Arbori

Radu Dumbr˘veanu a 26 septembrie 2011

Cuprins
1 Arbori si arborescente , , 1.1 Punti si t˘ieturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a , , 1 2 3 4

2 Arbori de acoperire 3 Arbori cu r˘d˘cin˘ a a a

1

Arbori si arborescente , ,

1.1 Definitie , 1. Un arbore este un graf conex f˘r˘ cicluri (aciclic). aa 2. Reuniunea finit˘ de arbori disjuncti se numeste arborescent˘. a , , ,a 1.2 Teorem˘ ˆ a Intr-un arbore pentru oricare dou˘ vˆ a ırfuri distincte, exist˘ un a unic lant elementar care le uneste. , , Demonstratie: Fie G = (V, E) un arbore. Presupunem, prin absurd, , c˘ putem alege dou˘ vˆ a a ırfuri v si u, v = u, ˆ ıt s˘ existe dou˘ (v, u)-lanturi ıncˆ a a , , elementare distincte P1 si P2 . Atunci, ˆ ıntrucˆ P1 = P2 , trebuie s˘ existe o ıt a , muchie e = xy ˆ P1 care s˘ nu apartin˘ P2 . Evident, subgraful (P1 ∪ P2 ) − e ın a a , este conex. Ceea ce ˆ ınseamn˘ c˘ contine un (x, y)-lant P . Dar ˆ asa caz a a ın , , , subgraful P + e va contine un ciclu, ceea ce este imposibil deoarece G este , arbore, respectiv este aciclic. 1.3 Corolar Un graf este arbore dac˘ si numai dac˘ pentru oricare dou˘ vˆ a, a a ırfuri distincte, exist˘ un unic lant elementar care le uneste. a , , Demonstratie: Evident, dac˘ orice dou˘ vˆ a a ırfuri sˆ unite printr-un unic ınt , lant reiese c˘ G este ˆ I rˆ conex si ˆ al II-lea rˆ aciclic. a ın ınd ınd , , ın 1.4 Teorem˘ Dac˘ G este un arbore atunci G = |G| − 1. a a

1

(1) si (2) obtinem ınd a . a nu exist˘ un ciclu ˆ G care s˘ contin˘ aceast˘ muchie. ∀v ∈ V . Demonstratie: Necesitatea. .6 Definitie O muchie e a unui graf G se numeste punte [cut edge] (sau muchie . Pentru n = 1 avem a . aciclice. . a a a 1. G − e. . v)-lant elementar este ˆ asi muchia e. consider˘m c˘ x precede y ˆ P .7 Teorem˘ O muchie e a unui graf conex G este punte dac˘ si numai dac˘ a a . . . m)-arbore netrivial atunci . Deci ıt G1 = |G1 | − 1 si . . . Demonstratie: Fie G = (V. . . Aplicˆ faptul c˘ G = (G1 ∪ G2 ) + e. a ın a a a . (2) (1) 1. . a a Presupunem c˘ teorema are loc pentru orice arbore cu num˘rul de vˆ a a ırfuri mai mic decˆ n. Am obtinut ın . Fie e ∈ E o punte ˆ G atunci ω(G − e) > ω(G). de leg˘tur˘ ) dac˘ ω(G) < ω(G − e). . 1. ın . atunci a . dar nu si ˆ ın ın . . printr-o sectiune a lui P si y este conectat cu v prin alt˘ sectiune a lui P . Vom demonstra implicatia invers˘. . Pe de alt˘ parte G este netrivial si deci d(v) ≥ 1. uv-lanturile trebuie s˘ treac˘ prin e). Reiese c˘ G1 si G2 sˆ arbori a c˘ror num˘r de vˆ a ınt a a ırfuri este mai mic . E) un (n. Fie e = uv ∈ E. . Atunci G − e este neconex si ıns˘ .1 Punti si t˘ieturi a . Presupunem c˘ e nu este punte. graful trivial la care num˘rul de muchii este 0. s˘ aib˘ cel putin dou˘ vˆ a a a ırfuri cu gradul 1. Asadar ˆ G − e vˆ a a ın ın ırful u este conectat cu x . ˆ G ar fi existat un ciclu C care ar contine muchia e atunci x si y ar fi conectati ın . n ≥ 2.5 Corolar Orice arbore netrivial are cel putin dou˘ vˆ a ırfuri cu gradul 1. adic˘ G − e const˘ din dou˘ componente G1 si G2 care la fel sˆ a a a ınt . . ω(G − e) = 2. . . Deci teorema este verificat˘.Demonstratie: Demonstr˘m prin inductie pe n = |G|. decˆ n. Fie G un arbore cu n vˆ ıt ırfuri. unicul (u. Adic˘ exist˘ cel putin dou˘ vˆ a a a ırfuri u si v care-s conexe ˆ G. Suficienta. 1. . v∈V d(v) = 2m = 2(n − 1) = 2n − 2. Reiese c˘ G trebuie a a . Ceea implic˘ existenta unui uv-lant P care trece prin e (de fapt toate a . adic˘ dac˘ e nu este punte a a a . . . G2 = |G2 | − 1. o contradictie. atunci ea se contine ˆ ıntr-un ciclu. Not˘m prin x si y capetele muchiei e si a a a . G = G1 + G2 + 1 = (|G1 | − 1) + (|G2 | − 1) + 1 = |G1 | + |G2 | − 1 = |G| − 1. Dac˘ a a . 2 . ˆ G − e prin lantul C − e si respectiv u si v ar fi conectati ˆ G − e. . . ın .

Reiese c˘ G contine un ciclu C. Atunci nici . v dou˘ vˆ a ıt a ırfuri la distanta k. . Atunci e se contine ın a a ın .2 Corolar Orice graf conex G contine un arbore de acoperire. k-lant P . concludem c˘ T este un arbore. a . a a . . a 2. . reiese c˘ dac˘ elimin˘m w graful r˘mˆ conex si deci ˆ a a a a ıne ıntre u si v exist˘ un lant a . conectate ˆ G − e reiese c˘ exist˘ un xy-lant P ˆ G − e. Fie u. Fie w un vˆ din P care precede v. . sectiunea din P de la x spre v. Deoarece G este 2-conex a a . Atunci d(u. a .ω(G − e) = ω(G). 2 Arbori de acoperire 2. dou˘ uv-lanturi. sectiunea din P de la u spre x. w) = k − 1 si deci ırf . . Presupunem. . ˆ ıntre u si w exist˘ dou˘ lanturi independente P si Q. care este arbore se numeste arbore de acoperire al lui G. Fie G conex si orice muchie e punte. .4 Corolar Un graf conex G este arbore dac˘ si numai dac˘ G = |G| − 1 a . al doilea: Q ˆ ımpreun˘ cu wv. . ın Acum dac˘ P nu intersecteaz˘ nici P nici Q teorema este demonstrat˘. Demonstratie: Fie T un subgraf minimal de acoperire al lui G care este . ˆ ciclul P + e din G. ın Presupunem c˘ teorema este adev˘rat˘ pentru orice dou˘ vˆ a a a a ırfuri la distanta . conex.3 Corolar Dac˘ G este conex atunci G ≥ |G| − 1. prin absurd. Fie e o muchie din C atunci a a . Deci este aciclic. . Atunci pentru dou˘ vˆ a a ırfuri u si v putem g˘si a . Atunci ω(T − e) > ω(G) = 1 pentru orice e ∈ E(T ). a Demonstratie: Fie T un arbore de acoperie al lui G atunci pe de o parte . G − e nu mai este conex. G − e r˘mˆ conex.8 Teorem˘ Un graf conex G este arbore dac˘ si numai dac˘ orice muchie a a a . a 1. iat˘ lanturile independente c˘utate: primul: u. 3 . deoarece nu contine cicluri reiese c˘ fiecare muchie a . a Demonstratie: Necesitatea a fost deja demonstrat˘. 2. Dar atunci G − e = G − 1 si G − e = n − 2 adic˘ a ıne a . Reiese c˘ orice a muchie a lui T este punte. . Demonstratie: Suficienta. ınt . T = |T | − 1. De a a a aceea presupunem f˘r˘ a pierde din generalitate c˘ V (P ) ∩ V (P ) = x si deci aa a . . . P ˆ G − w. Notˆ prin x si y capetele muchiei e reiese c˘ x si y sˆ ınd a . Necesitatea. 2. o muchie nu poate s˘ se contin˘ ˆ a a ıntr-un ciclu. v. este punte. Adic˘ ˆ a ıntre ele exist˘ un a . c˘ G nu este arbore. x.˘ mai mic˘ decˆ k. Contrazicere. . a sa este punte. . Fie G arbore. iar pe de alt˘ parte G ≥ T si |G| = |T |. . Suficienta.1 Definitie Fie G un graf conex atunci orice subgraf de acoperire al lui G .

3 Arbori cu r˘d˘cin˘ a a a 3. ˆ Intr-un arbore cu radacina vˆ ırful v este descendentul nodului u dac˘ este a situat pe un nivel mai mare decat nivelul lui u si exist˘ un lant care le uneste si a . ırf. ˆ particular. Nivelul unui vˆ este a a a ırf lungimea lantului (care este unic) dintre r˘d˘cin˘ si acest vˆ Vˆ a a a . ˆ Intr-un arbore cu r˘d˘cin˘ vˆ a a a ırful v este fratele vˆ ırfului u dac˘ au acelasi a . . a 3. . 4 . cicluri ˆ care unul din vˆ ın ırfuri este desemnat ca radacina. . . . binar dac˘ fiecare vˆ are cel mult doi fii a ırf strict binar dac˘ fiecare vˆ are exact doi fii sau nici unul a ırf Un arbore se numeste etichetat [labeled tree] dac˘ fiec˘rui vˆ ˆ este asociat˘ a a ırf ıi a . p˘rinte. ˆ Intr-un arbore cu r˘d˘cina vˆ a a ırful v este ascendentul vˆ ırfului u dac˘ este a situat pe un nivel mai mic decˆ nivelul lui u si exist˘ un lant care le uneste si ıt a . nu trece prin r˘d˘cin˘. Atunci a a num˘rul de arbori etichetati pe n vˆ a ırfuri este .2 Definitie Un arbore cu r˘d˘cin˘ este a a a . o etichet˘. ˆ particular. . nn−2 . a a ı a. ırful r˘d˘cin˘ a a a . . ˆ Intr-un graf cu r˘d˘cin˘ putem vorbi despre nivele. vˆ a a a In ırful v este fiul vˆ ırfului u dac˘ este situat a pe nivelul imediat urm˘tor nivelului lui u si exist˘ muchie ˆ a a ıntre u si v. . .1 Definitie Se numeste arborele cu r˘d˘cin˘ [rooted tree] un graf conex f˘r˘ a a a aa . vˆ a a In ırful v este p˘rintele vˆ a ırfului u dac˘ este a situat pe nivelul imediat superior nivelului lui u si exist˘ muchie ˆ a ıntre u si v.3 Teorem˘ (Formula lui Cayley) Fie n un num˘r natural pozitiv. . a 3. Iar num˘rul total de nivele se numeste ˆn˘ltimea arborelui. nu trece prin rad˘cin˘. se afl˘ pe nivelul 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful