Test de evaluare sumativă

Unde mecanice. Unde electromagnetice.
clasa aXII-a profil umanist
Varianta I.
1. Continuaţi propoziţiile astfel încît ele să fie corecte
a) Mişcarea ce se.......................periodic în jurul unei anumite poziţii de.....................................
se numeşte oscilaţie mecanică.
b) Oscilaţiile ce au loc cu amplitudinea............................ se numesc oscilaţii amortizate.
c) Undele mecanice se numesc şi ..............................

L
0
1
2
3
4
5
6
2. Un colac de salvare oscilează pe valurile mării cu perioada de 5s . Valurile înaintează
cu viteza de 8
m
s
. Determinaţi lungimea undei progresive?

L
0
1
2

3. Un pendul gravitaţional are lungimea de 39.24m. Determinaţi cu ce perioadă el
oscilează dacă în Moldova
2
9.81
m
g
s
| |
=
|
\ .
.
L
0
1
2
4. Un corp cu masa de 1kg, suspendat de un resort, oscilează cu frecvenţa de 40Hz. Cu ce
frecvenţa va oscila alt corp, cu masa de 4kg, suspendat de un resort identic?
L
0
1
2
3
4
5. Un ampermetru conectat în circuitul unui reşou electric alimentat de un curent
alternativ indică valoarea de 2,2A. Care sînt valorile maxime ale intensităţii şi tensiunii
alternative, dacă rezistenţa reşoului este de 100O?
L
0
1
2
3
6. Bobina primară a unui transformator conţine 1200 de spire. Cîte spire are bobina
secundară a acestui transformator, dacă coeficientul lui de transformare este egal cu 6?
L
0
1
2
7. Intensitatea curentului dintr-un circuit oscilant, care conţine o bobină şi un
condensator cu capacitatea de 250 F µ , se modifică în conformitate cu ecuaţia
0,5sin200 ( ) i t A t = . Determinaţi:
a) Perioada oscilaţiilor electromagnetice.
b) Inductanţa bobinei din circuit.
c) Energia maximă a cîmpului electric.
L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Punctaj 0-1 2-3 4-5 6-7 8-11 12-15 16-18 19-23 24-25 26-27
Nota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Test de evaluare sumativă
Unde mecanice. Unde electromagnetice.
clasa aXII-a profil umanist
Varianta II.
1. Continuaţi propoziţiile astfel încît ele să fie corecte
a) Oscilaţiile ce au loc cu amplitudine ..................... se numesc oscilaţii armonice.
b) Procesul de propagarea a pertubraţiei într-un mediu........... se numeşte undă mecanică.
c) Unda în care particulele mediului.............. de-a lungul ............................................. a acesteia
se numeşte undă longitudinală.
L
0
1
2
3
4
5
6
2. Un oscilator efectuează oscilaţii armonice cu amplitudinea de 15cm. Determinaţi
distanţa parcursă de el timp de o perioadă.
L
0
1
2

3. Un corp cu masa de 1kg, suspendat de un resort cu constanta de elasticitate egal cu
400
N
m
este scoasă din starea de echilibru. Determinaţi perioada oscilaţiilor corpului.
L
0
1
2
4. Un pendul gravitaţional oscilează pe Pămînt cu perioada de 20s iar altul cu perioada de
40s. Determinaţi care pendul are lungimea mai mare, cu cât diferă lungimile acestor
pendule dacă
2
9.81
m
g
s
=
L
0
1
2
3
4
5. Un ampermetru conectat în circuitul unui reşou electric alimentat de un curent
alternativ indică valoarea de 3A. Care sînt valorile maxime ale intensităţii şi tensiunii
alternative, dacă rezistenţa reşoului este de 100O?
L
0
1
2
3
6. Bobina primară a unui transformator conţine 1000 de spire şi este conectată la o sursă
de alimentare de 220V. Determinaţi coeficientul de transformare şi numărul de spire
din bobina secundară, dacă la bornele ei tensiunea ei este de 1.1kV?
L
0
1
2
7. Intensitatea curentului dintr-un circuit oscilant, care conţine o bobină şi un
condensator cu capacitatea de 200 F µ , se modifică în conformitate cu ecuaţia
0,5sin100 ( ) i t A t = . Determinaţi:
a) Frecvenţa oscilaţiilor electromagnetice.
b) Inductanţa bobinei din circuit.
c) Energia maximă a cîmpului magnetic.

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Punctaj 0-1 2-3 4-5 6-7 8-11 12-15 16-18 19-23 24-25 26-27
Nota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Barem de corectare a testului de evaluare sumativă, clasa XII, profil umanist
Unde mecanice. Unde electromagnetice.
Varianta I.
1.
a) Repetă echilibru
b) Ce se micşorează
c) Unde elastice
6p
2.
Se dă:
5 T s =
8
m
v
s
=
1
· 8 ·5 40
m
v s m
T s
ì = = =
R: 40m ì =
? ì ÷

2p
3.
Se dă:
39.24 l m =
2
9,81
m
g
s
=
2
l
T
g
t =
39.24
2·3,14 12.56
9.81
m
T s
m
s
= =
R: 12.56 T s =
? T ÷

3p
4.
Se dă:
1
1 m kg =
1
40Hz v =
2
4 m kg =
1 2
K K K = =
1
2
2
m
K m
K
v tv
t
= ¬ =
2 2
4
m
K
t v =
2 2
4
m
K
t v
=
1 2 1 2
2 2 2 2 2 2
1 2 1 2
4 4
m m m m
nu t v t v v
= ¬ =
2
2 1 2
2
1
·m
m
v
v =
2 2 2
2 1 1
1 1
m m
m m
v v v = =
2
4
40 80
1
kg
Hz Hz
kg
v = =
R:
2
80Hz v =
2
? v ÷

4p
5.
Se dă:
2, 2 I A =
100 R = O
U
I
R
=
2, 2 ·100 220 U IR A V = = O=
2 1, 41·2, 2 3,1
m
I I A A = = =
2 1, 41·220 310, 2
m
U U V V = = =
R: 3,1
m
I A = , 310, 2
m
U V =
?
m
I ÷
?
m
U ÷

3p
6. Se dă:
1
2
N
K
N
=
2p
1
1200 N =
6 K =
1
2
1200
200
6
N
N
K
= = =
R:
2
200 N =
2
? N =

7.
Se dă:
6
250 250·10 C F F µ
÷
= =
0,5sin200 ( ) i t A t =
a) .
200 w t =
2 2 1
0, 01( )
3 200 100
T s
t t
t
= = = =
b) .
2 T LC t =
2 2
4 T LC t =
2
2
4
T
L
LC t
=
2 2
2 2 6
0, 0001
0, 01
4 4·3,14 ·250·10
T s
L H
C F t
÷
= = =
c) .
m
m
q
I
T
=
2 2
· 0,5· 0,5·0, 01 0, 005
3 200
m m m
q I T I C
t t
t
= = = = =
2 2 6
2
6 4
(0, 005) 25·10
5·10 0, 05
2 2·250·10 5·10
m
l
q
W I
C
÷
÷
÷ ÷
= = = = =
R: 0, 01( ) T s = , 0, 01 L H = , 0, 05
l
W I =
a) ? T ÷
b) ? L÷
c) ?
l
W ÷

8p

Punctaj 0-1 2-3 4-5 6-7 8-11 12-15 16-18 19-23 24-25 26-27
Nota 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Barem de corectare a testului de evaluare sumativă
Unde mecanice. Unde electromagnetice.
Varianta II.
1.
a) Constantă
b) Elastic
c) Oscilează direcţiei de propagare
6p
2.
Se dă:
15 0,15 A cm m = =
t T =
4 4·0,15 d A m = =
R: 0,15 d m =
? d ÷
2p
3.
Se dă:
1 m kg =
400
N
K
m
=
1
2 2·3,14 0, 314
400
m kg
T s
N
K
m
t = = =
R: 0,314 T s =
? T ÷
3p
4.
Se dă:
1
20 T s =
2
40 T s =
2
9.81
m
g
s
=


2
l
T
g
t =
2
1 1
1 1 2
2
4
l T g
T l
g
t
t
= ¬ =
2
2 2
2 2 2
2
4
l T g
T l
g
t
t
= ¬ =
2 1
T T >
( )
2 2
2 2 2 1
2 1 2 1 2 2 2
4 4 4
T g T g g
l l T T
t t t
÷ = ÷ = ÷
2 1 2 2
9,81 9,81
(1600 400) ·1200 298, 49
4·3,14 4·3,14
l l m ÷ = ÷ = =
R: 40m ì =
? l ÷

4p
5.
Se dă:
3 I A =
100 R = O
3 ·100 300 U IR A V = = O=
2 1, 41·3 4, 23
m
I I A A = = =
2 1, 41·300 423
m
U U V V = = =
R: 4, 23
m
I A = , 423
m
U V =
?
m
I ÷
?
m
U ÷

3p
6.
Se dă:
1
1000 N =
1
220 U V =
2
1,1 1100 U kV V = =
1
2
N
K
N
=
1
2
220
0, 2
1100
U V
K
U V
= = =
1
2
1000
5000
0, 2
N
N
K
= = =
R: 0, 2 K = ,
2
5000 N =
2
? N ÷ , ? K ÷

2p
7.
Se dă:
4
200 2·10 C F F µ
÷
= =
0,5· sin100 ( ) i t A t =
a) .
2 w tv =
8p
a) ? v ÷
b) ? L÷
c) ?
mm
W ÷
100
50
2 2
w
Hz
t
v
t t
= = =
b) .
2 T LC t =
1 1
0, 02( )
50
T s
v
= = =
2 2
8
2 2 4
(0, 02 )
0, 01·10
4 4·3,14 ·2·10
T s
L H
C F t
÷
= = =
c) .
2 8 2
10
0, 01·10 ·0, 35
0, 06·10
2 2
mm
LI H
W J
÷
÷
= = =
0, 5
0, 35
1, 41 2
m
I
I A = = =

R: 50Hz v = ,
8
0, 01·10 L H
÷
= ,
10
0, 06·10
mm
W J
÷
=


Punctaj 0-1 2-3 4-5 6-7 8-11 12-15 16-18 19-23 24-25 26-27
Nota 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.


.

.. 8. a) b) c) Continuaţi propoziţiile astfel încît ele să fie corecte Oscilaţiile ce au loc cu amplitudine ..... 2. 5 c) Energia maximă a cîmpului magnetic. 9. se numeşte undă mecanică. Procesul de propagarea a pertubraţiei într-un mediu. Determinaţi care pendul are lungimea mai mare..... Un pendul gravitaţional oscilează pe Pămînt cu perioada de 20s iar altul cu perioada de 0 40s. a acesteia se numeşte undă longitudinală. 4. 7. 6 7 8 Punctaj 0-1 2-3 4-5 6-7 8-11 12-15 16-18 19-23 24-25 26-27 Nota 1..... dacă rezistenţa reşoului este de 100 ? 2 3 L 6........... se numesc oscilaţii armonice... L 0 1 2 3 4 5 6 L 0 1 2 1.. Un oscilator efectuează oscilaţii armonice cu amplitudinea de 15cm. Unde electromagnetice. dacă la bornele ei tensiunea ei este de 1..... Determinaţi: 3 a) Frecvenţa oscilaţiilor electromagnetice.. Un corp cu masa de 1kg.. suspendat de un resort cu constanta de elasticitate egal cu N 400 este scoasă din starea de echilibru...........Test de evaluare sumativă Unde mecanice..1kV? 2 L 0 7.. Determinaţi perioada oscilaţiilor corpului. se modifică în conformitate cu ecuaţia 2 i  0..... 3. Determinaţi distanţa parcursă de el timp de o perioadă. de-a lungul .. Bobina primară a unui transformator conţine 1000 de spire şi este conectată la o sursă 0 de alimentare de 220V.... 10. Un ampermetru conectat în circuitul unui reşou electric alimentat de un curent 0 alternativ indică valoarea de 3A... 2. Unda în care particulele mediului... care conţine o bobină şi un 1 condensator cu capacitatea de 200 F .... 3... Intensitatea curentului dintr-un circuit oscilant. clasa aXII-a profil umanist Varianta II.5sin100 t ( A) .81 2 3 s 4 L 5......... 5........ m L 0 1 2 L 4. .. 6. Determinaţi coeficientul de transformare şi numărul de spire 1 din bobina secundară... 4 b) Inductanţa bobinei din circuit.... cu cât diferă lungimile acestor 1 m 2 pendule dacă g  9.... Care sînt valorile maxime ale intensităţii şi tensiunii 1 alternative..

.

24m m g  9. 3. m  4 2 2 K m K 2 2 4  m1 m2 m1 m   2  22 2 2 2 2 4  1 4  2  1 nu2 4p   2 2  12·m2 m1 m2 m2  1 m1 m1  2   12 4kg  80 Hz 1kg R:  2  80Hz  2  40Hz 5. U m  310.56 s m 9. profil umanist Unde mecanice. Unde electromagnetice. 1. T  5s m v 8 s  ? Se dă: l  39. Varianta I.41·2. 2V N K 1 N2 2p . a) Repetă echilibru b) Ce se micşorează c) Unde elastice Se dă: 6p 2.14  2 1 m K  m  2 K 2  ? 4.1A 3p 6.56s K1  K 2  K T  2·3.81 2 s T ? Se dă: m1  1kg  1  40Hz m2  4kg 1 m T s R:   40m   v·  8 ·5s  40m 2p T  2 l g 3p 39.2 A  3. Um  2U  1.41·220V  310.1A .2 A·100  220V I I m  2 I  1.24m  12. clasa XII.2 A R  100 Im  ? Um  ? Se dă: U R U  IR  2. Se dă: I  2.81 s R: T  12.2V R: I m  3.Barem de corectare a testului de evaluare sumativă.

5·0. 19-23 8. 8-11 5.01H 4 2C 4·3. 12-15 6. 4-5 3.01( s) .01( s) 3 200 100 b) . 6-7 4. 16-18 7.N1  1200 K 6 N2  ? Se dă: C  250 F  250·106 F i  0.005) 2 25·106 Wl  m    5·102  0.14 2·250·106 F c) . q Im  m T 2 2 qm  I m·T  I m  0.05I 7.0001s 2 L   0. 26-27 10.05I 2C 2·250·106 5·104 R: T  0. . 24-25 9. L  0. T  2 LC T 2  4 2 LC T2 L 4 2 LC T2 0. w  200 2 2 1 T    0.005C 3 200 q2 (0. 8p Punctaj Nota 0-1 1.01  0.5·  0.5sin 200 t ( A) a) T  ? b) L  ? c) Wl  ? N1 1200   200 K 6 R: N 2  200 N2  a) . 2-3 2. Wl  0.01H .

314s T  2 3p T  2 m s2 l g l1 T12 g T1  2  l1  2 g 4 T2  2 T2  T1 4.5·sin100 t ( A) 8p .41·3A  4. b) Elastic c) Oscilează Se dă: A  15cm  0.14 4·3.15m R: d  0. 49m 2 4·3. N 2  5000 a) . Im  ? Um  ? Se dă: N1  1000 U1  220V 6. w  2 K 3p 2p Se dă: 4 7.23A l2  l1  Um  2U  1. Varianta II.2 . K  400 T ? Se dă: T1  20s T2  40 s g  9.1kV  1100V N2  ? . C  200 F  2·10 F i  0.314 s N K 400 m R: T  0. U 2  1.41·300V  423V R: I m  4.81 l2  l1  (1600  400)  ·1200  298.15m t T d ? Se dă: 2p m  1kg 3.142 R:   40m U  IR  3A·100  300V I m  2 I  1.14  0. Unde electromagnetice. a) Constantă 1. l ? l2 T 2g  l2  2 2 g 4 4p Se dă: I  3A R  100 5. 23 A . 2 R: K  0. K  ? T22 g T12 g g  2  2 T22  T12  2 4 4 4 9.Barem de corectare a testului de evaluare sumativă Unde mecanice.15m 2. U m  423V N1 N2 U 220V K 1   0.81 9. 6p direcţiei de propagare d  4 A  4·0.81 N m m 1kg  2·3. 2 U 2 1100V N 1000 N2  1   5000 K 0.

5 I m   0. 2-3 12. Wmm  0. .352 Wmm    0. 12-15 16.06·10 10 J Punctaj Nota 0-1 11.02( s )  50 T2 (0. 26-27 20. 19-23 18.35 A 2 1. L  0. LI 2 0.02 s ) 2 L   0.01·10 8 H 2 2 4 4 C 4·3. 6-7 14.a)   ? b) L  ? c) Wmm  ?  w 100   50 Hz 2 2 b) . 24-25 19.14 ·2·10 F c) . 41 R:   50Hz . 16-18 17.01·108 H .01·108 H ·0.06·1010 J 2 2 I 0. 4-5 13. T  2 LC 1 1 T   0. 8-11 15.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful