1. Ce este Etica?..................................................................................................................................1 2. Ce reprezintă Codul etic naţional al profesioniştilor contabili?........................................

................1 3. Prezentaţi structura şi părţile componente ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili....3 4. Ce conţine Declaraţia Consilului Superior al Corpului privind punerea în aplicare şi însuşirea cerinţelor etice?..................................................................................................................................4 5. Integritatea si obiectivitatea - factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica?............................................................................................................5

1. Ce este Etica? • Noţiunea de ETICA, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare unui domeniu, unei activităţi sau unei colectivităţi.. •ETICA este o teorie raţională asupra binelui şi răului, o reflecţie “în amonte” asupra valorilor inteligent şi moral orânduite. • Se poate spune că etica stabileşte principii despre bine şi rău prin standarde de comportament, atitudine menită să faciliteze aplicarea valorilor prin existenţa unui Cod etic pentru aproape orice activitate. • Noţiunea de etică, dacă se rezervă ansamblului unei profesiuni, este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesioniştilor faţă de persoanele terţe, prin garantarea respectării valorilor convenite ale secretului profesional. 2. Ce reprezintă Codul etic naţional al profesioniştilor contabili? Noţiunea de Etică, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, este ştiinţa care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor şi condiţiei umane din perspectiva principiilor morale şi cu rolul lor în viaţa socială; totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare. Etica este o teorie raţională asupra binelui şi răului, o reflecţie “în amonte” asupra valorilor inteligent şi moral orânduite. Se poate spune că etica stabileşte principii despre bine şi rău prin standarde de comportament, atitudine menită să faciliteze aplicarea valorilor prin existenţa unui Cod etic pentru aproape orice activitate. Noţiunea de etică, dacă se rezervă ansamblului unei profesiuni, este ansamblul de reguli interne care au ca obiectiv central codul de comportament al profesioniştilor faţă de persoanele terţe, prin garantarea respectării valorilor convenite ale secretului profesional. În ţara noastră la elaborarea codului etic naţional al profesioniştior contabili din România s-au avut în vedere recomandările I.F.A.C. în legătură cu faptul că C.E.C.C.A.R. are responsabilitatea pregătirii unor cerinţe etice detaliate a introducerii şi îmbunătăţirea acestor cerinţe. I.F.A.C. crede că datorită diferenţelor de cultură lingvistice, legislative şi sociale sarcina pregătirii unor cerinţe etice detaliate revine în principal organismelor membre din fiecare ţară care au responsabilitatea introducerii şi îmbunătăţirii acestor cerinţe. De aceea I.F.A.C. crede că identitatea profesiunii contabile este caracterizată la nivel mondial de strădania ei de a realiza un număr de obiective comune şi respectarea anumitor principii fundamentale în acest scop. Prin urmare I.F.A.C. recunoscând responsabilităţile profesiunii

Codul stabileşte standarde de conduită pentru contabili profesionişti şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de contabili profesionişti în vederea realizării obiectivelor comune.ştiinţă. Codul se bazează pe aceea că dacă nu se prevede în mod special altceva. secret profesional.F. conduita profesioniştilor contabili şi relaţiile profesionale cu ceilalţi trebuie caracterizate prin: integritate. probitate şi demnitate. Codul etic naţional are 3 părţi: A) . culturi şi reglementări diferite. Limbajul este conţinut în declaraţia de politică a consiliului I.A. drept cod naţional. În anul 1995. Codul etic naţional din România stabileşte normele de conduită pentru profesionişti contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de aceştia în vederea realizări obiectivelor comune Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale ca liberi profesionişti sau angajaţi. autocontrolul calităţii şi remunerarea serviciilor prestate sunt precizate în cadrul Codului de conduită etică şi profesională. independenţă.A. Apărarea onoarei şi independenţei Corpului trebuie dovedită prin: . .C. obiectivele şi principiile fundamentale sunt egale pentru toţi contabilii profesionişti indiferent dacă practică în domenii diferite ( industrie.A.destinată exclusiv profesioniştilor contabili liber profesionişti C) .C.independenţă de spirit şi dezinteres material. obiectivitate. scopul de bază al codului trebuie însă întotdeauna respectat. .destinată exclusiv celor angajaţi .moralitate. promovarea profesionalismului şi a competenţei profesionale. Comportamentul cu clientela. punctualitatea în execuţie.F. Potrivit acestui cod. cerinţa naţională trebuie să prevaleze. comerţ. învăţământ).destinată tuturor profesioniştilor contabili angajaţi sau liberi profesionişti B) . pentru profesioniştii contabili din fiecare ţară. Pentru acele ţări care doresc să adopte codul etic al I.C. Acest cod internaţional este menit a servi ca model pe care să se bazeze principiile etice din fiecare ţară.F. a dezvoltat un limbaj care poate fi utilizat pentru a indica autoritatea şi aplicabilitatea în acea ţară. încurajând continuitatea eforturilor şi promovând armonizarea.A. care să constituie baza pe care să fie fundamentate cerinţele etice din fiecare ţară. Profesioniştii contabili din întreaga lume acţionează în medii diferite. sectorul public. la Conferinţa Naţională a CECCAR a fost adoptat Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din Romania. În cazul în care o prevedere naţională este în conflict cu o prevedere din codul etic al I. Codul etic naţional (CEN) are rolul de a da autoritate serviciilor prestate de profesioniştii contabili şi de a proteja împotriva implicării acestora în elemente negative. I.contabile şi considerând că rolul său este de a oferi principiile călăuzitoare. competenţă şi conştiinţă. scopul de bază al codului trebuie însă respectat.F. prefaţă la cerinţele etice ale organizaţiei membre. a considerat necesar să stabilească un cod internaţional al eticii pentru profesioniştii contabili. calitatea lucrărilor.C.

Sectiunea 350 Stimulente Anexa : Definitii . Sectiunea 230 Opinii suplimentare. Codul Etic este structurat în 3 părţi. în consecinţă.aplicabilă profesioniştilor contabili angajaţi. Sectiunea 140 Confidentialitatea . Partea A stabileşte principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesioniştii contabili şi oferă un cadru conceptual pentru aplicarea acestor principii. Sectiunea 110 Integritate . Sectiunea 290 Independenta – misiuni de audit si examinare. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România stabileşte norme de conduita pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie respectate de către profesioniştii contabili în vederea realizării obiectivelor comune. Sectiunea 250 Marketingul serviciilor profesionale. dacă aceste ameninţări sunt altfel decât în mod clar nesemnificative să aplice măsuri de protecţie pentru a le elimina sau reduce la un nivel acceptabil astfel încât să nu fie compromisă conformitatea cu principiile fundamentale. Profesioniştilor contabili li se cere să aplice acest cadru conceptual în identificarea ameninţărilor la adresa conformităţii cu principiile fundamentale.3. structura si partile componente ale noului Cod etic national al profesionistilor contabili se prezintă astfel::Anexa 1 .A.PROFESIONISTII CONTABILI INDEPENDENTI : Sectiunea 200 Introducere . Sectiunea 310 Conflicte potentiale . scopul de baza al Codului.R. Sectiunea 120 Obiectivitate . oferă exemple de situaţii în care nu sunt disponibile măsuri de protecţie pentru a soluţiona ameninţările şi.E. Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remuneratii.aplicabilă profesioniştilor contabili independenţi Partea C – Profesionistii contabili angajati . în evaluarea importanţei lor şi.C. Părţile B şi C ilustrează modul în care Cadrul conceptual trebuie aplicat în situaţii specifice. Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor . activitatea sau relaţia care generează ameninţările trebuie evitată. privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor etice PARTEA A . şi anume: Partea A – Aplicarea generala a Codului .aplicabilă tuturor profesioniştilor contabili. Abordarea cadrului conceptual . Sectiunea 330 Actionarea cu suficienta experienta Sectiunea 340 Interese financiare. Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta .C. Sectiunea 150 Comportamentul profesional PARTEA B .Sectiunea 291 Independenta – alte misiuni de certificare PARTEA C . Cadrul conceptual oferă îndrumări legate de principiile fundamentale de etică. trebuie insa întotdeauna respectat. În detaliu. Sectiunea 220 Conflicte de interese.APLICAREA GENERALA A CODULUI : Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale. Ele oferă exemple de măsuri de protecţie care ar putea fi adecvate pentru a soluţiona ameninţările la adresa conformităţii cu principiile fundamentale şi. Sectiunea 210 Acceptarea unui client. de asemenea.PROFESIONISTI CONTABILI ANGAJATI: Sectiunea 300 Introducere . Partea B – Profesionistii contabili in practica publica . Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate. Sectiunea 280 Obiectivitate .Introducere explicativa Anexa 2 . Profesioniştii contabili din România acţionează în diferite entităţi şi ramuri ale economiei naţionale ca liber-profesionişti sau ca angajaţi. Prezentaţi structura şi părţile componente ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili.Declaratia Consiliului Superior al C.

are responsabilitatea de a promova norme de înaltă conduită profesională şi să se asigure că cerinţele etice sunt respectate. fără să fie făcută o plângere. Ce conţine Declaraţia Consilului Superior al Corpului privind punerea în aplicare şi însuşirea cerinţelor etice? CECCAR. în baza Declaraţiei privind obligaţiile referitoare la Codul etic pentru profesioniştii contabili (SMO 4 emisă de IFAC). Măsurile disciplinare pot apărea. fie prin comisiile de arbitraj ale acestora. omisiune sau din lipsa de înţelegere a lor. Profesioniştii contabili vor respecta cerinţele etice care îi privesc. comisiile de apel şi comisiile de disciplină. iar nerespectarea lor va fi investigată. . Punerea în aplicare a cerinţlor etice va fi susţinută de introducerea unui program menit să asigure Corpul că membrii individuali cunosc toate cerinţele etice şi consecinţele nerespectării acestor cerinţe. CECCAR elaborează prevederi normative adecvate cerinţelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesioniştilor contabili. Este în interesul profesiei şi al tuturor membrilor ca publicul larg să aibă încredere că nerespectarea cerinţelor etice ale profesiei va fi investigată şi. de obicei. Profesioniştii contabili trebuie săfie pregătiţi să justifice orice abatere de la cerinţele etice. ca urmare a: -nerespectării normelor generale de bază şi specifice aplicabile tuturor misiunilor profesionişţilor contabili.conduitei discreditabile sau dezonorante. fie prin comisiile de disciplina ale filialelor. Investigaţiile disciplinare vor începe. Trebuie intotdeauna instiintat membrul impotriva caruia se face plangere. În cadrul CECCAR funcţionează Departamentul de etică.nerespectării regulilor de etică. Misiunea de a pregăti cerinţe etice detaliate aparţine Consiliului Superior al CECCAR. Nerespectarea cerinţelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da naştere unor acţiuni disciplinare. CECCAR asigură consultanţă şi îndrumări care să ajute la rezolvarea conflictelor de etică ale profesioniştilor contabili. fără să fie nevoie de constrângeri sau sancţiuni. precum si cel care a facut plangerea. ca rezultat al unor plângeri. atribuţiile acestora fiind stabilite prin hotărâri ale Consiliului Superior. luându-se măşurile care se cuvin. de obicei.4. . acolo unde este cazul. Investigatiile pot fi facute verbal sau prin corespondenta. Acolo unde exista o disputa se poate incerca o conciliere. Investigaţiile pot fi introduse şi din oficiu de către CECCAR sau de către o entitate administrativă. vor fi luate măşuri disciplinare. . Pot exista însă şi cazuri în care astfel de cerinţe sunt ignorate în mod flagrant sau pe care aceşţia nu le respectă din eroare.

executa lucrari de audit intern. Profesionistii contabili trebuie. sectorul public sau educatie. in mod rezonabil. verosimilitatea prevaleaza atunci cand se definesc criteriile care permit identificarea relatiilor susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea profesionistului contabil. influentele din partea tertilor care pun in discutie obiectivitatea. Integritatea si obiectivitatea . judecata lor profesionala sau a colaboratorilor lor. in orice situatie. consilieri de gestiune etc. • Trebuie evitate toate relatiile si situatiile care implica prejudecati.5. asemanarea. consilieri fiscali. si anume: • profesionistii liberali indeplinesc misiuni de audit. cinstiti in plan intelectual si neimplicati in conflicte de interese. se va tine cont de urmatorii factori: • Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care ii expun la riscuri (presiuni) susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea lor. Principiul obiectivitatii impune tuturor profesionistilor contabili obligatia de a fi justi. comert. • Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca personalul insarcinat cu prestarea serviciilor profesionale respecta principiile de integritate si obiectivitate. oricare ar fi natura activitatii lor. exercita functiuni de gestiune fmanciara in industrie. ca pot influenta semnificativ si negativ rationamentul. • Profesionistii contabili nu trebuie nici sa accepte. Cu ocazia alegerii situatiilor si practicilor care trebuie sa fie avute in vedere. . • Este imposibil de a defini si de a reglementa toate situatiile generatoare de presiuni. atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica referitoare la obiectivitate. nici sa ofere cadouri sau alte avantaje care pot fi considerate.. dar si echitate si sinceritate. • alti profesionisti contabili pregatesc situatiile financiare in contul angajatorilor lor.factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica? Integritatea nu presupune numai cinste. sa garanteze integritatea lucrarilor lor si sa ramana obiectivi in judecata si rationamentul lor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful