· Aici, acum reaminteçte-|i cå azi e o zi speciaIå.

Nu
çtiu exact ce anume e atât de deosebit Ia ea, dar
çtiu cu certitudine. fårå nicio umbrå de îndoiaIå.
cå e o zi cu totuI çi cu totuI speciaIå. La feI ca ziua
de ieri, Ia feI ca ziua de mâine, Ia feI ca fiecare zi
pe care o primim în dar. Hai så o sårbåtorim cum
se cuvine. Îmbracå-|i inima în Iuminå çi cåIdurå,
Iaså ceIe mai pure gânduri de iubire çi
compasiune så-|i poarte energia pozitivå cåtre tot
çi to|i. Ia parte cu toatå fiin|a ta în jocuI naturii ce
ne uimeçte çi råsfa|å toate sim|uriIe.
RELAX !
RELAX !
Ìnceteaza tot ce faci in
acest moment.. si saluta-ti
sufletul.
A venit vremea pentru o scurtå pauzå.
Reconecteaza-te.
Ìntra in legatura.
Si asculta ceea
ce incerci sa iti
spui tie insati.
INSPIRÄ
·Simte aeruI cum te împrospåteazå
Deconecteaza-te.
Si asculta ceea ce incerci sa iti spui tie insati.
Aici, acum permite-i
imagina|iei taIe så te
poarte în Iocuri noi
EXPÌRÄ
Få sonoruI gânduriIor mai încet
· atât de muItå Iibertate atunci când reuçeçti så te desprinzi de
toate gânduriIe taIe.
·Închide-|i ochii çi Iaså Iiniçtea så-|i inunde sufIetuI.
INSPIRÄ
· atât de bine când iei parte trup çi sufIet, cu recunoçtiin|å, Ia
miracoIuI vie|ii çi îI ceIebrezi cu toatå fiin|a ta, conectat Ia to|i çi tot
ce te înconjoarå.
pace, Iuminå, iubire în întreaga ta fiin|å.
EXPÌRÄ
ReIaxeazå-te! Savureazå cu toatå fiin|a ta aceste momente. Laså-Ie så te încarce
cu energia çi motiva|ia de care ai atât de muItå nevoie.
SufIetuI tau asteapta ceea ce poti deveni.
INSPIRÄ.PIRA.INSPIRA.
zi buna si frumoasa !
Lorin Nedef