- Rezultati prosijavanja agregata

:

Frakcija

Frakcija

0 -4

prolaz kroz sito
g
%
1366,
16
0,0
100,0
0
1366,
8
0,0
100,0
0
4
84,3
F 215,0
r a k c i j a1151,0
16 – 32
2 SITO Ostatak
400,0 na situ751,0
prolaz 55,0
kroz sito
1 mm
330,0 g
421,0 g
30,8 %
0,5
215,0
206,0
15,0
125
0,0
8800,
100,0
0,25
75,0
131,0 0
9,6
0,12563
101,00,0
30,0
8800, 2,2100,0
DNO
30,0
0,0 0
0,0
31,5
90,0
8710,
98,9
SUMA
1366,0
0
1025,
16
7685,0
11,7
0
8
965,0
60,0
0,7
DNO
60,0
0,0
0,0
SITO
mm

Ostatak na situ
g

SUMA

8800,0

4–8

Ostatak na situ
G

prolaz kroz sito
g
%
2257,
0,0
100,0
0
2257,
0,0
100,0
0
1578,
-16
679,0F r a k c i j a 8
70,0
0
SITO Ostatak na situ Prolaz kroz sito
1550,0
28,0
1,2
mm
g
g
%
8,0
20,0
0,9
63 20,0
0,0 0,0
6902,
100,0
0,0
0
2257,0
31,5
0,0
6902,
100,0
0
6392,
16
510,0
92,6
0
8
5992,0
400,0
5,8
4
300,0
100,0
1,45
DNO
100,0
0,0
0,0

SITO
mm
31,5
16
8
4
2
DNO
SUMA

-

SUMA

6902,0

Numerički granulometrijski

sastav agregata:
Frakcija/SITO(mm)

0,12
5

0–4

2,20

4–8

0,00

8 – 16

0,00

16 – 31,5

0,00

0
,25
9
,59
0
,00
0
,00
0
,00

0,5

1

2

4

8

16

31,5

15,0
8

30,8
2

54,9
8

84,2
6

100,0
0

0,00

0,00

0,89

1,24

62,92

100,0
0
100,0
0

0,00

0,00

0,00

1,45

5,80

92,61

100,0
0
100,0
0
100,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

11,65

98,98

63
100,00
100,00
100,00
100,00

- Ciljani granulometrijski sastav agregata:
1

SITO(mm)

0,12
5

0,25

0,5

1

2

4

8

16

31,5

63

prolaz (%)

3,35

4,85

7,09

10,50

15,72

24,17

37,90

61,03

100,0
0

100,00

= 24,17

x1 = 0,28

4–8

100 x1 + 69,92 x2 + 5,80 x3 + 0,68 x4 = 37,90

x2 = 0,120 = 12 %

8 -16

100 x1 + 100 x2 + 92,61 x3 + 11,65 x4 = 61,03

x3 = 0,170 = 17 %

100 x1 + 100 x2 +

x4 = 0,430 = 43 %

- preporučena granična krivulja A:

 d
d dm
dm

50 

0–4

16 - 31,5

84,26 x1 + 1,24 x2 + 1,45 x3

100 x3 + 98,98 x4 = 100

= 28 %

- Kumulativni granulometrijski sastav agregata:
Frakcija/SITO(mm)

0 – 4 (28%)
4 – 8 (12%)
8 – 16 (17%)
16 – 31,5 (43%)
SUMA

0,12
5
0,62
0,00
0,00
0,00
0,62

0,25

0,5

1

2

4

8

16

2,69
0,00
0,00
0,00
2,69

4,20
0,00
0,00
0,00
4,20

8,62
0,00
0,00
0,00
8,62

15,40
0,11
0,00
0,00
15,40

23,60
0,14
0,24
0,00
23,98

28,00
8,38
0,99
0,30
37,58

28,00
12,00
15,74
4,99
60,64

31,5

63

28,00 28,00
12,00 12,00
17,00 17,00
42,55 49,00
99,55 100.00

- Krivulja prosijavanja agregata:

2

100
90
80
Frakcija 0 - 4

Prolaz (%)

70

Frakcija 4 - 8

60

Frakcija 8 - 16

50

Frakcija 16-31,5

40

SUMA

30

Ciljani sastav

20
10
0
0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

16

31,5

63

Otvori sita (mm)

- Stvarno maksimalno zrno agregata:
d m  31, 5mm
Dmax  d m  ( d m  d m 1 )

%d m 1  % d m
%d m  % d m 1

Dmax  31, 5  (31, 5  16)

100 * 99, 95
99, 5  60, 64

Dmax  31, 67 mm

- Provjera da Dmax stane u armirani stup:

1.

Dmax ≤ ¼ a
31,5 ≤ 62,5

2.

Dmax ≤ r
31,5 ≤ 47,33

- Proračun sastava betonske mješavine:
1. Kriterij obradivosti
3

Prilog 5: za armirani stup potrebna kozistencija po metodi slijeganja je 60-120 mm
Prilog 6: iz priloga 6 odabiremo razred slijeganja a osnovu izabrane kozistencije iz
priloga 5, a taj razred je S2
Prilog 9: na osnovu razreda slijeganja S2 i max zrna agregata za drobljeni agregat
odabiremo graničnu liniju iz priloga 9 A32, a na osnovu granične linije A32
također iz priloga 9 odabiremo potrebnu količinu vode za 1 m3 betona od 155 l
Prilog 7: iz priloga 7 za zahvaćeni zrak ili neaerirani beton u odnosu na najveću frakciju
16-31,5 mm imamo 1,5 % zraka
2. Kriterij čvrstoće:
Beton se spravlja u uhodanom pogonu.
1.

fcm ≥ fck + 1,28×s
fcm ≥ 40 + 1,28×4,5
fcm ≥ 44,74 N/mm2

2.

fcm ≥ fmin + 2,33×s
fcm ≥ 36 + 2,33×4,5
fcm ≥ 46,48 N/mm2

fmin = fck – 4
fmin = 40 – 4
fmin = 36 N/mm2

Prilog 1: na osnovu razreda cementa 42,5 N/mm2 i tlačne čvrstoće betona fcm = 46,48
N/mm2, iz Waltzova dijagrama u prilogu 1 očitavamo vrijednost vodocementnog
omjera, a ona je v/c= 0,56
3. Kriterij trajnosti:
Prilog 3: objekt se nalazi u slabo kemijski agresivnoj okolini pa na osnovu toga biramo iz
priloga 3 razred izloženosti XA1
Prilog 4: na saznanju iz priloga 3 odabiremo preporučene vrijednosti sastava i svojstava
betona za razred izloženosti XA1:
- max v/c omjer je 0,55
- min razred čvrstoće je C30/37
- min količina cementa je 300 kg/m3

- Sastav betonske mješavine:
4

Komponente
Cement
Voda
v/c
Dodatak
Zrak
Agregat
SUMA

masa kg
300
155
2007,5
2462,5

gustoća kg/m3
3
1
2,75
2,46

volumen za 1m3
100,0
155,0
15,0
730,0
1000,0

- v/c= 0,55
155/c= 0,55 c = 281,81 kg/m3
nije dobra količina cementa pa usvajam iz priloga 4 količinu od 300 kg/m3
- volumen zraka je 1,5% od 1000 dm3
- za drobljeni agregat gustoća je 2,75 kg/m3

- Korekcija za apsorpciju i vlažnost:
Komponenta/
frakcija
mm
0-4
4-8
8 - 16
16 – 31,5
Cement
Voda

ZPS masa
agregata
%
kg
28
562,1
12
240,9
17
341,27
43
863,23
300,0
155,0

Korekcija
Korigirana Korigirana
Apsorpcija
Vlažnost
masa za
masa za
1 m3
0,75 m3
%
kg
%
kg
3,0
16,86
5,2
29,22
574,46
430,85
1,8
4,33
2,5
6,02
242,59
181,94
1,8
6,14
2,3
7,84
342,97
257,22
1,5
12,94
2,0
17,26
867,55
650,66
∑= 40,27
∑= 60,34
300,00
225,00
155,0-(60,34-40,27)= 134,92
134,92
101,19
∑=2462,49 ∑=1846,86

- Film vode na agregatu:

∑V ‐ ∑A = 60,34 ‐ 40,27 = 20,07 kg

5

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful