1. Mivel foglalkozik az informatika?

• • Az informatika-mint általános információ tudomány információrendszerek létrehozását, szerkezetét és működését tanulmányozza Az informatika azon információk szisztematikus és hatékony-főleg automatikus gépekkel történő-kezelésének tudománya, amelyeket az emberi tudás és kommunikáció hordozójának tekintünk műszaki, gazdasági és társadalmi összefüggésekben Az informatika az információrendszerek tervezésével, szervezésével, automatizálásával foglalkozó tudomány, leghatékonyabb eszköze a számítógép Az informatika a tudományos információ, tájékoztatás problémáival foglalkozó tudományág. A tudományos információk keletkezésének, gyűjtésének, tárolásának, keresésének, terjesztésének, a forrástól a felhasználóhoz való eljuttatásának törvényszerűségeit, az információs folyamatok ellátásához szükséges módszereket, eszközöket, szervezeteket, az információk optimális dinamikus társadalmi hasznosításának feltételeit vizsgálja. Tanulmányozza az információk leírására osztályozására szolgáló természetes és mesterséges eszközöket, nyelveket, a különféle kódok, kódrendszerek használatát, a leghatékonyabb információtárolási, keresési, átviteli eljárásokat, és technikákat. „Az információk (számítógépes) tárolásával, rendezésével, feldolgozásával és megszervezésével foglalkozó elmélet és ennek gyakorlati alkalmazása.” Magyar értelmező kéziszótár 2003 „A (műszaki) informatika az elektronikus információ feldolgozással, az erre szolgáló rendszerek tervezésével, szervezésével, működésével foglalkozik” „Az informatika (mint új tudományterület) a természetes és mesterséges információ feldolgozó rendszerek szerkezetét, viselkedését és interakcióját vizsgálja”

• •

• • •

2. Melyek és mivel foglalkoznak az informatika társtudományai? • • • • • • Számítástechnika - a számítógépek működésével tervezésével és alkalmazásával foglalkozó tudomány Számítógép tudomány - az információ feldolgozó gépek tervezésének és használatának elméleti kérdéseit kutatja Kibernetika - az önműködő rendszerek általános törvényszerűségeivel foglakozik Információ elmélet - az információ meghatározásával, áramlásával, kódolásával foglalkozó tudomány Az általános rendszerelmélet - a rendszerek működésének körülményeit és tulajdonságait kutatja Hírközlés - a hírek továbbításával foglakozó tudomány

3. Mi a Moore törvény? • A „számítógépek” teljesítménye „A mikroprocesszorok teljesítménye (a lapkán lévő tranzisztorok száma) (12,18) 24 havonta megduplázódik.” Gordon Moore (Intel) Mit mond ki a Gilder törvény? • A sávszélességről „A kommunikációs rendszerek teljes sávszélessége 12 havonta megháromszorozódik.” Mit mond ki a Metcalf törvény? • A hálózat „értékéről” „A hálózat értéke négyzetesen arányos a csomópontok számával. Ahogy a hálózat növekszik a rákapcsolódás értéke négyzetesen növekszik, míg az egy felhasználóra számított költsége ugyanaz marad vagy csökken.” Mit mond ki a Shugart törvény? • 7. • Az adattárolók áráról „A mágneses adathordozók egy bitjének ára 18 havonként megfeleződik.” Mit mond ki a Ruttgers törvény? A tárolási kapacitásról „A felhasznált tárolási kapacitás 12 havonta megkétszereződik (az USA-ban 7 havonta).”

4.

5.

6.

8. Mi a számítógéphez kapcsolódó alapfogalmak értelmezése (hardver, szoftver, förmver, netver, groupware, shareware, freeware, coursware, szabad forráskódú szoftver)? Hardware: A számítógép „megfogható” része Software: A számítógép használatához szükséges rendszerek (programok, használati leírások) Firmware: A számítógépbe beépített alapvető programok (pl. BIOS) Netware: Hálózati operációs rendszer Freeware: Szabadon terjeszthető, és felhasználható szoftver Shareware: Olyan program, amelyet bizonyos megkötésekkel (meghatározott ideig, vagy csökkentett képességekkel) és a gyártó által megszabott feltételekkel ingyenesen használhatunk. Groupware: Csoportszoftver, az emberek közötti kommunikációt, kollaborációt segíti. Courseware: Oktató, tanító jelegű szoftverek

9. • • • • • •

Melyek a számoló eszközök fejlődésének főbb állomásai? Számolás az ujjakon Ősi abacus i.e. 4. század – i.u. 1. század Abacus – európai „golyós” abacus, szláv „szcsoti”abacus, kínai abacus, japán abacus Számoló pénzek Logarléc John Napier(1550-1617) Logaritmus, Edmund Gunter(-1626) számoló léc, William Oughtred (1574-1660) RichardDelamain Mechanikus számológépek Első fogaskerekes összeadó gép, Blasie Pascal (1623 –1662) Első szorzógép, Gottfred Wilhelm Leibniz (1646-1716) Első sorozatban gyártott számológép, M. Charles Xavier Thomas de Colmar Nagysorozatban gyártott számológépek, W.T. Odhner(svéd) F.S.Baldvin(USA) – Brunsviga Co. (1885-1912) 20 000 db.

10. Melyek az elektronika fejlődését meghatározó főbb találmányok (eszközök, időpontok feltalálók)? • Elektroncső: ThomasA. Edison: (1883) Izzó katód PhilipLenard: (1903) Rács A. R. Wehnelt: (1904) Oxidkatód Tranzisztor: John Bardeen, Walter Brattain, William Schockley: 1948 Bell laboratórium Integrált áramkör: Első germánium integrált áramkör, JackSt.ClairKilby1958 (TI) Első szilicium integrált áramkör, RobertNoice1959 (Fairchild) Mikroprocesszor: Ted Hoff, 1971 (Intel) Mi a számítógép és a számológép közötti különbség lényege? Az alapvető különbség a számítógép és számológép vagy számoláskönnyítő egyszerű eszköz között abban rejlik, hogy a és számítógép képes előre elkészített program végrehajtására, míg a másik gép csak egy - lehet, hogy bonyolult műveletet (pl. szorzás) képes emberi beavatkozás nélkül önállóan végrehajtani.

• •

• 11.

12. Ki volt Neumann János és milyen területen alkotott maradandót? Neumann János (1903-1953) - Vegyész, matematikus Főbb alkotásai: o Játékelmélet o Háló-, gyűrű-, test-elmélet o „kváziperiódikus jelek elmélete o A Heisenberg-féle mátrixmechanika és a Schrődinger-féle hullámmmechanika azonosságának bemutatása o Elektronikus számítógépek elmélete 13. Mi volt Neumann János szerepe a számítógépek kialakulásában? 1945-ben kapcsolódott be a Moore Intézet munkájába, ahol az ENIAC építése és az EDVAC terveinek elkészítése folyt. 1945. június. 30 : First Draft of a Report on the EDVAC Később az Institue for Advanced Studies - IAS gépét kifejlesztő csoport igazgatója. E két csoportban végzett munkája során olyan alapvető elveket dolgozott ki, melyek mind a mai napig a számítógépgyártás szerves részét képezik, ha átdolgozott, finomított formában is, de jelen vannak. 14. Melyek az „EDVAC jelentés” főbb megállapításai? A Neumann-elvek:  Teljesen elektronikus számítógép  Kettes számrendszer alkalmazása  Aritmetikai egység alkalmazása (univerzális Turing-gép)  Központi vezérlőegység alkalmazása  Belső program- és adattárolás 15. • • • • • • • • Hogyan különböztetjük meg a számítógép generációkat? A következő jellemzők szerint: Elektronikus „aktív” elemek Szervezés Tároló Teljesítmény Alkalmazási kör Programozás Méret Megbízhatóság

16. Melyek az I., II., III., és IV. számítógép generációk főbb jellemzői? I. • • • • • • • • • II. • • • • • • • • • • III. • • • • • • • • • • • 17. • • • • generáció: Elektroncsöves elektronika Processzor centrikus Műveleti sebesség (103-104művelet/s) Nagy méret Nagy teljesítmény felvétel Magas ár Kis példányszám Operatív tár: késleltető művonal, vagy tároló cső Gépi kódban programozható generáció: Félvezetős, tranzisztoros elektronika Tároló centrikus (ferritgyűrűs operatív tároló) Műveleti sebesség (104-105 művelet/s) A méret és teljesítmény felvétel jelentősen csökken Számítógép családok megjelenése Csatorna rendszerű periféria szervezés Magas szintű nyelvek megjelenése Operációs rendszerek alkalmazása Adatfeldolgozás, folyamatirányítás számítógépes megoldása Kötegelt (Batch) feldolgozás generáció: Integrált áramkörös elektronika Félvezetős operatív tár Műveleti sebesség 106 -107 művelet/s Moduláris felépítés Multiprogramozott, időosztásos működés Jó megbízhatóság (MTBF) Kis méret generáció: LSI, VLSI alapú elektronika Multiprocesszoros szervezés A szoftver szerepének megnövekedése Számítógép hálózatok kialakulása, általánossá válása

IV.

Melyek az V. generációs számítógép program főbb jellemzői és célkitűzései? Tudás alapú szervezés, specializált feladatok megoldására Párhuzamos működés Logikai programozási nyelv alkalmazása (Prolog) A kezelő felület „humanizálása” o beszéd megértés o gépi beszéd

o kézírás felismerés Külön probléma-megoldó modul alkalmazása

18.

Mit értünk ma korszerű személyi számítógépen, melyek főbb jellemzői (processzor, tárak, háttértárak, perifériák)? Processzor, 3-4GHz Háttértár, 500GB+ HDD Optikai tárolók, CD-DVD-RW-FlashDrive (floppy már nem annyira népszerű) Perifériák, LCD-Analóg Kijelző, Nyomtató, Szkenner, Hangszóró, Billentyűzet, Egér

19.

Hogyan jellemezhetjük az analóg technikákat? Az adatábrázolás módja: Fizikai mennyiségeket fizikai mennyiségeknek feleltet meg A feladat megoldásának módja: Modell elvre épül Pontosság: Korlátozott: 0.01-0.001% Megvalósítás: (műveleti) Erősítőkből építkezik A számítás menete:Párhuzamos A programozás módja: Huzalozás (tanítás) (Modell elv: Egy fizikai rendszert egy olyan másik fizikai rendszerrel (Analogonnal) utánozunk, amely ugyanazzal a matematikai összefüggéssel írható le mint az eredeti rendszer.)

20.

Melyek az (elektronikus) analóg számítógépek főbb építőelemei? • • • • • • Ellenállás Összegző Szorzó Integráló Differenciáló Függvény generátor

21.

Hogyan jellemezhetjük a digitális technikákat? Az adatábrázolás módja: Fizikai mennyiségeket (bináris) számokkal helyettesíti A feladat megoldásának módja: Algoritmus alapján dolgozik Pontosság: Az ábrázolt szóhossztól függ Megvalósítás: Logikai áramkörökből épül fel A számítás menete: Soros ??? A programozás módja: Utasításokból építkező algoritmus

22. Milyen tényezőkkel magyarázható a digitális technika széleskörű elterjedése? Lehetővé teszi mindenfajta információ közös nevezőre hozását, a legkülönbözőbb rendszerek összekapcsolását. (Például: A digitális technika segítségével a mindennapi életben előforduló cselekvéseket le lehet „egyszerűsíteni” algoritmusokká függetlenül attól, hogy az illető milyen nemzetiségű, vagy milyen cselekvést végez.)

23. • • • • 24.

Melyek voltak a legelterjedtebb korai számoló berendezések? Számolás az ujjakon Abakuszok Mechanikus számológépek Elektronikus számológépek ===> Számítógépek Mi az ujjakon való számolás elve?

25.

Mi a különböző abakuszon (szcsoti, szoroban, szaun-pan, számoló pénz) való számolás elve? Szaun-pan: Az ujjak használata A szuan-pannal történő számoláskor csak 3 ujj használata szükséges. A hüvelykujj mozgatja az a1só gyöngyöket felfelé, a mutatóujj a felső gyöngyöket lefelé és a középső ujj a felső gyöngyöket felfelé és lefelé is. A fennmaradt két ujjat vagy tegyük keresztbe vagy mutassunk velük felfelé, hogy elkerüljük a gyöngyök érintését. Ez rendkívül fontos, hogy a pontosságot biztosítsuk. Egy balkezes használhatja a balkezét. Szükségtelen mondani, hogy a mozgásirány - jobbra vagy balra - megfordul és hogy a gyöngyök értéke szintén megfordul, ammenyiben ez a sorokra vonatkozik. Szcsoti: alsó három tengelyén a kopejkákat, a többin rubeleket számoltak. A hiányosnak tűnő tengely csupán ezeket választotta szét. A festett golyók segítettek abban, hogy az 5-öst könnyen megtaláljuk.

26.

Mi a logarlécen számolás elve? Két azonos lineáris beosztású, egymáshoz képest eltolható vonalzót már régebben is alkalmaztak összeadásra és kivonásra: két hosszúságot egymás után mértek, vagy egyiket visszamérték a másikból.

27.

Kik készítették az első mechanikus számológépet? • • Első mechanikus számológép: 1642-ben Pascal építi, mely összeadni és kivonni tudott, ma is működik. Leibniz mechanikus számológépe: 1671-ben építi, már szorozni is tudott.

28-29. Ua. mint a 10. kérdésre adott válasz! 30–33. Ua. mint a 16. kérdésre adott válasz! 34. 35. Ua. mint a 17. kérdésre válasz! Miért nem valósul meg az ötödik generációs számítógép program? Valószínűleg azért nem valósult meg, mert eddig minden generációváltást a hardver elemek drasztikus változása tett lehetővé. 36. Melyek az analóg és digitális technika főbb jellemzői? a feladat megoldásának módja az adatábrázolás módja Műszaki megvalósítás pontosság a számítás menete a programozás módja 37. 38. Analóg modell elvre épül* fizikai mennyiség = fizikai mennyiség műveleti erősítőkre épülő alapelemek 0.01-0.001% párhuzamos huzalozás (tanítás) Digitális algoritmus alapján digitális (bináris) logikai áramkörökből (kapuk) épül fel a szóhosszúságtól függ soros utasításokból építkező algoritmus

Ua. mint a 22. kérdésre adott válasz! Mi a jel, hír, adat, karakter és jelparaméter értelmezése? jel: Hírek vagy adatok fizikai ábrázolása hír: Jelek (vagy folyamatos függvények) amelyek ismert vagy rögzített megállapodások alapján információkat ábrázolnak továbbítás céljából. adat: Jelek (vagy folyamatos függvények) amelyek ismert vagy rögzített megállapodások alapján információkat ábrázolnak feldolgozásuk céljából. karakter: Az információ ábrázolására szolgáló, megállapodás szerinti véges halmaz (ABC) egy eleme. A halmazt karakterkészletnek nevezzük. jelparaméter: A jelnek az a jellemzője, amelynek értéke vagy értékváltozása a hírt vagy az adatokat ábrázolja.

39.

Mi az analóg és digitális jelek értelmezése, hogyan osztályozhatjuk a jeleket?  analóg: Jel, melynek jelparamétere hírt vagy adatokat ábrázol, amely csak folytonos függvényekből áll. digitális: Jel, melynek jelparamétere csak karakterekből álló hírt vagy adatokat ábrázol. Jelek osztályozása: folytonos értéktartományú - időben folytonos jel diszkrét értékű - időben folytonos jel folytonos értékű - diszkrét idejű jel diszkrét értékű - időben diszkrét jel

40-41. Hogyan alakíthatunk át analóg jeleket digitálisakká (A\D)? Az AD konverter meghatározza például az időben változó jelek azonos időintervallumokra osztott szakaszainak amplitúdóját (a jel letapogatása). Az így létrejött számok az átalakítás után bináris számjegysorozat alakjában jelennek meg. A-D átalakítók jellemzői: • Felbontás és dinamika tartomány o MSB - Most Significant Bit o LSB - Least Significant Bit MSB LSB o D = 20*lg10(2W) dB (W= szóhossz (Word)) • Linearitás • Kvantálási hiba • Offset hiba • Átalakítási sebesség 42. Mi a digitális jelek analóggá alakításának elve (D\A)? Az egyes bitek áramforrásokat kapcsolnak be, melyek a kimeneten összegződnek. A lépcsőzetes jeleket egy speciális integrált áramkör kisimítja, és villamos feszültséggé alakítja át. 43. Mi a Shannon – Nyquist féle mintavételi elv?

44.

Milyen tényezők határozzák meg az AD átalakítás során a felbontást? • Felbontás és dinamika tartomány o MSB - Most Significant Bit o LSB - Least Significant Bit MSB LSB

o D = 20*lg10(2W) dB (W= szóhossz (Word))

45.

Mi az ún. túl-mintavételezés értelme? Eljárás menete: Két mintavételi érték közé „átlagolt" mintavételi értékeket iktatnak be.

46.

Mi az ún. 1 bites D/A átalakítás elve?

47.

Melyek az AD és DA átalakítók főbb jellemzői? • • • • • • a feladat megoldásának módja az adatábrázolás módja műszaki megvalósítás pontosság a számítás menete a programozás módja

48.

Hogyan ábrázolhatjuk az egész számokat bináris alakban?

49.

Mi a (2-es) komplemens ábrázolás lényege és jelentősége (példák)?

50.

Mi az oktális és hexadecimális számábrázolás lényege és jelentősége? A nyolcas számrendszer számjegyei: 0,1,2,3,4,5,6,7 A tizenhatos számrendszer számjegyei: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F Átváltás: 10 – 8 – 16 - 2 Pl.: dec)25 – okt)31 – hex)19 – bin)00011001

51.

Mire szolgál az ASCII kód? Minden PC-ben benne van, így az információ átvitelekor a kódtáblázat átvitelére nincs szükség. American Standard Code for Information Interchange ASCII: Karaktertáblázat, a karaktereket egy 7 bites szám jelöli (8. bit a paritásbit), 128 karakter Extended ASCII: 8 bitre kiterjesztett ASCII ábécé, 256 karakter (pl: német nyelv különleges karakterei)

52.

Kik voltak a számítástechnika úttörői Magyarországon, milyen területen alkottak maradandót? Kempelen Farkas • beszélőgép (1791), sakkozógép (1769) Puskás Tivadar • léghajó • Telefonközpont • Telefon hírmondó Nemes Tihamér • Logikai gép I. II, III • Lépegető gép • Színes televízióra vonatkozó szabadalom Kalmár László • Logikai gép, formulavezérlésű gép Kozma László • Decimális automata számológép • MESz, első magyar számítógép Tarján Rezső • Kibernetika Gábor Dénes • Holográfia Neumann János • EDVAC, Neumann-elvek

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful