ECUAŢIA DE GRADUL AL II-LEA

Fie problema: O casă are baza în formă de dreptunghi, cu lungimea de 13m şi lăţimea de 7,5m. Proprietarul doreşte să-şi construiască o bordură de ciment, de aceeaşi lăţime pe toate laturile casei (vezi desenul). Fondurile pe care le are îl obligă la o suprafaţă construibilă de 33m2. x În condiţiile date, care este lăţimea maximă pe care o poate avea bordura casei? 7,5m Pentru rezolvarea acestei probleme notăm cu x, în metri, lăţimea bordurii şi putem scrie următoarea ecuaţie: 4x2 + 41x =33 ⇔ 4x2 + 41x –33 = 0 Se observă că această ecuaţie este diferită de tipul de ecuaţii învăţate anterior. Deoarece necunoscuta x apare şi la puterea a doua, această ecuaţie spunem că se numeşte de gradul al II-lea. Forma generală a unei ecuaţii de gradul al II-lea este: ax2 + bx + c = 0 al II-lea cu coeficienţi reali. Rezolvarea ecuaţiei (1) presupune determinarea tuturor soluţiilor (rădăcinilor) sale. Existenţa rădăcinilor reale precum şi numărul lor depind de expresia b2 – 4ac care se numeşte discriminantul ecuaţiei de gr. al II-lea şi se notează cu ∆ . (2) (1) unde a,b,c sunt numere reale, cu a ≠ 0. Această ecuaţie se numeşte de gradul CASA 13m

1

2 . şi anume: 1. atunci forma ecuaţiei este: Rezolvarea este: ax2 + bx = 0 −b ax 2 + bx = 0 ⇔ x( ax + b ) = 0 ⇔ x1 = 0. 2 = − b1 ± ∆ a . egale: x1 = x2 = −b 2a Putem avea şi două cazuri particulare de rezolvare a ecuaţiei (1) şi anume: a)Dacă coeficientul b al lui x este nul atunci ecuaţia devine: ax2 + c = 0 În această situaţie ecuaţia are două soluţii reale. egale numai dacă c ≤ 0 şi ele sunt: x1 = x2 = −c a b)Dacă termenul liber c este egal cu zero. atunci ecuaţia are două rădăcini reale. atunci ecuaţia are două soluţii reale. x2 = a Ecuaţia de gradul al doilea. diferite între ele: x1 = −b + ∆ 2a x2 = −b − ∆ 2a (3) În cazul în care ∆ = 0. admite şi două forme particulare importante. pentru care discriminantul devine ∆ = b12 − ac iar rădăcinile vor fi de forma x1.Dacă discriminantul este pozitiv. Dacă în ecuaţia (1) coeficientul b al lui x este de forma: b = 2b1 atunci obţinem: ax2 + 2b1x + c = 0. care are discriminantul ∆ ≥ 0.

2. al II-lea (1) se poate stabili un set de relaţii cu aplicaţie practică: b x1 + x2 = − x1 ⋅ x2 = c a a (4) Relaţiile (4) poartă denumirea de Relaţiile lui Viète. q sunt numere reale. Dacă în relaţiile (1). p. (3) înlocuim a. 2 = − p  p ±   −q 2 2 2 Între coeficienţii şi rădăcinile unei ecuaţii de gr. c respectiv cu 1. sumei şi produsului rădăcinilor din relaţia (2). Forma redusă a ecuaţiei de gradul al doilea. q vom obţine formula pentru rădăcinile ecuaţiei de gradul al doilea sub formă redusă: x1. Se poate construi următorul tabel: p = x1 ⋅ x2 (5) Aceste relaţii ne permit să formăm o ecuaţie de gr. respectiv din relaţiile lui Viète (4). O ecuaţie de gradul al doilea se numeşte redusă dacă coeficientul lui x2 = 1. cunoaştem rădăcinile. b. s = x1 + x2 . Forma generală a ecuaţiei reduse este: x2 + px + q = 0. Cu aceste relaţii se poate deci calcula suma şi produsul rădăcinilor reale ale ecuaţiei (1) fără a le afla efectiv. al II-lea atunci când 3 . Acest lucru se poate face studiind semnul discriminantului. astfel: x2 – sx + p = 0 De utilitate practică mai este şi studiul semnelor rădăcinilor unei ecuaţii de gr al II-lea. mai ales când aceasta este cu parametru. (2). unde p.

Atunci x1 = 0 şi x2 = s. APLICAŢII 1. semnul pentru ∆ .∆ <0 ∆ ≥0 Ecuaţia (1) nu are rădăcini reale. 4 . În acest caz avem x1 +x2 = 0 adică x1 = -x2 . Deci bordura casei va avea lăţimea maximă de 0. ∆ = (m –1)2 + 4m(m –2)= m2 – 2m +1 +4m2 – 8m = 5m2 – 10m +1 m1. Fie p = 0 . 2 = 5 ± 25 − 5 5 ± 20 5±2 5 5−2 5 5+2 5 = = . p<0 s<0 x1>0.  x1> x2  x1 < x2 Observaţii: 1. m2 = 5 5 5 5 5 ∆ va fi negativ între valorile m1 şi m2 şi pozitiv în rest. şi p. x2<0 s>0 x1>0. 2. 2. s>0 x1>0. Să se studieze natura rădăcinilor ecuaţiei mx2 +(m – 1)x – (m – 2) = 0 în funcţie de parametrul real m. x2<0. mai întâi. Fie s = 0 . Să rezolvăm ecuaţia problemei din introducerea lucrării: 4x2 + 41x – 33 = 0 ∆ = 412 – 4⋅ 4 ⋅ ( . x2<0. m1 = .75m.33) = 1681 + 528 = 2209 x1 = − 41 + 2209 − 41 + 47 6 = = = 0. s. x2>0 p>0 s<0 x1<0. Vom calcula şi vom studia. Ecuaţia are rădăcini reale numai dacă p ≤ 0.75 m 2⋅4 8 8 − 41 − 2209 − 41 − 47 − 88 = = = −11 2⋅4 8 8 x2 = această soluţie nu este acceptabilă din punctul de vedere al problemei pentru că este negativă.

s =− m −1 1 − m = m m 1–m m s -∞ 0 1 +∞ +++++++++++++0 -------------. x2>0. x = 2 ∃ x1≠ x2∈R. x2>0 ∃ x1=x2∈R+ Ecuaţia dată nu are soluţii reale. x1<0./ ++++++0--------- p= − ( m − 2) 2 − m = m m 2–m m p -∞ 0 2 +∞ +++++++++++++0--------------. Ecuaţia dată nu are soluţii reale. x1<0.    5   0 - 1 5 −2 5 5 0 +  5 −2 5   2 .0 +++++++++++++ --------/++++++ 0--------- m ( -∞ .    5   5 +2 2 5  5  5 + . x2>0. x1=0.  x1 >  2 x Ec de gr I .2    5 5   5 . Ecuaţia dată nu are soluţii reale. ∃ x1=x2∈R-∃ x1≠ x2∈R-∃ x1≠ x2∈R.  x1 >  x2  5 −2 5  0. x1>0. x2<0 ∃ x1≠ x2∈R. 0 ) 0 ∆ + + + s / + + + 0 - p / + + + + + + + 0 - natura rădăcinilor ∃ x1≠ x2∈R. x – 2 = 0.0 +++++++++++++ ------. +∞ ) + +  5 +2 5  1.1   5   ( 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful