You are on page 1of 4

Wie eet wat?

Niet alle dieren eten hetzelfde:


Een koe eet gras, maar een aap lust dat niet.
Een vogel eet graag wormen, maar een paard maak je
daar niet blij mee.
Een giraf eet blaadjes van de bomen, maar dat vindt
een poes niet lekker.

Weet jij wat elk dier eet?


Schrijf het maar achter elke tekening.

Een poes eet graag

Een konijn eet graag

Een rups eet graag

Een mens eet graag


Lekker GRAS!
Weet je dat jij soms gras eet?
Nee???

Toch is het waar:


een koe eet gras, en jij eet het vlees van de koe.
Wat de koe eet, komt ook in jouw buikje terecht!

Kijk naar de tekening.


Vertel wat je ziet. Wie eet wat?

De vlinder eet van de ……………… .


De arend (een grote vogel) eet de ……………… op.
De vlinder wordt opgegeten door de ……………… .

De vlinder is een planteneter vleeseter.

De arend is een planteneter vleeseter.

Jij bent een planteneter vleeseter.


Eigenlijk ben je dus een ……………… .
Wie eet wat? Trek de pijlen.
Kleur de vleeseters rood en de planteneters
groen.