Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI

)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 1
NOTA ULANGKAJI
MTE3114 – APLIKASI MATEMATIK


TOPIK 1: MATEMATIK DALAM KEHIDUPAN
SEHARIAN


Peranan Matematik dalam Teknologi Moden

Makna Matematik






•Banyak teori atau konsep dalam matematik
adalah berasaskan pola
•Contoh:
•Segitiga nombor (triangular numbers)
•Nombor persegi (square numbers)
Matematik adalah satu kajian
tentang pola
•Matematik juga mengkaji perhubungan
antara pembolehubah-pemboleh ubah
tertentu.
•Contoh:
Matematik adalah satu kajian
hubungan
•Matematik juga mengetengahkan cara
berfikir untuk mendapatkan sesuatu
keputusan atau menyelesaikan masalah.
•Contoh:
•Penaakulan dalam matematik:
•A adalah C
•B adalah C
•Maka A adalah B
•4 langkah penyelesaian masalah
menggunakan model Polya
Matematik adalah satu cara
berfikir
•Matematik telah menjadi suatu alat yang
sangat penting dalam kehidupan seharian.
•Kita mengunakan matematik dalam
•Perniagaan
•Perjalanan / Perantauan
•Makanan
•Pendidikan
•Merancang
•Bekerja dan sebagainya
•Contoh:
•Penggunaan alat pengukuran
•Penggunaan jam dalam menentukan masa
dan tempoh
•Penggunaan kalkulator dalam membuat
pengiraan
Matematik adalah satu alat
kehidupan seharian
•Matematik juga boleh dikatakan sebagai
suatu seni.
•Terdapat banyak rekabentuk seni yang unik
berasaskan pengetahuan dan kemahiran
matematik yang tertentu.
•Contoh:
•Tesselasi
•Friese dan mozek
Matematik sebagai seni
•Bahasa dalam matematik adalah hukum,
teori Matematik dan formula yang
dihubungkan dengan simbol-simbol.
•Matematik mempunyai bahasa dan operasi
yang unik.
•Ahli matematik telah merekabentuk bahasa
matematik dari semasa ke semasa
sehinggalah menjadi suatu simbol dan
hukum matematik yang universal.
•Contoh:
•Hukum Cummutative
•o +b = b + o
•Teori sudut pada suatu garis lurus
•Formula isipadu prisma
Matematik sebagai bahasa
Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 2


Bidang-bidang Matematik


 Kuantiti
o Kajian kuantiti adalah kajian berkaitan dengan
nombor dan aritmetik (pengiraan yang
melibatkan nombor dan operasi).



 Ruang
o Kajian tentang ruang adalah bertitik tolak
daripada geometri (geometri Euclid) yang
berkembang kepada beberapa pecahan bidang
kajian ruang.



 Perubahan
o Kajian tentang perubahan adalah bertitik tolak
daripada kalkulus yang mengkaji perubahan
antara pembolehubah / faktor-faktor yang
berkaitan.



 Struktur
o Banyak objek matematik seperti set nombor dan
fungsi, menunjukkan struktur dalaman. Sifat
struktur objek-objek ini diselidiki dalam kajian
kumpulan, gelanggang, medan dan sistem
abstrak yang lain.


•Matematik juga boleh dikatakan sebagai
sebuah insrumen rekreasi.
•Aktiviti rekreasi yang melibatkan penciptaan
bentuk dan corak yang menarik, kajian pola
nombor, magic square dan permainan
seperti permainan catur adalah sangat
berkait rapat dengan Matematik.
•Contoh:
•Susunan blok / bongkah
•Magic Square
•Tangram
•Permainan komputer
•Angry bird - mengaplikasikan pemilihan
sudut yang bersesuaian untuk menuju
sasaran
Matematik sebagai instrumen
rekreasi
Kuantiti Ruang Perubahan Struktur
Dasar dan
falsafah
Matematik
diskret
Matematik
gunaan
Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 3



o Teori nombor boleh dibahagikan kepada
beberapa subbidang, berdasarkan kaedah yang
digunakan dan jenis persoalan yang dikaji:
 Teori nombor asas
 Teori nombor analisis
 Teori nombor algebra
 Geometri nombor
 Teori nombor kombinatorik
 Teori nombor pengiraan
 geometri algebra aritmetik
 Topologi aritmetik
 Dinamik aritmetik
 Bentuk modular

 Dasar dan falsafah
o Untuk menjelaskan dasar matematik, bidang
logik matematik dan teori set telah dibangunkan.

o Teori kategori memberi penyelesaian secara
abstrak dengan struktur matematik dan
hubungan misalnya konsep fungsi (fungsi
gubahan, fungsi songsangan dan sebagainya)

 Matematik diskret
o Matematik diskret adalah satu bidang yang
mengkaji struktur matematik yang bersifat
diskret, iaitu yang saling tidak berhubungan
(tidak selanjar).
o Topik-topik dalam matematik diskret:
 Sains komputer (teori)
 Teori maklumat
 Logik
 Teori set
 Kombinatorik
 Teori graf
 Kebarangkalian
 Teori nombor
 Algebra
 Kalkulus pembezaan terhingga, kalkulus
diskret atau analisis diskret
 Geometri diskret dan geometri pengiraan
 Penyelidikan operasi
 Teori permainan, teori keputusan, teori utiliti,
teori pilihan sosial
 Pendiskretan
 Analog diskret matematik selanjar
 Diskret hibrib dan matematik selanjar



 Matematik gunaan
o Matematik gunaan adalah satu cabang
matematik yang berkaitan dengan teknik
matematik yang digunakan dalam aplikasi ilmu
matematik untuk domain yang lain.
















Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 4
Aplikasi Bidang-bidang Matematik dalam Teknologi
Moden

Aplikasi dalam Teknologi Moden
K
u
a
n
t
i
t
i

 Perniagaan – pengiraan yang berkaitan
perniagaan menggunaan kemahiran aritmetik.








 Perbankan dan pelaburan – pengiraan kadar %
faedah dan keuntungan.

 Pendidikan – penggunaan aplikasi komputer bagi
pengiraan markah dan kedudukan murid dalam
bilik darjah seperti Microsoft Office Excel.
R
u
a
n
g

 Rekabentuk hiasan dalam menggunakan teori
asas geometri seperti susunan mozek di lantai,
susun atur perabut untuk memperlihatkan ruang
yang luas dan sebagainya.

 Rekabentuk pembinaan jambatan yang
bersesuaian yang mengambil kira panjang
jambatan, muatan atau berat yang
ditanggungnya, keadaan cuaca dan lokasi.

 Kajian topologi peta yang melibatkan struktur
geografi tanah dalam peta – kawasan tanah
tinggi, tanah pamah, kawasan tadahan hujan dan
sebagainya.

 Astronomi – teknik triangulasi yang digunakan
dalam astronomi untuk hitung jarak ke bintang-
bintang terdekat dalam geografi untuk hitung
antara titik tertentu dan dalam sistem navigasi
satelit

 Penentuan waktu solat fardu melalui sudut
kedudukan matahari

Harga jualan =
]ungkuun hu¡gu ]uuIun
]umIuh kuuntìtì-bìIungun ¡ung ¡osuk

% mark down =
mu¡k up
hu¡gu usuI

Mark down = Harga asal – harga jualan
Harga jualan = Kos barang (100% + %
mark up drpd kos barang)
% mark up drpd harga jualan =
mu¡k up
hu¡gu ]uuIun

% mark up drpd kos barang =
mu¡k up
kos bu¡ung

Mark up = harga jualan – kos barang
Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 5
P
e
r
u
b
a
h
a
n

 Pembinaan – penetapan kadar air keluar dari
tangki (pembezaan kalkulus), isipadu tangki air
yang boleh dibina (pengamiran tentu)

 Pembinaan roller coster – kalkulus sebenarnya
diaplikasikan bagi menentukan persamaan yang
tepat bagi mewakili setiap segmen roller coaster.
Kecerunan dan sambungan yang tepat harus
ditentukan supaya pengguna selamat
menggunakannya. (Pembezaan peringkat kedua
– second degree differentiation - turning point,
stationery point)

S
t
r
u
k
t
u
r

 Sistem rangkaian – rangkaian dalam sesebuah
organisasi yang berstruktur melibatkan
sambungan peranti seperti komputer, pencetak,
pengimbas, sambungan internet, router dan
pelayan (server)

 Biologi – Pengkajian struktur kromosom x dan y
yang diwakilkan strukturnya dengan nombor
jujukan tertentu. Di dalam setiap kromosom pula
terdapat struktur-struktur tret (trait) yang
diwakilkan dengan nombor.

D
a
s
a
r

d
a
n

f
a
l
s
a
f
a
h

 Penciptaan bahan elektronik – penggunaan get
logik dalam bahan elektronik mengaplikasikan
logikal matematik. Keputusan (output) yang
dikeluarkan oleh sesuatu peranti elektronik
bergantung kepada jenis get logik yang
digunakan.
 3 get logi asas:
o TAK (X = A
̿
= A)
Input, A Output, X
0 1
1 0

o DAN (X = A ∙ B)
Input Output
A B X
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

o ATAU (X = A + B)
Input Output
A B X
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

 Penggunaan get logik yang digabungkan adalah
melibatkan litar elektronik dalam peranti seperti:
o Penggera kebakaran
o Kipas / lampu automatik
 Sains sosial – mengumpul data dan membuat
pengelasan data mengikut ciri-ciri tertentu
dengan mengaplikasikan teori set.
 Ciri-ciri yang boleh dikelaskan antaranya adalah:
o Bangsa / keturunan
o Agama
o Jenis-jenis darah dan sebagainya.


Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 6
Matematik Sebagai Aktiviti Budaya yang
Berterusan

Friezes (Dekorasi Dinding)
 Friezes – satu konsep matematik untuk
mengklasifikasikan corak pada permukaan dua
dimensi yang berulang-ulang dalam satu arah,
berdasarkan Simetri dalam corak.
 Terdapat 7 corak dekorasi dinding asas yang
pengaplikasikan konsep penjelmaan
(transformation) dalam matematik yang kongruen
(tidak melibatkan pembesaran / enlargement).
 John Conway mencipta nama-nama yang berkaitan
dengan jejak langkah bagi setiap kumpulan
dekorasi dinding (F
1
hingga F
7
)








Mosaic (Mozek)
 Mosaic adalah seni mewujudkan imej-imej dengan
himpunan kepingan kecil kaca berwarna, batu atau
bahan-bahan lain.
 Ia boleh menjadi satu teknik seni hiasan, aspek
hiasan dalaman, atau kepentingan budaya dan
rohani seperti di beberapa tempat terkenal tamadun
dunia.
o Roman mosaic




o F
1
– Hop
 Melibatkan translasi ke sisi
 Corak asas:

 Contoh corak: dekorasi dinding
Sempadan Alcazar de los Reyes
Cristianos, Cordoba, Sepanyol

o F
2
– Step
 Melibatkan translasi ke sisi dan
pantulan glide
 Corak asas:

o F
3
– Sidle
 Melibatkan translasi dan pantulan
secara menegak dan simetri
 Corak asas:

 Contoh corak: dekorasi dinding Palacio
de Velazquez Parque de Retiro Madrid,
Sepanyol

o F
4
– Spinning hop
 Melibatkan translasi dan putaran
(separuh pusingan)
 Corak asas:

 Contoh corak: Meander Frieze San
Giorgio Maggiore, Venice, Italy

o F
5
– Spinning sidle
 Melibatkan translasi, pantulan glide dan
putaran (separuh pusingan)
 Corak asas:

 Contoh corak: Mosaic Nuestra Senora
de la Almundena, Madrid, Spain

o F
6
– Jump
 Melibatkan translasi dan pantulan
 Corak asas:

 Contoh corak: Ceiling Mezquita,
Cordoba, Spain

o F
7
– Spinning jump
 Melibatkan ketiga-tiga translasi,
pantulan dan putaran
 Corak asas:

 Contoh corak: Back of a Bench, Banos
de la Maria de Padilla Reales
Alcazares, Seville, Spain

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 7
o Etruscan mosaic

o Girih – islamic comlex mosaic

o Dome of the Rock, Palestin



Asas Matematik Kontemporari

 Matematik kontemporari adalah jambatan kepada
ilmu dan pengetahun matematik. Ia
menghubungkan pelbagai disiplin ilmu matematik
untuk menjadikannya lebin berkembang dan
moden.
 Contoh:
o Gabungan algebra dan kakulus untuk ruang
vector
o Gabungan teori nombor asas dan nombor asas
dua untuk sistem Binari.

Sistem Binari
 Sebuah sistem mempersembahkan nombor
menggunakan asas 2.
 Nombor-nombor (1, 2, 3, 4, 5, ...) dipersembahkan
dengan diwakili dengan digit 0 dan 1.
 Ahli matematik melihat sistem binari ini sebagai
suatu alat berkembangnya ilmu sains komputer dan
kecanggihan peranti elektronik.
 Contoh:
Nombor desimal Sistem binari
0 0
1 1
2 10
3 11
4 100
5 101
6 110
7 111
8 1000
9 1001
10 1010
.
.
.
.
.
.
32 100000
 Secara ringkasnya, nilai tempat bagi sistem binari
adalah:
2
5
2
4
2
3
2
2
2
1
2
0

1 0 0 0 0 1

100001 = (1 x 2
5
) + (1 x 2
0
)
= 32 + 1
= 33 (nombor desimal)

 Sistem binari ini digunapakai secara meluas dalam
kebanyakan peranti dan litar elektronik yang
menggunakan get logik (yang mana input dan
outputnya diwakili oleh digit 0 dan 1)
 Contoh peranti yang menggunakan sistem binari:
o Kalkulator
o Komputer
o Mesin taip elektronik

 Penggunaan sistem binari dalam kod ASCII:
o ASCII - American Standard Code
for Information Interchange
o Digunakan secara meluas dalam bidang
mikrokomputer
o Kod ASCII mewakili symbol pada papan kekunci
komputer. Terdapat 127 kod ASCII yang
mewakili 127 simbol kesemuanya.
o Contoh kod ASCII:
Simbol ASCII Sistem Binari
c 99 01100011
a 97 01100001
space 32 00100000


Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 8
TOPIK 2: KOD KLASIKAL DAN CIPHERS


Pengenalan kepada Kod dan Ciphers
 Menurut William F. Friedman, penciptaan tulisan
merupakan permulaan sebenar tamadun.
 Tetapi tidak lama selepas tulisan benar-benar
diwujudkan, pelbagai manusia menjumpai
keperluan tulisan yang hanya boleh dibaca oleh
penerima yang dimaksudkan, tetapi tidak orang
lain.

 Kod – menggunakan simbol-simbol atau kumpulan
huruf untuk mewakili perkataan atau frasa.
o Kod, seperti yang digunakan dalam mesej
menghantar, mungkin koleksi huruf yang
mudah seperti SOS bukan rahsia, yang
bermaksud, "Saya menghadapi masalah dan
saya meminta bantuan."
o Untuk mesej yang lebih kompleks, kedua-dua
penghantar dan penerima memerlukan Buku
Kod.
o Buku Kod adalah senarai kombinasi huruf dan
apa yang mereka maksudkan.
o Penerima akan menyemak kumpulan huruf dan
kemudian menterjemahkannya dalam bentuk
frasa untuk mendapatkan maksud mesej.

o Contoh: Buku Kod Frasa Lengkap Bentley

 Ciphers – di mana satu huruf diganti dengan yang
lain, sama ada mudah atau skim kompleks.
o Ciphers telah digunakan sejak sekurang-
kurangnya Rom Purba.
o Walau bagaimanapun, terdapat tanda-tanda
dalam tulisan kuno bahawa mereka telah
menggunakannya lebih awal daripada itu.
o Secara asasnya, sesuatu teks biasa (plain text)
itu ditukarkan kepada teks cipher (cipher text)
bagi membolehkan sesuatu mesej dihantar
tanpa diketahui orang yang tidak berkenaan.



o Contoh: Cipher Ceasar

 Teks biasa: code
 Teks cipher: FRGH

Perkembangan Ciphers

 Terdapat dua kategori cipher:
o Transposisi
o Penggantian

Transposisi (Tranposition)


 Railfence cipher
o Cipher yang melibatkan hurufnya ditulis
berasingan pada garis atas dan garis bawah
(secara zig zag, ke atas dan ke bawah)

 Route cipher
o Cipher yang melibatkan mesejnya ditulis ke
bawah mengikut dimensi yang telah ditetapkan,
disusun semula dengan kekunci tertentu.

o Teks biasa ditulis dalam dimensi tertentu yang
ditetapkan. Teks biasa ditulis ke bawah.

Dimensi : 3 baris

o Kemudian disusun mengikut kekunci tertentu
yang ditetapkan.

Kekunci : Ke dalam lingkaran, ikut arah jam,
bermula dari sebelah kanan atas

DIZUH (contracts for)
DAELF (computing)
FEAVO (equipment)
RUGUB (has/have been signed)
KUKIB (New York)
CUGYA (commence)
OKGAP (production)
ICSCO (immediately).

Kod : DIZUHDAELF FEAVORIGUB
KUKIBCUGYA OKGAPICSCO
Mesej : "Contracts for computing
Equipment have been signed [in]
New York Commence production
immediately.”

Bagi seseorang tanpa Kod Buku tersebut,
mesej itu akan dibaca tanpa menyedari
mesej itu sebenarnya dihantar bagi tujuan
ekonomi, bukan keselamatan.

Proses menggantikan setiap huruf dalam
abjad dengan abjad pada kedudukan ketiga
seterusnya.
a = D b = E c = F d = G e = H

Oleh itu, “code" akan diwakili oleh FRGH.
Cipher transposisi melibatkan penyusunan semula
huruf (atau kumpulan huruf) mengikut sistem yang
mudah dan yang telah dipersetujui antara pengirim
dan penerima.
Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK

Railfence : A L K S M T M T K
P I A I A E A I

Teks Cipher : ALKSMTMTK PIAIAEAI
Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK

A I S A M I
P K I T A K
L A M E T

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 9

* Penetapan dimensi dan kekunci tertakluk kepada
persetujuan antara pengirim dan penerima.

 Columnar Cipher
o Cipher yang melibatkan mesejnya ditulis dalam
lajur (column) berdasarkan perkataan kekunci
(satu perkataan) yang ditetapkan, dan kemudian
mesejnya ditulis semula mengikut lajur dan
ruang yang dipilih secara berselerak
(berdasarkan kedudukan huruf dalam susunan
alphabet).

o Bilangan lajur ditentukan berdasarkan bilangan
huruf pada perkataan kekunci.

o Teks biasa disusun di setiap lajur, satu huruf
demi satu huruf (di bawah perkataan kekunci):

o Teks kemudiannya ditulis semula mengikut
turutan lajur.



o Cipher ini kemudiannya berkembang kepada
Double Transposition Columnar Cipher.Mesej
yang telah ditransposisi, ditukarkan lagi melalui
proses yang sama.
o Ini bagi menjadikan mesej lebih sukar
diterjemahkan. Ia mula digunakan semasa
Perang Dunia I oleh tentera Jerman.



 Latin Square
o Ia terdiri daripada siri perkataan 5 huruf yang
disusun dalam segiempat, yang dijumpai pada
dinding villa Rom di Pompeii dan Cirencester.


o Latin Square dibaca sebagai ‘rotas opera rukun
arepo sator', yang secara kasarnya bermaksud
'orang yang memberi panduan kepada
pembajak untuk menuai benih '.
o Segi empat Latin Square adalah simetri - ianya
boleh dibaca dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ke
atas atau ke bawah.
o Namun, terdapat mesej tersembunyi dan hanya
pengirim dan penerima yang tahu bagaiman
cara membaca mesej yang tersembunyi.
o Penerima mesej bagi Latin Square adalah
penganut krsitian.
o Mesej yang cuba disampaikan selepas
menyusun semula huruf (transposisi):



1. 'Paternoster' diulangi dua kali, yang
bermaksud 'bapa kami
2. Paternosters membentuk salib, yang
mempunyai kepentingan Kristian.
3. Yang ditinggalkan A dan O, yang mewakili
yang alfa dan omega, yang awal dan akhir, juga
signifikan dengan ajaran Kristian.

o Latin Square diletakkan di sebelah rumah yang
menawarkan perlindungan kepada penganut
Kristian.




Teks cipher : IKTEMALPAISAMATIK

Teks biasa : APLIKASI MATEMATIKA

Perkataan kekunci: FUNGSI

F U N G S I
Ked. dalam
susunan huruf
1 6 4 2 5 3
Mesej
A P L I K A
S I M A T E
M A T I K A

Teks cipher : ASM IAI AEA LMT KTK PIA

Perkataan kekunci: FUNGSI


F U N G S I
Ked. dalam
susunan huruf
1 6 4 2 5 3
Mesej
A S M I A I
A E A L M T
K T K P I A

Teks cipher : AAK ILP ITA MAK AMI SET

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 10
 Syctale
o Syctale adalah alat ini yang digunakan untuk
melaksanakan cipher transposisi, yang terdiri
daripada silinder kayu yang digulung padanya
jalur kertas dan di sekitarnya ditulis mesej yang
hendak disampaikan.
o Setelah mesej itu ditulis, gulungan kertas itu
dibuka dan dihantar kepada penerima.
o Penerima hanya boleh membacanya dengan
penggunakan silinder yang sama diameternya.
o Orang-orang Yunani kuno, dan orang Sparta
khususnya, dikatakan telah menggunakan
cipher ini untuk berkomunikasi semasa kempen
ketenteraan untuk peperangan.



Penggantian (Subtitution)


 Cipher Ceasar
o Proses setiap huruf dalam teks biasa digantikan
dengan huruf yang digerakkan daripada
kedudukan asal sebanyak beberapa kedudukan
tetentu.
o Ceasar memperkenalkan cipher ini dengan
pergerakan sebanyak tiga kedudukan.
(A = D, B = E, C = F dan seterusnya)


o Contoh Cipher Ceasar:



 Cipher Kamasutra / Vatsyayana
o Kamasutra adalah sebuah kitab lama India yang
ditulis dalam abad ke-4 oleh Brahmin sarjana
Vatsyayana.
o Kamasutra menyarankan bahawa wanita perlu
mengkaji 64 seni, termasuk memasak, seksual,
berpakaian, urut, dan penyediaan minyak wangi.
o Nombor 45 dalam senarai itu adalah mlecchita-
vikalpa, seni tulisan rahsia, yang menyokong
untuk membantu wanita menyembunyikan butir-
butir komunikasi mereka.
o Salah satu teknik yang disyorkan adalah Cipher
Kamasutra yang memasangkan 26 huruf secara
rawak, dan kemudian menggantikan setiap
huruf dalam mesej asal dengan rakan
kongsinya.
o Contoh Cipher:

* Huruf A digantikan dengan huruf R
* Huruf X digantikan dengan huruf F



 Cipher Pigpen
o Cipher ini telah digunakan oleh Freemason
pada abad ke-18 untuk menyimpan maklumat
sulit.
o Cipher ini tidak menggantikan satu huruf yang
lain tetapi ia menggantikan setiap huruf untuk
simbol.



o Abjad ditulis dalam grid-grid yang ditunjukkan,
dan maka setiap huruf dicipher dengan
menggantikannya dengan simbol yang sepadan
dengan bahagian grid abjad tersebut.


o Contoh cipher:





Kelebihan:
Mesej lebih mudah diterjemah dan kesilapan
penterjemahan sangat kurang.

Kelemahan:
Jalur kertas mudah koyak
Cipher penggantian ialah proses huruf (atau
kumpulan huruf) menggantikan seluruh mesej
surat yang lain (atau kumpulan huruf) dengan
suatu sistem penggantian yang telah dipersetujui
antara pengirim dan penerima.
Biasa: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cipher: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC
Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK
Teks cipher : DSOLNDVL PDWHPDWLN
Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK
Teks cipher : RNJQZRCQ URETUREQZ
Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK
Teks cipher :

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)
Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 11
 Cipher Atbash
o Proses penggantian yang mudah dimana cipher
bagi setiap huruf dipasangkan dengan 26 huruf
yang disusun secara terbalik.




 Cipher Affine
o Cipher ini melibatkan proses huruf dalam abjad
dipetakan bersamaan angka.
o Ianya diselitkan dengan penggunakan fungsi
matematik yang mudah dan ditukar kembali
kepada huruf.




 Vigenère / Polyalphabetic cipher
o Cipher adalah lebih kompleks di mana ianya
menggunakan teks biasa dan kekunci untuk
menjalankan proses menggantikan huruf cipher
ke dalam teks biasa.

o Contoh cipher:



 General monoalphabetic cipher
o Cipher ini melibatkan penggantian setiap huruf
dalam teks biasa dengan satu huruf cipher yang
disusun secara rawak.
o Kebarangkalian susunan bagi setiap huruf adalah
sebanyak 26! = 4 x 10
26
.





Transposisi VS Penggantian
Transposisi Penggantian
Sebuah sistem cipher yang telah dipersetujui antara
pengirim dan penerima.
 Cipher transposisi
melibatkan
penyusunan semula
huruf (atau kumpulan
huruf) mengikut
sistem tertentu.
 Cipher penggantian
ialah proses huruf
(atau kumpulan huruf)
menggantikan seluruh
mesej surat yang lain
(atau kumpulan huruf)
dengan suatu sistem
tertentu.
 Unit-unit (huruf-huruf)
bagi teks biasa
disusun semula dalam
susunan yang
berbeza dan biasanya
agak kompleks tanpa
mengubah unit itu
sendiri.
 Unit-unit (huruf-huruf)
bagi teks biasa
dikekalkan dalam
susunan yang sama
dalam ciphertext,
tetapi unit sendiri
diubah.
Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK
Teks cipher : ZKORPZHR NZGVNZGRP
Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK
Teks cipher : 0 15 11 8 10 0 18 8
12 0 19 4 12 0 19 8 10
Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK
Kekunci : MUDAH

Teks biasa dipasangkan dengan huruf pada
kekunci (huruf pada kekunci diulang sehingga
kesemua huruf teks biasa dipasangkan)

APLIKASIMATEMATIK
MUDAHMUDAHMUDAHMU
Proses cipher berlaku dengan merujuk pada
kotak Vigenère untuk melihat huruf-huruf yang
di cipherkan.

APLIKASIMATEMATIK
MUDAHMUDAHMUDAHMU



MJOIRMMLMHFYPAAUE
Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK
Teks cipher : NHGXCNVX LNKILNKXC

gelanggang. Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 2 . • Contoh: • Susunan blok / bongkah  Ruang o Kajian tentang ruang adalah bertitik tolak daripada geometri (geometri Euclid) yang berkembang kepada beberapa pecahan bidang kajian ruang.Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI) Matematik sebagai instrumen rekreasi • Matematik juga boleh dikatakan sebagai sebuah insrumen rekreasi.mengaplikasikan pemilihan sudut yang bersesuaian untuk menuju sasaran  Perubahan o Kajian tentang perubahan adalah bertitik tolak daripada kalkulus yang mengkaji perubahan antara pembolehubah / faktor-faktor yang berkaitan. • Aktiviti rekreasi yang melibatkan penciptaan bentuk dan corak yang menarik. medan dan sistem abstrak yang lain. magic square dan permainan seperti permainan catur adalah sangat berkait rapat dengan Matematik. • Magic Square • Tangram • Permainan komputer •Angry bird . Sifat struktur objek-objek ini diselidiki dalam kajian kumpulan. Matematik diskret Matematik gunaan  Kuantiti o Kajian kuantiti adalah kajian berkaitan dengan nombor dan aritmetik (pengiraan yang melibatkan nombor dan operasi). Bidang-bidang Matematik Kuantiti Dasar dan falsafah Ruang Perubahan Struktur  Struktur o Banyak objek matematik seperti set nombor dan fungsi. menunjukkan struktur dalaman. kajian pola nombor.

 Matematik gunaan o Matematik gunaan adalah satu cabang matematik yang berkaitan dengan teknik matematik yang digunakan dalam aplikasi ilmu matematik untuk domain yang lain.Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)  Geometri diskret dan geometri pengiraan  Penyelidikan operasi  Teori permainan. teori utiliti. teori pilihan sosial  Pendiskretan  Analog diskret matematik selanjar  Diskret hibrib dan matematik selanjar o Teori nombor boleh dibahagikan kepada beberapa subbidang. o Teori kategori memberi penyelesaian secara abstrak dengan struktur matematik dan hubungan misalnya konsep fungsi (fungsi gubahan. bidang logik matematik dan teori set telah dibangunkan. o Topik-topik dalam matematik diskret:  Sains komputer (teori)  Teori maklumat  Logik  Teori set  Kombinatorik  Teori graf  Kebarangkalian  Teori nombor  Algebra  Kalkulus pembezaan terhingga. kalkulus diskret atau analisis diskret Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 3 . fungsi songsangan dan sebagainya)  Matematik diskret o Matematik diskret adalah satu bidang yang mengkaji struktur matematik yang bersifat diskret. berdasarkan kaedah yang digunakan dan jenis persoalan yang dikaji:  Teori nombor asas  Teori nombor analisis  Teori nombor algebra  Geometri nombor  Teori nombor kombinatorik  Teori nombor pengiraan  geometri algebra aritmetik  Topologi aritmetik  Dinamik aritmetik  Bentuk modular  Dasar dan falsafah o Untuk menjelaskan dasar matematik. iaitu yang saling tidak berhubungan (tidak selanjar). teori keputusan.

 Astronomi – teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk hitung jarak ke bintangbintang terdekat dalam geografi untuk hitung antara titik tertentu dan dalam sistem navigasi satelit  Pendidikan – penggunaan aplikasi komputer bagi pengiraan markah dan kedudukan murid dalam bilik darjah seperti Microsoft Office Excel. Mark up = harga jualan – kos barang % mark up drpd kos barang = % mark up drpd harga jualan =  Rekabentuk pembinaan jambatan yang bersesuaian yang mengambil kira panjang jambatan. muatan atau berat yang ditanggungnya. keadaan cuaca dan lokasi. Ruang Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 4 . kawasan tadahan hujan dan sebagainya.Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI) Aplikasi Bidang-bidang Matematik dalam Teknologi Moden Aplikasi dalam Teknologi Moden  Perniagaan – pengiraan yang berkaitan perniagaan menggunaan kemahiran aritmetik. tanah pamah. Kuantiti  Perbankan dan pelaburan – pengiraan kadar % faedah dan keuntungan.  Penentuan waktu solat fardu melalui sudut kedudukan matahari  Rekabentuk hiasan dalam menggunakan teori asas geometri seperti susunan mozek di lantai. susun atur perabut untuk memperlihatkan ruang yang luas dan sebagainya. Harga jualan = Kos barang (100% + % mark up drpd kos barang) Mark down = Harga asal – harga jualan % mark down = Harga jualan =  Kajian topologi peta yang melibatkan struktur geografi tanah dalam peta – kawasan tanah tinggi.

A Output. X 0 1 1 0 o DAN ( = A 0 0 1 1 ∙ ) Input B 0 1 0 1  Sistem rangkaian – rangkaian dalam sesebuah organisasi yang berstruktur melibatkan sambungan peranti seperti komputer. pengimbas.  Ciri-ciri yang boleh dikelaskan antaranya adalah: o Bangsa / keturunan o Agama o Jenis-jenis darah dan sebagainya.Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)  Pembinaan – penetapan kadar air keluar dari tangki (pembezaan kalkulus).  3 get logi asas: o TAK ( = ̿ = ) Input. router dan pelayan (server) Dasar dan falsafah Output X 0 0 0 1 Struktur o ATAU ( = + ) Input A B 0 0 0 1 1 0 1 1 Output X 0 1 1 1  Penggunaan get logik yang digabungkan adalah melibatkan litar elektronik dalam peranti seperti: o Penggera kebakaran o Kipas / lampu automatik  Sains sosial – mengumpul data dan membuat pengelasan data mengikut ciri-ciri tertentu dengan mengaplikasikan teori set.turning point. isipadu tangki air yang boleh dibina (pengamiran tentu)  Biologi – Pengkajian struktur kromosom x dan y yang diwakilkan strukturnya dengan nombor jujukan tertentu. Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 5 . pencetak. sambungan internet. (Pembezaan peringkat kedua – second degree differentiation . Perubahan  Pembinaan roller coster – kalkulus sebenarnya diaplikasikan bagi menentukan persamaan yang tepat bagi mewakili setiap segmen roller coaster. Di dalam setiap kromosom pula terdapat struktur-struktur tret (trait) yang diwakilkan dengan nombor. Keputusan (output) yang dikeluarkan oleh sesuatu peranti elektronik bergantung kepada jenis get logik yang digunakan. stationery point)  Penciptaan bahan elektronik – penggunaan get logik dalam bahan elektronik mengaplikasikan logikal matematik. Kecerunan dan sambungan yang tepat harus ditentukan supaya pengguna selamat menggunakannya.

Venice. Sepanyol  Contoh corak: Ceiling Mezquita. Banos de la Maria de Padilla Reales Alcazares. Italy Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 6 . berdasarkan Simetri dalam corak. Seville.  Terdapat 7 corak dekorasi dinding asas yang pengaplikasikan konsep penjelmaan (transformation) dalam matematik yang kongruen (tidak melibatkan pembesaran / enlargement). atau kepentingan budaya dan rohani seperti di beberapa tempat terkenal tamadun dunia. Sepanyol  Contoh corak: Back of a Bench.  John Conway mencipta nama-nama yang berkaitan dengan jejak langkah bagi setiap kumpulan dekorasi dinding (F1 hingga F7) o F1 – Hop  Melibatkan translasi ke sisi  Corak asas: o F5 – Spinning sidle  Melibatkan translasi. Spain o F6 – Jump  Melibatkan translasi dan pantulan  Corak asas:  Contoh corak: dekorasi dinding Sempadan Alcazar de los Reyes Cristianos. Spain o F2 – Step  Melibatkan translasi ke sisi dan pantulan glide  Corak asas: o F7 – Spinning jump  Melibatkan ketiga-tiga translasi. o Roman mosaic  Contoh corak: Meander Frieze San Giorgio Maggiore.  Ia boleh menjadi satu teknik seni hiasan. pantulan glide dan putaran (separuh pusingan)  Corak asas:  Contoh corak: Mosaic Nuestra Senora de la Almundena. Spain o F4 – Spinning hop  Melibatkan translasi dan putaran (separuh pusingan)  Corak asas: Mosaic (Mozek)  Mosaic adalah seni mewujudkan imej-imej dengan himpunan kepingan kecil kaca berwarna.Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI) Matematik Sebagai Aktiviti Budaya yang Berterusan Friezes (Dekorasi Dinding)  Friezes – satu konsep matematik untuk mengklasifikasikan corak pada permukaan dua dimensi yang berulang-ulang dalam satu arah. pantulan dan putaran  Corak asas: o F3 – Sidle  Melibatkan translasi dan pantulan secara menegak dan simetri  Corak asas:  Contoh corak: dekorasi dinding Palacio de Velazquez Parque de Retiro Madrid. batu atau bahan-bahan lain. Madrid. Cordoba. Cordoba. aspek hiasan dalaman.

Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI) o Etruscan mosaic o Gabungan algebra dan kakulus untuk ruang vector o Gabungan teori nombor asas dan nombor asas dua untuk sistem Binari. .American Standard Code for Information Interchange o Digunakan secara meluas dalam bidang mikrokomputer o Kod ASCII mewakili symbol pada papan kekunci komputer.. nilai tempat bagi sistem binari adalah: 25 24 23 22 21 20 1 0 0 0 0 1 100001 = (1 x 25) + (1 x 20) = 32 + 1 = 33 (nombor desimal) o Girih – islamic comlex mosaic o Dome of the Rock.  Contoh: Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 7 . 2.  Nombor-nombor (1. . 3. Sistem Binari  Sebuah sistem mempersembahkan nombor menggunakan asas 2. Ia menghubungkan pelbagai disiplin ilmu matematik untuk menjadikannya lebin berkembang dan moden.  Contoh: Nombor desimal Sistem binari 0 0 1 1 2 10 3 11 4 100 5 101 6 110 7 111 8 1000 9 1001 10 1010 . 5. Terdapat 127 kod ASCII yang mewakili 127 simbol kesemuanya. .) dipersembahkan dengan diwakili dengan digit 0 dan 1. . . . 32 100000  Secara ringkasnya. o Contoh kod ASCII: Simbol ASCII Sistem Binari c 99 01100011 a 97 01100001 space 32 00100000 Asas Matematik Kontemporari  Matematik kontemporari adalah jambatan kepada ilmu dan pengetahun matematik.  Ahli matematik melihat sistem binari ini sebagai suatu alat berkembangnya ilmu sains komputer dan kecanggihan peranti elektronik.. Palestin  Sistem binari ini digunapakai secara meluas dalam kebanyakan peranti dan litar elektronik yang menggunakan get logik (yang mana input dan outputnya diwakili oleh digit 0 dan 1)  Contoh peranti yang menggunakan sistem binari: o Kalkulator o Komputer o Mesin taip elektronik  Penggunaan sistem binari dalam kod ASCII: o ASCII . 4.

Friedman.Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI) TOPIK 2: KOD KLASIKAL DAN CIPHERS Pengenalan kepada Kod dan Ciphers  Menurut William F. tetapi tidak orang lain. ke atas dan ke bawah) Teks biasa Railfence : APLIKASI MATEMATIK :A P Teks Cipher L I K S M T M T K A I A E A I : ALKSMTMTK PIAIAEAI  Route cipher o Cipher yang melibatkan mesejnya ditulis ke bawah mengikut dimensi yang telah ditetapkan.  Kod – menggunakan simbol-simbol atau kumpulan huruf untuk mewakili perkataan atau frasa.  Tetapi tidak lama selepas tulisan benar-benar diwujudkan. Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK o Teks biasa ditulis dalam dimensi tertentu yang ditetapkan. “code" akan diwakili oleh FRGH. Teks biasa ditulis ke bawah. disusun semula dengan kekunci tertentu. o Secara asasnya. o Contoh: Cipher Ceasar Proses menggantikan setiap huruf dalam abjad dengan abjad pada kedudukan ketiga seterusnya." o Untuk mesej yang lebih kompleks. bermula dari sebelah kanan atas Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 8 . seperti yang digunakan dalam mesej menghantar. Kod : DIZUHDAELF FEAVORIGUB KUKIBCUGYA OKGAPICSCO Mesej : "Contracts for computing Equipment have been signed [in] New York Commence production immediately.  Ciphers – di mana satu huruf diganti dengan yang lain. o Ciphers telah digunakan sejak sekurangkurangnya Rom Purba. o Penerima akan menyemak kumpulan huruf dan kemudian menterjemahkannya dalam bentuk frasa untuk mendapatkan maksud mesej. ikut arah jam.  Teks biasa: code  Teks cipher: FRGH Perkembangan Ciphers  Terdapat dua kategori cipher: o Transposisi o Penggantian Transposisi (Tranposition) Cipher transposisi melibatkan penyusunan semula huruf (atau kumpulan huruf) mengikut sistem yang mudah dan yang telah dipersetujui antara pengirim dan penerima. Dimensi : 3 baris A P L I K A S I M A T E M A T I K o Kemudian disusun mengikut kekunci tertentu yang ditetapkan. yang bermaksud. "Saya menghadapi masalah dan saya meminta bantuan. o Kod. o Contoh: Buku Kod Frasa Lengkap Bentley DIZUH (contracts for) DAELF (computing) FEAVO (equipment) RUGUB (has/have been signed) KUKIB (New York) CUGYA (commence) OKGAP (production) ICSCO (immediately). mungkin koleksi huruf yang mudah seperti SOS bukan rahsia. pelbagai manusia menjumpai keperluan tulisan yang hanya boleh dibaca oleh penerima yang dimaksudkan. Kekunci : Ke dalam lingkaran. sama ada mudah atau skim kompleks. a=D b=E c=F d=G e=H Oleh itu. penciptaan tulisan merupakan permulaan sebenar tamadun. o Buku Kod adalah senarai kombinasi huruf dan apa yang mereka maksudkan.” Bagi seseorang tanpa Kod Buku tersebut.  Railfence cipher o Cipher yang melibatkan hurufnya ditulis berasingan pada garis atas dan garis bawah (secara zig zag. kedua-dua penghantar dan penerima memerlukan Buku Kod. o Walau bagaimanapun. terdapat tanda-tanda dalam tulisan kuno bahawa mereka telah menggunakannya lebih awal daripada itu. sesuatu teks biasa (plain text) itu ditukarkan kepada teks cipher (cipher text) bagi membolehkan sesuatu mesej dihantar tanpa diketahui orang yang tidak berkenaan. bukan keselamatan. mesej itu akan dibaca tanpa menyedari mesej itu sebenarnya dihantar bagi tujuan ekonomi.

satu huruf demi satu huruf (di bawah perkataan kekunci): F Ked.Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI) Teks cipher : IKTEMALPAISAMATIK Teks cipher : AAK ILP ITA MAK AMI SET * Penetapan dimensi dan kekunci tertakluk kepada persetujuan antara pengirim dan penerima. 'Paternoster' diulangi dua kali. dalam susunan huruf Mesej 1 A S M U 6 P I A N 4 L M T G 2 I A I S 5 K T K I 3 A E A o Latin Square dibaca sebagai ‘rotas opera rukun arepo sator'. Teks cipher : ASM IAI AEA LMT KTK PIA o Cipher ini kemudiannya berkembang kepada Double Transposition Columnar Cipher.Mesej yang telah ditransposisi. Paternosters membentuk salib. juga signifikan dengan ajaran Kristian. Perkataan kekunci: FUNGSI F Ked. Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 9 .  Columnar Cipher o Cipher yang melibatkan mesejnya ditulis dalam lajur (column) berdasarkan perkataan kekunci (satu perkataan) yang ditetapkan. Perkataan kekunci: FUNGSI o Teks biasa disusun di setiap lajur. ke atas atau ke bawah. Teks biasa : APLIKASI MATEMATIKA  Latin Square o Ia terdiri daripada siri perkataan 5 huruf yang disusun dalam segiempat. o Segi empat Latin Square adalah simetri . yang mewakili yang alfa dan omega. 3. Yang ditinggalkan A dan O. ditukarkan lagi melalui proses yang sama. kanan ke kiri. o Bilangan lajur ditentukan berdasarkan bilangan huruf pada perkataan kekunci. yang bermaksud 'bapa kami 2. o Namun. o Latin Square diletakkan di sebelah rumah yang menawarkan perlindungan kepada penganut Kristian. dan kemudian mesejnya ditulis semula mengikut lajur dan ruang yang dipilih secara berselerak (berdasarkan kedudukan huruf dalam susunan alphabet). o Mesej yang cuba disampaikan selepas menyusun semula huruf (transposisi): o Teks kemudiannya ditulis semula mengikut turutan lajur. yang dijumpai pada dinding villa Rom di Pompeii dan Cirencester. yang awal dan akhir. o Ini bagi menjadikan mesej lebih sukar diterjemahkan. yang secara kasarnya bermaksud 'orang yang memberi panduan kepada pembajak untuk menuai benih '. dalam susunan huruf Mesej 1 A A K U 6 S E T N 4 M A K G 2 I L P S 5 A M I I 3 I T A 1. yang mempunyai kepentingan Kristian. o Penerima mesej bagi Latin Square adalah penganut krsitian. Ia mula digunakan semasa Perang Dunia I oleh tentera Jerman.ianya boleh dibaca dari kiri ke kanan. terdapat mesej tersembunyi dan hanya pengirim dan penerima yang tahu bagaiman cara membaca mesej yang tersembunyi.

dan penyediaan minyak wangi.  Cipher Kamasutra / Vatsyayana o Kamasutra adalah sebuah kitab lama India yang ditulis dalam abad ke-4 oleh Brahmin sarjana Vatsyayana. berpakaian. o Orang-orang Yunani kuno. o Salah satu teknik yang disyorkan adalah Cipher Kamasutra yang memasangkan 26 huruf secara rawak. (A = D. termasuk memasak. B = E. dan maka setiap huruf dicipher dengan menggantikannya dengan simbol yang sepadan dengan bahagian grid abjad tersebut. gulungan kertas itu dibuka dan dihantar kepada penerima. Kelemahan: Jalur kertas mudah koyak Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK Teks cipher : RNJQZRCQ URETUREQZ Penggantian (Subtitution) Cipher penggantian ialah proses huruf (atau kumpulan huruf) menggantikan seluruh mesej surat yang lain (atau kumpulan huruf) dengan suatu sistem penggantian yang telah dipersetujui antara pengirim dan penerima. yang menyokong untuk membantu wanita menyembunyikan butirbutir komunikasi mereka. o Kamasutra menyarankan bahawa wanita perlu mengkaji 64 seni. o Nombor 45 dalam senarai itu adalah mlecchitavikalpa. C = F dan seterusnya)  Cipher Pigpen o Cipher ini telah digunakan oleh Freemason pada abad ke-18 untuk menyimpan maklumat sulit. seni tulisan rahsia. o Setelah mesej itu ditulis.Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)  Syctale o Syctale adalah alat ini yang digunakan untuk melaksanakan cipher transposisi. yang terdiri daripada silinder kayu yang digulung padanya jalur kertas dan di sekitarnya ditulis mesej yang hendak disampaikan. o Ceasar memperkenalkan cipher ini dengan pergerakan sebanyak tiga kedudukan. o Abjad ditulis dalam grid-grid yang ditunjukkan.  Cipher Ceasar o Proses setiap huruf dalam teks biasa digantikan dengan huruf yang digerakkan daripada kedudukan asal sebanyak beberapa kedudukan tetentu. o Contoh cipher: Biasa: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Cipher: DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC o Contoh Cipher Ceasar: Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK Teks cipher : DSOLNDVL PDWHPDWLN Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 10 Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK Teks cipher : . dan orang Sparta khususnya. urut. seksual. dikatakan telah menggunakan cipher ini untuk berkomunikasi semasa kempen ketenteraan untuk peperangan. o Contoh Cipher: * Huruf A digantikan dengan huruf R * Huruf X digantikan dengan huruf F Kelebihan: Mesej lebih mudah diterjemah dan kesilapan penterjemahan sangat kurang. o Cipher ini tidak menggantikan satu huruf yang lain tetapi ia menggantikan setiap huruf untuk simbol. o Penerima hanya boleh membacanya dengan penggunakan silinder yang sama diameternya. dan kemudian menggantikan setiap huruf dalam mesej asal dengan rakan kongsinya.

 Unit-unit (huruf-huruf)  Unit-unit (huruf-huruf) bagi teks biasa bagi teks biasa disusun semula dalam dikekalkan dalam susunan yang susunan yang sama berbeza dan biasanya dalam ciphertext. sendiri.Oleh: Cg Mohd Ridzuan al-Kindy (IPG KDRI)  Cipher Atbash o Proses penggantian yang mudah dimana cipher bagi setiap huruf dipasangkan dengan 26 huruf yang disusun secara terbalik. Nota Padat MTE3114 – Aplikasi Matematik | 11 . MJOIRMMLMHFYPAAUE Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK Teks cipher : 0 15 11 8 10 0 18 8 12 0 19 4 12 0 19 8 10  General monoalphabetic cipher o Cipher ini melibatkan penggantian setiap huruf dalam teks biasa dengan satu huruf cipher yang disusun secara rawak.  Vigenère / Polyalphabetic cipher o Cipher adalah lebih kompleks di mana ianya menggunakan teks biasa dan kekunci untuk menjalankan proses menggantikan huruf cipher ke dalam teks biasa. o Ianya diselitkan dengan penggunakan fungsi matematik yang mudah dan ditukar kembali kepada huruf.  Cipher transposisi  Cipher penggantian melibatkan ialah proses huruf penyusunan semula (atau kumpulan huruf) huruf (atau kumpulan menggantikan seluruh huruf) mengikut mesej surat yang lain sistem tertentu. APLIKASIMATEMATIK MUDAHMUDAHMUDAHMU  Cipher Affine o Cipher ini melibatkan proses huruf dalam abjad dipetakan bersamaan angka. o Contoh cipher: Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK Kekunci : MUDAH Teks biasa dipasangkan dengan huruf pada kekunci (huruf pada kekunci diulang sehingga kesemua huruf teks biasa dipasangkan) APLIKASIMATEMATIK MUDAHMUDAHMUDAHMU Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK Teks cipher : ZKORPZHR NZGVNZGRP Proses cipher berlaku dengan merujuk pada kotak Vigenère untuk melihat huruf-huruf yang di cipherkan. Teks biasa : APLIKASI MATEMATIK Teks cipher : NHGXCNVX LNKILNKXC Transposisi VS Penggantian Transposisi Penggantian Sebuah sistem cipher yang telah dipersetujui antara pengirim dan penerima. o Kebarangkalian susunan bagi setiap huruf adalah sebanyak 26! = 4 x 1026. agak kompleks tanpa tetapi unit sendiri mengubah unit itu diubah. (atau kumpulan huruf) dengan suatu sistem tertentu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful