P. 1
Curs Doctrine

Curs Doctrine

|Views: 275|Likes:
Published by Pop Marius

More info:

Published by: Pop Marius on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • I. INFORMAŢII GENERALE
 • II. SUPORTUL DE CURS
 • Modulul 2. PRINCIPALELE DOCTRINE POLITICE
 • 2.1. Liberalismul clasic, liberalismul social, liberalismul neoclasic
 • 2.3. Socialismul şi social-democraţia; comunismul şi eurocomunismul
 • 2.4. Anarhismul şi variantele sale
 • 2.5. Naţionalismul în istorie şi în contemporaneitate
 • 2.6. Fascismul şi neofascismul
 • 2.7. Democraţia creştină
 • 2.8. Agrarianismul (Ţărănismul)
 • 2.9. Ecologismul
 • 2.10. Feminismul

UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA Centrul de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă Specializarea: DREPT

DOCTRINE POLITICE - silabus Prof. univ. dr. Liliana MIHUŢ

Cluj-Napoca 2011

2

CUPRINS
I. INFORMAŢII GENERALE……………………………….……………………. 3 II. SUPORTUL DE CURS…………………………………………………………. 8 Modulul 1. CONCEPTELE DE IDEOLOGIE ŞI DOCTRINĂ POLITICĂ. Momente de referinţă în evoluţia conceptelor şi a problematicii. Controverse privind “dezideologizarea”...………………………………………………………….……... 8 Modulul 2. PRINCIPALELE DOCTRINE POLITICE.............……………….. 14 2.1. Liberalismul clasic, liberalismul social, liberalismul neoclasic…………… 14 2.2. Conservatorismul “moderat” şi conservatorismul “reacţionar”; neoconservatorismul……………………………………………………………. 17 2.3. Socialismul şi social-democraţia; comunismul şi eurocomunismul……….. 19 2.4. Anarhismul şi variantele sale…………………………………………….... 22 2.5. Naţionalismul în istorie şi în contemporaneitate…………………………... 24 2.6. Fascismul şi neofascismul…………………………………………………. 26 2.7. Democraţia creştină………………………………………………………... 28 2.8. Agrarianismul (Ţărănismul)……………………………………………….. 30 2.9. Ecologismul………………………………………………………………... 32 2.10.Feminismul………………………………………………………………... 34 Modulul 3. DREAPTA ŞI STÂNGA ÎN IDEOLOGIA POLITICĂ. Evoluţie şi sensuri actuale………………………………………………………….. 37 III. ANEXĂ. BIBLIOGRAFIA CURSULUI..…………………………………... 46

3

I. INFORMAŢII GENERALE
• Date de identificare a cursului Date de identificare a cursului: Denumirea cursului: DOCTRINE POLITICE Codul cursului: DID 1130 – 4 credite nul, Semestrul: Anul I, Semestrul I Tipul cursului: Opţional Pagina web a cursului: http://www.law.ubbcluj.ro Tutor: Prof. univ. dr. Liliana Mihuţ

Date de contact ale titularului de curs: Nume: Prof. univ. dr. LILIANA MIHUŢ Adresă birou: Facultatea de Drept, UBB Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu Nr. 11, Cab. 215 Telefon/ Fax: 0264595504 E-mail: lmihut@law.ubbcluj.ro Consultaţii: Marţi, orele 16 – 17; la mesajele e-mail se va răspunde în maximum 48 de ore. •

Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite

Nu sunt prevăzute discipline a căror parcurgere şi promovare condiţionează înscrierea la acest curs. Cunoştinţele din domeniul istoriei, al altor discipline socioumane parcurse în învăţământul preuniversitar pot facilita înţelegerea problematicii abordate. De asemenea, cursurile de Drept constituţional şi Teoria generală a dreptului permit corelarea acestei problematici cu perspectiva juridică. • Descrierea cursului

Cursul abordează principalele doctrine (ideologii) politice, dintr-o dublă perspectivă: sincronică şi diacronică, relevând, în mod selectiv, variante şi autori de referinţă. Ideile cărora li se acordă prioritate sunt cele referitoare la: rolul statului, respectiv relaţia dintre stat şi piaţă; raportul individ – societate; valorile politice fundamentale (libertate, egalitate, solidaritate); modelul de societate propus. Este urmărit, de asemenea, modul de reflectare a acestor idei în programele şi activitatea partidelor politice, cu insistenţă asupra evoluşiilor recente. Cursul vizează cunoaşterea principalelor idei şi caracteristici ale doctrinelor politice contemporane, precum şi a antecedentelor istorice ale acestora, astfel încât studenţii să dobândească reperele fundamentale ale domeniului, necesare atât pentru abordări teoretice interdisciplinare, cât şi pentru practica juridică.

4 • Organizarea temelor în cadrul cursului

Cursul este structurat pe 3 module, respectiv 12 teme: MODULUL 1. CONCEPTELE DE IDEOLOGIE ŞI DOCTRINĂ POLITICĂ. Momente de referinţă în evoluţia conceptelor şi a problematicii. Controverse privind “dezideologizarea”. MODULUL 2. PRINCIPALELE DOCTRINE POLITICE 2.1. Liberalismul clasic, liberalismul social, liberalismul neoclasic. 2.2. Conservatorismul “moderat” şi conservatorismul “reacţionar”; neoconservatorismul. 2.3. Socialismul şi social-democraţia; comunismul şi eurocomunismul. 2.4. Anarhismul şi variantele sale. 2.5. Naţionalismul în istorie şi în contemporaneitate. 2.6. Fascismul şi neofascismul. 2.7. Democraţia creştină. 2.8. Agrarianismul (Ţărănismul). 2.9. Ecologismul. 2.10.Feminismul. MODULUL 3. DREAPTA ŞI STÂNGA ÎN IDEOLOGIA POLITICĂ. Evoluţie şi sensuri actuale. Acest Suport de curs tratează mai amplu (incluzând şi trimiteri bibliografice exprese) doar conceptele de ideologie şi doctrină politică, momentele de referinţă în evoluţia acestora şi a problematicii pe care o vizează (Modulul 1), respectiv diferenţierea dintre dreapta şi stânga în perimetrul ideologiilor politice (Modulul 3). În legătură cu celelalte teme, care vizează principalele doctrine politice (Modulul 2), sunt abordate succint momente şi variante de referinţă, precum şi unele aspecte controversate, fiind recomandată consultarea bibliografiei cuprinse la finalul fiecărui capitol, dar şi a altor surse (cărţi, articole, documente publicate în formă clasică sau pe Internet). În selectarea şi prezentarea principalelor doctrine s-a avut în vedere atât succesiunea istorică a acestora cât şi filiaţia de idei, fiind relevate atât conexiunile sau interferenţele cât şi diferenţele sau disocierile.

R. Ideologii politice şi idealul democratic. respectiv a evoluţiei doctrinelor politice în România (reeditarea coordonată de P. dar şi-a dovedit utilitatea în pregătirea generală pentru examen şi mai ales în orientarea privind alegerea temei şi redactarea referatului.). 2. • Materiale bibliografice obligatorii 1. 3. Richard Dagger. Doctrine politice. Iaşi. respectiv temă sunt recomandate şi alte lucrări. 1995 (sau ediţiile anterioare din 1924. documente care furnizează informaţii şi evaluări cu privire la problematica abordată. dar şi din alte localităţi. articole. Prezenţa la activitatea tutorială programată în luna noiembrie este facultativă. nu numai din Cluj-Napoca. la fiecare modul. a cărui evaluare constituie 1 punct din nota finală. • Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs La acest curs. “Garamond”. Pe lângă acestea. clasificarea doctrinelor politice (L. care este un exerciţiu util în pregătirea pentru testul final. 1942). cu termenii-cheie şi se încheie cu bibliografia. Fiecare temă începe. Petre Dan (ed. Ed. precum şi la alte biblioteci. Selecţia lor s-a făcut astfel încât să se asigure atât informaţii generale cu privire la definirea. Terence Ball. 1995. Ball. . precum şi volumul coordonat de A. 2000. studentul are libertatea de a-şi gestiona singur modalitatea şi timpul de pregătire. rolul. cât şi la prezentarea principalelor ideologii care se confruntă în Europa sau în SUA (T. Polirom. 4. de asemenea. Bucureşti. Editura Enciclopedică. Polirom. Dan. Dilemele ştiinţei politice. Bucureşti. respectiv a termenilor-cheie. Liliana Mihuţ.). Doctrinele partidelor politice. Aceste lucrări pot fi consultate fie la Biblioteca Facultăţii de Drept.5 Fiecare modul începe cu prezentarea obiectivelor. 1998. Alina Mungiu-Pippidi (coord. Se pot folosi şi alte cărţi. Mihuţ). Iaşi. MungiuPippidi). Dagger). respectiv cu un scurt test de auto-evaluare. fie la Biblioteca Centrală Universitară a UBB.

• Calendarul cursului Potrivit calendarului difuzat de Secretariatul ID. 2008). mai cu seamă în privinţa trimiterilor bibliografice: pentru orice fragment preluat se va indica sursa. nu abordări de ordin general şi abstract. va fi predat la data examenului din sesiunea ianuarie-februarie. despre alegerile prezidenţiale din SUA. Referat pe un subiect ales din temele cursului. întocmit pe baza recomandărilor de mai jos. De asemenea. inclusiv cele vizând expresii ale doctrinelor politice în România). respectiv a notelor de final. cu condiţia ca ele să vizeze problematica doctrinelor politice. îndeosebi spre a putea obţine informaţii de actualitate despre evenimente şi procese în curs de desfăşurare (de pildă. Referatul va fi predat în ziua examenului. Sunt recomandabile subiecte concrete. precum şi răspunsuri la întrebările studenţilor. nota va fi diminuată cu 1 punct. Vor fi respectate cerinţele consacrate referitoare la redactarea unor asemenea lucrări.6 • Materiale şi instrumente necesare pentru curs Pe lângă accesul la biblioteci care deţin literatură din domeniul ştiinţelor politice este util accesul la Internet. a autorului. fie sub forma notelor de subsol. în paranteză. în condiţiile . precum şi altele. În cazul nerespectării acestei cerinţe. În referat vor putea fi abordate orice subiecte subsumate tematicii. în cursul lunii noiembrie se va desfăşura întâlnirea tutorială care va asigura o prezentare succintă a întregii problematici a cursului. anului publicării şi a paginii. în cazul în care nu este specificată bibliografia sau nu sunt respectate alte cerinţe elementare. în funcţie de interesele şi posibilităţile de documentare. fie prin indicarea. • Politica de evaluare şi notare Evaluarea studenţilor se va realiza pe baza a două elemente: a. se vor aplica penalizări. Referatul. pentru care se va putea obţine 1 punct. Pentru documentare pot fi utilizate şi alte surse bibliografice decât cele recomandate.

astfel încât să se poată realiza comparaţii. neindicarea surselor citatelor sau ideilor preluate de la diferiţi autori va conduce la neluarea în considerare a textului respectiv şi diminuarea corespunzătoare a notei. Durata examenului este de aproximativ 90 de minute. În cazul examenului scris. Pe parcursul studierii fiecărei doctrine trebuie urmărite cu atenţie asemănările şi deosebirile în raport cu celelalte. sub diferite aspecte. • Strategii de studiu recomandate Suportul de curs poate fi parcurs rapid. deoarece este necesară consultarea mai multor lucrări. va fi sancţionat. Dar pentru asimilarea. La nevoie. În dreptul fiecărei întrebări din test va fi trecut punctajul aferent. să fie consultate şi alte surse. • Elemente de deontologie academică Plagiatul. În cazul referatelor. aşa cum s-a precizat deja. înţelegerea şi aprofundarea problematicii este necesar. . sub orice formă.7 includerii unei liste bibliografice finale (ultima variantă fiind cea utilizată şi în Modulul I şi Modulul III din acest Suport de curs). constatarea fraudei va fi sancţionată cu aplicarea prevederilor regulamentului facultăţii. identificare etc). precum şi solicitarea de analiză comparativă a două doctrine politice. în câteva ore. b. iar accesul la acestea poate fi mai dificil în preajma sesiunii sau în timpul acesteia. • Studenţii cu dizabilităţi Aceşti studenţi pot beneficia de consultaţii speciale. de preferat în perioada premergătoare sesiunii de examene. Examen constând din răspunsuri la un test ce cuprinde diferite tipuri de întrebări (multiple alegeri. În cazul referatului este recomandabil ca documentarea şi redactarea să fie realizate până la sfârşitul lunii decembrie. organizate la cerere. se pot asigura şi condiţii speciale de examinare. Întrebările sunt de dificultate medie.

Acestor sensuri iniţiale pozitive. sens care va câştiga teren. 24).8 II. De remarcat şi rezervele exprimate în legătură cu utilizarea lor. în principal. termenul a fost inventat în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea. de către filosoful Antoine Destutt de Tracy. David McLellan îşi începe cartea pe care i-a consacrat-o cu afirmaţia: “Ideologia este cel mai derutant concept din câmpul ştiinţelor sociale” (David McLellan. fiindu-i conferit sensul de “ştiinţă a ideilor”. precum şi examinarea raportului dintre acestea şi teorie Analiza principalelor momente evolutive ale conceptelor Prezentarea unor puncte de vedere care au susţinut “dezideologizarea” Argumentarea actualităţii diferenţierilor ideologice (doctrinare) Termeni cheie: doctrină politică. dar deosebirile sau sensurile specifice conferite în anumite împrejurări nu sunt deloc neglijabile. caracterul neştiinţific sau chiar dogmatic. Controverse privind “dezideologizarea” Obiective: • • • • Definirea ideologiei şi a doctrinei politice. o expresie a empirismului anti-teologic. Produs al iluminismului. • Ideologia şi "dezideologizarea" Conceptul de ideologie este marcat de o mare complexitate. Momente de referinţă în evoluţia conceptelor şi a problematicii. dar şi ambiguitate. SUPORTUL DE CURS Modulul 1. mai exact guvernarea republicană reprezentativă. “sfârşitul ideologiilor” “Ideologie politică” şi “doctrină politică” sunt concepte similare. ideologie politică. 1998. care se ocupă de investigarea originii naturale a ideilor. Deoarece conceptul de ideologie are o istorie mai consistentă i se va acorda un spaţiu pe măsură. invocându-se. CONCEPTELE DE IDEOLOGIE ŞI DOCTRINĂ POLITICĂ. ideologia s-a asociat cu guvernarea de către o elită luminată. de cunoaşterea cauzelor generării acestora din senzaţii. Treptat. li s-a . din cuvintele greceşti eidos şi logos. p. în bună măsură. Aşadar.

teză . 1994). Aron semnala "sfârşitul erei sfârşitului ideologiilor". pentru ca apoi. alteori o concepţie deformată.ambele diferite de cunoaşterea ştiinţifică: una exprimă deformarea gândirii clasei conducătoare care doreşte să-şi conserve puterea. mai puţin preocupată de diferenţieri ideologice. definind ideologia drept “concepţie răsturnată” (comparată cu imaginea în camera obscură). unul peiorativ. R. 1936). după ce a ajuns la putere. comuniste). imposibil de realizat .9 adăugat. care. care se îndepătează de obiectivitate.reflux a continuat: înainte ca anii '60 să se fi încheiat. semnificând uneori o concepţie sistematică asupra lumii ce vizează atât aspecte teoretice cât şi programatice. Francis Fukuyama a fost cel care a proclamat din nou sfârşitul confruntărilor ideologice majore. Se consideră că metamorfoza se datorează. Conceptul a început să fie mai larg utilizat în secolul al XIX-lea. Secolul XX a fost oscilant în privinţa importanţei acordate ideologiilor. cel care. ed. a preluat şi amplificat sensul peiorativ. la maturitate. Daniel Bell). aflată într-o etapă a "abundenţei". să o considere expresie a intereselor de clasă. în lucrările din tinereţe. lumea contemporană. încorporând pasiuni. sociologul Karl Mannheim. Dintre cei preocupaţi de dilemele ideologiei s-a remarcat. el însuşi asociat “ideologilor” pentru o vreme. apoi în alte lucrări. cealaltă exprimă deformarea gândirii unei clase ce aspiră spre un viitor ideal. toate forţele politice fiind în esenţă de acord cu valorile fundamentale ale democraţiei. a cărei finalitate şi compatibilitate cu ştiinţa depind de tipul de interese pe care le exprimă. speranţe marcate de subiectivism (Vernon Bogdanor. fiind incapabili să-şi pună în practică ideile. care deosebea două forme ale ideologiei . atât dimensiuni raţionale cât şi afective. în primele decenii ale secolului XX. 278). le-a reproşat acestora. Mai întâi într-un articol care i-a adus celebritate. că vor să reformeze lumea în capetele lor. ci “victoria liniştită a liberalismului economic şi social” (Francis Fukuyama. fasciste. a “dezideologizării” (Raymond Aron. Numeroşi autori contemporani îl citează pe Marx. Dacă anii '30 şi '40 au fost caracterizaţi de ceea ce s-a numit "războiul ideologiilor" (democratice. într-un alt context istoric. în bună măsură.. La finele anilor '80. anticipând căderea regimurilor comuniste. este tot mai raţională şi pragmatică. în perimetrul căreia include şi marxismul (Karl Mannheim. p. La baza acesteia s-a aflat ideea că în condiţiile declinului ideologiilor radicale proprii fascismului şi comunismului. acesta afirma nu “sfârşitul ideologiei”.o ideologie utopică. temeri. Această alternanţă de tip flux . curând. anii '50 au fost marcaţi de teza "sfârşitului ideologiilor". 1987. lui Napoleon.

la aspecte de ordin raţional. ce rezultă din anumite opţiuni. Rezultă. Această situaţie readuce în actualitate unele întrebări. 2). devenite clasice. Revenind la întrebările formulate anterior. reflectând opţiunile de grup şi stimulând formarea grupurilor. O asemenea constatare poate fi utilă în explicarea situaţiei prezente din zona noastră. opţiuni valorice. în cadrul unei ideologii. că. aceasta nu se rezumă la cunoaştere.10 care a determinat una din cele mai ample dezbateri postbelice pe problematica ideologiilor.un asemenea mod de manifestare este propriu atât instituţiilor puterii în regimurile totalitare cât şi forţelor politice care sfidează regulile (scrise sau nescrise) ale desfăşurării competiţiei politice într-un regim democratic. respectiv aspecte volitive şi afective. precum şi despre rolul oamenilor în raport cu acestea (vezi şi Roy Macridis & Mark Hulliung. o gândire "deformată" sau un mod specific de raportare la realitate? Ideologia poate fi definită ca ansamblu de idei. în funcţie de un anumit model al dezvoltării viitoare. ştiinţei). În acest caz. 1996. ce exprimă trebuinţele şi interesele anumitor grupuri. aşadar. ideologia este un produs colectiv. definiţia de "falsă conştiinţă" sau "gândire deformată" este adecvată. Pe baza acestor opţiuni se conturează un anumit model societal. îşi epuizează forţa ca urmare a consumării etapelor respective. ci implică întreg sistemul motivaţional. idealuri. p. ideologia vizează fie menţinerea unui sistem politic. ci şi orientează acţiunea înspre anumite scopuri. Trebuie precizat că există diferite tipuri de ideologii. în legătură cu ideologia. se referă. oferind o anumită interpretare a realităţii sociale şi orientând acţiunea înspre anumite scopuri. fie reformarea sau chiar schimbarea radicală a acestuia. Apoi. pentru a reveni în prim plan cu un alt conţinut şi o altă formă. de fapt? este doar o "falsă conştiinţă". atitudini despre regimul politic şi instituţiile politice. ce constituie obiectul demersului de faţă. oricât de pregnante sunt. Alternanţa nu este întâmplătoare. preocupările pentru a cunoaşte şi explica în mod obiectiv realitatea (demers caracteristic teoriei. credinţe. trebuie să constatăm că cei care elaborează. unde confruntările ideologice nu au căzut deloc în desuetudine. precum: ce este ea. ea dovedind că ideologiile se confruntă acut îndeosebi în perioadele şi zonele marcate de dificultăţi sau transformări importante. la idei. aspiraţii. susţin şi propagă anumite ideologii pot să recurgă la mistificarea realităţii şi la manipularea populaţiei . . în funcţie de "tipul ideal" pe care îl propune. Ideologia nu doar descrie şi interpretează realitatea. în principal. Ideologia politică.

de-a lungul timpurilor. Este ştiut faptul că o serie de teorii s-au transformat în ideologii. organizarea ideilor şi demonstraţia. dar şi evaluări foarte diferite. teoria presupune demonstraţie riguroasă. respectiv prescriptivă. Uneori se consideră că doctrina politică este similară ideologiei politice. practic). nu sunt. are nu doar o funcţie cognitivă. verificate empiric. este imposibilă prezentarea majorităţii ideologiilor politice fără a fi invocate anumite teorii de referinţă. în vreme ce teoria presupune o abordare obiectivă. alteori se subliniază diferenţele. în principal. aceasta face aprecieri şi indică ce trebuie sau nu trebuie făcut. cazul cel mai elocvent fiind cel al liberalismului. care înseamnă “învăţătură”. evidente. pe considerentul că “doctrina” se asociază unui mod de gândire dogmatic. • Doctrina politică Cuvântul derivă din latinescul “doctrina”. Aşadar. ci şi una normativă. în vreme ce teoria presupune. când se face trimitere la “doctrina juridică” se au în vedere analizele. Apoi. cu o serie de precizări şi accente. de regulă. Prin caracteristicile relevate. Aceste deosebiri nu înseamnă însă incompatibilitatea ideologie – teorie. ideologia vizează mai ales stimularea spre acţiune. Astfel. de regulă. care. Din perspectivă juridică sau economică sensul iniţial al conceptului s-a păstrat în bună măsură. ideologia este o abordare din perspectiva unei anumite opţiuni. interpretările. spre deosebire de teorie (dar presupunând teoria). asociată cu ştiinţa. demersul teoretic) care influenţează jurisprudenţa (soluţiile date de instanţele judecătoreşti – aşadar. ce pot fi. ideologia se deosebeşte de teorie. Din perspectivă politică pot fi relevate nu numai sensuri. În vreme ce unii autori preferă “ideologia”. de regulă. cu alte cuvinte. complex determinate de factori obiectivi şi subiectivi. mai cu seamă al celui clasic. că.11 A încerca însă o interpretare şi evaluare a realităţii sociale care să servească orientării acţiunii înspre obiective pe care un anumit grup social le consideră dezirabile poate însemna preocupare pentru a descifra înseşi tendinţele acestei realităţi. alţii o preferă . opiniile cu privire la fenomenele juridice (cu alte cuvinte. nivelul empiric. Cum se poate cu uşurinţă constata. care se sprijină pe date concrete. care este o reflecţie sistematică asupra naturii şi scopurilor sistemului de guvernământ. Cei ce utilizează formula “doctrină economică” subliniază.

articulate pe baza unor principii unificatoare. şi. Exemple din literatura politologică românească mai veche sau mai nouă sunt ilustrative pentru această diversitate de abordare. Francis Fukuyama. London. Editura Vremea. ca urmare a utilizării excesive în fostele regimuri comuniste. idealuri. Editura DU Style. p. Roy Macridis & Mark Hulliung. Liviu Zăpârţan conferă doctrinei politice sensuri mai complexe. precum şi “un set de propoziţii ideologice”.” (Virgil Madgearu. 1994.. Richard Dagger. Bucureşti. în Petre Dan. Este de remarcat faptul că. Iaşi. în sfârşit. Un remarcabil teoretician şi om politic din perioada interbelică considera că doctrina politică are două elemente constitutive: “o concepţie asupra situaţiei sociale sau/şi asupra evoluţiei sociale. opţiuni valorice. Contemporary Political Ideologies. Ideologii politice şi idealul democratic. 1994.). David McLellan. context în care sensul esenţial este acela de ansamblu de idei. Contemporary Political Ideologies. ed. Karl Mannheim. Bucureşti. eficiente ale înfăptuirii proiectului său de societate” (Liviu Petru Zăpârţan. în mod frecvent. 91).12 pe aceasta din urmă. pe temeiul că prima este marcată de conotaţii negative. Doctrinele partidelor politice. 1995. apoi o concepţie despre identitatea societăţii respective. ea trebuie să ofere o imagine teoretică asupra unei societăţi. măsurile prin care acestea pot fi transpuse în realitate. apreciind că aceasta încorporează deopotrivă teoria. Sfârşitul istoriei?. Ideologia. Roger Eatwell & Anthony Wright eds. Bucureşti. Editura Enciclopedică. termenul de doctrină politică este utilizat pentru a defini ideologia aşa cum se reflectă ea în programele partidelor politice. 1936 Liliana Mihuţ. 1995. Bibliografie Terence Ball. şi un ideal social. implicând şi căile. 25).. Polirom. “un set de propoziţii prin care se prevăd căile practice. Petre Dan (ed. New York. concepţia şi ideologia: mai întâi. Harper Collins. Bucureşti. Ideology and Utopia. 1995. 1998. 1996). aspiraţii. 2000. Editura “Garamond”. . London. Dilemele ştiinţei politice. 1993. p. Pinter Publishers. Routledge & Kegan Paul.

excludere reciprocă b.13 David Miller (coord. Humanitas. Doctrine politice. similitudine . Liviu Petru Zăpârţan. 1994. în anii ‘80 3. 2000. în anii ’30 – ’40 b. Enciclopedia Blackwell a gîndirii politice. Antoine Destutt de Tracy b. Cine a definit ideologia ca fiind “ştiinţă a ideilor”? a.). Karl Marx c. Karl Mannheim 2. Când a fost exprimată pentru prima oară teza “sfârşitului ideologiilor”? a. Bucureşti. Iaşi. Editura Fundaţiei “Chemarea”. Relaţia dintre doctrină politică şi ideologie politică este una de a. Test de autoevaluare 1. în anii ’50 c.

liberalism social.14 Modulul 2. astfel încât să fie posibilă compararea lor din perspectiva concepţiei asupra unor probleme fundamentale. valorile sale esenţiale fiind preluate de majoritatea orientărilor politice. Liberalismul politic a parcurs mai multe etape.începând cu secolul al XVI-lea. valorile politice de bază. liberalism neoclasic. Liberalismul clasic. prin Machiavelli (“desacralizarea politicului”. • Liberalismul clasic . respectiv sensul foarte larg al cuvântului. asigurând doar cadrul pentru funcţionarea liberă a pieţei). liberalismul neoclasic _____________________________________________________________________ Termeni cheie: liberalism clasic. care vizează o atitudine deschisă şi cultivarea libertăţii. liberalismul s-a trasformat într-o adevărată “meta-ideologie”. PRINCIPALELE DOCTRINE POLITICE _____________________________________________________________________ Obiective: • • Prezentarea momentelor evolutive.1. “umanismul real”). după 1989. libertate Liberalismul este cea mai veche dintre ideologiile (doctrinele) politice. prin Adam Smith şi David Ricardo (statul trebuie să joace un rol minim. Trebuie făcută distincţia între sensurile politice şi cele nonpolitice. dimensiuni (momente) esenţiale: dimensiunea filosofico-politică. a variantelor. modelul de societate propus 2. respectiv Locke şi Montesquieu (principiul reprezentării şi principiul separaţiei puterilor). a contribuţiilor de referinţă la definirea ideilor fundamentale ale principalelor doctrine (ideologii) politice Analiza caracteristicilor esenţiale ale acestora. . Unii apreciază că. precum rolul statului. dimensiunea economică. liberalismul social. având o istorie foarte complexă.

În România. Valorile (principiile) de bază ale liberalismului: • Libertatea – valoare fundamentală. dar definită în două moduri diferite: liberalismul clasic şi cel neoclasic au exprimat o viziune predominant “negativă”. precum şi SUA (Partidul Democrat are. Individualismul. Liberalismul neoclasic (“nostalgic”. După al doilea război mondial. în formule de coaliţie. Hayek – adversar al intervenţiei statului: piaţa liberă deţine mecanisme de autoreglare. liberalismul social a exprimat o viziune “pozitivă”. • • Egalitatea (ca egalitate în faţa legii. începând cu primele decenii ale secolului al XIX-lea. prin Alexis de Tocqueville (ideile privind egalitatea de condiţii. o orientare liberală. atunci când ajung la guvernare în diferite ţări. Excepţii remarcabile: Japonia. bazată pe respectarea legilor şi a normelor morale. de regulă. în sensul susţinerii primatului individului faţă de colectivitate. partidele liberale se află. De-a lungul acelui secol.în primele decenii ale secolului XX. expresie a căutării soluţiilor la problemele generate de marea criză din anii ’29 – ’33 • Keynes (ideile privind necesitatea intervenţiei statului.15 dimensiunea social-politică dezvoltată în secolul al XIX-lea. Gândirea liberală a fost asociată cu numeroase partide politice. mai apropiată de varianta liberalismului . PNL s-a consolidat spre sfârşitul secolului al XIX-lea. ca egalitate de şanse). identificând libertatea cu anumite tipuri de acţiuni favorabile binelui general (acceptă intervenţia statului). raportul egalitate –libertate etc). • Liberalismul social (Neoliberalismul) . “conservator”) – cu antecedente în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea. ansamblul de măsuri iniţiate de preşedintele american forţei de muncă etc). a ocupării “depline” a Programul New Deal. precum şi în primele decenii ale secolului XX partidele liberale au avut deseori un puternic suport popular. în sensul că individul este liber atunci când nu este constrâns (resping intervenţia statului). fiind în măsură să constituie o “ordine dezvoltată a cooperării umane”. când a lansat formula „prin noi înşine”. formând guverne majoritare. Roosevelt spre a scoate America din starea de criză. în esenţă. A. a câştigat teren în a doua jumătate a anilor ‘70 Fr.

John Gray. Iaşi. Bucureşti. Adrian Paul Iliescu. . în secolul al XIX-lea c. Doctrinele partidelor politice. în secolul XX. 2001. 1995. Polirom. Editura DU Style. Bibliografie Terence Ball. 59-97. Doctrine politice. “Neoliberalismul”. liberalismul neoclasic 2.16 social). 1998. 2000. 1998. Mihail Manoilescu. (ed. Liberalismul între succese şi iluzii. Aurelian Crăiuţu. Liberalismul. În ciuda performanţelor electorale relativ modeste.).). pp 198-228. “Garamond. Iaşi. pp. în Alina Mungiu-Pippidi (coord.17-44. 1998. Richard Dagger. Test de autoevaluare: 1. liberalismul social c. egalitatea c. pp. Institutul European. Bucureşti. Iaşi. liberalismul clasic b. Bucureşti. în Petre Dan. Polirom. Ed. Ed. ALL. Nicolas Roussellier. solidaritatea 3. în secolul al XVI-lea b. libertatea b. Europa liberalilor. Care dintre variantele liberalismului au pledat pentru limitarea intervenţiei statului în economie şi viaţa socială? a. Ideologii politice şi idealul democratic. Când au apărut primele partide liberale? a. Valoarea fundamentală a liberalismului este a. multe partide liberale şi-au dovedit capacitatea de a influenţa politicile publice. “A fi sau a nu fi liberal”.

o ideologie şi practică politică. Aceste idei şi-au găsit reflectarea în politica practicată în anii ’80 de R. în care a criticat radicalismul revoluţionar. stabilea ca principale caracteristici ale acesteia: atitudinea critică faţă de “statul bunăstării”. care s-au perpetuat în secolul următor. dar respingerea egalitarismului. care să fie temperată însă de aristocraţie. ca modalitate de schimbare. respectiv comunismul. Celălalt. a susţinut restaurarea monarhiei absolute.17 2. De la început. Burke. respectul pentru piaţă. pe de o parte. În secolul XX s-au manifestat două curente în cadrul conservatorismului: • • Unul tradiţionalist. Joseph de Maistre. conservatorism reacţionar. “Neoconservatorismul” este denumirea aplicată uneori tuturor expresiilor conservatorismului din secolul XX. în SUA. o atitudine general-umană – în acest caz. asociat cu tradiţia britanică inaugurată de Ed. a avut cel puţin două variante. îndeosebi prin Reflections on the Revolution in France (1790). exponent remarcabil al Noii Drepte. în Regatul Unit. pe de altă parte. neoconservatorismul Termeni cheie: conservatorism moderat. Ideologia conservatoare a fost mai ales rezultatul unui fenomen de reacţie la Revoluţia franceză. • Cealaltă variantă a fost conservatorismul “reacţionar”. Reagan. pentru ca apoi oponenţii principali să devină socialismul. Noua Dreaptă Asemenea liberalismului. Conservatorismul “moderat” şi conservatorismul “reacţionar”. neoconservatorism. al cărei protagonist. conservarea unei stări de fapt. orientată spre păstrarea. afirmarea egalităţii şanselor. . Sensurile politice s-au conturat iniţial prin opoziţie cu liberalismul. inspirat din opera lui Burke şi a altor conservatori clasici. dar s-a consacrat îndeosebi pentru a desemna orientarea cristalizată în a doua jumătate a anilor ’70 (apropiată de liberalismul “conservator”). Kristol. respectiv M Thatcher. • Prima expresie a fost conservatorismul “moderat”. I. a ideilor şi instituţiilor existente – iar. preocupat de revigorarea valorilor liberale ale secolelor anterioare. într-un sens larg. pledând pentru reformă. de nuanţă teologică. şi conservatorismul desemnează. tradiţie şi creştinism. respectul pentru valorile şi instituţiile tradiţionale.2.

99-124. Doctrinele partidelor politice. Iaşi. pe parcursul secolului al XIX-lea aflându-se între principalii competitori politici. Bucureşti.). în Alina Mungiu-Pippidi (coord. Egalitatea c. Adrian Paul Iliescu. Partidul Republican din SUA). 2000. 1994. Editura DU Style. Kristol 2. Acum. Adrian Paul Iliescu. Bibliografie Terence Ball. pp. Bucureşti. Test de autoevaluare: 1. Rădulescu Motru. Conservatorismul. naţiune). J. 1998. Cine a fost unul dintre exponenţii majori ai conservatorismului moderat? a.). 1995. în cadrul parametrilor tradiţiei şi ai legii. Conservatorismul anglo-saxon. Ed. “Conservatorismul”. Valorile fundamentale ale conservatorismului a. Editura “Garamond”. Polirom. Bucureşti. au fost absorbite de partide creştin-democrate. • • Inegalitatea are rădăcini naturale şi politice. exceptând Regatul Unit şi alte câteva ţări. Burke b. În unele cazuri. Libertatea apare ca un drept legal. Doctrine politice. de Maistre c. Iaşi.18 Valorile fundamentale ale conservatorismului: • Criticând atât individualismul cât şi colectivismul. Richard Dagger. C. Robert Nisbet. Libertatea b. . Ideologii politice şi idealul democratic. “Concepţia conservatoare şi progresul”. Solidaritatea 3. Polirom. 73-83. I. 1998. Nu întotdeauna partidele de orientare conservatoare sunt şi denumite ca atare (de pildă. Comparaţi concepţiile conservatoare şi cele liberale privitoare la rolul statului. biserică. a susţinut solidaritatea ce decurge din faptul că individul este rezultatul dezvoltării în cadrul comunităţii (familie. în Petre Dan (ed. pp. pp. sunt într-o poziţie minoritară. ALL. 64-90. Partidele conservatoare au apărut după revoluţiile moderne. Ed.

a ordinii existente cu societatea socialistă. au imaginat proiecte ale unei lumi considerate a fi în concordanţă cu adevărata natură a omului. R.19 2. moderată. schimbarea fiind realizabilă pe calea reformelor. în cele mai multe cazuri. Prima sa expresie a fost aşa-numitul “socialism utopic” al lui Saint-Simon. Revoluţia din 1917 a produs “marea schismă” dintre comunişti. a fost lansată formula “socialism democratic”. dar încă de la început s-au manifestat două tendinţe majore: • Varianta radicală. şi socialişti. “a treia cale”. .3. în cadrul societăţii capitaliste. traversând importante reconsiderări. prin revoluţie. social-democraţi. a unei “economii mixte”. au stat la baza social-democraţiei de mai târziu. În Europa de vest. de către partidele comuniste. comunismul apărea ca o etapă superioară a cestui nou model de organizare social-politică. social-democraţie. în Europa de est. Antecedentele sale au fost identificate în Utopia lui Thomas Morus. Fourier. asemenea liberalismului şi conservatorismului. După al doilea război mondial. pe de o parte. bazată pe proprietatea socială. Socialismul şi social-democraţia. care şi-a găsit expresia în opera lui Marx. un produs al etapei ce a urmat Revoluţiei franceze. exprimate mai cu seamă de Ed. comunism Socialismul este. a susţinut păstrarea cadrului oferit de democraţia liberală. care viza edificarea. comunismul şi eurocomunismul _____________________________________________________________________ Termeni cheie: socialism revoluţionar. pe de altă parte. aceştia din urmă au fost absorbiţi. “socialismul revoluţionar”. pe parcursul a două etape: • În primele trei decenii. s-au concentrat pe susţinerea intervenţiei statului în economie şi în protecţia socială. aceste idei. Bernstein (acuzat de marxişti ca fiind “revizionist”). şi a militat pentru înlocuirea. criticând capitalismul. a respins valorile şi instituţiile liberalismului. în secolul al XVI-lea. socialism democratic. Owen. Ch. în primele decenii ale secolului al XIX-lea. socialismul şi social-democraţia a avut evoluţii distincte. care. Socialismul a apărut tot ca reacţie la liberalism. • Cealaltă variantă.

una din formulele de referinţă este “a treia cale”. Deşi au existat şi există deosebiri importante între diferite variante ale gândirii socialiste (social-democrate). îndeosebi în primele decenii postbelice. în vreme ce partidele social-democrate au acordat prioritate problemelor privind redistribuirea. la sfârşitul anilor ’70. care îşi propune să meargă dincolo de neoliberalismul dreptei şi social-democraţia vechii stângi. comunismul a dobândit noi expresii în gândirea modernă. alteori s-au confruntat de pe poziţii adverse. partidele socialiste (socialist-democratice) s-au concentrat pe problemele proprietăţii. s-a afirmat aşa-numitul “eurocomunism”. termenii “socialist democratic” şi “social-democrat” sunt deseori utilizaţi ca interşanjabili. care l-a identificat cu noul model de societate bazat pe abolirea proprietăţii private şi stabilirea unui nou tip de relaţii interumane. cu precizarea însă a unor diferenţe notabile de abordare de la o etapă la alta. După al doilea război mondial. care susţinea schimbarea socială nu prin revoluţie. cu deosebire în opera lui Marx.20 bazate pe coexistenţa dintre sectorul public şi cel privat. ci . Având antecedente încă în antichitate. dar în corelaţie cu libertatea şi solidaritatea. Trebuie precizat că. • Începând din anii ’80. Partidele comuniste constituite în Europa de est după 1917 şi practica lor politică au marcat îndepărtarea de idealul mai mult sau mai puţin utopic şi au condus la instaurarea regimurilor totalitare. îmbătrânirea populaţiei. partidele care poartă aceste denumiri făcând parte din aceeaşi “familie”. pot fi relevate anumite caracteristici comune: • • • Accentul asupra comunităţii (colectivităţii). Rolul important conferit statului. precum şi dezvoltarea “statului bunăstării”. mai cu seamă în conceperea raportului dintre stat şi piaţă. construind o “nouă economie mixtă” şi un “stat al investiţiei sociale”. în vestul Europei. lansată în anii ’90 de “Noul Laburism” al lui Tony Blair (susţinută teoretic de Anthony Giddens). Egalitatea considerată valoare fundamentală. în noul context determinat de creşterea preţului la materiile prime. În prezent. precum şi globalizarea progresivă a economiei. sau operat schimbări importante. Comunismul s-a aflat în relaţii complexe cu socialismul (social-democraţia): uneori s-au întâlnit în cadrul aceloraşi orientări ideologice.

Partidele socialist-democratice şi cele social-democrate se află în raporturi de a. Institutul European. Polirom. Ideologii politice şi idealul democratic. în Alina Mungiu-Pippidi (coord. Institutul European. Iaşi. Polirom. Iaşi. 2001 Jose Gotovitch. Anton Carpinschi.125-178. Formula “a treia cale” a fost lansată de a. 1998. Richard Dagger. majoritatea şi-au reconsiderat fundamental ideile. Omegapres. Ed. Trecutul unei iluzii. Ch. 1996. a avut efecte considerabile şi asupra partidelor comuniste occidentale. Marx c. cooperare b. care trec acum printr-o etapă de redefinire a identităţii. A treia cale: renaşterea social-democraţiei. Cine a susţinut revoluţia ca principală formă de schimbare socială? a. Europa de la Atlantic la Delta Dunării. Polirom. Humanitas. pp. excluzând violenţa şi dictatura proletariatului. îndeosebi cu socialiştii. Maurice Duverger. contradicţie c. Fourier b. Unele şi-au schimbat chiar denumirea. K. Ed. 2000. Doctrine politice. Blair 3. manifestând deschidere spre colaborarea cu alte partide politice din zona stângii. presupunând alianţe cu alte forţe politice. Francois Furet. confirmat de evenimentele din 1989. T. “Doctrina social-democrată”. Bernstein c. Europa comuniştilor.21 prin reforme. Iaşi. Anthony Giddens. 175-194. Bernstein 2. Bibliografie Terence Ball. Pascal Delwit. 1991. 2000. .). pp. Bucureşti. Michel Dreyfus. Saint-Simon b. 2003. Europa socialiştilor. Iaşi. Jean-Michel de Waele. Test de autoevaluare: 1. identitate. Eşecul comunismului est-european. Iaşi.

altele de liberalism. anarhism comunist. • Primul anarhist auto-proclamat a fost Pierre-Joseph Proudhon. când mişcarea anarhistă a îmbrăcat forme violente. dar şi solidaritatea între oameni. imaginând o societate în care nimeni să nu fie obligat să sacrifice propria sa independenţă de judecată. pledând pentru o societate fără stat. precum şi ca nucleu al viitoarei societăţi. ca şi în Războiul Civil din Spania. • Anarhismul a fost implicat. considerat exponentul “anarhismului colectivist”. la mijlocul secolului al XIX-lea. au afirmat libertatea ca valoare supremă. considerate a fi “furt”. având şi el diferite variante. În plan ideologic. Mihail Bakunin. pe suprimarea proprietăţii private. care. • Punctul maxim a fost atins la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. au susţinut trecerea la noua societate pe calea revoluţiei violente. a inaugurat “anarhismul mutualist”. bazată pe libertate ca valoare supremă. s-a conturat “anarho-sindicalismul”. anarhism mutualist.4. avându-l ca protagonist pe Georges Sorel: sindicatele apăreau ca principal factor de schimbare socială. • Începuturile se leagă de numele pastorului englez William Godwin. s-au remarcat doi descendenţi ai nobilimii ruse. precum şi pe respectul mutual între membrii săi. identificat cu “anarhismul comunist”: au criticat statul. Anarhismul şi variantele sale _____________________________________________________________________ Termeni cheie: anarhism individualist. cu caracter de masă. şi Piotr Kropotkin. organizând atentate şi alte acţiuni criminale. .22 2. unele mai apropiate de socialism. care a iniţiat “anarhismul individualist”. în Revoluţia din Rusia. • În preajma primului război mondial. într-o anumită măsură. anarhism colectivist. anarho-sindicalism Cu antecedente în iluminism. anarhismul a apărut în acelaşi climat postrevoluţionar. susţinând abolirea lui. forma pe care ar fi urmat să o îmbrace revoluţia fiind greva generală.

anarhismul situează în prim plan libertatea. Petrescu. Liviu Petru Zăpârţan. Bucureşti. fără să beneficieze de construcţii ideologice consistente. Bucureşti. Anarhismul. “Anarhismul”. Doctrine politice. în cele mai multe cazuri. p. Ed. toate mijloacele specifice regimului democratic. “Garamond”. Polirom.269-296. s-a dovedit a fi o ideologie nerealistă şi utopică. în societatea “fără guvern coercitiv” ordinea ar urma să fie asigurată prin respectarea regulilor morale. Richard Dagger. . lipsit de orice constrângere. Ideologii politice şi idealul democratic. • Critica statului este o temă esenţială pentru toate variantele: obiectul acesteia îl constituie în primul rând instituţiile guvernamentale. Bibliografie Terence Ball. dar în mod diferit de către “individualişti” şi “colectivişti”. 1995. George Crowder. care pledează pentru comunitatea autonomă modelată pe baze anarhiste. în Petre Dan (ed. 260-278. manifestările unor grupuri anarhiste implicate în acţiunile de protest împotriva globalizării.). pp. şi solidaritatea este evaluată superior în unele variante. Editura Fundaţiei “Chemarea”. 2000. Iaşi. 1994. N. Editura Antet. Doctrinele partidelor politice. în zona extremismului. 1997. asociată cu iluzia întoarcerii la un mod de viaţă natural. dar şi toate celelalte instituţii şi. Caracterizare generală • Dintre valorile fundamentale. Chiar dacă anarhismul a atras atenţia asupra unor dimensiuni opresive ale statului. a îmbrăcat diferite forme: “anarhocapitalismul” care susţine că statul trebuie să dispară pe temeiul lipsei de legitimitate morală şi al ineficienţei economice. pp. • În ultimele decenii. mai mult. Iaşi.23 • În anii ’60 anarhismul şi-a găsit expresia în aşa-numita “contra-cultură” a tineretului. Caracterul anti-democratc şi susţinerea violenţei au determinat amplasarea anarhismului. egalitatea este şi ea invocată. 33. “ecologismul radical”.

Deoarece a suscitat şi suscită controverse. Prin ce se deosebesc concepţiile anarhiste de cele socialiste în privinţa modelului de societate propus? 2. “naţionalisme”. A parcurs patru etape (unii le numesc “valuri”). mai mult chiar decât în cazul altor ideologii. Sorel. alteori ca dimensiune a altor ideologii. După 1989. Bakunin c.5. . Naţionalismul în istorie şi în contemporaneitate _____________________________________________________________________ Termeni cheie: naţionalism. Proudhon b. ultranaţionalism. în legătură cu susţinerea afirmării naţiunilor şi a statelor naţionale. iar apoi. sub forma fascismului. iar mai apoi în legătură cu procesul integrării europene.neonaţionalism şi mai ales naţionalism – ultranaţionalism. după marea criză din anii ’30. fiecare urmând unor procese revoluţionare sau căderii unor imperii. naţionalism .“antidemocratic”. ca urmare a dezintegrării “imperiului” sovietic. 2. După primul război mondial.24 Test de autoevaluare: 1. extrema dreaptă Naţionalismul este tratat uneori ca ideologie distinctă. respectiv a extinderii şi aprofundării procesului de integrare europeană. se subliniază deseori ambivalenţa termenului. După al doilea război mondial. formula de plural. mai întâi ca urmare a dispariţiei Imperiului austroungar. Ca urmare. Naţionalismul s-a conturat ca ideologie politică în acelaşi context postrevoluţionar de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Cine a considerat că proprietatea privată este un furt? a. dreapta. precum şi a conglomeratului iugoslav. • • • • După Revoluţia franceză. apare necesară. făcându-se distincţia între naţionalism “ofensiv” şi “defensiv”. “democratic” . în condiţiile dezagregării imperiilor coloniale.

Iaşi. Bucureşti. care reuşesc să atragă o pondere relativ însemnată a populaţiei. exploatând temerile legate de integrarea europeană şi procesul globalizării. prezent şi viitor”. 1994. Primul val al naţionalismului s-a manifestat după Revoluţia franceză. c. Doctrine politice. naţionalismul are un caracter desuet şi chiar periculos. 2. în contextul globalizării. Naţionalism şi naţiune. Bibliografie Raul Girardet. abordările echilibrate relevă şi caracterul benefic al unora dintre expresiile sale pentru cultivarea sau regăsirea identităţii unor comunităţi. Naţionalismul este specific acum Europei Centrale şi de Est. Institutul European. Liviu Petru Zăpârţan. pp. Institutul European. Editura Fundaţiei „Chemarea”. Care dintre enunţurile de mai jos sunt corecte? a. Partide ultranaţionaliste. în POLIS. ca atitudine excesivă.1997. b.25 Deşi deseori se afirmă că. ci şi în cele dezvoltate. Doctrinele partidelor politice. 2. 1994. subliniind însă nocivitatea ultranaţionalismului. Iaşi. fiecare etapă urmând unor procese revoluţionare sau căderii unor imperii? . mai cu seamă în spaţiul Europei occidentale. Test de autoevaluare: 1. condus de Jean-Marie Le Pen. European. 1995. Istoria naţiunilor şi naţionalismului în Europa. precum Frontul Naţional din Franţa. Partidele ultranaţionaliste se situează în zona extremei drepte. “Doctrina naţionalistă”. Paul Sabourin. nr. Inst. Guy Hermet. Iorga. Acelaşi spirit de echilibru obligă la constatarea faptului că naţionalismul şi ultranaţionalismul generează controverse nu doar în ţările subdezvoltate. 2003. 40-63. N. provoacă îngrijorare cu privire la pericolul ascensiunii extremei drepte. de respingere a valorilor proprii altora. “Garamond”. în Petre Dan (ed. Iaşi. 1999. Ed.). De ce a evoluat naţionalismul în “valuri”. Naţionalismele europene. * * * “Naţionalismul: trecut.

în contextul generat de primul război mondial.6. iar socialismul anti-marxist. grupări numite “fascii”. care a determinat “încorporarea” în cadrul statului a tuturor organizaţiilor politice şi profesionale (mai ales a organizaţiilor sindicale şi a celor patronale). nimic împotriva statului. neofascism Spre deosebire de celelalte ideologii abordate până acum. prin subordonarea lor faţă de guvern. numită astfel pentru că iniţiatorii ei au format. fascismul a apărut abia în perioada interbelică. partid în fruntea căruia s-a afirmat Hitler. Fraza sa “Totul în stat. Opunându-se majorităţii ideologiilor consacrate. conducătorul şi principalul ideolog al acestuia. geopolitica. Acestea şi-au găsit reflectarea în cartea sa de tristă celebritate . numită astfel datorită denumirii forţei politice care a susţinut-o şi aplicat-o: Partidul Naţional-Socialist al Muncitorilor Germani. auto-proclamat “adevăratul socialism”. • “Nazismul” este varianta germană. cu referire la prima din variantele sale. darwinismul social. cea mai spectaculară şi cea mai agresivă. cu rasismul (“naţionalism organic”). Fascismul şi neofascismul _____________________________________________________________________ Termeni cheie: fascism. într-un sens particular. Viziunea şi acţiunea lui Hitler au fost influenţate de idei şi concepţii care circulau deja în epocă: rasismul. fiind asociat. fascismul şi-a propus să realizeze o sinteză specifică între naţionalism şi socialism. Termenul “fascism” este folosit uneori în sens larg. • Fascismul italian a fost marcat de personalitatea lui Mussolini. afirma posibilitatea convieţuirii claselor sociale în comunitatea naţională prin subordonarea faţă de stat şi mai ales faţă de conducătorul suprem. iar apoi de criza economică din anii ’30. mai cu seamă cele vizând renaşterea marelui Imperiu Roman.26 2. Naţionalismul a fost implicat în ipostaza sa extremistă. imediat după primul război mondial. Spre a-şi realiza obiectivele. dar sub influenţa unor idei care se afirmaseră în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. în varianta germană. anti-semitismul. spre a defini un fenomen paneuropean (şi nu numai). nimic în afara statului” este definitorie pentru aşa-numitul “corporatism”. cea italiană. a glorificat violenţa şi teroarea. Mussolini a orchestrat un adevărat cult al conducătorului. corporatism. alteori. nazism.

Hitler c. Drumul către servitute. solidaritatea este dezirabilă şi realizabilă în măsura în care se asigură subordonarea tuturor în raport cu un centru unic de putere. Mussolini b. Francois Furet. Bucureşti. Cluj-Napoca. Caracterizare generală • În legătură cu valorile fundamentale: inegalitatea oamenilor este determinată biologic. Trecutul unei iluzii. Iaşi. • Criticând sistemul democraţiei parlamentare. 2002. Fascismul şi nazismul. 1995. pp 179-200. A. Hayek. 1996. iar apoi în politica pe care a practicat-o în fruntea regimului totalitar pe care l-a instaurat. mişcarea şi regimul politic în cauză. Editura Dacia. 1994. fascismul a conferit un rol major statului bazat pe forţă. Grupările neofasciste . a cărui autoritate este întruchipată în autoritatea conducătorului. Institutul European. Hitler. În deceniile care au urmat războiului. Eugen Weber. Beladi. neofascismul este susţinut nu atât de partide politice.27 Mein Kampf. Polirom. Bucureşti. Dreapta românească. libertatea este realizabilă numai în stat. • Încă înainte de terminarea războiului a fost lansat termenul de “neofascism”. Jean-Claude Lescure. Humanitas. Editura. Iaşi. Test de autoevaluare: 1. F. A. Bibliografie Terence Ball. Cine a pus în practică ideile corporatismului? a. Mein Kampf. Richard Dagger. Humanitas. în condiţiile în care majoritatea ţărilor au adoptat reglementări privind interzicerea asociaţiilor fasciste şi a propagandei acestora. în naţiune. 1993. 2000. care va deveni un adevărat program politic. ca expresie a încercărilor de a reabilita şi resuscita ideologia. cât îndeosebi de grupuri mai mult sau mai puţin clandestine. Ideologii politice şi idealul democratic.

Democraţia creştină _____________________________________________________________________ Termeni cheie: democraţie. apropiindu-se şi de conservatorism. Partidele creştindemocrate s-au consolidat o dată cu intensificarea războiului rece. atrăgând şi sindicate care anterior se aflaseră sub influenţa creştin- . economie socială de piaţă Democraţia creştină a început să se contureze în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea. prin elaborarea concepţiei sociale a catolicismului. care a vizat înnoirea bisericii şi deschiderea ei spre societate.începutul anilor ’70 au marcat un oarecare declin. iar ideologiile şi partidele tradiţionale erau blamate pentru incapacitatea de a se opune extremismelor şi dezastrelor pe care acestea le-au provocat. • Anii ‘60. precum şi în câteva ţări latino-americane. iar socialiştii occidentali câştigau teren. a parcurs trei etape: • Anii ’40 –’50 au însemnat afirmare în forţă. Corporatismul fascist a implicat cooperarea guvernului cu organizaţiile patronale şi cele sindicale. Fascismul a conferit statului un rol major în sistemul democraţiei parlamentare. c.7. Pe măsură ce se făceau paşi în integrarea europeană aceste partide se afirmau ca principali susţinători ai procesului. Fascismul şi-a propus să realizeze o sinteză specifică între naţionalism şi socialism. În Europa. b. Care dintre enunţurile de mai jos sunt incorecte? a. prin susţinerea valorilor tradiţionale. valori creştine.28 2. Democraţia creştină va câştiga teren abia după al doilea război mondial. pentru că erau considerate principalul bastion împotriva comunismului. ascensiunea fiind explicabilă în condiţiile în care dreapta fusese discreditată de fascism. ca o reacţie la individualism şi anticlericanism. stânga de stalinism. Un rol important în apariţia sa l-a avut papa Leon al XIII-lea. A îmbinat concepţia catolică despre justiţia socială şi economică cu concepţia liberală asupra democraţiei politice. 2. în condiţiile în care comunismul sovietic apărea a fi mai puţin ameninţător. când se va afirma în numeroase ţări europene.

respectiv. Doctrine politice. 1995. explicabilă prin preocupările pentru problemele sociale. federalist şi democratic. 2004). Iaşi. pp. societatea trebuie să se caracterizeze prin comuniune şi fraternitate. 1998. Institutul European. 145-165. • Partidul Popular European. a câştigat cele mai multe locuri în Parlamentul European la alegerile din 1999 şi. lider al democraţiei creştine europene): • Filosofia politică a democraţiei creştine se exprimă prin “personalismul comunitar sau social” de inspiraţie creştină. lansat în Germania imediat după război. Bucureşti. 1994. îşi păstrează valabilitatea. La acestea se adaugă afirmarea unei subculturi a tineretului care îl îndepărta de valorile tradiţionale. Aceste caracteristici îndreptăţesc amplasarea ideologiei creştin-democrate şi a partidelor care o susţin în zona de centru a spectrului politic. ce reuneşte “democrat-creştinii şi cei apropiaţi lor”. Enyedi Zsolt. “Creştin-democraţia”. la baza căruia se află două principii fundamentale: persoana umană este esenţială. (înfiinţat în 1979. . Iaşi. primul partid transnaţional. Liviu Petru Zăpârţan.29 democraţiei. Iaşi. pp. • Din a doua jumătate a anilor ’70 se produce o adevărată renaştere a creştindemocraţiei. • Conceptul “economie socială de piaţă”. Coordonate majore (aşa cum au fost relevate de Wilfried Martens. vizând combinarea între economia de piaţă şi protecţia socială a individului. Bibliografie Jean-Dominique Durand. Editura Metropol. Doctrine politice. Europa democraţiei creştine. în Alina Mungiu-Pippidi (coord. dar şi pentru aprofundarea şi extinderea procesului de integrare europeană. O Europă şi cealaltă.299-341.). este susţinător al unei Constituţii europene care să se inspire din trei principii fundamentale: subsidiarităţii. 2004. Wilfried Martens. Polirom. Editura Fundaţiei “Chemarea”. scopul statului fiind acela de a asigura binele tuturor.

2. au constituit un fenomen politic durabil doar în ţările scandinave. Numite. mai ales pe temeiuri economice: producătorii de hrană vor un profit cât mai mare din munca lor. numai partide catolice b. pe de altă parte. construirea unei economii sociale de piaţă b. Partidele agrariene (ţărăneşti) au apărut mai întâi în Europa occidentală şi în America de Nord. produsul clivajului urban – rural care s-a amplificat la începutul secolului XX. “stat ţărănesc” Tratat deseori în contextul conservatorismului. au cunoscut o înflorire efemeră în Europa de Est. • În ţările Europei de Est.30 Test de autoevaluare 1. aceste partide apără proprietatea privată. partide creştin democrate şi partide conservatoare. problema proprietăţii asupra pământului a fost tocmai rezolvată. agrarianismul (ţărănismul) s-a afirmat ca ideologie în primele decenii ale secolului XX. independenţa naţională fiind recent obţinută. partidele agrariene au apărut în condiţiile în care. mai puţin dezvoltate. în perioada dintre cele două războaie mondiale. • În ţările occidentale. Partidul Popular European cuprinde a. ce aveau o conducere predominant urbană. Pe de o parte. numai partide creştin democrate c. iniţiativa de a forma partide agrariene a aparţinut. ţărănism. Agrarianismul (Ţărănismul) _____________________________________________________________________ Termeni cheie: agrarianism. Totodată. 2. iar consumatorii vor să aibă produse alimentare cât mai ieftine. de regulă . în general. Agrarianismul este. unor asociaţii de fermieri nemulţumiţi de modul în care interesele lor erau susţinute de partidele liberale sau conservatoare. ale populaţiei din mediul rural. vizând susţinerea intereselor producătorilor agricoli şi. în principal.8. de regulă. Care dintre obiectivele de mai jos sunt fundamentale pentru democraţia creştină? a. adoptarea unei Constituţii europene c. extinderea influenţei bisericii catolice. cer asistenţă guvernamentală pentru agricultură. extinderea dreptului de vot a permis manifestarea politică a ţărănimii.

Editura Fundaţiei “Chemarea”. Doctrine politice. partidele agrariene se confruntă cu serioase probleme. vizând prioritar susţinerea intereselor unei categorii profesionale. pp. “Doctrina ţărănistă”. 1994. să-şi modifice programele. De ce s-au dezvoltat partidele agrariene (ţărăneşti) în primele decenii ale secolului XX? . 91-123. ca formă de guvernare preponderent dirijistă a unui popor alcătuit în majoritate din ţărani cu gospodării individuale. Bibliografie V. ci au un caracter pragmatic. 1995. Partidele agrariene sunt amplasate. fiind dispuse să realizeze alianţe atât cu partidele de dreapta cât şi cu cele de stânga. 207-212. Bucureşti. În condiţiile în care urbanizarea a progresat. Test de autoevaluare: 1. “Garamond”. Virgil Madgearu. Doctrinele partidelor politice. Liviu Petru Zăpârţan. urmărind să apere mica gospodărie ţărănească de efectele negative ale economiei de piaţă. Partidele ţărăneşti cunosc o puternică revigorare în Europa Centrală şi de Est. c. acestea au dat ideologiilor lor o coloratură morală. 2. în zona centrului. dar în condiţiile păstrării proprietăţii private asupra pământului. astfel încât să realizeze deschidere spre alte forţe politice. În România. după 1989. Nu acordă o importanţă prea mare dimensiunii ideologice. Ed. Care dintre enunţurile de mai jos sunt corecte? a. Madgearu. în Petre Dan (ed.31 partide “ţărăneşti”. b. ce afectează însăşi raţiunea lor de a fi.). pp. Partidele agrariene sunt forţe politice de referinţă în lumea occidentală. iar agricultura angajează tot mai puţini oameni. a susţinut ideea “statului ţărănesc” (agrar). de pildă. Partidele agrariene sunt situate în zona stângii politice. a susţinut cooperaţia ca soluţie pentru modernizarea agriculturii. Cele care vor să evite declinul sunt nevoite să-şi lărgească adresabilitatea electorală. Iaşi. principalul teoretician al ţărănismului. de regulă. manifestând disponibilitate pentru diferite formule de colaborare.

ecologismul s-a afirmat ca o “contra-ideologie”. mai cu seamă din ţările dezvoltate. Ecologismul _____________________________________________________________________ Termeni cheie: ecologism. prin critica altor ideologii.9. Dezvoltarea „sustenabilă” (sustainable development). a unor specii. protecţia mediului. Ecologismul ca ideologie s-a cristalizat începând cu anii ’70. bazată pe ideea că toate formele de viaţă au valoare. ca şi prin critica societăţii industriale moderne. Haeckel. pe termen lung. mai întâi în legătură cu activitatea unor grupuri de interes constituite în scopul protecţiei mediului. cărora le reproşează viziunea antropocentrică faţă de natură. Iniţial. pentru ca. preocupările pentru restabilirea echilibrului dintre societate şi natură dobândind caracter ştiinţific prin opera lui E. dezvoltare durabilă Au fost exprimate diferite puncte de vedere în legătură cu începuturile ecologismului. Tot în anii ’70 au început să apară primele partide ecologiste. la sfârşitul anilor ’80 să se intensifice semnalele de alarmă în legătură cu probleme precum dispariţia stratului de ozon sau încălzirea globală. Modelul societal propus de ecologism: • • Viziunea biocentrică. care a fost o reacţie la industrializarea rapidă. a fost semnalat faptul că nu este posibilă creşterea infinită într-un sistem finit sub raportul resurselor. unde ratele foarte înalte ale producţiei şi consumului au ajuns în contradicţie cu natura finită a planetei. vizând satisfacerea nevoilor vitale ale unei comunităţi fără a fi prejudiciată posibilitatea generaţiilor viitoare de a face acelaşi lucru. cel ce a utilizat pentru prima oară termenul “ecologie”. sau a protestului împotriva testelor nucleare. în sensul de dezvoltare durabilă. între om şi mediu există o complexă reţea de interacţiuni şi dependenţe reciproce. alţii apreciază că începuturile se află în romantismul secolelor al XVIII-lea – al XIXlea.32 2. Majoritatea analiştilor consideră că ecologismul este un produs al secolului XX: începând cu anii ’60 –’70 au fost puse sub semnul întrebării efectele creşterii industriale. raţională. În vreme ce unii consideră că este o ideologie veche de când lumea. . De remarcat că ecologismul e singura ideologie a cărei denumire provine din cea a unei ştiinţe.

astfel încât oamenii care iau decizii să fie cât resurselor locale. în Alina MungiuPippidi (coord.2000. partidele ecologiste sunt deseori asociate acesteia. Dacă iniţial partidele ecologiste (numite deseori şi “partidele verzilor”) au manifestat prudenţă în legătură cu participarea la alegeri. mai aproape de efectele acestora şi să asigure valorificarea în cât mai mare măsură a Bibliografie Terence Ball. Test de autoevaluare 1. Ideologii politice şi idealul democratic. pp. Partidele ecologiste nu se angajează în procesul electoral. 1996. Trecutul apropiat: Eseuri şi documente despre America de după cel de al doilea război mondial. Partidele ecologiste sunt deseori competitori majori în procesul electoral.). asociindu-se chiar cu anarhismul sau terorismul (nuanţe “verde închis”). 320-355. ecologismul nu este unitar. Cluj-Napoca. Care dintre enunţurile de mai jos sunt incorecte: a. Allan M. Unele variante ale ecologismului se asociază cu anarhismul. Polirom. Prin ce se particularizează ecologismul faţă de celelate ideologii? . Iaşi. 2. situarea în zona centrului fiind de asemenea frecvent invocată. Richard Dagger. b. Winkler. Marcian Bleahu. 227-238. dar amplasarea în spectrul politic depinde de context. ci se manifestă în diferite variante: • • Unele favorizează măsuri radicale pentru a stopa dezvoltarea. acum majoritatea se angajează în cursa electorală şi au devenit forţe politice de referinţă în multe ţări. Altele cultivă acţiunea democratică. concentrându-se asupra adoptării unor legi şi politici publice favorabile obiectivelor urmărite (nuanţe “verde deschis”). 1998. pp. Polirom. Dacia. Apărute în perimetrul stângii. “Ecologia politică – doctrina secolului XXI”. Iaşi. c. Doctrine politice. Deşi are multe elemente comune. pp.33 • Descentralizarea politică. 231-251.

asemenea bărbaţilor. în parte. Prima dezbatere de amploare pe probleme precum sclavia sau dreptul de vot s-a desfăşurat în 1848. când Convenţia de la Seneca Falls a adoptat o “Declaraţie de independenţă alternativă”. . • La sfârşitul secolului al XIX-lea femeile din ţări dezvoltate precum Anglia sau SUA beneficiau de un grad considerabil de independenţă. în perioada imediat următoare Revoluţiei franceze. şi. în Anglia. O altă particularitate rezidă în faptul că. trebuie să aibă drepturi egale. Deşi termenul “feminist” a început să fie utilizat abia la sfârşitul secolului al XIX-lea. susţinînd însă că soluţia pentru schimbare este revoluţia. care produce şi întreţine subordonarea femeii. • Prima manifestare a fost aceea a feminismului liberal timpuriu. care a avut momente de manifestare pregnantă. schimbarea acestei stări de lucruri se poate realiza pe calea reformelor. care. se poate vorbi însă despre o mişcare feministă. Feminismul marxist a reluat. în opera lui Mary Wollstonecraft. • Feminismul socialist a avut ca primă expresie concepţia socialismului utopic potrivit căreia relaţiile dintre bărbaţi şi femei trebuie înţelese ca parte a societăţii capitaliste. nu există partide feministe. a susţinut că femeile sunt fiinţe raţionale. feminism “welfare”. feminism socialist. originea feminismului este identificată. de obicei. unde industrializarea şi modernizarea rapidă au stimulat manifestarea independentă a femeilor. respectiv de acces la educaţie şi muncă. descriminare pozitivă _____________________________________________________________________ Spre deosebire de ideologiile tradiţionale. dominantă la vremea respectivă. respingând credinţa în inferioritatea femeii. Atunci s-a dezvoltat campania pentru dreptul de vot. parafrazând punct cu punct Declaraţia de independenţă din 1776. dar li se refuza dreptul de vot. dar încorporând referirile la femei. Aceste idei au avut un puternic ecou în SUA. feminismul consideră că situaţia femeilor şi inegalităţile dintre femei şi bărbaţi constituie problema politică centrală. ca urmare. deşi această problematică se află pe agenda a numeroase partide politice. aceste idei.34 2.10. care a atins punctul culminant la începutul secolului XX. Feminismul _____________________________________________________________________ Termeni cheie: feminism liberal.

Feminismul post-modernist a cultivat o serie de exigenţe privitoare la limbaj.35 A fost. pp. Bibliografie Terence Ball. În prezent. astfel încât acesta să reflecte corect participarea şi posibilătăţile de participare ale femeilor la viaţa publică (aşa-numita political correctness). feminismul a intrat într-un oarecare declin. ca şi al unor forţe politice. s-a produs o deplasare dinspre problema drepturilor egale înspre aceea a protecţiei sociale a femeilor (“feminismul welfare”). • În perioada ce a urmat celui de-al doilea război mondial. fără îndoială. Ultimele decenii au cunoscut şi expresii ale feminismului radical. . Deşi s-au făcut progrese considerabile în privinţa participării femeilor pe piaţa muncii. 208-211. Iaşi. o contribuţie în această privinţă). • În perioada interbelică. Al doilea sex (1949). 2000. îndeosebi în SUA. ale “anarhofeminismului” chiar. dreptul de vot al femeilor. care să înlăture consecinţele discriminării trecute). primul moment semnificativ a fost acela al publicării cărţii lui Simone de Beauvoir. graţie unor militante precum ziarista Betty Friedan. dar multe dintre obiectivele sale îşi păstrează actualitatea şi sunt larg împărtăşite la nivelul opiniei publice. precum şi în viaţa politică (feminismul având. după război. Începând din acei ani femeile americane au beneficiat. în principal. în sensul unor măsuri şi acţiuni favorizante. dar a avut diferite variante. expresie a respingerii rolului tradiţional al femeii. feminismul nu mai constituie o orientare proeminentă. Majoritatea ţărilor dezvoltate au consacrat. o continuare a ideilor feministe liberale. egalitatea de şanse a femeilor cu bărbaţii rămâne o problemă de actualitate pe agenda publică. care îndeamnă la nesupunere faţă de “legile opresive”. În anii ‘60 s-a conturat un nou val de feminism. Polirom. asemenea populaţiei de culoare („afro-americanilor”). care a pledat pentru combinarea responsabilităţilor casnice ale femeii cu preocupările pentru carieră. Richard Dagger. În anii marii crize. ”Sufragetele” au fost exponentele aripii militante. foarte active în perioada premergătoare primului război mondial. de aşa-numitele programe affirmative action (“discriminare pozitivă”. Ideologii politice şi idealul democratic.

Polirom. Reconstrucţia teoriei politice. Iaşi. 2002.). Daţi exemplul unui partid feminist.36 Simone de Beauvoir. “Mişcarea sufragetelor” s-a manifestat după al doilea război mondial. * * * „Feminism”. 71-72. b. 2. Mary Lyndon Shanley. Polirom. Programele de “discriminare pozitivă” au fost lansate în SUA în anii ’80 ai secolului XX. 1998. Mihaela Miroiu (ed. Al doilea sex. c. Otilia Dragomir. Care dintre enunţurile de mai jos sunt corecte? a.). Începuturile feminismului se conturează în perioada imediat următoare Revoluţiei franceze. “Feminismul ca politică a modernizării”. în Sfera politicii. Polirom. Uma Narayan. în Alina Mungiu-Pippidi (coord. Prin ce se deosebeşte feminismul secolului XX de feminismul timpuriu? 3. 1998. Test de autoevaluare 1. . Doctrine politice. Mihaela Miroiu. 2001. pp 252-274. 1999. Editura Univers. Iaşi. Bucureşti. Lexicon feminist.

. cât şi în orientările valorice existente la nivelul opiniei publice. centru. convingeri. Evoluţie şi sensuri actuale Obiective: • • • Examinarea evoluţiei diferenţierii dintre dreapta şi stânga politică Argumentarea actualităţii diferenţierii. oameni politici sau. pur şi simplu de către cei ce doresc să definească. la o şedinţă a Adunării constituante din 1789. reprezentanţii naţiunii. atitudini politice. Şi totuşi. divizaţi în privinţa problemei dreptului de veto al regelui. ataşament faţă de trecut sau dorinţă de schimbare revoluţionară. dreapta şi stânga economică. ei continuă să fie invocaţi de către cercetători. confruntarea desfăşurându-se îndeosebi între monarhişti şi republicani: primii susţineau "tronul şi altarul". având deseori o încărcătură emoţională şi neepuizând gama alternativelor politice aşa cum sunt ele exprimate atât în programele partidelor. "dreapta" şi "stânga" se referă la două seturi de idei. cu sublinierea dimensiunilor politice şi economice Încadrarea doctrinelor partidelor politice în spectrul politic _____________________________________________________________________ Termeni cheie: dreapta şi stânga politică. opoziţia dintre cele două orientări se referea la principiile guvernării: ataşament faţă de autoritatea monarhică sau preferinţă pentru un guvern ales. DREAPTA ŞI STÂNGA ÎN IDEOLOGIA POLITICĂ. Iniţial. Aşadar. aflate în relaţii de contradicţie. dreapta şi stânga au definit poziţia faţă de principiile Revoluţiei franceze. s-au împărţit topografic în sala de şedinţă. adică un regim monarhic autoritar. Secolul al XIX-lea a perpetuat divizarea. o poziţie anti-clericală şi republicană. sprijinit de valorile bisericii. Mai exact.37 Modulul 3. extremism Aplicate la ideologie. la modul generic. un anume tip de atitudine politică. partizanii unui veto nelimitat aşezându-se în dreapta preşedintelui adunării. ceilalţi. bazată pe ideea suveranităţii poporului. chiar dacă se foloseau rar termenii de "dreapta" şi "stânga". Lipsa rigorii ştiinţifice în delimitarea sensurilor celor doi termeni a condus la formularea a numeroase obiecţii în legătură cu relevanţa lor pentru compararea şi clasificarea ideologiilor şi partidelor politice.

de unde o oarecare turnură anarhistă. reprezentanţii săi sunt apreciaţi în primul rând în calitate de critici sociali.38 Treptat. în sistemul democratic tradiţional . pentru că. În perioada respectivă Noua Stângă a exercitat o influenţă considerabilă. pentru că exercita dictatura în numele valorilor democratice. violenţa. asociate cu deosebire clasei proletariatul industrial şi partidului care se declara exponentul său. atribuiau rolul esenţial în schimbarea socială intelectualilor şi grupurilor marginale (incluzând aici şi tineretul). Secolul XX va cunoaşte o serie de metamorfoze ale sensurilor celor doi termeni. Aceste idei ce s-au dovedit deosebit de penetrante mai cu seamă datorită lui Herbert Marcuse. dar. în anii '60. pe care le contrapuneau celor din perioada de maturitate). au rămas la nivelul unor tendinţe politice.deţinătorilor de capital privat. stânga începe să indice o atitudine favorabilă intereselor participanţilor direcţi la procesul muncii. iar dreapta . Acest extremism. exalta deschis forţa. Este de notat că. lipsindu-le structura organizată şi programul articulat. . Mişcările aferente Noii Stângi au zdruncinat universităţile occidentale la sfârşitul anilor '60 şi au mobilizat opinia publică americană împotriva războiului din Vietnam. o ideologie eclectică ce şi-a propus să revitalizeze gândirea de stânga. din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel. punând sub semnul întrebării unele idei marxiste (apreciau însă scrierile umaniste ale tânărului Marx. s-au succedat. "valuri" de stânga. neîncrezătoare în potenţialul revoluţionar al clasei muncitoare (idee susţinută de vechea stângă). criticând socialismul est-european şi partidele comuniste occidentale. exprimând totodată neîncredere în politica de partid convenţională. determinând constituirea unor mişcări care. în numele unei noi ordini. s-a opus unui alt extremism . Prima ipostază semnificativă a fost aceea a extremismului. în forme şi cu amplori diferite. a ceea ce s-a numit "Noua Stângă". considerat mentorul spiritual al acestei orientări. Pe măsură ce efectele revoluţiei industriale asupra structurii sociale se făceau tot mai mult simţite. considerat de dreapta. După al doilea război mondial. poziţia în legătură cu forma de guvernământ şi-a pierdut forţa de diferenţiere între atitudinile politice fundamentale. atât în Europa. respectiv de dreapta. fasciştii au ocupat locurile din extrema sa dreaptă. cât şi în America. teroarea.comunismul lui Stalin . Ca urmare. atunci când au intrat în Parlamentul italian. aspectelor politice implicate în confruntarea dintre orientările de dreapta şi cele de stânga li se adaugă criterii economico-sociale.considerat de stânga. Primul moment de referinţă l-a constituit apariţia.

ea a avut expresii semnificative în numeroase alte ţări. În Franţa. p. Şi totuşi. de pildă. nu trebuie pierdute din vedere unele diferenţe specifice între spaţiul politic american şi cel european. e adevărat de caracter unitar) a criticat ideile şi practicile socialiste şi. spre deosebire de guvernările de dreapta.susţinând. în fapt. 1989. Reagan şi M. p. abordând dintr-o perspectivă comparativă principalele dimensiuni ce particularizează partidele politice în perioada postbelică. asistenţă medicală şi asistenţă socială (Arend Lijphart. p. o mai pronunţată egalizare a veniturilor. Desigur. 2000. diferenţierea între dreapta şi stânga nu a căzut în desuetudine.de notat că aceasta din urmă apare ca o adevărată ameninţare pentru cultura europeană tradiţională). În Franţa. 146). Thatcher) au fost asociaţi acestei mişcări. Noua Dreaptă s-a concentrat spre critica ideii de egalitate.39 Replica la ideile Noii Stângi a fost dată de ceea ce s-a numit "Noua Dreaptă". se consideră că "opoziţia stânga/dreapta. de atenuare a diferenţierilor între dreapta şi stânga. cele de stânga s-au caracterizat în mod sistematic printr-o rată mai înaltă a creşterii sectorului public al economiei. acesta din urmă fiind. unul din teoreticienii de marcă ai neoconservatorismului american. în mod tradiţional. această mişcare (lipsită. marxismul şi cultura americană . El precizează că. Încă la începutul anilor '80. bugete centrale mai mari. 88). Arend Lijphart nominalizează pe primul loc ceea ce numeşte "dimensiunea socioeconomică". 237). Irving Kristol. rămâne încă criteriul major de diviziune. Apărută pe fondul dificultăţilor economice ce au marcat perioada în cauză. în general cele proprii stângii .de altfel. ca mişcare ideologică asociată cu renaşterea conservatorismului . marcat mai pregnant de factorul ideologic. unde doi lideri politici (R. de pildă. Este notabil că. în principal pe considerentul că aceasta determină uniformizarea şi nivelarea socială (dintr-o asemenea perspectivă sunt puse pe acelaşi plan creştinismul. fusese numit "sfântul patron al Noii Drepte". afirmată în anii '70 şi '80. ci pentru însăşi opinia publică" (Alain Monchablon. . 1991. prin care vizează tocmai diferenţierea între stânga şi dreapta. nu numai pentru analiştii şi oamenii politici. limitarea rolului statului în aproape toate domeniile. Deşi se consideră că Noua Dreaptă s-a manifestat cu mai mare forţă în SUA şi Marea Britanie. departe de a fi depăşită. Ultimele decenii au relevat o tendinţă de atenuare a confruntărilor între ideologii şi implicit. Naisbitt afirma sentenţios: "Stânga şi dreapta în politică sunt pe moarte: aproape totul vine acum de la un centru radical" (John Naisbitt. eforturi sporite pentru reducerea şomajului şi mai mult accent pe educaţie. ca obiectiv esenţial.

1987. are rezerve faţă de sistemele de securitate socială organizate de stat. Acest criteriu pragmatic şi . ordinii etc). . p. şi afirmă moralitatea tradiţională a familiei. . pe de o parte.operaţional nu exclude însă raportarea la valorile politice. e ataşată menţinerii ordinii sociale. ed. iar.40 Spre a realiza un plus de concreteţe şi de nuanţare.. care anume set de atitudini se situează în prim-plan. . Problema este. rezultând ideologii sau programe politice specifice. alături de protecţia socială pentru dezavantajaţi. o atitudine favorabilă faţă de schimbare şi inovaţie. . pentru că implică unele aspecte privind sensurile şi scopurile intervenţiei statului: orice intervenţie presupune o anumită limitare a libertăţii problema este: în favoarea cărei valori (egalităţii. cu atât mai mult cu cât dreapta şi stânga au şi o puternică încărcătură extra-politică: nu numai economică. în posibilitatea de a face omul şi societatea mai buni prin influenţă politică. dar şi culturală.Stânga politică cuprinde de obicei credinţa în perfectibilitatea progresivă a oamenilor. vede anumite virtuţi în inegalitatea socială şi economică şi tinde să susţină naţionalismul. precizând: . incluzând cele religioase. solidarităţii. unele abordări diferenţiază între dreapta şi stânga politică. apelează deseori la credinţe şi sentimente non-raţionale. preocuparea pentru maximizarea libertăţilor civile.Stânga economică urmăreşte interesele muncitorului industrial şi ţăranului. desigur.Dreapta economică crede în libertatea de alegere în sfera economică şi favorizează o economie liberă de piaţă. 324). politice şi morale. pentru egalitatea în problemele politice şi susţinerea suveranităţii poporului.Dreapta politică este mai sceptică în legătură cu posibilitatea îmbunătăţirii naturii umane prin influenţă politică. cu o minimă intervenţie a statului. între dreapta şi stînga economică (Vernon Bogdanor. preocuparea pentru fraternitate şi pentru internaţionalism. afirmarea superiorităţii raţiunii şi ştiinţei asupra tradiţiei şi dogmei religioase. să precizăm că aceste seturi de atitudini se pot combina în moduri diferite. Cu alte cuvinte.să recunoaştem . susţine intervenţia statului în mecanismul pieţei. pe de altă parte. Fără a considera că trăsăturile menţionate sunt criterii de diferenţiere cu valoare absolută. este necesară precizarea criteriilor esenţiale în funcţie de care se face încadrarea într-o zonă sau alta a spectrului politic. A câştigat teren punctul de vedere frecvent exprimat de politologii americani potrivit căruia ceea ce în prezent diferenţiază dreapta de stânga este mai cu seamă gradul şi natura intervenţiei statului în activitatea economică şi în viaţa socială.

mai mult chiar. liberalismul nu numai că este amplasat. 1999) Încercarea de a amplasa partidele politice în tipologia dreapta . mai exact la principiul egalităţii: în vreme ce stânga urmăreşte cu prioritate să reducă inegalitatea. sensul său este deseori unul larg. să se generalizeze asupra principiilor programatice. De precizat că. acoperind tot ceea ce se află la stânga conservatorismului. născut în zona stângii. în remarcabila sa lucrare Dreapta şi stînga. este considerat principal exponent al acestei orientări. poziţia lor definindu-se iniţial în opoziţie cu tradiţionalismul conservator. de regulă. precum şi sub cea economică. consecvenţa în susţinerea tradiţiilor şi a ordinii sociale.este de remarcat că acestea au reprezentat stânga politică în Europa secolului al XIX-lea. determinate atât de evoluţii uneori contradictorii. în apărarea proprietăţii private şi limitarea intervenţiei statului a consacrat încadrarea acestor partide în zona dreptei. sub raport politic. pentru că. Dar evoluţia lor ulterioară. ele continuă să susţină ideea de libertate şi drepturile omului. cu pendulări între cele două poziţii. ci. de la o ţară la alta). În cazul partidelor liberale . precum şi de faptul că.purtătoarele celei mai vechi dintre ideologiile contemporane . Totuşi. în zona stângii. îndeosebi sub aspect economic. cât şi de manifestarea unor diferenţe pregnante între partide ce îşi au sorgintea în aceeaşi ideologie sau chiar în interiorul aceluiaşi partid. în cazul lor. nu numai că este recunoscut acum ca fiind de stânga. a determinat o deplasare spre centru sau chiar spre dreapta (în funcţie şi de ceilalţi oponenţi). uneori. în SUA. tot mai mult marcată (în spaţiul european) de opoziţia faţă de partidele socialiste. repudiat şi catalogat ca fiind de dreapta de către comunismul dictatorial.stânga implică o serie de dificultăţi. atât sub dimensiunea politică. 1991). O asemenea situare nu . sub multe aspecte. alături de care îşi găsesc sau îşi pot găsi locul şi alte partide: comuniştii (cu o ideologie reînnoită). formulează drept criteriu principal de diferenţiere tocmai raportarea la valori. deoarece oamenii politici de această orientare se declară în mod frecvent adversari ai teoriilor abstracte. Partidele conservatoare sunt mai uşor încadrabile în spectrul politic. Socialismul democratic occidental (social-democraţia).41 Norberto Bobbio. dreapta consideră inegalitatea o stare firească (Norberto Bobbio. preferând să exprime în termeni concreţi ceea ce vor să conserve (şi aceasta diferă. ci. ecologiştii etc (Maurice Duverger. există o considerabilă distanţă între modul de auto-definire a unui partid şi încadrarea ce rezultă din examinarea obiectivă a programului şi politicii sale. în condiţiile schimbărilor fundamentale din Europa Centrală şi de Est. deşi este mai dificil.

cu scopul susţinerii intereselor producătorilor agricoli şi. i se recunosc o serie de calităţi. dar şi a terorismului săvârşit în numele stângii (mai . cât şi cu cele din dreapta. au în vedere mai cu seamă deosebirile tranşante. reprezentând o certă ameninţare pentru democraţie. deplasându-se spre dreapta sau spre stânga. Pisier. ea însăşi.42 exclude însă diferenţierea internă a social-democraţiei. cele care marchează îndepărtarea de centru. ale sectorului rural. Dar. care. 83). refuzul poziţiilor radicale. În zona centrului sunt frecvent amplasate democraţia-creştină şi agrarianismul. poziţii rigide. prin opoziţia dintre fascism şi comunism. intervenţia guvernului pentru sprijinirea agriculturii. ireconciliabile. se situează în zona centrului atât pentru că îmbină aceste tendinţe. echilibrul. a oportunismului. atunci când operează încadrări în spectrul politic. Începută în perioada interbelică. de centru şi chiar de dreapta. precum şi cu cele liberale privitoare la democraţia politică. p. considerate uneori ca fiind de domeniul patologiei sociale. Se înscriu în această sferă atitudini. în sensul că exprimă moderaţia. În general. a insuficientei clarificări în legătură cu opţiunile fundamentale. Poziţia lor de centru rezultă din faptul că apără proprietatea privată. a evitării acestora. dincolo de acestea. E. cuprinde variante de stânga. a carenţelor în consistenţă şi coerenţă. care favorizează ceea ce Sartori numea "forţă centrifugă" în viaţa politică. din perspectiva catolicismului. În funcţie de obiectivele aduse în prim-plan. Partidele creştin-democrate îmbină ideile creştine despre justiţia economică şi socială (de regulă. Chatelet. fiind dispuse să realizeze alianţe politice atât cu partidele situate în stânga lor. în acelaşi timp. uneori se îndepărtează de centru. O altă problemă controversată în legătură cu diferenţierea între dreapta şi stânga se referă la manifestările extremiste. Aceste referiri la amplasarea partidelor în spaţiul ideologiilor politice implică şi o altă problemă: ce înseamnă "centrul"? Uneori i se atribuie sensuri depreciative: ar fi expresia compromisului. istoria extremismului a continuat după al doilea război mondial îndeosebi sub forma terorismului neofascist ("negru"). dar cer. în schimbul susţinerii politicii lor economice. 1994. Problema are relevanţă deoarece atât ştiinţele politice. deşi nu în mod exclusiv) cu cele conservatoare favorabile valorilor şi instituţiilor tradiţionale. Partidele agrariene au apărut la începutul secolului XX. cât şi pentru că identifică scopul organizării politice cu asigurarea unor "echilibre între individ şi colectivitate" (Fr. cât şi opinia publică. susţinând intervenţionismul economic şi politicile sociale. mai general.

se situează mai degrabă în zona de centru-stânga. Dincolo de abordările diferite. Pe fondul acestei diferenţieri de principiu. Atitudinea faţă de intervenţia statutului şi protecţia socială sa conturat în contextul poziţiei faţă de trecerea la economia de piaţă: dreapta susţine dezvoltarea rapidă a sectorului privat şi minima intervenţie a statului. ca pondere. O asemenea amplasare poate fi . dar şi la o preferinţă evidentă a partidelor pentru autodefinirea poziţiei ca fiind de centru.43 cunoscute fiind "Brigăzile roşii". în concordanţă cu diversitatea internă. ca urmare a orientării unor partide de referinţă din componenţa sa. unul din documentele grupului subliniază că îi deosebeşte de conservatori şi social-democraţi credinţa în puterea libertăţii şi responsabilitatea cetăţenilor. majoritatea grupurilor constituite în cadrul Parlamentului European şi-au asumat orientări de centru. De pildă. relativitatea distincţiei dintre dreapta şi stânga a devenit tot mai evidentă în ultimele decenii. se situează în sfera criminalităţii. în condiţiile în care unele partide ce-l alcătuiesc au optat pentru centrudreapta. Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat). atât cel de drept comun. atât terorismul intern cât şi cel internaţional. cel mai numeros grup. centru-stânga sau centru-dreapta. Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa.trecerea graduală. centru-dreapta sau centru-stânga. deşi conferă un loc important unor obiective specifice stângii. La accentuarea acestei relativităţi a contribuit. cât şi cel politic. precizând că “reprezintă centrul politic în Europa”. fără îndoială. prin intervenţia statului. se află tot în zona centrului. stânga . S-a consacrat formula "extremele se ating". Cel de-al treilea plasat. pentru a descrie convergenţa acestora în refuzul democraţiei (chiar dacă pe temeiuri diferite) şi în utilizarea violenţei ca formă a luptei politice. să se asigure echilibrul între evoluţia economică şi protecţia socială. protecţia socială fiind subordonată acestui obiectiv prioritar. Următorul. dar înspre dreapta. precum justiţia socială şi egalitatea. după alegerile din iunie 2009. “reuneşte principalele forţe politice de centru şi centru-dreapta”. şi constituirea “familiilor” europene de partide. în care. Diferenţierea dintre dreapta şi stânga se manifestă în mod specific în condiţiile României de după 1989. Ca urmare. Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European. De fapt. ce reunesc forţe politice cu tradiţii şi priorităţi specifice fiecărei ţări. potrivit prezentării de pe pagina sa web. ce s-au declarat alternativa radicală la stânga tradiţională). diferenţierea între terorismul "de dreapta" şi cel "de stânga" nu are prea mare relevanţă: prin mijloacele utilizate. s-a ajuns la un larg evantai al denumirilor.

Iaşi. Eveline Pisier. perioada Revoluţiei franceze b. Bucureşti.europa. Începuturile diferenţierii dintre dreapta şi stânga datează din a. Oxford. în prezent: a. Editura Politică. Alain Monchablon. A treia cale:renaşterea social-democraţiei. reconsiderarea amplasării unor partide în spectrul politic. anii ’60 – ’70 ai secolului XX 2. ed. desigur.eu/groups/ Test de autoevaluare 1. Dar preferinţa pentru centru este explicabilă şi prin faptul că orice etapă de tranziţie şi post-tranziţie necesită o serie de clarificări ideologice succesive.44 interpretată. Editura Enciclopedică. apartenenţa de clasă . 1995. Bucureşti. Modele ale democraţiei. Humanitas. Humanitas. Omegapres. John Naisbitt. aderarea României la Uniunea Europeană a determinat şi va determina. The Blackwell Encyclopaedia of Political Institutions. Dilemele ştiinţei politice. perioada interbelică c. 1987. forma de guvernământ b. Principalele criterii de diferenţiere dintre dreapta şi stânga sunt. Humanitas. Maurice Duverger. Bucureşti. Concepţiile politice ale secolului XX. Evident. Dreapta şi stînga. 1989. în continuare. Bibliografie Norberto Bobbio. François Châtelet. Bucureşti. New York. Vernon Bogdanor. 1991. http://www. Blackwell Reference.. din perspectiva strategiei electorale: o opinie publică insuficient edificată asupra diferenţierilor ideologice şi a implicaţiilor practice ale acestora este previzibil că va opta pentru forţe politice cărora li se poate asocia o imagine de echilibru şi moderaţie. 2001. Megatendinţe: Zece noi direcţii care ne transformă viaţa.europarl. Polirom. 1991. Anthony Giddens. 2000. Polirom. 1999. 1994. Parlamentul European. Liliana Mihuţ. Arend Lijphart. Europa de la Atlantic la Delta Dunării. Bucureşti. Cartea cetăţeanului. Iaşi.

c.45 c. b. partidele liberale se amplasează în zona centrului. Partidele liberale se situează în zona dreptei în toate ţările occidentale. Partidele creştin democrate se situează în zona centrului. gradul şi natura intervenţiei statului în activitatea economică şi socială d. modul de raportare la valorile politice fundamentale. 3. Care dintre enunţurile de mai jos sunt corecte a. . În unele ţări.

Iaşi. Bucureşti. François Châtelet. Iaşi. Bucureşti. Bucureşti. Polirom. Otilia Dragomir. Editura “Garamond”. Bucureşti. Contemporary Political Ideologies. 1987. 1997. Trecutul unei iluzii. Petre Dan (ed. Lexicon feminist. Roger Eatwell & Anthony Wright eds. Omegapres. John Gray. Hayek.46 III. 1996. A. Humanitas. Mihaela Miroiu (ed. Jean-Dominique Durand. Europa comuniştilor. Francois Furet. Bucureşti. Institutul European. London. Editura Vremea. The Blackwell Encyclopaedia of Political Institutions. Vernon Bogdanor. ANEXĂ BIBLIOGRAFIA CURSULUI Terence Ball. Bucureşti. Iaşi. 2000. Europa democraţiei creştine.. Iaşi. 1994.). 2000. 2001 Raul Girardet. Liberalismul. Bucureşti. Humanitas. 1998. Europa socialiştilor. Norberto Bobbio. F. Naţionalism şi naţiune. Editura Univers. Pinter Publishers. 1993. Polirom. Institutul European. 1995. Michel Dreyfus. Editura DU Style. Al doilea sex. Iaşi. Eveline Pisier. 1991. Jean-Michel de Waele. Pascal Delwit.. Maurice Duverger. Doctrinele partidelor politice. Sfârşitul istoriei?. Bucureşti. Blackwell Reference. Institutul European. 1998. Drumul către servitute. ed. Institutul European. A treia cale: renaşterea social-democraţiei. 1999. Richard Dagger. Bucureşti. Europa de la Atlantic la Delta Dunării. Francis Fukuyama. 2003. Anarhismul. Concepţiile politice ale secolului XX. . Dreapta şi stînga. Iaşi. Iaşi. Humanitas. Jose Gotovitch. 2002. Anthony Giddens.). George Crowder. New York. Humanitas. Oxford. 2004. Editura Antet. 1994. Ideologii politice şi idealul democratic. 2003. Polirom. 1993. Simone de Beauvoir.

). Wilfried Martens. Dilemele ştiinţei politice. Istoria naţiunilor şi naţionalismului în Europa. Editura Metropol. Adrian Paul Iliescu. Conservatorismul anglo-saxon. London. 1999. 2001. Adolf Hitler. Ideologia. Liliana Mihuţ. David McLellan. Roy Macridis & Mark Hulliung.47 Guy Hermet. Conservatorismul. Editura. Megatendinţe: Zece noi direcţii care ne transformă viaţa. Polirom. 1995. Routledge & Kegan Paul. Bucureşti. 1994. Bucureşti. 1998. Arend Lijphart. Editura Fundaţiei “Chemarea”. Iaşi. Naţionalismele europene. Editura Politică. 1936. Institutul European. Doctrine politice. Institutul European. Iaşi. Iaşi. David Miller (coord. New York. Bucureşti. Mary Lyndon Shanley. Beladi. Institutul European. ALL. Karl Mannheim. Polirom. 2002.1997. Iaşi. ALL. Cartea cetăţeanului. Fascismul şi nazismul. Ideology and Utopia. 1995. Institutul European. Mein Kampf. Alain Monchablon. Enciclopedia Blackwell a gîndirii politice. 1998. Robert Nisbet. Adrian Paul Iliescu. Jean-Claude Lescure. Bucureşti. Bucureşti. Humanitas. 2000. Liberalismul între succese şi iluzii. 2000. 1996. Bucureşti. Editura DU Style. Eugen Weber. Dreapta românească. 1994. Bucureşti. Editura Enciclopedică. . Editura DU Style. 2001. 1995. Modele ale democraţiei. O Europă şi cealaltă. Ed. Reconstrucţia teoriei politice. Ed. 1989. Paul Sabourin. Humanitas. Editura Dacia. Uma Narayan. Europa liberalilor. 1991. Nicolas Roussellier. Contemporary Political Ideologies. Bucureşti. 1998. Harper Collins. 1994. Liviu Petru Zăpârţan. Cluj-Napoca. Iaşi. John Naisbitt. Bucureşti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->