PENGENALAN
Penulisan adalah satu daripada cabang komunikasi kepada manusia berbentuk tulisan/bertulis, sama ada disalurkan melalui medium cetak atau elektronik.  Dikategorikan kepada dua jenis, iaitu : i) Penulisan ilmiah – penulisan yang dijalankan secara saintifik. ii) Penulisan bukan ilmiah- penulisan yang menggunakan bermacam-macam sumber, kaedah dan pendekatan, seperti karya sastera.

0 DEFINISI PENULISAN ILMIAH  Penulisan ilmiah merujuk kepada perkara-perkara yang berhubungan dengan maklumat dan data.  .1. Hanson (1996) menyatakan penulisan ilmiah mesti mengandungi maklumat yang sahih berdasarkan pembacaan dan kajian penyelidikan.

0 JENIS-JENIS PENULISAN ILMIAH Esei Ilmiah Disertasi Penulisan Ilmiah Tesis Buku Ilmiah .2.

3.0 CIRI-CIRI PENULISAN ILMIAH Fakta disampaikan secara sistematik Penulisan cermat. tepat. benar dan tidak membuat andaian Menulis untuk memaklumkan sesuatu Penulis tidak bersifat prejudis Bersifat sistematik dan teratur Tidak bersifat emosional Tidak bersifat persuasif Data dan maklumat yang digunakan mesti sahih atau benar Diterbitkan Merujuk karya terbitan sebelumnya Mempunyai format standard Tersedia kepada komuniti ilmiah .

GAYA PENULISAN ILMIAH American Psychological Association (APA) Modern Language Association GAYA (MLA) Chicago Gaya Dewan .

dan rujukan kurungan yang berhubungan dengan senarai rujukan.4.1 GAYA “APA”  Menurut Sivachandralingam.  Menggunakan rujukan Harvard (dikenali sistem pengarang-tarikh) untuk penulisan kutipan. gaya APA biasanya digunakan oleh ahli psikologi. kaedah penulisan kutipan dan bibliografi. format. .  Memberi penekanan kepada tajuk dan susunannya. sains sosial dan pendidik.

2 GAYA “MLA”  Digunakan secara meluas di Amerika dan Kanada.4. bahasa-bahasa moden dan kesusasteraan. . terutamanya pengajian bahasa Inggeris.  Memberi panduan untuk penulisan dan penyelidikan dalam bidang kemanusiaan.

iaitu : Gaya kemanusiaan (nota dan bibliografi) . .bidang kesusasteraan.4. i) ii) Gaya penulis-tarikh .3 GAYA chicago  Mempersembahkan dua sistem pendokumentasian asas. sejarah dan kesenian.bidang sains sosial.

.4 GAYA DEWAN  Merupakan gaya penulisan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). bahan teks (isi) dan akhiran.4.  Panduan yang diberi perhatian adalah seperti bahagian awalan.

Idea perlu diperincikan untuk membentuk tajuk besar dan sub tajuknya bagi menghasilkan draf awal penulisan.   . Mengandungi latar belakang atau pendahuluan diikuti oleh pembinaan isi dan diakhiri dengan bahagian penutup.MEMBINA KERANGKA PENULISAN  Harus membina kerangka penulisan sebelum memulakan penulisan.

Contoh Kerangka dalam Penulisan Ilmiah. Tesis/Latihan • Pengakuan • Penghargaan Ilmiah • Abstrak • Kandungan • Senarai jadual • Senarai rajah • Senarai singkatan • Pendahuluan • Tinjauan terhadap kajian berkaitan • Metodologi kajian • Hasil kajian dan perbincangan • Penutup • Rujukan/Bibliografi • Lampiran .

tempat terbit. GAYA CHICAGO Dimulakan di sebelah kiri dan baris kedua hendaklah dijarakkan daripada baris pertama. Oxford: Clarendon Press.0 KAEDAH PENULISAN BIBLIOGRAFI Disusun mengikut abjad. The History of Malay Merchant Responsibility: A Study in English Values. Abelard. Petera. nama keluarga.8. 1946. Komponen maklumat dipisahkan oleh noktah. Nama keluarga pengarang ditulis dengan lengkap. penerbit dan tahun terbit. Tidak diberi nombor dan disusun dalam langkau sebaris. tajuk buku. .

Artikel dalam jurnal Artikel dalam akhbar Artikel dalam jurnal elektronik Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik GAYA APA Artikel dalam majalah mingguan Prosiding Persidangan Tesis atau Disertasi Artikel dalam majalah bulanan .Buku i) Seorang penulis ii) Dua orang penulis iii) Tiga hingga enam orang penulis i) Lebih dari enam orang penulis i) Buku yang diedit ii) Buku yang diterjemah iii) Buku keluaran institusi iv) Artikel atau bab yang ditulis seseorang dalam buku yang diedit oleh orang lain.

Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia dan DBP. Dua orang penulis Contoh : Sulaiman Masri dan Razali Ayob (2002). . Setia dan santun bahasa. Pragmatics. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Buku yang di terjemah Contoh : Palmer. hanya letak et al selepas nama pengarang yang terakhir.). S. Komunikasi kewartawanan. Buku yang diedit Contoh : David. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Onn. Terjemah). Tanjong Malim : Universiti Pendidikan Sultan Idris.menggunakan format yang sama. (1991). Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Farid M. Musa dan Abdul Hamid Mahmood (1996). Tiga hingga enam orang penulis Contoh : Nik Safiah Karim. Semantik (Abdullah Hassan.CONTOH PENULISAN BIBLIOGRAFI Seorang penulis Contoh : Asmah Haji Omar (2002). Buku keluaran institusi atau organisasi. Huraian sukatan BM. Kuala Lumpur: Utusan Publication. (1989). (Ed. (Karya asli diterbitkan 1979). BUKU . F. Lebih daripada enam orang penulis. Hashim Hj. Oxford: Oxford University Press. Contoh : Kementerian Pendidikan Malaysia (2003).R.

2004 daripada http://www. 4. J. Artikel daripada internet tetapi bukan daripada jurnal elektronik Jika tiada penulis : Creative thinking (2004). Diperoleh pada November 20 . (2002). Jilid Bulan Muka surat Artikel dalam jurnal elektronik Kerin.Artikel dalam jurnal Hassan Ahmad (1999).html.the australian.virtualsalt. (1996). The Australian. 2004 daripada http://www. Dalam Dewan Bahasa. 783-797. 2001 daripada http://www. Preliminary recommendations on corpus typology.com. J. 43(9).ilc.it/EAGLES96/texttyp/texttyp. Doctors trom teen novel approach [Electronic version].com/crebook2/html . Diperoleh pada Ogos 20.au Sinclair. Diperoleh pada Ogos 18. Dasar bahasa dan Pembangunan negara Malaysia.cnr.M.

Malaysia. 1 dan 8. Newsweek. 76-80 Mohd. Berita Harian. Perilaku morfo-sintaksis imbuhan meN-kan : Analisis data Tesis/disertasi berkomputer. 17-20 Artikel dalam majalah mingguan Vygotsky. Tesis Sarjana yang korpus tidak diterbitkan. Ogos 4). (2002. Jika tiada penulis: Boleh ambil pekerja asing. (2005. Ra’in (2003). Boleh ambil pekerja asing. April 5). 1 dan 8.100. Mind in society. L. April 5). Jun). Artikel dalam majalah bulanan Zaidi M (2001. Berita Harian. Kecemerlangan. Dunia Pendidikan. Bangi: Universiti Kebangsaan .Artikel dalam akhbar Fazli Abdullah (2005.

68-78). Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.Seri Lanang Jaya Haji Rohani (2004). .s. Dalam Prosiding Seminar Mengajar dan Belajar Bahasa Melayu Tafsiran Sukatan Pelajaran Baharu Universiti Pendidikan Sultan Idris (m. Memberikan pendapat yang bernas sebagai Prosiding Perbincangan sumbangan dalam perbincangan.

1995. Jika tiada penulis: _ _ _ _The Novel of Violence in America. Dallas: South Methodist UP. . 1996.GAYA MLA Cooperman. New York: Monach. Stanly. The Major Works of John Steinbeck.

3. Latihan Ilmiah Zulkarnain Abdul Rahman. Di sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1972. Kertas Kerja Suffian Mansor. “Ekonomi Sungai Ujong 1800-1895’. Universiti Malaya. Universiti Malaya. 1976. Latihan Ilmiah Sarjana Muda Sastera. Julai 2000. Ahmad Boestamam. 2. “Persidangan Yalta dan Kesannya Ke atas Asia Timur”. Jabatan Sejarah. Fakulti Sastera dan Sains Sosial. 1994. Fakulti Sastera dan Sains Sosial.GAYA DEWAN 1. Kuala Lumpur: DBP. 1995.). Kertas Kerja yang Dibentangkan dalam Seminar Jabatan Sejarah. . Karya Penulis Ramlah Adam. Kuala Lumpur: DBP. Karya Penyusun/Editor Anwar Ridwan (ed. 4.

 . pelajar didedahkan secara umum tentang jenis-jenis penulisan ilmiah berdasarkan ciri-ciri dan gaya penulisannya masing-masing. bibliografi dan nota kaki juga turut diterangkan. aspek penulisan kutipan langsung dan tak langsung mengikut gaya tertentu.0 PENUTUP  Keseluruhannya. Selain itu.9.

Pemikiran dan penulisan ilmiah. Yusof Boon. Mohd. Sundara Raja (2001). et al (2001). Pengenalan kepada penulian ilmiah. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Azhar Abd. Paima Atoma. Sofri Ibrahim. .  Sivachandralingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.  Mohd.RUJUKAN  Asmah Haji Omar (2006). Halimah Ma’alip. Hamid. Panduan wacana akademik: Teori dan penerapan. Sanitah Mohd Yusof. Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

(chicago) Awang Sarian. 2004. Pelita Bahasa Melayu.Norliza jamaluddin. Bahasa melayu STPM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Seorang penulis Zainal Abidin Ahmad 1965 Pelita Bahasa Melayu Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka Zainal Abidin Ahmad. Pengantar semantik Bahasa Melayu. 2. Shah Alam: Fajar Bakti.(MLA)  Susun semula bibliografi berikut mengikut gaya APA 1. Petaling Jaya: Person Malaysia. (1965). CHICAGO dan MLA 1.Latihan intensif  Susun semula bibliografi di bawah mengikut gaya DEWAN. Pengantar semantik Bahasa Melayu. (2002). Nama pengarang : Awang Sarian Tahun :2004 Judul :Pengantar semantik Bahasa Melayu Tempat terbit :Petaling Jaya Penerbit :Person Malaysia Awang Sarian. Petaling Jaya: Person Malaysia. Dua orang penulis Nik safiah karim Norliza jamaluddin 2002 Bahasa melayu STPM Shah Alam Fajar Bakti Nik safiah karim. 2004. .

Hashim haji musa. Ssun semula a. Farid M.html .on. salina johari.3.sanat Md nasir.tripod. Http://bencana alam. Nor ein mohd Nor. Azax. Nor ein mohd Nor.net/journal/2010/01/gempa-haiti-bencana-alam-terbesar-abad ini. 6. Tiada pengarang a. hamid ariffin 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka Berdasarkan 2 jenis Artikel daripada internet tetapi bukan jurnal elektronik . susun semula mengikut penulisan bibliografi gaya APA i. Enam penulis Muklis Abu bakar. Abdul hamid mahmod.gov. Farid M.sanat Md nasir.com/Dinakan/karya/karya 35. Lebih enam penulis Muklis Abu bakar.html 5.on.jkr.my/ Http://members. b. Abdul hamid mahmod 1993 Tatabahasa dewan edisi baharu kuala lumpur dewan bahasa dan pustaka 4. Ada pengarang ii. Hashim haji musa. Berikut adalah artikel jurnal yang dipetik daripada internet.