Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

STRUKTUR JAWATANKUASA PANITIA
KEMAHIRAN HIDUP – PENGURUSAN DIRI

Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Ketua Setiausaha Bendahari AJK

: Pn. Hjh. Che Wa binti Saad : Pn. Hjh. Hasanah binti Nengut : Pn. Hjh Dawiah binti Mat Isa : Pn. Hjh. Lailan Rodhiahton binti Hj. Noor Hassan : Cik Farah Ashikin bintiMohd Radi : Pn. Norliza binti Mohamed : Pn. Sharifah Mastura binti Syed Ahmed Imran : Semua guru

ANALISIS S.W.O.T

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

Kekuatan (S)
1. Barisan pentadbir yang memberi sokongan dan kerjasama

2. Kesungguhan dan minat guru serta murid yang tinggi 3. Kaedah pengajaran yang pelbagai serta kreatif. 4. Persediaan rapi sebelum, semasa dan selepas mengajar 5. Kemudahan peralatan bantu mengajar yang mencukupi. 6. Persekitaran yang kondusif.

Kelemahan (W) 1. Banyak masa guru dihabiskan dengan mengawal tingkahlaku murid dan melakukan tugas-tugas lain. 2. Murid mempunyai keupayaan yang berbeza. 3. Terdapat pelbagai jenis masalah atau penyakit yang melibatkan fizikal dan juga mental yang membataskan pergerakan mereka. 4. Ada di antara murid yang belum menguasai kemahiran motor kasar dan motor halus.

Peluang (O)

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

1. 2. 3. 4. 5.

Memberi peluang pendidikan sama rata sebagaimana kanak-kanak normal. Membantu murid berfungsi bersama masyarakat. Membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Semua guru memberikan kerjasama yang baik. Membantu murid berdikari dan dapat mengurus diri sendiri

Ancaman (T) 1. Murid kurang berminat menjalankan aktiviti yang dijalankan. 2. Murid kurang berupaya untuk menjalankan aktiviti. 3. Murid kurang tumpuan semasa aktiviti dijalankan. 4. Kesukaran mendapat kerjasama daripada ibubapa untuk menjalankan aktiviti luar. 5. Kekurangan peralatan dan ruang yang terhad untuk menjalankan aktiviti. 6. Murid yang kurang upaya untuk bertutur.

PELAN TINDAKAN

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

Bil 1 2 3 4 5 6 Teori kebersihan diri Amali memberus gigi Amali mencuci muka

Aktiviti

Jan *

Feb *

Mac * * * * *

April * * * *

Mei * * * *

June * * * * *

Julai * * * *

Ogos * * * *

Sep * * * * *

Okt * * * *

Nov * * * *

Amali membasuh tangan Amali memotong kuku Kuiz kebersihan diri

OBJEKTIF

PELAN TINDAKAN

KPI

TOV

SASARAN PENCAPAIAN

TINDAKAN

Murid boleh

1. Mengenal, menamakan dan

90% murid boleh

70% murid telah

Murid boleh

Panitia

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

menguasai kemahiran dalam menjaga kebersihan diri.

menunjukkan seluruh anggota badan. 2. Mengenal, menamakan dan menunjukkan peralatan menjaga kebersihan diri keseluruhannya. 3. Menamakan kemahiran dalam menjaga kebersihan diri seperti gosok gigi dan mandi
4. Menamakan dan menunjukkan

menguasai menjaga kebersihan diri.

menguasai menjaga kebersihan diri.

menguasai menjaga kebersihan diri sebanyak 90%

Kemahiran Hidup Urus Diri

kemahiran dalam kemahiran dalam kemahiran dalam

langkah-langkah menjaga kebersihan muka, mulut dan gigi, kepala, badan, tangan, kaki dan kuku.
5. Menamakan masa/waktu yang

diperlukan untuk membersih diri.
6. Amali : gosok gigi selepas

makan waktu rehat, membasuh tangan, mencuci muka, memotong kuku

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

7. Aktiviti panitia selepas rehat: kuiz, menggosok gigi selepas rehat,

PELAN TAKTIKAL
Strategi Isu Matlamat : Meningkat penguasaan murid dalam kemahiran menjaga kebersihan diri. : Terdapat murid yang belum menguasai kemahiran dalam menjaga kebersihan diri. : Murid dapat menguasai dan berkemahiran dalam menjaga kebersihan diri.

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

Objektif Bil 1.

: Mencapai 90% murid yang dapat menguasai dan berkemahiran dalam menjaga kebersihan diri. Program/Projek PIPP Teras 2 Teras 3 Teras 6 Tanggung jawab Guru KH Pengurusan Diri Tempoh/Hari Januari hingga Februari KPI Pelan Kontigensi

Kebersihan diri

Bilangan murid Teori Kebersihan Diri dapat mengetahui anggota badan dan cara menjaga kebersihan diri meningkat Bilangan murid yang memberus gigi dengan betul meningkat Bilangan murid yang dapat menjaga kebersihan muka meningkat Bilangan murid yang dapat menjaga kebersihan tangan meningkat Bilangan murid yang dapat memotong kuku dengan betul meningkat Program Gigi Bersih Senyum Cantik

2.

Amali memberus gigi

Teras 2 Teras 3 Teras 6

Semua guru

Mac hingga November

3.

Amali mencuci muka

Teras 2 Teras 3 Teras 6

Semua guru

Mac hingga November

Program Urus Diri

4.

Amali membasuh tangan

Teras 2 Teras 3 Teras 6

Semua guru

Mac hingga November

Program Diri Bersih Badan Sihat

4.

Amali memotong kuku

Teras 2 Teras 3 Teras 6

Semua guru

Mac hingga November

Program Diri Bersih Badan Sihat

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

5.

Kuiz Kebersihan Diri

Teras 2 Teras 3 Teras 6

Semua guru

Mac, Jun dan September

Bilangan murid yang menguasai kemahiran dalam kebersihan diri meningkat.

Program Panitia KH

PELAN OPERASI 1
Nama Projek : Teori Kebersihan Diri Rasional Objektif : Murid perlu mengetahui cara membersihkan anggota badan dan menjaga kebersihan diri. : 1. Memperkenalkan angota badan 2. Memperkenalkan peralatan menjaga kebersihan diri secara kesuluruhannya 3. Memberitahu kepentingan dan keperluan membersihkan anggota badan 4. Menceritakan kesan jika tidak menjaga kebersihan

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

Tarikh & Tempoh Perlaksanaan : Kelas KH Pengurusan Diri (Januari hingga Februari)

Kumpulan sasaran : Semua murid Pendidikan Khas Sek. Keb. Tambun, Ipoh

Bil

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

1.

Mesyuarat kerja: a) Penetapan tarikh b) Bincang kos/sumber c) Penentuan guru matapelajaran yang terlibat. d) Bentang Kertas Kerja e) Pelantikan AJK f) Agihan Tugas g) Hal-hal lain GPK Pendidikan Khas Ketua Panitia Ahli Panitia 1 hari

2. 3.

Pengesahan Guru Matapelajaran Penyediaan : a) Bahan Bantu Mengajar b) Lembaran Kerja c) Peralatan

Ketua Panitia Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri Pembantu Pengurusan Murid (PPM)

Awal Januari sebelum program dijalankan. Semasa P&P

4.

Pelaksanaan: a) Kehadiran b) Disiplin

Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri

Semasa P&P

5.

Penilaian dan pelaporan KPI a) Kehadiran murid

Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri

Semasa P&P

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

b) Kemampuan murid mengikuti arahan c) Keberkesanan aktiviti

PELAN OPERASI 2
Nama Projek : Program Gigi Bersih Senyum Cantik

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

Rasional Objektif

: Murid perlu mengetahui cara memberus gigi dengan betul untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi dan faedahnya. : 1. Memperkenalkan peralatan memberus gigi 2. Memberitahu kepentingan dan keperluan memberus gigi 3. Menceritakan kesan jika tidak memberus gigi 4. Menunjukkan cara memberus gigi dengan betul 5. Murid dapat melakukan secara praktikal dengan cara yang betul

Tarikh & Tempoh Perlaksanaan

: Hari Jumaat (Mac hingga November)

Kumpulan sasaran : Semua murid Pendidikan Khas Sek. Keb. Tambun, Ipoh

Bil

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

1.

Mesyuarat kerja: a) Penetapan tarikh b) Bincang kos/sumber c) Penentuan guru matapelajaran yang terlibat. d) Bentang Kertas Kerja e) Pelantikan AJK f) Agihan Tugas g) Hal-hal lain GPK Pendidikan Khas Ketua Panitia Ahli Panitia 1 hari

2. 3.

Pengesahan guru yang terlibat Penyediaan : a) Tempat b) Peralatan memberus gigi

Ketua Panitia Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri Pembantu Pengurusan Murid (PPM)

Januari Setiap hari Jumaat

4.

Pelaksanaan: a) Kehadiran b) Disiplin

Semua guru

Setiap hari Jumaat

5.

Penilaian dan pelaporan KPI a) Kehadiran murid b) Kemampuan murid mengikuti

Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri

2 kali sebulan

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

arahan c) Keberkesanan aktiviti

PELAN OPERASI 3
Nama Projek : Program Urus Diri

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

Rasional Objektif

: Murid perlu mengetahui keperluan mencuci muka dan faedahnya. : 1. Memperkenalkan peralatan mencuci muka 2. Memberitahu kepentingan dan keperluan mencuci muka 3. Menceritakan kesan jika tidak mencuci muka 4. Menunjukkan cara mencuci muka dengan betul 5. Murid dapat melakukan secara praktikal dengan cara yang betul

Tarikh & Tempoh Perlaksanaan

: Mac hingga November

Kumpulan sasaran : Semua murid Pendidikan Khas Sek. Keb. Tambun, Ipoh

Bil

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

1.

Mesyuarat kerja: a) Penetapan tarikh b) Bincang kos/sumber c) Penentuan guru matapelajaran yang terlibat. d) Bentang Kertas Kerja e) Pelantikan AJK f) Agihan Tugas g) Hal-hal lain GPK Pendidikan Khas Ketua Panitia Ahli Panitia 1 hari

2. 3.

Pengesahan guru yang terlibat Penyediaan : a) Tempat b) Peralatan mencuci muka

Ketua Panitia Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri Pembantu Pengurusan Murid (PPM)

Januari Semasa P&P

4.

Pelaksanaan: a) Kehadiran b) Disiplin

Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri

Semasa P&P

5.

Penilaian dan pelaporan KPI a) Kehadiran murid b) Kemampuan murid mengikuti

Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri

2 kali sebulan

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

arahan c) Keberkesanan aktiviti

PELAN OPERASI 4

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

Nama Projek : Program Diri Bersih Badan Sihat Rasional Objektif : Murid perlu mengetahui cara menjaga kebersihan kuku dan tangan serta faedahnya. : 1. Memperkenalkan peralatan mencuci tangan dan memotong kuku 2. Memberitahu kepentingan dan keperluan mencuci tangan dan memotong kuku 3. Menceritakan kesan jika tidak menjaga kebersihan tangan dan kuku 4. Menunjukkan cara mencuci tangan dan memotong kuku dengan betul 5. Murid dapat melakukan secara praktikal dengan cara yang betul Tarikh & Tempoh Perlaksanaan : Sepanjang tahun (Januari hingga November)

Kumpulan sasaran : Semua murid Pendidikan Khas Sek. Keb. Tambun, Ipoh

Bil

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Status

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

1.

Mesyuarat kerja: a) Penetapan tarikh b) Bincang kos/sumber c) Penentuan guru matapelajaran yang terlibat. d) Bentang Kertas Kerja e) Pelantikan AJK f) Agihan Tugas g) Hal-hal lain GPK Pendidikan Khas Ketua Panitia Ahli Panitia 1 hari

2. 3.

Pengesahan guru yang terlibat Penyediaan : a) Tempat b) Peralatan membasuh tangan dan memtong kuku

Ketua Panitia Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri Pembantu Pengurusan Murid (PPM)

Januari Semasa P&P

4.

Pelaksanaan: c) Kehadiran d) Disiplin

Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri

Semasa P&P

5.

Penilaian dan pelaporan KPI d) Kehadiran murid e) Kemampuan murid mengikuti

Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri

2 kali sebulan

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

arahan f) Keberkesanan aktiviti

PELAN OPERASI 5
Nama Projek : Program Panitia

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

Rasional Objektif

: Murid perlu mengetahui cara menjaga kebersihan diri dan keperluannya serta faedahnya. : 1. Mengadakan kuiz bagi menguji pengetahuan murid mengenai kebersihan diri 2. Menjalankan latihan amali bagi menguji tahap kemahiran murid dalam menjaga kebersihan diri

Tarikh & Tempoh Perlaksanaan

: Mac, Jun and September

Kumpulan sasaran : Semua murid Pendidikan Khas Sek. Keb. Tambun, Ipoh Bil 1. Proses Kerja Mesyuarat kerja: h) Penetapan tarikh i) Bincang kos/sumber j) Penentuan guru matapelajaran yang terlibat. k) Bentang Kertas Kerja l) Pelantikan AJK m) Agihan Tugas n) Hal-hal lain 2. 3. Pengesahan guru yang terlibat Penyediaan : c) Tempat Ketua Panitia Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri Pembantu Pengurusan Murid (PPM) Januari Minggu Panitia KH GPK Pendidikan Khas Ketua Panitia Ahli Panitia 1 hari Tanggungjawab Tempoh Status

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

d) Peralatan kebersihan diri e) Lembaran kerja kuiz 4. Pelaksanaan: e) Kehadiran f) Disiplin 5. Penilaian dan pelaporan KPI g) Kehadiran murid h) Kemampuan murid mengikuti arahan i) Keberkesanan aktiviti Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri Minggu Paniti KH Guru Matapelajaran KH Pengurusan Diri Minggu Panitia KH

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

_______________________ Farah Ashikin binti Mohd Radi

______________________ Pn. Hjh. Hasanah bt Nengut

Perancangan Strategik Kemahiran Hidup Pengurusan Diri

2011

Ketua Panitia KH Pengurusan Diri, Sek. Keb. Tambun

GPK Pendidikan Khas, Sek. Keb. Tambun

Disahkan oleh, ________________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful