1. Abacă - placă subţire, de obicei pătrată, reprezentând partea superioară a capitelului unei coloane şi având rolul de a susţine antablamentul sau partea inferioară a unor arcade. 2. Antabla mentul – element de

împreună cu nobilii. Piaţa era împodobită cu portice, cu clădiri civile ori religioase. 4. Ancadrament – un chenar decorativ in relief care inconjura o usa, o fereastra, etc. Alcov – mai sau întrde unde 1. loc ridicat decât podeaua firida o cameră dormit, se asează patul; 2. Dormitor unei

.

arhitectură clasică, orizontal, portant, compus de jos în sus din arhitravă, friză şi cornişă; antablamentul este aşezat în partea superioară a unui zid sau deasupra unui şir de coloane şi susţine acoperişul unei construcţii. 3 Agoră - piaţă publică a

al femei. Anvelopantă – Arc - Element de constructie a carui axa are o forma curba; element de arhitectură în formă arcuită, care leagă între ele două ziduri, două coloane etc. Arcadă - Element arhitectural format din

oraşelor greceşti antice. Aici, în faţa poporului adunat, regele (la spartani) se prezenta, purtând sceptrul şi făcea cunoscute hotărârile pe care le luase

unul sau din mai multe arce și din elementele care le susțin (coloane, stâlpi, ziduri). Arhitravă - element de constructie orizontal, caracteristic arhitecturii clasice, care constituie partea inferioara a antablamentului si care se sprijina pe capitelul coloanei sau pe zid.

2) In a contemporary building.Atrium – 1) The main hall of an ancient Roman house. a large vertical space. . that connects three or more floors and creates a sense of spaciousness. often centrally located. containing an opening to the sky(compluvium) through which rainwater falls to a tank or cistern below (impluvium).

.

utilizat în general în suite de elemente identice în arhitectură şi decoraţii. Bovindou – 1. Greutatea proprie este transmisa unor puncte de sprijin izolate (coloane. sprijinita spre exterior pe . material. cu fusul mult bombat la partea inferioară. 6.. stuc. simple. realizat din caramida sau blocuri de piatra de sectiune speciala (boltari). împodobit cu perdele. Baldachin – 1. 2. a unui catafalc etc. epoca si stil. Balcon franţuzesc – 3. lemn. pot fi simple (cu suprafata interioara – intradosul – continua) sau compuse (rezulta din racordarea mai multor sectiuni de b. 2. 7. B. arce dublou). Parte Boltă – 1. Basorelief – lucrare de sculptura cu figuri prezentate în relief pe un fundal cu care acestea fac un corp comun. stalpi) sau unui zid continuu.ext. ceea ce face necesara consolidarea suplimentara (contraforti. 2. lucrare de arhitectură care imită acest acoperământ decorativ. colonetă de piatră. Sistem de acoperire cu profil curb. exercita presiuni atat verticale (preluate de punctele de sprijin) cat si laterale.Balcon – Platforma accesibila scoasa in afara fatadei unei constructii.1. a unui amvon. Acoperământ de pânză care se purta deasupra unui demnitar laic sau al bisericii la anumite procesiuni. modalitatile de constructie sunt diferite in functie de localizarea geografica. Balustru – 1. 5. 4. p. constructiva destinata sa acopere un spatiu avand diverse forme. Stâlp de balustradă sau de parmaclâc. Tip de fereastra care iese in exteriorul zidului. Acoperământ decorativ. așezat deasupra unui tron. a unui pat. 2.

din caramida sau din alte materiale cu caracteristici similare. 2. ca un balconas închis. 2. element de constructie facut din beton armat care are rolul de a tine caramizile de deasupra unui gol (de fereastra. de uşă etc .console. prevazuta cu una sau cu mai multe ferestre.1. Grinda de mici dimensiuni ce sustine zidaria sau planseul deasupra unui gol de usa sau de fereastra situat intr-un perete de zidarie din piatra. 8. Bovindoul are un rol mai mult ornamental decat functional. pe o coloana sau pe prelungirile barnelor care alcatuiesc suportul pardoselii incaperiii careia corespunde si al carui spatiu il prelungeste practic in exterior. Buiandrug . Bovindoul este o iesitura pe fatada unei cladiri.

Coloană – Stâlp cilindric de marmură. a unui zid. Boltă a cărei suprafață interioară are. a unui balcon etc. Element de construcţie care iese cu unul dintre capete în afara punctului de reazem. lemnăria (în formă de cruce) din mijlocul ferestrei. Cerdac – 1. 3. situat pe una sau pe mai multe laturi ale unei clădiri. în care sunt montate geamurile. piatră. Coamă – Partea de deasupra. având rolul de a sprijini acoperişul şi de a împiedica scurgerea apei de ploaie pe faţa clădirilor. Căprior – 1. 2. destinat să susţină o parte dintr-un edificiu sau să-l înfrumuseţeze. Consolă – 1. Linie de intersecție (orizontală sau oblică) a două versante de acoperiș. platforma zidarului etc. o mobilă etc. ieşită în afară şi ornamentată. care permite o vedere generală asupra împrejurimilor. Drum paralel cu curbele de 6. lemn etc. 3. Calotă – 1. Partea superioară. 8.) Balcon. 10. forma unui semicerc. 9.. în secțiune. folosit la sprijinirea unei cornişe. 2. Element arhitectural (ornamental) de lemn. sau la mănăstiri). Cat – Etaj. verandă. uneori închis cu geamlâc. Cornişă – 1. mărginită de stâlpi (la vechile case boierești . în cadrul unui edificiu. așezată pe o ridicătură de pământ sau pe stâlpi înalți.) Clădire izolată. formând. Colonadă – Ansamblu de coloane dispuse într-unul sau mai multe șiruri. 2.. orizontală. un peron ori o galerie sau fiind constituit dintr-o unitate independentă cu rol decorativ. Fiecare dintre bârnele încrucișate care fac parte din scheletul acoperișului unei case. Mic pridvor. 11. (Înv. de piatră etc. Fiecare dintre lemnele care formează suportul pe care se așază scândurile patului. cu o singură încăpere. având rol decorativ. Mulură proeminentă care înconjoară un antablament. 3. 2. Camera comandata/decomandata 2.. galerie deschisă.1. Fiecare dintre cele două părți obținute prin tăierea unei sfere cu un plan. a zidului unei construcţii. pridvor. nivel (Catul de jos = parterul) 5. 2. Cercevea – Cadru în care este fixat geamul la o fereastră sau la o ușă. având rolul de a suporta o sarcină pe latura orizontală superioară. ♦ (Impr. 7. Acoperiș făcut deasupra unei fântâni sau a unei cruci. 4.

din piatră fățuită. Cupolă – Partea de formă semisferică. executat. o poartă. poligonală sau eliptică care alcătuiește mare edificiu. Partea superioară. boltă. dig sau baraj. Coronament – 1. unei turle sau unui obicei. a unei faleze etc. 14. 12. a unui edificiu. . Element de sprijin al unui zid. Ornament care încununează o clădire. 2. 13. care face legătura între fusul coloanei si arhitravă.nivel pe marginea superioară a unei pante abrupte. de obicei ornată. Capitel – Partea superioară. 3. mai groasă (si ornată). de acoperământul unui dom. a unei coloane sau a unui pilastru.

. clădire monumentală. acoperiș care îmbracă la exterior o cupolă a unei clădiri monumentale. respectiv. p. biserică principală în unele orașe italiene. 6. o îngustare a spaţiului interior. Dală – Placă de marmură. fie o lărgire. Dolia are rolul de a 4. 7. . servind pentru realizarea unor paramente sau a pavimentelor. restr. de formă regulată. Decroş – Porţiune de zidărie ieşită în afară sau retrasă puţin faşă de planul peretelui. ext. marcând fie o simplă îngroşare . 2. p.din nevoi funcţionale. Dalaj – Tip de paviment alcătuit din dale.1. Duşumea – Pardoseală. germane etc. ciment etc. Demisol – Parte a unei clădiri situată pe jumătate sub nivelul solului. sub parter. 5. Dom – Catedrală impunătoare. prelua cantitatea mare de apa si de a o directiona spre jgheab. Dolie – Se foloseste atunci cand se intersecteaza doua ape ale unui acoperis într-un unghi deschis. podeală de scânduri (a unei încăperi). piatră. 3..

a fețelor exterioare ale unei construcții. la o scară dată. 2. . a unei pile sau a unei culee de pod situată deasupra terenului. Edicul – Construcție mică și ușoară ridicată într-un loc public. ♦ Construcție sau învelitoare de protecție care ferește de intemperii o lucrare de artă. 2. Parte a unui zid. mașini etc. Elevaţie – 1.1. Reprezentare grafică.

3. 2. așezată la partea superioară a unui edificiu. pridvor. ale unui monument. deasupra tapetului unui perete. Firidă – Adâncitură de forma unei ferestre oarbe lăsată într-un zid. temelie. Friză – Porțiune a antablamentului cuprinsă între arhitravă și cornișă. Construcție izolată în curtea sau în grădina unei case. cu scop utilitar sau decorativ. Element de formă 6. mărginit de o cornișă. 2. ext. spec. 2. fundament. p. Fundaţie – 1. F ronton – 1. 4. 5. deasupra unei uși etc. cu acoperișul susținut de stâlpi sau de coloane. cu sculpturi etc. chioșc. . nișă. partea dinspre stradă sau partea unde se găsește intrarea principală a unei clădiri.. pavilion. care încoronează fațada unui edificiu. Foişor – 1. deschizătură îngustă într-un zid. cerdac. Element sau ansamblu de elemente de construcție care servește ca suport sau ca bază de susținere a unei construcții. Element de arhitectură. a unui utilaj. împodobită cu sculpturi sau picturi. Strat de teren natural pe care se sprijină o construcție cu o bază foarte mare. 2. alcătuit dintro cornișă curbă sau frântă.. triunghiulară. Ferma – Ansamblu format din bare de lemn. a unei mașini etc. Faţada – Fiecare dintre părțile exterioare verticale ale unei clădiri. în peretele unei sobe etc. împodobită în mod obișnuit cu picturi. bază. 1. ♦ Fâșie orizontală continuă. de metal sau de beton armat.găsește deasupra intrării unui edificiu. destinat să susțină acoperișul unei construcții. Terasă deschisă (ridicată mult deasupra pământului). element arhitectonic situat deasupra intrării unei clădiri sau între cele două pante ale acoperișului. care se 7.

pervaz. 2. Glaf – 1. 3. folosit la căptușirea părții inferioare a golului unei ferestre. Grindă – Element de construcție (din lemn. beton armat.1. Săpătură făcută cu dalta în lungul sau împrejurul unei coloane. servește drept piesă de rezistență. care. pus la o construcție. 2. bârnă. stâlp.) prichici. Grindă cu zăbrele – . 3. oțel). Muchia finisată a deschiderii făcute într-un perete. (pop. Element de construcție din lemn. din marmură sau din beton. având lungimea mai mare în raport cu celelalte dimensiuni.

1. . Învelitoare – Partea de sus a unei construcții care o acoperă. acoperiș. tablă etc. cu care se acoperă o clădire. ţiglă.

Lucarnă – Fereastră mică. bageacă. dintr-un plafon sau din învelitoarea unui acoperiș în scopul asigurării iluminării naturale a unei încăperi. 3. Fereastră mică pe acoperișul unei clădiri. bageac. . Luminator – Panou translucid sau transparent care înlocuiește o porțiune dintr-un perete. care permite pătrunderea luminii în pod. Logie – 2. amenajată în acoperișul cu pantă mare al unei construcții.1. în scopul luminării și aerisirii podului sau a încăperilor aflate la nivelul podului.

1. . Merlon – Fiecare dintre masivele de zidărie care depășeau parapetul și limitau crenelurile la lucrările de fortificație antice și medievale.

1. la o mobilă etc. 2. Necropolă – 1. Ansamblu de monumente funerare.) anume lăsată într-un zid. Nişă – Adâncitură (dreptunghiulară.. . obiecte de uz casnic etc. firidă. în formă de arcadă etc.. în care de obicei se așază obiecte decorative. 2. în peretele unei sobe. (în antichitate) Complex de morminte sub formă de bolți subterane sau construcții la suprafața solului.

intersectându-se. Arcadă. de forma monumentului descris mai sus. constituită din două arcuri de cerc. care formează osatura unei bolți. Obelisc – Monument comemorativ de origine egipteană. de forma unui stâlp înalt și ascuțit la vârf. caracteristică stilului gotic. ♦ Stâlp sau piesă de lemn.Ogivă – Sistem de construcție caracteristic arhitecturii gotice. folosit ca element de arhitectură. 3. dau naștere unui vârf de unghi ascuțit. de piatră etc. . format din intersecția a două arcuri de cerc dispuse diagonal. care. alcătuit de obicei dintr-un singur bloc de piatră și acoperit cu inscripții.

1. Scândură care se fixează la streașina unui acoperiș pentru a acoperi capetele căpriorilor. a unui element de construcție etc. 3. ♦ Obstacol așezat la 7. a unor elemente de construcție etc.. material care căptușește (cu scop ornamental) această parte. care servește la delimitarea teraselor. Parte exterioară a unei construcții. metal etc. 6. Pazie – Scândură (ornamentală) așezată vertical la capătul din afară al căpriorilor unui acoperiș cu streașină pentru a ascunde capetele acestora. 5. Pandant – Obiect care formează. Pangar – Masă pe care se vând lumânările în biserică. odihnă. o pereche simetrică. instalațiile și obiectele de pe punte contra valurilor. 2. acoperită cu blocuri regulate de piatră. ♢ Marginea verticală a unui cofraj. ♦ Fâșie de tablă așezată la intersecția unei învelitori cu un zid. 4. a podurilor. Pană – Piesă de lemn sau de metal (de forma unei prisme). având rolul de a proteja oamenii. la detașarea unor bucăți dintr-un material. Platformă la fiecare cotitură a unei scări din interiorul unui bloc. deasupra punții superioare. la fixarea sau la înțepenirea unor piese. capătul unei linii ferate pentru ca trenul să nu mai poată înainta. la asamblarea sau la solidarizarea unor organe de mașini. întrebuințată la despicarea lemnelor. lemn. pentru a împiedica pătrunderea apei prin rostul de la intersecție. 2. ♦ Prelungire a bordurilor unei nave. Palier – 1. Ansamblu al planșeelor unei construcții situate la același nivel. Parament – Partea exterioară finită a unei construcții. împreună cu altul. . Parapet – Perete (de înălțime mică) din piatră. a marginilor unei șosele etc.

susțin un gard sau o poartă. paler. așezată în partea din față a unei clădiri sau de jur împrejurul ei. prăjină sau par. 15. 10. foişor. susțin cu celălalt capăt streașina acoperișului. având unul dintre capete înfipt în pământ.8. uneori cu arcade. sprijin. 2. un acoperiș. de stâlpi. formează partea carosabilă a unui pod. care servește ca suport pentru fixarea unei mașini. care precedă pronaosul. . sau ca intrare monumentală într-un edificiu. Galerie exterioară deschisă (mai rar închisă). 11. separă etajele unei clădiri (constituind dușumeaua sau acoperișul) etc. cu acoperișul sprijinit de stâlpi. având diverse întrebuințări. un planșeu. Planşeu – Element de construcție de lemn.) fiecare dintre stâlpii care. folosite pentru a sprijini în mod provizoriu un gard. Pilastru – Stâlp paralelipipedic prevăzut de obicei cu o bază și cu un capitel. Prima încăpere (de trecere) în unele case țărănești: tindă. de beton armat etc. care servește ca loc de adăpost sau de plimbare în jurul unei piețe. proptea.. Portic – Galerie exterioară. pe care se întind plante agățătoare decorative. 16. având unul dintre capete înfipt în talpa prispei. Podest – platformă orizontală amenajată pe parcursul unei scări pentru odihnă și pentru a asigura accesul în încăperile unui etaj. mai ales ca element de susținere sau de sprijin: a) bucată lungă de lemn. formată dintr-o rețea de grinzi de lemn susținute de șiruri de coloane. Încăpere de la intrarea unei biserici. bârnă. 14. al unei clădiri etc. mărginită de o colonadă. 13. c) fiecare dintre stâlpii unei prispe sau ai unui pridvor care. b) stâlp sau bârnă groasă de lemn cu care se susține provizoriu sau se consolidează un zid. crengile unui pom etc. lipită cu pământ sau pardosită cu scânduri. cerdac. 9. d) (reg. prăjină etc. par. Portant – 12. Pop – Stâlp. Pridvor – 1. Prispă – Un fel de terasă îngustă înălțată de-a lungul peretelui din față (uneori și al celor laterali) la casele țărănești. Pergolă – Construcție ușoară într-un parc sau într-o grădină. 3. care servește ca element de ornamentație sau de consolidare a unui zid. adesea mărginită de o balustradă scundă de lemn sau de zidărie.

.

Rezalitul – Porțiune de zid ieșită din linia fațadei pentru a prezenta o anumită structură a planului clădirii. de formă poligonală. Mic fort de apărare. Redută – 1. (Înv. 2.) Local public de petrecere cu muzică și dans. folosit în trecut pentru apărarea circulară. o anumită compoziție. înconjurat de șanțuri. . 2.1.

care apără pereții . 3.1. Supantă – Platformă construită într-o incintă. pe un nivel intermediar între două caturi. Jgheab de scurgere a apelor de ploaie. a unui grilaj de fier etc. a unui pod. de obicei cioplit și fixat în pământ. coloană ornamentală la o mobilă (în special la pat). a întări ceva. ♦ Partea de jos (mai proeminentă) a unei clădiri. desfăşurată pe o parte din suprafaţa incintei. Stâlp – Lemn lung și gros. acoperiș (de șindrilă) înclinat. 2. a unei instalații. a antenelor etc. și fundațiile de ploaie. postament. a liniilor electrice aeriene. piedestal. care servește la susținerea unei clădiri. ♢ Expr. confecționat din lemn. din metal.. care servește pentru a susține ceva. Streaşină – Prelungire a acoperișului unei construcții în afara zidurilor. cu care se acoperă la țară unele garduri sau porți. Stinghie – Bucată de lemn lungă și îngustă care se fixează (de-a curmezișul) pentru a uni două sau mai multe elemente ale unei construcții sau pentru a susține. element masiv de construcție. 5. o statuie etc. Soclu – Suport sau postament (din piatră) care susține o coloană. montat la marginea acoperișului caselor. cu lungimea mare în raport cu dimensiunile secțiunii. ♦ Picior. Stâlp de cafenea = persoană care își petrece timpul prin cafenele. 4. din beton armat etc.

. Şiţă – Bucată subțire de lemn asemănătoare cu șindrila. 2. îngustă și subțire. dar mai scurtă decât aceasta.1. 3. Şindrilă – Scândurică de brad. de metal sau de beton armat. Şpros – Fiecare dintre stinghiile de lemn care se fixează în formă de cruce în spațiul ferestrei. a cabanelor etc. folosit la acoperitul caselor. șindră. Material de construcție format din scândurele de brad. subțiri și înguste. 4. care servește la acoperitul caselor. Şarpantă – Schelet format din piese de lemn. șiță. care susține învelitoarea unui acoperiș (sau un alt element al unei construcții) și permite realizarea formei acestuia. folosită pentru căptușirea și acoperirea caselor țărănești.

cerdac.1. pronaos. Tindă – Încăpere mică situată la intrarea caselor țărănești. pridvor. .

folosit la capitelurile coloanelor ionice. balcon. Verandă – Galerie exterioară (balcon sau terasă acoperită). corintice și compozite. ornament în spirală. închisă adesea cu pereți având numeroase ferestre.1. Construcție. 2. element de arhitectură asemănător cochiliei de melc sau coarnelor berbecului. acoperită și închisă. terasă închisă cu geamuri. Volută – Ornament în formă de spirală. ornament în spirală. . galerie exterioară. prevăzută cu mai multe geamuri. care alcătuiește anexa unei locuințe. de obicei de-a lungul unei case.

Corp Capitel compozit. scoase în relief. 10 .1. Mulură rotundă cu profil convex de la baza sau de la capitelul unei coloane.fusul coloanei.coloană. dar care nu trece prin centrul cercului. ext. obiect de proporţii foarte mari. 3 . a chipului unei persoane. geometric care rezultă din rotirea unui cerc în jurul unei axe situate în planul cercului. p. săpate în adâncime sau care se detaşează pe un fond de culoare diferită. 4 friză.Reprezentare în relief pe monede. 5 . Apadana – sala tronului in palatele regilor persani.capitel (abacă compusă şi volute).stereobat. medalii etc. EFÍGIA .stylobat. (cu sens colectiv) sistem format din astfel de dungi. . 7 .arhitravă (epistil). care se observă pe anumite corpuri. paralele.Statuie de o mărime extraordinară. Elemente ale ordinului ionic: 1 . 9 . 2 . 2. decorat cu volute Colos .antablatură (antablament). 8 baza coloanei.cornişă. 6 .Striaţia reprezinta fiecare dintre dungile fine. Tor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful