You are on page 1of 3

Serveis Personals

ACTA DE LA SESSI DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT Sessi ordinria 5 dabril de 2011 De les 19.45 a les 21.25 hores Membres assistents: Daniel Novo Snchez, regidor de Joventut, que presideix la sessi Acant Canet Dolors Lpez Rabal Ivn Uceda Rodrguez Laura Vega Aranda Ruben Lpez Manel Montao Marta Nor Albert Serra Roger Candela Anna Jimnez Membres absents que shan excusat: Anna M. Daz Alcia Domnguez Laura Arnau Nria Matencio Altres membres absents: La resta Altres persones assistents no membres del Consell: Xavier Felipe de Torrats Dbhora de Torrats Un representant de lAssemblea daturats de Mollet. Paki de la Villa, secretria Ordre del dia: 1. Aprovaci de lacta de la darrera convocatria 2. Informaci del desenvolupament programes del Pla jove: a. Suport a iniciatives juvenils b. PIDCES dinamitzaci i informaci als instituts de secundria c. Area sonora d. Desenvolupament del programa MurArt e. Comissi doci nocturn 3. Precs i preguntes

Serveis Personals

Abans de comenar fem una ronda de presentacions de les persones assistents al CMJ, el Dani Novo repassa la llista de membre del Consell, incls els no presents, per donar a conixer tots els mbits representats. 1. Aprovaci de lacta anterior

Desprs de revisar-la, el Consell aprova lacta de la sessi del dia 6 de juliol de 2010 2. Informaci del desenvolupament programes del Pla jove: a. Suport a iniciatives juvenils Sexplica aquest projecte: Es vol donar suport a accions ms relacionades amb la vessant de responsabilitat social del jove, marcant una diferenciaci amb una anterior etapa on es fomentava prioritriament el suport als actes doci i lleure b. PIDCES dinamitzaci i informaci als instituts de secundria La nova orientaci daquest programa: El PIDCES s un programa que pretn descentralitzar lacci del servei dinformaci juvenil, portant la informaci als centres de secundria Enguany pretn introduir el factor de la dinamitzaci, promocionant un concurs de corresponsals als instituts pblics al proper curs c. Area sonora s una iniciativa que sha posat en marxa al mes dabril, i pretn facilitar a joves artistes espais per actuar a la via pblica. Aquest programa es fa en coordinaci amb diferents associacions de comerciants del municipi d. Desenvolupament del programa MurArt Sinforma que: shan incorporat nous murs al llistat oficial Sha publicat un grafit de MurArt a la revista juvenil Superpop Est sent un programa reconegut en lentorn del grafit, incls fora de Mollet del Valls e. Comissi doci nocturn El regidor Dani Novo explica que actualment no hi ha un pressupost per a dedicar especficament a oci nocturn. Es torna a comentar la trajectria que va tenir la CON i el Dani Novo anima als membres del CMJ a fer propostes doci nocturn. 3. Precs i preguntes

Serveis Personals

Acant Canet demana revisar com a punt del Pla jove, que no sest complint, la construcci dun equipament per a joves. Diversos joves reivindiquen aquest equipament, entenent que no s la carpa, que per altra banda lAjuntament es va comprometre a construir. Alguns membres del CMJ demanen que a la propera convocatria assisteixi lalcalde per tal de donar respostes a les seves demandes. Alguns membres demanen que es vetlli pel bon s dels plafons per a entitats, ja que hi ha empreses privades que fan servir aquests espais i no els deixen disponibles per a les associacions. LIvan Uceda proposa tornar a reunir la CON per tal de redefinir els seus objectius i bases i tornar a posar-la en marxa. Daltra banda alguns membres demanen que es reuneixi ja una comissi per crear un pla dusos del que ha de ser lequipament juvenil que es va proposar al Pla jove 2008-2012 Es demana que es faci la convocatria del CMJ per mail, a ms de loficial. Sacorda que al setembre-octubre es tornar a reunir el Consell amb el regidor o regidora de joventut, per tal de tractar: o Creaci del pla dusos del nou equipament juvenil o Creaci duna CON El regidor de Joventut aixeca la sessi, de la qual, com a secretria, estenc aquesta acta. La secretria Vistiplau El regidor de Joventut