Amir Iljazović

Tonska tehnika u primjeni
skripta

Zagreb, 2006.

Tonska tehnika u primjeni

©Amir Iljazović

SADRŽAJ
PREDGOVOR ............................................................................................................ 3 1. UVOD .................................................................................................................... 4 2. PRIRODA ZVUKA I POJAVE UZ NJEGOVO ŠIRENJE ......................................... 5 2.1. Karakteristike zvučnog vala ............................................................................. 5 2.2. Pojave uz širenje zvuka ................................................................................. 10 2.3. Apsorpcija zvuka ............................................................................................ 13 3. MIKROFONI ......................................................................................................... 15 3.1. Podjela mikrofona .......................................................................................... 15 3.1.1. Električka podjela .................................................................................... 15 3.1.2. Akustička podjela..................................................................................... 16 3.2. Svojstva ........................................................................................................ 18 4. TEHNIKE POSTAVLJANJA MIKROFONA ......................................................... 21 4.1. Bubnjevi ......................................................................................................... 21 4.2. Žičani instrumenti........................................................................................... 28 4.3. Puhački instrumenti........................................................................................ 34 4.4. Vokali ............................................................................................................. 34 5. STOL ZA MIJEŠANJE (MIKSETA)...................................................................... 36 5.1. Sažeti opis postupka rada kod izvoñenja tonske probe ................................. 38 6. PROCESORI SIGNALA........................................................................................ 39 6.1. Ekvilajzer (EQ) ............................................................................................... 39 6.2. Dinamički procesori signala ........................................................................... 40 6.3. Efekti .............................................................................................................. 44 7. ZAHVALA ............................................................................................................. 46

2

Tonska tehnika u primjeni

©Amir Iljazović

PREDGOVOR

Skripta „Tonska tehnika u primjeni“ rañena je tijekom prve polovice 2006. godine u okviru kolegija Profesionalni tonfrekvencijski ureñaji na Zavodu za elektroakustiku fakulteta elektrotehnike i računarstva. Sadržaj je izmijenjen i dopunjen u svrhu općeg prikaza područja tonske tehnike. Promjene se odnose i na upotrebu nestručnih izraza i razgovornog jezika kako bi sadržaj bio što bliži svima zainteresiranima. Sva područja opisana u skripti su sama po sebi preopsežna i može im se posvetiti puno više stranica (i knjiga). Stoga su sažeto obrañena sva važna područja vezana za samu temu (tonska tehnika). Skripta pruža temelj za daljnju nadogradnju teoretskog znanja i iskustva. Nakon toga proces učenja i stjecanja iskustva tek započinje. Korisnost ove skripte se očituje u tome što objedinjuje sve teme na jednom mjestu i dovoljna je da čitatelju pruži onaj minimum, osnovu za početak bavljenja tonskom tehnikom. Svladavanjem odreñenih pojmova i metoda u ovoj skripti stječe se dakle osnovno razumijevanje opreme koja se koristi u tonskoj tehnici, način njezina rada i upotreba. Sadržaj je pogodan za potpune početnike i ne zahtjeva veliko predznanje. Podrazumijeva se jedino minimalno predznanje iz osnova elektrotehnike i nešto osnovnih zakona fizike (za razumijevanje uvodnog dijela). Nadam se da će skripta biti od pomoći svim čitateljima, bilo kao sredstvo za učenje od početka bilo kao nadopuna postojećeg znanja.

Amir Iljazović

3

Tonska tehnika u primjeni

©Amir Iljazović

1. UVOD
Pojam „ozvučavanja glazbala“ je bitan pojam s kojim se susrećemo indirektno svaki dan. Bez obzira slušamo li glazbu sa CD-a, stojimo u publici na koncertu, gledamo televiziju, slušamo radio i sl., u svim tim područjima potrebno je glazbala (li glasove) koje čujemo ozvučiti. Pod ozvučavanjem glazbala podrazumijevamo njihovo spajanje u odreñeni sustav upotrebom odgovarajuće opreme u koju spadaju mikrofoni, pojačala, zvučnici, stolovi za miješanje, razni procesori zvuka i naravno kabeli. Sve to nam služi da bi dobili jedinstvenu zvučnu sliku koju distribuiramo našim razglasnim sustavom ili koju emitiramo na odreñeni način. U ovoj skripti će se prvenstveno govoriti o ozvučavanju glazbala za potrebe izvoñenja glazbe uživo, pa se stoga dalje neće referencirati na emitiranje na radio postajama i sl. U užem smislu, kada govorimo o ozvučavanju mislimo na postupak u kojem akustičko-mehaničko-električnom pretvorbom upotrebom odgovarajućih pretvarača (mikrofona) zvuk, odnosno promjene zvučnog tlaka, pretvaramo u električni signal.

zvuk

mikrofon

stol za miješanje

pojačalo

zvučnici

zvuk

procesori zvuka slika 1.1.

Na slici 1.1. prikazan je osnovni elektroakustički lanac Kao što vidimo, sve započinje upravo mikrofonima. Tu se akustičko-mehaničko-električna pretvorba energije. S obzirom električnog signala, ovdje će naglasak biti na pravilnom postavljanja mikrofona.

zvučničkog sustava. dogaña spomenuta da su oni „davatelji“ izboru i metodama

4

Promjena tlaka se može osjetiti i dijelovima tijela ako je niske frekvencije i dovoljno visokog intenziteta. PRIRODA ZVUKA I POJAVE UZ NJEGOVO ŠIRENJE Sve što čovjek čuje je zvuk. U objektivne parametre spadaju : • frekvencija • valna duljina • brzina zvuka • amplituda • faza • harmonijski sadržaj i sl.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović 2. U plinovima i tekućinama zvuk se širi samo kao longitudinalni val. Čestice pobuñene promjenom tlaka titraju i prenose energije s jedne na drugu. 5 . Zvuk je periodična promjena tlaka koji se širi elastičnim medijem (npr. Zvuk se širi medijem zgušnjavanjem i razrjeñivanjem čestica medija (molekule zraka).1. vrste valova u čvrstim tijelima 2.1. Karakteristike zvučnog vala Karakteristike zvučnog vala obuhvaćaju objektivne parametre i subjektivne parametre. slika 2. Promjene tlaka nastaju zbog titraja molekula medija koje su zbog vanjskog utjecaja (sile) izbačene iz svog ravnotežnog položaja. zrakom) nekom odreñenom brzinom. a u čvrstim medijima i kao transverzalni.

Tonska tehnika u primjeni U subjektivne parametre ubrajamo: • glasnoću • visinu tona • boja tona • maskiranje i sl. c u m/s. što je više od 10 oktava. Brzina se u zraku (općenito u plinovima) može izračunati prema: 6 . f u Hz) Fizikalno. Zvuk je čujan od oko 16 Hz do oko 20 kHz (λ od >20 m pa do <2 cm). a iznad 20 kHz je ultrazvuk. Zvuk frekvencije ispod 16 Hz je infrazvuk. U nastavku teksta će biti obrañeni neki od ovih parametara. U zraku ovisi o njegovoj gustoći ρ0.2 valna duljina U akustičkom području je omjer valnih duljina. to je razmak izmeñu dvije točke najvećeg zgušnjenja ili razrjeñenja medija kroz koji se val širi. o atmosferskom tlaku p0 i o konstanti γ. Za usporedbu: vidljivo svjetlo od cca 400 . Brzina zvuka Brzina zvuka je drastično ovisna o mediju. slika 2. Taj razmak se naziva perioda.800 nm. Pri frekvencijama iznad 109 Hz govori se o hiperzvuku. relativno velik. Frekvencija i valna duljina ©Amir Iljazović Budući da se val širi medijem konstantnom brzinom c može mu se odrediti valna duljina λ uz poznatu frekvenciju f λ=c/f (λ u m. odnosno frekvencija. što je samo jedna oktava. koja daje omjer specifične topline zraka uz konstantan tlak prema onoj uz konstantan volumen.

.3. Porastom nadmorske visine manji je atmosferski tlak p0.3. veći je i intenzitet promjene tlaka. Brzina ovisi i o temperaturi zraka: c = 331. Što je amplituda veća. Meñutim. Zato promjena atmosferskog tlaka neznatno utječe na brzinu zvuka. odnosno njegova specifična težina ρ0. Ovisna je i o relativnoj vlazi. veća će biti razina signala. no isto tako i gustoća zraka. Udaljenost od horizontalne osi koordinatnog sustava do maksimuma (ili minimuma) sinusnog vala se naziva amplituda vala (na slici označeno kao y). sinusni val 7 . slika 2. ali malo ( do 3.5 m).Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović c=√(p0 γ / ρ0) Za zrak γ=1. tj. Npr. promjena brzine zbog promjene vlažnosti može znatno utjecati na smjer širenja zvuka.4+0. Amplituda Promotrimo val. na slici 2. Vrijednost udaljenosti izmeñu maksimuma i minimuma vala (maksimalni pozitivni dio i maksimalni negativni dio) se naziva peak-to-peak vrijednost. kao npr.3 ‰).4.6 t (m/s) Pri 200° brzina zvuka iznosi 343 m/s. a pri -200C padne na 319 m/s (po stupnju C C pada s oko 0. zbog zasićenosti zraka vlagom iznad površine vode zvučni valovi se usmjeruju prema gore. (sinusni val).

drugi val kasni odreñeno vrijeme za prvim. oni će se poništiti. pomak u fazi označava vremenski pomak. Imamo li dva vala koja su u protufazi (pomak od 180° oni se sup erpozicijom ponište. U navedenoj jednadžbi faza je označena simbolom φ i izražava se u stupnjevima1. Pojam faze najlakše je objasniti na primjeru dva vala. Razlog je tome što je vrijeme pomnoženo s kružnom brzinom ω (koja opisuje val). odreñeno kašnjenje.4. prikazan su dva sinusna vala istih amplituda. Superpozicijom ova dva vala možemo dobiti rezultantni val na način da se dijelovi izvornih valova koji su oba pozitivni ili oba negativni zbrajaju (konstruktivno). a da su u protufazi. ali pomaknutih u fazi za odreñeni kut. tj. U savršenim uvjetima ukoliko se potpuno ponište 1 Izražava se u stupnjevima iako se radi o vremenskom pomaku. slika 2. slika 2. dva sinusna val pomaknuta u fazi Na slici 2. Kada govorimo o valovima. tj. kao na slici ) 2. Odnosno amplituda se pojačava ili smanjuje.5.4. a dijelovi suprotnih predznaka se oduzimaju (destruktivno). 8 .5. superpozicija dva vala u protufazi Govorimo li o audio signalu to znači da ako se emitira isti signal iz dva izvora.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Faza Uzmimo opću jednadžbu vala: .

koji je kratkotrajna pojava strmog uspona i različite zastupljenosti pojedinih frekvencija u spektru. Slušnu visinu tona odreñuje osnovni ton. harfa (32 Hz). nesinusoidno titranje rastaviti na sinusoidalno titranje osnovnog tona (prvog harmonika) i viših tonova (viših harmonika) koji su cjelobrojni višekratnici osnovnog tona. naziva bijelim šumom. Harmonijski sadržaj Govoreći o karakteristikama zvučnog vala. Fourierovom analizom može se svako periodičko. Šum često služi u mjerne i ispitne svrhe. Iz navedenih razloga bijelim šumom nije se uvijek moguće koristiti u mjerne svrhe (npr. To se manifestira npr. itd.sastoji se od osnovnog tona i manje ili više harmoničkih tonova. što daje odnos širina 1:30. Zato drugačije zvuče npr. Najčešće zvučne pojave nemaju čisti sinusni oblik. pri mjerenju frekvencijske karakteristike zvučničke kutije). kontrafagot i kontrabas (35 Hz). ružičasti šum (engl. Amplituda osnovnog tona ne mora uvijek biti viša od amplitude viših harmonika. ali mu snaga na višim frekvencijama pada s 3 dB po 9 . • šum . Npr. Reproduciran preko zvučnika takav šum zvuči svijetlo. analogno nazivu u optici.. Ovi osnovni tonovi su. meñutim. Frekvencijsko područje glazbenih instrumenata je relativno široko.u prirodi se gotovo ne pojavljuje. Najniže osnovne tonove imaju orgulje (od 16 Hz). rosa Rauschen). Posebna vrsta šuma je prasak. Razlog tome je sljedeći: zbog jednake snage u pojasu od 1 Hz na niskim oktavama snaga šuma je manja nego na visokim. A). Mjerenjem se može ustanoviti da je u bilo kojem području frekvencija snaga šuma u pojasu širine od 1 Hz ista. Faktor koji nam omogućuje da razlikujemo zvukove različitih instrumenata je prisutnost i drugih frekvencija uz onu osnovnu. usporedbom oktava 100-200 Hz i 3000-6000 Hz proizlazi sljedeće: širina pojasa prve oktave je 100 Hz. kod ozvučavanja instrumenta sa dva mikrofona postavljena tako da „slušaju“ isti izvor iz različitih pozicija (jedan nasuprot drugom npr. Stoga se često upotrebljava tzv.) što rezultira signalom koji je pomaknut u fazi. harfa (3136 Hz). Iz tog razloga se toplinski šum. To znači da je snaga šuma u niskoj oktavi 30 puta manja. Ton može biti: • čisti ton . ksilofon (2794). Najviše osnovne tonove postižu flauta piccolo (3951 Hz. Muzički instrumenti vrlo rijetko proizvode sinusni ton. jasno je zašto je tonalitet bijelog šuma visok. jer je valna duljina pri tako niskim frekvencijama mnogo veća od tijela instrumenta pa je emitiranje zvuka slabo. kao da ima sasvim slabo zastupljene niske frekvencije. koji je sličan bijelom šumu. a druge 3000 Hz. ali se često upotrebljava u mjerne svrhe • glazbeni ton . Spektralna slika šuma nije linijska nego kontinuirana. do ove točke se referenciralo na sinusni val koji se sastoji od jedne jedine frekvencije koja proizvodi čisti ton. njem. Uzme li se u obzir da je na malim glasnoćama osjetljivost uha za niske frekvencija mnogo manja nego za srednje i visoke. pink noise. što znači da pojedini tonovi gusto ispunjavaju cijelo frekvencijsko područje. eventualno do 4200 Hz). U ovisnosti o broju i jačini harmonika granične čujne frekvencije instrumenata su znatno više.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović nećemo čuti ništa. slabiji od njihovih nižih harmonika. violina i klavir koji odsviraju isti glazbeni ton (npr. bastruba (41 Hz) itd. što je i dobro jer kada bi bilo tako svi bi zvučali isto.nepravilno titranje u čijem spektru nema niti stalnih frekvencija niti stalnih amplituda.

kao u optici.6. tj. pa ih iza nje praktički i nema.6. taj prostor je u "zvučnoj sjeni". 2 10 . kako bi se na cijelom tonfrekvencijskom području dobila jednolika snaga šuma. Izlazni kut reflektiranog vala odgovara upadnom kutu ako se radi o glatkoj reflektivnoj površini. prikazana su dva primjera refleksije zvučnih valova od zapreke mnogo većih dimenzija od njihove valne duljine. Pojave uz širenje zvuka Na širenje zvučnih valova mogu se primijeniti zakoni širenja svjetlosti. 2. slika 2. Nastaju kod kretanja dva jednaka vala jednoga prema drugome. pojačanja istofaznih refleksija. U slučaju paralelnih stijena može doći do “stojnih valova”2. a protufazne refleksije mogu se potpuno poništiti. Bilo da se radi o željenim refleksijama. bilo o neželjenim (npr.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović oktavi. U protivnome pojavljuje se difuzna refleksija ili čak potpuna difuznost. refleksija zvučnih valova od prepreke čije su dimenzije veće. zatvorenom prostoru). do paralelnosti zraka ako je d=r/2 odnosno raspršenja ako je d>r/2. odnosno manje u odnosu na valnu duljinu Na sl. Refleksija zvuka Refleksija zvuka je vrlo bitan pojam o kojemu svaki ton majstor mora uvijek voditi računa. koncert u akustički neobrañenom. Takav oblik šuma se lako dobiva filtriranjem bijelog šuma filtrom čija frekvencijska karakteristika pada s 3dB/okt.2. U slučaju konkavnih površina dolazi do fokusiranja ako je razmak d izvora i reflektirajuće konkavne plohe <r i >r/2. U prvom primjeru valovi se potpuno odbijaju od zapreke. 2. Efektivne vrijednosti tlaka mogu u čvorovima ili trbusima biti trajno jednake nuli.

pa dolazi do skretanja ili difrakcije. difrakcija ravnog vala oko ruba pregrade slika 2. odnosno veća od dimenzija otvora 11 . što je veći omjer valne duljine prema dimenzijama pregrade. Difrakcija je to veća. slika 2. Tada otvor postaje izvorom kuglastog vala koji se širi na sve strane iza pregrade.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović slika 2.8. Zvučni valovi zaobilaze zapreke. mijenjajući pri tome smjer širenja. difrakcija zvučnog vala kojemu je valna duljina manja.9. refleksija od konkavne površine Difrakcija zvučnog vala Iz iskustva poznato je da se čuje i ono što se zbiva iza neke pregrade.7. Prilikom prolaska valova kroz mali otvor dolazi takoñer do difrakcije.

Zvuk “uz vjetar” se širi od tla prema gore. Brzina zvuka uz tlo je manja zbog trenja (vjetra).12).10. Smjer širenja zvuka mijenja i vjetar.Tonska tehnika u primjeni Refrakcija zvučnog vala ©Amir Iljazović Pri prijelazu zvuka iz jednog medija u drugi dolazi do loma zvučnih zraka.). Veličina promjene smjera ovisi o odnosu brzina širenja zvuka u pojedinom mediju: sin α : sin β = c1: c2 slika 2. slika 2. Zato će se. a “niz vjetar” prema tlu (sl. npr. pa pri prijelazu zvuka iz zraka u krutu tvar ili obratno zvučne zrake izlaze (ulaze) gotovo okomito na razdjelnu plohu. U toplijem sloju brzina zvuka je veća. hladnijem zraku (sl. tj. širenje zvuka pod utjecajem vjetra 12 . refrakcija zvučnih zraka u medijima s različitim brzinama širenja zvuka Izmeñu brzine zvuka u zraku i one u krutim medijima velika je razlika. 2.11. 2. jer se njihove brzine vektorski zbrajaju. uz pri zemlji topliji zrak zvuk skretati prema gore.11. Zbog razlika temperature u slojevima zraka biti će različite i brzine zvuka u pojedinim slojevima. pa je veća i njegova valna dužina.

Iu) / Iu 13 . Unutrašnje trenje je deformacija materijala (npr. Apsorpcija zvuka Svakim prolaskom kroz neku sredinu ili preko neke površine zvučna energija se djelomice gubi i pretvara u toplinu. Stupanj (koeficijent) apsorpcije α frekvencijski je ovisan i pokazuje koliki dio zvučne energije je pretvoren u drugi oblik. vratu Helmholtzova rezonatora znatno povećanje trenja i time apsorpcije). pomicanje zraka u porama materijala.3. pa je jasno da ovisi i o vlažnosti zraka. Pretvorba energije nastaje unutrašnjim i vanjskim trenjem. Povećanjem vlažnosti zraka se apsorpcija smanjuje. Apsorpcija zvuka u zraku nastaje zbog reakcije izmeñu H2O i O2 molekula. ploča odnosno membrana se pobude na titranje). ili zbog postignute rezonancije zraka u npr. te povećava porastom frekvencije. Koeficijent apsorpcije α je omjer apsorbiranog zvučnog intenziteta Ia prema ukupnom upadnom intenzitetu Iu: α = (Ia . Vanjsko trenje nastaje izmeñu titrajućih čestica i skeletnih elemenata materijala na koji zvuk (čestice) nailazi (npr. promjena smjera zvučnog vala zbog razlika u temperaturi 2.12.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović slika 2.

slika 2. prolazi kroz materijal pregrade na drugu stranu (transmisija). Općenito vrijedi da je intenzitet valova kojima je valna duljina mnogo veća od dimenzija izvora (npr. usmjerenost zvučnog izvora ovisno o frekvenciji 14 . dakle smanjenjem valne duljine u odnosu na dimenziju izvora dolazi do odgovarajuće promjene u usmjernoj karakteristici. koji se ne reflektira i ne apsorbira. izvor postaje usmjeren. tj. Koeficijent transmisije ϑ je omjer propuštenog zvučnog intenziteta prema upadnom ϑ = Id / Iu Usmjerenost zvučnog izvora Usmjerna karakteristika izvora ovisna je o frekvenciji.13. Povećanjem frekvencije. promjera zvučničke membrane) približno jednak u svim smjerovima.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović α se često navodi u %. Dio zvučne energije. Postoje i vrijednosti iznad 1 (100%) koje pokazuju da je aktivna radna površina nekog apsorbera veća od njegove geometrijske površine.

U ovom poglavlju biti će riječ o nekim najvažnijim svojstvima mikrofona koja nam sužavaju krug njegove primjene.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović 3. mikrofona djelovanje je temeljeno na slika 3.1.1. MIKROFONI Kad je riječ o izboru mikrofona. 15 . Ukratko.1. 3. Električka podjela a) Elektrodinamički mikrofon Kod elektrodinamičkog elektrodinamičkom efektu. membrana je spojena sa zavojnicom koja se nalazi u magnetskom polju permanentnog magneta. postoji više pojmova o kojima je potrebno voditi računa.1..1. Izlazni napon proporcionalan je titrajnoj brzini. Podjela mikrofona 3. Kod elektrodinamičkih i elektromagnetskih mikrofona izlazni napon je proporcionalan zvučnom tlaku onda kada je titrajna brzina proporcionalna zvučnom tlaku. kao što se vidi na slici 3.

Akustička podjela a) Tlačni mikrofon Ako je samo jedna strana membrane izložena zvučnom valu. Kroz nju se ne mogu proširiti brze promjene superponiranog zvučnog tlaka do unutrašnje strane membrane. a ostvaruje se ili baterijom koju umetnemo u mikrofon ili uključivanjem tzv. i pomak membrane dakle.2. Izmjenični izlazni napon razmjeran je elongaciji x membrane. Razina atmosferskog tlaka u unutrašnjosti kućišta mikrofona je osigurana malom rupicom u kućištu. tračne i ostale mikrofone koji neće biti obrañeni detaljnije jer se koriste jako rijetko (neki gotovo nikad) u primjeni ozvučavanja glazbala. Što se tiče električke podjele mikrofona. „fantomskog“ napajanja (48 V . Titranjem membrane mijenja se kapacitet mikrofona. Kako bi taj odnos bio neovisan o frekvenciji. ona titra zbog promjenljive razlike tlaka izvan i unutar mikrofona. u=C·x Veličina izlaznog napona i elongacije ne ovisi o frekvenciji.Tonska tehnika u primjeni b) Kondenzatorski mikrofon ©Amir Iljazović Membrana je u ulozi jednog pola kondenzatora. 3.na stolu za miješanje). Ovom mikrofonu je za rad potreban ulazni napon za početno nabijanje kondenzatora. Na vanjski stacionarni tlak je superponirana izmjenična zvučna komponenta.1. mora biti neovisan o frekvenciji. potrebno je još spomenuti i ugljene.2. slika 3. kristalne. 16 .

znači gradijentu tlaka. ali na višim frekvencijama. pa otuda i naziv tih mikrofona. 17 . Usmjerna karakteristika gradijentnog mikrofona je osmičastog oblika. Spajanjem tlačnog i gradijentnog mikrofona u seriju dobiva se mikrofonska kombinacija koja ima usmjernu karakteristiku u obliku bubrega ili kardioide.3. b) Gradijentni mikrofon Kod gradijentnih mikrofona zvučni tlak djeluje s obje strane membrane. Budući da udaljenost izmeñu prednje i stražnje strane membrane ovisi o kutu upada zvučnog vala. i gradijent tlaka ovisan je o tom kutu. Usmjerna karakteristika (objašnjeno kasnije) je kružnica. Budući da je zvučni tlak u nekoj točki zvučnog polja neovisan o položaju elementarne plohe na koju djeluje. Na membranu djeluje sila F = S · (p1-p2) Ta sila proporcionalna je promjeni tlaka po jedinici duljine. Na prednju stranu djeluje tlak p1.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović slika 3. karakteristika se izobličuje. a na stražnju p2 . bez obzira kako je usmjerena ploha membrane s obzirom na smjer širenja zvučnog vala. na kojima su dimenzije mikrofona reda veličine valne dužine. i tlačni mikrofoni su jednako osjetljivi sa svih strana. Treba voditi i računa o tome da zbog različite duljine puta zvučnog vala dolazi do fazne razlike ϕ.

Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović 3. 18 . ili tek nekoliko milivolta po paskalu. koji gotovo redovito imaju transformator. dobiva se za osjetljivost velik negativni broj decibela. c) Impedancija Pod impedancijom mikrofona razumijeva se ona impedancija koju mikrofon ima kao izvor izmjenične elektromotorne sile.20 log Rt + 24 (dB) Na primjer: Dinamički mikrofon koji ima osjetljivost od . Naznačena vrijednost impedancije mikrofona obično se odnosi na frekvenciju 1 kHz. osjetljivost se uvijek odnosi na napon neopterećenog mikrofona.001 vat uz tlak od 1 paskala dobivamo efikasnost u decibelima: n = 10 log [(e/p)2 × 12/4Rt ÷ 10-3] =20 log e/p . dakle. koji bi uz zvučni tlak od 1 paskala dao snagu od 1 milivata. U vezi s tim uveden je pojam efikasnosti mikrofona. Ako se radi o dinamičkim mikrofonima. treba priključiti na pojačalo koje pojačava snagu za 90 dB. b) Efikasnost Kad mikrofon daje snagu nekom otporu ili impedanciji. usporeñivanje se obično obavlja sa zamišljenim mikrofonom. ima sasvim praktičko značenje. Budući da osjetljivost mikrofona iznosi dio milivolta po paskalu. naznačena impedancija jest impedancija titrajnog elementa prenesena na sekundarnu stranu transformatora. Referentni zvučni tlak od 1 paskala.51 dB. Ako nije drugačije istaknuto. treba ga gledati kao izvor energije. Koliku će izlaznu snagu dati pojačalo uz zvučni tlak od 1 paskala? Zbrajanjem broja decibela dobivamo: -51 + 90 = 39 dB. To je odnos električne snage prilagoñenog mikrofona prema snazi zamišljenog mikrofona. unutarnju impedanciju od 10 oma. jer je to približno tlak što ga proizvodimo govorom na udaljenosti 30 centimetara od ustiju.65 dB re V/Pa. koji bi uz tlak od jednog paskala dao na izlazu elektromotornu silu od jednog volta: s = 20 log e÷p / 1V÷1Pa = 20 log e/p re V/Pa. Ako se naznačuje u decibelima. To je. Prilagoñenje zahtijeva da opteretni otpor Rt bude jednak unutarnjem otporu mikrofona. što odgovara snazi od približno 8 000 milivata ili 8 vata. pa prema navedenoj formuli efikasnost od .2. te je snaga: P = e2/4Rt = e2/4Rt × p2/p2 = (e/p)2 × p2/4Rt U odnosu na snagu od 0. Svojstva a) Osjetljivost Pod osjetljivošću mikrofona razumijeva se odnos elektromotorne sile mjerene na izlaznim priključnicama prema zvučnom tlaku slobodnog zvučnog polja na mjestu mikrofona: s = e/p Osjetljivost se izražava ili u milivoltima po paskalu ili u decibelima. na frekvenciju 1000 Hz i na smjer s prednje strane mikrofona okomito na ravninu titrajnog elementa. i u tom slučaju na opteretnom otporu vlada pola elektromotorne sile. unutarnja impedancija mikrofona kao generatora.

U novije vrijeme konstruktori nastoje da impedancije mikrofona normiraju. auditorija. Iza mikrofona s niskom izlaznom impedancijom može se priključiti dulji kabel. Ili. 50 .. e) Usmjerna karakteristika Najčešće su karakteristike u polarnom dijagramu: • kružna (omnidirekcionalna) • osmičasta (bidirekcionalna) • bubrežasta ili kardioidna (unidirekcionalna) Mikrofoni se odabiru za odreñene svrhe i prema svojim usmjernim karakteristikama. slika 3. a visoka 50 k . 19 . Ako nije posebno navedeno prikazana je za okomiti upad zvučnog vala na površinu membrane.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Mikrofoni se općenito dijele na one s niskom impedancijom (najčešće 10 .4. kardioidnom karakteristikom će se uspješno potisnuti neželjena buka npr. 200 . 80 k ). 600 ) i one s visokom impedancijom (obično 25 k . a da to ne djeluje na gornju graničnu frekvenciju. Usmjerna karakteristika je frekvencijski ovisna i moguće su mnoge kombinacije različitih karakteristika. d) Frekvencijska karakteristika Pokazuje ovisnost osjetljivosti mikrofona o frekvenciji. 50 k . Kod kvalitetnih mikrofona osjetljivost bi u cijelom prijenosnom području trebala biti jednaka. Npr. Mikrofone s visokom izlaznom impedancijom treba što kraćim vodom priključiti direktno na ulaz pretpojačala. tako da niska impedancija bude 200 . za snimanje intervjua je praktično koristiti mikrofon s osmičastom karakteristikom.

Ne postoji najbolji mikrofon! Izbor mikrofona ovisi o instrumentu koji se ozvučava. Uzimajući u obzir sva izrečena svojstva bira se mikrofon koji najbolje služi svrsi.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović slika 3.5. a jedan dio pokreće membranu.1 i 1%. Iz svega navedenoga u ovom poglavlju o mikrofonima može se zaključiti na jednu važnu činjenicu. Zbog slabog prilagoñenja akustičke impedancije zraka na mehaničku impedanciju membrane. 20 . Različite usmjerne karakteristike f) Korisnost Jedan dio zvučne energije koji dolazi na membranu se reflektira. Kreće se najčešće izmeñu 0. te zbog dvostruke pretvorbe energije (akustičke u mehaničku i mehaničke u električku) stupanj djelovanja je vrlo malen.

). 4. Kada se govori o bubnjevima. 21 .Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović 4. žičani instrumenti (akustične i električne gitare. Može se reći da vrijedi pravilo: dobar glazbenik + „povoljna akustika“ + prikladan mikrofon + pravilna pozicija mik. a svatko ima svoje viñenje dobrog zvuka. vrlo važna jer tu dolazi do električko-mehaničkoakustičke pretvorbe. violončelo. harfa itd. Sve ostale udaraljke. kardioidnih mikrofona. Loše namješten zvuk bubnja odražava se u konačnici na cijeloj zvučnoj slici. Tu dolazi do izražaja važnost zadatka ton majstora koji treba težiti tomu da zadovolji. konge i sl. timpani. dakle. trombon. = dobar zvuk. Za sve instrumente za koje nije posebno navedeno koji mikrofon koristiti. bas gitare. razne perkusije i naposljetku vokali. TEHNIKE POSTAVLJANJA MIKROFONA Nakon što je izabran mikrofon koji će se koristiti za ozvučavanje instrumenta. i u ovom poglavlju će im biti dana prednost. preporuča se jedan od dinamičkih. kao npr. potrebno ga je pravilno postaviti. klarinet. ovdje se misli na sve bubnjeve koje ulaze u klasičan set bubnjeva koji se koristi za različite tipove glazbe. Na temelju onoga što želimo postići izaberemo poziciju za mikrofon. fagot. U ovom poglavlju biti će opisane neke od tehnika postavljanja mikrofona koje pritom treba gledati samo kao osnovne linije vodilje jer kod skoro svakog instrumenta postoji više različitih pozicija za mikrofon i svaka „daje“ svoj karakteristični zvuk. Pozicija mikrofona je. kontrabas. takoreći „svačiji ukus“. tuba. puhački instrumenti (truba. S obzirom da održavanje tonske probe najčešće započinje bubnjevima kao najsloženijim instrumentom. do kreiranja audio signala koji je osnova daljnjeg rada i pozicija mikrofona uvelike odreñuje taj signal. flauta i sl. a to su: bas bubanj (sinonimi kasa ili kick. Pritom treba voditi računa o tome da je ovdje prisutna vrlo velika doza subjektivnosti jer naše uho procjenjuje konačni rezultat koji se evaluira kroz odreñenu estetiku zvuka. saksofon. doboš bubanj (snare). iz engl.). Pretpostavlja se takoñer da su svi instrumenti pravilno uštimani jer sa neugoñenim instrumentom nema ni govora o „dobrom zvuku“. floor tom) i činele (fus činela ili hi-hat i sve ostale).). Bubnjevi Standardni set bubnjeva predstavlja temelj suvremenoj glazbi. Instrumenti s kojima se susrećemo su različiti bubnjevi. tj. glasovir i razne klavijature. violina. ubrajaju se u perkusije. prijelazni bubnjevi (tom bubnjevi.1. On je samo srce ritam sekcije.

vidi se raspored bubnjeva na kakav se nailazi u većini slučajeva. osim što instrument mora dobro zvučati reproduciran našim razglasnim sustavom. odnosno ujednačen odnos svih instrumenata na bini. centralnoj liniji (radi doživljaja ritma). prijelazni bubnjevi u liniji slijeva nadesno. Jedan od ciljeva ozvučavanja instrumenata je dobiti ujednačenu zvučnu sliku. Jedan nama s lijeve strane. Naravno. panorama bubnjeva se namješta iz malo drugačije perspektive. Pretpostavimo da se na pozornici nalaze dva izvoñača. Zatvorimo li oči i pokušamo lokalizirati izvore zvuka. mora ga se i čuti jednako kao i sve ostale instrumente. 22 . Stoga je potrebno izvoñača koji je smješten na lijevoj strani pozornice „panoramirati“ više lijevo u razglasu. Prema tome.3. kao na slici 4. Stoga se bubnjevi u slici promatraju iz kose perspektive. drugi tom. a desnog desno naravno. S obzirom da se sastoji od više komponenti.2. a drugi s lijeve strane. treba voditi računa o tome i kod zvuka koji dolazi iz razglasa. tj. kod seta bubnjeva je važno uzeti u obzir pojam „zvučne slike“ i panorame. Zvučna slika je sve ono što čujemo iz našeg razglasa i sa pozornice (više iz razglasa. lijevog izvoñača ćemo i čuti više lijevo. Pojam panorame usko se isprepliće sa pojmom zvučne slike.1. treći tom (floor tom). Iz slike 4. lako se može primijetiti da se u centru konstrukcije bubnjeva nalazi bas bubanj. dok su prijelazni bubnjevi u liniji od centra na lijevo: prvi tom. poslati više signala u lijevi kanal razglasnog sustava (pretpostavlja se da se radi o stereo sustavu). pogled sprijeda na set bubnjeva No.2. slika 4. i slike 4. jedan set činela s desne. To stanje odgovara vizualnoj slici. Desno od njega je doboš bubanj. a drugi sa desne strane.1. no u zvučnoj slici bas bubanj i doboš moraju biti u jednoj. pogled odozgo na set bubnjeva Na slici 4.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović slika 4. ovisi o veličini prostora). Isto vrijedi i za izvoñača koji se nalazi desno i za sve ostale izvoñače.1.

4. tj. ekvalizacija samog instrumenta (ekvalizacija pojedinog signala u kanalu) je vrlo subjektivna i relativna. Isto tako.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović slika 4. kao na slici 4.4. bas bubanj s rupom na prednjoj membrani 23 . Dakle.3. više o tome će biti rečeno uz svaki pojedini instrument. slika 4. ako se mikrofon nalazi na jednoj strani gornje membrane. a to je da se mikrofon postavi uz obruč gornje membrane tako da cilja kroz prostornu dijagonalu samog bubnja. Bas bubanj (engl. Ukoliko se na prednjoj membrani (koži) nalazi rupa (najčešće) onda mikrofon možemo postaviti unutar samog bubnja. perspektiva iz koje promatramo bubanj radi namještanja balansa u zvučnoj slici Što se tiče samog postavljanja mikrofona. potrebno je znati što se želi dobiti i sukladno tome izdignuti ili poništiti odreñene frekvencije „odgovorne“ za efekt koji se iziskuje. No. kick drum) Bas bubanj daje „osnovni udar“ ritmu koji je prisutan u glazbi. zamišljeni pravac koji prolazi kroz mikrofon bi trebao izlaziti na dijametralno suprotnoj strani donje membrane. Proces se sastoji u cijelosti od slušanja. za sve komponente bubnjeva u praksi je gotovo uvijek isti princip. Sve ostalo navedeno u ovom poglavlju su najčešće iznimke i specijalnosti na koje treba paziti prilikom ozvučavanja.

mikrofon se postavi u centar unutrašnjosti bubnja blago usmjeren prema mjestu gdje nožna pedala udara u kožu.6. Ukoliko je prednja membrana zatvorena tada se mikrofon postavlja ispred nje gdje pozicija opet odreñuje zvuk. ali ne tako česta za potrebe izvoñenja glazbe uživo. Ako se raspolaže prostorom.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Kao što se i vidi na slici. slika 3. Postavljanjem više u stranu blizu obruča do izražaja će doñi više frekvencije. Sennheiser e602. Postavljanjem u sredinu membrane duboki tonovi i „punoća“ samog bubnja će biti izraženiji. Meñu najpoznatijim i najkorištenijim su AKG D112 (popularno nazvano „jaje“). ozvučavanje bas bubnja sa dva mikrofona S obzirom da ovaj instrument proizvodi velike razine zvučnog tlaka (SPL) na niskim frekvencijama. za ozvučavanje bas bubnja koriste se mikrofoni koji mogu podnijeti razine zvučnog tlaka preko 160 dB bez pojave ikakvih izobličenja. S obzirom da se koriste dva mikrofona okrenuta meñusobno jedan prema drugome.5. slika 4. Ozvučavanje sa dva mikrofona je praksa koja je uobičajena u studijima. na stolu za miješanje ili posebno izrañeni XLR kabel u kojem su zamijenjene faze). Beyer M88 i sl. dok se drugi postavi rubno čime se postiže visina. vremenom i opremom mogu se koristiti i dva mikrofona: jedan s prednje strane membrane. odnosno „zvuk kože“. AKG D112 i SENNHEISER e602 24 .5. Jedan se postavi s prednje strane membrane u sredinu čime se postiže spomenuta dubina. jedan sa stražnje. kao na slici 4. njihovi signali će biti meñusobno okrenuti u fazi za 180° Stoga treba na jedn ome okrenuti fazu (prekidač . odnosno dva mikrofona koja nisu jednako usmjerena.

slika 4. I ovdje naravno treba donjemu mikrofonu zbog spomenutih razloga okrenuti fazu. ozvučavanje „snare-a“ Gornji mikrofon se postavlja na već maloprije opisani način (prostorna dijagonala). sljedeći element je doboš. 25 . materijali koji umanjuju vibracije membrane i sl. Skidanjem mrežice dobije se ništa drugo nego još jedan tom. udarac u samu membrane. Postavi li se mikrofon više okomito na membranu dobit će se donekle „topliji“ zvuk što se može ispraviti uporabom ekvilajzera (EQ) ukoliko to ne želimo. Dapače. Sve što žele postići ostvaruju postavkama mikrofona na različite načine i korištenjem odreñenih pomagala (npr. ali je čest u praksi.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Što se tiče ekvalizacije. praskav zvuk. tj. Ili npr. postoje odreñeni ton majstori i producenti koji apsolutno izbjegavaju dirati EQ. To je ujedno i razlog zbog kojeg se taj bubanj nerijetko ozvučava sa dva mikrofona. Još jednom valja naglasiti da takav postav mikrofona nije nipošto nužan. Na koji način ekvilajzirati instrument u cijelosti ovisi o vrsti glazbe koja se izvodi i težnjama samog glazbenika. jednim s donje. Doboš bubanj (engl. No. korisno je znati da su kod bubnja.7. tzv „ klik “. ova praksa nije česta kod izvedbi uživo. iz razloga što brojni bubnjari sviraju i udaranjem u obruč. jednim postavljenim iznad gornje membrane.). vrijedi već navedeno gore u tekstu. osobito prilikom snimanja u studiju se postavi i dodatni mikrofon iznad samog obruča doboša (slika 4. pa to uz pomoć trećeg mikrofona doñe do izražaja puno bolje. niske srednje frekvencije od 300 – 600 Hz odgovorne za njegov „kutijast“ ili „zvonak“ zvuk. No. već samo kao nadopunu glavnom gornjem mikrofonu. naravno radi što manjeg broja mikrofona i kablova koji rade zbrku na pozornici. naravno u samom startu postaviti mikrofon u skladu sa težnjama prema odreñenom zvuku i na takav način što manje ispravljati neželjene posljedice korištenjem ekvilajzera. odnosno redoslijed. Doboš ili „snare“ je bubanj koji u odnosu na ostale bubnjeve specifičan po tome što na donjoj membrani ima metalnu mrežicu koja prislonjena uz kožu daje bubnju karakterističan visoki.5 – 5 kHz do izražaja dolazi „zvuk kože“ bubnja. izdizanjem 2.). pa opet ovisno o tome što se želi postići može se oblikovati zvuk bubnja koristeći tu činjenicu. Ponekad. apsorbirajući materijali unutar bubnja. Pritom donji mikrofon služi prvenstveno zato da naglasi osobiti „zvuk mrežice“ te ga ne treba previše isticati u konačnoj zvučnoj slici.7.. no puno je lakše. snare drum) Poštujući odreñeno nepisano pravilo. npr.

Prijelazni bubnjevi (tom bubnjevi) Tomovi su bubnjevi za koje vrijede pravila slična bas bubnju. Glavna prednost je relativno niska cijena za koju se dobije vrlo robustan mikrofon koji vrlo dobro može poslužiti za većinu instrumenata.10.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović slika 4. Mišljenja oko ovog mikrofona su vrlo podijeljena. Na takav način se mikrofon vrlo dobro separira od utjecaja ostalih instrumenata. Slike 4. a s obzirom da su to mikrofoni rañeni isključivo za bubanj takoñer odgovaraju svojim karakteristikama.8. Ukoliko tomovi nemaju donju membranu. najbolje pokazuju kako postaviti mikrofon s time da se u praksi donji mikrofon jako rijetko koristi. 26 .9. slike 4. Naravno nije najsretnije rješenje ozvučiti sve sa jednom vrstom mikrofona. no u nedostatku ostalih služi svrsi. No. postoje vrlo praktična rješenja u obliku kvačica koje se pričvrste na obruč bubnja i time ostavljaju više prostora. zahvalna metoda je postaviti mikrofon u unutrašnjost bubnja uz okretanje faze. stoga treba pripaziti na niske srednje frekvencije. naravno.9. oni znaju biti najproblematičnije komponente što se tiče neugodne zvonjave.). i 4. što takoñer nije rijetkost. i 4. a postižu se dobri rezultati uz upotrebu jednog mikrofona.10. Shure SM 57 Mikrofon koji se u 99% slučajeva koristi za ozvučavanje doboša (a i ostalih elemenata) je Shure SM 57 (slika 4.8. ozvučavanje prijelaznih bubnjeva Što se tiče mikrofona.

što odgovara svrsi.13. kao na slici 4. dok postav bliže rubu daje piskutavi. Koriste se kondenzatorski mikrofoni zbog veće osjetljivosti koja je potrebna jer su činele relativno tiši instrumenti u odnosu na ostale bubnjeve. primjer kvačice – Sennheiser E604 Činele Priča o bubnjevima završava sa činelama. hi-hat) jer se sastoji od dvije komponente te se ona može svirati osim udarcima palicom i pritiskom noge na pedalu koja spaja spomenute dvije komponente i proizvodi prepoznatljiv njezin zvuk. To se takoñer često želi „uhvatiti“.12.). većina ih ima ravniju frekvencijsku karakteristiku u području visokih frekvencija. Najčešće se ozvučavaju sa dva kondenzatorska mikrofona postavljena oko 30-ak cm iznad činela (slika 4. a i proizvode uglavnom visoke frekvencije koje se lako apsorbiraju na putu do slušatelja. pa se zato mikrofon blago usmjeri prema spojnom mjestu. iako su već spomenuta dva mikrofona koja koristimo za ostale činele u manjim prostorima sasvim dovoljna. „overhead“ mikrofoni S obzirom da su fus činela i doboš relativno blizu postoji opasnost da doboš bitno ulazi u zvučno polje kondenzatorskog mikrofona činele.11. Fus činela se uglavnom ozvučava posebnim mikrofonom. slika 4. viši i „tanji“ zvuk. Postavi li se mikrofon bliže sredini rezultat je „zvonkiji“ i „topliji“.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović slika 4. No. Činelama se zvuk uvelike odreñuje pozicijom mikrofona. mikrofon se ne smije postaviti preblizu zbog moguće neželjene buke. Osim toga.12. Ta se opasnost donekle može umanjiti tako da se mikrofon kojim ozvučavamo fus činelu postavi u sjenu koju čini sama činela prema doboš bubnju. Tipični kondenzatorski 27 . Posebna činela je fus činela (engl.

Naravno. glasovir. fus činela radi sjenu za svoj mikrofon prema dobošu 4. S obzirom da su u prethodnom poglavlju opisane metode ozvučavanja bubnjeva. slika 4. Neumann 582 i sl. Na takav način se eliminira sav ostali ambijent i nepotrebne primjese koje inače pokupi mikrofon. Glavna svrha ovog ureñaja je da nebalansirane izvore signala (sve instrumente koje spajamo direktno – električne i bas gitare klavijature i sl. razni gudački instrumenti (kontrabas . ukoliko glazbenik raspolaže solidnim bas pojačalom i na raspolaganju vam je mikrofon koji dobro odgovara ovoj namjeni (dobar niskofrekvencijski odziv).14. kao što će se pokazati. zujanja i sl. Takoñer prilagoñava izlaznu impedanciju instrumenta (red veličine nekoliko mega ohma) ulaznoj impedanciji stola za miješanje (par desetaka ohma). bas gitare. violončelo itd. definitivno je i ovo vrlo dobro rješenje. sličan za sve.2.) pretvori u balansirani signal pogodan za stol za miješanje. AKG C-451 ili C1000S. 28 . rezultira neugodnim zujanjem .. ovo poglavlje započinje bas gitarom kao neizostavnim dijelom ritam sekcije jednog kompletnog glazbenog orkestra. ground loops.50 Hz). Bas gitara S obzirom da se od bas gitare zahtijeva što „čišći“ mogući zvuk ona se najčešće spaja direktno u stol za miješanje (miksetu).). Pojednostavljena shema rada DI boxa se nalazi na slici 4.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović mikrofoni za ozvučavanje porodice činela su npr. violina viola. Svi ovi instrumenti rade na istom principu: žica učvršćena izmeñu dva kraja vibrira u polju rezonantne kutije (ili magneta u slučaju električne gitare npr.13. klasične i električne gitare. no princip ozvučavanja je. a uz to se najčešće na njima nalazi i vrlo dobar atenuator signala te prekidač kojim kontroliramo uzemljenje radi izbjegavanja petlji uzemljenja (engl. Ovo poglavlje obrañuje detaljnije one žičane instrumente koji su najčešći u primjeni. benda i sl. harfa i mnogi drugi. Žičani instrumenti U žičane instrumente ubrajaju se različite akustične. Prilikom spajanja instrumenata direktno u stol za miješanje koristi se ureñaj koji se zove direct box ili DI box. piano.). Na takav način su spriječeni mogući neželjeni šumovi.

primjer DI boxa – BSS audio Kada je zvuk bas gitare zadovoljavajuć. preporučljivo poslušati ju zajedno sa bubnjevima. prigušenje frekvencija od oko 200 – 400 Hz bi moglo pomoći. slika 4. Ozvučena bas gitara iz razglasa nerijetko izlazi mutno i apsolutno prigušuje sve ostale instrumente te je vrlo neugodna uhu sam po sebi. kako bi se definirala i ujednačila ritam sekcija. izjednačavanje impedancija u DI boxu Bas gitara je jedan od instrumenata koji imaju vrlo promjenjivu dinamiku. izdizanje frekvencija izmeñu 1500 i 5000 Hz dodaje „zvuk prstiju“ ili trzalice kojom se instrumentalist služi. Ukoliko je takav slučaj.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović slika 4. ako je uz sve to dosta nejasna i fali joj definicije. stoga ju je preporučljivo komprimirati (više o kompresorima kasnije).15. Takoñer. 29 .14.

Tonska tehnika u primjeni Akustična gitara ©Amir Iljazović Akustične i klasične gitare danas često dolaze sa ugrañenom prikladnom elektronikom (mikrofon ili piezoelektrični efekt) pa se i one spajaju direktno u tom slučaju. „Tvrñi“ zvuk sa nedostatkom niskih i srednje niskih frekvencija. 3 Pod dubina i visina misli se na dubinu i visinu tonova (niže i više frekvencije). ali se vrlo dobro ostvare i dubina3 koja dolazi iz zvučne rupa i visina koja dolazi sa mosta i trzanjem žica. a više ka vratu – viši tonovi i zvuk koji se proizvodi prstima (pomicanje prstiju po žicama). Postoji više različitih pozicija za postavljanje mikrofona u blisko zvučno polje akustične gitare. Ovisno o tome što se želi postići izabere se odgovarajuća pozicija ili čaj više njih. Pogodno ako se želi dočarati prostornost. Pozicija C: Mikrofon usmjeren prema samome mostu na udaljenosti od oko 10 cm. presence). Mikrofon se postavi 15-ak cm od gitare i usmjeri prema mjestu gdje se spajaju zvučna rupa i vrat gitare. ambijent. dok donji sa stražnje strane gitare daje zvuk rezonantne kutije.16. Slika 4. Vibriranjem žica zvučni valovi se preko mosta reflektiraju i od tijela gitare. Pozicija B: najpopularnija i najčešća metoda ozvučavanja akustične gitare. zbog udaljenosti malo slabija prisutnost (engl. što u ovom slučaju „sluša“ gornji mikrofon. 30 . ali i ambijenta. slika 4. U suprotnom se potrebno poslužiti mikrofonom. ilustrira neke od tih pozicija. neke od tehnika postavljanja mikrofona prilikom ozvučavanja akustične gitare Pozicija A: standardna ORTF stereo metoda. Pozicija D se može koristiti kao zamjena za poziciju C.16. Ukoliko usmjerimo mikrofon više ka rupi rezultat će biti nešto „mutnija“ i takoreći „toplija“ slika.

tj. teže se kontrolira i veči je osjećaj prostornosti. Preporuka je da se prije samog ozvučavanja ugodi željeni zvuk na pojačalu jer će onda i kasnije u konačnici biti lakše postići željene rezultate. Pritom takoñer postoji više činjenica o kojima treba voditi računa. Ukoliko se mikrofon postavi u centar zvučničke membrane do izražaja će doći visoke frekvencije. postavljanjem mikrofona blizu samog zvučnika dobiva se jasniji. Termin „ispred pojačala“ koji se koristi naravno ne treba shvatiti doslovno.Tonska tehnika u primjeni Električna gitara ©Amir Iljazović Iako se i električne gitare mogu spojiti direktno u stol za miješanje. Uzimajući u obzir sve navedene činjenice postavi se mikrofon kako najbolje odgovara pojedinim zahtjevima. pod odreñenim kutom (kao na slici 4. postavljanje mikrofona ispred pojačala Za početak.). Standardna tehnika je da se mikrofon postavi na udaljenosti oko 10 cm od membrane. izraženiji zvuk bez puno osjećaja prostora. Zvuk će biti oštar. Sve većim udaljavanjem od zvučnika. Sve većim udaljavanjem od centra ka rubu membrane do izražaja dolaze niže i srednje frekvencije. kardioidni mikrofoni uglavnom vrlo dobro služe svrsi. Gitarska pojačala dolaze ili sa ugrañenim zvučnikom za direktnu reprodukciju (combo) ili se spajaju na zasebnu zvučničku kutiju. dobrog cijevnog pojačala ili sl. ugrañeni efekti i sl.) pa je to i zvuk koji će dolaziti do mikrofona. zvuk postaje mutniji. najčešća praksa je postaviti mikrofon ispred zvučničke kutije gitarskog pojačala4. Nadalje. zvuk postaje „topliji“.17. Za ove potrebe Shure SM 57 i SM 58 dinamički.17. Mikrofon se postavlja ispred membrane zvučnika. 4 31 . slika 4. Razlog tome je što sama električna gitara ne daje toliko privlačan zvuk koliko je to slučaj kod npr. signal koji dolazi iz pojačala je već na svom putu prošao kroz različite filtre prije reproduciranja na svom zvučniku (hi-mid-low kontrole na pojačalu.

jedan je usmjeren ka žicama koje proizvode niže tonove. a drugi ka „višim“ žicama. 32 . slika 4. područja gdje meki batići udaraju po žicama i ploče koja reflektira zvuk. naglašava dublje tonove. umanjuje “tvrdoću” dobivenu udarcem čekića od žicu Pozicija C: ukoliko postoje otvori (rupe za zvuk). postavi se mikrofon više iznad svih žica koji ravnomjerno hvata gotovo sve (preporuka kondenzatorski mikrofon). Sastoji se od žica razvučenih izmeñu dva mosta.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Glasovir Glasovir u principu nije ništa drugo nego „gitara“ položena horizontalno.18. Postavom kao na slici dobiva se stereo slika.18. može se zatvoriti poklopac i postiže se dobra separacija od ostalih zvukova koji dopiru do mikrofona Pozicija D: klasični način ozvučavanja (najčešće u kombinaciji sa pozicijom A). Pozicija B: dalje od čekića. karakteristične pozicije mikrofona kod glasovira Pozicija A: najčešće je korištena tehnika. Par mikrofona udaljeno je oko 15cm od čekića. I ovdje postoji više karakterističnih pozicija od kojih su neke prikazane na slici 4.

Pritom treba paziti. vrata itd. slika 4. zvučne rupe (u ovom slučaju znani „S-ovi“).19. Ova metoda može dati vrlo dobre rezultate u kojima do izražaja doñe prostornost.. „prozračnost“ instrumenta. 33 . tzv. može se reći „siguran“ način je postaviti dinamički mikrofon u neposrednu blizinu jednog od područja (ili više) označenih strelicom na slici 4. Izbor ove metode ovisi o više faktora.19. Najjednostavniji. ako je mikrofon preblizu izvoru zvuka. Princip je vrlo slično kao kod gore opisanog ozvučavanja akustičnih i klasičnih gitara.19. Ako je bina malena i violina nema dosta vlastitog prostora kondenzatorski mikrofon će biti pod utjecajem mnogih ostalih izvora i puno su veće šanse javljanja mikrofonije i ostalih sličnih problema. Postoji i metoda u kojoj koristimo kondenzatorski mikrofon na udaljenosti od otprilike 30-ak cm iznad instrumenta. Ukoliko instrument ne raspolaže takvom opremom postoji opet više pozicija za mikrofon od kojih svaka daje karakterističan rezultat. i ovdje se mikrofon može postaviti iznad mosta. karakteristične pozicije kod gudačkih instrumenata Kao što se može vidjeti na slici 4.Tonska tehnika u primjeni Gudački instrumenti ©Amir Iljazović Ova familija instrumenata takoñer danas vrlo često dolazi sa ugrañenom elektronikom za direktno spajanje. što vrlo dobro odgovara ovom tipu instrumenata. neželjeni zvukovi tipa grebanje gudala od žice i sl. na razglasu se mogu čuti i neugodni.

Isto tako.). 5 34 . i drvene puhačke instrumente (flauta.). uz uračunato njegovo pomicanje. prašinu. trombon.5 cm od usta) i sl. rog. 4. Ako je dosta izraženo disanje glazbenika. „topli“. „taman“ i sl. se izvor zvuka nalazi na zvonolikom proširenju na kraju instrumenta. otpornost na vlagu.20. Oni se detaljnije dijele na limene puhačke instrumente (truba.). obou i mnoge druge.4. spadaju u neizbježni studijski žargon koji se ustvari poziva na frekvencijski spektar tonova. nesvjesno pljuju po njemu s obzirom da se nalazi u bliskom zvučnom polju (2 . Kompromisna pozicija za rješenje tog problema je malo iznad instrumenta. To sa našeg gledišta nije povoljna pojava jer dolazi do velikih promjena u dinamici. Snimamo li vokal izolirano u studiju možemo upotrijebiti i izuzetan cijevni mikrofon (tipa Neumann U48 na slici 4. Zvuk koji se dobiva na razglasnom sustavu ovisi o više faktora (boji glasa. saksofon i dr. Instrumentima tipa truba i sl. da ne „kupi“ ništa drugo. ne postoji ustaljena praksa niti ikakva preporučena metoda. odnosno bolju zastupljenost dubljih tonova na izlazu. Kod flaute npr. udarce i sl. a izvoñači nerijetko uzmu mikrofon te mašu s njime. Kod drvenih puhaljki većina zvuka dolazi iz rupa koje se nalaze po tijelu instrumenta. standard je postaviti mikrofon izmeñu usnika i prvih rupa za prste. „svjetao“. Iz navedenog se može zaključiti da se za nastupe uživo traži prije svega robusnost mikrofona. stoga se sukladno tome mikrofon postavi blizu tih rupa. „brass“ sekciju. tj. tj. Termini kao što su „oštar“.3. ali ipak mikrofon usmjeren ka samom izvoru. Oni iz tog „zvona“ zrače pretežito visoke i srednje visoke frekvencije u usko usmjerenom pojasu. mikrofon se postavi blago ukoso. odnosno potrebno je ostaviti malo prostora muzičaru na način da je radijus od zvona do mikrofona otprilike uvijek isti. Koji mikrofon izabrati zavisi i od primjene. saksofone. tubu. bliže rubu zvona na malo većoj udaljenosti (15-30 cm). Stoga je kardioidni dinamički mikrofon redovito najbolji izbor za te potrebe. No. tzv.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović 4. Za „smekšavanje“5 tonova. izraženosti pojedinih formantnih područja i sl. Vokali Kad je riječ o vokalima. Svaki glas je zaseban i specifičan sam po sebi. flautu. i olakšava komunikaciju izmeñu glazbenika i ton majstora. fagot. trombon. frula. Puhački instrumenti U kategoriju puhačkih instrumenata ubrajamo različite trube. frulu. „mekan“. fagot i dr. za umanjivanje tog efekta moguće je poništiti odreñene visoke frekvencije (oko 10-12 kHz) ili postaviti mikrofon malo udaljenije. Kod ozvučavanja ovog tipa instrumenata potrebno je i voditi računa o tome da glazbenici imaju težnju da se puno pomiču tijekom sviranja. najčešće se zahtijeva da je vokalni mikrofon isključivo u polju vokala.). za potrebe izvoñenja uživo to nije preporučljivo jer bi taj mikrofon bio pod utjecajem svih ostalih izvora zvuka. Mikrofon postavljen centralno ispred i blizu zvona daje „oštar“ i „svjetao“ zvuk kao rezultat.

Neumann U48 slika 4. peak). B. ne smije zvučati previše izolirano. C i sl. ali ne smije biti ni pretih. Na kraju krajeva.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović slika 4. Dobro uklapanje vokala u „miks“ se postiže upotrebom reverba koji daje efekt prostora vokalu i „stapa“ ga sa glazbom što zvuči dosta prirodnije. glasnije od ostalih instrumenata. tj. kod glasova kao što su P.20. Npr.21. Da nema kompresora. Takoñer je preporučljivo koristiti kompresor koji će dinamiku vokala držati ujednačenom i spriječiti moguće „vrhove“ u glasnoći6 (engl. pogotovo kod izvedbi na otvorenim prostorima. Moguće je i da izvoñaču ispadne mikrofon. zrak iz usta struji dosta većom brzinom nego kod ostalih pa se to manifestira neugodnim i praskavim šumom u razglasu. vokal se mora dobro uklopiti u konačnoj zvučnoj slici. to bi se manifestiralo vrlo vrlo neugodno na razglasu! 6 35 . One eliminiraju utjecaj vjetra i puhanja u mikrofon. popularni Shure SM 58 Ponekad je dobro koristiti i zaštitne spužvice.

neka vas to ne preplaši jer koliko god da izgleda komplicirano. Trebalo bi napomenuti da se pod pojmom „mikser“ najčešće misli na manji ureñaj koji sadrži do. kliznika i priključaka. stol za miješanje „izmiješa“ sve signale u osnovna dva (stereo) kanala koja šalje dalje u razglasni sustav. znate se služiti svakom. svaki stupac miksete predstavlja odreñeni instrument koji smo „uključili“ u nju. mogao je vidjeti gomilu potenciometara. 32. No. a pod pojmom „mikseta“ se misli na veće konzole od 24. Stol za miješanje se sastoji od kanala. stvar je u principu vrlo jednostavna. Prema tome. Točnije. 48 ili više kanala. signal koji koristimo (priskrbljen mikrofonom ili direktno) šaljemo u kanal miksete i tu imamo kontrolu nad njime. razlike su minimalne. Svaki kanal predstavlja jedan stupac onih silnih gumbića. mix pulta. tzv. Sve miksete su gotovo identične po pitanju kanala. STOL ZA MIJEŠANJE (MIKSETA) Došli smo i do stola za miješanje. slika 5. U nastavku slijedi slika jednog tipičnog kanala miksete i pojašnjenje za svaki potenciometar ili gumb koji se nalazi na njoj. U ovom poglavlju će biti prikazan tipični kanal jedne miksete i objasnit će se funkcije pojedinih kontrola kanala. primjer miksete – Soundcraft GB8 36 .1.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović 5. Tko se imao prilike susresti sa primjerom stola za miješanje. Znate li se služiti jednom miksetom. recimo 16 kanala. Kao što mu samo ime govori.

HI-MID. na slici malo jednostavnijeg tipa. najčešće se sastoji od HI. bez obzira na sve ostalo FADER kanala (kliznik): odreñuje koliko signala puštamo vani u razglas SOLO (PFL): pritiskom na tipku u slušalicama čujemo samo taj kanal. isključivo za našu informaciju . koliko signala od mikrofona uzimamo u kanal LOW CUT – visokopropusni filtar. postoji glavni fader za svaku od tih grupa koji moramo podići na odreñenu razinu da bi signal izašao vani na razglas. a koliko u desni dio razglasa ASSIGN sekcija – MUTE „zatvara“ kanal. ne pušta se signal vani na razglas 1-2 i 3-4 : odreñuju dodjelu signala odreñenoj grupi (1-2 ili 3-4 ili main. poništava sve frekvencije ispod 100 Hz AUX sekcija – objašnjeno niže u tekstu PRE-FADER – objašnjeno niže u tekstu EQ sekcija – ekvilajzer. ne utječe na razglas. tj.GAIN – kontrola ulaznog signala pretpojačala. što nije naznačeno na ovoj slici). koliko signala šaljemo u lijevi. LO-MID i LO kontrola s tim da LO-MID i HI-MID mogu precizirati točne frekvencije (kao što može MID na slici) PAN – panorama.

Slijedi uobičajeni postupak kojega se naravno ne mora slijepo pridržavati. Dok je fader spušten. dakle slanjem više tog signala u razglas. takoñer time podignemo i razinu u AUX izlazu (kod monitoringa npr. čuti će se i na tom monitoru. Koliko signala ćemo poslati odreñujemo potenciometrom. Isključivanjem tipke PRE. efekt na AUX sekciju. Tu „vodu“ možemo usmjeriti kamo god želimo otvaranjem i zatvaranjem odreñenih ventila. Ovo nam može poslužiti kod npr. Tipka PRE-FADER (ili samo PRE) koja se nalazi često pokraj AUX potenciometara ima svrhu da odvoji signal koji šaljemo u AUX od glavnog fadera kanala. može se započeti s tonskom probom. To ćemo možda željeti ako imamo spojen npr. monitoringa. Sažeti opis postupka rada kod izvoñenja tonske probe Nakon što smo postavili sve mikrofone. panoramom npr.Tonska tehnika u primjeni AUX sekcija ©Amir Iljazović Tok signala kroz miksetu se može zamisliti kao tok vode kroz vodovod. Takoñer. Gdje god nam treba dodatni izlaz signala možemo za te potrebe koristiti AUX sekciju. s time da on i dalje teče kroz kanal do izlaza). spojili sve instrumente na miksetu i provjerili da svaki mikrofon daje signal (lagano lupkanje po njemu i praćenje indikatora na mikseti). kao npr. spomenuti low cut filtar koji ne propušta frekvencije ispod 100 Hz dalje kroz kanal. dakle može nam poslužiti i za razne efekte. pa podizanjem razine signala želimo i podići razinu efekta umiješanog u izvorni signal. compressor.1. Fizički ulazi u miksetu (XLR ili linijski input) se najčešće nalaze na vrhu miksete. AUX-om možemo poslati signal u odreñeni procesor signala. AUX 1. kada nema zasebne miksete za monitoring. Signal znači prolazi od vrha miksete prema dnu gdje ga podizanjem fadera puštamo vani na razglas. Prolaskom kroz AUX sekciju odvrtanjem pojedinog AUX potenciometra („ventila“ – AUX 1. To je potrebno iz razloga što ponekad ne želimo da podizanjem fadera. dinamičke procesore i sl. reverb i sl. „ventil“ je zatvoren i na razglasu ne čujemo ništa. Jednostavno AUX signal pošaljemo u pojačalo na koje su spojeni monitorski zvučnici i koji god kanal smo poslali u npr.). Podizanjem fadera. Na putu od ulaza do izlaza signal prolazi kroz različite filtre. 5. AUX 3 itd.) 38 .) mi isti taj signal iz kanal možemo poslati negdje drugdje. što znači upravo obrnuto od spomenutog. AUX sekcija postaje nezavisna od fadera. signal usmjeravamo više lijevo ili desno. AUX sekcija je u POST FADER modu rada. AUX 2. Pritiskom na tipku PRE. utječemo dakle i na razinu signala u AUX izlazu. ovo je samo prijedlog za obavljanje tonske probe i podložan je navikama i iskustvima svakog pojedinca. • Ukoliko je potrebno uključimo PHANTOM napajanje • Ukoliko je potrebno okrenemo fazu • Podešavanje razine signala: pritiskom na tipku SOLO (PFL) pratimo na indikatorima razinu signala i povećavamo njegovu razinu korištenjem potenciometra GAIN • Pridjeljujemo kanal odreñenoj grupi (ASSIGN) • Podignemo fader kanala na odreñenu razinu i podignemo glavni fader grupe kojoj smo pridjelili kanal (MASTER) – sada čujemo rezultat i na razglasu • Podesimo panoramu • Po potrebi koristimo EQ • Koristimo različite procesore po potrebi (noise GATE.

spektralnu obradu (ekvalizacija) i postizanje raznih efekata. Funkcija obrade sigala je modificira signal ili u analognoj ili digitalnoj domeni (DSP – Digital Signal Processing). Brojni su razlozi zbog kojih nam može zatrebati ovakav procesor. za razliku od suhoparnog.: • Ispravljanje odreñenih nedostataka neke snimke ili nedostataka zatvorenog prostora (oblikovanje zvuka da bi bio što prirodniji) • Kompenzacija nedostataka u frekvencijskoj karakteristici mikrofona ili instrumenta • Omogućavanje različitim kontrastnim zvukovima da se bolje stapaju u jedinstveni miks • Za mijenjanje zvuka čisto iz umjetničkih razloga Postoji više vrsta ekvilajzera. Naravno da tu postoji još faktora o kojima treba voditi računa i nerijetko se putem pojave problemi koji zahtijevaju brzo snalaženje. PROCESORI SIGNALA Obrada signala je postala neizbježan faktor u modernoj glazbenoj produkciji.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Kada smo zadovoljni zvukom idemo dalje redom. U analognoj domeni audio signali mogu biti direktno obrañeni bez prethodne digitalizacije. TREBLE. dok se u DSP obradi signal prevodi u digitalnu domenu (diskretizacija). Ekvilajzer (EQ) Svakako najčešći oblik obrade signala je ekvalizacija. preko parametarskih ekvilajzera koji omogućavaju detaljniju kontrolu ad pojedinim frekvencijskim područjima do složenih grafičkih ekvilajzera. 6. U ovom poglavlju biti će obrañeni neki od najkorištenijih i neophodnih procesora signala. «praznog» kućnog uratka. ali sve to obogaćuje iskustvo i dio je procesa učenja. BASS). Upotrebom procesora signala vaš «miks» može zvučati puno ugodnije i «realnije». slika 6.1. od onih s kojima su se susreli gotovo svi koji kod kuće imaju i manju muzičku liniju (MID. kao npr.1 grafički ekvilajzer (dbx) 39 . Audio ekvilajzer je ureñaj koji omogućava kontrolu relativne amplitude nad pojedinim frekvencijama u okviru slušnog pojasa (20 – 20 000 Hz). Obje ove metode su vrlo korištene u svim fazama audio produkcije (i live sound engineering-u) i omogućuju amplitudnu obradu (dinamički procesori). 6.

2.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Parametarski ekvilajzer je onaj s kojim se možemo susresti na svakoj mikseti. Dobar dinamički procesor treba kontrolirati dinamiku transparentno. Učinak dinamičke obrade nije ništa drugačiji nego kad bi osoba ručno pomicala fader kanala po potrebi i na takav način regulirala dinamiku (slika 6. Izmiješani signal iz miksete prije odlaska u pojačalo ide u dvokanalni grafički ekvlajzer na završnu obradu. Dinamički procesori signala U modernoj audio obradi postoji sve veća potreba za automatskom kontrolom dinamike. ne može kontrolirati više od jednog kanala istovremeno i ne može točno ponoviti svoje akcije. Ekvilajzeri obuhvaćaju vrlo široko područje koje zaslužuje zasebnu knjigu. Najčešće pomoću parametarskog ekvilajzera možemo odabrati odreñenu frekvenciju te je izdignuti ili spustiti te odabrati širinu djelovanja obrade (Q-faktor).2. 6. 40 .2. Grafički ekvilajzer je neizostavni dio racka. ovakav «ljudski» oblik dinamičkog procesora ima svoja ograničenja. ili npr. kada bi pjevač počeo jako glasno pjevati osoba spusti blago fader i na takav način drži dinamiku ujednačenom te glumi kompresor. Spomenute su njegove glavne funkcije i tipovi koji postoje. kada pjevač ne pjeva ništa spusti fader do kraja kako u razglasu ne bi bio nepotrebni šum (koncept noise gatea). koncept dinamičke obrade No. Spor je. što znači da mora biti umjeren pri mijenjanju dinamike jer ne želimo da se pretjerano osjete gušenja instrumenta ili neugodna pojačanja razine. Npr.). slika 6. no u ovoj skripti se neće naširoko razmatrati. Stoga se koriste automatizirani ureñaji koji obavljaju ekvivalentnu funkciju.

Vrijeme potrebno da se signal limitira / komprimira / potpuno ugasi (MUTE) / pojača i sl. možemo povećati RMS vrijednost signala. Release. Slijedi prikaz kontrola koje se mogu naći na gotovo svakom dinamičkom procesoru. Slika 6. prvog udarca je redundantno i može samo stvarati probleme. doñe iz vremena kad se signal obrañuje u vrijeme kada nema obrade. Attack. Vremena otpuštanja su u pravilu dulja od attack vremena. U prvoj ilustraciji treći peak signala prolazi nepromijenjen.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Najčešće upotrebljavani procesori su: • Kompresor / limiter koji ograničava signale koji prelaze odreñenu razinu • Noise gate koji potpuno «gasi» signale koji padnu ispod odreñene definirane razine7 Tipične zadaće kompresora su: • kontrola energije signala – ljudsko uho je osjetljivo na promjene energije signala. Preporučljivo ga je koristiti kod bubnjeva koji nakon udarca isijavaju zvuk dugo vremena. prikazuje rezultirajuće razine kompresije sa višom postavljenom razinom tresholda i sa nižom razinom tresholda.3. vrijeme potrebno da procesor «otpusti» signal. dok su brža vremena attack-a pogodnija za više frekvencije. slika 6. 7 41 . s obzirom da većina ima ugrañene peak limitere. Uglavnom su niža vremena attack-a pogodnija za niže frekvencije. Odreñujemo razinu signala za koju započinje obrada bilo da signal prijeñe tu razinu ili padne ispod nje (kompresor ili gate).3. Mnogi kompresori nude izbor kompresije na temelju RMS vrijednosti (kompresor) ili peak vrijednosti (limiter). Suprotno od vremena attack. varijacije energije trebaju biti blage i suptilne bez naglih promjena • kontrola amplitude signala (peak) – ekstremno velike kratkotrajne amplitude signala • redukcija dinamičkog dosega signala – ako «režemo» vrhove signala onda mu mijenjamo dinamički doseg. tj. energija signala se može matematički izraziti kao njegova RMS vrijednost (otprilike prosječna razina). Threshold. Noise gate ne MUTE-a kanal dok instrument svira. a sve nakon onog najglasijeg.

4. iznad te razine se graf počinje savijati sa nagibom ovisnim o postavljenom omjeru. slika 6. 3:1 i ∞ : 1 Više stručniji način za prikaz kompresije je pomoću ulaz / izlaz dijagrama (slika 6. prikazuje razine originalnih i komprimiranih signala od umjerene kompresije do limitera.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Hold. U praksi se kompresor sa postavljenim ratiom od 20:1 već smatra limiterom.5. iako bi u teoriji limiter morao imati ratio ∞ : 1(bez obzira na ulazni nivo signal se atenuira na razinu odreñenu thresholdom). Slika 6.5 : 1. omjer kompresije. slika 6.).5. Definira npr. Sa thresholdom postavljenim na 0 dB na slici. Omjer se može postaviti od 1:1 (bez kompresije) do oko 40:1. Možemo reći kako je uz ratio 3:1 kompresija umjerena. i 3. omjer 6:1 znači da ako signal prijeñe svoju dozvoljenu razinu postavljenu thresholdom za 6 dB biti će atenuiran na razinu od 1 dB iznad thresholda. Specificira minimalno vrijeme za koje će procesor obrañivati signal. kvadranta) pokazuje odnos input levela i output level-a bez kompresije. količinu atenuacije ili gain-a koja će se primijeniti na signal. Isto tako. Ratio. Vertikalna os označava izlaznu razinu dok horizontalna os označava ulaznu razinu. signal koji prijeñe threshold za 18 dB će biti atenuiran na 3 dB. različiti omjeri kompresije 1. 5:1 srednja. Linija na grafu koja je po 45° (simetrala 1. a za 8:1 i više jaka kompresija. Omjeri su izraženi u decibelima tako da npr.4.. grafički prikaz kompresije ovisno o postavljenom ratiu 42 .

slika 6. slika 6.6. postepeniji prijelaz u procesirano stanje signala dok hard knee označava grubu.7. Podešavaju se kontrole automatski. skica izgleda sučelja kompresora 43 . koljeno kompresije. Preusmjerimo kontrole dva kanala kompresora na samo jedan. Omogućava usporedbu originalnog i obrañenog signala. nagliju tranziciju. Sve češća kontrola na ureñajima. tzv. Automatic. soft knee kompresija Stereo link. Na nekim kompresorima postoji i ova kontrola koja omogućava regulaciju tranzicije izmeñu stanja neobrañenog i obrañenog signala. Soft knee označava blaži.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Knee. Bypass. Služi za obradu stereo signala. Razlikujemo «soft knee» i «hard knee». na osnovi karakteristika signala.

čitatelj bi trebao prikupiti dovoljno informacija da razumije principe djelovanja efekata i sl. rane refleksije zvuka Debela strelica predstavlja direktni zvuk koji putuje od izvora zvuka do slušatelja. tj. prva rana refleksija (kraći put) stiže do slušatelja svega par milisekundi nakon direktnog zvuka.8.3.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović 6. Nakon odreñenog vremena reflekseije iščezavaju nastaje odjek ili reverb. 44 . S reverbom možemo postići da vokal sniman u vlastitom domu zvuči kao da pjeva u većoj prostoriji ili velikoj dvorani. Zatim stiže druga rana refleksija i tako dalje. a to su delay i reverb. Pogledajmo za početak jednu jednostavnu prostoriju. Direktni zvuk ili signal kada govorimo o efektima i digitalnoj obradi se još naziva i DRY komponentom (suhi signal). Pročitavši ovu skriptu. stoga se ostali efekti ostavljaju njemu za samostalan rad. slika 6.8. Ostali efekti nisu toliko česti u upotrebi kod live izvedbi (od strane ton majstora). imamo jednostavan model sobe sa četiri zida. odnosno daje onaj dojam prostornosti izvornom zvuku. Efekti Efekti koji se danas koriste u studio tehnici se baziraju većinom na digitalnoj obradi signala. Na slici 6. Kao što se i vidi na slici. čitajući njegov user manual. U ovom tekstu će biti spomenuta dva osnovna efekta koja se često koriste u studijima i za potrebe izvoñenja uživo. Reverb Ono što neki već znaju jest da je reverb «simulator prostora». Ostale strelice predstavljaju refleksije zvuka od strane zidova. Neki misle da je reverb samo vrsta delay-a sa različitim filtrima. no nije baš tako jednostavno. matematičkim operacijama i raznim transformacijama koje se vrše nad digitaliziranim signalima.

Opseg parametra je od 0 do X milisekundi. Reverb time (vrijeme odjeka). Viknete li glasno čuti ćete poprilično velik odjek. Naravno. Reverb damping.Tonska tehnika u primjeni ©Amir Iljazović Važan je pojam vremena odjeka. Što je veći razmak izmeñu slušatelja i zidova i reflektirajućih objekata. Predelay. 45 . Vrijeme izmeñu direktnog signala i početka reverberacije. To se može ispraviti pomoću ovog parametra. Najbolji primjer za ovo je crkva. što je veća soba ili komora. Što je više površina koje nisu reflektirajuće. Kad god netko spominje vrijeme odjeka sobe. misli upravo na RT60. odjek Vrijeme izmeñu primanja direktnog zvuka i početka stvaranja odjeka se naziva predelay vrijeme. izvor zvuka treba biti jači. vrijeme odjeka je veće. Obično kontrolirane parametrom Room type ili Room size. veći je i predelay time. slika 6. više se prigušuje odjek. U principu označava ekvalizaciju koji se primjenjuje na odjek signala. One su stoga najkritičniji dio reverb efekta. pogotov na višim frekvencijama. Rane refleksije (early reflections). ako je simulacija prostora glavna zadaća. Ovaj parametar se izražava u milisekundama. Opseg parametra je od 0.1 do X. Vrijeme odjeka se definira kao vrijeme potrebno da intenzitet zvuka (nakon što ugasimo izvor) opadne za 60 dB (RT60). nećete čuti gotovo nikakav odjek. Rane refleksije su upravo te koje ljudskom mozgu omogućavaju da percipira veličinu prostorije. Posjetite li veliku katedralu i pokušate šaptati unutra. glasniji kako bi se proizveo značajan odjek. Slijedi objašnjenje nekih uobičajenih parametara digitalnog reverba.X sekundi. Što je prostor zatvoreniji.9.

Smanjivanjem vremena kašnjenja na otprilike 30-50 ms. dipl. Ovaj efekt može uvelike obogatiti zvuk instrumenta. Kada koristimo delay-e veće od 50 ms. Nakon definiranog vremena. 7. ZAHVALA Ovim putem se želim zahvaliti svima koji su direktno ili indirektno omogućili nastanak ove skripte. (drugo poglavlje je djelomično preuzeto iz slajdova kolegija «Elektroakustika») Klubu studenata elektrotehnike (KSET). uho je zavarano i dojam je kao da više instrumenata svira. Danas postoje mnogi multifunkcionalni ureñaji koji nude ovakav oblik efekta. Posebno hvala Goranu Osmaku. slušatelj već percipira zvuk kao diskretnu jeku (echo).iljazovic@fer. • • • Cijelom osoblju zavoda za elektroakustiku fakulteta elektrotehnike i računarstva. Delay efekti koji se referenciraju na vremena od nekoliko milisekundi pa sve do sekundi oslanjaju se uglavnom na principu spremanja sampliranog audio signala u RAM memoriju. Umjesto toga pericpira se jedan zvuk sa pomalo čudnim frekvencijskim odzivom. U osnovi. Doubleri sa malim vremenom kašnjenja se mogu koristiti kod vokala radi dobivanja dojma «gustoće» vokala. bilo informacijskim bilo pravopisnim. te bogatijeg i punijeg zvuka. Hvala čitateljima. Dobiveni efekt se naziva flanger. Sva pitanja. komentari i kritike su dobrodošle i šaljite ih na amir. Hvala ! Amir Iljazović 46 . Maksimalno vrijeme kašnjenja je odreñeno frekvencijom uzorka i kapacitetom memorije. Daljnjim smanjivanjem vremena kašnjenja i kombinacijom zakašnjelog i originalnog signala dobivamo efekte kao što su chorus (drhtavi zvuk).hr . ti podaci se čitaju te otpuštaju i miksaju sa originalnim signalom. primjedbe.dr. ! Ispričavam se unaprijed na mogućim pogreškama u tekstu. Direktni i zakašnjeli signal se isprepliću i doñe do interferencije u fazama signala.Tonska tehnika u primjeni Delay ©Amir Iljazović Jedan od najčešćih DSP efekata koji mijenja parametre vremena uvodeći različite oblike kašnjenja u put signala. el. sample-ovi će biti dosta stisnuti i slušatelj ih neće moći percipirati kao jeku već kao efekt dupliranja (doubler). a ne samo jedan. Sa vrlo malim vremenom kašnjenja (0-20 ms) uho više ne može razlikovati direktni i zakašnjeli signal. posebno mentoru doc. Ing. Siniši Fajtu. ali treba ga koristiti razumno i pažljivo jer vrlo lako može postati «mutan» i nerazumljiv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful