ДОКЛАД

за
ПРЕБРОЯВАНЕТО НА
НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ 2011г.

По експресни данни от преброяването на населението от 2011 г.
населението на България е 7,351,234 души, до окончателните данни се
очаква увеличение. По окoнчателни данни от предишното преброяване от
2001 г. населението на България е 7,932,984 души.
Население на България

Население (2011)

7 351 234 души

Население (2001)

7 932 984 души

Естествен прираст
(2009)
- Раждаемост
- Смъртност

-27 112 души (-3.5 ‰)
80 956 души (10.7 ‰)
108 068 души (14.2 ‰)

Урбанизация (2009)
- Градско население

5 401 214 души

6 %) 6 655 210 души (84 %) от население . От районите за планиране най-гъсто населен е Югозападният (103 души/км2).българи 1.6 души/км2.7 души/км2 500-700 м 152. Добрич (950 души/км2) и Столична (905 души/км2). Най-слабо населеният е районът на Странджа (10 души/км2). (71.7 928 901 души Гъстота на населението Средната гъстота на населението в България през 2005 г.4 %) 2 162 496 души (28. докато средната за Европа е 67 души/км2. а 45 души/км2 е за света. . Ямбол (990 души/км2). Гъстота на населението според надморската височина 0-200 м 93.1 души/км2 200-500 м 70.Селско население Основна етническа група (2001) .2 души/км2 700-1000 м 36 души/км2 над 1000 м 7 души/км2 Най-голяма е гъстотата на населението в общините Пловдив (3500 души/км2). Варна (1500 души/км2). а най-рядко — Северозападният (48 души/км2). е 69..

9 9 64.2.0 1 35.4 0 72.1 3 19.5 4 42.2 1 68.7 19.1 9 32.1 0 .3 80.7 9 31.8 1 67.6 0 27.1 7 80.8 7 80. Урбанизация Градско и селско население 1887 1892 Градско население 593 547 души 652 238 души 1900 742 435 души 1910 829 522 души 1920 966 375 души 1934 1 302 551 души 1946 1 735 188 души 1956 2 556 071 души 1965 3 822 824 души 1975 5 061 087 души 1985 5 799 939 души 1992 5 704 552 души 2001 5 500 695 души 2009 5 401 214 души 2011 5 357 633 души Година (%) 18.4 6 57.0 6 78.6 8 33.0 2 28.5 7 75.8 3 19.9 0 Селско население 2 560 828 души 2 658 385 души 3 001 848 души 3 507 991 души 3 880 596 души 4 775 388 души 5 294 161 души 5 057 638 души 4 405 042 души 3 666 684 души 3 148 710 души 2 782 765 души 2 472 976 души 2 162 496 души 1 993 601 души (%) 81.4 3 53.3 2 66.9 8 71.5 7 46.9 4 21.2 80.4 3 24.8 19.

a) Градско население б) Селско население .

3 % 24.0 .8 %) 4 814 000 души (62.3.9 % 60.3 % 16.18 .64 г.9 % 19.5 %) 1 172 208 души (16.6 %) 1 120 000 души (14.9 %) .8 % 58.8 %) 1 740 000 души (22.8 %) 1 845 000 души (23.5 % 15.5 %) 1 701 000 души (22.0 %) 4 806 000 души (63.5 % 22. възраст.6 %) 62.3 % 5 382 804 души (59.0 %) Година 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 4 817 000 души (63.3 %) 1 143 000 души (14.4 %) 1 389 059 души (18.4 %) 1 762 000 души (22. Възрастов състав 2006 Възрастова структура на населението Под трудоспособна В трудоспособна Над трудоспособна възраст.9 % 16.5 %) 1 100 000 души (14.8 % 2007 2008 2009 2011 1 106 000 души (14.1 %) 4 782 000 души (61.1 %) 4 789 967 души (65.1 % 56.2 %) 4 773 900 души (63.5 %) 1 099 000 души (14.2 %) 24.0 % 1 210 000 души (15.1 %) 1 717 000 души (22.6 % 55.5 %) 4 747 000 души (60.+ 21.65 г.3 %) 1 690 700 души (22.6 % 24.17 г. възраст.1 % 24.7 %) 1 174 000 души (15.6 %) 1 805 000 души (23.

1 ‰) (+16.6 ‰) 1950 (25. Прираст на населението а) Естествен прираст Година 1900 1925 1934 Раждаемост (42.5 ‰) (+19.4 ‰) 84 150 души (13.9 ‰) +108 437 души +61 650 души (+7.7 ‰) (7.3 ‰) (13.2 ‰) 1964 1970 138 745 души (16.7 ‰) (14.0 ‰) +50 683 души (+8.4.2 .2 ‰) 196 312 души (30.1 ‰) Смъртност Естествен прираст (22.9 ‰) 77 095 души (9.1 ‰) 1939 134 833 души (21.4 ‰) 1946 (25.0 ‰) (+11.

4 ‰) 104 039 души (11.7 ‰) 108 068 души (14.0 ‰) 115 087 души (14.9 ‰) 100 293 души (11.6 ‰) 114 670 души (13.0 ‰) 110 165 души (14.2%) 122 993 души (13.0 ‰) 107 213 души (12.1 ‰) 108 608 души (12.4 ‰) -14 513 души (-1.6 ‰) ‰) +30 240 души (+3.2 ‰) 2010 75 513 души (10.1 ‰) -37 655 души (-5.8 ‰) 2008 77 712 души (10.3%) 1985 118 955 души (13.2 ‰) -42 299 души (-5.5 ‰) 2009 80 956 души (10.5 ‰) 112 617 души (14.8 ‰) 1992 89 134 души (10.6 ‰) б) Градове Година Раждаемост 1970 79 809 (18 ‰) Смъртност Естествен прираст 30 957 (7 ‰) + 48 852 (+11 ‰) .6 ‰) 106 902 души (12.6 ‰) 1996 72 188 души (8.4 ‰) 107 998 души (12.8 ‰) +9 459 души (+1.6 ‰) 1993 84 400 души (10.0 ‰) -44 868 души (-5.8 ‰) -41 408 души (-5.6 ‰) -3 428 души (-0.4 ‰) -57 736 души (-7.3%) + 23 873 души (+2.2 ‰) 113 374 души (14.1 ‰) 107 385 души (12.9 ‰) 118 190 души (14.9 ‰) -32 345 души (-3.6 ‰) -46 118 души (-5.3 ‰) 2003 67 359 души (8.4 ‰) -39 460 души (-5.5 ‰) -34 652 души (-4.7 ‰) 121 861 души (14.9 ‰) 1994 79 442 души (9.0 ‰) 110 110 души (14.3 ‰) 1999 72 291 души (8.7%) 124 166 души (13.7 ‰) -40 224 души (-5.0 ‰) -32 811 души (-4.4 ‰) 111 787 души (13.3 ‰) +16 039 души (+1.7%) +20 811 души (+2.7 ‰) -18 864 души (-2.3%) +11 470 души (+1.6 ‰) 1987 116 672 души (13.3 ‰) 107 485 души (12.3 ‰) 2004 69 886 души (9.5 ‰) 97 950 души (11.2 ‰) 110 523 души (14.0 ‰) 1986 120 078 души (13.1980 1981 1982 1983 1984 128 190 души (14.8 ‰) -42 703 души (-5.6 ‰) 2006 73 978 души (9.6 ‰) 117 056 души (14.8 ‰) -44 568 души (-5.0 ‰) 1989 112 289 души (12.1 ‰) -44 188 души (-5.0 ‰) 1988 117 440 души (13.1 ‰) 2001 68 180 души (8.1%) 124 372 души (14.7 ‰) 102 182 души (11.2 ‰) 1995 71 967 души (8.1 ‰) +5 387 души (+0.4%) +28 931 души (+3.7 ‰) 1998 65 361 души (7.6 ‰) 101 419 души (11.6 ‰) 112 368 души (14.6 ‰) 2000 73 679 души (9.2 ‰) 2005 71 075 души (9.0 ‰) +10 055 души (+1.3 ‰) -27 112 души (-3.1 ‰) 110 423 души (12.2 ‰) 2002 66 499 души (8.4%) 122 303 души (13.0 ‰) -52 829 души (-6.0 ‰) 1990 105 180 души (12.6 ‰) 113 438 души (14.3%) +20 884 души (+2.0 ‰) 1997 64 125 души (7.0 ‰) 109 540 души (12.8 ‰) 111 786 души (13.4 ‰) -39 495 души (-4.6 ‰) 111 927 души (14.7 ‰) 2007 75 349 души (9.0 ‰) 95 441 души (10.5 ‰) 1991 95 910 души (11.8 ‰) 113 004 души (14.3 ‰) -25 140 души (-2.

7 45 153 (8.7 ‰) ‰) 53 903 (19.9 ‰) -11 395 (-2 ‰) (-2.2 ‰) ‰) +41 511 (+7.6 65 759 (12.9 ‰) ‰) 50 903 (19.7 50 405 (8.7 ‰) ‰) .3 ‰) ‰) 58 367 (10.2 ‰) -10 362(-1.3 ‰) ‰) 53 383 (18.1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 86 664 (15.6 ‰) (-3 ‰) (-2.6 1970 ‰) 41 526 (12.6 801 (-1.2 ‰) ‰) 52 797 (15.9 1990 ‰) 1995 21 562 (8 ‰) 2000 20 890 (8.5 ‰) +18 715 (+3.4 ‰) -11 309 (-2.1 ‰) -10 229 (-1.5 ‰) ‰) (8.1 ‰) 2006 18 935 (8.7 ‰) ‰) 47 086 (20.9 ‰) -13 029 (-2.7 -28 151 (-12.3 ‰) 2007 19 092 (8.4 -26 010 (-11.2 ‰) ‰) 73 940 (12.8 ‰) ‰) 64 184 (11.5 ‰) (8.8 -29 270 (-12.7 -27 426 (-12.1 ‰) 2005 18 795 (8.4 ‰) ‰) 46 518 (20.6 ‰) в) Села Година Раждаемост 58 936 (14.9 ‰) .5 52 789 (9.4 ‰) ‰) 60 767 (10.8 65 168 (12.7 ‰) (8.4 1980 ‰) 31 240 (10.3%) -3 671 (-0.4 66 486 (12.7 ‰) Смъртност Естествен прираст] 46 138 (11.6 ‰) 65 309 (12 ‰) 55 043 (10.7 ‰) (11.6 -30 013 (-11.2 ‰) ‰) 45 355 (20.9 ‰) ‰) 57 077 (10.7 -11 271 (-3.9 -32 341(-11.5 ‰) 2008 19 345 (8.6 -22 143 (-7.8 ‰) 52 280 (9.2 64 335 (11.5 ‰) ‰) 48 065 (20.2 ‰) ‰) 56 257 (10.9 ‰) (11.7 ‰) -8 682 (-1.1%) ‰) 61 088 (11.9 ‰) (11.1 66 352 (12.6 55 225 (9.4 + 12 798 (+3.

Раждаемост и смъртност Дял на живородените бебета момичет Година живородени момчета в градовете в селата а 1970 79 809 58 936 1980 86 664 41 526 1990 73 940 31 240 1995 50 405 21 562 2000 52 789 20 890 67 359 2003 34 670 32 689 48 597 18 762 (99.3%) 77 712 2008 39 986 37 726 58 367 19 345 (99.7 9.3%) 2009 80 956 41 312 39 644 61 088 20 484 .4 5.2%) 69 886 2004 36 026 33 860 50 390 19 496 (99.2%) 71 075 2005 36 478 34 597 52 280 18 795 (99.1 ‰) 18 436(8.4 9.8 14.2 8.5 ‰) 43 733(20.1‰) Общо 14.2%) 73 978 2006 38 108 35 870 55 043 18 935 (99.3%) 75 349 2007 38 822 36 527 56 257 19 092 (99.6 ‰) 44 406(20.8 14.7 ‰) Година 1990 1995 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -23 441 (-10.8 ‰) -25 970 (-12.6 9 9.2009 2010 20 484 (9.4 10.

около 5 200 души. имиграция. но с малко промяна . Емиграцията е един от главните фактори за намаляване на българското население.емиграцията вече е главно от млади хора и главно към Запада. Не е оповестяван официалният брой на чужденците. са всичките.2010 (99. От 1989 г. Етнически състав . Ясен е само.2%) 38 836 36 677 57 077 18 436 6. се развива силна икономическа емиграция.2%) 75 513 (99. Все повече хора от Западна Европа (главно Великобритания. Заражда и друг вид миграция . но около 200 хил. около 300 хил. Нидерландия. се завръщат в рамките на разрешените 90 дни. броят на англичаните във Велико Търново . Механичен прираст Механичен прираст Заселени Изселени Година Прираст в страната от страната 2007 1 561 души 2 958 души -1 397 души 2008 1 231 души 2 112 души -876 души 2009 3 310 души 19 039 души -15 729 души 2010 3 518 души 27 708 души -24 190 души а) Външна миграция Напуснали България за периода 1990-2005: над 1 000 000 души. От тях 100 хил. включваща значителна част от висшистите в България. но голяма част от заселилите се през последните години са пенсионери и се нанасят в малки и спокойни селца.към България от чужбина. са около 750 000 души. След политическите промени от 1989 г. 2007 г. които заминават за Турция. Испания. а живеещите в чужбина към г. досега близо 1 000 000 души са напуснали страната. Ирландия) идват да живеят за постоянно в страната заради много по-евтиния живот тук. отколкото в тяхната страна. макар и да не е официален. Има също араби. и остават там. български граждани заминават за Турция през 1989 г. 7. азиатци и чернокожи. пребиваващи постоянно в България. Тази тенденция продължава и до днес.

Етнически състав на България (Преброяване 2011) Етнически групи Процент   Българи   Турци Цигани Други и неопределени 77% 8%   5%   10% .

.

6 души 2.9 928 9.Южна Добруджа и Западните покрайнини независимо Царство България (без териториални промени) трибутарно Княжество България.0 465 122 296 641 10.4 235 494 души 4.7) души души етническата група) 6 655 746 370 908 156 119 души 2001 210 83. Пиринска Македония.3 339 10.8 325 343 4.7 3.8 65 600 души 0. вече била присъединена .0 + Южна Добруджа (последна териториална промяна) 190 660 2.8 души души 2.4) на въпроса за (10.8 души души души 6 318 656 197 865 1956 752 83.8 531 89 549 77.Етнически състав на българската държава от Освобождението насам Други и Териториални Година Българи (%) Турци (%) Цигани (%) (%) неопределени промени 102 695(+683 590 души 5 664 588 84.6 441 067 души 5.5 1.5 2011 624 318 (76.9 664 9.2 552 10.7 253 9.7 2.0 500 души 4 558 300 души 591 151 950 193 9. включващо само Дунавската равнина и Софийско.8 души души души 1946 5 904 500 души 675 84. Малкотърновско и Свиленградско .9 6.0) души (4.9) (8.9 души души души 7 231 780 148 874 1965 550 87.8 8.7 78 000 души 0.0 025 8.1 240 14.5 2.2 души души 4.4 281 200 души 2.7 3.6 2.5 204 000 души 520 98 451 83.3 + по-голямата част от Родопите.0 души * души души 7 273 822 313 396 1992 650 85.8 души души 2.4 4.9 неотговорили 1.5 души души 1934 1926 1920 4 037 510 души 1910 1900 2 888 000 души 170 011 9.7 души души 577 138 844 83.

Графата включва: други по-малки малцинствени групи . албанци .195 души. той е роден на 84. Езикът съответства с етническата група.6% 4. арменци . гагаузи . украинци .10 566 души. а тези в скобите частта от цялото население. За 9. власи . французи . каракачани .24 807 души (0. чехи .316 души. гърци . германци .1% 1. Другите по-малки малцинствени групи са: руснаци .15 595 души. за 4. кримски татари .62 108 души (0. неопределени .1 803 души. . сърби .10 832 души.23 души.1 % циганският. други националности .4 107 души.540 души. словенци .422 души.8 % са посочили друг език или не са си определили.5%     Турски Цигански Други и неопределени     9.Език Maйчини езици в България Матерни езици Български Процент 84. според преброяването през 2001 г.1 363 души.78 %) и неизвестни .825 души. а останалите 1.2 328 души.28 души. румънци . македонци . с малки изключения. Заради това процентите извън скобите показват частта от отговорилите на въпроса. поляци .6 % роден език е турският.5 641 души (0. ** Данните от НСИ са некоректни защото не взимат за база 100% от преброено население за 2011-а (ок.69 204 души (0. кюрди .78 души.8% Официален език на България е българският. 700 000 неотговорили на въпроса за етническа група) и по този начин. араби . черкези .07 %).635 души.161 души.87 %). унгарци . словаци . виетнамци . африканци .278 души.5 071 души. бошняци .436 души.1 088 души.169 души.3 408 души. където за база са взети коректно 100% от населението.5 % от населението. евреи .147 души. не може да се направи сравнение с предишните години.2 489 души. 8. останалите обикновено го говорят като втори език.367 души.31 %).

мнозинството от тях са сунити. армено-грегорианците . Следват римокатолиците .9% са атеисти. протестантите .9% атеисти са отчетени като такива само защото са избрали отговор "не се самоопределя". тоест са атеисти.2 %). голямото мнозинство . а отговор "Не се самоопределям" са избрали 308 116 души (3.6%) са се определили като православни християни. Конфесионален състав Конфесионален състав на България (Преброяване 2001) Определили се за: Процент Православни християни   Мюсюлмани   82.6 %). А според изследването "Европейско изследване на ценностите" на „Българска социологическа асоциация” през 2009.9% На преброяването през 2001 г. Изготвила: Златка Пенчева .5 %).2% Римокатолици   0. Предполага се че тези 3.6 500 души (0. други 40% вярват в "нещо като дух или витална сила". Това голямо несъответствие между данните относно броя на атеистите в България. въпреки че техният брой можеби е много по-голям. Като мюсюлмани са се определили .6% 12.5% Други   0.9. а 13% не вярват в нито едно от горните. а само 67.7% от българите заявяват че не вярват в Бог. Броят на изповядващите юдаизъм е 653 души. а предполагаемите 3. При преброяването през февруари 2011 за първи път в историята имаше отговор "Нямам вероизповедание". може да се обясни с факта че в анкетната преброителна карта през 2001 е нямало възможност за изричен отговор "атеист" или "невярващ".966 978 души (12. но има и шиити. в България само 40% вярват в Бог.43 811 души (0.6 552 751 души (82.6% Протестанти   0.9 %).42 308 души (0. от тях не е ясно колко сa старостилни и колко новостилни.1 %) и др. Така например според изследването на Eurobarometer Poll 2005.2% Неопределили се   3.3% вярват в Бог. 21.

2 Раждаемост и смъртност 5. Възрастов състав 4.3 Механичен прираст 5. Прираст на населението а) Естествен прираст б)5.Гъстота на населението 2. Урбанизация а) Градско население б) Селско население 3.5 Вътрешна миграция 6 Етнически състав 7 Език 8 Конфесионален състав .2 Села 5.Съдържание 1.1.4 Външна миграция 5.1 Градове в)5.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful