7

Garnisaj şi tapiţerie
71A

GARNISAJ INTERIOR CAROSIE GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE TABLETE ŞI ZONĂ SPATE ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ GARNISAJ SCAUNE SPATE ACCESORII SCAUNE

72A

74A

75A

76A

77A

78A

79A

X90
APRILIE2004
"Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data redactării documentului. Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii sale." Toate drepturile de autor sunt proprietatea Renault. Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de schimb sunt interzise fără autorizaţia scrisă şi prealabilă din partea Renault.

EDITION ROUMAINE

© Renault s.a.s. 2004

L90 - Capitolul 7 CuprinsPagina

L90 - Capitolul 7
Cuprins

71A

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu Covor portbagaj Garnitură pavilion Garnitură pasaj de roată spate Garnitură montant parbriz Garnitură stâlp mijloc Garnitură custodă 71A-1 71A-3 71A-4 71A-8 71A-10 71A-11 71A-13

75A

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Glisieră scaun faţă Reglaj lombar scaun faţă Reglaj pe poziţie scaun faţă 75A-9 75A-10 75A-11

76A

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Banchetă spate completă Armătură spătar monobloc banchetă spate 76A-1 76A-2

72A

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă Garnitură uşă laterală spate 72A-1 72A-4 77A GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă Garnitură spătar scaun faţă Burete pernă scaun faţă 77A-1 77A-4 77A-7 77A-8

74A

TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate 74A-1 78A

Burete spătar scaun faţă

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate Garnitură spătar monobloc banchetă spate

75A

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet Armătură scaun faţă Armătură pernă scaun faţă Armătură spătar scaun faţă 75A-1 75A-3 75A-5 75A-7

78A-1 78A-4

Cuprins

78A

GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete pernă monobloc banchetă spate Burete spătar monobloc banchetă spate

78A-9 78A-10

79A

ACCESORII SCAUNE Tetieră faţă Ghid tetieră scaun faţă Tetieră spate Ghid tetieră banchetă spate 79A-1 79A-2 79A-5 79A-6

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu
DEMONTARE

71A

1

108502 108525

Extrageţi agrafa (1).

2

108503

Demontaţi agrafa (2).

108524

Demontaţi perna banchetei spate. Demontaţi: - scaunele (consultaţi 75A, Armături şi glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet). - consola centrală (consultaţi 57A, Accesorii interioare, Consolă centrală). - garniturile stâlpului mijloc (consultaţi 71A, Garnisaj interior caroserie, Garnitură stâlp mijloc).

71A-1

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor planşeu

71A

108504

Extrageţi covorul de pe planşeu.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

71A-2

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Covor portbagaj
DEMONTARE

71A

108488

Extrageţi covorul portbagajului.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

71A-3

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion
DEMONTARE

71A

1

108729 108749

Demontaţi parasolarele.

Declipsaţi cu ajutorul unei şurubelniţe plate, geamul (1) al iluminării interioare.

4

2

108730

Demontaţi suporturile parasolarului (4).
108748

Demontaţi iluminarea interioară (2). Debranşaţi conectorul.

3

108728

Demontaţi şurubul (3).

71A-4

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion

71A

6 5

108739

Declipsaţi capacele (6).

107832

Demontaţi parţial chederele de etanşeitate a uşii (5).

7

108738

Demontaţi şuruburile (7). Demontaţi garniturile stâlpului mijloc (consultaţi 71A, Garnisaj interior caroserie, Garnitură stâlp mijloc). Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74, Tablete şi zonă spate, Garnitură zonă spate).

107833

Extrageţi garniturile montantului parbrizului.

71A-5

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion

71A
10

8

108532

108534

Demontaţi parţial chederul (8).

Debranşaţi conectorul (10).

9

108533

108512

Demontaţi şurubul (9).

Demontaţi garnitura de custodă cu atenţie.

71A-6

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pavilion

71A

11

108725

Extrageţi agrafele (11) cu ajutorul unui cleşte de degrafat.

12

108726

Extrageţi agrafele (12) cu ajutorul unui cleşte de degrafat. Demontaţi garnitura pavilionului cu atenţie.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

71A-7

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pasaj de roată spate
DEMONTARE

71A
2

108488

Extrageţi covorul portbagajului.

108501

Demontaţi piuliţa (2) de fixare a cricului. Extrageţi cricul.

1
108489

3

108483

extrageţi agrafa (1).

Demontaţi agrafa (3), efectuaţi un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic.

71A-8

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură pasaj de roată spate

71A

4

5

108487

Demontaţi: - agrafa (4), - agrafa (5). Extrageţi garnitura pasajului de roată.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

71A-9

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură montant parbriz
DEMONTARE

71A

1

107832

Demontaţi parţial chederul de etanşeitate a uşii (1).

107833

Extrageţi garnitura montantului parbrizului.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

71A-10

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură stâlp mijloc

71A

Cupluri de strângerem Şuruburi de fixare a centurii 21 N.m

DEMONTARE

3

1
108535

Demontaţi şurubul (3).

108517

Demontaţi şurubul (1).

2

108515

Demontaţi: - capacul, - şurubul (2).

71A-11

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură stâlp mijloc

71A

4

5

108536

108516

Demontaţi şuruburile (5).

1

2
108482

Extrageţi comanda (4) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Demontaţi: - parţial chederele de etanşeitate a uşii, - garnitura stâlpului mijloc în ordinea (1) şi (2).

108518

REMONTARE
Strângeţi la cuplu Şuruburile de fixare a centurii (21 N.m) Procedaţi în ordinea inversă demontării.

71A-12

GARNISAJ INTERIOR CAROSERIE Garnitură custodă
DEMONTARE
Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A, Tablete şi zonă spate, Garnitură zonă spate).

71A
3

1

108534

Debranşaţi conectorul (3).
108532

Demontaţi parţial chederul (1).

2

108512

Demontaţi garnitura de custodă cu atenţie.
108533

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Demontaţi şurubul (2).

71A-13

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă
DEMONTARE

72A

1

2

107940 107938

Demontaţi şuruburile (2). Extrageţi difuzorul. Debranşaţi conectorul.

Demontaţi şurubul (1). Extrageţi comanda de deschidere.

3

107939

107937

Declipsaţi grila difuzorului.

Demontaţi şurubul (3).

72A-1

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă

72A

PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE PENTRU MACARA GEAM MANUALĂ

4

107941

Declipsaţi garnitura cu ajutorul unui cleşte de degrafat. Găuriţi garnitura în mijlocul reperului (4).

109592

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Înlocuiţi agrafele dacă este necesar.

Notă: Pentru a facilita montarea garniturii, umeziţi chesonul în locul în care se aplică chederul. Înlocuiţi masticul de etanşeitate a garniturii uşii dacă este necesar (referinţă: 77 01 423 330)

72A-2

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală faţă

72A

109593

109594

Terminaţi operaţia cu ajutorul unei freze conice.

72A-3

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală spate
DEMONTARE

72A

1

3

107959 107957

Extrageţi manivela macaralei geam (3).

Demontaţi şurubul (1).

2

107960 107958

Demontaţi: - şurubul (2), - comanda de deschidere a uşii.

Demontaţi garnitura uşii, cu ajutorul unui cleşte de degrafat.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Înlocuiţi agrafele dacă este necesar.

72A-4

GARNISAJ DESCHIDERI LATERALE MOBILE Garnitură uşă laterală spate

72A

Notă: Pentru a facilita montarea garniturii, umeziţi chesonul în locul în care se aplică chederul. Înlocuiţi masticul de etanşeitate a garniturii uşii dacă este necesar (referinţă: 77 01 423 330). PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE PENTRU MACARA GEAM MANUALĂ

4
109594

109592

Găuriţi garnitura în mijlocul reperului (4).

109593

Terminaţi operaţia cu ajutorul unei freze conice.

72A-5

TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate

74A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m

DEMONTARE

1

108747

Declipsaţi grilele difuzoarelor (1) (dacă vehiculul este echipat).

108525

2 2

108746

Demontaţi şuruburile (2). Extrageţi difuzoarele (dacă vehiculul este echipat). Debranşaţi conectorii.
108524

Demontaţi perna banchetei spate.

74A-1

TABLETE ŞI ZONĂ SPATE Garnitură zonă spate

74A

6 3
108530 108520

Demontaţi şuruburile (3) de fixare a centurilor de securitate.

Declipsaţi ghidurile centurii de securitate (6).

4

108529

Demontaţi şuruburile (4). Ridicaţi bancheta pentru a o extrage. Demontaţi garnitura zonei spate.
108522

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a centurilor (21 N.m)

5
108521

Extrageţi agrafele (5) cu ajutorul unui cleşte de degrafat: 77 11 171 249.

74A-2

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet

75A

Cupluri de strângerem şurub de fixare a scaunului 21 N.m

DEMONTARE

3

1

108526

Preînfiletaţi şurubul (3) de lângă tunelul central.

108526

Demontaţi şuruburile (1). Avansaţi scaunul la maxim.

4

108527

Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a scaunului (21 N.m) (4).

2

108527

Demontaţi şuruburile (2) Extrageţi scaunul.

REMONTARE
PARTICULARITĂŢI DE REMONTARE Înlocuiţi scaunul.

75A-1

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Scaun faţă complet

75A

5

108527

Strângeţi la cuplu şurubul (5). Retrageţi scaunul.

6

108526

Strângeţi la cuplu şuruburile (6).

75A-2

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură scaun faţă

75A

Cupluri de strângerem piuliţă de fixare pedunculului a 25 N.m

DEMONTARE
Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A, Armătură şi glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet).

4

1
Demontaţi nitul (4).

108289

Extrageţi comanda (dacă vehiculul este echipat).

2
108291

Demontaţi şurubul (1). Extrageţi carterul (2).

5

3
108293

108297

Demontaţi cablul de comandă (5).

Demontaţi piuliţa (3). Extrageţi pedunculul. Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A, Garnisaj scaun faţă, Garnitură spătar scaun faţă). Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 7 7 A , Garnisaj scaun faţă, Garnitură pernă scaun faţă).

75A-3

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură scaun faţă

75A

6

108298

Extrageţi reţeaua flexibilă (6).

7

108463

Demontaţi suportul (7).

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului (25 N.m).

75A-4

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură pernă scaun faţă

75A

Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A, Garnisaj scaun faţă, Garnitură pernă scaun faţă). Cupluri de strângerem piuliţe de glisierelor piuliţe de spătarului şurub de spătarului fixare fixare fixare a a a a 21 N.m 12 N.m 18 N.m 25 N.m

4

piuliţă de fixare pedunculului

DEMONTARE
Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A, Armătură şi glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet ).

108299

Demontaţi şurubul (4).

5 1 6 2
108291

Demontaţi şurubul (1). Extrageţi carterul (2)

108460

Extrageţi arcul (5). Demontaţi piuliţele (6). Extrageţi armătura spătarului.

3
108293

Demontaţi piuliţa (3). Extrageţi pedunculul.

75A-5

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură pernă scaun faţă

75A

7

108300

Demontaţi piuliţele (7) de fixare a glisierelor de fiecare parte a scaunului. Extrageţi glisierele.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Strângeţi la cupluri: - piuliţele de fixare a glisierelor (21 N.m) - piuliţele de fixare a spătarului (12 N.m) - şurubul de fixare a spătarului (18 N.m) - piuliţa de fixare a pedunculului (25 N.m) ATENŢIE Arcul (5) trebuie să fie rezemat pe tijele filetate, şi nu pe piuliţele (6). Arcul trebuie să aibă un joc uşor.

75A-6

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură spătar scaun faţă

75A

Cupluri de strângerem piuliţe de spătarului şurub de spătarului fixare fixare a a 12 N.m 18 N.m

DEMONTARE
Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A, Armătură şi glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet ). Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A, Garnisaj scaun faţă, Garnitură spătar scaun faţă).

2

108297

Demontaţi cablul de comandă (2). Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A, Garnisaj scaun faţă, Garnitură pernă scaun faţă).

1 3

108289

Demontaţi nitul (1). Extrageţi comanda de reglaj lombar (dacă vehiculul este echipat)

108298

Demontaţi reţeaua flexibilă (3).

75A-7

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Armătură spătar scaun faţă
Strângeţi la cuplu:

75A

- piuliţele de fixare a spătarului (12 N.m) - şurubul de fixare a spătarului (18 N.m) ATENŢIE Arcul (5) trebuie să fie rezemat pe tijele filetate, şi nu pe piuliţele (6). Arcul trebuie să aibă un joc uşor.

4

108299

Demontaţi şurubul (4).

5

6

108460

Extrageţi arcul (5). Demontaţi piuliţele (6). Extrageţi armătura spătarului.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

75A-8

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Glisieră scaun faţă

75A

Cupluri de strângerem şurub de glisierei şurub de scaunului fixare fixare a a 21 N.m 21 N.m

DEMONTARE
Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A, Armături şi glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet).

5

108300

1

Demontaţi piuliţele (5) de fixare a glisierelor de fiecare parte a scaunului.

2
108291

Demontaţi şurubul (1). Extrageţi carterul (2).

3 4
Extrageţi glisiera.
108295 108464

Demontaţi şurubul (3). Extrageţi carterul (4).

REMONTARE
Strângeţi la cupluri: - şurub de fixare a glisierei (21 N.m) - şurub de fixare a scaunului (21 N.m) Procedaţi în ordinea inversă demontării. Efectuaţi o încercare de funcţionare.

75A-9

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Reglaj lombar scaun faţă
DEMONTARE
Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A, Armătură şi glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet). Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A, Garnisaj scaun faţă, Garnitură spătar scaun faţă).

75A
3

1
108298

Extrageţi reţeaua flexibilă (3).

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

108289

Demontaţi nitul (1). Extrageţi comanda.

2

108297

Demontaţi cablul de comandă (2).

75A-10

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ Reglaj pe poziţie scaun faţă
DEMONTARE
Demontaţi garnitura pernei scaunului faţă (consultaţi 77A, Garnisaj scaun faţă, Garnitură pernă scaun faţă).

75A

1

108462

Demontaţi arcurile de revenire (1) cu ajutorul unei şurubelniţe plate.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

75A-11

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Banchetă spate completă

76A

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m

DEMONTARE

1
108530

Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor.

2

108525

108529

Demontaţi şuruburile (2). Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m)

108524

Demontaţi perna banchetei spate.

76A-1

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

76A

DEMONTARE

Cupluri de strângerem Şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m

108525

108524

Demontaţi perna banchetei spate.

76A-2

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate

76A

1
108530

3

Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor.

108471

Extrageţi ghidurile tetierei (3).

2

108529

Demontaţi şuruburile (2). Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.

4

108472

Tăiaţi agrafele (4).

76A-3

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE SPATE Armătură spătar monobloc banchetă spate

76A

5

6

108474

108473

Tăiaţi agrafele (5). Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521).

7

7

108479

Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6).
108474

Extrageţi parţial garnitura banchetei.

ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. Extrageţi armătura spătarului.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Strângeţi la cuplu Şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m).

76A-4

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

77A

DEMONTARE
Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A, Armături şi glisiere scaune faţă, Scaun faţă complet).

2

108303

Tăiaţi agrafele (2).

1

3
108306

Tăiaţi agrafele (1).

108302

Tăiaţi agrafele (3) ale primei benzi de reţinere.

77A-1

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă

77A

7 4

108292

108301

Tăiaţi agrafele (4) ale celei de-a doua benzi de reţinere.

8

5

6
108291

108511

Extrageţi partea centrală (8) a comenzii. Demontaţi comanda (7).

Demontaţi şurubul (5). Extrageţi carterul (6).

77A-2

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură pernă scaun faţă

77A
12

9 10 12
108295

12

Demontaţi şurubul (9). Extrageţi carterul (10).

108465

Tăiaţi agrafele (12). Demontaţi garnitura pernei.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521).

11
108296

Demontaţi parţial garnitura spătarului. Extrageţi agrafele (11). Demontaţi ansamblul «Garnitură pernă-Burete pernă » .

77A-3

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

77A

DEMONTARE
Demontaţi scaunul (consultaţi 75A, Armături şi glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet).

2

1

108304

3

108305

Extrageţi tetiera (1).

108511

Extrageţi partea centrală (3) a comenzii. Demontaţi comanda (2 ) (dacă vehiculul este echipat).

77A-4

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă

77A

4

108306

108286

Demontaţi elasticele de reţinere (4).

Demontaţi parţial garnitura spătarului.

5

108302

Tăiaţi agrafele (5).

77A-5

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Garnitură spătar scaun faţă

77A

8 6

108288

108288

Tăiaţi agrafele (8).

7

7

108479

Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6).

108290

Extrageţi garnitura spătarului

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521).

77A-6

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Burete pernă scaun faţă
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

77A

DEMONTARE
Demontaţi scaunul (consultaţi 75A, Armături şi glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet). Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A, Garnisaj scaun faţă, garnitură pernă scaun faţă).

1

1 1

108465

Tăiaţi agrafele (1).

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521).

77A-7

GARNISAJ SCAUNE FAŢĂ Burete spătar scaun faţă
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

77A

DEMONTARE
Demontaţi scaunul (consultaţi 75A, Armături şi glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet). Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A, Garnisaj scaun faţă, garnitură spătar scaun faţă).

108290

Demontaţi buretele spătarului.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării. Înlocuiţi agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521).

77A-8

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

78A
2

DEMONTARE
1

108466

Tăiaţi agrafele (1). Desfaceţi nodul (2). Extrageţi parţial garnitura pernei.

108525

3 4

108467

Tăiaţi: - agrafele (3),
108524

- agrafele (4).

Demontaţi perna banchetei spate.

78A-1

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate

78A

5

6

108468

108468

Tăiaţi agrafele (5). Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521).

Remontaţi agrafele (6).

REMONTARE
Notă: Remontaţi garnitura banchetei pe burete respectând ordinea de remontare.

8 7

108467

Remontaţi: - agrafele (7), - agrafele (8). Procedaţi în ordinea inversă demontării.

78A-2

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură pernă monobloc banchetă spate

78A

9

108470

Apăsaţi pe buretele pernei şi faceţi nodul (9) (această intervenţie necesită doi operatori).

78A-3

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

78A

DEMONTARE

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m

108525

108524

Demontaţi perna banchetei spate.

78A-4

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate

78A

1
108530

3

Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor.

108471

Extrageţi tetierele (3).

2

108529

Demontaţi şuruburile (2). Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.

4

108472

Tăiaţi agrafele (4).

78A-5

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate

78A

5

6

108474

108473

Tăiaţi agrafele (5).

7

7

108479 108474

Extrageţi parţial garnitura banchetei.

Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6).

ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare.

78A-6

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate

78A

8

10

108475

108477

Tăiaţi agrafele (8).

Tăiaţi agrafele (10). Extrageţi garnitura spătarului.

Notă: Înlocuiţi sistematic agrafele (referinţă: 77 01 047 751 ) cu ajutorul sculei (Car. 1521).

REMONTARE
Notă:

9

Remontaţi garnitura banchetei pe burete respectând ordinea de remontare.

108476

Tăiaţi agrafele (9).

78A-7

GARNISAJ SCAUNE SPATE Garnitură spătar monobloc banchetă spate

78A
13

11

108477

108475

Remontaţi agrafele (11).

Remontaţi agrafele (13). Procedaţi în ordinea inversă demontării. Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m).

12

108476

Remontaţi agrafele (12).

78A-8

GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete pernă monobloc banchetă spate
DEMONTARE
Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 7 8 A , Garnisaj scaun spate, Burete pernă monobloc banchetă spate).

78A

108469

Notă: Armătura nu poate fi extrasă din buretele pernei.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

78A-9

GARNISAJ SCAUNE SPATE Burete spătar monobloc banchetă spate
DEMONTARE
Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 78A, Garnisaj scaun faţă, Garnitură spătar monobloc banchetă spate).

78A

108478

Extrageţi armătura din buretele spătarului.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

78A-10

ACCESORII SCAUNE Tetieră faţă
DEMONTARE

79A

1

108305

Extrageţi tetiera (1). Notă: Nu este necesar să demontaţi scaunul pentru a realiza această intervenţie.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

79A-1

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

79A

DEMONTARE
Demontaţi scaunul (consultaţi 75A, Armături şi glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet).

2

1

108304

3

108305

Extrageţi tetiera (1).

108511

Extrageţi partea centrală (3) a comenzii. Demontaţi comanda (2 ) (dacă vehiculul este echipat).

79A-2

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă

79A

4

108306

108286

Tăiaţi agrafele (4) ale elasticelor de reţinere.

Demontaţi parţial garnitura spătarului.

5

108302

Tăiaţi agrafele (5).

79A-3

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră scaun faţă

79A

Înlocuiţi agrafele referinţă: (77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521).

6

108288

7

7

108479

Apăsaţi pe clipsurile (7) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (6).

REMONTARE

ATENŢIE Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. Procedaţi în ordinea inversă demontării.

79A-4

ACCESORII SCAUNE Tetieră spate
DEMONTARE

79A

1

108471

Extrageţi tetierele (1). Notă: Nu este necesar să demontaţi bancheta pentru a realiza această intervenţie.

REMONTARE
Procedaţi în ordinea inversă demontării.

79A-5

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate
Scule şi dispozitive specializate indispensabile Car. 1521 Cleşte de remontare agrafe pentru scaune echipate cu airbag lateral.

79A

DEMONTARE

Cupluri de strângerem şuruburi de fixare a centurilor 21 N.m

108525

108524

Demontaţi perna banchetei spate.

79A-6

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate

79A

1
108530

3

Demontaţi şuruburile (1) de fixare a centurilor.

108471

Extrageţi tetierele (3).

2

108529

Demontaţi şuruburile (2). Ridicaţi bancheta pentru a o extrage.

4

108472

Tăiaţi agrafele (4).

79A-7

ACCESORII SCAUNE Ghid tetieră banchetă spate
REMONTARE
ATENŢIE

79A

Înlocuiţi sistematic ghidurile tetierei după fiecare demontare. Procedaţi în ordinea inversă demontării. Înlocuiţi agrafele referinţă: (77 01 047 751) cu ajutorul sculei (Car. 1521). Strângeţi la cuplu şuruburile de fixare a centurilor (21 N.m).
108474

Extrageţi parţial garnitura banchetei.

5

108474

6

6

108479

Apăsaţi pe clipsurile (6) cu ajutorul unei şurubelniţe plate. Extrageţi ghidurile tetierei din suporturile (5).

79A-8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful