P. 1
TARIFUL DE RISC 2009

TARIFUL DE RISC 2009

|Views: 4|Likes:
Published by Snatch

More info:

Published by: Snatch on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

pdf

text

original

TARIFUL DE RISC

pe sectoare de activitate ale economiei naţionale, pentru anul 200

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │ Activitatea din economia naţională │ Cod │ CR │Tarif de risc│
│crt.│ │ CAEN │ │ (%C!" │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ NC │ AEN │ CC │ CR │ TR │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &.│C'ltivarea cerealelor (e(cl'siv ore)"* +lantelor le,'minoase -i a │ .&&& │ /.0. │ ..121 │
│ │+lantelor +rod'cătoare de seminţe olea,inoase │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 1.│C'ltivarea ore)'l'i │ .&&1 │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ /.│C'ltivarea le,'melor -i a +e+enilor* a rădăcinoaselor -i t'4erc'lilor │ .&&/ │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 2.│C'ltivarea trestiei de )a5ăr │ .&&2 │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 0.│C'ltivarea t't'n'l'i │ .&&0 │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 3.│C'ltivarea +lantelor +entr' fi4re te(tile │ .&&3 │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 6.│C'ltivarea altor +lante din c'lt'ri ne+ermanente │ .&&7 │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 8.│C'ltivarea str','rilor │ .&1& │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 7.│C'ltivarea fr'ctelor tro+icale -i s'4tro+icale │ .&11 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &..│C'ltivarea fr'ctelor citrice │ .&1/ │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &&.│C'ltivarea fr'ctelor seminţoase -i s9m4'roase │ .&12 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &1.│C'ltivarea fr'ctelor ar4'-tilor fr'ctiferi* că+-'nilor* n'ciferilor -i a │ .&10 │ 1.60 │ ..1&2 │
│ │altor +omi fr'ctiferi │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &/.│C'ltivarea fr'ctelor olea,inoase │ .&13 │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &2.│C'ltivarea +lantelor +entr' +re+ararea 4ă't'rilor │ .&16 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &0.│C'ltivarea condimentelor* +lantelor aromatice* medicinale -i a │ .&18 │ /.10 │ ..1// │
│ │+lantelor de ') farmace'tic │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &3.│C'ltivarea altor +lante +ermanente │ .&17 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &6.│C'ltivarea +lantelor +entr' :nm'lţire │ .&/. │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &8.│Cre-terea 4ovinelor de la+te │ .&2& │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ &7.│Cre-terea altor 4ovine │ .&21 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 1..│Cre-terea cailor -i a altor ca4aline │ .&2/ │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 1&.│Cre-terea cămilelor -i a camelidelor │ .&22 │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 11.│Cre-terea ovinelor -i a ca+rinelor │ .&20 │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 1/.│Cre-terea +orcinelor │ .&23 │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 12.│Cre-terea +ăsărilor │ .&26 │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 10.│Cre-terea altor animale │ .&27 │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 13.│Activităţi :n ferme mi(te (c'lt'ra ve,etală com4inată c' cre-terea │ .&0. │ 2.10 │ ..16. │
│ │animalelor" │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 16.│Activităţi a'(iliare +entr' +rod'cţia ve,etală │ .&3& │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 18.│Activităţi a'(iliare +entr' cre-terea animalelor │ .&31 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 17.│Activităţi d'+ă recoltare │ .&3/ │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ /..│;re,ătirea seminţelor │ .&32 │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ /&.│<9nătoare* ca+t'rarea c' ca+cane a v9nat'l'i -i activităţi de servicii │ .&6. │ &&... │ ..0&8 │
│ │ane(e v9nătorii │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ /1.│=ilvic'lt'ră -i alte activităţi forestiere │ .1&. │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ //.│E(+loatare forestieră │ .11. │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ /2.│Colectarea +rod'selor forestiere nelemnoase din flora s+ontană │ .1/. │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ /0.│Activităţi de servicii ane(e silvic'lt'rii │ .12. │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ /3.│;esc'it'l maritim │ ./&& │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ /6.│;esc'it'l :n a+e d'lci │ ./&1 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ /8.│Acvac'lt'ra maritimă │ ./1& │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ /7.│Acvac'lt'ra :n a+e d'lci │ ./11 │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 2..│E(tracţia căr4'nel'i s'+erior (;C=>?1/830@AB@," │ .0&. │ &2.10 │ ..3/8 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 2&.│E(tracţia căr4'nel'i inferior (;C=C1/830@AB@," │ .01. │ &.... │ ..28& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 21.│E(tracţia +etrol'l'i 4r't │ .3&. │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 2/.│E(tracţia ,a)elor nat'rale │ .31. │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 22.│E(tracţia minere'rilor feroase │ .6&. │ &&.0. │ ..0/3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 20.│E(tracţia minere'rilor de 'rani' -i tori' │ .61& │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 23.│E(tracţia altor minere'ri metalifere neferoase │ .617 │ &1.60 │ ..081 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 26.│E(tracţia +ietrei ornamentale -i a +ietrei +entr' constr'cţii* e(tracţia │ .8&& │ &&.0. │ ..0/3 │
│ │+ietrei calcaroase* ,5i+s'l'i* cretei -i a arde)iei │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 28.│E(tracţia +ietri-'l'i -i nisi+'l'iD e(tracţia ar,ilei -i caolin'l'i │ .8&1 │ 3.10 │ ../2/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 27.│E(tracţia mineralelor +entr' ind'stria c5imică -i a :n,ră-ămintelor │ .87& │ 8.10 │ ..2&6 │
│ │nat'rale │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 0..│E(tracţia t'r4ei │ .871 │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 0&.│E(tracţia sării │ .87/ │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 01.│Alte activităţi e(tractive n.c.a. │ .877 │ &1.10 │ ..032 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 0/.│Activităţi de servicii ane(e e(tracţiei +etrol'l'i 4r't -i ,a)elor │ .7&. │ 8.60 │ ..2/0 │
│ │nat'rale │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 02.│Activităţi de servicii ane(e +entr' e(tracţia mineralelor │ .77. │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 00.│;rel'crarea -i conservarea cărnii │ &.&& │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 03.│;rel'crarea -i conservarea cărnii de +asăre │ &.&1 │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 06.│Ea4ricarea +rod'selor din carne (incl'siv din carne de +asăre" │ &.&/ │ 0.10 │ ../.3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 08.│;rel'crarea -i conservarea +e-tel'i* cr'staceelor -i a mol'-telor │ &.1. │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 07.│;rel'crarea -i conservarea cartofilor │ &./& │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 3..│Ea4ricarea s'c'rilor de fr'cte -i le,'me │ &./1 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 3&.│;rel'crarea -i conservarea fr'ctelor -i le,'melor n.c.a. │ &./7 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 31.│Ea4ricarea 'lei'rilor -i ,răsimilor │ &.2& │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 3/.│Ea4ricarea mar,arinei -i a altor +rod'se comesti4ile similare │ &.21 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 32.│Ea4ricarea +rod'selor lactate -i a 4r9n)et'rilor │ &.0& │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 30.│Ea4ricarea :n,5eţatei │ &.01 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 33.│Ea4ricarea +rod'selor de morărit* a amidon'l'i -i +rod'selor din amidon │ &.3& │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 36.│Ea4ricarea amidon'l'i -i a +rod'selor din amidon │ &.31 │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 38.│Ea4ricarea +9inii* fa4ricarea +răFit'rilor -i a +rod'selor +roas+ete de │ &.6& │ /... │ ..112 │
│ │+atiserie │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 37.│Ea4ricarea 4isc'iţilor -i +i-cot'rilorD fa4ricarea +răFit'rilor -i a │ &.61 │ 2... │ ..13. │
│ │+rod'selor conservate de +atiserie │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 6..│Ea4ricarea macaroanelor* tăiţeilor* c'-Gc'-G'l'i -i a altor +rod'se │ &.6/ │ 3.60 │ ../31 │
│ │făinoase similare │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 6&.│Ea4ricarea )a5ăr'l'i │ &.8& │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 61.│Ea4ricarea +rod'selor din cacao* a ciocolatei -i a +rod'selor )a5aroase │ &.81 │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 6/.│;rel'crarea ceai'l'i -i cafelei │ &.8/ │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 62.│Ea4ricarea condimentelor -i in,redientelor │ &.82 │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 60.│Ea4ricarea de m9ncăr'ri +re+arate │ &.80 │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 63.│Ea4ricarea +re+aratelor alimentare omo,eni)ate -i alimentelor dietetice │ &.83 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 66.│Ea4ricarea altor +rod'se alimentare n.c.a. │ &.87 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 68.│Ea4ricarea +re+aratelor +entr' 5rana animalelor de fermă │ &.7& │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 67.│Ea4ricarea +re+aratelor +entr' 5rana animalelor de com+anie │ &.71 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 8..│Histilarea* rafinarea -i mi(area 4ă't'rilor alcoolice │ &&.& │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 8&.│Ea4ricarea vin'rilor din str','ri │ &&.1 │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 81.│Ea4ricarea cidr'l'i -i a altor vin'ri din fr'cte │ &&./ │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 8/.│Ea4ricarea altor 4ă't'ri nedistilate* o4ţin'te +rin fermentare │ &&.2 │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 82.│Ea4ricarea 4erii │ &&.0 │ 3.10 │ ../2/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 80.│Ea4ricarea malţ'l'i │ &&.3 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 83.│;rod'cerea de 4ă't'ri răcoritoare nealcooliceD +rod'cerea de a+e │ &&.6 │ 1... │ ..&86 │
│ │minerale -i alte a+e :m4'teliate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 86.│Ea4ricarea +rod'selor din t't'n │ &1.. │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 88.│;re,ătirea fi4relor -i filarea fi4relor te(tile │ &/&. │ 8... │ ..2.8 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 87.│;rod'cţia de ţesăt'ri │ &/1. │ 7... │ ..222 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 7..│Einisarea materialelor te(tile │ &//. │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 7&.│Ea4ricarea de metraFe +rin tricotare sa' cro-etare │ &/7& │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 71.│Ea4ricarea de articole confecţionate din te(tile (c' e(ce+ţia │ &/71 │ 2.10 │ ..16. │
│ │:m4răcămintei -i lenFeriei de cor+" │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 7/.│Ea4ricarea de covoare -i moc5ete │ &/7/ │ &&.0. │ ..0/3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 72.│Ea4ricarea de od,oane* fr9n,5ii* sfori -i +lase │ &/72 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 70.│Ea4ricarea de te(tile neţes'te -i articole din acestea* c' e(ce+ţia │ &/70 │ 2.10 │ ..16. │
│ │confecţiilor de :m4răcăminte │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 73.│Ea4ricarea de articole te5nice -i ind'striale din te(tile │ &/73 │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 76.│Ea4ricarea altor articole te(tile n.c.a. │ &/77 │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 78.│Ea4ricarea articolelor de :m4răcăminte din +iele │ &2&& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│ 77.│Ea4ricarea de articole de :m4răcăminte +entr' l'cr' │ &2&1 │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&...│Ea4ricarea altor articole de :m4răcăminte (e(cl'siv lenFeria de cor+" │ &2&/ │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&.&.│Ea4ricarea de articole de lenFerie de cor+ │ &2&2 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&.1.│Ea4ricarea altor articole de :m4răcăminte -i accesorii n.c.a. │ &2&7 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&./.│Ea4ricarea articolelor din 4lană │ &21. │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&.2.│Ea4ricarea +rin tricotare sa' cro-etare a ciora+ilor -i articolelor de │ &2/& │ &.0. │ ..&38 │
│ │,alanterie │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&.0.│Ea4ricarea +rin tricotare sa' cro-etare a altor articole de :m4răcăminte │ &2/7 │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&.3.│Tă4ăcirea -i finisarea +ieilorD +re+ararea -i vo+sirea 4lăn'rilor │ &0&& │ 7.0. │ ..23/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&.6.│Ea4ricarea articolelor de voiaF -i maroc5inărie -i a articolelor de │ &0&1 │ 2.60 │ ..188 │
│ │5arna-ament │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&.8.│Ea4ricarea :ncălţămintei │ &01. │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&.7.│Tăierea -i rindel'irea lemn'l'i │ &3&. │ 6... │ ../6& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&&..│Ea4ricarea de f'rnire -i a +ano'rilor din lemn │ &31& │ 7... │ ..222 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&&&.│Ea4ricarea +arc5et'l'i asam4lat :n +ano'ri │ &311 │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&&1.│Ea4ricarea altor elemente de d'l,5erie -i t9m+lărie* +entr' constr'cţii │ &31/ │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&&/.│Ea4ricarea am4alaFelor din lemn │ &312 │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&&2.│Ea4ricarea altor +rod'se din lemnD fa4ricarea articolelor din +l'tă* │ &317 │ 3... │ ..//2 │
│ │+aie -i din alte materiale ve,etale :m+letite │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&&0.│Ea4ricarea cel'lo)ei │ &6&& │ &&.0. │ ..0/3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&&3.│Ea4ricarea 59rtiei -i carton'l'i │ &6&1 │ 3.0. │ ../01 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&&6.│Ea4ricarea 59rtiei -i carton'l'i ond'lat -i a am4alaFelor din 59rtie -i │ &61& │ 6.10 │ ../8. │
│ │carton │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&&8.│Ea4ricarea +rod'selor de ') ,os+odăresc -i sanitar din 59rtie sa' carton │ &611 │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&&7.│Ea4ricarea articolelor de +a+etărie │ &61/ │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&1..│Ea4ricarea ta+et'l'i │ &612 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&1&.│Ea4ricarea altor articole din 59rtie -i carton n.c.a. │ &617 │ 3.10 │ ../2/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&11.│Ti+ărirea )iarelor │ &8&& │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&1/.│Alte activităţi de ti+ărire n.c.a. │ &8&1 │ 3.0. │ ../01 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&12.│=ervicii +re,ătitoare +entr' +reti+ărire │ &8&/ │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&10.│Ie,ătorie -i servicii cone(e │ &8&2 │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&13.│Re+rod'cerea :nre,istrărilor │ &81. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&16.│Ea4ricarea +rod'selor de cocserie │ &7&. │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&18.│Ea4ricarea +rod'selor o4ţin'te din +rel'crarea ţiţei'l'i │ &71. │ &..10 │ ..27. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&17.│Ea4ricarea ,a)elor ind'striale │ 1.&& │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&/..│Ea4ricarea coloranţilor -i a +i,menţilor │ 1.&1 │ 7.10 │ ..202 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&/&.│Ea4ricarea altor +rod'se c5imice anor,anice de 4a)ă │ 1.&/ │ 7.10 │ ..202 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&/1.│Ea4ricarea altor +rod'se c5imice or,anice de 4a)ă │ 1.&2 │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&//.│Ea4ricarea :n,ră-ămintelor -i +rod'selor a)otoase │ 1.&0 │ 8.0. │ ..213 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&/2.│Ea4ricarea materialelor +lastice :n forme +rimare │ 1.&3 │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&/0.│Ea4ricarea ca'ci'c'l'i sintetic :n forme +rimare │ 1.&6 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&/3.│Ea4ricarea +esticidelor -i a altor +rod'se a,roc5imice │ 1.1. │ 7.10 │ ..202 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&/6.│Ea4ricarea vo+selelor* lac'rilor* cernelii ti+o,rafice -i mastic'rilor │ 1./. │ 6... │ ../6& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&/8.│Ea4ricarea să+'n'rilor* deter,enţilor -i a +rod'selor de :ntreţinere │ 1.2& │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&/7.│Ea4ricarea +arf'm'rilor -i a +rod'selor cosmetice (de toaletă" │ 1.21 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&2..│Ea4ricarea e(+lo)ivilor │ 1.0& │ &/.10 │ ..3.& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&2&.│Ea4ricarea clei'rilor │ 1.01 │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&21.│Ea4ricarea 'lei'rilor esenţiale │ 1.0/ │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&2/.│Ea4ricarea altor +rod'se c5imice n.c.a. │ 1.07 │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&22.│Ea4ricarea fi4relor sintetice -i artificiale │ 1.3. │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&20.│Ea4ricarea +rod'selor farmace'tice de 4a)ă │ 1&&. │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&23.│Ea4ricarea +re+aratelor farmace'tice │ 1&1. │ 8.0. │ ..213 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&26.│Ea4ricarea anvelo+elor -i a camerelor de aerD re-a+area -i refacerea │ 1&&& │ 2.10 │ ..16. │
│ │anvelo+elor │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&28.│Ea4ricarea altor +rod'se din ca'ci'c │ 11&7 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&27.│Ea4ricarea +lăcilor* foliilor* t'4'rilor -i +rofilelor din material │ 111& │ /.60 │ ..10& │
│ │+lastic │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&0..│Ea4ricarea articolelor de am4alaF din material +lastic │ 1111 │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&0&.│Ea4ricarea articolelor din material +lastic +entr' constr'cţii │ 111/ │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&01.│Ea4ricarea altor +rod'se din material +lastic │ 1117 │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&0/.│Ea4ricarea sticlei +late │ 1/&& │ 6.0. │ ../87 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&02.│;rel'crarea -i fasonarea sticlei +late │ 1/&1 │ 7.0. │ ..23/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&00.│Ea4ricarea articolelor din sticlă │ 1/&/ │ 7.0. │ ..23/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&03.│Ea4ricarea fi4relor din sticlă │ 1/&2 │ 8.10 │ ..2&6 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&06.│Ea4ricarea de sticlărie te5nică │ 1/&7 │ 8.0. │ ..213 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&08.│Ea4ricarea de +rod'se refractare │ 1/1. │ 0.10 │ ../.3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&07.│Ea4ricarea +lăcilor -i dalelor din ceramică │ 1//& │ 7... │ ..222 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&3..│Ea4ricarea cărămi)ilor* ţi,lelor -i altor +rod'se +entr' constr'cţii* din│ 1//1 │ 6.10 │ ../8. │
│ │ar,ilă arsă │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&3&.│Ea4ricarea articolelor ceramice +entr' ') ,os+odăresc -i ornamental │ 1/2& │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&31.│Ea4ricarea de o4iecte sanitare din ceramică │ 1/21 │ &.... │ ..28& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&3/.│Ea4ricarea i)olatorilor -i +ieselor i)olante din ceramică │ 1/2/ │ &..0. │ ..0.. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&32.│Ea4ricarea altor +rod'se te5nice din ceramică │ 1/22 │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&30.│Ea4ricarea altor +rod'se ceramice n.c.a. │ 1/27 │ 8.0. │ ..213 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&33.│Ea4ricarea ciment'l'i │ 1/0& │ 6... │ ../6& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&36.│Ea4ricarea var'l'i -i i+sos'l'i │ 1/01 │ &.... │ ..28& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&38.│Ea4ricarea +rod'selor din 4eton +entr' constr'cţii │ 1/3& │ 3.0. │ ../01 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&37.│Ea4ricarea +rod'selor din i+sos +entr' constr'cţii │ 1/31 │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&6..│Ea4ricarea 4eton'l'i │ 1/3/ │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&6&.│Ea4ricarea mortar'l'i │ 1/32 │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&61.│Ea4ricarea +rod'selor din a)4ociment │ 1/30 │ &..0. │ ..0.. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&6/.│Ea4ricarea altor articole din 4eton* ciment -i i+sos │ 1/37 │ 0.10 │ ../.3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&62.│Tăierea* fasonarea -i finisarea +ietrei │ 1/6. │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&60.│Ea4ricarea +rod'selor a4ra)ive │ 1/7& │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&63.│Ea4ricarea altor +rod'se din minerale nemetalice n.c.a. │ 1/77 │ 6.60 │ ../78 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&66.│;rod'cţia de metale feroase s'4 forme +rimare -i de feroaliaFe │ 12&. │ 7.0. │ ..23/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&68.│;rod'cţia de t'4'ri* ţevi* +rofile t'4'lare -i accesorii +entr' acestea │ 121. │ &1.10 │ ..032 │
│ │din oţel │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&67.│Tra,ere la rece a 4arelor │ 12/& │ 8.60 │ ..2/0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&8..│Iaminare la rece a 4en)ilor :n,'ste │ 12/1 │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&8&.│;rod'cţia de +rofile o4ţin'te la rece │ 12// │ 8.60 │ ..2/0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&81.│Trefilarea firelor la rece │ 12/2 │ 7.10 │ ..202 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&8/.│;rod'cţia metalelor +reţioase │ 122& │ &.... │ ..28& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&82.│Jetal'r,ia al'mini'l'i │ 1221 │ &/.60 │ ..3&7 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&80.│;rod'cţia +l'm4'l'i* )inc'l'i -i cositor'l'i │ 122/ │ &1... │ ..000 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&83.│Jetal'r,ia c'+r'l'i │ 1222 │ &1.10 │ ..032 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&86.│;rod'cţia altor metale neferoase │ 1220 │ &.... │ ..28& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&88.│;rel'crarea com4'sti4ililor n'cleari │ 1223 │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&87.│T'rnarea fontei │ 120& │ &1.60 │ ..081 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&7..│T'rnarea oţel'l'i │ 1201 │ &2.0. │ ..326 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&7&.│T'rnarea metalelor neferoase '-oare │ 120/ │ 3.60 │ ../31 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&71.│T'rnarea altor metale neferoase │ 1202 │ &1... │ ..000 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&7/.│Ea4ricarea de constr'cţii metalice -i +ărţi com+onente ale str'ct'rilor │ 10&& │ 6.0. │ ../87 │
│ │metalice │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&72.│Ea4ricarea de '-i -i ferestre din metal │ 10&1 │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&70.│;rod'cţia de radiatoare -i ca)ane +entr' :ncăl)ire centrală │ 101& │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&73.│;rod'cţia de re)ervoare* cisterne -i containere metalice │ 1017 │ 3.10 │ ../2/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&76.│;rod'cţia ,eneratoarelor de a4'ri (c' e(ce+ţia ca)anelor +entr' │ 10/. │ 8... │ ..2.8 │
│ │:ncăl)ire centrală" │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&78.│Ea4ricarea armament'l'i -i m'niţiei │ 102. │ 3.10 │ ../2/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│&77.│Ea4ricarea +rod'selor metalice o4ţin'te +rin deformare +lasticăD │ 100. │ 6... │ ../6& │
│ │metal'r,ia +'l4erilor │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1...│Tratarea -i aco+erirea metalelor │ 103& │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1.&.│K+eraţi'ni de mecanică ,enerală │ 1031 │ 8.0. │ ..213 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1.1.│Ea4ricarea +rod'selor de tăiat │ 106& │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1./.│Ea4ricarea articolelor de feronerie │ 1061 │ &.... │ ..28& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1.2.│Ea4ricarea 'neltelor │ 106/ │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1.0.│Ea4ricarea de reci+ienţi* containere -i alte +rod'se similare din oţel │ 107& │ 8.0. │ ..213 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1.3.│Ea4ricarea am4alaFelor '-oare din metal │ 1071 │ 3.60 │ ../31 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1.6.│Ea4ricarea articolelor din fire metaliceD fa4ricarea de lanţ'ri -i arc'ri│ 107/ │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1.8.│Ea4ricarea de -'r'4'ri* 4'loane -i alte articole filetateD fa4ricarea de │ 1072 │ 2... │ ..13. │
│ │nit'ri -i -ai4e │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1.7.│Ea4ricarea altor articole din metal n.c.a. │ 1077 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1&..│Ea4ricarea s'4ansam4l'rilor electronice (mod'le" │ 13&& │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1&&.│Ea4ricarea altor com+onente electronice │ 13&1 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1&1.│Ea4ricarea calc'latoarelor -i a ec5i+amentelor +eriferice │ 131. │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1&/.│Ea4ricarea ec5i+amentelor de com'nicaţii │ 13/. │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1&2.│Ea4ricarea +rod'selor electronice de lar, cons'm │ 132. │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1&0.│Ea4ricarea de instr'mente -i dis+o)itive +entr' măs'ră* verificare* │ 130& │ 1.10 │ ..&73 │
│ │control* navi,aţie │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1&3.│;rod'cţia de ceas'ri │ 1301 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1&6.│Ea4ricarea de ec5i+amente +entr' radiolo,ie* electrodia,nostic -i │ 133. │ &.60 │ ..&68 │
│ │electrotera+ie │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1&8.│Ea4ricarea de instr'mente o+tice -i ec5i+amente foto,rafice │ 136. │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1&7.│Ea4ricarea s'+orţilor ma,netici -i o+tici destinaţi :nre,istrărilor │ 138. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│11..│Ea4ricarea motoarelor* ,eneratoarelor -i transformatoarelor electrice │ 16&& │ 3... │ ..//2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│11&.│Ea4ricarea a+aratelor de distri4'ţie -i control al electricităţii │ 16&1 │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│111.│Ea4ricarea de ac'm'latori -i 4aterii │ 161. │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│11/.│Ea4ricarea de ca4l'ri c' fi4ră o+tică │ 16/& │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│112.│Ea4ricarea altor fire -i ca4l'ri electrice -i electronice │ 16/1 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│110.│Ea4ricarea dis+o)itivelor de cone(i'ne +entr' fire -i ca4l'ri electrice │ 16// │ 3... │ ..//2 │
│ │-i electronice │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│113.│Ea4ricarea de ec5i+amente electrice de il'minat │ 162. │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│116.│Ea4ricarea de a+arate electrocasnice │ 160& │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│118.│Ea4ricarea de ec5i+amente casnice neelectrice │ 1601 │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│117.│Ea4ricarea altor ec5i+amente electrice │ 167. │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1/..│Ea4ricarea de mototoare -i t'r4ine (c' e(ce+ţia celor +entr' │ 18&& │ 6.0. │ ../87 │
│ │avioane* a'tove5ic'le -i motociclete" │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1/&.│Ea4ricarea de motoare 5idra'lice │ 18&1 │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1/1.│Ea4ricarea de +om+e -i com+resoare │ 18&/ │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1//.│Ea4ricarea de articole de ro4inetărie │ 18&2 │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1/2.│Ea4ricarea la,ărelor* an,renaFelor* c'tiilor de vite)ă -i a elementelor │ 18&0 │ 3.10 │ ../2/ │
│ │mecanice de transmisie │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1/0.│Ea4ricarea c'+toarelor* f'rnalelor -i ar)ătoarelor │ 181& │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1/3.│Ea4ricarea ec5i+amentelor de ridicat -i mani+'lat │ 1811 │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1/6.│Ea4ricarea ma-inilor -i ec5i+amentelor de 4iro' (e(cl'siv fa4ricarea │ 181/ │ &.60 │ ..&68 │
│ │calc'latoarelor -i a ec5i+amentelor +eriferice" │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1/8.│Ea4ricarea ma-inilorG'nelte +orta4ile acţionate electric │ 1812 │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│1/7.│Ea4ricarea ec5i+amentelor de ventilaţie -i fri,orifice* e(cl'siv a │ 1810 │ 0.60 │ ../10 │
│ │ec5i+amentelor de ') casnic │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│12..│Ea4ricarea altor ma-ini -i 'tilaFe de 'tili)are ,enerală │ 1817 │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│12&.│Ea4ricarea ma-inilor -i 'tilaFelor +entr' a,ric'lt'ră -i e(+loatări │ 18/. │ 7.60 │ ..261 │
│ │forestiere │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│121.│Ea4ricarea 'tilaFelor -i a ma-inilorG'nelte +entr' +rel'crarea │ 182& │ 8.0. │ ..213 │
│ │metal'l'i │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│12/.│Ea4ricarea altor ma-iniG'nelte n.c.a. │ 1827 │ 7... │ ..222 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│122.│Ea4ricarea 'tilaFelor +entr' metal'r,ie │ 187& │ 8.0. │ ..213 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│120.│Ea4ricarea 'tilaFelor +entr' e(tracţie -i constr'cţii │ 1871 │ &..10 │ ..27. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│123.│Ea4ricarea 'tilaFelor +entr' +rel'crarea +rod'selor alimentare* │ 187/ │ 7... │ ..222 │
│ │4ă't'rilor -i t't'n'l'i │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│126.│Ea4ricarea 'tilaFelor +entr' ind'stria te(tilă* a :m4răcămintei -i a │ 1872 │ 2.0. │ ..167 │
│ │+ielăriei │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│128.│Ea4ricarea 'tilaFelor +entr' ind'stria 59rtiei -i carton'l'i │ 1870 │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│127.│Ea4ricarea 'tilaFelor +entr' +rel'crarea maselor +lastice -i a │ 1873 │ 0... │ ..176 │
│ │ca'ci'c'l'i │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│10..│Ea4ricarea altor ma-ini -i 'tilaFe s+ecifice n.c.a. │ 1877 │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│10&.│Ea4ricarea a'tove5ic'lelor de trans+ort r'tier │ 17&. │ &..60 │ ..0.7 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│101.│;rod'cţia de caroserii +entr' a'tove5ic'le* fa4ricarea de remorci -i │ 171. │ 0.0. │ ../&3 │
│ │semiremorci │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│10/.│Ea4ricarea de ec5i+amente electrice -i electronice +entr' │ 17/& │ 1.60 │ ..1&2 │
│ │a'tove5ic'le -i motoare de a'tove5ic'le │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│102.│Ea4ricarea altor +iese -i accesorii +entr' a'tove5ic'le -i +entr' │ 17/1 │ 3.0. │ ../01 │
│ │motoare de a'tove5ic'le │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│100.│Constr'cţia de nave -i str'ct'ri +l'ti
toare │ /.&& │ 6... │ ../6& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│103.│Constr'cţia de am4arcaţi'ni s+ortive -i de a,rement │ /.&1 │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│106.│Ea4ricarea material'l'i r'lant │ /.1. │ 0.10 │ ../.3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│108.│Ea4ricarea de aeronave -i nave s+aţiale │ /./. │ 3.10 │ ../2/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│107.│Ea4ricarea ve5ic'lelor militare de l'+tă │ /.2. │ 3.10 │ ../2/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│13..│Ea4ricarea de motociclete │ /.7& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│13&.│Ea4ricarea de 4iciclete -i de ve5ic'le +entr' invali)i │ /.71 │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│131.│Ea4ricarea altor miFloace de trans+ort n.c.a. │ /.77 │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│13/.│Ea4ricarea de mo4ilă +entr' 4iro'ri -i ma,a)ine │ /&.& │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│132.│Ea4ricarea de mo4ilă +entr' 4'cătării │ /&.1 │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│130.│Ea4ricarea de saltele -i somiere │ /&./ │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│133.│Ea4ricarea de mo4ilă n.c.a. │ /&.7 │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│136.│aterea monedelor │ /1&& │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│138.│Ea4ricarea 4iF'teriilor -i articolelor similare din metale -i +ietre │ /1&1 │ &.0. │ ..&38 │
│ │+reţioase │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│137.│Ea4ricarea imitaţiilor de 4iF'terii -i articole similare │ /1&/ │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│16..│Ea4ricarea instr'mentelor m')icale │ /11. │ 8.10 │ ..2&6 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│16&.│Ea4ricarea articolelor +entr' s+ort │ /1/. │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│161.│Ea4ricarea Foc'rilor -i F'căriilor │ /12. │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│16/.│Ea4ricarea de dis+o)itive* a+arate -i instr'mente medicale │ /10. │ 1.0. │ ..1.0 │
│ │stomatolo,ice │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│162.│Ea4ricarea măt'rilor -i +eriilor │ /17& │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│160.│Ea4ricarea altor +rod'se man'fact'riere n.c.a. │ /177 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│163.│Re+ararea articolelor fa4ricate din metal │ //&& │ 3... │ ..//2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│166.│Re+ararea ma-inilor │ //&1 │ 6.0. │ ../87 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│168.│Re+ararea ec5i+amentelor electronice -i o+tice │ //&/ │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│167.│Re+ararea ec5i+amentelor electrice │ //&2 │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│18..│Re+ararea -i :ntreţinerea navelor -i 4ărcilor │ //&0 │ 6.60 │ ../78 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│18&.│Re+ararea -i :ntreţinerea aeronavelor -i navelor s+aţiale │ //&3 │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│181.│Re+ararea -i :ntreţinerea altor ec5i+amente de trans+ort n.c.a. │ //&6 │ 3.10 │ ../2/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│18/.│Re+ararea altor ec5i+amente │ //&7 │ 3.0. │ ../01 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│182.│Lnstalarea ma-inilor -i ec5i+amentelor ind'striale │ //1. │ 3.0. │ ../01 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│180.│;rod'cţia de ener,ie electrică │ /0&& │ 6... │ ../6& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│183.│Trans+ort'l ener,iei electrice │ /0&1 │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│186.│Histri4'ţia ener,iei electrice │ /0&/ │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│188.│Comerciali)area ener,iei electrice │ /0&2 │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│187.│;rod'cţia ,a)elor │ /01& │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│17..│Histri4'ţia com4'sti4ililor ,a)o-i* +rin cond'cte │ /011 │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│17&.│Comerciali)area com4'sti4ililor ,a)o-i* +rin cond'cte │ /01/ │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│171.│E'rni)area de a4'r -i aer condiţionat │ /0/. │ 0.10 │ ../.3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│17/.│Ca+tarea* tratarea -i distri4'ţia a+ei │ /3.. │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│172.│Colectarea -i e+'rarea a+elor ')ate │ /6.. │ &1.10 │ ..032 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│170.│Colectarea de-e'rilor ne+eric'loase │ /8&& │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│173.│Colectarea de-e'rilor +eric'loase │ /8&1 │ 6... │ ../6& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│176.│Tratarea -i eliminarea de-e'rilor ne+eric'loase │ /81& │ 3.0. │ ../01 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│178.│Tratarea -i eliminarea de-e'rilor +eric'loase │ /811 │ 6.0. │ ../87 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│177.│Hemontarea (de)asam4larea" ma-inilor -i a ec5i+amentelor scoase │ /8/& │ 3... │ ..//2 │
│ │din ') +entr' rec'+erarea materialelor │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/...│Rec'+erarea materialelor recicla4ile sortate │ /8/1 │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/.&.│Activităţi -i servicii de decontaminare │ /7.. │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/.1.│He)voltare (+romovare" imo4iliară │ 2&&. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/./.│I'crări de constr'cţii ale clădirilor re)idenţiale -i nere)idenţiale │ 2&1. │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/.2.│I'crări de constr'cţii ale dr'm'rilor -i a'tostră)ilor │ 21&& │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/.0.│I'crări de constr'cţii ale căilor ferate de s'+rafaţă -i s'4terane │ 21&1 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/.3.│Constr'cţia de +od'ri -i t'nel'ri │ 21&/ │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/.6.│I'crări de constr'cţii ale +roiectelor 'tilitare +entr' fl'ide │ 211& │ 0.10 │ ../.3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/.8.│I'crări de constr'cţii ale +roiectelor 'tilitare +entr' electricitate │ 2111 │ 0... │ ..176 │
│ │-i telecom'nicaţii │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/.7.│Constr'cţii 5idrote5nice │ 217& │ 3... │ ..//2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/&..│I'crări de constr'cţii ale altor +roiecte in,inere-ti n.c.a. │ 2177 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/&&.│I'crări de demolare a constr'cţiilor │ 2/&& │ 7.0. │ ..23/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/&1.│I'crări de +re,ătire a teren'l'i │ 2/&1 │ 7.0. │ ..23/ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/&/.│I'crări de foraF -i sondaF +entr' constr'cţii │ 2/&/ │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/&2.│I'crări de instalaţii electrice │ 2/1& │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/&0.│I'crări de instalaţii sanitare* de :ncăl)ire -i de aer condiţionat │ 2/11 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/&3.│Alte l'crări de instalaţii +entr' constr'cţii │ 2/17 │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/&6.│I'crări de i+soserie │ 2//& │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/&8.│I'crări de t9m+lărie -i d'l,5erie │ 2//1 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/&7.│I'crări de +ardosire -i +lacare a +ereţilor │ 2/// │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/1..│I'crări de vo+sitorie* )',răveli -i montări de ,eam'ri │ 2//2 │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/1&.│Alte l'crări de finisare │ 2//7 │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/11.│I'crări de :nvelitori* -ar+ante -i terase la constr'cţii │ 2/7& │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/1/.│Alte l'crări s+eciale de constr'cţii n.c.a. │ 2/77 │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/12.│Comerţ c' a'tot'risme -i a'tove5ic'le '-oare (s'4 /*0 tone" │ 20&& │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/10.│Comerţ c' alte a'tove5ic'le │ 20&7 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/13.│Mntreţinerea -i re+ararea a'tove5ic'lelor │ 201. │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/16.│Comerţ c' ridicata de +iese -i accesorii +entr' a'tove5ic'le │ 20/& │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/18.│Comerţ c' amăn'nt'l de +iese -i accesorii +entr' a'tove5ic'le │ 20/1 │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/17.│Comerţ c' motociclete* +iese -i accesorii aferente* :ntreţinerea -i │ 202. │ &... │ ..&0. │
│ │re+ararea motocicletelor │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│//..│Lntermedieri :n comerţ'l c' materii +rime a,ricole* animale vii* │ 23&& │ &.0. │ ..&38 │
│ │materii +rime te(tile -i c' semifa4ricate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│//&.│Lntermedieri :n comerţ'l c' com4'sti4ili* minere'ri* metale -i │ 23&1 │ 1... │ ..&86 │
│ │+rod'se c5imice +entr' ind'strie │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│//1.│Lntermedieri :n comerţ'l c' material lemnos -i materiale de │ 23&/ │ 2... │ ..13. │
│ │constr'cţii │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│///.│Lntermedieri :n comerţ'l c' ma-ini* ec5i+amente ind'striale nave -i │ 23&2 │ &... │ ..&0. │
│ │avioane │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│//2.│Lntermedieri :n comerţ'l c' mo4ilă* articole de menaF -i de fierărie │ 23&0 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│//0.│Lntermedieri :n comerţ'l c' te(tile* confecţii din 4lană* :ncălţăminte │ 23&3 │ &... │ ..&0. │
│ │-i articole din +iele │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│//3.│Lntermedieri :n comerţ'l c' +rod'se alimentare* 4ă't'ri -i t't'n │ 23&6 │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│//6.│Lntermedieri :n comerţ'l s+eciali)at :n v9n)area +rod'selor c' │ 23&8 │ &.60 │ ..&68 │
│ │caracter s+ecific* n.c.a. │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│//8.│Lntermedieri :n comerţ'l c' +rod'se diverse │ 23&7 │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│//7.│Comerţ c' ridicata al cerealelor* seminţelor* f'raFelor -i t't'n'l'i │ 231& │ 1.0. │ ..1.0 │
│ │ne+rel'crat │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/2..│Comerţ c' ridicata al florilor -i al +lantelor │ 2311 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/2&.│Comerţ c' ridicata al animalelor vii │ 231/ │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/21.│Comerţ c' ridicata la 4lăn'rilor* +ieilor 4r'te -i al +ieilor +rel'crate │ 2312 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/2/.│Comerţ c' ridicata al fr'ctelor -i al le,'melor │ 23/& │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/22.│Comerţ c' ridicata al cărnii -i +rod'selor din carne │ 23/1 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/20.│Comerţ c' ridicata al +rod'selor lactate* o'ălor* 'lei'rilor -i │ 23// │ 0.0. │ ../&3 │
│ │,răsimilor comesti4ile │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/23.│Comerţ c' ridicata al 4ă't'rilor │ 23/2 │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/26.│Comerţ c' ridicata al +rod'selor din t't'n │ 23/0 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/28.│Comerţ c' ridicata al )a5ăr'l'i* ciocolatei -i +rod'selor )a5aroase │ 23/3 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/27.│Comerţ c' ridicata c' cafea* ceai* cacao -i condimente │ 23/6 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/0..│Comerţ c' ridicata s+eciali)at al altor alimente* incl'siv +e-te* │ 23/8 │ &.10 │ ..&07 │
│ │cr'stacee -i mol'-te │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/0&.│Comerţ c' ridicata nes+eciali)at de +rod'se alimentare* 4ă't'ri -i │ 23/7 │ 1.10 │ ..&73 │
│ │t't'n │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/01.│Comerţ c' ridicata al +rod'selor te(tile │ 232& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/0/.│Comerţ c' ridicata al :m4răcămintei -i :ncălţămintei │ 2321 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/02.│Comerţ c' ridicata al a+aratelor electrice de ') ,os+odăresc* al │ 232/ │ 1.10 │ ..&73 │
│ │a+aratelor de radio -i televi)oarelor │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/00.│Comerţ c' ridicata al +rod'selor din ceramică* sticlărie -i +rod'se │ 2322 │ &... │ ..&0. │
│ │de :ntreţinere │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/03.│Comerţ c' ridicata al +rod'selor cosmetice -i de +arf'merie │ 2320 │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/06.│Comerţ c' ridicata al +rod'selor farmace'tice │ 2323 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/08.│Comerţ c' ridicata al mo4ilei* covoarelor -i al articolelor de il'minat │ 2326 │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/07.│Comerţ c' ridicata al ceas'rilor -i 4iF'teriilor │ 2328 │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/3..│Comerţ c' ridicata al altor 4'n'ri de ') ,os+odăresc │ 2327 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/3&.│Comerţ c' ridicata al calc'latoarelor* ec5i+amentelor +eriferice -i │ 230& │ &... │ ..&0. │
│ │softNareG'l'i │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/31.│Comerţ c' ridicata de com+onente -i ec5i+amente electronice -i de │ 2301 │ 1... │ ..&86 │
│ │telecom'nicaţii │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/3/.│Comerţ c' ridicata al ma-inilor a,ricole* ec5i+amentelor -i │ 233& │ &... │ ..&0. │
│ │f'rnit'rilor │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/32.│Comerţ c' ridicata al ma-inilorG'nelte │ 2331 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/30.│Comerţ c' ridicata al ma-inilor +entr' ind'stria minieră -i constr'cţii │ 233/ │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/33.│Comerţ c' ridicata al ma-inilor +entr' ind'stria te(tilă -i al ma-inilor │ 2332 │ &... │ ..&0. │
│ │de c's't -i de tricotat │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/36.│Comerţ c' ridicata al mo4ilei de 4iro' │ 2330 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/38.│Comerţ c' ridicata al altor ma-ini -i ec5i+amente de 4iro' │ 2333 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/37.│Comerţ c' ridicata al altor ma-ini -i ec5i+amente │ 2337 │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/6..│Comerţ c' ridicata al com4'sti4ililor soli)i* lic5i)i -i ,a)o-i -i al │ 236& │ &.10 │ ..&07 │
│ │+rod'selor derivate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/6&.│Comerţ c' ridicata al metalelor -i minere'rilor metalice │ 2361 │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/61.│Comerţ c' ridicata al material'l'i lemnos -i al materialelor de │ 236/ │ 1.10 │ ..&73 │
│ │constr'cţie -i ec5i+amentelor sanitare │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/6/.│Comerţ c' ridicata al ec5i+amentelor -i f'rnit'rilor de fierărie +entr' │ 2362 │ &.60 │ ..&68 │
│ │instalaţii sanitare -i de :ncăl)ire │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/62.│Comerţ c' ridicata al +rod'selor c5imice │ 2360 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/60.│Comerţ c' ridicata al altor +rod'se intermediare │ 2363 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/63.│Comert c' ridicata al de-e'rilor -i rest'rilor │ 2366 │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/66.│Comerţ c' ridicata nes+eciali)at │ 237. │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/68.│Comerţ c' amăn'nt'l :n ma,a)ine nes+eciali)ate* c' v9n)are │ 26&& │ &.0. │ ..&38 │
│ │+redominantă de +rod'se alimentare* 4ă't'ri -i t't'n │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/67.│Comerţ c' amăn'nt'l :n ma,a)ine nes+eciali)ate* c' v9n)are │ 26&7 │ &.10 │ ..&07 │
│ │+redominantă de +rod'se nealimentare │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/8..│Comerţ c' amăn'nt'l al fr'ctelor -i le,'melor +roas+ete* :n │ 261& │ &.0. │ ..&38 │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/8&.│Comerţ c' amăn'nt'l al cărnii -i al +rod'selor din carne* :n │ 2611 │ &.0. │ ..&38 │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/81.│Comerţ c' amăn'nt'l al +e-tel'i* cr'staceelor -i mol'-telor* :n │ 261/ │ &... │ ..&0. │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/8/.│Comerţ c' amăn'nt'l al +9inii* +rod'selor de +atiserie -i +rod'selor │ 2612 │ 1... │ ..&86 │
│ │)a5aroase* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/82.│Comerţ c' amăn'nt'l al 4ă't'rilor* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ 2610 │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/80.│Comerţ c' amăn'nt'l al +rod'selor din t't'n* :n ma,a)ine │ 2613 │ &... │ ..&0. │
│ │s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/83.│Comerţ c' amăn'nt'l al altor +rod'se alimentare* :n ma,a)ine │ 2617 │ &... │ ..&0. │
│ │s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/86.│Comerţ c' amăn'nt'l al car4'ranţilor +entr' a'tove5ic'le* :n │ 26/. │ &.60 │ ..&68 │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/88.│Comerţ c' amăn'nt'l al calc'latoarelor* 'nităţilor +eriferice -i │ 262& │ &... │ ..&0. │
│ │softNareG'l'i* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/87.│Comerţ c' amăn'nt'l al ec5i+amentelor +entr' telecom'nicaţii :n │ 2621 │ &... │ ..&0. │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/7..│Comerţ c' amăn'nt'l al ec5i+amentelor a'dioBvideo* :n ma,a)ine │ 262/ │ 1.0. │ ..1.0 │
│ │s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/7&.│Comerţ c' amăn'nt'l al te(tilelor* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ 260& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/71.│Comerţ c' amăn'nt'l al articolelor de fierărie* al articolelor din │ 2601 │ &.10 │ ..&07 │
│ │sticlă -i al celor +entr' vo+sit* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/7/.│Comerţ c' amăn'nt'l al covoarelor* car+etelor* ta+etelor -i al altor │ 260/ │ &... │ ..&0. │
│ │aco+eritoare de +odea* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/72.│Comerţ c' amăn'nt'l al articolelor -i a+aratelor electrocasnice* :n │ 2602 │ 1.0. │ ..1.0 │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/70.│Comerţ c' amăn'nt'l al mo4ilei* al articolelor de il'minat -i al │ 2607 │ &.60 │ ..&68 │
│ │articolelor de ') casnic n.c.a.* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/73.│Comerţ c' amăn'nt'l al cărţilor* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ 263& │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/76.│Comerţ c' amăn'nt'l al )iarelor -i articolelor de +a+etărie* :n │ 2631 │ &.60 │ ..&68 │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/78.│Comerţ c' amăn'nt'l al disc'rilor -i 4en)ilor ma,netice c' sa' fără │ 263/ │ 1.0. │ ..1.0 │
│ │:nre,istrări a'dioBvideo* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│/77.│Comerţ c' amăn'nt'l al ec5i+amentelor s+ortive* :n ma,a)ine │ 2632 │ &... │ ..&0. │
│ │s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2...│Comerţ c' amăn'nt'l al Foc'rilor -i F'căriilor* :n ma,a)ine │ 2630 │ &... │ ..&0. │
│ │s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2.&.│Comerţ c' amăn'nt'l al :m4răcămintei* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ 266& │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2.1.│Comerţ c' amăn'nt'l al :ncălţămintei -i articolelor din +iele* :n │ 2661 │ /.10 │ ..1// │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2./.│Comerţ c' amăn'nt'l al +rod'selor farmace'tice* :n ma,a)ine │ 266/ │ &... │ ..&0. │
│ │s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2.2.│Comerţ c' amăn'nt'l al articolelor medicale -i orto+edice* :n │ 2662 │ &... │ ..&0. │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2.0.│Comerţ c' amăn'nt'l al +rod'selor cosmetice -i de +arf'merie* :n │ 2660 │ &.0. │ ..&38 │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2.3.│Comerţ c' amăn'nt'l al florilor* +lantelor -i seminţelor* comerţ c' │ 2663 │ &... │ ..&0. │
│ │amăn'nt'l al animalelor de com+anie -i al 5ranei +entr' acestea* :n │ │ │ │
│ │ma,a)ine s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2.6.│Comerţ c' amăn'nt'l al ceas'rilor -i 4iF'teriilor* :n ma,a)ine │ 2666 │ &... │ ..&0. │
│ │s+eciali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2.8.│Comerţ c' anăn'nt'l al altor 4'n'ri noi* :n ma,a)ine s+eciali)ate │ 2668 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2.7.│Comerţ c' amăn'nt'l al 4'n'rilor de oca)ie v9nd'te +rin ma,a)ine │ 2667 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2&..│Comerţ c' amăn'nt'l al +rod'selor alimentare* 4ă't'rilor -i │ 268& │ &... │ ..&0. │
│ │+rod'selor din t't'n* efect'at +rin stand'ri* c5io-c'ri -i +ieţe │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2&&.│Comerţ c' amăn'nt'l al te(tilelor* :m4răcămintei -i :ncălţămintei* │ 2681 │ &... │ ..&0. │
│ │efect'at +rin stand'ri* c5io-c'ri -i +ieţe │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2&1.│Comerţ c' amăn'nt'l +rin stand'ri* c5io-c'ri -i +ieţe al altor │ 2687 │ &... │ ..&0. │
│ │+rod'se │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2&/.│Comerţ c' amăn'nt'l +rin intermedi'l caselor de comen)i sa' +rin │ 267& │ &.10 │ ..&07 │
│ │internet │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2&2.│Comerţ c' amăn'nt'l efect'at :n afara ma,a)inelor* stand'rilor* │ 2677 │ &.10 │ ..&07 │
│ │c5io-c'rilor -i +ieţelor │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2&0.│Tras+ort'ri inter'r4ane de călători +e calea ferată │ 27&. │ 6... │ ../6& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2&3.│Trans+ort'ri de marfă +e calea ferată │ 271. │ 6... │ ../6& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2&6.│Trans+ort'ri 'r4ane* s'4'r4ane -i metro+olitane de călători │ 27/& │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2&8.│Trans+ort'ri c' ta(i'ri │ 27/1 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2&7.│Alte trans+ort'ri terestre de călători n.c.a. │ 27/7 │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│21..│Trans+ort'ri r'tiere de mărf'ri │ 272& │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│21&.│=ervicii de m'tare │ 2721 │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│211.│Trans+ort'ri +rin cond'cte │ 270. │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│21/.│Trans+ort'ri maritime -i costiere de +asa,eri │ 0.&. │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│212.│Trans+ort'ri maritime -i costiere de marfă │ 0.1. │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│210.│Trans+ort'l de +asa,eri +e căi navi,a4ile interioare │ 0./. │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│213.│Trans+ort'l de marfă +e căi navi,a4ile interioare │ 0.2. │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│216.│Trans+ort'ri aeriere de +asa,eri │ 0&&. │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│218.│Trans+ort'ri aeriene de marfă │ 0&1& │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│217.│He+o)itări │ 01&. │ 8... │ ..2.8 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2/..│Activităţi de servicii ane(e +entr' trans+ort'ri terestre │ 011& │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2/&.│Activităţi de servicii ane(e trans+ort'rilor +e a+ă │ 0111 │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2/1.│Activităţi de servicii ane(e trans+ort'rilor aeriene │ 011/ │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2//.│Jani+'lări │ 0112 │ &..60 │ ..0.7 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2/2.│Alte activităţi ane(e trans+ort'rilor │ 0117 │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2/0.│Activităţi +o-tale desfă-'rate s'4 o4li,ativitatea servici'l'i 'niversal │ 0/&. │ /.0. │ ..121 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2/3.│Alte activităţi +o-tale -i de c'rier │ 0/1. │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2/6.│Ootel'ri -i alte facilităţi de ca)are similare │ 00&. │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2/8.│Eacilităţi de ca)are +entr' vacanţe -i +erioade de sc'rtă d'rată │ 001. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│2/7.│;arc'ri +entr' r'lote* cam+in,'ri -i ta4ere │ 00/. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│22..│Alte servicii de ca)are │ 007. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│22&.│Resta'rante │ 03&. │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│221.│Activităţi de alimentaţie (caterin," +entr' evenimente │ 031& │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│22/.│Alte servicii de alimentaţie n.c.a. │ 0317 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│222.│ar'ri -i alte activităţi de servire a 4ă't'rilor │ 03/. │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│220.│Activităţi de editare a cărţilor │ 08&& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│223.│Activităţi de editare de ,5id'ri* com+endii* liste de adrese -i similare │ 08&1 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│226.│Activităţi de editare a )iarelor │ 08&/ │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│228.│Activităţi de editare a revistelor -i +eriodicelor │ 08&2 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│227.│Alte activităţi de editare │ 08&7 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│20..│Activităţi de editare a Foc'rilor de calc'lator │ 081& │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│20&.│Activităţi de editare a altor +rod'se softNare │ 0817 │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│201.│Activităţi de +rod'cţie cinemato,rafică* video -i de +ro,rame de │ 07&& │ 1.0. │ ..1.0 │
│ │televi)i'ne │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│20/.│Activităţi +ost+rod'cţie cinemato,rafică* video -i de +ro,rame de │ 07&1 │ 0.0. │ ../&3 │
│ │televi)i'ne │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│202.│Activităţi de distri4'ţie a filmelor cinemato,rafice* video -i a │ 07&/ │ &... │ ..&0. │
│ │+ro,ramelor de televi)i'ne │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│200.│;roiecţia de filme cinemato,rafice │ 07&2 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│203.│Activităţi de reali)are a :nre,istrărilor a'dio -i activităţi de │ 071. │ &.60 │ ..&68 │
│ │editare m')icală │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│206.│Activităţi de dif')are a +ro,ramelor de radio │ 3.&. │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│208.│Activităţi de dif')are a +ro,ramelor de televi)i'ne │ 3.1. │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│207.│Activităţi de telecom'nicaţii +rin reţele c' ca4l' │ 3&&. │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│23..│Activităţi de telecom'nicaţii +rin reţele fără ca4l' (e(cl'siv +rin │ 3&1. │ /.10 │ ..1// │
│ │satelit" │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│23&.│Activităţi de telecom'nicaţii +rin satelit │ 3&/. │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│231.│Alte activităţi de telecom'nicaţii │ 3&7. │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│23/.│Activităţi de reali)are a soft'l'i la comandă (softNare orientat client" │ 31.& │ 1... │ ..&86 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│232.│Activităţi de cons'ltanţă :n te5nolo,ia informaţiei │ 31.1 │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│230.│Activităţi de mana,ement (,esti'ne -i e(+loatare" a miFloacelor de │ 31./ │ &.0. │ ..&38 │
│ │calc'l │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│233.│Alte activităţi de servicii +rivind te5nolo,ia informaţiei │ 31.7 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│236.│;rel'crarea datelor* administrarea +a,inilor Ne4 -i activităţi cone(e │ 3/&& │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│238.│Activităţi ale +ortal'rilor Ne4 │ 3/&1 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│237.│Activităţi ale a,enţiilor de -tiri │ 3/7& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│26..│Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. │ 3/77 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│26&.│Activităţi ale 4ăncii centrale (naţionale" │ 32&& │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│261.│Alte activităţi de intermedieri monetare │ 32&7 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│26/.│Activităţi ale 5oldin,'rilor │ 321. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│262.│Eond'ri m't'ale -i alte entităţi financiare similare │ 32/. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│260.│Ieasin, financiar │ 327& │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│263.│Alte activităţi de creditare │ 3271 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│266.│Alte intermedieri financiare n.c.a. │ 3277 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│268.│Activităţi de asi,'rări de viaţă │ 30&& │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│267.│Alte activităţi de asi,'rări (e(ce+t9nd asi,'rările de viaţă" │ 30&1 │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│28..│Activităţi de reasi,'rare │ 301. │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│28&.│Activităţi ale fond'rilor de +ensii (c' e(ce+ţia celor din sistem'l │ 30/. │ &... │ ..&0. │
│ │+'4lic de asi,'rări sociale" │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│281.│Administrarea +ieţelor financiare │ 33&& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│28/.│Activităţi de intermediere a tran)acţiilor financiare │ 33&1 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│282.│Activităţi a'(iliare intermediare financiare* e(cl'siv activităţi de │ 33&7 │ &... │ ..&0. │
│ │asi,'rare -i fond'ri de +ensii │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│280.│Activităţi de eval'are a risc'l'i de asi,'rare -i a +a,'4elor │ 331& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│283.│Activităţi ale a,enţilor -i 4ro@erilor de asi,'rări │ 3311 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│286.│Alte activităţi a'(iliare de asi,'rări -i fond'ri de +ensii │ 3317 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│288.│Activităţi de administrare a fond'rilor │ 33/. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│287.│C'm+ărarea -i v9n)area de 4'n'ri imo4iliare +ro+rii │ 38&. │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│27..│Mnc5irierea -i s'4:nc5irierea 4'n'rilor imo4iliare +ro+rii sa' :nc5iriate│ 381. │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│27&.│A,enţii imo4iliare │ 38/& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│271.│Administrarea imo4ilelor +e 4a)ă de comision sa' contract │ 38/1 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│27/.│Activităţi F'ridice │ 37&. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│272.│Activităţi de conta4ilitate -i a'dit financiar* cons'ltanţă :n domeni'l │ 371. │ &... │ ..&0. │
│ │fiscal │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│270.│Activităţi ale direcţiilor (centralelor"* 4iro'rilor administrative │ 6.&. │ &... │ ..&0. │
│ │centrali)ate │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│273.│Activităţi de cons'ltanţă :n domeni'l relaţiilor +'4lice -i al │ 6.1& │ /... │ ..112 │
│ │com'nicării │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│276.│Activităţi de cons'ltanţă +entr' afaceri -i mana,ement │ 6.11 │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│278.│Activităţi de ar5itect'ră │ 6&&& │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│277.│Activităţi de in,inerie -i cons'ltanţă te5nică le,ate de acestea │ 6&&1
│ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0...│Activităţi de testări -i anali)e te5nice │ 6&1. │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0.&.│CercetareGde)voltare :n 4iote5nolo,ie │ 61&& │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0.1.│CercetareGde)voltare :n alte -tiinţe nat'rale -i in,inerie │ 61&7 │ 2.10 │ ..16. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0./.│CercetareGde)voltare :n -tiinţe sociale -i 'maniste │ 611. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0.2.│Activităţi ale a,enţiilor de +'4licitate │ 6/&& │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0.0.│=ervicii de re+re)entare media │ 6/&1 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0.3.│Activităţi de st'diere a +ieţei -i de sondare a o+iniei +'4lice │ 6/1. │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0.6.│Activităţi de desi,n s+eciali)at │ 62&. │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0.8.│Activităţi foto,rafice │ 621. │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0.7.│Activităţi de trad'cere scrisă -i orală (inter+reţi" │ 62/. │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0&..│Alte activităţi +rofesionale* -tiinţifice -i te5nice* n.c.a. │ 627. │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0&&.│Activităţi veterinare │ 60.. │ 3... │ ..//2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0&1.│Activităţi de :nc5iriere -i leasin, c' a'tot'risme -i a'tove5ic'le │ 66&& │ &... │ ..&0. │
│ │r'tiere '-oare │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0&/.│Activităţi de :nc5iriere -i leasin, c' a'tove5ic'le r'tiere ,rele │ 66&1 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0&2.│Activităţi de :nc5iriere -i leasin, c' 4'n'ri recreaţionale -i │ 661& │ &... │ ..&0. │
│ │ec5i+ament s+ortiv │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0&0.│Mnc5irierea de casete video -i disc'ri │ 6611 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0&3.│Activităţi de :nc5iriere -i leasin, c' alte 4'n'ri +ersonale -i │ 6617 │ &... │ ..&0. │
│ │,os+odăre-ti n.c.a. │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0&6.│Activităţi de :nc5iriere -i leasin, c' ma-ini -i ec5i+amente a,ricole │ 66/& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0&8.│Activităţi de :nc5iriere -i leasin, c' ma-ini -i ec5i+amente +entr' │ 66/1 │ &... │ ..&0. │
│ │constr'cţii │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0&7.│Activităţi de :nc5iriere -i leasin, c' ma-ini -i ec5i+amente de 4iro' │ 66// │ &... │ ..&0. │
│ │(incl'siv calc'latoare" │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│01..│Activităţi de :nc5iriere -i leasin, c' ec5i+amente de trans+ort +e a+ă │ 66/2 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│01&.│Activităţi de :nc5iriere -i leasin, c' ec5i+amente de trans+ort aerian │ 66/0 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│011.│Activităţi de :nc5iriere -i leasin, c' alte ma-ini* ec5i+amente -i │ 66/7 │ &... │ ..&0. │
│ │4'n'ri tan,i4ile n.c.a. │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│01/.│Ieasin, c' 4'n'ri intan,i4ile (e(cl'siv financiare" │ 662. │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│012.│Activităţi ale a,enţiilor de +lasare a forţei de m'ncă │ 68&. │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│010.│Activităţi de contractare* +e 4a)e tem+orare* a +ersonal'l'i │ 681. │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│013.│=ervicii de f'rni)are -i mana,ement al forţei de m'ncă │ 68/. │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│016.│Activităţi ale a,enţiilor t'ristice │ 67&& │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│018.│Activităţi ale t'ro+eratorilor │ 67&1 │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│017.│Alte activităţi de re)ervare -i asistenţă t'ristică │ 677. │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0/..│Activităţi de +rotecţie -i ,ardă │ 8.&. │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0/&.│Activităţi de servicii +rivind sistemele de sec'ri)are │ 8.1. │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0/1.│Activităţi de investi,aţii │ 8./. │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0//.│Activităţi de serviciiGs'+ort com4inate │ 8&&. │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0/2.│Activităţi ,enerale de c'răţenie a clădirilor │ 8&1& │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0/0.│Activităţi s+eciali)ate de c'răţenie │ 8&11 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0/3.│Alte activităţi de c'răţenie │ 8&17 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0/6.│Activităţi de :ntreţinere +eisa,istică │ 8&/. │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0/8.│Activităţi com4inate de secretariat │ 81&& │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│0/7.│Activităţi de fotoco+iere* de +re,ătire a doc'mentelor -i alte activităţi│ 81&7 │ 1.60 │ ..1&2 │
│ │s+eciali)ate de secretariat │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│02..│Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center" │ 811. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│02&.│Activităţi de or,ani)are a e(+o)iţiilor* t9r,'rilor -i con,reselor │ 81/. │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│021.│Activităţi ale a,enţiilor de colectare -i a 4iro'rilor (oficiilor" de │ 817& │ &.10 │ ..&07 │
│ │ra+ortare a credit'l'i │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│02/.│Activităţi de am4alare │ 8171 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│022.│Alte activităţi de serviciiGs'+ort +entr' :ntre+rinderi n.c.a. │ 8177 │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│020.│=ervicii de administrare +'4lică ,enerală │ 82&& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│023.│Re,lementarea activităţilor or,anismelor care +restea)ă servicii :n │ 82&1 │ 1.60 │ ..1&2 │
│ │domeni'l :n,riFirii sănătăţii* :nvăţăm9nt'l'i* c'lt'rii -i al altor │ │ │ │
│ │activităţi sociale* e(cl'siv +rotecţia socială │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│026.│Re,lementarea -i eficienti)area activităţilor economice │ 82&/ │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│028.│Activităţi de afaceri e(terne │ 821& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│027.│Activităţi de F'stiţie │ 821/ │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│00..│Activităţi de ordine +'4lică -i de +rotecţie civilă │ 8212 │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│00&.│Activităţi de l'+tă :m+otriva incendiilor -i de +revenire a acestora │ 8210 │ 1.10 │ ..&73 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│001.│Activităţi de +rotecţie socială o4li,atorie │ 82/. │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│00/.│Mnvăţăm9nt +re-colar │ 80&. │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│002.│Mnvăţăm9nt +rimar │ 801. │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│000.│Mnvăţăm9nt sec'ndar ,eneral │ 80/& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│003.│Mnvăţăm9nt sec'ndar* te5nic sa' +rofesional │ 80/1 │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│006.│Mnvăţăm9nt s'+erior non'niversitar │ 802& │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│008.│Mnvăţăm9nt s'+erior 'niversitar │ 8021 │ 1.0. │ ..1.0 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│007.│Mnvăţăm9nt :n domeni'l s+ortiv -i recreaţional │ 800& │ /.60 │ ..10& │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│03..│Mnvăţăm9nt :n domeni'l c'lt'ral (lim4i străine* m')ică* teatr'* dans* │ 8001 │ 1.0. │ ..1.0 │
│ │arte +lastice etc." │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│03&.│Pcoli de cond'cere (+ilotaF" │ 800/ │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│031.│Alte forme de :nvăţăm9nt n.c.a. │ 8007 │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│03/.│Activităţi de serviciiGs'+ort +entr' :nvăţăm9nt │ 803. │ /... │ ..112 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│032.│Activităţi de asistenţă s+italicească │ 83&. │ 2.0. │ ..167 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│030.│Activităţi de asistenţă medicală ,enerală │ 831& │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│033.│Activităţi de asistenţă medicală s+eciali)ată │ 8311 │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│036.│Activităţi de asistenţă stomatolo,ică │ 831/ │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│038.│Alte activităţi referitoare la sănătatea 'mană │ 837. │ 0.10 │ ../.3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│037.│Activităţi ale centrelor de :n,riFire medicală │ 86&. │ 0.10 │ ../.3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│06..│Activităţi ale centrelor de rec'+erare +si5ică -i de de)into(icare* │ 861. │ 0... │ ..176 │
│ │e(cl'siv s+itale │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│06&.│Activităţi ale căminelor de 4ătr9ni -i ale căminelor +entr' +ersoane │ 86/. │ 2.60 │ ..188 │
│ │aflate :n inca+acitate de a se :n,riFi sin,'re │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│061.│Alte activităţi de asistenţă socială* c' ca)are* n.c.a. │ 867. │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│06/.│Activităţi de asistenţă socială* fără ca)are* +entr' 4ătr9ni -i +entr' │ 88&. │ &... │ ..&0. │
│ │+ersoane aflate :n inca+acitate de a se :n,riFi sin,'re │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│062.│Activităţi de :n,riFire )ilnică +entr' co+ii │ 887& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│060.│Alte activităţi de asistenţă socială* fără ca)are* n.c.a. │ 8877 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│063.│Activităţi de inter+retare artistică (s+ectacole" │ 7..& │ 2.60 │ ..188 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│066.│ActivităţiGs'+ort +entr' inter+retarea artistică (s+ectacole" │ 7..1 │ /.10 │ ..1// │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│068.│Activităţi de creaţie artistică │ 7../ │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│067.│Activităţi de ,estionare a sălilor de s+ectacol │ 7..2 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│08..│Activităţi ale 4i4liotecilor -i ar5ivelor │ 7&.& │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│08&.│Activităţi ale m')eelor │ 7&.1 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│081.│Qestionarea mon'mentelor* clădirilor istorice -i a altor o4iective de │ 7&./ │ &... │ ..&0. │
│ │interes t'ristic │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│08/.│Activităţi ale ,rădinilor )oolo,ice* 4otanice -i ale re)ervaţiilor │ 7&.2 │ &.60 │ ..&68 │
│ │nat'rale │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│082.│Activităţi de Foc'ri de noroc -i +ari'ri │ 71.. │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│080.│Activităţi ale 4a)elor s+ortive │ 7/&& │ 0.0. │ ../&3 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│083.│Activităţi ale cl'4'rilor s+ortive │ 7/&1 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│086.│Activităţi ale centrelor de fitness │ 7/&/ │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│088.│Alte activităţi s+ortive │ 7/&7 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│087.│9lci'ri -i +arc'ri de distracţii │ 7/1& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│07..│Alte activităţi recreative -i distractive n.c.a. │ 7/17 │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│07&.│Activităţi ale or,ani)aţiilor economice -i +atronale │ 72&& │ 0... │ ..176 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│071.│Activităţi ale or,ani)aţiilor +rofesionale │ 72&1 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│07/.│Activităţi ale sindicatelor salariaţilor │ 721. │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│072.│Activităţi ale or,ani)aţiilor reli,ioase │ 727& │ &.60 │ ..&68 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│070.│Activităţi ale or,ani)aţiilor +olitice │ 7271 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│073.│Activităţi ale altor or,ani)aţii n.c.a. │ 7277 │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│076.│Re+ararea calc'latoarelor -i a ec5i+amentelor +eriferice │ 70&& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│078.│Re+ararea ec5i+amentelor de com'nicaţii │ 70&1 │ &.0. │ ..&38 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│077.│Re+ararea a+aratelor electronice de ') casnic │ 701& │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│3...│Re+ararea dis+o)itivelor de ') ,os+odăresc -i a ec5i+amentelor │ 7011 │ 1... │ ..&86 │
│ │+entr' casă -i ,rădină │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│3.&.│Re+ararea :ncălţămintei -i a articolelor din +iele │ 701/ │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│3.1.│Re+ararea mo4ilei -i a f'rnit'rilor casnice │ 7012 │ 2... │ ..13. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│3./.│Re+ararea ceas'rilor -i a 4iF'teriilor │ 7010 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│3.2.│Re+ararea articolelor de ') +ersonal -i ,os+odăresc n.c.a. │ 7017 │ 1.60 │ ..1&2 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│3.0.│=+ălarea -i c'răţarea ('scată" articolelor te(tile -i a +rod'selor din │ 73.& │ &.60 │ ..&68 │
│ │4lană │ │ │ │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│3.3.│Coaf'ră -i alte activităţi de :nfr'm'seţare │ 73.1 │ &.10 │ ..&07 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│3.6.│Activităţi de +om+e f'ne4re -i similare │ 73./ │ 0.60 │ ../10 │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│3.8.│Activităţi de :ntreţinere cor+orală │ 73.2 │ &... │ ..&0. │
#────$─────────────────────────────────────────────────────────────────────────$──────────$───────────$─────────────%
│3.7.│Alte activităţi de servicii n.c.a. │ 73.7 │ 1.60 │ ..1&2 │
R────S─────────────────────────────────────────────────────────────────────────S──────────S───────────S─────────────T

!C" # $a%a de calcul&
'(T)*
1. Dac+ ,n perioada urm+toare va ,ncepe activitatea de transport spaţial -cod CAE' ./220, tari1ul a1erent acestei activit+ţi se va asimila cu tari1ul pentru
clasa CAE' .//0&
2. Tari1ul a1erent clasei CAE' 200 se asimilea%+ cu tari1ul clasei 30&
3. Tari1ul a1erent clasei CAE' 00 se asimilea%+ cu tari1ul clasei 452/&

├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 21.│Creşterea cămilelor şi a camelidelor │ 0144 │ 2.25 │ 0.196 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 22.│Creşterea ovinelor şi a caprinelor │ 0145 │ 3.25 │ 0.233 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 23.│Creşterea porcinelor │ 0146 │ 5.00 │ 0.297 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 24.│Creşterea păsărilor │ 0147 │ 3.00 │ 0.224 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 25.│Creşterea altor animale │ 0149 │ 3.00 │ 0.224 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 26.│Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea │ 0150 │ 4.25 │ 0.270 │ │ │animalelor) │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 27.│Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală │ 0161 │ 5.75 │ 0.325 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 28.│Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor │ 0162 │ 2.50 │ 0.205 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 29.│Activităţi după recoltare │ 0163 │ 4.25 │ 0.270 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 30.│Pregătirea seminţelor │ 0164 │ 4.00 │ 0.260 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 31.│Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii │ 0170 │ 11.00 │ 0.518 │ │ │anexe vânătorii │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 32.│Silvicultură şi alte activităţi forestiere │ 0210 │ 4.25 │ 0.270 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 33.│Exploatare forestieră │ 0220 │ 4.75 │ 0.288 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 34.│Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană │ 0230 │ 3.50 │ 0.242 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 35.│Activităţi de servicii anexe silviculturii │ 0240 │ 5.00 │ 0.297 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 36.│Pescuitul maritim │ 0311 │ 1.75 │ 0.178 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 37.│Pescuitul în ape dulci │ 0312 │ 1.75 │ 0.178 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 38.│Acvacultura maritimă │ 0321 │ 1.25 │ 0.159 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 39.│Acvacultura în ape dulci │ 0322 │ 2.00 │ 0.187 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 40.│Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg) │ 0510 │ 14.25 │ 0.638 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 41.│Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg) │ 0520 │ 10.00 │ 0.481 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 42.│Extracţia petrolului brut │ 0610 │ 4.50 │ 0.279 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 43.│Extracţia gazelor naturale │ 0620 │ 4.50 │ 0.279 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 44.│Extracţia minereurilor feroase │ 0710 │ 11.50 │ 0.536 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤ │ 45.│Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu │ 0721 │ 5.75 │ 0.325 │

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->