 Dezolarea pict 3. Comportsmeatln rp Capitol VIEL Perloadeadolescefet 1 Derolaen nog 2 Dervoltata piled 3. Expansiunen personaly compra Capitol IX Pert dere Capitola X—Perfouda vise adulte Capit XL Periond ste tin Capitol XIL, Condi bo-pthosociale ae deve mane Blbiograiesletiot 103 10 tos 03 18 or 130 ist ARGUMENT Aceastd luerare, de Psibologia Vtsclor, este structurata pe {deea unl curs universtar prin care inceredim si rOspundem ne oil dea parrende in interesul formant, dezvolari, evolu, @ devenirit umane ca fini, cu tote atributele bio-psiho-octal- ‘alturale. Prin continutal ei prin modul de tratare a problema tic adiacente aprectem caeve wild studentilor in pathologie, sociologie, psihopedagosie special pedagogie, asstent socal Hapectaliilor din domenia,cadrelor didactic gi uturorcelor care, ntr-un fel saa, Sint ineresai de zimislrea gi formarea “omului cu tecerea prin toate palierele viet psihice. ‘O.asemenea lucrare este opremierdin fara noasir gla baza ciastatcartea "Psihologta virstelor”aparad in anul 1981, seis impreund’ cu profuniv.dr-Ursula Schiopu care, de asemenea, a fost prima de acest gen $tcare ig demonstreacviabtitatea gin prezent. In acelagi imp, am valorfica cercetarile contemporane fle autorlor roman stdin’ evideniind contribuia original a acestora la problematica psihologicd a traseului parcurs de om {ea debutal view pina la stadiul terminal. Desigur, investigate Inoastre desigurate Pn imp, interpretarea unor date gi modal de iratare a intregi problematici conferd lycra o novi personald, are sperm 3 fe apreciat de euitor. In ansambla, am incercat 5d imprimamo viune sstemicd pentraa putea contara imagines Probabilistic’ a “‘omului total" iniroducind curent modalitatea fanaiticd de preluerare a materilului informatiy cu prvire la ‘mul coneret sou fa "oma n situate". Asif, am recurs larapor- fart ale nei umane fa virsta cronologi@, la nivelul evolutt biologice gi mai ales, pshic, la tipul de relail ocupatonale gi sociale, laniveluile de dobindire a ideniailor caracteristice 3 la afrmarea stlalui personal tn elaborarea formelor specifce comportamentale gi adaptative etc. Acest demirs ne-a permis 38 ‘perdi cu departaari relatiy precise ae cclurilor viet inte ‘ioral cdrora am dnalizt principalele perioade sau stad sub- 5