Strength improvement of knee extensor

muscles in patient with
Chronic Heart Failure by Neuromuscular
Electrical Stimulation
Michael Quittan *Andrea Sochor, *Gunther F.Wiesinger,
*Josef Kollmitzer ,
Department of Physical Medicine and Rehabilitation , Department of
Internal Medicine ll – Cardiology , Department of Biomedical
Engineering and Physics ,General Hospital Vienna , University of
Vienna, Vienna , Austria
Artifical Organs
23(5):432-435,Black Science ; Inc.
1999 International Society forArtificial Organs

‫הקדמה‬

‫חולים שסובלים מכישלון כרוני בלב ‪ CHF‬פתחו נטייה לדלדול ‪ ,‬אטרופיה‬
‫לשרירי השלד ‪ ,‬ותפקוד לא תקין של מטבוליזם של שריר השלד ‪.‬‬
‫זה עלול לגרום למאמץ יתר בפעולת הלב וזה הסיבה העיקרית המגבילה‬
‫את החולים ‪.‬‬
‫סיבת האטרופיה נובעת מחוסר שימוש ‪ ,‬ואסכימיה שנגרמת מחוסר‬
‫אספקת הדם בעת התרגול ‪ .‬אימון ‪ ,‬או סיבה עצבית או הורמונאלית ‪.‬‬
‫אחת המערכות הכי פצועות היא מערכת השרירים ברגל ‪ ,‬הגפה התחתונה‬
‫‪ .‬פעילות פחותה באנזימים המיטוכונדריאליים ‪ ,‬וירידה בצפיפות הנימיות‬
‫‪.‬‬

‫הכוח האיזומטרי לשרירים האקסטינסוריים בברך אצל חולי ‪ CHF‬נראה פחות כאשר‬
‫מתייחסים לאזור קטן ‪.‬‬
‫האימון בעל השפעה חיובית על חולים עם ‪ CHF‬במיוחד במבנה השריר ‪ ,‬ובעל השפעה‬
‫הפיכה במצב המטבולי הלא תקין ‪.‬‬
‫הם חושבים ששיקום והחלמת קבוצה קטנה של שרירים יכולה להשפיע יותר מהגוף‬
‫הכללי‪.‬‬
‫החיזוק דרך הגלים החשמליים נפוץ בהחלמת האטרופיה השרירית שנגרמת מחוסר‬
‫שימוש ‪ ,‬דומה לזאת שנגרמת מיתר שימוש באותה יעילות ‪.‬‬
‫הגירוי החשמלי מאפשר אימון שרירי השלד ללא מאמץ ‪ ,‬לכן החולים בעלי ‪CHF‬‬
‫משתמשים בטיפול זה כך שיכולים להשיג השפעה חיובית ‪ ,‬ללא פחד תופעות לוואי או‬
‫פחד מחרדות ‪.‬‬

‫המטרה ‪:‬‬

‫לבחון ולהראות את השפעת ‪ NMES‬הגלים‬
‫החשמליים על תפקוד שרירי הברך האקסטינסוריים‬
‫לחולים שסובלים משיבושים כרוניים בלב ‪.CHF‬‬

‫המשתתפים ‪:‬‬
‫החולים שהשתתפו היו חולים מהמחלקה הקרדיולוגית ‪ ,‬שענו על הקריטריונים הבאים ‪:‬‬
‫החולים עם ‪ CHF‬שראויים להשתלת לב ‪. HTX ,‬‬
‫מצבם הבריאותי יציב ‪.‬‬
‫חולים שמקבלים תרופות בווריד דרך משאבה ‪ ,‬אינפוזיה ‪.‬‬

‫כללי היציאה ‪:‬‬
‫חולים שיש להם קוצב לב ‪.‬‬
‫בעלי סימני דלקת ‪.‬‬
‫חוסר מוטיבציה והיענות ‪.‬‬
‫מצב בריאותי כללי לא יציב ‪.‬‬
‫הופעת תופעות לוואי בשרירי השוק ‪.‬‬

‫עשו ‪ 3‬מבחנים ‪:‬‬
‫‪ .1NMES‬מתן גירויי חשמלי ‪.‬‬
‫‪ .2‬מבחן כוח ‪.‬‬
‫‪ .3‬מבחן ‪Fatigue‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.1‬‬

‫‪NMES‬‬
‫הטיפול נמשך ‪ 8‬שבועות‬
‫המתח שניתן לכל מטופל היה ‪ms , 0.7‬בתדירות של ‪Hz . 50‬ההתכווצות‬
‫נמשכת ל‪ 2-‬שניות עם הפסקה של ‪ 6‬שניות בין כל התכווצות והתכווצות ‪.‬‬
‫הטיפול התחיל ב‪ 30 -‬דקות ביום ‪ 5 ,‬ימים בשבוע ‪ ,‬ואחרי שבועיים נוסף ל‪-‬‬
‫‪ 60‬דקות ביום ‪.‬‬
‫שתי האלקטרודות הוצמדו על הצד האנטיריורי של השוק גם דיסטאלי וגם‬
‫פרוקסימאלי ‪.‬‬
‫המטרה היתה להשיג את כוח ההתכווצות המרבי של שרירי הברך‬
‫האקסטינסורים בלי להגיע להרגשת אי נוחות ‪.‬‬
‫אחרי ההתרגלות לטיפול ‪ ,‬החולים המשיכו בטיפול בבית ‪.‬‬
‫פעם בשבוע המטופלים קבלו עידוד על השלמת הטיפול ‪.‬‬

‫‪ .2‬מבחן הכוח ‪:‬‬
‫חלקו את זה לאיזומטרי ואיזוקיניטי ‪.‬‬
‫המבחן האיזוקיניטי ‪:‬‬
‫החולים ישבו על כסאות ‪ ,‬ואחרי התאמת הציר ‪ ,‬המנוף והידית של הכסא לציר הברך‬
‫הריטטורי ‪ ,‬בקשו מהמטופל לבצע ‪ 4‬תרגילי יישור ברך עד זווית ‪ , 60‬רשמו הערך‬
‫המקסימאלי לכל מטופל ככוח מקסימאלי ‪. PT Isokin 60 degrees/s :‬‬
‫ההתייחסות הייתה לפי משקל הגוף ‪PT Isokin 60 degrees/s % body ,‬‬
‫‪. weight‬‬
‫למבחן האיזומטרי המטופל התבקש לבצע אותם תרגילים ‪ ,‬ללחץ כנגד ידית הכסא כמה‬
‫שיכול ‪ ,‬רשמו את הערך המקסימאלי כ‪. MVC 60 -‬‬

‫‪ .3‬מבחן העייפות ‪: Fatigue‬‬
‫המטופלים ישבו על כסאות ‪ ,‬בכיפוף ברך ‪ 90‬מעלות ‪ ,‬כפות הרגליים ללא‬
‫תמיכה ‪ ,‬והייתה רצועה שקשורה בין הכסא לרגל שמונעת יישור ברך‬
‫מעבר ל‪ 90 -‬מעלות ‪.‬‬
‫הכוח נמדד דרך מערכת שקשורה למחשב ‪.‬‬
‫המטופלים נתבקשו לבצע ‪ 3‬תרגילים איזומטריים מקסימאליים יישור‬
‫ברך ‪.‬‬
‫זמן ההפסקה בין התרגילים ‪ 1‬דקה ‪ ,‬הערך המקסימאלי נחשב‬
‫להתכווצות המרבית‬
‫חשבו את ממוצע הערכים של כל מטופל שהיה בסביבות ‪, 30-40%‬‬
‫‪MVC90‬‬

‫‪.‬‬

‫משך הבדיקה ‪ 20‬דקות‬
‫יעד כוח ההתכווצות שהיו צריכים להשיג סומן בצבע דרך שיטת‬
‫ה‪ feedback‬במחשב ‪.‬‬
‫כל ‪ 40‬שניות של התרגול היו מלווים בהפסקות של ‪ 20‬שניות ‪20 ,‬‬
‫התכווצויות ‪.‬‬
‫חזרו על ההערכה כל ‪ 5‬דקות ‪.‬‬
‫רשמו את ההערכות כערך מוחלט או כאחוזים ‪.‬‬
‫הבדיקה בוצעה על שתי הרגליים ‪.‬‬

‫התוצאות ‪:‬‬
‫‪ 9‬מטופלים ענו על הקריטריונים אך התוצאות דווחו רק על ‪ 7‬אנשים ‪ ,‬מטופל‬
‫אחד מת תקופה קטנה אחרי התחלת הניסוי ‪ ,‬מטופל אחר סרב להמשיך אחרי‬
‫המבחנים ההתחלתיים ‪.‬לא דווחו בעיות או קשיים גם במתן הגירוי החשמלי‬
‫וגם במבחן הכוח ומבחן העייפות ‪.‬‬
‫היה שיפור משמעותי במבחן הכוח האיזומטרי והאיזוקניטי ‪.‬‬
‫לא היה הבדל בערכים בין שתי הרגליים במתן הגירוי החשמלי ‪.‬‬
‫הייתה השתפרות שווה בין שתי הרגליים במבחן הכוח ‪.‬‬
‫במבחן העייפות ‪ Fatigue‬למיישרי הברך ‪ ,‬התוצאות הראו שיפור אחרי ‪5‬‬
‫דקות ‪ ,‬וגם אחרי ‪ 10‬דקות של העמסה ‪.‬‬

‫מטופלים הפסיקו את המבחן הראשון אחרי ‪ 10‬דקות ‪ ,‬ומטופל אחד אחרי ‪15‬‬
‫דקות ‪.‬‬
‫אחרי ההפסקות של ‪ , NMES‬מתן הגירוי החשמלי ‪ ,‬כל המטופלים היו מסוגלים‬
‫לסיים את הבדיקות בלי בעיות ‪.‬‬
‫יש לציין כי אחרי מתן הגירוי ‪ , NMES ,‬פעילות הלב השתפרה ביחס לערכי‬
‫המנוחה ‪.‬‬

‫דיון ‪:‬‬
‫בניסויי שנעשה להוכיח את השתפרות כוח השריר במיישרי הברך ב‪ 20.3% -‬ב‪8 -‬‬
‫שבועות ‪ , NMES‬במיישרי ברך אצל חולי לב כרוניים ‪. CHF‬‬
‫הכוח הזה הושג גם במשך מבחן ה‪. Fatigue -‬‬
‫תרגול כוח אקטיבי ‪ ,‬איזוקניטי ‪ ,‬בחולים עם ‪ CHF‬הגדיל את המסה השרירית אבל‬
‫מלווה בעליה בקצב הלב דבר שמסוכן לחולים אלה ‪.‬‬
‫בניסויי שלנו הגירוי החשמלי עליה קטנה בקצב הלב ( ביחס לערכי מנוחה ) ‪ ,‬והעבודה‬
‫בעיקר הייתה על צמצום הלחץ על המערכת הקרדיו וסקולארית ‪.‬‬
‫במשך הטיפול של ‪ NMES‬ראינו שכמות הכוח הנפלטת בתרגיל יישור הברך בסביבות‬
‫‪ 20-30%‬ב‪. MVC90 -‬‬

‫במבחן של הכוח המטופלים תרגלו ‪ 8-12‬שבועות ‪ ,‬בצעו את התרגילים‬
‫‪ 40-50‬פעמים ‪ ,‬הפיקו ‪ 25%MVC‬ו‪ 20% -‬השתפרות בכוח בחולים‬
‫עם אטרופיה שרירית ‪.‬‬
‫החולים שהיה להם ‪ CI‬לא דווחו על כאב ‪.‬‬
‫שני מטופלים הראו שיפור בכוח השרירים המיישרים של הברך ללא בעיות‬
‫סטרס במערכת הקרדיו וסקולארית ‪.‬‬
‫הגירוי החשמלי לחולים עם בעיות לב כרוניות נראה יעיל ‪ ,‬כי משפר את‬
‫כוח השריר בלי בעיות קרדיו וסקולאריות נלוות ‪.‬‬

Static balance improvement
inelderly after dorsi flexors
electrostimulation training

‫הקדמה‬
‫שינוי הגיל במערכת מסכולוקלטלית ושיפור סנרגיות שרירם הוצעו כאלמנטים ראשיים‬
‫להגברת מקרי נפילה‪.‬‬
‫חוסר יציבות שרואים אצל זקינים לפעמים משתתף עם אקטיבציה של שריר שנקראת‬
‫"ירך סטרטיגיה"‪ ,‬כאשר צעירים משתמשים בסטרטיגית הקרסול כדי לשלוט בטלטול‬
‫בעמידה‪.‬‬
‫השימוש בסטרטגיות אלו מקביל להתאים לדרך שבה מערכת העצבים המרכזית‬
‫מסדירה איזון תלוי במידע חושי ניתן להשיג‪,‬תפיסה של התמצאות ‪,‬ניבוי יציבה‬
‫מרכזית‪,‬תחום של תמיכה ‪ ,‬מאפיינים מכניים של המערכת המסקולוסקלטלית ‪,‬‬
‫יציבות של המפרקים ‪ ,‬מעלות ניתנות להשיג של חופש ויכולת להזיז את הקטעים‬
‫באופן עצמאי‪.‬‬
‫במחקר שלנו ‪ ,‬ווידאנו את הקיום של גיל שינויים במרכז של לחץ((‪CoP‬‬
‫‪,,EMG‬ותבניות קינימטיות במשך זמן קצר משימות של יציבה להגדיל קושי‪.‬‬

‫מטרת המחקר‬
‫המטרה של המחקר היא לקבוע את ההשפעה של תרגול ‪ES‬‬
‫‪ ,) )electrostimulation‬במשימות יציבה של הגדלת קושי על‬
‫הזקן‪.‬‬
‫ליישם פרוטוקול תרגול ספיציפי ולהתמקד בקבוצת שרירים בודדה ‪,‬‬
‫שזה קריטי בשליטת יציבה וידוע שהוא מושפע מדאגה‪.‬‬

‫המשתתפים‬
‫‪ 21‬גברים מבוגרים חולקו בצורה רנדומלית לאחת משתי‬
‫הקבוצות הבאות ‪ -1 -:‬קבוצת תרגול ‪ 10 ,‬גברים‪.‬‬
‫‪ -2‬קבוצת ביקורת‪ 11 ,‬גברים‪.‬‬
‫כולם היו בריאים ולא סובלים ממחלות נוירולוגיות או‬
‫ליקוי‪/‬מחלות שרירים‪.‬‬

‫הבדיקה‬
‫‪ 16‬תרגולים ‪ 4 ,‬שעות שבועות ‪.‬‬
‫זווית ברך‬
‫דורסי פלקציות איזומטריות כשהשיבו אותם (זווית ירך‬
‫) וכפות רגליים מקובעות (קרסול ‪ 180 ,100‬כיפוף‬
‫‪ ,‬יישור מלא‬
‫פלנטרי)על משטח מקובע ‪ 10‬ס"מ מעל הרצפה‪.‬‬
‫כל תרגול נמשך ‪ 40‬דקות וחולק לשלושה שלבים‪-:‬‬
‫חימום (‪ 5‬דקות) (‪.) mA 20-30 ,10 Hz ,s 200‬‬
‫שלב תרגול (‪.) 30-70mA,70Hz, s 300,25 min‬‬
‫התאששות (‪.) 20-30mA,9Hz,200 s,10 min‬‬
‫במשך תקופת התרגיל‪ ,‬פרוטוקול רווח נעשה להחליף התכווצות‬
‫שרירית וזמן נוח‪.‬‬
‫כדי להמנע מהסתגלות שריר לאותו גרוי‪ ,‬מערכת היחסים בין‬
‫התכווצות ומנוחה השתנה מ‪ 1:3‬ל‪ 1:7‬עם מינימום התכווצות של ‪3‬‬
‫שניות‬

‫הבדיקה‬
‫תוך כדי הגירוי עודדו לכיווץ מקסימלי של הטיביליס אנטריור ולקחו‬
‫בחשבון הכאב שלהם‪,‬מוליכות העור ומס הפגישות‪.‬‬
‫הם שמו שתי אלקטרודות במקום האיחוז של הטיביליס אנטריור ‪ ,‬בצד‬
‫של הפטלה והשניה על הסיבים של השריר‪.‬‬

‫תוצאות‬
‫משימות איזון‬
‫קבוצת תרגול‪ :‬הזזה מקסימלית של מרכז לחץ ב ‪A/P ,‬‬
‫‪ M/L‬ירדה באופן ברור כתוצאה מ ‪ES‬‬
‫‪) )Electrostimuation training‬‬
‫לפני התרגול ‪ ,‬נדנוד ‪ A/P‬היה גדול יותר מנדנוד ‪M/L.‬‬
‫‪ ES‬גרם לשינויים ברורים בתווך הקרול ‪ ,‬מיקום הברך‬
‫ומיקום ירך נובעים מעמדת גוף שונה‪.‬‬

‫דיון‬
‫במחקר מצאו שהגברת המומנט הדורסיפלקסורי מוביל לאיזון סטטי‬
‫יותר טוב אצל קשישים‪,‬התרומה הגדולה של שרירי הקרסול כתוצאה‬
‫של התרגול הוכיחו את ההשערה של המחקר הזה‪.‬‬
‫שימוש מוגבר של שרירי הירך אצל קשישים מיוחס להרבה גורמים‪,‬‬
‫כולל שינויים במערכות מוטוריות‪,‬סנסוריות וקוגניטיביות‪.‬‬
‫שינוי החוזק האיזומטרי של קבוצה שרירית יחידה כנראה בעלת‬
‫השפעה גלובלית בדינמיקה של יציבה‪ ,‬כפי שזה וודאה על ידי שינוי‬
‫משמעותי בייישור גוף כולל‪.‬‬

clinical rehabilitation 2002; 16 : 194-199

Efficacy of two forms of electrical
stimulation in increasing
quadriceps strength a randomized
controlled trail
cidem bircan ,ozlen senocak, ozlen peker ,aylin kaya,
sebnem akogol, tamcl selmin, gulbhar and elif akalin
department of physical medicine and rehabilitation
Dokuz eylul university medical faculty izmir turkey

‫מטרתו של ניסוי זה הינה לחקור את ההשפעה של שני סוגי זרמים על החיזוק של שריר‬
‫הארבע ראשי ‪ QUADRICEPS‬הבריא ‪.‬‬
‫‪INTERFERENTIAL CURRENT -1‬‬
‫‪2- LOW FREQUENCY CURRENT‬‬
‫חיזוק שרירים בריאים באמצעות זרמים חשמליים ‪ES)) ELECTRICAL‬‬
‫‪ STIMULATION‬קיבל התייחסות טובה בספרות ‪ ,‬אבל פחות משתמשים בו בשדה‬
‫הקליני כי התוצאות של סוג חיזוק זה לא היו משכניעות ‪.‬‬
‫בנוסף לכך ההשפעה שנמדדה לזרמים חשמליים על השרירים לפי מחקרים קודמים‬
‫הייתה בכמה מישורים ‪:‬‬
‫לחזק על שריר או לשמור על מסה בזמן פגיעה נירו מסקולרית ‪.‬‬
‫להגדיל ולשפר טווח תנועה בשרירים ‪.‬‬
‫להוריד ספסטיות בשריר ‪.‬‬
‫שליטה ולימוד מוטורי יותר טוב ‪.‬‬

‫משתתפים ‪:‬‬
‫סטודנטים לרפואה ‪.‬‬
‫טווח גילאים( ‪ ) 35 – 20‬ממוצע גיל ‪ 23.2‬שנה‪.‬‬
‫ללא כל היסטוריה של בעיות נירו מסקולאריות וללא בעיות בברכיים ‪.‬‬
‫הסטודנטים חולקו ל ‪ 3‬קבוצות של עשרה אנשים ‪ 5 ,‬בנים ו ‪ 5‬בנות‬
‫בכל קבוצה ‪.‬‬
‫החלוקה לקבוצות הייתה אקראית לחלוטין ‪.‬‬
‫שתיים מהקבוצות קיבלו טיפול בזרם חשמלי והקבוצה השלישית‬
‫שימשה כקבוצת ביקורת‪.‬‬

: ‫סוג הטיפול‬
A:
bipolar interferential c.
Frequency 2500 HZ
Amplitude modulation frequency 80 HZ
B:
Low frequency c.
Symmetrical biphasic
Phase duration 100 micro s
Frequency 80 HZ.
C:
.CONTROL GROUP

‫שיטות וכלים ‪:‬‬
‫‪MYOMED 932 ENRAF NONIUS THE NETHERLANDS‬‬
‫זרמים שהשתמשו בו בשתי הקבוצות ‪. A –B‬‬
‫שתי אלקטרודות עשויות מגומי (‪ ) 6 – 8‬ס"מ שהצמידו אותם לרגל ‪ ,‬אחת קרוב ל‬
‫‪ .INGUINAL LIG‬והשינה קרוב לפיקה ‪. PATELLA‬‬
‫הטיפול ניתן במנח ישיבה ישרה על כסא ותוך כדי ישור מלא של השוק ‪.‬‬
‫מכשיר‬

‫הזרם ‪:‬‬
‫לשתי הקבוצות יחד נתנו ‪ ON- OFF TIME‬שווה ‪.‬‬
‫‪13 SEC RUMP UP2‬‬
‫‪SEC‬‬
‫‪50 SECRUMP DOWN‬‬
‫‪1 SEC‬‬
‫( ‪CONSTANT VOLTAGE )CV‬‬
‫‪28 Ma – 59 ma‬‬
‫‪32 MA – 56 ma‬‬

‫ ‪current amplitude :A‬‬‫‪B-‬‬

‫‪ON TIME‬‬
‫‪OFF TIME‬‬

‫לפני ואחרי הניסויי מדדו כוח הארבע ראשי בכווץ קונצנטרי בעזרת ‪CYBEX NORM‬‬
‫‪ , DYNAMOMETER‬בשתי מהיריות זוויתיות ‪ 120 ,‬מ\ש ‪ 60 ,‬מ\ש ‪.‬‬
‫חזרו על כל בדיקה ‪ 5‬פעמים עם מנוחה של ‪ 20‬ש' ‪ ,‬בהשגחתו ובעידודו של המטפל‪.‬‬
‫תוצאות ‪:‬‬

‫שיוניי) ‪( %‬שינויי אחרי טיפול לפני טיפול‬
‫‪ 60‬מ\ש'‬
‫‪A67. 40 +-11038.72+-126.9016 14.4‬‬
‫‪B‬‬
‫‪30.40 +-102/337.71+-123.521.2020.7‬‬
‫‪C‬‬
‫‪50.7 +-119.4049.71+-118.3-1.100.9‬‬‫‪120‬מ\ש'‬
‫‪A23.36+-75.8027.93+-89.8014 18.5‬‬
‫‪B‬‬
‫‪19.47+-72.7023.93+-89.2016.522.7‬‬
‫‪C35.62+-87.8038.43+-89.401.6 1.8‬‬

‫לפי התוצאות של הניסוי הייתה תוספת בכוח הכווץ הקונצנטרי של‬
‫שריר הארבע ראשי בשתי המהירויות שנמדדו ‪ ,‬לעומת זאת לא היה‬
‫הבדל בין התוצאות של קבוצה ‪.C‬‬

‫קבוצה ‪C‬‬

‫קבוצה ‪ A : 120‬מ\ש'‬
‫‪ 60‬מ\ש'‬

‫‪---‬‬‫‪----‬‬

‫‪14.4%‬‬
‫‪18.5%‬‬

‫קבוצה ‪ B : 120‬מ\ש'‬
‫‪ 60‬מ\ש'‬

‫‪---‬‬‫‪----‬‬

‫‪22.7%‬‬
‫‪20.7%‬‬

‫‪:‬‬

‫לא היה כמעט הבדל בין התוצאות לפני ואחרי‬
‫הטיפול ‪.‬‬

‫ההבדל בשיפור של כוח השריר הקונצנטרי שנמדד בשתי הקבוצות (‪A‬‬
‫‪ ) – B‬היה קטן וניתן להזנחה לפי המדדים הסטטיסטים שהשתמשו‬
‫בהם במחקר זה ‪.‬‬

‫מסקנות ‪:‬‬
‫לפי מאמר זה ניתן להסיק ‪:‬‬
‫שני סוגי הזרמים עוזרים ‪ bipolar interferential current‬וגם ‪low‬‬
‫‪frequency current‬‬
‫יעלים במידה שווה לשיפור כוח איזו קינטי בשריר הארבע ראשי הבריא ברגל ‪.‬‬
‫אין העדפה של סוג זרם על סוג זרם אחר בחיזוק ‪ ,‬וההבדל שנצפה אפשר להזניחו ‪.‬‬
‫ביקורת ‪:‬‬
‫מספר המשתתפים בניסוי יחסית נמוך ‪ 30‬אנשים ‪.‬‬
‫ממוצע הגילאים ( ‪ ) 23.2‬של האנשים הינו קטן ביחס לאוכלוסיה המטופלת במכונים‬
‫והסובלת מהחלשות שרירים‪.‬‬
‫השתמשו בזרם ‪ bipolar interferential cureent‬כלומר בשתי אלקטרודות‬
‫ולא בארבע אלקטרודות ולכן ההתאבכות של הזרם התרחשה בתוך המכשיר‬
‫והרקמה העורית ספגה יותר זרם ‪.‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful