DANH SÁCH ĐỘI CHƠI TRÚNG TUYỂN

CUỘC THI SƠ TUYỂN “MỞ CỬA KIẾN THỨC”

TT
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TT
01
02
03
04
05

SBD
A032
A005
A025
A037
A015
A016
A006
A034
A027
A035
A004
A021
A029
A020
A040
A001
A024
A023

18 ĐỘI ĐĂNG KÝ THEO CHI ĐOÀN (CHI HỘI)
TÊN ĐỘI
ĐỘI TRƯỞNG
ĐIỂM
KTBC 51
PHAN ĐÌNH SƠN
142
CĐB 50
PHẠM THANH THỦY
141
CĐA 50
NGUYỄN HỮU TÙNG
140
KTTH50
NGUYỄN HẢI QUÂN
140
CĐA 50
HÀ MINH LUÂN
138
XDDD1 51 NGUYỄN QUANG ĐỨC
132
CĐB 51
LÊ DUY THANH
128
XDDD2 49 NGUYỄN VĂN HOÀNG
125
KTXD2 52 LÊ THỊ QUỲNH NGA
123
CĐS 51
NGUYỄN HỮU QUYỀN
121
CĐB 50
BÙI QUANG TÙNG
116
KTXD 51
PHAN NGUYỄN THƯƠNG NHÂN
115
CTGTTP 52 TRỊNH THANH VIÊN
112
CĐA 51
NGUYỄN ĐỨC THANH
110
QLXD 50
NGUYỄN QUỐC VIỆT
109
KTVT 52
TRỊNH VĂN THẠCH
109
XDDD2 51 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH
109
KTXD2 52 NGÔ NGUYỄN VĂN TUYÊN
106

SĐT
01674578140
01649682423
01656051946
01689810597
0977812636
0989161992
01693352794
0973419938
01285059265
0973046752
01676875733
0984842105
01648542846
0934230146
01676875954
01698871003
01699000054
01278686688

SBD
B020
B014
B017
B016
B009

05 ĐỘI TỰ LẬP
ĐỘI TRƯỞNG
HOÀNG NGỌC SƠN
THÁI MINH KHÁH
LÊ ĐỨC THẮNG
NGUYỄN ĐÌNH BÔNG
LÊ TRUNG QUÍ

SĐT
0974751297
0979558513
01689884744
0988291764
01656046610

TÊN ĐỘI

ĐIỂM
149
148
144
142
138

02 Cá nhân có điểm thi cao trên sàn của 18 đội đk theo chi đoàn
TT SBD
HỌ VÀ TÊN
ĐIỂM
SĐT
01 C002 NGUYỄN QUANG TUẤN
142
01649678059
02 C003 TRỊNH ĐỨC LỘC
109
01688272251
02 Cá nhân này sẽ là 2 thành viên đầu tiên của đội “Khán giả MCKT”
Mọi thắc mắc liên hệ đ/c Tùng (sđt: 0978578008)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful