SULIT 4551/1 Biologi Kertas 1 2005 1¼ jam.

JABATAN PELAJARAN PERAK _________________________________________ LEARNING TO SCORE 2005

4551/1

BIOLOGI SPM
Kertas 1 Set 2 Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan yang terdiri daripada tiga bahagian, iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. Jawab semua soalan dalam tiap-tiap bahagian. 2. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan sebaliknya. 3. Penggunaan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan adalah dibenarkan.

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak 4551/1 [ Lihat sebelah SULIT

Arahan: Jawab semua soalan. P Q R S T U Menyediakan kesimpulan yang sesuai Menjalankan penyiasatan Menentukan masalah yang hendak dikaji Menganalisis dan mentafsir data Mengawal pembolehubah Membuat laporan Jadual 1 1. P, Q, R, S, T dan U dalam Jadual 1menunjukkan langkah-langkah dalam kajian Biologi. Antara susunan langkah berikut yang manakah betul mengikut urutannya? A. B. C. D. P, Q, R, S, T, U R, T, Q, S, P, U S, T, P, Q, R, U Q, T, U, P, S, R

Rajah 1 2. Rajah 1 menunjukkan struktur sel tumbuhan. Antara bahagian bertanda P, Q, R dan S, yang manakah membantu sel itu dalam mengekalkan bentuknya? A. B. C. D. 3. P Q R S

Klorofil terdapat pada kloroplas di dalam sel-sel daun tumbuhan. Antara berikut yang manakah kepentingan klorofil pada tumbuhan? A. B. C. D. Menghasilkan selulosa pada dinding sel Memisahkan sap sel daripada sitoplasma Mempercepatkan pertumbuhan tumbuhan Membolehkan berlakunya proses fotosintesis

Halaman 2

4.

Antara pernyataan tentang struktur sel berikut yang manakah tidak benar? A. B. C. D. Membran sel bersifat separa telap dan mengawal pengangkutan merentasi sel Sel tumbuhan mempunyai dinding sel berselulosa untuk mengekalkan bentuknya Nukleus mengandungi banyak ribosom untuk mensintesiskan protein Sitoplasma mengandungi organel yang menjalankan fungsi kehidupan

5.

Antara berikut yang manakah tidak benar tentang jalinan endoplasma? A. B. C. D. Terbahagi kepada dua iaitu yang kasar dan licin Jalinan endoplasma kasar dikelilingi oleh ribosom Berfungsi menghasilkan molekul protein dalam sel Kedudukannya dalam sel adalah di dalam nukleus

Rajah 2 6. Rajah 2 menunjukkan perubahan yang berlaku ke atas sel darah merah yang telah direndamkan di dalam larutan P. Jika sel darah merah itu isotonik dalam larutan garam 0.8%, kemungkinan larutan P ialah A. B. C. D. 7. air suling larutan garam 0.45% larutan garam 0.8% larutan garam 4%

Antara berikut yang manakah menunjukkan fenomena resapan?

Halaman 3

8.

Pengangkutan pasif berbeza daripada pengangkutan aktif kerana pengangkutan pasif I. II. III. IV. A. B. C. D. berlaku melalui membran plasma yang hidup berlaku sehingga keseimbangan tercapai dalam kepekatan larutan menyebabkan molekul pelarut bergerak mengikut kecerunan kepekatan tidak melibatkan tenaga I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II III dan IV

9.

Semua enzim adalah terdiri daripada protein. Oleh itu enzim A. B. C. D. hanya bertindak pada pH 7 sahaja mudah dinyahaslikan pada suhu yang tinggi diperlukan dalam kuantiti yang banyak untuk tindakan berkesannya akan musnah setelah terlibat dalam sesuatu tindak balas

Rajah 3 10. Rajah 3 menunjukkan jumlah enzim yang digunakan mengikut masa. Lengkungan Y dapat dicapai sekiranya A. B. C. D. kepekatan substrat digandakan kepekatan enzim digandakan pH tindak balas dinaikkan hasil tindak balas diasingkan dari medium tindak balas

Halaman 4

S T U V

-

Menentukan bilangan kromosom diploid dikekalkan Mengakibatkan pembentukan gamet-gamet haploid Menggandakan bilangan kromosom bagi membentuk kromosom diploid Memastikan setiap gamet hanya mempunyai satu daripada sepasang kromosom homolog Jadual 2

11.

Antara pernyataan S, T, U dan V dalam Jadual 2 di atas, yang manakah menerangkan kepentingan meiosis pada organisma hidup? A. B. C. D. S dan T sahaja T dan U sahaja S, T dan V sahaja T, U dan V sahaja

12.

Antara berikut yang manakah peranan mitosis dalam proses pembahagian sel? I. II. III. IV. A. B. C. D. Memastikan sel anak yang terbentuk mempunyai bilangan kromosom sama dengan sel induk Memastikan setiap kromosom di dalam nukleus akan berganda Menghasilkan sel-sel anak yang berkeadaan haploid yang sama Memastikan setiap gamet mempunyai set kromosom yang sama I dan II sahaja II dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, II, III dan IV

Rajah 4 13. Rajah 4 menunjukkan struktur amoeba. Bahagian bertanda X berfungsi untuk A. B. C. D. 14. mengawal kepekatan cecair sel memerangkap mangsa untuk dijadikan makanan mengawal perkembangan dan fungsi sel yang normal memastikan bentuk ameba supaya tetap

Putih telur dicernakan dalam saluran makanan manusia. Antara urutan enzim dan jus pencernaan berikut, yang manakah menunjukkan urutan yang betul dalam pencernaan putih telur? A. B. C. D. Pepsin, jus pankreas dan jus usus Pepsin, jus pankreas, hempedu dan jus usus Air liur, pepsin, jus pankreas, hempedu dan jus usus Air liur, jus pankreas, hempedu dan jus usus

Halaman 5

15.

Seorang pesakit yang telah dikeluarkan pundi hempedunya memerlukan satu gizi yang khas. Manakah antara menu makanan paling sesuai untuk pesakit ini? A. B. C. D. Ayam kukus, salad, oren Ikan goreng, ubi kentang goreng, nasi Ikan dalam sos keju, nasi, jeli Rendang daging, nasi, aiskrim

16.

Seorang pesakit telah mengalami kerosakan pankreas. Apakah proses biologi yang mungkin terganggu akibat penyakit itu? I. II. III. IV. A. B. C. D. Pencernaan makanan Penukaran glukosa kepada glikogen Perembesan jus pankreas Penukaran glikogen kepada glukosa I dan III sahaja II dan IV sahaja I, II, dan III sahaja I, II, III, dan IV

17.

Antara yang berikut, manakah yang berlaku dalam kedua-dua proses pengoksidaan makanan dan pembakaran arang batu? I. II. III. IV. A. B. C. D. Haba dihasilkan Tenaga berubah bentuk Karbon dioksida dan air terbentuk Tekanan udara semakin berkurang I dan II sahja I, II, dan III sahaja I, II, dan IV sahaja II, III, dan IV sahaja

18.

Manakah antara ciri yang berikut membolehkan tumbuhan bakau menahan keadaan yang masin di persekitarannya? A. B. C. D. Daun-daunnya tebal dan sukulen Daun-daunnya mempunyai kutikel yang tebal. Stoma-stoma pada epidermis terbenam Kepekatan osmotik sitoplasma sel lebih tinggi.

Halaman 6

19.

Antara graf yang berikut, manakah menunjukkan perubahan kepekatan asid laktik dalam otot seorang atlit semasa dan selepas larian pecut selama lima minit?
A.

B.

C.

D.

Halaman 7

20.

Antara berikut, pilih perubahan yang dilakukan oleh perintis kolam terhadap habitat yang dikoloninya. I. II. III. IV. A. B. C. D. Perintis menambahkan kandungan humus di dasar kolam Perintis yang mati terenap ke dasar kolam dan menjadikan kolam semakin cetek Perintis menyebabkan hakisan tanah berlaku di tebing kolam Perintis menutup permukaan kolam dan menghalang cahaya matahari daripada menembusi ke dasar kolam I dan II sahaja III dan IV sahaja I, II, dan IV sahaja II, III, dan IV sahaja

21.

Tempat-tempat di mana pertukaran gas berlaku pada tumbuhan bakau termasuk I. II. III. IV. A. B. C. D. pneumatofor lentisel stoma hidatod I, II, dan III sahaja I, II, III, dan IV I sahaja I, III, dan IV sahaja

22.

Dalam kajian ekologi, kaedah kuadrat digunakan untuk mengkaji.. I. II. III. IV. A. B. C. D. sifat-sifat penyesuaian bagi setiap jenis tumbuhan dalam kawasan itu kepadatan bagi setiap jenis tumbuhan dalam kawasan itu peratus litupan bagi setiap jenis tumbuhan dalam kawasan itu bilangan kasar jenis tumbuhan dalam kawasan itu. I dan II sahaja I, III, dan IV sahaja II dan III sahaja I, II, III, dan IV

23.

Yang manakah antara berikut merupakan contoh bagi teknik persampelan? I. II. III. IV. A. B. C. D. Kuadrat Corong Tullgren Tangkap-tanda-lepas dan tangkap semula Corong Baermann I dan III sahaja II dan IV sahaja II, III, dan IV sahaja I, II, III, dan IV

Halaman 8

24.

Berikut ialah satu kekunci pengenalan yang boleh digunakan untuk mengenal pasti empat jenis organisma P, Q, R, dan S. 1(a) 1(b) 2(a) 2(b) 3(a) 3(b) Badan bersegmen……………………Terus ke-2 Badan tidak bersegmen……………...Organisma P Berkaki……………………………....Terus ke-3 Tidak berkaki………………………..Organisma Q Tiga pasang kaki…………………….Organisma R Lebih daripada tiga pasang kaki…….Organisma S

Antara organisma P, Q, R, dan S, yang manakah mencirikan lipan? A. B. C. D. 25. P Q R S

Sampel air suatu tasik menunjukkan keperluan oksigen biokimia(BOD) yang rendah. Hal ini mungkin disebabkan oleh… A. B. C. D. peningkatan suhu air tasik peningkatan aktiviti mikrob dalam tasik kuantiti oksigen yang larut dalam air tasik adalah tinggi air tasik telah tercemar K L M N Protrombin ditukarkan kepada trombin. Fibrinogen bertukar menjadi fibrin Jaringan yang tidak larut terbentuk Platlet terurai dan membetuk sejenis protein Jadual 3

26.

Daripada maklumat Jadual 3 di atas, K, L, M dan N ialah peringkat dalam proses pembekuan darah. Antara turutan berikut, yang manakah benar? A. B. C. D. L, K, N, M M, K, L, N L, N, K, M N, K, L, M

27.

Antara berikut, yang manakah fungsi sistem limfa? I. II. III. IV. A. B. C. D. Memusnahkan patogen yang memasuki badan. Mengangkut limfosit ke dalam sistem peredaran darah Menghasilkan heparin untuk mencegah pembekuan darah Mengangkut asid-asid lemak ke dalam sistem peredaran I, II, dan III sahaja I, II, dan IV sahaja II, III, dan IV sahaja I, II, III, dan IV

Halaman 9

28.

Antara maklumat dalam Jadual 4 berikut, yang manakah merupakan sifat suntikan vaksin berbanding dengan suntikan antibodi? L M N Suntikan vaksin keimunan untuk jangka masa panjang. Suntikan vaksin memberi keimunan dengan serta-merta. Suntikan vaksin merangsang penghasilan antibodi. Jadual 4 A. B. C. D. L dan M sahaja L dan N sahaja M dan N sahaja L, M dan N

29.

Antara berikut yang manakah berlaku semasa lengan dibengkok? A. B. C. D. Otot triseps mengecut. Otot bisep mengendur. Ulna tertarik ke bawah. Radius tertarik ke atas.

30.

Semua penyakit berikut ialah berkaitan dengan masalah pergerakan dan sokongan kecuali … . A. B. C. D. osteoporosis agromegali distrofi otot artritis

31.

Antara berikut yang manakah merupakan penyesuaian bagi haiwan yang terbang di udara? I. II. III. IV. A. B. C. D. Badan berbentuk aerofoil Sayap berbentuk larus Tulang yang kecil dan berongga Organ seperti ginjal wujud secara tunggal III dan IV sahaja I dan II sahaja I, II dan III sahaja I, II, III dan IV

Halaman 10

Rajah 5 32. Rajah 5 menunjukkan struktur am vetebra. Apakah fungsi bahagian berlabel P? A. B. C. D. 33. Menempatkan saraf tunjang. Menahan daya mampatan. Melindungi saraf tunjang. Menyediakan permukaan untuk pelekatan otot.

Rajah 6 menunjukkan keratan bonggol sinaps.

Rajah 6 Antara berikut yang manakah fungsi struktur berlabel P? A. B. C. D. Menjana tenaga Memindahkan impuls Merembeskan neurotransmitter Memastikan impuls mengalir satu arah

Halaman 11

Rajah 7 34. Rajah 7 menunjukkan keratan rentas ovari manusia. Antara berikut yang manakah fungsi hormon yang dirembeskan oleh struktur X? A. B. C. D. 35. Merangsang perkembangan folikel Merangsang penebalan dinding uterus Mengekalkan ketebalan dinding uterus Menyebabkan proses pengovulan berlaku

Perpeluhan haiwan dan transpirasi tumbuhan adalah serupa kerana kedua-duanya terdapat I. II. III. IV. A. B. C. D. kehilangan air daripada kehidupan kesan penyejukan ke atas hidupan pertambahan kadar kehilangan air jika suhu meningkat kehilangan garam mineral daripada kehidupan II dan IV sahaja I , II dan III sahaja I, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

Rajah 8 36. Rajah 8 menunjukkan keratan tegak otak manusia. Seseorang yang mengalami kerosakan pada bahagian berlabel L mungkin akan mengalami A. B. C. D. sesak nafas gangguan koordinasi pengecutan otot peningkatan denyutan jantung hilang deria penglihatan

Halaman 12

Rajah 9 37. Rajah 9 menunjukkan keratan kapsul Bowman. Antara bahan berikut, yang manakah terdapat dalam cecair X? I. II. III. IV. A. B. C. D. 38. Urea Asid amino Glukosa Ion natrium I dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III, IV

Penyakit yang sering dialami oleh orang tua yang melibatkan kehilangan daya ingatan dan menyebabkan kekeliruan dikenali sebagai A. B. C. D. penyakit Parkinson penyakit Alzheimer penyakit Distrofi Otot penyakit Artritis

39.

Jadual 5 berikut adalah peringkat pertumbuhan sekunder pada batang tumbuhan dikotiledon P Q R S Sel kambium membahagi membentuk sel-sel xilem dan floem yang baru Sel kambium membahagi dengan aktif dan membentuk gelangan kambium Sel-sel xilem baru menjadi xilem sekunder dan sel-sel floem baru menjadi floem sekunder Kambium gabus membahagi membentuk korteks sekunder di sebelah dalam dan gabus di sebelah luar Jadual 5

Susunan peringkat pertumbuhan sekunder dalam turutan yang betul ialah A. B. C. D. Q, P, S, R S, Q, P, R Q, P, R, S P, R, Q, S

Halaman 13

40.

Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang kesan dadah terhadap koordinasi seseorang? I. II. III. IV. A. B. C. D. Mengganggu fungsi sistem saraf Menyebabkan kerosakan mental Hilang daya fikiran dan pertimbangan Menyebabkan kekejangan urat pada abdomen dan kaki I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

41.

Sepasang suami isteri yang sama-sama mempunyai darah kumpulan A mempunyai empat orang anak. Seorang anaknya mempunyai kumpulan darah O. Apakah genotip darah bagi kedua-dua suami-isteri tersebut? A. B. C. D. Suami AA AA AO AO Isteri AA OO AA AO

Rajah 10 42. Rajah 10 menunjukkan sistem pembiakan lelaki. Antara struktur berlabel A, B, C dan D, yang manakah merembeskan hormon yang mengawal ciri-ciri seksual sekunder lelaki?

Halaman 14

Rajah 11 43. Rajah 11 menunjukkan pundi embrio yang sudah ditembusi oleh tiub debunga. Antara berikut yang manakah hasil dan percantuman satu nukleus jantan dengan Z? A. B. C. D. 44. Ovul Embrio Zigot diploid Nukleus endosperma

Antara yang berikut yang manakah benar tentang pembiakan mikroorganisma? I. II. III. IV. A. B. C. D. Mikroorganisma Protozoa Virus Bakteria Kulat I dan II sahaja I dan III sahaja I, II dan III sahaja III dan IV sahaja Kaedah pembiakan Pembentukan hifa Pembentukan spora Belahan dedua Penunasan

Sepasang adik beradik kembar seiras didapati mempunyai tumbesaran fizikal yang berbeza apabila dibesarkan oleh dua keluarga yang berbeza.

Jadual 6 45. Pernyataan maklumat dalam Jadual 6 di atas menunjukkan A. B. C. D. genotip ditentukan oleh persekitaran. fenotip ditentukan oleh persekitaran. komposisi genetik boleh diubah oleh persekitaran. sifat yang diwarisi boleh dipengaruhi oleh persekitaran.

Halaman 15

46.

Seorang lelaki kumpulan darah A genotip homozigot berkahwin dengan seorang perempuan kumpulan darah B genotip heterozigot. Antara berikut, yang manakah mungkin kumpulan darah bagi anak-anak mereka? I. II. III. IV. A. B. C. D. Kumpulan darah O Kumpulan darah A Kumpulan darah B Kumpulan darah AB I dan IV sahaja II dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV sahaja

47.

Antara penyakit berikut, yang manakah disebabkan oleh mutasi kromosom? A. B. C. D. Sindrom Down Anemia sel sabit Talasemia Rabun warna

Rajah 12 48. Rajah 12 menunjukkan graf taburan berat pelajar di dalam sebuah kelas. Antara berikut, yang manakah benar tentang graf tersebut? I. II. III. IV. A. B. C. D. Terdapat berat perantaraan antara pelajar Ciri berat merupakan variasi tak selanjar Ciri berat tidak dipengaruhi oleh persekitaran Setiap orang pelajar menunjukkan perbezaan ketinggian yang nyata I sahaja I dan II sahaja III dan IV sahaja I, II, III dan IV

Halaman 16

49.

Sepasang anak kembar mungkin mempunyai kepintaran yang berbeza jika mereka dibesarkan dalam persekitaran yang berlainan. Fenomena ini menunjukkan A. B. C. D. persekitaran mempengaruhi sifat yang ditentukan oleh gen kepintaran ditentukan oleh persekitaran kandungan genetik diubah oleh persekitaran persekitaran menentukan kepintaran seseorang itu lebih daripada gen

50.

Antara penyakit berikut, yang manakah merupakan penyakit genetik? A. B. C. D. Pneumonia Arteriosclerosis Anemia sel sabit Rabun malam

Halaman 17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.