4541/2 Kimia Kertas 2 2006 2 ½ jam

JABATAN PELAJARAN PERAK LEARNING TO SCORE 2006 KIMIA Kertas 2 Set 3 Peraturan Pemarkahan Dan Jawapan

2

Soalan 1 No (a) (b) (c) (d)(i) (ii) (e)(i) (ii) (f) (g) ( h) Jawapan tenaga elektrik Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 Zn2+ + Cu Jum Soalan 2 No (a)(i) (ii) (ii) Jawapan polimer H I C I H H I C I H Markah 1 1 1 1 10

tenaga kimia kuprum zink kuprum

membenarkan pengaliran ion-ion

zink lebih elektropositif zink menipis Enapan perang /rod kuprum menebal Pengoksidaan Zn + Cu2+ Bacaan voltmeter bertambah

n 1 1 1 1 1 1 1 1 Jum 10

(b)(i) (ii)

membuat piala // patung // alat muzik Susunan sekata atom-atom kuprum terganggu kerana terdapat atomatom timah (yang lebih besar), Atom-atom timah menghalang lapisan-lapisan atom kuprum daripada menggelongsor dengan mudah. silika // silikon dioksida Tahan haba // takat lebur tinggi // kaca Plumbum Membuat kanta kaca lutsinar manakala seramik tidak lutsinar

(c)(i) (ii) (d)(i) (ii) (e)

2

3
Soalan 3 (a) IPaksi betul dan berunit – 1 Skala seragam - 1 Plot titik betul – 1 Bentuk betul - 1

Isipadu gas / cm3

35

4

120
(b) Garis tangen – 1 Cara pengiraan -1 Jawapan betul -1

Masa/ minit

3

Isipadu gas / cm3

Kadar tindak balas = 0.19 cm3 s-1

35

75

120

Masa/ minit

3

4
(c)(i)

Isipadu gas / cm3 35 serbuk

Masa/ minit (c)(ii) - Serbuk mempunyai saiz zarah yang lebih kecil - semakin kecil zarah bahan tindak balas semakin besar jumlah luas permukaan // luas permukaan per unit isipadu Jum Soalan 4 No
(a) (i) (ii) (b) (c) (i) (ii) (d) (e) (i) (ii)

1 1 1 10

Jawapan
Bila bilangan atom karbon per molekul alkana bertambah, takat didih juga turut bertambah. Apabila saiz molekul bertambah, daya tarikan Van der Waals antara molekul juga bertambah kuat .Lebih banyak tenaga diperlukan mengatasi daya tarikan ini. Metana, Etana, Propana dan Butana Nyalaan oktana lebih berjelaga daripada Heksana Oktana kurang keupayaan untuk terbakar berbanding heksana. Lebih banyak oksigen diperlukan untuk pembakaran lengkap bagi oktana. Cahaya Ultra Ungu (UV) Sebatian-sebatian organik yang mempunyai Formula molekul sama tetapi formula struktur berbeza

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jum

10

4

5
Soalan 5 No (a) FeSO4 (b) (c) (d) (e) (f) (i)

Jawapan

Markah 1 1 1

Melengkapkan litar dengan membenarkan ion mengalir. 0 2Fe
2+

-1 + Br2 2Fe
3+

+ 2Br

-

1 1 1 1 1 1 1 Jum 10

Terminal B kerana elektron-elektron yang dilepas oleh ion ferum(ll), Fe2+ , berkumpul disekeliling terminal ini. Maka terminal B adalah negatif. a) (i) MnO4x + 4(-2) = -1 x + (-8) = -1 x = +7 (ii) Warna ungu dinyahwarnakan 10I-(ak) + 2MnO4-(ak) + 16H+(ak) 5I2(ak) + 2Mn2+(ak) + 8H2O(ce)

(ii) (iii)

Soalan 6 No Jawapan (a) Perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol barium sulfat terbentuk daripada larutan ion barium dan ion sulfat (b) eksotermik (c) BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl (d) (i) 2100 J (ii) 0.05 mol (iii) 0.10 mol (iv) natrium sulfat (e) 2100 // 42.0 kJ 0.05 (f) Tenaga BaCl2 + Na2SO4 ∆H = - 42.0 kJ mol-1 BaSO4 + 2NaCl Jum

Markah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10

5

6
Soalan 7 No (a) (b) Markah Garam ialah sebatian ion 1 yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid digantikan dengan 1 2 ion logam atau ion ammonium. Tindak balas peneutralan Langkah-langkah: 1. 50.0 cm3 larutan 1.0 mol dm-3 asid hidroklorik dituangkan ke 1 dalam bikar 250cm3 2. Sedikit demi sedikit serbuk zink oksida di masukkan ke dalam 1 bikar yang terisi asid hidroklorik 1.0 mol dm-3 3. sambil dikacau sehingga serbuk zink oksida tidak larut lagi/ 1 atau sehingga larutan menjadi tepu 4. Larutan tersebut dituras. Hasil turasan tanpa warna zink 1 4 klorida terhasil Tindak balas pemendakan gandadua Langkah-langkah 1 50.0 cm3 larutan zink klorida dituangkan ke dalam bikar 1 250cm3 2 Kemudian 50.0 cm3 1.0 mol dm-3 larutan kalium karbonat 1 dituangkan ke dalam bikar terisi larutan zink klorida sedikit demi sedikit sehingga habis 3 Larutan bersama mendakan putih zink karbonat di perhatikan 1 terbentuk pada dasar bikar 4 Larutan tersebut dituraskan. Baki turasan ialah pepejal zink 1 karbonat 5 Pepejal dibasuh dan dibilas dengan air suling 1 6 Baki turasan dikeringkan dengan menekan di natara kertas 1 6 turas Asid lemah ialah bahan kimia yang mengion separa di dalam air 2 menghasilkan ion hidrogen Zarah molekul(CH3COOH) 1 + Zarah ion (H , CH3COO ) 1 1 Tindak balas asid dengan magnesium Mg + 2CH3COOH (CH3COO)2Mg + H2 1 1 1 1 2 8 Jawapan

(c)(i) (ii) (iii)

Tindak balas asid dengan magnesium oksida (CH3COO)2Mg + H2O ATAU Tindak balas asid dengan magnesium karbonat MgCO3 + 2CH3COOH MgO + 2CH3COOH

(CH3COO)2Mg + H2O + CO2 1 JUM 20

6

7
Soalan 8 No (a)(i) (a)(ii) Jawapan

1 2 1 2

(b)(i)

(ii)

Proses pembentukan ion logam // atom logam kehilangan elektron Fe → Fe2+ + 2e permukaan besi terdedah kepada titisan air kepekatan oksigen tinggi dipinggir titisan air//kepekatan oksigen rendah di pusat titisan air 3 kawasan pinggir menjadi terminal positif/ katod//kawasan pusat menjadi terminal negatif / anod 4 atom besi dipusat titisan air/ anod akan membebaskan elektron / mengalami pengoksidaan / Fe → Fe2+ + 2e 5 elekton mengalir melalui permukaan besi ke pinggir titisan air 6 oksigen akan menerima elektron membentuk OH- // mengalami penurunan 7 O2 + 2H2O + 4e → 4OH8 ion ferum(II) dan ion hidroksida berpadu membentuk mendakan hijau ferum(II) hidroksida / 2Fe + O2 + 2H2O → 2Fe(OH)2 9 Ferum(II) hidroksida dioksidakan kepada ferum(III) hidroksida terhidrat (mendakan perang) oleh oksigen 10 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 1 Magnesium lebih elektropositif daripada besi 2 Magnesium membebas elekctron 3 Magnesium mengalami pengoksidaan /mengkakis 4 Mg Mg2+ + 2e 5 Ferum dilindungi daripada mengkakis 1 permukaan besi di sapu cat 2 permukaan besi di sapu gris 3 pengaloian 4 besi di balut dengan plastik (mana-mana 3)

Markah 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

5 3

JUM 20

7

8
Soalan 9 No (a) Jawapan Menyatakan jenis zarah dalam jirim: 1. Atom 2. Molekul (b) 3. Ion Dapat melukis susunan zarah; 1. Pepejal Markah 1 1 1 1 3

2. Cecair

1

3. Gas

1

3

(c) (i)

1 Menyenaraikan alat radas terlibat; Buret, besen plastic, rod kaca berhujung halus, kertas turas, piring kaca, kaki retort dengan pemegang, bikar 100 cm3 , pembaris meter. 2. Menyenaraikan bahan kimia: Serbuk likopodium, minyak zaitun, air. Menyatakan kaedah eksperimen: 3. Minyak zaitun diisikan ke dalam buret sehingga satu per tiga penuh dan bacaan awal buret dicatatkan. 4. 50 titik minyak zaitun dikeluarkan dari buret ke dalam sebuah bikar kecil dan bacaan akhir buret direkodkan. Langkah ini diulang sebanyak 3 kali. 5. Setitik minyak zaitun dari buret dititiskan ke atas sebuah piring kaca. Titisan minyak ini disentuh dengan hujung rod kaca dan dipindahkan ke atas kertas turas hingga habis. 6. Sebuah besen yang bersih diisi dengan air dan ditaburkan serbuk likopodium. 7. Setitik minyak dari hujung rod kaca dititiskan di tengah-tengah permukaan air di dalam besen. 8. Diameter tompok minyak di atas permukaan air diukur menggunakan pembaris.

1

1 1 1 1 1 1 1

8

9
No Jawapan Menunjukkan cara data dikumpul: 9. Pengukuran isipadu 50 titik minyak: Percubaan eksperimen Bacaan akhir buret / cm3 Bacaan awal buret / cm3 Isipadu 50 titik minyak dari buret 1 y1 x1 y1- x1=a1 2 y2 x2 y2-x2=a2 3 y3 X3 y3- x3=a3 1 1 Markah 1

10. Bilangan tompok minyak kecil di atas kertas turas = z Diameter tompok minyak di atas permukaan air = d cm 11. Purata isipadu 50 titik minyak = a1 + a2 + a3 = A cm3 3 Isipadu satu titik dari buret = A/z = B cm3 Isipadu satu titik minyak kecil dari hujung kaca = B/z = V cm3 12. Saiz satu zarah minyak = tebal tompok minyak. V = π [ d/2]2 (ii)

1

12

1. Molekul minyak berbentuk sfera 1 2 Tompok minyak di permukaan air setebal satu zarah 1 3 Tompok minyak di permukaan air berbentuk silinder 1 (mana-mana 2) Jum 20

2

Soalan 10 No (a)(i) (ii) 1 2 Jawapan Contoh siri homolog ialah alkana Formula umum alkana ialan CnH2n+2 di mana n =1, 2, 3, ….. Markah 1 1 2

Menulis nama dan formula molekul Nama ahli Formual molekul 3 Metana CH4 4 Etana C2H6 5 Propana C3H8 ciri–ciri siri homolog bagi ahli–ahlinya ( mana–mana tiga ciri berikut) • perbezaan atom–atom dalam molekul antara satu ahli dengan ahli berikutnya ialah –CH2 / jisim molekul relatif berbeza sebanyak 14 unit • mempunyai kumpulan berfungsi yang sama / semua atom dalam moleku diikat dengan ikatan kovalen • takat lebur / takat didih / ketumpatan bertambah dengan pertambahan bilangan atom karbon per molekul (jisim molekul) 1 1 1 1 1 1

3

(iii)

9

10
No Jawapan • keadaan fizik berubah secara beransu–ansur / berubah dari gas ke cecair ke pepejal dengan pertambahan bilangan atom karbon per molekul (jisim molekul) • menunjukkan sifat kimia yang serupa Dua sifat kimia 1 Alkana (atau metana) membakar dalam oksigen berlebihan menghasilkan karbon dioksida dan air. / Cth persamaan seimbang: CH4 + O2 CO2 + H2O 2 Alkana (atau metana) bertindak balas dengan klorin dalam kehadiran cahaya matahari menghasilkan kloroalkana(atau klorometana) dan hidrogen klorida atau persamaan seimbang CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl [jika persamaan diberikan, mesti ditulis keadaan ‘cahaya’ ] Memilih contoh ahli siri homolog awal dan contoh ahli sepadan siri homolog lain 1 Pertukaran alkohol kepada alkena secara pengdehidratan etanol kepada etena Gambar rajah susunan radas Markah 1 1 1 3

(iv)

1

2

(b)

1

1 1

2 Radas berfungsi 3 Radas dan bahan kimia dilabel Senarai radas dan bahan kimia 4 Wul kaca, tabung didih/tabung uji, serpihan porselin, penunu bunsen, bikar 500 cm3, kaki retort dan pengapit, air dan etanol Prosedur 5 Wul kaca yang telah basahkan dengan etanol diletak di dasar tabung uji/ didih 6 Bahagian tengah tabung kemudian dipenuhkan dengan serpihan porselin/ aluminium oksida 7 Mulanya bahagian tengah tabung uji dipanaskan dengan kuat dan kemudian bahagian hujung tabung uji dihangat. 8 Gas yang dibebaskan dapat dikumpulkan dalam tabung uji yang ditelangkupkan melalui sesaran air ke bawah. / Gas yang mula– mula keluar daripada hujung salu tidak dikumpulkan kerana gas itu adalah udara Mengenalkan gas 9 Sedikit air bromin ditambahkan ke dalam tabung uji berisi gas dan tabung uji digoncang 10 Warna perang air bromin dinyahwarnakan.

1 1 1 1 1

1 1 10

JUM 20

10

11

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful