ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΞΕΩΝ

1. Από τα παρακάτω ρήματα να σχηματίσετε ένα ή δύο παράγωγα
ουσιαστικά και να τα τοποθετήσετε στον πίνακα ανάλογα με τη σημασία
τους.
το πρόσωπο που
αποτέλεσμα
ενεργεί
της ενέργειας

η ενέργεια ή το όργανο ή

το

το μέσο της ενέργειας

φταίω
εισπράττω
λαχταρώ
προσδοκώ
κλαδεύω
λάμπω
σκάβω
σείω
μετρώ
2. Σχημάτισε ουσιαστικά από τα παρακάτω ρήματα σύμφωνα με το
σχήμα γράφω – γραφή – γράμμα
στρέφω
βάλλω
αλείφω
συντάσσω
ράβω
προστάζω

3. Πως λέμε:
α) το πρόσωπο που:
ψέλνει: ........................................ σώζει: ……………………………….
1

.................................. δ) τον τόπο όπου κάποιος: εργάζεται :............................... φοβίζουμε κάποιον :....................... διδάσκει ή διδάσκεται :................. καίω :..... πνίγω :................... χτίζει: …………………………………......... αποδέχεται: …………………………………...................................................................... θεραπεύω........................................... καλπάζω :......... κινούμε κάτι :...................................................................................................................... σπουδάζει :........................ προλαμβάνω τρέπω................................ λιπαίνει: ......................... γλιτώνω :.. τρίβω :.............. κινώ....................... [γοητεύω................................................... παίζει: ………………………………….............................. οφείλει: ....................................................... γ) το όργανο ή το μέσο με το οποίο: προσκαλούμε κάποιον :...... 4.................... Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τις κατάλληλες παράγωγες λέξεις από τις πρωτότυπες που σας δίνονται μέσα στο πλαίσιο................ διώχνω :...... β) την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της ενέργειας που προκύπτει από τα ρήματα: ορίζω :........ κρατείται :.................................................................................................................................................................................................................................................................. ζωγραφίζει: ..................................................................... ποτίζουμε κάτι :.λυτρώνει: ............................... λείπω] 2 ........................................................................................................................................................... υποκρίνεται: ............................................................. διυλίζει :. παραμιλώ :............................. μηνύει: ………………………………....................... λήγω :....................................... πείθουμε κάποιον :..................... νηστεύω :....................................................................................................... συμβουλεύει: ………………………………………..........................................................................................................

................από τη..1................ 5.................................................................... Να σχηματίσετε υποκοριστικά και μεγεθυντικά ουσιαστικά που να παράγονται από τις παρακάτω λέξεις: πρωτότυπα υποκοριστικό μεγεθυντικό χέρι γυναίκα παιδί σκυλί παιδί ψάρι 7........... 2......................... Σύμφωνα με το σχήμα: κουράζω — κουρασμένος — ακούραστος....................... 3........... σχημάτισε λέξεις από τα παρακάτω ρήματα: καλώ :. Δεν είναι ανάγκη να αναζητάς κάποιο............................... Βούδας ………………………………………………………………………………………………… Άτομο …………………………………………………………………………………………………..... τιμώ :..... Έλληνας ……………………………………………………………………………………………… Ιουδαίος ………………………………………………………………………………………………....................................... ................................που πήραν τα πράγματα................ Ασκούσε επάνω μου μια παράξενη........................σε κάθε πράξη του.................. ..ανθρωπιστής... λυγίζω :............... Με ανησυχεί πολύ η...... 4........... 3 .............................. 5................. Είναι πάντοτε προτιμότερη η...................... ...................... Σύμφωνα με το σχήμα: άνθρωπος — ανθρωπισμός ............. Η ενημέρωση που μας έγινε γι' αυτό το θέμα ήταν..................................................... 6....................... να σχηματίσετε παράγωγες λέξεις από τα παρακάτω ουσιαστικά: ύλη …………………………………………………………………………………………………….................

................ ..................................................................................................................... ...................................................... ..............................υποψιάζομαι :........................................................................................................................................................ Να σχηματίσεις επίθετα από τα πιο κάτω ρήματα: επιβαρύνω : .............................................................................. ......................................................................................... ............................................................................. ................................................................................. ........................ αμφισβητώ : ......................................................... συζητώ : ..................... ............. σκύβω : ................................................................................................................................. ξύνω : ................................................................................................................ απελπίζομαι : ......................................................................... απαλλάσσω : ............................................................. εκτελώ :... ...... .... κλαίω : ................................... ορίζω : ..................................................................................................... ........................................................................................................... .................................................................................................................. ........................ κινώ : .................................................... αμφισβητώ :............. παρηγορώ :......................................................................................................... ..... 8.......................... 4 ............